2/2009 VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2009 VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE"

Transkript

1 2/2009 Z obsahu tohoto čísla: vítězný návrh na obecní znak z historie Semic zprávy obecního úřadu zprávy z mateřské a základní školy tip na výlet - Českolipsko zprávy ze spolků Běh Semicemi kopaná z činnosti Šátečku tvorba žáků ZŠ důležité informace VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM NA ZNAK OBCE V šechny návrhy, zpracované panem Miroslavem Pavlů, odpovídají zásadám heraldické a vexikologické tvorby a mohou být předloženy podvýboru pro heraldiku a vexikologii PS P ČR k projednání. Autor ve svých návrzích zdůraznil vazbu obce na pražskou kapitulu, přerovské panství rodu Šelmberků i královskou doménu Brandýs a variantně připojil též odkazy na zeměpisnou polohu obce u Labe, zdejší historické tvrze i zasvěcení kostela. Osobně doporučuji některou z jednodušších variant, například s ostruhou a korunou. PhDr.K.Müller, podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl tamní majetek - poplužní dvůr s celou vsí a pozemky - spojen se statkem Přerov nad Labem. Druhá část vsi tvořila ještě několik desetiletí samostatný statek, jehož majitelem byl patrně Petřík ze Semic, připomínaný roku V roce 1491 po smrti Václava Vrutického, dalšího majitele, byl dvůr také připojen k Přerovu nad Labem. Mezi dnešní zástavbou a Labem stávala ve středověku dvě tvrziště, která tu vznikla jako sídla manů proboštství. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ OBČANŮ P řevážná část občanů se v dubnové anketě vyslovila pro znak a vlajku podle předloženého návrhu číslo 3. Tato skutečnost vedla zastupitele k rozhodnutí názor občanů akceptovat a oslovit podvýbor pro heraldiku a vexikologii PS P ČR za účelem slavnostního přidělení znaku a vlajky naší obci. Z HISTORIE SEMIC S emice patří ke starým sídlům na okrese Nymburk. Přímé zprávy o vsi jsou pozdní, kdy první zmínky pocházejí až ze 14. století, kdy ves patřila k pražskému proboštství, které zde vystavělo okolo roku 1352 kostel. Zmiňováni jsou z té doby služebníci manství tohoto proboštství, a to Jan (1386) a Vilém z Klučova (1407). Po roce 1420 přešel statek do světských rukou a roku 1437 Výřez z katastrální mapy z roku 1840 Severnější tvrziště mělo příkop napájený vodou z Labe. Druhé bývalo větší a mělo rovněž vodní příkop s valem. Obě tvrziště byla částečně zničena již koncem 19. století. Severnější nelze nyní již v terénu rozpoznat, zatímco na místě druhého lze ještě nyní sledovat nepatrně zvýšené místo obklopené sníženinou nad bývalým příkopem. JÚ

2 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Základní škola Byla podepsána smlouva na rekonstrukci kuchyně ŠJ s firmou FLOD. Akce začne v červnu. V září by se mělo již vařit v nově zrekonstruované kuchyni. V průběhu prázdnin bude rovněž dokončena výměna oken a zateplení budovy včetně fasády vítěznou firmou z výběrového řízení, které proběhlo v květnu. Oprava komunikací Do konce června bude vybrána firma podle nabídek. Ta bude opravovat komunikaci v části obce Na Břehách. MATEŘSKÁ ŠKOLA Doprava Bylo osazeno dopravní značení na místních komunikacích, které jsou ve správě OÚ. Na Koutě budou osazeny další dopravní značky, které upravují parkování a vjezd nákladních automobilů. Dodržování dopravního značení bude kontrolovat Policie ČR. D ěti z naší mateřské školy se v úterý 2. června zúčastnily Atletického dne, který pořádala MŠ Čtyřlístek v Lysé n/l. Do startovní listiny bylo zapsáno 11 družstev. Děti absolvovaly tři disciplíny: běh na 20 m, skok do dálky a hod míčkem. Konkurence byla velká. Soutěže se za MŠ Semice zúčastnila dvě pětičlenná družstva. V celkovém hodnocení získalo družstvo dětí z MŠ Semice první místo. Děti získaly celkem 5 medailí 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové. Složení družstva: M. Kulíšek, J. Procházka, K. Semecká, V. Krovozová, M. Jíra, M. Krmela. J, Frydrýnová, M. Procházková, P. Vrbická a M. Malý. K úspěchu dětem pomohla bojovnost a fandění ostatních kamarádů. Jaroslava Novotná ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pozemky Je zpracován projekt na terénní úpravy včetně rozvodů elektrické energie. Veřejné osvětlení Obec Semice bohužel nepatří mezi ty šťastné obce, které dotaci na veřejné osvětlení obdržely, ale podává opětovně žádost v podzimním termínu. Ohlédnutí za uplynulým školním rokem K ončí školní rok 2008/2009. Byl nabitý mnohými mimoškolními činnostmi pro děti a byl velmi přínosný i pro nás kantory, neboť jsme od listopadu pracovali na projektu Škola pro tebe jazyky pro život. Děti se ve všech ročních kromě klasických vyučovacích hodin ve škole zúčastnily různých soutěží, exkurzí, programů v planetáriu, Národní galerii, výletů a návštěv kulturních zařízení. Vše se odehrávalo v souladu s naším školním vzdělávacím programem nebo programem Základní škola, podle kterých pracujeme. Na školních webových stránkách si může každý udělat obrázek, neboť jsme se vždy pochlubili, kde jsme byli a co zajímavého jsme tam prožili, či se naučili. Na příští školní rok se kalendář akcí již začíná plnit. Nejdůležitější bude pro žáky jistě zahraniční studijní zájezd do Anglie, který je plánován na květen Zúčastní se ho přibližně 50 dětí ve věku od let. 2 S t r á n k a

3 Škola po celý rok spolupracovala také s obecním úřadem, mnohé aktivity se odehrávaly v tělocvičně školy, na hřišti, sokolovně nebo v ulicích obce. Jsme rádi, když se na Evropský den bez aut, na vánoční koncert Šátečku, na dětský den nebo rozlučkový večer se školou přijdou rodiče podívat na své děti, když se všichni setkáme a můžeme si popovídat. Je příjemné, když ples školy podpoří velká část rodičů i obyvatel Semic a vážíme si i těch rodičů, kteří se rozhodli zapsat v naší škole své budoucí prvňáčky. Na oplátku se snažíme všem žákům dlouhodobě zajistit kvalitní sbor, vytvořit příjemné prostředí pro práci a zajímavou náplň hodin tak, aby žáky zaujala a škola pro ně nebyla jen nutností, ale i prostředím, kam rádi a bez obav chodí. MS Novinky ve škole V březnu se uskutečnil tradiční ples školy. Výtěžek ze vstupného a tomboly byl věnován na zakoupení rolet do tříd na jižní straně budovy (do ulice). Na školním hřišti vzniklo v tomto školním roce malé pískoviště s lavičkami, které využívají především děti z družiny a již od září mohou cvičit děvčata na novém povrchu ve fitcentru. Školní děti také od června využívají nové pískové hřiště V Borkách na plážový fotbal, který tak přispěl k obohacení hodin tělesné výchovy. Velkou událostí bylo přátelské utkání v plážovém fotbale se sousední přerovskou základkou. Vyhráli jsme jen těsně na penalty, když utkání bylo napínavé od začátku do konce. Každý odcházel nejen s taškou plnou vitamínů, sladkostí a s drobným dárkem, ale také s rozzářenýma očima, které říkaly: Dneska jsme dostali krásný dárek, ten den jsme si ale pěkně užili. Na návštěvě u víly Amálky Zápis do 1.třídy Do zdejší základní školy se letos přihlásilo k zápisu 22 budoucích prvňáčků. Jejich fotografie můžete zhlédnout na webových stránkách školy. Schůzka rodičů těchto dětí proběhla a přítomní zástupci dětí zde obdrželi první základní informace k nastávajícímu školnímu roku. Další informace o škole získáte na adrese POZVÁNKA NA V ÝLET (Českolipsko) Nové pískoviště na školním dvoře Dětský den Sluníčko se na děti smálo již od rána, jako by ještě chtělo podtrhnout význam tohoto svátečního dne. Bylo totiž 1. června a v kalendáři napsáno: Mezinárodní den dětí. Učitelé s žáky 8. a 9. třídy připravili na hřišti pro své mladší spolužáky, děti z mateřské školy i pro mrňátka, která sotva začala chodit, plno překvapení. Procházku pohádkovým lesem se zajímavými úkoly, které zadávali např. víla Amálka, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka a plno dalších. Na hřišti se pak každý mohl dosyta vydovádět při netradičních disciplínách skákání v pytli, koulení pneumatiky, střelbě na lahve nebo plechovky. Naše putování zahájíme na železniční stanici v Doksech. Po červené turistické značce, která nás bude provázet celý výlet, vyrazíme do Starých Splavů. Přejdeme hlavní silnici a dáme se po ní vpravo a asi po 400 m odbočíme do Vůbčařské rokle (romantické zalesněné údolí s pískovcovými scenériemi). Na jejím konci přechází cesta ve stezku, kterou vystoupíme na úbočí Holého vrchu (428 m). Vrcholová stezka s krásnými výhledy nás zavede až přímo k Braniborské jeskyni (pískovcový převis 44 m dlouhý, sloužící okolnímu obyvatelstvu ve válkách, nápis vyrytý do skály z r. 1741). Po překonání nejvyššího bodu trasy Strážný vrch pomalu sestupujeme vrstevnicovou vyhlídkovou trasou až k osadě Maršovice. Příjemnou vycházkou lučinami a lesíky se dostaneme do malebné vsi Jestřebí (rokokový kostel sv. Ondřeje a zřícenina skalního hradu ze 13. století, vystavěného Ronovci, jehož romantickou polohu Karel Hynek Mácha přirovnal k mořskému korábu). Zde se v místním 3 S t r á n k a

4 hostinci můžeme občerstvit před další cestou. Mírným výstupem na Dlouhý hřeben se dostaneme k několika skalním vyhlídkám. Dlouhým dolem, cestičkou pod pískovcovými hřebeny, dojdeme zpět k hlavní silnici a kolem sochy sv. Starosty (barokní socha ukřižované ženy z r. 1705), silničkou mezi poli, pospícháme na konec našeho výšlapu, do obce Zahrádky (renesanční zámek, později upraven barokně a klasicistně, dnes v majetku UK). Odtud můžeme pokračovat vlakem či autobusem do České Lípy nebo popř. zpět směrem na Doksy. RJ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Ukázka výcviku V úterý 2. června 2009 se na školním dvoře uskutečnila beseda žáků se členy semického mysliveckého sdružení. Téma bylo pro děti velmi zajímavé lovečtí psi. Povídání i praktické ukázky se setkaly u malých i velkých s opravdovým zájmem, všichni přihlíželi, jak čtyřnozí přátelé umí aportovat nebo plnit různé příkazy. Pan Jareš, který besedu vedl, vyprávěl zasvěceně o různých rasách loveckých psů, o jejich výcviku i chovu. Děti se pak ptaly na myslivost a vše kolem ní a daly tak znát, že tato oblast některé doopravdy zaujala. Bylo by jen dobře, kdyby se láska k přírodě a všemu živému v lese stala pro některé z nich jejich koníčkem. Vedení školy se proto těší na spolupráci s mysliveckým sdružením a do budoucna obě strany plánují další společná setkání. MS Socha Svaté Starosty u Zahrádek PRANOSTIKY Červenec Prší-li na Sedm bratří (10. 7.), sedm neděl střecha neuschne. Na Jakuba (25. 7.) - prvních brambor průba. Srpen Co červenec neuvaří srpen nedopeče. Teplý a suchý srpen výborné víno. Září O svatém Matouši (21. 9.) vlaštovka nás opouští. Svatováclavské časy (28. 9.) přinesou pěkné počasí. Obecní úřad, jeho zastupitelé i celá redakce Semického zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití léta, svých dovolených a prázdnin. DOBROVOLNÍ HASIČI V uplynulém období jsme se dočkali předání pěti kusů zásahových obleků s obuví, které byly pořízeny ze státních prostředků. Dne jsme dohlíželi na tradiční pálení čarodějnic. Za účasti malého počtu občanů proběhly v klidu, i když s velkou nedbalostí. V okolí velkého ohně byly založeny další malé ohně a poté ponechány bez dozoru, nebo si tam hrály samotné děti. Po odchodu všech občanů byl oheň uhašen. Také jsme se zúčastnili "DNE ZÁCHRANÁŘŮ", který se konal v Poděbradech. Mezi historickými vozy bylo možno vidět i naše zásahové vozidlo značky GAZ 69 z roku Zároveň tam byla ukázka současné techniky z ČR a ukázky různých zásahů. V současné době se družstvo připravuje na soutěž hasičských družstev, která se koná v obci Bříství od 9 hodin na místním hřišti, kam Vás srdečně zveme. Miloslav Schlossnikl 4 S t r á n k a

5 Vozidlo SDH Semice na Dni záchranářů v Poděbradech BĚH SEMICEMI J iž po třicáté deváté zazněl v Semicích výstřel pro běžce na 10 kilometrů, aby si změřili své síly na silnici mezi Semicemi a Kerskem. Startovací povel zazněl také pro obrovské množství dětí od těch nejmenších až po dorostence a dorostenky. V bezchybně organizovaném setkání milovníků atletiky se sešlo 125 dětí a 103 dospělých, což je absolutní rekord těchto závodů. Přispělo k tomu také ideální počasí, svěží vystoupení aerobiku základní školy i lákavé odměny. Příští rok bude jubilejní čtyřicátý a organizátoři se těší již dnes na další shledání těch, kterým učarovalo běhání. Cíl jednoho z běhů Vítězové jednotlivých kategorií: Dětské kategorie kategorie jméno čas 50 m chlapci a děvčata do 5 let Frydrýn L. Teplá K. 12,3 s 13,0 s 100 m chlapci a děvčata do 7 let Procházka J Semecká E. 19,3 s 17,5 s 200 m chlapci a děvčata do 9 let Havel J Havlová E. 35,9 s 36,3 s 250 m chlapci a děvčata do 11 let Šimon D. Semecká T. 42,5 s 40,7 s 400 m mladší žáci a žákyně Domín T. Svědínková A 1:03,8 min 1:06,1 min 800 m starší žáci a žákyně Veselý O. Čokrtová K. 2:51,0 min 2:45,0 min 2 km dorostenci a dorostenky Urbánek J. Čokrtová J. 7:17,0 min 8:28,0 min Hlavní kategorie m Muži do 39 let Miler J. 32:58 min Muži do 49 let Klouda D. 33:59 min Muži do 59 let Klimeš P. 33:42 min Muži nad 60 let Říha M. 40:54 min Muži nad 70 let Jantsch V. 44:01 min Ženy do 39 let Klimešová J. 36:27 min Ženy nad 40 let Krátká A. 40:05 min Z KOPANÉ AFK SOKOL SEMICE MUŽI A J arní část soutěže nebyla pro semické fotbalisty nijak snadná. Ještě před zahájením mistrovských zápasů došlo ke změně na trenérském postu. Úvodní mistrovské zápasy se nám moc nevydařily. První 4 kola jsme odešli poraženi a navíc s vysokým brankovým přídělem. Pátý zápas jsme navíc jeli na hřiště lídra soutěže do Řevnic. Byla z toho sice pátá prohra v řadě, ale výkon mužstva už naznačoval jistý posun vpřed. Hlavně bylo vidět odhodlání kluků, že se chtějí porvat o lepší umístění v tabulce. Doma nás pak čekal nepříjemný soupeř z Berouna, který nám povolil pouze remízu 1:1. Další zápas znamenal nešťastnou prohru ve Staré Boleslavi a situace se jevila velmi kritická. Naštěstí se nám podařila krásná série šesti vítězných zápasů, kterou odstartovala domácí výhra 5:3 s Příbramí. I nadále se tak podařilo zachovat krajský přebor v malé vísce Středočeského kraje. Ani po vítězné sérii se však nemůžeme chlácholit, že je vše v pořádku. I nadále je na sobě potřeba pracovat a stále je co zlepšovat ve všech oblastech herních činností. V první řadě bude třeba ještě zapracovat na fyzické kondici. Naší slabou stránkou byly také standardní situace, ze kterých jsme obdrželi většinu branek. Letní přípravné období začíná a v sobotu již hostíme v prvním přípravném zápase Benešov. J. Pavliš FOKL OTE 5 S t r á n k a

6 Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Řevnice : ( 19) 2. Dobrovice : ( 15) 3. Vlašim : ( 14) 4. Libiš : ( 13) 5. Litol : ( 3) 6. Zápy : ( -2) 7. Benátky : ( -1) 8. Semice : ( -5) 9. Úvaly : ( -4) FOKLORNÍ SOUBOR ŠÁTEČEK Tuchlovická pouť ročník folklorního festivalu S oubor Šáteček se tohoto festivalu zúčastnil již po čtvrté. Vystupovali jsme v dopoledním pořadu na návsi a odpoledním komponovaném pořadu v letním kině. Letos poprvé pořadatelé vyzkoušeli namíchat vystoupení dětských i dospělých souborů. Představení získala na spádu a rozmanitosti. Největším úspěchem z tohoto festivalu pro je nás nabídka od souboru Gaudeamus k účasti na koncertu k 60. výročí založení tohoto souboru. Koncert proběhne v pražském Divadle Na Palmovce. Šáteček vystoupí s tanci, které jsme od souboru Gaudeamus převzali (Dřeváčky a Vrták). Tuchlovická pouť patří mezi naše nejoblíbenější festivaly. Těšíme se na další ročník, na příjemné pořadatele, nadšené diváky i na výborné Tuchlovické koláče. 10. Beroun : ( -8) 11. Nymburk : ( -6) 12. Velvary : ( -9) 13. N. Strašecí : (-11) 14. S.Boleslav : (-19) 15. Sp Příbram : (-17) 16. Černolice : (-18) Roztančený Šáteček Zpěváček 2009 finále ve Velkých Losinách D o finále XV. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní postoupila naše zpěvačka Zuzka Roudnická. S písničkami Hřej, sluníčko, hřej a Kolovrat (mateník z Nymburska) nás reprezentovala mezi nejlepšími 50 zpěváčky z Čech, Moravy a Slezska. V podmínkách soutěže bylo zazpívat jednu píseň s doprovodem muziky, druhou bez doprovodu. Zpěváčky z Moravy doprovázel BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů). Zpěváčky z Čech doprovázela narychlo obstaraná hudecká muzika z Uherského Hradiště, doplněná o dva výborné klarinetisty souboru Ondráš. Zuzka postoupila ze semifinále mezi nejlepších 20 zpěváčků. Po finálovém vystoupení se zařadila do první desítky nejlepších. Zlatým zpěváčkem 2009 se stal Jan Olexa z Dubňan. O stříbrné druhé místo se podělili Alžběta Hoffmanová z Pardubic a Jan Kočár z Valtic. Třetí, 6 S t r á n k a

7 bronzové umístění získali Jakub Ošmera z Domažlic a Lenka Mrlinová z Liptálu. Jan Kusovský PRÁCE LITERÁRNÍHO KROUŽKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Štěstí Štěstí roste jako květina, nejdřív je to malý drobek pocitu. Vlastně štěstí je jako rodina, je to malé kotě, co touží po doteku. Vidět šťastné děti, co si hrají na hřišti. Slyšet jejich smích je ten pocit štěstí. Je to malá holčička, co běhá v dešti. Jsou to ty děti, co dovádějí na koupališti. Štěstí to se ničemu nevyrovná. Penězům, hrdosti ani slávě. a pak se srdce jako chleba drolí. Láska je mocná věc, nesrozumitelná řeč. Láska vždy nečekaně udeří jako hrom, a skolí nečekaně i ten největší strom. Krása To je radost, kterou vidíme. To je vůně, kterou cítíme. Je to světlo v černém pozadí. Je to květina, která prozradí, že krása to je všechno, co se do nás vešlo. A že krása to je rodina, co na správném místě začíná. Člověk ať si sám porovná. A ta špetka štěstí, ta se najde i v úplně obyčejné trávě. Oslavy 230 let slaví Semice, 230 let slaví rodiče. Vy se ptáte, proč? Výuku slavíme a máme proč! V září se u nás výuka zrodila, po celou tu dobu se nám hodila. V Sokolovně narozky slavit budeme, tancovat a bavit se půjdeme. Dokonce i škola nám vyhověla a den otevřených dveří vymyslela. A my zveme vás na náš program. A já doufám, že dostanete náš telegram. Láska Plná krása, která sluší, pocit štěstí v naší duši. Láska je to léto v zimě. Je to teplo v chladném domě. Úsměv, který potěší a pomůže nám k rozkoši. Poznat lásku někdy bolí, Léto Léto přišlo, slunce svítí. Na loukách nám roste kvítí. Škola končí, půjdem ven. Noc je krátká, dlouhý den. Plavání a dovádění svádí kluky k podvádění. Sukně, tílka, kraťasy, slunko svítí na vlasy. Básně Kateřiny Hobíkové, 8.třída Letní Na obloze slunce svítí Na louce kvete kvítí Na hřišti si děti hrají A v sadu třešně zrají K vodě všichni půjdeme A v ní se koupat budeme Skákat plavat to nás baví Dokud nás hry neunaví Venku pěkně stromy rostou Jejich listy se jen lesknou Báseň Gabči Francové, 5.třída 7 S t r á n k a

8 Dvěma snímky se vracíme k svátkům jara Velikonocím. (foto MS) Úřední hodiny OÚ Semice: Pondělí Středa telefon: , fax: Ordinační hodiny MUDr. I.Kitzbergera v Semicích: Úterý Čtvrtek hod hod odběry hod návštěvy hod hod odběry hod - návštěvy Otvírací hodiny pošty: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek hod Středa hod Přestávka denně: hod Telefonní číslo: Další důležitá telefonní čísla: Základní škola Mateřská škola Plynaři 1239 Energetika Kanalizace S E M I C K Ý Z P R A V O D A J Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Miroslava Součková, Mgr. Pavel Jareš, Ing. Josef Jungr, Mgr. Marie Procházková Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR, čj. E Tisk: Janova dílna Třebestovice. Vychází 4x ročně. Adresa pro zasílání příspěvků: Uzávěrka pro zaslání příspěvků do dalšího čísla je Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. 8 S t r á n k a

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 1. Členská základna Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav tvořilo k 31.12.2011 13 místních skupin, v průběhu roku byla ukončena činnost a zrušena

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Sportovní klub vozíčkářů Praha pořádá 4. Benefiční florbalový turnaj firem 2007 ROZPIS UTKÁNÍ Kdy: neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Kde: hala Sokol Královské Vinohrady - Polská 1, Praha 2 Kontaktní osoba:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Řepníky. Místní program obnovy venkova 2014-2020

Obec Řepníky. Místní program obnovy venkova 2014-2020 Obec Řepníky Místní program obnovy venkova 2014-2020 1. Základní cíle programu Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

1 DEN EXKURZÍ. Místo srazu: zahrada ZŠ Doksy Čas srazu: '8:00. Místo rozchodu: ZŠ KHM Doksy Čas rozchodu: 13:00

1 DEN EXKURZÍ. Místo srazu: zahrada ZŠ Doksy Čas srazu: '8:00. Místo rozchodu: ZŠ KHM Doksy Čas rozchodu: 13:00 1 Název: Cesta do pravěku Vedoucí: p. Procházková 2. dohled: p. Hozáková Den: 9. květen 2014 Max. počet žáků: 15 Cíl: Učebna v přírodě u ZŠ Doprava: pěšky Cena: 0 Kč Oblečení: pracovní - k ohni Místo srazu:

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více