ZO Českého svazu ochránců přírody KLENICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO Českého svazu ochránců přírody KLENICE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ZO Českého svazu ochránců přírody KLENICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

2 Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody ( ČSOP ) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a krajiny. Zaměřuje se především na dobrovolnou práci pro přírodu. V jeho řadách pracují vynikající odborníci, vědci, profesionální i amatérští ochránci přírody, ale především lidé, kterým není lhostejné jejich okolní prostředí a kteří jsou odhodlaní pro jeho zlepšení přiložit ruku k dílu. Tato výroční zpráva shrnuje činnost Základní organizace Klenice 08/01 za rok Základní organizace ČSOP Klenice v roce 2006 V měsíci březnu jsme slavnostně otevřeli v nově zrekonstruovaném objektu klubovnu ZO ČSOP Klenice. Tento nebytový prostor jsme získali koncem loňského roku od Magistrátu města Mladá Boleslav k užívání. Probíhají zde schůzky našeho kolektivu Mladých ochránců přírody Devaterka, ekologicko výchovné akce, výrobní dílny, semináře, přednášky. klubovna ZO ČSOP Klenice V tomto roce se nám podařilo za naši osvětovou činnost v oblasti životního prostředí splnit podmínky pro založení akreditovaného Ekocentra ČSOP a 2

3 v měsíci dubnu jsme od ÚVR ČSOP získali osvědčení. Činnost Ekocentra Klenice finančně podpořila Národní síť středisek ekologické výchovy. V září jsme založili kolektiv Mladých ochránců přírody Devaterka, který má 13 stálých členů. Kolektiv se schází pravidelně jednou týdně, pořádá víkendové akce. 3

4 V roce 2006 jsme uspořádali celkem 21 osvětových a ekologicko výchovných akcí, kterých se zúčastnilo lidí. Při akci Týden šance pro Zemi se 11 zúčastněným mateřským školám podařilo nasbírat 10 t papíru. Uspořádali jsme výstavu výtvarných prací dětí mateřských škol Ptáčci na krmítku. Při akcích Ukliďme svět jsme nasbírali 48 pytlů odpadků v celkové hmotnosti přesahují 960 kg. přednáška o ježcích Při akci Den stromů jsme zasadili 15 stromů třešní a obnovili část stoletého umírajícího sadu. Vydali jsme 75 ks příruček určených účastníkům projektu Klenice - čistá řeka a dětem z kolektivu MOP Devaterka a více jak 200 ks informačních letáků. 4 V tomto roce jsme založili knihovnu. Na základě podpořeného projektu a darům máme do dnešního dne celkem 71 knih přírodovědně a ekologicky zaměřených.

5 V rámci projektu Přenášení obojživelníků u PP Podhradská tůň jsme přenesli celkem 281 ropuch obecných, 3 skokany štíhlé, 1 kuňku obecnou, 1 čolka obecného a 1 skokana hnědého. Pověsili jsme celkem 20 budek pro zpěvné ptáky, dravce a sovy. Za 3 roky existence jsme instalovali v Mladé Boleslavi a okolí celkem : - 34 budek pro sýkorky 2 budky pro rehky 2 budky pro šoupálky 1 budku pro holuba doupňáka 2 budky pro sýce rousného 2 budky pro kalouse ušatého Celkem opustilo budky : sýkora modřinka mláďat sýkora koňadra - 65 mláďat rehek zahradní - 8 mláďat brhlík obecný - 18 mláďat mláďata sýkory modřinky sýkora koňadra sedící na vajíčkách 5

6 Obojživelníci Zajištění bezpečnější migraci obojživelníků na místa jejich rozmnožování jsme se pokusili již druhým rokem u PP Podhradská tůň. Záchranné bariéry jsme postavili v celkové délce 300 m. Instalace a přenášení obojživelníků se zúčastnilo celkem 15 dospělých ochránců přírody a dobrovolníků a 55 žáků a studentů mladoboleslavských škol. Přenesli jsme přes frekventovanou silnici 287 obojživelníků. Přispěli jsme tak k jejich úspěšnému rozmnožování. Ukliďme svět Mezinárodní kampaň Ukliďme svět jsme pořádali v roce 2006 celkem třikrát. Zúčastnilo se jí 101 žáků a studentů mladoboleslavských škol, 32 dospělých osob. 6

7 V lokalitě NPP Radouč, v lesoparku Štěpánka a na březích řeky Klenice a Zalužanského potoka jsme vysbírali přes 960 kg odpadků. úklid NPP Radouč Údržba maloplošných chráněných území V NPP Radouč jsme instalovali čtyři hraniční cedule se státním znakem a jednu informační ceduli. Již třetím rokem provádíme podzimní úklid celé lokality. Environmentální výchova Ekocentrum Klenice Od dubna 2006 jsou naše ekologicko - výchovné akce pořádány pod hlavičkou Ekocentra Klenice. Svou činnost zaměřujeme především na žáky základních a středních škol, děti mateřských škol a širokou veřejnost. Mladí ochránci přírody Devaterka Oddíl MOP Devaterka vede Milada Vrbová a zajišťuje pro 13 předškolních a školních dětí environmentálně výchovné akce, poznávací výlety do okolí. Děti se podílely i na úklidu NPP Radouč. Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením MOP z prostředků MŠMT. 7

8 SOUHRN OSVĚTOVÝCH ČINNOSTÍ EKOCENTRA KLENICE V ROCE 2006 Datum zahájení Název programu Účastníci programu Počet účastníků Přednáška o NPP Radouč veřejnost 12 Přednáška o chráněném území spojená s promítáním diapozitivů určená široké veřejnosti Přednáška o Přírodním parku Chlum veřejnost 25 Přednáška o chráněném území spojená s promítáním diapozitivů určená široké veřejnosti Přenášení obojživelníků u PP Podhradská tůň 40 Přenášení obojživelníků v době jejich jarní migrace. Poznávání a monitoring jednotlivých druhů. Na základě předané publikace seznamování dětí s dalšími druhy obojživelníků a jejich významu v přírodě. Rozšiřování znalostí o chráněném území Instalování 20 budek v Hájku u Jizerního Vtelna ZŠ Bezno 7 Pověšení budek v Hájku u Jizerního Vtelna. Celkem se podařilo instalovat 11 budek pro sýkory, 2 pro rehky, 2 pro šoupálky, 2 pro sýce rousné, 2 pro kalouse a 1 pro holuba doupňáka Výroba pomlázek veřejnost 3 Rukodělný seminář určený veřejnosti. Oživení starých tradic a zvyků. Výtvarná soutěž Ptáčci na krmítku MŠ Štěpánka, MŠ Duha, MŠ Kosmonosy, MŠ Sluníčko, MŠ Krnsko, MŠ Pampeliška, MŠ Beruška, MŠ Čtyřlístek 85 Výtvarná soutěž určená předškolním dětem účastnících se projektu Do každé školky jedna budka, jedno krmítko. Po předání cen 13 nejlepším malířům připravilo Polabské ekocentrum doprovodný program zaměřený na ekologii a přírodu ZŠ Bezno a 9.ZŠ v Mladé Boleslavi 8 Popis

9 Den Klenice 2.,4.,6.,7.,8.,9. ZŠ v Mladé Boleslavi, osmileté gymnázium, ZŠ Dolní Bousov, ZŠ Bezno 72 Uspořádání soutěže pro druhý stupeň základních škol a nižších gymnázií. Soutěž zahrnovala část praktickou, teoretickou a kreativní. Součástí praktické části bylo poznávání vodních živočichů a rostlin, určování ph vody, zjišťování čistoty vody o sběr odpadků podél toku Klenice. V teoretické části si žáci uvědomili důležitost vody v přírodě a její nenahraditelnost. V kreativní části vyrobili model řeky Klenice. Vítání ptačího zpěvu veřejnost 15 Vzdělávací akce organizovaná Polabským ekocentrem spojená s poznáváním ptáků podle hlasu, jejich kroužkováním Týden šance pro Zemi MŠ Štěpánka, MŠ Duha, MŠ Kosmonosy, MŠ Pampeliška, MŠ Beruška, MŠ Čtyřlístek 937 Uspořádání soutěže ve sběru papíru. Mateřská škola, která nasbírala největší množství papíru jela za odměnu na exkurzi do Papíren Bělá, kde se seznámila s výrobou papíru a samotnou recyklací. Dále pak jela na exkurzi do obory Na Klokočce. Během soutěže se podařilo nasbírat přes 10 t papíru Exkurze do PP Baba veřejnost 20 Exkurze spojená s přednáškou o chráněném území Bambiriáda děti, veřejnost 900 Prezentace činností neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi. Naše organizace připravila pro účastníky ekologické a přírodovědné soutěže. 80 V průběhu programu děti za doprovodu pedagogického pracovníka zkontrolovaly obsazení 12 budek pro zpěvné ptáky, které společně s ornitologem pověsily v roce Seznámily se s životem zpěvných ptáků, dobou hnízdění, počtem mláďat, intenzitou krmení a délkou hnízdění Hnízdění ptáků v budkách MŠ Štěpánka 9

10 Den Klenice 2.,4.,6.,7.,8.,9. ZŠ v Mladé Boleslavi, osmileté gymnázium, ZŠ Dolní Bousov, ZŠ Bezno 30 Vyhodnocení soutěže Den Klenice spojené s přednáškou RNDr. Václava Petříčka o řece. Úklid NPP Radouč veřejnost, školy 52 Pod vedením pedagogických pracovníků úklid chráněného území. Přednáška RNDr. Václava Petříčka o NPP Radouč, jeho historii, rostlinných a živočišných druzích zde se vyskytujících Den stromů 2.,3.,4.,7.,8.,9. ZŠ v Mladé Boleslavi, osmileté gymnázium, Gymnázium Dr. J.Pekaře, ZŠ v Bezně a ZŠ v Semčicích 70 Uspořádání přírodovědné soutěže zaměřené na naše stromy a jejich poznávání, ekologii a životní prostředí Kaštaňák děti, veřejnost 8 Výrobní seminář. Vyrábění zvířátek z plodů podzimu. Oživování starých tradic. Kreativita Přednáška o ptácích Mladoboleslavska veřejnost 11 Přednáška Pavla Kverka o našich ptácích určená široké veřejnosti Výroba adventních věnců veřejnost 15 Rukodělný seminář určený široké veřejnosti Výroba vánočních ozdob z přírodních materiálů děti, veřejnost 8 Rukodělný seminář určený široké veřejnosti Přednáška o zemi Betléma, Golgoty a Nazaretu veřejnost 6 Přednáška RNDr. Václava Petříčka o Izraeli spojená s promítáním diapozitivů

11 Zdobení vánočního stromečku CELKEM 21 MŠ Štěpánka 75 Tradiční akce naší organizace, kterou jsme uspořádali pro MŠ Štěpánka. Výroba jedlých ozdob pro ptáky a zvířata a jejich umístění na strom v lesoparku Štěpánka zdobení stromečku s MŠ Štěpánka Bambiriáda vyvěšování budek na Hájku u Jizerního Vtelna 11

12 ČLENOVÉ ZO ČSOP KLENICE V roce 2006 měla naše organizace celkem 28 členů z toho 15 dospělých osob a 13 dětských členů v MOP Devaterka. Vedení ZO ČSOP Klenice pracuje v následujícím složení : předsedkyně místopředseda hospodář revizor - Milada Vrbová Ing. Jaroslav Šimíček Miluše Laurýnová Bc. Petra Smutná Veškerou činnost provádíme dobrovolně bez nároku na finanční ohodnocení. Jedinou naší odměnou je dobrý pocit z povedené akce, smysluplné práce. V našich řadách jsou učitelé, studenti, amatérští i profesionální přírodovědci. Jsme nadšení ochránci přírody, není nám lhostejný stav prostředí, ve kterém žijeme. Naším cílem je znovunalezení úcty a lásky k přírodě i sobě samému - lidské bytosti. 12

13 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Jsme nestátní a neziskové sdružení a záleží jen na našem volném čase a energii, které vložíme do zajištění dostatečných finančních prostředků na realizaci našich cílů. PŘÍJMY V roce 2006 jsme obdrželi následující finanční prostředky jako vlastní příjmy, granty, dary a sponzorské příspěvky : Magistrát města Mladá Boleslav - realizace 5 projektů Faurecia Exhaust Systems s.r.o. - činnost MOP Devaterka VaK Mladá Boleslav a.s. - činnost MOP Devaterka Lesy Mladá Boleslav a.s. - činnost MOP Devaterka M. Preymesser logistica s.r.o. - činnost MOP Devaterka Nadace Partnerství - výsadba stromů ÚVR ČSOP - realizace 2 projektů NSSEV - osvětové a ekologické akce Polabské ekocentrum - ekologicko - výchovné akce Agentura ochrany přírody - instalace cedulí a úklid chráněného území Recticel s.r.o. - realizace 1 projektu VÝDAJE Hlavní část nákladů tvořily náklady na projekty a realizaci ekologicko - výchovných akcí. 13

14 Přehled o příjmech a výdajích ZO ČSOP Klenice v roce 2006 Zůstatek z roku 2005 : Zůstatek Účet Pokladna Částka ( Kč ) , , 50 Příjmy : Předmět Polabské ekocentrum - Den Klenice Magistrát MB - výtvarná soutěž ÚVR ČSOP - Přenášení obojživelníků Granty Magistrát - celkem Z toho : Budky do lesíku na Radouči Úklid NPP Radouč Klenice - čistá řeka Den stromů Knihovna Polabské ekocentrum - Den stromů Lesy Mladá Boleslav a.s. - činnost MOP Devaterka Agentura ochrany přírody - Úklid NPP Radouč Nadace Partnerství - výsadba stromů NSSEV - ekologicko - výchovné akce Faurecia Exhaust Systems s.r.o. - činnost MOP Devaterka M. Preymesser logistica s.r.o. - činnost MOP Devaterka VaK Mladá Boleslav a.s. - činnost MOP Devaterka Agentura ochrany přírody - informační cedule Agentura ochrany přírody - hraniční cedule ÚVR ČSOP - Rozšiřování hnízdních možností ptactva Polabské ekocentrum - Kaštaňák Recticel s.r.o. - Přenášení obojživelníků Vstupné na akcích Úroky Příjmy celkem 14 Částka ( Kč ) 5 000, 2 000, 9 000, , 5 000, 1 200, 5 000, , 1 350, 5 000, 1 000, 2 500, 7 500, , 5 000, 2 500, 5 000, 2 000, 2 400, 400, 1 000, 2 000, 2 080, 38, ,89

15 Výdaje : Předmět Částka ( Kč ) , 3 454, , 3 250, , 3 000, 7 029,50 377, 5 948, 599, 1 790, 1 377, 1 864, ,- Den stromů Knihovna Klenice - čistá řeka Úklid NPP Radouč Přenášení obojživelníků Nájem MOP Cestovné Účetní program Skříňka Žebřík Barvy do počítače Poplatky ČSOB Výdaje celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji , 49 Zůstatek za rok 2006 : Zůstatek Částka ( Kč ) ,99 53, , - Účet Pokladna Pokladna MOP 15

16 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem partnerům, organizacím, institucím a sponzorům za jejich finanční, materiální a další podporu. Bez jejich pomoci bychom nemohli realizovat žádný z našich projektů a akcí. Za finanční podporu děkujeme : Magistrátu města Mladá Boleslav Ministerstvu životního prostředí České republiky Kanceláři ÚVR ČSOP Nadaci Partnerství Polabskému ekocentru Národní síti ekologické výchovy Agentuře ochrany přírody - CHKO Kokořínsko firmám Lesy Mladá Boleslav a.s. Faurecia Exhaust Systems s.r.o. M. Preymesser logistica s.r.o. Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav Recticel s.r.o. Za materiální pomoc, služby : COMPAGU s.r.o. Papírnám Bělá a.s. Povodí Labe a.s. Za spolupráci : Centru při ústavu sociální péče Osmiletému gymnáziu v Mladé Boleslavi 9. ZŠ v Mladé Boleslavi ZŠ v Bezně paní Heleně Bubnové - koordinátorce Projektu Zdravé město 16

17 paní PhDr. Evě Peškové, bývalé náměstkyni primátora Magistrátu Mladá Boleslav Za medializaci našich akcí děkujeme : panu Josefu Donátovi, redaktorovi měsíčníku Boleslavan panu Pavlovi Šubrtovi, redaktorovi ČTK regionální rozhlasové stanici Jizera televizi NOVA regionálnímu deníku Boleslavský deník deníku Mladé Frontě DNES rozhlasové stanici ČRo 1 Radiožurnál rozhlasové stanici ČRo Region rozhlasové stanici Proglas Mladí ochránci přírody Devaterka 17

18 Základní organizace ČSOP Klenice 08/01 Jsme nezisková organizace - občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2004 za účelem ochrany životního prostředí, společné činnosti v této oblasti, působení na veřejnost a na mládež a její zapojení do naší práce. Ve svých aktivitách se zaměřujeme především na organizování a realizaci konkrétních ekologických a ochranářských projektů, osvěty a propagace v oblasti životního prostředí ale i mapování výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. Chcete-li nás podpořit pomocí, radou či se stát našimi členy, obraťte se na kteréhokoli člena. Za jakoukoliv pomoc, či jen sympatie Vám děkujeme. Chcete - li nás finančně podpořit, prosíme toto uskutečnit : složenkou do kolonky Název účtu adresáta vypište : ZO ČSOP Klenice, Zalužanská 1276, Mladá Boleslav do kolonky Název a sídlo peněžního ústavu : OB Mladá Boleslav, č. ú / 0300 do kolonky Variabilní symbol : 1111 bankovním převodem na účet č / 0300 u OB Mladá Boleslav 18

19 ADRESA : ZO ČSOP KLENICE Zalužanská 1276, Mladá Boleslav Tel. : , webové stránky : sídlo naší organizace 19

20 Zpracovala : Milada Vrbová ZO ČSOP Klenice Zalužanská 1276, Mladá Boleslav ICO : Číslo účtu : / Vydáno v nákladu 50 výtisků 20