2/2009 VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2009 VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE"

Transkript

1 2/2009 Z obsahu tohoto čísla: vítězný návrh na obecní znak z historie Semic zprávy obecního úřadu zprávy z mateřské a základní školy tip na výlet - Českolipsko zprávy ze spolků Běh Semicemi kopaná z činnosti Šátečku tvorba žáků ZŠ důležité informace VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE V šechny návrhy, zpracované panem Miroslavem Pavlů, odpovídají zásadám heraldické a vexikologické tvorby a mohou být předloženy podvýboru pro heraldiku a vexikologii PS P ČR k projednání. Autor ve svých návrzích zdůraznil vazbu obce na pražskou kapitulu, přerovské panství rodu Šelmberků i královskou doménu Brandýs a variantně připojil též odkazy na zeměpisnou polohu obce u Labe, zdejší historické tvrze i zasvěcení kostela. Osobně doporučuji některou z jednodušších variant, například s ostruhou a korunou. PhDr.K.Müller, podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl tamní majetek - poplužní dvůr s celou vsí a pozemky - spojen se statkem Přerov nad Labem. Druhá část vsi tvořila ještě několik desetiletí samostatný statek, jehož majitelem byl patrně Petřík ze Semic, připomínaný roku V roce 1491 po smrti Václava Vrutického, dalšího majitele, byl dvůr také připojen k Přerovu nad Labem. Mezi dnešní zástavbou a Labem stávala ve středověku dvě tvrziště, která tu vznikla jako sídla manů proboštství. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ OBČANŮ P řevážná část občanů se v dubnové anketě vyslovila pro znak a vlajku podle předloženého návrhu číslo 3. Tato skutečnost vedla zastupitele k rozhodnutí názor občanů akceptovat a oslovit podvýbor pro heraldiku a vexikologii PS P ČR za účelem slavnostního přidělení znaku a vlajky naší obci. Z HISTORIE SEMIC S emice patří ke starým sídlům na okrese Nymburk. Přímé zprávy o vsi jsou pozdní, kdy první zmínky pocházejí až ze 14. století, kdy ves patřila k pražskému proboštství, které zde vystavělo okolo roku 1352 kostel. Zmiňováni jsou z té doby služebníci manství tohoto proboštství, a to Jan (1386) a Vilém z Klučova (1407). Po roce 1420 přešel statek do světských rukou a roku 1437 Výřez z katastrální mapy z roku 1840 Severnější tvrziště mělo příkop napájený vodou z Labe. Druhé bývalo větší a mělo rovněž vodní příkop s valem. Obě tvrziště byla částečně zničena již koncem 19. století. Severnější nelze nyní již v terénu rozpoznat, zatímco na místě druhého lze ještě nyní sledovat nepatrně zvýšené místo obklopené sníženinou nad bývalým příkopem. JÚ

2 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Základní škola Byla podepsána smlouva na rekonstrukci kuchyně ŠJ s firmou FLOD. Akce začne v červnu. V září by se mělo již vařit v nově zrekonstruované kuchyni. V průběhu prázdnin bude rovněž dokončena výměna oken a zateplení budovy včetně fasády vítěznou firmou z výběrového řízení, které proběhlo v květnu. Oprava komunikací Do konce června bude vybrána firma podle nabídek. Ta bude opravovat komunikaci v části obce Na Břehách. MATEŘSKÁ ŠKOLA Doprava Bylo osazeno dopravní značení na místních komunikacích, které jsou ve správě OÚ. Na Koutě budou osazeny další dopravní značky, které upravují parkování a vjezd nákladních automobilů. Dodržování dopravního značení bude kontrolovat Policie ČR. D ěti z naší mateřské školy se v úterý 2. června zúčastnily Atletického dne, který pořádala MŠ Čtyřlístek v Lysé n/l. Do startovní listiny bylo zapsáno 11 družstev. Děti absolvovaly tři disciplíny: běh na 20 m, skok do dálky a hod míčkem. Konkurence byla velká. Soutěže se za MŠ Semice zúčastnila dvě pětičlenná družstva. V celkovém hodnocení získalo družstvo dětí z MŠ Semice první místo. Děti získaly celkem 5 medailí 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové. Složení družstva: M. Kulíšek, J. Procházka, K. Semecká, V. Krovozová, M. Jíra, M. Krmela. J, Frydrýnová, M. Procházková, P. Vrbická a M. Malý. K úspěchu dětem pomohla bojovnost a fandění ostatních kamarádů. Jaroslava Novotná ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pozemky Je zpracován projekt na terénní úpravy včetně rozvodů elektrické energie. Veřejné osvětlení Obec Semice bohužel nepatří mezi ty šťastné obce, které dotaci na veřejné osvětlení obdržely, ale podává opětovně žádost v podzimním termínu. Ohlédnutí za uplynulým školním rokem K ončí školní rok 2008/2009. Byl nabitý mnohými mimoškolními činnostmi pro děti a byl velmi přínosný i pro nás kantory, neboť jsme od listopadu pracovali na projektu Škola pro tebe jazyky pro život. Děti se ve všech ročních kromě klasických vyučovacích hodin ve škole zúčastnily různých soutěží, exkurzí, programů v planetáriu, Národní galerii, výletů a návštěv kulturních zařízení. Vše se odehrávalo v souladu s naším školním vzdělávacím programem nebo programem Základní škola, podle kterých pracujeme. Na školních webových stránkách si může každý udělat obrázek, neboť jsme se vždy pochlubili, kde jsme byli a co zajímavého jsme tam prožili, či se naučili. Na příští školní rok se kalendář akcí již začíná plnit. Nejdůležitější bude pro žáky jistě zahraniční studijní zájezd do Anglie, který je plánován na květen Zúčastní se ho přibližně 50 dětí ve věku od let. 2 S t r á n k a

3 Škola po celý rok spolupracovala také s obecním úřadem, mnohé aktivity se odehrávaly v tělocvičně školy, na hřišti, sokolovně nebo v ulicích obce. Jsme rádi, když se na Evropský den bez aut, na vánoční koncert Šátečku, na dětský den nebo rozlučkový večer se školou přijdou rodiče podívat na své děti, když se všichni setkáme a můžeme si popovídat. Je příjemné, když ples školy podpoří velká část rodičů i obyvatel Semic a vážíme si i těch rodičů, kteří se rozhodli zapsat v naší škole své budoucí prvňáčky. Na oplátku se snažíme všem žákům dlouhodobě zajistit kvalitní sbor, vytvořit příjemné prostředí pro práci a zajímavou náplň hodin tak, aby žáky zaujala a škola pro ně nebyla jen nutností, ale i prostředím, kam rádi a bez obav chodí. MS Novinky ve škole V březnu se uskutečnil tradiční ples školy. Výtěžek ze vstupného a tomboly byl věnován na zakoupení rolet do tříd na jižní straně budovy (do ulice). Na školním hřišti vzniklo v tomto školním roce malé pískoviště s lavičkami, které využívají především děti z družiny a již od září mohou cvičit děvčata na novém povrchu ve fitcentru. Školní děti také od června využívají nové pískové hřiště V Borkách na plážový fotbal, který tak přispěl k obohacení hodin tělesné výchovy. Velkou událostí bylo přátelské utkání v plážovém fotbale se sousední přerovskou základkou. Vyhráli jsme jen těsně na penalty, když utkání bylo napínavé od začátku do konce. Každý odcházel nejen s taškou plnou vitamínů, sladkostí a s drobným dárkem, ale také s rozzářenýma očima, které říkaly: Dneska jsme dostali krásný dárek, ten den jsme si ale pěkně užili. Na návštěvě u víly Amálky Zápis do 1.třídy Do zdejší základní školy se letos přihlásilo k zápisu 22 budoucích prvňáčků. Jejich fotografie můžete zhlédnout na webových stránkách školy. Schůzka rodičů těchto dětí proběhla a přítomní zástupci dětí zde obdrželi první základní informace k nastávajícímu školnímu roku. Další informace o škole získáte na adrese POZVÁNKA NA V ÝLET (Českolipsko) Nové pískoviště na školním dvoře Dětský den Sluníčko se na děti smálo již od rána, jako by ještě chtělo podtrhnout význam tohoto svátečního dne. Bylo totiž 1. června a v kalendáři napsáno: Mezinárodní den dětí. Učitelé s žáky 8. a 9. třídy připravili na hřišti pro své mladší spolužáky, děti z mateřské školy i pro mrňátka, která sotva začala chodit, plno překvapení. Procházku pohádkovým lesem se zajímavými úkoly, které zadávali např. víla Amálka, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka a plno dalších. Na hřišti se pak každý mohl dosyta vydovádět při netradičních disciplínách skákání v pytli, koulení pneumatiky, střelbě na lahve nebo plechovky. Naše putování zahájíme na železniční stanici v Doksech. Po červené turistické značce, která nás bude provázet celý výlet, vyrazíme do Starých Splavů. Přejdeme hlavní silnici a dáme se po ní vpravo a asi po 400 m odbočíme do Vůbčařské rokle (romantické zalesněné údolí s pískovcovými scenériemi). Na jejím konci přechází cesta ve stezku, kterou vystoupíme na úbočí Holého vrchu (428 m). Vrcholová stezka s krásnými výhledy nás zavede až přímo k Braniborské jeskyni (pískovcový převis 44 m dlouhý, sloužící okolnímu obyvatelstvu ve válkách, nápis vyrytý do skály z r. 1741). Po překonání nejvyššího bodu trasy Strážný vrch pomalu sestupujeme vrstevnicovou vyhlídkovou trasou až k osadě Maršovice. Příjemnou vycházkou lučinami a lesíky se dostaneme do malebné vsi Jestřebí (rokokový kostel sv. Ondřeje a zřícenina skalního hradu ze 13. století, vystavěného Ronovci, jehož romantickou polohu Karel Hynek Mácha přirovnal k mořskému korábu). Zde se v místním 3 S t r á n k a

4 hostinci můžeme občerstvit před další cestou. Mírným výstupem na Dlouhý hřeben se dostaneme k několika skalním vyhlídkám. Dlouhým dolem, cestičkou pod pískovcovými hřebeny, dojdeme zpět k hlavní silnici a kolem sochy sv. Starosty (barokní socha ukřižované ženy z r. 1705), silničkou mezi poli, pospícháme na konec našeho výšlapu, do obce Zahrádky (renesanční zámek, později upraven barokně a klasicistně, dnes v majetku UK). Odtud můžeme pokračovat vlakem či autobusem do České Lípy nebo popř. zpět směrem na Doksy. RJ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Ukázka výcviku V úterý 2. června 2009 se na školním dvoře uskutečnila beseda žáků se členy semického mysliveckého sdružení. Téma bylo pro děti velmi zajímavé lovečtí psi. Povídání i praktické ukázky se setkaly u malých i velkých s opravdovým zájmem, všichni přihlíželi, jak čtyřnozí přátelé umí aportovat nebo plnit různé příkazy. Pan Jareš, který besedu vedl, vyprávěl zasvěceně o různých rasách loveckých psů, o jejich výcviku i chovu. Děti se pak ptaly na myslivost a vše kolem ní a daly tak znát, že tato oblast některé doopravdy zaujala. Bylo by jen dobře, kdyby se láska k přírodě a všemu živému v lese stala pro některé z nich jejich koníčkem. Vedení školy se proto těší na spolupráci s mysliveckým sdružením a do budoucna obě strany plánují další společná setkání. MS Socha Svaté Starosty u Zahrádek PRANOSTIKY Červenec Prší-li na Sedm bratří (10. 7.), sedm neděl střecha neuschne. Na Jakuba (25. 7.) - prvních brambor průba. Srpen Co červenec neuvaří srpen nedopeče. Teplý a suchý srpen výborné víno. Září O svatém Matouši (21. 9.) vlaštovka nás opouští. Svatováclavské časy (28. 9.) přinesou pěkné počasí. Obecní úřad, jeho zastupitelé i celá redakce Semického zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití léta, svých dovolených a prázdnin. DOBROVOLNÍ HASIČI V uplynulém období jsme se dočkali předání pěti kusů zásahových obleků s obuví, které byly pořízeny ze státních prostředků. Dne jsme dohlíželi na tradiční pálení čarodějnic. Za účasti malého počtu občanů proběhly v klidu, i když s velkou nedbalostí. V okolí velkého ohně byly založeny další malé ohně a poté ponechány bez dozoru, nebo si tam hrály samotné děti. Po odchodu všech občanů byl oheň uhašen. Také jsme se zúčastnili "DNE ZÁCHRANÁŘŮ", který se konal v Poděbradech. Mezi historickými vozy bylo možno vidět i naše zásahové vozidlo značky GAZ 69 z roku Zároveň tam byla ukázka současné techniky z ČR a ukázky různých zásahů. V současné době se družstvo připravuje na soutěž hasičských družstev, která se koná v obci Bříství od 9 hodin na místním hřišti, kam Vás srdečně zveme. Miloslav Schlossnikl 4 S t r á n k a

5 Vozidlo SDH Semice na Dni záchranářů v Poděbradech BĚH SEMICEMI J iž po třicáté deváté zazněl v Semicích výstřel pro běžce na 10 kilometrů, aby si změřili své síly na silnici mezi Semicemi a Kerskem. Startovací povel zazněl také pro obrovské množství dětí od těch nejmenších až po dorostence a dorostenky. V bezchybně organizovaném setkání milovníků atletiky se sešlo 125 dětí a 103 dospělých, což je absolutní rekord těchto závodů. Přispělo k tomu také ideální počasí, svěží vystoupení aerobiku základní školy i lákavé odměny. Příští rok bude jubilejní čtyřicátý a organizátoři se těší již dnes na další shledání těch, kterým učarovalo běhání. Cíl jednoho z běhů Vítězové jednotlivých kategorií: Dětské kategorie kategorie jméno čas 50 m chlapci a děvčata do 5 let Frydrýn L. Teplá K. 12,3 s 13,0 s 100 m chlapci a děvčata do 7 let Procházka J Semecká E. 19,3 s 17,5 s 200 m chlapci a děvčata do 9 let Havel J Havlová E. 35,9 s 36,3 s 250 m chlapci a děvčata do 11 let Šimon D. Semecká T. 42,5 s 40,7 s 400 m mladší žáci a žákyně Domín T. Svědínková A 1:03,8 min 1:06,1 min 800 m starší žáci a žákyně Veselý O. Čokrtová K. 2:51,0 min 2:45,0 min 2 km dorostenci a dorostenky Urbánek J. Čokrtová J. 7:17,0 min 8:28,0 min Hlavní kategorie m Muži do 39 let Miler J. 32:58 min Muži do 49 let Klouda D. 33:59 min Muži do 59 let Klimeš P. 33:42 min Muži nad 60 let Říha M. 40:54 min Muži nad 70 let Jantsch V. 44:01 min Ženy do 39 let Klimešová J. 36:27 min Ženy nad 40 let Krátká A. 40:05 min Z KOPANÉ AFK SOKOL SEMICE MUŽI A J arní část soutěže nebyla pro semické fotbalisty nijak snadná. Ještě před zahájením mistrovských zápasů došlo ke změně na trenérském postu. Úvodní mistrovské zápasy se nám moc nevydařily. První 4 kola jsme odešli poraženi a navíc s vysokým brankovým přídělem. Pátý zápas jsme navíc jeli na hřiště lídra soutěže do Řevnic. Byla z toho sice pátá prohra v řadě, ale výkon mužstva už naznačoval jistý posun vpřed. Hlavně bylo vidět odhodlání kluků, že se chtějí porvat o lepší umístění v tabulce. Doma nás pak čekal nepříjemný soupeř z Berouna, který nám povolil pouze remízu 1:1. Další zápas znamenal nešťastnou prohru ve Staré Boleslavi a situace se jevila velmi kritická. Naštěstí se nám podařila krásná série šesti vítězných zápasů, kterou odstartovala domácí výhra 5:3 s Příbramí. I nadále se tak podařilo zachovat krajský přebor v malé vísce Středočeského kraje. Ani po vítězné sérii se však nemůžeme chlácholit, že je vše v pořádku. I nadále je na sobě potřeba pracovat a stále je co zlepšovat ve všech oblastech herních činností. V první řadě bude třeba ještě zapracovat na fyzické kondici. Naší slabou stránkou byly také standardní situace, ze kterých jsme obdrželi většinu branek. Letní přípravné období začíná a v sobotu již hostíme v prvním přípravném zápase Benešov. J. Pavliš FOKL OTE 5 S t r á n k a

6 Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Řevnice : ( 19) 2. Dobrovice : ( 15) 3. Vlašim : ( 14) 4. Libiš : ( 13) 5. Litol : ( 3) 6. Zápy : ( -2) 7. Benátky : ( -1) 8. Semice : ( -5) 9. Úvaly : ( -4) FOKLORNÍ SOUBOR ŠÁTEČEK Tuchlovická pouť ročník folklorního festivalu S oubor Šáteček se tohoto festivalu zúčastnil již po čtvrté. Vystupovali jsme v dopoledním pořadu na návsi a odpoledním komponovaném pořadu v letním kině. Letos poprvé pořadatelé vyzkoušeli namíchat vystoupení dětských i dospělých souborů. Představení získala na spádu a rozmanitosti. Největším úspěchem z tohoto festivalu pro je nás nabídka od souboru Gaudeamus k účasti na koncertu k 60. výročí založení tohoto souboru. Koncert proběhne v pražském Divadle Na Palmovce. Šáteček vystoupí s tanci, které jsme od souboru Gaudeamus převzali (Dřeváčky a Vrták). Tuchlovická pouť patří mezi naše nejoblíbenější festivaly. Těšíme se na další ročník, na příjemné pořadatele, nadšené diváky i na výborné Tuchlovické koláče. 10. Beroun : ( -8) 11. Nymburk : ( -6) 12. Velvary : ( -9) 13. N. Strašecí : (-11) 14. S.Boleslav : (-19) 15. Sp Příbram : (-17) 16. Černolice : (-18) Roztančený Šáteček Zpěváček 2009 finále ve Velkých Losinách D o finále XV. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní postoupila naše zpěvačka Zuzka Roudnická. S písničkami Hřej, sluníčko, hřej a Kolovrat (mateník z Nymburska) nás reprezentovala mezi nejlepšími 50 zpěváčky z Čech, Moravy a Slezska. V podmínkách soutěže bylo zazpívat jednu píseň s doprovodem muziky, druhou bez doprovodu. Zpěváčky z Moravy doprovázel BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů). Zpěváčky z Čech doprovázela narychlo obstaraná hudecká muzika z Uherského Hradiště, doplněná o dva výborné klarinetisty souboru Ondráš. Zuzka postoupila ze semifinále mezi nejlepších 20 zpěváčků. Po finálovém vystoupení se zařadila do první desítky nejlepších. Zlatým zpěváčkem 2009 se stal Jan Olexa z Dubňan. O stříbrné druhé místo se podělili Alžběta Hoffmanová z Pardubic a Jan Kočár z Valtic. Třetí, 6 S t r á n k a

7 bronzové umístění získali Jakub Ošmera z Domažlic a Lenka Mrlinová z Liptálu. Jan Kusovský PRÁCE LITERÁRNÍHO KROUŽKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Štěstí Štěstí roste jako květina, nejdřív je to malý drobek pocitu. Vlastně štěstí je jako rodina, je to malé kotě, co touží po doteku. Vidět šťastné děti, co si hrají na hřišti. Slyšet jejich smích je ten pocit štěstí. Je to malá holčička, co běhá v dešti. Jsou to ty děti, co dovádějí na koupališti. Štěstí to se ničemu nevyrovná. Penězům, hrdosti ani slávě. a pak se srdce jako chleba drolí. Láska je mocná věc, nesrozumitelná řeč. Láska vždy nečekaně udeří jako hrom, a skolí nečekaně i ten největší strom. Krása To je radost, kterou vidíme. To je vůně, kterou cítíme. Je to světlo v černém pozadí. Je to květina, která prozradí, že krása to je všechno, co se do nás vešlo. A že krása to je rodina, co na správném místě začíná. Člověk ať si sám porovná. A ta špetka štěstí, ta se najde i v úplně obyčejné trávě. Oslavy 230 let slaví Semice, 230 let slaví rodiče. Vy se ptáte, proč? Výuku slavíme a máme proč! V září se u nás výuka zrodila, po celou tu dobu se nám hodila. V Sokolovně narozky slavit budeme, tancovat a bavit se půjdeme. Dokonce i škola nám vyhověla a den otevřených dveří vymyslela. A my zveme vás na náš program. A já doufám, že dostanete náš telegram. Láska Plná krása, která sluší, pocit štěstí v naší duši. Láska je to léto v zimě. Je to teplo v chladném domě. Úsměv, který potěší a pomůže nám k rozkoši. Poznat lásku někdy bolí, Léto Léto přišlo, slunce svítí. Na loukách nám roste kvítí. Škola končí, půjdem ven. Noc je krátká, dlouhý den. Plavání a dovádění svádí kluky k podvádění. Sukně, tílka, kraťasy, slunko svítí na vlasy. Básně Kateřiny Hobíkové, 8.třída Letní Na obloze slunce svítí Na louce kvete kvítí Na hřišti si děti hrají A v sadu třešně zrají K vodě všichni půjdeme A v ní se koupat budeme Skákat plavat to nás baví Dokud nás hry neunaví Venku pěkně stromy rostou Jejich listy se jen lesknou Báseň Gabči Francové, 5.třída 7 S t r á n k a

8 Dvěma snímky se vracíme k svátkům jara Velikonocím. (foto MS) Úřední hodiny OÚ Semice: Pondělí Středa telefon: , fax: Ordinační hodiny MUDr. I.Kitzbergera v Semicích: Úterý Čtvrtek hod hod odběry hod návštěvy hod hod odběry hod - návštěvy Otvírací hodiny pošty: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek hod Středa hod Přestávka denně: hod Telefonní číslo: Další důležitá telefonní čísla: Základní škola Mateřská škola Plynaři 1239 Energetika Kanalizace S E M I C K Ý Z P R A V O D A J Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Miroslava Součková, Mgr. Pavel Jareš, Ing. Josef Jungr, Mgr. Marie Procházková Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR, čj. E Tisk: Janova dílna Třebestovice. Vychází 4x ročně. Adresa pro zasílání příspěvků: Uzávěrka pro zaslání příspěvků do dalšího čísla je Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. 8 S t r á n k a

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Co nám přinese rok 2011

Co nám přinese rok 2011 Obsah Co nám přinese rok 2011 2 Školní zpravodaj 3 Ptáme se vedení školy 6 Svět ICT 7 Třetí výtisk už se nese! Co nám přinese rok 2011 Na podzim roku 2010 se již začala naplno využívat nová počítačová

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 28. číslo Jaro 2016

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 28. číslo Jaro 2016 : Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 28. číslo Jaro 2016 1 Jaro klepe na dveře, vylezte ptáčci z postele! Za chvilku nám začne astronomické jaro a s

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více