Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Pracovníci školy Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti.9 6. Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva I. stupně Výroční zpráva školní družiny a školního klubu Výroční zpráva II. stupně Prevence rizikového chování Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Environmentální výchova Rada žáků Další vzdělávání pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek roku

3 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poskytuje předškolní a základní vzdělání, připravuje žáky pro další studium a praxi. Založena byla v roce 1996 a ve školním roce 2011/2012 oslavila 16 let své existence. Již osmým školním rokem je dlouhodobým koncepčním záměrem školy pestrá, kvalitní a náročná výuka v kvalitním a bezpečném prostředí ke spokojenosti dětí i rodičů. Čtvrtým školním rokem funguje jako součást školy i mateřská škola, která byla v září 2012 rozšířena o druhou třídu. Nyní disponuje mateřská škola kapacitou 56 dětí. Je to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2011/2012: kvalitní a pestrá výuka (uplatňování nových výukových metod a forem práce) naplňování vytvořeného ŠVP zápis do 1. tříd (2 třídy) pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšná realizace projektů (OPVK, EU peníze do škol, Agenda 21) vybudování efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění spec. pedagoga, asistenta pedagoga do chodu školy úspěšná grantová politika žák = partner praktické a efektivní využívání multimediální techniky pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt) zlepšení materiálového vybavení školy pokračování v nastolených aktivitách z předcházejících období efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení údržba sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. 3

4 Škola je velmi dobře materiálně vybavena, leží v překrásném, zeleném, klidném a bezpečném místě na okraji města Třebíč. Škola má jako jediná v širokém okolí bezbariérový přístup. Organizační součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Škola je vybavena nejmodernější jídelnou okresu Třebíč, dvěma velkými tělocvičnami, atletickým stadionem, dvěma hřišti s umělým povrchem všechny tyto součásti jsou využívány širokou veřejností. 4

5 2. Vzdělávací program Škola ve školním roce 2011/2012 pracovala v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku dle vlastního ŠVP ŠKOLA BUDOUCNOSTI, v 6. ročníku pracovala podle programu Základní škola, čj.16847/96-2. Na druhém stupni je zřízena třída s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Při této výuce škola vychází z modelového učebního plánu a modelových osnov pro třídy srozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky čj.16845/ Tento doplněk se vztahuje ke vzdělávacímu programu Základní škola, čj.16847/96-2 ve znění úpravy čj.25018/ Pro ostatní žáky vyšších tříd byla výuka výpočetní techniky zavedena formou volitelného předmětu. Během školního roku celý pedagogický sbor inovoval již vlastními silami vytvořený ŠVP s názvem ŠKOLA BUDOUCNOSTI. Jednotlivé předmětové komise a metodická sdružení postupně rozpracovávaly jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata. 5

6 3. Pracovníci školy Během školního roku 2011/2012 měla škola celkem 55 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy v školním roce 2011/2012 Ředitelka školy: Statutární zástupce školy: Výchovný poradce: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Sekretářka: Účetní: Školník: Mgr. Andrea Byrtusová Mgr. Vratislav Fišera Mgr. Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Mgr. Kateřina Poulová Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A Mgr. Dana Konečná 6.A Mgr. Zuzana Dočekalová 1.B Mgr. Radka Jonášová 7.A Mgr. Hana Komendová 2.A Mgr. Ivana Válalová 8.A Ing. Lenka Rybníčková 2.B Mgr. Iveta Petráňková 8.B Mgr. Lenka Zvěřinová 3.A Mgr. Radomíra Mahrová 9.A Ing. Lenka Auerová 3.B Mgr. Božena Moltašová 9.B Mgr. Kateřina Poulová 4.A Mgr. Lenka Kubínyiová 4.B Mgr. Olga Jandová 5.A Mgr. Ivona Špačková 5.B Mgr. Klára Pavlasová Další učitelé: Mgr. Andrea Byrtusová, Mgr. Zuzana Dreslerová, Mgr. Vratislav Fišera, Mgr. Lenka Hlaváčová, Mgr. Jarmila Nováková, Mgr. Sabina Šilhavá, Mgr. Marcela Velebová, PaedDr. Jana Ženíšková Vychovatelky školní družiny: 1.A, 4.B Miluše Němcová 1.B, 4.B Vladimíra Šípová 2.A Ivana Pažourková 2.B Jitka Dudášová 3.A, B Zděnka Zimolová 4.A, 3.A Libuše Voznicová 5.A, B Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Mgr. Lenka Hlaváčová Asistent pedagoga: Šárka Dvořáková, Vladimíra Šípová, Jana Veškrnová 6

7 Mateřská škola: Renata Fialová, Romana Růžičková, Dita Vomelová, Zuzana Všetečková Školní jídelna: Soňa Dokulilová, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Karel Hrůza 7

8 4. Výsledky kontrol školy Ve školním roce 2011/2012 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 1. Státní zdravotní dozor zaměřený na plnění 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč Pravidelná veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele v roce 2011/2012 neproběhla. 3. V prosinci 2011 a lednu 2012 proběhl závěrečný audit projektu Inovace ŠVP podpora klíčových kompetencí žáků (s důrazem na ICT a jazykovou gramotnost) a vybudování efektivního kariérního systému pro žáky v rámci globálního grantu CZ.1.07./ Ing. Zdeněk Jaroš - auditor 8

9 2. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 2011/2012 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu 0 počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů 0 Během školního roku 2011/2012 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 9

10 3. Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola se od školního roku 2011/2012 stala dvoutřídní, nově byla otevřena třída Hvězdiček. Nastoupily dvě nové paní učitelky a 36 nových dětí. Celkem navštěvovalo mateřskou školu 52 dětí. Personální obsazení: Mgr.Andrea Byrtusová - ředitelka ZŠ a MŠ Renata Fialová učitelka MŠ (třída Sluníček) Romana Růžičková učitelka MŠ (třída Sluníček) Mgr.Dita Vomelová - učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Zuzana Všetečková učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Soňa Dokulilová pracovnice školní jídelny Počet dětí v jednotřídní MŠ: třída Hvězdiček 26 dětí třída Sluníček 26 dětí (1 dítě se ZP) Zápis do mateřské školy Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 20. a K zápisu do naší mateřské školy přišlo celkem 37 rodičů. V letošním roce odešlo 18 dětí do školy. Bylo vydáno 21 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Vlastní hodnocení mateřské školy Struktura hodnocení: 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. 3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření 4. Kvalita podmínek vzdělávání 5. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání 6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání 7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 10

11 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV Cíle předškolního vzdělávání: ŠVP PV je dvouletý, a tak letos i příští školní rok nese název: Krtek a jeho kamarádi. Krtek spolu s ježkem, myškou, zajíčkem a žabkou pomohli dětem zvládnout adaptaci na nové prostředí, snažili se všestranně rozvíjet osobnost každého dítěte, seznamovali je s ostatními vrstevníky, usnadňovali dětem zařadit se do společnosti a nabádali děti k tomu, aby poznávaly přírodu nejen v knihách, ale i přímým pozorováním a vlastními prožitky. Veškeré cíle ve vzdělávacím obsahu ŠVP PV jsou stanovené v souladu RVP PV. Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů. Naším cílem v ŠVP PV bylo motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se. Cíle byly stanoveny v těchto oblastech: - všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů - seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí - péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita Cíle, které jsme si ve ŠVP stanovili byly reálné. Vzdělávací obsah: Vzdělávací obsah v RVP PV představoval vnitřně tematicky propojený celek, plánované činnosti měly návaznost a mnohdy jsme je propojovali mezi obě třídy MŠ. Děti se tak učily spolupracovat i s ostatními vrstevníky a nejen se svými kamarády. Obsah vzdělávací nabídky vede k naplňování schopností umět získané poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje prakticky využít, je podrobně rozepsán v TVP. V co největší míře jsme využívali prožitkové učení např. návštěva policie, zdravotních sestřiček u nás v MŠ, beseda s p. doktorem na téma První pomoc, ale především výlet do ekologického střediska Chaloupky či návštěva u hasičů. Úkol pro školní rok 2012/2013 : Nadále se seznamovat s aktualizacemi RVP PV, na internetových stránkách i prostřednictvím časopisu Informatorium. 11

12 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Vzdělávací obsah ŠVP Součástí našeho ŠVP byl důkladně rozpracovaný vzdělávací obsah, který nabízel dětem pod názvem Krtek a jeho kamarádi spoustu možností, jak rozvíjet vlastní já. V měsíci záři ukázal krteček dětem nové prostředí, nově otevřenou třídu Hvězdiček, pomohl dětem seznámit se s novými kamarády, paními učitelkami, paní kuchařkou i paní uklízečkou. Všichni jsme se snažili navázat vztah plný porozumění, tolerance a vzájemné pomoci, abychom chodili do školky s radostí. Na podzim představil dětem krteček svého kamaráda ježka, který nás provedl barevnou podzimní přírodou, společně jsme pouštěli draky a uspořádali jsme slavnost Jablíčkiádu. Do zimy nás přivedla další krtkova kamarádka myška, se kterou jsme oslavili vánoční svátky a Nový rok. Až v lednu jsme si pro rodiče připravili Medvědí besídku, která se před Vánocemi z důvodu velké nemocnosti dětí i paní učitelek nemohla uskutečnit.také jsme si v únoru užili karnevalového reje a jakmile napadl sníh, tak jsme na nic nečekali a užívali si dosyta zimních radovánek. Jarním obdobím nás provedl kamarád zajíček. Na společném tvoření rodičů s dětmi jsme si vyrobili krásné dekorace na dveře z vrbového proutí a jarní postírání na stůl. Létem nás už od června provázela poslední krtkova kamarádka žabka. Oslavili jsme s ní i se žáky 5. tříd Den dětí a hlavně jsme se na Indiánské slavnosti rozloučili s budoucími školáky. Tematické plánování se ve spolupráci s dětmi rozvíjelo i o další témata a pružně se přizpůsobovalo jejich požadavkům. Nadstandardní aktivity Děti s nižší potřebou spánku měly možnost v průběhu roku v odpoledních hodinách navštěvovat tyto aktivity keramika, angličtina, florbal a tanečky se zpěvem. Děti se do kroužků hodně zapojovaly a dle jejich reakcí byly i určitě spokojeny. Starší děti navštěvovaly od února do dubna předplavecký výcvik. V průběhu školního roku proběhlo několik akcí pro děti a rodiče i divadelních představení: ZÁŘÍ - Jablíčkiáda sportovní odpoledne spojené s opékáním na školní zahradě 12

13 ŘÍJEN - výstava dětských prací na téma Zdravý životní styl v knihovně na Modřínově ul. - divadelní představení Zelenina s ovocem,dají páku nemocem v MKS Hájek - cvičení dětí s padákem v knihovně v rámci Dnů zdraví na ul.modřínová LISTOPAD - divadelní představení Honza Nebojsa v ND v Třebíči - batikování s maminkami triček na besídku PROSINEC - návštěva Mikuláše, anděla a čertů v MŠ - hudební představení operního pěvce B.Vojkůvky LEDEN - Medvědí besídka pro rodiče, která měla být v prosinci, ale z důvodu velké nemocnosti dětí i p.uč. byla přeložena až na leden - zápis do ZŠ a MŠ ÚNOR - žonglérská show pana Ošmery - divadelní představení Červená Karkulka v ND v Třebíči - karnevalový rej na školní zahradě BŘEZEN - výchovný pořad Chovej se jako člověk v Pasáži - jarní tvoření pro rodiče a děti - zpívání s kytarou DUBEN - canisterapie v MŠ - besídky pro maminky ke Dni matek KVĚTEN - muzikál Popelka v Pasáži - školní akademie - výlet do ekologického střediska Chaloupky na program Hmyzí stezka - Den dětí spojený s 5. třídami ZŠ ČERVEN - malý koncert p.sartiho - saxofon - návštěva policie v MŠ - návštěva u hasičů - preventivní program Úrazů a lékaře se nebojíme pod vedením SZŠ 13

14 - Indiánská slavnost na školní zahradě spojená s pasováním předškoláčků na školáky, přespání dětí v MŠ 3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření Hodnocení dětí: Učitelky se zamyslely nad hodnocením dětí, aby bylo přehlednější a zároveň i motivující pro děti a nakonec si s dětmi vytvořili tabulku Co už umím, na kterou si děti vždy za novou dovednost, kterou již zvládly nalepily obrázek např. za stříhání - obrázek s nůžkami, za oblékání obrázek s oblečením, za krájení příborem obrázek s příborem atd. Děti byly z tohoto odměňování nadšené a snažily se získat co nejvíce obrázků. Učitelky tak získaly větší přehled o tom, které dítě v čem potřebuje dopomoci a do učení zapojily i rodiče. Starší děti byly navíc ještě hodnoceny čtvrtletním písemným záznamem, aby mohly paní učitelky sledovat připravenost a vyzrálost dětí pro vstup do ZŠ. Toto písemné hodnocení a práce s předškolními dětmi vyžadovaly individuální přístup, který během dopoledne nebyl možný, a tak se tato hodnocení často prováděla v odpoledních hodinách. Návrh na zlepšení: Vzhledem k plánovanému zvýšení počtu dětí ve třídách, bude nově zaveden v MŠ kroužek Předškoláček, kde se jednou týdně bude moci v době odpoledního odpočinku věnovat paní učitelka z ranní směny individuálně předškolním dětem. Nově vzniklou tabulku Co už umím, si děti s paní učitelkou ponechají i příští rok, aby mohli sledovat vývoj jednotlivých dětí. 4. Kvalita podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Sluníčko se stala od dvoutřídní. Stávající třída Sluníček i nová třída Hvězdiček jsou prostorné, vybavené novým nábytkem, hračkami a pomůckami. Třída Sluníček se rozdělila o své hračky, hry a pomůcky, a je stále potřeba novou třídu dovybavit. Součástí MŠ jsou samozřejmě i toalety, sprchový kout a umývárna. K dispozici mají děti vlastní vybavenou jídelnu s výdejnou, což dětem umožňuje pokračovat v ranních činnostech u stolečků ve třídě i po svačince. Plně využíváme prostory, jimiž disponuje ZŠ keramická dílna, tělocvičny, hudební třída, víceúčelový sál, sportovní hřiště atd. Pravidelně jsme navštěvovali knihovnu na Modřínově ulici. Rozšířená školní zahrada doplněná novými herními prvky se velmi osvědčila a děti si zde rády hrají i sportují. 14

15 2. Životospráva Stravu děti dostávají dle předepsaného spotřebního koše, mají dostatek ovoce i zeleniny při každé svačince. K hlavnímu jídlu vždy dostanou zeleninový či ovocný salát. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, mají možnost si vybrat pečivo s pomazánkou či suché nebo různé cereálie s mlékem či bez něj. U oběda si samy řeknou, co chtějí na talíř a jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Doporučujeme v letních měsících doplňovat i pramenitou vodu. 3. Psychosociální podmínky V MŠ se snažíme, aby se zde děti cítily bezpečně, spokojeně a aby si našly své kamarády mezi vrstevníky. Děti se snažíme zapojovat do každodenních činností a nenásilnou formou tak z nich vytvářet budoucí osobnosti, které se v dalším vzdělávání již budou umět za sebe rozhodnout. 4. Organizace Velké prostory třídy a herny umožňují několik změn v prostoru v průběhu školního roku a tím i více motivovat děti k dalším tématům. Jen stále větší počet dětí - 26 celodenních, je velmi náročný na usměrňování dětí při skupinkové či individuální práci. I když byl letošní školní rok počet dětí snížen z 28 na 26 lze individuální práce s dětmi provádět pouze v brzkých ranních či pozdních odpoledních hodinách. Je těžké se individuálně věnovat nejstarším dětem. Pracovní doby učitelek jsou efektivně v plné míře využívány, téměř všechny vedou v odpoledních hodinách i kroužky pro děti. Je třeba více promyslet další vzdělávání učitelek, aby se mohly zúčastnit i celodenních seminářů. 5. Řízení školy Zaměstnanci MŠ si vzájemně pomáhají ve své práci, na všem se dohodnou a spolupráce obou tříd je na vysoké úrovni. Rodiče se stávají nedílnou součástí života v MŠ a pomáhají, jak nejlépe mohou zprostředkováním různých besed, dodáváním odpadového materiálu výkresy, látky, kartony, zakoupením triček, sběrem papíru, atd. 15

16 6. Personální a pedagogické zajištění Paní učitelky jsou plně kvalifikované a všechny zvládají práci na PC, vlastní řidičské průkazy. Vedou nadstandardní aktivity pro děti. Besídky a akce pro rodiče připravují ve svém volném čase. Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí všech pedagogů, je třeba se více věnovat dalšímu vzdělávání. 7. Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči byla i letos na velmi dobré úrovni. Maminky pomáhaly spřípravou kostýmů pro děti na besídky. V průběhu roku každý dle svých možností dodával do MŠ různé materiály pro výtvarné a pracovní činnosti výkresy, kartony, látky, vlny, staré záclony, PET víčka, ruličky, kůže atd. Každé pololetí se konala rodičovská schůzka (září a leden), rodičům jsme nabízeli konzultační hodiny. Měsíčně rodiče dostávali em přehled o akcích, co nás čeká následující měsíc. Rovněž si mohli vše přečíst i na internetových stránkách ZŠ a MŠ, kde si také mohli přečíst zprávičky a prohlédnout fotky z jednotlivých akcí. 5.Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání Vzdělávání probíhá v souladu s cíli RVP PV a ŠVP PV. Vzdělávací oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a prolínají. V ŠVP PV jsou podrobně rozepsány a zpracovány jednotlivé integrované bloky včetně témat. Témata aktuálně dle potřeby či zájmu dětí doplňujeme či obměňujeme. Každé téma hodnotíme. 6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání I v letošním školním roce bylo málo využíváno DVPP a je třeba zajistit zástupy do tříd tak, aby se mohly paní učitelky zúčastnit i celodenních seminářů. Vzhledem k dálkovému studiu jedné paní učitelky nebylo mnoho času věnovat se nabízeným seminářům, a proto i pro následující rok plánujeme semináře z těchto oblastí: - tvorba a realizace projektů, práce projektovou metodou - efektivní řízení školy - oblast autoevaluace evaluační metody a techniky, hodnocení dětí 16

17 7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Úroveň výsledků práce školy negativně ovlivňují stanovené normativy, které nejsou v souladu s požadavky RVP PV na psychohygienické podmínky pro vzdělávání. Organizaci provozu MŠ by vyhovovalo ustanovení: na 24 dětí dva plné učitelské úvazky! Tento školní rok byl vzhledem k otevření druhé třídy snížen počet zapsaných dětí z 28 na 26, ale i tak je to stále vysoký počet, pokud je ve třídě zařazeno dítě se zdravotním postižením. Úroveň výsledků práce školy také negativně ovlivňuje celková pracovní vytíženost paní učitelek, ale i přesto si myslíme, že práce za letošní školní rok je vynikající. Zpracovala: Renata Fialová, učitelka MŠ 17

18 7. Výroční zpráva 1. stupeň Personální obsazení 1.A Mgr. Dana Konečná 1.B Mgr. Radka Jonášová 2.A Mgr. Ivana Válalová 2.B Mgr. Iveta Petráňková 3.A Mgr. Radomíra Mahrová 3.B Mgr. Božena Moltašová 4.A Mgr. Lenka Kubínyiová 4.B Mgr. Olga Jandová 5.A Mgr. Ivona Špačková 5.B Mgr. Klára Pavlasová Další učitelé Mgr. Andrea Byrtusová (ŘŠ, Aj, Př), Mgr. Kateřina Poulová (AJ), Mgr. Sabina Šilhavá (M), Mgr. Lenka Zvěřinová (HV) Hodnocení výuky Výuka probíhala podle tématických plánů daného předmětu v daném ročníku a třídě. Z hospitační činnosti vyplývá, že výuka probíhala na vysoké úrovni. Ve všech sledovaných hodinách byly dodržovány zásady individualizace vzdělávání, metodika a didaktika předmětů i vzdělávacích oblastí, v hodinách byly používány různé metody a formy práce (kooperativní učení, projektové vyučování, skupinová práce, problémové učení apod.), které rozvíjejí všechny klíčové kompetence žáků. Byly používány vhodné didaktické pomůcky, některé hodiny probíhaly v multimediální učebně, Studiu Kopce či informačním centru. Byl dodržován princip včasného, srozumitelného a objektivního hodnocení podle předem daných a známých kritérií. Ve všech ročnících 1. stupně se vyučovalo dle školního vzdělávacího programu Škola budoucnosti. Naším cílem bylo a stále zůstává podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Povinná výuka plavání probíhala ve 3. a 4. ročníku v Plavecké škole v areálu Laguna. 18

19 Dopravní výchova byla na celém 1. stupni realizována pod vedením paní učitelky Mgr. Boženy Moltašové formou pravidelných měsíčních soutěží (teoretická část) a přípravy v učebně a na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova. Výchova ke čtenářství byla realizována v přímé spolupráci s Městskou knihovnou na Modřínově ulici, kam pravidelně 1x měsíčně žáci každé třídy docházeli se svými vyučujícími. Probíhaly zde také besedy o autorech dětských knih a pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci této spolupráce vznikly i další projekty (např. výstava výtvarných prací žáků v prostorách knihovny, prezentace školy, kulturní vystoupení v knihovně ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B celkem

20 Přehled o chování třída pochvaly napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B celkem Testování SCIO - Stonožka V letošním školním roce proběhlo komplexní testování třetích tříd v souboru pěti dílčích testů z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Žáci páté třídy byli testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Škola získala podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka. Každý žák obdržel vyhodnocení vlastního výkonu žáci třetích tříd takzvanou Vrcholovou kartu zdolání pohoří Stonožka a žáci páté třídy výsledkové listy. Zároveň škola obdržela souhrnnou zprávu, ve které se mohla porovnat s ostatními školami zapojenými do projektu a získat detailní obrázek o struktuře znalostí a dovedností svých žáků a zároveň porovnání, jak tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol. Žáci 5. ročníku absolvovali v květnu celoplošné testování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Zápis do 1. ročníku Zápis do 1. ročníku probíhal ve dnech a Tématem zápisu byly Roční doby. Budoucí prvňáčci procházeli ročními obdobími jarem, létem, podzimem a zimou. Plnili rozmanité úkoly, poznávali zvířátka, ovoce, zeleninu, oblékali panenky, vyzkoušeli si dřevěné lyže a stavěli sněhuláka. Na přípravě a organizaci zápisu se podílely učitelky, vychovatelky, speciální pedagožka, výchovná poradkyně i starší žáci naší školy. 20

21 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd (dostavilo se k zápisu) z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Ve školním roce 2012/2013 by mělo zahájit plnění povinné školní docházky celkem 43 žáků, kteří budou rozděleni do 2 samostatných tříd. V obou třídách bude probíhat výuka čtení a psaní genetickou metodou. Výběr a zařazení dětí do jednotlivých tříd plně respektuje přání zákonných zástupců, kteří se mohli k metodám výuky čtení a psaní vyjádřit formou ankety. Ročníkové práce Žáci 5. ročníku vypracovávali a obhajovali svoji ročníkovou práci. Předem byla zadána témata, přiděleni konzultanti jednotlivých témat. Po dlouhodobé systematické přípravě a vypracování vybraného tématu v květnu 2012 žáci veřejně ústně obhajovali před minimálně tříčlennou komisí a svými spolužáky svoji práci. Cílem ročníkových prací je sledovat a vyhodnocovat rozvoj klíčových kompetencí žáků ( k učení, komunikativní, k řešení problému, pracovní, sociální a personální a občanské). Projektové vyučování A Deník školáka průběžně B Historický kalendář A Třebíč v památkách- výtvarný projekt v září A Projekt Dobrodružství mezi dinosaury B Kořeny pravěk v nás B Chodec v dopravních situacích B Zdravá svačina s 1. B A Jablíčkový den A Jablíčkové hrátky A Podzimní průvodcování projektové vyučování v ročníku A Třídní projekt Člověk a energie B Podzimní průvodcování B beseda s Městskou policií Bezpečně do školy A Třebíč v pověstech- výtvarný projekt B celý listopad Dinosauři, projekt A Zajímavosti z krajů a Hlaholice listopad B Velká Morava A Dílna čtení v IC Hádanky, pověsti 21

22 A Bezpečně doma a ve škole akce s Městskou policií A Vesmír planety, třídní projekt A Vědomostní kvíz pro 4. ročník B Bezpečně doma i venku B Jsme Slované? A Historický kalendář fotokoláže /říjen a listopad/ A Vánoční setkání projekt se třídou 1. A A Adventní čas a Christmas projekt v ročníku B Vánoční turnaj v Kin-ballu A Vánoční besídka ve třídě A Kin-ballový turnaj ve 4. ročníku B Předvánoční krmení zvěře projekt se třídou 5. B B Voda jako vzácný poklad A Besídka ve třídě B Les A Výpravy za pohádkou III. projekt v ročníku B Výpravy za pohádkou III B Přemyslovci A Mapy a jejich využití projekt B Známí ilustrátoři projekt se třídou 1. A A Ilustrátoři dětských knížek A Projekt Přemyslovci A Projekt S mnichem Benediktem B S mnichem Benediktem dlouhodobý projekt A Látkový vzorník A Dobrodružství v době ledové A Vyhlášení výsledků celoroční soutěže S mnichem Benediktem B Dětská práva OSPOD B Barevný den projektové vyučování A Barevný den B Měsíc knihy projekt v ročníku B Karel IV. a gotika A Knihtisk A Závislosti ne! preventivní program B Závislosti ne! preventivní program A Projektové vyučování s 1. A Václav Čtvrtek A Já a kniha B Kronika společných zážitků projekt se třídou 5. B B Kronika společných zážitků A Malý nebo Velký čtenář-projekt v ročníku A Vodstvo ČR projekt ve třídě B Zvířata kolem nás A Olympiáda z AJ A Sportmánie III. projektové vyučování v ročníku B Sportmánie III A Den dětí pro MŠ - třídní projekt B Holinkiáda - projekt s 9. B a 2. A B Naše tělo 22

23 Exkurze A, 1. B Exkurze na Chaloupky - Máme rádi zvířata A, 4. B Exkurze na Chaloupky Dětství našich předků A Exkurze na Ostrůvek, Velké Meziříčí (zdravý život v lese) B, 5. A Exkurze do Nemocnice Třebíč B Exkurze na Ostrůvek, Osové, Hrátky s lesem A, 2. B Exkurze do Chvalovic Dinosauři v Prehistoric parku A, 5. B Exkurze na Chaloupky - Dětství našich předků A, 5. B Exkurze do Planetária v Praze A, 2. B Exkurze na Ostrůvek - Cesta za papírem, ekologický pořad A Exkurze do TTS A Exkurze do TTS A, 3. B Exkurze do Budišova Expozice vypreparovaných živočichů A ZOO Jihlava Kulturní akce A,2.B, 3.A, 4.A,4.B Africké pohádky divadelní představení ,2.,3.,4.,5. ročník Beseda s p. Zimovčákem (tělocvična) A,3.A, 3.B,4.A, 4.B Divadelní představení v Pasáži Jak se zbavit čerta A, 1. B Výchovný pořad Chovej se jako člověk B Jak se dělá tanečník taneční představení B Beseda v knihovně Den matek A, 2. B Muzikál Popelka A Školní akademie A, 4.B Beseda v knihovně - O Židech ,2.,3.,5. ročník Filmové představení Tady hlídám já /Den dětí/ A, 4. B Divadlo v Pasáži - O hastrmanovi Další akce Říjen-červen 2. A Navázání partnerství s MŠ Benešova B Adaptační program B Adaptační program A Prázdninový dopis - Adaptační den A Adaptační program A, B Adaptační den B Adaptační program A, B Adaptační den B Kin-ball prezentace A Ukázka hry Kin-ball v tělocvičně A Preventivní program Umím poskytnout první pomoc? A Zdravé zoubky B Zdravé zuby naučný pořad A Preventivní program Střed Zdravý životní styl B Preventivní program - Zdravý životní styl A Jablíčkové hrátky návštěva dětí z MŠ 23

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více