v Daèicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "30. 5. 2004 v Daèicích"

Transkript

1 O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE POSTŘEHY ROZHOVORY HUMOR NĚCO ODJINUD NĚCO Z INTERNETU VÝBĚR Z KNIH OZNÁMENÍ NĚCO PRO NEJMENŠÍ str. 2 Nová kaple Matky Boží Maria, po Bohu ta nejprvnější Ježíš ji nám svěřil za Matku a Církev po celou dobu svého trvání k ní zaujímá postoj dítěte, které ji potřebuje. Kardinál Meisner nám jednou říkal, že nemá strach o křesťana, který vedle Ježíše uctívá i Pannu Marii a k ní se modlí. Takový věřící nemůže ztratit víru a jednou i nebe. Můžete si také přečíst jeho Meditace o Panně Marii, kde se mimo jiné zamýšlí nad obrazem Mariiným, který je řecky nazýván Hodegetria, průvodkyně na cestě. Je pojmenován podle byzantského kostela v Istanbulu, který stál na trase karavan. Než se tito vůdci karavanských skupin vydali na cestu nebezpečnou pouští, předstoupili před tento mariánský obraz a vyprošovali si Boží požehnání. Na obraze Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou na něho ukazuje. Udává směr cesty. Tato mariánská ikona je vlastně namalovanou prosbou: Obrať, co jde špatným směrem! Maria není cestou, protože jenom od Krista přijímáme jeho výrok: Já jsem cesta, pravda a život. (J 14,6) Ona ovšem na té cestě je přítomna a opakuje, co řekla na svatbě v Káni: Udělejte všechno, co vám řekne! (J 2,5) Na faře máme podobný obraz, kde Maria také ukazuje na Krista, ale i Ježíš ukazuje. Jeho ruka nesměřuje k Matce, ale do prostoru, někam dál. Určitě ukazuje k Otci od kterého vyšel a k němu se vrátil. Maria nechce nic jiného, nikam jinam nás nevede. Kolínský kardinál se zamýšlí nad Mariinou rukou, vedením. Píše: Tomu, kdo se zbožně modlí růženec, je pomocná ruka Panny Marie blízko... ona nás zachraňuje a nese. Když už se všechno zřítilo, každá opora selhala, pak je to právě tato ruka, které se s útěchou můžeme odevzdat, jako náš Pán na kříži Otče do Tvých rukou poroučím svého ducha. Kdo ví, že je takto nesen, pro toho je vše snesitelné... Jeden věřící z minulé farnosti mi psal o své nemoci, která zasáhla nejenom jeho, ale prožívala to s ním celá rodina. Nebylo jednoduché podívat se nemoci do tváře, jak podotkl. Po operacích a terapiích se situace uklidnila. Teprve později si všiml, že všechny důležité dny se odehrály na mariánské svátky. Řekl si: Maria, ty mě přece provázíš, ty mě chráníš a posiluješ a já to pro bolest a strach neviděl. Tak mě napadá, milí čtenáři, že budeme muset kontrolovat svůj duchovní zrak, požádat božského Lékaře, aby nám předepsal brýle a mé vidění aby se zostřilo a vyjasnilo. Jenom se podívejme kolem sebe, kolik lidí potřebuje pro svůj tělesný zrak dioptrickou pomůcku. Na konci tohoto zamyšlení bych poprosil: Oroduj za nás, Svatá Boží Rodičko! otec Jaroslav str. 6, 7 Výroèí otce Jaroslava Co asi odpoví? Pavel Kamír Dne 15. července oslaví náš duchovní správce otec Jaroslav Pezlar své abrahámoviny. Při této příležitosti mu děkujeme za jeho práci s dětmi a mládeží, za návštěvy nemocných, za příklad žité víry a věrnosti v povolání. Do dalších let mu přejeme a vyprošujeme pevné zdraví, vše potřebné k jeho službě a hojnost Božího požehnání. jménem farníků Dačic a Třebětic redakce FL Prostřednictvím Farních listů bychom rádi poblahopřáli otci Pezlarovi k jeho narozeninám a poděkovali mu za jeho pravidelné návštěvy nás starších. farnice z Pečovatelského domu v Dačicích O rodinì s Janem Pavlem II. Výňatek z dokumentu O úkolech křesťanské rodiny v současném světě z roku Římská synoda Rodinné společenství je v dnešní době ovlivňováno hlubokými, závažnými a prudkými změnami, píše papež. Protože si je církev vědoma, že manželství a rodina patří k nejcennějším statkům lidstva a poněvadž blaho společnosti i církve je úzce spojeno s příznivou rodinnou situací, konala se od 26. září do 28. října 1980 v Římě biskupská synoda na toto téma. Na závěr rokování předali synodální otcové papeži seznam návrhů s žádostí o jejich zpracování. (úvod) Směsice světla a tmy Situace, v jaké se dnes nalézá rodina, říká se v dokumentu, má v sobě stránky kladné i záporné Na jedné straně si je člověk stále více vědom osobní svobody, věnuje větší pozornost kvalitě mezilidských vztahů v manželství, povznesení důstojnosti ženy, odpovědnému rodičovství a výchově dětí. Ale na druhé straně je tu rostoucí počet rozvodů a následné nové soužití i u věřících, velice rozšířené zlo potratu, stále hojnější užívání sterilizace, odmítání mravních norem pro lidské a křesťanské uplatňování sexuality v manželství. (I.kap) Boží plán Při řešení problémů rodiny je třeba náležité moudrosti a papež v této souvislosti cituje dokument II. vatikánského koncilu Radost a naděje: Náš věk moudrost potřebuje víc než minulé století Budoucí osud světa je v nebezpečí, nevyvstanou-li lidé skutečně moudří, neboť, jak prohlásil Pavel VI.: Každý útok na základní hodnoty rodiny, ať jde o erotizmus nebo násilí, o obhajobu rozvodu nebo o asociální chování mládeže, je vždycky také útokem na pravé dobro člověka. (čl. 76) Dnešní manželství a rodinu ohrožují mimo jiné špatné chápání pojmu svobody a nespravedlnost pocházející z hříchu. Papež vyzývá k růstu v lásce cestou výchovy člověka. Při poznávání podmínek, za kterých dnes rodiny žijí, se naskýtá zvlášť důležitá úvaha: Nezřídka se dnes muži a ženě při jejich upřímném a důkladném hledání odpovědí na denní vážné problémy manželského a rodinného života nabízejí názory a návrhy, které jsou sice lákavé, ale přece různým způsobem poškozují pravdu a důstojnost lidské osoby. Tyto nabídky jsou často podporovány silnou a rozvětvenou sítí sdělovacích prostředků, které obratně a nepozorovaně ohrožují svobodu a schopnost objektivního úsudku. (II.kap.) Rodino, staň se tím, čím jsi Úkolem křesťanské rodiny je stávat se čím dál tím víc společenstvím života a lásky Bez lásky nemůže rodina jako osobní společenství žít, růst a uskutečňovat se. Prvním společenstvím v rodině jsou manželé spojeni poutem lásky, v němž muž a žena už nejsou dva, nýbrž jeden a které má své pokračování na straně 5 ZPRÁVY na STRANĚ 2 Kořeny zarostlý odpad Druhá etapa opravy varhan Cínová křtitelnice Kaple v Řečici Lipolecký kostel V Telči Mše svaté v Kostelním Vydří Komorní koncert

2 FARNÍ LISTY - Dačická farnost vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 23. čísla 16. července číslo vyjde 1. srpna 2004 redakce Hanka Neužilová - h Bc. Lenka Korbelová - tes Petr Křížek - kří, Antonín Štěpánek - aš, Miloslav Tůma - T, Marian Štumar - maš stálí spolupracovníci otec Jaroslav Pezlar Marie Marečková - mm Lada Nejedlá (kresby) korektury Antonín Štěpánek rozhovory Antonín Štěpánek - mobil: vydavatel Marian Štumar - mobil: a web distribuce Dačice, Kostelní Vydří a Třebětice INFORMACE Fara Dačice - otec Jaroslav Pezlar tel.: , mobil: Mše svaté v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v 8.00, v sobotu v a v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00, v pátek v 18.00, v sobotu v 7.00 a v neděli v Společenství mladých - každý pátek od hodin na faře v Dačicích Jezulátka - každou sobotu od do hodin setkání dětí od 4 do 12 let na faře v Dačicích (informace - Radka Žaloudková, Hanka Neužilová a Maruška Marečková) OBSAH TIRÁŽ Slovo otce Jaroslava Výročí otce Jaroslava O rodině s Janem Pavlem II. Zprávy Katolický dům informuje Nová kaple Matky Boží Příspěvek Sčítání věřících Pouť veřejných činitelů Modlitba sv. otce Jana Pavla II. Jáhenské svěcení v Brně Bohoslovci přijedou do Brna Článek odjinud - Věřím ve sv. církev Program poutí v K. Vydří Mariánské první soboty Anselm Grün v Brně Katecheze - 8. přikázání O rodině s Janem Pavlem II. - pokr. Pohřby Filmový klub - program Přečtěte si - P. Josef Koláček SJ Rozumím tomu - METROPOLITA Nevešlo se do vtipů Pro smích Co asi odpoví? - Pavel Kamír Víra a internet - Svědectví aspirantky Co asi odpoví? - Pavel Kamír - pokr. Rozumy a vtipy Koutek pro děti ZPRÁVY Kořeny zarostlý odpad u farního kostela v Dačicích byl po Velikonocích vykopán a kameninové roury v délce 2 m nahrazeny plastikovými. Tak je odpad z okapu u vchodu do kaple opět funkční. Druhá etapa opravy varhan farního kostela sv. Vavřince v Dačicích započala na přelomu dubna a května. Cínová křtitelnice z dačického farního kostela byla odvezena na plánovanou restauraci. Oprava věže probíhá u dolního kostela ve stejnojmenném Vydří. Nový krov, na nějž dříví věnovala obec v roce 2002 a který zhotovilo Řemstavo Dačice, pokryje měděný plech. Náklady na celkovou rekonstrukci věže včetně omítek ve výši ,- Kč z části uhradí dotace ministerstva kultury. Kaple v Řečici prochází celkovou rekonstrukcí. Od roku 1998 byla vyměněna okna, provedeno odvlhčení kostela, firma Seto Dačice zhotovila novou elektroinstalaci. V letošním roce provádí Stasman Jemnice vnitřní a venkovní omítky a K. Bártů z K. Vydří postavil nový krov na věži. V plánu jsou i nové lavice. Lipolecký kostel sv. Lamberta dostává poté, co došlo k osazení okapů, sanační omítku na odstranění vlhkosti po celém obvodu interiéru do výšky cca 2 m. Vchod osadil umělecký kovář pan Leupold z Dačic kovanou mříží za ,- Kč. V Telči sloužil o svatovojtěšské pouti mši sv. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář diecéze. Mše svaté v Kostelním Vydří budou v měsíci červenci a srpnu každou neděli v 8 00 a v hodin. Komorní koncert v refektáři karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří se uskuteční v sobotu 19. června 2004 v hodin. Účinkují: Kamila Kružíková - mezzosoprán, Maria Steinkogler (Rakousko) - housle, Vlastimil Burkart - klavír. Vstupné dobrovolné. T A Katolický dùm informuje Výroční schůze Na Květnou neděli byla svolána spolková výroční schůze. Úderem 15 hodiny uvítal přítomné předseda Ing. Neužil a přednesl zprávu o činnosti za poslední rok. Poté vystoupil M. Tůma s pokladní správou a I. Svobodová přečetla zprávu revizní komise. S přehledem o provozu kina seznámil přítomné jeho vedoucí Josef Novák. Nato se slova ujal Z. Havlík s informacemi o sportu. Následovala diskuse, v níž předseda KDU-ČSL Ing. Jelínek poděkoval za spolupráci spolku s Lidovým sdružením při pořádání akcí v kinosále. Dále členové otevřeli otázku možné obnovy bývalé tělocvičny. Reakcí na tuto debatu se stalo usnesení, které pověřuje výbor spolku dokončit projektovou dokumentaci k rekonstrukci 2. nadzemního podlaží domu čp. 49 a následně rekonstrukční práce provést s tím, že poté má být zpracována projektová dokumentace ke spolkovému domu, z níž má zároveň vyplynout postup a priority prací na tomto objektu. Výroční schůzi zakončilo malé občerstvení. Rada města vzala na své 35. schůzi dne na vědomí hospodaření kina za rok Ztráta činila ,- Kč. Odehrálo se 158 představení s průměrnou návštěvností 56 diváků. Filmový klub 25 promítání s 28 diváky. (zdroj: internetové stránky města) O Svátku matek uspořádal spolek kulturní odpoledne, na němž nechyběli nejmenší z mateřské školky Sokolská pod vedením paní Baštářové a Břečkové, hezké písničky v podání dua Triangl (J. Šeda a P. Křížek), paní Koukalová přednesla báseň Jarní a vystoupil rovněž L. Štěpán s harmonikou a ukázkami ze své básnické tvorby. Závěrečné kouzelnické číslo (M. Tůma) naladilo návštěvníky na malé občerstvení podávané v přísálí ostřílenými gastronomy (Z. Havlíkem a P. Piáčkem). T B Nová kaple Matky Boí příspěvek doplněn po uzávěrce Dokončenou kapli Matky Boží při kostele sv. Antonína v Dačicích požehnal 19. května brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Slavnosti se zúčastnil telečský děkan P. Alois Pernička doprovázený kaplanem P. Tomášem Holcnerem, převor karmelitánského kláštera v K. Vydří P. Benedikt Križan, O.Carm., farář ze Studené P. Stanislav Forst a dačický farář P. Jaroslav Pezlar. V promluvě biskup Vojtěch připomenul, že se máme otvírat milostem Ducha sv., zmínil se o zápasech duchovního života a vybídl přítomné k opravdovosti života z víry, aby o nás platila biblická slova pronesená Hospodinem na adresu Izraele: Proslavím se tebou. Po závěrečném Te Deum poděkovala za očividně zářící sestry matka představená sestra Marie Amáta od Bolestné Matky, OCD všem, kteří byli zrodu tohoto díla nápomocni, ať modlitbou, financemi či vlastní prací. Poté předstoupil zástupce prováděcí firmy Starkon pan Kovář a ocenil vzájemnou spolupráci se sestrami, neboť budování takového díla podle jeho slov vyžadovalo Mons. Vojtěch Cikrle při promluvě; foto: T oboustranné ohledy. V souvislosti s otevřením kaple dojde od pondělí ke změnám v pořadu bohoslužeb ve všední dny v kostele sv. Antonína: Po Čt 7.00 hod., Pá hod., So 7.00 hod. T Pøíspìvek Neustále Vás vyzýváme k reakcím na FL. A právě pan Jára Habr z Malého Pěčína zareagoval tím, že nám předložil svou tvorbu křesťanských písní a básní. Není v našich silách zveřejnit vše, ale věříme, že Vás alespoň občas potěšíme drobností s označením. Tentokrát najdete báseň Medugorje (text písně) na straně 4. Panu Habrovi děkujeme. maš

3 Sèítání vìøících 2004 O druhé velikonoční neděli se na nás obrátil biskup Vojtěch s prosbou, abychom poskytli jemu i biskupské konferenci některé údaje pro získání jednotného přehledu o všech českých a moravských diecézích. Při sčítání lidu se v roce 2001 přihlásilo z celkového počtu obyvatel jako věřících osob, což je 32,1%. Podíl vyznání je následující: Sčítání proběhlo po všech nedělních bohoslužbách pomocí sčítacích lístků. Jak jsme dopadli my? V Dačicích se vybralo celkem 547 lístků. První graf ukazuje počet přítomných věřících rozdělených na muže a ženy a pro porovnání jsou uvedeny i údaje z prvního sčítání v roce Je zde úbytek 66 osob. Stejný graf je pro Třebětice, kde počet 95 lístků se o jeden zvýšil. Z uvedeného rovněž vyplývá, že v kostelních lavicích je převaha žen. Dva grafy umístěné vpravo sledují věkové rozložení farníků. Zde je především patrno, že v Třeběticích je přes polovinu (!) farníků nad 60 let. A na co bychom stačili z vlastních kapes? Z koláče je zřejmé, že je nás pouze 1/3 ekonomicky silných. T, grafy Kří + Maš, ČBK tiskové střediso D Pou veøejných èinitelù pozvánka V neděli se pod záštitou Otce arcibiskupa mons. Jana Graubnera uskuteční v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce již Druhá pouť veřejných činitelů. Otec arcibiskup Jan Graubner bude též hlavním celebrantem. Smyslem pouti je připomenutí si významu veřejných činitelů pro společnost, jejich povolání ke službě a odpovědnosti. Slavnostní mši svatou bude Otec arcibiskup sloužit v hodin. Pouť se koná při příležitosti svátku světce, který sloužil Bohu na vládní úrovni, Thomase Mora (22. 6.). Thomas More dokázal svědčit až k mučednické smrti O nezcizitelné důstojnosti svědomí (Jan Pavel II). Tento světec byl vyhlášen za patrona představitelů vlád a politiků. Prosím vyzvěte k účasti na této pouti představitele politického života ve svém okolí. Zástupce státní správy, veřejné správy, zastupitele obcí. Kontakty pro ověření: Římskokatol. farnost Svatý Kopeček, nám. Sadové 1, Olomouc, tel: Olomoucké arcibiskupství, sekretář Mgr. Petr Gatnar, tel.: Poslanecká kancelář Tomáše Kvapila, asistent Zdislav Havran, mobil: Zdislav Havran asistent poslance T. Kvapila zdroj: Ing. M. Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského E Jáhenské svìcení v Brnì Modlitba sv. otce J. Pavla II. za rodinu Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují. Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny procházejí. A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země. Skrze Krista, našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen. zdroj: Ing. M. Jandlová, tisková mluvčí viskupství brněnského Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělí letos v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně jáhenské svěcení šesti kandidátům, a to v sobotu 19. června od 9.00 hodin. Bohoslovci, kteří přijmou jáhenské svěcení, jsou z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: David Ambrož (*1974) z Brna, Jaromír Gargoš (*1978) z Milešovic (farnost Otnice), Martin Grones (*1975) z Hrušovan nad Jevišovkou, Marián Kalina (*1976) ze Žiliny (SR), Michael Mareš (*1976) z Brna a Josef Rybecký (*1979) z Ivaně. Dva bohoslovci brněnské diecéze, kteří ukončí svá studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě, přijmou jáhenské svěcení o měsíc později v sobotu 17. července v hodin Mgr. Jindřich Čoupek (*1973) z Brna a Ing. Pavel Svoboda (*1974) z Jedovnic. zdroj: Ing. M. Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského F upoutávka Na nástěnce u sv. Vavřince můžete zjistit pravidelné nedělní mše sv. v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Bohoslovci pøijedou do Brna V Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci se na kněžské povolání připravuje 20 kandidátů brněnské diecéze. Ti přijedou na pozvání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho do Brna, aby se ve čtvrtek 3. června v katedrále sv.petra a Pavla modlili za kněžské semináře a za to, aby se v nich povolání ke kněžství upevňovala a dozrávala. Od zahájení tradice v Jubilejním roce 2000 jsou do katedrály na Petrově zváni věřící každý první čtvrtek v měsíci, aby podle přání biskupa Cikrleho společně prosili za mír a za nová povolání k manželství, kněžství a k zasvěcenému životu. Pro každý měsíc je vyhlášený konkrétní úmysl. Bohoslužbě předchází výstav Nejsvětější svátosti od hodin s možností soukromé adorace, v hodin následuje společná adorace, kterou tentokrát povedou právě brněnští bohoslovci, kteří budou asistovat také při bohoslužbě v hodin. Poté jsou svým biskupem pozváni na přátelské posezení v biskupské rezidenci. G zdroj: Ing. M. Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského

4 Èlánek odjinud OKNO do života ostravsko-opavské diecéze (03/2004) Věřím ve svatou církev Církev se už totiž na zemi vyznačuje opravdovou svatostí, třebaže nedokonalou. (Katechismus Katolické církve čl. 825) Není snadné uvěřit, že je církev svatá. Vždyť ji tvoří obyčejní lidé, kteří stále klopýtají a padají do hříchů. Seznamujeme-li se s církevními dějinami, býváme zarmouceni, když se dovídáme o různých nedobrých skutcích, kterých se křesťané dopustili, ať to byli prostí lidé nebo kněží i biskupové, ba i papežové. Křesťané škodili sobě navzájem a provinili se i proti těm, kdo žili mimo církev. Dnes se objevují slova omluvy papeže za některá jednání a chování katolíků, která byla zcela proti duchu evangelia. A není to jen věc minulosti. Hřešíme i v přítomnosti, jsme slabí a nežijeme dokonale a svatě, jak nás Bůh vybízí: Buďte svatí, neboť já jsem svatý (Levit 11,44). Přes toto poznání vyznáváme víru v jednu svatou církev. Svatý je její zakladatel Ježíš Kristus. On hlava církve je bez chyby a nedokonalosti. Ježíš posvěcuje svou církev, spojuje ji se sebou a naplňuje Duchem svatým. Tak se stává církev svatým Božím lidem. Církev se stará, aby byli lidé posvěceni. Jen v církvi je plnost prostředků spásy, jen v ní se udělují svátosti dávající milost těm, kdo je přijímají. Církev je tedy zároveň svatá i potřebující očišťování, pokání a obnovu. Podobá se poli, na kterém roste pšenice spolu s plevelem. To, co církev učí, je svaté a ti, kdo se řídí tímto učením, docházejí ke svatosti života. Svatý je každý, kdo žije v milosti posvěcující. Jsou lidé, kteří stále jen kritizují jednání druhých, ale sebe šetří. Pán Ježíš radí, že máme nejprve vytáhnout trám ze svého oka, než budeme vytahovat třísku z oka svého bratra. Každý tedy máme se zdokonalováním začít od sebe. Tak postupoval sv. František z Assisi. Pozoroval, že mnozí žijí příliš světsky, myslí na Program poutí v K. Vydøí Malá pouť Ne mše sv. v 8 00 a v Kněžská pouť Pá mše sv.v 8 00 v konceleb. s otcem biskupem Velká pouť So mše sv , adorace Ne mše sv. v 7 00, 8 00, 9 30 a v 11 00, svátostné požehnání Srpnová pouť Ne mše sv. v 8 00 a v Říjnová pouť Ne mše sv. v 8 00 a v Mariánské první soboty 5. června 3. července 7. srpna 4. září zdroj: P. Gorazd, O.Carm. 2. října 6. listopadu 4. prosince Průběh: růženec, mše svatá, mariánské litanie, adorace, svátostné požehnání zdroj: P. Gorazd, O.Carm. bohatství a rozmnožují majetky. I církevní hodnostáři tomu podlehli. František však, místo aby jim to ostře vytýkal, se snažil raději sám žít chudě podle evangelia. Jeho dobrý příklad udělal mnohem více pro nápravu druhých, než by dokázalo napomínání. Někdy vyhledáváme jen to nedokonalé, nedobré a hříšné a to připomínáme a zdůrazňujeme. Stane-li se něco v církvi, co se dá napadnout, kritizovat a odsoudit, hned to bývá v novinách a v televizi. Děje-li se něco dobrého, málokdo si toho všimne. Proto je dobré připomínat si ty, kdo žili v lásce k Bohu a k bližním. Příklady světců nám mají být povzbuzením. Svatí lidé jsou ti, kdo žijí ve spojení s Bohem. V dlouhých dějinách křesťanství bylo takových vzácných duší mnoho. Jedni žili v ústraní a ani se nevědělo o jejich dobrém srdci. Jiní se stali známými, mnozí byli prohlášeni církví za svaté. Takoví lidé se objevují v každé době, jak v dobách apoštolských, tak i dnes. Někteří vynikli službou pro chudé a potřebné, jiní dokázali poučovat či vést ostatní. Další se dovedli zříci rozmanitých pozemských věcí a žili v prostotě, chudobě, pokoře a v čistotě srdce. Jiní vynikli velkou statečností a dovedli i zemřít jako mučedníci, ale zůstali věrní Kristu. Svatost církve nám představuje svým životem v lásce a čistotě Panna Maria, nazývaná též Zrcadlo církve. Světci jsou posíláni od Boha právě v dobách, kdy církev prochází různými těžkostmi, které jsou způsobeny vnějším pronásledováním nebo vnitřními spory. Nadšení lidé, plni Ducha svatého, svými modlitbami a svým životem pomáhají vyvést Boží lid z rozmanitých nebezpečí a přivést jej na cestu nové obnovy. Chceš-li, aby z tváře církve více vyzařovalo světlo svatosti, aby byla více vidět síla obětavé lásky, pak začni s nápravou a obnovou u sebe. Církev je svatá, ale ještě ne docela. Ještě se čeká na tebe. P. Jiljí Rudolf Friedl OFM Cap kří H Anselm Grün v Brnì Ve dnech června navštíví Brno známý autor knih o křesťanské spiritualitě Anselm Grün. Setkání s tímto spisovatelem v Brně pořádá Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří a Pastorační středisko Biskupství brněnského s tímto programem: Pátek ve hodin: Člověk v Božích očích - veřejná přednáška (aula Biskupského gymnázia, Brno, Barvičova 85). Sobota od 9.00 hodin: Modlitba v současném světě - celodenní rekolekce zakončená mší svatou v (aula Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85). Zájemcům o účast se doporučuje přijít včas a zúčastnit se celého programu. Neděle v 9.30 hodin: Mše svatá s promluvou Anselma Grüna (kostel sv. Jakuba v Brně, Jakubské nám.). Neděle v hodin: Autogramiáda Anselma Grüna v knihkupectví Cesta (naproti kostelu sv. Jakuba). Další informace budou zveřejněny na a na zdroj: Ing. M. Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského I Katecheze 8. přikázání - Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví! (Ex 20,16) Osmé přikázání zakazuje překrucovat pravdu ve vztazích k druhým. Tato mravní norma vyvěrá z povolání svatého lidu být svědkem svého Boha, který je pravda a chce pravdu. Žít v pravdě Starý zákon dosvědčuje: Bůh je pramen každé pravdy. Boží pravda se zcela zjevila v Ježíši Kristu, který je plný milosti a pravdy. Ježíšův učedník zůstává věrný jeho slovu, aby poznal pravdu, která ho osvobodí a posvětí. Všichni lidé, protože jsou osoby..., jsou v souladu se svou důstojností mravně zavázáni hledat pravdu, především náboženskou. Pravda neboli pravdivost je ctnost, která spočívá v tom, že se projevujeme pravdivě ve skutcích, říkáme pravdu svými slovy a varujeme se dvojakosti, přetvářky a pokrytectví. Vydat svědectví pravdě Kristus před Pilátem prohlašuje, že přišel proto na svět, aby vydal svědectví pravdě. (J 18,37) V situacích, ve kterých se po křesťanu žádá, aby dosvědčil svou víru, má povinnost ji jednoznačně vyznat. Máme jednat jako svědkové evangelia. Mučednictví je nejvyšší svědectví vydané pravdě víry. Vydává svědectví o zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu, s nímž je spojen láskou. Porušování pravdy Křivé svědectví a křivá přísaha. To jsou tvrzení odporující pravdě, pronesené veřejně nabývá zvláštní závažnosti. Ohrožují právo a spravedlnost. Jednání proti dobré pověsti: opovážlivý úsudek Připustím jako pravdivou nějakou vinu bez dostatečného důkazu. nactiutrhání Bezdůvodně odhaluji chyby a prohřešky, které se neznají. pomluva Různá tvrzení, která odporují pravdě. Škodím dobré pověsti. Lež spočívá v tom, že člověk říká nepravdu, aby druhého oklamal. Pán pranýřuje lež jakožto dílo satana. Lež je nejotevřenější urážka pravdy. Ona narušuje vztah k člověku a k dobru. Každé provinění spáchané proti spravedlnosti a pravdě ukládá povinnost odčinění, i když bylo viníkovi odpuštěno. Není-li to možné veřejně, tak v soukromí. podle KKC (Katechismus katolické Církve) zpracoval otec Pezlar M E D U G O R J E Neznámá vesnička světu, kdo jméno její znal, teď velká sláva je tu, zde se ten zázrak stal. Hrající děti tu v úžasné vizi, chvějící plné rozpaků, spatřili ženu krásnou a cizí, třpytíc se v zářném oblaku. Medugorje, pohorská vesnička, Medugorje, neznámá maličká, Medugorje, zaznívá celým světem, Medugorje, tam zjevila se dětem. Medugorje, tu sešla z oblaků, Medugorje, je místo zázraků, Medugorje, zde nabýváš zas sílu, Medugorje, posílí tvou víru.

5 O rodinì s Janem Pavlem II. pokračování ze strany 1 kořeny v přirozeném doplňování se muže a ženy. Dále je zmíněna nerozlučitelnost manželství, která má své kořeny v důvěrné jednotě dvou osob, které se sobě navzájem odevzdávají a kterou vyžaduje dobro dětí Svědčit o neocenitelné hodnotě nerozlučitelnosti a manželské věrnosti je jedna z nejdůležitějších a nejnaléhavějších povinností křesťanských manželských dvojic v naší době Tak plní prostě a odvážně jim svěřený úkol být ve světě znamením. Společenství osob mají všichni členové rodiny denně budovat. Děje se to starostlivou láskou k maličkým, k nemocným a starým, každodenní vzájemnou službou, sdílením dober, radostí i strastí. Udržování a zdokonalování rodinného společenství vyžaduje skutečně velkodušnou ochotu všech a každého jednotlivce k porozumění, k snášenlivosti, k odpuštění, k smíření. Každá rodina ví, jak slepá sebeláska, nesvornost, napětí a konflikty těžce zraňují její společenství a mnohdy je i smrtelně zasáhnou. Dále se papež věnuje jednotlivým osobám v rodině. Církev neúnavně žádá, aby všichni uznávali a oceňovali nenahraditelnou hodnotu práce ženy v domácnosti, zvláště při výchově. Pozoruhodná je i citace ze sv. Ambrože: Muži, opětuj pozornosti své manželky a buď jí vděčný za její lásku. Zároveň vyzývá ke snaze vzbudit ve společnosti opět přesvědčení, že místo a úloha otce v rodině a pro rodinu mají ojedinělý a nenahraditelný význam. V rodině se musí věnovat zcela zvláštní pozornost dítěti, s hlubokým citem pro jeho osobní důstojnost, s hlubokou úctou k jeho právům a v jejich nezištné ochraně přijetí, láska, ocenění, mnohostranná a vzájemná pomoc hmotná, citová, výchovná a duchovní musí být stále nezbytným poznávacím znamením křesťanů. Do rodiny v širším slova smyslu patří samozřejmě i starší lidé. Jim připadá především úkol být svědkem minulosti a učitelem moudrosti pro mladší a pro jejich budoucnost. (III.kap.) Rodinné prameny Uzavřením sňatku vyznávají křesťanští manželé svou vděčnost Bohu za udělený vznešený dar, že ve svém manželství a rodinném životě smějí napodobovat lásku samotného Boha, lásku Boha k lidem a lásku Krista k jeho Snoubence církvi. Ale dar Ježíše Krista není vyčerpán přijetím svátosti manželství, nýbrž doprovází manžele po celý život. Poukazuje na to II. vatikánský sněm: Ježíš Kristus s manželi zůstává, aby milovali jeden druhého se vzájemnou oddaností a s vytrvalou věrností, tak jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni. Vlastním pramenem křesťanského manželství je Eucharistie. Rovněž přistupování ke svátosti smíření... obnovuje a prohlubuje společenství manželů a rodiny, neboť ani křesťanská rodina vždycky neodpovídá zákonu milosti a křestní svatosti, který znovu přijala ve svátosti manželství. K rodině neodlučitelně patří i život modlitby, která je modlitbou společnou. Zvláštním obsahem modlitby rodiny je sám její život: narozeniny, jubilea, výročí svatby Oficiální logo Roku rodiny 2004; zdroj: internet rodičů, dlouhodobá odloučení, důležitá a závažná rozhodnutí, úmrtí, to vše jsou situace, které mají být příležitostí k díkuvzdání, k prosbám, k důvěryplnému odevzdání se rodiny společnému Otci v nebesích. Jelikož je pro děti rodina první školou evangelia, učí se v ní dítě i modlitbě. Nenahraditelným základním prvkem výchovy k modlitbě, píše Jan Pavel, je praktický příklad a živé svědectví rodičů. Připomíná volání předchůdce Pavla VI.: Matky, učíte své děti křesťanským modlitbám? Připravujete je společně s kněžími na svátosti? A vy, otcové, dovedete se modlit se svými dětmi a s celou rodinou, aspoň občas? Takto vnášíte pokoj do svého domova, tak budujete církev!. (čl.56-60) Životem Nikdo nežije sám sobě a je-li rodina společenstvím, jsou rodiny mezi sebou společenstvím rodin. Proto papež píše, že mladí manželé mají vděčně přijímat a moudře oceňovat diskrétní, šetrnou a nezištnou pomoc jiných manželských dvojic, které už mají delší konkrétní zkušenosti s manželstvím a rodinou, a na druhou stranu mají mladé rodiny svědectvím svého života a svým poctivým úsilím být pramenem obohacení pro jiné, dříve založené rodiny. (čl.69) V duchovních věcech má první starost a péči o pastoraci rodin v diecézi biskup, který se ve své práci opírá především o kněze Kněží musí být rodině oporou v jejích těžkostech a úzkostech, musí stát po boku jejím členům a pomáhat jim, aby viděli svůj život ve světle evangelia Kněz má být stále rodinám otcem, bratrem, pastýřem a učitelem, musí jim pomáhat prostřednictvím milosti a osvěcovat je světlem pravdy. (čl. 73) Svízelné situace Synodální otcové podotýkají: Jistý druh těžkostí při nichž potřebuje rodina pomoc, mohou vyvolat: neklidná a leckdy bouřemi vyplněná puberta dětí s jejich duchem odporu, sňatek dětí, který je odvedl z rodiny, v níž vyrůstaly, nepochopení nebo nedostatek lásky ze strany nejbližších, opuštění jednoho manžela druhým manželem, smrt partnera s bolestnou zkušeností vdovství nebo smrt rodinného příslušníka, které zraní nebo od základu změní strukturu rodiny. (čl. 77) Neregulérní situace Ve své péči o ochranu rodiny se biskupská synoda zabývala také některými situacemi, které jsou nábožensky, a často i občansko-právně neregulérní. Bohužel se dnes v důsledku rychlých kulturních změn tento jev šíří i mezi katolíky, k nemalé škodě instituce rodiny jako takové i lidské společnosti, jejíž je rodina základní buňkou. Patří sem manželství na zkoušku a tzv. volná láska. K rozvedeným a rozloučeným, kteří neuzavřeli nový sňatek, dokument poznamenává: Obec věřících je má zahrnout úctou, solidaritou, pochopením a konkrétní pomocí, aby dokázali zachovat věrnost, nalézat sílu k odpuštění, příp. přijmout znovu dřívější společenství. Osoby, které se rozvedly a vyhledaly nový sňatek, nemůže církev jen tak opustit, neboť je zřízená k tomu, aby všechny lidi, zejména pokřtěné, vedla ke spáse Duchovní správce a celé společenství věřících bych chtěl důrazně vybídnout, píše papež, aby rozvedeným pomáhali se starostlivou láskou tak, aby se necítili odloučeni od církve. Jako pokřtění musí mít účast na jejím životě. Mají být vybízeni k tomu, aby naslouchali Božímu slovu, účastnili se oběti mše svaté, pravidelně se modlili, podporovali obec v jejích dílech blíženecké lásky, vychovávali děti v křesťanské víře, konali skutky pokání církev se má za ně modlit, dodávat jim odvahy, projevovat se jim jako milosrdná matka, a tak je udržovat ve víře a v naději nemohou však být připuštěni k eucharistickému stolu, protože jejich životní stav je v objektivním rozporu s biblickou zvěstí, kterou viditelně zpřítomňuje eucharistie. Mimo to je tu i ohled pastorační, aby věřící nebyli uváděni ve zmatek ohledně učení církve o nerozlučitelnosti manželství. Svátost smíření je možné udělit za patřičných okolností. (čl ) Výzva světu Obracím se se starostlivým srdcem k vám, manželé, otcové a matky k vám, mladí, kteří jste nadějnou budoucností církve a světa, silou a oporou rodiny v třetím tisíciletí a konečně k vám všem, lidé dobré vůle, kteří z jakéhokoli důvodu cítíte obavy o osudy rodiny. Budoucnost lidstva závisí na rodině! Láska k rodině znamená usilovat o vytváření ovzduší, příznivého pro její rozvoj a růst. Tato láska se zcela zvláštním způsobem projevuje dodáváním důvěry dnešní křesťanské rodině, neboť je často pokoušena k malomyslnosti a je zastrašována množícími se nesnázemi. Na závěr tohoto pastýřského poselství chceme prosit o ochranu svatou Rodinu nazaretskou Tato rodina neodepře křesťanským rodinám pomoc. A Kristus Pán, Král rodin, ať je jako v Káně pramenem světla, radosti, radostné důvěry a síly v každém křesťanském domě! podle Familiaris consortio, Zvon, Praha 1992 zpracoval T J P ohřby - březen, duben 04 Jaroslav Čurda, Chlumec *1922 Miroslav Povolný, Dačice *1947 Jaroslava Vaverková, Slavonice *1939 Anastázie Abrhámová, Vratěnín *1917 Elena Kováčová, Cizkrajov *1930 Anna Burianová, Dačice *1920 Anna Tůmová, Horní Pole *1921

6 - ČERVEN - Road movie Dopis do Ameriky (2001) Bulharsko, Nizozemí režie: Iglika Trifonovová Lyrická meditace o velkých a malých věcech života pod pláštěm jedné písně Rabbit - proof fence (2002) Austrálie režie: Phillip Noyce mil dlouhá cesta ke kořenům tří dívek při útěku z nápravného zařízení. vstupné pro člena klubu: 30,- Kč vstupné pro ostatní: 50,- Kč - ČERVENEC - - SRPEN - nepromítá se Vždycky se může začít znovu - Torkington David Nejlepší způsob, jak si udržet depresi daleko od těla, je žít vyvážený život, který nám dovoluje být více k dispozici Bohu i sobě navzájem. Tento způsob života nás - jak zjistili první mniši - nejen ochraňuje před depresí, ale navíc nás otevírá nepředstavitelnému míru a nevýslovné radosti. Tento dar byl přislíben všem, kdo jsou připraveni hledat Boha a jeho království a v tomto hledání nikdy neochabují. (ukázka z knihy) Karmelitánské nakladatelství brožura, 90 stran; 85,- Kč Pøeètìte si V knize Magister Nhiem nás P. Josef Koláček SJ seznamuje se spolubratrem jezuitou Janem Kofflerem, který v dopisech líčí svou misionářskou činnost v Kočinčíně (dnešní Vietnam), Paraguayei, Transylvánii. Provázelo ho však nepochopení tehdejším civilizovaným světem, vyhnání z Kočinčíny a deportace z Paraguaye měly totiž zvláštní příčiny. V prvním případě šlo o otázku inkulturace misijní činnosti, a v druhém o boj o sociální spravedlnost. Třetí list P. Jana Kofflera, misionáře Tovaryštva Ježíšova v Kočinčíně, z české provincie, adresovaný P. Josefu Ritterovi SJ, zpovědníkovi Její Výsosti portugalské královny. Psáno v Sin-hoa, na královském dvoře, v červnu roku Co se týká mé nepatrné osoby, Jeho Výsost se chová ke mně někdy dost chladně, ale jinak velmi milostivě. Připisuji to jednak štěstí pánů lékařů, kteří jsou váženi z nouze, jednak mocné přímluvě královských kuběn a všech velkých mandarínů. Jak tito tak ony mě docela dobře snášejí, protože jsem prokázal jak jim tak jejich pokrevním příbuzným velmi užitečné služby svou malou zkušeností v lékařském umění. Předseda nejvyššího soudu a první z učených mandarínů se teprve letos stal z úhlavního nepřítele Evropanů naším přítelem, když jsem ho šťastně vyléčil z malomocenství. Tři měsíce byl velmi těžce zachvácen touto chorobou a po celém těle měl boláky, takže ani nemohl udržet pero v ruce. Když selhaly všechny prostředky pohanských zemských lékařů, zavolala nakonec i mne na pomoc, která s Božím přispěním byla tak blahodárná, že po třídenních koupelích a po pětidenním užívání jiných léků byl zcela uzdraven ze sžíravé vyrážky, která se po zasypání práškem slupovala z kůže jak kůra. Podal pak mnoho důkazů své vděčnosti a ujistil mě, že bude veškerou svou vážností podporovat mé záležitosti u dvora. (Vydalo nakladatelství Velehrad, 1998) h K Rozumím tomu? METROPOLITA V katolické církvi se tímto titulem označuje diecézní biskup, který je současně prvním biskupem nebo arcibiskupem církevní provincie. Ve své diecézi má práva a povinnosti diecézního biskupa. V církevní provincii jsou jeho práva omezena na dozor nad správným hlásáním učení a nad církevní disciplinou. V řecké církvi mají titul metropolita všichni biskupové. V ruské pravoslavné církvi jsou tímto čestným titulem vyznamenáváni jen držitelé některých biskupských stolců. tes Nevešlo se do vtipù a to by byla škoda Anděl měl zjistit, kolik je na světě poctivých lidí. Chodil po New Yorku a svítil baterkou. Co to děláš?, ptal se kolemjdoucí. Hledám poctivé lidi, odpověděl anděl. Tady sotva nějakého najdeš, zněla odpověď. Chodil po Moskvě a svítil baterkou. Anděli, co hledáš?, ptali se ho. Poctivé lidi. Tady žádní nejsou, radili mu. Anděl chodí po Praze se svíčkou. Copak tu chodíš se svíčkou?, zajímali se. Ale, někdo mi ukradl baterku!, říká anděl. Pro smích Když Bůh stvořil život, postavil si nové tvory do řady a naplánoval jim život: Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracovat a tahat těžké náklady na svých zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít padesát let. Osel Bohu odpověděl: Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc. Nedávej mi víc než třicet let. A Bůh pravil: Ať se stane! L Co asi odpoví? Někteří z vás asi zaregistrovali, že naše město má nejlepší internetové stránky v republice, neboť nedávno vyhrálo soutěž Zlatý erb. A kdo jiný než právě respondent, se kterým jsem tentokrát udělal rozhovor, by nám k této tematice řekl více. Nyní si můžete přečíst rozhovor s panem Pavlem Kamírem, který kromě tvorby a údržby městských stránek externě spolupracuje s přední českou webdesignerskou firmou Advertures s.r.o. a je zapojen intenzivně do odborného dění co se tvorby www stránek týče. Co jste dělal předtím, než jste začal s touto prací? Jak jste se k ní dostal? Když jsem dokončil gymnázium, začal jsem na přelomu let studovat na ČVUT. V roce 1991 jsem studium ze zdravotních důvodů přerušil a už jsem se do školy nevrátil. S počítači jsem začal pracovat koncem 80. let, nejprve jako operátor, později jako programátor v Centropenu. V roce 1991 jsem se pustil do soukromého podnikání v oblasti obchodu. Roku 1993 jsem se dostal zpět k počítačům, i když více jako uživatel. Mnoho z nás tehdy začalo podnikat a nikdo přesně nevěděl, co to obnáší. Lidé si nevěděli rady především s vedením účetnictví. Měl jsem v tomto oboru jisté zkušenosti z Centropenu, a tak jsem se rozhodl, že začnu zpracovávat účetní agendu drobných podnikatelů na počítači. Roku 1996 jsem se přes účetnictví vrátil k programátorské práci. Na konci 90. let jsem se dostal i k využití internetu a k tvorbě www stránek. Kdo přišel s nápadem udělat pro naše město internetové stránky? Myslím si, že nápad vzešel od pana tajemníka Ing. Macků. První stránky vznikaly kolem roku Tehdy je vytvářela slečna Jelínková. V červnu 2001 se však z Dačic odstěhovala, a poté byly stránky více než půl roku téměř neaktualizovány. Současný web byl zprovozněn začátkem dubna Jak soutěž probíhala a jaká kritéria rozhodovala? Jaké byly Vaše prvotní pocity poté, co jste se dověděl, že naše stránky jsou ty nejlepší u nás? Bylo to obrovské překvapení, protože my jsme se v polovině března dozvěděli, že jsme vyhráli krajské kolo Zlatého erbu. Překvapení bylo o to větší, že jsme do soutěže stránky nepřihlašovali, protože jsme si byli vědomi, že mají nedostatky. Soutěžily totiž v roce 2003, kdy přihlášeny byly. Tehdy měla soutěž jen celostátní kolo, kde jsme neuspěli. Jako jeden z tvůrců jsem byl samozřejmě zklamán, protože jsme se snažili vytvořit stránky podle našeho nejlepšího vědomí a nechtěli učinit pouze povinnosti zadost. Snažili jsme se stránky obohatit rubrikami, které jiná města nemají. Asi málokterý městský web

7 Víra a internet Svědectví jedné aspirantky Jmenuji se Jana a posílám vám všem prostřednictvím internetu srdečné pozdravy z Itálie, konkrétně z Messiny. Jsem aspirantkou kongregace Figlie del Divino Zelo (Dcery božské horlivosti), kterou založil blahoslavený otec Annibale Maria Di Francia (v květnu bude svatořečen). Sestry této kongregace vyučují a starají se o děti, mládeži pomáhají rozlišit povolání k zasvěcenému životu nebo manželství, pomáhají potřebným na misiích. Navíc ke třem slibům chudoby, čistoty a poslušnosti skládají čtvrtý modlitby za kněze podle Ježíšovy výzvy (Mt 9,38; Lk 10,2). Ale nyní se chci vrátit k tomu, co mi Bůh v životě připravil. Právě na to jsem toužila znát odpověď. Kdo jsem, co je smyslem mého života, co chce Bůh od mne? Toto byly otázky, které jsem si mnohokrát položila, hlavně když jsem viděla svou minulost. Pak jsem se v roce 1999 zúčastnila celostátního setkání mládeže na Svaté Hoře. Tam jsem prožila své obrácení skrze odpuštění hříchů ve svátosti smíření. Byla jsem jako Marie Magdalena a s ještě větší touhou jsem hledala Toho, který mě miluje, který dal pro mě svůj život. Ale zároveň je stejně náročný, když ode mne chce totéž milosrdenství, odpuštění, lásku, pokoru O něco později jsem našla v Bibli verš, který mě oslovil Iz 45,3. Stal se pro mne příslibem od Boha ukrytým pokladem aneb co uvízlo v síti je touha milovat. Pak na křižovatce životních cest úryvek žalmu 45, To bylo potvrzení, kudy se mám vydat. Toto všechno jsem prožívala v živé farnosti, v práci, s přáteli i rodiči. Nikdo nic nevěděl, jen můj bratr a kněz. Zhruba před dvěma a půl rokem odešel jeden z mých kamarádů do Itálie hledat Boha a tak odpovědět na jeho volání k otcům rogacionistům (mužská větev kongregace). Vyměnili jsme si několik dopisů. V posledním mě čekala odpověď, že i já mohu udělat stejnou zkušenost jako on. Začátky? Byla jsem jako Abraham, který poslechl hlas Páně, vyšel ze své země, aby poznal Boha a také kulturu, jazyk, lidi. A stejně jako Bůh pomáhal Abrahamovi, pomáhal i mně svou milostí skrze řádové sestry, kněze. Nyní zde žiji asi jeden a půl roku, brzy mi bude 27 let a za tu dobu se hodně změnilo. V čase, kdy jsem byla jedinou aspirantkou řádu, tedy sama se svou mistrovou, mi Bůh byl dobrým Samaritánem. Tím, který uzdravuje, nese mé kříže, trpí se mnou Znovu jsem si prošla minulostí a nyní mohu říci, že v Božích očích je všechno dobré, opravdu všechno, i náš hřích může Bůh využít pro naši spásu, proto, abychom více milovali. Kdyby mi v Čechách někdo řekl, že v budoucnosti budu žít v Messině společně s dalšími deseti dívkami z Itálie, Albánie, Indonésie nevěřila bych. Totéž se dá říci o momentech našich dní, společně strávených při práci, studiu, v mateřské školce, kam chodíme pomáhat, rozhovorech o rozlišování Boží vůle, sebepoznání, charismatu řádu, v kapli, na venkově A určitě také lze říci, že mnohokrát začínám znovu mít ráda, být pro druhé darem. Jistě byly, jsou a budou chvíle, kdy nechápu, pochybuji, kdy se mi vše hroutí pod rukama. Ale zde jsem se naučila, že i toto je důležité. Nezastavit se, nemít strach, jít stále vpřed s důvěrou a vírou, cestou, kterou mi Pán připravil, plnit Jeho vůli, očišťovat srdce, každý den se učit milovat a nikdy nepřestat. Bůh mi dal možnost žít zde a já dobře vím, že dary, které jsou od něj, mám používat pro druhé. Ještě mám růst ve spoustě věcí, udělat mnoho kroků vpřed, ale jsem si jista, že na této cestě nikdy nebudu sama na cestě lásky k Bohu, bližnímu i sobě. Modlitba dopsaná v kapli Pane Ježíši, psala jsem trošku o Tobě, o svém přání milovat. A zapomněla jsem říci, že Ty jsi byl prvním, kdo mě miloval. Že mě máš rád, i když Tě zapomenu mít ráda, když nehledám Tebe ale sebe, své já, své pohodlí Odpusť mi. Před pár dny jsem si zpívala, že Ty jsi můj bratr, má sestra, která je mi po boku, že Ty jsi bližní, který potřebuje pomoc, podanou ruku, úsměv, slovo mé slovo, můj úsměv, mou ruku V modlitbě za všechny hledající Jana aspirantka FDZ ( , 21:25) tes M Psovi Bůh řekl: Ty jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přítele. Budeš jíst, co zbude po člověku a budeš žít třicet let. Psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct. K opici Bůh pravil: Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a chovat se jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let. Opice uprosila Boha, aby jí takového života nedával víc než deset let. A k člověku Bůh pronesl: Ty jsi muž, jediná myslící bytost na zemi, která bude ovládat jiné bytosti. Budeš vládnout zemi a žít dvacet let. A muž povídá: Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co nechtěl osel, a těch patnáct od psa a deset od opice... A Bůh tak učinil. No, a proto chlap žije dvacet let jako muž, třicet let pracuje od rána do noci a tahá náklady na zádech, pak patnáct let hlídá vlastní dům a jí, co zbude po ostatních a nakonec stráví deset let jako opice, když dělá šaška vnoučatům. N obsahuje pověsti, kroniku, tipy na výlety s podrobnou trasou. Tehdejší neúspěch v soutěži však byl pro nás impulsem, jak to příště udělat lépe. Letos jsme se o soutěž začali zajímat paradoxně až poté, co jsme se dozvěděli, že jsme v krajském kole vyhráli. Soutěžilo se zde ve třech kategoriích: města, obce a nejlepší elektronická služba. Moc prezentací přihlášeno nebylo, a tak porota vybírala další. Nakonec soutěžilo 16 městských webů a z nich vybírali podle obsažnosti, přístupnosti, bezbariérovosti, grafické úrovně a snadnosti navigace ten nejlepší. Vybrali náš, a tak jsme zároveň postoupili do celostátního kola, kde už jsme si žádné šance nedávali. Co tedy hlavně rozhodlo? Myslím, že v první řadě to byl obsah. Důležité je, že jsou stránky aktualizovány a že se informace vyměňují. Výhodou je, že z Městského úřadu dostávám dobré podklady, bez nichž by nebylo možné, aby stránky byly úspěšné. Web je myslím logicky dobře stavěný, lidé se v něm slušně orientují. Další věc, která podle mého názoru rozhodla o úspěšnosti, byly rubriky, které na jiných městských webech nenajdeme - například soutěž. Co mohou stránky přinést dačickým občanům a turistům? Pro místní lidi jsou zajímavé informace o dění na radnici a v zastupitelstvu. Dnes internet využívá spousta lidí, protože má nespornou výhodu v tom, že informace zůstávají archivovány, což papírová periodika většinou nemohou nabídnout. Faktem je, že internet využívají spíše mladší lidé nebo podnikatelé. Jsou však také skupiny lidí, např. zdravotně handicapovaní, kterým zpříjemňuje a částečně i usnadňuje život. Když jsme stránky spouštěli, pohybovala se průměrná návštěvnost okolo 20 návštěvníků denně. Nyní je to okolo 150 unikátních návštěvníků denně. Prohlédnutých stránek je denně průměrně tisíc. Je možné, aby si někdo dal na dačické stránky informace o své činnosti? Vycházíme vstříc všemožným spolkům. Pokud se někdo chce takto prezentovat, není problém. Má-li organizace vlastní webovské stránky, uděláme obecnou stránku, kde se text nemění, s odkazy na vlastní stránky, které si aktualizuje sama. Klademe důraz na to, aby to byla organizace z Dačic. Byli bychom rádi, aby aktivních lidí ve spolcích bylo více. Zatím to vypadá tak, že máme informace o tom, že spolky existují, ale o činnosti se často ani nedozvíme. Když trávíte tolik času u počítače, musíte se jistě nějak odreagovávat. Jaké máte další záliby? U počítače je to opravdu spousta hodin práce. Je vidět mnohdy jen výsledek, který samozřejmě o množství času jemu věnovaném nic nevypovídá. Možná jsem si ani sám nepředstavoval, že to bude takto náročné. V současné době navíc studuji aplikovanou informatiku na Univerzitě Hradec Králové. Volné chvíle se snažím věnovat především rodině. A pokud mi někdy náhodou ještě nějaký čas zůstane, pak jej trávím nejraději u knihy, při šachách a pasivním sledování sportu, dobré hudbě, atd. Je toho dost a rozhodně se nenudím. Děkuji Vám za rozhovor a gratuluji k úspěchu. aš O zdroj foto: Pavel Kamír

8 ŘEŠENÍ Slonokino: ucho slona, ocas, konec chobotu, turban, založená ruka, pásek, ocas, rostlina, strom v televizi Jak známe evangelium: viz Bible Kam jede myšák Ferda?: prázdniny ROZUMY Hrdina není ten, kdo vyhrál, ale ten, kdo odpustil. anonym Smysl pro spravedlnost neospravedlňuje nenávist. K. Lachmanová Tři nejhorší hosté: hlad, epidemie a válka. V. B. Třebíský Mladí odhazují svůj život jako rukavičku, protože neznají jeho cenu. z filmu Jarní píseň Bez ochoty probolet se těžko vznikne velké umělecké dílo. J. Špáta Miluješ-li své děti, dopřej jim trochu zimy a hladu. indické přísloví P VTIPY Jeden člověk chtěl vyhrát v loterii. Modlil se za to: Bože, dej, ať vyhraju! Ať vyhraju první pořadí! Modlil se týden, měsíc, dva. Po roce se člověka Hospodinu zželelo a poslal k němu svého anděla se vzkazem: Milý člověče, tak už si konečně vsaď!!! Při dopravní nehodě se srazí dvě osobní auta. Prvé řídí muž, druhé žena. Muž se vyřítí z vozu a láteří nad vzniklou škodou. Ale žena jej uklidňuje: Podívejte se, srazili jsme se a nic se nám nestalo. Vy jste muž a já jsem žena. Není to znamení z nebes?! Je to jasný pokyn, že máme být svoji. Jestli dovolíte, mám ve voze láhev vína, zapijeme to. Muž se zamyslí a není vysloveně proti. Žena přinese láhev, muž ji otevře, zavdá si a nabízí osudové neznámé. Ta však odmítne se slovy: Děkuji, já počkám, až přijede policie! Uprostřed jezera sedí na loďce katolík, baptista a jehovista. Chytají ryby. Pojednou zjistí, že se do loďky nabírá voda. Katolík vystoupí a po vodě přejde na břeh. Následuje jej baptista. Jehovista už je po pás ve vodě a tak se odhodlá rovněž na vodu. Okamžitě zmizí pod hladinou. Baptista na břehu prohodí: Bratr jehovista zřejmě nevěděl, kde jsou ve vodě ty kůly. Jaké kůly? podiví se katolík. Q Slonokino Najdeš mezi oběma obrázky devět rozdílů, dříve než skončí film v televizi? Jak známe evangelium? Znění šesti výroků Pána Ježíše není úplné. Důležitá slova jsou jen namalovaná. Poznáš, který ze tří obrázků tam patří? 1) A kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším.... (Matouš 20,27) 2) Nejen z... žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. (Matouš 4,4) 3) A tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i.... (Matouš 5,40) 4) Ani se nenalévá mladé víno do starých.... (Matouš 9,17) 5) Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj... a následuj mě! (Matouš 16,14) 6) Jestliže znovu nebudete jako..., již nevejdete do nebeského království. (Matouš 18,3) Kam jede myšák Ferda? Vepište názvy předmětů do rámečků. Ve sloupci označeném šipkami zjistíte, kam se náš myšák chystá. SMS HLASOVÁNÍ O KVALITĚ ČLÁNKŮ - Vyjádřete moderně svůj názor na jednotlivé články. Za většinou článků najdete v takovémto poli A písmeno, ke kterému přiřaďte známku jako ve škole od 1 do 5. Máte dvě možnosti jak hlasovat. Můžete hlasovat jen pro jeden článek, např.: FL22 A3 (přičemž FL22 značí - Farní listy, 22. číslo, potom mezera, písmenný kód článku a jeho hodnocení) nebo můžete hlasovat pro více článků najednou a to takto: FL22 A3 C2 F5 H1 (přičemž FL21 značí - Farní listy, 22. číslo, kódy článků s jejich hodnocením oddělíte mezerou) SMS zasílejte na telefonní číslo K odeslání Vašeho názoru můžete použít i internetovou SMS bránu.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více