M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E"

Transkript

1 září a říjen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. (jen 14. října od 18 hod.!) Horní Bříza 18 hod. (pouze liché týdny) Aforismy Pavla Kosorina: moudrosti do života Život je jako překážkový běh odehrává se na dráze, ne na tribuně. Slabiny máme proto, aby bylo možné nás popohnat. Křídla mohou narůst jenom těm, kteří zkoušejí létat. Fakt, že jste z něčeho vyrostli, není zárukou toho, že jste dosáhli nějaké velikosti. Dnes pochybujeme o tom, čemu se vždycky věřilo, a věříme tomu, o čem se vždycky pochybovalo. O prodloužení života mají zájem především ti, kteří nedosáhli na jeho smysl. Voďte se za ruce, ne za nos. (Zdroj: Wikicitáty; Licence: Creative Commons - Uveďte autora/zachovejte licenci.) Výsledky PRÁZDNINOVÉ SBÍRKY Účastníci bohoslužeb ve Sboru sv. Pavla ctili Boha ze svého majetku (Př 3:9) také během července a srpna. Darovali celkem Kč. Děkujeme jim všem! M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2012/13 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. (Filipským 4:6) Milující Bože, náš nebeský Otče, který jsi neušetřil ani svého dokonalého Syna Ježíše, ale poslal jsi Ho na smrt, abychom my, nedokonalí, v Něm měli život: Přicházíme k Tobě, neboť jsi nás k tomu vyzval a slíbil jsi, že nás vyslyšíš. Chceme Tě nyní, na začátku nového školního roku, prosit za naše děti, které jsi nám dal, abychom je přijímali, vychovávali a milovali takové, jaké jsou ne pro jejich zásluhy, výkony nebo naopak selhání. Tak i Ty miluješ nás: nepodmíněně a neomezeně! Požehnej tedy, Otče, našim dětem dej, aby vyrůstaly s pocitem bezpečí a vlastní hodnoty, aby svým rodičům doma a svým učitelům ve škole prokazovaly respekt, úctu a vážnost, aby svým spolužákům pomáhaly ochotně a jednaly jeden s druhým laskavě. Požehnej jim také poznáním, že ani bohatství, ani moudrost, ani lidská sláva nejsou v tomto životě to nejdůležitější neboť tím nejdůležitějším je důvěrně znát Tebe, Bože, který mnoho odpouštíš a ochotně se sdílíš s těmi, kdo Tě pravdivě uctívají. Modlíme se, Pane, i za nás, rodiče. Otevři naše srdce, abychom také my štědře dávali svým dětem sebe a svůj čas společný čas k tomu, abychom jim lépe rozuměli a znali je; viděli, co jim schází a kdy jim to schází; plakali a smáli se s nimi, dokud o to stojí; a především jim byli dobrým a živým příkladem obětavé lásky pro druhé, vzájemného pochopení a laskavosti, respektu i odpuštění. Těmito vlastnostmi nám, Pane, požehnej uč nás je Ty sám, který jsi jejich zdrojem, abychom je zase my mohli učit naše děti. Ty jsi náš dokonalý Otec, který nás ke slávě svého Syna zahrnuje dobrými dary. Buď vždy s námi, stůj při nás, drž nad námi svou ochrannou ruku, jdi před námi a naplň nás svou láskou v Kristu Ježíši, našem Zachránci. Amen. pastor Petr Krákora 1

2 Zpívání žáků ZŠML při nedělních bohoslužbách v kapli Sboru sv. Pavla 1. pololetí Ne 23. září žáci 4. ročníku Ne 7. října žáci 2. A a 2.B Ne 14. října (18 hod.) žáci 5., 6. a 7. ročníku Ne 21. října žáci 1.A a 1.B Ne 4. listopadu žáci KDG (S a F) Ne 11. listopadu žáci 3.A a 3.B ADVENTNÍ/VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 1. ADVENTNÍ 2. prosince žáci 2.A a 2.B ročníku 2. ADVENTNÍ 9. prosince žáci 1.A a 1.B + 4. ročníku 3. ADVENTNÍ 16. prosince žáci KDG (S a F) + 3.A a 3.B Téma 1. pololetí nového školního roku KDY BUDE SOUDNÝ DEN, NEVÍ NIKDO, ANI ANDĚLÉ V NEBI, ANI SYN, JENOM OTEC. (podle Marka 13,32) POZNÁMKA: Téma prvního pololetí bylo vybráno v reakci na blížící se konec roku 2012 a s ním spojené předpovědi o konci světa / /. Noví dobrovolníci z USA slouží ve škole i v našich sborech Manželé Richard (zkr. Dick) a Nancy Busiahn [čti: búzian] přiletěli ve čtvrtek 13. září, aby po tři měsíce sloužili ve škole M. Luthera a v našich sborech a pomáhali s výukou angličtiny a biblické výchovy. Více o obou dobrovolnících a o odpoledních kurzech angl. a bibl. angl. najdete v této PV. 2 Kurzy angličtiny a biblické hodiny pro děti, dospělé, veřejnost PONDĚLÍ Biblická hodina v angličtině pro děti S RODILÝMI MLUVČÍMI Z USA! biblické příběhy, aktivity a hry pro děti od 6-12 let se zájmem o Bibli (nejde o hlídání dětí!) účast ZDARMA! každé pondělí od 14,10 do 15,30 hodin probíhá od pondělí 17. září do 10. prosince možnost přerušit či začít i v průběhu kurzu! bližší informace u pastorů nebo pí. uč. Boučkové STŘEDA Americká angličtina (všeobecná) S RODILÝMI MLUVČÍMI Z USA! konverzace, slovní zásoba i gramatika 2 úrovně pokročilosti (začínající, pokročilí)! každou středu od 17 do 18 hodin probíhá od středy 19. září do 5. prosince možnost přerušit či začít i v průběhu kurzu! jednorázový poplatek 500 Kč (platí se až při 2. hodině) Angličtina s Biblí S RODILÝMI MLUVČÍMI Z USA! čtení, porozumění, konverzace, diskuse každou středu od 18 do 19 hodin (navazuje na předchozí hodinu) probíhá od 19. září do 5. prosince možnost přerušit či začít i v průběhu kurzu! účast ZDARMA PÁTEK Biblický kroužek pro děti povídání nad Biblí, aktivity a hry (v češtině) pro děti od 8-15 let se zájmem o Bibli (nejde o hlídání dětí!) účast je ZDARMA! každý pátek od 15 do 16 hodin poběží od pátku 14. září po celý školní rok možnost přerušit či začít i v průběhu roku! vede pastor Petr Krákora koná se v kanceláři pastora a na hřišti informace: , KDYKOLI DLE DOMLUVY Máte zájem dozvědět se více o Bibli? Kdo ji napsal? O čem je? Setkejte se neformálně a nezávazně s pastory! Rádi s Vámi pohovoří o tom, co Vás zajímá. Místo a čas záleží na společné domluvě. Kontakty: Martin Vršecký tel , Petr Krákora tel , Výše nabízené kurzy se zpravidla konají v budově ZŠML. Budete-li mít chuť a čas, jste vítáni Vy, Vaše děti, Vaši přátelé, kolegové, známí, sousedi

3 HRDINOVÉ VÍRY! HEROES OF FAITH! DÍKY EDE, JENNI, LINDO, BETHANY, JEFFE, BECKY, SAME A EMILY! TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ ROK! 3

4 Media Outreach in World Missions Takový má název celosvětová konference o využití nových médií a technologií v misijní činnosti, která se koná ve městě Mankato, stát Minnesota, v USA v době od 12. do 14. října Pořádá ji luteránský institut Christ in Media (Kristus v médiích). Za Českou evangelickou luteránskou církev byl na setkání vyslán Alexandr Brinza, bývalý student ZŠML, který nyní pracuje jako počítačový grafik a návrhář na volné noze. Na konferenci by mělo vystoupit 7 spíkrů, od vydavatelů vícejazyčných publikací, přes správce internetových, rozhlasových a televizních vysílání, až po překladatele knih a redaktory novin. Věnovat se budou výzvám, které leží před novodobými misionáři a evangelisty v oblasti kulturní, technologické, kreativní, legální, výukové aj. Přednášející pracují v misích v Mexiku, USA, Hongkongu, Dominikánské republice a Lotyšsku. Doufáme a modlíme se za to, aby zmíněná konference byla pro Sašu Brinzu zajímavá a užitečná a aby v budoucnu přinesla nové impulsy a nápady i do misijní práce v naší zeměpisné šířce a délce (PK) Renovace a revitalizace kaple Sboru sv. Pavla Jak si jistě mnozí z vás všimli, byla během letních prázdnin vymalována kaple plzeňského Sboru sv. Pavla (po téměř 20 letech!). Také venkovní fasáda u vstupu do kaple byla v havarijním stavu a bylo třeba ji opravit (viz foto níže). Malování i oprav fasády se zhostily profesionální firmy a uvedly stav uvnitř i vně kaple do pořádku. V souvislosti s těmito opravami kabátu zvažujeme i možnost pořízení nového vybavení pro kapli a její okolí. Začneme venku před kaplí. Máme již Radou města Plzně schváleno vystavění venkovní informační vývěsky v prostoru u chodníku před vchodem do kaple. Tato prosklená tabule by sloužila veřejnosti ke sdílení informací o sboru, o konání bohoslužeb a jiných akcí, k vyvěšení kázání a biblických materiálů. Přesuneme se ke vstupu do kaple. Zde uvažujeme o umístění stojanu na letáčky, brožurky a další tištěné materiály. Na rozdíl od školní lavice v předsíni kaple, která k tomuto účelu slouží nyní, by byl stojan lépe a snáze přístupný všem příchozím. Nakonec vstoupíme dovnitř kaple. I my, křesťané, chceme jít s dobou, pokud chceme oslovit mladou generaci lidí a zaujmout ji natolik, aby věnovala pozornost evangeliu, skrze které Bůh působí víru a přináší záchranu. Rádi bychom proto vybavili kapli projektorem a promítacím plátnem. V některých křesťanských sborech již tuto techniku využívají a slouží dobře např. k promítání čtených úryvků z Bible, slov zpívaných písní (zejména moderních), obrázků a dalších audio-vizuálních ilustrací, např. při kázání. Jsme si samozřejmě dobře vědomi, že každá oprava a renovace něco stojí. Požádali jsme naše křesťanské bratry a sestry v USA o výpomoc, ale žádáme i vás členy sboru a návštěvníky kaple, kterým tyto opravy a vybavení budou sloužit o přispění. Za tímto účelem vyhlašujeme pro měsíce září a říjen sbírku Revitalizace kaple Sboru sv. Pavla. V kapli budete moci přispět do pokladny u vstupu nebo do ošatky během bohoslužby. Prvními dárci byli lidé z amerického Sboru sv. Jana v Jeffersonu ti svůj dar (844 dolarů) poslali již v červenci prostřednictvím dobrovolníků, kteří přijeli učit a vést Letní biblickou školu (VBS). Děkujeme jim i vám, kteří se rozhodnete podpořit tuto sbírku. 4 Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. 1 Korintským 9:23 (KMS) Za správce sboru, pastor Petr Krákora

5 Pár slov Dicka a Nancy Busiahnových o sobě Dick (Richard) se narodil 5. února 1943 ve Wood Lake, stát Minnesota. Byl druhým nejstarším ze sedmi dětí. Oba jeho rodiče již zesnuli. Nancy se narodila 12. listopadu 1947 v Clarkfieldu, stát Minnesota. Byla druhým ze čtyř dětí. Její rodiče již také zesnuli. Obě rodiny (už od prarodičů) jsou členy luteránského sboru Sv. Jana ve Wood Lake. Každý z nás vyrostl na malém statku, rozlohou asi 65 ha. Obě naše rodiny jsou převážně německého původu. Dick dokonce loni v létě cestoval, spolu s velkou skupinou svých příbuzných, do Mecklenberku v Německu a navštívil tam několik domů a kostelů, kam svého času chodila rodina jeho babičky z matčiny strany. Dickův otec zemřel, když bylo Dickovi 16 let. Zanechal po sobě ženu a sedm dětí, a tak následujících pět let spravoval Dick celé hospodářství, přitom ještě chodil na střední. Poté, co se jeho matka znovu vdala, sloužil Dick dva roky v americké armádě, což zahrnovalo i 13 měsíců služby v Jižní Koreji. Brali jsme se 25. února 1967, když byl Dick na vysoké. Máme spolu čtyři (dnes již dospělé) děti: Tonyho (jeho žena se jmenuje Christiane), Andreu (manžel se jmenuje Tony) Lee, Ericu Amevo a Amandu (manžel Luke) Arendts. Máme deset vnoučat, a to ve věku od 1 roku do 21 let. Dick odešel do důchodu v roce 2006 poté, co pracoval 35 let pro společnost Toro na třech různých lokacích. Posledních 20 let trávil cestováním po světě, vyhledáváním výrobců součástek a navazováním spolupráce s nimi. V době jeho odchodu do důchodu se spočetlo, že navštívil celkem 35 zemí, včetně České republiky (tu pracovně navštívil celkem 3x)! Nancy během těch let pracovala v různých administrativních pozicích, přitom po většinu času byla hlavně matkou na plný úvazek. V roce 1985 začala pracovat pro místní týdeník, kde byla potom více jak 20 let zpravodajkou a fotografkou. Psala na téma vzdělání, vláda, daně, kriminalita, společenské události a mnohá další, než v roce 2008 odešla do důchodu. Dick rád zahradničí a hraje golf. Vypomáhal také v mnoha pozicích v našem sboru. Krátce po odchodu do důchodu začal každý týden vést Biblické hodiny pro důchodce. Nancy má také ráda práci na zahradě, dále čtení a amatérsky se věnuje výrobě šperků. Je aktivní členkou Luteránské dámské misijní společnosti (LWMS), ve které byla šest let ve výboru pro komunikaci. Velice se oba těšíme na náš pobyt a setkání s vámi všemi. Modlíme se, abychom vám byli užiteční a aby naše přítomnost byla požehnáním pro nás všechny. Přejeme vám Boží hojnost v novém školním roce a brzy na viděnou! Dick a Nancy Busiahn OTÁZKY A ODPOVĚDI, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ V Bibli se Bůh představuje jako Bůh žárlivě milující. Není to něco špatného? Stručně řečeno, ten pravý, skutečný, živý, jediný Bůh netrpí poruchou osobnosti. Ví dobře, kdo je a kým je. On ví, že: jen On z lásky stvořil celý svět i všechny lidi a všechno jim svěřil do správy; jen On je zdrojem, smyslem, naplněním i cílem každého lidského života; jen On je tím, kdo touží štědře sdílet s člověkem všechno, co má a čím je lásku, spravedlnost, radost, jen On je tím, kdo člověka vychovává a napravuje, opatruje a vede správnou cestou; jen On je tím, kdo člověka zahrnuje nezaslouženou láskou, dobrými dary a požehnáním; jen On je tím, kdo dokáže zbloudilého a ztraceného člověka najít a navrátit k životu; jen On je tím, kdo kvůli tomu obětoval i to nejcennější a nejdražší, co měl svého Syna; jen On sleduje s nelibostí a zármutkem, když člověk míří pryč od Něho vstříc záhubě a smrti; jen On je tím, kdo si ze srdce nepřeje odsoudit člověka spolu s tím Zlým i když to bude muset udělat, aby zajistil věčný ráj pro ty, kdo se Jeho lásce oddali; On ví, že nikdo jiný, jako On, prostě není. Není. Není! Jakou svobodu teď máme! Nejsme předurčeni k tomu, abychom dostali to, co nám náleželo, když jsme byli v Adamovi naopak, jsme vyvoleni k tomu, co nám Bůh z lásky dává v Kristu! Už to není o snažení se, o šplhání po stupíncích přijatelnosti, o ukazování, co dovedu v naději, že sklidím aplaus od Boha. Náš nový život v Kristu není založený na tom, co děláme, ale na tom, kým v Kristu jsme. - Charles Stanley Když se tedy člověk oddá jinému bohu (jako manželka cizímu muži), chodí za jinými bohy a uctívá jiné bohy, kteří nic z toho výše uvedeného nesplňují, není překvapivé, že ten skutečný Bůh žárlí. Ne kvůli sobě, ale kvůli nám, které tak miluje a touží po našem štěstí, ne záhubě. On ví, že nikde jinde takového, jaký je On, nenajdeme. Protože prostě nikdo takový jiný není. Ostatní bohové jsou jen přelud. On je nám věrný (jako manžel své ženě) a toužebně si přeje, abychom byli i my Jemu. Petr Krákora 5

6 Cyklostezka života Dříve jsem viděl Boha jako mého pozorovatele, mého soudce, který si zaznamenává všechno, co jsem zpackal, aby věděl, jestli si zasloužím nebe, nebo peklo, až umřu. Byl tam někde daleko, něco jako prezident poznal jsem Ho, když jsem Ho viděl na obrázku, ale ve skutečnosti jsem Ho neznal. Ale později, když jsem potkal Krista, zdálo se mi, že život je najednou podoben jízdě na kole. Bylo to ale tandemové kolo, a já si všiml, že Kristus byl vzadu a pomáhal mi šlapat. Nevím ani, kdy přesně se to stalo, ale jednou navrhl, že si vyměníme místa. Život od té chvíle už nebyl jako dřív. Když jsem předtím řídil já, byl jsem to já, kdo znal cestu. Ale bylo to dost nudné a předvídatelné byla to vždy ta nejkratší cesta mezi dvěma cíly. Když ale On převzal vedení, táhl mě nádhernými dlouhými spojkami, nahoru do hor a dolů průsmyky mezi skalami, často krkolomnou rychlostí, že jsem se Ho mohl jen držet. A i když se to někdy zdálo jako šílenství, řekl mi jen Šlapej! Byl jsem plný obav a úzkosti, a tak jsem se zeptal Kam mě to bereš? Zasmál se, ale neodpověděl, a já se začal učit Mu důvěřovat. Zapomněl jsem na svůj nudný život a začal vnímat to dobrodružství. A když jsem hlesl Děsím se, jen se zaklonil a jemně se dotkl mé ruky. Vzal mě k lidem, co měli dary, které jsem potřeboval, dary uzdravení, přijetí a radosti. Dali mi ty dary na cestu, na tu Pánovu a mou cestu. A už jsme zase jeli a On řekl jen Dej ty dary stranou; jsou pro nás jen přítěží a váží moc. A tak jsem jen odkládal dal jsem je lidem, co jsme potkali. A zjistil jsem, že tím, jak jsem dával, jsem sám dostával, a přesto byl náš náklad lehký. Zprvu jsem Mu nevěřil, že by dobře vedl můj život. Měl jsem za to, že se s ním rozmlátí. On však zná cyklistická tajemství, ví, jak se naklonit a projet zatáčku zostra, ví, jak přeskočit na vyvýšená místa, ví, jak přeletět i děsivé úseky. A já se učím držet se a šlapat i nečekanými místy, a přitom se kochat tím výhledem kolem a vnímat svěží vánek ve tváři. Tak tedy jedu s mým úžasným a věrným společníkem, Ježíšem Kristem. A když jsem si jist, že už to dál nejde, On se usměje a hlesne jen Šlapej. Volně přeloženo z anglického originálu The Road of Life. Autor neznámý. 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám.1, Plzeň, ,

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 9 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE PRO MNE DOBRÁ Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y M E Z I P L O T Y Č E R V E N 2 0 0 7 V yjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více