II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů"

Transkript

1 BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě jsou součástí výuky laboratorní cvičení, na která jsou studenti každé třídy rozděleni do dvou skupin. Povinná výuka Biologie končí v septimě. Studenti, kteří se připravují k maturitě z Biologie či ke složení přijímacích zkoušek na vysoké školy přírodovědného směru, případně ti, které biologie zajímá a chtějí si rozšířit své znalosti, mohou pokračovat v jejím studiu i v oktávě. I. Cíle výuky Naši studenti se naučí poznávat rostliny a živočichy, včetně člověka, z hlediska jejich příslušnosti do jednotlivých hierarchicky uspořádaných kategorií a z hlediska jejich role v ekosystémech, a to zejména v ekosystémech České republiky. Zájemci jsou připravováni k úspěšnému složení maturitní zkoušky z biologie a ke složení přijímacích zkoušek na vysoké školy přírodovědného směru. V průběhu studia studenti: poznávají rostliny a živočichy a získávají přehled o jejich anatomii, fyziologii a chování učí se orientovat v přehledu vývoje organismů poznávají anatomii a fyziologii lidského těla učí se uplatňovat zdravé stravovací a psychohygienické návyky a poskytovat první pomoc osvojují si pozitivní vztah k přírodě II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů závěrečná zkouška test a poznávací zkoušky z vyšších rostlin a obratlovců (oktáva, dvouletý kurz) poznávací zkouška (septima, dvouletý kurz) Biologické minimum test a poznávací zkouška z vyšších rostlin a obratlovců (septima, jednoletý kurz) závěrečný test z botaniky (kvinta) závěrečný test ze zoologie (kvarta) průběžné hodnocení (prověrky, krátké testy, ústní zkoušení, protokoly z laboratorních prací, poznávací zkoušky, herbáře apod.)

2 III. Hodinová dotace prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva 0 2,67 2,67 2, /vol. IV. Osnovy Sekunda hodinová dotace 2,67 hodiny týdně (2h teorie týdně + 2h laboratorních cvičení 1x za tři týdny) Téma: BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Úvod do biologie člověka Zařazení člověka do systému Vývoj člověka (fylogeneze) Buňka a tkáně Lidská plemena 2. Orgánové soustavy (stavba a funkce) Pohybová soustava Oběhová soustava Dýchací soustava Trávicí soustava a výživa, tělesná a duševní hygiena, význam pohybu, hygieny, otužování Vylučovací soustava a kůže Nervová soustava, paměť, učení Smyslová soustava Pohlavní soustava, sexuální výchova, výchova k rodičovství projekt Miminko LABORATORNÍ CVIČENÍ Etnika Tkáně Pohybová soustava (kostra, svaly) Oběhová a dýchací soustava Trávicí soustava a výživa Smyslová soustava (zrak, sluch, čich, chuť) Projekt Miminko pohlavní soustava člověka, plánované rodičovství

3 Tercie hodinová dotace 2,67 hodiny týdně (2h teorie týdně + 2h laboratorních cvičení 1x za tři týdny) Téma: ZOOLOGIE I 1. Úvod do zoologie Obecná zoologie Základy taxonomie Živočišná buňka 2. Taxonomie živočichů - podle kmenů Jednobuněční - prvoci Mnohobuněční - Diblastika (živočišné houby, žahavci, žebernatci), Triblastika (prvoústí ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci; druhoústí ostnokožci, polostrunatci, strunatci do ryb) LABORATORNÍ CVIČENÍ Živočišná buňka Obecná zoologie a tkáně (mikroskopování) Členovci I Členovci II Poznávání bezobratlých Poznávání obratlovců I (Anamnia - kruhoústí, paryby, ryby) a jejich taxonomie Určování členovců v praxi (exkurze po pražských parcích) Kvarta hodinová dotace 2,67 hodiny týdně (2h teorie týdně + 2h laboratorních cvičení 1x za tři týdny) Téma: ZOOLOGIE II, HOUBY, LIŠEJNÍKY, MIKROBIOLOGIE 1. Taxonomie živočichů - podle kmenů Obratlovci II - obecná charakteristika Obratlovci II - taxonomie, zástupci, zajímavosti (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 2. Houby, lišejníky Obecná charakteristika, taxonomie, význam, využití Poznávání jednotlivých druhů hub a lišejníků 3. Mikrobiologie Úvod

4 Viry - charakteristika, taxonomie; virová onemocnění rostlin a živočichů Prokaryota - buňka, obecná charakteristika, taxonomie; bakteriální onemocnění rostlin, živočichů a člověka LABORATORNÍ CVIČENÍ Prezentace o zajímavých druzích - obojživelníci - plazi - ptáci - savci Mikroskopování - pletiva Poznávací zkoušky houby, lišejníky Příprava herbáře Úklid terárií, akvárií, přesazování rostlin EXKUZE A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Zoo Kvinta hodinová dotace 2 hodiny týdně TÉMA: CYTOLOGIE, BOTANIKA 1. Mikrobiologie 2. Cytologie Prokaryota x eukaryota srovnání, organely a jejich funkce Dělení buněk (Mitóza, Meióza) a buněčný cyklus 3. Botanika Úvod rostlinná buňka, pletiva Obecná botanika vegetativní rostlinné orgány (kořen, stonek, list) Obecná botanika generativní rostlinné orgány (květ, plod, semeno) Fyziologie rostlin rozmnožování, vodní režim, trofie Taxonomická botanika Řasy Taxonomická botanika Vyšší rostliny (ryniofita, mechorosty, kapraďorosty, kapraďosemenné rostliny, jinany, cykasy, jehličnany, krytosemenné rostliny jednoděložné, dvouděložné) Exkurze po parcích Prahy se zaměřením na taxonomii vyšších rostlin Sexta hodinová dotace 2 hodiny týdně Téma: EKOLOGIE, GENETIKA, EVOLUČNÍ BIOLOGIE

5 1. Ekologie Základní pojmy Metabolismus Vztahy mezi organismy Životní prostředí 2. Genetika Úvod do studia, proteosyntéza Mendelovy zákony (příklady) Genetika člověka a geneticky podmíněné choroby 3. Evoluční biologie Teorie vzniku života Vývoj živých organismů Septima hodinová dotace 2 hodiny týdně Téma: BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Úvod do biologie člověka Zařazení člověka do zoologického systému Tkáně Etnická antropologie Fylogeneze (vývoj člověka) 2. Orgánové soustavy a jejich fylogeneze Kůže Pohybová soustava (kostra a svaly) Cévní soustava Dýchací soustava Trávící soustava (+ základní úvod do metabolismu živin) Vylučovací soustava Pohlavní soustava Hormonální soustava Nervová soustava Smyslová soustava Oktáva volitelný předmět hodinová dotace 2 hodiny týdně Téma: ONTOGENEZE, METABOLISMUS 1. Prenatální a postnatální vývoj člověka 2. Sexuální témata

6 3. Metabolismus, stravování, zdravý životní styl 4. Fylogenetický vývoj živočichů a rostlin 5. Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy Návštěva patologického ústavu vybrané pražské nemocnice - pitva s odborným výkladem V. Učebnice Sekunda Maleninský: Přírodopis pro 8. ročník. Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Tercie Papáček, Matěnová: Zoologie. Nakladatelství Scientia. Kvarta Papáček, Matěnová: Zoologie. Nakladatelství Scientia. Pro tematické okruhy Houby a Lišejníky jednotná učebnice používána není. Studenti využívají vlastní zápisy z hodin, kopie pracovních listů aj. Kvinta Kincl: Biologie rostlin. Nakladatelství Fortuna. Maleninský, Novák: Botanika 1 a 2. Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Pro tematický okruh Cytologie jednotná učebnice používána není. Studenti využívají vlastní zápisy z hodin, kopie pracovních listů aj. Sexta Nečásek: Genetika. Nakladatelství Scientia. Pro tematické okruhy Ekologie a Geologie jednotná učebnice používána není. Studenti využívají vlastní zápisy z hodin, kopie pracovních listů aj. Septima - oktáva Novotný, Hruška: Biologie člověka pro gymnázia. Nakladatelství Fortuna. Jelínek a kol.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc. VI. Další doporučená literatura Jelínek a kol.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc. Rozsypal a kol.: Přehled biologie. Nakladatelství Scientia. Vlková, Hančová, Kantorek: Biologie v kostce I, II. Nakladatelství Fragment. různé encyklopedie, atlasy, starší učebnice biologie, skripta k daným tématům

7

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Požadavky ke SZZ z biologie Bc. Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBORU 7942K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU ŠKOLA A SPORT ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Osvojování dalšího (druhého) cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě,

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více