Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení."

Transkript

1 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69

2 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní a velikonoční! Věřím, že jste mnohé prožily obdarování milostmi během našeho modlitebního třídení. Těm z Vás, kterým se z různých důvodů nepodařilo k modlitbě sejít, nebo nevědí, jak na to, nabízíme dále několik svědectví a doporučení, jak Triduum pořádat. Maminky, neváhejte a pusťte skutečně Boha do svého života na první místo. Bude-li On ve Vás, může se ještě více skrze Vás dotýkat nejen Vašich dětí. Nezapomínejte, že Váš život je darem, skrze který máte vést druhé k radosti a obrácení. Hlavní směr je láska. Vaše láska ať je nadřazena lidské spravedlnosti či čemukoliv z vaší přirozenosti. Modlitbou, postem a obětí docílíte požehnání, s kterým přejdete všechny překážky. Modlitba je vztah, projev lásky a náklonnosti. Modlitba má být naším každodenním důvěrným rozhovorem s živým Bohem. Abychom začaly život modlitby, potřebujeme TOUHU. Touhu po Bohu, po lékaři našich zranění. Myslím, že není nutné toužit po Bohu nezištnou a dokonalou láskou. K takovéto lásce budeme teprve skrze modlitbu postupně dorůstat. Jósef Augustyn píše: Dává-li nám Bůh potřebu modlitby, je to proto, abychom v síle jeho milosti měnili, uváděli do pořádku a uzdravovali celý náš život, aby se tak stával stále více lidským. Neboť Bůh touží, aby se náš život stával lepším, smysluplnějším a šťastnějším. S mnohými z Vás jsem měla možnost potkat se během posledních tří měsíců na Hromniční pouti matek, na duchovní obnově na Hostýně nebo na některých diecézních setkáních MM. Je mi velkým obdarováním, když vidím, jak jsme si vzájemně povzbuzením a modlitební oporou. V Písmu můžeme číst: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (List Jakubův 5, 16) Těším se na další setkání, nejen diecézní, a přeji radostné očekávání našeho Pána! Vždyť je tak blízko. Ať jsou naše srdce otevřená pro Boží požehnání a proud milostí, kterými nás chce naplnit. Staňme se i my ženami modlitby, ne až jednou, jak říká O. Šebestián, ale teď! Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý! (1. Petrův, 1-3). V modlitbě zůstávám ve spojení Markéta

3 Slovo kněze Chtěl bych být jak Zacheus...(aneb jedno malé rozjímání) Stejně jako Zacheovi i mně Pán vkládá někdy do srdce touhu Ho uvidět, ale často tato Kristem vložená touha je zatlačená do kouta mého já tolika jinými podněty, zájmy a výzvami. A já neběžím a nelezu po stromě, abych Ho uviděl... Je mi to líto... I na mne se někdy Pán otočí a osloví mě, že chce zůstat v mém domě, ale ne vždy dovedu s radostí slézt ze stromu, všeho nechat a jít s Ním... Je mi to líto... A když se mi povede jako Zacheovi jít s Pánem v Jeho blízkosti, i já mám najednou někdy chuť říct nahlas, co všechno chci změnit ve svém životě, ale pro svůj stud, zbabělost a nedůvěru to neřeknu a končím jen u toho chtěl bych... Je mi to líto... I mně Pán každý měsíc u zpovědi říká: Dnes přišla spása do tohoto domu..., ale já se hloupě vracím znovu a znovu do povrchnosti a prázdnoty myšlenek, činů a postojů a sytím se kdečím a Zacheova radost ze mne tak rychle vyprchává... Je mi to líto... Pane, nauč mne - farizea dnešních dnů - nesoudit Zachea (s jeho podivným chováním) vedle mne, nezávidět mu, ani nepochybovat o Tvé moci v jeho srdci, abych i já mohl uvěřit, že mne opravdu miluješ, zveš, toužíš po mně, odpouštíš mi a zachraňuješ mě... o. Šebestián Vzpomínka na léta doprovázení ve službě MM od P. A. Mareše Nechat se vést Duchem svatým se vždycky vyplácí Duch svatý si sám vybírá své pracovníky a dává jim pak veliké milosti.chtěl bych zde zvláště poděkovat Duchu svatému a P. Marii, za jeho vynikající spolupracovnici paní Růženku Fialovou z Brna, bývalou koordinátorku MM. Připojuji se dnes i já, ač trochu opožděně, V lásce Boží a P. Marie a celému 3

4 k celé řadě gratulantů. Paní Růženko, chci Vám také moc a moc poděkovat za vaši skvělou práci, kterou jste odvedla za 17 let Vašeho požehnaného působení koordinátorky MM. Když jste se mnou před 17 lety začala jako s knězem, sdělila jste mně své plány. Pak následoval skromný dotaz, zda se do tak náročné práce můžete sama vůbec pustit, a poprosila jste o radu a pomoc. Moje strohá odpověď jako kněze tehdy zněla: Mějte důvěru v pomoc Boží, odevzdejte se cele vedení Ducha svatého a P. Marie a pusťte se do práce. Jestliže Vás Duch svatý skutečně volá k tomuto apoštolátu lásky, pak Vám dá i potřebné milosti a povede Vás a bude Vás provázet svým požehnáním. Odevzdávám Vás a zasvěcuji proto Duchu svatému a Neposkvrněnému srdci P. Marie a na tyto úmysly, budu za Vás obětovat mši svatou s prosbou, aby Vás Duch svatý vedl, za pomoc Boží v tomto apoštolátu lásky a pomoc P. Marie. Pak jsem přislíbil sloužit oběť mše svaté za Vás a Vaše potřeby, vždy 1x měsíčně, po celý rok. Navíc i podporu mše svaté při různých Vašich akcích, jako jsou konference apod. To až dosud dodržuji s pomocí Boží už přes 17 let i nadále. Nakonec jsem jí udělil i kněžské požehnání s krátkým povzdechem uvidíme, zkuste to tedy a dejte se do práce. Čas dozrál a přinesl i bohaté ovoce. Nikdy bych nevěřil, Růženko, že dokážete ve skvělé spolupráci s Duchem svatým a P. Marií, tak mnoho. Je to až neuvěřitelné, jak Vás Duch svatý vedl a žehnal Vám, chránil Vás a v mnohých modlitbách i slyšel. Co více vedla Vás a pomáhala Vám i P. Maria. Potěšila mne i skutečnost, paní Růženko, jak stejně o Vás smýšlí a píší i ženy a matky ve Vašem zpravodaji prosinec Co Vám tedy mohu slíbit na závěr? Pouze to, že Vás všechny budu i nadále provázet, pokud mi to Boží láska a zdraví dovolí, mší svatou a kněžským požehnáním. Vás všechny pak prosím, abyste na mne pamatovaly také ve svých modlitbách. Již předem Vám Pán Vám odplať. Za mnohé jsem Vám stále moc vděčen. Hnutí MM, ve Jménu + Otce, + Syna, + i Ducha svatého, Amen.Váš služebník Boží + P. Antonín Mareš Jen milostí Boží jsem to, co jsem. (sv. Pavel) Mareš slouží každý pátek v hod. mši svatou za všechny ženy Hnutí Modlitby matek. Pro ty, které jsou ve službě v MM, pak za dary Ducha svatého. I my Otci Marešovi slibujeme modlitbu za jeho službu. 4

5 Zamyšlení Život nebo smrt Eutanázie, právo ženy na potrat, svobodné rozhodování, zda uzavřeme jako muž a žena manželství, a naopak potřeba homosexuálních sňatků, příkaz plošné sexuální výchovy na školách, aniž by rodiče byli řádně seznámeni s její náplní, jsou nyní diskutované problémy, často velmi relativizované a v zásadním rozporu s Božím řádem. Dovolte, milé sestry, abych vám odcitovala úryvek z knížky MUDr. Marty Munzarové a kol.: Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Je nutné si právě dnes připomínat varování bostonského neurologa a psychiatra, Leo Alexandra, poradce a pozorovatele na norimberském soudu s lékaři. (Tzv. doktorský soud ) Ať již tyto zločiny doznaly jakýchkoliv rozměrů, bylo všem, kteří je vyšetřovali, jasné, že vždy začínaly v nepatrných počátcích. Zprvu se jednalo o pouhý odklon od důrazu na základní postoj lékařů. Vše začínalo přijetím postoje, podstatným v akci eutanázie, že totiž existuje život nehodný života. Tento postoj se zpočátku týkal pouze těžce a chronicky nemocných. Postupně se sféra těch, kteří byli zahrnováni do téže kategorie, rozšiřovala o lidi neproduktivní, ideologicky nežádoucí, rasově nežádoucí a nakonec všechny ne-němce. Ale je třeba si uvědomit, že právě oním prvním krokem, z něhož celý další způsob myšlení získal svůj impuls, byl postoj k nevyléčitelně nemocnému. A je to právě tento zdánlivě nevelký posun v důrazu na postoj lékaře, který je třeba pečlivě zkoumat...jelikož prevence je důležitější než léčba. Pozorování a rozpoznávání časných známek a symptomů se stalo vždy základem prevence dalšího rozvoje choroby. Tento oddíl snad nejlépe zakončíme citátem z Ovidia, který bychom si měli zapamatovat a nést si jej do celého svého života. Může se týkat i mnoha jiných věcí v životě, nejen našeho diskutovaného problému Principiis obsta 5

6 sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moraas, tzn. Začátkům snaž se čelit. Je pozdě po léku se shánět, jestliže odkladem dlouhým mohlo již zesílit zlo. Tolik citát. Dovolím si připomenout, že když jsme před několika lety podepisovali petice proti uzákonění homosexuálních sňatků, tvrdili zastánci tohoto požadavku, že už dále nebudou požadovat osvojování dětí. Neuplynula ani příliš dlouhá doba, a osvojování dětí homosexuálními páry je na pořadu dne. Drahé sestry, nestačí jen se modlit, chodit do kostela a nerespektovat Boží řád, nebo jen částečně, s poznámkou, že doba je jiná. Pokud se natolik přizpůsobíme době, že se ztotožníme s chováním světa, pak na nás platí druhá část verše (Mt 5,13): Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali Chceme-li, aby Bůh chránil a vedl nás a naše děti, je nutno jim stále vštěpovat, že Boží řád desatero - stále platí a po dobu dvou tisíc let si žádný papež nedovolil ani slovo v něm změnit. Proto církev přežila i ty největší své krize. To platí i o našich rodinách. Malé děti k tomu vedeme, dospělým dětem to už můžeme jen připomenout, ale po celý život bychom měli dbát na to, aby tento zákon byl respektován v našich domovech, kde nastavujeme pravidla my. Pak můžeme naprosto spoléhat na Boží pomoc a ochranu, kterou nebeský otec poskytuje svým dětem. Radost a pokoj ať nás provází. Růžena Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. Podívejme se, jak mnozí lidé uctívají nějakého boha, přinášejí mu různé oběti a dary, kolikrát i několika bohům. Stojí je to mnoho úsilí....obětí mohou být i děti... V jednom kázání (o. Vojtěcha Kodeta) jsem vyslechla něco, co mne hluboce oslovilo a na mnohé otázky mi odpovědělo. Jasně a srozumitelně. Cituji: A my jsme si mysleli, že pravý Bůh potřebuje usmíření. A poněvadž víme, že náš Bůh je o tolik větší, než jejich vymyšlení bohové, tak, jako se klene nebe nad zemí, tak jsme si říkali když oni takhle usmiřují boha, kterého si vymysleli, jak musí být usmířen Bůh, který je Bohem pravým? Co všechno muselo rozvášnit Boha a kdo může usmířit? A tak jsme vymysleli geniální logickou smyčku: Bůh musí být usmířen. 6

7 A usmířen krví. Krví Boha člověka... A vůbec jsme neslyšeli, že v Božím řádu to tak není. Že Bůh to na sebe vzal. A Pavel marně volá a píše Korintským, že je to Bůh, který se rozhodl smířit s člověkem...a píše, nechte se smířit, pro lásku Boží vás prosím, nechte se smířit s Bohem! Bůh, který sám nic špatného neudělal, Ježíše Krista učinil hříchem... Ano, Bůh to byl, který smiřuje člověka... Srovnej si to v hlavičce... Bůh se omlouvá člověku za to, že mohl zhřešit... Bůh se kaje za své stvoření. Geniálním činem vykoupení. Bůh se nehněval na člověka. Bohu zbyly jen oči pro pláč nad tím, že lidé nedorostli, aby si vážili společenství s Ním. Proto se rozhodl k absurdnímu kroku. Že celou tu mezeru, která vznikla ve stvoření díky tomu, že člověk měl svobodu volby, že celou tu mezeru zaplní sám sebou. Že ji zaplní Obětí Sebe... Aby člověk už nikdy nemohl změnit běh dějin světa..." Od té doby vím, že Bůh si přeje moje vyznání : Ano, Pane, zhřešila jsem proti Tobě. Nijak nemohu odčinit svůj hřích. Znáš moji slabost, moji ubohost a bídu. Neschopnost vymanit se z vlastních vin. Proto mi Ty sám nabízíš smíření. A čekáš, že to pochopím. Na Tvém kříži, Pane Ježíši Kriste, visí můj dlužní úpis. Tak jsi mne zachránil, že můj hřích jsi přivedl k nebytí. Sám sebou jsi překonal tu propast, která mne dělila od Otce a skrze Tebe, mám teď k Otci přístup. Ano, v Duchu Svatém... Proto tě chválím a velebím, můj Bože v Trojici Jediný, a klaním se Ti!" Proč Bůh potřebuje naše vyznání? Je to, jako bychom předávali svůj dlužní úpis. Bůh nám dal svobodnou vůli, a proto si od nás vezme jen to, co mu dobrovolně odevzdáme. Pokud si své dluhy ponecháme, nemůžeme počítat s tím, že budou zrušeny Jeho obětí na kříži. Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 7 Marie H.

8 Ohlédnutí Hromniční pouť matek Motto:...světlo k osvícení pohanů a k slávě tvého izraelského lidu... (Lk 2,32) Tradiční Hromniční pouť matek se konala i letos ve Šternberku V chladném chrámu Zvěstování P. Marie se tísnily stovky žen. Jejich počet bychom mohly odhadnout na jednu tisícovku. 8 Hromniční pouť 2014, ženy přinášejí hromniční svíci Tento starobylý zvyk obětování svíce žen pochází z 18. století, kdy ženy prosily za odvrácení nebezpečí obávaného vpádu pruských vojsk. Zakladatelé této pouti (P. J. Červenka) a stejně tak pokračující organizátoři pouti (P. A. Pechal) společně s MM jsou si vědomi toho, že i dnešní doba je plná nástrah a nebezpečí. Je velkou nadějí pro náš národ a pro naše děti, že si to uvědomují také matky žijící v současnosti. Jak k pouti napsala Maruška: Na pouti to bylo úžasné v kostele při společných modlitbách, když jsme se modlily všechny. To byla síla!!!!! Čekala jsem, kdy začne opadávat ta krásně zrestaurovaná štukatérská výzdoba :). A když si člověk představí, kolik duší

9 nesla k oltáři každá z matek ve svém srdci...to musí být přece někde v té naší republice poznat. Časem určitě... Ano, vskutku, ofěra matek kolem oltáře s tisíci rozžatými svícemi po mši svaté, byla dojemnou a důvěrnou modlitbou k Matce Boží. Mši svatou sloužil duchovní otec MM P. Pavel Šebestián Smrčina, který nás vyzýval k tomu, abychom nečekaly, až se něco změní kolem nás. Až přestane manžel pít, až se děti obrátí k Bohu, až splatíme hypotéku Začněte hned a nečekejte. Mějte v srdci Boží pokoj a lásku, říká o. Šebestián. A dále pokračuje... Panna Maria žila v nepoměrně chudších poměrech, než žijeme my. Důvěřovala Bohu. Vnitřní krásu a odevzdání nemohly okolnosti všedního života zastínit. Nejdůležitější je láska. Opravdová láska ve Vašem srdci. Hromniční pouť 2014, mše svatá V odpoledním programu krátce zazněla slova národní koordinátorky Markéty, která vyzývala k čistotě modlitby. Dodržujte doporučených prvních devět modliteb, nic k nim nepřidávejme a ani neubírejme, řekla Markéta. Připomněla také zásady, které se mají dodržovat ve skupinkách MM, což je nekritizovat se, vzájemně si neradit a nevynášet informace ze skupinek. Hlavní odpolední program vyplnil svou přednáškou na téma: Doprovázení dětí v církvi k Bohu P. František Petrík. Z jeho slov vybíráme... Když budeme kráčet s Bohem, nemusíme se o své děti a vnuky bát. I řeholní sestry jsou matkami. Není důležité být matkou jen fyzicky, ale i duchovně. Víra a láska Panny Marie, s kterou počala Boha, je pravé 9

10 mateřství. Je potřebné plnit i přirozené potřeby. Boží milost předpokládá lidskou přirozenost. Jeden z předpokladů je mít čas. Čas na děti, čas na manžela. Výchova dětí začíná už při početí v těle matky. Máš čas probírat situace dětí a rodiny se svým manželem? Máš čas být trpělivá, přívětivá, laskavá, láskyplná? ptá se P. Petrík. Dovolte svému manželovi být mužem, dovolte mu být přítomný od početí jako otec, ne až od porodu. Přijměte odpovědnost za dítě už při početí. Obětování probíhá po proměňování. Obětujeme Tělo a Krev Ježíše Krista. Bůh přijímá naši oběť a chce, abychom přijímaly jeho Svatého Ducha. Tak jako každodenně zprostředkováváme mší svatou oběť, tak máme obětovat své děti. Touto obětí se myslí odevzdat děti Bohu. Až to dokážeme, může Bůh začít působit v jejich životě. Vrátí nám je do náruče ještě na zemi nebo někdy až v nebi, záleží na jeho vůli. Dítě potřebuje cítit, že táta a máma se mají rádi. Mnohem více než studium teologie pro mě bylo vidět rodiče, jak jeden druhému dokážou odpustit. Nás rodiče nemuseli vyhánět ke zpovědi, viděli jsme jejich lásku, jejich odpuštění, jejich svědectví o Bohu, říká P. Petrík. Je důležité, aby dítě vidělo, že se rodiče po hádce jeden druhému umí omluvit. A k tomu, aby rostl vztah mezi člověkem a Bohem či člověkem a člověkem, je zapotřebí mít čas. Tam, kde jedna strana mlčí, vztah zaniká. Často společná modlitba rodiny je spíše pedagogický výkon. Není to moje osobní modlitba. Malé děti potřebují vidět tatínka při mši svaté, kdy se velký táta sklání před Bohem, před něčím větším než je on sám. Už od křtu je v nás Duch svatý. Spoléhejte na to, že Duch se za Vás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. Duchovní obnova MM na Sv. Hostýně Letos jsme se poprvé setkaly na duchovní obnově pořádané pro celé hnutí MM. Překvapil nás velký zájem. Ani vysoká kapacita určená k obnově, nestačila a ještě několik desítek maminek bylo k naší lítosti z kapacitních důvodů odmítnuto. Jsme rozhodnuti v této činnosti pokračovat, proto věříme, že v příštím roce budou mít možnost účasti i další ženy. Zvláštní poděkování patří kapele, která se vznikla spontánně a krásně doprovázela celý program. Od těchto žen Vám předávám krátkou reflexi ze setkání... 10

11 ..srdečný pozdrav z Hutiska. Nás, matky, přihlásili na duchovní obnovu na Hostýně s otcem Šebestiánem naší skvělí manžílci, neboť s ním měli na podzim duch. obnovu a prohlásili, že Šeba je borec a musíme ho zažít! Na duch. obnovu nás jelo pět maminek, vzaly jsme kytaru, buben a štrnkátka s tím, že si jen tak zahrajeme na pokoji. Jak ale uviděl otec, že máme nástroje, tak se z nás stala rázem hudební skupina společně s Janou ze Vsetína. Byla tak úžasná atmosféra, že příští rok budeme hrát rády zase. Děkujeme otci Šebestiánovi za moudrá slova, která nás dojímala k slzám, a obdiv, že vydržel s tolika ženskými, a za obětavost při svátosti smíření. Děkujeme Růžence a Markétce a všem maminkám za krásné společenství! Zdraví holky z Hutiska Marcela, Maruška, Jana, Jitka, Andrea. Duchovní obnova MM, Hostýn 2014 Milé maminky, věřte, že jsme Vás nesly ve společných modlitbách a rády bychom Vám alespoň touto formou přinesly několik myšlenek, kterými nás provázel o. Šebestián. Ze zápisníku Jany Machandrové vybíráme... Téma: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) 11

12 Když jsem v prosincovém zpravodaji přečetla, že ve dnech proběhne pro všechny maminky z Hnutí MM duchovní obnova, kterou bude provázet o. Šebestián, v mém srdci poskočilo, a já věděla, že to mě zve sám Ježíš na horu, kde sídlí Jeho Matka Maria. S přihláškou jsem dlouho neotálela, protože jsem věděla, že počet míst je samozřejmě omezen a já jsem si opravdu nechtěla nechat ujít tu jedinečnou příležitost k duchovnímu občerstvení, po kterém jsem tolik toužila. Oslovila jsem svou kamarádku i ženy ze skupinky, aby se taky přidaly, ale ony tu touhu neměly. O to větší bylo mé překvapení, když mi na Triduu jedna maminka oznámila, že taky jede na Sv. Hostýn. Radovala jsem se z toho. Zahájení bylo v pátek v hodin mší svatou. Když se blížila tato hodina, kaple se plnila víc a více, až se nechtělo věřit, že se nás tam vešlo na 100. V exerciční kapli jsme se scházely po všechny ty dny při mších svatých, adoracích i zpovědích, výjimkou byla neděle, kdy jsme závěrečnou mši svatou prožily v bazilice. Co jsem si z té duchovní obnovy odnesla? Recept na šťastný život, poselství z Medžugorje, že jsme milovanými dětmi Božími, že nejdůležitější je LÁSKA, která je osou života a kterou se musím neustále nechat proměňovat a neustále se té lásce učit, a to stačí! Náš duchovní otec slovo láska nejen že skloňoval ve všech pádech, ale on sám nám po všechny ty tři dny tu vzácnou lásku dával. Žasla jsem nad jeho moudrostí, dobrotou, laskavostí, ochotou, obětavostí, milosrdnou láskou i trpělivostí v tolika zpovědích, ale nejen tam. Při každé mši svaté, při každé promluvě, při každé ranní i večerní modlitbě s adorací, při každé osobní modlitbě, při každé svátosti s o. Šebestiánem jsem spolu s ostatními matkami byla obdarována jeho nesmírným darem SLOVA a LÁSKY. Otec nám přiblížil Kristovu lásku a osobní modlitbu v životě ženy a matky, ukázal nám cestu ke svatosti. Byly jsme vtaženy do oběti Ježíše Krista, který nás, své milované dcery, shromáždil kolem sebe, aby nám plný něhy a milosrdenství daroval život. Plny vděčnosti jsme mu děkovaly, že vzal na sebe naše lidství, aby nám rozuměl, aby nám pomáhal. Nádhernou atmosféru duchovní obnovy dokreslovala hudba, která naše srdce naladila na tu nejlíbeznější strunu, strunu Boží lásky, která proudila bez přestání. O nasycení na těle od společné páteční večeře až do nedělního oběda se o nás vzorně starali v místní restauraci, nechyběly ani čaj a káva, které jsme si mohly samy uvařit v kuchyňkách. Rovněž byly do programu zařazeny Modlitby matek, kterou jsme se modlily před vystavenou Nejsvětější Svátostí s odevzdáním dětí do objímající náruče 12

13 Ježíšovy. Taky byl dán prostor ke sdílení a informacím týkajících se našeho hnutí MM. Samozřejmě byl čas i pro sobotní odpolední vycházku, kterou mnohé z nás v tom nádherném sluníčkovém počasí využily, jak jinak než se na Sv. Hostýně přímo nabízí ke křížové cestě. Když jsme se po závěrečném požehnání rozcházely zpět do svých domovů, nejedné mamince se leskly oči dojetím a srdce jásalo radostí, jak dobrotivý je Bůh, jak nás vede cestou odvěkou Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. (Žalm 25). Z katecheze o. Šebestiána při páteční mši svaté vybíráme Má duše žízní.nechme se prostoupit slovem Božím jako od Boha vyvolení, milovaní, projevujte lásku, milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost, trpělivost.uvědomit si, že jsme Bohem milovaní obraťme se k Pánu Ježíši, k té Boží lásce a najednou to povolí ve chvíli splínu, jdi k Ježíši. On má té lásky více Já tady na to čekám, říká Ježíš. Chceme to všichni, ale nezvládáme to ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj sestoupit do svého srdce to vůbec není jednoduché navštívit sebe sama ve svém srdci tam se setkat s Ježíšem.my jsme často mimo sebe zkusme prožít obnovu ve svém srdci (kontemplace, vnitřní usebrání) vaše cela je ve vašem srdci s vděčností zpívejte Bohu písně, žalmy a chvalozpěvy lidé vidí to, co nemají a neumějí být v té atmosféře vděčnosti umět nalézt vděčnost někdy je to hodně dlouhá cesta probrat se z hořkosti, závisti Pojďte ke mně všichni Ježíš čeká! CO MI BRÁNÍ JÍT K JEŽÍŠI? Z katecheze o. Šebestiána při sobotní mši svaté vybíráme Ovládejte se, když se neovládáte, odvede vás to, je to náš boj na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě. Máme se věnovat modlitbě! Že nám to tak nejde, je to tím, že ještě nemáme dost svobody, síly. Především se mějte mezi sebou vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. Konečně už milujme! Na tom záleží, aby ve vašem srdci byla láska. JE ÚSILÍ O LÁSKU NA PRVNÍM MÍSTĚ V MÉM ŽIVOTĚ? Buď lásku mám, nebo ne! Láska je přijetí všech, je to důvěra. Pán zve mě i tebe! Tak to dělejme! KDO JINÝ MÁ SVÉTU DÁT LÁSKU NEŽ MY MATKY je to pomůcka, abychom rozšířili lásku ke všem aby byl ve všem oslavován Bůh! 13 JM

14 První diecézní setkání hnutí Modliteb matek v ostravsko-opavské diecéze Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána. (L1,45) Milované, chtěla bych velmi poděkovat všem maminkám, které se jakkoli angažovaly (ať už modlitbou nebo organizačně) při uskutečnění setkání MM v Ostravě v kostele sv. Ducha. Kostel sv. Ducha, o. biskup F. V. Lobkowitz 14

15 V sobotu 8. března 2014 se v kostele sv. Ducha uskutečnilo setkání MM. Mši svatou sloužil otec biskup Mons. FrantišekVáclav Lobkowicz, OPraem. V kázání hovořil mimo jiné o potřebě modlit se za kněze a za nová kněžská povolání. Zmínil také potřebu střelných modliteb a vzpomínal na svoji maminku, která svým dětem vymodlila povolání kněžské (biskupské) a pro bratra pana biskupa povolání řeholní. Po mši řekla několik slov koordinátorka pro ostravsko-opavskou diecézi Kačka Kučerková i nová národní koordinátorka Markéta Klímová. Obě vyzvaly přítomné maminky, aby se svěřily se svou zkušeností s Modlitbami matek. Svědectví přinesla například maminka pěti dětí, která s manželem po narození páté dcerky zjistila podle lékařských výsledků z genetiky, že jejich nedávno narozená dcerka má nevyléčitelnou nemoc. Nevím už přesně, o jakou nemoc se jednalo, jen mi utkvělo, že při této nemoci tělo neštěpí správně bílkoviny. Po této diagnóze se tato maminka plna bolesti dostala (vtírá se mi slovíčko náhodou, ale žádnou náhodou, ale Božím vedením) k Modlitbám matek. Všechnu bolest, všechny strachy dokázala odevzdat. Velice se jí ulevilo. Po dalších testech zjistili, že první diagnóza byla pouze chyba počítače. Bože, ty víš, jak nás dostrkat tam, kde nás chceš mít. Promluvila i patrně nejmladší maminka v MM (na modlitbách byla poprvé jen několik málo dní před setkáním). Slovo u svědectví dostal na závěr také pan biskup. Vzpomněl opět na svou maminku, která se s pěti dětmi a panstvím musela pěkně ohánět, a dokonce nám pan biskup zazpíval. Po svědectvích následovala modlitba z brožurky, a pak se šlo dolů do Pastoračního centra Jana Pavla II. na pohoštění. Pro mne osobně bylo setkání velmi hlubokým zážitkem. Velmi živě se mne dotkla citlivost srdcí přítomných žen. Viděla jsem spoustu maminek při různých okamžicích při bohoslužbě, při svědectvích, při samotné modlitbě, jak si nenápadně otírají slzy. Ať to byly slzy bolesti, vděčnosti nebo slzy nad osudem jiné maminky. Tyto slzy mě nijak nepohoršily, naopak byly naprosto namístě. I já jsem měla jednu chvíli na krajíčku. Nechápejte to ale tak, že bylo setkání nějakým slzavým údolím. To v žádném případě. Celou dobu panovala velmi přátelská atmosféra. Pán byl s námi. Naše skupinka se schází déle než rok a já jsem si až dnes uvědomila, jak jsem doposud brala MM povrchně, jaký jsem cynik, jak málo jsem se odevzdávala, jak málo jsem spoléhala na Boha. Moc bych si přála, abych tento pocit Boží přítomnosti mohla nějakým způsobem zprostředkovat dál. Třeba i maminkám, které MM neznají. Modlím se za to, aby se nejen pro naši modlitební skupinku, ale pro všechny modlící se maminky staly MM místem útěchy, místem nejen setkání s jinými maminkami, ale především místem setkání s milujícím Bohem. 15

16 Maminky v kostele sv. Ducha Na závěr několik myšlenek, které mě oslovily: * Je dobré, aby si každá maminka adoptovala kněze jako svého duchovního syna a odevzdávala ho Bohu společně se svými dětmi - nikdy mě o kněžích nenapadlo přemýšlet jako o synech. Vždy to pro mě byli otcové, ne synové. * Boží milost má svůj vlastní čas. Nezáleží na tom, jestli modlitby zaberou hned nějakým zjevným způsobem, nebo až za několik let. Žádná z našich modliteb se u Boha neztratí. Bylo to přirovnáno k semínku. Jen Bůh ví, kolik energie je potřeba, aby klíček prorazil slupku semínka a začalo klíčit něco nového a krásného. Musíme vytrvat. Ája Kuchařová Čtvrté diecézní setkání hnutí Modliteb matek plzeňské diecéze Dne proběhlo v pořadí již čtvrté celodenní setkání Hnutí Modlitby matek pro plzeňskou diecézi a hosty. Setkání proběhlo v učebnách Biskupství plzeňského a zúčastnilo se jej celkem 59 žen, z toho bylo 22 hostů z jiných diecézí. Úvodní chvály doprovázel hrou na klavír P. Mgr. Petr Mecl. Setkání pak pokračovalo přednáškou P. Martina Sedloně, OMI, jejímž ústředním tématem byla naděje inspirovaná příběhem ze Starého zákona o Josefovi Egyptském. Znovu jsme si díky této přednášce intenzivněji uvědo- 16

17 mili, že u Boha není nic nemožného, že neexistuje žádné zlo, které by Bůh neuměl proměnit v dobro. Po této nadějeplné přednášce jsme společně prožili mši sv. v katedrále sv. Bartoloměje. Po obědě jsme se vzájemně mezi skupinkami představily a slovo dostala také přítomná nová národní koordinátorka hnutí Markéta Klímová a spolukoordinátorka pro brněnskou diecézi Kristýna Třešková. Ženy ve svých svědectvích vyjadřovaly, kolik pomoci a posily se jim dostává díky Modlitbám matek, jak se při těchto modlitebních setkání doslova nabijí novou silou do dalšího týdne, jak nenápadným, pokojným a možná i obyčejným způsobem Bůh proměňuje vztahy v rodině a kolik milostí během svého života obdržely. Národní koordinátorka připomněla, jak důležité je zachovávat jednoduchost těchto modliteb a základní principy hnutí. Krátce po půl druhé při výstavu Nejsvětější Svátosti oltářní jsme zahájily modlitbu matek dle brožurky, jejímž vrcholem je úkon faktického odevzdání každého z našich dětí do košíčku umístěného pod patu kříže. Radost z odevzdání se nás i našich děti vyjadřuje naši důvěru, že u Boha není nic nemožné. Celým dnem nás hudebně doprovázel P. Petr Mecl, takže jsme nejen slovem, ale i zpěvem měli příležitost Pána chválit. Po 16. hod. jsme naše setkání ukončily s pozváním na národní konferenci, která se uskuteční v Praze - Hájích od 10. do 12. října 2014 v komunitním centru Matky Terezy. Rozcházeli jsme se s tím, že doufáme, jako je tomu v jiných diecézích, že mezi nás přijdou mladé maminky a svým mladým elánem oživí skupinky hnutí MM v naší diecézi. Klára Hrušovská 17

18 Newsletter Z anglických listů MM vybíráme Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím " (Mt 11, 28-30) Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!" (Fp 4, 4) Drahé sestry v Kristu, Posílám Vám nový zpravodaj nezdá se, že je to tak dávno, kdy jsem psala ten minulý, ale je to už rok! Možná v tom hraje roli můj věk, ale čas teď tak rychle utíká. Ale chvalme Pána, že to byl velmi plodný rok, který je podivuhodným důkazem toho, jak mocná je modlitba a jak je účinné, když našeho Pána prosíme, aby vedl naši službu. Jsem si jistá, že všichni víte, že na samém začátku, když jsme se cítily být povolány začít s Modlitbami matek, věděly jsme, že je důležité, vždycky nechat Pána, aby nás vedl. Ne dělat si věci po svém, ale v modlitbě očekávat, až nám On ukáže správný čas a správnou cestu. Přiváděl k nám matky a teď jsou Modlitby matek ve 118 zemích! To by bylo bývalo nemožné, kdybychom se byly snažily organizovat si všechno samy. Také požehnání jsou úžasná. Bylo vyslyšeno mnoho modliteb a každý týden se v mnoha zemích objevují nové skupinky. Každá nová skupinka je pro nás také velkým požehnáním, protože jsme spojeny v modlitbě podle naší brožurky. Je tak povzbudivé vědět, že při takovém počtu skupinek po celém světě je na naše děti a vnoučata (v mém případě pravnoučata) pamatováno v modlitbách ve všech časových pásmech! Požehnány jsou nejen naše děti a vnoučata, ale také matky. Tolik matek mi říká, že jejich životy se proměnily prostřednictvím Modliteb matek. Mnohé se vrátily ke Kristu, nebo se s ním poprvé setkaly. Je toho tolik, zač máme Pánu děkovat a také chválit Ho za Jeho dobrotu vůči nám. 18

19 DOBROŘEČIT BUDU HOSPODINU V KAŽDÉM ČASE, Z ÚST MI BUDE ZNÍT VŽDY JEHO CHVÁLA. (Ž 34, 2) Vypadá to, že letošní rok bude také hektický! Už jsme naplánovaly návštěvy ve Star house pro koordinátorky seniorky, koordinátorky z Holandska, pro anglické skupinky, koordinátorky ze Slovenska. A návštěvy Španělska, Walesu, Luxemburgu, Kanady, Litvy. A následující rok 2015 bude pro nás velmi výjimečný, protože to bude naše 20. výročí chvalme Pána, který nás vedl a zajišťoval nás ve všech našich potřebách. Modlitby matek začaly na konci roku 1995, a tak v příštím roce 2015 budeme slavit své 20. výročí. Už jsme plánovaly oslavy ke chvále Boha a na poděkování za mnohá požehnání, kterými nás zahrnul. Je jich tak mnoho, že se je ani nesnažíme vyjmenovat! Změnil nás, naše děti, naše rodiny. Tolik nádherného požehnání, které naše společnost dnes tak naléhavě potřebuje. Ano, tolik Ho potřebujeme!! První část oslavy bude pouť všech koordinátorek na rekolekci/konferenci do Svaté země, zvláště do Betléma. Na svém samotném počátku se Modlitby matek zaměřily na Svatou rodinu a na Ježíšovo narození. Také se snažíme zorganizovat týden v Římě pro říjnovou konferenci. Čekáme, až bude potvrzeno přesné datum. Pokud by se kterákoliv členka Modliteb matek chtěla s námi během našeho pobytu v Římě setkat, bylo by to nádherné. Pochopitelně si bude muset zařídit svou vlastní dopravu a ubytování. Všechny bychom se mohly během týdne setkat na náměstí sv. Petra při papežské audienci a požehnání. Pokud vás to zajímá, sledujte, prosím, naši webovou stránku, kde budou upřesněna data. Další skvělý způsob, kterým oslavíme své výročí, bude vydání naší brožurky v aramejštině v jazyce Ježíše a Marie. Jeden profesor souhlasil, že ji pro nás přeloží. Bude to slavnostní vydání, větší než je obvyklý formát, s textem v angličtině na jedné straně a v aramejštině na druhé. Z obálky bude zřejmé, že je to zvláštní slavnostní vydání naší brožurky! Také doufám, že budeme mít zvláštní setkání ve Westminsterské katedrále, jako jsme měly při desátém výročí. Podrobnosti budou opět uveřejněny později na našich webových stránkách. 19

20 ITÁLIE Albertina O Modlitbách matek jsem poprvé uslyšela asi před rokem, kdy zakladatelka paní Veronica Williams přijela do našeho města, aby nám spolu s několika dalšími členkami tohoto hnutí přinesla o něm svědectví. I když mě spiritualita tohoto způsobu modlitby zasáhla, přesto bych si nikdy nedokázala představit, že by mohla můj život tak hluboce změnit. Vzpomínám si, že když jsem se zúčastnila tohoto prvního setkání, okamžitě jsem pocítila silné přání stát se členkou skupinky Modliteb matek, ale v té době jsem byla ještě hodně zaměstnaná, abych to mohla uskutečnit. Ale právě v tento den mě PÁN volal, abych to udělala. Veronika mi totiž hned po modlitbě nabídla možnost stát se koordinátorkou skupinek Modliteb matek. Nedala jsem hned svůj souhlas: musela jsem vyřešit mnoho věcí rodinu, práci a byla jsem katechetka a mimořádná služebnice při podávání Eucharistie. Byla jsem už moc angažovaná ve své komunitě. Zprvu jsem nad tou nabídkou váhala. Nebo abych řekla pravdu, byla jsem tím nápadem docela vyvedená z míry; a tak jsem tento eventuální plán vložila do svých každodenních modliteb. Bylo to na začátku listopadu, kdy se asi pět matek rozhodlo, že se budou po celý měsíc každý den modlit, abychom pochopily, jaká je opravdová vůle Ducha svatého, zda a jak založit první skupinku Modliteb matek v Seriate (Bergamo). Na tento úmysl jsme se modlily a rozjímaly nad radostným tajemstvím NAROZENÍ, jak nám poradila Veronika. A pak, protože se blížily vánoční svátky, rozhodly jsme se, že s tím začneme v lednu. Hned při našem prvním setkání jsme všechny pocítily krásu takové modlitby a moc Pánovy milosti. Ve velmi krátkém čase totiž vznikly čtyři skupinky, aby si matky mohly vybrat den a hodinu, která jim lépe vyhovovala. Můj úžas ještě vzrostl, když Veronika pozvala mě, otce Rostislava, našeho duchovního otce, a několik matek z Florencie a Říma do Anglie, do hrabství Kent, kde je centrum komunity Solace. Právě tam jsem začala chápat, co se děje. Tak jsme odložili veškeré rozhodování na KVĚTEN, když se o Letnicích potkáme v Římě při příležitosti mezinárodního setkání laických hnutí. Nejúžasnější věc na této cestě byl způsob, jakým byly překonány všechny obtíže, aniž jsem musela cokoliv udělat. Pouze děkuji Pánu za jeho MILOST. 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více