Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii"

Transkript

1 Popis projektu Název: Termín: Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii 8. duben 2014 farmaceutická sekce 9. duben 2014 medicínská sekce začátek v 9:00 a ukončení kolem 19:00 Organizátoři projektu: Asociace studentů medicíny Šimkova Hradec Králové IČO: Spolek českých studentů farmacie Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Heyrovského Hradec Králové IČO: Garanti projektu: pod záštitou děkana prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové pod záštitou děkana doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. Místo: Výukové centrum Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové Budova výukového centra je velice reprezentativní, nová stavba, jejíž funkční a estetické kvality byly oceněny i cenou Stavba roku. Oplývá skvělým zázemím, veškerou moderní audiovizuální technikou, prostornou šatnou atp. Nespornou výhodou je její umístění přímo v areálu FN HK, kde probíhá většina výuky mediků vyšších ročníků, je to prostor, kde se studenti mezi výukou setkávají. Budova Farmaceutické fakulty i Střední zdravotnické školy jsou pohodlně dosažitelné chůzí a ani pro tyto studenty proto není problém se do Výukového centra dostat. strana 1/5 Výukové centrum LF

2 Další neméně důležitou položkou je dopravní dostupnost: MHD zastávky Fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice B, autem stačí sjet z hradecké okružní magistrály. Parkování bude zajištěno přímo v areálu. Kapacita veletrhu: Na Veletrhu počítáme s účastí vystavovatelů se stánky. Hlavní foyer s cateringem bude vyhrazeno Hlavním vystavovatelům, další Vystavovatelé budou sídlit jak v přízemí, tak v prvním patře. K prezentaci je připraven přednáškový sál s kapacitou 178 posluchačů, samozřejmě s možností videoprojekce a zvukovou technikou. strana 2/5 Cílová skupina: Čeští a slovenští studenti medicíny a farmacie, ale i jiných zdravotnických oborů. Lékařská fakulta UK v HK nabízí tyto studijní programy: Všeobecné lékařství student je na konci studia schopen nastoupit jakýkoliv obor medicíny, byl seznámen i s laboratorní prací a základy vědecké činnosti. Náročnost přijímacích zkoušek, kvalita výuky i velice intenzivní předstátnicová praxe (v rámci kolečka interna chirurgie pediatrie gynekologie a porodnictví), která je v rámci české výuky medicíny svým rozsahem unikátní, dává studentům LF UK v HK cenný náskok v praktických dovednostech hned po promoci. Na praktickou výuku je kladen důraz již od druhého ročníku. Stomatologie dlouholetá pedagogická činnost a akcentace praktické výuky činí z absolventů tohoto oboru hned po promoci zcela samostatné zaměstnance, kteří mají zkušenosti i s nadstandardními výkony, jako například izolace pracovního pole kofferdamem při zhotovování GPS: 50 11'55.961"N, 15 49'39.346"E veškerých výplní, stratifikace kompozitních výplní dle Vaniniho, subgingivální ošetření parodontálních chobotů, asistence při zhotovování tuzemských i zahraničních implantátů i rozsáhlé praktické dovednosti v oboru stomatochirurgie. Farmaceutická fakulta UK v HK nabízí následující studijní programy: Farmacie - Absolvent studijního programu farmacie má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o látkách užívaných při jejich přípravě, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení léčiv a léčivých přípravků. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků,

3 o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálněekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Je schopen pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv, jejich výrobě, kontrole, distribuci, v lékárenství, v oblasti klinické farmakologie. Zdravotnická bioanalytika - Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent bakalářského studia je vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví, zařazený především do klinických laboratoří. Je specializován pro práci ve všech typech laboratoří klinických oborů s laboratorní složkou a dále v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby. Postgraduální doktorská studia počet doktorandů na fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové má stoupající tendenci, postgraduálnímu studiu se zde věnují nejen absolventi oboru všeobecného lékařství a oboru farmacie, ale například i absolventi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Postgraduální studium je zaměřeno jak na teoretické, tak klinické obory. Na českém trhu práce je dlouhodobý nedostatek zdravotních sester a dalšího středně-zdravotnického personálu, proto budeme oslovovat i studentky a studenty bakalářských programů Ošetřovatelství a Fyzioterapie, stejně jako zvát všechny střední a vyšší odborné zdravotní školy v kraji královehradeckém a pardubickém. Největší část návštěvníků předpokládáme z řad studentů vyšších ročníků všeobecného lékařství ( studentů na ročník), stomatologie (30-40 studentů v ročníku) a farmacie ( studentů v ročníku). Pozvánky budou rozeslány všem lékařským a farmaceutickým fakultám v ČR, stejně jako blízkým zdravotnickým školám. Stručná charakteristika projektu: Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii je zaměřen na prezentaci všech složek pracovního trhu v oblasti zdravotnictví. Cílem je poskytnout studentům a absolventům ucelené informace o možnostech jejich budoucího uplatnění a zprostředkovat osobní kontakt mezi potencionálním zaměstnavatelem a zaměstnancem. V rámci projektu vystoupí v odborné sekci mimo jiné zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory a Ministerstva zdravotnictví ČR. Organizace projektu: Během dvou dnů se vystavovatelé budou moci prezentovat formou přednášek, stánků, posterů, letáků a reklamy ve veletržním bookletu. Vystavovatel: Jakákoliv společnost nebo organizace působící na českém i evropském trhu práce v oblasti zdravotnictví. Např. nemocnice, polikliniky, soukromé ambulance a jejich řetězce, léčebny, lázně a sanatoria. Biochemické, imunologické či mikrobiologické laboratoře a výzkumné ústavy, laboratoře na přípravu cytostatik atp. Farmaceutické společnosti, firmy zabývající se distribucí léčiv, soukromé lékárny i řetězce lékáren, SÚKL. V neposlední řadě také personální agentury, zprostředkovávající práci pro zdravotnická zařízení v ČR i EU. strana 3/5

4 Bližší instrukce vystavovatelům: Pokud jste se již rozhodli k jakémukoliv způsobu prezentace, zde je stručné přiblížení. Prezentace formou stánku Stánek si můžete dovézt vlastní nebo v přihlášce uvést požadavek stánku. Bude zajištěn stůl a dvě židle. Reklamní materiály si dovezte dle vlastního uvážení, nebráníme se ani roll-up bannerům nebo LCD obrazovkám (přístup k el. síti bude zajištěn). Připravte se, prosím, zejména na dotazy ohledně eventuálního pracovního vztahu (Jaké zaměstnanecké výhody a závazky poskytujete, jaké možnosti vzdělávání zajišťujete, jaké jsou perspektivy Velká posluchárna profesního růstu, které pozice potřebujete obsadit atp.), ale i na obecnější dotazy ohledně místa, kde působíte, možnostech ubytování, kulturního vyžití, kolektivu. Prezentace formou přednášky Bude přednášeno na jednom sále s kapacitou 178 míst. První den veletrhu (úterý 8.4.) je tematicky věnován farmaceutické sekci a druhý den (středa 9.4.) sekci medicínské. V programu budou navíc zařazeny "odborné" přednášky ohledně uplatnění na trhu práce a atestačních příprav. Pokud se rozhodnete pro přednášku, je čas 15 minut vyhrazen jak pro samotnou prezentaci a 5 minut na následnou diskuzi! Čím delší bude přednáška, tím méně prostoru na dotazy (které mohou poté být zodpovězeny u stánkové sekce či v předsálí). Prezentace si připravte v nějakém běžném formátu (PowerPoint, PDF dokument) - tématem by mělo být krátké intro vystavovatele a hlavně jeho nabídky a požadavky potencionálním zaměstnancům. Reklama ve veletržním bookletu Každý návštěvník mimo další reklamní předměty dostane i brožurku formátu A5 s informacemi o veletrhu. Máte možnost v této brožuře prezentovat Vaší společnost. Je nutno zaslat návrh stránky ve vektorovém formátu (.pdf,.ai,.svg) či v rasterovém formátu ve vysokém rozlišení (alespoň 450dpi) a to nejpozději do 19. března Nejlépe co nejdříve kvůli případným korekcím. Prezentace formou posteru a letáků návštěvníkům Máte-li zájem pouze o "prezentaci na dálku", nabízíme možnost vložení Vašeho letáku do každé dárkové tašky, kterou návštěvník obdrží při vstupu, a vyvěšení plakátů na místě veletrhu. Letáky nám buď můžete poslat na adresu uvedenou níže, nebo v elektronické formě jejich tisk zajistíme, takže je nemusíte fyzicky posílat. Náklady spojené s tiskem hradí vystavovatel. Tyto náklady budou určeny dle požadavků tisku, např. letáky velikosti A4, černobíle, přibližně 600 kusů budou zpoplatněny částkou 500 Kč. Je možnost i formátu A5, barevných letáčků atp., ceny budou domluveny individuálně dle požadavků. Plakáty jsou již v ceně, jsou barevné a ve velikosti A3 (stačí tedy poslat příslušný elektronický soubor). Registrace a způsob platby: Pokud jste se rozhodli pro některou z forem prezentace, vyplňte, prosím, přiloženou Závaznou přihlášku. Tuto přihlášku odešlete elektronicky na uvedený v přihlášce, do předmětu uveďte "VPUMF - název firmy", nebo poštou v obálce označené heslem "VPUMF" na adresu: strana 4/5

5 Asociace Studentů Medicíny Šimkova Hradec Králové Přihláška musí být doručena nejpozději 19. března Obratem Vám bude zaslána faktura, kde bude uvedeno bankovní spojení a podrobnosti transakce. Za správnost: Kristýna Kučerová organizátorka veletrhu strana 5/5

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie

Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie Střední zdravotnická škola Praha 10 Ruská 91 Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie Projekt Mobility VETPRO Název projektu: Získávání pedagogických zkušeností a dovedností v odborném

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII

VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII VZDĚLÁVÁNÍ VE FARMACII Současný stav kolem šestiměsíčních praxí studentů farmacie RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., Mgr. Pavla Šrámková Odborné šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách v souladu s požadavky

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství odborných předmětů Studijní program: (kombinace) Učitelství odborných

Více