platný od SIP-N/4 P5 71,- 888,- 2957,- 73,- SIP-NC P10 76,- 950,- 3164,- SIP-NCP 83,- SIP-RL P5 72,- 600,- SIP-RP 27,- SIP- 45 P5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "platný od 1. 10. 2011 SIP-N/4 P5 71,- 888,- 2957,- 73,- SIP-NC P10 76,- 950,- 3164,- SIP-NCP 83,- SIP-RL P5 72,- 600,- SIP-RP 27,- SIP- 45 P5"

Transkript

1 CENÍK VÝROBKŮ platný od ) ) OBVODOVÉ OBVODOVÉ TEPELNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ IZOLAČNÍ ZDIVO ZDIVO A) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO SIP-N/ P Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny 00/00/90 (M á mm) 00 00/00/90 (M á 00 mm) Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít./omít., /,,,0,-,- 9,-,-,-,,- SIP-NC P0 SIP-NCP SIP-RL P SIP-RP SIP- o P R- (ROH) K- (KOUT) 0/00/90 0/00/90 00,0 /,,, 90,- 0,- SIP-PŘ P 00/00/90 (M á 00 mm) 00,0 /,,,00 0,- 00,- SIP-V/ P 00/0/90 (M á mm) 9, /, 00 00/00/90 SIP- V/ / 00/0/ (M á mm) SIP- V/ / 00/0/9 (M á mm) SIP- V/ / /0/ (M á mm), /, 0, /,9 0, /,9 0, /,9 0, /,9 0,,0,,-,-,,,-,0 0,-,,-,00,-, 90,-,-,- 9,- 9,- 90,-,- ř 9, ř, 0 ř, 0 ř,0 ř,0 9 ř, ř,0 0 ř,0 0 0,-, Pasivní domy (U (ks/pal) množství na kamion ř, 0 0 0,- celé / / 0 0, W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva R (mk/w) U (W/mK) Tvárnice SIP - N/ P + zateplení EPS tl. 00 mm , 0, 00 0,- Tvárnice SIP - N/ P + zateplení EPS tl. 0 mm , 0, 0 0,- Nízkoenergetické domy (U Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) SIP - N/ P 0, W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva R (mk/w) U (W/mK) Tvárnice SIP - N/ P + zateplení EPS tl. 0 mm ,00 0,0 Energeticky úsporné domy ( U Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) 0 0,- 0, W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva Tvárnice SIP-N/ P 00 R (mk/w) TVÁRNICE NORMÁLNÍ SIP U (W/mK), (s omítkou) 0, (s omítkou), (bez omítek) 0,9 (bez omítek) Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) 00 --,(zdivo bez omítek) Hodnoty U jsou součinitele prostupu tepla jednostranně omítnutého zdiva. Poz.: Ceny zdiva včetně zateplení jsou uvedeny jako ceny orientační ceníkové (CÚ.pol.00) a nezahrnují vlastní montážní práce. Přesnou cenovou kalkulaci Vám rádi zpracujeme (výpočet spotřeby materiálu) na základě dodání Vaší projektové dokumentace.

2 B) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO IZO PLUS TIP-N/ P TIP-NC P0 TIP-NCP Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny 00/00/90 (M á mm) 00 00/00/90 (M á 00 mm) TIP-RL TIP-RP 00/00/90 TIP- TIR-(ROH) TIK-(KOUT) 0/00/90 0/00/90 TIP- PŘ /00/90 (M á 00 mm) TIP- V/ / 00/0/90 (M á mm) TIP- V/ / 00/0/ (M á mm) Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít./omít.,0 /,0, /,9, /,0,0 /,,0 /,, /,, /,,,0 0,,0,, 0,,,,00,,0,,,-,-,-,-,-,-,-,- 9,- 00,-,-,- 9,- 90,-,-,- 0,-,- 00/0/9 (M á mm) 0, /,,,00,-,- TIP- V/ / 00/0/ (M á mm) 0, /,,, 9,-,- ř 9, ř 9,0 9 ř, 90 ř, ř 0, ř, ř,0 0 ř, ,- 9,- (ks/pal) ř, ,- TIP- V/ /,,- množství na kamion celé / / PROVÁZÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC TN DO ZDIVA Z TVÁRNIC SUPER IZO alt. IZO PLUS 00 0/ á 00 mm 0/ dl. 00 mm á 00 mm tvárnice překladová SIP - PŘ ,00 (překlad) tvárnice normální SIP - N/ L 0/0/ kotvení pozednice - přivařit k pásovině tvárnice věncová SIP - V/ stropní trámec ST - P stropní vložka SV - P/ 9 tvárnice nosná betonová TN 0, TN , KARI síť bednící dílec BD 0 (podélně) Provazba vnitřních nosných zdí tl. 0, 00 a 00 mm zxbetonových tvárnic TN 0, TN 0 AKU, TN a TN AKU výšky 90 mm s obvodovým zdivem se provádí jejich zapuštěním do hloubky mm (odseknutí první skořepiny tvárnic SUPER IZO) v každé druhé, max. třetí vrstvě. Stejným způsobem provazujeme i zdivo příčkové z tvárnic TP B, L a TP B, L světlá výška místnosti cca , ,9 +, 00 Při zdění se všechny tvárnice SUPER IZO ukládají dutinami dolů (tj. obráceně oproti nakresleným obrázkům) axmaltování se provádí pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Zdění z tvárnic SUPER IZO sexprovádí jednoduchou převazbou s posunem o čtvrtinu, resp. o polovinu délky tvárnice (tj. min. o modulové posunutí á - 00 mm) na maltu pouze ve vodorovné spáře tl. cca 0 mm, která se doporučuje provádět z tepelně izolačních maltovin (např. tepelně izolačních zdících malt výrobce HASIT a.s. Velké Hydčice označení LEICHT-Mauermörtel 0 M nebo vápenocementových maltovin podobných vlastností od jiných výrobců). Před vlastním zahájením zdění první vrstvy tvárnic doporučujeme případné výškové odchylky podkladního betonu vyrovnat vápenocementovou maltou tak, aby byl vytvořen zcela vodorovný podklad pro zeď z tvárnic SUPER IZO. Vlastní zdivo začneme stavět v rozích objektů. Tvárnice pokládáme do malty a jejich přesnou vodorovnou axsvislou polohu upravujeme pomocí gumové palice srovnáním do zednické šňůry. Maltování se nedoporučuje provádět v šířce plné polystyrenové vložky bez ozubů (cca 0 mm), čímž vznikne uzavřená vzduchová tepelně izolační dutina, zabraňující úniku tepla v ložné spáře zdiva. Provádění této dutiny může vhodně urychlit jednoduchá maltovací pomůcka s podélnou plechovou příčkou kónického tvaru (tzv. sáňky - viz obr.), která je při projeveném zájmu dodávána, popř. půjčována. Pro max. zajištění izolačních vlastností ložné spáry jexmožné dutinu vyplnit polystyrénovým proužkem šířky 0xmm v tl. 0 mm. Svislé spáry jsou řešeny zámkovým spojem tvárnic bezmaltově pouze na sraz izolačních vložek s dodatečným utěsněním spáry vnější a vnitřní omítkou. Rohové tvárnice a tvárnice k dělení (půlení a čtvrcení) umožňují zdění bez dozdívek u rohů, koutů, otvorů axmeziokenních pilířů při modulovém založení objektu po mm. 00 ZDĚNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS) cca čistá podlaha

3 ) ) VNITŘNÍ VNITŘNÍ NOSNÉ NOSNÉ ZDIVO ZDIVO A A CIHLY CIHLY Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Tep. odpor při prostupu konstrukcí R neomít. Pevnost v tlaku celé / / TN 0 P 00/00/90 (M á mm) 00 0,9,,0,-,-,-,- TN P 00/0/90 (M á mm) 0,9 0,,0,-,- 0,- 9,- 0 TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0 TN 0 - L P TN - L P (ks/pal) ř 0, ř,0 9 00/00/90 (M á mm) 00,09,,0,- 0,-,-,- TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0 TVÁRNICE NOSNÁ BETONOVÁ množství na kamion TVÁRNICE NOSNÁ BETONOVÁ 0 ř, /0/90 (M á mm),0 0,,0 0,0,0,,0,,0,,0 0,0,0, 9,,0,0, 9,,,0, 9, 0,0 0, 0,00,9 9,-,- 9,- 9,- 0 ř 9,0 0 CIHLA MALÝ FORMÁT BETONOVÁ CM - B P /0/,0,0 9,0,,90,-,90 0,- 9,00,-,0,0,0 09,99,0,0,0,0,,0 0,-,,0 9,0,0 0,0 00,,90 ř,0 90 ř, 0 0 ř, 0 0 ř, 0 0 ř, 0 ř,0 CIHLA MALÝ FORMÁT LIAPOROVÁ CM - L /0/ CIHLA VELKÝ FORMÁT BETONOVÁ CV - B P /0/ CIHLA VELKÝ FORMÁT BETONOVÁ CV - B P /0/ CIHLA VELKÝ FORMÁT LIAPOROVÁ 9 CV - L 0 90/0/ /0/ ,- BETONOVÁ KOSTKA 0 BK - šedá,, Pasivní domy (U,,, 0,-, , W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva Tvárnice TN 0 LIAPOR P + zateplení EPS tl.00 mm Nízkoenergetické domy (U Tvárnice TN 0 - LIAPOR P + zateplení EPS tl. 0 mm Tvárnice TN 0 LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. 0 mm Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. 0 mm U (W/mK), 0, Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) 00 0,TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0 0, W/mK) , 0, 0 90,- 00 +,0 0, 00 0, , 0,9 0 90, , 0, 0 0,- Energeticky úsporné domy ( U Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm R (mk/w) 0, W/mK) 0 +, TN 0 - L P TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0, ,- TN - L P

4 ) ) VYSOKOPEVNOSTNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ A A AKUSTICKÉ AKUSTICKÉ ZDIVO ZDIVO Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít./omít. celé / / TVÁRNICE NOSNÁ AKU 0 TN 0 AKU P0 00/00/90 (M á mm) TN AKU P0 00/0/90 (M á mm) množství na kamion (ks/pal) 00 0, 0,0,0,- 0,-,-,- ř, , 0,0,0,-,- 00,-,- 0 0 ř 9,0 TVÁRNICE NOSNÁ AKU Pozn.: Hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw = TN 0 P0 AKU db; Hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw = TN P0 AKU db; 00 0 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = db. vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = db. ) ) NENOSNÉ NENOSNÉ /PŘÍČKOVÉ/ /PŘÍČKOVÉ/ ZDIVO ZDIVO Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka Tep. odpor Pevnost neomítnuté při prostupu v tlaku konstrukcí R stěny neomít. množství na kamion (ks/pal) TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ 0 TP - B 00/0/90 0 0, 0,0,- 0,- 0,-,0,- ř, 0 0, 0,0,- 0,-,-,0,- 0 ř,0 00 0, 0,0,0,- 00,-,0,- 0 ř 9, 00 0, 0,0,- 0,- 999,-,0,- 0 ř,0 0 TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ LIAPOROVÁ TP - L 00/0/90 TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ TP - B 00/0/90 TP - L 00/0/ UKÁZKA UKÁZKA NABÍDKY NABÍDKY TYPOVÝCH TYPOVÝCH PROJEKTOVÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ DOKUMENTACÍ RODINNÝCH RODINNÝCH DOMŮ DOMŮ BSVARIACE BSVARIACE BS - VARIACE II 00 TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ LIAPOROVÁ 0 BS - VARIACE VI BS - VARIACE V -- 0

5 ) BEDNÍCÍ DÍLCE (TZV. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) A PILÍŘOVÉ TVÁRNICE Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít. BEDNÍCÍ DÍLEC (/) BD (/) 0 BD 0 (/) 0,,-,0,- BD (/) (ks/pal) celé / /,- 9,- 0 ř 0, /00/0 (M á 0 mm) 00, 0,-,0 0,- 0 9,-,- 0 BEDNÍCÍ DÍLEC (/) množství na kamion 0 00/0/0 (M á 0 mm) BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) ř,0 0 00/0/0 (M á 0 mm) 0 00,,0,- 00,,0,-,,-,0 0,- 0,-,- 90,- 0 0,- 0 0,- 0,- 9,- 0,- 0 ř, BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) BD 0 (/) 00/00/0 (M á 0 mm) 0 0 ř,0 00 BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) BD 0 (/) 00/00/0 (M á 0 mm) 0 BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) BD 0 (/) ř, 00/00/0 (M á 0 mm),- 0 0 ř,0 0 00, 0,0,- 0,- 00,0 ks/bm 0,- 0,( bm) 0 (l/bm),- (Kč/bm) ř,0 00,0 ks/bm 0,- 0,( bm) (l/bm),- (Kč/bm) ř 0,0 9 0 (00),0 ks/bm 0,- 0,( bm) (l/bm) 0,- (Kč/bm) ř 0,0 9 0,- 0 0 PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 0 PT 0/ 00/00/0 PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 0 PT 0/ 00/00/0 9 PILÍŘOVÁ TVÁRNICE PT /+ /00/ Poznámka: betonu vychází z ceny 0,- Kč/m. --

6 ) ) ŽELEZOBETONOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEKLADY PŘEKLADY A A PRVKY, PRVKY, VÝZTUŽE VÝZTUŽE PŘEKLADŮ, PŘEKLADŮ, BETONÁŘSKÉ BETONÁŘSKÉ OCELI OCELI A A SÍTĚ SÍTĚ..) ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY 90 překladu pro zdi š. 0 mm (TP ) pro zdi š. 0 mm (TP ) pro zdi š. 0 mm (TN ;TN AKU) 0 pro zdi š. 00 mm (TN 0;TN 0 AKU) Veškeré statické hodnoty platí pro jeden překlad. (vícenásobné x počet) Vysvětlivky: qd - qo - výpočtové extrémní rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy překladu (kn/m) qo = 0, kn/m (vlastní tíha) Qu - smyková únosnost (kn) Mu - moment únosnosti (knm) Délka uložení překladu je min. 00 mm Stupeň hořlavosti: D - nehořlavé Použitý beton: C0/ XCI (B) Výztuž: 00 (R) Prefabrikované překlady PŘ - 0/90/dl. jsou dodávány na paletách do max. 0 ks sepnutých paletovací páskou. za ks ( ks/kg) (Kč) Délka Světlost překladu otvoru PŘ-0/90/0 0 9,,9, 0,-,0 PŘ-0/90/ 00 9,,9 9, 0,-,0 PŘ-0/90/ ,,9,,-,0 PŘ-0/90/ 9,,9 0,,-,0 PŘ-0/90/ ,9,, 0,-,0 PŘ-0/90/ ,9, 9,,-,0 PŘ-0/90/ ,0,9 9,,- 9,0 PŘ-0/90/ ,0,9,,-,0 PŘ-0/90/ 00 9,0,9,0,- 0,0 PŘ-0/90/ ,0,9,,-,0 PŘ-0/90/ ,0,0,0 0,- 0,0 PŘ-0/90/ ,0,0, 0,-,0 PŘ-0/90/ ,0,0, 0,- 9,0 PŘ-0/90/ 00 0,0,0, 9,- 9,0..) ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KLENBY PRO ZDIVO Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH TVÁRNIC SUPER IZO (alt. IZO PLUS) PRO ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC TN 0, TN, TP Objem klenby Prostá klenba (pro TN 0, TN, TP ) Sendvič. klenba (SUPER IZO alt. IZO PLUS) < 0,,- 9 00,- - 00, ,- 0, - 0,0 00,-, , ,- 0,0 -,00 000,-, , ,- >,0 000,- 000, , ,- STANDARDNÍ PLOCHÉ STANDARDNÍ KRUHOVÉ Standartní klenby - jsou veškeré polokruhové, respektive ploché klenby do šířky max. 00 mm (s kruhovým poloměrem zakřivení), které vychází z těchto základních poloměrů: R = od 0 mm po á 0 mm do mm, dále pak 00, 00,, 00 a 000 mm. Klenby, které nebudou rozměrově shodné s těmito rozměry budou považovány za - nestandardní atypické. Mezi tyto atypické výrobky dále patří veškeré dvojklenby, popř. trojklenby upravené ozubem pro osazení do zdiva, překlady lomené, atd... Při objednávání kleneb je nutné uvést: - druh klenby (prostá, sendvičová) - veškeré rozměry - viz nedopsané nákresy tj. délka, šířka (do max. 00 mm), výška axpoloměr zakřivení - zatížení (od průvlaků, stropu,..., bez zatížení) NESTANDARDNÍ ATYPICKÉ K ceně bude účtován jednorázový příplatek za zpracování dílenské dokumentace ŽB prvku ve výši x00,- 00,- Kč + DPH/typ (dle složitosti prvku)..) ŽELEZOBETONOVÉ ATYPICKÉ TYČOVÉ PRVKY SLOUPY, PŘEKLADY, TRÁMY, PRŮVLAKY Při zadávání atypických prvků je nutné uvést: - druh prvku (prostý, sendvičový) - základní požadované rozměry tj. délka, šířka, výška - veškeré předpokládané zatížení, které má prvek přenášet < 0,,- - 00,- +,- 0, - 0,0 00, , ,- 0,0 -,00 00, ,- + 00,- >,0 0 00, , ,- Termíny dodání a veškeré údaje (statické posouzení, dodržení požadovaných rozměrů, ceny, vhodnost použití,...) budou konzultovány a upřesněny s technickým oddělením BS GROUP s.r.o. Veškeré prvky jsou dodávány jako kusový nebalený materiál uložený na paletách. K ceně bude účtován jednorázový příplatek za zpracování dílenské dokumentace ŽB prvku ve výši 00,- 00,- Kč + DPH/typ (dle složitosti prvku). Ceny překladů a železobetonových prefabrikovaných prvků se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. --

7 ..) VÝZTUŽE PŘEKLADŮ SYSTÉMU SUPER PLUS (dtto IZO PLUS) Délka překladu Světlost otvoru PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ TRÁMCI STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK TYP N Označ. Výška překladu včetně překladu navázání SIP-PŘ (knm) TIP-PŘ PŘEKLADY ZATÍŽENÉ TRÁMCI STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK TYP Z Označ. překladu SIP-PŘ TIP-PŘ Výška překladu (knm) včetně navázání Mu N/0, 0,,- Z/0, 0,,- 0 N/,, 0,- Z/,, 0,- 00 N/0,, 0,- Z/0,, 0, N/0,,0 0,- Z/0,,0 0,- N/0,, 9,- Z/0 9, 0, 0, N/0,, 0,- Z/0,,,- 000 N/00, 9,09 0,- Z/00,, 9, N/0,, 0,- Z/0,9, 90, N/0,,,- Z/0 0 9, 9,90 090,- 00 N/0 9,,9,- Z/0 0 9,,0, N/0,, 0,- Z/0 0,,90 90,- 000 N/00,, 9,- Z/00 0,9,90, N/0,9,,- Z/0 0,0,0 0, N/0 0,9 9,0,- Z/0 0,9 9,0,- 00 N/0 0,9,0 0, N/0 0,0,0 90,- 000 N/00 0,0,0 990, N/0 0,0,0 00, N/0 0,,0 0,- vrchní (horní) výztuž (v. mm; š. mm) Boční pohled Řez výztuží překladu (D+H) Tato tabulka nenahrazuje statický výpočet a návrh výztuže statikem, slouží jako podklad pro předběžný návrh překladů a jejich cenovou kalkulaci. POZOR! Montážně podepřít po celé délce! (alt. nadvýšit o /00 rozpětí) Vysvětlivky: D - dolní (vnitřní) výztuž prostorová v. mm H - horní (vrchní) výztuž prostorová v. mm S - speciální prostorová výztuž v. 00 mm + ocelové příložky R 00 ř - mm vnitřní (dolní) výztuž (v. mm; š. mm) Boční pohled Řez výztuží překladu (S) (kn/m) (kn/m) ocelová příložka ř mm..) VÝZTUŽE ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ A VAZAČSKÉ PRÁCE...) BETONÁŘSKÁ OCEL Průměr oceli - drátu...) OCELOVÉ TŘMÍNKY VOLNĚ LOŽENÉ za,0 bm oceli dané kvality (Kč) - BST IV - S (R 0 0) (žebrovaná) (Kč) (z oceli E 0; ř mm, alt. R 00) TYPOVÉ: A B C D E F G ,0,0 Délka rozvinutá,0,0 Rozměr (mm x mm) 0 x 0 x x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0,0,0,0,-,0 0,0,0,-,0,- 0,0 0,- Délka rozvinutá Ocel je dodávána v kvalitě a s atesty pro daný průměr a kvalitu. Poznámka: - běžné dělení prutů na délku,0 m je zahrnuto v ceně (např. do ztužujícího věnce) - ostatní dělení do ř 0,0 mm včetně =,0 Kč/dělení (stříhání oceli dle požadavků odběratele): ostatní ř - 0 mm =,0 Kč/dělení do ř 0,0 mm včetně =,0 Kč/ohyb - ohýbání ocelí (pomocí ohýbačky TVARS): ostatní ř - 0 mm =,0 Kč/ohyb 0,-,-,-,-,-,-,- ATYPICKÉ: ř mm ř mm Rozměr (mm x mm) libov. libov. libov. libov. libov. libov.,-,- 0,-,-,-,- Poznámka: Ostatní třmínky jiných průměrů a délek budou individuelně kalkulovány pro každou zakázku! Ceny překladů, ocelových výztuží, třmínků a KARI sítí se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. --

8 ...) VAZAČSKÉ PRÁCE..) VÝZTUŽNÉ SÍTĚ DO BETONU Poznámka: Dle potřeby svážeme (připravíme) libovolné výztuže do stavebních konstrukcí přesně dle požadavků odběratele a výkresu výztuže (např. pro patky, sloupy, překlady, panely,...) - jsou dodávány ze žebrovaných KARI drátů /kvalita BSt IV - S = 0 0/ - po předběžném projednání možno dodat i sítě jiných průměrů xiaxvelikostí ok! Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Ceny těchto výztuží budou kalkulovány individuelně pro každou zakázku! sítě Navázání bm překladu (třmínky á mm)...90,- Kč Navázání bm ztužujícího a pozedního věnce (třmínky á 00 mm)...,- Kč Např.: Navázaná výztuž ztužujícího a pozedního věnce.../ ř V 0; třmínky ř E mm typ A, á 00 mm/...9,- Kč/m Od..0 inovováno do IVE -BSK... PRO LIDI S VLASTNÍM NÁZOREM Průměr nosného drátu sítě Velikost ok sítě Rozměr sítě (mm x mm) (mm x mm) Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce Typ stropních trámců Z Z SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - PLUS - Z Z Z Z Z Z Z9,0 x 000 x 000,0,- 99,-,0 x 000 x 000,0 9,- 9,- KH 0,0 x 000 x 000,0,- 9,- KY 9,0 x 000 x 000,0,- 99,- KA,0 0 x x 000,0,- 9,- KD,0 0 x x 000,0,- 9,- KH 0,0 0 x x 000,0,- 9,- KY 0,0 0 x x 000,0 0,- 99,- K ODBĚRU IHNED Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování Rozměr š. x v. x dl. xmm 0 x 0 x ,, 00 9, 0, 00,,,,0 00,,9 000,9,0 00,09, 00,,,, 00,, 000,9,90 00,, 00,,0,, 00,9,9 000,, 00,, 00,,,99, 00,,0 0,9,9 00,*,00 Váha trámce (jednoho metru) stropního trámce Celková cena jednoho trámce Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce 0 mm 0 mm ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 00 / 0 / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 0 / / Z0 ZST - P = / / Z ZST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 x 00 Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) (pro mezilehlé světlosti lze interpolovat!) ZST - P Celá síť KA..) ZÁKLADNÍ STROPNÍ TRÁMCE (ZST) Popis trámce sítě (Kč) /bez DPH/ KD ) ) BETONOVÉ BETONOVÉ STROPNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE KONSTRUKCE BSK BSK Max. světlost při uložení x00 mm sítě,,- 9,- 9,- 9,,-,- 9,-,,- 9,- 9,-, 9,- 0,- 09,-,0 0,-,-,-,,- 9,-,-, 0,- 0,-,- 9,,-,-,- 9,,- 9,- 0,-, 00,- 00,-,- 09,,-,-,- Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým stropním trámcům (ST) zvýšena o cca 0,0 :,00 kn/m na hodnoty cca,0 :,0 kn/m tak, aby v bytových objektech nebylo nutné pod lehké příčky (např. SDK, popř. TP /L nebo porobeton do tl. 0-0mm v běžných dispozicích) zdvojovat typové ST. SV - P/ Důležité: Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) --

9 Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce Typ stropních trámců Z Z SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - PLUS - Z Z Z Z Z Z Z9 Popis trámce ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 00 / 0 / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 0 / / Z0 ZST - P = / / Z ZST - P = 0 / 0 / Rozměr š. x v. x dl. Max. světlost při uložení x00 mm xmm Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 0 x 0 x ,, 00,9,0 00 0,9,0, 9,0 00,9, 000,9, 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 x 00 00,0, 00,9,,0, 00,, 000,,9 00,,9 00,,9,,0 00,, 000,, 00 9,0 9, 00,,,9 9,0 00,, 0,,09 00,0,0 Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) (pro mezilehlé světlosti lze interpolovat!) Celková cena jednoho trámce Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce,,- 9,-,- 9,,-,-,-,,- 9,-,-, 9,- 0,-,-,0 0,-,-,-,,- 9,-,-, 0,- 0,- 0,- 9,,-,- 9,- 9,,- 9,-,-, 00,- 00,- 90,- 09,,-,- 0,- Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým stropním trámcům (ST) zvýšena o cca 0,0 :,00 kn/m na hodnoty cca,0 :,0 kn/m tak, aby v bytových objektech nebylo nutné pod lehké příčky (např. SDK, popř. TP /L nebo porobeton do tl. 0-0mm v běžných dispozicích) zdvojovat typové ST. SV - S/ ZST - P (jednoho metru) stropního trámce 0 mm 0 mm 0 x 0 x 00 Váha trámce Důležité: Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - STANDARD - Z ZST - S = 00 / / Z ZST - S = 0 / / Z ZST - S = 0 / 0 / Z ZST - S = 0 / 0 / Z ZST - S = 0 / / Z ZST - S = 00 / / Z ZST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x x 0 x 00,0,9 00,, 000,, 00,9, 00,,,, 00,, 0,9, 00,,9 00,0,,9, 00,9*, 000,9,0 00,0*,0 Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) (pro mezilehlé světlosti lze interpolovat!) ZST - S,9,- 00,-,-,,-,-,-,9,-,- 9,- 9,9,-,-,- 0,0,-,-,-, 9,- 0,-,-, 0,-,- 0,- Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým SV - S/ Důležité: Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) -9-

10 ) ) BETONOVÉ BETONOVÉ STROPNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE KONSTRUKCE BSK BSK DODACÍ LHŮTA DO 0 PRACOVNÍCH DNÍ..) STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ ST (jednoho metru) stropního trámce Váha trámce (uložení á x mm) Max. světlost Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - PLUS - Typ stropních trámců..) JEDNODUCHÉ STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ PLUS STANDARD MAX ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,0,,- 99,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x ,,,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x , 0,,,- 9,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00, 9,0,9,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,0 9,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,9,,-,-,- 9,-,-,- 9 ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x ,9,0,,- 9,-,- 9,-,-,- 0 ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00 00,,9,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,,, 9,- 0,- 9,- 09,-,-,- ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,,0, 9,-,- 9,- 09,-,-,- ST - P = 00 / 0 / 0 x 0 x ,,,0 0,-,- 0,-,-,- 9,- ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,9 0,9 0,-,- 0,-,-,- 9,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 00,,,,- 9,-,-,-,-,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00,0,,0,- 9,-,-,-,-,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00,,9,0,- 0,-,-,-,-,- ST - P = 00 / / 0 x 0 x ,,9, 0,-,- 0,-,- 0,- 9,- 9 ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x ,0,9,9,- 0,-,-,- 0 ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 00,,0,9,-,-,-,- ST - P = 0 / 0 / ST - P = 0 / 0 / ST - P = 90 / / 0 x 0 x 00,,,,- 9,-,- 0,- 0 x 0 x 00,0,9 9, 0,-,- 0,-,- 0 x 0 x 00,,0 9,,-,-,- 9,- ST - P = / / ST - P = 0 / / 0 x 0 x 0 00,, 9, 9,- 0,-,-,- 0 x 0 x 00 0,0,0 0, 0,- 90,-,-,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 00,9, 0,,-,- 99,-,- ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,9,9,,- 0,- 9,- Popis trámce Rozměr š. x v. x dl. Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 0 mm 0 mm Celková cena jednoho trámce Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce,- SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - STANDARD - PLUS STANDARD MAX ST - S = 0 / / 0 x 0 x ,9,,,- 0,-,-,- 0,- 9 ST - S = 0 / / 0 ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00 00,9,,,-,-,-,- 0,- 0 x 0 x 00,,,,- 0,-,-,- 0,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,,,9,-,-,- 9,- 9,- ST - S = / 0 / 0 x 0 x 0 00,,0 9,0,-,-,- 9,- 9,- ST - S = 0 / 0 / ST - S = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 0,0, 9,,- 9,-,- 9,- 9,- 0 x 0 x 00 00,00, 99, 0,-,-,-,- 9,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,0,9 0,,-,- 9,-,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,,0 0,,- 9,-,-,- ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00,0,0 09, 9,- 9,-,-,- ST - S = 90 / / 0 x 0 x 00,,,9 0,- 0,-,- 9,- 9 ST - S = 00 / / 0 x 0 x ,9,,,- 0,-,-,- 0 ST - S = 0 / / 0 x 0 x ,0,,9 0,-,- 0,- 0,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,0,0, 0,-,- 0,- 0,- ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,9, 0,,- 90,-,-,- ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,9, 0,,-,-,-,- ST - M = 00 / 00 / 0 x 0 x ,00,0 0,0,- 9,-,-,- ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,9, 0,- 9,- 0,- 9,- ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,00, 9,,- 0,-,-,- ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00 00,0,9, 9,-,-,- 0,- ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,,09,0 0,-,-,-,- 9 ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,,00,,- 0,- 9,-,- 0 ST - M = 00 / / 0 x 0 x ,0,9,0,-,- 0,-,- ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,00,9,,- 00,- 9,-,- SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - MAX - PLUS Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) ST - P ST - S STANDARD MAX Poznámky/důležité: Veškeré typové stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). světlost = uložení stropních trámců jen mm na každé straně. ST - M POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř výztuže!) Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu

11 Váha trámce Rozměr š. x v. x dl. (uložení á x mm) Max. světlost Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Typ stropních trámců - PLUS Stropní trámce Popis trámce Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 0 mm 0 mm (jednoho metru) stropního trámce Celková cena jednoho trámce dvou strop. trámců DODACÍ LHŮTA DO 0 PRACOVNÍCH DNÍ..) ZDVOJENÉ STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ Celková materiálová cena (vložky + zdvojené trámce) stropní konstrukce PLUS STANDARD MAX x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,,,- 99,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,0,,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,9,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x ,,,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00 00, 0,9,,- 9,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,0,,9,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,, 9,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,0,,-,- 9,-,-,- 0,- 9 x ST - P = 0 / 000 / 0 x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x , 9,,,- 9,- 9,-,-,- 0,- 0 x 0 x 00 00,,,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00, 9,9, 9,- 0,- 99,-,- 0,-,- x ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,,, 9,-,- 99,-,- 0,-,- x ST - P = 00 / 0 / 0 x 0 x , 9,,0 0,-,- 0,- 0,-,-,-, 0,9 0,-,- 0,- 0,-,-,- x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x , x ST - P = 0 / / 0 x 0 x , 0,,,- 9,-,-,-,- 9,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00, 9,,0,- 9,-,-,-,- 9,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00,,,0,- 0,-,-,-,- 9,- x ST - P = 00 / / 0 x 0 x ,,0, 0,-,-,-,-,- 9,- 9 x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x ,0 9,,9,- 0,- 9,-,- 0 x ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 00, 9,,9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 0 / x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00, 9,,,- 9,-,-,- 0 x 0 x 00,0,9 9, 0,-,- 9,-,- x ST - P = 90 / / x ST - P = / / 0 x 0 x 00, 9, 9,,-,-,- 90,- 0 x 0 x, 9, 9, 9,- 0,-,- 90,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 0,0 9,0 0, 0,- 90,-,- 9,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 00,0, 0,,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,,,,- 0,- 90,- 09,STANDARD MAX x ST - S = 0 / / 0 x 0 x ,9 9,,,- 0,-,-,- 0,- 9 x ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00 00,0,,,-,-,-,- 0,- 0 x ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00,,90,,- 0,-,-,- 0,- x ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00, 9,,9,-,- 0,-,-,- x ST - S = / 0 / 0 x 0 x 0 00,, 9,0,-,- 0,-,-,- x ST - S = 0 / 0 / x ST - S = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 0,9, 9,,- 9,- 0,-,-,- 0 x 0 x 00 00,,09 99, 0,-,- 0,-,-,- x ST - S = 0 / 0 / x ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,9, 0,,-,-,-,- 0 x 0 x 00 00,0,0 0,,- 9,- 0,- 9,- x ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00,0, 09, 9,- 9,- 0,- 9,- x ST - S = 90 / / 0 x 0 x 00,,,9 0,- 0,-,- 9,- 9 x ST - S = 00 / / 0 x 0 x ,,0,,- 0,- 0,- 0,- 0 x ST - S = 0 / / x ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,,9 0,-,- 0,- 0,- 0 x 0 x 00 00,,, 0,-,- 9,- SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - STANDARD - PLUS,- SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - MAX - PLUS STANDARD MAX x ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00, 9, 0,,- 90,-,-,-,- x ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,, 0,,-,-,-,-,- x ST - M = 00 / 00 / 0 x 0 x ,,9 0,0,- 9,-,-,-,- x ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,9,9, 0,- 9,- 9,- 0,- 9,- x ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,, 9,,- 0,-,- x ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00 00,,, 9,-,-,- 9,- x ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,,90 0,-,-,- 0,- 9 x ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,9,,,- 0,-,- 0,- 0 x ST - M = 00 / / 0 x 0 x ,,9,0,-,-,-,- x ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,,,- 00,- 9,-,- Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) Poznámka: Zdvojené trámce (viz obrázek) sestávají ze dvou vedle sebe uložených jednotlivých trámců. x ST - P x ST - S x ST - M 9,- Poznámky/důležité: Veškeré typové stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). světlost = uložení stropních trámců jen mm na každé straně. Podrobnější statické podklady viz. podklady pro navrhování alt. návrhový výpočetní program. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř výztuže!) Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. - -

12 .) STROPNÍ TRÁMCE ATYPICKÉ 0 0 Ceník úprav stropních trámců typu ST A) za odstranění krytí výztuže u ST (pro vložení trámce do ocelových nosníků) A.) Odstranění krytí výztuže při výrobě ST (vložený polystyrén)...,-kč/á x OK + DPH 0% A.) Odstranění krytí výztuže dodatečně (odříznutím spodní části betonu ST)...0,-Kč/á x OK + DPH 0% - označení těchto trámců např. ST A - P = 0 / 0 / OK Mimo základní a typové stropní trámce jsou vyráběny i stropní trámce atypické (ozn. ST A - P; ST A - S; ST A - M), tj. v libovolné délce (v délkovém modulu á mm) a druhu výztuže. tohoto trámce se vypočte: délka požadovaného ST x cena bm- ST/ výztuž Příklad: trámce ST A - P - dl. 00 mm; výztuž // - viz označení ST A - P = 0 //,0 x 0,- Kč = 9,- Kč/ks + DPH 0% Dodací lhůty těchto atypických stropních trámců jsou cca 0-0 dní od písemného objednání. DODACÍ LHŮTA DO 0-0 PRACOVNÍCH DNÍ 0 Poznámka: Dále je možné vyrobit tyto atypické stropní trámce v těchto variantách: - stropní trámce s oboustranně odstraněným krytím x OK; cena x,- Kč + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P = 0 / / OK - stropní trámce s jednostranně obnaženou výztuží x OV; cena... 0,- Kč / á x OV + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P = 0 / / OV - stropní trámce s oboustranně obnaženou výztuží x OV; cena x 0 Kč / á x OV + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P = 0 / / OV - složené balkónové trámce Ţ viz různé druhy výztuže a jejich výšky - cena konkrétního stropního trámce bude vypočtena v rámci nabídkového řízení. B) za krácení stropních trámců "na míru" ze skladových zásob - za jeden řez...0,-kč + DPH 0% - Pozn.: Odběrateli bude účtována cena celého trámce a dodán požadovaný rozměr trámce včetně uříznutého zbytku. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř výztuže!).) STROPNÍ VLOŽKY A DESTIČKY Velikost dl./š./v Konstrukční výška (tl.) stropu Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku stropem R STROPNÍ VLOŽKA 0 SV - P/ (strop BSKPLUS) 0/0/0 00 a 0 0,,0 (,), včetně ST,-,(,-) 0 ř 0,0 00 0,- 0,(0,-) 0 ř,0 zdvoj. trámce STROPNÍ VLOŽKA SV - S/ 0/0/0 (strop BSKSTANDARD) 0 a 0 0,,0 (,), zdvoj. trámce STROPNÍ VLOŽKA SV - M/ (strop BSKMAX) 0/0/0 00, 0 a 0 0/0/0 pro všechny typy STROPNÍ DESTIČKA SD - / (pro všechny typy) 0,,0 (,), zdvoj. trámce,-,(,-) množství na kamion ř,0 0 () () včetně ST 0 (0) () včetně ST 0,0 (,),,- 9,(,-) ř,0 00,(sada) 0,(balení) 0 (á ks v balení) ř 0, zdvoj. trámce STROPNÍ POLYSTYRÉNOVÁ UCPÁVKA SV - P / (sada ks) SV - S / (sada ks) SV - M / (sada ks) 0 TABULKA OBJEMŮ BETONOVÉ ZÁLIVKY A HMOTNOSTÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ TYPU BSK Celková tloušťka stropní konstrukce Tloušťka vlastní nezabetonované konstrukce Tloušťka nadbetonování stropní konstrukce (l) stropní konstrukce Vlastní materiál ř včetně betonové zálivky,,9,, 9 0, 0,, 9,,,0,0 9, 9, 9,,0,0,0,0,0,0, , 0,0,0,0,0, ,,0,,,9,,,,,,0 9,0,0,0,0 PRO JEDNODUCHÉ TRÁMCE BSK - PLUS BSK - STANDARD BSK - MAX PRO ZDVOJENÉ TRÁMCE BSK - PLUS BSK - STANDARD BSK - MAX - -

13 ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - PLUS TL. 00 A 0 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-P / XC XC, m, m, m, m ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - STANDARD TL. 0 A 0 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-S / Podepření stropních trámců před roznesením stropních vložek a zabetonováním XC XC Vnitřní ztužující věnec na zdivu TN 0 ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - MAX TL. 00 A 0 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-M / Prostup (šachta) u zdi ve dvou polích - příčná výměna mezi zdvojenými trámci (pohled zhora před zabetonováním) Ukládání a způsob dopravy betonové směsi na stropní konstrukci. Kontrola výšky nadbetonování před finálním zpracováním. Betonáž stropní konstrukce Zpracování uložené betonové směsi vibrační latí. Betonáž stropní konstrukce XC XC Ukládání zálivkového betonu v ploše stropní konstrukce. Betonáž stropní konstrukce ) BETONOVÉ BETONOVÉ SKLÁDANÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ STROPNÍ PANELY PANELY )... PRO LIDI Od..0 inovováno do Základní popis a možnost použití Betonové skládané stropní panely BSSP jsou univerzální stropní konstrukcí, kterou lze použít pro veškeré typy staveb (rodinné a bytové domy, průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti) či rekonstrukce s důrazem na její vysokou kvalitu, dobré užitné vlastnosti, rychlou a jednoduchou montáž a nízkou pořizovací cenu. Systém stropních konstrukcí z betonových skládaných stropních panelů vhodně doplňuje stávající výrobní program firmy a to stropní konstrukce BSK ( PLUS, STANDARD, MAX). Betonové skládané stropní panely BSSP se skládají z vibrolisovaných stropních vložek a betonových žeber šířky až mm, která jsou vyztužena prutovou a prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou a zabetonována betonem třídy C 0/ XC (B). Stropní panely BSSP se vyrábějí v tloušťkách 0 a 0 mm a jsou vhodné pro použití až do světlosti stropu mm. Standardně se vyrábějí panely s běžnou únosností v provedení: normální BSSP-N (šířka m) doplňkové BSSP-ND (šířka a mm) viz. tabulky str.,. S VLASTNÍM NÁZOREM IVE -PANEL Nadstandardně na zakázku jsou vyráběny panely v provedení: - zesílené se zvýšenou únosností (normální i doplňkové) BSSP-ZN, BSSP-ZND - atypické - prostupové panely BSSP-AP - balkonové panely BSSP-AB - panely půdorysně tvarově upravené BSSP-ATU - panely s vyčnívající nosnou výztuží BSSP-AVV Základní délkový modul stropních panelů BSSP je 00 mm. Betonové skládané stropní panely BSSP je možné ukládat na libovolné stěnové systémy (zdivo SUPER IZO a IZO PLUS, cihelné popř. porobetonové stěnové systémy dostatečné únosnosti), s minimálním uložením x mm a stejně tak i na viditelné nebo skryté překlady a průvlaky. Je možné je použít jak v běžném, tak i ve vlhkém prostředí uzavřených objektů, ale tyto je nutné ošetřit proti vniknutí vlhkosti do konstrukce..) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - NORMÁLNÍ / 0 / Pořad. číslo BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ dolní nosné výztuže (cm) (ks/m),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,09,,9 0,9,,,,,,,,0,,,,,0,,0,,,0,0,,,,00,,,,9,0,, Délka světlost Uložení Šířka q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 9,,, 0,9 9,,,,9,9,,9,0,90,,,0,,9,,00,,,,, 9,9,09,, 9,,0,,,,0,0,,0,,9,,,,0, (Kč) za m 90,- 00,- 00,- za panel,,,,0,9,,,99,,9,0,,,0,,0,,9,90,,0,9,,

14 .) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 90 / Pořad. číslo /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /x90/ /0x90/ /0x90/ dolní nosné výztuže (cm) (ks/m),,,,,,,,,,,,,9,0,,,,, 9, 9, 9, 9, 9,,,0,9,,,,0,,0,,,0,,9,,,0,,,0,,0,, Délka světlost Uložení Šířka q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00,9,,9 0,,,,,,,9,9,0,,9,,0,,,90,9,,,,,,0,, 0, 9,9,,9,,,,9,9,,0,,,,9, (Kč) za m 00,- 00,- 0,- za panel,,00,0,,0,,9,,0,,,0,,0,,,,,,,0,0,,-.) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 0 / Pořad. číslo /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ dolní nosné výztuže (cm) (ks/m),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,0,9,0,,,090,,,,,,,0,0,,,,,0,9,0,,,0,,,,,00,,,,,0,, Délka světlost Uložení Šířka q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 9,,,9 0, 9,00,,,,,0,,9,,,9,,99,,9,,,,,,9 9,,9,9, 9,,9,,,,,,,9,0,9,,,,9, (Kč) za m 00,- 00,- 0,- za panel 0,,,9,9,,,9,0,0,,,9,,9,0,0,9,9,,9,0,,0, Detail normálního stropního BSSP-N š. mm tl. 0mm. Detail normálního stropního BSSP-N š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP -ND š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP-ND š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP -ND š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP-ND š. mm tl. 0mm. - -

15 .) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - NORMÁLNÍ / 0 / Pořad. číslo BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ světlost Uložení Šířka dolní nosné výztuže (cm) ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,09,,9 0,9,,,00,, 0, 0, 0, 0, 0, Délka (ks/m),,0,,,,,0,,0,,,0,0,,,,00,,,,9,0,,,9,,0,, 9, 9, q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,,, 9,,,9,0,09,9,,0,,,,,,,,,,,,,0,09,,,,,, 0,,0,0,0 0,0,0 9, 0,0, 9,,,,,,9,,99,,0,0,9,,,99,,9 (Kč) za m za panel, 0,,,,, 90,,,, 9, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 0,, 9,9,9,9,0 9, 0,, 9, 0, ,-,-,- 0,-,-.) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 90 / Pořad. číslo /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ Délka světlost Uložení Šířka dolní nosné výztuže (cm),,,,,,,,,,,,,9,9,0,0,0,,,,, 9,,,,,9,9,9,9,9 (ks/m),,0,9,,,,0,,0,,,0,,9,,,0,,,0,,0,,,9,,0,,,,0,,,,,,0 9,,,9, 0,,,, 9,0,0,,,,,9,0,9,,9,,,,90,,9 (Kč) za m Detail zámkového spoje mezi panely. Detail přechodu mezi panely BSSP a stropní konstrukcí BSK. Detail provedení vnitřního ztužujícího věnce. Detail provedení obvodového ztužujícího věnce ve zdivu SUPER IZO. za panel 9 9,-,- 0,-,-, q0 =,9 kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,9,9,9, 9,0,,0,0,0,,,,,,,,,0,,,90,0,0,,0,,0,,0,,,0,0,,,,00,0,,,0,,9,,0,90,0,9,,9,9,,,,0,0,

16 .) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 0 / světlost Uložení Šířka dolní nosné výztuže (cm) ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,0,0,9,9,9,0,,,090,,,, 9, 0, 0, 0, 0, 0, Délka Pořad. číslo /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ (ks/m),0,0,,,,,0,9,0,,,0,,,,,00,,,,,0,,,9,0,0,,,, q0 =,9 kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,,, 9,,0,,,9,,,,,,,,,,,,,,99,,,9,,,,,, 0,9,,,90 0,0 0, 9,0 9,90, 9,9,,09,9,09,,,,,9,90,,,,,09, (Kč) za m,-,- 0,-,-,- za panel,0,,0,,90,0,0,9,0,,00,9,0,,,9,0,- 90,09,9,,,,90,00,,-,,0,0, qo - vlastní tíhy v kn/m qd - maximální výpočtové rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy v kn/m - maximální normové rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy v kn/m Pozn.: Veškeré výše uvedené panely mají výšku 0 mm. 9) 9) ZVUKOVÉ ZVUKOVÉ ABSORPČNÍ ABSORPČNÍ STĚNY STĚNY A A STROPY STROPY BSAKUSTIK BSAKUSTIK POUŽITÍ ZVUKOVĚ ABSORPČNÍCH TVÁRNIC BS-AKUSTIK Zvukově absorpční tvárnice BS AKUSTIK jsou určeny vzhledem k vysokému činiteli pohltivosti v nízkých frekvenčních oblastech do hlučných interiérů i exteriérů, jak pro přizdívky ke stávajícím stavebním konstrukcím, tak i pro samostatně stojící zdi (tj. zvukové clony pro železniční tratě a nádraží, silniční a dálniční bariéry a zvukově absorpční stěny pro obytné nebo jinak chráněné aglomerace), nebo pro akustické zástěny a bariéry (zejména v průmyslových provozech strojovny, kompresorovny, transformovny, haly elektráren,... ). Jejich aplikace je vhodná i pro řešení interiérů akustických sálů, kanceláří, sportovních a společenských prostorů. Pro užití do stropní konstrukce kombinujeme tvárnici BS AKUSTIK se stropními trámci typu BSK, které vyrábí a dodává stejný výrobce. 9.) ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY BS-AKUSTIK Velikost Tloušťka neomítnuté dl./š. = tl. zdi/v stěny Pevnost v tlaku zdiva zdiva množství na kamion (ks/pal) zdiva 9/00/90 00,,,-,- 90,- 0 ř, 00 9/00/90 00,,,- 0,- 90,- 0 ř, 00 Ks TVÁRNICE BS - AKUSTIK 90 BS - AKUSTIK šedá (přírodní) TVÁRNICE BS - AKUSTIK 9 BS - AKUSTIK červená 90 9 Poznámka: tvárnice BS-AKUSTIK je včetně minerální vaty, která je dodávána zvlášť v igelitovém obalu. Příplatek za barvu: hnědá + 0%, černá, žlutá +% - -

17 9.) ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STROPY BS-AKUSTIK Velikost dl./š. = tl. zdi/v Konstrukční výška stropu (tl.) Pevnost v tlaku 9/00/90 0 0, 0/délka/0 0/délka/0 0 0 stropu Ks množství na kamion (ks/pal) ř, 00 stropu TVÁRNICE BS - AKUSTIK 9 BS - AKUSTIK šedá (přírodní) 0,9,- 9,- 0,0,0,-/m- až 0,-/m-,- až,- ř,0 STROPNÍ TRÁMEC 9 ST - S 9 9 Poznámka: tvárnice BS-AKUSTIK je včetně minerální vaty, která je dodávána zvlášť v igelitovém obalu. Příplatek za barvu: hnědá + 0%, černá, žlutá +% Orientační ceny kompletní zvukově absorpční stropní konstrukce Poloha tvárnic při zdění s převazbou BS - AKUSTIK (ceny bez DPH): cca 0,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca 0,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca 0,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca 0,- až,- Kč / m Teoretický pohled do tvárnic BS AKUSTIK shora Poznámka: Uvedené ceny platí pro jednoduché stropní trámce. TABULKA OBJEMŮ BETONOVÉ ZÁLIVKY A HMOTNOSTÍ ZVUKOVĚ ABSOPČNÍCH STROPŮ BS - AKUSTIK Celková tloušťka stropní konstrukce BS - AKUSTIK Tloušťka vlastní nezabetonované konstrukce Tloušťka nadbetonování stropní konstrukce (l) XC stropní konstrukce,9,9 - - Vlastní materiál ř včetně betonové zálivky 0,0 0,0,0 0,0 XC

18 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -- (svahovky (svahovky aa plotové plotové sloupky) sloupky) Velikost dl./š./v. - Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku množství na kamion (ks/pal) BETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR, BS - FLOR - šedý (přírodní) BS - FLOR - červený (barevný) - hnědý 00/0/00 tl. stěny 0mm, - černý - žlutý 00 (0) (bez odskočení) alt jedna vrstva 9,9,9,- 9,- /,9,- / 99,0,- / 0,- ř 9, (bez odskočení) alt jedna vrstva 9,9,9,- 9,- / 99,0,- / 0,9,- /,- ř,0 0 0 až 00 (bez odskočení) alt jedna vrstva 9,09,9,- 9,,9,- ř 9,0 0 09,9,9,-,9,0,- ř, tl. stěny 00mm Poznámka: Barevné zboží na objednávku (není skladem) - standardní dodací lhůta od objednání cca - dní LIAPORBETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR, BS - FLOR - šedý (přírodní) na objednávku 0 BS - FLOR - červený (barevný) - hnědý 00/0/00 tl. stěny 0mm, - černý - žlutý 00 tl. stěny 00mm BETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR UNI BS - FLOR UNI - šedý (přírodní) 0 BS - FLOR UNI (barevný) - červený - hnědý - černý - žlutý,9 00/0/00 00 Poznámka: Barevné zboží na objednávku (není skladem) - standardní dodací lhůta od objednání cca - dní LIAPORBETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR UNI BS - FLOR UNI - šedý (přírodní) na objednávku 0 BS - FLOR UNI (barevný) - červený - hnědý - černý - žlutý,9 00/0/00 0 až 00 (bez odskočení) alt jedna vrstva Řešení opěrné zdi z betonových svahovek BS-FLOR. Oplocení RD z bednících dílců v kombinaci s plotovými stříškami

19 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -Velikost dl./š./v. Potřeba na m- plotu (ks/m) (plotové (plotové desky, desky, obrubníky obrubníky aa žlabovky) žlabovky) Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku bm plotu množství na kamion (ks/pal) PLOTOVÁ DESKA 00,-,- (bm-) ř 0,0 000/0/0 0 0,- 0,- (bm-) ř,0 000/0/ ,- 9,- (bm-) ř,0 ř,0 0 PD 00 - šedá (přírodní) 000/0/00 0 PD 00/ - šedá 0 PD 00/9 - šedá * (výška) (možnost výroby atypických rozměrů) PLOTOVÁ DESKA 0 PD 0 - šedá 0 PD 0/ - šedá 09 PD 0/9 - šedá * 00/0/00 0,0 m- 00 0,-,- (bm-) 00/0/0 0,0 m - 0,-,- (bm-) 00/0/90 0,0 m- 90,- 9,- (bm-) ř,0 (možnost výroby atypických rozměrů) ř 0,0 (výška) PLOTOVÁ DESKA 0 PD 00 - šedá PD 00/ - šedá PD 00/9 - šedá * 000/0/00 0,0 m- 00 0,- 0,- (bm-) ř 0,0 000/0/0 0,0 m - 0,-,- (bm-) ř,0 000/0/90 0,0 m- 90,- 0,- (bm-) ř,0 ř, 0 0 ř 0, (možnost výroby atypických rozměrů) (výška) ZAHRADNÍ OBRUBNÍK ZO - šedý (přírodní) 00 9/0/,- (výška) BETONOVÁ ŽLABOVKA BŽ - šedá (přírodní) 0,- 00/0/0 0, 0, 0 0, 09, 0 Poznámka: * Zahradní obrubník a betonovou žlabovku je možné vyrobit na zakázku v barevném provedení (viz. BS-FLOR). Příplatek dle barvy: červená, hnědá... +0% / černá, žlutá... +% Plotové desky výšky 0 mm pouze na objednávku, dodací lhůta min. 0 dní. 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -- Tloušťka stěny (plotu) Velikost dl./š.=tl.zdi/v (plotové (plotové stříšky stříšky aa sloupové sloupevé hlavice) bm plotu množství na kamion (ks/pal) (ks/m),- 0 ř,0 0 90/90/ 0,- 0 ř, /90/ 0/0/0,- přibalením ř,0, 0 9,-,- 0 ř 0, /0/, 0,- 90,- 0 ř, 00 90/0/ SLOUPOVÁ HLAVICE SH 00 SH 00 SLOUPOVÁ HLAVICE SH 00 SH 00 SLOUPOVÁ HLAVICE SH 0 SH 0 ozdobná PLOTOVÁ STŘÍŠKA PS 90/0 PS 90/0 PLOTOVÁ STŘÍŠKA PS 90/0 9 PS 90/0 9 Technické doporučení: plotové hlavice a stříšky doporučujeme po montáži ošetřit impregnačním nátěrem. Poznámka: Plotové stříšky a sloupové hlavice je možné vyrobit na zakázku v barevném provedení. Příplatek dle barvy:červená, hnědá... +0% / černá, žlutá... +% - 9 -

20 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -Velikost dl./š./v. Potřeba na m- plotu (ks/m) BETONOVÝ SLOUPEK - HRANATÝ 0 BS - H/dl. - šedý (přírodní) 0 x 0/délka 0, - 0, (á - m) (možnost výroby atypických rozměrů) (plotové (plotové sloupky sloupky aa patky) prahy) Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku,0,,,- 9,- 00 (000) 00 () 000 () 00 (00) PLOTOVÁ PATKA PP - průběžná 0/90/00 PP - koncová 0/90/00 dle počtu BS - H,- dle počtu BS - H Příklady použití: množství na kamion (ks/pal) ř,0 ř,0 ř 0,0 ř,0 ř,0 0 0 ř,0 0 0 ) ) SERVISNÍ SERVISNÍ SLUŽBY SLUŽBY A A DOPLŇKOVÝ DOPLŇKOVÝ PRODEJ PRODEJ.) SUCHÉ ZDÍCÍ MALTY (VÝROBKY FIRMY HASIT ŠUMAVSKÉ VÁPENICE A OMÍTKÁRNY, A.S.) Výrobek Pevnost v tlaku Obsah pytle Vydatnost hotové malty pytle hotové malty (l/pytel) bez DPH (Kč) (Kč/l) Balení (pytle/pal.) tepelně izolační zdící malta 0 kg 0,0,-, ks LEICHT - Mauermörtel 0 M0 (H 0) tepelně izolační zdící malta 0 0 kg,0 9,-, ks Mauermörtel 90 M (H 00) vápennocementová zdící malta 0 kg,,-,0 ks Mauermörtel 90 M0 (H 00) cementová zdící malta 0 0 kg,0,-,00 ks Mauermörtel 9 M (H 00) cementová zdící malta 0 kg,0 9,-, ks LEICHT - Mauermörtel 0 M (H 0) Suché maltové směsi uváděné na trh v ČR firmou HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a.s. jsou certifikovány Státní zkušebnou č.0 TZÚS Praha. Suché maltové směsi jsou dodávány na EUR paletách x 00 mm. Pozn.: Spotřeby malty v čerstvém stavu (l/m) pro zdivo dle jednotlivých druhů jsou uvedeny v ceníku jednotlivých zdících prvků ()...) CENÍK PŮJČOVNÉHO MONTÁŽNÍCH PODPĚR A PŘÍSLUŠENSTVÍ Půjčovné montážních podpěr a příslušenství: ceny jsou uvedené bez DPH 0%, cena na den zapůjčení Doba zapůjčení Montážní podpěra Křížová hlavice Trojnožka do 0 dnů,- Kč,- Kč,- Kč do 0 dnů,0 Kč,- Kč,0 Kč nad 0 dnů,- Kč,- Kč,- Kč Poznámka: Záloha na stojku: Při zapůjčení kompletní sady - tj. 0 ks podpěr, 0 ks hlavic a 0 ks trojnožek - sleva 0% z výše uvedených cen. 99,- Kč (záloha vratná v plné výši po úplném vrácení očištěných a nepoškozených stojek zpět do výrobního závodu, částka se nedodaňuje) V případě zájmu o tuto službu by byla tato záležitost fakturována zálohově při převzetí montážních podpěr. ZAPŮJČENÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ NA VODOROVNÉ PODEPÍRÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ: 0,0 Kč/bm/den bez DPH...) MALTOVACÍ POMŮCKA (SÁŇKY) Prodej: 9,- Kč + DPH 0% Půjčovné: 0,- Kč / den + DPH 0% - 0 -

21 DODACÍ DODACÍ A A PLATEBNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY, SLUŽBY SLUŽBY Veškeré dodávky se řídí platnými Všeobecnými obchodně prodejními podmínkami. Veškeré uvedené ceny jsou fco výrobní závod Předslav u Klatov, včetně naložení na nákladní vozy, bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty (DPH) je 0%.. SLEVY ZA ODBĚR ZBOŽÍ (níže uvedené slevy je možno sčítat) - níže uvedené slevy A, B se týkají zboží vyráběného firmou Betonové stavby Group s.r.o., tj. tvárnic, stropů, komínového programu - a sloupků bez balného, maltovin, výztuže a dopravy. Slevy základní: Slevy mimořádné: A) Množstevní sleva za zboží jedné zakázky : F) Mimořádná sleva: nad 0.000,- Kč nad ,- Kč nad 0.000,- Kč je udělována individuálně dle polohy stavby a propagace výrobků,0%,0%,0% (reklamní cedule umístěné na stavbě) firmy Betonové stavby Group s.r.o. včetně ostatní spolupráce. Rozsah je projednán předem, ale proúčtována B) Sleva za opakování zakázek - roční součet : nad ,- Kč nad ,- Kč nad ,- Kč,0%,0%,0% G) Slevy pro smluvní odběratele: - viz smlouvy o obchodní spolupráci H) Provize pro smluvní projektanty: C) Sleva za platbu předem (skonto): -,0, % z celkové ceny zrealizované zakázky bez DPH - týká se celé zakázky včetně balného, maltovin, výztuží, ŽB - viz podmínky zprostředkovatelská smlouva prefabrikátů axatypických výrobků i dopravy a je proúčtována již D) Sleva na zboží II. jakosti: - sleva 0 0 % ze základní ceny výrobků E) Sleva na zboží nestandardní: - sleva 0 0 % ze základních cen výrobků. PALETY A PROKLADY (níže uvedené typy jsou při vrácení alt. výměně zaměnitelné kus ) x Výrobky (tvárnice) jsou expedovány ze závodu zapáskované a zafoliované na vratných dřevěných paletách tří různých typů označených v rozích růžovou Technické požadavky pro vrácení a výměnu neznačených barvou, a to: průmyslových palet 00 x mm x x - x 00 mm základní paleta v provedení EUR Nosné špalíky - rozměr min. 0 x x 0 mm - x 00 mm běžný standardní rozměr jako v provedení EUR, ale bez značení tzv. průmyslovépodélné prkna - rozměr min. x x, mm, min. x v - x 0 mm nestandardní rozměr x Stropní trámce jsou expedovány s proklady x00 mm dl. mm - ks/á 0 trámců. x Prodávající dodané palety typu EUR ( x 00 mm) nebo průmyslové palety ( x 00 mm) označené růžovou barvou fakturuje při odběru zboží za cenu 0,- Kč/ks bez DPH tj. včetně DPH 0 % za cenu 00 Kč/ks). Proklady fakturuje při odběru zboží za cenu 0,- Kč/ ks/á 0 ks trámců bez DPH tj. včetně DPH 0 % 9 Kč/ ks/á 0 ks trámců. Palety i proklady je možné vracet výměnou při odběru zboží. V případě vrácení je cena snížena o opotřebení (amortizaci) ve výši 0,-Kč/ks (resp. ks u prokladů) bez DPH 0 % (0 Kč/ks včetně DPH 0 %). Vrácené palety a proklady budou prodávajícím dobropisovány se splatností 0 dní. Lhůta pro vrácení palet a prokladů je 0 dní. Vrácené palety a proklady po uplynutí lhůty 0 dní (nebylo li smluvně stanoveno jinak) nebudou zpět vykoupeny a záloha (prodejní cena) za ně nebude vyplacena (dobropisována). x Při výměně palet a prokladů kus bude prodávající kupujícímu účtovat pouze poplatek za opotřebení palet a prokladů (amortizaci) ve výši 0,Kč/ks bez DPH, u prokladů. DOPRAVA VÝROBKŮ Základní smluvní cena za dopravu auty prodávajícího: nákladní automobil,t (sklopné čelo) - maximálně -0 palet nákladní automobil (sólo) - maximálně - palet (dle hmotnosti a rozměrů palet): - AUTO, t,- Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. - AUTO s H.R.,0 -,0 Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. nákladní automobil + vlek (souprava) - Auto s H.R. maximálně 0 - palet (dle hmotnosti a rozměrů palet): - Návěs maximálně - palet (dle homotnosti a rozměrů palet): - NÁVĚS,- 9,- Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. - AUTO s H.R..,-,- Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. Doba zdržení při vykládce se účtuje za každou započatou / hod... á 0,- Kč Doba práce H.R. (manipulace hydraulické ruky) za každou započatou / hod... á 0,- Kč TABULKA MAXIMÁLNÍCH SMLUVNÍCH CEN ZA DOPRAVU /VČETNĚ SLEV/: Tarifní Vzdálenost pásmo stavby (skladu) od výrobny (km) Pozn.: Při vykládce materiálu nad hod. se sazba H.R. zvyšuje o %!!! Doba zdržení při nakládce se neúčtuje, je zdarma nad 00 za sólo /každý kilometr/ (Kč) AUTO, t AUTO s H.R.,,0,0,,0,,90,,0,,0,,0,,,0,90,,0,,0,,0,,0,,90,,0,- za soupravu /každý kilometr/ (Kč) NÁVĚS AUTO s H.R. 9,,,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0 0,,,0 9,0,0 9,0,0 9,0,0 9,0,9,,0,0,0,0,0,0,,-

Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957,- 760 5,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50

Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957,- 760 5,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50 CENÍK VÝROBKŮ 1) OBVODOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO platný od 1.. 0 1A) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Tloušťka neomítnuté Tep. odpor při prostupu Pevnost v tlaku dl./š.=tl.zdi/v stěny konstrukcí

Více

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS)

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS) reklamní agentura plát: black (01.prn) CENÍK VÝROBKÙ platný od 1. 5. 2008 1) 1) OBVODOVÉ OBVODOVÉ TEPELNÌ TEPELNÌ IZOLAÈNÍ IZOLAÈNÍ ZDIVO ZDIVO 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Velikost (rozměry)

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

livetherm.cz HMOTNOSTI A BALENÍ VÝROBKŮ Obchodní kancelář Praha Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5 Tel.: +420 376 315 115

livetherm.cz HMOTNOSTI A BALENÍ VÝROBKŮ Obchodní kancelář Praha Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5 Tel.: +420 376 315 115 livetherm.cz HMOTNOSTI A BALENÍ VÝROBKŮ Sídlo společnosti Předslav 99, 339 01 KLATOVY Obchodní kancelář Praha Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5 Tel.: +420 376 315 115 Tel.: +420 376 360 164 Fax: +420 376

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2011 Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ Tvárnice PORFIX Plus P2-420 hladké / s perem, drážkou a kapsou - PDK = 0,089 W/mK

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Broušené obvodové zdivo Porotherm T Profi Dryfix / T Profi JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ broušené cihly plněné minerální vatou rozměry cihly pevnost hmotnost

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK

BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK www.betonstavby.cz STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK A) BSK PLUS tl. 00 0 mm B) BSK STANDARD tl. 50 70 mm C) BSK MAX tl. 30 (350) mm

Více

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní konstrukce C/ Ustupující

Více

CENÍK platný od 15. 4. 2014

CENÍK platný od 15. 4. 2014 CENÍK platný od 15. 4. 2014 aktualizace od 20. 10. 2014 FAMILY 2in1 FAMILY STI PLUS P15 HELUZ NATURE ENERGY přírodní nepálené AKU ZALÉVANÉ AKU TĚŽKÉ AKU s izolantem Maloformátové PÁSKY, DLAŽBA SPECIÁLNÍ

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ PORIT Přesné tvárnice, přesné tvárnice, PORIT XL, XL, překlady a a příslušenství Tvárnice Tvárnice pro nízkoenergetické pro a pasivní a pasivní domy domy JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ Leonardo

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy

BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP.... víc než jen stropy BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP... víc než jen stropy www.betonstavby.cz BETONOVÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ PANELY BSSP Základní popis a možnost použití Betonové skládané stropní panely BSSP jsou univerzální

Více

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10. PRODUKTOVÝ KATALOG OBSAH Ytong, Ytong Multipor, Silka 4 NOVINKA Přesné tvárnice 6 NOVINKA Přesné příčkovky 8 NOVINKA Obloukové segmenty 10 Nosné překlady 12 Ytong U-profily 14 UPA profil armovaný nenosný

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2016

BETONOVÉ VÝROBKY 2016 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2016 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM POROTHERM DŮM...hotová věc Platnost od 1. 6. 2011 Pro obchodní partnery OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

Na dotaz u výrobce Výztuže překladů LIVETHERM Výztuže překladů IZO. Stropní vložky destičky Typové stropní trámce Montážní podpěry a příslušenství

Na dotaz u výrobce Výztuže překladů LIVETHERM Výztuže překladů IZO. Stropní vložky destičky Typové stropní trámce Montážní podpěry a příslušenství BETONOVÉ STAVBY GROUP, s.r.o. CENÍK VÝROBKŮ Platnost ceníku od: 1.5.2014 označení - položky se změnou ceny. Přehled kategorií : Systém LIVETHERM ZDIVO Systém IZO Zdivo BS AKUSTIK Armovací příslušenství

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu stavební systém ze ztraceného bednění se skvělými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (tepelný izolant integrovaný ve stěně) základem systému

Více

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK) Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 tl. zdiva 50 až 25 cm Použití Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení. 50 LUZ FAMILY 50 2in1 Rozměry d

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE... Obsah Obsah... 3 1. Stavební systém DURISOL a jeho vlastnosti... 4 2. POPIS VÝROBKŮ... 5 2.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ... 6 2.1.1. VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN... 6 DESKY DURISOL... 6 DESKY DURISOL S

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Ceník výrobků POROTHERM

Ceník výrobků POROTHERM Ceník výrobků POROTHERM od 1. 3. 2010 Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný

Více

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 4 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami.

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 4 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 4 2012 NOVINKA! Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

IVE... PRO LIDI. BEDNÍCÍ DÍLCE A PILÍŘOVÉ TVÁRNICE PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY, PLOTY včetně ceníku PLATNOST OD 1. 10. 2012

IVE... PRO LIDI. BEDNÍCÍ DÍLCE A PILÍŘOVÉ TVÁRNICE PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY, PLOTY včetně ceníku PLATNOST OD 1. 10. 2012 BEDNÍCÍ DÍLCE A PILÍŘOVÉ TVÁRNICE PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY, PLOTY včetně ceníku PLATNOST OD. 0. 0 www.livetherm.cz INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM Základní charakteristika a možnosti použití bednících

Více

TVAROVKY KB. hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění skládané řádkové zdivo. www.kb-blok.cz

TVAROVKY KB. hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění skládané řádkové zdivo. www.kb-blok.cz hlavní vedlejší věncové doplňkové obkladové ztracené bednění prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ CETRIS BASIC CETRIS PLUS * Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 PLATNOST OD 1.5.2012 Tloušťka desky CETRIS BASIC Kč/m 2 Základní cena* Parametry balení CETRIS

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28-

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- ISO 9001 -CVCNQIQXÚ VGEJPKEMÚ NKUV $GFPÊEÊ VX¾TPKEG

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TVÁŘ DŘEVA Plot Tvář dřeva sloupek (průběžný, koncový, rohový, T profil), Plot Tvář dřeva deska pro jednostranné použití (Kazeta, Fošna, Prkna),

Více

jarní SLEVY Je čas to rozjet . mob: +420 605 308 760 prodej@unibrick.cz 20 % 20 % 50 % AKČNÍ CENY Vystřihni si svoji slevu otoč POUŤOVÁ AKCE

jarní SLEVY Je čas to rozjet . mob: +420 605 308 760 prodej@unibrick.cz 20 % 20 % 50 % AKČNÍ CENY Vystřihni si svoji slevu otoč POUŤOVÁ AKCE jarní SLEVY Je čas to rozjet Fasáda 30 % Hrubá stavba Více na str. 4 Více na str. 2-3 35 % 55 % AKČNÍ CENY Dřevo Více na str. 5 Zahrada Více na str. 6 POUŤOVÁ AKCE V UNIBRICKU 17. 5. 2014 od 14.00 h Vystřihni

Více

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 8. 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami.

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 8. 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 8. 2012 NOVINKA! Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek

Více

název skladebné rozměry (mm) počet množství (ks) hmotnost (kg) poznámka výška délka šířka ks/m² vrstva paleta ks paleta

název skladebné rozměry (mm) počet množství (ks) hmotnost (kg) poznámka výška délka šířka ks/m² vrstva paleta ks paleta TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s hladkou pohledovou stěnou

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 1. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Přehled sortimentu 2015/2016

Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton 42,5 TI 0,067 Evoton 49,0 TI 0,079 Evoton

Více

3 PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

3 PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ 3 PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ PODLAHOVÉ, STĚNOVÉ A STROPNÍ SYSTÉMY CENÍK 2016 PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ CHLAZENÍ 3.1 OBSAH 3.1. REHAU systémy plošného vytápění / chlazení 3.3 3.1.1 Systém RAUTHERM SPEED 3.4 3.1.2

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K) Cihelné bloky LUZ PLUS tl. zdiva 44 až 30 cm Použití Cihelné bloky LUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením. LUZ PLUS 44 broušená nebroušená

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200.

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Strešní krytina ceník VÝROBKU platný od..20 Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 Maltové smesi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BOBROVKA..2

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb 50% úspora energie Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix............... str.

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 4. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně CENÍK 2015 Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně a 500 000 Kč ve finále facebook.com/porfixczsk youtube.com/c/porfixczsk www.porfix.cz

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

BEST - LUNETA i - iv

BEST - LUNETA i - iv technický List prvky plotů opěrných zdí EST - LUNET i - iv best - LUNet i best - LUNet ii best - LUNet iii best - LUNet iv moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s hladkou

Více

Tubbox & Fratec. FRANK I Ceník a katalog platný od 1. listopadu 2009

Tubbox & Fratec. FRANK I Ceník a katalog platný od 1. listopadu 2009 FRNK I Ceník a katalog platný od 1. listopadu 2009 Všechny uvedené ceny jsou orientační bez PH. Pro upřesnění ceny kontaktujte prodejce. Tubbox & Fratec Tubbox & Fratec ednění pro Vaši kreativitu edněním

Více

Téma: Příčky zděné POS1

Téma: Příčky zděné POS1 Téma: Příčky zděné POS1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozdělení příček Z hlediska použitého materiálu

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný

Více

01/2013. Stropní bednění nosníkové. Návod na sestavení a použití

01/2013. Stropní bednění nosníkové. Návod na sestavení a použití 01/013 Stropní bednění nosníkové Návod na sestavení a použití Obsah 1.1 Bezpečnostní pokyny 1.0 1.1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 1.0 13.0 14.0 Obsah Vlastnosti výrobku Bezpečnostní pokyny Přehled

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: Vykreslete zatížení zadaných prutů od vlastní tíhy, jsou-li rozměry průřezu b,h [m], objemová hmotnost ρ [kg.m -3 ] a tíhové zrychlení a g [m.s -2 ]

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY STROPNÍ SYSTÉM GARPET - GPN Vydání číslo 1 Strana 1 (celkem 6) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Jedná se o pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky

Více