Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně

2 Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy skončila zimní olympiáda. Mnozí jste třeba sledovali své oblíbené sportovní disciplíny či vystoupení našich reprezentantů. Dovolím si takové malé sportovní podobenství. Sportovci podřizují vše vrcholu sezóny, ať jím je olympiáda či mistrovství světa. Celá jejich příprava je postavena tak, aby vše gradovalo a směřovalo k tomuto vrcholu. Aby jejich forma byla patřičně načasovaná, aby byli maximálně připraveni a naladěni na své vystoupení v jednom nebo několika závodech během pár dní. Na rozdíl od olympioniků my máme vrchol sezóny Velikonoce ještě před sebou. Naše příprava finišuje právě v těchto posledních týdnech a dnech doby postní. Tréninkové pomůcky jsou jasné: modlitba (čas s Pánem), půst (odříkání se nezřízeného způsobu života, jídla, televize atd.) a almužna (milosrdné jednání s druhými). Oproti sportovcům si nejsme navzájem soupeři a především se nemusíme bát o výsledek. Zlato je zajištěné! Můžu si na to klidně vsadit celý svůj život se vším, co jsem a co mám. Ježíš je totiž První! Je Vítěz nad hříchem, smrtí i ďáblem! Na nás jen je, nakolik se svou přípravou otevřeme a disponujeme, aby jeho vítězství nově a mocně vstoupilo do našeho života někdy neuspořádaného, rozbitého a poznamenaného vším možným. Přeji Vám, abyste dobře zvládli vrchol liturgického roku. A jako olympijský vítěz skáče a křičí radostí a s ním i jeho fanoušci, tak abyste i Vy s ještě větší radostí, celým srdcem, celou duší a ze všech sil volali v cíli jásavé velikonoční ALELUJA! 2 otec Marian

3 Duchovní obnova farnosti Ve víkendových dnech 14. až 16. března uspořádali otcové karmelitáni z hejčínské farnosti duchovní obnovu pro své farníky na Svatém Hostýně. Doprovázeli nás tři naši milí duchovní otcové Melichar, Marian a Jan Vianney, takže bylo o nás postaráno po spirituální stránce skvěle. Foto O. Chytilík Kvůli rekonstrukci poutního domu jsme se scházeli k přednáškám a adoracím v přednáškovém sále, kde však atmosféra kaple byla dokonale vytvořena působivou výzdobou a nechyběl ani svatostánek s Nejsvětější svátostí. 3

4 Počasí se s naším příjezdem docela zhoršilo, ochladilo se a bylo velice větrno, takže nás to ven moc nelákalo; o to raději jsme se shromažďovali v tomto útulném prostoru. Program začínal ráno tichou adorací a končil večerní adorací doprovázenou zpěvy, chvá- Foto O. Chytilík lami, díkůvzdáním a prosbami, do kterých se všichni zapojovali. Cítila jsem sílu Boží přítomnosti, vnímala sílu společenství, které mě obklopovalo, společných modliteb, chval a proseb. Jak pokračoval čas, cítila jsem se stále více vtahována do Boží všeobjímající lásky. Během prvního večera jsem pomalu zapomněla na mobil, internet, na svět, který existuje tam někde v jiné dimenzi. Pociťovala jsem stále silněji, že Bůh může tohle všechno nahradit a dát ještě daleko více. Naším úkolem však je v tomto světě žít, takže jsme se museli vrátit. Ale to, co jsme načerpali a prožili, snad poneseme v sobě co nejdéle a bu- A. S. 4

5 deme to předávat a přenášet na lidi, s kterými žijeme svůj každodenní život. To, že Bůh je stále s námi a můžeme s ním prožívat každý okamžik svého života, je skutečnost, na kterou bychom neměli zapomínat. Zvláště v těchto postních dnech, kdy se chceme Bohu více přiblížit, se mi určitě budou vybavovat častěji slova žalmu Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. Helena Horecká Duchovní obnova jako kámen úhelný Duchovní obnova je jako kámen úhelný, který každý z nás potřebuje, aby na něm postavil dobrý a kvalitní duchovní dům. Duchovní obnova je jako autoservis, který každý, kdo má auto, jednou za čas potřebuje, aby si A. S. nechal seřídit motor, který je zadřený každodenním používáním. Nezáleží, jestli ten či onen řidič s větší čí menší opatrností auto opatruje, či nikoliv. Stejně se vždycky nějaký ten nepořádek do auta dostane, seřízení motoru se rozladí a jednou za čas je nutné si dojet k profesionálovi a poprosit ho o seřízení. Tím profesionálem v duchovní sféře je bezesporu Ježíš, jenž za nás položil život na kříži. A pokud si uvědomíme, že jsme ten náš životní motor opravdu zadřeli, nemusíme se ničeho bát, ten servis kvalitou, jež přemohla svět, tu je, stále. Dokonce jej nerozhází ani to, když pochybíme a zadřeme motor vlastní chybou a natankujeme do naftového motoru benzín. 5

6 Tím zadřeným motorem kvůli natankování jiného paliva v tomto případě myslím hřích. Nejenže nás posílily duchovní přednášky, které nám vyčistily zanesené životní motory, ale pokud jsme do motoru natankovali úmyslně či neúmyslně špatný benzín, tak nám Pán Ježíš poslal tři nadmíru kvalifikované odborníky (otce Melichara, Jana Vianeye a Mariana), skrze které jsme se mohli vyzpovídat, a hříchy nám byly odpuštěny. Nesmíme si namlouvat, že jsme perpetuum mobile, nesmíme si namlouvat, že vlastníme perpetuum mobile, musíme si vždy přiznat, že jsme slabí, ale máme výhodu, máme přítele v nebesích, který za nás položil to nejcennější, co měl, svůj život. Na závěr, když jsme si třeba doma sedli a vzali jsme si tu svou omakanou a důvěrně známou Bibli, mohli jsme zavřít oči, náhodně otevřít tam, kam zabrousily naše prsty, a pak začaly naše oči číst: Římanům 8,1 2: Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Co k tomu dodat? Asi jen Amen. Karel Rakušan Rok rodiny Rodinná modlitba Jan Pavel II., Familiaris consortio, čl. 59 Církev se modlí za křesťanskou rodinu a vychovává ji k životu, kterým by velkodušně naplňovala dar a úkol kněžství přijatý 6

7 z ruky Velekněze Ježíše Krista. Všeobecné kněžství, vyvěrající ze křtu, žité ve svátostném manželství je pro manžele a rodinu základem kněžského povolání a poslání, skrze které proměňuje svůj každodenní život v duchovní oběť příjemnou Bohu skrze Ježíše Krista (srov. 1 Petr 2,5). To se děje nejen slavením eucharistie a ostatních svátostí, nejen sebeobětováním ke slávě Boží, ale i životem modlitby, rozhovorem v modlitbě s Otcem skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém. Rodinná modlitba má své zvláštní znaky. Je to společná modlitba muže a ženy, rodičů a dětí. Společenství v modlitbě je zároveň plodem i požadavkem onoho společenství, které vychází ze svátosti křtu a manželství. Na členy křesťanské rodiny se mohou zejména vztahovat slova, kterými ujišťuje Kristus o své přítomnosti: Opět vám říkám: jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,19nn) Zvláštním obsahem této modlitby je sám rodinný život, který se ve všech svých rozmanitých okolnostech chápe jako Boží výzva a uskutečňuje se jako odpověď dětí na tato volání: radosti a bolesti, naděje a zklamání, narozeniny a jubilea, výročí svatby rodičů, odjezdy, dlouhodobá odloučení, opětné návraty, důležitá a závažná rozhodnutí, úmrtí v kruhu drahých osob apod. to vše ukazuje Boží lásku zasahující do průběhu rodinných událostí. Tyto situace mají být i příležitostí k díkůvzdání, k prosbám, k důvěryplnému odevzdání se rodiny společnému Otci v nebesích. Důstojnost a odpovědnost křesťanské rodiny jako domácí církve se mohou prožít jen za neustálé Boží pomoci. Kdo si ji vyprošuje pokorně a s důvěrou, tomu bude dána. 7

8 8

9 Charitní velikonoční stůl Milé pekařky a čtenářky Hejčínského oka, dovolte mi, abych Vám touto cestou ještě jednou poděkovala za úžasné nasazení při pečení vánočního cukroví pro Charitu Olomouc. Naše společná snaha se setkala s mnohým poděkováním a velkou vděčností. Blíží se nám největší svátky církevního roku a já mám na Vás podobnou prosbu. Prosím, ukažme opět svou jednotu a ochotu pomáhat. Na Květnou neděli 13. dubna bych si Vás dovolila požádat o nějaký ten mazanec či beránka na charitní velikonoční stůl. Toto pečivo budu vybírat jak při mši svaté v 7 hodin, tak v 10 hodin. Najdete mne opět vzadu v kostele. Moc Vám všem děkuji. Jana Werdichová INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v neděli 20. dubna bude mše svatá pouze v 10 hodin. Pravidelné mše svaté nebudou ve středu 23. dubna a ve čtvrtek 24. dubna. 9

10 Společná modlitba křížové cesty je o postních nedělích v hejčínském kostele v hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin. Páteční adorace, které bývají po mši svaté do 21 hodin, se přesouvají do kaple Panny Marie. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 6. dubna v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 4. května. V pondělí 7. dubna je výroční den biskupského svěcení Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky. Pamatujme na ně v modlitbě. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 8. dubna v hodin. Kající bohoslužba pro děti školou povinné s aktivitou a s možností přijetí svátosti smíření bude v pátek 11. dubna v hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Předvelikonoční úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 12. dubna od 9 hodin. Další termín úklidu je v sobotu 17. května. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Všichni mladí jsou zváni na děkanátní setkání mládeže v sobotu 12. dubna do kláštera dominikánů v Olomouci. Začátek je v 9 hodin. V rámci programu zazní přednáška Kateřiny Lachmanové. Na Květnou neděli (13. dubna) bude žehnání ratolestí s následným průvodem do kostela pouze na začátku mše svaté v 10 hodin. Z tohoto důvodu tato bohoslužba začne před 10

11 vchodem do kostela. Při bohoslužbách proběhne farní spoření a sbírka na opravu kostela a zároveň také sbírka velikonočních beránků a mazanců na charitativní velikonoční stůl. Setkání seniorů proběhne ve středu 16. dubna v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích najdete na přiloženém letáčku uvnitř zpravodaje. Na Zelený čtvrtek (17. dubna) bude Missa chrismatis v katedrále sv. Václava v 9.30 hodin. Je to koncelebrovaná mše svatá otce arcibiskupa s kněžími, při které se žehnají oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Na Velký pátek (18. dubna) bude v hejčínském kostele ve hodin společná modlitba křížové cesty. Velký pátek je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let. Na Velký pátek a na Bílou sobotu (19. dubna) bude možné finančně podpořit křesťany ve Svaté zemi. Pokladnička bude umístěna u Božího hrobu v kapli Panny Marie. V neděli 20. dubna, o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, bude mše svatá pouze v 10 hodin. Při ní proběhne sbírka na kněžský seminář a tradičně budou také požehnány pokrmy. Druhá neděle velikonoční (27. dubna) je ustanovena jako Neděle Božího milosrdenství. Připravujeme se na ni modlitbou korunky k Božímu milosrdenství začíná se na Velký pátek a končí právě v Neděli Božího milosrdenství. O Neděli Božího milosrdenství je pak možné získat plnomocné odpustky. 11

12 Návštěva nemocných se uskuteční mimořádně v pátek 2. května dopoledne, další potom ve čtvrtek 5. června. Bratři karmelitáni pod vedením otce Norberta zvou na seminář karmelitánské spirituality s názvem Krása Karmelu, který se uskuteční od čtvrtka 5. června (od večera) do neděle 8. června v Kostelním Vydří. Podrobnější informace a přihlášku najdete na webových stránkách Hodina smrti Ježíšovy Úcta k jeho milosrdenství Zvláště v pátek pomyslete na moji hodinu smrti. Je dnes jako tenkrát hodinou milosti pro celý svět. Uctívejte moje Srdce, které bylo otevřeno v tuto hodinu. Uvažujte nad mojí láskou, když vnímáte moje rány, a uctívejte je. Modlete se za hříšníky. Vyprošujte si milosti ode mě. V této hodině vám je chci dát. Budete moci dělat všechno, když v milostiplném rozjímání a uctívání mého milosrdenství mě budete prosit o záchranu a spásu pro celý tento svět. Proste a důvěřujte. Moje hodina smrti je hodinou triumfu Božího milosrdenství a lásky. Ponořte celý svět do vaší důvěry do největších hlubin této ke všem slitovné lásky a děkujte už dnes za to, že vaše prosby vyslyším. Sestra Františka Marie od Ukřižované Lásky, z knihy Boží milosrdenství a láska Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 4. května 2014.

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Michael. č.54/velikonoce 2009

Michael. č.54/velikonoce 2009 Michael občasník farnosti Staré Město č.54/velikonoce 2009 ZOUFAL STVÍ A NA DĚJE! AŽ TA K BLÍZKO? Zmrtvýchvstání a umírání jsou si blízko. Zoufalství, je jen jiným druhem umírání a jiným druhem bolesti.

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

GOLGOTA - chrám Božího hrobu

GOLGOTA - chrám Božího hrobu GOLGOTA - chrám Božího hrobu 2 2 2009 Duchovní slovo jahna Urbana Antonína... str.2 Ekumenické Okénko - rozhovor s Mgr.Pavel Prejdou... str.3 Historické Okénko - 10 let Okénka... str.5 Křížová cesta...

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý. F IN ORMACE A R N Í 17. 7. 2011 Ročník XVIII., číslo 28 16. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

č. 2/11 Halelujah = hebrejsky Chvalte Jahve - Hospodina Radostné velikonoční Aleluja! nad vším stinným a temným, umocňující a povyšující vše kladné

č. 2/11 Halelujah = hebrejsky Chvalte Jahve - Hospodina Radostné velikonoční Aleluja! nad vším stinným a temným, umocňující a povyšující vše kladné Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 2/11 Halelujah = hebrejsky Chvalte Jahve - Hospodina Radostné velikonoční Aleluja! nad vším stinným a temným, umocňující a povyšující vše kladné Vám přejí

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce!

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce! Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Únor 2015 1 Rá j, prostor Otcová srdce! Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně. (Žid 10,19) Prolitím své krve nám Ježíš dává veliký

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více