ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Dubnové dozvuky konference k metodě CLIL Rožďalovický školáček č. 35/ Beseda s politickým vězněm panem Františkem Teplým 5 4. Zasedání žákovského parlamentu Přírodovědná exkurze žáků 6. třídy Nová vrata na školní dvůr 7 7. Rožďalovický školáček č. 36/ Pobyt v Monínci Výsledky soutěže Záchranář Rychlá koloběžka soutěž pro žáky 1. stupně Květinový den Projekt k průřezovému tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech Rožďalovický školáček č. 37/ Žáci 4. třídy na dopravním hřišti Přírodovědná exkurze žáků 8. třídy Oslavy k výročí 500 let od narození Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina Rožďalovický školáček č. 38/ Školní zájezd do Vídně Pohádkový hrad Přírodovědná exkurze žáků 7. třídy Dětský den s hasiči Rožďalovický školáček č. 39/ Výlet do Šťastné země Ze života školy Informace o testování Eskalátor Fotogalerie kolo testování Eskalátor výsledky Letecká fotografie Rožďalovic pořízená v roce Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Dubnové dozvuky konference k metodě CLIL Dobrý den, vážený pane Kotláři, byla jsem účastnicí konference k projektu CLIL v Plzni, hotel Angelo. Musím říct, že Vaše prezentace byla velmi zajímavá a byla pro mě velkou inspirací. Kdybyste dovolil, ráda bych některé Vaše nápady aplikovala na naší škole, pokud na ně ovšem nemáte copyright :). Konkrétně mě nadchla myšlenka s cizojazyčným jídelním lístkem a výroba kalendáře. Tímto bych Vás chtěla požádat o svolení k transferu těchto výše zmiňovaných projektů a zároveň chci poprosit, zda byste mi neodpověděl na pár otázek, které mě v souvislosti se zavedením projektů na naší škole napadají. 1. Kdo se u vás podílí na překladu jídelního lístku? Jste to pouze Vy, nebo jsou zapojeni i žáci? Nebo se střídají angličtináři (např. každý týden jeden? :) ) A pracujete s touto slovní zásobou nějak systematicky i v hodinách Aj? 2. Z jakých peněz financujete výrobu kalendáře? Žádáte o grant zřizovatele, čerpáte peníze z Rady rodičů nebo z balíku státních peněz? 3. Máte nasmlouvaný odběr kalendáře nějakými institucemi (zastupitelstvo, knihovna apod.) nebo vyrábíte pouze omezené množství, čistě jako sebepropagaci? Věřím, že si uděláte chviličku a moje dotazy zodpovíte, za což předem děkuji. Kdybych i já Vám mohla být v něčem nápomocna, budu ráda, stránky naší školy jsou pročítala jsem např. Vaše ročníkové práce, které mimochodem také provozujeme a úrovní některých prací jsem byla opravdu nadšena. Děkuji ještě jednou za Váš čas a přeji hodně radostných chvil v pedagogické práci. S pozdravem Mgr. Tereza Steidlová Dobrý den paní Steidlová, omlouvám se za mírné zpoždění mojí reakce na Váš , ale nedostatek času je mým velkým problémem. Potěšilo mě, že Vás jistá část práce naší školy zaujala. A nyní odpovědi na Vaše otázky: 1. Práci na překladu jídelního lístku jsme začlenili do výuky konverzace v anglickém jazyce, ale systematicky jsme danou slovní zásobu do výuky Aj prozatím nezařadili. 2. Tisk kalendáře financujeme z finančních prostředků od zřizovatele. Některý rok jsme si je sami vytiskli i zkompletovali, ale nyní se spíše přikláníme k tomu, aby nám je v tiskárně vytiskli i zkompletovali. Což může být dražší, ale i jak jsme zjistili i čas jsou peníze. 3. Kalendáře školy vnímáme jako propagaci práce školy a nasmlouvaný odběr s nikým jiným nemáme. Ještě jednou děkuji za projevení zájmu o práci naší školy a přeji Vám spoustu profesních i osobních úspěchů. S pozdravem Roman Kotlář Vážený pane Kotláři, děkuji mnohokrát za odpověď, myslím, že propagaci (Vaší) školy vnímáte jako něco, co má smysl a podle toho vypadá i Vaše práce na ní. Ještě jednou - máte můj obdiv a přeji množství úspěchů i Vám, potažmo celé škole. S pozdravem T. Steidlová strana 3

4 strana 4

5 Pondělí 2. května 2011 V rámci projektu Rozvoj programů pro žáky se vzdělávacími potřebami odjeli vybraní žáci za doprovodu paní učitelka Marcely Saskové a Ilony Sedláčkové na týdenní pobyt v rekreačním zařízení Monínec. V průběhu první a druhé vyučovací hodiny se v naší škole konala beseda na téma Zločiny komunismu určená pro žáky 9. třídy. Tuto besedu vedl pan František Teplý z Pašinky u Kolína, který je původem učitel, ale v padesátých letech byl z politických důvodů vězněn a po revoluci rehabilitován. Od té doby pravidelně navštěvuje různé školy, kde se žákům snaží přiblížit negativní dopad minulého režimu na některé lidi. Beseda se ze strany žáků setkala s příznivým ohlasem. Napsal Mgr. Josef Král Momentky z besedy s panem Františkem Teplým. Ukázka z průběhu řešení úkolů v rámci soutěže Recyklohraní v 8. třídě. Úterý 3. května 2011 V odpoledních hodinách se ředitel školy Roman Kotlář v Nymburce sešel na pracovní schůzce s dlouhodobě nemocnou zástupkyní ředitele školy pro 1. stupeň Yvetou Šmejkalovou, aby s ní projednal možnosti jejího dalšího působení ve škole. Středa 4. května 2011 Od 7 hodin se konalo zasedání žákovského parlamentu, které naposledy vedli zástupci 9. třídy. V jejich připravených otázkách zazněly tyto dotazy: proč se budují nová vrata na školní dvůr, možnost umístění laviček pod okna učebny školní družiny 2, obnovení činnosti strana 5

6 kroužku hip-hopu, sankce proti žákům kouřícím v okolí školy a přípravě soutěže pro žáky 1. stupně organizované členy žákovského parlamentu. Ve druhé části ředitel školy informoval o rozšíření možnosti výběru volitelných předmětů pro žáky současného 6. až 8. ročníku z jednoho na dva spojeného s rozšířením nabídky volitelných předmětů o přírodovědný seminář, etickou výchovu, sportovní hry, náš region a mediální výchovu. V dalším se zeptal na přání žáků do příštího školního roku, na přípravu voleb a zájem o práci v žákovském parlamentu, na postup prací na novém čísle školního časopisu a možnou pomoc při organizaci soutěží žákovského paramentu pro své spolužáky. Přírodovědná exkurze Přírodovědná exkurze 6. třídy se uskutečnila za příznivého jarního počasí 4. května Jejím cílem bylo seznámit se s životem u některých rybníků v oblasti mezi Městcem Králové a Dymokury, které jsou součástí Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. První větší zastávka byla na hrázi Krčského rybníka, kde jsme pozorovali hnízdění motáka pochopa a přeletující volavky popelavé, které zde hnízdí v jediné kolonii na Nymbursku. Cestou k Jakubskému rybníku jsme sbírali jarní rostliny do herbáře a krátce se zastavili u památného stromu dubu letního, tzv. Štítarského dubu. Na hladině Jakubského rybníka byli další vodní ptáci a obojživelníci a v lese nás zaujala nenápadná orchidej hlístník hnízdák. Exkurze výborně doplnila učivo přírodopisu 6. třídy a některé získané poznatky se budou hodit i do dalších ročníků. Napsal Jiří Rejsek Momentky z přírodovědné exkurze připravené pro žáky 6. třídy. strana 6

7 Čtvrtek 5. května 2011 Porada vedení školy začala v 7 hodin ve cvičné kuchyňce a zabývala se možností přesunu finančních prostředků do OON, zavedením kartotéky komunikace školy s rodiči, seminářem pro pedagogické pracovníky v oblasti slovního hodnocení, stanovení termínu instalace nového operačního systému Windows 7 a MS Office 2010 do školních počítačů, pravidly přístupu žáků k potravinovému automatu, zapojením se do grantové výzvy Středočeského kraje, závěry ze zasedání žákovského parlamentu, přípravou čísla školního časopisu, pozvánkami na turnaj v malé kopané O pohár starosty Rožďalovic a přípravou Dětského dne. Pátek 6. května 2011 Na akci 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) jsme jednali o stavu absolventských prací, o aktuálních kázeňských opatřeních, vyhodnocení výsledků Jarního sportování, o projektu Kvalita školy a termínovníku návštěv jednotlivých tříd na výstavě v Galerii Melantrich. Sobota 7. května 2011 Dnes se od 14 hodin konala v Galerii Melantrich vernisáž výstavy Nataši a Jaroslava Kalouskových s názvem Barvami a dlátem, která potrvá do 28. května Nová vrata na školní dvůr vlevo je pohled ze školního hřiště a vpravo ze školního dvora. Fotografie vitrínek na náměstí v Rožďalovicích, z nichž jedna informuje o práci školy. strana 7

8 strana 8

9 Pobyt v Monínci V týdnu od 2. do 6. května 2011 se 8 žáků z naší školy zúčastnilo vzdělávacího pobytu v rekreačním areálu Monínec. Tento pobyt byl realizován jako součást projektu, jehož cílem je rozvinout a zdokonalit metody práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Při pobytu se žáci nejen věnovali výuce, ale i různým zážitkovým aktivitám. Pobytu se zúčastnili žáci 6 škol, takže si zde každý našel i nové kamarády. Pobyt se žákům líbil. Napsala Marcela Sasková a Ilona Sedláčková Momentky z týdenního pobytu v Monínci. strana 9

10 Pondělí 9. května 2011 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v příloze Vám zasílám konečné výsledky okresního kola výtvarné a literární soutěže Záchranáři Prosím o předání výsledků i do zařízení, která Vám jsou podřízena a zároveň o zajištění účasti dětí, které se v okresním kole umístily na místě, na slavnostním předání cen a diplomů dne 25. května 2011 (viz pozvánka). Dále přikládám pozvánku na Den otevřených dveří, který se uskuteční na obou profesionálních stanicích HZS v okrese Nymburk ve středu 25. května 2011 od do hodin. Prosím ještě o krátkou zpětnou informaci, že Vám tento dorazil v pořádku. Těšíme se na hojnou účast. Děkuji a jsem s pozdravem por. Bc. Jaromír Brzák, komisař, vyšetřovatel požárů, oddělení prevence Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk Záchranáři 2011 Konečné pořadí soutěže dle jednotlivých kategorií: Výtvarné práce: Kategorie M 1: 1. Václav Calda - MŠ Sluníčko Nymburk - 4 roky 2. Jiřina Šťastná - MŠ Sluníčko Nymburk - 4 roky 3. Jan Vítek ZŠ a MŠ Straky - 5 let 4. David Šedina MŠ Větrník Nymburk - 4 roky 5. Adam Adamec MŠ Sluníčko Nymburk - 4 roky 6. Anežka Příbramská ZŠ a MŠ Straky - 4 roky Kategorie M 2 1. Jaroslav Káninský MŠ Studentská, Poděbrady - 6 let 2. Tadeáš Frolda - MŠ Studentská Poděbrady - 6 let 3. Eliška Holubová - MŠ Čtyřlístek Nymburk - 6 let 4. Tomáš Rufer MŠ Čtyřlístek Nymburk - 5 let 5. Kateřina Provazníková ZŠ a MŠ Rožďalovice - 6 let 6. Ondřej Pavlíček ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník - 5 let Kategorie ZŠ 1 1. Petr Kopunec ZŠ a MŠ Krchleby - 8 let 2. Markéta Hladíková - ZŠ a MŠ Straky - 7 let 3. Sára Kvízová - ZŠ Tyršova Nymburk - 7 let 4. Ondřej Danzer - ZŠ Tyršova Nymburk - 7 let 5. Blanka Havlátová ZUŠ F.A.Šporka Lysá n/l. - 8 let 6. Lenka Baytalonová ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 7 let Kategorie ZŠ 2 1. Anna Těhníková ZŠ a MŠ Straky - 10 let 2. Miloslav Kozel - ZŠ Křinec - 11 let 3. Olga Vencourová ZŠ Tyršova Nymburk - 10 let 4. Martina Volfová - ZŠ a MŠ Straky - 11 let 5. František Severa Domácí vzdělávání Rožďalovice - 10 let 6. Eliška Ryklová ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 9 let Kategorie ZŠ 3 1. Oldřich Polášek - ZŠ T.G.M. Poděbrady - 12 let 2. Karolína Baráková ZŠ Dymokury - 12 let 3. Jan Holan ZŠ Sadská - 12 let 4. Štěpán Valeš ZŠ Dymokury - 14 let 5. Filip Müller - ZŠ Sadská - 12 let Ladislav Váňa ZŠ Sadská -12 let 6. Veronika Kropáčková - ZŠ Kostomlaty n/l let strana 10

11 Kategorie ZŠ 4 1. Blanka Burianová ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 14 let 2. Lenka Skalická ZŠ Dymokury - 14 let 3. Veronika Krumpholcová SDH Vestec - 15 let 4. Kristýna Bezuchová ZŠ Kostomlaty n/l let 5. Monika Husáková ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 13 let 6. Dominik Berounský ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 15 let Kategorie K 1 1. Iva Svárovská SDH Hrubý Jeseník - 16 let 2. Karolína Daňková SDH Mcely - 16 let 3. Lenka Marešová SDH Vestec - 15 let Celkem se základních kol ve školách zúčastnilo žáků a okresního kola 212 žáků. Do soutěže se zapojilo 11 mateřských škol, 14 základních škol, 8 sborů dobrovolných hasičů a 1 dítě na domácím vzdělávání. Kvalita školy V průběhu tohoto týdne bylo uskutečněno testování žáků 5. a 9. třídy v rámci projektu Kvalita školy. Žáky obou ročníků čekaly čtyři on-line testy. Byl to test z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a pro žáky 5. třídy test ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a pro žáky 9. třídy test ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. S dosaženými výsledky Vás seznámíme v některém z následujících měsíčních zpravodajů o činnosti školy. Úterý 10. května 2011 V 16 hodin začala třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy, při které byli seznámeni s plánovanými akcemi třídy do konce školního, zejména s přípravou školy v přírodě. Středa 11. května 2011 Rychlá koloběžka 11. května 2011 pořádal žákovský parlament základní školy soutěž pro první stupeň Rychlá koloběžka. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle tříd, do kterých chodí. Každý soutěžící objel jedno kolo na sokolském hřišti. Z první třídy byl nejrychlejší Štěpán Kymr, z druhé třídy Ludvík Černý, ze třetí třídy Jiří Provazník, ze čtvrté třídy Zdeněk Bílý a z páté třídy Sean Čech. Z každé kategorie byli odměněni první tři nejrychlejší, kteří si odnesli domů plyšáky. Soutěž se vydařila a počasí nám přálo. Napsala Monika Nováková, žákyně 8. třídy a organizátorka akce Květinový den Květinový den proběhl 11. května Akce se zúčastnilo 9 žáků ze 6. třídy během dopoledních hodin a 4 žáci během odpoledních hodin. Prodalo se přibližně 100 kvítků. Akce byla úspěšná. Napsala Mgr. Marcela Sasková, organizátorka akce strana 11

12 Momentky z Květinového dne. Čtvrtek 12. května 2011 Porady vedení školy se v úvodu zúčastnila školní koordinátorka EVVO Mgr. Nina Dyčenková, která informovala o realizovaných přírodovědných vycházkách, o úklidu Rožďalovic, o činnosti Klubu přátel přírody, o měření meteorologických hodnot, o třídění odpadu a plánované 3. části soutěže ve sběru papíru. V následujícím jsme řešili odeslání školního vzdělávacího programu mateřské školy na vyžádání ČŠI, odsouhlasení sociální půjčky zaměstnanci školy, ozvučení prostor při oslavách 500 let narození Melantricha, výlet žáků do Vídně, odstranění problémů s odesíláním elektronické pošty, zajištění revize tělocvičného zařízení, zamykání žákovských šaten po skončení výuky a reklamaci míčů. Květinové záhonky čerstvě osázené afrikány. Pátek 13. května 2011 Na akci 5P jsme jednali o volitelných předmětech, o výsledcích testů Scio v 7. a 8. třídě, o přípravě Dne dětí, o slovním hodnocení žáků, o problémech s tvorbou školního časopisu a zapojení do výtvarné soutěže Stáří očima dětí. V závěru jsme projednali úkoly jednotlivých pedagogických pracovníků zapojených do projektu EUškola pro život. strana 12

13 Vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínkové se v Praze zúčastnila závěrečné části semináře s názvem Edukační stimulační program pro předškoláky. Projekt k průřezovému tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech V pátek proběhl na naší škole projektový den nazvaný Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. První čtyři vyučovací hodiny zůstali žáci spolu se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách, kde se společně zabývali problematikou evropského myšlení, které se vztahuje především i k našemu státu. Žáci pomocí internetu a encyklopedií hledali odpovědi na nejrůznější otázky z oblasti kultury a tradic států Evropy, řešili různé kvizy, hledali v mapách, malovali vlajky a jiné státní symboly, hráli hry na dané téma a rovněž měli možnost zhlédnout i ukázky některých videoprogramů. 1. třída se seznamovala pod vedením paní učitelky Jaroslavy Sedláčkové s Velkou Británií a jejím hlavním městem Londýnem. Vzhledem k tomu, že se tito žáci učí angličtinu již od mateřské školy, rozhodla se paní učitelka zaměřit svůj projekt právě tímto směrem. 2. třída k projektu využila jednu z aktuálně nejslavnějších událostí současných dnů, hokejové mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že se konalo na Slovensku, a naše země měla vždy ke Slovákům nejblíže, zaměřila paní učitelka Petra Simůnková svůj projekt na tuto zemi. Žáci si rovněž vyslechli Slovenskou hymnu a seznámili se s přírodními krásami této země, jako jsou Vysoké a Nízké Tatry a Slovenský ráj. 3. třída pod vedením pana učitele Jana Kubína rovněž zaměřila svůj projekt na oblast Slovenska. Žáci měli možnost se seznámit se způsobem života bači a vytvořili velmi pěkné obrázky na toto téma, když ovečkám, které namalovali, přilepili vlnu z bavlnky. 4. třída nazvala svůj projekt Poznáváme svou vlast a Evropu. Žáci měli za úkol doplňovat názvy evropských měst do textu nazvaného Honzíkovo putování Evropou na základě souvislostí vyplývajících z daného textu. 5. třída nazvala svůj projekt Putování Evropou. V první části projektu se zabývali písmeny ve slově Evropa a skládali je do různých jiných slov. V další části vyhledávali v atlase státy ležící na severu, jihu, na východě a západě tohoto světadílu. Rovněž se zabývali i otázkou oblíbených jídel v některých státech a v angličtině překládali článek Marco Pólo putuje Evropou. 6. třída nazvala svůj projekt Cestujeme po Evropě. Kromě zakreslování do mapy se žáci rozptýlili i hrou, kdy seděli v kruhu a v rytmu tleskání měl každý za úkol vyslovit evropské město. Pokud nevěděl, vypadl z kola ven. 7. třída pod vedením paní učitelky Ilony Sedláčkové nazvala svůj projekt Jsme Evropané. Žáci se mimo jiné zabývali například i otázkou způsobu komunikace v pravěku, studovali jazyk a písně Keltů a Slovanů, podrobně rozebírali Husity a dokonce si i prakticky na sobě vyzkoušeli Keltský stromoskop, který jim na základě jejich data narození přiřadil osobnostní charakteristiky a měli možnost porovnat, do jaké míry se shodují s jejich vlastním sebepojetím. 8. třída se zabývala pod vedením paní učitelky Václavy Vinecké projektem nazvaným Co Evropu spojuje a co rozděluje. Žáci řešili nejrůznější tajenky, jejichž řešení se vztahovalo k Evropě, pracovali ve skupinách nad pětilístkem, do něhož doplňovali evropské názvy, a rovněž se zabývali i otázkou budoucnosti Evropy. 9. třída se zabývala pod vedením pana učitele Jana Froňka tématem Jsme Evropané. Žáci řešili tzv. Evropský pětilístek, hledali evropské státy a důležitá města v nich, zabývali se i historickými souvislostmi, hledali odpovědi na otázku: Co Evropu spojuje a rozděluje a rovněž se zabývali i otázkou humanitární pomoci. Domnívám se, že svojí pestrostí a rozmanitostí projektový den rozhodně splnil svůj účel, a žáci měli možnost propojit své dosavadní teoretické znalosti s praktickým řešením otázek a úkolů z každodenního života všech Evropanů. Napsal Mgr. Josef Král strana 13

14 1. třída Žáci 1. třídy navštívili v rámci projektu GLOB 13. května 2011 Londýn. V úvodu jsme si přečetli pohádku O Dicku Whittingtonovi. Poté jsme shlédli vlastivědný film s komentářem o Londýnu, následoval rozhovor o tom, co děti v ukázce zaujalo. Společně jsme si vysvětlili pojem charakteristické znaky na příkladu Rožďalovic a hlavního města Prahy. Prohlédli jsme si fotografie a předměty související s životem v Londýně a částečně v Anglii. Každý z žáků si vybral jeden pojem a nakreslil pohlednici. Další den ztvárnili toto místo malbou. V závěru projektu proběhly hry a činnosti na procvičení anglického jazyka, děti se naučily novou báseň o medvědovi. Výstava výtvarných prací je umístěna v učebně 1. třídy a na nástěnce na chodbě. Napsala Mgr. Jaroslava Sedláčková, třídní učitelka 1. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka J K L 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 14

15 2. třída Další z řady projektů byl zaměřen na průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Náš projekt se týkal sousedního Slovenska. Využili jsme skutečnosti, že v této zemi aktuálně probíhalo MS v hokeji a směřovali jsme k tomu některé aktivity. V úvodu jsme si stanovili pravidla dne. Vyluštění tajenky s názvem země, do které dnes zavítáme, nás vhodně motivovalo. Žáci si přinesli z domova publikace, obrazový materiál, mince nebo známky. Uspořádali jsme třídní výstavku a mnohé z dětí přispělo tím, co už o Slovensku vědělo. Poté následovala obrazová prezentace a hledání v mapě. V další části jsme se zaměřili na podobnosti a odlišnosti českého a slovenského jazyka. Předčítání pohádek ve slovenštině děti zaujalo. Samy znaly některá slovenská slova i jejich český překlad. Své poznatky rozšířily nácvikem slovenské písně Niet krajšieho mena. Další část projektu se nesla ve sportovním duchu. Děti skládaly obrázkové puzzle hokejových dresů, řadily jména hokejistů podle abecedy. Vyzkoušely si úlohu brankáře, když hrály matematický hokej. Správné řešení úkolů bylo ihned vyhodnocováno v třídním přehledu sebehodnocení dětí. V závěru projektu byl zařazen poslech slovenské hymny, seznámení s dalšími státními symboly Slovenska a jejich porovnání se symboly českými. Napsala Petra Simůnková, třídní učitelka 2. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka J K L 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 15

16 3. třída Dne proběhl ve 3. třídě projektový den k průřezovému tématu: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Název našeho projektu zněl Slovensko. V první hodině jsme si určili pravidla projektového dne a na navození atmosféry jsme si pustili slovenskou píseň a přečetli slovenský text. Dále jsme pomocí různých aktivit přešli slovenské hranice, setkali se se slovenskými dětmi a jejich kulturou a podívali jsme se do slovenských hor. Žáci pracovali často ve skupinách a všichni se do práce těchto skupin aktivně zapojovali. Projektový den nám uběhl velice rychle a všem se moc líbil. S průběhem byli spokojeni žáci i učitel. Napsal Mgr. Jan Kubín, třídní učitel 3. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka J K L 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 16

17 4. třída V pátek 13. května 2011 se uskutečnil projekt k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Název projektu 4. třídy byl Poznáváme svou vlast a Evropu. V úvodu projektu si žáci navzájem sdělili, jak se těší na projekt a co od něj očekávají. Pak jsme si zopakovali, jak pracujeme s mapou, co můžeme z mapy vyčíst, jaké zeměpisné zajímavosti o ČR známe apod. Další vyučovací hodinu se žáci rozdělili do skupin a vydali se na putování po Evropě. Cílem této aktivity bylo na základě několika nápověd, poznat významná evropská města. Vyhodnocení projektu proběhlo během čtvrté vyučovací hodiny. Projekt se žákům líbil. Napsala Mgr. Marcela Sasková, třídní učitelka 4. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO spíše ANO spíše NE NE 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 17

18 5. třída Projekt s názvem Putování Evropou byl pro děti zajímavý a poučný. V projektu děti pracovaly s mapou Evropy. Děti pracovaly s atlasem, na internetu vyhledávaly a seznamovaly se se státy Evropy. Velice zajímavý byl rozhovor zástupců skupin, kde každý sdělil ostatním skupinám vyhledanou informaci o Evropě. Na závěr projektu jsme si zazpívali písničku pro dobrou náladu Světadíly. Dětem se projekt velmi líbil. Napsala Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 5. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO spíše ANO spíše NE NE 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 18

19 6. třída V první hodině se třída rozdělila do skupin. Každá skupina si vylosovala konkrétní oblast Evropy. Byly vylosovány tyto oblasti: východní Evropa (Martina Nováková, Jakub Holec, Eliška Kulichová), jižní Evropa (Blanka Malá, Lukáš Drobeček) a JV Evropa (Marcela Sasková, Antonín Hofman). Poté si žáci zjišťovali informace o státech Evropy patřící do příslušné oblasti. Ve druhé hodině skupiny vypracovávaly mapu Evropy podle svých oblastí a doplňovaly ji zjištěnými informacemi z první hodiny. Ve třetí hodině jednotlivé skupiny prezentovaly své práce před tabulí. Čtvrtá hodina byla věnována aktivitám týkající se Evropy jako celku. Kromě her aktivit Cestujeme po Evropě žáci rovněž pracovali s atlasem, kde vyhledávali hlavní města, jejich zeměpisnou polohu a jak jsou od sebe vzdálená (výpočet skutečné vzdálenosti podle měřítka mapy). Na závěr hodiny vyplnili žáci tzv. sebehodnocení. Napsal Mgr. Jaroslav Hájek, třídní učitel 6. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 19

20 7. třída Projektového dne se v 7. třídě se účastnilo 15 žáků. Cílem projektu bylo uvědomit si kořeny a připomenout si historii českého národa. V úvodu jsme se seznámili s obsahem projektu a žáci se rozdělili do skupin, ve kterých následně pracovali. V komunikativním kruhu jsme otevřeli první okruh Život v pravěku. Prozkoumat prehistorickou minulost mohli žáci při zhlédnutí krátké ukázky z filmu Putování s pravěkými lidmi. Jak těžké bylo v této době dorozumívání, si mohli vyzkoušet pomocí nonverbální komunikace, kdy měli ve skupinkách předvést scénky Tady velím já, Jdeme na mamuta, Chci tě za ženu, Pojďte na poradu. V další části vyhledávali na internetu zajímavosti o Keltech, zjišťovali, který strom jim byl přisouzen a jaké vlastnosti jim byly podle stromoskopu přisouzeny. Získané informace dále ve skupinách zpracovávali do prezentace. Virtuální prohlídkou výstavy Staré pověsti české jsme otevřeli předposlední část Slované. Ve volné diskusi žáci uplatnili své znalosti o postavách zachycených v této knize. Počátky staroslověnštiny jsme si připomněli poslechem a překladem textu písně Hospodine, pomiluj ny. Projektový den jsme zakončili dobou husitskou a ukázky z filmu Jan Hus. Napsala Ilona Sedláčková, třídní učitelka 7. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 20

21 8. třída Po úvodní motivaci (hry s písmeny slova Evropa, charakteristika názvu podle písmen, asociace ke slovu Evropu) začali žáci pracovat ve třech skupinách. Cílem jejich činnosti bylo grafické vyjádření odpovědí na otázku: Co Evropu spojuje a co ji rozděluje? Následovala soutěž ve znalosti evropských států a jazyků, skupiny připravily tajenky, výsledkem byl evropský stát. V závěru vytvářely plakát s námětem Evropa budoucnosti. Společně jsme zhodnotili práci skupin. Napsala Mgr. Václava Vinecká Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 21

22 9. třída Během projektu jsme se zaměřili na Evropu. První hodinu jsme vypracovali Evropský pětilístek. Druhou hodinu jsme vypracovali úkol Evropská města a státy v souvislostech. Třetí hodinu jsme vypracovali ve skupinách Co Evropu rozděluje a co ji spojuje? a debatovali nad výsledky této činnosti. O poslední hodině jsme se zaměřili na humanitární pomoc. Vysvětlili jsme si, čím se různé humanitární organizace zabývají. Napsal Jan Froněk, třídní učitel 9. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO Spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 22

23 strana 23

24 Pondělí 16. května 2011 Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň Mgr. Markéta Drobečková v rámci studia anglického jazyka odjela do Anglie na čtrnáctidenní studijní pobyt. Nezbývá než popřát hodně studijních úspěchů a krásných zážitků. Dnes začalo 4. testování Eskalátor, které prověří žáky 4. až 9. třídy ze čtenářské gramotnosti a anglického jazyka. I z tohoto testování budou zveřejněny výsledky v některém z následujících měsíčních zpravodajů o činnosti školy. Žáci 4. třídy na dopravním hřišti v Nymburce V pondělí žáci 4. třídy pod vedením třídní učitelky Marcely Saskové odjeli do Nymburka na dopravní hřiště V úvodu si žáci zopakovali základní pravidla silničního provozu. Pak skládali teoretickou i praktickou zkoušku z dopravní výchovy (vybavení jízdního kola, dopravní značky, křižovatky, jízda v terénu atd.). Průkaz cyklisty získalo 10 žáků ze 17. Napsala Mgr. Marcela Sasková, třídní učitelka 4. třídy Momentky z praktické části zkoušky z dopravní výchovy na dopravním hřišti. Ohlášení návštěvy ČŠI V dopoledních hodinách se ohlásil pracovník České školní inspekce Mgr. Karel Kumstýř, že bude ve škole provedena několikadenní inspekce, která začne v pondělí 23. května Úterý 17. května 2011 Od 8 hodin probíhalo oblíbené focení tříd, které pro naši školu zajišťuje pan Švehla. Část se uskutečnila ve školní družině a část na schodech před hlavním vstupem do budovy školy. strana 24