Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracovala: Lenka Hejtmánková Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis 2

3 Ráda bych poděkovala vedoucímu bakalářské práce, panu Mgr. Davidu Kročovi, Ph.D., za jeho pomoc a rady při zpracování závěrečné práce. 3

4 Obsah 1.0. ÚVODEM SPISOVATEL ARNOŠT LUSTIG K životním osudům Tvůrčí cesta ŽIDOVSKÁ TEMATIKA ŽENSKÉ HRDINKY V PRÓZÁCH ARNOŠTA LUSTIGA KE GENEZI PRÓZY MODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOU Ke kompoziční výstavbě prózy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Prostor prózy jako existencionální kategorie Vývoj a charakteristika hlavních, vedlejších a epizodních postav KE GENEZI PRÓZY NEMILOVANÁ 23 (Z DENÍKU SEDMNÁCTILETÉ PERLY SCH.) 6.1. Ke kompoziční výstavbě prózy 25 Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) 6.2. Prostor v próze Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Postavy v próze Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) ZÁVĚREČNÁ KOMPARACE ŽIDOVSKÝCH HRDINEK 35 V ANALYZOVANÝCH PRÓZÁCH 8.0. LITERATURA Primární literatura Sekundární literatura RESUMÉ 42 4

5 1.0. Úvodem Cílem této práce je nahlédnout do Lustigovy poválečné tvorby prostřednictvím srovnání dvou románových próz z období druhé poloviny dvacátého století a přiblížit na ústředních postavách analyzovaných próz osudy židovských žen v době druhé světové války. Předmětem našeho zájmu se staly prózy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.). Bude nepochybně zajímavé sledovat, čím se tato dvě díla podobají a naopak liší, protože hlavní židovské hrdinky již zmíněných titulů prošly podobnou zkušeností existence v koncentračním táboře. Více se této problematice budeme věnovat v kapitole Závěrečná komparace židovských hrdinek v analyzovaných prózách. Tragický osud Židů jako parabolu údělu novodobého člověka zobrazoval Lustig již od svých prvních povídkových souborů Noc a naděje a Démanty noci. Koncentráčnická zkušenost jednou provždy předurčila tvůrčí usilování i směřování tohoto autora opakovaně prohlašujícího, že ve srovnání s holocaustem se mu jeví všechny ostatní náměty jako malicherné. Takže vlastně od konce padesátých let, kdy Lustig vstoupil do literatury, píše stále onu tematicky podobnou knihu. Knihu o tom, jak určitá skupina lidí vynaložila mimořádné úsilí, aby sprovodila ze světa jiné lidské společenství. Na rozdíl od autorů tzv. koncentráčnické literatury vychází autor z vlastní zkušenosti pohledu na fyzické a zejména duševní a mravní utrpení těch, kteří jsou bezbranní: dětí, žen a starců. Tři léta přetrpěná ve vyhlazovacích táborech, se tak stala zdrojem inspirací pro jeho osobitou prozaickou literární tvorbu. V práci se postupně zabýváme kompoziční výstavbou textu. Soustředíme se zvláště na literárně vědné pojetí pojmu postava a na rozbor určitých postav obou próz. Poukazujeme na téma ženského utrpení, kde Lustig dokazuje, že spojení motivu ženské krásy a statečnosti s motivy krutosti a násilí není nemožné. Zaměříme se také na postoj autorových hrdinů ke klíčovým existencionálním otázkám: vnímání života a smrti, přístup k nim a jejich akceptování. K plnému pochopení autorových próz je nutné znát i nejdůležitější okolnosti z Lustigova života a jeho vstupu do literatury, neboť právě v prózách se odráží Lustigovy životní zkušenosti. 5

6 2.0. Spisovatel Arnošt Lustig 2.1. K životním osudům Český spisovatel židovského původu, prozaik a romanopisec Arnošt Lustig se narodil v Praze. Navštěvoval měšťanskou školu, ze které musel odejít, jakmile vyšly v platnost norimberské zákony. Po skončení školní docházky ho rodiče dali do učení v krejčovské dílně a později pracoval jako ozdobník v dílně na kožené výrobky. V roce 1942 ještě jako dospívající chlapec zažil koncentrační tábor Terezín, roku 1944 pak Osvětim a Buchenwald. Tato nepříjemná zkušenost se stala doživotní inspirací při psaní jeho próz, a právě proto je nazýván kronikářem židovského osudu. 1 V padesátých letech se stal posluchačem Vysoké školy politických a sociálních věd v Praze. Poté začal uvažovat o novinářské činnosti. Pracoval jako redaktor v Československém rozhlasu a svými články přispíval i do Mladé fronty, Zemědělských novin nebo do Židovského věstníku v Izraeli, kde působil jako válečný zpravodaj. O zkušenostech žurnalisty sám říká: Novinářství učí úspornosti, kázni, humoru a pokoře. Nemůžete čekat na inspiraci. Musíte začít cokoli, co vám šéf určí. Učí vás vyjadřovat se s ohledem na čtenáře. Užívat nejjednodušších a nejpřesnějších výrazů. Sloužit námětu a čtenáři. Pak přijde moment, kdy se vám to přestane líbit, je to rutina. Je to povrchní, opakuje se to a nedovoluje vám to jít do hloubky. 2 Izrael se pro něj stala místem, kde poznal svoji ženu Věru Weislitzovou, s níž se seznámil ještě v koncentračním táboře. Je autorka básní Dcera Olgy a Lea. Na otázku, jaká je básnířka a spisovatelka, odpovídá Lustig takto: Píše lépe než já. Píše anglicky stejně jako česky. New York Times jí otiskly verše na první stránce, to se mně ještě nestalo. Píše už přes dvacet let a své dívčí jméno si ponechala, aby nebyla závislá na mé pověsti. 3 Vychovali spolu dvě děti, dceru Evu a syna Josefa, který v současné době působí jako filmový režisér a asistent na Americké univerzitě ve Washingtonu. Vedle novinářství se věnoval i filmu. V roce 1960 se stal scenáristou Filmového studia Barrandov. Několik Lustigových děl se dočkalo úspěšných filmových adaptací. Jsou jimi televizní inscenace Modrý den a Sousto z roku 1960 a Transport z ráje z roku 1961, které 1 LUSTIG, ARNOŠT. Dobrý den, pane Lustig (Myšlenky o životě). Praha: Aequitas, 1999, s HAMAN, ALEŠ. Arnošt Lustig. Jinočany: H&H, 1995, s LUSTIG, ARNOŠT. Dobrý den, pane Lustig (Myšlenky o životě). Praha: Aequitas, 1999, s

7 vytvořil režisér Zbyněk Brynych. O rok později natočil Jan Němec film Démanty noci. Světový ohlas zaznamenalo dílo Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Psaní se tak pro něj stalo záležitostí spíše vnitřního myšlení. Považuje to za určitý druh lásky - fascinující a nikdy nekončící. Kdežto film láká autora nejen šancí oslovit více lidí, ale i jinými možnostmi vyjádření než literatura. Roku 1968 emigroval do USA. Byl sám, bez přátel a finančních prostředků. Nevěděl, jakým způsobem se bude ubírat jeho další život. Postupem času se naučil tak dobře anglickému jazyku, že jeho další kroky směřovaly k práci na univerzitě v Iově, až se vypracoval natolik, že od roku 1973 přednášel na Americké univerzitě ve Washingtonu evropskou literaturu, literární imaginaci, tvůrčí psaní a dějiny druhé světové války v literatuře a filmu. Dnes považuje USA za svůj domov, kde získal důležité postavení a zasloužené uznání. K životu v USA se vrací slovy: Jako spisovatel a scenárista jsem žil dobře. Když jsem chtěl vidět Honolulu, poslali mne tam dvakrát. Když jsem chtěl navštívit San Francisco a shlédnout pobřeží nebo dům a hrob Jacka Londona, mohl jsem. 4 Jeho cesty však vždy povedou tam, odkud pochází, a kde začal svoji spisovatelskou dráhu: do Prahy. Arnošt Lustig patří k nevelkému počtu našich autorů, jejichž dílo proniklo do světové literatury, o čemž svědčí i mnohá ocenění prestižními literárními cenami, které obdržel za své publikace. Získal National Jewish Book Award za novely Dita Saxová a Nemilovaná, cenu National Book Award a B nai B rith Book Award za dílo Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. V samém závěru loňského roku se náš významný spisovatel dožil osmdesátin. Právě u této příležitosti jeho životního jubilea mu byla udělena cena Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění), kterou převzal z rukou bývalého ministra kultury Martina Štěpánka. 4 HAMAN, ALEŠ. Arnošt Lustig. Jinočany: H&H, 1995, s

8 2.2. Tvůrčí cesta Lustig knižně debutoval v roce 1958 povídkovými soubory Noc a naděje a Démanty noci, jejichž součástí je autobiografická povídka Tma nemá stín. Další sbírka z roku 1959 nese název Ulice ztracených bratří. V této knize se autor soustředil na bizarní evokaci atmosféry prvních poválečných let a na příběhy mladých lidí, jež prožitek války natrvalo vyšinul z normálu. Dílo je složeno ze tří próz Velká bílá cesta, Můj známý Vili Feld a Dívka u oleandrového keře. K umělecky nejzdařilejším patřila povídka Můj známý Vili Feld, která vyšla v roce 1961 v přepracované podobě jako novela. Lustig v ní popisuje složitý vztah vypravěče Jindřicha Krause k židovskému obchodníkovi Vilimu Feldovi. Téměř po třiceti letech ji Lustig rozšiřuje v román Král promluvil, neřekl nic. V roce 1962 dosáhla výrazného čtenářského ohlasu novela Dita Saxová, která se kvůli své zkušenosti z nacistického lágru nedokázala vyrovnat s poválečným životem v míru. O rok později se na knižním trhu objevila sbírka čtyř povídek Nikoho neponížíš. Z Lustigovy rozsáhlé tvorby ocenila literární kritika nejlépe dílo, které zaznamenalo velký úspěch na světovém literárním trhu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1964). Sbírku Hořká vůně mandlí z roku 1968 tvoří čtyři novely Dům vrácené ozvěny, Člověk ve velikosti poštovní známky, Právo bez boha a Chvíle hned po ránu. Autobiografické zážitky z arabsko-izraelské války líčí román Miláček z roku O deset let později se Lustig ve svém díle Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) znovu vrátil k motivice příběhu o mladé židovské dívce, nucené vydělávat si na živobytí prostitucí, která se snaží uniknout před transportem do koncentračního tábora. Roku 1988 vyšla sbírka Neslušné sny, jejíž součástí jsou prózy Dívka s jizvou, kde krvavá pomsta dívky na jednom z vrahů jejích rodičů zanechává nevyhladitelnou stopu na její duši; Neslušné sny a Modrý den. Posledně jmenovaná sbírka vypráví o německé prostitutce, která projeví více cti než nacistický důstojník, pro nějž rozkoš ze zabíjení znamená součást běžného života. Přepracovaná verze povídky Tma nemá stín ze souboru Démanty noci vyšla v roce O rok později se dílo Colette. Dívka z Antverp soustřeďuje k otázce, zda si lze vůbec představit podmínky tak hrůzné a ponižující, aby udolaly v člověku touhu po lásce a štěstí. Následuje dílo Tanga. Dívka z Hamburku, kde se hlavní hrdinkou stává cirkusová krasojezdkyně, jejíž příběh je zprostředkován pohledem chlapce, který se poprvé setkává s tajemstvím lásky a erotiky. 8

9 3.0. Židovská tematika Arnošt Lustig patří mezi spisovatele, kteří se po dobu své spisovatelské dráhy zabývají jedním tématem. Jediným námětem jeho děl se stal život v nacistických koncentračních táborech a vyvražďování Židů za 2. světové války. Čtenáři, kteří znají Lustigovu tvorbu, snad ani nové téma neočekávají. Tato vlastní zkušenost ho poznamenala natolik, že se od ní nechce odpoutat, a to ani v případě, že měl velké štěstí a dočkal se konce války. Mezi spisovatele, jejichž tvorba se váže k tzv. židovské tematice, patří například Jiří Weil, Norbert Frýd, Ladislav Fuks, Viktor Fischl a mnoho dalších. Židovská tematika pro ně znamenala možnost vnést do literatury nový pohled na hrdinství, než jaký připouštěli marxističtí kritikové. A právě v takové atmosféře se na počátku šedesátých let zrodila Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Lustigova próza vychází ze zásad českého psychologického románu, jehož podtext spočívá v tom, že autora poznamenala krutá zkušenost z koncentračních ghett. Jeho začátky jsou spjaty s tzv. druhou vlnou okupační prózy, která se stala přínosem pro českou literaturu tím, že přinesla možnost uměleckých postupů moderní světové literatury. Je to především snaha vycházet z bezprostředního a hlubokého prožitku, která vede autory ke zvýšené pozornosti k životním faktům. 5 Autoři, kteří patřili do této druhé vlny, se snažili najít souvislosti mezi prožitky války a současným stavem společnosti. Jejich cílem bylo sblížení literatury se skutečností. Poválečná atmosféra byla silně ovlivněna nárůstem socialistického smýšlení, které konec okupace spojovalo s možností vytvořit novou společnost, budovanou na principu solidarity a kooperace. 6 Autoři se více zaměřují na psychologickou introspekci postav. Využívají řadu kompozičních postupů protikladnost časových rovin minulosti a přítomnosti, zvýraznění detailu nebo oslabení tradiční kauzality děje. Lustig zaujal hned od počátku své tvorby s židovskou tematikou přední místo mezi významnými autory. V rozhovoru s Karlem Hvížďalou uvádí důvody, proč se zabývá právě touto tematikou: Psaní o židovském osudu je pro mne zároveň psaním o osudu člověka, pokud to nechcete obrátit. Protože jsem prožil takzvané tvárné roky v koncentračních táborech v Terezíně, v Auschwitz-Birkenau a v Buchenwaldu, odkud jsem při transportu smrti do Dachau utekl a dostal se až do Prahy, zdálo se mi, že je to nejpodstatnější námět. Člověk. Svět. Osud. Štěstí. Doba, v níž žiju. Budoucnost člověka. Jeho paměť. 7 5 HAMAN, ALEŠ. Východiska a výhledy. Praha: Torst, 2002, s HAMAN, ALEŠ. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H&H, 2000, s HVÍŽĎALA, KAREL. České rozhovory ve světě. Praha: Československý spisovatel, 1992, s

10 Lustig využívá svých zážitků a zkušeností z koncentračních táborů i ve svých hodinách se studenty washingtonské univerzity, kdy se jim snaží objasnit židovskou katastrofu, což dokládá ve své publikaci Odpovědi slovy: Učím vás to proto, abyste, kdyby k tomu zase došlo, nebyli slabí nebo zoufale důvěřiví, jako tehdejší generace Židů, kteří tomu nevěřili, protože na to nebyli nijak připraveni, protože byli příliš civilizovaní a ztratili pud přežít, nebo ho potlačili, a měli řadu dalších chyb. 8 Židovské téma umožňuje Lustigovi nahlédnout na otřesené a zpochybněné lidské svědomí nebo spíše na to, co z něho zbylo. Zásadně odmítá teze o židovském mesianismu: Nikdo nemůže být mesiášem mezi národy. To jsou předsudky, které jsou škodlivé. Největším vítězstvím Židů je to, že mají svou krajinu a že se zařadili mezi normální národy naší planety. 9 8 LUSTIG, ARNOŠT. Odpovědi. Jinočany: H&H, 2000, s MIKULÁŠEK, ALEXEJ. Literatura s hvězdou Davidovou. Praha: Votobia, 1998, s

11 4.0. Ženské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Již v roce 1962, kdy Lustig napsal novelu Dita Saxová, se počíná v jeho tvorbě linie, ve které staví do popředí svých děl ženské hrdinky. Dále následují povídka Dívka s jizvou z povídkové knihy Nikoho neponížíš. Po Kateřině Horovitzové píše Lustig další dílo, tentokrát o mladé dívce, která je nucena živit se prostitucí, aby unikla před koncentračním táborem. Kniha nese název Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.). Ženské postavy byly výrazným fenoménem české poválečné dramatiky. Zájem o ženský osud prostupoval všemi žánry, dominoval však zejména v těch hrách, v nichž postavy žen, jejich trpný úděl a statečnost, s níž ho snášejí, případně dokáží překonávat, utvářejí protipól mužskému světu velkých činů a dějin, tedy především v hrách s aktuální válečnou tematikou. Nejinak tomu bylo i u Arnošta Lustiga, který převážně obsazoval na post hlavních hrdinů ženy. Ženské hrdinky si autor vybral ze zcela prostého důvodu. Viděl jsem osudy žen za války. Chovaly se lépe než muži. Jejich osudy byly strašné. Tak to cítím. Nemohu čtenáři nic nalhávat. Musí to být pravé. Proto píšu o ženách. Ty jsou pravé. 10 Lásku k ženám získal autor díky vřelému vztahu ke své matce, kterou považuje za vzor ženské dokonalosti a lidskosti. Váží si žen, protože byl svědkem jejich nelehkého osudu v lágrech, kdy byly nuceny zabíjet a střílet, aby samy přežily. Věří, že všechno lidské se narodilo z matky a že se žena rodí jako krásná květina a že tím nejhezčím, co v ní je, upoutává muže. Jeho vztah k ženám se projevuje různě. Miluje je a závidím jim. Dokonce se s nimi ztotožňuje natolik, že se sám někdy cítí jako žena: Byl bych docela rád na chvíli ženou, abych to viděl z první ruky. Ráb bych jednou dokázal popsat, co je to krása ženy. Pořád si myslím, že popsat krásu ženy znamená v mnoha směrech nesmrtelnost člověka. 11 Své myšlenky o ženách uzavírá tvrzením, že ženy jsou žádoucnější a užitečnější tvorové než muži. Z předchozích tvrzení tedy jasně vyplývá, proč se autor zabývá popisem toho, co se stalo právě mladým ženským hrdinkám. Viděl jsem za války hodně zabitých. Zabít mladou ženu znamená zabít krásu, mládí, všechny možnosti, které poskytuje život. Znamená to zabít kouzlo, 10 LUSTIG, ARNOŠT. Dobrý den, pane Lustig (Myšlenky o životě). Praha: Aequitas, 1999, s LUSTIG, ARNOŠT. Dobrý den, pane Lustig (Myšlenky o životě). Praha: Aequitas, 1999, s

12 jako by někdo zničil semínko růže, ještě než vyroste, sotva zasazené. Psát o nich je pro mě iluze, kterou lze možná prodloužit opar jejich života. 12 Ženy vyvolávají v Lustigovi touhu být lepší a statečnější. Přinášejí mu jiný pohled na život a obohacují jeho smysl. 12 LUSTIG, ARNOŠT. Dobrý den, pane Lustig (Myšlenky o životě). Praha: Aequitas, 1999, s

13 5.0. Ke genezi prózy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou je jedna z nejznámějších povídek Arnošta Lustiga, autora, který sám jen o vlas unikl smrti útěkem z transportu do koncentračního tábora. Děj prózy o třech číslovaných kapitolách je zasazen do roku 1943 a je založen na dvou skutečných událostech. Na sklonku války (roku 1943) nacisté zatknou v Itálii bohaté židovské obchodníky s americkými pasy, kteří se vracejí z emigrace zpět do své vlasti. V té době jsou právě zajati vysocí němečtí důstojníci a Židům je přislíbena svoboda, pokud pošlou tučnou finanční částku ze svých kont do říšské banky. Pro německé úřady to byla cenná kořist, která slibovala zajímavé možnosti. Druhá událost vypráví o mladé polské krásce, která se ještě před svou smrtí v plynové komoře odhodlala k činu, jehož nebyl nikdo z přítomných schopen. Poslední zbytky naděje na život pozbyla, když se zmocnila zbraně německého vojáka, jehož usmrtila a další vojáky postřelila. V novele Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou se setkáváme s mladou a krásnou Kateřinou, kterou zachrání ze spárů německých vojáků prominentní Žid Herman Cohen, zajatý společně s dalšími devatenácti bohatými Židy převážně polského a českého původu. Kateřinu zahlédl při selekci na rampě osvětimského koncentračního tábora. Okouzlen její krásou a odhodláním žít, žádá i o záchranu jejího života. Hlavním velitelem celé akce je Bedřich Brenske, který svolí k tomu, aby je Kateřina doprovázela, protože ví, že se mu naskýtají další možnosti vydírání. Kromě prostředí osvětimského koncentračního tábora je dalším důležitým prostorem, v němž se děj odehrává, i vlak, který vozí skupinu zajatců po celém Německu. Brenske je neustále ujišťuje, že návrat zpět do své vlasti je blízko a proto jim předvede i loď, která je má údajně přepravit z Hamburku přes moře. Po celou cestu z nich mámí podpisy na dokumentech potvrzujících finanční převody z jejich kont ve prospěch německé říše. Teprve když je celá skupina zadržených Židů zcela finančně zruinována a naděje na záchranu holého života se pomalu rozplývá, jeden ze zajatců ztrácí nervy, za což je následně potrestán ztrátou života. V tu chvíli je jasné, že Němci svoje sliby nedodrží a že to všechno byla jen hra, ze které chtěl Bedřich Brenske získat co nejvíce. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou je dílo plné děje. Výchozím bodem příběhu je Osvětim. Do Osvětimi se vrací vlak se zajatci kvůli Cohenově svatbě s Kateřinou, která se tak stala další z mnoha podmínek jejich odjezdu, kterou Brenske požaduje. 13

14 Pocity hrůzy, strachu a pochybností židovských rukojmí jsou navíc násobeny řadou osvětimských komínů se stoupajícím dusivým kouřem a přítomností neznámého krejčího a rabína Dajema. Krejčí v úvodní scéně prózy bere na přání Cohena míru na nové šaty pro sebe a Kateřinu a v závěru se objevuje jako příslušník německé armády. Dajem naopak oddává Cohena s Kateřinou. Dajemův zpěv a jeho modlitby při svatebním obřadu, stejně jako krejčího zkušenost a myšlenky, jsou zároveň prostředkem dějové anticipace. Účinek celého příběhu, odehrávající se v prostoru synagogy, železničního vagonu a šatny, spočívá v napětí mezi nadějí na záchranu, podporovanou sliby vyděračského důstojníka Brenskeho, který požaduje od zajatců stále vyšší sumy výkupného, a mezi neúprosným osudem, který oběti čeká po vyčerpání jejich finančních zdrojů. Novela je založena také na tom, jak své postavení vnímají hlavní hrdinové, a tím, jak je vidí čtenář. Dodejme jen, že autor implicitně naznačuje čtenáři i obětem, jaký bude další jejich vývoj v následujících chvílích. Josef Vohryzek v recenzi Lustigovy knihy postřehl důležitý rys díla, jímž ji ironizoval: Ironická je vybraná korektnost velitele tajného oddělení Brenskeho, ironická je celá ta oklika, kterou Brenske své zajatce dovede až k jejich konci, ironickou příchuť má celá ta jejich odlišnost, privilegovanost a proto i extravagantní nechápavost, a cosi ironického je i v přísné objektivitě, s jakou to Lustig vypravuje, s jakou od začátku ukazuje všechny karty a zápletku staví ne na utajení, mystifikaci, vytváření mylných předpokladů o tom, jak to může skončit, ale jak ji staví výhradně na retardaci. 13 Slova Vladimíra Novotného potvrzují, že Lustig vytvořil tragický hymnus na krásu a skloubil ho s velkou stylistickou suverenitou s dikcí moderního žalmu, aby mohl popsat jednu z bezpočtu brutálních epizod smrti. 14 Charakteristickým znakem Lustigovy tvorby je přepracování již napsaných děl. Pravidelně se k nim vrací a upravuje je. Výjimkou je dílo Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, která je ve všech svých vydáních textově téměř identická. Kromě drobných vpisků prováděl autor jen menší úpravy v členění odstavců. Autor sám přiznává, že Kateřinu Horovitzovou napsal za čtyřiadvacet hodin a nezměnil ani řádku, jen přidal dva odstavečky. Cítil, že to je ono. Obsah a forma bohudík splynuly. Jindy cítí, že se to dá ještě zlepšit. Chtějí-li mu to vydat znovu, proč by to neudělal? Nejsou to změny od základu, základ je dán. Žádná povídka, žádná kniha není vyhraná bitva, je to kompromis. 13 VOHRYZEK, JOSEF. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Literární noviny, 1964, roč. 13, č. 26, s NOVOTNÝ, VLADIMÍR. Horror Horovitzová. Mladá fronta Dnes, 1991, roč. 20, č. 52, s

15 Naštěstí to čtenář neví. Ten dostane to, co dostane. Sloužíte dvěma pánům. Jeden je vaše povídka, druhý je čtenář. Jinak se to nehraje. 15 Dle autorova výroku o přepracování jeho vlastních děl vyplývá, že cílem jeho úprav je vylepšení textu tak, aby umožnil čtenáři hlouběji prožít umělecké sdělení, které mu zprostředkuje. Přepracování již vydaných děl není v dějinách literatury ničím výjimečným. Stejně tak jako Lustig, upravovaly svá díla stovky autorů. Jmenujme například Petra Bezruče a jeho Slezské písně. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou vyšla v roce 1964, byla přeložena do angličtiny a vydána v Londýně. Námět k sepsání této prózy získal Lustig od svého kamaráda Ericha Kulky, který mu řekl: Byla legenda v Birkenau v Osvětimi, že jedna krásná devatenáctiletá Židovka, když jí důstojník SS poručil, aby se svlékala a tančila, protože byla tanečnice, mu vytrhla pistoli, zastřelila ho a poranila jeho adjutanta. 16 Lustig se této legendy chopil a napsal tak příběh o mladé Kateřině Horovitzové. Na motivy tohoto díla vznikla úspěšná televizní inscenace v režii Antonína Moskalyka z roku Režisér Moskalyk vytvořil na obrazovce možnost nevyprávět jen otřesný příběh o osudech skupiny zajatců amerických občanů židovského původu a o dívce v nacistických táborech, ale ponořil se hluboko do psychologie lidí v krajní situaci. Podařilo se mu zachytit jejich vnitřní boj o život, rozpad všech jistot a iluzí, propastnou hrůzu a nově nalezenou důstojnost. I ve znamenitých hereckých výkonech, zejména Jiřího Adamíry, je zachována jistá autenticita myšlenek a pocitů, u jejichž zrodu je divák přítomen. Ucelené dílo ovšem není mimořádné jen v souvislostech televizních, ale své významné místo má také v kontextu naší kultury 15 LUSTIG, ARNOŠT. Dobrý den, pane Lustig (Myšlenky o životě). Praha: Aequitas, 1999, s BEDNÁŘOVÁ, JANA. Povídání o Katce a jiných Květy, 1990, roč. 1, č. 47, s

16 5.1. Ke kompoziční výstavbě prózy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Novela je rozdělena do tří částí označených arabskými číslicemi. Příběh je veden z pozice autorského vypravěče, který své komentáře a nadhled potlačuje ve prospěch postav, především jejich promluv, vtiskujících próze ironicko-tragický rozměr. Ten je na jedné straně zdůrazňován korektností promluv gestapáckého velitele, které člení jednotlivé etapy cesty zajatců k pomyslné svobodě a oklikami zpět k smrti, a na straně druhé, důvěřivou noblesností Židů a jejich vírou ve svobodný život. Autor dílo oživuje přímou řečí, a to zvláště v četných monolozích Bedřicha Brenskeho a v dialozích s Hermanem Cohenem, které mají vyvolat zdání obchodního jednání na rovnocenné úrovni obou partnerů. Za velmi podstatné považuji také vnitřní monology hlavních postav novely. Zase jí vytanula na mysli nejmladší sestra Lea, pro kterou by byla škoda, kdyby musela zůstat vedle. Tak se v ní znovu a znovu obnovovaly nové výčitky, že opustila svou rodinu. [ ] Utěšovala se, že každý by to na jejím místě udělal zrovna tak. 17 Lustig rovněž místy užívá kurzívy, a to například tehdy, když se na nástupní rampě mluví o plynu nebo při naznačení souvislostí soumraku a tábora. Na tábor se snáší jednak soumrak skutečný, v podobě blížící se noci, ale také soumrak v přeneseném významu brzkého konce a smrti. Příznačným prvkem je i snaha o zpomalení děje, v němž se hlavní hrdinové pokoušejí najít cíl cesty, která nikam nevede. Lustigova novela se řadí svou kompoziční výstavbou ke kompozici tektonické. Zakončení díla je uzavřené, neboť příběh končí smrtí Kateřiny a ostatních Židů. Z titulu se dozvídáme jméno hlavní hrdinky. Jedná se o titul protagonistický. Modlitba v titulu díla má symbolický význam, kde můžeme spatřit jistou paralelu k modlitbám rabína Dajema z Lodže, které pronáší nad mrtvým tělem Kateřiny. Ty má maličká, ty má něžná, ty má statečná. Pochváleno budiž tvoje jméno, dříve než jméno boží. Ty má kurážná, ty má bojující. Stokrát budiž pochváleno tvoje jméno. (s. 116) Lustig nedodržuje přirozenou časovou posloupnost. Z přítomnosti neustále odbočuje ve vnitřních monolozích Kateřiny do minulosti a také předjímá věci budoucí. Činí tak pouze v narážkách, které se jeví čtenáři jako více než zřejmé. Tato skutečnost však kontrastuje s vnímáním reality jednajících postav. Druhá část díla působí poněkud staticky kvůli neustálému prodlužování a únavnou jízdou vlakem, který vozí skupinu Židů po celém Německu. Teprve třetí část je těžištěm děje, kdy události vrcholí. 17 LUSTIG, ARNOŠT. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 21. Z tohoto vydání pocházejí také další ukázky z knihy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Odkazuji na ně číslem strany přímo v textu.

17 Na počátku příběhu není Kateřina středem pozornosti, její role však dostává postupem času zcela jiný rozměr. Lustig využívá principu gradace právě od druhé části, kdy vrcholí pointa překvapivým činem Kateřiny. Již od počátku je děj založen na neustálém opakování tematiky smrti, strachu a beznaděje. Tento obraz špinavých a páchnoucích zákoutí je pro Lustigovu tvorbu příznačný a má svou funkci. Nejenže vytváří atmosféru daného místa, ale zároveň naznačuje dusnou a trpkou atmosféru okupačního temna. Přibližnou představu o tom, jak vypadalo prostředí koncentračního tábora, si čtenář může udělat díky motivu továrních komínů, z nichž neustále šlehají plameny a všude je plno kouře: Z budov, které vypadaly jako továrny anebo jako krematoria, stoupaly stále a stejně hučivě jako prve plameny a oheň, ale nezdálo se, že by mohl být tak blízko vedle sebe takový počet krematorií. Plameny osvětlovaly hlučně a do výše nad sebou ještě dým, černý, jako by ho ani rudá barva plamenů neožehla a nezbarvila (s. 56) Motiv plamene se objevuje také v závěru díla, kdy Kateřina zastřelí německého důstojníka: Téměř v téže chvíli z ústí pistole v ruce Kateřiny Horovitzové vyšlehl nový plamen. Byl to plamínek proti mnoha velkým dýmajícím komínům krematorií všude kolem dokola, a na rozdíl od nich také brzy ustal. (s. 108) Intenzita čtenářova prožitku z četby Lustigových děl je jistě ovlivněna vlastní krutou zkušeností z koncentračních táborů. Měl jsem ohromné štěstí, že jsem to přežil. Vím, že každý z těch, co přežili, žije jen díky tomu, že někdo jiný zahynul. 18 Lustig a stovky dalších nevinných lidí se stali součástí války, která pro ně představovala zkoušku odvahy a odolnosti. Je těžké představit si, jaké to muselo být pro dospívajícího chlapce, který vede normální život a najednou je postaven před hotovou věc. Vyhnán z domova od svých přátel a rodiny ztrácí svoji svobodu. Stává se z něj loutka, které jsou odepřena lidská práva a v závěru i život. Když válka začala, Lustig byl ještě dítě plné naděje a očekávání z budoucnosti. Jeho nadšení však překazily těžké boje, které vedly ke ztrátám milionů lidských životů. Když válka skončila, stal se z něj dospělý muž, který měl v hlavě neutichající krveprolití, brutalitu a degradaci obyčejného člověka. Válka mu vzala dětství a mnoho bezstarostných chvil. K této zkušenosti, kterou bude mít v paměti až do konce života, se vrací se slovy: Všechno důležité v mém životě, vše, co jsem se naučil, v čem jsem zklamal, v čem jsem obstál, jsem se naučil za války. Za války jsem potkal nádherné lidi, kteří už nežijí, a zrůdy, jež mne dodnes i v noci straší LUSTIG, ARNOŠT. Odpovědi. Jinočany: H&H, 2000, s LUSTIG, ARNOŠT. Dobrý den, pane Lustig (Myšlenky o životě). Praha: Aequitas, 1999, s

18 I když měl Arnošt Lustig velké štěstí, že se dočkal konce války, moc dobře si uvědomuje, že přežil proto, že místo něho zabili někoho jiného. Válka, prožité hrůzy a utrpení, ztráta otce a nejlepších přátel poznamenaly Lustigův život i tvorbu a prostřednictvím jeho povídek a románů se staly nezapomenutelnými mementy lidského myšlení i jednání jak člověka v míru, tak člověka ve válce, ale především člověka násilím dostrkaného až na nejzazší okraj samotné existence. 18

19 5.2. Prostor prózy jako existencionální kategorie Pojetí prostoru představuje základní kategorie lidské existence a jejího individuálního prožívání. Lustigovo ztvárnění prostoru vypovídá o tom, jak v nejobecnějším smyslu autor vidí a vykládá skutečnost, takže přináší klíč pro pochopení díla jako celku. 20 Převážná část děje prózy Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou se odehrává v místech koncentračního tábora v Osvětimi a ve vlaku vezoucím skupinu Židů na vytouženou svobodu. Ve třetí části díla je vylíčen prostor samého koncentračního tábora, svlékárna, místnost se sprchami a sušárna vlasů, které vévodí rabín Dajem z Lodže. Právě osvětimský tábor je těžištěm celého příběhu. Již na počátku jsme svědky scény na rampě, kdy si při selekci všimne Herman Cohen půvabné Kateřiny, kterou zachrání alespoň na chvíli ze spáru smrti tím, že vykoupí její život. Do tábora, jenž Bedřich Brenske trefně nazývá mateřským, se děj vrací. Židé se neustále pohybují v bludném kruhu, jejich osudy jsou spjaty s táborem, z něhož není úniku. Díky lstivosti Brenskeho se do něj třikrát vrací. Poprvé mají ještě všichni naději a bytostná touha člověka žít se projevuje tím, že věří prolhaným slibům cynického Brenskeho a jsou ochotni za své životy draze platit. Jejich zaslepenost je však silnější a činí z nich pouhé loutky v Brenskeho představení. Až s naivní, dětskou důvěrou upínají naděje ke svým bankovním kontům a věří ve všemohoucnost peněz. Lustig zde ukázal, jak i ve vypjatých, mezních situacích člověk lpí na svém bohatství a jeho lakota nezná mezí. I v tak tíživé situaci je Hermanu Cohenovi líto vydaných peněz, neustále počítá své finanční ztráty. Při návratu do tábora, který je dle Brenskeho nezbytný ke svatbě Hermana Cohena a Kateřiny, neboť sňatek Židů není podle říšských zákonů povolen mimo hranice tábora, je již patrná u všech deziluze a strach. Bylo nám sděleno, že celá věc by byla možná, kdyby to byla vaše žena, předpokládají zřejmě, že víte, koho si vzít, vy jako jediný nejste dosud v takovém svazku, ale naše úřady nemohou z důvodů rasového zhanobení oddávat takové páry, jako je váš. Jsou tu přísná nařízení; a ani nevím, zda byste vůbec touto cestou chtěli. (s ) Strach a také prohlédnutí falešné hry, kterou Brenske Židům sehrává, se nejmarkantněji projevuje v monolozích Rappaporta-Liebena, který je nakonec za své výroky zastřelen. Co to tam máte v těch budovách s komíny, křičel Rappaport-Lieben, z čeho to šlehají plameny ve dne v noci, jaké jsou to podivné továrny, nač jsou ty pece, kam šly ráno ty mlčenlivé průvody? Kdo to rve na kusy malé děti? A kdo nás ožebračil, že už nechce naše peníze, ale peníze našich příbuzných, a pak bude chtít peníze našeho souseda a pak peníze lidí z vedlejší ulice a ze všech měst a z celého světa? (s. 88) 20 PETRŮ, EDUARD. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000, s

20 Kvůli lstivosti, úlisnosti a protřelosti ďábelského Brenskeho končí skupina svou pouť opět v táboře. Při třetím a posledním návratu do tábora, z důvodu pohřbu nechtěně zesnulého Rappaporta-Liebena, se ve třetí části novely seznamujeme hlouběji s místy konečné likvidace. Skupina je dotlačena násilím nejprve do svlékárny a pak až do plynových komor Vývoj a charakteristika hlavních, vedlejších a epizodních postav Velmi důležitou postavou v celém příběhu je zdánlivě bezvýznamný krejčí. Jeho prostřednictvím je odhalován charakter Hermana Cohena, kterého vidí krejčí jako zbohatlíka. Pokládám to za velmi cenný pohled, zcela opačný od toho, jak se snaží prezentovat sám Cohen. Jako zachránce, vykupitel Kateřiny a jako nebojácný, charakterní muž. Snaží se vyvolat zdání sebevědomého muže, aby zahnal nejistotu, která ho tíží a vykoupení Kateřiny pro něj znamená především utišení vlastního sebevědomí. Postava krejčího vstupuje do děje ve chvíli, kdy je na rozkaz Bedřicha Brenskeho zavolán, aby ušil Kateřině a Cohenovi nový cestovní oděv. Krejčí je vylíčen veskrze uboze, což má silný účinek. Lépe si tak dokážeme představit poměry, jaké v táboře vládly. Krejčí byl vychrtlý jako svůj vlastní stín a měl modřinu na čele. (s. 9) Právě tyto skutečnosti výrazně kontrastují s až dětskou naivitou všech zúčastněných Židů. Krejčí je oblečen do vězeňského, pruhovaného stejnokroje, oděv na něm visí, protože je vyhublý. Podobá se spíše přízraku než člověku. Na scénu se vrací v závěru díla, kdy je přítomen společně se svým komandem, jemuž velí a je jedním z hlavních aktérů potlačení vzpoury způsobené Kateřinou a následného odklízení mrtvol. Další klíčová postava je rabín Dajem z Lodže, který nebyl popraven kvůli svému zpěvu a který se stal vyvoleným důstojníka Brenskeho k tomu, aby mrtvolám stříhal vlasy. Ve druhé části novely je pověřen oddáním Kateřiny a Cohena, jejichž obřad doprovází jeho zpěv smutečních písní. V závěru díla se s ním setkáváme v sušárně, kde zpívá modlitbu nad mrtvým tělem Kateřiny. V této postavě Lustig vylíčil, jak je člověk za určitých podmínek degradován na nejnižší úroveň. Rabín, tedy židovský duchovní má být věřícím oporou a pomocí. V tomto případě působí rabín v negativním smyslu, protože se stává symbolem, poslem smrti. Lustig zde odkazuje na biblického pastýře - Hospodina, pasoucího své ovečky, který však v tomto případě symbolizuje ďábelskou moc Brenskeho. Budu se za tebe modlit, ovečko. (s. 84) Hlavní hrdinka Kateřina vstupuje do děje hned v expozici, kdy se pokouší o odpor. Odporuje svému otci, když na rampě koncentračního tábora křikne: Ale já nechci zemřít. (s. 7) Alespoň na chvíli je zachráněna Cohenem, jehož pozornost upoutala neobyčejnou 20

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Česká literatura od poloviny 19. století

Česká literatura od poloviny 19. století Česká literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ARNOŠT LUSTIG Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou VY_32_INOVACE_06_2_09_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L

JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L JMÉNO AUTORA: MGR. HANA BOHÁČOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 04.01.2013 ČÍSLO DUMU: VY_12_INOVACE_08_CJL_L ROČNÍK: IV. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE, ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_08 Název materiálu: Historické události v literatuře Tematická oblast: Estetika, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu. Podává stručný přehled

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Jan Otčenášek.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Jan Otčenášek. Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Jana Otčenáška, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Tisková zpráva 2.9.2013 VLAK LUSTIG V ZÁŘÍ V PRAZE-BUBNECH

Tisková zpráva 2.9.2013 VLAK LUSTIG V ZÁŘÍ V PRAZE-BUBNECH Tisková zpráva 2.9.2013 VLAK LUSTIG V ZÁŘÍ V PRAZE-BUBNECH Vlak Lustig aneb Vlak naděje dnes zahajuje svůj pražský program na nádraží Praha- Bubny. Od 2. do 10. září nabídne devět představení úspěšné divadelní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie Holocaust Vnímáme minulost? Mezioborový výukový projekt Lucie Pištěková OV/VV 5. ročník Koncept projektu 1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma 3. Umělecko vzdělávací cíl 4. Cílová skupina 5. Délka projektu

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

František Dryje. Spolupracovníci V. E.

František Dryje. Spolupracovníci V. E. František Dryje Spolupracovníci V. E. Eva Švankmajerová: Lov na černého žraloka (Vratislav Effenberger), 1980 Mikuláš Medek: Dole, dříve reprodukováno pod názvem Malá prdel Vratislav Effenberger nebyl

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více