platný od SIP-N/4 P5 71,- 888,- 2957,- 73,- SIP-NC P10 76,- 950,- 3164,- SIP-NCP 83,- SIP-RL P5 72,- 600,- SIP-RP 27,- SIP- 45 P5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "platný od 1. 10. 2011 SIP-N/4 P5 71,- 888,- 2957,- 73,- SIP-NC P10 76,- 950,- 3164,- SIP-NCP 83,- SIP-RL P5 72,- 600,- SIP-RP 27,- SIP- 45 P5"

Transkript

1 CENÍK VÝROBKŮ platný od ) ) OBVODOVÉ OBVODOVÉ TEPELNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ IZOLAČNÍ ZDIVO ZDIVO A) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO SIP-N/ P Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny 00/00/90 (M á mm) 00 00/00/90 (M á 00 mm) Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít./omít., /,,,0,-,- 9,-,-,-,,- SIP-NC P0 SIP-NCP SIP-RL P SIP-RP SIP- o P R- (ROH) K- (KOUT) 0/00/90 0/00/90 00,0 /,,, 90,- 0,- SIP-PŘ P 00/00/90 (M á 00 mm) 00,0 /,,,00 0,- 00,- SIP-V/ P 00/0/90 (M á mm) 9, /, 00 00/00/90 SIP- V/ / 00/0/ (M á mm) SIP- V/ / 00/0/9 (M á mm) SIP- V/ / /0/ (M á mm), /, 0, /,9 0, /,9 0, /,9 0, /,9 0,,0,,-,-,,,-,0 0,-,,-,00,-, 90,-,-,- 9,- 9,- 90,-,- ř 9, ř, 0 ř, 0 ř,0 ř,0 9 ř, ř,0 0 ř,0 0 0,-, Pasivní domy (U (ks/pal) množství na kamion ř, 0 0 0,- celé / / 0 0, W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva R (mk/w) U (W/mK) Tvárnice SIP - N/ P + zateplení EPS tl. 00 mm , 0, 00 0,- Tvárnice SIP - N/ P + zateplení EPS tl. 0 mm , 0, 0 0,- Nízkoenergetické domy (U Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) SIP - N/ P 0, W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva R (mk/w) U (W/mK) Tvárnice SIP - N/ P + zateplení EPS tl. 0 mm ,00 0,0 Energeticky úsporné domy ( U Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) 0 0,- 0, W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva Tvárnice SIP-N/ P 00 R (mk/w) TVÁRNICE NORMÁLNÍ SIP U (W/mK), (s omítkou) 0, (s omítkou), (bez omítek) 0,9 (bez omítek) Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) 00 --,(zdivo bez omítek) Hodnoty U jsou součinitele prostupu tepla jednostranně omítnutého zdiva. Poz.: Ceny zdiva včetně zateplení jsou uvedeny jako ceny orientační ceníkové (CÚ.pol.00) a nezahrnují vlastní montážní práce. Přesnou cenovou kalkulaci Vám rádi zpracujeme (výpočet spotřeby materiálu) na základě dodání Vaší projektové dokumentace.

2 B) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO IZO PLUS TIP-N/ P TIP-NC P0 TIP-NCP Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny 00/00/90 (M á mm) 00 00/00/90 (M á 00 mm) TIP-RL TIP-RP 00/00/90 TIP- TIR-(ROH) TIK-(KOUT) 0/00/90 0/00/90 TIP- PŘ /00/90 (M á 00 mm) TIP- V/ / 00/0/90 (M á mm) TIP- V/ / 00/0/ (M á mm) Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít./omít.,0 /,0, /,9, /,0,0 /,,0 /,, /,, /,,,0 0,,0,, 0,,,,00,,0,,,-,-,-,-,-,-,-,- 9,- 00,-,-,- 9,- 90,-,-,- 0,-,- 00/0/9 (M á mm) 0, /,,,00,-,- TIP- V/ / 00/0/ (M á mm) 0, /,,, 9,-,- ř 9, ř 9,0 9 ř, 90 ř, ř 0, ř, ř,0 0 ř, ,- 9,- (ks/pal) ř, ,- TIP- V/ /,,- množství na kamion celé / / PROVÁZÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA Z TVÁRNIC TN DO ZDIVA Z TVÁRNIC SUPER IZO alt. IZO PLUS 00 0/ á 00 mm 0/ dl. 00 mm á 00 mm tvárnice překladová SIP - PŘ ,00 (překlad) tvárnice normální SIP - N/ L 0/0/ kotvení pozednice - přivařit k pásovině tvárnice věncová SIP - V/ stropní trámec ST - P stropní vložka SV - P/ 9 tvárnice nosná betonová TN 0, TN , KARI síť bednící dílec BD 0 (podélně) Provazba vnitřních nosných zdí tl. 0, 00 a 00 mm zxbetonových tvárnic TN 0, TN 0 AKU, TN a TN AKU výšky 90 mm s obvodovým zdivem se provádí jejich zapuštěním do hloubky mm (odseknutí první skořepiny tvárnic SUPER IZO) v každé druhé, max. třetí vrstvě. Stejným způsobem provazujeme i zdivo příčkové z tvárnic TP B, L a TP B, L světlá výška místnosti cca , ,9 +, 00 Při zdění se všechny tvárnice SUPER IZO ukládají dutinami dolů (tj. obráceně oproti nakresleným obrázkům) axmaltování se provádí pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Zdění z tvárnic SUPER IZO sexprovádí jednoduchou převazbou s posunem o čtvrtinu, resp. o polovinu délky tvárnice (tj. min. o modulové posunutí á - 00 mm) na maltu pouze ve vodorovné spáře tl. cca 0 mm, která se doporučuje provádět z tepelně izolačních maltovin (např. tepelně izolačních zdících malt výrobce HASIT a.s. Velké Hydčice označení LEICHT-Mauermörtel 0 M nebo vápenocementových maltovin podobných vlastností od jiných výrobců). Před vlastním zahájením zdění první vrstvy tvárnic doporučujeme případné výškové odchylky podkladního betonu vyrovnat vápenocementovou maltou tak, aby byl vytvořen zcela vodorovný podklad pro zeď z tvárnic SUPER IZO. Vlastní zdivo začneme stavět v rozích objektů. Tvárnice pokládáme do malty a jejich přesnou vodorovnou axsvislou polohu upravujeme pomocí gumové palice srovnáním do zednické šňůry. Maltování se nedoporučuje provádět v šířce plné polystyrenové vložky bez ozubů (cca 0 mm), čímž vznikne uzavřená vzduchová tepelně izolační dutina, zabraňující úniku tepla v ložné spáře zdiva. Provádění této dutiny může vhodně urychlit jednoduchá maltovací pomůcka s podélnou plechovou příčkou kónického tvaru (tzv. sáňky - viz obr.), která je při projeveném zájmu dodávána, popř. půjčována. Pro max. zajištění izolačních vlastností ložné spáry jexmožné dutinu vyplnit polystyrénovým proužkem šířky 0xmm v tl. 0 mm. Svislé spáry jsou řešeny zámkovým spojem tvárnic bezmaltově pouze na sraz izolačních vložek s dodatečným utěsněním spáry vnější a vnitřní omítkou. Rohové tvárnice a tvárnice k dělení (půlení a čtvrcení) umožňují zdění bez dozdívek u rohů, koutů, otvorů axmeziokenních pilířů při modulovém založení objektu po mm. 00 ZDĚNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS) cca čistá podlaha

3 ) ) VNITŘNÍ VNITŘNÍ NOSNÉ NOSNÉ ZDIVO ZDIVO A A CIHLY CIHLY Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Tep. odpor při prostupu konstrukcí R neomít. Pevnost v tlaku celé / / TN 0 P 00/00/90 (M á mm) 00 0,9,,0,-,-,-,- TN P 00/0/90 (M á mm) 0,9 0,,0,-,- 0,- 9,- 0 TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0 TN 0 - L P TN - L P (ks/pal) ř 0, ř,0 9 00/00/90 (M á mm) 00,09,,0,- 0,-,-,- TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0 TVÁRNICE NOSNÁ BETONOVÁ množství na kamion TVÁRNICE NOSNÁ BETONOVÁ 0 ř, /0/90 (M á mm),0 0,,0 0,0,0,,0,,0,,0 0,0,0, 9,,0,0, 9,,,0, 9, 0,0 0, 0,00,9 9,-,- 9,- 9,- 0 ř 9,0 0 CIHLA MALÝ FORMÁT BETONOVÁ CM - B P /0/,0,0 9,0,,90,-,90 0,- 9,00,-,0,0,0 09,99,0,0,0,0,,0 0,-,,0 9,0,0 0,0 00,,90 ř,0 90 ř, 0 0 ř, 0 0 ř, 0 0 ř, 0 ř,0 CIHLA MALÝ FORMÁT LIAPOROVÁ CM - L /0/ CIHLA VELKÝ FORMÁT BETONOVÁ CV - B P /0/ CIHLA VELKÝ FORMÁT BETONOVÁ CV - B P /0/ CIHLA VELKÝ FORMÁT LIAPOROVÁ 9 CV - L 0 90/0/ /0/ ,- BETONOVÁ KOSTKA 0 BK - šedá,, Pasivní domy (U,,, 0,-, , W/mK) Konstrukce stěny Tl. zdiva Tvárnice TN 0 LIAPOR P + zateplení EPS tl.00 mm Nízkoenergetické domy (U Tvárnice TN 0 - LIAPOR P + zateplení EPS tl. 0 mm Tvárnice TN 0 LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. 0 mm Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. 0 mm U (W/mK), 0, Celková tl. zdiva + zateplení včetně konstrukce jednostranné omítky - PUTZU (Kč/m) 00 0,TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0 0, W/mK) , 0, 0 90,- 00 +,0 0, 00 0, , 0,9 0 90, , 0, 0 0,- Energeticky úsporné domy ( U Tvárnice TN - LIAPOR P + zateplení EPS tl. mm R (mk/w) 0, W/mK) 0 +, TN 0 - L P TVÁRNICE NOSNÁ LIAPOROVÁ 0, ,- TN - L P

4 ) ) VYSOKOPEVNOSTNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ A A AKUSTICKÉ AKUSTICKÉ ZDIVO ZDIVO Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít./omít. celé / / TVÁRNICE NOSNÁ AKU 0 TN 0 AKU P0 00/00/90 (M á mm) TN AKU P0 00/0/90 (M á mm) množství na kamion (ks/pal) 00 0, 0,0,0,- 0,-,-,- ř, , 0,0,0,-,- 00,-,- 0 0 ř 9,0 TVÁRNICE NOSNÁ AKU Pozn.: Hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw = TN 0 P0 AKU db; Hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw = TN P0 AKU db; 00 0 vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = db. vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = db. ) ) NENOSNÉ NENOSNÉ /PŘÍČKOVÉ/ /PŘÍČKOVÉ/ ZDIVO ZDIVO Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka Tep. odpor Pevnost neomítnuté při prostupu v tlaku konstrukcí R stěny neomít. množství na kamion (ks/pal) TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ 0 TP - B 00/0/90 0 0, 0,0,- 0,- 0,-,0,- ř, 0 0, 0,0,- 0,-,-,0,- 0 ř,0 00 0, 0,0,0,- 00,-,0,- 0 ř 9, 00 0, 0,0,- 0,- 999,-,0,- 0 ř,0 0 TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ LIAPOROVÁ TP - L 00/0/90 TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ BETONOVÁ TP - B 00/0/90 TP - L 00/0/ UKÁZKA UKÁZKA NABÍDKY NABÍDKY TYPOVÝCH TYPOVÝCH PROJEKTOVÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ DOKUMENTACÍ RODINNÝCH RODINNÝCH DOMŮ DOMŮ BSVARIACE BSVARIACE BS - VARIACE II 00 TVÁRNICE PŘÍČKOVÁ LIAPOROVÁ 0 BS - VARIACE VI BS - VARIACE V -- 0

5 ) BEDNÍCÍ DÍLCE (TZV. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) A PILÍŘOVÉ TVÁRNICE Velikost dl./š.=tl.zdi/v Tloušťka neomítnuté stěny Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku konstrukcí R neomít. BEDNÍCÍ DÍLEC (/) BD (/) 0 BD 0 (/) 0,,-,0,- BD (/) (ks/pal) celé / /,- 9,- 0 ř 0, /00/0 (M á 0 mm) 00, 0,-,0 0,- 0 9,-,- 0 BEDNÍCÍ DÍLEC (/) množství na kamion 0 00/0/0 (M á 0 mm) BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) ř,0 0 00/0/0 (M á 0 mm) 0 00,,0,- 00,,0,-,,-,0 0,- 0,-,- 90,- 0 0,- 0 0,- 0,- 9,- 0,- 0 ř, BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) BD 0 (/) 00/00/0 (M á 0 mm) 0 0 ř,0 00 BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) BD 0 (/) 00/00/0 (M á 0 mm) 0 BEDNÍCÍ DÍLEC 0 (/) BD 0 (/) ř, 00/00/0 (M á 0 mm),- 0 0 ř,0 0 00, 0,0,- 0,- 00,0 ks/bm 0,- 0,( bm) 0 (l/bm),- (Kč/bm) ř,0 00,0 ks/bm 0,- 0,( bm) (l/bm),- (Kč/bm) ř 0,0 9 0 (00),0 ks/bm 0,- 0,( bm) (l/bm) 0,- (Kč/bm) ř 0,0 9 0,- 0 0 PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 0 PT 0/ 00/00/0 PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 0 PT 0/ 00/00/0 9 PILÍŘOVÁ TVÁRNICE PT /+ /00/ Poznámka: betonu vychází z ceny 0,- Kč/m. --

6 ) ) ŽELEZOBETONOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ PŘEKLADY PŘEKLADY A A PRVKY, PRVKY, VÝZTUŽE VÝZTUŽE PŘEKLADŮ, PŘEKLADŮ, BETONÁŘSKÉ BETONÁŘSKÉ OCELI OCELI A A SÍTĚ SÍTĚ..) ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY 90 překladu pro zdi š. 0 mm (TP ) pro zdi š. 0 mm (TP ) pro zdi š. 0 mm (TN ;TN AKU) 0 pro zdi š. 00 mm (TN 0;TN 0 AKU) Veškeré statické hodnoty platí pro jeden překlad. (vícenásobné x počet) Vysvětlivky: qd - qo - výpočtové extrémní rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy překladu (kn/m) qo = 0, kn/m (vlastní tíha) Qu - smyková únosnost (kn) Mu - moment únosnosti (knm) Délka uložení překladu je min. 00 mm Stupeň hořlavosti: D - nehořlavé Použitý beton: C0/ XCI (B) Výztuž: 00 (R) Prefabrikované překlady PŘ - 0/90/dl. jsou dodávány na paletách do max. 0 ks sepnutých paletovací páskou. za ks ( ks/kg) (Kč) Délka Světlost překladu otvoru PŘ-0/90/0 0 9,,9, 0,-,0 PŘ-0/90/ 00 9,,9 9, 0,-,0 PŘ-0/90/ ,,9,,-,0 PŘ-0/90/ 9,,9 0,,-,0 PŘ-0/90/ ,9,, 0,-,0 PŘ-0/90/ ,9, 9,,-,0 PŘ-0/90/ ,0,9 9,,- 9,0 PŘ-0/90/ ,0,9,,-,0 PŘ-0/90/ 00 9,0,9,0,- 0,0 PŘ-0/90/ ,0,9,,-,0 PŘ-0/90/ ,0,0,0 0,- 0,0 PŘ-0/90/ ,0,0, 0,-,0 PŘ-0/90/ ,0,0, 0,- 9,0 PŘ-0/90/ 00 0,0,0, 9,- 9,0..) ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KLENBY PRO ZDIVO Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH TVÁRNIC SUPER IZO (alt. IZO PLUS) PRO ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC TN 0, TN, TP Objem klenby Prostá klenba (pro TN 0, TN, TP ) Sendvič. klenba (SUPER IZO alt. IZO PLUS) < 0,,- 9 00,- - 00, ,- 0, - 0,0 00,-, , ,- 0,0 -,00 000,-, , ,- >,0 000,- 000, , ,- STANDARDNÍ PLOCHÉ STANDARDNÍ KRUHOVÉ Standartní klenby - jsou veškeré polokruhové, respektive ploché klenby do šířky max. 00 mm (s kruhovým poloměrem zakřivení), které vychází z těchto základních poloměrů: R = od 0 mm po á 0 mm do mm, dále pak 00, 00,, 00 a 000 mm. Klenby, které nebudou rozměrově shodné s těmito rozměry budou považovány za - nestandardní atypické. Mezi tyto atypické výrobky dále patří veškeré dvojklenby, popř. trojklenby upravené ozubem pro osazení do zdiva, překlady lomené, atd... Při objednávání kleneb je nutné uvést: - druh klenby (prostá, sendvičová) - veškeré rozměry - viz nedopsané nákresy tj. délka, šířka (do max. 00 mm), výška axpoloměr zakřivení - zatížení (od průvlaků, stropu,..., bez zatížení) NESTANDARDNÍ ATYPICKÉ K ceně bude účtován jednorázový příplatek za zpracování dílenské dokumentace ŽB prvku ve výši x00,- 00,- Kč + DPH/typ (dle složitosti prvku)..) ŽELEZOBETONOVÉ ATYPICKÉ TYČOVÉ PRVKY SLOUPY, PŘEKLADY, TRÁMY, PRŮVLAKY Při zadávání atypických prvků je nutné uvést: - druh prvku (prostý, sendvičový) - základní požadované rozměry tj. délka, šířka, výška - veškeré předpokládané zatížení, které má prvek přenášet < 0,,- - 00,- +,- 0, - 0,0 00, , ,- 0,0 -,00 00, ,- + 00,- >,0 0 00, , ,- Termíny dodání a veškeré údaje (statické posouzení, dodržení požadovaných rozměrů, ceny, vhodnost použití,...) budou konzultovány a upřesněny s technickým oddělením BS GROUP s.r.o. Veškeré prvky jsou dodávány jako kusový nebalený materiál uložený na paletách. K ceně bude účtován jednorázový příplatek za zpracování dílenské dokumentace ŽB prvku ve výši 00,- 00,- Kč + DPH/typ (dle složitosti prvku). Ceny překladů a železobetonových prefabrikovaných prvků se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. --

7 ..) VÝZTUŽE PŘEKLADŮ SYSTÉMU SUPER PLUS (dtto IZO PLUS) Délka překladu Světlost otvoru PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ TRÁMCI STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK TYP N Označ. Výška překladu včetně překladu navázání SIP-PŘ (knm) TIP-PŘ PŘEKLADY ZATÍŽENÉ TRÁMCI STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK TYP Z Označ. překladu SIP-PŘ TIP-PŘ Výška překladu (knm) včetně navázání Mu N/0, 0,,- Z/0, 0,,- 0 N/,, 0,- Z/,, 0,- 00 N/0,, 0,- Z/0,, 0, N/0,,0 0,- Z/0,,0 0,- N/0,, 9,- Z/0 9, 0, 0, N/0,, 0,- Z/0,,,- 000 N/00, 9,09 0,- Z/00,, 9, N/0,, 0,- Z/0,9, 90, N/0,,,- Z/0 0 9, 9,90 090,- 00 N/0 9,,9,- Z/0 0 9,,0, N/0,, 0,- Z/0 0,,90 90,- 000 N/00,, 9,- Z/00 0,9,90, N/0,9,,- Z/0 0,0,0 0, N/0 0,9 9,0,- Z/0 0,9 9,0,- 00 N/0 0,9,0 0, N/0 0,0,0 90,- 000 N/00 0,0,0 990, N/0 0,0,0 00, N/0 0,,0 0,- vrchní (horní) výztuž (v. mm; š. mm) Boční pohled Řez výztuží překladu (D+H) Tato tabulka nenahrazuje statický výpočet a návrh výztuže statikem, slouží jako podklad pro předběžný návrh překladů a jejich cenovou kalkulaci. POZOR! Montážně podepřít po celé délce! (alt. nadvýšit o /00 rozpětí) Vysvětlivky: D - dolní (vnitřní) výztuž prostorová v. mm H - horní (vrchní) výztuž prostorová v. mm S - speciální prostorová výztuž v. 00 mm + ocelové příložky R 00 ř - mm vnitřní (dolní) výztuž (v. mm; š. mm) Boční pohled Řez výztuží překladu (S) (kn/m) (kn/m) ocelová příložka ř mm..) VÝZTUŽE ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ A VAZAČSKÉ PRÁCE...) BETONÁŘSKÁ OCEL Průměr oceli - drátu...) OCELOVÉ TŘMÍNKY VOLNĚ LOŽENÉ za,0 bm oceli dané kvality (Kč) - BST IV - S (R 0 0) (žebrovaná) (Kč) (z oceli E 0; ř mm, alt. R 00) TYPOVÉ: A B C D E F G ,0,0 Délka rozvinutá,0,0 Rozměr (mm x mm) 0 x 0 x x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0,0,0,0,-,0 0,0,0,-,0,- 0,0 0,- Délka rozvinutá Ocel je dodávána v kvalitě a s atesty pro daný průměr a kvalitu. Poznámka: - běžné dělení prutů na délku,0 m je zahrnuto v ceně (např. do ztužujícího věnce) - ostatní dělení do ř 0,0 mm včetně =,0 Kč/dělení (stříhání oceli dle požadavků odběratele): ostatní ř - 0 mm =,0 Kč/dělení do ř 0,0 mm včetně =,0 Kč/ohyb - ohýbání ocelí (pomocí ohýbačky TVARS): ostatní ř - 0 mm =,0 Kč/ohyb 0,-,-,-,-,-,-,- ATYPICKÉ: ř mm ř mm Rozměr (mm x mm) libov. libov. libov. libov. libov. libov.,-,- 0,-,-,-,- Poznámka: Ostatní třmínky jiných průměrů a délek budou individuelně kalkulovány pro každou zakázku! Ceny překladů, ocelových výztuží, třmínků a KARI sítí se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. --

8 ...) VAZAČSKÉ PRÁCE..) VÝZTUŽNÉ SÍTĚ DO BETONU Poznámka: Dle potřeby svážeme (připravíme) libovolné výztuže do stavebních konstrukcí přesně dle požadavků odběratele a výkresu výztuže (např. pro patky, sloupy, překlady, panely,...) - jsou dodávány ze žebrovaných KARI drátů /kvalita BSt IV - S = 0 0/ - po předběžném projednání možno dodat i sítě jiných průměrů xiaxvelikostí ok! Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Ceny těchto výztuží budou kalkulovány individuelně pro každou zakázku! sítě Navázání bm překladu (třmínky á mm)...90,- Kč Navázání bm ztužujícího a pozedního věnce (třmínky á 00 mm)...,- Kč Např.: Navázaná výztuž ztužujícího a pozedního věnce.../ ř V 0; třmínky ř E mm typ A, á 00 mm/...9,- Kč/m Od..0 inovováno do IVE -BSK... PRO LIDI S VLASTNÍM NÁZOREM Průměr nosného drátu sítě Velikost ok sítě Rozměr sítě (mm x mm) (mm x mm) Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce Typ stropních trámců Z Z SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - PLUS - Z Z Z Z Z Z Z9,0 x 000 x 000,0,- 99,-,0 x 000 x 000,0 9,- 9,- KH 0,0 x 000 x 000,0,- 9,- KY 9,0 x 000 x 000,0,- 99,- KA,0 0 x x 000,0,- 9,- KD,0 0 x x 000,0,- 9,- KH 0,0 0 x x 000,0,- 9,- KY 0,0 0 x x 000,0 0,- 99,- K ODBĚRU IHNED Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování Rozměr š. x v. x dl. xmm 0 x 0 x ,, 00 9, 0, 00,,,,0 00,,9 000,9,0 00,09, 00,,,, 00,, 000,9,90 00,, 00,,0,, 00,9,9 000,, 00,, 00,,,99, 00,,0 0,9,9 00,*,00 Váha trámce (jednoho metru) stropního trámce Celková cena jednoho trámce Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce 0 mm 0 mm ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 00 / 0 / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 0 / / Z0 ZST - P = / / Z ZST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 x 00 Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) (pro mezilehlé světlosti lze interpolovat!) ZST - P Celá síť KA..) ZÁKLADNÍ STROPNÍ TRÁMCE (ZST) Popis trámce sítě (Kč) /bez DPH/ KD ) ) BETONOVÉ BETONOVÉ STROPNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE KONSTRUKCE BSK BSK Max. světlost při uložení x00 mm sítě,,- 9,- 9,- 9,,-,- 9,-,,- 9,- 9,-, 9,- 0,- 09,-,0 0,-,-,-,,- 9,-,-, 0,- 0,-,- 9,,-,-,- 9,,- 9,- 0,-, 00,- 00,-,- 09,,-,-,- Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým stropním trámcům (ST) zvýšena o cca 0,0 :,00 kn/m na hodnoty cca,0 :,0 kn/m tak, aby v bytových objektech nebylo nutné pod lehké příčky (např. SDK, popř. TP /L nebo porobeton do tl. 0-0mm v běžných dispozicích) zdvojovat typové ST. SV - P/ Důležité: Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) --

9 Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce Typ stropních trámců Z Z SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - PLUS - Z Z Z Z Z Z Z9 Popis trámce ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 000 / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 00 / 0 / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / / ZST - P = 0 / 00 / ZST - P = 0 / / Z0 ZST - P = / / Z ZST - P = 0 / 0 / Rozměr š. x v. x dl. Max. světlost při uložení x00 mm xmm Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 0 x 0 x ,, 00,9,0 00 0,9,0, 9,0 00,9, 000,9, 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x 0 0 x 0 x 00 00,0, 00,9,,0, 00,, 000,,9 00,,9 00,,9,,0 00,, 000,, 00 9,0 9, 00,,,9 9,0 00,, 0,,09 00,0,0 Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) (pro mezilehlé světlosti lze interpolovat!) Celková cena jednoho trámce Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce,,- 9,-,- 9,,-,-,-,,- 9,-,-, 9,- 0,-,-,0 0,-,-,-,,- 9,-,-, 0,- 0,- 0,- 9,,-,- 9,- 9,,- 9,-,-, 00,- 00,- 90,- 09,,-,- 0,- Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým stropním trámcům (ST) zvýšena o cca 0,0 :,00 kn/m na hodnoty cca,0 :,0 kn/m tak, aby v bytových objektech nebylo nutné pod lehké příčky (např. SDK, popř. TP /L nebo porobeton do tl. 0-0mm v běžných dispozicích) zdvojovat typové ST. SV - S/ ZST - P (jednoho metru) stropního trámce 0 mm 0 mm 0 x 0 x 00 Váha trámce Důležité: Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-S/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - STANDARD - Z ZST - S = 00 / / Z ZST - S = 0 / / Z ZST - S = 0 / 0 / Z ZST - S = 0 / 0 / Z ZST - S = 0 / / Z ZST - S = 00 / / Z ZST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 00 0 x 0 x 0 x 0 x x 0 x 00,0,9 00,, 000,, 00,9, 00,,,, 00,, 0,9, 00,,9 00,0,,9, 00,9*, 000,9,0 00,0*,0 Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) (pro mezilehlé světlosti lze interpolovat!) ZST - S,9,- 00,-,-,,-,-,-,9,-,- 9,- 9,9,-,-,- 0,0,-,-,-, 9,- 0,-,-, 0,-,- 0,- Poznámka: únosnost základních stropních trámců (ZST) byla oproti typovým SV - S/ Důležité: Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. Veškeré základní stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). Dodací lhůta základních stropních trámců je max. hod od zaslání písemné objednávky (v případě dopravy auty kupujícího) a její potvrzení prodávajícím. - platí pro objednávky obvyklých množství ZST. * trámce se sníženou únosností oproti ostatním ZST POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř použité výztuže!) -9-

10 ) ) BETONOVÉ BETONOVÉ STROPNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE KONSTRUKCE BSK BSK DODACÍ LHŮTA DO 0 PRACOVNÍCH DNÍ..) STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ ST (jednoho metru) stropního trámce Váha trámce (uložení á x mm) Max. světlost Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - PLUS - Typ stropních trámců..) JEDNODUCHÉ STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ PLUS STANDARD MAX ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,0,,- 99,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x ,,,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x , 0,,,- 9,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00, 9,0,9,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,0 9,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,9,,-,-,- 9,-,-,- 9 ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x ,9,0,,- 9,-,- 9,-,-,- 0 ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00 00,,9,,-,-,- 9,-,-,- ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,,, 9,- 0,- 9,- 09,-,-,- ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,,0, 9,-,- 9,- 09,-,-,- ST - P = 00 / 0 / 0 x 0 x ,,,0 0,-,- 0,-,-,- 9,- ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,9 0,9 0,-,- 0,-,-,- 9,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 00,,,,- 9,-,-,-,-,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00,0,,0,- 9,-,-,-,-,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00,,9,0,- 0,-,-,-,-,- ST - P = 00 / / 0 x 0 x ,,9, 0,-,- 0,-,- 0,- 9,- 9 ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x ,0,9,9,- 0,-,-,- 0 ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 00,,0,9,-,-,-,- ST - P = 0 / 0 / ST - P = 0 / 0 / ST - P = 90 / / 0 x 0 x 00,,,,- 9,-,- 0,- 0 x 0 x 00,0,9 9, 0,-,- 0,-,- 0 x 0 x 00,,0 9,,-,-,- 9,- ST - P = / / ST - P = 0 / / 0 x 0 x 0 00,, 9, 9,- 0,-,-,- 0 x 0 x 00 0,0,0 0, 0,- 90,-,-,- ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 00,9, 0,,-,- 99,-,- ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,9,9,,- 0,- 9,- Popis trámce Rozměr š. x v. x dl. Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 0 mm 0 mm Celková cena jednoho trámce Celková materiálová cena (vložky + trámce) stropní konstrukce,- SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - STANDARD - PLUS STANDARD MAX ST - S = 0 / / 0 x 0 x ,9,,,- 0,-,-,- 0,- 9 ST - S = 0 / / 0 ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00 00,9,,,-,-,-,- 0,- 0 x 0 x 00,,,,- 0,-,-,- 0,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,,,9,-,-,- 9,- 9,- ST - S = / 0 / 0 x 0 x 0 00,,0 9,0,-,-,- 9,- 9,- ST - S = 0 / 0 / ST - S = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 0,0, 9,,- 9,-,- 9,- 9,- 0 x 0 x 00 00,00, 99, 0,-,-,-,- 9,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,0,9 0,,-,- 9,-,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,,0 0,,- 9,-,-,- ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00,0,0 09, 9,- 9,-,-,- ST - S = 90 / / 0 x 0 x 00,,,9 0,- 0,-,- 9,- 9 ST - S = 00 / / 0 x 0 x ,9,,,- 0,-,-,- 0 ST - S = 0 / / 0 x 0 x ,0,,9 0,-,- 0,- 0,- ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,0,0, 0,-,- 0,- 0,- ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,9, 0,,- 90,-,-,- ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,9, 0,,-,-,-,- ST - M = 00 / 00 / 0 x 0 x ,00,0 0,0,- 9,-,-,- ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,9, 0,- 9,- 0,- 9,- ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,00, 9,,- 0,-,-,- ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00 00,0,9, 9,-,-,- 0,- ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,,09,0 0,-,-,-,- 9 ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,,00,,- 0,- 9,-,- 0 ST - M = 00 / / 0 x 0 x ,0,9,0,-,- 0,-,- ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,00,9,,- 00,- 9,-,- SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - MAX - PLUS Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) ST - P ST - S STANDARD MAX Poznámky/důležité: Veškeré typové stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). světlost = uložení stropních trámců jen mm na každé straně. ST - M POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř výztuže!) Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu

11 Váha trámce Rozměr š. x v. x dl. (uložení á x mm) Max. světlost Pořadové číslo Tloušťka stropní konstrukce SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Typ stropních trámců - PLUS Stropní trámce Popis trámce Únosnost pro maximální světlost při nadbetonování 0 mm 0 mm (jednoho metru) stropního trámce Celková cena jednoho trámce dvou strop. trámců DODACÍ LHŮTA DO 0 PRACOVNÍCH DNÍ..) ZDVOJENÉ STROPNÍ TRÁMCE TYPOVÉ Celková materiálová cena (vložky + zdvojené trámce) stropní konstrukce PLUS STANDARD MAX x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,,,,- 99,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,0,,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,9,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x ,,,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00 00, 0,9,,- 9,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,0,,9,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x 00,, 9,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 00 / 000 / 0 x 0 x ,,0,,-,- 9,-,-,- 0,- 9 x ST - P = 0 / 000 / 0 x ST - P = 0 / 000 / 0 x 0 x , 9,,,- 9,- 9,-,-,- 0,- 0 x 0 x 00 00,,,,-,- 9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00, 9,9, 9,- 0,- 99,-,- 0,-,- x ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,,, 9,-,- 99,-,- 0,-,- x ST - P = 00 / 0 / 0 x 0 x , 9,,0 0,-,- 0,- 0,-,-,-, 0,9 0,-,- 0,- 0,-,-,- x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x , x ST - P = 0 / / 0 x 0 x , 0,,,- 9,-,-,-,- 9,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00, 9,,0,- 9,-,-,-,- 9,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00,,,0,- 0,-,-,-,- 9,- x ST - P = 00 / / 0 x 0 x ,,0, 0,-,-,-,-,- 9,- 9 x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x ,0 9,,9,- 0,- 9,-,- 0 x ST - P = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 00, 9,,9,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 0 / x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00, 9,,,- 9,-,-,- 0 x 0 x 00,0,9 9, 0,-,- 9,-,- x ST - P = 90 / / x ST - P = / / 0 x 0 x 00, 9, 9,,-,-,- 90,- 0 x 0 x, 9, 9, 9,- 0,-,- 90,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 0,0 9,0 0, 0,- 90,-,- 9,- x ST - P = 0 / / 0 x 0 x 00 00,0, 0,,-,-,- 0,- x ST - P = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,,,,- 0,- 90,- 09,STANDARD MAX x ST - S = 0 / / 0 x 0 x ,9 9,,,- 0,-,-,- 0,- 9 x ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00 00,0,,,-,-,-,- 0,- 0 x ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00,,90,,- 0,-,-,- 0,- x ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00, 9,,9,-,- 0,-,-,- x ST - S = / 0 / 0 x 0 x 0 00,, 9,0,-,- 0,-,-,- x ST - S = 0 / 0 / x ST - S = 0 / 00 / 0 x 0 x 00 0,9, 9,,- 9,- 0,-,-,- 0 x 0 x 00 00,,09 99, 0,-,- 0,-,-,- x ST - S = 0 / 0 / x ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x 00,9, 0,,-,-,-,- 0 x 0 x 00 00,0,0 0,,- 9,- 0,- 9,- x ST - S = 0 / / 0 x 0 x 00,0, 09, 9,- 9,- 0,- 9,- x ST - S = 90 / / 0 x 0 x 00,,,9 0,- 0,-,- 9,- 9 x ST - S = 00 / / 0 x 0 x ,,0,,- 0,- 0,- 0,- 0 x ST - S = 0 / / x ST - S = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,,9 0,-,- 0,- 0,- 0 x 0 x 00 00,,, 0,-,- 9,- SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 SV-P/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - STANDARD - PLUS,- SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 00 SV-M/ + 0 mm NADBETONOVÁNÍ = 0 Stropní trámce - MAX - PLUS STANDARD MAX x ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00, 9, 0,,- 90,-,-,-,- x ST - M = 0 / 00 / 0 x 0 x 00,, 0,,-,-,-,-,- x ST - M = 00 / 00 / 0 x 0 x ,,9 0,0,- 9,-,-,-,- x ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,9,9, 0,- 9,- 9,- 0,- 9,- x ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x 00 00,, 9,,- 0,-,- x ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00 00,,, 9,-,-,- 9,- x ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,,90 0,-,-,- 0,- 9 x ST - M = 0 / / 0 x 0 x 00,9,,,- 0,-,- 0,- 0 x ST - M = 00 / / 0 x 0 x ,,9,0,-,-,-,- x ST - M = 0 / 0 / 0 x 0 x ,,,,- 00,- 9,-,- Vysvětlivky: = rovnoměrné normové zatížení bez vlastní tíhy stropní konstrukce (v kn/m) Poznámka: Zdvojené trámce (viz obrázek) sestávají ze dvou vedle sebe uložených jednotlivých trámců. x ST - P x ST - S x ST - M 9,- Poznámky/důležité: Veškeré typové stropní trámce jsou ukončeny jako staticky určité (sestupné diagonály). světlost = uložení stropních trámců jen mm na každé straně. Podrobnější statické podklady viz. podklady pro navrhování alt. návrhový výpočetní program. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř výztuže!) Ceny stropních trámců se mohou měnit v závislosti na vývoji cen oceli na světovém trhu. - -

12 .) STROPNÍ TRÁMCE ATYPICKÉ 0 0 Ceník úprav stropních trámců typu ST A) za odstranění krytí výztuže u ST (pro vložení trámce do ocelových nosníků) A.) Odstranění krytí výztuže při výrobě ST (vložený polystyrén)...,-kč/á x OK + DPH 0% A.) Odstranění krytí výztuže dodatečně (odříznutím spodní části betonu ST)...0,-Kč/á x OK + DPH 0% - označení těchto trámců např. ST A - P = 0 / 0 / OK Mimo základní a typové stropní trámce jsou vyráběny i stropní trámce atypické (ozn. ST A - P; ST A - S; ST A - M), tj. v libovolné délce (v délkovém modulu á mm) a druhu výztuže. tohoto trámce se vypočte: délka požadovaného ST x cena bm- ST/ výztuž Příklad: trámce ST A - P - dl. 00 mm; výztuž // - viz označení ST A - P = 0 //,0 x 0,- Kč = 9,- Kč/ks + DPH 0% Dodací lhůty těchto atypických stropních trámců jsou cca 0-0 dní od písemného objednání. DODACÍ LHŮTA DO 0-0 PRACOVNÍCH DNÍ 0 Poznámka: Dále je možné vyrobit tyto atypické stropní trámce v těchto variantách: - stropní trámce s oboustranně odstraněným krytím x OK; cena x,- Kč + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P = 0 / / OK - stropní trámce s jednostranně obnaženou výztuží x OV; cena... 0,- Kč / á x OV + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P = 0 / / OV - stropní trámce s oboustranně obnaženou výztuží x OV; cena x 0 Kč / á x OV + DPH 0 % ozn. trámce např. ST A - P = 0 / / OV - složené balkónové trámce Ţ viz různé druhy výztuže a jejich výšky - cena konkrétního stropního trámce bude vypočtena v rámci nabídkového řízení. B) za krácení stropních trámců "na míru" ze skladových zásob - za jeden řez...0,-kč + DPH 0% - Pozn.: Odběrateli bude účtována cena celého trámce a dodán požadovaný rozměr trámce včetně uříznutého zbytku. POZOR! UPRAVENÉ ZNAČENÍ TRÁMCŮ OD 0/00 (kód v závorce / / značí ř výztuže!).) STROPNÍ VLOŽKY A DESTIČKY Velikost dl./š./v Konstrukční výška (tl.) stropu Tep. odpor Pevnost při prostupu v tlaku stropem R STROPNÍ VLOŽKA 0 SV - P/ (strop BSKPLUS) 0/0/0 00 a 0 0,,0 (,), včetně ST,-,(,-) 0 ř 0,0 00 0,- 0,(0,-) 0 ř,0 zdvoj. trámce STROPNÍ VLOŽKA SV - S/ 0/0/0 (strop BSKSTANDARD) 0 a 0 0,,0 (,), zdvoj. trámce STROPNÍ VLOŽKA SV - M/ (strop BSKMAX) 0/0/0 00, 0 a 0 0/0/0 pro všechny typy STROPNÍ DESTIČKA SD - / (pro všechny typy) 0,,0 (,), zdvoj. trámce,-,(,-) množství na kamion ř,0 0 () () včetně ST 0 (0) () včetně ST 0,0 (,),,- 9,(,-) ř,0 00,(sada) 0,(balení) 0 (á ks v balení) ř 0, zdvoj. trámce STROPNÍ POLYSTYRÉNOVÁ UCPÁVKA SV - P / (sada ks) SV - S / (sada ks) SV - M / (sada ks) 0 TABULKA OBJEMŮ BETONOVÉ ZÁLIVKY A HMOTNOSTÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ TYPU BSK Celková tloušťka stropní konstrukce Tloušťka vlastní nezabetonované konstrukce Tloušťka nadbetonování stropní konstrukce (l) stropní konstrukce Vlastní materiál ř včetně betonové zálivky,,9,, 9 0, 0,, 9,,,0,0 9, 9, 9,,0,0,0,0,0,0, , 0,0,0,0,0, ,,0,,,9,,,,,,0 9,0,0,0,0 PRO JEDNODUCHÉ TRÁMCE BSK - PLUS BSK - STANDARD BSK - MAX PRO ZDVOJENÉ TRÁMCE BSK - PLUS BSK - STANDARD BSK - MAX - -

13 ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - PLUS TL. 00 A 0 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-P / XC XC, m, m, m, m ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - STANDARD TL. 0 A 0 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-S / Podepření stropních trámců před roznesením stropních vložek a zabetonováním XC XC Vnitřní ztužující věnec na zdivu TN 0 ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BSK - MAX TL. 00 A 0 MM /JEDNODUCHÉ TRÁMCE ST-M / Prostup (šachta) u zdi ve dvou polích - příčná výměna mezi zdvojenými trámci (pohled zhora před zabetonováním) Ukládání a způsob dopravy betonové směsi na stropní konstrukci. Kontrola výšky nadbetonování před finálním zpracováním. Betonáž stropní konstrukce Zpracování uložené betonové směsi vibrační latí. Betonáž stropní konstrukce XC XC Ukládání zálivkového betonu v ploše stropní konstrukce. Betonáž stropní konstrukce ) BETONOVÉ BETONOVÉ SKLÁDANÉ SKLÁDANÉ STROPNÍ STROPNÍ PANELY PANELY )... PRO LIDI Od..0 inovováno do Základní popis a možnost použití Betonové skládané stropní panely BSSP jsou univerzální stropní konstrukcí, kterou lze použít pro veškeré typy staveb (rodinné a bytové domy, průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti) či rekonstrukce s důrazem na její vysokou kvalitu, dobré užitné vlastnosti, rychlou a jednoduchou montáž a nízkou pořizovací cenu. Systém stropních konstrukcí z betonových skládaných stropních panelů vhodně doplňuje stávající výrobní program firmy a to stropní konstrukce BSK ( PLUS, STANDARD, MAX). Betonové skládané stropní panely BSSP se skládají z vibrolisovaných stropních vložek a betonových žeber šířky až mm, která jsou vyztužena prutovou a prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou a zabetonována betonem třídy C 0/ XC (B). Stropní panely BSSP se vyrábějí v tloušťkách 0 a 0 mm a jsou vhodné pro použití až do světlosti stropu mm. Standardně se vyrábějí panely s běžnou únosností v provedení: normální BSSP-N (šířka m) doplňkové BSSP-ND (šířka a mm) viz. tabulky str.,. S VLASTNÍM NÁZOREM IVE -PANEL Nadstandardně na zakázku jsou vyráběny panely v provedení: - zesílené se zvýšenou únosností (normální i doplňkové) BSSP-ZN, BSSP-ZND - atypické - prostupové panely BSSP-AP - balkonové panely BSSP-AB - panely půdorysně tvarově upravené BSSP-ATU - panely s vyčnívající nosnou výztuží BSSP-AVV Základní délkový modul stropních panelů BSSP je 00 mm. Betonové skládané stropní panely BSSP je možné ukládat na libovolné stěnové systémy (zdivo SUPER IZO a IZO PLUS, cihelné popř. porobetonové stěnové systémy dostatečné únosnosti), s minimálním uložením x mm a stejně tak i na viditelné nebo skryté překlady a průvlaky. Je možné je použít jak v běžném, tak i ve vlhkém prostředí uzavřených objektů, ale tyto je nutné ošetřit proti vniknutí vlhkosti do konstrukce..) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - NORMÁLNÍ / 0 / Pořad. číslo BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ dolní nosné výztuže (cm) (ks/m),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,09,,9 0,9,,,,,,,,0,,,,,0,,0,,,0,0,,,,00,,,,9,0,, Délka světlost Uložení Šířka q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 9,,, 0,9 9,,,,9,9,,9,0,90,,,0,,9,,00,,,,, 9,9,09,, 9,,0,,,,0,0,,0,,9,,,,0, (Kč) za m 90,- 00,- 00,- za panel,,,,0,9,,,99,,9,0,,,0,,0,,9,90,,0,9,,

14 .) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 90 / Pořad. číslo /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /x90/ /0x90/ /0x90/ dolní nosné výztuže (cm) (ks/m),,,,,,,,,,,,,9,0,,,,, 9, 9, 9, 9, 9,,,0,9,,,,0,,0,,,0,,9,,,0,,,0,,0,, Délka světlost Uložení Šířka q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00,9,,9 0,,,,,,,9,9,0,,9,,0,,,90,9,,,,,,0,, 0, 9,9,,9,,,,9,9,,0,,,,9, (Kč) za m 00,- 00,- 0,- za panel,,00,0,,0,,9,,0,,,0,,0,,,,,,,0,0,,-.) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 0 / Pořad. číslo /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ dolní nosné výztuže (cm) (ks/m),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,0,9,0,,,090,,,,,,,0,0,,,,,0,9,0,,,0,,,,,00,,,,,0,, Délka světlost Uložení Šířka q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 9,,,9 0, 9,00,,,,,0,,9,,,9,,99,,9,,,,,,9 9,,9,9, 9,,9,,,,,,,9,0,9,,,,9, (Kč) za m 00,- 00,- 0,- za panel 0,,,9,9,,,9,0,0,,,9,,9,0,0,9,9,,9,0,,0, Detail normálního stropního BSSP-N š. mm tl. 0mm. Detail normálního stropního BSSP-N š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP -ND š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP-ND š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP -ND š. mm tl. 0mm. Detail doplňkového stropního BSSP-ND š. mm tl. 0mm. - -

15 .) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - NORMÁLNÍ / 0 / Pořad. číslo BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N BSSP-N /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ světlost Uložení Šířka dolní nosné výztuže (cm) ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,09,,9 0,9,,,00,, 0, 0, 0, 0, 0, Délka (ks/m),,0,,,,,0,,0,,,0,0,,,,00,,,,9,0,,,9,,0,, 9, 9, q0 =, kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,,, 9,,,9,0,09,9,,0,,,,,,,,,,,,,0,09,,,,,, 0,,0,0,0 0,0,0 9, 0,0, 9,,,,,,9,,99,,0,0,9,,,99,,9 (Kč) za m za panel, 0,,,,, 90,,,, 9, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 0,, 9,9,9,9,0 9, 0,, 9, 0, ,-,-,- 0,-,-.) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 90 / Pořad. číslo /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /00x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ /0x90/ Délka světlost Uložení Šířka dolní nosné výztuže (cm),,,,,,,,,,,,,9,9,0,0,0,,,,, 9,,,,,9,9,9,9,9 (ks/m),,0,9,,,,0,,0,,,0,,9,,,0,,,0,,0,,,9,,0,,,,0,,,,,,0 9,,,9, 0,,,, 9,0,0,,,,,9,0,9,,9,,,,90,,9 (Kč) za m Detail zámkového spoje mezi panely. Detail přechodu mezi panely BSSP a stropní konstrukcí BSK. Detail provedení vnitřního ztužujícího věnce. Detail provedení obvodového ztužujícího věnce ve zdivu SUPER IZO. za panel 9 9,-,- 0,-,-, q0 =,9 kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,9,9,9, 9,0,,0,0,0,,,,,,,,,0,,,90,0,0,,0,,0,,0,,,0,0,,,,00,0,,,0,,9,,0,90,0,9,,9,9,,,,0,0,

16 .) BETONOVÝ SKLÁDANÝ STROPNÍ PANEL - DOPLŇKOVÝ / 0 / světlost Uložení Šířka dolní nosné výztuže (cm) ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,0,0,9,9,9,0,,,090,,,, 9, 0, 0, 0, 0, 0, Délka Pořad. číslo /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /00x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ /0x0/ (ks/m),0,0,,,,,0,9,0,,,0,,,,,00,,,,,0,,,9,0,0,,,, q0 =,9 kn/m Rovnoměrné zatížení qd (kn/m) (kn/m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,,, 9,,0,,,9,,,,,,,,,,,,,,99,,,9,,,,,, 0,9,,,90 0,0 0, 9,0 9,90, 9,9,,09,9,09,,,,,9,90,,,,,09, (Kč) za m,-,- 0,-,-,- za panel,0,,0,,90,0,0,9,0,,00,9,0,,,9,0,- 90,09,9,,,,90,00,,-,,0,0, qo - vlastní tíhy v kn/m qd - maximální výpočtové rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy v kn/m - maximální normové rovnoměrné zatížení bez vlastní tíhy v kn/m Pozn.: Veškeré výše uvedené panely mají výšku 0 mm. 9) 9) ZVUKOVÉ ZVUKOVÉ ABSORPČNÍ ABSORPČNÍ STĚNY STĚNY A A STROPY STROPY BSAKUSTIK BSAKUSTIK POUŽITÍ ZVUKOVĚ ABSORPČNÍCH TVÁRNIC BS-AKUSTIK Zvukově absorpční tvárnice BS AKUSTIK jsou určeny vzhledem k vysokému činiteli pohltivosti v nízkých frekvenčních oblastech do hlučných interiérů i exteriérů, jak pro přizdívky ke stávajícím stavebním konstrukcím, tak i pro samostatně stojící zdi (tj. zvukové clony pro železniční tratě a nádraží, silniční a dálniční bariéry a zvukově absorpční stěny pro obytné nebo jinak chráněné aglomerace), nebo pro akustické zástěny a bariéry (zejména v průmyslových provozech strojovny, kompresorovny, transformovny, haly elektráren,... ). Jejich aplikace je vhodná i pro řešení interiérů akustických sálů, kanceláří, sportovních a společenských prostorů. Pro užití do stropní konstrukce kombinujeme tvárnici BS AKUSTIK se stropními trámci typu BSK, které vyrábí a dodává stejný výrobce. 9.) ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY BS-AKUSTIK Velikost Tloušťka neomítnuté dl./š. = tl. zdi/v stěny Pevnost v tlaku zdiva zdiva množství na kamion (ks/pal) zdiva 9/00/90 00,,,-,- 90,- 0 ř, 00 9/00/90 00,,,- 0,- 90,- 0 ř, 00 Ks TVÁRNICE BS - AKUSTIK 90 BS - AKUSTIK šedá (přírodní) TVÁRNICE BS - AKUSTIK 9 BS - AKUSTIK červená 90 9 Poznámka: tvárnice BS-AKUSTIK je včetně minerální vaty, která je dodávána zvlášť v igelitovém obalu. Příplatek za barvu: hnědá + 0%, černá, žlutá +% - -

17 9.) ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STROPY BS-AKUSTIK Velikost dl./š. = tl. zdi/v Konstrukční výška stropu (tl.) Pevnost v tlaku 9/00/90 0 0, 0/délka/0 0/délka/0 0 0 stropu Ks množství na kamion (ks/pal) ř, 00 stropu TVÁRNICE BS - AKUSTIK 9 BS - AKUSTIK šedá (přírodní) 0,9,- 9,- 0,0,0,-/m- až 0,-/m-,- až,- ř,0 STROPNÍ TRÁMEC 9 ST - S 9 9 Poznámka: tvárnice BS-AKUSTIK je včetně minerální vaty, která je dodávána zvlášť v igelitovém obalu. Příplatek za barvu: hnědá + 0%, černá, žlutá +% Orientační ceny kompletní zvukově absorpční stropní konstrukce Poloha tvárnic při zdění s převazbou BS - AKUSTIK (ceny bez DPH): cca 0,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca 0,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca 0,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca,- Kč / m - světlost stropní konstrukce do,00 m cca 0,- až,- Kč / m Teoretický pohled do tvárnic BS AKUSTIK shora Poznámka: Uvedené ceny platí pro jednoduché stropní trámce. TABULKA OBJEMŮ BETONOVÉ ZÁLIVKY A HMOTNOSTÍ ZVUKOVĚ ABSOPČNÍCH STROPŮ BS - AKUSTIK Celková tloušťka stropní konstrukce BS - AKUSTIK Tloušťka vlastní nezabetonované konstrukce Tloušťka nadbetonování stropní konstrukce (l) XC stropní konstrukce,9,9 - - Vlastní materiál ř včetně betonové zálivky 0,0 0,0,0 0,0 XC

18 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -- (svahovky (svahovky aa plotové plotové sloupky) sloupky) Velikost dl./š./v. - Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku množství na kamion (ks/pal) BETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR, BS - FLOR - šedý (přírodní) BS - FLOR - červený (barevný) - hnědý 00/0/00 tl. stěny 0mm, - černý - žlutý 00 (0) (bez odskočení) alt jedna vrstva 9,9,9,- 9,- /,9,- / 99,0,- / 0,- ř 9, (bez odskočení) alt jedna vrstva 9,9,9,- 9,- / 99,0,- / 0,9,- /,- ř,0 0 0 až 00 (bez odskočení) alt jedna vrstva 9,09,9,- 9,,9,- ř 9,0 0 09,9,9,-,9,0,- ř, tl. stěny 00mm Poznámka: Barevné zboží na objednávku (není skladem) - standardní dodací lhůta od objednání cca - dní LIAPORBETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR, BS - FLOR - šedý (přírodní) na objednávku 0 BS - FLOR - červený (barevný) - hnědý 00/0/00 tl. stěny 0mm, - černý - žlutý 00 tl. stěny 00mm BETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR UNI BS - FLOR UNI - šedý (přírodní) 0 BS - FLOR UNI (barevný) - červený - hnědý - černý - žlutý,9 00/0/00 00 Poznámka: Barevné zboží na objednávku (není skladem) - standardní dodací lhůta od objednání cca - dní LIAPORBETONOVÁ SVAHOVKA BS - FLOR UNI BS - FLOR UNI - šedý (přírodní) na objednávku 0 BS - FLOR UNI (barevný) - červený - hnědý - černý - žlutý,9 00/0/00 0 až 00 (bez odskočení) alt jedna vrstva Řešení opěrné zdi z betonových svahovek BS-FLOR. Oplocení RD z bednících dílců v kombinaci s plotovými stříškami

19 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -Velikost dl./š./v. Potřeba na m- plotu (ks/m) (plotové (plotové desky, desky, obrubníky obrubníky aa žlabovky) žlabovky) Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku bm plotu množství na kamion (ks/pal) PLOTOVÁ DESKA 00,-,- (bm-) ř 0,0 000/0/0 0 0,- 0,- (bm-) ř,0 000/0/ ,- 9,- (bm-) ř,0 ř,0 0 PD 00 - šedá (přírodní) 000/0/00 0 PD 00/ - šedá 0 PD 00/9 - šedá * (výška) (možnost výroby atypických rozměrů) PLOTOVÁ DESKA 0 PD 0 - šedá 0 PD 0/ - šedá 09 PD 0/9 - šedá * 00/0/00 0,0 m- 00 0,-,- (bm-) 00/0/0 0,0 m - 0,-,- (bm-) 00/0/90 0,0 m- 90,- 9,- (bm-) ř,0 (možnost výroby atypických rozměrů) ř 0,0 (výška) PLOTOVÁ DESKA 0 PD 00 - šedá PD 00/ - šedá PD 00/9 - šedá * 000/0/00 0,0 m- 00 0,- 0,- (bm-) ř 0,0 000/0/0 0,0 m - 0,-,- (bm-) ř,0 000/0/90 0,0 m- 90,- 0,- (bm-) ř,0 ř, 0 0 ř 0, (možnost výroby atypických rozměrů) (výška) ZAHRADNÍ OBRUBNÍK ZO - šedý (přírodní) 00 9/0/,- (výška) BETONOVÁ ŽLABOVKA BŽ - šedá (přírodní) 0,- 00/0/0 0, 0, 0 0, 09, 0 Poznámka: * Zahradní obrubník a betonovou žlabovku je možné vyrobit na zakázku v barevném provedení (viz. BS-FLOR). Příplatek dle barvy: červená, hnědá... +0% / černá, žlutá... +% Plotové desky výšky 0 mm pouze na objednávku, dodací lhůta min. 0 dní. 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -- Tloušťka stěny (plotu) Velikost dl./š.=tl.zdi/v (plotové (plotové stříšky stříšky aa sloupové sloupevé hlavice) bm plotu množství na kamion (ks/pal) (ks/m),- 0 ř,0 0 90/90/ 0,- 0 ř, /90/ 0/0/0,- přibalením ř,0, 0 9,-,- 0 ř 0, /0/, 0,- 90,- 0 ř, 00 90/0/ SLOUPOVÁ HLAVICE SH 00 SH 00 SLOUPOVÁ HLAVICE SH 00 SH 00 SLOUPOVÁ HLAVICE SH 0 SH 0 ozdobná PLOTOVÁ STŘÍŠKA PS 90/0 PS 90/0 PLOTOVÁ STŘÍŠKA PS 90/0 9 PS 90/0 9 Technické doporučení: plotové hlavice a stříšky doporučujeme po montáži ošetřit impregnačním nátěrem. Poznámka: Plotové stříšky a sloupové hlavice je možné vyrobit na zakázku v barevném provedení. Příplatek dle barvy:červená, hnědá... +0% / černá, žlutá... +% - 9 -

20 0) 0) PRVKY PRVKY ZAHRADNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY -Velikost dl./š./v. Potřeba na m- plotu (ks/m) BETONOVÝ SLOUPEK - HRANATÝ 0 BS - H/dl. - šedý (přírodní) 0 x 0/délka 0, - 0, (á - m) (možnost výroby atypických rozměrů) (plotové (plotové sloupky sloupky aa patky) prahy) Tloušťka stěny Výška sloupku (plotu) Pevnost v tlaku,0,,,- 9,- 00 (000) 00 () 000 () 00 (00) PLOTOVÁ PATKA PP - průběžná 0/90/00 PP - koncová 0/90/00 dle počtu BS - H,- dle počtu BS - H Příklady použití: množství na kamion (ks/pal) ř,0 ř,0 ř 0,0 ř,0 ř,0 0 0 ř,0 0 0 ) ) SERVISNÍ SERVISNÍ SLUŽBY SLUŽBY A A DOPLŇKOVÝ DOPLŇKOVÝ PRODEJ PRODEJ.) SUCHÉ ZDÍCÍ MALTY (VÝROBKY FIRMY HASIT ŠUMAVSKÉ VÁPENICE A OMÍTKÁRNY, A.S.) Výrobek Pevnost v tlaku Obsah pytle Vydatnost hotové malty pytle hotové malty (l/pytel) bez DPH (Kč) (Kč/l) Balení (pytle/pal.) tepelně izolační zdící malta 0 kg 0,0,-, ks LEICHT - Mauermörtel 0 M0 (H 0) tepelně izolační zdící malta 0 0 kg,0 9,-, ks Mauermörtel 90 M (H 00) vápennocementová zdící malta 0 kg,,-,0 ks Mauermörtel 90 M0 (H 00) cementová zdící malta 0 0 kg,0,-,00 ks Mauermörtel 9 M (H 00) cementová zdící malta 0 kg,0 9,-, ks LEICHT - Mauermörtel 0 M (H 0) Suché maltové směsi uváděné na trh v ČR firmou HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a.s. jsou certifikovány Státní zkušebnou č.0 TZÚS Praha. Suché maltové směsi jsou dodávány na EUR paletách x 00 mm. Pozn.: Spotřeby malty v čerstvém stavu (l/m) pro zdivo dle jednotlivých druhů jsou uvedeny v ceníku jednotlivých zdících prvků ()...) CENÍK PŮJČOVNÉHO MONTÁŽNÍCH PODPĚR A PŘÍSLUŠENSTVÍ Půjčovné montážních podpěr a příslušenství: ceny jsou uvedené bez DPH 0%, cena na den zapůjčení Doba zapůjčení Montážní podpěra Křížová hlavice Trojnožka do 0 dnů,- Kč,- Kč,- Kč do 0 dnů,0 Kč,- Kč,0 Kč nad 0 dnů,- Kč,- Kč,- Kč Poznámka: Záloha na stojku: Při zapůjčení kompletní sady - tj. 0 ks podpěr, 0 ks hlavic a 0 ks trojnožek - sleva 0% z výše uvedených cen. 99,- Kč (záloha vratná v plné výši po úplném vrácení očištěných a nepoškozených stojek zpět do výrobního závodu, částka se nedodaňuje) V případě zájmu o tuto službu by byla tato záležitost fakturována zálohově při převzetí montážních podpěr. ZAPŮJČENÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ NA VODOROVNÉ PODEPÍRÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ: 0,0 Kč/bm/den bez DPH...) MALTOVACÍ POMŮCKA (SÁŇKY) Prodej: 9,- Kč + DPH 0% Půjčovné: 0,- Kč / den + DPH 0% - 0 -

21 DODACÍ DODACÍ A A PLATEBNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY, SLUŽBY SLUŽBY Veškeré dodávky se řídí platnými Všeobecnými obchodně prodejními podmínkami. Veškeré uvedené ceny jsou fco výrobní závod Předslav u Klatov, včetně naložení na nákladní vozy, bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty (DPH) je 0%.. SLEVY ZA ODBĚR ZBOŽÍ (níže uvedené slevy je možno sčítat) - níže uvedené slevy A, B se týkají zboží vyráběného firmou Betonové stavby Group s.r.o., tj. tvárnic, stropů, komínového programu - a sloupků bez balného, maltovin, výztuže a dopravy. Slevy základní: Slevy mimořádné: A) Množstevní sleva za zboží jedné zakázky : F) Mimořádná sleva: nad 0.000,- Kč nad ,- Kč nad 0.000,- Kč je udělována individuálně dle polohy stavby a propagace výrobků,0%,0%,0% (reklamní cedule umístěné na stavbě) firmy Betonové stavby Group s.r.o. včetně ostatní spolupráce. Rozsah je projednán předem, ale proúčtována B) Sleva za opakování zakázek - roční součet : nad ,- Kč nad ,- Kč nad ,- Kč,0%,0%,0% G) Slevy pro smluvní odběratele: - viz smlouvy o obchodní spolupráci H) Provize pro smluvní projektanty: C) Sleva za platbu předem (skonto): -,0, % z celkové ceny zrealizované zakázky bez DPH - týká se celé zakázky včetně balného, maltovin, výztuží, ŽB - viz podmínky zprostředkovatelská smlouva prefabrikátů axatypických výrobků i dopravy a je proúčtována již D) Sleva na zboží II. jakosti: - sleva 0 0 % ze základní ceny výrobků E) Sleva na zboží nestandardní: - sleva 0 0 % ze základních cen výrobků. PALETY A PROKLADY (níže uvedené typy jsou při vrácení alt. výměně zaměnitelné kus ) x Výrobky (tvárnice) jsou expedovány ze závodu zapáskované a zafoliované na vratných dřevěných paletách tří různých typů označených v rozích růžovou Technické požadavky pro vrácení a výměnu neznačených barvou, a to: průmyslových palet 00 x mm x x - x 00 mm základní paleta v provedení EUR Nosné špalíky - rozměr min. 0 x x 0 mm - x 00 mm běžný standardní rozměr jako v provedení EUR, ale bez značení tzv. průmyslovépodélné prkna - rozměr min. x x, mm, min. x v - x 0 mm nestandardní rozměr x Stropní trámce jsou expedovány s proklady x00 mm dl. mm - ks/á 0 trámců. x Prodávající dodané palety typu EUR ( x 00 mm) nebo průmyslové palety ( x 00 mm) označené růžovou barvou fakturuje při odběru zboží za cenu 0,- Kč/ks bez DPH tj. včetně DPH 0 % za cenu 00 Kč/ks). Proklady fakturuje při odběru zboží za cenu 0,- Kč/ ks/á 0 ks trámců bez DPH tj. včetně DPH 0 % 9 Kč/ ks/á 0 ks trámců. Palety i proklady je možné vracet výměnou při odběru zboží. V případě vrácení je cena snížena o opotřebení (amortizaci) ve výši 0,-Kč/ks (resp. ks u prokladů) bez DPH 0 % (0 Kč/ks včetně DPH 0 %). Vrácené palety a proklady budou prodávajícím dobropisovány se splatností 0 dní. Lhůta pro vrácení palet a prokladů je 0 dní. Vrácené palety a proklady po uplynutí lhůty 0 dní (nebylo li smluvně stanoveno jinak) nebudou zpět vykoupeny a záloha (prodejní cena) za ně nebude vyplacena (dobropisována). x Při výměně palet a prokladů kus bude prodávající kupujícímu účtovat pouze poplatek za opotřebení palet a prokladů (amortizaci) ve výši 0,Kč/ks bez DPH, u prokladů. DOPRAVA VÝROBKŮ Základní smluvní cena za dopravu auty prodávajícího: nákladní automobil,t (sklopné čelo) - maximálně -0 palet nákladní automobil (sólo) - maximálně - palet (dle hmotnosti a rozměrů palet): - AUTO, t,- Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. - AUTO s H.R.,0 -,0 Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. nákladní automobil + vlek (souprava) - Auto s H.R. maximálně 0 - palet (dle hmotnosti a rozměrů palet): - Návěs maximálně - palet (dle homotnosti a rozměrů palet): - NÁVĚS,- 9,- Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. - AUTO s H.R..,-,- Kč/km - viz tabulka slev dle vzdál. Doba zdržení při vykládce se účtuje za každou započatou / hod... á 0,- Kč Doba práce H.R. (manipulace hydraulické ruky) za každou započatou / hod... á 0,- Kč TABULKA MAXIMÁLNÍCH SMLUVNÍCH CEN ZA DOPRAVU /VČETNĚ SLEV/: Tarifní Vzdálenost pásmo stavby (skladu) od výrobny (km) Pozn.: Při vykládce materiálu nad hod. se sazba H.R. zvyšuje o %!!! Doba zdržení při nakládce se neúčtuje, je zdarma nad 00 za sólo /každý kilometr/ (Kč) AUTO, t AUTO s H.R.,,0,0,,0,,90,,0,,0,,0,,,0,90,,0,,0,,0,,0,,90,,0,- za soupravu /každý kilometr/ (Kč) NÁVĚS AUTO s H.R. 9,,,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0 0,,,0 9,0,0 9,0,0 9,0,0 9,0,9,,0,0,0,0,0,0,,-

BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK

BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK BETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BSK ZVUKOVĚ ABSORPČNÍ STĚNY A STROPY BS AKUSTIK www.betonstavby.cz STROPNÍ KONSTRUKCE TYPU BSK A) BSK PLUS tl. 00 0 mm B) BSK STANDARD tl. 50 70 mm C) BSK MAX tl. 30 (350) mm

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Přehled sortimentu a ceník 2013

Přehled sortimentu a ceník 2013 Přehled sortimentu a ceník 2013 Vitální cihly Evoton broušené cihly plněné minerální vatou Celoplošné lepidlo MAXIT MUR 900 D vitální cihla Označení Pevnost v tlaku Spotřeba cihel DPH 1) Balení Hmotnost

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Příjemné teplo ve vašem domě

Příjemné teplo ve vašem domě KATALOG Příjemné teplo ve vašem domě Naše vizitka PÓROBETON Ostrava a. s. je tradičním a ryze českým výrobcem stavebního materiálu z šedého pórobetonu. Výrobní závod v Ostravě Třebovicích zahájil provoz

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2015

BETONOVÉ VÝROBKY 2015 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2015 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO HODOTHERM 44 P+D 1.1 1.2 1.1 1.2

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK 2014

INFORMATIVNÍ CENÍK 2014 Výroba zámkové dlažby a betonových výrobků INFORMATIVNÍ CENÍK 2014 Platný od 1.4. 2014 první vydání AZ BETON, s. r. o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice tel.: 572 588 023 fax: 572 588 194 email: odbyt@azbeton.cz

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Platnost od 1. 4. 2013

Platnost od 1. 4. 2013 systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 4. 2013 www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A povrch štípaný - B Povrch

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Ceník 2012. www.porfix.cz. Platnost ceníku je od 1. března 2012 Bezplatná infolinka 800 900 366

Ceník 2012. www.porfix.cz. Platnost ceníku je od 1. března 2012 Bezplatná infolinka 800 900 366 Ceník 0 www.porfix.cz Platnost ceníku je od. března 0 Bezplatná infolinka 800 900 66 KRITÉRIA ROZUMNÉ STAVBY Komplexnost PORFIX je komplexní stavební systém, který zahrnuje tvárnice ve třech pevnostních

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 -

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-2/12 - Ceník betonových výrobků 2014 NOVINKA 2015 Platnost od 1.4.2014 PATKA PODKLADOVÁ - v prodeji od ledna 2015 Ostatní

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014 Mírové nám. 61 Tel.: :+420 326 395 308 GSM.:+420 736 610 331-2 294 29 Bezno Czech Republic Fax: :+420 326 729 773 email: obklady@obklady-viko.cz www.obklady-viko.cz Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG

platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG platný od 1. 4. 2014 Ceník YTONG YTONG ZÁKLAD zdravého bydlení Proč stavět dům z Ytongu? zdravé bydlení optimální klima interiéru Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. Materiál přirozeně

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH Německá betonová garáž REKERS GmbH AKČNÍ NABÍDKA německá betonová garáž s podlahou REKERS GmbH. rozměr 3 x 6m, vyrobeno v Německu! běžná cena 131.970,- Kč Nyní 98.977,- Kč bez DPH Úspora 32.993,- Kč K

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2012. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2012. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2012 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W OBSAH

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

NORD. vložkový stropní SYSTÉM

NORD. vložkový stropní SYSTÉM NORD vložkový stropní SYSTÉM CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP - TO NEJLEPŠÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU Vložkový stropní systém NORD představuje v České republice novou generaci betonových stropních vložkových

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?...

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Dobrý den.s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných 16.10.2010 Praha, Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.. stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Praktické zkušenosti z výstavby nízkoenergetických

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Ceník. platnost od 12. 12. 2011. U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie.

Ceník. platnost od 12. 12. 2011. U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie. Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 12. 12. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K -5 o C -10 o C Mrazuvzdorná

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

platný od 1. 1. 2013 Ceník YTONg

platný od 1. 1. 2013 Ceník YTONg platný od 1. 1. 2013 Ceník YTONg Proč YTONG? 1 Pórobeton Ytong obsahuje miliony pórů, které jsou naplněny vzduchem. Díky uzavřené struktuře pórů nedochází k únikům tepla. Vzduch je vynikající izolant.

Více

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

-1- Typová zkouška Zpráva o zkoušce č. 1

-1- Typová zkouška Zpráva o zkoušce č. 1 Ověřený překlad z jazyka polského -1- Ověřený překlad z jazyka německého Prüfamt für Standsicherheit (Úřad pro kontrolu stability stavebních konstrukcí) Pobočka Würzburg LGA S-WUE 100221 Zpráva o zkoušce

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více