ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ NA VELEHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ NA VELEHRAD"

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, s blížícím se koncem školního roku máme větší chuť být v přírodě, někde, kde jsou kopce a pořádné lesy, kde jsou potoky a jezera s čistou vodou, kde mezi zelenými větvemi velkých stromů je vidět modré nebe s prosvítajícím sluncem, kde jsme v přívětivém refugiu volných dní. Tak nějak nás, nebo alespoň některé z nás, vábí léto a blízké prázdniny, i s jejich vysněnou, bezstarostnou, idylickou krásou. Tak, jako když jsme byli školáci. Kromě školních starostí jsme žádné jiné neměli, nikdo na nás taky žádné nenakládal, a ani bychom jim nerozuměli. Teď už starosti máme; o práci, o peníze, o děti, o zdraví, o domácnost, o farnost, a o nespočet dalších věcí, které teď v dospělosti neseme, a na některé jsme sami. Ulehčujme proto, a nejen o prázdninách, ale napořád, skutečně ulehčujme od starostí jeden druhému. Všemi prostředky a silami. Smýšlením, jazykem i jednáním. A nejenom dětem, které máme tolik rádi, ale i dospělým. Tedy sobě navzájem, kteří si ze života děláme slzavé údolí. Dospělí muži a ženy vzájemně, jak to jenom jde, žijme tak, abychom jeden druhému byli opravdovým ulehčením. Ať naše blízkost poskytuje druhým odpočinek, a ne starosti. Takový, a ještě větší odpočinek, než je schopna dát idylická příroda. Myšlenka tohoto úvodního slova mi připomněla jednu krátkou báseň našeho zakladatele Fernanda Riela, a tak mi dovolte ji nakonec připsat. Jmenuje se «TEBE»: Malá kapka moře líbala svého racka. Vítr utichl, na večeru usnul. Jak sladcesmutný je život těch, kteří milují Tebe, který mi říkáš každý den: Synu, láska je taková. Buďme jeden druhému ulehčením. Přeji vám hezký měsíc červen, P. Antonín Lukeš, M.Id. POZVÁNÍ NA VELEHRAD Milí mladí i stále mladí farníci, dovoluji si vybídnout Vás k účasti na celonárodní jubilejní pouti na Velehradě. Datum pouti je, jak všichni víme, 5. července. Poutní program však začíná už o den dřív 4. července. Drží se mě myšlenka, že by se od nás mohla zorganizovat skupina, která by tam jela na kolech. Myslel jsem, že by se dalo dojet vlakem do Pardubic, odkud bychom pak došlapali na Velehrad. Tato cesta, pro vaši letmou orientaci, vede z Pardubic přes Hrochův Týnec, Nové Hrady u Skutče, Poličku, Kunštát, Vyškov, Pačlavice, Zdounky a pak už je Velehrad. Celá trasa, jak jsem se díval do mapy, má necelých 200 km. Nepochybuji, že někdo by to ujel za den, ale jiný, třeba mně podobný, by se rád taky trochu šetřil. Proto bychom cestu rozdělili do tří etap, aby mezi nimi by byl čas na odpočinek, na mši svatou, na semináře, a třeba i na muziku. Vím, že moc času už není, ale přesto, komu by se tato myšlenka zalíbila, tak ať se přihlásí Otci Antonínovi. P. Antonín Lukeš, M.Id 1

2 . LILIE A VDĚČNOST K SVATÉ PANNĚ MARII Lilie bílá - to je krása čistá, a já už ve svém srdci místo pro ni chystám! Je půvabná, a je to květina svaté Panny. Před ní se hluboce skláním, Ona umí hojit všechny rány mojí duše! Můj žal. S důvěrou k svaté Panně se obracím, nikdy jsem ji neprosila marně, oči mi často vláha pláče zarosila, a ona pomohla, svou lásku mi dala, věřím, že mě neopustí. Láska její něžná jak motýl, když na kvítku křídly šustí. Láska Panny Marie nekončí, a do smrti jí budu vděčná! Amen 16. června 2011 Marie Kubcová VÍTĚZSTVÍ DOBRA Protože jsem věřící, jako bych byla v čísi konejšivé náruči! Ježíš Kristus mne o lásce Otce nebes učí! Toužím poznat to tajemství, co se skrývá v lásce svaté Panny a Ducha svatého! Posvátná něho, ty ukrýváš se v srdci Krista Ježíše. Nevinném, které bije s laskavostí pro celý svět! Záchrano, Spáso, Lásko. Vím, že musíš vítězit. Amen 30. listopadu Marie Kubcová MODLITBA BROUČKŮ Podvečer tvá čeládka co k slepici kuřátka k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Jan Karafiát 2

3 NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA Papež František nás vyzval, abychom byli ve světě. Ten zbožný muž mi připomíná řadu papežů, které jsme mohli pozorovat na papežském stolci, třeba Jana Pavla II. a Benedikta XVI., ale i celou řadu jejich předchozích průkopníků, kteří obraceli život církve k Bohu i k větší spolupráci ve světě reformami II. vatikánského koncilu, nebo těch papežů, kteří v nelehkých dobách světových válek a ve světě rozděleném jejich hrůzami a konflikty diktatur museli velmi vážit, jak jednat, aby nemoudrým přístupem ke světu nevyvolali hrůzy ještě větší. Chci vzpomenout také Otce Antonína, Otce Antonia a Otce Alberta, kteří pravdivostí svého života ukazují všem lidem, s nimiž se ve světě setkají, že je milují, a že jsou si vědomi naší společné nehodnosti přijímat Boží lásku, a přitom současně radosti, že ji můžeme přijímat proto, že nám ji zprostředkoval Ježíš Kristus, že nás Bůh k této své lásce stvořil, a že nás Duch svatý do lásky k Bohu uvádí. Výzva Svatého Otce Františka mi připomíná našeho bratra Ježíše Krista. Ten první zázrak udělal ne pro nemocného, ne pro pochybovače, ale pomohl na svatbě, když došlo víno v Káni Galilejské. Výzva Svatého Otce Františka i první zázrak našeho Spasitele Ježíše Krista mi připomínají dar našeho Stvořitele, totiž možnost být ve světě. Svět kolem nás byl stvořen pro nás, pro každého člověka. Svět nás může i má vést k Bohu. Jenom denní kontakt s přírodou, kde každá z nezměrného množství hvězd, každý kámen, zvíře nebo rostlina svědčí o nezměrnosti Boží moci, moudrosti a dovednosti, vyvolává v nás úžas i bázeň, radost i pokoru, stejně jako kontakt s lidmi, kteří jsou nejvyšší částí Božího stvoření, tak dokonalou, že Bůh sám chce, aby jej člověk miloval. Když milujeme Boha, milujeme samozřejmě každého člověka, v němž je nesmrtelná duše, neboť láskou k Bohu se přibližujeme i druhým lidem, které Bůh miluje stejně jako nás. Pozorujme dobře své okolí, protože jak říká II. vatikánský koncil, svět kolem nás obohatí naši duši, zejména když nás vede Duch svatý k následování Ježíše Krista, který se nebál stýkat se s nejchudšími tohoto světa, stejně jako s kterýmkoli člověkem libovolného postavení, aby všem zvěstoval, že Bůh člověka stvořil k věčné lásce, ke společenství, ke vzájemnému obohacování se tím, jaký každý z nás jsme. Pán Ježíš ve svých podobenstvích použil i případ člověka, který má být vyhozen ze svého správcovského místa, a čile jde dohodnout s dlužníky svého pána, jak jejich dluhy vůči němu sníží, aby z ušetřeného měl vlastní prospěch, až nebude mít dosavadní zdroj obživy. Nebojme se pozorovat svět kolem nás a poučit se z něj. Vždyť tímto podobenstvím k tomu náš bratr Ježíš Kristus vybízí, a jestliže se dokážeme poučit i od takovéhoto správce, samozřejmě se tím spíše poučíme také od našich bratrů v Kristu, ať jsou protestanty či baptisty, nebo od jiných nábožných lidí jakéhokoli vyznání. Pozorujme zázraky přírody, kterak se z různých ostrůvků hmoty ve vesmíru tvoří tančící dvojhvězdy, kdy v atomu 3

4 můžeme jít dál a dál k protonům, neutronům, pozitronům i elektronům, v další hladině ke kvarkům a stále dál. Nejvíce se však nechejme oslovit krásami lidského srdce a spoluprací na každém dobrém díle se všemi lidmi dobré vůle. Důvěřuj, ale prověřuj - to platí pro nás! Prověřujme každý večer náš den, co jsme udělali, zdali to bylo v Kristu, zdali to bylo správné. Poučme se od lidí, kteří nám mohou dát dobrý příklad v citlivém chování k druhým, v pokoře a ve schopnosti být důstojnými partnery Boha i lidí. Zastavme se vícekrát během dne a zamysleme se v modlitbě nad tím, co děláme, aby naše působení bylo osvíceno Duchem svatým, a mohli jsme tak růst do podoby Krista. js 4

5 Výkaz hospodaření farnosti 2012 Řádek Text Skutečnost v Kč 001 Nájemné 1) , Sbírky ,00 Sbírky k odeslání , Dary fyzických a právnických ,00 osob - tuzemské i zahraniční 004 Úroky z vedení běžného účtu 91, Příspěvky z diecéze 0, Příspěvky obecní, krajské a 0,00 státní 007 Příspěvky MId , Ostatní příjmy 4) , Příjmy celkem , Výdaje související se ,00 zdaňovanými příjmy 2) 011 Bohoslužebné výdaje , Režijní výdaje 3) , Spotřeba energií, vodné a ,00 stočné 014 Náklady na farní list , Opravy a údržba nemovitostí a ,00 zahrad 016 Odeslané sbírky a příspěvky ,00 diecézi 017 Dary a charitativní výdaje , Nákupy dlouhodobého majetku , Ostatní výdaje 4) , Výdaje celkem (26 až 39) , Rozdíl příjmů a výdajů ,00 sledovaného období 1) pronájem na základě smluv a faktur 2) částečná úhrada energií 3) nákup materiálu, služeb a cestovné 4) farní poutě 5

6 FARNÍ KALENDÁŘ ČERVEN 2013 So 1 PAMÁTKA SV. JUSTIN, MUČEDNÍK Hrusice Pouť rodin Pražské arcidiecéze (http://cpr.apha.cz/pout) Ne 2 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17:00-18:00 Michle kostel Eucharistická adorace se Sv. otcem Františkem Po 3 PAMÁTKA SV. KAREL LWANGA A DRUHÚ, MUČEDNÍCI Út 4 9:00 Krč sál Sedmikrásek, program: Čtení z evangelia 17:30 Krč kostel Sekulární františkáni Mše sv. St 5 PAMÁTKA SV. BONIFÁC, BISKUP A MUČEDNÍK 20:00 Krč sál Modlitba Taizé Nácvik zpěvu od 19:30 Čt 6 PAMÁTKA SV. NORBERT, BISKUP Pá 7 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO So 8 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 10 Út 11 9:30 Čtyřlístek, program: výlet PAMÁTKA SV. BARNABÁŠ, APOŠTOL 18:00 Arcibiskupský palác Ocenění laických spolupracovníků ve farnostech St 12 18:30 Krč sál Biblická hodina farní 1Pt 5 Čt 13 PAMÁTKA SV. ANTONÍN Z PADOVY, KNĚZ A UČITEL CÍRKVE Pá 14 So 15 PAMÁTKA SV. VÍT, MUČEDNÍK Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 17 Út 18 9:00 Krč sál Sedmikrásek, program: První pomoc St 19 PAMÁTKA SV. JAN NEPOMUCKÝ NEUMANN, BISKUP PAMÁTKA SV. ROMUALD, OPAT 18:45 Nusle Na Paloučku (Žateckých 1169/11) Biblická hodina ekumenická Lk 24:36-53 Čt 20 Pá 21 PAMÁTKA SV. ALOIS GONZAGA, ŘEHOLNÍK So 22 PAMÁTKA SV. PAULÍN NOLÁNSKÝ, BISKUP PAMÁTKA SV. JAN FISHER, BISKUP, A TOMÁŠ MORE, MUČEDNÍCI 10:00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Kněžské svěcení Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6

7 Po 24 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE Út 25 9:00 Krč kostel Sedmikrásek, úklid kostela 9:00 Krč sál Noemi St 26 20:00 Krč sál Společenství Chlapi Čt 27 PAMÁTKA SV. CYRIL ALEXANDRIJSKÝ, BISKUP A UČITEL CÍRKVE Pá 28 PAMÁTKA SV. IRENEJ, BISKUP A MUČEDNÍK So 29 SLAVNOST SV. PETR A PAVEL, APOŠTOLOVÉ (dispensovaný zasvěcený svátek) Misionáři Identes 54. výročí založení institutu Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Svatopetrská sbírka na bohoslovce Červen úmysl všeobecný úmysl misijní Úmysly apoštolátu modlitby Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty. Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci. úmysl biskupů našich Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností. úmysl farní Aby školáci a studenti naší farnosti uspěli ve studiu a mohli tak trávit léto v rodině a ve službě našich společenstev. DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU MODLITBY Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce. 7

8 8