Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa."

Transkript

1 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax: Platnost: 2010 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE

2

3 ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu 3 Závody společnosti a obchodní oddělení 4 Obchodní podmínky 8 Kanalizace Trouby 12 Kanalizační šachty 19 Šachtové díly 20 Šachty kanalizační 20 Studny 22 Dešťové vpustě 22 Komunikace Dlažba betonová 28 Zatravňovací dlažba 30 Obrubníky a přídlažba 30 Dílce pro vedení povrchové vody 31 Prvky venkovní architektury 31 Desky schodišťové, bloky schodišťové 34 Výrobky DEKOR 36 Plotové dílce 36 Výrobky pro zděné stavby 38 Pozemní stavby Konstrukce montované 40 Ramena schodišťová 40 Překlady železobetonové 40 Desky stropní PZD 41 Panely stropní vylehčené 42 Panely silniční 43 Panel kompostovací 44 Předpjaté stropni panely SPIROLL 44 Předpjaté stěnové panely SPIROLL 45 Panely stropní FILIGRAN 45 Garáže prefabrikované 45 Ekolologie a nádrže Energokanály 48 Nádrže kruhové 48 Nádrže obdélníkové 49 Odlučovače lehkých kapalin 52 Doplňková výroba a služby Směs betonová 54 Dodatkové fakturační položky 54 Úvodní část 3

4 ÚVODNÍ ČÁST ZÁVODY SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ZÁVOD KUŘIM Výrobní program... stropy SPIROLL a FILIGRAN, kanalizační šachty, nádrže, garáže, dílce montovaných staveb Adresa... Prefa Brno a. s., Kuřim, Blanenská 1190, Kuřim Ředitel u... Ing. Jaroslav Buršík, tel.: , fax: Prodej... tel.: Příprava zakázkové výroby... tel.: ZÁVOD OSLAVANY Výrobní program... dlažba, obrubníky, vegetační dlaždice, odvodňovací žlaby, stropní desky, překlady, bednicí a zdicí tvarovky, silniční panely, plotové systémy Adresa... Prefa Brno a. s., Oslavany, Nádražní 20, Oslavany Ředitel u... Ing. Jiří Urban, tel.: , fax: Prodej... tel.: (52, 63), fax: , mobil: , GSM brána: Expedice... mobil: STŘEDISKO BOŽICE Výrobní program... dlažba, vegetační dlaždice, krajníky, stříšky, venkovní architektura Adresa... Prefa Brno a. s., provoz Božice, Božice 631, Božice Vedoucí provozu... Jiří Matulaj, tel.: , fax: Prodej... tel.: , Expedice... tel.: ZÁVOD STRÁŽNICE Výrobní program... betonové a železobetonové trouby kruhové, vejčité, k protlačování a žlabové, kanalizační šachty, výstelky kanalizačních dílců, dešťové vpustě, studniční skruže a transportbeton Adresa... Prefa Brno a. s., Strážnice, U cihelny 1375, Strážnice Ředitel u... Antonín Polášek, tel.: , fax: Referent zakázky... Petra Hořáková, tel.: , fax: , mobil: Prodej... tel.: , fax: ZÁVOD HODONÍN Výrobní program... odvodňovací žlaby, bednicí a zdicí tvarovky, venkovní architektura, silniční panely, plotové systémy, dílce pro montované stavby, prostorová prefabrikace (nádrže, objekty), transportbeton Adresa... Prefa Brno a. s., Hodonín, Na Výhoně 3527, Hodonín Ředitel u... Karel Holomáč, tel.: , fax: Referent zakázky... Monika Bednářová, tel.: , fax: , mobil: Prodej... tel.: STROJNÍ ZÁVOD VESELÍ NAD MORAVOU Výrobní program... výroba forem a zařízení, zámečnické práce, opravy strojního zařízení Adresa... Masarykova ul., Veselí nad Moravou Ředitel u... Jiří Matulaj, tel.: (543), fax: Obchodně-technický vedoucí Ing. Jan Soukal, tel.: , fax: , mobil: Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

5 ŘEDITELSTVÍ Adresa... Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: , infolinka: , Generální ředitel... Ing. Jaroslav Starosta, tel.: , fax: Obchodní ředitelka... Ing. Vlasta Urbanová, tel.: , fax: , mobil: Vedoucí útvaru správy a rozvoje majetku... Ing. Josef Málek, tel.: , fax: , mobil: Finanční ředitel... Ing. Petr Daňhel, tel.: , fax: , mobil: Hlavní technolog... Ing. Michal Holák, tel.: , fax: , mobil: Manažer jakosti... Ing. Miloslava Danová, tel.: , fax: , mobil: Manažer výroby... Ing. Zdenka Kubínová, tel.: , fax: , mobil: OBCHODNÍ CENTRUM (infolinka ) Obchodní referent... Jana Kejlová, tel.: , fax: , mobil: PRODUKTOVÁ SKUPINA KANALIZACE (dílce pro kanalizaci a povrchové odvodnění) Produktový manažer... Josef Frolka, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Milan Sodomka, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Hana Horníková, tel.: , fax: , mobil: PRODUKTOVÁ SKUPINA DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL (dlažby, obrubníky, překlady...) Produktový manažer... Zdeněk Hošek, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Leona Šerová, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Veronika Škrabáková, tel.: , fax: , mobil: Obchodní manažer... Petr Šandera, tel.: , fax: , mobil: Úvodní část 5

6 ÚVODNÍ ČÁST ZÁVODY SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ PRODUKTOVÁ SKUPINA POZEMNÍ STAVBY (skeletové konstrukce, stropní panely...) Produktový manažer... Tomáš Koudelka, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Stanislav Benda, tel.: , fax: , mobil: , Obchodní manažer... Ing. Lenka Gabrielová, tel.: , mobil: PRODUKTOVÁ SKUPINA EKOLOGIE A NÁDRŽE (nádrže, odlučovače ropných látek, čerpací stanice...) Produktový manažer... Ing. Jiří Stix, tel.: , fax: , mobil: , DCEŘINÁ SPOLEČNOST PREFA TRADE, a. s. (realizace staveb, stavebniny) Ředitel společnosti... Josef Holomáč, tel.: , tel./fax: , mobil: , Manažer prodeje... Hana Malíková, tel.: , fax: , mobil: , STŘEDISKO PŘÍPRAVY A REALIZACE ZAKÁZEK Příprava zakázek... Jaromír Piegel, tel.: , fax: , mobil: , Stavbyvedoucí... Igor Palásek, tel.: , fax: , mobil: , STŘEDISKO STAVEBNIN / PRODEJNY HODONÍN... Na Výhoně 3527, Hodonín, Martina Bílová, tel.: , fax: , mobil: , KUŘIM... Blanenská 1190, Kuřim, mobil: , Martin Čáslava, tel.: , fax: , mobil: , DCEŘINÁ SPOLEČNOST PREFA KOMPOZITY, a. s. Ředitel společnosti... Ing. Miloš Filip, tel.: , fax: , mobil: , Technický ředitel... Ing. Pavel Stryk, tel.: , fax: , Obchodní ředitel... Ing. Václav Poulík, tel.: , fax: , Obchodní manažer... Ing. Marek Šlapanský, tel.: , fax: , PREFA Brno SK, a. s. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA TRNAVA Obchodní manažer... Jan Skotal, tel.: , mobil: , FIREMNÍ PRODEJNA PREFA Brno a. s. (Tvarcom) Ul. Jihlavská, Brno-Bosonohy, tel./fax: , , 6 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

7 Úvodní část 7

8 TECHNICKÉ A OBCHODNÍ INFORMACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Prefa Brno a.s. 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou Prefa Brno a. s. (popř. PREFA TRADE, a. s.) jako prodávající a fyzické nebo právnické osoby jako kupující. OP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání od OP platí jen tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě, objednávce, případně jinou formou výslovně sjednána. 1.2 Předmětem plnění jsou výrobky, zboží a služby specifikované v kupní smlouvě. Výrobky vyráběné na zakázku nejsou skladem a vyrábí se až dle požadavku kupujícího dle jím dodaných zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace a jejich dodávky se realizují vždy pouze na základě písemné kupní smlouvy (KS) nebo smlouvy o dílo (SOD). 2. KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN KS) 2.1 Dohody a ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, které se týkají objednávání, dodání, převzetí zboží a ceny, se uzavírají písemně. Základními doklady jsou objednávka, kupní smlouva, dodací list a faktura. Při prodeji za hotové tyto doklady nahrazuje doklad o prodeji za hotové. 2.2 K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít: a) ústně při osobním odběru předáním a převzetím výrobků a zboží na základě vystavení dodacího listu a jejich zaplacením v hotovosti b) písemnou formou 2.3 Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření KS. Po obdržení objednávky vystaví prodávající návrh KS, který potvrdí a zašle kupujícímu k odsouhlasení. Nedílnou součástí KS na výrobky vyráběné na zakázku je výrobní dokumentace (výkres tvaru a výztuže) potvrzená kupujícím. KS je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží zpět svůj návrh KS potvrzený kupujícím. Jakékoliv další změny po uzavření KS jsou možné pouze po písemné dohodě podepsané oběma smluvními stranami (např. dodatek ke smlouvě). 2.4 Návrh KS obsahuje: označení výrobků a zboží, technické požadavky, množství, cenu včetně ceny obalů, platební podmínky, termín plnění, místo plnění a způsob dodání. 2.5 Provede-li kupující na návrhu KS jakékoliv změny, tyto změny ruší platnost podpisu prodávajícího a nezakládají vznik KS. V takovém případě se jedná o nový návrh na uzavření KS. 2.6 Kupující je povinen potvrdit návrh KS obratem, nejpozději však do tří dnů po jeho obdržení. 2.7 Nevrátí-li kupující potvrzený návrh KS ani do 14 dnů ode dne vystavení, může prodávající od KS odstoupit. 2.8 Uzavřením smlouvy se prodávající zavazuje výrobky, zboží a služby dodat dle podmínek jednaných v kupní smlouvě a kupující je povinen výrobky, zboží a služby odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. veškerého zboží a služeb je cena smluvní. 3. DODACÍ PODMÍNKY 3.1 Vlastnictví k prodávaným výrobkům, zboží a obalům a nebezpečí vzniku škody na věci a jejich ztráty přechází na kupujícího (není-li v KS sjednáno jinak): a) v místě plnění osobním převzetím výrobků a zboží kupujícím v místě plnění ě prodávajícího (za osobní převzetí se považuje okamžik naložení výrobků na přepravní prostředek). b) na jiném místě předáním smluvených výrobků a zboží k přepravě prvnímu písemně pověřenému dopravci. Kupující má povinnost označit prodávajícímu přesné místo vykládky, čas a způsob. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávností těchto údajů. Kupující pak uhradí s kupní cenou i dopravné. 3.2 Výrobky a zboží je oprávněn odebrat osobně kupující popř. kupujícím zmocněná třetí osoba. Plná moc musí obsahovat: 1. základní údaje o zmocniteli (adresa, IČ, DIČ, telefon) 2. úplné údaje o zmocněném 3. k čemu předkladatele tato plná moc zmocňuje (včetně čísla KS) 4. dobu platnosti plné moci 5. razítko, podpis zmocnitele a zmocněného Plná moc v jednom vyhotovení zůstává uložena u prodávajícího. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího i pokud se jedná o dopravce výrobků a zboží pro kupujícího. Uvedením čísla občanského průkazu, jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu. 3.3 Na dodané výrobky a zboží vystaví prodávající dodací list, kterým prokazuje svoje plnění. Dodací list obsahuje: údaj o místě plnění (dodávající ) číslo KS, na základě které je plněno, nebo číslo objednávky údaje o příjemci a konečném příjemci údaje o předmětu plnění (značka, cena za jednotku, cena celkem, číslo, množství) dopravní náklady vedlejší náklady úplné čitelné údaje o přejímajícím a podpis přejímajícího razítko a podpis odpovědného pracovníka vydávajícího u 3.4 Prodávající je povinen zboží zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. 3.5 Obaly jsou palety, proklady a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování. Nevratné obaly fakturuje prodávající společně s dodávkami za pořizovací nákladovou cenu. 3.6 Kupující má právo na výměnný způsob palet a prokladů při osobním odběru, nebo na vrácení prodávajcímu za těchto podmínek: a) vracené palety a proklady musí být stejného druhu a nepoškozené b) palety a proklady mohou být vráceny pouze v místě plnění (nákupu) a od kupujících c) palety a proklady musí být prodávajícímu vráceny nejpozději do čtyř měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna d) poškozené palety a proklady jsou nevratné 3.7 Při splnění podmínek uvedených v čl. 3.6 je prodávající povinen vzít palety a proklady zpět. Kupující má právo na úhradu jejich fakturované ceny snížené o částku, která představuje jejich amortizaci. Procento amortizace obalu je uvedeno v platném ceníku. 3.8 V případě, že v kupní smlouvě není uvedeno přesné datum odběru, může kupující, popř. jím pověřená třetí osoba, výrobky a zboží odebrat pouze po předchozí dohodě s prodávajícím, popř. na základě výzvy prodávajícího. 3.9 Kupující se zavazuje, že zakázku odebere v daném termínu s maximálním posunem 14 kalendářních dní. Pokud kupující nedodrží ani tento posunutý termín, je dodavatel oprávněn účtovat skladné ve výši 2 % z kupní ceny uskladněných prefabrikátů za každý započatý den po tomto termínu. Pokud nebude zboží vyrobené na zakázku odebráno do 30 dnů, může být toto zboží vyfakturováno Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu při neuskutečnění nakládky z důvodu povětrnostních vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie do svých ů, požárů, povodní a jiných nepředvídatelných událostí vyšší moc. 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Kupní cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Na poskytnutí slevy nemá kupující právní nárok. Ceny jsou stanoveny franko (fco) výrobní prodávajícího. V ceně výrobků a zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek. Vratné obaly a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování jsou účtovány zvlášť a nevztahují se na ně slevy. 4.2 U sériově vyráběných výrobků jsou ceny stanoveny v platném ceníku prodávajícího. 8 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

9 4.3 U výrobků na zakázku jsou ceny kalkulovány a časově omezeny pro každou zakázku. Dojde-li mezi předáním cenové nabídky a návrhem KS k výraznému zvýšení cen vstupů (materiál, energie ), nebo došlo-li ze strany kupujícího k chybnému zadání, je prodávající oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou kalkulaci. 4.4 Kupní cena bude kupujícím uhrazena takto: a) platba v hotovosti kupující, popř. jím pověřená třetí osoba, uhradí kupní cenu v hotovosti před odběrem výrobků a zboží v místě plnění. b) platba předem na základě faktury vystavené prodávajícím. Výrobky a zboží budou ve sjednaném termínu kupujícímu vydány po předložení dokladu o zaplacení, kterým je výpis z účtu u peněžního ústavu nebo ústřižek složenky. c) platba na fakturu zálohová na základě vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků a zboží budou zahájeny po uhrazení zálohy. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví prodávající kupujícímu fakturu daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena. Nebude-li zálohová faktura uhrazena do tří kalendářních týdnů po datu její splatnosti, má prodávající právo od KS odstoupit a provést storno vystavené zálohové faktury. Odstoupením od smlouvy a stornem zálohové faktury nejsou dotčena práva prodávajícího na úhradu sankčních postihů, které je kupující prodávajícímu povinen uhradit. Prodávající přitom neodpovídá za škodu způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku. d) platba na fakturu dle KS, objednávky vystavené prodávajícím ve lhůtě splatnosti stanovené kupní smlouvou. 4.5 Faktura prodávajícího musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění platném v den vystavení faktury. Zejména tyto údaje: IČ, DIČ, název a sídlo smluvních stran, čísla bankovních účtů, údaje o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, příjemce předmětu plnění číslo smlouvy nebo objednávky označení a číslo faktury datum vystavení, datum zdanitelného plnění, datum splatnosti předmět fakturace místo určení razítko a podpis oprávněné osoby 4.6 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je doba splatnosti faktury 14 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li kupující v prodlení s úhradou fakturované kupní ceny, popřípadě dopravy nebo hodnoty vratných obalů, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 4.7 Při dopravě vozidlem prodávajícího, popř. po železnici, je kupující povinen uhradit prodávajícímu dopravné a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu výrobků a zboží. Nebude-li vozidlo prodávajícího (zhotovitele) nebo jím určené třetí osoby, vyloženo v místě určení kupujícím (objednatelem) do 90 minut od příjezdu, může prodávající účtovat kupujícímu prostoje vozidla dle svého platného ceníku a kupující je povinen tyto prostoje prodávajícímu uhradit. 4.8 Oprávněná reklamace po převzetí výrobků neopravňuje kupujícího k zadržování plateb za výrobky bez vad. 4.9 V případě, že kupující neuhradí své předcházející závazky prodávajícímu, má prodávající právo další dodávky zastavit, aniž by kupující měl právo vymáhat náhradu škody a ušlý zisk. 5. TECHNICKÉ POŽADAVKY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 5.1 Prodávající ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky vydal dle 13 tohoto zákona na stanovené výrobky uváděné na trh Prohlášení o shodě výrobků, která jsou uložena na prodejních místech ů, u vedoucího oddělení kontroly a řízení jakosti a u PREFA TRADE, a. s. Při vlastních dodávkách výrobků na žádost kupujícího předloží příslušné Prohlášení o shodě k nahlédnutí nebo zašle jeho kopii. 5.2 Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky a zbožím, na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou a na nedodržení technologických a mont ážních předpisů a návodů prodávajícího. 5.3 Kupující je povinen při přejímce výrobků popř. před zabudováním výrobků provést jejich běžnou kontrolu. Za zjevné vady (vzhled, mechanické poškození, rozměrové odchylky, atd.) odpovídá prodávající do okamžiku převzetí zboží kupujícím (dle obchodního zákoníku nebo ujednání KS a SOD). U zboží, které je paletováno, ručí prodávající za zjevné vady do okamžiku zabudování, ale nejdéle do 15 dnů od převzetí. Za množství výrobků a kompletnost dodávky dpovídá prodávající do okamžiku převzetí výrobků kupujícím. Na vady skryté poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak v kupní smlouvě. Záruka začíná běžet ode dne převzetí výrobků. 5.4 Prodávající se zavazuje odstraňovat vady své dodávky na základě písemné reklamace kupujícího, která musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a požadavek reklamujícího. místem předání reklamace je sídlo prodávajícího. V případě oprávněné reklamace v průběhu záruční doby má kupující nárok na bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, případně slevu z kupní ceny, pokud se jedná o vadu, která nebrání použití k původnímu účelu a kupující s tímto řešením souhlasí. Sleva se stanovuje dle rozsahu zjištěných vad. Pokud by vada bránila původnímu použití, má kupující nárok na bezplatnou výměnu. Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky. 5.5 Beton, ze kterého je výrobek vyroben, sestává z čistých přírodních materiálů písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevnostních odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu na povrch. Zabránit vzniku drobných barevnostních odlišností a vápených výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevnostní rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevnostní rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevnostních rozdílů a zmizení výkvětů. 6. ZRUŠENÍ SMLOUVY Kupující má právo již uzavřenou kupní smlouvu zrušit v souladu s ustanovením 355 Obchodního zákoníku zaplacením odstupného. V případě, že k takovému zrušení dojde 21 kalendářních dnů před potvrzeným termínem plnění, je kupující povinen zaplatit odstupné ve výši 1 % z dohodnuté celkové kupní ceny a uhradit prokazatelné náklady prodávajícího na přípravu výroby k datu zrušení smlouvy (výrobu forem, nákup materiálu). Pokud by k takovému zrušení došlo v době 14 kalendářních dnů před potvrzeným termínem plnění, je kupující povinen zaplatit odstupné ve výši 30 % dohodnuté celkové kupní ceny. Odstupné je kupující povinen zaplatit prodávajícímu nejpozději do sedmi kalendářních dnů od doručení oznámení o využití práva na zrušení kupní smlouvy úhradou odstupného. Kupní smlouva je zrušena i v případě, že prodávající neobdrží ve lhůtě sedmi kalendářních dnů úhradu odstupného. Zrušením smlouvy není dotčena povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu sjednané odstupné a do jeho uhrazení trvá nárok prodávajícího na sjednané odstupné. 7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 7.1 Smluvní podmínky mezi kupujícím a prodávajícím lze sjednat individuálně s ohledem na konkrétní obchodní případ. 7.2 Kupní smlouvy, ke kterým se vztahují tyto OP, se ve věcech neupravených těmito podmínkami řídí obchodním zákoníkem ČR. 7.3 V případě odlišností ve znění platí ustanovení v pořadí kupní smlouva pro konkrétní obchodní případ, rámcová kupní smlouva, obchodní podmínky. 7.4 Tyto OP nahrazují v plném rozsahu OP z Veškeré reklamace budou zasílány na manažera jakosti (MJ): Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax: Platnost od Ing. Jaroslav Starosta generální ředitel společnosti Úvodní část 9

10

11 KANALIZACE Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, Brno tel.: , fax:

12 Kód [kg/] Výrobní bez DPH s DPH Trouby přímé Trouba přímá betonová DN 150, TBP-Q 15/ / ks St 145, 174, TBP-Q 20/ / ks St 160, 192, Trouby hrdlové PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou výstelkou, PLV trouba s laminátovou výstelkou Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 15/ / ks St 150, 180, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 20/ / ks St 170, 204, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 30/ / ks St 1585, 1902, TBH-Q 30/250 SC 300/ ks St 1690, 2028, TBH-Q 30/200 PR 300/ ks St 1585, 1902, TBH-Q 30/200 PR SC 300/ ks St 1690, 2028, TBH-Q 30/250 CV / ks St 5395, 6474, TBH-Q 30/200 PR CV / ks St 4355, 5226, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 40/ / ks St 2055, 2466, TBH-Q 40/250 SC 400/ ks St 2205, 2646, TBH-Q 40/200 PR 400/ ks St 2055, 2466, TBH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St 2205, 2646, TBH-Q 40/250 CV / ks St 7880, 9456, TBH-Q 40/200 PR CV / ks St 6305, 7566, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 50/ / ks St 2700, 3240, TBH-Q 50/250 SC 500/ ks St 2885, 3462, TBH-Q 50/200 PR 500/ ks St 2700, 3240, TBH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St 2885, 3462, TBH-Q 50/250 CV / ks St 10160, 12192, TBH-Q 50/200 PR CV / ks St 8330, 9996, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 60/ / ks St 3650, 4380, TBH-Q 60/250 SC 600/ ks St 3900, 4680, TBH-Q 60/200 PR 600/ ks St 3650, 4380, TBH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St 3900, 4680, TBH-Q 60/250 CV / ks St 11130, 13356, TBH-Q 60/200 PR CV / ks St 8900, 10680, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 80/ / ks St 6875, 8250, TBH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St 6040, 7248, TBH-Q 80/250 RIM 800/ ks St 6400, 7680, TBH-Q 80/250 SC 800/ ks St 7320, 8784, TBH-Q 80/250 CV / ks St 12080, 14496, TBH-Q 80/250 CV / ks St 13440, 16128, TBH-Q 80/250 CV / ks St 20570, 24684, TBH-Q 80/200 PR 800/ ks St 6875, 8250, TBH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St 7320, 8784, TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 12080, 14496, TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 13440, 16128, TBH-Q 80/200 PR CV / ks St 20570, 24684, 12 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

13 Kód [kg/] Výrobní bez DPH s DPH Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 100/ / ks St 9870, 11844, TBH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St 8540, 10248, TBH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St 9225, 11070, TBH-Q 100/250 SC 1000/ ks St 10560, 12672, TBH-Q 100/250 CV / ks St 15420, 18504, TBH-Q 100/250 CV / ks St 17705, 21246, TBH-Q 100/250 CV / ks St 25790, 30948, TBH-Q 100/200 PR 1000/ ks St 9870, 11844, TBH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St 10560, 12672, TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 15420, 18504, TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 17705, 21246, TBH-Q 100/200 PR CV / ks St 25790, 30948, Trouba hrdlová betonová DN TBH-Q 120/ / ks St 12890, 15468, TBH-Q 120/250 SC 1200/ ks St 13785, 16542, TBH-Q 120/250 RIM BT 1200/ ks St 11135, 13362, TBH-Q 120/250 RIM 1200/ ks St 12065, 14478, TBH-Q 120/250 CV / ks St 19190, 23028, TBH-Q 120/250 CV / ks St 21815, 26178, TBH-Q 120/250 CV / ks St 30585, 36702, TBH-Q 120/200 PR 1200/ ks St 12890, 15468, TBH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St 13785, 16542, TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 19190, 23028, TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 21815, 26178, TBH-Q 120/200 PR CV / ks St 30585, 36702, Trouba hrdlová betonová DN TBP-Q 140/ / ks St 15910, 19092, TBP-Q 140/250 CV / ks St 22265, 26718, TBP-Q 140/250 CV / ks St 25805, 30966, TBP-Q 140/250 CV / ks St 34515, 41418, TBP-Q 140/200 PR 1400/ ks St 15910, 19092, TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 22265, 26718, TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 25805, 30966, TBP-Q 140/200 PR CV / ks St 34515, 41418, Trouba hrdlová betonová DN TBP-Q 160/ / ks St 16365, 19638, TBP-Q 160/200 CV / ks St 22595, 27114, TBP-Q 160/200 CV / ks St 26345, 31614, TBP-Q 160/200 CV / ks St 37650, 45180, TBP-Q 160/100 PR 1600/ ks St 12275, 14730, TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 16950, 20340, TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 19760, 23712, TBP-Q 160/100 PR CV / ks St 28240, 33888, Trouba hrdlová betonová DN TBP-Q 220/ / ks Ho 25600, 30720, TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 34800, 41760, TBP-Q 220/200 CV / ks Ho 39400, 47280, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 30/ / ks St 2300, 2760, TZH-Q 30/250 SC 300/ ks St 2420, 2904, TZH-Q 30/200 PR 300/ ks St 2300, 2760, TZH-Q 30/200 PR SC 300/ ks St 2420, 2904, Ceník KANALIZACE 13

14 Kód [kg/] TZH-Q 30/250 CV / ks St 6065, 7278, TZH-Q 30/200 PR CV / ks St 4880, 5856, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 40/ / ks St 2865, 3438, TZH-Q 40/250 SC 400/ ks St 3065, 3678, TZH-Q 40/200 PR 400/ ks St 2865, 3438, TZH-Q 40/200 PR SC 400/ ks St 3065, 3678, TZH-Q 40/250 CV / ks St 8730, 10476, TZH-Q 40/200 PR CV / ks St 7010, 8412, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 50/ / ks St 3635, 4362, TZH-Q 50/250 SC 500/ ks St 3960, 4752, TZH-Q 50/200 PR 500/ ks St 3635, 4362, TZH-Q 50/200 PR SC 500/ ks St 3960, 4752, TZH-Q 50/250 CV / ks St 11385, 13662, TZH-Q 50/200 PR CV / ks St 9370, 11244, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 60/ / ks St 4885, 5862, TZH-Q 60/250 SC 600/ ks St 5230, 6276, TZH-Q 60/200 PR 600/ ks St 4885, 5862, TZH-Q 60/200 PR SC 600/ ks St 5230, 6276, TZH-Q 60/250 CV / ks St 12390, 14868, TZH-Q 60/200 PR CV / ks St 9920, 11904, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 80/ / ks St 9125, 10950, TZH-Q 80/250 RIM BT 800/ ks St 8015, 9618, TZH-Q 80/250 RIM 800/ ks St 8490, 10188, TZH-Q 80/250 SC 800/ ks St 9790, 11748, TZH-Q 80/250 CV / ks St 14170, 17004, TZH-Q 80/250 CV / ks St 15305, 18366, TZH-Q 80/250 CV / ks St 22245, 26694, TZH-Q 80/200 PR 800/ ks St 9125, 10950, TZH-Q 80/200 PR SC 800/ ks St 9790, 11748, TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 14170, 17004, TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 15305, 18366, TZH-Q 80/200 PR CV / ks St 22245, 26694, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 100/ / ks St 13270, 15924, TZH-Q 100/250 RIM BT 1000/ ks St 12015, 14418, TZH-Q 100/250 RIM 1000/ ks St 12755, 15306, TZH-Q 100/250 SC 1000/ ks St 14220, 17064, TZH-Q 100/250 CV / ks St 17905, 21486, TZH-Q 100/250 CV / ks St 20135, 24162, TZH-Q 100/250 CV / ks St 27760, 33312, TZH-Q 100/200 PR 1000/ ks St 13270, 15924, TZH-Q 100/200 PR SC 1000/ ks St 14220, 17064, TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 17905, 21486, TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 20135, 24162, TZH-Q 100/200 PR CV / ks St 27760, 33312, Trouba hrdlová železobetonová DN TZH-Q 120/ / ks St 16940, 20328, TZH-Q 120/250 SC 1200/ ks St 18135, 21762, Výrobní bez DPH s DPH 14 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

15 Kód [kg/] TZH-Q 120/250 RIM BT 1200/ ks St 15305, 18366, TZH-Q 120/250 RIM 1200/ ks St 16300, 19560, TZH-Q 120/250 CV / ks St 23505, 28206, TZH-Q 120/250 CV / ks St 26065, 31278, TZH-Q 120/250 CV / ks St 34515, 41418, TZH-Q 120/200 PR 1200/ ks St 16940, 20328, TZH-Q 120/200 PR SC 1200/ ks St 18135, 21762, TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 23505, 28206, TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 26065, 31278, TZH-Q 120/200 PR CV / ks St 34515, 41418, Trouba hrdlová železobetonová DN TZP-Q 140/ / ks St 18890, 22668, TZP-Q 140/250 CV / ks St 24495, 29394, TZP-Q 140/250 CV / ks St 28095, 33714, TZP-Q 140/250 CV / ks St 37010, 44412, TZP-Q 140/200 PR 1400/ ks St 18890, 22668, TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 24495, 29394, TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 28095, 33714, TZP-Q 140/200 PR CV / ks St 37010, 44412, Trouba hrdlová železobetonová DN TZP-Q 160/ / ks St 19100, 22920, TZP-Q 160/200 CV / ks St 24450, 29340, TZP-Q 160/200 CV / ks St 28110, 33732, TZP-Q 160/200 CV / ks St 39130, 46956, TZP-Q 160/100 PR 1600/ ks St 14330, 17196, TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 18340, 22008, TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 21085, 25302, TZP-Q 160/100 PR CV / ks St 29350, 35220, Trouba hrdlová železobetonová DN TZP-Q 220/ / ks Ho 30400, 36480, TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 39600, 47520, TZP-Q 220/200 CV / ks Ho 44200, 53040, Trouby hrdlové DN 1800, DN 2000, DN 2400, DN 2600 dle individuální cenové kalkulace. Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 210, 252, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 210, 252, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 230, 276, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 230, 276, TBX-Q /20/ /200/ ks Ho 250, 300, Trouby k protlačování Trouby protlakové železobetonové jsou dodávány včetně manžety a dřevotřískového mezikruží. LM sklolaminátoná manžeta, OM ocelová manžeta, NM nerezová manžeta, CV trouba s čedičovou výstelkou Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q 30-65/199 CV /650/ ks St 10260, 12312, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q 40-65/199 LM 400/650/ ks St 8930, 10716, TZT-Q 40-75/199 LM 400/752/ ks St 12070, 14484, TZT-Q 40-65/199 LM CV /650/ ks St 13070, 15684, TZT-Q 40-75/199 LM CV /750/ ks St 16160, 19392, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q 50-65/199 LM 500/650/ ks St 9185, 11022, Výrobní bez DPH s DPH Ceník KANALIZACE 15

16 Kód [kg/] TZT-Q 50-75/199 LM 500/750/ ks St 10670, 12804, TZT-Q 50-75/199 LM CV /750/ ks St 15780, 18936, TZT-Q 50-86/199 LM CV /860/ ks St 17500, 21000, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q 60-86/199 LM 600/860/ ks St 13160, 15792, TZT-Q 60-86/199 LM CV /860/ ks St 20730, 24876, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 800/1060/ ks St 16670, 20004, TZT-Q /199 OM 800/1060/ ks St 19530, 23436, TZT-Q /199 NM 800/1060/ ks St 24230, 29076, TZT-Q /199 LM CV /1060/ ks St 22040, 26448, TZT-Q /199 OM CV /1060/ ks St 24910, 29892, TZT-Q /199 NM CV /1060/ ks St 29630, 35556, TZT-Q /199 LM CV /1060/ ks St 23230, 27876, TZT-Q /199 OM CV /1060/ ks St 26100, 31320, TZT-Q /199 NM CV /1060/ ks St 30790, 36948, TZT-Q /199 LM CV /1060/ ks St 29825, 35790, TZT-Q /199 OM CV /1060/ ks St 32690, 39228, TZT-Q /199 NM CV /1060/ ks St 37385, 44862, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1000/1280/ ks St 21290, 25548, TZT-Q /199 OM 1000/1280/ ks St 24000, 28800, TZT-Q /199 NM 1000/1280/ ks St 29910, 35892, TZT-Q /199 LM CV /1280/ ks St 25720, 30864, TZT-Q /199 OM CV /1280/ ks St 28420, 34104, TZT-Q /199 NM CV /1280/ ks St 34340, 41208, TZT-Q /199 LM CV /1280/ ks St 27920, 33504, TZT-Q /199 OM CV /1280/ ks St 30620, 36744, TZT-Q /199 NM CV /1280/ ks St 36540, 43848, TZT-Q /199 LM CV /1280/ ks St 34570, 41484, TZT-Q /199 OM CV /1280/ ks St 40340, 48408, TZT-Q /199 NM CV /1280/ ks St 43190, 51828, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /199 LM 1200/1500/ ks St 23230, 27876, TZT-Q /199 OM 1200/1500/ ks St 26110, 31332, TZT-Q /199 NM 1200/1500/ ks St 32910, 39492, TZT-Q /199 LM CV /1500/ ks St 26745, 32094, TZT-Q /199 OM CV /1500/ ks St 29620, 35544, TZT-Q /199 NM CV /1500/ ks St 36425, 43710, TZT-Q /199 LM CV /1500/ ks St 30900, 37080, TZT-Q /199 OM CV /1500/ ks St 33780, 40536, TZT-Q /199 NM CV /1500/ ks St 40580, 48696, TZT-Q /199 LM CV /1500/ ks St 38720, 46464, TZT-Q /199 OM CV /1500/ ks St 41600, 49920, TZT-Q /199 NM CV /1500/ ks St 48400, 58080, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / /1820/ ks St 27720, 33264, TZT-Q /250 CV /1820/ ks St 34890, 41868, TZT-Q /250 CV /1820/ ks St 37870, 45444, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q /250 CV /1820/ ks St 46100, 55320, Výrobní bez DPH s DPH 16 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

17 Kód [kg/] Výrobní bez DPH s DPH Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / /2040/ ks St 33845, 40614, TZT-Q /200 CV /2040/ ks St 40160, 48192, TZT-Q /200 CV /2040/ ks St 44370, 53244, TZT-Q /200 CV /2040/ ks St 54890, 65868, Trouba protlaková železobetonová DN TZT-Q / /2040/ ks Ho 43600, 52320, TZT-Q /200 CV /2040/ ks Ho 52800, 63360, TZT-Q /200 CV /2040/ ks Ho 57400, 68880, Trouby vejčité hrdlové PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou Trouba vejčitá betonová 500/ TBO-Q 50/75/ /750/ ks St 6980, 8376, TBO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St 7460, 8952, TBO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St 21395, 25674, TBO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St 6980, 8376, TBO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St 7460, 8952, TBO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St 21395, 25674, Trouba vejčitá betonová 600/ TBO-Q 60/90/ /900/ ks St 10100, 12120, TBO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St 10805, 12966, TBO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St 28570, 34284, TBO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St 10100, 12120, TBO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St 10805, 12966, TBO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St 28570, 34284, Trouba vejčitá betonová 700/ TBO-Q 70/105/ /1050/ ks St 16840, 20208, TBO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St 17420, 20904, TBO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St 33240, 39888, TBO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St 16840, 20208, TBO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St 17420, 20904, TBO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St 33240, 39888, Trouba vejčitá železobetonová 500/ TZO-Q 50/75/ /750/ ks St 9215, 11058, TZO-Q 50/75/250 SC 500/750/ ks St 9865, 11838, TZO-Q 50/75/250 CV 500/750/ ks St 24750, 29700, TZO-Q 50/75/200 PR 500/750/ ks St 9215, 11058, TZO-Q 50/75/200 PR SC 500/750/ ks St 9865, 11838, TZO-Q 50/75/200 PR CV 500/750/ ks St 24750, 29700, Trouba vejčitá železobetonová 600/ TZO-Q 60/90/ /900/ ks St 12640, 15168, TZO-Q 60/90/250 SC 600/900/ ks St 13515, 16218, TZO-Q 60/90/250 CV 600/900/ ks St 32495, 38994, TZO-Q 60/90/200 PR 600/900/ ks St 12640, 15168, TZO-Q 60/90/200 PR SC 600/900/ ks St 13515, 16218, TZO-Q 60/90/200 PR CV 600/900/ ks St 32495, 38994, Trouba vejčitá železobetonová 700/ TZO-Q 70/105/ /1050/ ks St 20980, 25176, TZO-Q 70/105/250 SC 700/1050/ ks St 22025, 26430, TZO-Q 70/105/250 CV 700/1050/ ks St 38185, 45822, TZO-Q 70/105/200 PR 700/1050/ ks St 20980, 25176, Ceník KANALIZACE 17

18 Kód [kg/] TZO-Q 70/105/200 PR SC 700/1050/ ks St 22025, 26430, TZO-Q 70/105/200 PR CV 700/1050/ ks St 38185, 45822, Trouby žlabové CV-B trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí, CV-CV trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St 15730, 18876, TBH-Q /250 CV-B / ks St 15990, 19188, TBH-Q /250 CV-B / ks St 17070, 20484, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 16920, 20304, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 17190, 20628, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 18260, 21912, Trouba žlabová betonová DN TBH-Q /250 CV-B / ks St 20240, 24288, TBH-Q /250 CV-B / ks St 21360, 25632, TBH-Q /250 CV-B / ks St 22240, 26688, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 21440, 25728, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 22550, 27060, TBH-Q /250 CV-CV / ks St 23440, 28128, Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /250 CV-B / ks St 25230, 30276, TBP-Q /250 CV-B / ks St 25780, 30936, TBP-Q /250 CV-B / ks St 29110, 34932, TBP-Q /250 CV-CV / ks St 26770, 32124, TBP-Q /250 CV-CV / ks St 27690, 33228, TBP-Q /250 CV-CV / ks St 30480, 36576, Trouba žlabová betonová DN TBP-Q /200 CV-B / ks St 27770, 33324, TBP-Q /200 CV-B / ks St 28690, 34428, TBP-Q /200 CV-B / ks St 21670, 26004, TBP-Q /200 CV-CV / ks St 29300, 35160, TBP-Q /200 CV-CV / ks St 30220, 36264, TBP-Q /200 CV-CV / ks St 33030, 39636, Trouba žlabová železobetonová DN TZH-Q /250 CV-B / ks St 17790, 21348, TZH-Q /250 CV-B / ks St 18050, 21660, TZH-Q /250 CV-B / ks St 19130, 22956, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 18980, 22776, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 19240, 23088, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 20320, 24384, Trouba žlabová železobetonová DN TZH-Q /250 CV-B / ks St 22640, 27168, TZH-Q /250 CV-B / ks St 23750, 28500, TZH-Q /250 CV-B / ks St 24640, 29568, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 23830, 28596, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 24940, 29928, TZH-Q /250 CV-CV / ks St 25830, 30996, Trouba žlabová železobetonová DN TZP-Q /250 CV-B / ks St 30600, 36720, TZP-Q /250 CV-B / ks St 31140, 37368, TZP-Q /250 CV-B / ks St 34480, 41376, TZP-Q /250 CV-CV / ks St 32130, 38556, TZP-Q /250 CV-CV / ks St 33060, 39672, Výrobní bez DPH s DPH 18 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

19 Kód [kg/] TZP-Q /250 CV-CV / ks St 35840, 43008, Trouba žlabová železobetonová DN TZP-Q /200 CV-B / ks St 32800, 39360, TZP-Q /200 CV-B / ks St 22720, 27264, TZP-Q /200 CV-B / ks St 36700, 44040, TZP-Q /200 CV-CV / ks St 34340, 41208, TZP-Q /200 CV-CV / ks St 35260, 42312, TZP-Q /200 CV-CV / ks St 38070, 45684, Kanalizační šachty DN 1000 typ Q.1 OZ obchodní zboží Poklop betonový TBN 79/7 790/ ks Bo 650, 780, Poklop litinový KASI (OZ) /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ /OZ KA 01 poklop zab. BEGU A1 PARK A15 KA 02 poklop litinový BEGU A2 PARK A15 KB 01 poklop zab. BEGU B1 B125 KB 02 poklop zab. BEGU B2 B125 KB 03 poklop litinový bez odvětrání B3 B125 KD 01 poklop zab. BEGU s odvětráním DIN D1 D400 KD 02 poklop zab. BEGU bez odvětrání + těs. D2 D400 KD 03 poklop litinový s odvětráním D3 D400 Poklop litinový KASI (OZ) /OZ KD 05 poklop litinový bez odvětrání D5 D /OZ KD 06 poklop zab. BEGU s odvětráním D6 D /OZ KD 07 poklop zab. BEGU bez odvětrání na klíč D7 D400 Výrobní bez DPH s DPH vnitř. prům. 605 mm 69,5 ks Ku, St 970, 1164, vnitř. prům. 605 mm 53 ks Ku, St 1115, 1338, vnitř. prům. 605 mm 96,5 ks Ku, St 1575, 1890, vnitř. prům. 605 mm 110,5 ks Ku, St 1575, 1890, vnitř. prům. 605 mm 96 ks Ku, St 1820, 2184, vnitř. prům. 610 mm 165 ks Ku, St 2720, 3264, vnitř. prům. 610 mm 96 ks Ku, St 2470, 2964, vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku, St 3190, 3828, vnitř. prům. 610 mm 158 ks Ku, St 3190, 3828, vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku, St 2370, 2844, vnitř. prům. 610 mm 160 ks Ku, St 2370, 2844, Poklop vzor BRNO (OZ) Ceny jiných typů poklopů se stanovují individualní cenovou nabídkou /OZ Poklop, zatížení 40 tun vnitř. prům. 500 mm 92 ks Ku 3710, 4452, Poklop celolitinový (OZ) /OZ Poklop D400 vnitř. prům. 600 mm ks Ku, St 2585, 3102, Poklop kompozitní (OZ) /OZ Poklop bez rámu D400 vnitř. prům. 610 mm 27 ks Ku, St 3100, 3720, /OZ Poklop s rámem BEGU D400 vnitř. prům. 610 mm 120 ks Ku, St 4000, 4800, /OZ Poklop s kompozitním rámem D400 vnitř. prům. 610 mm 55 ks Ku, St 3700, 4440, Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) /OZ TBW-Q.1 63/4 625/120/40 27,5 ks St 160, 192, /OZ TBW-Q.1 63/6 625/120/60 40 ks St 180, 216, /OZ TBW-Q.1 63/8 625/120/80 54 ks St 205, 246, /OZ TBW-Q.1 63/10 625/120/ ks St 225, 270, /OZ TBW-Q.1 63/12 625/120/ ks St 250, 300, Deska zákrytová TZK-Q / /625/ ks Ho 2925, 3510, Ceník KANALIZACE 19

20 Kód [kg/] Výrobní bez DPH s DPH Šachtové díly DN 1000, síla stěny 120 mm KPS kapsové plastové stupadlo, PS kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem Konus TBR-Q /58/12 KPS 1000/625/ ks St 1880, 2256, Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/ /250/ ks St 865, 1038, TBS-Q.1 100/25/12 PS 1000/250/ ks St 985, 1182, Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/ /500/ ks St 1200, 1440, TBS-Q.1 100/50/12 PS 1000/500/ ks St 1445, 1734, Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/ /1000/ ks St 2090, 2508, TBS-Q.1 100/100/12 PS 1000/1000/ ks St 2525, 3030, Šachtové díly DN 1000, síla stěny 90 mm Ceny výrobků zahrnují manipulační kotvy DEHA. Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodek a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodek. Konus TBR-Q /58/9 KPS 1000/625/ ks St 1475, 1770, Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 1000/250/ ks St 645, 774, TBS-Q.1 100/25/9 PS 1000/250/ ks St 790, 948, Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 1000/500/ ks St 970, 1164, TBS-Q.1 100/50/9 PS 1000/500/ ks St 1200, 1440, Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 1000/1000/ ks St 1710, 2052, TBS-Q.1 100/100/9 PS 1000/1000/ ks St 2240, 2688, Příslušenství kanalizačních šachet DN 1000 OZ obchodní zboží Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max / ks St 7310, 8772, Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max / ks St 8110, 9732, Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q.1 100/100 V max / ks St 8665, 10398, Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1000 (OZ) /OZ EMT DN 1000 (OZ) 2 ks St 170, 204, Kanalizační šachty DN 800 typ Q.1 šachetního kompletu se tvoří individuálně na každou zakázku dle projektové dokumentace. Deska zákrytová Konus TZK-Q / /800/ ks Ho 2925, 3510, TBR-Q /60 KPS 800/630/ ks St 1300, 1560, Konus přechodový Skruž TBR-Q /50 PS 1000/800/ ks St 810, 972, TBS-Q.1 80/25 PS 800/250/ ks St 500, 600, TBS-Q.1 80/50 PS 800/500/ ks St 810, 972, TBS-Q.1 80/100 PS 800/100/ ks St 1390, 1668, 20 Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, Brno, tel.: , fax: ,

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa.

CENÍK / Platnost: 2013. Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz. www.prefa. 2013 CENÍK / Platnost: 2013 Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH ÚVODNÍ ČÁST Obsah katalogu... 2 Závody společnosti

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o.

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. I. Všeobecně úvodní ustanovení 1. Prodejní a obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi PREFA Roudná s.r.o., se sídlem Roudná 277, 392

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz

systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 5. 2010 www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO HODOTHERM 44 P+D 1.1 1.2 1.1 1.2

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy

povrchové úpravy tvarovek a základní barvy povrchové úpravy tvarovek a základní barvy typy povrchových úprav tvarovek Povrch hladký - A Povrch štípaný - B Povrch škrábaný - S Povrch broušený - G Povrch hladký GRIND Povrch štípaný GRIND Povrch štípaný

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 -

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-2/12 - Ceník betonových výrobků 2014 NOVINKA 2015 Platnost od 1.4.2014 PATKA PODKLADOVÁ - v prodeji od ledna 2015 Ostatní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE INFOLINKA: 800 260 003 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KANALIZACE Prefa Brno a.s. Kulkova 10/4231 615 00 Brno tel.: 541 583 111 fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz www.prefa.cz 1. obsah 1. Obsah... 2 2. Profil

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu

Více