Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie"

Transkript

1 Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová

2 MIKROBIOLOGIE je věda studující mikroorganismy. MIKROBILOLOGICKÁ LABORATOŘ zajišťuje vyšetření: Bakteriologické, mykologické ( plísně ), virologické a sérologické vyšetření ( stanovení hladiny některých protilátek,které vznikají jako odpověď na působení mikrobů např. BWR, HbsAg, Anti HIV )

3 Lékařská mikrobiologie se zabývá převážně mikroby, které vyvolávají u člověka nějaké onemocnění (tzv. patogeny). Mikrobiologické vyšetření Při mikrobiologickém vyšetření hledáme patogenního činitele ze skupiny mikroorganismů - Viry, bakterie, houby, kvasinky, plísně, parazité / červi, roztoči /

4 Bakterie mají buněčnou stěnu a metabolismus. Některé tvoří toxiny / jedy / a některé se uzavírají do ochranných obalů = spór. Mají různé tvary např.: Řetízky = streptokoky, angína, spála, růže Hrozny = stafylokoky hnisavé procesy Tyčinky střevní bakterie Spirály syfilis, borelióza atd. Některé bakterie potřebují kyslík = aerobní a některé ne = anaerobní / tetanus, botulismus /

5 Viry jsou nebuněčné organismy, obsahují nukleové kyseliny a bílkoviny. Nevznikají reprodukcí, ale jsou syntetizovány hostitelskou buňkou, jsou to nitrobuněční parazité. Po vniknutí do buňky změní její metabolismus a postupně ji zničí. Zabuduje svoji NK do napadené buňky. Virus se množí pouze v cizí buňce a umí žít také jenom v ní.

6 Základní bakteriologické vyšetření Bakteriologická diagnostika se opírá o vyšetření: Mikroskopické Kultivační Biochemické Pokus na zvířeti

7 Biologický materiál ve zdravotnictví = jakýkoli materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému Krev, moč, stolice, pot, sliny, slzy, ejakulát, vypadlé vlasy a chlupy, nosní sekret, poševní sekret, zvratky, menstruační krev, plodová voda, tkáně, orgány, vlasy, kosti, placenta TENTO MATERIÁL JE VŽDY INFEKČNÍ!!!

8 Technika odběru biologického materiálu: Výtěry Odběr moči Odběr stolice Punktáty, exudáty, hnis Sputum Krev

9 Výtěry sterilní tampon, štětička ve sterilní nádobě, obalu s nebo bez živné půdy. Odběr moči technika středního proudu nebo cévkováním do sterilní nádoby. Odběr stolice skleněnou lopatičkou ve sterilní zkumavce nebo štětičkou napuštěnou živnou půdou ve sterilním obalu. Punktáty, exsudáty, hnis odkapat do sterilní zkumavky nebo sterilní tampon a obal.

10 Sputum sterilní nádobka nejlépe se širokým hrdlem, sterilní zkumavka nebo laryngeální výtěr. Krev na kultivaci hemokultura speciální nádobky, které dodá laboratoř.

11 Hemokultura Odebírají se do lahviček Bact/Alert. Postup při odběru: lahvičky nechat vytemperovat na pokojovou teplotu a označit štítkem. Při jeho lepení je nutné se vyhnout strhávacímu čárovému kódu na lahvičce, slouží pro laboratorní účely, odstranit plastikové víčko a lahvičku dezinfikovat alkoholem, kůži pacienta odmastit alkoholem a následně dezinfikovat, dezinfekci nechat zaschnout. Odebrat 5-10 ml krve, která se sterilně přenese do lahvičky propíchnutím gumové zátky.

12 Doporučený interval mezi jednotlivými odběry je asi 15 minut. Lepší je poslat více vzorků současně, ideální je 1 anaerobní lahvička - fialová a 2 aerobní-modré. Nejlépe je odebírat krev při vzestupu teploty, před zahájením antibiotické terapie, pokud je možno, tak z periferie z různých míst. Na žádance je dobré označit místo odběru (periferie, centrální žilní katetr). Hemokultury se uchovávají po nezbytnou dobu v termostatu při 37 C, není-li to jinak možné, tak při pokojové teplotě. Do těchto lahviček lze odebírat i jiné tekuté materiály, ale z těchto vzorků nelze zhotovit mikroskopický preparát.

13 Virologické vyšetření Virus je vázán na buňky hostitele a jeho pochycení je velmi obtížné. Biologický materiál je velmi choulostivý a tak je dopravován ve speciálních nádobkách a po konzultaci s laboratoří.

14 Virová diagnostika Materiál stěr z nosu, rinofaryngeální sekret, stěr z hltanu, výplach z hltanu, průduškový sekret, tekutina z puchýřků, eroze, moč, stolice, likvor, tkáně, krev.. Odběr a zásilka k izolaci viru některé odběry musí být odebrány do VTR = virové transportní médium a nebo musí být použit speciální vyplachovací roztok, který dodá provádějící laboratoř. Techniku odběru a způsob transportru je vhodné vždy konzultovat s provádějící laboratoří!

15 Sérologické vyšetření Prokazujeme protilátky vzniklé v organismu jako odpověď na působení mikroorganismů. Při sérologické diagnostice infekčních chorob ve vzorku krve odebraného pacientovi prokazujeme přítomnost specifických protilátek proti danému mikrobu. Z přítomnosti těchto protilátek, jejich množství a třídy protilátek usuzujeme na infekci organismu příslušným mikrobem a někdy je možné odhadnout i stadium infekce.

16 Většina mikroorganismů je po vniknutí do hostitele identifikována imunitním systémem. Tzv. antigen prezentující buňky (APC) mikroba fagocytují a jeho antigeny nabídnou dalším buňkám imunitního systému. Pro proces tvorby protilátek jsou důležité T pomocné lymfocyty (T-helpery, Th), které (zjednodušeně řečeno) stimulují B-lymfocyty. Jedna část B-lymfocytů se transformuje v plasmatické buňky, které jsou vlastními producenty protilátek, druhá část B-lymfocytů přetrvává ve formě tzv. paměťových B- lymfocytů.

17 Produkované protilátky se dělí do pěti tříd, z nichž pro sérologickou diagnostiku mají největší význam třídy IgA, IgG a IgM. Kromě rozdílů v jejich chemické struktuře je pro diagnostiku podstatný rozdíl v síle jejich vazby na antigen. a/při prvním setkání organismu s mikrobem se protilátky tvoří po určité době latence. Z podrobnějšího rozboru procesu tvorby protilátek vyplývá, že zpočátku se budou tvořit protilátky s nižší afinitou k antigenu.

18 b) při dalším setkání organismu s mikrobem je nástup tvorby protilátek podstatně rychlejší (přítomnost paměťových B- lymfocytů) c)další možností je protilátková odpověď u mikrobů, které samy napadají buňky imunitního systému (cytomegalovirus, EB virus, virus hepatitidy C). d) pro diagnostiku vrozených infekcí je podstatné, že protilátky třídy IgG mohou procházet placentou a v oběhu novorozence lze prokázat i mateřské protilátky. Protilátky jiných tříd placentou procházet nemohou, a pokud je u novorozence prokážeme, jedná se vždy o jeho vlastní protilátky.

19 Metody sérologické diagnostiky Metod sérologické diagnostiky je celá řada: a) aglutinační reakce: Principem je aglutinace těl bakterií či antigenu navázaného na erytrocyty (hemaglutinace) nebo latexové částice (latexaglutinace). Aglutinaci způsobují protilátky tříd IgG a IgM.

20 b) komplement-fixační reakce (reakce konsumpce komplementu): Principem je vazba komplementu na komplexy antigenprotilátka. Je středně citlivá a nelze rozlišit jednotlivé třídy protilátek. Reakce prokazuje protilátky tříd IgM a některé podtřídy IgG (IgG1 a IgG3).

21 c) reakce se značenou protilátkou: Do této skupiny patří reakce typu ELISA (různé modifikace) a tzv. nepřímá imunofluorescence. Principem je vazba značené protilátky na protilátku ze séra pacienta již dříve navázanou na antigen. Metoda je v principu jednoduchá, je však dražší a vyžaduje odpovídající vybavení laboratoře včetně techniky pro vyhodnocování. Je vysoce citlivá a specifická, lze rozlišit jednotlivé třídy protilátek. d) reakce inhibiční: Principem je blokování některých biologických vlastností antigenu

22 Cytologie

23 CYTOLOGIE je věda zabývající se studiem buněk. CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ zkoumá: anatomii buněk, jejich fyziologii, vlastnosti a chování ve vztahu k životním funkcím organismu jemuž náleží a především pak buněčný cyklus, dělení a smrt buňky. Cytologie je jen jedním z biologických podoborů a je úzce teoreticky i experimentálně provázána s histologií.

24 HISTOLOGICKÁ LABORATOŘ se zabývá zkoumáním mikroskopické struktury živočišných tkání (rostlinné tkáně pletiva jsou také zkoumány histologicky) a orgánů mnohobuněčných organismů.

25 Obory cytologie morfologická cytologie (zkoumá tvar a strukturu buněk) cytofyziologie (zabývá se mechanismy fungování buněk a jejich části) klinická cytologie (obor zabývající se cytologickými vyšetřeními pro potřeby lékařství), úzce souvisí s cytopatologií cytopatologie (zkoumá změny na buňkách způsobené onemocněním či vnějšími vlivy molekulární cytologie (v podstatě cytologická část molekulární biologie)

26 Onkomarkery (tumormarkery) pomáhají diagnostikovat rakovinu některých orgánů a tkání již v prvních stádiích. Nádorové markery mohou být molekuly produkované nádorem, nebo jsou to onkoplacentární antigeny, enzymy, hormony, metabolity, nebo faktory, doprovázející maligní proces.

27 Pokud je na rakovinu podezření, nechá vzít lékař pacientovi krev a dle výsledku (hodnot) těchto markerů může určit, zda se jedná skutečně o nádorové onemocnění (nebo i sekundární metastázy např. do jater nebo plic) a nebo je příčina potíží z jiného zdroje. Cíl laboratorního vyšetření: Diagnóza choroby, odhad stadia choroby, odhad průběhu choroby, monitorování kvality terapie choroby

28 Onkomarkery - obecné dělení 1) Markery jako hormonální receptory, metodicky jde o izolaci receptorů po biopticky získaném vzorku 2) Markery vázané na buněčných membránách (CEA, Ca-Ag) 3) Markery vznikající v cytosolu a secernující se do plasmy (AFP)

29 Ferritin Alfa-fetoprotein (AFP) Choriogonadotropin (hcg) Karcinoembryonální antigen (CEA) CA 15-3 CA 72-4 CA 125 CA 19-9 CYFRA 21-1 Neuronspecifická enoláza (NSE) Prostatický specifický antigen (PSA) PSA volný (freepsa) Tkáňový polypeptidový antigen - specifický (TPA-S) Tymidinkináza (TK) Beta-2-mikroglobulin

30 Fyziologicky zvýšené markery Gravidita Menstruační cyklus Kouření Ethylismus Léčba železem Krevní transfuze Katetrizace moč. měch. AFP, hcg, Ca125, TPS, TG Ca125 CEA, TPS, TG CEA, TPS ferritin ferritin PAP, PSA

31 Nezhoubné zvýšení markerů u jiných chorob Chron. onemocnění jater CEA, TPS, ferritin, Ca15-3, Ca19-9, Ca125 Hepatitida CEA, TPS, ferritin, Ca19-9 Chronická bronchopneumonie CEA, TPS Ascites Ca 125 Pleurální výpotek Ca 125 Endometrióza Ca 125 Pankreatitida Ca 19-9, Ca 125 Onemocnění štítnice TG Hypertrofie prostaty PAP, PSA Retence moči Ca 19-9 Cukrovka - diabetes mellitus Ca 19-9

32 city/internet/01/ zdravotni.blog.cz/0612/fyzikalni-a-chemicke- vlastnosti-krve

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ ÚVOD Vážené kolegyně a vážení kolegové, s velkým elánem jsme se vrhli na přezkoumání, co je v nabízených službách nového, co je naopak zastaralé a může být vyřazeno. Texty

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Klinika chorob přežvýkavců Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Odborná práce Autor: Martin Vlček Školitel:

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Virologie - obecná. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Virologie - obecná. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Virologie - obecná MUDr. Drahomíra Rottenbornová Vlastnosti virů Jsou nejmenší mikroorganismy (20-300 nm) Nerostou, nedělí se, nemetabolizují Jejich metabolismus je plně závislý na hostitelské buňce Viry

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více