1. října. Úvaha na dnešní den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. října. Úvaha na dnešní den"

Transkript

1 1. října 275 V Al-Anon často zdůrazňujeme důležitost modlitby. Tato myšlenka vyžaduje určitou úvahu. Kdybych mohla získat to, o co prosím v modlitbě, opravdu by mi to přineslo štěstí? Vím vždycky, co je pro mě nejlepší? Smlouvám s Bohem při modlitbě ( Chci milovat svého partnera, ale jen tehdy, když přestane pít. ), nebo mu dávám instrukce ( Prosím Tě, nedovol, aby se Jirka opíjel! )? Musíme přijmout fakt, že málokterá z nás ví, co opravdu od života chce, a žádná neví, co je pro ni nejlepší. Tato znalost, i když se s tím nechceme smířit, zůstává v rukou Božích. Proto máme omezovat své modlitby na prosby o vedení, o mysl otevřenou k přijetí tohoto vedení, a také o sílu postupovat v souladu s ním. Zdržím se přijetí jakéhokoli rozhodnutí do té doby, než si po spojení se s Bohem budu jista tím, že je správné. Budu se také modlit o to, abych se zdržela i těch nejmenších činností, jejichž cílem by bylo něčí potrestání. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. (List Jakubův 1, 17)

2 října Toto je příběh nově příchozí do Al-Anon - která vůbec nebyla nováčkem, protože měla odvahu se vysvobodit ze situace, která jí překážela v činnosti podle programu. Když předsedající viděla na setkání novou tvář, požádala ji, aby o sobě něco řekla. Místo vodopádu nářků na problémy doma (které, jak se ukázalo, byly dosti závažné) - vyprávěla, co ji přinutilo k odchodu ze skupiny, v níž začínala před několika měsíci. Popravdě hledám skupinu, ve které se budu cítit dobře. Chytila jsem se Al-Anon jako záchranného pásu, kterým pro mě toto společenství opravdu je. Od doby, co jsem se připojila ke skupině, nikdy jsem nevynechala setkání a literaturu Al-Anon jsem četla každý den. Tímto způsobem jsem vstřebala ideu, že jsme si všichni rovni, ve skupině i v celém společenství. Skupina, do níž jsem patřila, byla vedena - slovem vedena mám na mysli řízení všeho železnou rukou - jednou z dlouholetých členek. Více než osm let tato žena plnila povinnosti spojené s funkcí asistentky, předsedala setkáním a rozhodovala o programech. Dokonale věděla, co je pro nás dobré. Nemusely jsme za sebe ani myslet. Nepostřehla jsem, že by někdo v této skupině udělal nějaké větší pokroky, a členové se velmi často střídali. Většina z nich na Al-Anon rezignovala - a všichni kvůli této jedné osobě. Já jsem se nevzdala, a proto jsem tady. Doufám, že najdu skupinu, která opravdu jedná podle zásad Al-Anon.

3 3. října 277 Nově příchozím, které jsou v opravdu beznadějné situaci, bodré fráze příliš nepomáhají. Nepomáhá ani nadšenecký přístup: Seber se - Al-Anon pro Tebe udělá zázraky! Manželka a matka, které se všechno zbortilo, zažila ztrátu domova, žije na sociální podpoře, zatímco manžel je v léčebném ústavu nebo ve vězení, se může cítit dokonce ještě beznadějněji v okruhu radostných, optimistických lidí z Al-Anon, kteří jsou na cestě duchovního znovuzrození. Tito nově příchozí by si měli vybrat patrony, kteří chápou jejich problémy a pomohou jim, s trpělivostí a taktem, přijmout výzvu k duchovnímu zápasu. Vést k novému pohledu na život zoufalou nově příchozí je pro patrona duchovní zkušeností. Učíme se vnímat křehký rozdíl mezi soucitem a chápavým porozuměním. V Al-Anon se nechlubíme vlastními úspěchy; necháváme je, aby se chválily samy. Dobrý patron vždy zůstává ve spojení se svým svěřencem, jemně ho utvrzuje v přesvědčení, že noc je nejtemnější právě těsně před úsvitem, a pomáhá jeho bolavé duši se pozvednout. Modlím se, abych měla příležitost pomáhat těm, kdo jsou v beznaději; to mě naučí sdílet se s těmi, kdo to opravdu potřebují.

4 října Zaznamenáno na setkání Al-Anon: Musím nést vinu jen jedné osoby - svoji vlastní. Jestliže mě alkoholik viní ze svých vlastních problémů, nebudu tuto vinu přijímat; nebudu se ale ani bránit, protože to by vyvolalo zbytečnou hádku. Vím, že mě obviňuje kvůli své bolestné potřebě vybít si vlastní pocit viny na někom jiném. To by ve mně mělo vyvolat jen soucit, nikoli rozhořčení nebo zlost. Jiná z žen odpověděla: Chtěla bych tomu uvěřit! Když mi muž začne vyčítat moje údajná provinění, cítím, jako by mi na šíji seděl ďábel s padesáti librami olova v každé kapse! Není důvod, abych se cítila zodpovědná za neuvážené chování jiné osoby. Musím si poradit se svými vlastními chybami. Pokud to budu dělat opravdu poctivě - podle Kroků od čtvrtého do desátého - změna, která nastane ve mně, se odrazí na každém člověku, jehož život se dotýká mého. Chci zvážit svá provinění na poctivé váze a napravit je, jak to jen budu umět nejlépe. Nechci ale porušit tuto rovnováhu tíhou viny jiných lidí.

5 5. října 279 Když si stále opakuji Modlitbu o poklid, mohu upadnout do návyku bezmyšlenkového opakování slov bez uvědomění si jejich významu. To by mohlo otupit jeden z nejužitečnějších nástrojů, které Al-Anon nabízí. Jestliže se zamýšlím nad významem každé věty, kterou vyslovuji, mohu ji lépe pochopit a uvědomit si rozdíl mezi tím, co mohu a co nemohu změnit. Slova modlitby obsahují především ujištění, že v mém životě existují určité věci, které nejsem schopna změnit. Na tom, zda se s tím smířím, záleží můj duchovní poklid. Čím usilovněji budu bojovat s tím, co nemohu změnit, tím více mě to bude trápit. Odvaha změnit to, co změnit mohu mi dává bezmeznou svobodu k práci na věcech, které jsou mojí záležitostí. Modlitba o poklid vybízí, abych prosila Boha, aby mi dal odvahu změnit věci, které změnit mohu. To znamená opravdu věci, ne lidi. Opravdu je hodně věcí v mém životě, které by se měly změnit k lepšímu, ale to se může stát jen tehdy, když zlepším vlastní přístup k věcem a vlastní chování. V každém problému, velkém i menším, bude Modlitba o poklid účinkovat, jestliže si budu pokaždé uvědomovat význam pronášených slov.

6 října Občas se stává, že na setkání někdo mluví dobrým jazykem Al-Anon, ale ti, kdo tuto osobu znají, vědí, že je to povrchní. Tato osoba hlásá soucit s alkoholikem, ale veškeré pochopení hodí za hlavu v okamžiku, kdy je rozmrzelá, zklamaná nebo rozzlobená. Pak se projeví v plné šíři její skutečné vady, aniž by si to sama uvědomila. Když jsou naše změny jen povrchní a projevují se jen horlivými frázemi k tématu programu, náš pokrok je pomalý a naše návraty k minulým chybám časté. Změna, obnova musí být opravdovým duchovním znovuzrozením. Musí být velmi hluboká, aby byla každá osobnostní vada nahrazena novými, dobrými hodnotami. Musím být zcela upřímná ve vztahu k sobě při odhalování chyb, které překážejí mému duchovnímu rozvoji. Soustředěně a s opravdovým úsilím chci nahradit jednu po druhé tvořivými postoji. Lidem se zdá, že projevují své dobré vlastnosti /.../ jedině zjevnými činy a slovy. Neuvědomují si, že ctnosti nebo jejich opak z nich vydechují v každém okamžiku. (Emerson: Essay on Self-Reliance, parafráze)

7 7. října 281 Než jsem přišla do Al-Anon, žila jsem, jako bych byla uvězněna v těsném a tmavém pokoji a hmatem se snažila vyhnout překážkám, které nebyly vidět. Protože byla tma, stále jsem se zraňovala, protože jsem zakopávala o překážky nebo narážela do neviditelných předmětů. Pak jsem přišla do Al-Anon a dozvěděla jsem se, že je v mé moci rozsvítit, abych mohla jasně vidět svůj život, spatřit jeho dobré i špatné stránky. Stále často zapomínám rozsvítit. Stále se zraňuji. Ale pozvolna se uzdravuji, když více čtu a používám program Al- Anon ve svém životě. Hledáte světlo v hrozivých situacích? Najdete ho v Al-Anon. Nikdo vás nemůže přinutit ho přijmout, ale sami po něm zatoužíte, jakmile se přesvědčíte, o kolik snadnější může být s jeho pomocí boj s každodenními nezbytnými problémy. Jak to vyjádřila jedna ze členek: Teď vidím všechno úplně jinak....i řekl Bůh: Buď světlo!... (První kniha Mojžíšova)...světlo vždy rozptyluje tmu.

8 října Použiji trochu zdravého rozumu a zamyslím se nad tím, jestli nezveličuji problémy, které se mi pak jen zdají nesnesitelné. Většina z nás to občas dělá. Například můžeme zveličovat nedorozumění kvůli penězům, nebo nedůležité záležitosti nafukovat do rozměrů obrovských křivd. Aniž si to uvědomujeme, problémy vyhledáváme a jsme schopny ulpívat na maličkostech, které bychom mohly jednoduše nechat plavat, kdybychom opravdu toužily po klidu ducha. Když nebudu dělat z malých věcí velké problémy, mohu si ušetřit spoustu trápení. Boj o vlastní práva často škodí víc, než kdybych se smířila s něčím menším, než jsem očekávala. Jestliže si opravdu cením svého poklidu, budu se vyhýbat tomu, abych dělala z komárů velbloudy. Poddat se a nechat věci být se praxí stává snazším a dává velké vnitřní zadostiučinění. Kdykoli člověk po něčem bezmezně touží, je tím vnitřně zneklidněn. (Tomáš Kempenský)

9 9. října 283 Když mluvíme o zázracích, které se dějí v Al-Anon, často do toho zahrnujeme příběh manžela, který vstoupil do AA a získal střízlivost. Je to vážně zázrak, jenže nepatří nám, ale alkoholikovi. Není naší věcí (a nikdy nebylo) hlídat ho, dělat si starosti o jeho střízlivost, dohlížet, aby nepil a aby se účastnil dostatečného počtu setkání AA. Pokračujeme-li v technice řízení a kontroly, která už způsobila v našem životě tolik zmatků v době, kdy ještě pil, máme zaděláno na problémy. Můžeme a máme být vděčné za změnu, která se s ním stala, ale naší věcí je Al-Anon a my samotné. Tento úžasný program nám pomůže udělat něco z našeho života. Naše odpovědnost za alkoholika se projeví v tom, že mu dáme svobodu starat se o vlastní střízlivost, a že jsme vůči němu vlídné, laskavé a spolupracující. Jakkoli blízký je mi člen AA, má závazky vůči svým přátelům v AA. Musí mít svobodu v realizaci programu vlastním způsobem. Jsem-li opravdu vděčná za to, že přestal pít, nechám ho na pokoji. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama. (První list Tesalonickým 4, 11)... a nezabývejte se věcmi druhých, do kterých vám nic není.

10 října Bez víry v Sílu větší než moje vlastní jsem jako loďka bez kormidla vržená do rozbouřených vln. Potácím se od jednoho problému ke druhému. I když odvážně bojuji se živlem, moje vlastní síla a moudrost nestačí. Všichni potřebujeme něco, k čemu se můžeme s důvěrou upnout. Jestliže mě neúspěchy připravily o iluze, nebo mě zklamal někdo, komu jsem věřila, cítím se v nepřátelském světě úplně samotná a bezbranná. Nebudu se zbavovat Boží pomoci a jeho řízení. Vidím, jak funguje v Al-Anon, když se dělíme o zkušenosti, odvahu a naději. Důvěru a pocit důstojnosti získáváme zpět vědomím, že jsme Božími dětmi. Jestliže moje víra zeslábla kvůli životním neúspěchům, mohu ji začít získávat zpět, když přilnu k duchovní myšlence podobné té, která je obsažena v Modlitbě o poklid. Tato živoucí filozofie mi dá neochvějný základ víry. Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. (Druhý list Korintským 5, 7)

11 11. října 285 Žena, která má dlouhodobý zvyk ovládat svého manžela, si vůbec nemusí uvědomovat, že ho pořád řídí a napomíná: Neber si dnes tu modrou košili - obleč si tuhle. - Rychle, už je čas jít do kostela, měl by ses připravit. - Nejezdi nikam autem v tomhle počasí. - Tento týden jsi byl čtyřikrát na setkáních AA a je potřeba vymalovat kuchyň. Maličkosti, které však manželovi upírají svobodu volby a zbavují ho pocitu důstojnosti a mužnosti. Žena hraje roli matky a jedná s ním jako s dítětem, které by si bez jejího vedení nevědělo rady. Jestliže jsem na sebe v létech manželova pití nemoudře přejala odpovědnost, kterou měl mít on, zbavím se nyní návyku řídit ho. Díky Al-Anon teď vím, že střízlivost mohla přijít dříve, kdybych bývala schopna se držet zpátky a dovolila alkoholikovi nést důsledky vlastního chování. Budu respektovat jeho práva jednotlivce. Každý má právo a povinnost se sám rozhodovat. Odpírání tohoto práva jinému ničí jeho charakter.

12 října Žila jednou jedna žena, milující manželka a matka, která držela nad manželem alkoholikem a třemi dospívajícími dětmi ochranná křídla. Všichni čtyři tak žili a neměli příležitost se samostatně rozhodovat a růst. Samozřejmě se snažili dostat zpod této tíhy, ale marně. Když se jim to na okamžik podařilo, udělali obvykle nějakou chybu a křídla je opět přihrnula. Otec to řešil tím, že se udržoval téměř neustále pod parou. Uměl tak šikovně utéci k láhvi, že bez ohledu na to, jak usilovně ho matka hlídala, nepřistihla ho dřív, než se zpil do němoty. Všichni kolem ji považovali za velmi milou osobu a soucítili s ní, že má s celou rodinou tak těžký život. Neměla sama žádný důvod, aby chodila do Al-Anon řešit vlastní problémy - vždyť přece vždycky věděla, co má dělat. Protože však chtěla přimět manžela, aby přestal pít, rozhodla se to zkusit. Zpočátku byla velmi nešťastná, protože některé členky jí říkaly svůj názor bez obalu. Byla velmi rozhořčena, když se snažily jí ukázat, jaké škody způsobuje rodině. Avšak ke všeobecnému údivu se pozvolna začala ochranná křídla zmenšovat a ztrácet svou tíhu, a věci se obrátily k lepšímu. Čím dál více si začala uvědomovat, co dělala, a protože měla rozhodnou povahu, začala každý den používat program, což způsobilo, že její další problémy se začaly řešit samy.

13 13. října 287 Scházíme se v Al-Anon, abychom spolu sdílely své zkušenosti, sílu a naději. Činíme tak účastí na setkáních, diskusemi, pozorným nasloucháním, poskytováním vyžádané rady a telefonickými rozhovory, abychom si vzájemně dodaly naději a poskytly podporu. Je úžasné uvědomit si, že tato důvěrná komunikace není omezena jen na členy jedné skupiny, ale zahrnuje celý svět! Následující slova se dostala do Spojených Států z publikace, kterou vydávají skupiny Al-Anon v Jižní Africe. Nauč se čelit situacím, jak přicházejí; a když přijdou, přistupuj k nim s klidnou rozvahou. Možná nejsme schopny kontrolovat to, co se děje; ale můžeme ovládat náš přístup k věcem. Tato jasná výpověď z odlehlého kontinentu bude inspirovat lidi z Al-Anon kdekoli na světě při hledání vnitřního pokoje. Ukazuje, jak jsme si vzájemně v našem společenství blízcí. Obnovte se duchovním smýšlením vždyť jsme údy téhož těla. (Efezským 4, )

14 října Přicházíme do Al-Anon, protože věříme, že zde je něco, po čem toužíme. Jinými slovy přicházíme, abychom něco dostaly. Zpočátku si neuvědomujeme, že toto dostávání je úzce spjato s dáváním. Brzy zjišťujeme, že naše ochota pomoci druhým má na nás okamžitý a dobročinný vliv. Pokrok v osvojování si programu záleží na uspokojujícím pocitu plynoucím ze sdílení se s druhými, dávání něčeho ze sebe, ať už je to poučení a povzbuzování nově příchozích, přijetí povinností ve skupině, podpora našeho společenství nebo trpělivé naslouchání tomu, kdo má problémy. Čím více dávám a čím velkodušněji otevírám srdce a mysl jiným, tím většího dosáhnu růstu v potýkání se s vlastními problémy. V Al-Anon se učím, abych nikdy nesrovnávala to, co jsem dala s tím, co jsem získala. Samo dávání mi zajišťuje odměnu. Ten, kdo dává, předává dál jen to, co sám dostal od Boha. Nemůže si tyto dary nashromáždit a ponechat je pro sebe, protože by tím zablokoval jejich tok.

15 15. října 289 Nová osoba ve skupině je z pochopitelných důvodů rozrušená, roztržitá, a možná i zoufalá. Stejně, jako nám se zdálo na začátku, se jí i její neštěstí zdá nesnesitelné. Neuvědomuje si dosud, že nářkem, pláčem a snahou přechytračit alkoholika situaci jen zhoršuje. Po určité době v Al-Anon se učíme, že se právě tyto věci nemají dělat. Její litanie mohou být dokonce deformovány hysterií - což je také celkem přirozené. To všechno by nás mělo varovat před povrchním posuzováním problémů jiné osoby a před udílením rad, jak by se měla rozhodnout. Musíme jí pomoci, aby se stala schopnou rozhodovat sama. Bez ohledu na to, jak se mi zdá situace druhého nesnesitelná, vím, že nejsem schopna ji náležitě posoudit, protože nemohu znát všechna s ní související fakta. Nemohu také hodnotit emocionální bolest jiné osoby podle vlastních zkušeností a pocitů. Mohu ale nabídnout útěchu, naději a uzdravující terapii programu Al-Anon. Naše Osmá tradice říká: Činnosti týkající se Dvanáctého kroku Al-Anon by se nikdy neměly stát profesionálními.

16 října Na Al-Anon se obracejí o pomoc nejrůznější lidé - bohatí i chudí, vzdělaní i nevzdělaní, světaznalí i nespolečenští. Občas lze pozorovat, že ti, kteří byli životem více obdařeni, mají sklon se chovat ve vztahu k druhým se shovívavou nadřazeností. Kritizují gramatické chyby, potíže s vyjadřováním nebo nevhodné oblečení. Je dobře, že lidé žijící v iluzi nadřazenosti museli přijít do Al-Anon, protože tady zjistí, že jsou ve společenství rovných. Často se stane, že právě člověk, od kterého by nejméně očekávali duchovní porozumění, vysloví větu, která zasáhne srdce posluchačů a poskytne jim světlo, útěchu a naději. Jsem v Al-Anon proto, abych si pomohla v řešení problémů, zbavování se nedostatků, a také abych pomohla druhým najít vnitřní klid, který sama hledám. Nebudu nikoho posuzovat ani kritizovat, ale pokorně přijmu každé dobro, které nacházím ve společenství. Kdo jsem já, abych posuzovala Boží děti podle jejich vyjadřování nebo toho, jak se oblékají? Budu pozorně naslouchat, abych získala pomoc, kterou mi mohou poskytnout.

17 17. října 291 Dvanáct kroků vytváří základ duchovní moudrosti, který se rozvíjí a rozšiřuje naše porozumění, studujeme-li je jeden po druhém. Existuje ale jeden Krok, který by měl být každodenně studován od začátku, protože má neobyčejnou moc lépe pochopit jiné. Je to Jedenáctý krok, který mluví o modlitbě a meditaci. Meditace je klidné a prodlévající zaměření mysli na nazírání duchovní pravdy. Jejím cílem je odklonit naši mysl od problémů, které nás trápí, abychom se povznesli nad křivdy a hořkost, které ovlivňují naše myšlení. Vyhradím si aspoň pět minut ráno a večer pro duchovní koncentraci, při níž se budu snažit vyloučit z mysli vše kromě jediné duchovní ideje. Každou meditaci započnu i skončím uvědoměním si Boží přítomnosti. Pomocí motlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. (Jedenáctý Krok)

18 října Krátké zamyšlení nad některými neuchopitelnými věcmi: Své postoje obvykle ostatním lidem zjevujeme skrze to, co říkáme a děláme - a také jakým způsobem. Ovšem jen tehdy, jestliže náš přístup opravdu odpovídá tomu, co cítíme. Laskavé chování a vlídná, milá slova mohou pouze zakrývat naše opravdové pocity. Můžeme být dokonce přesvědčeny, že jsme se zbavily trpkosti, jistoty vlastní neomylnosti a sebelítosti, ale jsou-li neustále v nás, budou z nás nějakým tajemným způsobem vyzařovat a popírat to, co se snažíme vyjádřit hraním své role. Jak to může poznat? ptá se zmatená žena. Nikdy nezvyšuji hlas, nikdy se nehádám, snažím se dělat to, co ode mě očekává, a přece mě stále provokuje! Pouhá změna mého způsobu chování a toho, co říkám a dělám, nijak nedokazuje změnu mého vnitřního postoje. Podvádím sama sebe, jestliže si představuji, že mohu zcela skrýt své skutečné pocity. Tak nebo onak se projeví navenek a budou dále prodlužovat nepřátelskou náladu v mé rodině. Ony rušivé emoce, které se snažím ukrývat, musím úplně vykořenit. Jsou věci v nebi a na zemi, o kterých se nezdálo ani filozofům. (William Shakespeare)

19 19. října 293 Ve velkém klasickém španělském díle Don Quijote vypráví autor o poblouzněném hrdinovi, který vyráží do světa, aby napravil jeho chyby. Během svých cest se utkává s větrnými mlýny, které jsou v jeho fantazii hrozivými obry. Bojuje s nimi svým zrezivělým mečem tak dlouho, až padá vyčerpáním. Neútočíme rovněž my často do vyčerpání sil na větrné mlýny - s použitím těžké zbroje našeho vzteku a obav ze zbytečných problémů, které nejsou hodny všeho toho zbytečného zápasu? Ztrácím zbytečně čas a energii bojem se situacemi, které nezasluhují ani vážnější myšlenku? Nedovolím své představivosti, aby vytvářela z malých problémů velké. Budu se snažit vidět každou situaci jasně a věnovat jí právě jen tolik pozornosti, kolik si zaslouží. To je právě ono psychické zdraví, které toužím získat, tak jak o tom mluví Druhý krok. Bože, dej mi vnímavost pro proporce, abych dokázala rozpoznat rozdíl mezi drobnou příhodou a opravdovou krizí.

20 října Naše Hesla jsou jasná a prostá; přesto mohou mít různý význam pro různé lidi. Je přirozené, že si je trošku přibarvujeme v souladu s naší zkušeností a v reakci na slova a myšlenky. Například heslo Nechej být a předej Bohu si někteří mohou vykládat tak, že vše, co je potřeba udělat, je vyhýbat se veškerým problémům a výzvám, a Bůh za nás nějakým magickým způsobem vykoná celou práci. V tom, že Bůh dal svým dětem svobodnou vůli, inteligenci a rozum, jistě byl nějaký záměr. Můžeme se plně rozvinout jedině tím, že tyto dary budeme užívat k řešení každodenních problémů. Mohu být připravena podřídit se Božímu vedení a pokorně o ně prosit, ale zároveň musím spolupracovat tím, že udělám svůj díl práce. Jestliže jsem upřímně otevřená, On mi svou vůli odhalí krok za krokem, den po dni; ale musím ji vyplnit. Podřízení se Boží vůli nám nedává povolení k nečinnosti. Každá z nás se musí snažit plnit Boží vůli. On nám ji odhaluje způsobem, kterému porozumíme, až se dopracujeme k ochotě a uvědomění.

21 21. října 295 Jedna z vět, které slyšíme v Al-Anon, je: Nikdy nezpytuj svědomí nikoho jiného, jenom sebe. Může nás to udivovat, jestliže si myslíme, jako si to myslí mnohé z nás, že všechno naše neštěstí je způsobeno chováním alkoholika. Rády omlouváme samy sebe, když vysvětlujeme, co ten druhý udělal šokujícího a neodpustitelného! Jak tedy, ptáme se, může někdo tvrdit, že my jsme udělaly chybu? Postupně začneme chápat, že jsme mnohokrát mohly jednat s větší moudrostí. Možná jsme kritizovaly činy, které jsme si nemusely tolik brát. Způsobily jsme si mnoho problémů zbytečnými poznámkami. Nakonec vidíme, že skutečně máme proč zpytovat vlastní svědomí. Mám ve zvyku kritizovat jiné? Naučím se Žít a nechat žít. Jsem plná strachu, když si s hrůzou představuji, co přinese budoucnost? Nechám to být a odevzdám Bohu, a budu žít tímto jediným dnem. Zhoršují rodinnou situaci moje výbuchy vzteku, nekontrolovaná slova a skutky? Budu si připomínat Mysli, pak jednej. Jsem neustále ve stavu neklidného zmatku? Použiji v praxi První to důležité. Hesla jsou pro mne velkou pomocí při provádění důkladné a nebojácné morální inventury sebe samé.

22 října Jakmile jsem se při hledání klidu ducha pohroužila úplně do programu Al-Anon, vnímám, že se musím oddat úsilí pochopit své vlastní motivy a sklony, a opravit ty, které mi komplikují život. Dosáhnout úplného porozumění sobě samé je věc těžká, pokud ne dokonce nemožná. Jestliže však máme odvahu se přiznat bez klamání sebe samé ke skutečným motivům svých činů, můžeme se o sobě mnoho naučit. Můžeme, jestliže nedovolíme, aby neurčitý pocit viny zastínil naše dobré vlastnosti, které v sobě musíme rozpoznat a stavět na nich. Zpytovat vlastní svědomí neznamená soustředit se pouze na své chyby, takže dobré vlastnosti zůstanou ve skrytu. Rozpoznání dobra není znakem pýchy nebo domýšlivosti, jak bych se mohla bát. Jestliže rozpoznávám své dobré vlastnosti jako Boží dar, mohu tak činit s upřímnou pokorou a pociťovat zároveň radostné zadostiučinění z toho, co je ve mně příjemné, láskyplné a velkodušné. Jsem štědřejší, lepší, než jsem si myslel. Nevěděl jsem, že je ve mně tolik dobra. (Walt Whitman)

23 23. října 297 Občas je dobré přehodnotit běžnou známou frázi, zamyslet se nad ní, rozpitvat ji na části a získat její ukrytý význam. Slyšíme, jak někdo říká: Sám sobě stojí ve světle. Tento obrázek nám jasně ukazuje, že bráníme vlastnímu štěstí pomýleným myšlením. Postavme se stranou, aby světlo padalo také na nás a na všechno, co děláme, abychom mohly spatřit sebe a naši situaci s opravdovou jasností. Díky Al-Anon není nutné, abychom stály samy sobě ve světle a musely se snažit řešit své problémy v temnotě. Způsoby a prostředky, které nabízí Al- Anon, rozjasnily cestu mnoha tisícům lidí žijícím v beznaději, takže o jejich síle nemůže nikdo pochybovat. Když stojím před problémem, který se mi zdá být neřešitelný, a cítím se uvězněna v situaci, z níž nenacházím východisko, zeptám se sama sebe, jestli nejsem sama sobě překážkou. Musím najít nejlepší úhel pohledu, z něhož budu schopna správně odhadnout své těžkosti tak, jak doopravdy jsou - tehdy dostanu odpověď....a světlo bude svítit v temnotách a učiní všechno jasným jako ve dne.

24 října Jednou se na jednom z večerních setkání zdálo být až neobvykle mnoho stížností od členů - na to, že jim v životě chybí mnoho věcí, na které podle svého názoru mají právo; na alkoholikovo chování; a obecně na těžký život. Jeden velmi otevřený člověk řekl: Víte, tohle všechno zní, jako by někteří z nás dětinsky očekávali, že život bude plynout jen tak bez problémů. Vzpomínám si na dávno vysílanou rozhlasovou komedii, v níž bylo hlavní myšlenkou: Musíte prostě brát to špatné s tím dobrým. Odpovídá to i filozofii Al-Anon, protože nám to říká, že musíme na naší cestě přijmout určité těžko stravitelné zkušenosti a nezapomínat zároveň všímat si i dobrých věcí. Čekám, že se bude v životě všechno vyvíjet tak, jak chci já? Možná bych se měla pozorně podívat na tato svá očekávání a posoudit, jestli jsou v mé konkrétní situaci realistická. Jestliže se stále snažím dosáhnout na hvězdy, mohu přitom promeškat mnoho dobrých věcí zde v mém malém světě. Modlitba o poklid ducha je dokonalým lékem proti nespokojenosti.

25 25. října 299 Lidé často žasnou, když vidí, jaké životní změny přináší program Al-Anon těm, kteří ho používají. Zde je jeho tajemství: je založen na základní etické filozofii, která je známá od pradávna a je vyslovena v tak rozdílných knihách, jako je Bible nebo Ezopovy bajky. Vlídné chování k s našim bližním doporučuje sv. Pavel v listu Galatským (Ga 5,22): Ovocem ducha je láska, radost, pokoj, vlídnost... Stejná myšlenka se objevuje v bajce o větru a slunci, které se přely, kdo z nich rychleji svlékne plášť z člověka jdoucího po cestě. Když vítr silně a studeně foukal, člověk se ještě více zachumlal do pláště; když zasvítilo slunce, jeho teplo způsobilo, že si člověk plášť sundal. V Al-Anon je stejná myšlenka opakována mnoha způsoby, které ukazují, že silou a nucením nemůžeme dosáhnout nic. Budu si připomínat, že nemám být příliš zatvrzelá ve svých soudech a činech. Laskavost je největší silou na světě...

26 října První ze Dvanácti kroků: Přiznali jsme si, že jsme bezmocní..., je často považován za nejtěžší ze všech. Pro některé z nás je nicméně stejně těžký Druhý krok, protože vybízí, abychom připustily, že naše jednání nebylo vždy úplně rozumné. Například: Častým navyklým chováním, které je v rozporu s rozumem a kterým ničím sama sebe, je dělání velkých výstupů z malých problémů. Neděláme to proto, že by nám snad chyběly velké problémy kdepak! Jsme zkrátka tak přetížené, že se nám všechno zdá nesnesitelné a neumíme rozlišit, co je opravdu podstatné a důležité a co můžeme ignorovat a zapomenout. Kdykoli se mi přihodí něco, co mě rozčílí nebo zklame, zastavím se na chvíli a zeptám se sama sebe: Je to hora nebo krtinec? Zkrátka nechci ztrácet čas a psychickou energii bezvýznamnými věcmi; uchovám si je, abych si mohla poradit s těmi vážnými. Někteří lidé se velmi starají a zmítají, strkají a tlačí, rozhrnujíce malé krtince, aby z nich vytvořili velké hory.

27 27. října 301 Když v Al-Anon zkoušíme vstřebat příliš mnoho příliš rychle, můžeme ztratit odvahu a jeho program opustit. Uvědomme si, že filozofové všech věků se zabývali těmito pravdami po celý svůj život; a protože náš rušný život nám ponechává málo času pro meditaci a studium, bylo by moudré čerpat z tohoto programu pozvolna a soustředit se vždy na jednu myšlenku. Úvaha ne dnešní den Zvolím si jednu myšlenku z jednoho ze Dvanácti kroků nebo jednu větu z četby Al-Anon a pokusím se je používat každý den. To mi dodá malý zárodek pocitu bezpečí, ke kterému mohu přidávat další představy, jak budu potřebovat. V tomto procesu shledáváme důležitým používat heslo Pomalu, ale jistě. Nebudu se snažit pochopit celý program najednou, aby nevznikl zmatek a chaos. Budu si pamatovat, že nejdůležitější věcí je používat to, co jsem se naučila, aby to pro mě začalo pracovat ve všech událostech mého každodenního života. Kdybych se v Al-Anon nenaučila nic jiného než dávat ruce pryč od toho, co mi nepřísluší, to samo už rozjasní a zlepší můj život.

28 října Čas od času přijde období, kdy se nás zmocní pocit lítosti nad sebou; jsme zahlceny problémy, kterým musíme čelit. Stává se to obvykle hlavně tehdy, kdy jsme se začaly snažit změnit naše mínění o sobě samé a o našem vztahu k jiným. Ze začátku můžeme být příliš zkoumavé a snažit se vyřešit příliš mnoho věcí najednou. Existuje dosti spolehlivý recept na tento stav mysli: Vytěsnit z hlavy všechny myšlenky kromě jediné: dnes - a jak tento dnešní den využít. Tento den je můj. Je jedinečný. Nikdo na světě nemá právě takový den. Má v sobě souhrn mých zkušeností z minulosti a všechen můj potenciál do budoucna. Patří mně samotné a mohu si s ním udělat, co budu chtít. Mohu ho vyplnit radostnými chvílemi nebo ho zničit zbytečnými starostmi. Jestliže mi přijdou na mysl bolestné vzpomínky z minulosti nebo obavy z budoucnosti, zbavím se jich. Nemohou mi zkazit tento den. Dnešní den je zvláštním Božím darem. Jak ho využiji? Čím méně dovolím jiným, aby ho ovlivňovali, tím větší klid a spokojenost získám.

29 29. října 303 Přijímáme mnoho rozhodnutí od malých, každodenních, která jsou jen výběrem mezi nedůležitými věcmi, až po opravdu velká, která se týkají důležitých změn v našem životě. Ať už jsou to rozhodnutí malá nebo velká, vždy je lepší si uchovat určitou rozvážnost, kterou situace vyžaduje. Jestliže se týkají jiných lidí, je dobré brát zřetel též na lásku, velkomyslnost, toleranci a prostou laskavost. Tak můžeme přijmout rozhodnutí, s nimiž budeme moci v klidu žít. Jestliže rozhodnutí, které chceme učinit, je plné zloby, pocitu křivdy nebo hořkosti, bylo by moudré se ho zdržet, dokud nepomine hysterie a my budeme schopny v klidu zvážit všechna fakta. Budu si pamatovat, že rozhodnutí, které činím v době krize, nemusí být shodné s tím, které bych přijala, až krize pomine. Nebudu činit zbrklé a unáhlené kroky, kterých bych později mohla litovat. Všechna naše rozhodnutí jsou přijímána v nějaké náladě či rozpoložení mysli, která se jistě změní. (Marcel Proust)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey)

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) 7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) Kam míříme? Věk industriální» informace» integrace Pasti: strach a nejistota chci to hned obviňování beznaděj nedostatek rovnováhy

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě.

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Jak bloky vznikají a jak je zrušit. jana@tancimzivotem.cz úvod Jsme předurčeni a stvořeni být šťastní. Užít

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více