MODLITBA K SV. CYRILU A METODĚJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODLITBA K SV. CYRILU A METODĚJI"

Transkript

1 Ročník XXIII, číslo 2 Vyšlo MODLITBA K SV. CYRILU A METODĚJI Vy zářící perly vlasti slovanské! Váš blahosklonný příchod se stal krásným utěšeným jitrem národům, hlubokou nocí pohanského bludu zastřeným vaším příchodem vzešly jim paprsky spásy z propasti věčné nevědomosti. A mladičké to jitro se stalo mohutným jasným dnem, paprsky skromné hvězdou, která mocně vzplanula po kraji veškerém. Jakými díky jsme vám zavázáni, vy slavní apoštolové! Vám nejmilejším díkem a odměnou bude, když učení svaté, které jste nám zvěstovali, hluboko vštípíme ve své srdce, když přikázání a pravidel, které jste nám zanechali, vždy dbalí a poslušní budeme a dle vašeho vznešeného příkladu povždy ctnost a pravdu neohroženě a směle vyznávati a šířiti budeme. Kolem nás ještě mnoho duší, které světla pravého, jediného posud nepoznaly, jímž jen bludičky záře klamné vůdci falešnými bývají, a mnoho ještě duší, které tuší světlo spásonosné, jímž však hrdost, pýcha a neznalost pravé cesty brání jej dosáhnout - jaká příležitost vašeho příkladu, svatí apoštolové, horlivě následovati, víru a slovo Boží nevědomým zvěstovati, pochybující ve víře utvrzovati a věřící víc a více síliti! Vyproste nám u Boha milostivého, abychom silnými dosti byli k dosažení pravých prostředků k tomu účelu a dost trpělivosti ve své službě křesťanské. Amen. V. B. Třebízský Pomněnky ve vínek nebeský

2 -2- MATRIKY VYPRAVUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: 3.4. Kristýna Marie Jungová ze Šlapanic 9.4. David Strachoň ze Šlapanic Kateřina Strachoňová ze Šlapanic Eduard Wiesner ze Šlapanic Tomáš Lupač z Prace Samuel Jiří Adamec ze Šlapanic Daniela Faustyna Koudelková ze Šlapanic Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili Radoslav Babušek z Hlohovce a Magdalena Buchtová z Jiříkovic Jan Štěpánek z Jiříkovic a Pavlína Ťápalová ze Šlapanic Martin Dvořáček z Jiříkovic a Eva Daňková z Kobylnic Radim Čekan z Albrechtiček a Marie Čandrlová z Prace Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili: Anežka Jurčíková ze Šlapanic Jiří Kotulan ze Šlapanic 7.6. Jan Holoubek z Prace (*1919) (*1929) (*1921) Z KALENDÁŘE Návštěva nemocných v Praci Hody v Jiříkovicích Návštěva nemocných ve Šlapanicích Hody v Kobylnicích Šlapanické slavnosti Pouť do Tuřan Biřmování v Praci Hody v Podolí u Brna Hody v Praci Pouť na Vranov Modlitba u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Podolí císařská cesta Modlitba u kříže a Božích muk na Tuřance

3 -3- NOC KOSTELŮ První česko-slovenská Noc kostelů otevřela v České a Slovenské republice brány více než 1000 kostelů. Během Noci kostelů 2011 v pátek zaznamenali pořadatelé ve 137 otevřených kostelech v brněnské diecézi na návštěvnických vstupů (v roce 2010 to bylo ), a to i přes vytrvalý déšť během celého večera. Noc kostelů zahájilo společné vyzvánění zvonů v 17:50 napříč celou diecézí. Velký zájem byl nejen o výstupy na věže a návštěvy krypt, ale také o koncerty, netradiční programy a setkání. Návštěvníci trpělivě vyčkávali na vstup do těchto prostor. U nás ve Šlapanicích jsme přivítali více jak 500 návštěvníků, z větší části těch, kteří náš kostel nenavštěvují. Hojně využívali vstupu na věž s prohlídkou zvonů, naslouchali Jeanu Lockerovi při komentované prohlídce kostela, zaposlouchali se do tónů varhan při koncertu Vaška Zemánka a mnozí využili možnosti seznámit se s životem kandidáta blahořečení P. Jana Buly či, díky nástěnkám, i se životem farnosti. Každý z účastníků obdržel na památku perník ve tvaru kostela a propisku s nápisem připomínajícím Noc kostelů. Celý večer se až na počasí a menší účast na závěrečné modlitbě za město vydařil, o čemž svědčí i několik vybraných a níže uvedených zápisů z Návštěvních knih. Díky všem, kteří jste se do příprav a průběhu Noci kostelů zapojili a věřím, že se nám příští rok podaří opět připravit program, který zaujme nejen pravidelné účastníky bohoslužeb, ale i ty, kteří do Božího domu zatím nepřicházejí. otec Miloš Bylo to super, už vím, jak vypadají varhany. Paráda. Výborný výklad. Díky. Děkuji za krásné prožití Noci kostelů. Úplně supr. Moc se mi to líbí. Super koncert toho nejlepšího varhaníka Díky Veno! Super,byla i tužka pro leváky. Je dobré, že máme možnost se detailně seznámit s uměleckými výzdobami a malbami v kostele. Díky za krásný večer.

4 -4- ROK KŘTU NA FARNÍM DNI Jako každý rok, letos již posedmé jsme se sešli na dvoře za farou, abychom společně prožili oblíbený farní den. Ani bych si nedokázala představit farní den bez výtečných Mojžíšových holí (cigár), které tradičně připravil Honza Buchta a jejichž vůně nás vítala u brány. Program zahájily děti ve 14 hodin za doprovodu pořadatelů a rodičů nástupem na Archu Noemovu. Jak se dalo očekávat, byla zde v zastoupení spousta zvířecích druhů. Navíc děti přinesly plyšová zvířátka, která věnovaly dětem do Azylového domu v Zastávce u Brna. Úvodní scénka byla doprovázena vtipnou básničkou. Obdiv patří všem účastníkům, jelikož text přednášeli nazpaměť. Nebyl by to ten správný farní den bez pořádného soutěžení. Takže součástí programu byly také soutěže. Přihlásit se mohl prakticky každý: ženy, muži i celé rodiny. Chvilky pauzy zaplnila dechová hudba a veselé vystoupení skupiny Ještěrky. Pro děti byly připraveny soutěže v parku, po jejichž absolvování čekaly na ně čekaly drobné odměny.na své si tedy přišel opravdu každý. A pokud byste náhodou pociťovali nudu, nechyběla vědomostní soutěž na téma křtu. Ne každému však připadalo jednoduché zodpovězení všech otázek. Posuďte sami: Zajisté většina z vás ví, kde byl pokřtěn Ježíš. Už vás slyším: V Jordánu, řece, přece. Avšak byly zde také otázky, které poutaly rozličné diskuze. Věděli byste například, kolik lidí přijalo křest o Letnicích, jak se jmenuje období přípravy na křest dospělého, nebo co je to křest krve? Éterem lítaly i poněkud vtipné odpovědi, které v zájmu zachování důstojnosti časopisu nebudeme otiskovat. Osobně se musím přiznat, že s kvízy na farním dni mívám leckdy potíže. Alespoň tedy máme co zlepšovat. Na stolech nechyběly výtečné koláčky, buchtičky a cukrovíčko. Vše doladilo krásné slunečné počasí a obloha bez mráčku. Ostatně jako obvykle. Mnozí z nás ocení každou příležitost ke společné modlitbě, kterou jsme měli při zahájení a ukončení programu. Díky všem organizátorům a také těm, kteří připravovali vše potřebné, za jejich čas a úsilí. Lenka Malíková

5 -5- PODOLSKÁ POUŤ Letošní pouť v Podolí probíhala ve zvláštním duchu. Během třídenní duchovní obnovy před poutí hovořil pan farář P. Pavel Kopeček každý den na speciální téma. Své pomluvy si pečlivě připravoval. Vybral si dvě světice a také dva světce, z nichž jeden je patronem kostela v Podolí. Jeho promluvy byly velmi působivé ovečky, probuďte se!!! Tématem prvního dne byla svatá Anežka tvůrkyně pokoje a smíření. Připomněl, že v letošním roce je tomu 800 let od jejího narození a proto je celý rok zasvěcený právě jí. Se životem svaté Anežky jsme se seznámili podrobněji v roce 1989, kdy byla kanonizována. Fenomén svaté Anežky je v našich dějinách velmi silný. Z evangelia víme, že Kristus blahoslaví ty, kteří jsou tvůrci pokoje. Můžeme mluvit o zbourání hradeb mezi lidmi, ale kdo to má udělat? Právě svatá Anežka Česká může mnoho co říci českému národu. Svatá Zdislava z Lemberka, její současnice, se jí, ve své snaze o bourání hradeb mezi lidmi, velmi podobá, avšak postava sv. Anežky je mnohem silnější. Význam této princezny Přemyslovny můžeme vidět ve třech důležitých prvcích. V prvé řadě je to dáno její osobností. Jak se člověk stane osobností? Anežka byla dcerou krále, a už to ji předurčilo k tomu, být významnou a důležitou. Ale nejen to: už v průběhu svého dospívání si jasně uvědomovala, co ve svém životě chce. Hovoří o tom její dopisy se svatou Klárou, při čemž aktivita zde vycházela od svaté Anežky. Z těchto dopisů zřetelně vidíme, že si uvědomovala své poslání. Odmítla dvě velmi lukrativní nabídky k sňatku a k tomu bylo třeba velké odvahy, přimkla se ke Kristu. Druhým prvkem je její vyvážený kontakt se světem, ve kterém žila: tížila ji sociální otázka a snažila se ji řešit. Uvědomuje si i důležité politické okolnosti, dopisuje si nejen se sv. Klárou, ale i s některými panovníky. Její zájmy zabíraly všechny oblasti života, její aktivita byla obdivuhodná. Plní své povinnosti nejen jako řeholnice, ale i jako dcera královská. Třetím aspektem je, že zůstává plnohodnotným člověkem. Co to znamená? Přes všechno, co prožívá, čím žije, se její život nemění. Ať jako královská dcera nebo jako řeholnice, nemá těžkosti jít žebrat pro chudé a nemocné. Přijímá každý úkol a jakékoliv poslání. Nejsou důležitá slova, ale životní postoj. Nereptá, nenadává, nenaříká, neříká, že je to pod její důstojnost. Když se nesnažíme pochopit toho druhého, nejde být osobností a nejsem plně nasazen pro hodnoty. Dělat rozhodnutí znamená, nechat se jimi svázat. Anežka svými rozhodnutími zarmoutila svého otce, který s ní měl politické úmysly. Být osobností znamená být zodpovědný a vyhraněný. Teprve po létech si uvědomujeme význam svaté Anežky, a to, že dokázala sjednotit český národ právě v pohnuté době jeho historie. Pro nás zde vyplývá úkol: uvědomovat si hodnoty, vědět, co vlastně chceme, ale také, co nechceme. V pátek byla tématem svatá Ludmila život v modlitbě. Určitá forma ztišení lidské duše je nezbytná. Většinou naříkáme, že dříve to měli lidé jednodušší a dnes je to naopak

6 -6- velmi těžké. Není pravdou, že by to naši předkové měli jednodušší. Když se podíváme na život sv. Ludmily, uvědomíme si, že v dnešní době by se těžko hledala žena, která by prožila a vykonala to, co ona. Víme toho o ní z kronik málo, ale můžeme se zastavit a v souvislosti s ní uvažovat o dvou okolnostech jejího života. Je vzorem modlitby a vzorem ztišení. Doba, ve které žijeme, je naplněna mnoha příjemnými záležitostmi, pohodlím. Snad si ani nedovedeme představit krutost a náročnost života ve všech směrech doby, kdy sv. Ludmila žila. Její sňatek byl politický a rozhodující při formování českého státu. Změna v jejím životě nastala, když byl její manžel Bořivoj pokřtěn na Velehradě a vrací se do Prahy. Ludmila, která byla pohanka, manželovo rozhodnutí tolerovala, ale křesťanství nepřijímala. Legendy vypráví, že se setkala s Metodějem a poznala, v čem spočívá křesťanství. Hluboce ji to oslovilo. Stala se z ní mírná, klidná a rozvážná žena. Tato změna se stala v jejím zralém věku. V duchovním životě to není jednoduché. Když nahlížíme věci a události z vnějšku, většinou nechápeme, o co jde. Nejprve, jistě vlivem prostředí, připadlo Ludmile křesťanství jako něco zvláštního, neobvyklého, neznámého. V novém prostředí, na Velké Moravě, právě díky Metodějovi měla možnost seznámit se s podstatou křesťanství. Sama by samozřejmě na Moravu nikdy nepřišla, kdyby nestála věrně po boku svého manžela, který prchá ke Svatoplukovi při Svojmírově povstání. Máme tu příklad věrnosti člověku a věrnosti Bohu. Její snacha Drahomíra jí imponovala, protože se jí v mladém věku podobala, ale u Drahomíry nenastala podobná proměna, která nastala u Ludmily. Na Moravě Ludmila viděla, že křesťanství knížata sjednocuje Pochopila jednu důležitou věc: když člověk žije bez víry v Krista, může se stát divokou zvěří. U Ludmily neustále vidíme, jak v ní pracuje konverze, jak dělá další rozhodnutí a díky tomu je stále mladá, nehledě na věk. Je oporou svému manželovi, synům a snaží se vychovávat vnuky. Statečná žena, která si uvědomuje, že pro budoucnost její země je důležité, aby panovníci byli vzdělaní. Rozhoduje, aby její vnuk Václav šel do školy a tím stojí u počátku křesťanské víry u nás. Drahomíra její víru a její počínání netoleruje a dochází ke konfliktu. Aby situaci uklidnila, odchází Ludmila z Prahy, ale její vliv je pořád silný. Člověk se neustále rozhoduje v zásadních věcech. Tady vidíme její velkou vnitřní sílu, vycházející z modlitby, ze vztahu k Bohu. Celý její život směřoval k naplnění jejího poslání. Být věrným ve své víře, v lásce ke Kristu, ale také v schopnosti neustále se proměňovat. Z člověka hrubého, tvárněného svou dobou, se stává člověk zbožný a mírný, který je tvůrcem pokoje. V sobotu byl tématem svatý Václav cesty trpělivosti. První velký muž v dějinách našeho národa. Narodil se v roce 907 nebo 908 a zemřel velmi mladý, ve věku 27 let. I když jeho život byl krátký, zanechal hlubokou stopu v našich dějinách. Václav vystupuje jako křesťanský panovník. Někteří historikové říkají, že neuměl vládnout. Například František Palacký vypočítával, kolik stálo to, aby uchránil samostatnost českého národa. Když se na jeho život a jeho působení díváme pohledem křesťana, tak jej vnímáme nejen jako muže křehkého, jemného, ale i pevného a rozhodného. Václav je synem svých rodičů, je jimi ovlivněn, a především příkladem sv. Ludmily, své babičky.

7 -7- Jeden by nebyl veliký bez toho druhého. Získává latinské a staroslověnské vzdělání, tehdejší dobu něco neobvyklého. Prostředí, ve kterém vyrůstal, ho formovalo, a to nejen v pohledu na svět, ale také v rovině duchovní. Zde je otázka pro nás: jak vychovávat děti, aby zůstaly křesťany i v dospělosti a také jako křesťané žily a zemřely? Václav se jeví jako obratný politik. Vládne zemi, která je nejednotná, rozdrobená a velmi zranitelná. Je nejen zbožný, ale také prozíravý. Nechal postavit rotundu sv. Víta na Pražském hradě. Co po člověku zůstane, co předal dalším generacím? Sv. Václav si uvědomuje, že nemůže zklamat očekávání předků. Jako muž s velkou zodpovědností je příkladem pro nás. Být zodpovědný, nejen za sebe, ale i za to, co se ode mne očekává. Václav pravidelně chodil na mši svatou, bojoval proti hříchu, měl důvěru v Boží pomoc a na ni spoléhal. V neděli na nás čekalo zamyšlení nad světcem dne, který je také patronem kostela, sv. Janem Nepomuckým. Když se zamýšlíme nad odkazem tohoto světce, podívejme se na vitráž v kostele. K pochopení jeho významu je třeba seznámit se s dobou, ve které žil, s kontextem jeho života a působení. Vždycky bychom měli jít k pramenům. Jsme na konci 14. století v době, kdy celá Evropa prochází společenskou krizí. Existuje dvojpapežství, nábožensky i politicky je doba rozkolísaná. Panovníci jsou vyzváni k tomu, aby se připojili k jedné nebo k druhé straně. Arcibiskup Jan z Jenštejna, se přiklonil k názoru, aby se papež opět vrátil do Říma, a tím dochází ke sporu. Do záležitosti vstupuje král Václav IV., představitel druhého proudu a bere to jako útok proti sobě. Chce omezit moc arcibiskupovu a založit nové biskupství v Kladrubech. Tento záměr se mu nezdařil a dochází ke střetu. Papež Urban vyhlásí pro Prahu Milostivé léto (1395), král se chce usmířit, a proto se v Praze setkává s arcibiskupem. Historikové říkají, že Václav IV. přišel na tuto schůzku podnapilý, plný hořkosti a nevraživosti proti Janu z Jenštejna. Jan Nepomucký je zde zatčen a následně při mučení umírá. Jaká byla tehdejší situace a jak se máme dnes dívat na tento spor? Historikové uvádějí, že král Václav IV. se přímo účastnil vyslýchání a mučení Jana Nepomuckého. V roce 1400 je Václav zbaven císařské koruny a jedním z důvodů je i to, že mučil, vyslýchal a pronásledoval preláty i kněze. Díváme-li se na smrt Nepomukovu, tak je třeba uvědomit si tři důležité okamžiky: 1. Jan Nepomucký potvrdil volbu nového kladrubského opata a tím zamezil vzniku králem chtěného biskupství; 2. Vytýkal králi jeho způsob života; 3. Je tu otázka zpovědního tajemství. Z odkazu sv. Jana Nepomuckého bychom si měli uvědomit to, že hájil zpovědní tajemství a chtěl jasně vymezit, kam až člověk může jít a co je osobním tajemstvím každého člověka. Vysvítají tu tři důležité okamžiky: určité vymezení svých hranic, příkladný život, jasnost a přímost ve vyjadřování nestranit nikomu. Svoji statečnost a sílu čerpal z Krista. Při druhé mši svaté otec Pavel zdůraznil, že když byl před 112 lety vysvěcen kostel, bylo už rozhodnuto, komu bude zasvěcen. Otázkou je, proč si podolští zvolili právě sv. Jana Nepomuckého? Důvodem asi bylo, že koncem 19. století se velmi silně rozšířila

8 -8- diskuze o rekatolizaci, kterou prováděli jezuité a vyzvedávání sv. Jana Nepomuckého jako národního světce, aby byla zatlačena do pozadí postava Jana Husa. Můžeme se i v kontextu těchto dobových diskuzí podívat na sv. Jana Nepomuckého: 1. Jasným příkladem je jeho snaha být na straně církve, být na straně Boží a nenechat se zmanipulovat. 2. Jan Nepomucký dokázal jasně promluvit k mocným té doby, zvláště k Václavovi IV. Odsoudil královy nepravosti, hájil neporušitelnost zpovědního tajemství. Zamyšlení pro nás: chováme se vždycky tak, abychom mohli nosit jméno křesťan? Dostojíme vždycky požadavkům evangelia? Neporušitelnost zpovědního tajemství jsme schopni je vždycky dodržet, nejsou naše ústa klevetivá, co nevím, nepovím? Počasí letošní pouti vůbec nepřálo. Děti si nemohly užívat radovánek na kolotočích, protože pršelo a bylo nevlídně. Někteří farníci se prý ptali otce Pavla, proč pouť neposunul. Nechápu, proč ten dotaz. Přece i špatné počasí je k něčemu dobré. Mohli jsme si více vychutnat chvíle ticha po svátostném požehnání v úžasně vyzdobeném kostele a nespěchat ven. Říká se, že modlitba je klíčem k životní moudrosti a měli bychom se modlit k Bohu celým srdcem - nejen ústy. Správné modlitbě je třeba se učit a stále se v ní cvičit. Každému však pomáhá k dobré soustředěnosti něco jiného. Někdo je schopen si vytvořit úžasný vztah při modlitbě kdekoliv, jiný jen v přírodě, někdo k tomu potřebuje naopak konkrétní místo kostel nebo kapli. Při pohledu na překrásné kytice květin, které jsou v Podolí v kostele vždy vkusně, citlivě a důmyslně naaranžovány vnímáme, jak k nám promlouvají a chtějí nám pomoct k větší usebranosti... Anna Kubišová PODĚKOVÁNÍ BRATRU JIŘÍMU KOTULANOVI Když jsem jako šlapanický farář přijal od dr. Beera z Německa výzvu k převzetí vedení Fatimského apoštolátu v ČR, byl to právě bratr Jiří Kotulan, který se tehdy jako člen týmu našich kostelníků, této služby ujal. A nejen to. Pokračoval v ní celých dvacet let. Nebyl to jediný jeho skutek, za který ho Pán odmění, jak pevně věřím. Bylo jich mnoho, od služeb Velkému náčelníkovi P. Soukopovi, pak přes všechny kněze, kteří ve Šlapanicích působili, až po poslední měsíce jeho životní Kalvárie. Bratře Jiří, děkuji Ti za všechno a spojuji se se všemi. V den Tvého pohřbu jsem fyzicky vyprovázel mého biskupa Karla Otčenáška, ale byl jsem srdcem také mezi našimi ve Šlapanicích. Zůstává mi po Tobě mnoho památek v srdci a také nejcennější publikace, ve kterých jsi zmapoval a zachytil život farnosti. Farnosti, ve které jsem mohl prožít nejkrásnější a nejplodnější období mého kněžství. Vzpomíná a žehná P. Pavel Dokládal

9 -9- PROPINKEJTE SE NA VELEHRAD Ve dnech 4. a 5. července 2011 se uskuteční na Velehradě tradiční Cyrilometodějské slavnosti Dny lidí dobré vůle. Již potřetí je součástí i turnaj ve stolním tenise Propinkejte se na Velehrad, který organizátoři připravují společně s Orlem a Katolickým týdeníkem. Je to týmová soutěž. V každém týmu jsou tři hráči, u kterých nehraje roli věk ani pohlaví. Celá akce začíná již na jaře, kdy po celé republice probíhají kvalifikační zápasy a osm nejlepších týmů si bude moci zahrát finále na Velehradě. Orel Šlapanice reprezentují dva týmy ve složení: 1. tým: Jiří Jašek, Miroslav Král, Michal Plotěný. 2. tým: Petr Julínek, Vratislav Medek, Miroslav Řezníček. Je to turnaj, kde se hraje opravdu kvalitní stolní tenis. V mnohých družstvech se objevují hráči, kteří hrají i divizi. V minulých dvou ročnících obsadil náš první tým krásné 4. místo. Těžko říct, jestli se na Velehrad letos propinkají, ale určitě by byli rádi, kdybyste je přijeli podpořit a povzbudit. Kdyby jim to nevyšlo, tak nevadí, ale vy se na Velehrad určitě vypravte. Byli jsme tam s celou rodinou již minulé dva roky a vždy jsme přijeli velice spokojení a opravdu jsme si to užili. Panuje tam velice příjemná atmosféra a vše je dobře zorganizované. Z programu, který je velmi bohatý, si vyberou všechny věkové kategorie. Co například nabízí letošní program: soutěž ve fotbalových dovednostech pod vedením Antonína Panenky; Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou; vystoupení Markéty Konvičkové účastnice 1. řady Česko-slovenské SuperStar; odpolední program pro rodiny s dětmi škola kouzel, hlavolamy, hádanky, hry, soutěže; fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí organizátoři soutěže zapůjčí dětem na hodinu fotoaparát a pak už bude jen na dětech, co vyfotí; pro mládež připravuje program (nejen pro dívky) časopis IN; klub deskových her; rodinná soutěž o zájezd k moři; ruční přepisování Bible; výstavy; vernisáže; prezentace jednotlivých organizací; ekologické aktivity v Archeoskanzenu; setkání vozíčkářů. Pondělí vyvrcholí tradičním koncertem, který podpoří čtyři charitativní projekty. Přenášet jej bude přímým přenosem Česká televize. Dále je zde spousta kolotočů, stánků, suvenýrů, jídla, pití prostě všeho, co by na správné pouti nemělo chybět a mimo jiné zde potkáte i spoustu známých tváří. Podrobný popis a organizaci letošních Dnů lidí dobré vůle najdete na Už jsme vás dost navnadili??? Tak neváhejte a určitě se na Velehrad vypravte! Uvidíte, že přijedete se spoustou zážitků a nadmíru spokojeni. rodina Jaškova

10 MARIÁNSKÁ ŠTAFETA Mariánská štafeta v Bošovicích se konala v neděli 8. května 2011 za účasti župní starostky Orla paní Marie Mackové z Kuřimi, pěti orelských praporů a členů župy dr. Jana Sedláka. Čestným hostem byl P. Tomáš Prnka ze Křtin, duchovní vzdělavatel Orla. O půl jedenácté se šlo průvodem ke kostelu, v němž bylo stužkování - zástupci jednotlivých orelských jednot (od nás mladá paní Jašková s dítětem na rameni) a mše sv. doprovázená dechovkou Zlaťanka z našich Kobylnic a zpěvem sólisty ( Ave Maria a další vložky). Místní zástupci byli v kroji. Kázání bylo působivé, pobídkou k návštěvě nedělní mše sv., jak vidíme z evangelia o emauzských učednících, kteří poznali Pána při lámání chleba. Je možné i dojet autem k bohoslužbě jinam, když nám třeba nevyhovuje čas doma. Připomněl Pannu Marii, Prostřednici všech milostí a vyzval k modlitbě o šťastnou volbu nového ústředního starosty Orla. P. Prnka přijal blahopřání k nedávným 85. narozeninám od starostky župy a místní duchovní správce P. Pavel Buchta přání k padesátinám. Na pohoštění v Katolickém domě vyprávěl pak otec Tomáš anekdotu o P. Macíkovi, který z okna fary slyšel mladíka, jak startuje neúspěšně motorku a přitom užívá šťavnatých výrazů. Napomenul ho, ať to zkusí bez nadávek. Motor ku podivu naskočil a kněz si prý ulevil slovy: Ono to jako na potvoru pomohlo! Hlásily se ke mně 3 sestry, jak mne zvala paní Skulínková vařily pro hosty. Dostal jsem výslužku a odpoledne byla prohlídka bývalé fary. Dnes je tam od obce výstava náboženských a uměleckých věcí, které shromáždil kantor Karel Fišer, rodák ze Zahnašovic a jiní sběratelé. Obraz větší velikosti (asi 1,5 x 1,5 m) Kázání sv. bratří Cyrila a Metoděje na farní chodbě je od malíře Jiřího Oborného. Na dvoře jsou kamenné sošky dětských postav, např. chlapec s ptáčkem ruce a ve stodole postava ženy z mramoru. Pak jsme zajímavým mlýnským schodištěm (jednotlivé stupně ze dřeva vždy zkoseny střídavě zprava a zleva, a to vždy proti sobě, aby se dalo pěkně na ně našlapovat) vystoupili na půdu, kde je mnoho různých pomůcek z dřívější doby např. do domácnosti, betlém od pánů ze Šitbořic (byli v Palestině, o čemž svědčí podoba betlémských domů) a jiné věci, co lidé donesli. Několik erbovních znaků připomíná bývalé majitele místní tvrze nad obcí z dálky viditelné, např. Pánů z Mezilesí, z Polánky, název: Tvrz Bošovských z Polánky dvě labutě, měli majetek i v okolí (náhrobní kámen na krchůvku z r. 1566). Poděkoval jsem panu starostovi za ochotný slovní doprovod a za možnost si věci vyfotit. Pak jsem se ještě informoval u auta orlů z Blučiny o novém orelském praporu, který si dali pořídit u firmy Alerion za 39 tisíc korun. Vyšívaná vlajka prý přijde až na sto tisíc. P. Josef Vlček

11 POUŤ DO KŘTIN Na první sobotu 4. června byla farní pouť do Křtin. Šofér autobusu nám vyprávěl, jak byl zraněn v 17 letech při hokeji. U nás mu však neslibovali uzdravení. V Hamburgu jej operovali a za dva týdny byl schopen chodit. Má titanový kloub v koleně, který se má po smrti vrátit. Část poutníků (např. pan starosta s paní, doc. Kureš s rodinou) šla pěšky, vyšli v 10 h. od fary, sešli jsme se nad Křtinami i s prateckými, pak šli průvodem se zpěvem a modlitbou do chrámu. Po vykonání svátosti smíření a pobožnosti promluvil při mši sv. bývalý šlapanický kaplan P. Dan Žůrek SDB, který působí v salesiánském středisku v Prostějově. Říkal, že s námi omládne o 19 let a zdůraznil působení Ducha sv. zvláště na naše vzájemné vztahy. Ten, kdo odpustí, dosáhne sám Božího odpuštění. Toto odpouštění je velký a těžký úkol, to na konci připomenul i místní duchovní správce Jan Peňáz a pozdrav pronesl i P. Tomáš Prnka. Při průvodu se světly jsme zpívali píseň Růže krásná. P. Dan si všímal dětí. V kapli je maketa zamýšlené dostavby druhé části ambitů kolem kostela jako protipól kaple sv. Anny. Zvali nás k večeři, ale museli jsme už ujíždět autobusem s poutníky domů. P. Josef Vlček S MOJŽÍŠEM NA HORU SINAJ Po vzoru četných poutníků jsme se i my, Míla a já, vydali na Pouť všech poutí do Svaté země. Hlavním úmyslem nebylo poznávání této malé země (asi jako Morava), ale především osobní návštěva pozemského domova Pána Ježíše, Panny Marie a mnoha Božích přátel, které známe z Bible. Potom totiž všechno, co slyšíme a prožíváme na Vánoce, Velikonoce, při mši svaté, čtení Písma se stává velmi blízkým důvěrným. Z důvěrného přátelství vzniká láska člověka k Bohu, dítěte k Otci a to je radost. Nedá se pár větami popsat toto výjimečné místo, kde je historie i moderna na každém kroku. Prolínají se tu civilizace a je zde neustálý vznik i zánik. Mnoho zeměpisných zvláštností od smaragdově zelené Galilee po zlatavou, suchou poušť Judska a Samaří, až k bělomodrému Mrtvému moři. Od hory Hermon 2814 m n. m., kde se ze sněhu rodí řeka Jordán, až do místa jejího zániku 400 m pod m. v Mrtvém moři a to na vzdálenost asi 220 km. Úrodná Jizraelská nížina, která dává úrodu dvakrát ročně proti málo úrodné a kamenité oblasti Jeruzaléma, atd. Ten zvláštní pocit stát u zdí Jericha, starých přes let, nad ním moderní lanovka na horu Pokušení. Pohledem se dotýkat oblečení, opánků, nářadí, svitků, předchůdců mnichů tzv. Essenských v Kumránu, kde pravděpodobně žil i sv. Jan Křtitel. Obdivovat stavitelské umění z doby krále Heroda Velikého v Cesareji, Masadě, aj. Zamyslet se nad ním; pán nad vším a všemi, ale sám žil stále ve strachu. Či nad vlastenectvím až k extremismu Zelotů, sebevraždou 1500 mužů, žen a dětí. Válečnému umění Římanů dobýt i tuto pevnost ve výšce 300 m nad úrovní terénu. V Jeruzalémě žasnout nad vybudováním tzv. šachty Siloamovy, studna z doby před 4000 v hloubce 20 m. Má

12 esovitý tvar, kopali ji z obou stran a setkali se s rozdílem 10 cm. Dopravením kvádrů až 20 tun těžkých u tzv. Zdi nářků. Mohl bych mluvit o skutečném Babylonu etnik, náboženství fanatizmu, rozdělení, ale i opravdové charitě. To všechno jsou jen vnějškové projevy, i když působí vnitřně. Ten pravý důvod pouti byl: Jít po pozemské cestě Pána Ježíše a Jeho přátel. Se zvláštní vnitřní radostí a vcítěním se do té a oné situace, v duchu si říkat: Tak, zde se narodil, zde žila Svatá rodina, takhle bydleli, zde byl začátek Eucharistie, tady se obětoval za všechny, zde byl oslaven, tam se modlil za jednotu, na tomto místě vstoupil na nebesa atd. Stejně tak procházet životem P. Marie, sv. Josefa, sv. Petra, patriarchů, proroků, učedníků, ale i těch, co ho nepřijali. Kdysi na prahu dospělosti v čase rozhodování, kterou cestou se dát, jsem dostal dar od Otce exercicie v Itálii. Každý z nás na závěr dostal polínko a na ně napsal své životní heslo a hodil do ohně Ducha svatého. Já si napsal: Pán Ježíš, moje cesta i cíl. No, a nyní na prahu stáří jsem si tu cestu mohl projít prakticky. Léta mezi tím byla časem hledání. Nebudu se zmiňovat o cestě Via Dolorosa. Velmi barvitě ji popsala velká poutnice paní M. Jetelinová. A nejen ji! Popravdě řečeno všude bylo příliš mnoho hluku a snahy vidět zase všechno za pár dní. Já to skutečné setkání s Bohem prožil na jiné cestě výstupem na horu Sinaj v Egyptě. Náročný byl už příjezd z Masady ke klášteru sv. Kateřiny Alexandrijské 840 km v 1 h v noci. Tam jsme dostali průvodce beduína Mussu = Mojžíše. Většina beduínů je vzdělaná, ale volný život má přednost! Naše skupina dostala jméno Sára. Doprovází nás další beduíni s velbloudy pro unavené, nebo zraněné od kamení, či pádu Ve 21 hodin vycházíme do hluboké tmavé noci, ve které svítí miliardy hvězd. Vidíme i ty naše vozy, ale jižněji. Měsíc je v úplňku, přesto je velmi tma. Občas v dálce zabliká světélko jiných poutníků noci. Nebo naopak světlo obydlí z kamenů, dřeva, plachet. Je to domov i útulek beduínů i poutníků. Slouží zároveň jako hospůdka a prodejna jejich výrobků. My občas se packáme přes kamení při světle svítilen, zato velbloudi našlapují velmi tiše. Opravdu jsme se vrátili o let zpátky. Ošidné světlo baterek dělá klamné stíny a ty ztěžují bezpečnost cesty. Jedna starší paní se natáhla přes cestu a jiná ztrácí dech. Obě vzápětí sedí. Ostatní šlapeme dál a výš k cíli. Zastavujeme na delší dobu asi po dvou hodinách u paty příkrého vrcholu hory. Zde končí i velbloudi! Nyní už asi tři čtvrtě hodiny stoupáme hadovitě po 750 stupních z balvanů vzhůru. Dech se krátí, pot se řine, oči hledí k nebi Konečně! Ve 4 hodiny jsme na místě a v boudách čekáme na konečný výstup asi 50 m. Zahříváme se dekami, kávou i alkoholem slivovicí. Jsme unavení, ospalí, zmrzlí: teploměr ukazuje 2 C. Po cestě i nyní měl každý možnost se zamýšlet nad sebou, jak jsme žili Desatero. Ale mysleli i na ty, které vzali s sebou do kapse srdce. Teď už jen čekáme na východ slunce. Ano, právě jsme prošli temnotou rokle, jak to čteme v žalmu. Ne, nebáli jsme se ani my. Měli jsme pastýře Mussu. Stejně tak máme i v životě pastýře Pána Ježíše i v dlouhé tmě těžkostí a zkoušek. Teď už jen čekáme na východ slunce, totiž setkání tváří v tvář! Kdy vyjde? To pozemské vyšlo během 9 minut, přesně v 5.29 h. Jsme ve výšce 2244 m n. m. Ta úžasná krása východu slunce!

13 Barvy, světlo, teplo, barevné skály, daleké výhledy, ale i jasný pohled na tu nebezpečnou cestu. Oči se nemohou nabažit krásy Božího díla, nechce se dolů. Ale ještě je třeba sloužit jako Pán Ježíš Co jsem prožil v duši, srdci, je mé tajemství i dar od Otce do života Jak se šlo dolů lehce i přes kamení, ale tam dole už čekala další zkouška věrnosti Bohu Zkrátka, tak už to v životě chodí Josef Mikulášek st. NOVINKY Z FARNÍ KNIHOVNY Smířená různost Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Tomáše Halíka kněze, filozofa, profesora není třeba dlouho představovat. Jeho knihy a články vycházejí v mnoha nakladatelstvích v řadě světových jazyků, získal prestižní ceny za literaturu a začátkem tohoto roku obdržel od Polské rady křesťanů a židů čestný titul Člověk smíření. Nová kniha, která právě vychází, je knihou rozhovorů s přítelem, knihou setkání a zralého přemítání o víře. Téma různosti a smíření je nejen v názvu, ale prolíná se celou knihou. Dává nám nahlédnout do minulosti jaký byl autorův myšlenkový vývoj, ale i do toho, o čem autor přemýšlí dnes a jaké si klade otázky: Potřebuje svět Boha a jaký je to Bůh? Je v různosti pohledů na člověka možné smíření a syntéza? Je dialog mezi různými pravdami víry a náboženství vůbec možný? Zvolená forma volného rozhovoru může být pro mnohé čtenáře bližší než přednáška či filozofický esej a rozhodně stojí za přečtení.

14 Světlo světa Benedikt XVI. Po úspěšných knihách rozhovorů (Křesťanství na přelomu tisíciletí a Bůh a svět) vychází třetí kniha v této sérii, kde Joseph Ratzinger odpovídá poprvé jako papež. A to otevřeně, nevyhýbá se žádné otázce způsobem, který je v dějinách církve výjimečný. Vyjadřuje se k sexuálním skandálům v církvi, vztahům se židy a muslimy, úpadku víry v západní společnosti i ke svému pontifikátu a tomu, čeho by chtěl dosáhnout. Možná se autorovi interview podaří pro nás zprostředkovat Svatého otce tak, že když mu člověk naslouchá a sedí vedle něho, necítí jen preciznost jeho myšlení a naději, která pochází z víry, ale zvláštním způsobem je vidět lesk Světla světa, tváře Ježíše Krista, který se chce setkat s každým člověkem a nikoho nevylučuje. Dobývat nebe : život svaté Kateřiny Sienské Louis de Wohl Román o svaté Kateřině Sienské je příležitostí seznámit se blíže s učitelkou církve a spolupatronkou Evropy - ženou, která se významně zapsala do dějin církve. Ač neměla žádné vzdělání, vynikala hlubokou vlitou moudrostí a láskou. Zasazovala se o řešení složitých konfliktů, které společnost její doby rozdělovaly. Její úsilí o mír a jednotu církve se dotklo papeže a mnoha evropských panovníků, kterým ukázala, že před rozumem zbraní je třeba dát přednost zbraním rozumu. Život svaté Kateřiny byl stavěním mostu do nebe, byl životem modlitby i mystických zkušeností. Deset slov o víře Bruno Ferrero Bruno Ferrero je salesiánským knězem a autorem známých knih pro potěchu duše. Jeho nová kniha opět potěší a povzbudí. V krátkých zamyšleních s příběhem ukazuje důvody, proč má smysl být křesťanem a kde lze nacházet přístřeší pro svou duši. Babičky a andělé Eduard Martin Oblíbené krátké postřehy a příběhy ze života jsou již šestou knihou, kterou Eduard Martin vydává. Je z ní opět cítit láska k životu a tolik potřebná naděje. Tentokrát se příběhy nesou v duchu dětských otázek a odpovědí babičky. Kouzelná svěžest dětských pohledů a otázek je schopná pojmenovávat věci kolem nezvykle, někdy překvapivým způsobem, a tím vést dospělé k novému pohledu na svět. Farní knihovna bude před prázdninami naposledy otevřena v neděli 3.7. po deváté mši svaté. Využijte příležitosti a přijďte si pro knihu na dovolenou! Lenka Klašková

15 KŘESŤAN ZA VOLANTEM: ŽIVOT JE CENNÝ Koncem června začíná letní období a pro mnoho lidí začíná dovolená. Přeji všem, aby mohli klidně prožít několik dní zaslouženého klidu a oddechu. Zároveň bych chtěl ty, kteří se chystají na cestu do různých míst jejich prázdninového pobytu, vybídnout k opatrnosti. Bohužel každý den, a zvláště o víkendech, dochází na silnicích k nehodám, při nichž je tragicky zmařeno mnoho lidských životů; a více než polovina obětí jsou mladí lidé. V posledních letech bylo vykonáno mnoho pro to, aby se těmto strašlivým událostem předešlo, ale s přispěním a nasazením všech se může a musí udělat ještě mnohem víc. Je třeba potírat nepozornost a povrchnost, jež mohou ve vteřině zničit vlastní budoucnost i budoucnost druhých lidí. Život je cenný a jedinečný: je třeba si ho neustále vážit a chránit ho, mimo jiné také korektním a rozvážným chováním na silnicích. Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI. TĚŽKÝ ŽIVOT ZA VOLANTEM Pane faráři, Vám se v noci zdálo o tom, že jste řídil, že jo? pravila mi paní Turhobrová při farní snídani. Jak to víte? divil jsem se. Já vím všechno, smála se. Jezdil jste za hustýho provozu, stupeň číslo 4. Jste dokonale informovaná, uznal jsem, ale pořád nevím od koho. Přece od Vás. V noci jste křičel ze spaní tak silně, že to bylo slyšet až v mým pokoji. A co jsem křičel? Tak jeď, ty idiote! Na co čekáš? Kam se hrabeš? Tohle jsem opravdu křičel? To se ví, a ještě mnoho jinýho. Taky jste se modlil: Svatej Kryštofe, chraň mě! A toho hlemejždě přede mnou taky, jinak ho slisuju, jestli nepřidá! Víc nevím, jelikož jsem si musela strčit špunty do uší, abych spala. Tak vidíte, jak má kněz těžkej život, ospravedlňoval jsem se. Ani v noci se, chudák, pořádně nevyspí při takovejch hrůzostrašnejch snech. Zpracováno podle knihy Jiřího Barhoně: Všichni svatí s hašlerkou

16 MODLITBA PŘED DOVOLENOU Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, když byl k tomu čas - ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas. Tys dovedl zavést své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli. V mlčení, tichu a samotě jsi hledal odpočinek pro sebe i pro druhé. Máme před sebou dovolenou, Pane. Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. Příliš jsme zvyklí žít stále v hluku a mezi množstvím lidí. Kempinky i všechna výletní místa bývají teď přeplněna. Na koupalištích, na plážích - tělo na těle. I v přírodě nás ohlušují magnetofony, telefony... Dovedeme urazit stovky, tisíce kilometrů, abychom se mohli pochlubit, kde až jsme byli a co všechno jsme viděli... Rádi bychom stihli za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během roku doma, na chatě, chtěli bychom se více věnovat i svým oblíbeným "koníčkům"... Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení! Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou! Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho, samotu, klid. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa na rozkvetlé louce v podvečer na břehu rybníka, na vrcholu hor, v opuštěném kostelíku...! Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat! Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu, abychom tváří v tvář Tobě samému, Pane, dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok svůj život, svou práci, své jednání, svůj vztah k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi, dětem, přátelům, sourozencům... svoji lásku k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry, že Ty sám mi ukážeš mé prázdninové cesty...! Převzato z Datum uzávěrky dalšího čísla časopisu : Plánované datum vydání: OKÉNKO časopis farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Vydává Římskokatolická farnost Šlapanice u Brna, Masarykovo nám. 9, Šlapanice telefon: , NEPRODEJNÉ!

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více