ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Dubnové dozvuky konference k metodě CLIL Rožďalovický školáček č. 35/ Beseda s politickým vězněm panem Františkem Teplým 5 4. Zasedání žákovského parlamentu Přírodovědná exkurze žáků 6. třídy Nová vrata na školní dvůr 7 7. Rožďalovický školáček č. 36/ Pobyt v Monínci Výsledky soutěže Záchranář Rychlá koloběžka soutěž pro žáky 1. stupně Květinový den Projekt k průřezovému tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech Rožďalovický školáček č. 37/ Žáci 4. třídy na dopravním hřišti Přírodovědná exkurze žáků 8. třídy Oslavy k výročí 500 let od narození Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina Rožďalovický školáček č. 38/ Školní zájezd do Vídně Pohádkový hrad Přírodovědná exkurze žáků 7. třídy Dětský den s hasiči Rožďalovický školáček č. 39/ Výlet do Šťastné země Ze života školy Informace o testování Eskalátor Fotogalerie kolo testování Eskalátor výsledky Letecká fotografie Rožďalovic pořízená v roce Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Dubnové dozvuky konference k metodě CLIL Dobrý den, vážený pane Kotláři, byla jsem účastnicí konference k projektu CLIL v Plzni, hotel Angelo. Musím říct, že Vaše prezentace byla velmi zajímavá a byla pro mě velkou inspirací. Kdybyste dovolil, ráda bych některé Vaše nápady aplikovala na naší škole, pokud na ně ovšem nemáte copyright :). Konkrétně mě nadchla myšlenka s cizojazyčným jídelním lístkem a výroba kalendáře. Tímto bych Vás chtěla požádat o svolení k transferu těchto výše zmiňovaných projektů a zároveň chci poprosit, zda byste mi neodpověděl na pár otázek, které mě v souvislosti se zavedením projektů na naší škole napadají. 1. Kdo se u vás podílí na překladu jídelního lístku? Jste to pouze Vy, nebo jsou zapojeni i žáci? Nebo se střídají angličtináři (např. každý týden jeden? :) ) A pracujete s touto slovní zásobou nějak systematicky i v hodinách Aj? 2. Z jakých peněz financujete výrobu kalendáře? Žádáte o grant zřizovatele, čerpáte peníze z Rady rodičů nebo z balíku státních peněz? 3. Máte nasmlouvaný odběr kalendáře nějakými institucemi (zastupitelstvo, knihovna apod.) nebo vyrábíte pouze omezené množství, čistě jako sebepropagaci? Věřím, že si uděláte chviličku a moje dotazy zodpovíte, za což předem děkuji. Kdybych i já Vám mohla být v něčem nápomocna, budu ráda, stránky naší školy jsou pročítala jsem např. Vaše ročníkové práce, které mimochodem také provozujeme a úrovní některých prací jsem byla opravdu nadšena. Děkuji ještě jednou za Váš čas a přeji hodně radostných chvil v pedagogické práci. S pozdravem Mgr. Tereza Steidlová Dobrý den paní Steidlová, omlouvám se za mírné zpoždění mojí reakce na Váš , ale nedostatek času je mým velkým problémem. Potěšilo mě, že Vás jistá část práce naší školy zaujala. A nyní odpovědi na Vaše otázky: 1. Práci na překladu jídelního lístku jsme začlenili do výuky konverzace v anglickém jazyce, ale systematicky jsme danou slovní zásobu do výuky Aj prozatím nezařadili. 2. Tisk kalendáře financujeme z finančních prostředků od zřizovatele. Některý rok jsme si je sami vytiskli i zkompletovali, ale nyní se spíše přikláníme k tomu, aby nám je v tiskárně vytiskli i zkompletovali. Což může být dražší, ale i jak jsme zjistili i čas jsou peníze. 3. Kalendáře školy vnímáme jako propagaci práce školy a nasmlouvaný odběr s nikým jiným nemáme. Ještě jednou děkuji za projevení zájmu o práci naší školy a přeji Vám spoustu profesních i osobních úspěchů. S pozdravem Roman Kotlář Vážený pane Kotláři, děkuji mnohokrát za odpověď, myslím, že propagaci (Vaší) školy vnímáte jako něco, co má smysl a podle toho vypadá i Vaše práce na ní. Ještě jednou - máte můj obdiv a přeji množství úspěchů i Vám, potažmo celé škole. S pozdravem T. Steidlová strana 3

4 strana 4

5 Pondělí 2. května 2011 V rámci projektu Rozvoj programů pro žáky se vzdělávacími potřebami odjeli vybraní žáci za doprovodu paní učitelka Marcely Saskové a Ilony Sedláčkové na týdenní pobyt v rekreačním zařízení Monínec. V průběhu první a druhé vyučovací hodiny se v naší škole konala beseda na téma Zločiny komunismu určená pro žáky 9. třídy. Tuto besedu vedl pan František Teplý z Pašinky u Kolína, který je původem učitel, ale v padesátých letech byl z politických důvodů vězněn a po revoluci rehabilitován. Od té doby pravidelně navštěvuje různé školy, kde se žákům snaží přiblížit negativní dopad minulého režimu na některé lidi. Beseda se ze strany žáků setkala s příznivým ohlasem. Napsal Mgr. Josef Král Momentky z besedy s panem Františkem Teplým. Ukázka z průběhu řešení úkolů v rámci soutěže Recyklohraní v 8. třídě. Úterý 3. května 2011 V odpoledních hodinách se ředitel školy Roman Kotlář v Nymburce sešel na pracovní schůzce s dlouhodobě nemocnou zástupkyní ředitele školy pro 1. stupeň Yvetou Šmejkalovou, aby s ní projednal možnosti jejího dalšího působení ve škole. Středa 4. května 2011 Od 7 hodin se konalo zasedání žákovského parlamentu, které naposledy vedli zástupci 9. třídy. V jejich připravených otázkách zazněly tyto dotazy: proč se budují nová vrata na školní dvůr, možnost umístění laviček pod okna učebny školní družiny 2, obnovení činnosti strana 5

6 kroužku hip-hopu, sankce proti žákům kouřícím v okolí školy a přípravě soutěže pro žáky 1. stupně organizované členy žákovského parlamentu. Ve druhé části ředitel školy informoval o rozšíření možnosti výběru volitelných předmětů pro žáky současného 6. až 8. ročníku z jednoho na dva spojeného s rozšířením nabídky volitelných předmětů o přírodovědný seminář, etickou výchovu, sportovní hry, náš region a mediální výchovu. V dalším se zeptal na přání žáků do příštího školního roku, na přípravu voleb a zájem o práci v žákovském parlamentu, na postup prací na novém čísle školního časopisu a možnou pomoc při organizaci soutěží žákovského paramentu pro své spolužáky. Přírodovědná exkurze Přírodovědná exkurze 6. třídy se uskutečnila za příznivého jarního počasí 4. května Jejím cílem bylo seznámit se s životem u některých rybníků v oblasti mezi Městcem Králové a Dymokury, které jsou součástí Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. První větší zastávka byla na hrázi Krčského rybníka, kde jsme pozorovali hnízdění motáka pochopa a přeletující volavky popelavé, které zde hnízdí v jediné kolonii na Nymbursku. Cestou k Jakubskému rybníku jsme sbírali jarní rostliny do herbáře a krátce se zastavili u památného stromu dubu letního, tzv. Štítarského dubu. Na hladině Jakubského rybníka byli další vodní ptáci a obojživelníci a v lese nás zaujala nenápadná orchidej hlístník hnízdák. Exkurze výborně doplnila učivo přírodopisu 6. třídy a některé získané poznatky se budou hodit i do dalších ročníků. Napsal Jiří Rejsek Momentky z přírodovědné exkurze připravené pro žáky 6. třídy. strana 6

7 Čtvrtek 5. května 2011 Porada vedení školy začala v 7 hodin ve cvičné kuchyňce a zabývala se možností přesunu finančních prostředků do OON, zavedením kartotéky komunikace školy s rodiči, seminářem pro pedagogické pracovníky v oblasti slovního hodnocení, stanovení termínu instalace nového operačního systému Windows 7 a MS Office 2010 do školních počítačů, pravidly přístupu žáků k potravinovému automatu, zapojením se do grantové výzvy Středočeského kraje, závěry ze zasedání žákovského parlamentu, přípravou čísla školního časopisu, pozvánkami na turnaj v malé kopané O pohár starosty Rožďalovic a přípravou Dětského dne. Pátek 6. května 2011 Na akci 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) jsme jednali o stavu absolventských prací, o aktuálních kázeňských opatřeních, vyhodnocení výsledků Jarního sportování, o projektu Kvalita školy a termínovníku návštěv jednotlivých tříd na výstavě v Galerii Melantrich. Sobota 7. května 2011 Dnes se od 14 hodin konala v Galerii Melantrich vernisáž výstavy Nataši a Jaroslava Kalouskových s názvem Barvami a dlátem, která potrvá do 28. května Nová vrata na školní dvůr vlevo je pohled ze školního hřiště a vpravo ze školního dvora. Fotografie vitrínek na náměstí v Rožďalovicích, z nichž jedna informuje o práci školy. strana 7

8 strana 8

9 Pobyt v Monínci V týdnu od 2. do 6. května 2011 se 8 žáků z naší školy zúčastnilo vzdělávacího pobytu v rekreačním areálu Monínec. Tento pobyt byl realizován jako součást projektu, jehož cílem je rozvinout a zdokonalit metody práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Při pobytu se žáci nejen věnovali výuce, ale i různým zážitkovým aktivitám. Pobytu se zúčastnili žáci 6 škol, takže si zde každý našel i nové kamarády. Pobyt se žákům líbil. Napsala Marcela Sasková a Ilona Sedláčková Momentky z týdenního pobytu v Monínci. strana 9

10 Pondělí 9. května 2011 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v příloze Vám zasílám konečné výsledky okresního kola výtvarné a literární soutěže Záchranáři Prosím o předání výsledků i do zařízení, která Vám jsou podřízena a zároveň o zajištění účasti dětí, které se v okresním kole umístily na místě, na slavnostním předání cen a diplomů dne 25. května 2011 (viz pozvánka). Dále přikládám pozvánku na Den otevřených dveří, který se uskuteční na obou profesionálních stanicích HZS v okrese Nymburk ve středu 25. května 2011 od do hodin. Prosím ještě o krátkou zpětnou informaci, že Vám tento dorazil v pořádku. Těšíme se na hojnou účast. Děkuji a jsem s pozdravem por. Bc. Jaromír Brzák, komisař, vyšetřovatel požárů, oddělení prevence Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk Záchranáři 2011 Konečné pořadí soutěže dle jednotlivých kategorií: Výtvarné práce: Kategorie M 1: 1. Václav Calda - MŠ Sluníčko Nymburk - 4 roky 2. Jiřina Šťastná - MŠ Sluníčko Nymburk - 4 roky 3. Jan Vítek ZŠ a MŠ Straky - 5 let 4. David Šedina MŠ Větrník Nymburk - 4 roky 5. Adam Adamec MŠ Sluníčko Nymburk - 4 roky 6. Anežka Příbramská ZŠ a MŠ Straky - 4 roky Kategorie M 2 1. Jaroslav Káninský MŠ Studentská, Poděbrady - 6 let 2. Tadeáš Frolda - MŠ Studentská Poděbrady - 6 let 3. Eliška Holubová - MŠ Čtyřlístek Nymburk - 6 let 4. Tomáš Rufer MŠ Čtyřlístek Nymburk - 5 let 5. Kateřina Provazníková ZŠ a MŠ Rožďalovice - 6 let 6. Ondřej Pavlíček ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník - 5 let Kategorie ZŠ 1 1. Petr Kopunec ZŠ a MŠ Krchleby - 8 let 2. Markéta Hladíková - ZŠ a MŠ Straky - 7 let 3. Sára Kvízová - ZŠ Tyršova Nymburk - 7 let 4. Ondřej Danzer - ZŠ Tyršova Nymburk - 7 let 5. Blanka Havlátová ZUŠ F.A.Šporka Lysá n/l. - 8 let 6. Lenka Baytalonová ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 7 let Kategorie ZŠ 2 1. Anna Těhníková ZŠ a MŠ Straky - 10 let 2. Miloslav Kozel - ZŠ Křinec - 11 let 3. Olga Vencourová ZŠ Tyršova Nymburk - 10 let 4. Martina Volfová - ZŠ a MŠ Straky - 11 let 5. František Severa Domácí vzdělávání Rožďalovice - 10 let 6. Eliška Ryklová ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 9 let Kategorie ZŠ 3 1. Oldřich Polášek - ZŠ T.G.M. Poděbrady - 12 let 2. Karolína Baráková ZŠ Dymokury - 12 let 3. Jan Holan ZŠ Sadská - 12 let 4. Štěpán Valeš ZŠ Dymokury - 14 let 5. Filip Müller - ZŠ Sadská - 12 let Ladislav Váňa ZŠ Sadská -12 let 6. Veronika Kropáčková - ZŠ Kostomlaty n/l let strana 10

11 Kategorie ZŠ 4 1. Blanka Burianová ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 14 let 2. Lenka Skalická ZŠ Dymokury - 14 let 3. Veronika Krumpholcová SDH Vestec - 15 let 4. Kristýna Bezuchová ZŠ Kostomlaty n/l let 5. Monika Husáková ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 13 let 6. Dominik Berounský ZŠ Letců R.A.F. Nymburk - 15 let Kategorie K 1 1. Iva Svárovská SDH Hrubý Jeseník - 16 let 2. Karolína Daňková SDH Mcely - 16 let 3. Lenka Marešová SDH Vestec - 15 let Celkem se základních kol ve školách zúčastnilo žáků a okresního kola 212 žáků. Do soutěže se zapojilo 11 mateřských škol, 14 základních škol, 8 sborů dobrovolných hasičů a 1 dítě na domácím vzdělávání. Kvalita školy V průběhu tohoto týdne bylo uskutečněno testování žáků 5. a 9. třídy v rámci projektu Kvalita školy. Žáky obou ročníků čekaly čtyři on-line testy. Byl to test z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a pro žáky 5. třídy test ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a pro žáky 9. třídy test ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. S dosaženými výsledky Vás seznámíme v některém z následujících měsíčních zpravodajů o činnosti školy. Úterý 10. května 2011 V 16 hodin začala třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy, při které byli seznámeni s plánovanými akcemi třídy do konce školního, zejména s přípravou školy v přírodě. Středa 11. května 2011 Rychlá koloběžka 11. května 2011 pořádal žákovský parlament základní školy soutěž pro první stupeň Rychlá koloběžka. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle tříd, do kterých chodí. Každý soutěžící objel jedno kolo na sokolském hřišti. Z první třídy byl nejrychlejší Štěpán Kymr, z druhé třídy Ludvík Černý, ze třetí třídy Jiří Provazník, ze čtvrté třídy Zdeněk Bílý a z páté třídy Sean Čech. Z každé kategorie byli odměněni první tři nejrychlejší, kteří si odnesli domů plyšáky. Soutěž se vydařila a počasí nám přálo. Napsala Monika Nováková, žákyně 8. třídy a organizátorka akce Květinový den Květinový den proběhl 11. května Akce se zúčastnilo 9 žáků ze 6. třídy během dopoledních hodin a 4 žáci během odpoledních hodin. Prodalo se přibližně 100 kvítků. Akce byla úspěšná. Napsala Mgr. Marcela Sasková, organizátorka akce strana 11

12 Momentky z Květinového dne. Čtvrtek 12. května 2011 Porady vedení školy se v úvodu zúčastnila školní koordinátorka EVVO Mgr. Nina Dyčenková, která informovala o realizovaných přírodovědných vycházkách, o úklidu Rožďalovic, o činnosti Klubu přátel přírody, o měření meteorologických hodnot, o třídění odpadu a plánované 3. části soutěže ve sběru papíru. V následujícím jsme řešili odeslání školního vzdělávacího programu mateřské školy na vyžádání ČŠI, odsouhlasení sociální půjčky zaměstnanci školy, ozvučení prostor při oslavách 500 let narození Melantricha, výlet žáků do Vídně, odstranění problémů s odesíláním elektronické pošty, zajištění revize tělocvičného zařízení, zamykání žákovských šaten po skončení výuky a reklamaci míčů. Květinové záhonky čerstvě osázené afrikány. Pátek 13. května 2011 Na akci 5P jsme jednali o volitelných předmětech, o výsledcích testů Scio v 7. a 8. třídě, o přípravě Dne dětí, o slovním hodnocení žáků, o problémech s tvorbou školního časopisu a zapojení do výtvarné soutěže Stáří očima dětí. V závěru jsme projednali úkoly jednotlivých pedagogických pracovníků zapojených do projektu EUškola pro život. strana 12

13 Vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínkové se v Praze zúčastnila závěrečné části semináře s názvem Edukační stimulační program pro předškoláky. Projekt k průřezovému tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech V pátek proběhl na naší škole projektový den nazvaný Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. První čtyři vyučovací hodiny zůstali žáci spolu se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách, kde se společně zabývali problematikou evropského myšlení, které se vztahuje především i k našemu státu. Žáci pomocí internetu a encyklopedií hledali odpovědi na nejrůznější otázky z oblasti kultury a tradic států Evropy, řešili různé kvizy, hledali v mapách, malovali vlajky a jiné státní symboly, hráli hry na dané téma a rovněž měli možnost zhlédnout i ukázky některých videoprogramů. 1. třída se seznamovala pod vedením paní učitelky Jaroslavy Sedláčkové s Velkou Británií a jejím hlavním městem Londýnem. Vzhledem k tomu, že se tito žáci učí angličtinu již od mateřské školy, rozhodla se paní učitelka zaměřit svůj projekt právě tímto směrem. 2. třída k projektu využila jednu z aktuálně nejslavnějších událostí současných dnů, hokejové mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že se konalo na Slovensku, a naše země měla vždy ke Slovákům nejblíže, zaměřila paní učitelka Petra Simůnková svůj projekt na tuto zemi. Žáci si rovněž vyslechli Slovenskou hymnu a seznámili se s přírodními krásami této země, jako jsou Vysoké a Nízké Tatry a Slovenský ráj. 3. třída pod vedením pana učitele Jana Kubína rovněž zaměřila svůj projekt na oblast Slovenska. Žáci měli možnost se seznámit se způsobem života bači a vytvořili velmi pěkné obrázky na toto téma, když ovečkám, které namalovali, přilepili vlnu z bavlnky. 4. třída nazvala svůj projekt Poznáváme svou vlast a Evropu. Žáci měli za úkol doplňovat názvy evropských měst do textu nazvaného Honzíkovo putování Evropou na základě souvislostí vyplývajících z daného textu. 5. třída nazvala svůj projekt Putování Evropou. V první části projektu se zabývali písmeny ve slově Evropa a skládali je do různých jiných slov. V další části vyhledávali v atlase státy ležící na severu, jihu, na východě a západě tohoto světadílu. Rovněž se zabývali i otázkou oblíbených jídel v některých státech a v angličtině překládali článek Marco Pólo putuje Evropou. 6. třída nazvala svůj projekt Cestujeme po Evropě. Kromě zakreslování do mapy se žáci rozptýlili i hrou, kdy seděli v kruhu a v rytmu tleskání měl každý za úkol vyslovit evropské město. Pokud nevěděl, vypadl z kola ven. 7. třída pod vedením paní učitelky Ilony Sedláčkové nazvala svůj projekt Jsme Evropané. Žáci se mimo jiné zabývali například i otázkou způsobu komunikace v pravěku, studovali jazyk a písně Keltů a Slovanů, podrobně rozebírali Husity a dokonce si i prakticky na sobě vyzkoušeli Keltský stromoskop, který jim na základě jejich data narození přiřadil osobnostní charakteristiky a měli možnost porovnat, do jaké míry se shodují s jejich vlastním sebepojetím. 8. třída se zabývala pod vedením paní učitelky Václavy Vinecké projektem nazvaným Co Evropu spojuje a co rozděluje. Žáci řešili nejrůznější tajenky, jejichž řešení se vztahovalo k Evropě, pracovali ve skupinách nad pětilístkem, do něhož doplňovali evropské názvy, a rovněž se zabývali i otázkou budoucnosti Evropy. 9. třída se zabývala pod vedením pana učitele Jana Froňka tématem Jsme Evropané. Žáci řešili tzv. Evropský pětilístek, hledali evropské státy a důležitá města v nich, zabývali se i historickými souvislostmi, hledali odpovědi na otázku: Co Evropu spojuje a rozděluje a rovněž se zabývali i otázkou humanitární pomoci. Domnívám se, že svojí pestrostí a rozmanitostí projektový den rozhodně splnil svůj účel, a žáci měli možnost propojit své dosavadní teoretické znalosti s praktickým řešením otázek a úkolů z každodenního života všech Evropanů. Napsal Mgr. Josef Král strana 13

14 1. třída Žáci 1. třídy navštívili v rámci projektu GLOB 13. května 2011 Londýn. V úvodu jsme si přečetli pohádku O Dicku Whittingtonovi. Poté jsme shlédli vlastivědný film s komentářem o Londýnu, následoval rozhovor o tom, co děti v ukázce zaujalo. Společně jsme si vysvětlili pojem charakteristické znaky na příkladu Rožďalovic a hlavního města Prahy. Prohlédli jsme si fotografie a předměty související s životem v Londýně a částečně v Anglii. Každý z žáků si vybral jeden pojem a nakreslil pohlednici. Další den ztvárnili toto místo malbou. V závěru projektu proběhly hry a činnosti na procvičení anglického jazyka, děti se naučily novou báseň o medvědovi. Výstava výtvarných prací je umístěna v učebně 1. třídy a na nástěnce na chodbě. Napsala Mgr. Jaroslava Sedláčková, třídní učitelka 1. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka J K L 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 14

15 2. třída Další z řady projektů byl zaměřen na průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Náš projekt se týkal sousedního Slovenska. Využili jsme skutečnosti, že v této zemi aktuálně probíhalo MS v hokeji a směřovali jsme k tomu některé aktivity. V úvodu jsme si stanovili pravidla dne. Vyluštění tajenky s názvem země, do které dnes zavítáme, nás vhodně motivovalo. Žáci si přinesli z domova publikace, obrazový materiál, mince nebo známky. Uspořádali jsme třídní výstavku a mnohé z dětí přispělo tím, co už o Slovensku vědělo. Poté následovala obrazová prezentace a hledání v mapě. V další části jsme se zaměřili na podobnosti a odlišnosti českého a slovenského jazyka. Předčítání pohádek ve slovenštině děti zaujalo. Samy znaly některá slovenská slova i jejich český překlad. Své poznatky rozšířily nácvikem slovenské písně Niet krajšieho mena. Další část projektu se nesla ve sportovním duchu. Děti skládaly obrázkové puzzle hokejových dresů, řadily jména hokejistů podle abecedy. Vyzkoušely si úlohu brankáře, když hrály matematický hokej. Správné řešení úkolů bylo ihned vyhodnocováno v třídním přehledu sebehodnocení dětí. V závěru projektu byl zařazen poslech slovenské hymny, seznámení s dalšími státními symboly Slovenska a jejich porovnání se symboly českými. Napsala Petra Simůnková, třídní učitelka 2. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka J K L 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 15

16 3. třída Dne proběhl ve 3. třídě projektový den k průřezovému tématu: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Název našeho projektu zněl Slovensko. V první hodině jsme si určili pravidla projektového dne a na navození atmosféry jsme si pustili slovenskou píseň a přečetli slovenský text. Dále jsme pomocí různých aktivit přešli slovenské hranice, setkali se se slovenskými dětmi a jejich kulturou a podívali jsme se do slovenských hor. Žáci pracovali často ve skupinách a všichni se do práce těchto skupin aktivně zapojovali. Projektový den nám uběhl velice rychle a všem se moc líbil. S průběhem byli spokojeni žáci i učitel. Napsal Mgr. Jan Kubín, třídní učitel 3. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka J K L 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 16

17 4. třída V pátek 13. května 2011 se uskutečnil projekt k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Název projektu 4. třídy byl Poznáváme svou vlast a Evropu. V úvodu projektu si žáci navzájem sdělili, jak se těší na projekt a co od něj očekávají. Pak jsme si zopakovali, jak pracujeme s mapou, co můžeme z mapy vyčíst, jaké zeměpisné zajímavosti o ČR známe apod. Další vyučovací hodinu se žáci rozdělili do skupin a vydali se na putování po Evropě. Cílem této aktivity bylo na základě několika nápověd, poznat významná evropská města. Vyhodnocení projektu proběhlo během čtvrté vyučovací hodiny. Projekt se žákům líbil. Napsala Mgr. Marcela Sasková, třídní učitelka 4. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO spíše ANO spíše NE NE 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 17

18 5. třída Projekt s názvem Putování Evropou byl pro děti zajímavý a poučný. V projektu děti pracovaly s mapou Evropy. Děti pracovaly s atlasem, na internetu vyhledávaly a seznamovaly se se státy Evropy. Velice zajímavý byl rozhovor zástupců skupin, kde každý sdělil ostatním skupinám vyhledanou informaci o Evropě. Na závěr projektu jsme si zazpívali písničku pro dobrou náladu Světadíly. Dětem se projekt velmi líbil. Napsala Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 5. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO spíše ANO spíše NE NE 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině? Byl(a) jsi se svou prací spokojený(á)? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl(a) jsi možnost sdělit své názory? Dozvěděl(a) ses něco nového? strana 18

19 6. třída V první hodině se třída rozdělila do skupin. Každá skupina si vylosovala konkrétní oblast Evropy. Byly vylosovány tyto oblasti: východní Evropa (Martina Nováková, Jakub Holec, Eliška Kulichová), jižní Evropa (Blanka Malá, Lukáš Drobeček) a JV Evropa (Marcela Sasková, Antonín Hofman). Poté si žáci zjišťovali informace o státech Evropy patřící do příslušné oblasti. Ve druhé hodině skupiny vypracovávaly mapu Evropy podle svých oblastí a doplňovaly ji zjištěnými informacemi z první hodiny. Ve třetí hodině jednotlivé skupiny prezentovaly své práce před tabulí. Čtvrtá hodina byla věnována aktivitám týkající se Evropy jako celku. Kromě her aktivit Cestujeme po Evropě žáci rovněž pracovali s atlasem, kde vyhledávali hlavní města, jejich zeměpisnou polohu a jak jsou od sebe vzdálená (výpočet skutečné vzdálenosti podle měřítka mapy). Na závěr hodiny vyplnili žáci tzv. sebehodnocení. Napsal Mgr. Jaroslav Hájek, třídní učitel 6. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 19

20 7. třída Projektového dne se v 7. třídě se účastnilo 15 žáků. Cílem projektu bylo uvědomit si kořeny a připomenout si historii českého národa. V úvodu jsme se seznámili s obsahem projektu a žáci se rozdělili do skupin, ve kterých následně pracovali. V komunikativním kruhu jsme otevřeli první okruh Život v pravěku. Prozkoumat prehistorickou minulost mohli žáci při zhlédnutí krátké ukázky z filmu Putování s pravěkými lidmi. Jak těžké bylo v této době dorozumívání, si mohli vyzkoušet pomocí nonverbální komunikace, kdy měli ve skupinkách předvést scénky Tady velím já, Jdeme na mamuta, Chci tě za ženu, Pojďte na poradu. V další části vyhledávali na internetu zajímavosti o Keltech, zjišťovali, který strom jim byl přisouzen a jaké vlastnosti jim byly podle stromoskopu přisouzeny. Získané informace dále ve skupinách zpracovávali do prezentace. Virtuální prohlídkou výstavy Staré pověsti české jsme otevřeli předposlední část Slované. Ve volné diskusi žáci uplatnili své znalosti o postavách zachycených v této knize. Počátky staroslověnštiny jsme si připomněli poslechem a překladem textu písně Hospodine, pomiluj ny. Projektový den jsme zakončili dobou husitskou a ukázky z filmu Jan Hus. Napsala Ilona Sedláčková, třídní učitelka 7. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 20

21 8. třída Po úvodní motivaci (hry s písmeny slova Evropa, charakteristika názvu podle písmen, asociace ke slovu Evropu) začali žáci pracovat ve třech skupinách. Cílem jejich činnosti bylo grafické vyjádření odpovědí na otázku: Co Evropu spojuje a co ji rozděluje? Následovala soutěž ve znalosti evropských států a jazyků, skupiny připravily tajenky, výsledkem byl evropský stát. V závěru vytvářely plakát s námětem Evropa budoucnosti. Společně jsme zhodnotili práci skupin. Napsala Mgr. Václava Vinecká Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 21

22 9. třída Během projektu jsme se zaměřili na Evropu. První hodinu jsme vypracovali Evropský pětilístek. Druhou hodinu jsme vypracovali úkol Evropská města a státy v souvislostech. Třetí hodinu jsme vypracovali ve skupinách Co Evropu rozděluje a co ji spojuje? a debatovali nad výsledky této činnosti. O poslední hodině jsme se zaměřili na humanitární pomoc. Vysvětlili jsme si, čím se různé humanitární organizace zabývají. Napsal Jan Froněk, třídní učitel 9. třídy Hodnotící dotazník: P.č. Otázka ANO Spíše ANO Spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu třídním učitelem? Připomínky: strana 22

23 strana 23

24 Pondělí 16. května 2011 Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň Mgr. Markéta Drobečková v rámci studia anglického jazyka odjela do Anglie na čtrnáctidenní studijní pobyt. Nezbývá než popřát hodně studijních úspěchů a krásných zážitků. Dnes začalo 4. testování Eskalátor, které prověří žáky 4. až 9. třídy ze čtenářské gramotnosti a anglického jazyka. I z tohoto testování budou zveřejněny výsledky v některém z následujících měsíčních zpravodajů o činnosti školy. Žáci 4. třídy na dopravním hřišti v Nymburce V pondělí žáci 4. třídy pod vedením třídní učitelky Marcely Saskové odjeli do Nymburka na dopravní hřiště V úvodu si žáci zopakovali základní pravidla silničního provozu. Pak skládali teoretickou i praktickou zkoušku z dopravní výchovy (vybavení jízdního kola, dopravní značky, křižovatky, jízda v terénu atd.). Průkaz cyklisty získalo 10 žáků ze 17. Napsala Mgr. Marcela Sasková, třídní učitelka 4. třídy Momentky z praktické části zkoušky z dopravní výchovy na dopravním hřišti. Ohlášení návštěvy ČŠI V dopoledních hodinách se ohlásil pracovník České školní inspekce Mgr. Karel Kumstýř, že bude ve škole provedena několikadenní inspekce, která začne v pondělí 23. května Úterý 17. května 2011 Od 8 hodin probíhalo oblíbené focení tříd, které pro naši školu zajišťuje pan Švehla. Část se uskutečnila ve školní družině a část na schodech před hlavním vstupem do budovy školy. strana 24

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice ROČNÍ PLÁN AKCÍ pro školní rok 2011/2012 Rozdělení témat Kalendáře školy na školní rok 2012/2013 vylosovaná třída navštíví!!! Téma Třída Poznámka

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 3.září. Přivítali jsme 16 prvňáčků. V pátek 14. září k nám zavítali herci "Divadélka pro školy" z Hradce Králové.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014

PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014 strana 1 Rozdělení témat Kalendáře školy na školní rok 2014/2015 Téma Rožďalovičtí školáci aneb odkud pocházíme

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více