Plán odpadového hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství"

Transkript

1 Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, Spálené Příčí ; tel

2 Obsah ÚVOD ) AKTUALIZACE POH ) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK ) VYHODNOCENÍ REALIZACE OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK ) REALIZAČNÍ PROGRAM POH MĚSTA ROZTOK PRO ROKY Návrh prgramu pr rk Návrh prgramu pr rk Chyba! Zálžka není definvána. PŘÍLOHA Č Seznam cílů a patření POH Rztk

3 ÚVOD Tat zpráva plnění POH je každrčně zpracvávána a předkládána splu s dpručeními dalšíh pstupu rgánům města. V případě, že nebude p dva rky příznivý vývj v plnění cílů POH, může se bec rzhdnut pr razantnější prvádění plánvaných prgramů/činnstí (vyčlenění více zdrjů, rzšíření půsbnsti patření atp.). Pkud v následujícím rce p takvém patření nenastane zlepšení vývje, bec uváží změnu POH rzšířením prgramů/činnstí v rámci POH neb p knzultaci s krajským úřadem změnu cílů POH. 1) AKTUALIZACE POH právněné sby v nakládání s dpady: 1) Technické služby Prvz sběrnéh dvra, mbilní svzy bjemnéh dpadu a dpadů ze zeleně, bsluha sběrných hnízd na ddělený sběr tříděných dpadů 2) Regis Svz kmunálních dpadů (ppelnice i kntejnery), nebezpečné dpady 2 mbilní svzy + ze sběrnéh dvra a svz bippelnic z jedntlivých dmácnstí v bdbí duben listpad 1x za 14 dní 3) Purum Zajišťuje svz nebezpečných dpadů pr Regis, s městem nemá žádnu smluvu 4) Praktik Liberec Zajišťuje zpětný dběr a recyklaci ledniček pr firmu Elektrwin, s městem nemá žádnu smluvu 5) Zpětný dběr elektrsptřebičů ve sběrném dvře Měst má smluvy se splečnstmi Asekl, Elektrwinm a Eklamp 3

4 2) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK Ve vyhdncení plnění cílů a patření jsu prti výchzímu stavu z rku 2003 dplněny hdnty neb ppis realizace patření k rku Z rzdílu mezi plánvanými hdntami ukazatelů neb navrhvanými činnstmi a stavem v rce 2008 je navržen pstup činnstí pr realizaci POH Rztk. Tyt činnsti jsu vypíchnuté ve slupci Kmentář/plán činnsti a jsu v závěrečné kapitle zařazeny d realizačníh prgramu. Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce Veřejnst má Infrmace jsu pskytvány v rámci znalsti systému služeb pr dpady. systému Kmunikace s bčany Rztk prbíhá nakládání s frmu: dpady Průběžně Místní časpis Odraz Vývěsky na úřední desce a kntejnervých stáních 2.1 Je pdpřen cíl kraje: Využití kmunálních dpadů činí 50% v rce 2010 a využití všech dpadů činí 55% v rce Je dsažena úrveň separvanéh sběru papíru, skla a plastů na úrvni 55%, 80% a 25% z bsahu ve směsném KO Internetvé stránky města V r byl využíván cca 27,4 % dpadů města, resp. 44,9 % při zapčítání dpadu , který je využíván k rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu. Pdíl využitých KO činil cca 27,3 %. Oddělený sběr papíru, plastů a skla je na úrvni papír 43 %, plasty 21 % a skl 70 % prpčtvéh mnžství bsaženéh ve směsném KO. Hdnta k rku 2008 Průběžně jsu bčané infrmvání v časpisu Odraz, který je zdarma distribuván d všech dmácnstí, vychází 1x za měsíc. Průzkum infrmvanst veřejnsti nebyl dsud prváděn. V r byl využíván cca 29 % dpadů města, resp. 50,4 % při zapčítání dpadu , který je využíván k rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu. Pdíl využitých KO činil cca 38 %. Oddělený sběr papíru, plastů a skla je na úrvni papír 61%, plasty 32 % a skl 93 % prpčtvéh mnžství bsaženéh ve směsném KO. Od rku 2004 jsu dděleně shrmažďvány také kmpzitní baly. V r byl sebrán cca 4,9 t nápjvých kartnů. Kmentář/plán činnstí Každrčně prvádět průzkum infrmvansti bčanů službách pr dpadvé hspdářství Pdíl využití KO se zvýšil vlivem nárůstu mnžství separace, a t cca 80 % u papíru, 71 % u skla a 96 % u plastů prti r V r dšl k nárůstu separace prti r u papíru cca 98 t, u skla cca 45 t a u plastů cca 48 t, cž představuje zvýšení mnžství vytřídění těcht slžek 81 %. V r byl dsažen cílvé 4

5 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce Jsu prvěřeny mžnsti pytlvéh separvanéh sběru v částech zástavby, kde není efektivní nádbvý sběr 3.1 Pdpřit cíl kraje: Zvýšit ddělený sběr nebezpečných slžek KO 2007 Průběžně Mžnst zavedení pytlvéh sběru nebyla prvěřena. Pdíl NO ve směsném KO je dle prpčtu na základě předpkládané skladby směsných KO cca 15,6 tun, tj. cca 0,98 % dpadů města. Oddělený sběr NO je na úrvni cca 15,8 t (včetně elektršrtu), resp. cca 5,3 t (bez elektršrtu). Mnžství sebraných nebezpečných slžek KO činí 2,6 kg/s/rk. Hdnta k rku 2008 Od rku 2004 mají byvatelé města mžnst vyzvednut si pytle na sběr nápjvéh kartnu. Zájem tut službu však není příliš velký a byvatelé upřednstňují nádbvý sběr (ve městě jsu nádby na papír, skl, plasty a nápjvé kartny). Pdíl NO ve směsném KO je dle prpčtu na základě předpkládané skladby směsných KO cca 20,15 tun, tj. cca 0,98 % dpadů města. Oddělený sběr NO je na úrvni cca 6,9 t (bez elektršrtu, který byl předán v rámci zpětnéh dběru). Při zapčtení mnžství elektršrtu předanéh ve zpětném dběru v r. 2008, činil mnžství sebraných nebezpečných slžek KO cca 3,1 kg/s/rk. (Pr výpčet se uvažuje bdbná prdukce těcht dpadů jak v r ) Zpětný dběr v r. 2008: Asekl kg Elektrwin kg (Ecbat) 70 kg Jen zpětný dběr činil téměř 4 kg/byvatel (Asekl+ Elektrwin) Kmentář/plán činnstí úrvně separace papíru, skla a plastů. Měst plní cíl POH kraje, který pžaduje d r dsažení 3 kg dděleně sebraných nebezpečných slžek KO na byvatele a rk. 5

6 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce 2003 Hdnta k rku 2008 Kmentář/plán činnstí 3.2 Zpětný dběr je plně využit pr snížení nákladů na dpady města 3.3 Je zajištěna recyklace pr stavební dpady 4.1 Je pdpřen cíl kraje: Snížit skládkvání dpadů 20% d rku 2010 v prvnání s rkem Skládkvání BRKO je na úrvni maximálně 112 kg/byv. v r Průběžně Zpětný dběr je prváděn jen částečně v prdejní síti V rce 2003 byl cca 704 t SO využíván na rekultivace V rce 2000 byl ukládán na skládku cca 1320 t dpadu, v rce 2003 cca 1612 t dpadu, cž představuje nárůst skládkvání 18 % V rce 2003 byly skládkvány směsné KO a bjemné dpady včetně bilgicky rzlžitelné slžky v nich bsažené. Pdíl BRKO ve směsném KO a bjemné dpadu činil cca 753 t (cca 124,6 kg/byvatel). Byly uzavřeny smluvy s klektivními systému Asekl, Eklamp a Elektrwin. Beze změny. V r byl na rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu využit 966 t dpadu , tj. 99,7 % stavebních dpadů města. V rce 2008 byl ukládán na skládku cca 2240 t dpadu, cž představuje nárůst skládkvání prti r cca 70 %. V rce 2008 byly skládkvány směsné KO, dpady z tržišť a bjemné dpady včetně bilgicky rzlžitelné slžky v nich bsažené. Separace bidpadů d bčanů činila 140 tun, z th dle předpkladů mdelu by přibližně 15% sknčil v ppelnicích. Pdíl BRKO ve směsném KO a bjemném dpadu činil dle výpčtvéh mdelu 960 t (cca 130 kg/byvatel). Díky uplatnění zpětnéh dběru elektrdpadu se prti r pdařil v r snížit náklady na dpady města prstředky na dstranění cca 13 t NO. Přestže se v r zvýšil mnžství skládkvaných dpadů města prti r cca 70 %, pdíl sládkvaných dpadů ku celkvému mnžství dpadů se snížil prti r. 2000, a t 5,5 %. Přestže se v r zvýšil mnžství ddělenéh sběru bidpadů a papírů prti r téměř 200 tun, a byl zaveden ddělený sběr bidpadů v části města, nedaří se snížit celkvé mnžství skládkváných BRKO na byvatele. 6

7 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce 2003 Hdnta k rku 2008 Kmentář/plán činnstí Důvdem je zejména nárůst prdukce směsných KO, dpadů z tržišť a bjemnéh dpadu, a t cca 31%, resp. cca 490 tun, následkem čehž se prti r zvýšil mnžství skládkváných BRKO téměř 12,6 kg/byvatel na sučasnu úrveň 134 kg/byvatel/rk. 5.1 Je zajištěn ddělené nakládání s kmpstvatelný mi dpady d fyzických sb Průběžně Bilgicky rzlžitelné dpady jsu shrmažďvány dděleně prstřednictvím mbilníh sběru (bippelnice) a d kntejneru ve sběrném dvře. Beze změny; servisní firma pr dpady (Regis) nabízí byvatelům ukládání bi d speciálních nádb (cmpstainer). Tut službu v rámci piltníh prgramu v r využíval 533 dmácnstí a byl vyseparván 142,44 t. Svz prbíhal v bdbí duben až listpad ve dvu svzvých dnech 1x za 14 dnů. 533 ks svážených bippelnic v rce 2008 představuje 25 % z celkvéh pčtu všech ppisných čísel ve městě (2.100č.p.). Pr rk 2009 měst pžádal dtaci na nákup 600 ks bippelnic a 100 ks kmpstérů. Činnst viz níže Pstupně rzšiřvat zapjení dmácnstí d ddělenéh sběru bidpadů 7

8 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce Je 2008 Odpad je využíván k pdprván rekultivaci pískvny v Libčici nad uplatnění Vltavu. stavebních recyklátů Hdnta k rku 2008 Stavební recykláty byly využity např., při výstavbě kanalizace a silnice (výplně a bsypy). Kmentář/plán činnstí 8

9 3) VYHODNOCENÍ REALIZACE OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK Opatření Pstup využívání patření za rk 2008 Dpručení realizace cílů Prgramy infrmační a vzdělávací Místní časpis Odraz, vývěsky na úřední desce a kntejnervých Každrčně prvádět průzkum stáních, internetvé stránky města. Průběžně jsu bčané infrmvansti bčanů službách pr A.1 Infrmační kampaně infrmvání v časpisu Odraz, který je zdarma distribuván dpadvé hspdářství d všech dmácnstí, vychází 1x za měsíc Prgramy pr rzvj infrastruktury B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů Smluvy s klektivními systémy zajišťujícími zpětný dběr (Elektrwin, Eklamp, Asekl) byly uzavřeny. Sběrný dvůr je místem zpětnéh dběru. Měst plní cíl POH kraje, který pžaduje d r dsažení 3 kg dděleně sebraných nebezpečných slžek KO na byvatele a rk. Zpětný dběr v r. 2008: Asekl kg Elektrwin kg (Ecbat) 70 kg B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání všeh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.5 Zajištění pdmínek Oddělený sběr papíru, plastů a skla převyšuje cílvu úrveň stanvenu pr rk Směsné KO, dpady z tržišť a bjemné dpady se skládkují. Využívání KO města je na úrvni cca 38 %, směsný KO, dpady z tržišť a bjemné dpady se skládkují; stavební dpady jsu využívány převážně k rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu. Smluvy s klektivními systémy zajišťujícími zpětný dběr Využití bjemnéh dpadu krmě separace závisí na případném pskytnutí služeb zařízení na úrvni širší blasti/kraje Využití zbytkvéh kmunálníh dpadu krmě separace závisí na případném pskytnutí služeb zařízení na úrvni širší blasti/kraje 9

10 Opatření Pstup využívání patření za rk 2008 Dpručení realizace cílů pr zpětný dběr výrbků (Elektrwin, Eklamp, Asekl) byly uzavřeny. Sběrný dvůr je místem zpětnéh dběru. B.6 Rzvj separace Přestže rste mnžství shrmážděnéh papíru a bidpadů (20 02 Pstupně rzšiřvat zapjení bidpadů 01), nedaří se vlivem nárůstu prdukce směsných KO, dpadů dmácnstí d ddělenéh sběru z tržišť a bjemnéh dpadu, které jsu skládkvány, snížit pdíl bidpadů skládkvání BRKO. Tt mnžství vrstl prti r cca 12,6 kg na byvatele za rk. 10

11 4) REALIZAČNÍ PROGRAM POH MĚSTA ROZTOK PRO ROKY Návrh prgramu pr rk 2009 a 2010 Navrhvané činnsti Náklady Pznámka Každrčně prvádět Cca 20 tis. Kč při zajištění jak Mžn prvést vlastními průzkum infrmvansti bčanů službách pr dpadvé hspdářství služby silami z běžných prvzních prstředků Pstupně rzšiřvat zapjení dmácnstí d ddělenéh sběru bidpadů Nestanveny, viz pznámka Náklady systému ddělenéh sběru bidpadů by měly být kmpenzvány přínsy ze snížení mnžství směsných KO a bjemných dpadů ukládaných na skládku. Měrné náklady na shrmažďvání a dbyt bidpadů jsu nižší, než na skládkvání dpadů, avšak zárveň d systému svzu přichází nvé dpady ze zahrad, které celkvé náklady na kmunální dpady zvyšují. 11

12 Seznam cílů a patření POH Rztk PŘÍLOHA Č. 1 Cílvá hdnta Cíle Termín Prgram Odpvědnst (indikátr) Předcházení vzniku dpadů, mezvání jejich mnžství a nebezpečných vlastnstí. 1.1 Veřejnst má znalsti systému nakládání s dpady Průběžně A.1 Infrmační kampaň OŽP Nakládání s kmunálními dpady a s dpady z balů a využívání dpadů 2.1 Je pdpřen cíl kraje: Využití kmunálních dpadů činí 50% v rce 2010 a využití všech dpadů činí 55% v rce Je dsažena úrveň separvanéh sběru papíru, skla a plastů na úrvni 55%, 80% a 25% z bsahu ve směsném KO 2.3 Jsu prvěřeny mžnsti pytlvéh separvanéh sběru v částech zástavby, kde není efektivní nádbvý sběr Průběžně A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.6 Rzvj separace bidpadů A.1 Infrmační kampaň B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů A.1 Infrmační kampaň B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů OŽP Plná infrmvanst bčanů prkázaná pravidelným průzkumem (% pčet dpvědí v průzkumu) 50% materiálvéh využití KO v r. 2010; 55% využití všech dpadů v r (% všech dpadů) 113 t plastů; 295 t papíru a 138 t skla (tuny shrmážděných dpadů) Mžnsti zavedení pytlvéh sběr jsu prvěřeny (indikátr nestanven) 12

13 Cíle Termín Prgram Odpvědnst 3.1 Pdpřit cíl kraje: Zvýšit ddělený sběr nebezpečných slžek KO 3.2 Zpětný dběr je plně využit pr snížení nákladů na dpady města Průběžně Průběžně 3.3 Je zajištěna recyklace pr stavební dpady 2008 A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.5 Zajištění pdmínek pr zpětný dběr výrbků A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.5 Zajištění pdmínek pr zpětný dběr výrbků B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu OŽP, Stavební úřad, OSRM Cílvá hdnta (indikátr) V rce 2010 se dděleně shrmažďuje 0,75% NO ze směsných KO (% hmtnsti shrmážděných NO z hmtnsti směsných KO) Občanům města jsu dstupná místa zpětnéh dběru pr všechny vybrané výrbky (indikátr nestanven) % recyklvaných stavebních dpadů (výrční zhdncení) Snižvání pdílu dpadů ukládaných na skládku a pdílu bilgicky rzlžitelné slžky v nich bsažené 4.1 Je pdpřen cíl kraje: Snížit skládkvání dpadů 20% d rku 2010 v prvnání s rkem 2000 Průběžně A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.6 Rzvj separace bidpadů Skládkvání na byvatele je mezen 20% hmtnsti d rku 2010 ve srvnání s rkem 2000 snížen na 175 kg/byv. (kg skládkvaných dpadů na byvatele) 13

14 Cíle Termín Prgram Odpvědnst 4.2 Skládkvání BRKO je na úrvni maximálně 112 kg/byv. v r Průběžně B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.6 Rzvj separace bidpadů Vytváření integrvanéh systému nakládání s dpady 5.1 Je zajištěn ddělené nakládání s kmpstvatelnými dpady d fyzických sb průběžně 6.2. Je pdprván uplatnění stavebních recyklátů 2008 B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu OŽP, OSRM Cílvá hdnta (indikátr) maximálně 112 kg/byvatele skládkvaných BRKO (kg BRKO skládkvanéh na 1 byvatele) Oddělené nakládání s kmpstvateln ými dpady zajištěn (tuny dděleně shrmážděných kmpst. dpadů) Je pdprván uplatnění stavebních recyklátů (výrční zhdncení) 14

15 Prgram Odpvědnst Činnsti Ptřeba zdrjů Prgramy infrmační a vzdělávací A.1 Infrmační kampaň OŽP 1. Pskytvat infrmace službách systému pr dpady prstřednictvím nvin, internetu, letáků d dmácnstí; 2. Prvádět intenzivní lkální infrmační kampaně při místním zavedení/rzšíření služeb pr dpady (sazení nvých sběrvých nádb); 3. Část infrmační kampaně zaměřit na správné nakládání s bidpady s využitím služeb sběrnéh dvra, mbilních svzů a dmácíh kmpstvání 4. V rámci infrmační kampaně pravidelně infrmvat i mžnstech zpětnéh dběru vybraných výrbků (leje, zářivky, baterie a akumulátry, elektršrt, pneumatiky) a nakládání s dpady s bsahem azbestu a autvraky; 5. Splupracvat s místními neziskvými rganizacemi angažvanými v dpadvém hspdářství frmu pskytvání infrmací a materiálů pr světvu činnst. 6. Zaměření na NO v rámci eklgické výchvy. V rámci běžné agendy města; využití zdrjů jiných rganizací, např. EKOKOMu, pvinných sb; kampaně v lkalitách s intenzifikací ddělenéh sběru cca 30 Kč/byv. na kampaň 15

16 Prgram Odpvědnst Činnsti Ptřeba zdrjů Prgramy pr rzvj infrastruktury B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu, servisní firma Smluvní splupráce s pvinnými sbami na dbytu dděleně shrmážděných/zpětně debraných vybraných výrbků. Zónvání bce pdle kritérií eknmické efektivity ddělenéh sběru papíru, skla, plastů; pstupné dplnění/úpravy systému nádbvéh ddělenéh sběru na úrveň dvzvéh systému v zónách, kde t je eknmicky efektivní. Nabídnut alternativní pstup ddělenéh sběru dmácnstem, kde nádbvý ddělený sběr není efektivní (pytlvý sběr, šklní sběr). Zajistit dbyt a využití cca t bjemnéh dpadu v rámci krajskéh systému pr KO. Minimalizvat zbytkvý bjemný dpad důsledným tříděním využitelných slžek. Zajistit prstřednictvím servisní firmy dbyt cca t směsnéh KO k dtřiďvání a materiálvému využití na výrbu paliva z dpadů a/neb rekultivačních substrátů v rámci služeb stávajících neb buducích zařízení v systému OH kraje k rku V rámci běžné agendy města; využití zdrjů jiných rganizací pr zpětný dběr; kntejnery pr drbné NO - náklady nestanveny Náklady na efektivně umístěné nádby by měly být v dluhdbém hrizntu vyváženy přínsy. 1 pytel 80 litrů cca 2,70 Kč, náklady na svz dle servisní firmy, srvnatelné s nádbvým systémem. Náklady na dbyt bjemných dpadů pdle nabídky právněných sb. Náklady na dbyt směsných KO, bidpadů, stavebních dpadů 16

17 Prgram Odpvědnst Činnsti Ptřeba zdrjů Zajistit využití bidpadu na zařízení bce neb prstřednictvím pdle nabídky právněných sb. servisní firmy. B.5 Zajištění pdmínek pr zpětný dběr výrbků B.6 Rzvj separace bidpadů OŽP, OSRM, TS, servisní firma OŽP, OSRM, TS, vedení města Zajistit pdle eknmických mžnstí dbyt stavebních dpadů k recyklaci, upřednstňvat recyklační plchu v areálu v Suchdle V pdmínkách výběrvých řízení na stavební práce jak dplňkvé kritérium uplatnit využití stavebních recyklátů pr vhdné typy ddávek (lehce zatěžvané plchy, zásypy atp.) Spjit se s pvinnými sbami a vyžádat infrmace; Sledvat plnění pvinnsti zpětnéh dběru u prvzven pvinných sb a dávat pdněty ke zlepšení; Nabídnut sběrný dvůr, případně další zařízení města, jak místa zpětnéh dběru vybraných výrbků (zejména pr "VEEZ"). V návaznsti na zkušensti se sezónními svzy bidpadů dále rzšiřvat svz bidpadů, včetně bidpadů ze směsných KO a stanvit další vhdné lkality pr ddělený sběr bidpadů Náklady na NO by se měly snížit díky zpětnému dběru VEEZ (ledničky, televize); náklady na SD by měly hradit pvinné sby; statní v rámci agendy města Kntejnery dle ceníku servisní firmy 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace dvanáctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více