2/2009 VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2009 VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE"

Transkript

1 2/2009 Z obsahu tohoto čísla: vítězný návrh na obecní znak z historie Semic zprávy obecního úřadu zprávy z mateřské a základní školy tip na výlet - Českolipsko zprávy ze spolků Běh Semicemi kopaná z činnosti Šátečku tvorba žáků ZŠ důležité informace VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE V šechny návrhy, zpracované panem Miroslavem Pavlů, odpovídají zásadám heraldické a vexikologické tvorby a mohou být předloženy podvýboru pro heraldiku a vexikologii PS P ČR k projednání. Autor ve svých návrzích zdůraznil vazbu obce na pražskou kapitulu, přerovské panství rodu Šelmberků i královskou doménu Brandýs a variantně připojil též odkazy na zeměpisnou polohu obce u Labe, zdejší historické tvrze i zasvěcení kostela. Osobně doporučuji některou z jednodušších variant, například s ostruhou a korunou. PhDr.K.Müller, podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl tamní majetek - poplužní dvůr s celou vsí a pozemky - spojen se statkem Přerov nad Labem. Druhá část vsi tvořila ještě několik desetiletí samostatný statek, jehož majitelem byl patrně Petřík ze Semic, připomínaný roku V roce 1491 po smrti Václava Vrutického, dalšího majitele, byl dvůr také připojen k Přerovu nad Labem. Mezi dnešní zástavbou a Labem stávala ve středověku dvě tvrziště, která tu vznikla jako sídla manů proboštství. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ OBČANŮ P řevážná část občanů se v dubnové anketě vyslovila pro znak a vlajku podle předloženého návrhu číslo 3. Tato skutečnost vedla zastupitele k rozhodnutí názor občanů akceptovat a oslovit podvýbor pro heraldiku a vexikologii PS P ČR za účelem slavnostního přidělení znaku a vlajky naší obci. Z HISTORIE SEMIC S emice patří ke starým sídlům na okrese Nymburk. Přímé zprávy o vsi jsou pozdní, kdy první zmínky pocházejí až ze 14. století, kdy ves patřila k pražskému proboštství, které zde vystavělo okolo roku 1352 kostel. Zmiňováni jsou z té doby služebníci manství tohoto proboštství, a to Jan (1386) a Vilém z Klučova (1407). Po roce 1420 přešel statek do světských rukou a roku 1437 Výřez z katastrální mapy z roku 1840 Severnější tvrziště mělo příkop napájený vodou z Labe. Druhé bývalo větší a mělo rovněž vodní příkop s valem. Obě tvrziště byla částečně zničena již koncem 19. století. Severnější nelze nyní již v terénu rozpoznat, zatímco na místě druhého lze ještě nyní sledovat nepatrně zvýšené místo obklopené sníženinou nad bývalým příkopem. JÚ

2 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Základní škola Byla podepsána smlouva na rekonstrukci kuchyně ŠJ s firmou FLOD. Akce začne v červnu. V září by se mělo již vařit v nově zrekonstruované kuchyni. V průběhu prázdnin bude rovněž dokončena výměna oken a zateplení budovy včetně fasády vítěznou firmou z výběrového řízení, které proběhlo v květnu. Oprava komunikací Do konce června bude vybrána firma podle nabídek. Ta bude opravovat komunikaci v části obce Na Břehách. MATEŘSKÁ ŠKOLA Doprava Bylo osazeno dopravní značení na místních komunikacích, které jsou ve správě OÚ. Na Koutě budou osazeny další dopravní značky, které upravují parkování a vjezd nákladních automobilů. Dodržování dopravního značení bude kontrolovat Policie ČR. D ěti z naší mateřské školy se v úterý 2. června zúčastnily Atletického dne, který pořádala MŠ Čtyřlístek v Lysé n/l. Do startovní listiny bylo zapsáno 11 družstev. Děti absolvovaly tři disciplíny: běh na 20 m, skok do dálky a hod míčkem. Konkurence byla velká. Soutěže se za MŠ Semice zúčastnila dvě pětičlenná družstva. V celkovém hodnocení získalo družstvo dětí z MŠ Semice první místo. Děti získaly celkem 5 medailí 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové. Složení družstva: M. Kulíšek, J. Procházka, K. Semecká, V. Krovozová, M. Jíra, M. Krmela. J, Frydrýnová, M. Procházková, P. Vrbická a M. Malý. K úspěchu dětem pomohla bojovnost a fandění ostatních kamarádů. Jaroslava Novotná ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pozemky Je zpracován projekt na terénní úpravy včetně rozvodů elektrické energie. Veřejné osvětlení Obec Semice bohužel nepatří mezi ty šťastné obce, které dotaci na veřejné osvětlení obdržely, ale podává opětovně žádost v podzimním termínu. Ohlédnutí za uplynulým školním rokem K ončí školní rok 2008/2009. Byl nabitý mnohými mimoškolními činnostmi pro děti a byl velmi přínosný i pro nás kantory, neboť jsme od listopadu pracovali na projektu Škola pro tebe jazyky pro život. Děti se ve všech ročních kromě klasických vyučovacích hodin ve škole zúčastnily různých soutěží, exkurzí, programů v planetáriu, Národní galerii, výletů a návštěv kulturních zařízení. Vše se odehrávalo v souladu s naším školním vzdělávacím programem nebo programem Základní škola, podle kterých pracujeme. Na školních webových stránkách si může každý udělat obrázek, neboť jsme se vždy pochlubili, kde jsme byli a co zajímavého jsme tam prožili, či se naučili. Na příští školní rok se kalendář akcí již začíná plnit. Nejdůležitější bude pro žáky jistě zahraniční studijní zájezd do Anglie, který je plánován na květen Zúčastní se ho přibližně 50 dětí ve věku od let. 2 S t r á n k a

3 Škola po celý rok spolupracovala také s obecním úřadem, mnohé aktivity se odehrávaly v tělocvičně školy, na hřišti, sokolovně nebo v ulicích obce. Jsme rádi, když se na Evropský den bez aut, na vánoční koncert Šátečku, na dětský den nebo rozlučkový večer se školou přijdou rodiče podívat na své děti, když se všichni setkáme a můžeme si popovídat. Je příjemné, když ples školy podpoří velká část rodičů i obyvatel Semic a vážíme si i těch rodičů, kteří se rozhodli zapsat v naší škole své budoucí prvňáčky. Na oplátku se snažíme všem žákům dlouhodobě zajistit kvalitní sbor, vytvořit příjemné prostředí pro práci a zajímavou náplň hodin tak, aby žáky zaujala a škola pro ně nebyla jen nutností, ale i prostředím, kam rádi a bez obav chodí. MS Novinky ve škole V březnu se uskutečnil tradiční ples školy. Výtěžek ze vstupného a tomboly byl věnován na zakoupení rolet do tříd na jižní straně budovy (do ulice). Na školním hřišti vzniklo v tomto školním roce malé pískoviště s lavičkami, které využívají především děti z družiny a již od září mohou cvičit děvčata na novém povrchu ve fitcentru. Školní děti také od června využívají nové pískové hřiště V Borkách na plážový fotbal, který tak přispěl k obohacení hodin tělesné výchovy. Velkou událostí bylo přátelské utkání v plážovém fotbale se sousední přerovskou základkou. Vyhráli jsme jen těsně na penalty, když utkání bylo napínavé od začátku do konce. Každý odcházel nejen s taškou plnou vitamínů, sladkostí a s drobným dárkem, ale také s rozzářenýma očima, které říkaly: Dneska jsme dostali krásný dárek, ten den jsme si ale pěkně užili. Na návštěvě u víly Amálky Zápis do 1.třídy Do zdejší základní školy se letos přihlásilo k zápisu 22 budoucích prvňáčků. Jejich fotografie můžete zhlédnout na webových stránkách školy. Schůzka rodičů těchto dětí proběhla a přítomní zástupci dětí zde obdrželi první základní informace k nastávajícímu školnímu roku. Další informace o škole získáte na adrese POZVÁNKA NA V ÝLET (Českolipsko) Nové pískoviště na školním dvoře Dětský den Sluníčko se na děti smálo již od rána, jako by ještě chtělo podtrhnout význam tohoto svátečního dne. Bylo totiž 1. června a v kalendáři napsáno: Mezinárodní den dětí. Učitelé s žáky 8. a 9. třídy připravili na hřišti pro své mladší spolužáky, děti z mateřské školy i pro mrňátka, která sotva začala chodit, plno překvapení. Procházku pohádkovým lesem se zajímavými úkoly, které zadávali např. víla Amálka, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka a plno dalších. Na hřišti se pak každý mohl dosyta vydovádět při netradičních disciplínách skákání v pytli, koulení pneumatiky, střelbě na lahve nebo plechovky. Naše putování zahájíme na železniční stanici v Doksech. Po červené turistické značce, která nás bude provázet celý výlet, vyrazíme do Starých Splavů. Přejdeme hlavní silnici a dáme se po ní vpravo a asi po 400 m odbočíme do Vůbčařské rokle (romantické zalesněné údolí s pískovcovými scenériemi). Na jejím konci přechází cesta ve stezku, kterou vystoupíme na úbočí Holého vrchu (428 m). Vrcholová stezka s krásnými výhledy nás zavede až přímo k Braniborské jeskyni (pískovcový převis 44 m dlouhý, sloužící okolnímu obyvatelstvu ve válkách, nápis vyrytý do skály z r. 1741). Po překonání nejvyššího bodu trasy Strážný vrch pomalu sestupujeme vrstevnicovou vyhlídkovou trasou až k osadě Maršovice. Příjemnou vycházkou lučinami a lesíky se dostaneme do malebné vsi Jestřebí (rokokový kostel sv. Ondřeje a zřícenina skalního hradu ze 13. století, vystavěného Ronovci, jehož romantickou polohu Karel Hynek Mácha přirovnal k mořskému korábu). Zde se v místním 3 S t r á n k a

4 hostinci můžeme občerstvit před další cestou. Mírným výstupem na Dlouhý hřeben se dostaneme k několika skalním vyhlídkám. Dlouhým dolem, cestičkou pod pískovcovými hřebeny, dojdeme zpět k hlavní silnici a kolem sochy sv. Starosty (barokní socha ukřižované ženy z r. 1705), silničkou mezi poli, pospícháme na konec našeho výšlapu, do obce Zahrádky (renesanční zámek, později upraven barokně a klasicistně, dnes v majetku UK). Odtud můžeme pokračovat vlakem či autobusem do České Lípy nebo popř. zpět směrem na Doksy. RJ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Ukázka výcviku V úterý 2. června 2009 se na školním dvoře uskutečnila beseda žáků se členy semického mysliveckého sdružení. Téma bylo pro děti velmi zajímavé lovečtí psi. Povídání i praktické ukázky se setkaly u malých i velkých s opravdovým zájmem, všichni přihlíželi, jak čtyřnozí přátelé umí aportovat nebo plnit různé příkazy. Pan Jareš, který besedu vedl, vyprávěl zasvěceně o různých rasách loveckých psů, o jejich výcviku i chovu. Děti se pak ptaly na myslivost a vše kolem ní a daly tak znát, že tato oblast některé doopravdy zaujala. Bylo by jen dobře, kdyby se láska k přírodě a všemu živému v lese stala pro některé z nich jejich koníčkem. Vedení školy se proto těší na spolupráci s mysliveckým sdružením a do budoucna obě strany plánují další společná setkání. MS Socha Svaté Starosty u Zahrádek PRANOSTIKY Červenec Prší-li na Sedm bratří (10. 7.), sedm neděl střecha neuschne. Na Jakuba (25. 7.) - prvních brambor průba. Srpen Co červenec neuvaří srpen nedopeče. Teplý a suchý srpen výborné víno. Září O svatém Matouši (21. 9.) vlaštovka nás opouští. Svatováclavské časy (28. 9.) přinesou pěkné počasí. Obecní úřad, jeho zastupitelé i celá redakce Semického zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití léta, svých dovolených a prázdnin. DOBROVOLNÍ HASIČI V uplynulém období jsme se dočkali předání pěti kusů zásahových obleků s obuví, které byly pořízeny ze státních prostředků. Dne jsme dohlíželi na tradiční pálení čarodějnic. Za účasti malého počtu občanů proběhly v klidu, i když s velkou nedbalostí. V okolí velkého ohně byly založeny další malé ohně a poté ponechány bez dozoru, nebo si tam hrály samotné děti. Po odchodu všech občanů byl oheň uhašen. Také jsme se zúčastnili "DNE ZÁCHRANÁŘŮ", který se konal v Poděbradech. Mezi historickými vozy bylo možno vidět i naše zásahové vozidlo značky GAZ 69 z roku Zároveň tam byla ukázka současné techniky z ČR a ukázky různých zásahů. V současné době se družstvo připravuje na soutěž hasičských družstev, která se koná v obci Bříství od 9 hodin na místním hřišti, kam Vás srdečně zveme. Miloslav Schlossnikl 4 S t r á n k a

5 Vozidlo SDH Semice na Dni záchranářů v Poděbradech BĚH SEMICEMI J iž po třicáté deváté zazněl v Semicích výstřel pro běžce na 10 kilometrů, aby si změřili své síly na silnici mezi Semicemi a Kerskem. Startovací povel zazněl také pro obrovské množství dětí od těch nejmenších až po dorostence a dorostenky. V bezchybně organizovaném setkání milovníků atletiky se sešlo 125 dětí a 103 dospělých, což je absolutní rekord těchto závodů. Přispělo k tomu také ideální počasí, svěží vystoupení aerobiku základní školy i lákavé odměny. Příští rok bude jubilejní čtyřicátý a organizátoři se těší již dnes na další shledání těch, kterým učarovalo běhání. Cíl jednoho z běhů Vítězové jednotlivých kategorií: Dětské kategorie kategorie jméno čas 50 m chlapci a děvčata do 5 let Frydrýn L. Teplá K. 12,3 s 13,0 s 100 m chlapci a děvčata do 7 let Procházka J Semecká E. 19,3 s 17,5 s 200 m chlapci a děvčata do 9 let Havel J Havlová E. 35,9 s 36,3 s 250 m chlapci a děvčata do 11 let Šimon D. Semecká T. 42,5 s 40,7 s 400 m mladší žáci a žákyně Domín T. Svědínková A 1:03,8 min 1:06,1 min 800 m starší žáci a žákyně Veselý O. Čokrtová K. 2:51,0 min 2:45,0 min 2 km dorostenci a dorostenky Urbánek J. Čokrtová J. 7:17,0 min 8:28,0 min Hlavní kategorie m Muži do 39 let Miler J. 32:58 min Muži do 49 let Klouda D. 33:59 min Muži do 59 let Klimeš P. 33:42 min Muži nad 60 let Říha M. 40:54 min Muži nad 70 let Jantsch V. 44:01 min Ženy do 39 let Klimešová J. 36:27 min Ženy nad 40 let Krátká A. 40:05 min Z KOPANÉ AFK SOKOL SEMICE MUŽI A J arní část soutěže nebyla pro semické fotbalisty nijak snadná. Ještě před zahájením mistrovských zápasů došlo ke změně na trenérském postu. Úvodní mistrovské zápasy se nám moc nevydařily. První 4 kola jsme odešli poraženi a navíc s vysokým brankovým přídělem. Pátý zápas jsme navíc jeli na hřiště lídra soutěže do Řevnic. Byla z toho sice pátá prohra v řadě, ale výkon mužstva už naznačoval jistý posun vpřed. Hlavně bylo vidět odhodlání kluků, že se chtějí porvat o lepší umístění v tabulce. Doma nás pak čekal nepříjemný soupeř z Berouna, který nám povolil pouze remízu 1:1. Další zápas znamenal nešťastnou prohru ve Staré Boleslavi a situace se jevila velmi kritická. Naštěstí se nám podařila krásná série šesti vítězných zápasů, kterou odstartovala domácí výhra 5:3 s Příbramí. I nadále se tak podařilo zachovat krajský přebor v malé vísce Středočeského kraje. Ani po vítězné sérii se však nemůžeme chlácholit, že je vše v pořádku. I nadále je na sobě potřeba pracovat a stále je co zlepšovat ve všech oblastech herních činností. V první řadě bude třeba ještě zapracovat na fyzické kondici. Naší slabou stránkou byly také standardní situace, ze kterých jsme obdrželi většinu branek. Letní přípravné období začíná a v sobotu již hostíme v prvním přípravném zápase Benešov. J. Pavliš FOKL OTE 5 S t r á n k a

6 Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Řevnice : ( 19) 2. Dobrovice : ( 15) 3. Vlašim : ( 14) 4. Libiš : ( 13) 5. Litol : ( 3) 6. Zápy : ( -2) 7. Benátky : ( -1) 8. Semice : ( -5) 9. Úvaly : ( -4) FOKLORNÍ SOUBOR ŠÁTEČEK Tuchlovická pouť ročník folklorního festivalu S oubor Šáteček se tohoto festivalu zúčastnil již po čtvrté. Vystupovali jsme v dopoledním pořadu na návsi a odpoledním komponovaném pořadu v letním kině. Letos poprvé pořadatelé vyzkoušeli namíchat vystoupení dětských i dospělých souborů. Představení získala na spádu a rozmanitosti. Největším úspěchem z tohoto festivalu pro je nás nabídka od souboru Gaudeamus k účasti na koncertu k 60. výročí založení tohoto souboru. Koncert proběhne v pražském Divadle Na Palmovce. Šáteček vystoupí s tanci, které jsme od souboru Gaudeamus převzali (Dřeváčky a Vrták). Tuchlovická pouť patří mezi naše nejoblíbenější festivaly. Těšíme se na další ročník, na příjemné pořadatele, nadšené diváky i na výborné Tuchlovické koláče. 10. Beroun : ( -8) 11. Nymburk : ( -6) 12. Velvary : ( -9) 13. N. Strašecí : (-11) 14. S.Boleslav : (-19) 15. Sp Příbram : (-17) 16. Černolice : (-18) Roztančený Šáteček Zpěváček 2009 finále ve Velkých Losinách D o finále XV. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní postoupila naše zpěvačka Zuzka Roudnická. S písničkami Hřej, sluníčko, hřej a Kolovrat (mateník z Nymburska) nás reprezentovala mezi nejlepšími 50 zpěváčky z Čech, Moravy a Slezska. V podmínkách soutěže bylo zazpívat jednu píseň s doprovodem muziky, druhou bez doprovodu. Zpěváčky z Moravy doprovázel BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů). Zpěváčky z Čech doprovázela narychlo obstaraná hudecká muzika z Uherského Hradiště, doplněná o dva výborné klarinetisty souboru Ondráš. Zuzka postoupila ze semifinále mezi nejlepších 20 zpěváčků. Po finálovém vystoupení se zařadila do první desítky nejlepších. Zlatým zpěváčkem 2009 se stal Jan Olexa z Dubňan. O stříbrné druhé místo se podělili Alžběta Hoffmanová z Pardubic a Jan Kočár z Valtic. Třetí, 6 S t r á n k a

7 bronzové umístění získali Jakub Ošmera z Domažlic a Lenka Mrlinová z Liptálu. Jan Kusovský PRÁCE LITERÁRNÍHO KROUŽKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Štěstí Štěstí roste jako květina, nejdřív je to malý drobek pocitu. Vlastně štěstí je jako rodina, je to malé kotě, co touží po doteku. Vidět šťastné děti, co si hrají na hřišti. Slyšet jejich smích je ten pocit štěstí. Je to malá holčička, co běhá v dešti. Jsou to ty děti, co dovádějí na koupališti. Štěstí to se ničemu nevyrovná. Penězům, hrdosti ani slávě. a pak se srdce jako chleba drolí. Láska je mocná věc, nesrozumitelná řeč. Láska vždy nečekaně udeří jako hrom, a skolí nečekaně i ten největší strom. Krása To je radost, kterou vidíme. To je vůně, kterou cítíme. Je to světlo v černém pozadí. Je to květina, která prozradí, že krása to je všechno, co se do nás vešlo. A že krása to je rodina, co na správném místě začíná. Člověk ať si sám porovná. A ta špetka štěstí, ta se najde i v úplně obyčejné trávě. Oslavy 230 let slaví Semice, 230 let slaví rodiče. Vy se ptáte, proč? Výuku slavíme a máme proč! V září se u nás výuka zrodila, po celou tu dobu se nám hodila. V Sokolovně narozky slavit budeme, tancovat a bavit se půjdeme. Dokonce i škola nám vyhověla a den otevřených dveří vymyslela. A my zveme vás na náš program. A já doufám, že dostanete náš telegram. Láska Plná krása, která sluší, pocit štěstí v naší duši. Láska je to léto v zimě. Je to teplo v chladném domě. Úsměv, který potěší a pomůže nám k rozkoši. Poznat lásku někdy bolí, Léto Léto přišlo, slunce svítí. Na loukách nám roste kvítí. Škola končí, půjdem ven. Noc je krátká, dlouhý den. Plavání a dovádění svádí kluky k podvádění. Sukně, tílka, kraťasy, slunko svítí na vlasy. Básně Kateřiny Hobíkové, 8.třída Letní Na obloze slunce svítí Na louce kvete kvítí Na hřišti si děti hrají A v sadu třešně zrají K vodě všichni půjdeme A v ní se koupat budeme Skákat plavat to nás baví Dokud nás hry neunaví Venku pěkně stromy rostou Jejich listy se jen lesknou Báseň Gabči Francové, 5.třída 7 S t r á n k a

8 Dvěma snímky se vracíme k svátkům jara Velikonocím. (foto MS) Úřední hodiny OÚ Semice: Pondělí Středa telefon: , fax: Ordinační hodiny MUDr. I.Kitzbergera v Semicích: Úterý Čtvrtek hod hod odběry hod návštěvy hod hod odběry hod - návštěvy Otvírací hodiny pošty: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek hod Středa hod Přestávka denně: hod Telefonní číslo: Další důležitá telefonní čísla: Základní škola Mateřská škola Plynaři 1239 Energetika Kanalizace S E M I C K Ý Z P R A V O D A J Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Miroslava Součková, Mgr. Pavel Jareš, Ing. Josef Jungr, Mgr. Marie Procházková Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR, čj. E Tisk: Janova dílna Třebestovice. Vychází 4x ročně. Adresa pro zasílání příspěvků: Uzávěrka pro zaslání příspěvků do dalšího čísla je Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. 8 S t r á n k a