Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Pracovníci školy Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti.9 6. Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva I. stupně Výroční zpráva školní družiny a školního klubu Výroční zpráva II. stupně Prevence rizikového chování Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Environmentální výchova Rada žáků Další vzdělávání pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek roku

3 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poskytuje předškolní a základní vzdělání, připravuje žáky pro další studium a praxi. Založena byla v roce 1996 a ve školním roce 2011/2012 oslavila 16 let své existence. Již osmým školním rokem je dlouhodobým koncepčním záměrem školy pestrá, kvalitní a náročná výuka v kvalitním a bezpečném prostředí ke spokojenosti dětí i rodičů. Čtvrtým školním rokem funguje jako součást školy i mateřská škola, která byla v září 2012 rozšířena o druhou třídu. Nyní disponuje mateřská škola kapacitou 56 dětí. Je to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2011/2012: kvalitní a pestrá výuka (uplatňování nových výukových metod a forem práce) naplňování vytvořeného ŠVP zápis do 1. tříd (2 třídy) pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšná realizace projektů (OPVK, EU peníze do škol, Agenda 21) vybudování efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění spec. pedagoga, asistenta pedagoga do chodu školy úspěšná grantová politika žák = partner praktické a efektivní využívání multimediální techniky pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt) zlepšení materiálového vybavení školy pokračování v nastolených aktivitách z předcházejících období efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení údržba sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. 3

4 Škola je velmi dobře materiálně vybavena, leží v překrásném, zeleném, klidném a bezpečném místě na okraji města Třebíč. Škola má jako jediná v širokém okolí bezbariérový přístup. Organizační součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Škola je vybavena nejmodernější jídelnou okresu Třebíč, dvěma velkými tělocvičnami, atletickým stadionem, dvěma hřišti s umělým povrchem všechny tyto součásti jsou využívány širokou veřejností. 4

5 2. Vzdělávací program Škola ve školním roce 2011/2012 pracovala v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku dle vlastního ŠVP ŠKOLA BUDOUCNOSTI, v 6. ročníku pracovala podle programu Základní škola, čj.16847/96-2. Na druhém stupni je zřízena třída s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Při této výuce škola vychází z modelového učebního plánu a modelových osnov pro třídy srozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky čj.16845/ Tento doplněk se vztahuje ke vzdělávacímu programu Základní škola, čj.16847/96-2 ve znění úpravy čj.25018/ Pro ostatní žáky vyšších tříd byla výuka výpočetní techniky zavedena formou volitelného předmětu. Během školního roku celý pedagogický sbor inovoval již vlastními silami vytvořený ŠVP s názvem ŠKOLA BUDOUCNOSTI. Jednotlivé předmětové komise a metodická sdružení postupně rozpracovávaly jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata. 5

6 3. Pracovníci školy Během školního roku 2011/2012 měla škola celkem 55 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy v školním roce 2011/2012 Ředitelka školy: Statutární zástupce školy: Výchovný poradce: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Sekretářka: Účetní: Školník: Mgr. Andrea Byrtusová Mgr. Vratislav Fišera Mgr. Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Mgr. Kateřina Poulová Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A Mgr. Dana Konečná 6.A Mgr. Zuzana Dočekalová 1.B Mgr. Radka Jonášová 7.A Mgr. Hana Komendová 2.A Mgr. Ivana Válalová 8.A Ing. Lenka Rybníčková 2.B Mgr. Iveta Petráňková 8.B Mgr. Lenka Zvěřinová 3.A Mgr. Radomíra Mahrová 9.A Ing. Lenka Auerová 3.B Mgr. Božena Moltašová 9.B Mgr. Kateřina Poulová 4.A Mgr. Lenka Kubínyiová 4.B Mgr. Olga Jandová 5.A Mgr. Ivona Špačková 5.B Mgr. Klára Pavlasová Další učitelé: Mgr. Andrea Byrtusová, Mgr. Zuzana Dreslerová, Mgr. Vratislav Fišera, Mgr. Lenka Hlaváčová, Mgr. Jarmila Nováková, Mgr. Sabina Šilhavá, Mgr. Marcela Velebová, PaedDr. Jana Ženíšková Vychovatelky školní družiny: 1.A, 4.B Miluše Němcová 1.B, 4.B Vladimíra Šípová 2.A Ivana Pažourková 2.B Jitka Dudášová 3.A, B Zděnka Zimolová 4.A, 3.A Libuše Voznicová 5.A, B Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Mgr. Lenka Hlaváčová Asistent pedagoga: Šárka Dvořáková, Vladimíra Šípová, Jana Veškrnová 6

7 Mateřská škola: Renata Fialová, Romana Růžičková, Dita Vomelová, Zuzana Všetečková Školní jídelna: Soňa Dokulilová, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Karel Hrůza 7

8 4. Výsledky kontrol školy Ve školním roce 2011/2012 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 1. Státní zdravotní dozor zaměřený na plnění 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč Pravidelná veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele v roce 2011/2012 neproběhla. 3. V prosinci 2011 a lednu 2012 proběhl závěrečný audit projektu Inovace ŠVP podpora klíčových kompetencí žáků (s důrazem na ICT a jazykovou gramotnost) a vybudování efektivního kariérního systému pro žáky v rámci globálního grantu CZ.1.07./ Ing. Zdeněk Jaroš - auditor 8

9 2. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 2011/2012 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu 0 počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů 0 Během školního roku 2011/2012 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 9

10 3. Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola se od školního roku 2011/2012 stala dvoutřídní, nově byla otevřena třída Hvězdiček. Nastoupily dvě nové paní učitelky a 36 nových dětí. Celkem navštěvovalo mateřskou školu 52 dětí. Personální obsazení: Mgr.Andrea Byrtusová - ředitelka ZŠ a MŠ Renata Fialová učitelka MŠ (třída Sluníček) Romana Růžičková učitelka MŠ (třída Sluníček) Mgr.Dita Vomelová - učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Zuzana Všetečková učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Soňa Dokulilová pracovnice školní jídelny Počet dětí v jednotřídní MŠ: třída Hvězdiček 26 dětí třída Sluníček 26 dětí (1 dítě se ZP) Zápis do mateřské školy Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 20. a K zápisu do naší mateřské školy přišlo celkem 37 rodičů. V letošním roce odešlo 18 dětí do školy. Bylo vydáno 21 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Vlastní hodnocení mateřské školy Struktura hodnocení: 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. 3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření 4. Kvalita podmínek vzdělávání 5. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání 6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání 7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 10

11 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV Cíle předškolního vzdělávání: ŠVP PV je dvouletý, a tak letos i příští školní rok nese název: Krtek a jeho kamarádi. Krtek spolu s ježkem, myškou, zajíčkem a žabkou pomohli dětem zvládnout adaptaci na nové prostředí, snažili se všestranně rozvíjet osobnost každého dítěte, seznamovali je s ostatními vrstevníky, usnadňovali dětem zařadit se do společnosti a nabádali děti k tomu, aby poznávaly přírodu nejen v knihách, ale i přímým pozorováním a vlastními prožitky. Veškeré cíle ve vzdělávacím obsahu ŠVP PV jsou stanovené v souladu RVP PV. Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů. Naším cílem v ŠVP PV bylo motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se. Cíle byly stanoveny v těchto oblastech: - všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů - seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí - péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita Cíle, které jsme si ve ŠVP stanovili byly reálné. Vzdělávací obsah: Vzdělávací obsah v RVP PV představoval vnitřně tematicky propojený celek, plánované činnosti měly návaznost a mnohdy jsme je propojovali mezi obě třídy MŠ. Děti se tak učily spolupracovat i s ostatními vrstevníky a nejen se svými kamarády. Obsah vzdělávací nabídky vede k naplňování schopností umět získané poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje prakticky využít, je podrobně rozepsán v TVP. V co největší míře jsme využívali prožitkové učení např. návštěva policie, zdravotních sestřiček u nás v MŠ, beseda s p. doktorem na téma První pomoc, ale především výlet do ekologického střediska Chaloupky či návštěva u hasičů. Úkol pro školní rok 2012/2013 : Nadále se seznamovat s aktualizacemi RVP PV, na internetových stránkách i prostřednictvím časopisu Informatorium. 11

12 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Vzdělávací obsah ŠVP Součástí našeho ŠVP byl důkladně rozpracovaný vzdělávací obsah, který nabízel dětem pod názvem Krtek a jeho kamarádi spoustu možností, jak rozvíjet vlastní já. V měsíci záři ukázal krteček dětem nové prostředí, nově otevřenou třídu Hvězdiček, pomohl dětem seznámit se s novými kamarády, paními učitelkami, paní kuchařkou i paní uklízečkou. Všichni jsme se snažili navázat vztah plný porozumění, tolerance a vzájemné pomoci, abychom chodili do školky s radostí. Na podzim představil dětem krteček svého kamaráda ježka, který nás provedl barevnou podzimní přírodou, společně jsme pouštěli draky a uspořádali jsme slavnost Jablíčkiádu. Do zimy nás přivedla další krtkova kamarádka myška, se kterou jsme oslavili vánoční svátky a Nový rok. Až v lednu jsme si pro rodiče připravili Medvědí besídku, která se před Vánocemi z důvodu velké nemocnosti dětí i paní učitelek nemohla uskutečnit.také jsme si v únoru užili karnevalového reje a jakmile napadl sníh, tak jsme na nic nečekali a užívali si dosyta zimních radovánek. Jarním obdobím nás provedl kamarád zajíček. Na společném tvoření rodičů s dětmi jsme si vyrobili krásné dekorace na dveře z vrbového proutí a jarní postírání na stůl. Létem nás už od června provázela poslední krtkova kamarádka žabka. Oslavili jsme s ní i se žáky 5. tříd Den dětí a hlavně jsme se na Indiánské slavnosti rozloučili s budoucími školáky. Tematické plánování se ve spolupráci s dětmi rozvíjelo i o další témata a pružně se přizpůsobovalo jejich požadavkům. Nadstandardní aktivity Děti s nižší potřebou spánku měly možnost v průběhu roku v odpoledních hodinách navštěvovat tyto aktivity keramika, angličtina, florbal a tanečky se zpěvem. Děti se do kroužků hodně zapojovaly a dle jejich reakcí byly i určitě spokojeny. Starší děti navštěvovaly od února do dubna předplavecký výcvik. V průběhu školního roku proběhlo několik akcí pro děti a rodiče i divadelních představení: ZÁŘÍ - Jablíčkiáda sportovní odpoledne spojené s opékáním na školní zahradě 12

13 ŘÍJEN - výstava dětských prací na téma Zdravý životní styl v knihovně na Modřínově ul. - divadelní představení Zelenina s ovocem,dají páku nemocem v MKS Hájek - cvičení dětí s padákem v knihovně v rámci Dnů zdraví na ul.modřínová LISTOPAD - divadelní představení Honza Nebojsa v ND v Třebíči - batikování s maminkami triček na besídku PROSINEC - návštěva Mikuláše, anděla a čertů v MŠ - hudební představení operního pěvce B.Vojkůvky LEDEN - Medvědí besídka pro rodiče, která měla být v prosinci, ale z důvodu velké nemocnosti dětí i p.uč. byla přeložena až na leden - zápis do ZŠ a MŠ ÚNOR - žonglérská show pana Ošmery - divadelní představení Červená Karkulka v ND v Třebíči - karnevalový rej na školní zahradě BŘEZEN - výchovný pořad Chovej se jako člověk v Pasáži - jarní tvoření pro rodiče a děti - zpívání s kytarou DUBEN - canisterapie v MŠ - besídky pro maminky ke Dni matek KVĚTEN - muzikál Popelka v Pasáži - školní akademie - výlet do ekologického střediska Chaloupky na program Hmyzí stezka - Den dětí spojený s 5. třídami ZŠ ČERVEN - malý koncert p.sartiho - saxofon - návštěva policie v MŠ - návštěva u hasičů - preventivní program Úrazů a lékaře se nebojíme pod vedením SZŠ 13

14 - Indiánská slavnost na školní zahradě spojená s pasováním předškoláčků na školáky, přespání dětí v MŠ 3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření Hodnocení dětí: Učitelky se zamyslely nad hodnocením dětí, aby bylo přehlednější a zároveň i motivující pro děti a nakonec si s dětmi vytvořili tabulku Co už umím, na kterou si děti vždy za novou dovednost, kterou již zvládly nalepily obrázek např. za stříhání - obrázek s nůžkami, za oblékání obrázek s oblečením, za krájení příborem obrázek s příborem atd. Děti byly z tohoto odměňování nadšené a snažily se získat co nejvíce obrázků. Učitelky tak získaly větší přehled o tom, které dítě v čem potřebuje dopomoci a do učení zapojily i rodiče. Starší děti byly navíc ještě hodnoceny čtvrtletním písemným záznamem, aby mohly paní učitelky sledovat připravenost a vyzrálost dětí pro vstup do ZŠ. Toto písemné hodnocení a práce s předškolními dětmi vyžadovaly individuální přístup, který během dopoledne nebyl možný, a tak se tato hodnocení často prováděla v odpoledních hodinách. Návrh na zlepšení: Vzhledem k plánovanému zvýšení počtu dětí ve třídách, bude nově zaveden v MŠ kroužek Předškoláček, kde se jednou týdně bude moci v době odpoledního odpočinku věnovat paní učitelka z ranní směny individuálně předškolním dětem. Nově vzniklou tabulku Co už umím, si děti s paní učitelkou ponechají i příští rok, aby mohli sledovat vývoj jednotlivých dětí. 4. Kvalita podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Sluníčko se stala od dvoutřídní. Stávající třída Sluníček i nová třída Hvězdiček jsou prostorné, vybavené novým nábytkem, hračkami a pomůckami. Třída Sluníček se rozdělila o své hračky, hry a pomůcky, a je stále potřeba novou třídu dovybavit. Součástí MŠ jsou samozřejmě i toalety, sprchový kout a umývárna. K dispozici mají děti vlastní vybavenou jídelnu s výdejnou, což dětem umožňuje pokračovat v ranních činnostech u stolečků ve třídě i po svačince. Plně využíváme prostory, jimiž disponuje ZŠ keramická dílna, tělocvičny, hudební třída, víceúčelový sál, sportovní hřiště atd. Pravidelně jsme navštěvovali knihovnu na Modřínově ulici. Rozšířená školní zahrada doplněná novými herními prvky se velmi osvědčila a děti si zde rády hrají i sportují. 14

15 2. Životospráva Stravu děti dostávají dle předepsaného spotřebního koše, mají dostatek ovoce i zeleniny při každé svačince. K hlavnímu jídlu vždy dostanou zeleninový či ovocný salát. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, mají možnost si vybrat pečivo s pomazánkou či suché nebo různé cereálie s mlékem či bez něj. U oběda si samy řeknou, co chtějí na talíř a jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Doporučujeme v letních měsících doplňovat i pramenitou vodu. 3. Psychosociální podmínky V MŠ se snažíme, aby se zde děti cítily bezpečně, spokojeně a aby si našly své kamarády mezi vrstevníky. Děti se snažíme zapojovat do každodenních činností a nenásilnou formou tak z nich vytvářet budoucí osobnosti, které se v dalším vzdělávání již budou umět za sebe rozhodnout. 4. Organizace Velké prostory třídy a herny umožňují několik změn v prostoru v průběhu školního roku a tím i více motivovat děti k dalším tématům. Jen stále větší počet dětí - 26 celodenních, je velmi náročný na usměrňování dětí při skupinkové či individuální práci. I když byl letošní školní rok počet dětí snížen z 28 na 26 lze individuální práce s dětmi provádět pouze v brzkých ranních či pozdních odpoledních hodinách. Je těžké se individuálně věnovat nejstarším dětem. Pracovní doby učitelek jsou efektivně v plné míře využívány, téměř všechny vedou v odpoledních hodinách i kroužky pro děti. Je třeba více promyslet další vzdělávání učitelek, aby se mohly zúčastnit i celodenních seminářů. 5. Řízení školy Zaměstnanci MŠ si vzájemně pomáhají ve své práci, na všem se dohodnou a spolupráce obou tříd je na vysoké úrovni. Rodiče se stávají nedílnou součástí života v MŠ a pomáhají, jak nejlépe mohou zprostředkováním různých besed, dodáváním odpadového materiálu výkresy, látky, kartony, zakoupením triček, sběrem papíru, atd. 15

16 6. Personální a pedagogické zajištění Paní učitelky jsou plně kvalifikované a všechny zvládají práci na PC, vlastní řidičské průkazy. Vedou nadstandardní aktivity pro děti. Besídky a akce pro rodiče připravují ve svém volném čase. Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí všech pedagogů, je třeba se více věnovat dalšímu vzdělávání. 7. Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči byla i letos na velmi dobré úrovni. Maminky pomáhaly spřípravou kostýmů pro děti na besídky. V průběhu roku každý dle svých možností dodával do MŠ různé materiály pro výtvarné a pracovní činnosti výkresy, kartony, látky, vlny, staré záclony, PET víčka, ruličky, kůže atd. Každé pololetí se konala rodičovská schůzka (září a leden), rodičům jsme nabízeli konzultační hodiny. Měsíčně rodiče dostávali em přehled o akcích, co nás čeká následující měsíc. Rovněž si mohli vše přečíst i na internetových stránkách ZŠ a MŠ, kde si také mohli přečíst zprávičky a prohlédnout fotky z jednotlivých akcí. 5.Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání Vzdělávání probíhá v souladu s cíli RVP PV a ŠVP PV. Vzdělávací oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a prolínají. V ŠVP PV jsou podrobně rozepsány a zpracovány jednotlivé integrované bloky včetně témat. Témata aktuálně dle potřeby či zájmu dětí doplňujeme či obměňujeme. Každé téma hodnotíme. 6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání I v letošním školním roce bylo málo využíváno DVPP a je třeba zajistit zástupy do tříd tak, aby se mohly paní učitelky zúčastnit i celodenních seminářů. Vzhledem k dálkovému studiu jedné paní učitelky nebylo mnoho času věnovat se nabízeným seminářům, a proto i pro následující rok plánujeme semináře z těchto oblastí: - tvorba a realizace projektů, práce projektovou metodou - efektivní řízení školy - oblast autoevaluace evaluační metody a techniky, hodnocení dětí 16

17 7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Úroveň výsledků práce školy negativně ovlivňují stanovené normativy, které nejsou v souladu s požadavky RVP PV na psychohygienické podmínky pro vzdělávání. Organizaci provozu MŠ by vyhovovalo ustanovení: na 24 dětí dva plné učitelské úvazky! Tento školní rok byl vzhledem k otevření druhé třídy snížen počet zapsaných dětí z 28 na 26, ale i tak je to stále vysoký počet, pokud je ve třídě zařazeno dítě se zdravotním postižením. Úroveň výsledků práce školy také negativně ovlivňuje celková pracovní vytíženost paní učitelek, ale i přesto si myslíme, že práce za letošní školní rok je vynikající. Zpracovala: Renata Fialová, učitelka MŠ 17

18 7. Výroční zpráva 1. stupeň Personální obsazení 1.A Mgr. Dana Konečná 1.B Mgr. Radka Jonášová 2.A Mgr. Ivana Válalová 2.B Mgr. Iveta Petráňková 3.A Mgr. Radomíra Mahrová 3.B Mgr. Božena Moltašová 4.A Mgr. Lenka Kubínyiová 4.B Mgr. Olga Jandová 5.A Mgr. Ivona Špačková 5.B Mgr. Klára Pavlasová Další učitelé Mgr. Andrea Byrtusová (ŘŠ, Aj, Př), Mgr. Kateřina Poulová (AJ), Mgr. Sabina Šilhavá (M), Mgr. Lenka Zvěřinová (HV) Hodnocení výuky Výuka probíhala podle tématických plánů daného předmětu v daném ročníku a třídě. Z hospitační činnosti vyplývá, že výuka probíhala na vysoké úrovni. Ve všech sledovaných hodinách byly dodržovány zásady individualizace vzdělávání, metodika a didaktika předmětů i vzdělávacích oblastí, v hodinách byly používány různé metody a formy práce (kooperativní učení, projektové vyučování, skupinová práce, problémové učení apod.), které rozvíjejí všechny klíčové kompetence žáků. Byly používány vhodné didaktické pomůcky, některé hodiny probíhaly v multimediální učebně, Studiu Kopce či informačním centru. Byl dodržován princip včasného, srozumitelného a objektivního hodnocení podle předem daných a známých kritérií. Ve všech ročnících 1. stupně se vyučovalo dle školního vzdělávacího programu Škola budoucnosti. Naším cílem bylo a stále zůstává podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Povinná výuka plavání probíhala ve 3. a 4. ročníku v Plavecké škole v areálu Laguna. 18

19 Dopravní výchova byla na celém 1. stupni realizována pod vedením paní učitelky Mgr. Boženy Moltašové formou pravidelných měsíčních soutěží (teoretická část) a přípravy v učebně a na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova. Výchova ke čtenářství byla realizována v přímé spolupráci s Městskou knihovnou na Modřínově ulici, kam pravidelně 1x měsíčně žáci každé třídy docházeli se svými vyučujícími. Probíhaly zde také besedy o autorech dětských knih a pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci této spolupráce vznikly i další projekty (např. výstava výtvarných prací žáků v prostorách knihovny, prezentace školy, kulturní vystoupení v knihovně ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B celkem

20 Přehled o chování třída pochvaly napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B celkem Testování SCIO - Stonožka V letošním školním roce proběhlo komplexní testování třetích tříd v souboru pěti dílčích testů z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Žáci páté třídy byli testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Škola získala podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka. Každý žák obdržel vyhodnocení vlastního výkonu žáci třetích tříd takzvanou Vrcholovou kartu zdolání pohoří Stonožka a žáci páté třídy výsledkové listy. Zároveň škola obdržela souhrnnou zprávu, ve které se mohla porovnat s ostatními školami zapojenými do projektu a získat detailní obrázek o struktuře znalostí a dovedností svých žáků a zároveň porovnání, jak tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol. Žáci 5. ročníku absolvovali v květnu celoplošné testování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Zápis do 1. ročníku Zápis do 1. ročníku probíhal ve dnech a Tématem zápisu byly Roční doby. Budoucí prvňáčci procházeli ročními obdobími jarem, létem, podzimem a zimou. Plnili rozmanité úkoly, poznávali zvířátka, ovoce, zeleninu, oblékali panenky, vyzkoušeli si dřevěné lyže a stavěli sněhuláka. Na přípravě a organizaci zápisu se podílely učitelky, vychovatelky, speciální pedagožka, výchovná poradkyně i starší žáci naší školy. 20

21 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd (dostavilo se k zápisu) z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Ve školním roce 2012/2013 by mělo zahájit plnění povinné školní docházky celkem 43 žáků, kteří budou rozděleni do 2 samostatných tříd. V obou třídách bude probíhat výuka čtení a psaní genetickou metodou. Výběr a zařazení dětí do jednotlivých tříd plně respektuje přání zákonných zástupců, kteří se mohli k metodám výuky čtení a psaní vyjádřit formou ankety. Ročníkové práce Žáci 5. ročníku vypracovávali a obhajovali svoji ročníkovou práci. Předem byla zadána témata, přiděleni konzultanti jednotlivých témat. Po dlouhodobé systematické přípravě a vypracování vybraného tématu v květnu 2012 žáci veřejně ústně obhajovali před minimálně tříčlennou komisí a svými spolužáky svoji práci. Cílem ročníkových prací je sledovat a vyhodnocovat rozvoj klíčových kompetencí žáků ( k učení, komunikativní, k řešení problému, pracovní, sociální a personální a občanské). Projektové vyučování A Deník školáka průběžně B Historický kalendář A Třebíč v památkách- výtvarný projekt v září A Projekt Dobrodružství mezi dinosaury B Kořeny pravěk v nás B Chodec v dopravních situacích B Zdravá svačina s 1. B A Jablíčkový den A Jablíčkové hrátky A Podzimní průvodcování projektové vyučování v ročníku A Třídní projekt Člověk a energie B Podzimní průvodcování B beseda s Městskou policií Bezpečně do školy A Třebíč v pověstech- výtvarný projekt B celý listopad Dinosauři, projekt A Zajímavosti z krajů a Hlaholice listopad B Velká Morava A Dílna čtení v IC Hádanky, pověsti 21

22 A Bezpečně doma a ve škole akce s Městskou policií A Vesmír planety, třídní projekt A Vědomostní kvíz pro 4. ročník B Bezpečně doma i venku B Jsme Slované? A Historický kalendář fotokoláže /říjen a listopad/ A Vánoční setkání projekt se třídou 1. A A Adventní čas a Christmas projekt v ročníku B Vánoční turnaj v Kin-ballu A Vánoční besídka ve třídě A Kin-ballový turnaj ve 4. ročníku B Předvánoční krmení zvěře projekt se třídou 5. B B Voda jako vzácný poklad A Besídka ve třídě B Les A Výpravy za pohádkou III. projekt v ročníku B Výpravy za pohádkou III B Přemyslovci A Mapy a jejich využití projekt B Známí ilustrátoři projekt se třídou 1. A A Ilustrátoři dětských knížek A Projekt Přemyslovci A Projekt S mnichem Benediktem B S mnichem Benediktem dlouhodobý projekt A Látkový vzorník A Dobrodružství v době ledové A Vyhlášení výsledků celoroční soutěže S mnichem Benediktem B Dětská práva OSPOD B Barevný den projektové vyučování A Barevný den B Měsíc knihy projekt v ročníku B Karel IV. a gotika A Knihtisk A Závislosti ne! preventivní program B Závislosti ne! preventivní program A Projektové vyučování s 1. A Václav Čtvrtek A Já a kniha B Kronika společných zážitků projekt se třídou 5. B B Kronika společných zážitků A Malý nebo Velký čtenář-projekt v ročníku A Vodstvo ČR projekt ve třídě B Zvířata kolem nás A Olympiáda z AJ A Sportmánie III. projektové vyučování v ročníku B Sportmánie III A Den dětí pro MŠ - třídní projekt B Holinkiáda - projekt s 9. B a 2. A B Naše tělo 22

23 Exkurze A, 1. B Exkurze na Chaloupky - Máme rádi zvířata A, 4. B Exkurze na Chaloupky Dětství našich předků A Exkurze na Ostrůvek, Velké Meziříčí (zdravý život v lese) B, 5. A Exkurze do Nemocnice Třebíč B Exkurze na Ostrůvek, Osové, Hrátky s lesem A, 2. B Exkurze do Chvalovic Dinosauři v Prehistoric parku A, 5. B Exkurze na Chaloupky - Dětství našich předků A, 5. B Exkurze do Planetária v Praze A, 2. B Exkurze na Ostrůvek - Cesta za papírem, ekologický pořad A Exkurze do TTS A Exkurze do TTS A, 3. B Exkurze do Budišova Expozice vypreparovaných živočichů A ZOO Jihlava Kulturní akce A,2.B, 3.A, 4.A,4.B Africké pohádky divadelní představení ,2.,3.,4.,5. ročník Beseda s p. Zimovčákem (tělocvična) A,3.A, 3.B,4.A, 4.B Divadelní představení v Pasáži Jak se zbavit čerta A, 1. B Výchovný pořad Chovej se jako člověk B Jak se dělá tanečník taneční představení B Beseda v knihovně Den matek A, 2. B Muzikál Popelka A Školní akademie A, 4.B Beseda v knihovně - O Židech ,2.,3.,5. ročník Filmové představení Tady hlídám já /Den dětí/ A, 4. B Divadlo v Pasáži - O hastrmanovi Další akce Říjen-červen 2. A Navázání partnerství s MŠ Benešova B Adaptační program B Adaptační program A Prázdninový dopis - Adaptační den A Adaptační program A, B Adaptační den B Adaptační program A, B Adaptační den B Kin-ball prezentace A Ukázka hry Kin-ball v tělocvičně A Preventivní program Umím poskytnout první pomoc? A Zdravé zoubky B Zdravé zuby naučný pořad A Preventivní program Střed Zdravý životní styl B Preventivní program - Zdravý životní styl A Jablíčkové hrátky návštěva dětí z MŠ 23

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole..3 2. Charakteristika školy. 4 3. Materiálně technické podmínky.6 4. Vzdělávací program...8 5. Pracovníci školy......10 6. Provedené

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více