O jednom mučedníkovi nebo mučednici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O jednom mučedníkovi nebo mučednici"

Transkript

1 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž Kdo mě ná vot. s du j., ne bude chodt ve tmě, bude mít světlo ž vot. 3. nt. - I.D (1Pe 2) J ko tk nám t ké skrze n nás ze všech sn v Krs t do stá lí Krs vá všesnné ú těchy. vo u pe j. ní, Mmo dobu velkonoční:. Sprved l z kždé jch tís ně. z kždé jch tís ví vo l l,. Hospodn zchrňu du ně. Sláv c Hospodn sly šel, * vy svo bo dl še svých sžebníků, *. vy svobo dl Duchu svté mu. nt. k Mgnfct o mučedníkov - I.D Jméno svtého zpívá pod vzoru s odpovídjícím počtem slbk: Sv tý N Vít Vn cenc F b án Šebes t án J r us

2 2 bojo vl z Bo ží zákon, po lo žl z něj svůj ž vot ne bál těch, kdo mu vyhrožo v l, pro že stál n pevné ská. nt. k Mgnfct o mučednc - I.D O jí svět.. pá lo Vy, kdo jste j, j, s l stteč nos bude sví pě tt n l j. tí věky. pro spr ve j. Sláv. Bůh c ne ohroženě vy dl nost, s vás r duj vy vo te ll zná v l svou ví ru; z Duchu sv svůj já m j te. * tek. * nt. k Mgnfct - VIII.G* Věčné svět lo sví tí tvým svtým, P ne, pt ří jm ce lá věč nost. j. nvtrum nt. - VII.d Pojď me, klň me Krstu; on Pán Král mu čed ní ků. j. modltb čtením 1. nt. - II.D (Žlm 2) Bude te o de všech ne ná v dě n pro mé jmé no; kdo vy vá ž do konce,

3 bude sp n. j nt. - VIII.G (Žlm 11) U pe ní ho č su ne d jí srov nt s budoucí slá vou, která z ví n nás. j. 3. nt. - II.D (Žlm 17) j Pán zkou ko doko n lá o šel vy vo běť nt. ke kntkům vgle - VIII.c má z ho rnní chvály N svém tě pro mu z doplňu j, spěch ho tě lo, lí né b j ko zl co zbývá vy cír v t v cím ke l. mu z lí b l. kev. pět do plné mí j. j. lím ku, ry Krs vých úp; 1. nt. - IV.E (Žlm 63) Mé j. rty tě budou chvált, Bo že, vždyť tvá m lost p ší než ž vot. 2. nt. - VIII.G (Dn 3-III) Mučední c Pá ně, ve b te Pá n n vě ky. j. 3. nt. - VII.c (Žlm 149) Kdo zví tě zí, bude j ko sloup v Bo žím chrá mě. j.

4 4 Mmo dobu velkonoční: ne bo. Hospodn m po jím, *. Duchu svté mu. on má má sí há, * on má sí l st tečnost. l sttečnost.. Hospodn mnou, Slá v c nt. k Benedctus - IV lt. Kdo svůj ž vot n m světě ne ná v dí, u chová s ho pro ž vot věč ný.. Do st. Bu dou n Sláv c vě l ky ne vdnou cí zá řt r vě Duchu sv nec dostí. *. slávy. * j, j, j. j. nt. k Benedctus - V. R duj te vel kou od mě. já j te, j. všchn sv tí, neboť máte v ne b modltb uprostřed dne nt. dopodne - IV lt. V těžkém zá p su j (ho) Bůh ve dl k vítězství, by po by po znl, znl,

5 5 že n de vším ví tě zí Bo ží moudrost. j. nt. v podne - II.D Bůh j (ho) o věn čl ko ru nou sprvedl nos t dl jí (mu) ú čst n věčné slá vě. j. nt. odpodne - I.D Vycháze l s plá čem, když nes l me n k tí. j. 2. nešpory 1. nt. - I.D (Žlm 116-I) Kdo chce jít j. z mnou, z př sám be, vezm svůj kříž ná s duj mě. 2. nt. - I.D (Žlm 116-II) Jestl že m kdo slou ží, můj O tec, který v ne besích, ho z hr ne po cu. j. 3. nt. - IV lt.d (Zj 4) Kdo z tí svůj ž vot pro mne, n z ne ho bu de žít n vě ky. j.

6 6 Mmo dobu velkonoční: resp. - I j ko tří. Zkoušel js nás, Bo bí stříb ro, * že, * neodňls nám svou lásku.. ne odňls nám svou lás ku.. Tříbl js nás oh Sláv c něm, Duchu sv nt. k Mgnfct - VIII.G Svtí do sáh l věčné ho poko pře bý v jí v nebeské slávě.. Svtí budou zá řt v nebeském království jko snce. *. Všchn, kdo jsou upřímné ho srdce, budou jást. *. Sláv c Duchu sv j, j, j. j. nt. k Mgnfct - IV.E o Jestl du že pšenčné zr mře-l všk, no ne pdne do přne hoj ný u země ž ne o tek. du mře, zů j. stne s mo; dtum: lcence: Cretve Commons tbun-shrelke 3.0 Unported prokt: In durum - noty k lturg hodn (http://www.ndurum.cz) szb progrmem LlyPond (http://llypond.org)