Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?"

Transkript

1 P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert: u bist eine Reporterin und stellst Fragen. Ich werde einen Umweltschutzprofi darstellen und werde deine Fragen beantworten. Katrin: as gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der egriff Umwelt? Robert: Jeder von uns hat seinen Lebensraum. Zu diesem Lebensraum gehören Wasser, Luft, Erde, Pflanzen und Tiere. as ist die Umwelt. Katrin: Warum ist der Umweltschutz so wichtig? Robert: ie Menschen verändern ihre Umwelt, damit sie Vorteile haben. abei schaden sie der Umwelt. Zum eispiel: die Wälder werden abgeholzt, weil man das Papier herstellen will. Oder - alle wollen mit dem uto fahren, aber dabei entstehen giftige Stoffe, die danach in die Luft gelangen. Viele Tier- und Pflanzenarten sind schon ausgestorben. Und deshalb versucht der Umweltschutz die Lebensräume von Menschen, Tieren und Pflanzen zu retten. Katrin: Experten machen sich Gedanken, was man dagegen machen kann. ber kann auch jeder von uns sofort etwas ändern? Robert: Genau so funktioniert es, jeder von uns hat nämlich die Möglichkeit die Umwelt zu schützen. Jeder kann also ganz einfach mithelfen. leiben wir zum eispiel bei dem Papier. lte Zeitungen kann man sammeln und zum ltpapier-ontainer bringen. us diesem alten Papier wird neues Papier hergestellt. Man nennt das Recyclingpapier. Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol Z.1.07/1.1.22/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1/9

2 Katrin: Woran erkennt man in eutschland, dass die Taschentücher, Toilettenpapier oder Hefte nur aus ltpapier bestehen? Robert: uf diesen umweltfreundlichen Produkten finden wir das ild mit einem blauen Engel. Katrin: as klingt gut, ich glaube, wir sind fertig. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická oblast Umweltschutz - Ochrana životního prostředí, rozhovor dvou spolužáků na toto téma. Gramatika: trpný rod, složené výrazy, přímý a nepřímý pořádek slov ve větě, časování modálních sloves wollen, sollen a können v přítomném čase, předložkové a bezpředložkové vazby. Fráze: Umwelt, Umweltschutz, verändern, herstellen, schützen, giftige Stoffe, Lebensraum, nennen, Engel. 2/9

3 Otázka č. 1 Vyber pravdivé tvrzení: Katrin und Robert stellen das Recyclingpapier her. Nur Katrin und Robert können etwas für den Umweltschutz machen. Katrin und Robert bereiten sich für die Hausaufgabe vor. Katrin und Robert bringen alte Zeitungen zum ltpapier-ontainer. Katrin a Robert se připravují na domácí úkol. (Vyplývá z textu Katrin se ptá Roberta, jak si představuje koncept jejich společného úkolu.) Testujeme celkové (globální) porozumění a schopnost generalizace. Žáci si důkladně poslechnou celý text, aby získali povědomí o diskutovaných tématech. ále si přeloží nabídnuté možnosti a na základě předchozího získání informací vyloučí nesprávné distraktory. Katrin a Robert vyrábí recyklovaný papír.(v textu se hovoří o způsobu recyklace starého papíru na nový.), Jen Katrin a Robert mohou udělat něco pro ochranu životního prostředí. (V textu se hovoří o tom, že každý může něco změnit a pomoci chránit životní prostředí.), Katrin a Robert nosí staré noviny do kontejneru na papír. (V textu se hovoří o tom, že se staré noviny apod.nosí do kontejneru, následně se recyklují.) Žáky může zmást, že veškeré distraktory vypadají správně, neboť se veškerá slovní zásoba objevuje v textu. 3/9

4 Otázka č. 2 Která výpověď je nepravdivá? Více správných odpovědí. Toilettenpapier kann man nicht aus ltpapier herstellen. Tiere schaden der Umwelt, damit sie Vorteile haben. Jeder von uns kann bei dem Umweltschutz mitmachen. Zum Lenbensraum gehören Wasser, Luft, Erde, Pflanzen und Tiere. Toaletní papír nelze vyrábět ze starého papíru.(z textu vyplývá, že to lze.), Zvířata škodí životnímu prostředí, aby se z toho obohatili. (Toto dělají lidé, jak jasně z textu vyplývá.) Testujeme selektivní porozumění textu a schopnost následné syntézy. Žáci si nejprve poslechnou celý text, následně si prostudují úkol a během druhého poslechu se soustředí na vyhledání nepravdivých výpovědí. Každý z nás se může účastnit ochrany životního prostředí.(je uvedeno v textu.), K životnímu prostředí patří voda, vzduch, země, rostliny a zvířata.( Je uvedeno v textu.) Žáky může zmást negace v zadání. 4/9

5 Otázka č. 3 Která z nabízených vět je gramaticky správně a zároveň vyjadřuje překlad věty: o škodí životnímu prostředí? Wem schadet die Umwelt? Wessen schadet dem Umwelt? Womit schadet das Umwelt? Was schadet der Umwelt? správný překlad, tázací zájmeno co + tvar podstatného jména ve 3.pádu die Umwelt je der Umwelt. Sloveso schaden se používá ve slovním spojení něco/někdo škodí něčemu/někomu. Testujeme gramatiku tázacích zájmen, předložkové vazby slovesa schaden, skloňování podstatného jména. Žáci se pokusí sami větu přeložit, následně rozpoznat gramatické chyby a určit správnou možnost. Pokud neví vyloučí nesprávné odpovědi vylučovací metodou. Tázací zájmena, skloňování podstatného jména ve 3.pádu. chybné tázací zájmeno, wem komu, chybné tázací zájmeno wessen-čí, chybný tvar členu určitého, typický pro rod střední a mužský ve 3.pádu, chybné tázací zájmeno, womit s čím, chybný tvar určitého členu, das je typický člen pro rod střední 1. a 4.pád. 5/9

6 Otázka č. 4 Kolik otázek dala Katrin Robertovi celkem? , první otázka byla, Jak si představuje jejich společný domácí úkol?, druhá o je Umwelt - prostředí?, třetí Proč je ochrana životního prostředí tak důležitá?, čvrtá Zda může každý z nás něco změnit?, pátá zjišťuje Jak se v Německu poznají ekologické produkty. Testujeme detailní poslech, identifikaci jedné konkrétní informace. Žáci si přečtou, po prvním poslechu, zadání úkolu a zaměří se na vyhledání jedné konkrétní informace, při druhém poslechu. Zaměří se na počítání otázek.,, není správný počet, viz.správné. Žáky může zmást, že nejsou všechny otázky očíslované. 6/9

7 Otázka č. 5 Které slovo nepatří do této řady slov: zerstören, schaden, vergiften, schützen? zerstören schaden vergiften schützen chránit; všechny ostatní výrazy označují negativní vliv. Testujeme slovní zásobu. Žáci přeloží významy jednotlivých sloves, na základě jejich překladu zařadí do kategorie pozitivní a negativní. Tři jsou s negativním vlivem a jen jedno s pozitivním, toto sloveso se nehodí do řady. Slovesa a jejich význam. ničit, škodit, otrávit negativní význam. 7/9

8 Otázka č. 6 Jaký obrázek označuje ekologické produkty šetrné k životnímu prostředí v Německu? er rote Engel. er blaue Engel. er grüne Engel. er braune Engel. Modrý anděl.( Vychází přímo z textu.) Testujeme detailní poslech a schopnost najít konkrétní informaci. ůkladný poslech celého textu, prostudování nabízených možností, při druhém poslechu ověření své odpovědi a vyloučení nesprávných možností. Zaměření na pasáž, kdy Robert odpovídá na otázku, podle čeho se v Německu tyto produkty dají poznat. červený anděl, zelený anděl, hnědý anděl. - Nevyplývá z textu. Žáky může zmást, že v ČR je značka ekologicky šetrných produktů zelená. 8/9

9 Otázka č. 7 oplň správný tvar slovesa werden do následující věty (africké pořekadlo): Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine inge tun, das Gesicht der Welt verändern. werden wird wirst werdet werden, zde 3.osoba množného čísla, koncovka slovesa -en, vztahuje se k výrazu Leute -lidé. (Stejný tvar je typický i pro 1.os.mn.č.) Volný překlad: Mnoho malých lidí, na mnoho malých místech, kteří dělají mnoho malých věcí, změní/mění tvář světa. Testujeme gramatiku časování slovesa werden. Žáci se pokusí identifikovat osobu (podmět), ke kterému se sloveso werden ve větě vztahuje, viz.správné. Pokud neví, zvolí vylučovací metodu. Sloveso werden. tvar pro 3.os.j.č., tvar pro 2.os.j.č., tvar pro 2.os.mn.č. Žáky může zmást, že se jedná o pořekadlo, ve kterých bývá tvar slovesa většinou ve 3.os.j.č. nebo 1 os.mn.č. 9/9

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17 Obsah TEST 1 Křížovka. Najděte názvy 25 zvířat........................... 7 TEST 2 Doplňte............................................ 8 TEST 3 Najděte sloveso s opačným významem........................

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání

Více

Jak pracovat se slovníkem

Jak pracovat se slovníkem Heslo je psáno tučně, překlad obyčejným řezem písma. Milch podst. die (-, 0) mléko Tečka pod samohláskou označuje krátký přízvuk, čárka dlouhý přízvuk. Přepis výslovnosti cizích slov je uveden v hranatých

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr.Michaela Grimm TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Koníčky a volný čas 14

Koníčky a volný čas 14 Koníčky a volný čas 14 A Sportu zdar! Markus, Chris a Kurt jdou na fotbal a vypravují si o svých sportovních aktivitách. Kurt: Das Fußballspiel beginnt gleich. Warten wir noch auf jemanden? Markus: Ja,

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více