Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack"

Transkript

1 Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

2 Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Andrew Wommack A better way to pray If your prayer life is not working, consider changing directions. Andrew Wommack ISBN Copyright 2006 Andrew Wommack Ministries, Inc. P. O. Box 3333 Colorado Springs, CO Published by Harrison House Publishers První české vydání v roce 2007 Vydalo nakladatelství Slovo pro každý den Formanka Zlín Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny citace Písma podle překladu Nové Bible Kralické (NBK). Vytištěno v České republice. Všechna práva vyhrazena. Obsah nebo obal nesmí být rozmnožován jako celek nebo v částech v jakékoliv formě bez písemně vyjádřeného souhlasu vydavatele.

3 OBSAH Úvod 5 Kapitola 1 Pokrytci se rádi modlí 7 Kapitola 2 Jak dlouho se modlíte? 15 Kapitola 3 Mylné představy 23 Kapitola 4 Otče náš 29 Kapitola 5 Sendvičová modlitba 35 Kapitola 6 Žadonit u Boha 41 Kapitola 7 Lituj Bože, lituj! 45 Kapitola 8 Ježíš: jediný prostředník 49 Kapitola 9 Ďáblova léčka 53 Kapitola 10 Pojďte ven z pokoje! 59 Kapitola 11 Zátarasy na cestě do pekla 65 Kapitola 12 Primární účel modlitby 69 Kapitola 13 Intimita: srdce spasení 77

4 Kapitola 14 Jsi dobrý táta! 85 Kapitola 15 Odpovězte tomu fíkovníku! 91 Kapitola 16 Mluvte ke své hoře! 99 Kapitola 17 Znovu po něm vystřelte! 105 Kapitola 18 Požádejte a přijměte 113 Kapitola 19 Proměnná 117 Kapitola 20 Překážky odstraněny 125 Kapitola 21 Můžete to od Boha získat! 131 Závěr 135

5 ÚVOD Jste připraveni na zlepšení svého modlitebního života? Chcete se naučit lépe se modlit a rychleji získat Boží odpovědi? Pokud ano, pak čtete tu správnou knihu! Když se učedníci ptali Ježíše jak se modlit, tehdy Pán napřed konfrontoval mýty a chybná pojetí modlitby, které se v Jeho době objevovaly. Než jim řekl jak se správně modlit, strávil celkem dost času vyvracením chybných názorů a mluvil o tom, co modlitba není. Náboženský systém byl tehdy už tak pokrytecký a vyumělkovaný, že Pán musel napřed anulovat to, co se obecně považovalo za modlitbu, než mohl vůbec smysluplně učit o tom, co modlitbou je. Název této knihy není Jediný způsob modlitby ani Nebudete mít lepší výsledky, pokud se nebudete modlit takhle, ale Jak se lépe modlit. Budu vám říkat věci, které vás možná urazí; ale zůstaňte v klidu, dokud vám napřed nešlápnu na palec, tak vám ho Pán nemůže uzdravit! Všechno, proti čemu učím, jsem dělával. A Bůh mě přesto miloval a já jsem miloval Jeho. Měli jsme dobrý vztah i přesto, že jsem dělal chyby. Teď mám ale zřetelnější odpovědi na modlitby, než jsem měl kdy dřív. Nemodlím se tak, jak jsem se modlíval před patnácti, dvaceti nebo třiceti lety. Od té doby jsem už hodně vyzrál! Pokud to, jak se modlíte, nenese dobré výsledky, proč byste se potom bránili změně? V celém Kristově těle mají v dnešní době lidé určité hypotézy a úplně špatné postoje vůči modlitbě. A pak se diví, že nemají výsledky, jaké by chtěli. Bůh chce, aby se to změnilo! Jsem si velmi dobře vědom toho, že budu muset konfrontovat mnoho obvyklých pojetí modlitby. Možná narazím i na některé tradice, které pro vás bývaly důležité. Ale dovolte mi se zeptat: Pokud to, jak se modlíte, nenese dobré výsledky, proč byste se potom bránili změně? Já sám nejsem dokonalý příklad. Ještě jsem nedorazil do cíle ale už 5

6 jsem vyrazil na cestu. A dostávám na své modlitby nadpřirozené odpovědi. Viděl jsem svého vlastního syna vzkříšeného z mrtvých, i když už byl po smrti pět hodin. Pokud nemáte lepší výsledky než já, pak byste to, co říkám, měli přinejmenším vzít v úvahu. Už spoustu let rozjímám nad každým písmem v Bibli, kde je použita kterákoli forma slova modlit se. Věřím, že to, co mi Pán prostřednictvím svého Slova ukázal, vás opravdu požehná. I když se to může hodně lišit od toho, co vás kdy o modlitbě učil někdo jiný, jsem si jist, že zjistíte: Jak se lépe modlit! 6

7 KAPITOLA 1 POKRYTCI SE RÁDI MODLÍ Modlitba je ta nejzneužívanější část dnešního křesťanského života. Špatné pochopení modlitby duchovně ničí víc lidí, než cokoliv jiného! Ježíš učil, že je správný způsob jak se modlit a špatný způsob jak se modlit: A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí. Matouš 6:5 Většina věřících, když se modlí, se za pokrytce nepovažuje. Myslí si: Pokud se modlím, co může být špatně? Spousta věcí, protože pokrytci se rádi modlí! Jen proto, že začnete slovy Otče náš a skončíte..ve jménu Ježíše, amen, to ještě neznamená, že je to modlitba. Obrovské množství toho, čemu se dnes říká modlitba, Boha uráží a otevírá dveře ďáblu. Jsou správné a špatné způsoby jak se modlit! Boží poslíček? V roce 1969 jsem slyšel nezdravé vyučování o tom, že Satan je Boží poslíček. Mluvilo se v něm o tom, že ďábel může dělat jen to, co Pán dovolí, a proto ho Bůh používá k našemu dobru. To je úplně špatně, ale tehdy jsem to nevěděl. Donesl jsem toto vyučování své kamarádce a ta se v něm úplně shlédla. Na jedné z kazet, které jsem jí dal, byl příklad chlapce, který se příliš styděl svědčit o Pánu svým spolužákům. Modlil se a poprosil Boha, aby mu dal nějakou nevyléčitelnou nemoc, aby svým spolužákům mohl svou víru v Krista ukázat na své reakci na blízkost smrti. Příštího dne se objevila leukémie. Na jeho pohřbu čtyři lidé prožili nové narození. Postoj srdce za vašimi modlitbami zajímá Boha mnohem víc, než slova, která říkáte. 7

8 A i když víra tohoto mladíka přinesla Bohu určitou slávu, tak nepoužil správný způsob, jak se modlit. Moje kamarádka se modlila stejnou modlitbu a druhého dne jí diagnostikovali leukémii. I na jejím pohřbu prožili čtyři lidé nové narození. Ale nebyl to Bůh, kdo by odpověděl na jejich modlitby tím, že jim požehnal leukémií. Satan využil špatné modlitby a zabil dva mladé lidi předtím, než přišel jejich správný čas. Špatné modlitby přinesou špatné výsledky! Špatná modlitba Ježíš napřed ukazoval, co modlitba není, než začal vyučovat, co modlitbou je (Matouš 6:5 13). Sám Pán musel ve své době napřed potřít náboženská pojetí modlitby, jinak by lidé nebyli schopni pochopit, co jim vlastně chtěl říct. A dnes je to stejně tak špatné, pokud ne horší! Jako u farizeů, které Ježíš konfrontoval, tak se i dnes stala modlitba náboženským rituálem. Lidé ji používají k tomu, aby ukonejšili svá svědomí; pro pocit, že udělali něco proto, aby Boha motivovali a manipulovali Jím, aby jednal v jejich prospěch to jsou špatné motivy! Postoj srdce skrývající se za vašimi modlitbami zajímá Boha mnohem víc, než slova, která říkáte. Jen proto, že strávíte hodinu nebo víc při takzvané modlitbě neznamená, že to vůbec mělo nějaký smysl. Pokud byl váš postoj špatný, pak taková byla i vaše modlitba! Také když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu. (Matouš 6:5) To je ale svatý člověk! Slyšeli jste, jak třese nebeskými branami? A to malé pochvalné poklepání na rameno jejich ega je také vším, co kdy dostanou, protože lidský obdiv je jedinou odměnou za takovou modlitbu. Od Boha nedostanou nic! Jste si vědomi toho, že můžete mít velké duchovní dary a udělat obrovské osobní oběti, a přesto na Boha neudělat dojem? Je to tak! Pokud není správný váš motiv, pak nezáleží na tom, co děláte. Modlení se v jazycích, prorokování, všechna víra, odevzdání veškerého majetku chudým, nebo dokonce položení vlastního života vám nic neprospěje, pokud jste to udělali bez Boží lásky (1. Korintským 13:1 3.) Postoj srdce je vše, na čem v království záleží! 8

9 Pokud v modlitebním životě nevidíte vytoužené výsledky, prověřte své motivy. Opravdu jsou vaše modlitby motivovány láskou? Chápu, že je těžké si to přiznat, protože se snažíte být vždycky pozitivní a věřit tomu nejlepšímu. Nicméně pokud byste se odvážili se kriticky a objektivně podívat na svůj modlitební život, nezjistili byste čestně, že vám tyto modlitby nic neprospějí? Možná nemáte uzdravené tělo, nebo se nezlepšují vaše finance; ať tak či tak, prostě to nefunguje. Příteli, není to Bůh, kdo by neodpověděl; jsou to naše modlitby, kde je chyba! Bůh už udělal všechno, co kdy udělá! Už jednou provždy jednal skrze smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše Krista. Bůh už jednal Většina křesťanů vidí modlitbu jako příležitost k tomu, jak Boha k něčemu přimět. Věří, že On může udělat cokoliv, ale že to ještě neudělal. V tomto pojetí je modlitba tím, čím Boha můžete k něčemu přinutit. Pokud tomu věříte, pak váš modlitební život stojí na hodně vratkých základech. Bůh už udělal všechno, co kdy udělá! Už jednou a provždy jednal skrze smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše Krista. Prostřednictvím oběti smíření už Bůh odpustil všem a uzdravil všechny, kterým kdy bude odpuštěno a kteří kdy budou uzdraveni. Nemusí ani pohnout prstem, aby došlo k uzdravení nebo spasení! Pokud jde o Boha, hříchy celého světa už jsou odpuštěny. Beránkova dokonalá oběť se definitivně vypořádala s minulými, současnými i budoucími hříchy všech věřících, ale i nevěřících. Přesto to neznamená, že všichni budou automaticky spaseni (nebo uzdraveni). Každý jednotlivec musí sám pro sebe vírou přijmout to, co pro něj Ježíš zajistil, aby z toho mohl mít užitek. Darovaný dar není úplně váš, dokud ho nepřijmete! Jako křesťané máme instruovat lidi, aby uvěřili a přijali, co už pro ně Bůh v usmíření udělal. Proto je populární evangelizační metoda požádat Ježíše, aby přišel do vašeho srdce biblicky nepřesná. Technicky řečeno, nemusíte Boha žádat, aby vás spasil. Z toho by totiž vyplývalo, že Pán ještě nic neudělal a dokud vy nepodáte svou žádost, tak že také nic neudělá. Pak, v závislosti na tom jakou má na vás Pán zrovna náladu, vám odpoví buď kladně, nebo záporně. Ale tak to není, protože Ježíš už pro nás všechno udělal před dvěma tisíci lety! Filipský žalářník přišel k Pavlovi a Silasovi s prosbou: Páni, co mám 9

10 dělat, abych byl spasen? Odpověděli: Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen (Skutky 16:30,31). Věřit v co? Věřit v to, že On se už s hříchem vypořádal na Golagatě. Platba už proběhla. Teď už jde jen o to tomu věřit a přijmout to! Já nevím Jednou po shromáždění mi jedna paní řekla, že už stokrát pozvala Pána do svého srdce, ale pořád si svým spasením není jistá. Řekl jsem jí: Dnes večer se budeme modlit a budeš mít jistotu! A poté, co jsem se s ní modlil za přijetí spasení, jsem se jí zeptal: Jsi spasená? A ona odpověděla: No, já nevím. Co tím myslíš, že nevíš? Prstem jsem namířil do své otevřené Bible, a řekl jsem: Slovo tady v Římanům 10:9 říká, že Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Vyznala jsi svými ústy? Ano. Věříš, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých? Ano. Jsi spasená? Nevím. Podívej se spolu se mnou na verš 13. Kdokoli by vzýval jméno Hospodina, bude zachráněn. Jsi kdokoli? No,.. myslím, že ano. Vzývala jsi Hospodinovo jméno? Ano. Jsi spasená? Nevím. Prostě nemohla uvěřit tomu, že je spasená! Kristus už ve svém vykoupení zajistil všechno potřebné pro hojný život. Teď už to není na Něm, ale na vás, abyste přijali to, co On už udělal! Přijměte to, co On už udělal Co byste si mysleli v situaci, kdy bych řekl: Nevím, proč ji Bůh nespasil. Mohli byste se, prosím, se mnou v jednomyslnost modlit a postit za její spasení? Neměli bychom se vzdávat, dokud ji Bůh nezachrání! 10

11 Pravděpodobně byste se mnou nesouhlasili a odpověděli byste: Ne, Andrew, takhle to nefunguje. Bůh už to udělal. Pokud to ona nepřijala, pak je problém v jejím přijímání, ne v Bohu jako dárci! A co kdyby si někdo na invalidním vozíku přijel během shromáždění pro uzdravení? Pokud bych se modlil, a neviděl ho okamžitě vstát z vozíku, mohl bych se zeptat publika: Kolik z vás se mnou bude stát ve víře? Pojďme se postit a modlit v souhlasu a nepustíme se Boha, dokud toho člověka neuzdraví: Sázím, že bych mohl přesvědčit tak 90% lidí, aby do toho šli se mnou! A přece Boží Slovo jasně prohlašuje: Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte (Koloským 2:6). Ve stejném smyslu se chápete odpuštění hříchů a žijete v odpuštění hříchů, přijímáte uzdravení, vysvobození, prosperitu a všechno ostatní! Pokud je žadonění u Boha o záchranu oné paní v prvním případě nepatřičné, pak je toto chování nepatřičné i v případě uzdravení nebo čehokoliv jiného v křesťanském životě! Kristus už ve svém vykoupení zajistil všechno potřebné pro hojný život. Teď už to není na Něm, ale na vás, abyste přijali to, co On už udělal! Uzdravujte nemocné! Někdy chodí křesťané k Bohu s modlitbou: Já vím, že mě můžeš uzdravit, ale ještě Jsi to neudělal. Proto chci zjistit, jak Tě k tomu uzdravení přimět. Tohle je cítit nevírou! Nevěří, že On už to udělal, a myslí si, že Ho mohou přinutit k tomu, aby to udělal. Špatně! Taková nevíra vysvětluje, proč víc lidí neprožívá uzdravení. V naší Biblické škole a na studijních seminářích vyučujeme lidi, aby se rozhodně nemodlili za nemocné, ale aby je uzdravovali. Ježíš nám v Matouši 10:8 přikázal, abychom uzdravovali nemocné, očišťovali malomocné, křísili mrtvé, [a] vymítali démony. Je obrovský rozdíl mezi uzdravováním nemocných a modlením se za ně! John G. Lake tento rozdíl chápal. Jako světově proslulý kazatel a misionář měl Lake mocnou službu uzdravení se základnou v Spokane, Washingtonu. Namísto toho, aby dělal všechnu práci sám, trénoval spolupracovníky, kterým říkal praktikanti uzdravení. Kdykoliv chtěli lidé modlitbu, Lake poslal své praktikanty s malou lahvičkou oleje a slovy: Nevracejte se, dokud nebudou zdraví! Tito věřící se za nemocné jenom nemodlili; oni je uzdravovali! 11

12 Nejdelší doba, jakou to praktikantům trvalo, než se vrátili, bylo tři a půl týdne. Možná to chvíli trvalo, ale ti lidé byli uzdravení! Lake uváděl, že ani jeden z jeho spolupracovníků se nikdy nevrátil bez toho, aby se nemocný neuzdravil. Zůstávali tam a pilně s nemocnými pracovali, dokud se uzdravení neprojevilo. I když vám to může znít cize, toto jsou, pokud chápete a věříte tomu, že Bůh už svou práci odvedl, normální výsledky. Ježíš Kristus dokončil vše nezbytné k tomu, aby zachránil a uzdravil všechny lidi. Vy jste uvěřili, a dostali jste spasení. Uzdravení přichází úplně stejnou cestou! Přijmout uzdravení by nemělo být o nic těžší, protože On už ho zajistil stejně tak, jako zajistil odpuštění vašich hříchů. Ani k tomu, abyste někoho vzkřísili z mrtvých, není potřeba víc víry, než kolik jí potřebujete k novému narození! Modlitba neznamená snažit se zkroutit Bohu ruku za záda, abyste Ho přinutili něco udělat. Modlitba je, když přijímáte vírou to, co On už dávno udělal! Je čas na sbíječku! Ten největší projev Boží moci jste zažili ve chvíli nového narození! Podstatou jste byli dětmi ďábla a on na vás měl plné právo. Jako občany království temnoty mohl nepřítel legitimně ovládat vás a váš život. V okamžiku vašeho spasení jste se nepostili, nemodlili, nečetli Slovo, nechodili do církve, nedávali desátky, ani jste nežili svatě. A přesto jste bez jakékoliv snahy dostali ten největší zázrak ze všech! Stalo se to, protože jste uvěřili, že k tomu už došlo. A jak byste mohli pochybovat o tom, že by Bůh neudělal něco, co udělal už dávno? Evangelium je dobrá zpráva (o tom, co On udělal), ne dobré proroctví (o tom, co udělá)! Zpráva v novinách, se přihodila v minulosti. Dobrá zpráva evangelia je, že Bůh už vám odpustil. Proč byste chtěli jít do pekla s odpuštěnými hříchy? Proč nevyužít Pánova štědrého zajištění? Jen prostě potřebujete pochopit, že On už svou práci odvedl! Otázka není: Zachrání vás Bůh?, ale: Přijmete Jeho spasení? Dar už byl darován, ale přijmete ho? A se vším ostatním v křesťanském životě je to stejné! Bůh už vás uzdravil, zaopatřil a vysvobodil. A přesto většina lidí žebrá, žadoní a snaží se prostřednictvím modlitby manipulovat a ovládat Boha. Jejich výchozí 12

13 postoj je: Jak můžu Boha přimět k něčemu, co není ochoten udělat? To je úplně špatně! Modlitba neznamená snažit se zkroutit Bohu ruku za záda, abyste Ho přinutili něco udělat. Modlitba je, když přijímáte vírou to, co On už dávno udělal! Kdyby Pán otálel se svým příchodem a věřící za sto let by se podívali zpátky na většinu konceptů, které jsou dnes rozšířeny na téma přímluva, mysleli by si: Jak mohli být tehdy tak primitivní a barbarští? Nikdo se zdravým rozumem by nevěřil naprosté většině toho, co se dnes v těle Kristově učí jako přímluva. Je to jedna z oblastí, kde jsme v dnešní církvi nejvíce podvedeni a spoutáni! Předtím, než Ježíš vyučoval, co je modlitba, poukázal na to, co modlitba není. Tak se chopme sbíječky, porozbíjejme špatné základy, které nás tíží a zbavme se jich! Můj vlastní syn byl vzkříšen poté, co byl pět hodin mrtev. 13

14

15 KAPITOLA 2 JAK DLOUHO SE MODLÍTE? I když mnohé z takzvaných modliteb Boha uráží, je sám dost velký na to, aby si s tím poradil! Náš nebeský Otec je dost skvělý na to, aby snesl nevyzrálosti svých milovaných dětí. Všechno, proti čemu učím, jsem sám dělával. Bůh to toleroval a dokonce mi žehnal, i když jsem se modlil hloupě. Nezlobil se na mě, ale hodně z mých takzvaných modliteb zůstalo nezodpovězených. Prosím, nemyslete si, že chci říct, že se na vás Bůh zlobí, když se postavím proti tomu, jak se modlíte. Nezlobí! Bůh je dobrý Bůh; ale pokud jste takoví, jako jsem byl já, tak se necháte lapit slovy svých vlastních úst. Zjistil jsem, že jsou správné a špatné způsoby, jak se modlit. Pán prostřednictvím svého Slova v průběhu let radikálně změnil můj pohled na modlitbu a to, jak se modlit. A jsem moc rád, že to udělal, protože jsem opravdu potřeboval svůj přístup k věci změnit. Mějte srdce otevřené Během čtení této knihy mějte srdce otevřené a uši naladěné na Ducha Svatého. On je naším Učitelem a Průvodcem, který nás vede do vší Pravdy. Pokud se příležitostně nad tím, co říkám urazíte, přesto prosím nepřestávejte a dočtěte tuto knihu až do konce. Když se budete držet neplodných modlitebních modelů, můžete toho mnohem více ztratit, než získat! Vaše pokora před Pánem a ochota vzít v úvahu to, o co se tu s vámi dělím, by pro vás, nebo pro někoho milovaného, mohla znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Věřte mi a neriskujte! Snaha denně strávit určitou dobu v modlitbě mě velmi frustrovala. Vlastně se ani nezdálo, že by přinesla vůbec nějaké dobré výsledky. Neříkám, že ohledně modlitby už všechno vím, ale už jsem se začal učit! Pravidelně v životě a ve službě vídávám zázraky všeho druhu. Můj vlastní syn byl vzkříšen poté, co byl pět hodin mrtev. Viděl jsem spoustu 15

16 slepých očí a hluchých uší otevřených, a to bych nemusel ani mluvit o všech těch uzdravených z rakoviny, o lidech, co vstali z invalidních vozíků a o vyhnaných démonech. Naše služba také zažívá neustálý přísun hojného zajištění, aby mohla naplňovat Boží povolání. Tyto věci neříkám proto, abych vás odsoudil a sebe vyvýšil, protože všechna sláva patří našemu Pánu Ježíši Kristu! Ale chci vás vyzvat, abyste uvážili moje výsledky a porovnali je s těmi, které máte vy. Pokud se vám takové věci v životě pravidelně nestávají, proč byste se měli držet méně produktivního modlitebního modelu? Čestně zvažte svůj modlitební život, protože chci konfrontovat postoje a chápání věcí, ve kterých máme rozdíly. To je vaše šance, abyste poznali a vykořenili nechtěné překážky, které dusily efektivitu vašich modliteb. Veřejná náboženskost Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně. Matouš 6:6 Lidé už proti mně i protestovali, a přeli se: Nikdy by ses neměl modlit na veřejnosti! Ježíš se modlil na veřejnosti. Paralela k této pasáži je v Lukáši 11:1, kdy Kristova veřejná modlitba přiměla jeho učedníky, aby se zeptali: Naučíš náš se modlit? Pokud by Pán doslova mínil, že se máme vždycky modlit v skrytu, aby nás nikdy nikdo neslyšel, pak by porušil své vlastní učení. Tady v Matouši 6:5 6 Ježíš v podstatě říká: Nebuďte jako pokrytci, kteří se modlí kvůli pozornosti a uznání lidí. Protože už jsem navštívil spoustu církví, slyšel jsem různé veřejné modlitby. Lidé často mluví hlasitě a jazykem Bible Krále Jakuba (český ekvivalent Bible Kralická, poznámka překladatele) a myslí si, že je to duchovnější. Nemám nic proti Bibli Krále Jakuba (je to ve skutečnosti moje oblíbená verze), ale necítím, že bych měl takhle mluvit k Bohu, pokud se opravdu chci modlit. Setkal jsem se s lidmi, kteří nikdy jazykem Krále Jakuba nemluví s jedinou výjimkou když se modlí. Znějí zbožně a mluví jiným tónem hlasu, Toť musíte učiniti, pro mne, pravím! To je pokrytecké! 16

17 Opravdová brzda Možná budete v šoku, ale Bůh ze spousty našich modliteb nemá radost! Zjistil jsem to tou těžší cestou. V době, kdy jsem se nadchl pro Pána, mi lidé říkali, že se potřebuji modlit hodinu denně. A já jsem si říkal: Pokud je jedna hodina denně dobrá, pak dvě nebo tři budou ještě lepší! Tak jsem se vybičoval k tomu, abych se denně modlil jednu až tři hodiny. A měsíce, snad i celá léta, jsem se začínal systematicky modlit v 7.00 přesně! Snaha každodenně strávit určitou dobu na modlitbě mě velmi frustrovala. Vlastně to ani nevypadalo, že by přinesla vůbec nějaké dobré výsledky. Spousta věřících s tím začínali (a končili) ne jen jednou, ale několikrát. Ani u mě to nikdy nevypadalo, že by všechno šlo jako po másle. Spousta lidí, kteří opravdu milují Boha celým svým srdcem, zjišťuje, že je obtížné se modlit tímto předepsaným stylem. Potlačí to, zmechanizuje a umrtví jejich dříve pulsující vztah s Pánem. Navzdory tomu, co je vyučováno, tento strnulý model modlitby na čas, neodpovídá Božímu Slovu jako celku. Pokud se pokoušíte takto modlit, možná že důvod, proč vaše modlitba neplyne, je ten, že se vám takové modlení snaží Duch Svatý vymluvit! Toto moje cvičení mi pomohlo podřídit se kázni. Netrávil jsem čas před televizí, nebo děláním věcí, které by mé víře ubližovaly, ale přes to všechno byly tyto modlitby opravdovou brzdou! Proč to dělám? Pamatuju si, jak jsem začínal. Zavřel jsem oči a modlil jsem se, takže se mi zdálo, že se už modlím hodnou chvilku. Po chvíli mě zajímalo: Jak dlouho jsem se vůbec modlil? Podíval jsem se na hodinky a viděl, že uplynulo pět minut pět minut! Myslel jsem si, že to bylo přinejmenším třicet minut, možná i hodina. Pokračoval jsem v modlitbě, ale usídlilo se ve mně zklamání. Bože, tahle hodina snad nikdy neuteče! Pokaždé, když jsem studoval Slovo a také během chval a uctívání, jsem si užíval Pánovy přítomnosti a děly se skvělé věci. Ale pak přišel čas na modlitbu. Konečně jsem se jednoho dne kolem 6.45 ráno svěřil: Bože, nemyslím to špatně. Opravdu, miluju Tě. Není to problém kvůli Tobě, ale ta modlitba prostě smrdí. Nesnáším ji! Ta hodina se zdá jako nejpomalejší hodina celého dne! Nechci být kritický, ale jen ti říkám, jak to je. V 6.30 se začínám děsit! 17

18 A Pán mi okamžitě do srdce odpověděl: Já se začínám děsit už v 6.00! Pokud jde o mě, tuhle hodinu nemůžu vystát! Okamžitě se mi rychlostí blesku v mysli ozvalo: Pokud z toho nemá radost Bůh, a ani já z toho nemám radost, tak proč to vlastně dělám? Přestal jsem se takto modlit a můj duchovní život se hodně zlepšil! Ježíš o tom stejném mluvil v Matouši 6:7: Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Z Boží perspektivy nemá modlení se hodinu denně samo o sobě žádnou hodnotu! Bez moci Většina lidí v podstatě věří: Čím déle se modlím, tím lepší to je a tím spíš mi Bůh odpoví. Proto je delší modlitba řešením na všechno. Bratři a sestry, v dlouhých modlitbách není absolutně žádná moc! Ježíš se obvykle modlil krátce. Jen dvakrát v celém Novém Zákoně se modlil celou noc. A protože jsou obě události zaznamenány ve všech evangeliích, mohlo by se zdát, že se to stalo osmkrát. Ale bylo to jen dvakrát, skutečně. Pán se nemodlil neustále a dlouhou dobu. Modlitba se stává náboženskou, když ji chcete použít tak, jak Bůh nechce. Čím kratší modlitba, tím větší víra! Zmlkni, utiš se zklidnilo zuřící bouři (Marek 4:39). To byla modlitba! Lazare, pojď ven vzkřísilo mrtvého, jen pouhá tři slova (Jan 11:43). Když začnete modlitbu lépe chápat, tak se i vaše modlitby zkrátí. No, vlastně jeden z mých přátel učí, že: POMÓC!!! je skvělá modlitba! Když se modlím delší dobu, obvykle podstatně větší část strávím v modlitbě v jazycích. Neprosím ani tak moc Boha, jako spíš podporuji svůj duchovní růst. Modlím se za přijetí moudrosti a zjevení od Pána. Sebevzdělávání je důležitý Novozákonní účel modlitby (1. Korintským 14:4; Juda 20,21.) A přesto se většina těla Kristova dívá na modlitbu primárně jako na příležitost o něco Boha prosit. Vidí ji ve velmi úzké perspektivě jako čas určený k tomu, aby Ho prosili o vyplnění svých potřeb. Samozřejmě jsou verše, které ukazují, že prošení a dostávání je platný účel modlitby, ale to by se v modlitebním životě mělo omezit tak na 5% nebo méně. Na základě svého vlastního vztahu s Pánem věřím, že takhle je to nejlepší. 18

19 Nelžete sami sobě Co by zbylo z modlitebního života většiny křesťanů, kdybychom odečetli všechno činění pokání z hříchů, prošení o věci a přimlouvání se. Stěží vůbec něco! Modlitby většiny lidí sestávají z: Ach, Bože, je mi tak líto, že jsem znovu padl. Pomoz mi ten problém překonat. Bože, uzdrav tohle a zajisti tamto. A pokud by byli opravdu duchovní, pak: Udělej tohle a tamto pro ostatní! To je obvykle všechno, o čem jejich modlitby jsou. Adam a Eva se nemodlili za žádnou z těchto věcí! Neměli se za koho přimlouvat, okolo nebyli démoni, které by mohli vymítat, a žádná špatná království, která by mohli chtít rozbít. Neměli oblečení, jídlo, domy, ani práci, kvůli kterým by museli stát ve víře vůbec žádné prosby ale přesto se každý večer setkávali s Bohem za večerního vánku a mluvili s Ním. Jejich konverzace s Bohem neměla nic co do činění s hříchem, nedostatkem, potřebami, problémy, činěním pokání, žadoněním ani prošením. A přesto se modlili byli s Bohem každý den! Modlitba se stává náboženskou, když ji chcete použít tak, jak Bůh nechce. Proto neplyne. Můžete Mu slíbit: Budu se modlit hodinu denně, i kdyby mě to mělo zabít!, a pak to také dělat celý týden, měsíc nebo dva. Ale nikdy to nevydrží, protože On vás k tomu nevedl. Nelžete sami sobě, neuslyší vás jen proto, že se budete modlit dlouhou dobu a budete při tom používat určitá slova a budete Ho prosit znovu a znovu. Pán nám dal jasně najevo, že tohle není modlitba (Matouš 6:7). Celý den! Jeden muž z církve přijel před mnoha lety do Colorada Springs, aby tam kázal. Celé jeho poselství a služba byla zaměřená na vybízení lidí k hodinové modlitbě denně podle vzoru Modlitby Páně. Byl jsem na jeho shromáždění a z jeho poselství jsem si i něco odnesl. Pak mě přišel navštívit do mé kanceláře a hned se zeptal: Jak dlouho se denně modlíš? Jeho otázka mě zasáhla úplně nepřipraveného. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Jak jsem se tak nad tím zamyslel, zajímalo mě: Proč chce vědět, jak dlouho se denně modlím? Napadly mě jen dva možné důvody: 1) Chtěl se se mnou srovnávat a doufal, že na tom bude lépe než já (aby 19

20 podpořil svoje ego a cítil se dobře), nebo 2) Chtěl mě usvědčit a použít svou zjevnou duchovní páku, aby se mnou mohl manipulovat a abych mu šel na ruku. To byly jediné důvody, které jsem dokázal za jeho otázkou vidět. Během toho, co jsem hloubal nad tím, jak mu odpovědět, se mě Pán zeptal: Kolik času jsi strávil včera se svou ženou? Řekl jsem Mu, že jsme spolu strávili celý den děláním různých věcí. Pokud bys byl s Jamie celý den, jak bys mohl svůj vztah s ní zredukovat na hodinu denně a říkat tomu zlepšení? A pokračoval: Já jsem ti k dispozici pořád. Nikdy tě neopustím, ani se tě nezřeknu. Pokud bys svůj vztah se mnou zredukoval na jedinou hodinu modlitby denně, nebyl by to ubohý vztah v porovnání s tím, jak dobrý je teď? V takovém duchu jsem odvážně tomuto bratrovi odpověděl: Víš co? Trávím s Bohem v modlitbě celý den! Šok se mu v tváři objevil dost rychle, když zakoktal: N-n-ne ty nechápeš, co myslím Ne, ty nechápeš, co jsem myslel. Trávím komunikací s Bohem celý den. To je modlitba! Neustálá komunikace Modlitba je společenství s Bohem! Pokud je s vámi pořád, pak byste se měli pořád modlit. Vyjádření tohoto společenství není omezené na určitou sadu pozic těla. V Bibli lidé klekali, zvedali ruce a dokonce vzhlíželi k nebi, ale nedělali z toho náboženská pravidla a nevyžadovali jejich přesné dodržování, aby něčemu začali říkat modlitba. Můžete se modlit s očima otevřenýma nebo zavřenýma, s rukama nahoře nebo dole, ve stoje, v kleče, nebo položení na zemi. Protože rozjímání je modlitbou (Žalm 5:1), tak se nemusíte ani modlit hlasitě! Vaše komunikace s Bohem by měla být neustálá. Jsou zvláštní chvíle, kdy s někým prožíváte důvěrné okamžiky. Moje žena a já nemáme rozvrh, podle kterého můžeme mít rande jednou v týdnu, ale chodíváme spolu ven a jsme spolu pravidelně. Čas, který strávíme spolu tváří v tvář o samotě, abychom se sdíleli, nám pomáhá vybudovat intimitu v našem manželském vztahu. Bez toho, abychom spolu trávili tyto pravidelné chvíle, by bylo snadné mít v životě tak moc naspěch, že bychom ani neměli čas jeden na druhého! 20

21 Stejně tak je vhodné se oddělit pro Boha a být s ním o samotě pro zvláštní čas intimity ale ne pořád! Musíte se naučit k Němu přilnout i uprostřed vašich denních povinností a týdenních rutin, protože ty okupují většinu vašeho života. Je to úplně nerealistické, aby manželé omezili svůj vztah jen na zvláštní chvíle, kdy budou pohromadě. Ježíš, váš věčný Manžel, je stejný! Neomezujte svůj vztah s Ním na pouhé schůzky. Choďte s Ním a mluvte s Ním celý den a každý den! Někteří lidé se snaží ze svého vztahu s Bohem udělat neustálou velkolepou záležitost. Myslí si, že musí ječet z plných plic, klekat, držet ruce nad hlavou, slzy že se jim musí valit po tvářích, všude že musí lítat blesky a hřmět hromy, aby opravdu byli ve společenství s Bohem. Pokud toto považujete za modlitbu, pak se vám nikdy nepovede dobře! Jedna z věcí, která mě ujistila o tom, že Jamie je ta pravá, kterou si mám vzít, byl fakt, že jsme měli radost z toho, když jsme byli pohromadě. Ne jako u ostatních děvčat, která jsem musel bavit nebo na ně dělat dojem. Mohli jsme spolu strávit hodiny beze slova, a přesto nám bylo skvěle. V modlitbě je prostor i pro takovéto chvíle. Bůh chce, aby každý z nás dospěl až do bodu, kdy si budeme užívat i procházky s Ním. Touží po našem společenství, při kterém se nic neřekne a nic zvláštního se nestane mimo to, že budeme spolu a budeme se mít rádi. Osobně rád buduji svůj vztah s Bohem prostřednictvím studia Bible. Čtení Bible je pro mě modlitbou, protože ji čtu srdcem, nejen svou hlavou. Když mám s Bohem společenství, tak mě jedno písmo zaměstná i na celé hodiny! A jak nad ním přemýšlím, pokládám otázky a nechávám Pána mluvit přichází zjevení. Toto je modlitba! 21

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více