Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Mateřská škola Křenovice. Školní vzdělávací program. Čtyřlístek"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Mateřská škola Křenovice Školní vzdělávací program Čtyřlístek Vypracovala: Lenka Orálková, vedoucí učitelka MŠ Školská rada projednala dne:

2 Obsah výchovně vzdělávacího programu: Kdo jsme: charakteristika školy analýza seznam dětí materiální a hygienické podmínky režim dne seznam pracovníků MŠ rozvrh pracovní doby vnitřní řád školy provozní řád MŠ Kam jdeme: cíl MŠ dlouhodobé cíle MŠ temata pro splnění cílů Jak dosahujeme cílů: plán spolupráce MŠ se ZŠ spolupráce s ostatními činiteli plán společenských a kulturních akcí plán pedagogických porad Systém evaluace: plán hospitační činnosti plán kontrolní činnosti diagnostická činnost kriteria pro hodnocení a odměňování zaměstnanců aktivity školy 2

3 Analýza výchozího stavu Zápory: poznatky předáváme dětem více zprostředkovaně, málo praktické zkušenosti vybavení školní zahrady Klady: hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát při vstupu do školy je dětem věnován dostatek individuální péče pitný režim v průběhu celého dne denní řád je pravidelný, ale zároveň flexibilní respektují se potřeby dětí děti jsou vedeny k samostatnosti ve třídách je přátelská atmosféra kolektiv zaměstnanců funkčně spolupracuje plánování školy je funkční jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání MŠ spolupracuje se zřizovatelem a ostatními činiteli v předškolní třídě jsou zavedeny samoobslužné a postupné svačinky plnohodnotná strava 3

4 Seznam dětí - třída Kuřátka: 1. Veselka Pavel 2. Dostálová Kristýna 3. Matějková Zuzana 4. Zdražil Tomáš 5. Šebela Martin 6. Petržela Jiří 7. Hošek Robert 8. Formánková Žaneta 9. Doležalová Zuzana 10. Klofáč Adam 11. Slabá Tereza 12. Kratochvílová Lydie 13. Krejčí Michaela 14. Žouželová Adéla 15. Hák Richard 16. Gajda Jakub 17. Krauer Václav 18. Lázníčková Anna 19. Pospíšilová Kateřina 20. Šlesingerová Monika 21. Cenek Tomáš 22. Jurajda Šimon 23. Doubková Kateřina 24. Andrýsková Veronika 25. Pavlíková Patricie 26. Veselka Ondřej 27. Leová Tereza 28. Hegr Jiří 4

5 Seznam dětí - třída Motýlci: 1. Elsnerová Sára 2. Bartáková Karolína 3. Uher Jan 4. Jakubík Tomáš 5. Jandl Jakub 6. Štouračová Lucie 7. Málková Karolína 8. Jopek Dominik 9. Ondráček Marek 10. Elsnerová Marie 11. Hort Ondřej 12. Pflimpfl Radek 13. Paseková Sára 14. Jeřábek Filip 15. Hrabálek Pavel 16. Neufeld Denis 17. Tauberová Iva 18. Pešek Michal 19. Zourková Eva 20. Pospíšil Lukáš 21. Kosík Jindřich 22. Alexander Erik 23. Baráková Zuzana 24. Hamza Jiří 25. Michnová Alena 26. Ciesarová Monika 27. Kehmová Lucie 5

6 Charakteristika školy 1) MŠ Křenovice je s účinností od součástí Základní školy a Mateřské školy Křenovice, okres Vyškov. 2) Zřizovatel Obec Křenovice adresa Školní 535 Křenovice Právní forma Obec 3) Mateřská škola je dvoutřídní, v klidném prostředí, ale téměř v centru vesnice. Součástí je hospodářská budova, kde je kuchyně, sklady a prádelna. 4) Výše příspěvku na částečnou úhradu činí: 120,- Kč měsíčně 5) Vybavenost školy: od roku 2001 máme vybudovaná ve třídách hrací centra, která umožňují dětem samostatný a přehlednější výběr a volbu činností. Všechny hračky a pomůcky jsou uloženy v otevřených skříních, dobře dostupné dětem. Hračky a pomůcky jsou standartní. Od roku 2007 jsou v celé budově nová okna a v roce 2008 proběhla v horní třídě celková rekonstrukce od výměny podlahové krytiny po celkovou výměnu nábytku ve třídě a přilehlých prostorách. 6) Provozní doba školy je od hodin. 7) Počet zapsaných dětí je : 55 8) Počet pedagogických zaměstnanců: 4 9) Počet provozních zaměstnanců: 3 10) Škola pracuje podle požadavků a úkolů Kurikula podpory zdraví v MŠ. 6

7 Materiální a hygienické podmínky. MŠ je jednopatrová samostatná budova. V přízemí se nachází 1. třída se svým sociálním zařízením, šatnou a výdejnou stravy. V poschodí je 2. třída, která je řešena stejně jako třída v přízemí. U každé třídy je kabinet s pomůckami, šatna pro učitelky a sociální zařízení pro učitelky. Odpoledne se všechny děti schází po odpočinku a svačince v 1. třídě, kde setrvávají při odpoledních činnostech do odchodu dětí. Každá třída má přiměřené prostory, od r jsou zde vybudována centra podle činnosti. Skříně s pomůckami a hračkami jsou otevřené, dobře přístupné dětem. Děti mají přehled kde co je, a mohou si samy vybrat, kterou hračku či pomůcku chtějí. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě školy, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti. Okolo téměř celé MŠ je velmi dobře udržovaná školní zahrada, vybavená zahradním nářadím, pískovištěm a místností na hračky. Vedle této hračkárny je také letní WC pro děti. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná. Součástí MŠ je kuchyně, kde byla v r zrekonstruována a uvedena do chodu vzduchotechnika - odsávání par. Kotelna je od r přebudována na plynové vytápění školy. Součástí MŠ je soukromý byt. 7

8 Uspořádání dne v naší MŠ Provoz mateřské školy začíná v 6.30 a končí v hod Scházení dětí v jedné třídě školy Scházení dětí ve svých třídách Individuální péče o děti Příležitost k uplatnění spontánního pohybu a hře ve skupinkách, hře v koutcích, podněcování dětí k vlastní aktivitě Společné přivítání dne, kamarádů, ranní kruh Prolínání herních činností s částečně řízenými tělovýchovnými aktivitami Svačina formou výběru a sebeobsluhy - dle schváleného jídelníčku Didakticky zacílené činnosti /dle tématu v třídním vzdělávacím programu/ Příprava na pobyt venku Vedení dětí k samostatnosti, sebeobsluha při oblékání Pobyt venku, herní činnosti na zahradě MŠ, vycházky do okolí, seznamování s přírodou Oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti dětí. Začíná čas odpočinku Ukončení dopoledních činností dětí Čas vytýčený na pohádku, relaxaci Odpolední klid s respektováním individuálních potřeb dětí Starší děti - Klidové činnosti a příprava dětí na školu, 1x týdně výuka angličtiny, 1x týdně výuka hry na flétnu, Individuální logopedická péče, ind. práce dle plánů pro děti s odkladem Odpolední svačina Samostatné oblékání, hygiena, sebeobsluha Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, ind. práce s dětmi Odchod s doprovodem domů. S ohledem na prožitkové učení dětí je možno řízené činnosti měnit dle charakteru práce a přizpůsobení se dětem. Je ovšem nutné dodržovat vždy pitný režim a správné rozvržení doby jídla. 8

9 Seznam pracovníků MŠ Křenovice. Pedagogický sbor: Lenka Orálková vedoucí MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Bří Mrázků 591 Květoslava Korábová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Školní 656 Simona Kaloudová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Hostěrádky-Rešov 286 Marie Mazlová učitelka MŠ nar vzdělání SŠ bydliště Křenovice, Příční 86 9

10 Provozní zaměstnanci: Libuše Doležalová ved. kuchařka nar vyučena - zem. odb. učiliště školení - kuchařka bydl. Křenovice, Na Nivě 566 Drahomíra Mikulová uklízečka nar vyučena - tkadlena bydl. Křenovice, Školní 124 Jana Štefanová prac. stravování nar vzdělání: SŠ bydl. Hrušky 257 Stanislava Maděrová uklízečka nar vyučena - prodavačka bydl. Křenovice, Říční 92 10

11 Rozvrh pracovní doby - pedagogičtí zaměstnanci. Orálková Lenka - ved. MŠ ranní: odpolední: Po-Út: Po-Út: St-Pá: St-Pá: týdně 31 hodin Korábová Květoslava - učitelka ranní: odpolední: Po-Út: Po-Út: St-Pá: :St-Pá: týdně 31 hodin Mazlová Marie - učitelka ranní: odpolední: Po-Út:: Po-Út: St-Pá:: St-Pá: týdně 31 hodin Kaloudová Marie - učitelka ranní: odpolední: Po- Pá: Po-Út: St: Čt-Pá: týdně 31 hodin 11

12 Rozvrh pracovní doby - provozní zaměstnanci. Mikulová Drahomíra - uklízečka Po-Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek: Doležalová Libuše - kuchařka Po-Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek: Štefanová Jana - vedoucí stravování Po: Čt: týdně 10 hodin Maděrová Stanislava - uklízečka Po - Pá: týdně 40 hodin přestávka na odpočinek:

13 Vnitřní řád školy 1. Provoz MŠ je od hodin. 2. Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte, očkování a způsobilosti jeho zařazení do MŠ. Dále předloží čestné prohlášení, že jejich dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou. 3. Dítě, které nebude bez řádné omluvy docházet do MŠ po dobu delší 3 týdnů, bude z docházky vyřazeno. Rodič vodí dítě nejpozději do 8.15 hodin. 4. Rodiče předají dítě osobně paní učitelce. 5. Individuální pohovory rodičů s učitelkou jsou možné při příchodu nebo odvádění dětí. Rodiče mohou kdykoliv navštívit výchovnou práci s dětmi. 6. Rodiče pravdivě informují učitelky o zdravotním stavu dítěte /astma, alergie, užívání léků apod./ 7. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné ohlásit předem, nebo do 8.oo hod. téhož dne. K tomuto účelu slouží kniha uložená u každé třídy v šatně dětí. Není-li dítě řádně omluveno, jsou rodiče povinni uhradit stravné za první den nepřítomnosti nebo si mohou oběd vyzvednout v MŠ. 8. Úhrada za stravné se provádí hotově, dle rozpisu termínů plateb vyvěšených ve vývěsní skříňce. 9. Oblečení do MŠ: - pyžamo - mění se 1x za 14 dnů - papuče, vhodné oblečení pro hry ve třídě, kapesník - tepláková souprava + tenisky pro hry na školní zahradě 10. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby. 11. Odvádění dětí: Po obědě: hodin Po svačině: hodin Děti si odvádí zákonný zástupce, tj. rodiče. Odpoledne od hod.jsou všechny děti soustředěny v dolním pavilonu školy. 12. Placení příspěvku: Děti celodenní: - 120,-Kč/ měsíčně Příspěvek rodiče hradí současně se stravným u paní Štefanové. Další pokyny stanoví vnitřní předpis ZŠ. 13. Škola je dostatečně vybavena hračkami, pokud si dítě přinese hračku z domova, za poškození či 13

14 ztrátu škola neodpovídá. 14. Zápis dětí do MŠ: Provádí se pravidelně v měsíci březnu. Dítě je přijaté na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ ředitelkou školy. 15. MŠ pracuje podle požadavků a úkolů Kurikula podpory zdraví v MŠ. Tento řád je závazný pro všechny rodiče a zaměstnance školy. 14

15 Provozní řád mateřské školy 1. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, Křenovice MŠ - Bří. Mrázků 12, Křenovice tel.: Typ provozu: 2 třídy celodenní Stanovená kapacita : 60 dětí Provozní doba: hodin 2. Režimové požadavky Nástup dětí: od hod. Spontánní hra: dle ind. zájmu dětí co nejčastěji, dále viz režim dne Činnosti řízené pedagogem: ml. děti předšk. děti Sledování televize: minimální, velmi nepravidelné doba sledování - 30 min. Pohybové aktivity: v hernách, podlaha pokrytá koberci, děti mají dostatečný prostor Druhy pohybových aktivit - přirozený pohyb dítěte, motivovaná cvičení, cvičení s hudbou, dechová cvičení, relaxace, podrobněji viz. pracovní plány ve třídách Frekvence zařazení PH aktivit - co nejčastěji, místnosti jsou dostatečně větrány Pobyt venku: školní zahrada, údržbu zeleně zajišťuje školnice MŠ a školník ze ZŠ, údržbu pískoviště taktéž Délka pobytu venku: hod., odpoledne: od při teplém počasí až do odchodu dětí domů Odpočinek a spánek: hod. - je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí, /dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program místo odpočinku na lůžku/, donucovat děti ke spánku je nepřípustné - lehátka s lůžkovinami a pyžamy se uklízí po každém spaní do určených prostor Stravování: příprava stravy probíhá ve vlastní kuchyni MŠ - podávání svačin hod dopoledne, hod. odpoledne - systém podávání svačin je částečně samoobslužný, děti se obsluhují za nepatrné 15

16 pomoci učitelek, porce jídla si určují děti samostatně - časový odstup jednotlivých jídel činí max. 3 hod. Pitný režim: Přípravu a doplňování nápojů zajišťuje každý den ráno kuchařka MŠ. Nápoj mají děti k dispozici v pitných automatech po celý den, každé dítě má svůj hrníček se svou značkou. Druh nápoje podávaný k jídlu je zpravidla ovocný nebo bylinný čaj, ovocné a vitamínové džusy, mléčné nápoje. Otužování: je zařazeno v předplaveckém výcviku - sprchování. Dále opláchnutí po odpoledním odpočinku. Ozdravná opatření v MŠ: čištění zubů po obědě, každé dítě má svůj kartáček na zuby a kelímek. 3. Způsob nakládání s prádlem Výměna prádla: ručníky 1x týdně prostírání 1x týdně pyžama 1x za 14 dní lůžkoviny 1x měsíčně, při znečištění ihned Praní prádla: v prádelně MŠ /mimo pyžam/ Manipulace s prádlem: prádlo se ihned pere a mandluje - čisté prádlo je uloženo v uzavřených skříních, pravidelně větraných a dezinfikovaných 16

17 Kam jdeme Cíl mateřské školy Cílem MŠ je vytvořit pro dítě prostředí mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Rozvíjet osobnost samostatnou v základních lidských činnostech, schopnou se zapojit do společenství, v němž žije, která má osvojenou širokou škálu vědomostí a návyků, základních schopností a postojů odpovídající věku a možnostem dětí. Dítě, které bez zábran vyjadřuje své vlastní pocity, dítě spokojené. Tento cíl prolíná do všech oblastí života v MŠ. 17

18 Dlouhodobé cíle MŠ Výchovná práce: 1. Neustále zlepšovat a zvyšovat úroveň výchovy s cílem formovat všestranně vzdělanou a harmonicky rozvinutou osobnost: - rozvoj identity a autonomie osobnosti - socializace a adaptace na prostředí ve škole - poznávání přírodního, sociálního a kulturního prostředí 2. Podporovat rozšiřující aktivity školy: - logopedie - předplavecký výcvik - výuka anglického jazyka - výuka hry na flétnu 3. Vytvářet příznivé klima školy, budování jeho důvěryhodnosti a povědomí, stimulovat zájem o školu: - vytvářet pro děti podnětné prostředí - dobrý vztah učitelka - dítě - spolupráce s rodiči - prezence na veřejnosti - odborný růst zaměstnanců školy Řídící práce: 1. Zkvalitňovat připravenost ped. pracovníků na plnění výchovně vzdělávacích úkolů a cílů, práce dle stanovených cílů školy, zvyšovat odpovědnost za dosažené výsledky, zlepšovat podmínky pro jejich úspěšnou práci 2. Objektivně hodnotit pracovnice /os. příplatky, odměny/, rozvíjet příznivou atmosféru na pracovišti. Další vzdělávání ped. pracovníků: - studium odborné literatury - účast na školení, seminářích - důkladná práce s rám. programen, tyto poznatky zařazovat do své práce. Poskytovat dostupný vzdělávací materiál, umožnit účast na všech školeních. Technická a materiální úroveň skoly: - výměna podlahové krytiny v dolní třídě školy - instalace nového nábytku ve třídách - vymalování celé budovy - výměna krytů radiátorů ve třídách a ost. prostorách - nákup nových lůžkovin 18

19 Podtémata 1. podtéma: Chci poznat sám sebe. 2. podtéma: Nejsem sám na světě. 3. podtéma: Objevujeme svět. 4. podtéma: Nechci stát opodál. 5. podtéma: Žiji zdravě, žiji rád. 19

20 1. podtéma: Chci poznat sám sebe. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat se na budoucí role. Tematická část: To jsem já, moje tělo. Cílové kompetence: 1/1 - Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 2/2 - Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 4/6 - Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 - Poznáváním sebe vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, temperamentu, sklonech a schopnostech. 5/2 - Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 5/8 - Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 6/7 - Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Temetická část: Těším se do školy. Cílové kompetence: 3/2 Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 3/4 - Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako součást života. 4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. 5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 20

21 2. podtéma: Nejsem sám na světě. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných situací se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy. Tematická část: Hledám si nové kamarády. Cílové kompetence: 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků. 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat. 5/6 Komunikuje, dokáže se rozhodnout i v případě problémové situace. 6/1 Má vytvořeny základní návyky společenského chování. 6/2 - Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit se s dětmi i s dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. Tematická část: Přišel jsem na svět mezi své blízké. Cílové kompetence: 5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti, způsoby 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a odlišné způsoby chování. 21

22 3. podtéma: Objevujeme svět. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí poznávat vše, co ho obklopuje - ať živá a neživá příroda, pochopit souvislosti toho, co se kolem děje. Tematická část: Hrajeme si s Podzimníčkem. Cílové kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 7/1 Chce poznat své okolí, svět. 7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. Tematická část: Paní Zima kraluje, sněhulák se raduje. Cílové kompetence: 1/5 - Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Tematická část: Semínko se probouzí ze zimního spánku. Cílové kompetence: 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce. Tematická část: Jé, narodilo se mláďátko... Cílové kompetence: 1/5 - Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 3/3 - Rozvíjí poznávací funkce a dovednosti. 7/8 - Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. Tematická část:zajímá mě všechno na světě. Cílové kompetence: 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 7/1 Chce poznávat své okolí a svět 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 22

23 4. podtéma: Nechci stát opodál. Na základě pozorování, zkušeností, prožitků a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace. Tematické části: Přišel k nám čert s Mikulášem Čas tajemného očekávání Přišel jsem si pro pomlázku Hrajeme si s pohádkou Cílové kompetence: 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 5/7 Má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, plní je. 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba. 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. 7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 23

24 5. podtéma: Žiji zdravě, žiji rád. Prostřednictvím situací a plánovaných činností si dítě osvojuje zdravé životní návyky, učí se vážit si zdraví a života a pohodovou aktivitou dosáhnout duševní vyrovnanosti. Tematická část: Pomáhám, aby byla příroda zdravější /ekologie/ Cílové kompetence: 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. 4/2 Dovede označit svoje potřeby /tělesné, psychické, sociální, etické/, přizpůsobit jim své chování. Tematická část: Chci být jako rybička Cílové kompetence: 1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislostech na věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka /cigarety, alkohol, drogy, hra na automatech/. 1/2 - Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, duševním, a že tyto potíže mohou spolu souviset. 2/4 Chápe, že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu. 2/6 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti. Tematická část: Pozor, jedou rychlá kola. Cílové kompetence: 4/3 Odhaluje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv špatný nebo dobrý na jeho zdraví. Tematická část: Hurá na prázdniny Cílové kompetence: 1/4 - Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka a přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. 24

25 Jak dosahujeme cílů Plán spolupráce MŠ a ZŠ Křenovice. 1. Návštěva učitelek předškolní třídy v 1. třídě ZŠ. Konzultace o úrovni připravenosti žáků na školu. Termín: říjen, odp. Orálková 2. Účast učitelek předšk. třídy při zápisu dětí do 1. třídy. Termín: leden, odp. učitelky dle možnosti 3. Seznámení s metodami práce v 1. třídě ZŠ. Odp. Orálková, všechny učitelky 4. Návštěva dětí předškolní třídy v 1. třídě ZŠ, účast ve vyučovací hodině, prohlídka školy a školní družiny. Termín: červen, odp. všechny učitelky Dále se obě školy účastní společných akcí - např. divadelní představení, dětský karneval, koncertní vystoupení, sportovní odpoledne. 25

26 Spolupráce s ostatními činiteli Rodinou: - oboustranná komunikace a informovanost - rodiče mohou kdykoliv navštívit MŠ - rodičovské schůzky odp. ved. MŠ - každodenní styk s rodiči odp. všechny učitelky - informovanost pomocí nástěnek a skříňky odp. - spolupráce v oblasti logopedie odp. vš. učitelky - společná návštěva kulturních akcí odp. ved. MŠ Dětskou lékařkou : - pokračovat v dobré spolupráci SPC: - pokračovat v poradenské činnosti konané 2x ročně v oblasti logopedie - dále spolupracovat s Mgr. S. Malou v oblasti logopedie 26

27 Plán kulturních a společenských akcí Termín: 1. Návštěva divadla Radost dle nabídky, odp. ved. MŠ 2. Návštěva divadla Bolka Polívky 3. Mikulášská nadílka prosinec, odp. Korábová 4. Návštěva výstavy Betlémů prosinec, odp. učitelky 5. Vánoční besídka pro rodiče prosinec, odp. učitelky 6. Účast na výstavě Betlémů, výrobky dětí 7. Předplavecký výcvik dle nabídky, odp. všechny učitelky 8. Divadelní představení v MŠ dle nabídky, odp. ved. MŠ 9. Koncerty, div. představení v MŠ Hrušky 10. Dárky ke Dni matek květen, odp. učitelky 11. Veřejné vystoupení ke Dni matek 12. Návštěva MŠ v Hruškách květen, odp. ved. MŠ 13. Den dětí, soutěže, cukrárna červen, odp. učitelky 14. Celodenní výlet červen, odp. ved. MŠ 15. Opékání špekáčků červen, odp. všichni zaměstnanci 16. Účast na výstavách v obci během roku, odp. všichni zam. 27

28 Plán pedagogických rad. Stálé body jednání: - kontrola plnění závěrů z minulé porady - informace z porad ved. pracovníků a porad vedení v ZŠ - informace ze vzdělávání učitelek - řešení aktuálních problémů denní praxe, závěry z hospitací a jejich zobecnění 1. porada: září - projednání plánů práce na šk. rok odp. ved. MŠ+učitelky - témata pro šk. rok - analýza min. šk. roku - příprava informační schůzky pro rodiče 2. porada:listopad - adaptace dětí v MŠ odp. učitelky - seznámení s výsledky návštěvy v 1. třídě ZŠ odp.orálková - průběžné výsledky výchovné práce, plnění zadaných úkolů odp. ved. MŠ+učitelky - příprava Mikulášské nadílky a Vánoční besídky - určení náhradních prací a dovolených o prázdninách odp. ved. MŠ 3. porada: únor - pololetní hodnocení výsledků výchovné práce odp, učitelky - výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ, návrhy na odklad odp. ved.učitelky - příprava karnevalu odp. učitelky - příprava dárků a vystoupení pro maminky odp. učitelky 28

29 - příprava jednodenního výletu odp. ved. MŠ 4. porada: červen - roční hodnocení výsledků výchovné práce odp. učitelky - plánování prázdninového provozu, prázdninových prací odp. ved. MŠ 29

30 Systém evaluace Jak budeme hodnotit: Hodnotí se po každém ukončení tematické části. Hodnotí vždy společně obě vyučující učitelky. Roční hodnocení práce provádí ved. učitelka. V každé třídě jsou uloženy diagnostické listy dětí. 30

31 Plán hospitační činnosti - promyšlený přístup v práci učitelky, organizace - připravenost učitelky /aktivizace, motivace/, bezpečnost práce při různých aktivitách - rozpracované, tematické části vycházející z ročního šk. plánu, tak, aby byly splněny všechny dané úkoly - efektivní působení na dítě, individuální přístup - vedení předplaveckého výcviku, připravenost, bezpečnost - vedení logopedické péče - zavedení nových ped. pracovníků do praxe Dále orientační vstupy zaměřené na: - jednání a vystupování učitelky - vztah učitelky k dětem - začlenění do kolektivu - soustavné působení a věnování dětem - individuální přístup k dětem - péče o duševní hygienu dětí, respektování zájmu potřeb dítěte - připravenost dětí do MŠ 31

32 Plán kontrolní činnosti Zápisy o pravidelných kontrolách jsou prováděny každý měsíc. Záznamy jsou vyhotoveny ve složce kontrol. Diagnostická činnost Záznamy o hodnocení dětí jsou uloženy v každé třídě u paní učitelky.. Tyto záznamy jsou prováděny průběžně, od počátku nástupu dítěte do MŠ. Záznamy jsou nepřístupné veřejnosti, jen rodičům dítěte. 32

33 Kriteria pro hodnocení a vzdělávání zaměstnanců Zásady jsou stanoveny na základě nařízení vlády č. 251/1992 Sb 7 odst. 1 Osobní příplatek je nenároková složka platu. Výše příplatku vychází z platných mzdových předpisů a metodických pokynů v rámci limitu přiděleného naší škole. Není přiznáván za běžné pracovní výsledky nebo činnost, která je náplní v dané profesi. Je přiznáván nad rámec běžných pracovních povinností, větší rozsah plnění úkolů. Slouží k postižení rozdílů v kvalitě práce. Vychází z plnění dílčích úkolů, které má každý zaměstnanec samostatně zadané. Celkově je hodnoceno: 1. Kvalita výchovně vzděl. práce, přístup k dětem, ind. výchova. 2. Odpovědný přístup k plnění zadaných úkolů, podnětnost pro ostatní. 3. Účast na akcích pořádaných školou. 4. Spolupráce s rodiči, veřejností 5. Kvalitní a systematická příprava na každodenní práci. 6. Pomoc při onemocnění, zastupování za nepřítomné. 7. Příkladné chování pro děti, laskavý vztah k dětem. Odměny: jsou navrhovány za plnění mimořádných úkolů, které zaměstnanec plní nad rámec své pracovní doby a svých povinností. Jedná se spíše o úkoly jednorázové povahy. 33

34 Aktivity školy Logopedická prevence: úkoly: 1. třída - zjistit poruchu výslovnosti nových dětí - osobní list dítěte - každý den zařazovat pomocí motivace dechové cvičení - hlasová cvičení - říkanky, písně, napodobování apod. - neustále upozorňovat děti, ale ne přehnaným způsobem na špatné vyslovení - pochvala - podněcovat děti k neustálému mluvení - individuální práce s dětmi během celého dne odpovídá: Korábová, Mazlová 2. třída: - v úvodu roku provést u všech dětí vyšetření sluchu a výslovnosti, vyhledat děti pro ILP a log. poradnu ve Slavkově - prodloužit výdechovou fázi zařazováním dechových cvičení - provádění gymnastiky mluvidel, docílit dobré pohyblivosti mluvidel - provádění sluchových cvičení, rozvíjet fonematické sluchové vnímání až ke schopnosti fonematické analýzy - průběžně rozvíjet aktivní slovní zásobu dětí odpovídá: Orálková, Kaloudová Předplavecký výcvik: - plánování a realizace je součástí třídních plánů odpovídá: všechny učitelky 34