Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Mateřská škola Křenovice Školní vzdělávací program Čtyřlístek Vypracovala: Lenka Orálková, vedoucí učitelka MŠ Školská rada projednala dne:

2 Obsah výchovně vzdělávacího programu: Kdo jsme: charakteristika školy analýza seznam dětí materiální a hygienické podmínky režim dne seznam pracovníků MŠ rozvrh pracovní doby vnitřní řád školy provozní řád MŠ Kam jdeme: cíl MŠ dlouhodobé cíle MŠ temata pro splnění cílů Jak dosahujeme cílů: plán spolupráce MŠ se ZŠ spolupráce s ostatními činiteli plán společenských a kulturních akcí plán pedagogických porad Systém evaluace: plán hospitační činnosti plán kontrolní činnosti diagnostická činnost kriteria pro hodnocení a odměňování zaměstnanců aktivity školy 2

3 Analýza výchozího stavu Zápory: poznatky předáváme dětem více zprostředkovaně, málo praktické zkušenosti vybavení školní zahrady Klady: hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát při vstupu do školy je dětem věnován dostatek individuální péče pitný režim v průběhu celého dne denní řád je pravidelný, ale zároveň flexibilní respektují se potřeby dětí děti jsou vedeny k samostatnosti ve třídách je přátelská atmosféra kolektiv zaměstnanců funkčně spolupracuje plánování školy je funkční jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání MŠ spolupracuje se zřizovatelem a ostatními činiteli v předškolní třídě jsou zavedeny samoobslužné a postupné svačinky plnohodnotná strava 3

4 Seznam dětí - třída Kuřátka: 1. Veselka Pavel 2. Dostálová Kristýna 3. Matějková Zuzana 4. Zdražil Tomáš 5. Šebela Martin 6. Petržela Jiří 7. Hošek Robert 8. Formánková Žaneta 9. Doležalová Zuzana 10. Klofáč Adam 11. Slabá Tereza 12. Kratochvílová Lydie 13. Krejčí Michaela 14. Žouželová Adéla 15. Hák Richard 16. Gajda Jakub 17. Krauer Václav 18. Lázníčková Anna 19. Pospíšilová Kateřina 20. Šlesingerová Monika 21. Cenek Tomáš 22. Jurajda Šimon 23. Doubková Kateřina 24. Andrýsková Veronika 25. Pavlíková Patricie 26. Veselka Ondřej 27. Leová Tereza 28. Hegr Jiří 4

5 Seznam dětí - třída Motýlci: 1. Elsnerová Sára 2. Bartáková Karolína 3. Uher Jan 4. Jakubík Tomáš 5. Jandl Jakub 6. Štouračová Lucie 7. Málková Karolína 8. Jopek Dominik 9. Ondráček Marek 10. Elsnerová Marie 11. Hort Ondřej 12. Pflimpfl Radek 13. Paseková Sára 14. Jeřábek Filip 15. Hrabálek Pavel 16. Neufeld Denis 17. Tauberová Iva 18. Pešek Michal 19. Zourková Eva 20. Pospíšil Lukáš 21. Kosík Jindřich 22. Alexander Erik 23. Baráková Zuzana 24. Hamza Jiří 25. Michnová Alena 26. Ciesarová Monika 27. Kehmová Lucie 5

6 Charakteristika školy 1) MŠ Křenovice je s účinností od součástí Základní školy a Mateřské školy Křenovice, okres Vyškov. 2) Zřizovatel Obec Křenovice adresa Školní 535 Křenovice Právní forma Obec 3) Mateřská škola je dvoutřídní, v klidném prostředí, ale téměř v centru vesnice. Součástí je hospodářská budova, kde je kuchyně, sklady a prádelna. 4) Výše příspěvku na částečnou úhradu činí: 120,- Kč měsíčně 5) Vybavenost školy: od roku 2001 máme vybudovaná ve třídách hrací centra, která umožňují dětem samostatný a přehlednější výběr a volbu činností. Všechny hračky a pomůcky jsou uloženy v otevřených skříních, dobře dostupné dětem. Hračky a pomůcky jsou standartní. Od roku 2007 jsou v celé budově nová okna a v roce 2008 proběhla v horní třídě celková rekonstrukce od výměny podlahové krytiny po celkovou výměnu nábytku ve třídě a přilehlých prostorách. 6) Provozní doba školy je od hodin. 7) Počet zapsaných dětí je : 55 8) Počet pedagogických zaměstnanců: 4 9) Počet provozních zaměstnanců: 3 10) Škola pracuje podle požadavků a úkolů Kurikula podpory zdraví v MŠ. 6

7 Materiální a hygienické podmínky. MŠ je jednopatrová samostatná budova. V přízemí se nachází 1. třída se svým sociálním zařízením, šatnou a výdejnou stravy. V poschodí je 2. třída, která je řešena stejně jako třída v přízemí. U každé třídy je kabinet s pomůckami, šatna pro učitelky a sociální zařízení pro učitelky. Odpoledne se všechny děti schází po odpočinku a svačince v 1. třídě, kde setrvávají při odpoledních činnostech do odchodu dětí. Každá třída má přiměřené prostory, od r jsou zde vybudována centra podle činnosti. Skříně s pomůckami a hračkami jsou otevřené, dobře přístupné dětem. Děti mají přehled kde co je, a mohou si samy vybrat, kterou hračku či pomůcku chtějí. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě školy, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti. Okolo téměř celé MŠ je velmi dobře udržovaná školní zahrada, vybavená zahradním nářadím, pískovištěm a místností na hračky. Vedle této hračkárny je také letní WC pro děti. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná. Součástí MŠ je kuchyně, kde byla v r zrekonstruována a uvedena do chodu vzduchotechnika - odsávání par. Kotelna je od r přebudována na plynové vytápění školy. Součástí MŠ je soukromý byt. 7

8 Uspořádání dne v naší MŠ Provoz mateřské školy začíná v 6.30 a končí v hod Scházení dětí v jedné třídě školy Scházení dětí ve svých třídách Individuální péče o děti Příležitost k uplatnění spontánního pohybu a hře ve skupinkách, hře v koutcích, podněcování dětí k vlastní aktivitě Společné přivítání dne, kamarádů, ranní kruh Prolínání herních činností s částečně řízenými tělovýchovnými aktivitami Svačina formou výběru a sebeobsluhy - dle schváleného jídelníčku Didakticky zacílené činnosti /dle tématu v třídním vzdělávacím programu/ Příprava na pobyt venku Vedení dětí k samostatnosti, sebeobsluha při oblékání Pobyt venku, herní činnosti na zahradě MŠ, vycházky do okolí, seznamování s přírodou Oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti dětí. Začíná čas odpočinku Ukončení dopoledních činností dětí Čas vytýčený na pohádku, relaxaci Odpolední klid s respektováním individuálních potřeb dětí Starší děti - Klidové činnosti a příprava dětí na školu, 1x týdně výuka angličtiny, 1x týdně výuka hry na flétnu, Individuální logopedická péče, ind. práce dle plánů pro děti s odkladem Odpolední svačina Samostatné oblékání, hygiena, sebeobsluha Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, ind. práce s dětmi Odchod s doprovodem domů. S ohledem na prožitkové učení dětí je možno řízené činnosti měnit dle charakteru práce a přizpůsobení se dětem. Je ovšem nutné dodržovat vždy pitný režim a správné rozvržení doby jídla. 8

9 Seznam pracovníků MŠ Křenovice. Pedagogický sbor: Lenka Orálková vedoucí MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Bří Mrázků 591 Květoslava Korábová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Školní 656 Simona Kaloudová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Hostěrádky-Rešov 286 Marie Mazlová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Příční 86 9

10 Provozní zaměstnanci: Libuše Doležalová ved. kuchařka nar vyučena - zem. odb. učiliště školení - kuchařka bydl. Křenovice, Na Nivě 566 Drahomíra Mikulová uklízečka nar vyučena - tkadlena bydl. Křenovice, Školní 124 Jana Štefanová prac. stravování nar vzdělání: SŠ bydl. Hrušky 257 Stanislava Maděrová uklízečka nar vyučena - prodavačka bydl. Křenovice, Říční 92 10

11 Rozvrh pracovní doby - pedagogičtí zaměstnanci. Orálková Lenka - ved. MŠ ranní: odpolední: Po-Út: Po-Út: St-Pá: St-Pá: týdně 31 hodin Korábová Květoslava - učitelka ranní: odpolední: Po-Út: Po-Út: St-Pá: :St-Pá: týdně 31 hodin Mazlová Marie - učitelka ranní: odpolední: Po-Út:: Po-Út: St-Pá:: St-Pá: týdně 31 hodin Kaloudová Marie - učitelka ranní: odpolední: Po- Pá: Po-Út: St: Čt-Pá: týdně 31 hodin 11

12 Rozvrh pracovní doby - provozní zaměstnanci. Mikulová Drahomíra - uklízečka Po-Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek: Doležalová Libuše - kuchařka Po-Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek: Štefanová Jana - vedoucí stravování Po: Čt: týdně 10 hodin Maděrová Stanislava - uklízečka Po - Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek:

13 Vnitřní řád školy 1. Provoz MŠ je od hodin. 2. Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte, očkování a způsobilosti jeho zařazení do MŠ. Dále předloží čestné prohlášení, že jejich dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou. 3. Dítě, které nebude bez řádné omluvy docházet do MŠ po dobu delší 3 týdnů, bude z docházky vyřazeno. Rodič vodí dítě nejpozději do 8.15 hodin. 4. Rodiče předají dítě osobně paní učitelce. 5. Individuální pohovory rodičů s učitelkou jsou možné při příchodu nebo odvádění dětí. Rodiče mohou kdykoliv navštívit výchovnou práci s dětmi. 6. Rodiče pravdivě informují učitelky o zdravotním stavu dítěte /astma, alergie, užívání léků apod./ 7. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné ohlásit předem, nebo do 8.oo hod. téhož dne. K tomuto účelu slouží kniha uložená u každé třídy v šatně dětí. Není-li dítě řádně omluveno, jsou rodiče povinni uhradit stravné za první den nepřítomnosti nebo si mohou oběd vyzvednout v MŠ. 8. Úhrada za stravné se provádí hotově, dle rozpisu termínů plateb vyvěšených ve vývěsní skříňce. 9. Oblečení do MŠ: - pyžamo - mění se 1x za 14 dnů - papuče, vhodné oblečení pro hry ve třídě, kapesník - tepláková souprava + tenisky pro hry na školní zahradě 10. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby. 11. Odvádění dětí: Po obědě: hodin Po svačině: hodin Děti si odvádí zákonný zástupce, tj. rodiče. Odpoledne od hod.jsou všechny děti soustředěny v dolním pavilonu školy. 12. Placení příspěvku: Děti celodenní: - 120,-Kč/ měsíčně Příspěvek rodiče hradí současně se stravným u paní Štefanové. Další pokyny stanoví vnitřní předpis ZŠ. 13. Škola je dostatečně vybavena hračkami, pokud si dítě přinese hračku z domova, za poškození či 13

14 ztrátu škola neodpovídá. 14. Zápis dětí do MŠ: Provádí se pravidelně v měsíci březnu. Dítě je přijaté na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ ředitelkou školy. 15. MŠ pracuje podle požadavků a úkolů Kurikula podpory zdraví v MŠ. Tento řád je závazný pro všechny rodiče a zaměstnance školy. 14

15 Provozní řád mateřské školy 1. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, Křenovice MŠ - Bří. Mrázků 12, Křenovice tel.: Typ provozu: 2 třídy celodenní Stanovená kapacita : 60 dětí Provozní doba: hodin 2. Režimové požadavky Nástup dětí: od hod. Spontánní hra: dle ind. zájmu dětí co nejčastěji, dále viz režim dne Činnosti řízené pedagogem: ml. děti předšk. děti Sledování televize: minimální, velmi nepravidelné doba sledování - 30 min. Pohybové aktivity: v hernách, podlaha pokrytá koberci, děti mají dostatečný prostor Druhy pohybových aktivit - přirozený pohyb dítěte, motivovaná cvičení, cvičení s hudbou, dechová cvičení, relaxace, podrobněji viz. pracovní plány ve třídách Frekvence zařazení PH aktivit - co nejčastěji, místnosti jsou dostatečně větrány Pobyt venku: školní zahrada, údržbu zeleně zajišťuje školnice MŠ a školník ze ZŠ, údržbu pískoviště taktéž Délka pobytu venku: hod., odpoledne: od při teplém počasí až do odchodu dětí domů Odpočinek a spánek: hod. - je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí, /dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program místo odpočinku na lůžku/, donucovat děti ke spánku je nepřípustné - lehátka s lůžkovinami a pyžamy se uklízí po každém spaní do určených prostor Stravování: příprava stravy probíhá ve vlastní kuchyni MŠ - podávání svačin hod dopoledne, hod. odpoledne - systém podávání svačin je částečně samoobslužný, děti se obsluhují za nepatrné 15

16 pomoci učitelek, porce jídla si určují děti samostatně - časový odstup jednotlivých jídel činí max. 3 hod. Pitný režim: Přípravu a doplňování nápojů zajišťuje každý den ráno kuchařka MŠ. Nápoj mají děti k dispozici v pitných automatech po celý den, každé dítě má svůj hrníček se svou značkou. Druh nápoje podávaný k jídlu je zpravidla ovocný nebo bylinný čaj, ovocné a vitamínové džusy, mléčné nápoje. Otužování: je zařazeno v předplaveckém výcviku - sprchování. Dále opláchnutí po odpoledním odpočinku. Ozdravná opatření v MŠ: čištění zubů po obědě, každé dítě má svůj kartáček na zuby a kelímek. 3. Způsob nakládání s prádlem Výměna prádla: ručníky 1x týdně prostírání 1x týdně pyžama 1x za 14 dní lůžkoviny 1x měsíčně, při znečištění ihned Praní prádla: v prádelně MŠ /mimo pyžam/ Manipulace s prádlem: prádlo se ihned pere a mandluje - čisté prádlo je uloženo v uzavřených skříních, pravidelně větraných a dezinfikovaných 16

17 Kam jdeme Cíl mateřské školy Cílem MŠ je vytvořit pro dítě prostředí mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Rozvíjet osobnost samostatnou v základních lidských činnostech, schopnou se zapojit do společenství, v němž žije, která má osvojenou širokou škálu vědomostí a návyků, základních schopností a postojů odpovídající věku a možnostem dětí. Dítě, které bez zábran vyjadřuje své vlastní pocity, dítě spokojené. Tento cíl prolíná do všech oblastí života v MŠ. 17

18 Dlouhodobé cíle MŠ Výchovná práce: 1. Neustále zlepšovat a zvyšovat úroveň výchovy s cílem formovat všestranně vzdělanou a harmonicky rozvinutou osobnost: - rozvoj identity a autonomie osobnosti - socializace a adaptace na prostředí ve škole - poznávání přírodního, sociálního a kulturního prostředí 2. Podporovat rozšiřující aktivity školy: - logopedie - předplavecký výcvik - výuka anglického jazyka - výuka hry na flétnu 3. Vytvářet příznivé klima školy, budování jeho důvěryhodnosti a povědomí, stimulovat zájem o školu: - vytvářet pro děti podnětné prostředí - dobrý vztah učitelka - dítě - spolupráce s rodiči - prezence na veřejnosti - odborný růst zaměstnanců školy Řídící práce: 1. Zkvalitňovat připravenost ped. pracovníků na plnění výchovně vzdělávacích úkolů a cílů, práce dle stanovených cílů školy, zvyšovat odpovědnost za dosažené výsledky, zlepšovat podmínky pro jejich úspěšnou práci 2. Objektivně hodnotit pracovnice /os. příplatky, odměny/, rozvíjet příznivou atmosféru na pracovišti. Další vzdělávání ped. pracovníků: - studium odborné literatury - účast na školení, seminářích - důkladná práce s rám. programen, tyto poznatky zařazovat do své práce. Poskytovat dostupný vzdělávací materiál, umožnit účast na všech školeních. Technická a materiální úroveň skoly: - výměna podlahové krytiny v dolní třídě školy - instalace nového nábytku ve třídách - vymalování celé budovy - výměna krytů radiátorů ve třídách a ost. prostorách - nákup nových lůžkovin 18

19 Podtémata 1. podtéma: Chci poznat sám sebe. 2. podtéma: Nejsem sám na světě. 3. podtéma: Objevujeme svět. 4. podtéma: Nechci stát opodál. 5. podtéma: Žiji zdravě, žiji rád. 19

20 1. podtéma: Chci poznat sám sebe. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat se na budoucí role. Tematická část: To jsem já, moje tělo. Cílové kompetence: 1/1 - Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 2/2 - Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 4/6 - Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 - Poznáváním sebe vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, temperamentu, sklonech a schopnostech. 5/2 - Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 5/8 - Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 6/7 - Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Temetická část: Těším se do školy. Cílové kompetence: 3/2 Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 3/4 - Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako součást života. 4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. 5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 20

21 2. podtéma: Nejsem sám na světě. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných situací se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy. Tematická část: Hledám si nové kamarády. Cílové kompetence: 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků. 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat. 5/6 Komunikuje, dokáže se rozhodnout i v případě problémové situace. 6/1 Má vytvořeny základní návyky společenského chování. 6/2 - Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit se s dětmi i s dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. Tematická část: Přišel jsem na svět mezi své blízké. Cílové kompetence: 5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti, způsoby 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a odlišné způsoby chování. 21

22 3. podtéma: Objevujeme svět. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí poznávat vše, co ho obklopuje - ať živá a neživá příroda, pochopit souvislosti toho, co se kolem děje. Tematická část: Hrajeme si s Podzimníčkem. Cílové kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 7/1 Chce poznat své okolí, svět. 7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. Tematická část: Paní Zima kraluje, sněhulák se raduje. Cílové kompetence: 1/5 - Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Tematická část: Semínko se probouzí ze zimního spánku. Cílové kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce. Tematická část: Jé, narodilo se mláďátko... Cílové kompetence: 1/5 - Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/3 - Rozvíjí poznávací funkce a dovednosti. 7/8 - Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. Tematická část:zajímá mě všechno na světě. Cílové kompetence: 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 7/1 Chce poznávat své okolí a svět 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 22

23 4. podtéma: Nechci stát opodál. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace. Tematické části: Přišel k nám čert s Mikulášem Čas tajemného očekávání Přišel jsem si pro pomlázku Hrajeme si s pohádkou Cílové kompetence: 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 5/7 Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, plní je. 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba. 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. 7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 23

24 5. podtéma: Žiji zdravě, žiji rád. Prostřednictvím situací a plánovaných činností si dítě osvojuje zdravé životní návyky, učí se vážit si zdraví a života a pohodovou aktivitou dosáhnout duševní vyrovnanosti. Tematická část: Pomáhám, aby byla příroda zdravější /ekologie/ Cílové kompetence: 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. 4/2 Dovede označit svoje potřeby /tělesné, psychické, sociální, etické/, přizpůsobit jim své chování. Tematická část: Chci být jako rybička Cílové kompetence: 1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislostech na věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka /cigarety, alkohol, drogy, hra na automatech/. 1/2 - Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, duševním, a že tyto potíže mohou spolu souviset. 2/4 Chápe, že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 2/6 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. Tematická část: Pozor, jedou rychlá kola. Cílové kompetence: 4/3 Odhaluje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv špatný nebo dobrý na jeho zdraví. Tematická část: Hurá na prázdniny Cílové kompetence: 1/4 - Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka a přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. 24

25 Jak dosahujeme cílů Plán spolupráce MŠ a ZŠ Křenovice. 1. Návštěva učitelek předškolní třídy v 1. třídě ZŠ. Konzultace o úrovni připravenosti žáků na školu. Termín: říjen, odp. Orálková 2. Účast učitelek předšk. třídy při zápisu dětí do 1. třídy. Termín: leden, odp. učitelky dle možnosti 3. Seznámení s metodami práce v 1. třídě ZŠ. Odp. Orálková, všechny učitelky 4. Návštěva dětí předškolní třídy v 1. třídě ZŠ, účast ve vyučovací hodině, prohlídka školy a školní družiny. Termín: červen, odp. všechny učitelky Dále se obě školy účastní společných akcí - např. divadelní představení, dětský karneval, koncertní vystoupení, sportovní odpoledne. 25

26 Spolupráce s ostatními činiteli Rodinou: - oboustranná komunikace a informovanost - rodiče mohou kdykoliv navštívit MŠ - rodičovské schůzky odp. ved. MŠ - každodenní styk s rodiči odp. všechny učitelky - informovanost pomocí nástěnek a skříňky odp. - spolupráce v oblasti logopedie odp. vš. učitelky - společná návštěva kulturních akcí odp. ved. MŠ Dětskou lékařkou : - pokračovat v dobré spolupráci SPC: - pokračovat v poradenské činnosti konané 2x ročně v oblasti logopedie - dále spolupracovat s Mgr. S. Malou v oblasti logopedie 26

27 Plán kulturních a společenských akcí Termín: 1. Návštěva divadla Radost dle nabídky, odp. ved. MŠ 2. Návštěva divadla Bolka Polívky 3. Mikulášská nadílka prosinec, odp. Korábová 4. Návštěva výstavy Betlémů prosinec, odp. učitelky 5. Vánoční besídka pro rodiče prosinec, odp. učitelky 6. Účast na výstavě Betlémů, výrobky dětí 7. Předplavecký výcvik dle nabídky, odp. všechny učitelky 8. Divadelní představení v MŠ dle nabídky, odp. ved. MŠ 9. Koncerty, div. představení v MŠ Hrušky 10. Dárky ke Dni matek květen, odp. učitelky 11. Veřejné vystoupení ke Dni matek 12. Návštěva MŠ v Hruškách květen, odp. ved. MŠ 13. Den dětí, soutěže, cukrárna červen, odp. učitelky 14. Celodenní výlet červen, odp. ved. MŠ 15. Opékání špekáčků červen, odp. všichni zaměstnanci 16. Účast na výstavách v obci během roku, odp. všichni zam. 27

28 Plán pedagogických rad. Stálé body jednání: - kontrola plnění závěrů z minulé porady - informace z porad ved. pracovníků a porad vedení v ZŠ - informace ze vzdělávání učitelek - řešení aktuálních problémů denní praxe, závěry z hospitací a jejich zobecnění 1. porada: září - projednání plánů práce na šk. rok odp. ved. MŠ+učitelky - témata pro šk. rok - analýza min. šk. roku - příprava informační schůzky pro rodiče 2. porada:listopad - adaptace dětí v MŠ odp. učitelky - seznámení s výsledky návštěvy v 1. třídě ZŠ odp.orálková - průběžné výsledky výchovné práce, plnění zadaných úkolů odp. ved. MŠ+učitelky - příprava Mikulášské nadílky a Vánoční besídky - určení náhradních prací a dovolených o prázdninách odp. ved. MŠ 3. porada: únor - pololetní hodnocení výsledků výchovné práce odp, učitelky - výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ, návrhy na odklad odp. ved.učitelky - příprava karnevalu odp. učitelky - příprava dárků a vystoupení pro maminky odp. učitelky 28

29 - příprava jednodenního výletu odp. ved. MŠ 4. porada: červen - roční hodnocení výsledků výchovné práce odp. učitelky - plánování prázdninového provozu, prázdninových prací odp. ved. MŠ 29

30 Systém evaluace Jak budeme hodnotit: Hodnotí se po každém ukončení tematické části. Hodnotí vždy společně obě vyučující učitelky. Roční hodnocení práce provádí ved. učitelka. V každé třídě jsou uloženy diagnostické listy dětí. 30

31 Plán hospitační činnosti - promyšlený přístup v práci učitelky, organizace - připravenost učitelky /aktivizace, motivace/, bezpečnost práce při různých aktivitách - rozpracované, tematické části vycházející z ročního šk. plánu, tak, aby byly splněny všechny dané úkoly - efektivní působení na dítě, individuální přístup - vedení předplaveckého výcviku, připravenost, bezpečnost - vedení logopedické péče - zavedení nových ped. pracovníků do praxe Dále orientační vstupy zaměřené na: - jednání a vystupování učitelky - vztah učitelky k dětem - začlenění do kolektivu - soustavné působení a věnování dětem - individuální přístup k dětem - péče o duševní hygienu dětí, respektování zájmu potřeb dítěte - připravenost dětí do MŠ 31

32 Plán kontrolní činnosti Zápisy o pravidelných kontrolách jsou prováděny každý měsíc. Záznamy jsou vyhotoveny ve složce kontrol. Diagnostická činnost Záznamy o hodnocení dětí jsou uloženy v každé třídě u paní učitelky.. Tyto záznamy jsou prováděny průběžně, od počátku nástupu dítěte do MŠ. Záznamy jsou nepřístupné veřejnosti, jen rodičům dítěte. 32

33 Kriteria pro hodnocení a vzdělávání zaměstnanců Zásady jsou stanoveny na základě nařízení vlády č. 251/1992 Sb 7 odst. 1 Osobní příplatek je nenároková složka platu. Výše příplatku vychází z platných mzdových předpisů a metodických pokynů v rámci limitu přiděleného naší škole. Není přiznáván za běžné pracovní výsledky nebo činnost, která je náplní v dané profesi. Je přiznáván nad rámec běžných pracovních povinností, větší rozsah plnění úkolů. Slouží k postižení rozdílů v kvalitě práce. Vychází z plnění dílčích úkolů, které má každý zaměstnanec samostatně zadané. Celkově je hodnoceno: 1. Kvalita výchovně vzděl. práce, přístup k dětem, ind. výchova. 2. Odpovědný přístup k plnění zadaných úkolů, podnětnost pro ostatní. 3. Účast na akcích pořádaných školou. 4. Spolupráce s rodiči, veřejností 5. Kvalitní a systematická příprava na každodenní práci. 6. Pomoc při onemocnění, zastupování za nepřítomné. 7. Příkladné chování pro děti, laskavý vztah k dětem. Odměny: jsou navrhovány za plnění mimořádných úkolů, které zaměstnanec plní nad rámec své pracovní doby a svých povinností. Jedná se spíše o úkoly jednorázové povahy. 33

34 Aktivity školy Logopedická prevence: úkoly: 1. třída - zjistit poruchu výslovnosti nových dětí - osobní list dítěte - každý den zařazovat pomocí motivace dechové cvičení - hlasová cvičení - říkanky, písně, napodobování apod. - neustále upozorňovat děti, ale ne přehnaným způsobem na špatné vyslovení - pochvala - podněcovat děti k neustálému mluvení - individuální práce s dětmi během celého dne odpovídá: Korábová, Mazlová 2. třída: - v úvodu roku provést u všech dětí vyšetření sluchu a výslovnosti, vyhledat děti pro ILP a log. poradnu ve Slavkově - prodloužit výdechovou fázi zařazováním dechových cvičení - provádění gymnastiky mluvidel, docílit dobré pohyblivosti mluvidel - provádění sluchových cvičení, rozvíjet fonematické sluchové vnímání až ke schopnosti fonematické analýzy - průběžně rozvíjet aktivní slovní zásobu dětí odpovídá: Orálková, Kaloudová Předplavecký výcvik: - plánování a realizace je součástí třídních plánů odpovídá: všechny učitelky 34

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje

OBSAH. 1. Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Vnitřní řád MŠ Paršovice

Vnitřní řád MŠ Paršovice Vnitřní řád MŠ Paršovice 1) Provoz a režim dne mateřské školy Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:00 Kapacita mateřské školy je 25 dětí v jedné třídě MŠ je zabezpečena videotelefonem sloužícímu k

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, 77200 OLOMOUC IČO 70985901, IZO 1030480323, TEL. 585358278, 739653604 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 215/2012 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovaly: Mgr. Lucie Štaffová, Pavlína Opavská, DiS. Schválil: Mgr. Jan Novotný V Bohuslavicích dne 1. 9. 2016 Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , ,

PROVOZNÍ ŘÁD. tel: , , PROVOZNÍ ŘÁD I. Údaje o zařízení Fakultní mateřská škola se speciální péčí Arabská 681/20 160 00 Praha 6 tel: 235 350 410, 246 024 322, 731 181 954 e-mail: www stránky: irena.holema@skolka.org www.skolka.org

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ Provozní řád

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 83/2016 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst. 2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové J.A.Komenského 326, 503 53 Smidary, tel. 495 496 226, www.zssmidary.cz Provozní řád mateřské školy Čj. Zpracovala: Platnost ode dne: 31.8.2015

Více

( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Provozní řád mateřské školy Projednáno v ped.radě: Účinnost od: 2.9.2016 1.9.2016 Změny: ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 343/98-110 58 Inspektorát č.13 Olomouc Signatura: bm4as301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská škola

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost: 01. 09. 2013 A, Školní řád Mateřská

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves u Chýnova Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, 391 55 Chýnov Identifikátor školy: 600 064 255 Termín konání inspekce: 25.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace

PROVOZNÍ ŘÁD. Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace PROVOZNÍ ŘÁD Mateřské školy Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace Údaje o zařízení Adresa: Rozdrojovice, Šafránka 54, 664 34 p. Kuřim Telefon: 538700471, 538700472 IČO: 75003759 Ředitel:

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova Podpěrova/ Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova Podpěrova/ Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880 Podpěrova/1880 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor školy: 600 038 025 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 031 212/98-1030 Oblastní pracoviště č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 031 212/98-1030 Oblastní pracoviště č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 031 212/98-1030 Oblastní pracoviště č. 3 Signatura: vc6as106. doc Okresní pracoviště Nymburk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola Sadská, Za

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více