Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Mateřská škola Křenovice Školní vzdělávací program Čtyřlístek Vypracovala: Lenka Orálková, vedoucí učitelka MŠ Školská rada projednala dne:

2 Obsah výchovně vzdělávacího programu: Kdo jsme: charakteristika školy analýza seznam dětí materiální a hygienické podmínky režim dne seznam pracovníků MŠ rozvrh pracovní doby vnitřní řád školy provozní řád MŠ Kam jdeme: cíl MŠ dlouhodobé cíle MŠ temata pro splnění cílů Jak dosahujeme cílů: plán spolupráce MŠ se ZŠ spolupráce s ostatními činiteli plán společenských a kulturních akcí plán pedagogických porad Systém evaluace: plán hospitační činnosti plán kontrolní činnosti diagnostická činnost kriteria pro hodnocení a odměňování zaměstnanců aktivity školy 2

3 Analýza výchozího stavu Zápory: poznatky předáváme dětem více zprostředkovaně, málo praktické zkušenosti vybavení školní zahrady Klady: hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát při vstupu do školy je dětem věnován dostatek individuální péče pitný režim v průběhu celého dne denní řád je pravidelný, ale zároveň flexibilní respektují se potřeby dětí děti jsou vedeny k samostatnosti ve třídách je přátelská atmosféra kolektiv zaměstnanců funkčně spolupracuje plánování školy je funkční jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání MŠ spolupracuje se zřizovatelem a ostatními činiteli v předškolní třídě jsou zavedeny samoobslužné a postupné svačinky plnohodnotná strava 3

4 Seznam dětí - třída Kuřátka: 1. Veselka Pavel 2. Dostálová Kristýna 3. Matějková Zuzana 4. Zdražil Tomáš 5. Šebela Martin 6. Petržela Jiří 7. Hošek Robert 8. Formánková Žaneta 9. Doležalová Zuzana 10. Klofáč Adam 11. Slabá Tereza 12. Kratochvílová Lydie 13. Krejčí Michaela 14. Žouželová Adéla 15. Hák Richard 16. Gajda Jakub 17. Krauer Václav 18. Lázníčková Anna 19. Pospíšilová Kateřina 20. Šlesingerová Monika 21. Cenek Tomáš 22. Jurajda Šimon 23. Doubková Kateřina 24. Andrýsková Veronika 25. Pavlíková Patricie 26. Veselka Ondřej 27. Leová Tereza 28. Hegr Jiří 4

5 Seznam dětí - třída Motýlci: 1. Elsnerová Sára 2. Bartáková Karolína 3. Uher Jan 4. Jakubík Tomáš 5. Jandl Jakub 6. Štouračová Lucie 7. Málková Karolína 8. Jopek Dominik 9. Ondráček Marek 10. Elsnerová Marie 11. Hort Ondřej 12. Pflimpfl Radek 13. Paseková Sára 14. Jeřábek Filip 15. Hrabálek Pavel 16. Neufeld Denis 17. Tauberová Iva 18. Pešek Michal 19. Zourková Eva 20. Pospíšil Lukáš 21. Kosík Jindřich 22. Alexander Erik 23. Baráková Zuzana 24. Hamza Jiří 25. Michnová Alena 26. Ciesarová Monika 27. Kehmová Lucie 5

6 Charakteristika školy 1) MŠ Křenovice je s účinností od součástí Základní školy a Mateřské školy Křenovice, okres Vyškov. 2) Zřizovatel Obec Křenovice adresa Školní 535 Křenovice Právní forma Obec 3) Mateřská škola je dvoutřídní, v klidném prostředí, ale téměř v centru vesnice. Součástí je hospodářská budova, kde je kuchyně, sklady a prádelna. 4) Výše příspěvku na částečnou úhradu činí: 120,- Kč měsíčně 5) Vybavenost školy: od roku 2001 máme vybudovaná ve třídách hrací centra, která umožňují dětem samostatný a přehlednější výběr a volbu činností. Všechny hračky a pomůcky jsou uloženy v otevřených skříních, dobře dostupné dětem. Hračky a pomůcky jsou standartní. Od roku 2007 jsou v celé budově nová okna a v roce 2008 proběhla v horní třídě celková rekonstrukce od výměny podlahové krytiny po celkovou výměnu nábytku ve třídě a přilehlých prostorách. 6) Provozní doba školy je od hodin. 7) Počet zapsaných dětí je : 55 8) Počet pedagogických zaměstnanců: 4 9) Počet provozních zaměstnanců: 3 10) Škola pracuje podle požadavků a úkolů Kurikula podpory zdraví v MŠ. 6

7 Materiální a hygienické podmínky. MŠ je jednopatrová samostatná budova. V přízemí se nachází 1. třída se svým sociálním zařízením, šatnou a výdejnou stravy. V poschodí je 2. třída, která je řešena stejně jako třída v přízemí. U každé třídy je kabinet s pomůckami, šatna pro učitelky a sociální zařízení pro učitelky. Odpoledne se všechny děti schází po odpočinku a svačince v 1. třídě, kde setrvávají při odpoledních činnostech do odchodu dětí. Každá třída má přiměřené prostory, od r jsou zde vybudována centra podle činnosti. Skříně s pomůckami a hračkami jsou otevřené, dobře přístupné dětem. Děti mají přehled kde co je, a mohou si samy vybrat, kterou hračku či pomůcku chtějí. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě školy, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti. Okolo téměř celé MŠ je velmi dobře udržovaná školní zahrada, vybavená zahradním nářadím, pískovištěm a místností na hračky. Vedle této hračkárny je také letní WC pro děti. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná. Součástí MŠ je kuchyně, kde byla v r zrekonstruována a uvedena do chodu vzduchotechnika - odsávání par. Kotelna je od r přebudována na plynové vytápění školy. Součástí MŠ je soukromý byt. 7

8 Uspořádání dne v naší MŠ Provoz mateřské školy začíná v 6.30 a končí v hod Scházení dětí v jedné třídě školy Scházení dětí ve svých třídách Individuální péče o děti Příležitost k uplatnění spontánního pohybu a hře ve skupinkách, hře v koutcích, podněcování dětí k vlastní aktivitě Společné přivítání dne, kamarádů, ranní kruh Prolínání herních činností s částečně řízenými tělovýchovnými aktivitami Svačina formou výběru a sebeobsluhy - dle schváleného jídelníčku Didakticky zacílené činnosti /dle tématu v třídním vzdělávacím programu/ Příprava na pobyt venku Vedení dětí k samostatnosti, sebeobsluha při oblékání Pobyt venku, herní činnosti na zahradě MŠ, vycházky do okolí, seznamování s přírodou Oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti dětí. Začíná čas odpočinku Ukončení dopoledních činností dětí Čas vytýčený na pohádku, relaxaci Odpolední klid s respektováním individuálních potřeb dětí Starší děti - Klidové činnosti a příprava dětí na školu, 1x týdně výuka angličtiny, 1x týdně výuka hry na flétnu, Individuální logopedická péče, ind. práce dle plánů pro děti s odkladem Odpolední svačina Samostatné oblékání, hygiena, sebeobsluha Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, ind. práce s dětmi Odchod s doprovodem domů. S ohledem na prožitkové učení dětí je možno řízené činnosti měnit dle charakteru práce a přizpůsobení se dětem. Je ovšem nutné dodržovat vždy pitný režim a správné rozvržení doby jídla. 8

9 Seznam pracovníků MŠ Křenovice. Pedagogický sbor: Lenka Orálková vedoucí MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Bří Mrázků 591 Květoslava Korábová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Školní 656 Simona Kaloudová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Hostěrádky-Rešov 286 Marie Mazlová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Příční 86 9

10 Provozní zaměstnanci: Libuše Doležalová ved. kuchařka nar vyučena - zem. odb. učiliště školení - kuchařka bydl. Křenovice, Na Nivě 566 Drahomíra Mikulová uklízečka nar vyučena - tkadlena bydl. Křenovice, Školní 124 Jana Štefanová prac. stravování nar vzdělání: SŠ bydl. Hrušky 257 Stanislava Maděrová uklízečka nar vyučena - prodavačka bydl. Křenovice, Říční 92 10

11 Rozvrh pracovní doby - pedagogičtí zaměstnanci. Orálková Lenka - ved. MŠ ranní: odpolední: Po-Út: Po-Út: St-Pá: St-Pá: týdně 31 hodin Korábová Květoslava - učitelka ranní: odpolední: Po-Út: Po-Út: St-Pá: :St-Pá: týdně 31 hodin Mazlová Marie - učitelka ranní: odpolední: Po-Út:: Po-Út: St-Pá:: St-Pá: týdně 31 hodin Kaloudová Marie - učitelka ranní: odpolední: Po- Pá: Po-Út: St: Čt-Pá: týdně 31 hodin 11

12 Rozvrh pracovní doby - provozní zaměstnanci. Mikulová Drahomíra - uklízečka Po-Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek: Doležalová Libuše - kuchařka Po-Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek: Štefanová Jana - vedoucí stravování Po: Čt: týdně 10 hodin Maděrová Stanislava - uklízečka Po - Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek:

13 Vnitřní řád školy 1. Provoz MŠ je od hodin. 2. Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte, očkování a způsobilosti jeho zařazení do MŠ. Dále předloží čestné prohlášení, že jejich dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou. 3. Dítě, které nebude bez řádné omluvy docházet do MŠ po dobu delší 3 týdnů, bude z docházky vyřazeno. Rodič vodí dítě nejpozději do 8.15 hodin. 4. Rodiče předají dítě osobně paní učitelce. 5. Individuální pohovory rodičů s učitelkou jsou možné při příchodu nebo odvádění dětí. Rodiče mohou kdykoliv navštívit výchovnou práci s dětmi. 6. Rodiče pravdivě informují učitelky o zdravotním stavu dítěte /astma, alergie, užívání léků apod./ 7. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné ohlásit předem, nebo do 8.oo hod. téhož dne. K tomuto účelu slouží kniha uložená u každé třídy v šatně dětí. Není-li dítě řádně omluveno, jsou rodiče povinni uhradit stravné za první den nepřítomnosti nebo si mohou oběd vyzvednout v MŠ. 8. Úhrada za stravné se provádí hotově, dle rozpisu termínů plateb vyvěšených ve vývěsní skříňce. 9. Oblečení do MŠ: - pyžamo - mění se 1x za 14 dnů - papuče, vhodné oblečení pro hry ve třídě, kapesník - tepláková souprava + tenisky pro hry na školní zahradě 10. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby. 11. Odvádění dětí: Po obědě: hodin Po svačině: hodin Děti si odvádí zákonný zástupce, tj. rodiče. Odpoledne od hod.jsou všechny děti soustředěny v dolním pavilonu školy. 12. Placení příspěvku: Děti celodenní: - 120,-Kč/ měsíčně Příspěvek rodiče hradí současně se stravným u paní Štefanové. Další pokyny stanoví vnitřní předpis ZŠ. 13. Škola je dostatečně vybavena hračkami, pokud si dítě přinese hračku z domova, za poškození či 13

14 ztrátu škola neodpovídá. 14. Zápis dětí do MŠ: Provádí se pravidelně v měsíci březnu. Dítě je přijaté na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ ředitelkou školy. 15. MŠ pracuje podle požadavků a úkolů Kurikula podpory zdraví v MŠ. Tento řád je závazný pro všechny rodiče a zaměstnance školy. 14

15 Provozní řád mateřské školy 1. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, Křenovice MŠ - Bří. Mrázků 12, Křenovice tel.: Typ provozu: 2 třídy celodenní Stanovená kapacita : 60 dětí Provozní doba: hodin 2. Režimové požadavky Nástup dětí: od hod. Spontánní hra: dle ind. zájmu dětí co nejčastěji, dále viz režim dne Činnosti řízené pedagogem: ml. děti předšk. děti Sledování televize: minimální, velmi nepravidelné doba sledování - 30 min. Pohybové aktivity: v hernách, podlaha pokrytá koberci, děti mají dostatečný prostor Druhy pohybových aktivit - přirozený pohyb dítěte, motivovaná cvičení, cvičení s hudbou, dechová cvičení, relaxace, podrobněji viz. pracovní plány ve třídách Frekvence zařazení PH aktivit - co nejčastěji, místnosti jsou dostatečně větrány Pobyt venku: školní zahrada, údržbu zeleně zajišťuje školnice MŠ a školník ze ZŠ, údržbu pískoviště taktéž Délka pobytu venku: hod., odpoledne: od při teplém počasí až do odchodu dětí domů Odpočinek a spánek: hod. - je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí, /dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program místo odpočinku na lůžku/, donucovat děti ke spánku je nepřípustné - lehátka s lůžkovinami a pyžamy se uklízí po každém spaní do určených prostor Stravování: příprava stravy probíhá ve vlastní kuchyni MŠ - podávání svačin hod dopoledne, hod. odpoledne - systém podávání svačin je částečně samoobslužný, děti se obsluhují za nepatrné 15

16 pomoci učitelek, porce jídla si určují děti samostatně - časový odstup jednotlivých jídel činí max. 3 hod. Pitný režim: Přípravu a doplňování nápojů zajišťuje každý den ráno kuchařka MŠ. Nápoj mají děti k dispozici v pitných automatech po celý den, každé dítě má svůj hrníček se svou značkou. Druh nápoje podávaný k jídlu je zpravidla ovocný nebo bylinný čaj, ovocné a vitamínové džusy, mléčné nápoje. Otužování: je zařazeno v předplaveckém výcviku - sprchování. Dále opláchnutí po odpoledním odpočinku. Ozdravná opatření v MŠ: čištění zubů po obědě, každé dítě má svůj kartáček na zuby a kelímek. 3. Způsob nakládání s prádlem Výměna prádla: ručníky 1x týdně prostírání 1x týdně pyžama 1x za 14 dní lůžkoviny 1x měsíčně, při znečištění ihned Praní prádla: v prádelně MŠ /mimo pyžam/ Manipulace s prádlem: prádlo se ihned pere a mandluje - čisté prádlo je uloženo v uzavřených skříních, pravidelně větraných a dezinfikovaných 16

17 Kam jdeme Cíl mateřské školy Cílem MŠ je vytvořit pro dítě prostředí mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Rozvíjet osobnost samostatnou v základních lidských činnostech, schopnou se zapojit do společenství, v němž žije, která má osvojenou širokou škálu vědomostí a návyků, základních schopností a postojů odpovídající věku a možnostem dětí. Dítě, které bez zábran vyjadřuje své vlastní pocity, dítě spokojené. Tento cíl prolíná do všech oblastí života v MŠ. 17

18 Dlouhodobé cíle MŠ Výchovná práce: 1. Neustále zlepšovat a zvyšovat úroveň výchovy s cílem formovat všestranně vzdělanou a harmonicky rozvinutou osobnost: - rozvoj identity a autonomie osobnosti - socializace a adaptace na prostředí ve škole - poznávání přírodního, sociálního a kulturního prostředí 2. Podporovat rozšiřující aktivity školy: - logopedie - předplavecký výcvik - výuka anglického jazyka - výuka hry na flétnu 3. Vytvářet příznivé klima školy, budování jeho důvěryhodnosti a povědomí, stimulovat zájem o školu: - vytvářet pro děti podnětné prostředí - dobrý vztah učitelka - dítě - spolupráce s rodiči - prezence na veřejnosti - odborný růst zaměstnanců školy Řídící práce: 1. Zkvalitňovat připravenost ped. pracovníků na plnění výchovně vzdělávacích úkolů a cílů, práce dle stanovených cílů školy, zvyšovat odpovědnost za dosažené výsledky, zlepšovat podmínky pro jejich úspěšnou práci 2. Objektivně hodnotit pracovnice /os. příplatky, odměny/, rozvíjet příznivou atmosféru na pracovišti. Další vzdělávání ped. pracovníků: - studium odborné literatury - účast na školení, seminářích - důkladná práce s rám. programen, tyto poznatky zařazovat do své práce. Poskytovat dostupný vzdělávací materiál, umožnit účast na všech školeních. Technická a materiální úroveň skoly: - výměna podlahové krytiny v dolní třídě školy - instalace nového nábytku ve třídách - vymalování celé budovy - výměna krytů radiátorů ve třídách a ost. prostorách - nákup nových lůžkovin 18

19 Podtémata 1. podtéma: Chci poznat sám sebe. 2. podtéma: Nejsem sám na světě. 3. podtéma: Objevujeme svět. 4. podtéma: Nechci stát opodál. 5. podtéma: Žiji zdravě, žiji rád. 19

20 1. podtéma: Chci poznat sám sebe. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat se na budoucí role. Tematická část: To jsem já, moje tělo. Cílové kompetence: 1/1 - Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 2/2 - Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 4/6 - Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 - Poznáváním sebe vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, temperamentu, sklonech a schopnostech. 5/2 - Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 5/8 - Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 6/7 - Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Temetická část: Těším se do školy. Cílové kompetence: 3/2 Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 3/4 - Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako součást života. 4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. 5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 20

21 2. podtéma: Nejsem sám na světě. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných situací se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy. Tematická část: Hledám si nové kamarády. Cílové kompetence: 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků. 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat. 5/6 Komunikuje, dokáže se rozhodnout i v případě problémové situace. 6/1 Má vytvořeny základní návyky společenského chování. 6/2 - Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit se s dětmi i s dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. Tematická část: Přišel jsem na svět mezi své blízké. Cílové kompetence: 5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti, způsoby 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a odlišné způsoby chování. 21

22 3. podtéma: Objevujeme svět. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí poznávat vše, co ho obklopuje - ať živá a neživá příroda, pochopit souvislosti toho, co se kolem děje. Tematická část: Hrajeme si s Podzimníčkem. Cílové kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 7/1 Chce poznat své okolí, svět. 7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. Tematická část: Paní Zima kraluje, sněhulák se raduje. Cílové kompetence: 1/5 - Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Tematická část: Semínko se probouzí ze zimního spánku. Cílové kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce. Tematická část: Jé, narodilo se mláďátko... Cílové kompetence: 1/5 - Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/3 - Rozvíjí poznávací funkce a dovednosti. 7/8 - Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. Tematická část:zajímá mě všechno na světě. Cílové kompetence: 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 7/1 Chce poznávat své okolí a svět 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 22

23 4. podtéma: Nechci stát opodál. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace. Tematické části: Přišel k nám čert s Mikulášem Čas tajemného očekávání Přišel jsem si pro pomlázku Hrajeme si s pohádkou Cílové kompetence: 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 5/7 Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, plní je. 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba. 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. 7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 23

24 5. podtéma: Žiji zdravě, žiji rád. Prostřednictvím situací a plánovaných činností si dítě osvojuje zdravé životní návyky, učí se vážit si zdraví a života a pohodovou aktivitou dosáhnout duševní vyrovnanosti. Tematická část: Pomáhám, aby byla příroda zdravější /ekologie/ Cílové kompetence: 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. 4/2 Dovede označit svoje potřeby /tělesné, psychické, sociální, etické/, přizpůsobit jim své chování. Tematická část: Chci být jako rybička Cílové kompetence: 1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislostech na věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka /cigarety, alkohol, drogy, hra na automatech/. 1/2 - Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, duševním, a že tyto potíže mohou spolu souviset. 2/4 Chápe, že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 2/6 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. Tematická část: Pozor, jedou rychlá kola. Cílové kompetence: 4/3 Odhaluje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv špatný nebo dobrý na jeho zdraví. Tematická část: Hurá na prázdniny Cílové kompetence: 1/4 - Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka a přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. 24

25 Jak dosahujeme cílů Plán spolupráce MŠ a ZŠ Křenovice. 1. Návštěva učitelek předškolní třídy v 1. třídě ZŠ. Konzultace o úrovni připravenosti žáků na školu. Termín: říjen, odp. Orálková 2. Účast učitelek předšk. třídy při zápisu dětí do 1. třídy. Termín: leden, odp. učitelky dle možnosti 3. Seznámení s metodami práce v 1. třídě ZŠ. Odp. Orálková, všechny učitelky 4. Návštěva dětí předškolní třídy v 1. třídě ZŠ, účast ve vyučovací hodině, prohlídka školy a školní družiny. Termín: červen, odp. všechny učitelky Dále se obě školy účastní společných akcí - např. divadelní představení, dětský karneval, koncertní vystoupení, sportovní odpoledne. 25

26 Spolupráce s ostatními činiteli Rodinou: - oboustranná komunikace a informovanost - rodiče mohou kdykoliv navštívit MŠ - rodičovské schůzky odp. ved. MŠ - každodenní styk s rodiči odp. všechny učitelky - informovanost pomocí nástěnek a skříňky odp. - spolupráce v oblasti logopedie odp. vš. učitelky - společná návštěva kulturních akcí odp. ved. MŠ Dětskou lékařkou : - pokračovat v dobré spolupráci SPC: - pokračovat v poradenské činnosti konané 2x ročně v oblasti logopedie - dále spolupracovat s Mgr. S. Malou v oblasti logopedie 26

27 Plán kulturních a společenských akcí Termín: 1. Návštěva divadla Radost dle nabídky, odp. ved. MŠ 2. Návštěva divadla Bolka Polívky 3. Mikulášská nadílka prosinec, odp. Korábová 4. Návštěva výstavy Betlémů prosinec, odp. učitelky 5. Vánoční besídka pro rodiče prosinec, odp. učitelky 6. Účast na výstavě Betlémů, výrobky dětí 7. Předplavecký výcvik dle nabídky, odp. všechny učitelky 8. Divadelní představení v MŠ dle nabídky, odp. ved. MŠ 9. Koncerty, div. představení v MŠ Hrušky 10. Dárky ke Dni matek květen, odp. učitelky 11. Veřejné vystoupení ke Dni matek 12. Návštěva MŠ v Hruškách květen, odp. ved. MŠ 13. Den dětí, soutěže, cukrárna červen, odp. učitelky 14. Celodenní výlet červen, odp. ved. MŠ 15. Opékání špekáčků červen, odp. všichni zaměstnanci 16. Účast na výstavách v obci během roku, odp. všichni zam. 27

28 Plán pedagogických rad. Stálé body jednání: - kontrola plnění závěrů z minulé porady - informace z porad ved. pracovníků a porad vedení v ZŠ - informace ze vzdělávání učitelek - řešení aktuálních problémů denní praxe, závěry z hospitací a jejich zobecnění 1. porada: září - projednání plánů práce na šk. rok odp. ved. MŠ+učitelky - témata pro šk. rok - analýza min. šk. roku - příprava informační schůzky pro rodiče 2. porada:listopad - adaptace dětí v MŠ odp. učitelky - seznámení s výsledky návštěvy v 1. třídě ZŠ odp.orálková - průběžné výsledky výchovné práce, plnění zadaných úkolů odp. ved. MŠ+učitelky - příprava Mikulášské nadílky a Vánoční besídky - určení náhradních prací a dovolených o prázdninách odp. ved. MŠ 3. porada: únor - pololetní hodnocení výsledků výchovné práce odp, učitelky - výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ, návrhy na odklad odp. ved.učitelky - příprava karnevalu odp. učitelky - příprava dárků a vystoupení pro maminky odp. učitelky 28

29 - příprava jednodenního výletu odp. ved. MŠ 4. porada: červen - roční hodnocení výsledků výchovné práce odp. učitelky - plánování prázdninového provozu, prázdninových prací odp. ved. MŠ 29

30 Systém evaluace Jak budeme hodnotit: Hodnotí se po každém ukončení tematické části. Hodnotí vždy společně obě vyučující učitelky. Roční hodnocení práce provádí ved. učitelka. V každé třídě jsou uloženy diagnostické listy dětí. 30

31 Plán hospitační činnosti - promyšlený přístup v práci učitelky, organizace - připravenost učitelky /aktivizace, motivace/, bezpečnost práce při různých aktivitách - rozpracované, tematické části vycházející z ročního šk. plánu, tak, aby byly splněny všechny dané úkoly - efektivní působení na dítě, individuální přístup - vedení předplaveckého výcviku, připravenost, bezpečnost - vedení logopedické péče - zavedení nových ped. pracovníků do praxe Dále orientační vstupy zaměřené na: - jednání a vystupování učitelky - vztah učitelky k dětem - začlenění do kolektivu - soustavné působení a věnování dětem - individuální přístup k dětem - péče o duševní hygienu dětí, respektování zájmu potřeb dítěte - připravenost dětí do MŠ 31

32 Plán kontrolní činnosti Zápisy o pravidelných kontrolách jsou prováděny každý měsíc. Záznamy jsou vyhotoveny ve složce kontrol. Diagnostická činnost Záznamy o hodnocení dětí jsou uloženy v každé třídě u paní učitelky.. Tyto záznamy jsou prováděny průběžně, od počátku nástupu dítěte do MŠ. Záznamy jsou nepřístupné veřejnosti, jen rodičům dítěte. 32

33 Kriteria pro hodnocení a vzdělávání zaměstnanců Zásady jsou stanoveny na základě nařízení vlády č. 251/1992 Sb 7 odst. 1 Osobní příplatek je nenároková složka platu. Výše příplatku vychází z platných mzdových předpisů a metodických pokynů v rámci limitu přiděleného naší škole. Není přiznáván za běžné pracovní výsledky nebo činnost, která je náplní v dané profesi. Je přiznáván nad rámec běžných pracovních povinností, větší rozsah plnění úkolů. Slouží k postižení rozdílů v kvalitě práce. Vychází z plnění dílčích úkolů, které má každý zaměstnanec samostatně zadané. Celkově je hodnoceno: 1. Kvalita výchovně vzděl. práce, přístup k dětem, ind. výchova. 2. Odpovědný přístup k plnění zadaných úkolů, podnětnost pro ostatní. 3. Účast na akcích pořádaných školou. 4. Spolupráce s rodiči, veřejností 5. Kvalitní a systematická příprava na každodenní práci. 6. Pomoc při onemocnění, zastupování za nepřítomné. 7. Příkladné chování pro děti, laskavý vztah k dětem. Odměny: jsou navrhovány za plnění mimořádných úkolů, které zaměstnanec plní nad rámec své pracovní doby a svých povinností. Jedná se spíše o úkoly jednorázové povahy. 33

34 Aktivity školy Logopedická prevence: úkoly: 1. třída - zjistit poruchu výslovnosti nových dětí - osobní list dítěte - každý den zařazovat pomocí motivace dechové cvičení - hlasová cvičení - říkanky, písně, napodobování apod. - neustále upozorňovat děti, ale ne přehnaným způsobem na špatné vyslovení - pochvala - podněcovat děti k neustálému mluvení - individuální práce s dětmi během celého dne odpovídá: Korábová, Mazlová 2. třída: - v úvodu roku provést u všech dětí vyšetření sluchu a výslovnosti, vyhledat děti pro ILP a log. poradnu ve Slavkově - prodloužit výdechovou fázi zařazováním dechových cvičení - provádění gymnastiky mluvidel, docílit dobré pohyblivosti mluvidel - provádění sluchových cvičení, rozvíjet fonematické sluchové vnímání až ke schopnosti fonematické analýzy - průběžně rozvíjet aktivní slovní zásobu dětí odpovídá: Orálková, Kaloudová Předplavecký výcvik: - plánování a realizace je součástí třídních plánů odpovídá: všechny učitelky 34

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 23.10.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Zřizovatelem mateřské školy je město Holešov Ředitelka Mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb.,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz.

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz. Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz Provozní řád Zpracovaný v souladu s požadavky 7, odstavce 2, zákona č.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11 Školní řád Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11 Zápis Zápis do mateřské školy se provádí v měsíci dubnu, kdy je škola přístupna zákonným zástupcům a jejich dětem, k

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Stanovená kapacita MŠ: 185 dětí MŠ má 3 budovy : MŠ Národní, MŠ Řásnovka 2, MŠ Řásnovka 5, počet tříd : 8 Kapacita

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval Mifková Radmila, vedoucí vychovatelka ŠD Vydal RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy Školská rada schválila

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více