Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola"

Transkript

1 Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu a stresu z toho, že nemáme ještě všechny dárky, upečené cukroví a kapra ve vaně. Zkusme na chvíli zvolnit a vychutnat si vánoční atmosféru, jak ji známe například z Ladových obrázků. Přeji Vám všem, abyste letošní vánoční svátky prožili v radosti, klidu a pohodě, vzpomněli si na své blízké a potěšili je milým slůvkem. V novém roce Vám přeji úspěchy v pracovním i osobním životě a aby Vám sloužilo i to nedocenitelné zdraví. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola OBSAH 14 Rozhovor s Vy se ptáte Příroda kolem nás 16 Od našich církví 17 Ze starých kronik Právě uplynul jeden rok od zvolení nového zastupitelstva našeho města. Dovolte nám malé ohlédnutí za nejvýznamnějšími akcemi města v roce Je třeba zhodnotit, co se nám za první volební rok podařilo a co nepodařilo, jak na úseku investičních akcí, tak i na úsecích jednotlivých příspěvkových organizací, MěÚ, organizačních složek města a v dalších oblastech. Ohlédnutí za rokem Informace od Z vašich příspěvků 21 Inzerce 22 Společenská kronika 22 Mnichovická vařečka Co se nám podařilo: ul. Podskalí Rekonstrukce komunikací asfaltovým povrchem: ul. Bezručova včetně chodníků a komunikace na pozemku základní školy ul. Fučíkova, Sadová, Na Zahrádkách, Sokolská ul. Podskalí včetně chodníku část ulice Kunické s parkovištěm ul. V Závětří ul. Prudká Myšlín část chodníku v ulici Pražská horní část ulice Pod Mohylou křižovtaka ul. Kunická a Pražská Pf 2004 Klidné a pohodové vánoční svátky a v roce 2004 jen to nejlepší v osobním i pracovním životě Vám za MěÚ Mnichovice přeje Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ ul. Bezručova ul. Pod Mohylou 1

2 Život Mnichovic Rekonstrukce Jánského náměstí: Provedena kompletní rekonstrukce Jánského náměstí asfaltovým povrchem, osazení žulových obrub v okolí sochy sv. Jana, okolí lípy na tomto náměstí. Byla vyčištěna dolní část toku Křiváček, provedena úprava části koryta vyzděním a obkladem žulovou dlažbou včetně osazení zábradlí. Dále byla provedena výsadba okrasných keřů v okolí sochy sv. Jana a instalováno slavnostní osvětlení. Na základě schválení Dopravním inspektorátem Prahavýchod zde bylo provedeno také vodorovné a svislé dopravní značení. Opravy komunikací asfaltem výtluky v rámci běžných oprav: ul. Potoční, Smetanova, Nádražní, Zámecká, Kunická, Skuhrovecká, Pod Kovárnou, Masarykovo nám., Jiráskova, V Zátiší, Podskalí, Na Šibeničkách, ul. Jánská, Sokolská, Na Okrouhlíku, K Budíkovu Oprava poškozené hráze na Božkovském rybníku. márnici a hřbitově, např. studní, a instalovat vývěsní skříňku, kde MěÚ Mnichovice informuje občany. hřbitov Jánské náměstí Jánské náměstí slavnostní osvětlení potok Křiváček Rekonstrukce komunikací recyklátovým povrchem: ul. Zelená, Polní, Pod Borováčkem, Sluneční, Nad Rybníkem, Průběžná II. Božkovský rybník Oprava žulové dlažby v ul. Nádražní. Výstavba autobusových zastávek: Na základě požadavku občanů byla projednána možnost vybudování čtyř autobusových zastávek s firmou ROPID a na základě souhlasného stanoviska odboru dopravy KÚ SK a Policie ČR byla realizována městem výstavba autobusových zastávek v lokalitě U bytovek a Závěrka. Autobusová zastávka U bytovek Hřbitov v Mnichovicích: Během letošního roku se podařilo provést mnoho změn na mnichovickém hřbitově. Vysekání a vyčištění celého hřbitova včetně opuštěných a neudržovaných hrobových míst. Instalovat lavičky, rekonstruovat hrob bojovníků, vydláždit vstup do hřbitova včetně opravy přístupového chodníku. Provést ozdobné nátěry vrat, veškerých kovových prvků na Co se týká legislativní stránky v oblasti pohřebnictví, bylo učiněno ze strany pracovníků MěÚ mnoho práce: Byla provedena kompletní inventarizace hrobů na hřbitově včetně přeměření veškerých hrobů, což je nutné k řádnému stanovení ceny za nájem hrobového místa. Byl vypracován nový plán hřbitova. Byla stanovena cena za nájem hrobového místa v souladu se zákonem a cenovým věstníkem. Byla uzavřena smlouva s hrobníkem na zajištění hrobnických prací pro občany. Jsou vypracovávány nové karty na veškerá hrobová místa a doplňovány chybějící údaje týkající se především uložení do hrobu. Se všemi nájemci hrobových míst jsou uzavírány nájemní smlouvy na hrobová místa, jež je dle zákona nutno uzavřít nejpozději do Bytový dům Čeřovka : Proběhla kontrola veškerých bytových a nebytových prostor v bytovém domě Čeřovka, na základě které bylo provedeno vyklizení půdních, sklepních a ostatních prostor v souladu s bezpečnostními předpisy. V celém objektu byly osazeny hasicí přístroje, provedeny revize, zasklena okna. Na základě výzvy MěÚ Mnichovice došlo k uvolnění dvou bytů a jejich přidělení. Byt 1+1 III. kat. po panu Jordánovi byl kompletně rekonstruován. Instalace dopravního značení a ostatní zařízení: Na základě navrženého dopravního opatření schváleného Dopravním inspektorátem Praha-východ jsme instalovali nové dopravní 2 ul. Průběžná hřbitov Dopravní značení Bezručova ul.

3 10/2003 značení v ulicích Bezručova, Sokolská, Fučíkova, Ondřejovská, Pod Kovárnou, Kunická, na Masarykově nám. a na Myšlíně. Z důvodu bezpečnosti provozu na základě souhlasu DI Praha-východ jsme zadali instalaci svodidla v Nádražní ulici v Mnichovicích. Dále byly zakoupeny lavičky na Masarykovo nám. v Mnichovicích a instalovány včetně okolní úpravy ze žulové dlažby. Bylo také zakoupeno několik odpadkových košů, které byly rozmístěny na území města. Veřejné osvětlení: Zadali jsme na základě projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení ve městě realizaci veřejného osvětlení provozovateli zatím do míst, kde se lze připojit na stávající vedení elektrické a VO. Termín dokončení je do konce letošního roku v těchto lokalitách: ul. Velenovského, doplnění světel: U Obecníka, ul. Myšlínská, Průběžná II, Sokolská, Tyršova, Pod Vráží, cesta k nádraží. Vánoční výzdoba a osvětlení: Podařilo se nám zajistit krásné vánoční osvětlení a výzdobu našeho města, které byly hrazeny z větší části ze sponzorského daru. Veřejná zeleň: Vytvořili jsme nové zelené plochy na Pražské ulici v Mnichovicích. Zaměstnanci VS byla prováděna pravidelná údržba veřejné zeleně. Skruže na náměstí byly nově osázeny květinami. Byl proveden prořez lip na náměstí a hlohů u sv. Jana. Vysázeny keře v okolí sv. Jana. Pokáceny odumřelé stromy v Potočinách. Jánské náměstí osázení okrasnými keři lavičky na náměstí Ošetřen havarijní stav památné lípy za Požárním domem. V rámci čištění toku Mnichovky došlo k prořezu některých stromů v jejím korytě. Městský úřad Mnichovice V důsledku rekonstrukce interiéru budovy Městského úřadu Mnichovice: rekonstrukce obřadní síně MěÚ Mnichovice, vymalování kanceláří, nové koberce a vybavení kanceláří použitým nábytkem, který vypadá jako nový, došlo k vytvoření příjemného pracovního prostředí, jak pro pracovníky MěÚ Mnichovice, tak i pro občany, kteří navštíví Městský úřad Mnichovice. Nedošlo však jen k těmto změnám. Především na úseku zkvalitnění pracovní a administrativní činnosti na MěÚ Mnichovice: MěÜ schodiště Byl zaveden kompletně nový systém organizace práce na MěÚ Mnichovice. Pracovníci, kteří neměli zvláštní odbornou způsobilost, byli v souladu se zákonem přihlášeni k vykonání příslušných zkoušek. Všichni zaměstnanci města byli proškoleni na úseku bezpečnosti práce, vykonali referentské zkoušky na vozidla, proběhlo počítačové školení a v průběhu roku se jednotliví zaměstnanci zúčastnili dalších nutných školení, která jsou potřebná k jejich svěřenému úseku. Se zdravotnickým zařízením pro zaměstnance byla uzavřena Smlouva o zajištění závodní zdravotní péče v souladu se zákonem péče o zdraví lidu. Byla stanovena nová pracovní doba tak, aby občané města mohli v případě potřeby vyřídit své záležitosti i v neúřední dny v odpoledních hodinách. Byla zavedena evidence stížností, petic a informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které jsou příslušnými pracovnicemi evidovány, a je sledováno jejich vyřízení v souladu se zákony a vydány zákonem stanovené předpisy a směrnice. Bylo zavedeno vybírání správních a místních poplatků za rozhodnutí. V souladu se zákonem 320/2001 Sb., o kontrole byl vydán Kontrolní řád města Mnichovic, dle kterého je určen kontrolní orgán, který podle plánu kontrol provádí v příspěvkových organizacích, MěÚ a organizačních složkách města kontrolu, jež se vyhodnocuje a následně v roce 2004 se zasílá zpráva na Krajských úřad SK. Byl pojištěn veškerý majetek. Na základě zprávy auditora byly odstraněny nedostatky na všech úsecích. Byl zaveden systém na MěÚ, že veškeré potřebné informace pro občany jsou z jednotlivých pracovišť předávány a zveřejňovány na úřední desce, na internetu a popřípadě v Životě Mnichovic. Vzhledem k úpravě pracovních náplní zaměstnanců a snížení pracovní síly i vzhledem k legislativním změnám došlo k nárůstu administrativní činnosti jednotlivým zaměstnancům. Příspěvkové organizace města: Základní škola T. G. Masaryka v Mnichovicích Město vyhlásilo konkurz na ředitele Základní školy v Mnichovicích, na základě výsledku konkurzu byla ředitelkou základní školy jmenována Mgr. Marcela Erbeková, tato volba města se ukázala jako dobrá. Na základě žádosti města o zřízení ZUŠ v Mnichovicích byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi ZUŠ Říčany a ZŠ Mnichovice na umístění dislokovaného pracoviště ZUŠ, nyní město čeká pouze na schválení zřízení tohoto dislokovaného pracoviště a na schválení finančních prostředků na mzdy učitelů ZUŠ na rok 2004, aby ZUŠ v Mnichovicích mohla k zahájit svůj provoz. Město investovalo a provedlo rekonstrukci WC v 1. a 2. patře budovy ZŠ, které byly v minulé době kritizovány rodiči i žáky. rekonstrukce ZŠ toalety Zároveň byla kompletně zrekonstruována nejhorší třída v budově ZŠ kreslírna (včetně výměny sanitární techniky, rozvodů elektro, výměny světel, nové podlahy vč. pokládky podlahové krytiny), včetně zakoupení nového nábytku do této třídy. Byla provedena rekonstrukce nových prostor pro dvě třídy družiny včetně vybavení novými hračkami. Děti se tak mohly přestěhovat z budovy jídelny ze stávajících pro družinu nedůstojných prostor. Byla realizována středotlaká plynová přípojka do budovy ZŠ v Mnichovicích. Byla prodloužena provozní doba družiny do hod. V ZŠ byl zřízen kabinet výchovného poradenství, kde pracuje speciální pedagog, psycholog a výchovní poradci. 3

4 Život Mnichovic zrekonstruované prostory ZŠ družina Základní škola v rámci protidrogové péče o žáky v letošním školním roce zajistila 20 zájmových kroužků a kurzů. Pro žáky jsou zajištěny ve škole svačiny, které si mohou za malé finanční prostředky zakoupit. Ve školní jídelně byly instalovány bezdotykové baterie dle hygienických norem, zakoupeny nerezové příbory, které dle hygienických požadavků měly být v jídelně již dva roky. Školní jídelna vyšla městu vstříc a zajistila možnost vaření omezeného počtu obědů pro důchodce, kteří si pro jídlo sami docházejí. Mateřská škola v Mnichovicích Městem bylo rozhodnuto o prodloužení provozní doby v mateřské škole, a to každý den do hod., tím byla dána možnost dojíždějícím rodičům umístit své děti v místě bydliště. Na základě zvýšeného zájmu o umístění dětí v mateřské škole byla zřízena 3. třída v mateřské škole od školního roku 2003/2004 a provedena rekonstrukce prostor pro novou třídu včetně jejího vybavení. Dále v důsledku navýšení počtu dětí v MŠ a hygienických požadavků byla zakoupena myčka nádobí do mateřské školy. Pro děti MŠ je nově zřízen kroužek taneční a pohybové výchovy. V květnu 2003 se v obřadní síni MěÚ Mnichovice konalo slavnostní rozloučení s dětmi, které opouštějí MŠ a nastupují do ZŠ. V prosinci letošního roku se bude konat Den otevřených dveří v MŠ. Veřejné služby obce Mnichovice: zajištění veškerých živnostenských oprávnění zamezení neoprávněného podnikání města 4 Mateřská škola zajištění veškerých bezpečnostních předpisů, školení zavedení evidence pohonných hmot rozšíření služeb pro občany zprovoznění ČOV na plný výkon stanovení cen vodného a stočného dle zákona uzavírání smluv se všemi odběrateli na vodné a stočné stanovení cen za služby Organizační složky: Jiráskova knihovna Byla vydána nová zřizovací listina v souladu se zákonem. Byla uzavřena smlouva o poskytnutí bezplatných odborných knihovnických služeb na metodickou pomoc v oblasti knihovnictví, půjčování souborů knih z výměnného knižního fondu s Husovou knihovnou v Říčanech. Rozšířil se knižní fond pro občany. Zvýšil se počet žadatelů o poskytnutí internetu. Byla stanovena pravidla na pronájem zasedací místnosti Čeřovka s tím, že knihovnice eviduje nájemce a předává podklady k fakturaci MěÚ. Hasiči JSDH města Mnichovice vyjela prozatím v letošním roce ke 43 případům. Průměrná dojezdová vzdálenost je 3 km. zásah JSHD na náměstí Je zajištěna její trvalá akceschopnost. To mnoho obcí nemá. JSDH se v letošním roce prozatím účastnila likvidace 21 požárů, zasahovala u 11 dopravních nehod, 10 technických zásahů. U dopravních nehod jednotka zasahuje, protože je vyškolena u lékaře záchranné služby a je na tyto zásahy vybavena. Je volána a občas zasahuje ještě před sanitkou a bývá i první, kdo u případu poskytuje odbornou pomoc. Vždyť jednotka se přímo podílela na záchraně života dvou osob a dalším čtyřem poskytla první pomoc. Rovněž zásahy proti obtížnému hmyzu provádí JSDH jako jedna z mála dobrovolných jednotek. Přímo v Mnichovicích a městských částech zasahovala jednotka ve 29 případech. Při požárech na území města pomohla uchránit majetek v letošním roce za více než Kč a při zásazích mimo naše území za další 2 miliony. Některé uchráněné hodnoty při technických zásazích nejde vyčíslit, např. ochranu vod před ropnými látkami, odstraňování spadlých stromů z komunikací, obnovení dodávky el. proudu do města. Naše jednotka je jednou ze tří v regionu Říčan, které byly vybrány na nákup materiálu z prostředků HZS Středočeského kraje, a dále byla vybrána mezi třicet JSDH Středočeského kraje, které dostanou od kraje darem do užívání plovoucí čerpadlo. Jednotka SDH dostala do užívání modul Kanga +, což je zařízení sloužící ke svolávání složek IZS prostřednictvím krátké textové zprávy rozeslané definované skupině uživatelů. Zařízení zvyšuje požární bezpečnost obyvatelstva. Modul umí dálkově ovládat sirénu, tiskárnu a další technické prostředky sloužící k podpoře výjezdu jednotky. Zařízení bylo zakoupeno z prostředků kraje. V oblasti správního obvodu Říčan mají toto zařízení jen Mnichovice, Senohraby a Průhonice. Je to dost nová věc a určitě je čím se chlubit. Velkým úspěchem města a JSDH bylo v letošním roce schválení smlouvy se Strančicemi o příspěvku na zabezpečení PO, její uzavření pomůže v dalších letech vylepšit vybavení a akceschopnost jednotky. Jednotka dále pomáhala s mimoškolní výchovou mládeže (vedení oddílu mladých hasičů). Předvedla dětem techniku při příležitosti Dne dětí v Mnichovicích. Předvádí techniku i v jiných městech a obcích při různých příležitostech (Říčany, Všestary atd.). Jednotka zabezpečovala požární a zdravotní asistenci při konání kulturních akcí našeho města. Jednotky se účastní soutěží s úspěchy, např. v Mukařově a okolí 2. místo, v Dolínku 8. místo z 30. Kromě běžného školení a výcviku jednotky byla zajištěna odborná příprava pro nositele dýchací techniky. JSDH má za sebou výcvik na polygon ve Spolaně Neratovice, počet osob vyškolených pro práci v rizikovém prostředí s použitím dýchacích přístrojů je celkem 12. Na úseku kultury a občanských obřadů: Město pořádalo a bude pořádat tyto kulturní akce: Mnichovické Kramaření Dětský den Mnichovická pouť Možná přijde i Mikuláš, předvánoční akce pro děti Posezení s důchodci, předvánoční akce pro důchodce

5 10/2003 Občanské obřady: Pověřenými oddávajícími bylo vykonáno v letošním roce 32 svatebních obřadů v rámci pověřeného matričního obvodu. V obřadní síni MěÚ se konalo vítání občánků. Gratulace k významným životním výročím občanů našeho města: Starosta města spolu s tajemnicí MěÚ v letošním roce osobně popřáli všem občanům trvale hlášeným v Mnichovicích, kteří oslavili významná životní výročí. Podařilo se nám navázat mezinárodní spolupráci s městem Saint Bresson ve Francii, v základní škole probíhají kurzy francouzského jazyka pro děti. Bez finančního přispění města se nám podařilo zajistit: Vyčištění toku Mnichovka Povodím Vltavy za dotační prostředky. Mnichovka po vyčištění Opravu komunikace Pražská asfaltovým povrchem v úseku u Čeřovky za finanční prostředky státu. Opravu železničního přejezdu v Mnichovicích Českými dráhami, a. s. Instalaci nového dopravního značení na komunikacích v majetku státu. Po důkladné inventarizaci plynofikace I. III. etapy ve městě Mnichovicích a na základě oprávněných žádostí jsme získali Kč od STP Praha. Získali jsme finanční příspěvek ve výši Kč na povrch chodníku v ulici Pražská v Mnichovicích od STE. Podařilo se nám získat majetek: Na základě žádosti o vydání historického majetku, pozemků v areálu IGRA. V současné době probíhá zápis do katastru nemovitostí. Získali jsme darem dům č. p. 236 v Jiráskově ulici od Marie Novákové. Získali jsme pozemek od Ing. Jirákové komunikaci u hřbitova. Požádali jsme o bezúplatný převod majetku domu č. p. 24 v Nádražní ulici (dům policie), v současné době je tato záležitost před podpisem u ministra vnitra. Požádali jsme o tyto dotace: Na plynofikaci kotelen: ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích, budovy MŠ, a budovy MěÚ Mnichovice. O dotaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou v Mnichovicích. O grant na rekonstrukci havarijního stavu hygienického zázemí tělocvičny v ZŠ v Mnichovicích (šatny, umývárny, WC). O grant na poskytnutí dalších kontejnerů na separovaný odpad. Kromě dotace na dům s pečovatelskou službou by mělo být o případném přidělení dotací rozhodnuto do konce letošního roku. Budeme do konce roku žádat ještě o dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací, tam kde jsme projektově připraveni. Aktivně se zúčastňujeme a pracujeme v těchto sdruženích: Region Jih Ladův kraj Sdružení vlastníků lesů Hlavačov Přes tato sdružení je žádáno o dotace, které v případě obdržení posílí majetek města (např. přivaděč Želivka, Strategický rozvojový plán mikroregionu Ladův kraj, Lesní hospodářský plán v Mnichovicích). Informovanost občanů: Za velké finanční podpory firmy Mountfield je vydáván celobarevný informační časopis města Život Mnichovic, který pravidelně informuje občany města o veškerém dění ve městě. Podařilo se za sponzorské dary a bez spoluúčasti města zajistit a instalovat Informační plány města v lokalitách Masarykovo nám., Myšlín, Božkov, včetně vydání malých informačních map města, které byly dodány do všech domácností v Mnichovicích. mapa Byla zároveň instalována mapa mikroregionu Ladův kraj na Masarykově nám. v Mnichovicích. Za symbolické finanční prostředky byly vytvořeny nové Internetové stránky města Mnichovic. Veškeré důležité informace zveřejněné na úředních deskách města jsou též zveřejňovány i na těchto nových internetových stránkách. Nově je zajišťována služba pro občany, kterým se ztratil jejich pejsek a byl odchycen na základě upozornění občanů. Údaje o odchyceném pejskovi včetně fotografie jsou zveřejňovány na úředních deskách, ve veřejně přístupných prostorech, obchodech a též na internetových stránkách města. Prostřednictvím této služby se nám podařilo, kromě dvou pejsků, vrátit ostatní pejsky k jejich majiteli. O konání řádných Zastupitelstev města Mnichovice jsou občané města nově informováni prostřednictvím pozvánek dodávaných do každé domácnosti. Díky dobré práci zastupitelů města, zaměstnanců MěÚ Mnichovice, členů výborů a všech dalších zainteresovaných se v letošním roce podařilo zajistit jednotlivé práce a činnosti ve městě i na našem úřadě. Všem děkujeme. Co se nám zatím nepodařilo? Zkonsolidovat Veřejné služby obce Mnichovice tak, aby došlo ke snížení příspěvku od města. Rekonstruovat plánované asfaltové komunikace Tyršova, Jiráskova, pod Nádražím a komunikaci Na Vráži, Fričova a z recyklátového povrchu (vzhledem k nutnosti projektu na odvodnění komunikace). Realizovat plot u Mateřské školy v Mnichovicích. Zajistit opravu komunikací a chodníků po plynofikaci I. a II. etapy v rámci reklamačního řízení (zatím probíhají jednání přes právní zástupce). Provést rekultivace trávníků v ulici Pražská a Ondřejovská. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Poděkování panu Miloslavovi Matějovskému Zastupitelé města Mnichovic děkují panu Matějovskému, vedoucímu M- Klubu, za součinnost při veřejných zasedáních konaných v M-Klubu v průběhu celého roku 2003, která spočívala v tom, že bezplatně poskytl nejen prostory ale i technické vybavení nezbytné k organizaci těchto zasedání. Zastupitelstvo města Mnichovice 5

6 Život Mnichovic Zprávy z výboru školství, kultury, cestovního ruchu Dne proběhlo jednání výboru pod vedením PhDr. Petra Dvořáka. Bylo jednáno mimo jiné o plánovaných akcích pro nadcházející jubilejní rok 870. výročí založení Mnichovic. Jednou z těchto událostí bude i otevření největší turistické atrakce Ladova (a tedy i našeho) kraje, tzv. Mikešovy cesty pro pěší a zejména cyklisty. Bude kopírovat cestu známého kocoura podle Ladova vyprávění, se stylovými tabulemi s textem doplněným ilustrací, a to na konkrétních místech Mikešových setkáních s pasáčky a dalšími postavami zdejšího kraje. Tato vyprávění jsou v české společnosti stále velmi atraktivní, zvláště pro rodiny s dětmi, a proto stezka přivede do našeho regionu (v těsném sousedství Prahy) nemalé množství turistů, zvláště v letním období, neboť je chystána i rozsáhlá propagace s nemalou státní dotací. Hlavní trasa je plánována jako jednosměrná takto: Hrusice Kožený vrch Žižkův dub Struhařov (náves) Klokočná (náves) Tehov Říčany (náměstí). A v tom je právě kámen úrazu. Mnichovice by tedy zcela míjela, Mnichovice a Mikešova cesta dokonce včetně Myšlína. Měly by náležet do jakési další, doplňkové trasy z Hrusic na zdejší náměstí (kvůli proslulé pouti). Máme na paměti, že naše město bylo pro Josefa Ladu vždy hned na druhém místě, a současným návrhem se rozhodně nechceme nechat ukolébat. Argument, že Mikeš odcházel do světa jinou cestou než přes naše náměstí, kam chodíval na pouť, příliš neobstojí, neboť jak víme, vyhýbal se všem vesnicím a nešel tedy ani přímo přes Struhařov a Klokočnou či dokonce Říčany. Většina rodin, plánujících celodenní cyklistický výlet, samozřejmě zvolí pravou trasu cca 20 km, a nikoli 3 4 km dlouhý výlet do Mnichovic. Výbor školství, kultury a cestovního ruchu tedy prosazuje, aby byla vytvořena trasa jediná, která by na katastru našeho města směřovala z Vlčího halíře do osady Jidáška, dále Jiráskovou ulicí na Jánské náměstí a Masarykova náměstí, odtud kolem kostela ulicí Za Farou a K Myšlínu na Myšlín a zde se pak opět napojila na původně plánovanou cestu směrem ke Struhařovu. Plánujeme, že trasu by v mnichovickém obvodu pomáhali značit i udržovat žáci naší základní školy. Ač se zdálo, že Informační centrum Ladova kraje s naší připomínkou souhlasí, nyní se opět přiklání k vyčlenění Mnichovic do trasy separátní. Další jednání jsou plánována na závěr roku. Chceme li se opět po mnoha letech považovat za turisticky přitažlivé a navštěvované město, měli bychom konat nyní, kdy se tato ojedinělá akce plánuje a vytváří a než bude zakreslena do propagačních tiskovin. Katastrální území, náležející k naší obci, naštěstí vyplňují veškerý prostor mezi Třemblaty a dálnicí, a tak bude pro jakýkoli průchod stezky nezbytné vyjádření zastupitelstva. Věřím, že této příležitosti naši zastupitelé využijí a při jednání ve Svazku obcí Ladův kraj o Mikešově cestě naším městem bude souhlas podmíněn právě začleněním Mnichovic do jediné hlavní trasy. Dr. Jan Zenkl člen výboru Zprávy z finančního úřadu Ohlédnutí za uplynulým rokem Zpráva z finančního výboru Blíží se konec roku, doba, kdy se převážná většina z nás ohlédne za uplynulými dvanácti měsíci a bilancuje. Dovolte, milí spoluobčané, i mně stručné ohlédnutí za velmi náročnou činností finančního výboru v průběhu letošního roku. Připomenu jen stěžejní a pro město nejúčinnější změny: 1. FV sestavil vyrovnaný rozpočet pro rok 2003 a důsledně kontroloval jeho naplnění a čerpání v jednotlivých kapitolách s následným měsíčním vyhodnocením. 2. FV zajistil pojištění všeho majetku města za velmi výhodných podmínek konečně pod jednou střechou pojišťovacího ústavu. 3. FV zprostředkoval uzavření investiční úvěrové smlouvy s bankovním ústavem. Domnívám se, že právě investiční úvěr především jeho čerpání s uvedením podrobného rozpisu kolik korun a za co se utratilo je pro vás, milí spoluobčané, velmi zásadní informace. Vždyť pracujeme s finančními prostředky nás všech, proto je nezbytně nutné, aby měla široká veřejnost informace a kontrolu. A nyní již kolik a za co: Rekonstrukce Jánského náměstí Rekonstrukce ulice Bezručova včetně komunikace u ZŠ Rekonstrukce v ZŠ (WC, kreslírna, družiny) Asfaltové přetahy komunikací a chodníků: Kunická ul., parkoviště a chodníky v ul. Pražská Fučíkova ul. Sokolská ul. Opravy ulic recyklátovým povrchem: ul. Zelená a Nad Rybníkem Ostatní provizorní opravy asfaltovým povrchem na území města: ul.jiráskova, Nádražní,Potoční, Skuhrovecká, Na Okrouhlíku, Jánská, Pod Mohylou, V Zátiší, Podskalí, Kunická Projekty na plynofikaci kotelen Celkem vyčerpáno z úvěru k ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Trocha úředničiny: Úvěr v hodnotě 15 mil. Kč budeme splácet 10 let, což tvoří cca 7 % z celkového rozpočtu města. Z toho vyplývá, že jsme zvolili v daném čase optimální řešení situace. Na závěr bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat členům FV pánům Ing. Ivanu Drbohlavovi, Mgr. Petru Krčilovi, Ing. Pavlu Šebkovi a Mgr. Luboru Žalmanovi za jejich pracovní nasazení a aktivitu, za čas, o který ochotně zkrátili své soukromí, a to ve prospěch veřejných mnichovických financí. Pozn.: ostatní investice a rekonstrukce města byly v letošním roce hrazeny z rozpočtu města na rok 2003, mimo tyto úvěrové prostředky. Marcela Černá předsedkyně finančního výboru 6

7 10/2003 Zprávy z kontrolního výboru Nový člen zastupitelstva města, předseda kontrolního výboru V návaznosti na odstoupení zastupitele města Ing. Tomáše Jiráka byl na mimořádném veřejném zasedání města dne zvolen novým předsedou kontrolního výboru zastupitel Karel Karel Drbohlav Drbohlav. Zároveň zastupitelstvo města na mimořádném zasedání kooptovalo do kontrolního výboru dva nové členy Veroniku Syrovou a Jiřího Černého. Po této kooptaci bude kontrolní výbor pracovat v tomto složení: Předseda: Členové: Karel Drbohlav Veronika Syrová Miroslav Šindelář Jiří Černý Ing. Tomáš Jirák Úvaha o Veřejných službách města Mnichovice Už z podstaty věci vyplývá, že příspěvkové organizace v jakémkoliv územním celku jsou dotovány svým zřizovatelem. Takže příspěvkové organizace státní jsou dotovány státem, městské městem atd. Až potud to je logické. Ale při bližším pohledu lze vidět velké rozdíly, a to v tom, že některé příspěvkové organizace mohou výši částky, s níž hospodaří, ovlivnit vlastním přičiněním. To, že je městem dotována např. knihovna nebo hasiči, je v pořádku, neboť u těchto organizací si lze jen těžko představit, že by mohly vykonávat kromě služeb obyvatelstvu ještě jinou výdělečnou činnost. Ale například ve veřejných službách by to už mohlo být jinak. Z činností, které veřejné služby vykonávají, jsou některé placeny obyvateli města (vodovod, kanalizace) a některé ne (údržba komunikací, zeleně). Tyto činnosti v našem městě zajišťuje kolektiv asi patnácti pracovníků, kteří mají pro výkon služeb k dispozici různou techniku. Výše zmiňovaná činnost, po odečtení plateb obyvatel města za vodovod a kanalizaci, stojí naše město cca 2-2,5 milionu korun. Je to hodně, nebo málo? Jsem jedním z těch, kteří jsou přesvědčeni, že je to hodně. Dokonce si myslím, že by se při lepší organizaci a lepším využití možností služeb pro obyvatelstvo mohly veřejné služby stát příspěvkovou organizací, která rozpočet města nezatíží vůbec. Co tedy pro to udělat? Zastupitelstvo města již činí prvé kroky, které by k tomuto cíli mohly vést. Obsadilo místo vedoucího veřejných služeb novým pracovníkem, který má předpoklady vést stávající kolektiv úspěšněji, než se dosud dařilo. Dále město přesně specifikovalo obsah činností veřejných služeb a bude vytvářet takové podmínky, aby tyto služby mohly zajišťovat různé práce pro občany našeho města a okolí za finanční úhradu (stavební práce, instalatérské práce, elektro a podobně). Občané zaplatí stejně nebo méně, než by zaplatili cizím organizacím, a navíc budou vědět, že z těchto peněz se jim část vrátí, např. v lepších komunikacích apod. Za tímto účelem vytvoří veřejné služby ceník prací, se kterým budou naši občané seznámeni v tomto periodiku. Pokud se podaří Veřejným službám města Mnichovice uvést výše předložené záměry v život poslouží to jistě nám všem. Karel Drbohlav zastupitel města předseda kontrolního výboru Kultura v Mnichovicích Kultura: LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ Říčany Advent a Vánoce v Ladově Kraji vánoční výstava v tradiční i nové podobě Muzeum Říčany Říčany Vánoce dětí Půjdem spolu do Betléma výstava výrobků dětí z I. ZŠ Říčany předsálí MěKS Říčany Adventní koncert pro mentálně postižené děti ze Zvláštní školy v Říčanech M. Voborníková, K. Hrachovcová, R. Pachman, V. Neckář, J. Čejka a další MěKS Mnichovice Možná přijde i Mikuláš průvod masek, soutěže, nadílka, občerstvení Masarykovo nám Říčany Kurzy salzy pro veřejnost MěKS Kamenice Vánoční trhy Kamenice Ludmila Vernerová (soprán), Verner collegium (hoboj, viola, fagot, cembalo) koncert cyklu Sukův hudební Štiřín, Sperger, Stachowicz, Černohorský, Haydn, Mozart, Ryba, Thuri Sukův sál zámku Štiřín Říčany Adventní prozpěvování MŠ Čtyřlístek a smyčcový soubor Sluníčko ZUŠ koncert pro žáky ZŠ MěKS Kamenice Vánoční show travesti skupina Screamers kulturní dům Říčany Adventní prozpěvování MŠ Čtyřlístek a smyčcový soubor Sluníčko ZUŠ koncert pro žáky ZŠ MěKS Říčany Lady Strass (Eduardo Manet) divadelní hra, DS Tyl Říčany MěKS Mnichovice Vánoční prodejní výstava vernisáž výstavy výrobků dětí ze ZŠ s motivem Vánoc ZŠ TGM Kamenice Jan Vančura a Milan Dufek hudební setkání po šestnácti letech, představení nového alba J. Vančury zámek Štiřín Říčany Vánoční benefiční koncert ve prospěch Léčebny dlouhodobě nemocných na Vojkově koledy (Bambini di Praga), Česká mše vánoční (Koncertní sdružení Praha), fotografická výstava MěKS Mnichovice Vánoční prodejní výstava výrobky dětí ze ZŠ s motivem Vánoc ZŠ TGM (pátek 8 18 hod., sobota hod.) 7

8 Život Mnichovic Klokočná Předvánoční posezení v Galerii Mnichovice Vánoční posezení s důchodci k tanci hraje kapela Pohoda Restaurace M-Klub Mnichovice Adventní večer vystoupení dětí a souboru MUSICA RUSTICA hotel Myšlín Kamenice Vánoční setkání se Zuzanou Stirskou a Gospel Time koncert zámek Štiřín Říčany Vánoční koncert Základní umělecké školy v Říčanech MěKS Říčany Vánoční koncert Petra Spáleného a Milušky Voborníkové se skupinou Apollo, host skupina Mons Verenis Biograf Říčany Říčany Tiché gloria vánoční koncert dětí z kurzů MěKS Říčany MěKS Říčany Tiché gloria vánoční koncert dětí z kurzů MěKS Říčany MěKS Říčany Adventní prozpěvování Všechno dobré ti budiž přáno slavnostní koncert k 70. narozeninám pana Pavla Jurkoviče kostel sv. Petra a Pavla Říčany Skupina Paleta folkový vánoční koncert MěKS Mnichovice Adventní koncert VOKS (Vokální komorní skupina) Husův sbor Kamenice Josef Suk (housle), Josef Hála (klavír) koncert cyklu Sukův a hudební Štiřín, Bach, Schubert, Chopin, Gluck, Schumann zámecká kaple zámku Štiřín Sport: Senohraby Turnaj ve stolním tenise pořádá TJ Sokol Senohraby Sokolovna Staňte se členem Klubu přátel Mnichovického Rynku od hodin se koná v CLUBU VANESSA DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA s tombolou a soutěžemi Co to je? Neformální klub lidí, kteří chtějí podpořit činnost Mnichovického Rynku, ale neúčastní se přímo na organizaci jeho aktivit. Co z vašeho členství v klubu vyplývá? 1) Podpoříte záměry a činnost Mnichovického Rynku. 2) Vždy na počátku kalendářního roku vás pozveme na schůzku, kterou uspořádáme právě jako setkání klubu se členy Mnichovického Rynku. Na tomto setkání budeme jednak bilancovat naši činnost za uplynulý rok, ale také plánovat rok aktuální. Rádi bychom přitom využili vaše postřehy a nápady. 3) Mimoto budete mít přístup na pravidelné schůzky Mnichovického Rynku. 4) Na každou akci Mnichovického Rynku budete mít slevu na vstupném. O výši slevy se dozvíte předem z plakátů. 5) Budete mít možnost dostávat e mailem upozornění o chystaných akcích. Členství v klubu je nabídkou pro ty z vás, kterým je činnost MR sympatická, ale zároveň se z jakéhokoli důvodu nechcete přímo účastnit jeho aktivit (omezené časové možnosti apod.), tedy organizace a příprav akcí či pravidelných schůzek. MR podpoříte jednak ročním poplatkem ve výši 200 Kč a jednak vašimi doporučeními, komentáři. O tom, jak klub funguje, se dočtete níže. Jak se stát členem klubu? Existují tři možnosti: 1) Vyplníte předtištěné Osvědčení, které získáte na některé z našich akcí. Pokud zaplatíte roční poplatek přímo na místě, potvrdíme vám zaplacení ihned na Osvědčení a celá procedura na následujících 12 měsíců je u konce. Jestliže si budete přát zaplatit až později, potvrzené Osvědčení vám zašleme poštou, jakmile na náš účet dorazí vaše platba. 2) Pošlete nám e mail na adresu s kontaktními údaji (jméno, poštovní adresa, kde zároveň uveďte, jestli si přejete na vaši e mailovou adresu zasílat aktuální informace) a my vám na oplátku pošleme Osvědčení na dobírku. 3) Ozvěte se nám, telefonicky, e mailem nebo dopisem a dohodneme se na individuálním postupu. Osvědčení se vždy vydává na období 12 měsíců. Po uplynutí této doby dostanete možnost jeho platnost prodloužit zaplacením příspěvku na další rok. MNICHOVICKÝ RYNEK MÁ NOVÉ ČÍSLO ÚČTU! Od října 2003 jsme změnili bankovní účet. Nové číslo účtu u ČSOB je /0300. I malým příspěvkem můžete významně podpořit kulturní život v Mnichovicích. Děkujeme všem, kteří v letošním roce přispěli. občanské sdružení Mnichovický Rynek

9 10/2003 Podzim a advent na Myšlíně Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem v uplynulých týdnech zorganizovalo v tradičně příjemné atmosféře koncertního sálu hotelu Myšlín celou řadu kulturních akcí, které poslední číslo Života Mnichovic pro zřejmý nedostatek místa neavizovalo. Od do mohli občané zhlédnout výstavu obrazů krajináře Zdeňka Pátka, který dřív, než sáhne po malířském náčiní, projíždí svá oblíbená místa středních Čech na kole a v zimě taky na běžkách. Svůj letní krajinářský ateliér si zařídil na své chatě v mnichovických Šibeničkách. I proto bylo možné na vystavených dílech objevit zákoutí Mnichovic, Myšlína, Třemblat či Zvánovic jsme společně s občanským sdružením Za lepší den uvítali v hotelu zájemce o nedělní matiné Děčínského barokního kvarteta se sólistkou Opery v Ústí nad Labem Jarmilou Baxovou. Vděční posluchači si vyslechli díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna, G. F. Händla a G. P. Telemanna patřil koncertní sál komornímu smyčcovému orchestru Quattro Corde pod vedením dirigenta J. Kubíka. Počet pravidelných návštěvníků našich koncertů byl znásoben o odbornou pediatrickou společnost, která návštěvou večerního koncertu ukončila celodenní seminář k otevření reprofilizovaného oddělení intermediární péče pro znevýhodněné děti v Dětském domově ve Strančicích. V podání předního amatérského orchestru zazněla díla F. Mendelssohna Bartholdyho, J. S. Bacha a E. H. Griega. Quattro Corde Úspěšná série výstav pokračovala dne další vernisáží, tentokrát obrazů malíře Stanislava Brabce. Prodejní expozice tohoto surrealismem ovlivněného umělce potrvá do a pro veřejnost je přístupná od pondělí do pátku mezi 18. a 24. hodinou, v sobotu a v neděli pak od hodin. Sobotní večer patřil výlučně hudbě blízkého minulého století. Zasloužil se o to svým recitálem Vlastimil Peřina se svými hosty. Myšlínští diváci tvrdili, že takhle plno bylo jen na Hudečka, a to bylo náročné konstatování. Pan hoteliér uvítal přítomné písní Laura s vlastním klavírním doprovodem, a pak se střídaly hity od Gershwina po Simona, to vše zpíváno intonačně bezchybně zastřeným hlasem V. Peřiny. Chvíli u kláves, chvíli s kytarou, někdy sám a někdy za doprovodu svých kolegů muzikantů:j. Celby, M. Ebena, P. Wasser a D. Gore. Koncert plný dobré a netradičně interpretované muziky potěšil nejen diváky, ale i účinkující, a možná že z přiložených fotografií dýchne i na čtenáře ŽM skvělá nálada tohoto setkání. Posledním společným setkáním v letošním roce bude adventní koncert v hotelu Myšlín v sobotu v hodin. První polovina koncertu bude patřit mnichovickým dětem, které svojí besídkou pod vedením paní učitelky D. Andrlové přiblíží divákům vánoční svátky. Koncert vyvrcholí vystoupením kapely Musica Rustica s aktuálním vánočním programem, kde zazní koledy z Čech a mnoha jiných zemí. Věříme, že koncert si přijde vyslechnout co nejvíce diváků. Srdečně vás na něj zveme! Na závěr bychom za naše občanské sdružení chtěli popřát všem čtenářům ŽM krásné Vánoce a v roce 2004 pevné zdraví, abychom se opět mohli setkávat na našich akcích na Myšlíně. Zastupitelstvu města Mnichovice chceme ještě jednou poděkovat za finanční pomoc, která napomohla tomu, že naše koncerty a výstavy získaly více lesku. Všechno nejlepší vám všem přejí členové občanského sdružení Myšlín, tedy jsem. A. C. Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na ADVENTNÍ KONCERT na kterém vystoupí smíšený pěvecký sbor VOKS - Praha V. Peřina a D. Gore v sobotu 20. prosince od 18 hodin Husův sbor v Mnichovicích Za podpory Městského úřadu Mnichovice pořádá občanské sdružení Mnichovický Rynek V. Peřina a P. Wasser 9

10 Život Mnichovic Sport v Mnichovicích Fotbal 10 Dobrá věc se podařila Letošní podzimní prázdniny měli kluci z 12 oddílů přípravek zpestřeny oblíbeným fotbalovým turnajem. V Mnichovicích se 28. října konal 1. ročník VANESSA Cupu. Za všechno může Vivian Bočková trenérka přípravky A a sekretářka oddílu mnichovické kopané. Na úterní svátek připravila pro kluky den plný pohybu, zábavy, napětí, radosti, ale i zklamání, odřených kolen, boulí a modřin prostě všeho, co k fotbalu patří. S organizací jí ochotně pomáhali někteří rodiče našich malých fotbalistů a patří jim za to velký dík. I sluníčko jako by chtělo přispět k úspěšnosti celé akce svítilo a hřálo svými podzimními paprsky celý den. Konkurence na hřišti byla veliká. Utkalo se 8 družstev z pražského přeboru a 4 družstva z okresu Praha východ. Odhodlání a bojovnost nikomu nechyběla. Nejlepší však může být jen jeden a zde bylo zaslouženě nejúspěšnější družstvo Vršovic. Druzí skončili také kluci z Prahy družstvo Optimum a bronzovou medaili vybojovali chlapci ze sousedního Struhařova. Naši se umístili na pěkném 6. místě. Nikdo neodjížděl jako poražený! Všechna družstva si kromě zážitků a již zmíněných bolístek odvážela také pěkné ceny za umístění a účast. A na tomto místě nesmíme opomenout poděkovat hlavním sponzorům turnaje Disco Vanessa a Mountfield, a.s. Nezbývá než popřát všem dětem i jejich rodičům, aby takových lidí, kteří iniciují, podporují nebo se jinak podílejí na realizaci podobných aktivit, bylo více. J. Š. Šesté místo našich chlapců. Radost z vítězství, pohár putuje do Vršovic.

11 10/2003 Mužstvo muži A má čerstvě dokončenou podzimní sezonu. Její hodnocení si přečtete v příštím čísle. Nyní alespoň výsledky jednotlivých utkání. Prohra čekala na naše mužstvo v zápase se Svojeticemi 2:3 s Ondřejovem 2:3 s Mirošovicemi 3:4 s Hrusicemi 1:2 Naopak z vítězství se radovali po zápase se Škvorcem 2:1 se Struhařovem 3:1 s V. Popovicemi 2:1 s Říčany 3:2 Nejčastějším výsledkem však byla remíza se Všestary 1:1 s Zaječicemi 3:3 s Radošovicemi 2:2 s Březí 2:2 se Strančicemi 2:2 Jak si vedou naši muži Také mužstvo muži B již ukončilo podzimní soutěže. Získalo celkem 8 bodů a v tabulce obsadilo 7. místo z 10 družstev. Vítězem se v této soutěži stali hráči z Čestlic, druhá je Kamenice a třetí mužstvo z Kostelce. A jak se našim hráčům dařilo při jednotlivých zápasech? Poraženi odcházeli ze zápasů s Kostelcem 0:9 se Struhařovem 1:6 s Čestlicemi 3:4 s Lojovicemi 0:1 s Kamenicí 0:2 Vítězi se stali v utkáních s Ondřejovem 4:2 s Louňovicemi 4:2 Nerozhodným výsledkem ukončili zápas se Senohraby 3:3 s Kunicemi 0:0 mužstvo B z utkání z Kostelcem Výsledky dodali trenéři obou mužstev mužstvo A Fotbalu nerozumím. Ale kolektivní sporty mám ráda a myslím, že se při nich zažije více zábavy než při sportech individuálních. Doufám, že se na mě naši fotbalisté nebudou zlobit, když zde zveřejním své dojmy z několika zápasů obou mužstev. Letošní podzim jsem několikrát navštívila v Mnichovicích fotbalové utkání mužů, abych udělala pár fotek do našeho časopisu. Ze zápasů jsem si odnesla nejen potřebné snímky, ale také nezapomenutelné zážitky. Fotbal mužských družstev těchto soutěží je, zdá se, pro diváky, kteří chtějí vidět krev a násilí pěkně okořeněné peprnými nadávkami. Samotné hry je při zápasech vidět poměrně málo. Utkání vypadá asi takto: červený kop kopec modrý kop písk aut / červený kop hlava buch modrý kop ale ne do míče písk faul / červený kop písk aut / modrý hod červený kop Mozek zapomněli v šatně řach srážka hráčů písk oba se válejí po hřišti. Do toho všeho řvou střídavě na rozhodčího diváci příznivci jednotlivých mužstev. Rozhodčí je v klidu. Je zvyklý na všelijaká oslovení... A pokračuje se: modrý kop modrý buch hlavička vypadá to nadějně modrý kop blíží se k bráně písk ofsajd / červený kop nabíhá červený i modrý se řítí vidí zřejmě jen míč řach rána se rozléhá celým hřištěm písk faul / hráč zůstává ležet kvílí bolestí modrý kroutí hlavou, tvrdí, že se ho sotva dotkl. Tribuna řve každá skupina něco jiného. Odcházím, a napadá mě titulek tohoto příspěvku. Asi to tak má být. Fotbal je zkrátka sport pro tvrdé chlapy jak na hřišti, tak v hledišti. J. Š. 11

12 Život Mnichovic Pozemní hokej Soutěže v pozemním hokeji skončily Mistrovské soutěže pro rok 2003 byly dohrány, body rozděleny a vítězné celky oslavily mistrovské tituly. Jak se umístila mnichovická družstva je uvedeno v tabulce. V letošním roce se jim příliš nedařilo. Pouze družstvo starších dorostenek mělo nejblíže k titulu. Stačila však jedna zbytečná prohra a šest nerozhodných utkání, a titul se stěhoval do Rakovníka. Družstvo mužů zaslouží pochvalu, že překonalo krizi v souvislosti s častou výměnou trenérů. Když už se zdálo, že bude bojovat o záchranu, nakonec se umístilo ve středu tabulky. Jedním z důvodů rozpačitých výsledků je nedostatek vstřelených branek. Nemáme zatím střelce, jako má třeba Slavie, která nastřílela 86 branek. Naše družstvo pouze 28. Stejně je tomu i u žen, které daly pouze 17 branek za sezonu, zatímco vítězné družstvo Českých Budějovic jich soupeřům nastřílelo 66. Mladší dorostenci dali dokonce v osmi zápasech pouze 3 branky, a to je velmi málo. Je třeba však říci, že počet branek nemusí vždy znamenat lepší umístění. Tak naše družstvo starších dorostenek nastřílelo svým soupeřům 39 branek, nejvíce ze všech, a přesto to nestačilo na vítězný Rakovník, který s 28 vstřelenými brankami a náskokem 4 bodů získal titul. Mnohem závažnější skutečností je neúčast našich družstev ve čtyřech soutěžích mládeže, což je výstražným mementem pro budoucnost pozemního hokeje v Mnichovicích.To je u nás tak málo chlapců a děvčat? Není to tak dávno, co Mnichovice obsazovaly všechny soutěže mládeže. Soutěže na umělé trávě pro letošní rok končí a hokej se stěhuje do sportovních hal. I tady jsme měli v minulosti úspěch, tak ať se i letos našim družstvům v halovém hokeji daří! Vladimír Santorcl v pořadí už třetí trener v letošní sezoně, zvládl dobře závěr soutěže. Lenka Fousková Veselá znamenala pro branku soupeře naustálé nebezpečí. Titul MISTRA REPUBLIKY pro rok 2003 získali: muži sk SLAVIA PRAHA Mnichovice ženy m. ČESKÉ BUDĚJOVICE...5. Mnichovice st. dorostenci.....sk SLAVIA PRAHA nezúčastnili se st. dorostenky.....hc RAKOVNÍK Mnichovice ml. dorostenci.....sk SLAVIA PRAHA Mnichovice ml. dorostenky....sk SLAVIA PRAHA nezúčastnili se st. žáci sk SLAVIA PRAHA nezúčastnili se st. žákyně m. ČESKÉ BUDĚJOVICE...nezúčastnili se V kategorii mladších žáků a mladších žákyň hrají snaživě družstva Mnichovic v oblastní soutěži Praha a jsou naší nadějí do budoucna. Antonín Mareček Trener žáků Mirek Vedral ukazuje mladým hráčům Jak na to přímo v terénu. Škola informuje... Anglické tradice svátku Halloween přiblížila dětem v naší základní škole v anglickém klubu paní Vosecká. Patří k nim vydlabané dýně, které se svíčkou uvnitř chrání 31.října před duchy, vracejícími se na Zemi. Děti si užily spousty legrace při apple bobbing neboli lovení jablek z vody bez pomocí rukou. Ochutnaly i kořeněný dýňový koláč, který je typickým pohoštěním při oslavách tohoto svátku. Ivana Drbohlavová Halloween v anglickém klubu 12

13 10/2003 Závod malých cyklistů V pátek jsme vyjeli s našimi koly na poslední projížďku před tím, než je uložíme k zimnímu spánku. Počasí bylo sice chladnější, ale jízdou jsme se docela zahřáli. Projížďka byla soutěžní a měla dvě části. Nejdříve jsme při jízdě na čas vyzkoušeli povrch nového asfaltu v ulicích kolem školy. V druhé části pak jízdu zručnosti na hřišti před školou, kde jsme se proplétali mezi kužely, jezdili hlubokým pískem, balancovali na úzké lávce a přejížděli žebřík. Děkujeme všem dospělým, kteří zajišťovali naši bezpečnost a už se moc těšíme, až si podobnou soutěž zopakujeme na jaře. účastníci závodu COMENIUS v Poděbradech Ve dnech října 2003 se konal v rámci mezinárodního programu Socrates kontaktní seminář v Poděbradech. Mezi padesáti účastníky ze 17 zemí byli i zástupci naší školy Marcela Erbeková a Ivana Drbohlavová. V průběhu několika dnů jsme měli možnost získat řadu informací o mezinárodních projektech spolupráce škol Comenius. Podařilo se nám navázat partnerské vztahy s učiteli ze škol z Belgie, Španělska, Polska a Turecka. Naše skupina zahájila práci nad projektem Tradiční dětské hry, pomocí něhož by i naše děti mohly poznat hry dětí z jiných zemí, navázat nová přátelství, dorozumět se v angličtině, prezentovat svoji práci a samozřejmě využívat všechna dostupná komunikační média. Věřím, že se nám podaří projekt dobře připravit, aby byl schválen a podpořen finanční částkou z programu Evropské unie. Dopadne li vše podle našich plánů, společně s dětmi zahájíme tříletou mezinárodní spolupráci s ostatními školami v září Mgr. Marcela Erbeková PŘEDVÁNOČNÍ ČAS v mnichovické škole V měsíci prosinci jsme v naší škole připravili i několik vánočně laděných akcí: Kulturní vystoupení pro mnichovické důchodce ( ) Vánoční výstavu ( ) Čertovský průvod spojený se zábavným programem pro děti Možná přijde i Mikuláš, pořádaný městem Mnichovice, Rádiem Blaník a ZŠ T. G. Masaryka ( ) Na pátek 5. prosince jsme přichystali i poněkud netradiční způsob výuky. Děti nebudou mít vyučování podle rozvrhu, ale předem si vyberou činnost, kterou budou ten den dělat, tzv. dílny. Mohou se zapsat na keramiku, malování na hedvábí, pečení perníku, výrobu adventních věnců, výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, exkurzi do České televize, výrobu lampionů, malování obrázků na sklo a řadu dalších činností. V jednotlivých dílnách pod vedením vyučujících budou spolupracovat jak malí, tak velcí. Tato zkušenost našim dětem určitě prospěje. Mgr. Marcela Erbeková Vážení rodiče, Z kabinetu výchovného poradenství předpokladem dalšího hlubšího vzdělávání všech dětí je dosud nedostatečně doceňovaná dovednost čtení, psaní a počítání. 15 % 25 % populace má školní potíže, které se souhrnně označují jako specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie,dysortografie,dyskalkulie ). Tyto děti vůbec nejsou hloupé, naopak se často vyznačují i nadprůměrnou inteligencí. Přesto jim nestačí běžné metody ve vyučování k zvládnutí učiva. Podle výnosu ministerstva mají být na doporučení psychologa nebo speciálního pedagoga tolerantněji hodnoceny číselně či slovně. V praxi to někdy působí jako alibismus. Úlevy totiž ulehčí dítěti momentální situaci, ale neřeší celkový problém, neodstraní podstatu obtíží. Děti potřebují systematickou, dlouhodobou odbornou pomoc. Jedině tak mohou dokázat úspěšně překonat své potíže. Bez speciální péče naopak mohou specifické obtíže trápit člověka až do dospělosti, a tím mu ztížit nebo dokonce znemožnit další úspěšné vzdělávání. Na naší škole byl v souladu se soudobými trendy, tak jako na mnoha školách např. v Praze, vytvořen tým odborníků, který chce Vašim dětem pomoci překonat výše uvedené obtíže (výchovný poradce: M. Brzáková 1. st., Mgr. J. Hrdinová 2. st.; psycholog PPP Říčany: Mgr. L. Vondrášková; speciální pedagog: PaedDr. R. Zemánková). V zájmu dětí Vás prosíme, nebraňte se této nabízené pomoci a přijímejte ji jako dobrý nadstandard, který v žádném případě nemůže uškodit. Naopak! Děti se budou dál učit ve své třídě se svými učiteli a kamarády, ale nebudou se s překážkami muset potýkat bez pomoci. Budou tak spokojenější a to je cíl nás všech. Mgr. M. Erbeková ředitelka školy 13

14 Život Mnichovic Rozhovor s... Dne uskutečnili členové redakční rady ve složení Mgr. Jakub Žvejkal, Ing. Ivan Drbohlav, Linda Vrbíková Skoumalová a Mgr. Lenka Klechová návštěvu v pražském Arcibiskupském paláci, ve kterém se setkali s biskupem Václavem Malým, pod něhož spadá mimo jiné i náš vikariát což je územní jednotka velikosti okresu (cca kněží), kam patří i Mnichovice. Po vzájemném představení jsme panu biskupovi položili pár otázek, jejichž obsah se vám budeme snažit interpretovat. Naše setkání pan biskup otevřel tématem výchovy budoucích církevních představitelů, Vy se ptáte, my odpovídáme biskupem Václavem Malým kterých je stále nedostatek, a jejich komunikace s lidmi. Budoucí kněz prochází během teologické výuky mnoha školeními a semináři, ve kterých se učí navazovat vztahy s nevěřícími, s nemocnými v hospicích, malými dětmi a mládeží. Během studií se rovněž učí umění rétoriky (hlasitě a srozumitelně vyslovovat) a prochází psychologickými testy. Po ukončení fakulty absolvuje každý student tzv. jáhenský rok, a teprve poté je vysvěcen na kněze. Úloha kněze spočívá hlavně ve vyslechnutí, povzbuzení lidí a vcítění se do jejich problému. On sám klade důraz na ústní komunikaci kněží s veřejností a na umění je oslovit. Jak pan biskup uvedl: Kněz musí být chlap, který je přesvědčen o smyslu své víry a chce se o ni podělit, je to práce s lidskou duší. Kněžství je služba, při které není vidět okamžitý výsledek. K této práci je nutná vnitřní síla, vytrvalost, pokora a nesmí se pohrdat druhými (nejdůležitější je citlivost na mezilidské vztahy). Blížící se advent pro něj znamená zamyšlení a ztišení se. V dnešní době se bohužel vytrácí atmosféra adventu, která je uměle nahrazována komerčním přístupem k Vánocům. Při přípravách na vánoční svátky převládá spěch a chaos a vytrácí se původní poslání těchto svátků, kdysi zaměřených na duševní a duchovní osvěžení a obnovu člověka. Dnes je doba velmi ovlivňována sdělovacími prostředky a ve větší míře chápána pouze po materiální stránce. Biskup Malý rovněž spolupracuje s organizací Člověk v tísni. Velice si váží jejich těžké práce a odvahy, vždyť s nimi sám navštívil Kubu a Bělorusko, což pro něj bylo osobním obohacením. Řekl: Cením si jejich charity a účinné pomoci, neboť právě na Kubě jsem se setkal s nelidskými podmínkami, nesvobodou a chudobou. Na celé nadaci si vážím šlechetného cíle dávat potřebným spravedlivě, efektivně a lidsky je povzbuzovat k tvůrčí činnosti. Na náš dotaz, jaké jsou možnosti získání finančních prostředků na opravu našeho kostela, nám pan biskup doporučil obrátit se na vedoucího stavebního odboru pražského Arcibiskupství. Během našeho setkání biskup Malý zdůraznil, že kostel by se měl více zapojit do kulturního života občanů. Jak sám tvrdí, kostel by měl být místem, kde se lidé setkávají nejen při mších, ale i při příležitosti různých kulturních akcí, například při koncertech vážné hudby, duchovních přednáškách, výstavách apod. Na závěr jsme se pana biskupa zeptali, zda li mu při svém velkém pracovním vytížení zůstává nějaký volný čas na odpočinek a své koníčky, jestli ano, na jaké. Jak sám uvedl, snaží se dodržovat jednou týdně volný den. Odpočívá aktivně provozuje túry, jezdí na kole nebo se připravuje na svá další vystoupení. Rovněž se snaží vzdělávat kulturně chodí do divadla, na výstavy a velice miluje koncerty klasické hudby. S úsměvem nám prozradil, že dokáže odpočívat třeba i s přáteli v hospůdce. Pan biskup nám poděkoval za milé setkání a vytvořenou atmosféru a my byli nadšeni jeho přirozenou autoritou a otevřeným srdcem. red. Redakce obdržela dva dotazy od paní Ingrid Pachmanové. 1. Jaké právo má občan na kácení stromů v lese státním, nebo soukromém za účelem uspokojení svých potřeb (topení, stavební materiál)? 2. Jaké právo má občan na stromy spadlé, tzn. polomy v lese státním, nebo soukromém? Hospodaření v lesích státních, obecních (městských) i soukromých podléhá ustanovením zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., a řídí se LHP (lesním hospodářským plánem), zpracovávaným zpravidla na období 10 let. Plánovaná těžba v lese může probíhat pouze v souladu se schváleným LHP, jinak může proběhnout těžba pouze v případě kalamitního výskytu škůdce (např. kůrovce), nebo likvidace polomů. Padlé suché dřevo si můžeme z lesa odvést na otop. V ustanoveních 20 citovaného zákona jsou uvedeny některé činnosti, které jsou v lese zakázány. Vybíráme následující: odst. 1, písm. c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, odst. 1, písm. d) těžit stromy a keře, nebo je poškozovat, odst. 1, písm. g) jezdit a stát s motorovými vozidly, odst. 1, písm. m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo. Je možné konstatovat, že vlastník lesa může těžit dřevo pouze v rozsahu schváleného LHP, nebo odstranit následky kalamitního výskytu škůdců, nebo polomů. Sběr klestí a tzv. padlého dřeva není omezen. red. 14

15 10/2003 Příroda kolem nás Přírodní památka Božkovské jezírko Rákosem zarostlé jezírko. Přírodní památka Božkovské jezírko se nalézá na náhorní plošině mezi Božkovem a Mirošovicemi. Územní ochrana tohoto přírodovědecky cenného místa byla vyhlášena v roce První snahy o ochranu této lokality se datují již do období před druhou světovou válkou, ale k jejímu vyhlášení v té době nedošlo. Snahy o ochranu přerušila již zmíněná světová válka. Další snahy o ochranu tohoto území zhatil návrh stavby dálnice její těleso původně mělo procházet právě tímto prostorem. Chráněné území má rozlohu 1,71 ha, z toho 0,42 ha připadá na ochranné pásmo. Vlastní chráněné území je tvořeno depresí na náhorní plošině, ve které se shromažďuje srážková voda. V nejnižším místě se nacházejí tůňky, které jsou obklopené rákosovým porostem. Okolo této plochy roste pásový porost olšiny jedná se o zbytek původní, rozsáhlejší olšiny, která zde v minulosti rostla. Vodní plocha v centrální části měla v minulosti větší rozsah než nyní. K současnému stavu (zmenšení volné vodní plochy) dochází především v důsledku postupného rozrůstání rákosu a s ním spojeným zarůstáním okrajů tůní. Kromě toho se Vážka tmavá v tůních usazuje velké množství odumřelé rostlinné hmoty, a dochází k celkovému snižování hloubky vody. Stav vodní hladiny je navíc závislý na množství srážek v tom kterém roce a v letech s malým množstvím srážek dochází k tomu, že se plocha volné vody sníží v průběhu roku až o více než polovinu proti jarnímu stavu (kolísání hladiny v průběhu roku je dáno mj. množstvím srážek a zpravidla platí, že nejvíce vody se v tůních nachází v jarním období). V rámci péče o toto chráněné území se plánuje prohloubení tůní tak, aby nedošlo k zániku cenných společenstev, která se zde vyskytují. K tomuto území se váže stará pověst, že do této mokřiny v dávné minulosti vjel kočár, ve kterém jela kněžna, a celý vůz i s koňským spřežením zmizel v hlubinách (podle jiné verze to byl sedlák s vozem, taženým volským spřežením). Jak již bylo uvedeno, jedná se o přírodovědecky cennou lokalitu. Chráněné území je významným refugiem řady obojživelníků vyskytuje se zde rosnička zelená, čolek obecný, čolek horský, kuňka ohnivá, ropucha obecná, ropucha zelená a skokan hnědý. Dobře prozkoumanou skupinou živočichů je hmyz. Významná je složka, vázaná na vodní prostředí. Kromě řady běžných druhů (mezi nejhojněji zastoupené druhy na lokalitě patří komáři Culex pipiens a Aedes cinereus, chrostík Limnephilus elegans, jepice Cloeon dipterum s.lat.) se zde vyskytují vzácné a ohrožené druhy. Na území přírodní památky byly také zjištěny tři druhy motýlů, jejichž housenky se vyvíjejí ve vodním prostředí. Jedná se o nehojnou vílenku okřehkovou (Cataclysta lemnata), nehojnou až vzácnou vílenku leknínovou (Elophila nymphaeata) a vzácnou vílenku bílou (Acentropia ephemerella). Dále se zde vyskytuje řada druhů potápníků (například Deronectes latus, Agabus affinis, A. nebulosus, A. undulatus, Caelambus impresopunctatus) a vodomilů (například Helochares lividus a Enochrus frontalis) z řádu brouků, dále nehojný pakomár Limnochironomus nervosus, pestřenka Eristalis aeneus z řádu dvoukřídlých a poměrně vzácná vodnářka Sisyra fuscata z řádu síťokřídlých. Mezi celkově vzácné druhy patří zde poměrně hojně se vyskytující komár Culiseta morsitans. K ohroženým druhům hmyzu patří vážka tmavá (Sympetrum danae), která se zde rovněž vyskytuje. Struktura i druhové zastoupení především vodní entomofauny v tomto nevelkém území je poměrně významná. Kromě toho vodní entomofauna tvoří velmi důležitou složku potravy obojživelníků, vyskytujících se a vyvíjejících se na této lokalitě. Rizikem pro další existenci těchto organismů je již popisovaný proces zmenšování volné vodní plochy a snižování hloubky tůní. V současné době se dokončuje plán péče pro toto chráněné území, kde je kladen velký důraz právě na management podporující vývoj vodní fauny (bezobratlých a obojživelníků). Božkovské jezírko s vodou je minulostí. Účelem tohoto příspěvku není předkládat rozsáhlý a pro běžného čtenáře nezáživný seznam všech organismů, vyskytujících se v tomto chráněném území. Zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na autora příspěvku nebo na jeho e mailovou adresu Ropucha zelená RNDr. Petr Záruba 15

16 Život Mnichovic Příspěvky od našich církví Prázdninové ohlédnutí druhá část Kluci bez maminek Petr P. a Petr Č. mají podobný osud. Matky je opustily jako tříletá pacholata a oba zůstavili otcům. Nikdy se nevrátily. S jedním zůstal otec sám a vychoval z něj prima kluka, naučil ho všechno, co má otec synovi předat. Ne, že by mámu nahradil prostě přestala scházet. Už o ni nikdo z nich nestojí. Druhý Petr se na to dívá podobně, i když cítím, že je v něm víc hořkosti. Toho si i se sourozenci vzali nakonec do péče teta se strýčkem a vychovávají je se svými vlastními dětmi. Na táboře se lidé hodně poznají a já vidím, co se z Petra Č. klube člověk systematický, stálý a věrný, živý a pravdivý. A spolehlivý. Oba Petry jsme povýšili na praktikanty a vidíme, že je to dobré. Tábor jako obraz světa Ne všechno je ovšem dobré. Jen člověk poleví v pozornosti, už jsou tu ti, kteří by rádi nezaslouženě vyloudili nějaké výhody, privilegia. Jsou tu i tací, které je možno korumpovat za bonbon či za oplatku udělají i nějakou práci. Někteří rádi hrají hry, jiné musíte přesvědčit, že to má nějaký smysl. Diktovat nechceme a přesvědčování dá, samozřejmě, mnohem víc práce. A tak mi takový prázdninový tábor připadá jako vzorek světa někdy blázinec a nepořádek, jindy docela krásné společenství. Jak se jen Bůh napracuje s celým světem povětšinou babylonem, jen tu a tam může trochu odpočinout, tam, kde se dva nebo tři sejdou v Jeho jménu. (Přitom mě napadá, že bychom si měli dobře rozmyslet, co od Něj chceme eliminovat hlouposti a prosit jen o opravdu závažné věci a pak jít a v Jeho jménu pracovat slovem i skutkem. Ovšem někteří lidé už s Bohem dávno vyběhli, vždyť nic s tím zatrápeným světem neudělal a nedělá! Myslí si: Vykašlal se na nás, vykašleme se na Něj taky. A já tuhle našla v Písmu: Jestliže jsi zhřešil, čeho jsi dosáhl proti Němu? Bude li tvých přestoupení sebevíc, co Mu tím uděláš? Lidé křičí pro množství útisku, volají o pomoc pro tvrdou paži mocných nikdo se nezeptá, kde je můj Bůh? Potom jim ovšem neodpovídá. Jób 35,5 a dále. Jsme na tom líp, když Ho zavrhujeme? Vždyť Jemu to neublíží...) Nu, nebyla to rekreace; někdy jsem si říkávala už aby byl konec prázdnin! Ale na druhou stranu, když teď dostáváme spoustu SMS a e mailů a děcka nás navštěvují, umlouvají si příští tábor, a pak začínají nové prázdniny a děti se vracejí poprvé, podruhé a potřetí a ti zestárlí nám dělají praktikanty, snad to všechno má přece nějaký smysl. Někteří mě dokonce požádali o křest a teď mi říkají kmotřičko. Jenže tím to teprve začíná. Michaela Procházková, Farní úřad CČSH, tel , mobil: , e mail: Husův sbor Mnichovice vánoční bohoslužby Zveme všechny rodiče s dětmi na Mikulášskou s nadílkou 4. prosince v 16 hodin! Zazpívá nám bratr Jan Kysela pár písniček, a potom hned přijde Mikuláš s doprovodem. Dobře se oblečte, ve sboru je zima, ale zahřejeme se společným zpěvem a také to nebude dlouhé. Přijďte všichni jako vloni! Vánoční bohoslužby v Církvi československé husitské v Mnichovicích a Říčanech: Štědrý den: Vigilie Božího hodu (Půlnoční) v Říčanech od 23 do 24 hod Boží hod vánoční: Říčany 8.30 hod. Mnichovice 10 hod neděle: Říčany 8.30 hod. Mnichovice 10 hod. Mgr. Michaela Procházková, farářka Církve československé husitské Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Zvony v rozhlase se ozve znělka a my víme, že budou zprávy. Zvon je také takovou znělkou a připomíná nám zprávu nejdůležitější pro lidstvo: Evangelium. Evangelium je radostná zpráva anděla, dialog při Zvěstování, kdy Panna Maria řekla své Ano. Stala se matkou Božího Syna, který pak za nás zemřel na kříži, abychom my mohli být vykoupeni ze svých hříchů a mohli se dostat do nebe. Srdce zvonu bije. Tak i naše srdce má v té chvíli bít, bít pro Boha. To je modlit se za záchranu hříšníků (těch, kdo na Boha nemyslí, kdo pro něho nežijí), při pohřbu za ty, kdo již nejsou na této zemi a trpí v očistci. A tak když uslyšíme zvon, kéž nejen prosíme za někoho, ale i děkujeme, oslavujeme a usmiřujeme Boha za svůj život Mnichovice Hrusice 16.00* * * Ondřejov Chocerady Stř. Skalice Po mši sv. adorace a svátostné požehnání; Rybova vánoční mše sv. Hej mistře ; * Dětská mše sv.; 27. a při každé mši sv. obnova manželských slibů. Betlém bude přístupný 1/2 hod. před mší sv. a chvíli po každé mši. sv P. Ivan Kudláček farář 16

17 10/2003 Ze starých kronik Měsíc prosinec je předzvěstí konce roku a bývá ve znamení nejkrásnějších svátků Vánoc. Svátků míru a pokoje, otevřených srdcí a štědrých rukou. Připomeňme si trochu historie. Vánočním svátkům předchálely Saturnálie, které staří Římané slavili koncem prosince na počest boha hojnosti Saturna. Slavnosti trvaly od 17. do 24. prosince. Vánoční svátky zavedla římskokatolická církev ve 4. století a přizpůsobila je některými prvky pohanským slavnostem zimního slunovratu. Vánoční stromky se objevily až počátkem 19. století. Nejprve v Německu, a odtud se začaly šířit dál. V Praze zazářil poprvé vánoční stromek v r v bytě divadelního ředitele Liebicha, který touto novinkou překvapil své hosty. Zvyk se rychle šířil nejprve ve městech, později na venkově. Stromek začal vytlačovat i jesličky, které do té doby nechyběly v žádné domácnosti. Nad vánočním stolem se zavěšovalo jmelí. Bývalo opředeno mnoha bájemi. Staří Čechové jím léčili padoucnici a křeče a podle legendy se mohl na Štědrý den pod větvičkou jmelí kdokoli s kýmkoli líbat. Jinak Vánoce se blíží... i dnes je rozšířena pověra, že vánoční jmelí přináší po celý rok štěstí. Pro zajímavost uvádím nyní vzpomínku Ladislava Šrámka, kronikáře města z roku 1971: Vzpomínám na své dětství, které jsem prožil na podkrkonošském venkově, na vzrušené napětí Štědrého večera, na intimní atmosféru v rodinném kruhu i mnoho krásných vánočních zvyků, plných kouzla a poezie. Na Štědrý den jsme se museli postit, abychom večer viděli zlaté prasátko. Maminka nám vždy něco k snědku podstrčila, a tak jsme o tu vidinu přišli. Vlastní večeře začínala kubou, to byl jáhelník s houbami a suchými švestkami. Potom přišla na řadu rybí polévka a za ní očekávaná vánoční lahůdka, kapr na černo. Po večeři dostal každý nadílku, pytlík s jablky a ořechy a pytlík křížal. Potom se rozsvítil stromek v pokoji a otec nás k němu zavedl. Bylo to vždy velké překvapení a rozzářené oči toužebně pátraly po dárcích pod stromečkem. Tehdy jsme málokdy dostávali nějaké hračky a nějaké zbytečnosti. Nadílka obsahovala vždy věci nanejvýš potřebné teplé punčochy, šálu, zimní čepici, triko, svetr a podobně. Vánoční pohoda pokračovala zpíváním vánočních koled, kterých otec znal velice mnoho a opravdu starodávných. Přitom maminka přinesla na stůl štrůdl, rozkrajovala se jablka (kdo měl v jaderníku hvězdu, dočká se příštích Vánoc, kdo kříž, do roka zemře).také jsme lili do vody roztavené olovo a z vytvořených slitků se věštila budoucnost. Kosti od večeře zakopala matka pod stromy, aby měly hojnost ovoce. Slepicím nasypala ostatní zbytky od večeře. Vrcholem večera byla cesta na půlnoční. Nevábil nás ani tak kostel, jako cesta tmavou nocí a její romantika i různá alotria, která jsme jako kluci rádi prováděli, třebaže to někdy končilo i doma nějakým tím štulcem. Pravým požitkem pro kluky byl druhý vánoční svátek, na Štěpána. Chodili jsme ve skupinkách 3 4 koledovat od chalupy k chalupě, s košíkem ve zkřehlých rukou, a všude odříkávali koledy. Dvě z nich si ještě pamatuji. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mě sběhli, koledu mi snědli. Panímámo, dejte jinou, vymažu vám kamna hlínou! Prstýnek se klouže po ledu, panímámo, dejte koledu! Ne malou, ne velkou, co jen čtyři koledníci unesou. Berana, jehnici, kohouta i slepici, velkej koláč, co se šoupal do peci. Všude jsme něco dostali, vždyť bylo dáváno z přátelství a lásky. A nakonec jsme se svorně rozdělili. Tato poezie vánočních svátků bohužel nenávratně mizí, a je to škoda. Karel Dražil kronikář města Vzpomeňte s námi V den státního svátku 28. října si připomínáme vznik samostatného Československa. Tento významný mezník v našich dějinách je spjat s trojicí českých a slovenských politiků: Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. M. R. Štefánik, Slovák, žijící po léta ve Francii, povoláním astrofyzik, byl francouzským brigádním generálem a měl velký podíl na ustavení Československé národní rady, vytvoření československého zahraničního vojska a posléze i na vznik Československé republiky. V první vládě zastával funkci ministra. Při návratu do vlasti zahynul při letecké katastrofě u Bratislavy. Proč jej připomínám? V Mnichovicích máme mohylu M. R. Štefánika. Je na vrchu Šibenička. Byla vybudována mnichovickým Sokolem na paměť tragické smrti tohoto vlastence a odhalena již Je to první Štefánikův pomník v tehdejším Československu. Karel Dražil kronikář města T. G. MASARYK EDUARD BENEŠ MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 17

18 Život Mnichovic Informace od MUDr. Dalibora Zemana, odborného lékaře v oboru chirurgie...kruhu přátel hudby v Ondřejově Od počátku ledna zahajuji provoz nové soukromé chirurgické ambulance v Říčanech. Má ordinace bude součástí Centra zdraví v Říčanech Radošovicích v komplexu budov lékárny U Bílého lva. Pacientům, kteří mě navštíví, budou k dispozici moderní přístroje a zařízení, rentgen, ale také špičkové zdravotnické materiály, výrazně snižující potíže při ošetření i hojení úrazů. Mezi tyto materiály patří např. lehké sádry či tkáňové lepidlo, které se používá místo šití ran. Informace od... Poskytování chirurgické péče ambulantní cestou je forma poskytování zdravotnické péče, při níž tzv. akutní lůžka užívají jen pacienti po náročných operacích. Jde o kvalitní ambulantní péči, na kterou naváže smluvní léčení u dalších odborných lékařů v různých specializovaných zdravotnických zařízeních. Je již dohodnuta spolupráce s lékaři v centru Mediscan, v Nemocnici na Homolce a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Počítám s tím, že svým pacientům nabídnu i péči v oboru cévní, estetické a břišní chirurgie. Bude-li to stav pacienta vyžadovat, předpokládám, že zajistím předání nemocného do rukou patřičných odborníků, kteří budou schopni včas učinit potřebné kroky k jeho uzdravení. Pacienti se budou moci objednat k vyšetření dle svých potřeb V této době uzavírám smlouvy se všemi běžnými pojišťovnami, abych mohl většině svých pacientů poskytovat ošetření zdarma, pouze s příplatky za speciální nadstandardní použité materiály. Ordinační hodiny a telefonické spojení upřesním v lednovém příspěvku. Letos v říjnu vstupuje Kruh přátel hudby v Ondřejově do své již čtvrté koncertní sezony. Výbor klubu se po celou dobu snaží sestavit program z širokého spektra hudby, tedy od hudby středověké či renesanční až po současnou, a pozvat vždy přední interprety. Ondřejovská veřejnost na tuto snahu odpověděla dlouhodobou přízní. Vždyť na tak malou obec je průměrná účast sedmdesáti lidí na koncertu velmi neobvyklá. Přesto se domníváme, že by tato aktivita neměla být omezena jen na naši obec, ale měla by být přínosem i pro okolní obce regionu. Kromě koncertů vážné hudby pořádá Kruh přátel hudby jako obvykle předvánoční posezení, a to v neděli 21. prosince. Letos budou jeho hosty Alfréd Strejček a Jitka Molavcová. O všech akcích, pořádaných naším klubem, se dozvíte v Kulturním kalendáři Ladova kraje. Většinou probíhají v ondřejovském mlýně v sobotu od 19 hodin. Vstupné na každý koncert je 80 korun. Předsedou výboru je Ing Jaroslav Ročák, telefon a fax: Policie ČR Desatero účastníka dopravní nehody... paní Žákové z místní knihovny 18 1) Po střetu s chodcem, jiným vozidlem či zvěří zastavte, zjistěte míru zranění osob, rozsah škody, případně další hrozící nebezpečí. 2) Pokud došlo ke zranění osoby, poskytněte jí podle svých možností a schopností první pomoc, zajistěte její přepravu do zdravotnického zařízení, zaznamenejte kdo, koho a kam odváží. 3) S dalším účastníkem nehody si vzájemně prokažte svou totožnost (OP, ŘP) a setrvejte na místě. 4) Přesahuje li zjevná škoda částku Kč, nehodu oznamte policii. 5) Trvejte na lékařské prohlídce i v případě, že zranění nejsou viditelná. Vyhnete se tak možným nepříjemnostem v budoucnu. 6) Do příchodu policie nepožívejte alkoholické nápoje, nepřemisťujte vozidlo, nevstupujte do něj, ani jinak neupravujte stopy. 7) Pokud bude nutné přemístit vozidlo pro vyproštění a ošetření zraněné osoby nebo pro obnovení provozu, vyznačte postavení vozidel a rozmístění stop. 8) Po vyšetření dopravní nehody odstraňte vozidlo z místa nehody tak, aby nebránilo provozu a neohrožovalo bezpečnost a plynulost silničního provozu. Zabráníte tak i jeho případnému vykradení nebo odcizení. 9) Nahlaste policii případné poškození silnice nebo obecně prospěšného zařízení, pokud k něčemu podobnému při nehodě došlo. Podle svých možností a schopností zajistěte odstranění nehodou vzniklých nečistot z vozovky. 10) Svou účast na nehodě nahlaste pojišťovně nejpozději do 15 dnů, a to i v případě, že vám nevznikla škoda. npor. Mgr. Diana Bušková tisková mluvčí OŘ PČR Praha východ Dopravní inspektorát Prahy východ se přestěhoval z Klíčova do Zdib Nová adresa platí od začátku listopadu: Dopravní inspektorát Pražská 180, Zdiby Úřední hodiny: Po a St: 8 17 hod. Telefon: Spojení: z Nádraží Holešovice autobusy č. 370, 371, 373 a 374 Možná, že si se mnou řeknete, že všechno už bylo napsáno. Nové romány jsou jen pozměněnými výtvory, které už někdo zpracoval. Točí se filmy podle starých, už jednou natočených filmů jen s jinými herci. Dumáte-li nad tím chvíli, zjistíte, že všichni umělci chtějí varovat člověka. Před čím? Před svou osobou. Člověk pán tvorstva páchá nedozírné škody, a pokud své kroky nezastaví, skončí vše jednou katastrofou. Nechci končit pesimisticky, proto věřím. Vždycky zbývá naděje. Nové knihy, které jsem koupila díky finanční podpoře městského úřadu: Sheldon Akce soudný den, Smith Řeka bohů 1 a Řeka bohů 3 (Ř. b. 2 už mám), Bukowski Paměti starého chlapáka, Brown Závist, Štaidl Víno z hroznů. Pro děti: Lindgren Rasmus tulákem a Učíme se s méďou. I. Žáková Jiráskova knihovna

19 10/2003 Informace od... Ing. Ivana Drbohlava, generálního ředitele firmy Mountfield Blíží se konec roku a to je také období bilancování. U nás u Mountfield je to bilance radostná. Stručně řečeno: je nás 980 pracovníků, prodali jsme zboží za 2,15 miliardy Kč jak ve 49 našich prodejnách, tak přímo na místě, to je ve zahradách. A to od pondělí až do neděle. To není špatné. Já osobně mám však jednu bilanci, kterou považuji za špatnou, a to je 10 leté působení M klubu v Mnichovicích. Dovolte mi připomenout několik faktů. Když jsme tzv. hotýlek koupili od jistého restituenta, provedli jsme kompletní rekonstrukci v ceně 5,5 mil. Kč. Mým cílem bylo vytvořit nejen hezkou restauraci, ale i kulturní středisko. Výsledkem je fiasko. V M klubu se vystřídalo několik nájemců, kteří přestože nájemné bylo zdarma (a to byla asi taky chyba) nesplnili mé představy. Nejenže nemáme výbornou restauraci, my bohužel nemáme ani průměrnou. To, co vidíme a zažíváme v posledních letech, je ostuda, která otravuje život nejen mně, ale i poslednímu nájemci Miloslavovi Matějovskému. Co dál? Proto jsem se rozhodl, že utrpení posledních let ukončíme. Ale co dál? Zvažuji 3 možnosti: 1. buď M klub zavřít a čekat na kupce, 2. nebo provést dostavbu a rekonstrukci a zkusit objekt znovu pronajmout, 3. poslední možností je objekt dostavět (zvýšit o 1 patro) a využívat ho jako klubový dům. Záměrně se vyhýbám názvu kulturní dům. Po dostavbě by M klub měl v 1. patře několik místností, které by využívali členové klubu pro své různé činnosti. Pokud zvítězí 3. varianta, je zřejmé, že mimo kulturních akcí pro všechny občany by hlavní důraz při využití M klubu byla zájmová činnost jak dospělých, tak dětí. Tato činnost by byla založena na klubovém členství a činnost členů klubu by byla doplněna i klubovou restaurací. O konkrétnější vizi činnosti Klubu Vás budeme informovat v některém z dalších vydání. Je však zřejmé, že tato varianta by byla nejvíce finančně ztrátová. Dostavba M klubu by stála cca 10 mil. Kč a dotaci činnosti klubu odhaduji na cca 1 mil. Kč. Ale nevadí, pokud by tento projekt pomohl ještě více oživit společenský život Mnichovic, naše firma by peněz nelitovala. A nyní k cíli mého článku. Věřím, že 3. varianta by mohla být pro naše občany nejzajímavější. Pro mě je však nejkomplikovanější, protože ani já, ani mí kolegové nemají s činností a provozováním takového klubu zkušenosti. Rád bych věděl, jaké jsou představy zdejších občanů o využití těchto prostor. Obracím se tímto na ty z Vás, kteří by měli zájem pomoci nám s vymýšlením jak na to. Pokud má někdo zájem pomoci, obraťte se přímo na mě, buď dopisem, nebo na můj e mail: do konce roku. Po Novém roce bychom se sešli a začali společně vymýšlet tu správnou cestu, jak dát využití M klubu nový směr, směr, který by městu přinesl co největší užitek. Z vašich příspěvků Štědrý den Štědrý den přišel zas po roce, od rána shon, jsou tady Vánoce, večerní stůl musí krásný být, letos jej vystrojme ještě líp. Usmažit kapra, uvařit polévku, brambory na salát, ocet a sůl, vyrovnat rohlíčky a jmelí větévku, ustrojit stromek a prostřít stůl. Konečně hotovo, oddechni na chvíli, vyjdi ven do tmy a naber si dál síly, v tichu sníh zakřupe pod nohou, tisíce hvězdiček září tu oblohou. Zajdeme do sadu, zvyk zašlých let, jak kdysi hospodář pod starý štěp, drobím kus vánočky pod jeho kmen, děkuji za květy i stín v letní den. Poslední vláček do Stránčic zahučí, zasvítí v nádraží, zůstane stát, a pak jen ticho, které nic neruší, svíčky na stromečku začínaj plát. Rodiny pomalu zasednou k večeři, zazpívaj koledu nebo se pomodlí, někde se políbí, tiše, nic víc, někde je prostřený talíř navíc. Na bílém ubruse smrkové větévky, vůně jde z talíře rybí polévky, v mysli probíhá života krok, v té chvilce mlčení je celý rok. Minulé Vánoce byl ještě s námi, dnes prázdný talíř a vzpomínání, jinde je zas o talířek více, pro dětské oči, jež září jak svíce. V ten večer máme k sobě blíž, Každý si rozjímej, jak umíš a víš, díky Ti Pane, že dal jsi nám víru, díky Ti Přírodo, že dáváš nám sílu, díky Ti Osude, za každý rok bytí, dík lidem, co chtějí v lásce žíti. Poděkování firmě Mountfield Máme za sebou první ročník vydávání Života Mnichovic v novém kabátě. Určitě mi dáte za pravdu, že mu sluší. Je celobarevný s množstvím fotografií a rozšířen o více rubrik a informací, které vás jistě zajímají. To, že Život Mnichovic vychází v nové podobě, by nebylo možné bez velké finanční pomoci firmy Mountfield, která podpořila město příspěvkem na jeho vydávání, a to dosud částkou Kč. Touto cestou firmě Mountfield, jmenovitě Ing. Ivanu Drbohlavovi jménem města děkuji za tuto finanční podporu a nejen za ni, ale i za to, jak se úspěšně zhostil vedení týmu redakční rady. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města 19

20 Život Mnichovic Z vašich příspěvků Učíme se z minulosti, a chceme li jít ve vývoji kupředu, musíme z ní brát to pozitivní. Historie každého etnika spoluvytvářela jeho národní povahu, neboť každý národ měl situace, se kterými se setkával víc než jiný vítězství či prohry, vzlety nebo pády, dary i ztráty, úsměvy a zkoušky života. Už proto toužíme svou minulost znát. Obrazem dřívějších dob jsou kroniky cenné dědictví předchozích pokolení. Naše obec jich pečlivě uchovává několik. Také škola do svých kronik po léta zapisovala měnící se atmosféru školního světa nesoucího nánosy své doby. Tu nejstarší sepsal pan řídící Jaroš a postihl v ní dobu od r do r Na ni pak navazovaly další pěkně jedna po druhé, rok po roce, i přes období okupace až do nedávné doby. Za minulého režimu bylo vedení školních kronik dokonce povinné a zápisy do nich prováděné pravidelně kontrolovaly nadřízené orgány. Lze říci, že mnichovické školní kroniky ve své ucelené řadě věrně odrážely atmosféru politických zřízení a měnící se demokracii v celém 20. století, v jednom z nejživějších a nejproměnlivějších období v běhu doby. Minulého času jsem u posledního slovesa použila úmyslně. Z řady na sebe navazujících školních kronik se totiž uchovala jen jedna jediná z doby okupace, psaná opatrně a zjednodušeně, něco v duchu známého přirovnání o vlkovi a koze, neboť lidé byli tehdy stříleni za věci mnohem nevinnější. Všechny OSOBNÍ POČÍTAČ S PROCESOREM INTEL S nainstalovanými WINDOWS XP PROFESIONAL a připojením na Internet zdarma již letos pod stromeček? Historie je učitelka života ostatní kroniky kamsi zmizely. Jen o té první, výše zmiňované, vím, že leží kdesi v hloubi domu jednoho zesnulého kolegy, chybí však vůle k jejímu hledání. Je to o to smutnější, že je nenahraditelná. Dávno již zemřeli pamětníci doby pana řídícího Jaroše, jenž mohl psát o školství v rakouském mocnářství. Za takovéhoto stavu by bylo dobré vrátit se o nějakou desítku let zpátky a zaznamenat aspoň svědectví oněch let, jejichž pamětníci dosud žijí. Navštívila jsem místní archiv, jehož správcem je Stanislav Jaroš. Byla jsem překvapena množstvím skladovaných písemných archiválií, jejichž počet jde do tisíců. A nejen tím každého návštěvníka příjemně přivítá jejich precizní přehledné uspořádání. Muselo dát stovky hodin práce, než mohla být kvanta materiálu roztříděna podle oborů. A tak ve skříních, v šanonech na policích a v zásuvkách regálů najdeme archivované sbírky zákonů od r. 1848, vyhlášky, noviny, časopisy, dávné mapy, obrazy, kalendáře, plakáty, vydaná válečná opatření, misály s výtvarnou výzdobou a další a další. Pro nás jsou pochopitelně nejcennější archiválie vztahující se úzce k historii obce. Ty nejstarší sahají k roku Z nich se například dozvíme o držbě gruntů od r do r. 1909, gruntovních smlouvách, záznamech mnichovické rychty, blíže poznáme historii cechů a živností, můžeme nahlédnout do spisů děkanského úřadu římskokatolické církve i života židovských rodin žijících v Mnichovicích. To pochopitelně za předpokladu, že se vyznáme v latině, němčině, hebrejštině a sta- ANO ANO ANO Podrobné informace, konzultace, konfigurace a ceny Vám ochotně sdělí VEŘEJNÉ SLUŽBY OBCE MNICHOVICE, autorizovaný prodejce počítačů: Objednávky přijímame: telefonicky Faxem em: Osobně: Ondřejovská 709, Mnichovice rém písmu. O něco snadnější už bude seznámit se s problematikou výstavby železnice u nás nebo prolistovat dlouhou řadu školních výkazů, třídních knih, zápisů ze školních rad nebo ponořit se do rozsáhlého spolkového fondu první republiky, kdy rozvíjely svou činnost tehdejší politické strany, okrašlovací spolek, SK Viktorie, AFK Šmejkal, tenisový Club Law, Sokol, Orel, DTJ, Naše scéna, skauti, filatelisté, zahrádkáři aj. Pečlivě utříděn je i osobnostní fond obsahující záznamy o lidech více či méně známých na mnichovické scéně. V něm se potkáme s mnohými, kteří své práci rozuměli a jež čas pozvolna zahaluje závojem zapomnění. Z nich budu jmenovat alespoň hudebního skladatele Antonína Kříže, od jehož smrti uplynulo v lednu 50 let a jehož mnichovická polka (a nejen ta) je v notovém záznamu rovněž uschována. Najdeme tu i knihy v němčině, angličtině, hebrejštině, ruštině a francouzštině. Svou historii tu mají doloženou i poúnorové politické i zájmové organizace, sdružené v Národní frontě. Věru jsou to kvanta dokumentů a nechtěla bych být v kůži pana Jaroše, když mu je auto veřejných služeb navozilo z předchozího skladiště, vlhkého a zatuchlého, do nově získané stavby a on stál na samém začátku své práce. Dnes je každý materiál inventarizován opatřen číslem a dvojmo zanesen do seznamu. Kromě písemností archivovala obec mnoho historických předmětů, dnes nepoužívaných a většinou neznámých. Ty však byly bez řádného soupisu a předávacího protokolu kamsi odvezeny. Podél západní stěny archivu jsou naskládány vyřazené písemnosti stavebního úřadu, týkající se 11 okolních obcí. Ty čekají na vytřídění odborníkem. Dotyk dějin je emotivní zážitek. Staré věci promlouvají k našemu srdci a evokují kouzlo časů, na které jsme zapomněli. Je správné, že se lišíme, ale důležité jsou ty kruhy, kde se překrýváme a kde nacházíme společného jmenovatele. Vážená redakce, Ema Štorcová chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat zastupitelům městského úřadu města Mnichovic. Hlavně starostovi Mgr. J. Žvejkalovi, tajemnici M. Vojtíškové a dalším, kteří se přičinili o to, aby naše babička Věra Doskočilová dostala byt 1+1 v Pražské ulici č Oni zajistili rekonstrukci bytu z nejhoršího a ostatní již dokončil syn s vnukem. Naše babička bydlí teď v pěkném bytě. Ještě jednou Vám děkuji a oceňuji Váš zájem o občany. Hana Doskočilová, Říčany (výňatek z dopisu) 20

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více