Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4"

Transkript

1 Výroční zpráva 211

2

3 Obsah Úvodní slovo 3 Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Poslání Nadace EURONISA 5 17 let Nadace EURONISA 5 Rok 211 v číslech 5 Zpráva o činnosti 6 Benefiční aukce uměleckých předmětů 6, 7 Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 7, 8 Charitativní prodej pečiva 8 Golf pro Nadaci EURONISA 9 Poskytnuté nadační příspěvky 9 Z výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu 9, 1 Z prostředků Nadace EURONISA 1, 11, 12 Z prostředků vybraných v rámci 8. ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé! 13 Poskytnuté nadační příspěvky celkem 13, 14 Příklady podpořených organizací 15 Přijaté dary 16 Sponzoři a dárci finančních prostředků 16 Sponzoři a dárci nefinančních prostředků 17 Mediální partneři 17 Zpráva o hospodaření 18 Rozvaha 18 Výkaz zisku a ztráty 19 Skladba výnosů 2 Členění nákladů 2 Členění nákladů podle druhů činností 21 Nadační investiční fond 21 Zpráva dozorčí rady 22 Zpráva auditora 23, 24 Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce sestavené k je uložen v sídle nadace a na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. 2

4 Úvodní slovo Vážení přátelé, Jsem rád, že vám můžeme předložit výroční zprávu za rok 211 s uspokojením, že se činnost po dramatičtějším období minulých let stabilizovala. Svědčí o tom skutečnost, že jsme rozdělili téměř o milion korun více než v předešlém roce a o další milion jsme navýšili nadační jmění. Na pozitivní výsledky má vliv několik okolností. Vedle výnosu z nadačního jmění to je poměrně stabilní výnos z aukce výtvarných děl, příznivé reakce veřejnosti na další akce v regionu veřejná sbírka Pozvedněte slabé, Charitativní prodej pečiva a Golf pro Nadaci a v neposlední řadě to je stabilní podpora dárců (obchodních společností i individuálních dárců). Konkrétní čísla a detailní informace jsou uvedeny na následujících stránkách. To je ovšem jen pohled z hlediska hospodaření nadace. Obecně problémy ve společnosti přetrvávají a doléhají na firmy i na jednotlivce. O to víc si vážíme všech, kteří se na spolupráci s nadací podílejí. Věříme, a výsledky na to ukazují, že si většina dárců uvědomuje, že krizí narůstá i míra sociálních problémů a jsou ochotni se na jejich řešení spolupodílet. Musíme tedy poděkovat všem, kteří nás v roce 211 podpořili sponzorům a individuálním dárcům, výtvarníkům, kteří věnovali svá díla do benefiční aukce, dobrovolníkům, kteří se na jednotlivých akcích podíleli, spolupracujícím organizacím, i mediálním partnerům. Vnímáme to jako závazek vůči vám všem a chceme i nadále být nadací spolehlivou, transparentní a důvěryhodnou, abychom se přičinili o zachování dobrých vzájemných vztahů a současně i nadále naplňovali poslání nadace. Těšíme se na další spolupráci v následujících letech. Přejeme vám hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. Zdeněk Fejfar předseda správní rady 3

5 Organizační struktura Správní rada Z. Fejfar M. Řehák K. Brodský J. Kašpar P. Neubauer S. Staněk J. Zámečník Zdeněk Fejfar předseda Ing. Miroslav Řehák místopředseda, vedoucí technologie a projektů, Inteva Products Czech Republic a.s., Liberec RNDr. Karel Brodský člen, ekolog, vodohospodář, DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem JUDr. Jaroslav Kašpar člen, jednatel, EUROCZECH s.r.o., Liberec Ing. Petr Neubauer člen, ředitel pobočky, ČSOB a. s., Liberec (do 5/211) Bc. Stanislav Staněk člen, ředitel pobočky, ČSOB a. s., Liberec (od 5/211) Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. člen, sekretář české části Euroregionu Nisa, Liberec Dozorčí rada Ing. Milada Hejná RNDr. Jarmila Sýkorová Ing. Josef Votrubec Zaměstnanci Ing. Aleš Rozkovec Mgr. Petra Kuntošová Tomáš Maštálko Dagmar Rajnová Poradní sbor Pavel Bárta Ing. Oto Chuchlík RNDr. Zdeněk Kadlas Mgr. Marie Matyášová PhDr. František Novotný Alena Sebránková Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Ing. Pavel Valčík předsedkyně členka, referentka ŽP, Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec člen, obchodní zástupce, MM Servis, Česká Lípa ředitel asistentka ředitele, grantová manažerka PR manažer, koordinátor projektu Pozvedněte slabé! účetní manažer skupiny Spirituál kvintet, Praha 1. náměstek ředitele, KSSZ pro Liberecký kraj, Liberec strategické plánování, Agentura regionálního rozvoje s. r. o., Liberec psycholožka, Liberec novinář a publicista, Praha galeristka, Praha historik umění, Praha ředitel, CEBALSOL s. r. o., Velim V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale 4

6 Poslání Nadace EURONISA Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporou projektů a činností jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj.: pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě, zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižených lidí, pomáhá rodinám s dětmi v tísni, podporuje programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů. 17 let Nadace EURONISA Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat. Giovanni Bosco Nadace EURONISA vznikla v roce Nadace EURONISA působí na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). V roce 1998 se nadace stala členem Asociace nadací při Fóru dárců v České republice a připojila se k principům etického chování, které respektuje a považuje pro svou činnost za závazné. Dne 3. prosince 1998 byla Nadace EURONISA zapsána podle nového Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. do nadačního rejstříku (oddíl N, vložka 9), vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Za 17 let své činnosti Nadace EURONISA podpořila projektů v celkové hodnotě 24 milionů Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 48 milionů Kč. Rok 211 v číslech 15. benefiční aukce uměleckých předmětů výtěžek 889. Kč. 9. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! výtěžek 255. Kč. Poskytnuté nadační příspěvky 2.2. Kč. 5

7 Zpráva o činnosti Benefiční aukce uměleckých předmětů Jubilejní 15. benefiční aukce se uskutečnila v sobotu 26. listopadu 211 v reprezentativních prostorách Krajského úřadu v Liberci. Téměř 2 hostů motivoval patron nadace herec Stanislav Zindulka, který aukci zahájil. 15. benefiční aukce v číslech Draženo 18 děl od 123 výtvarníků. Nového majitele zde našlo 71 % uměleckých předmětů (celkem 128 děl). Celkový výtěžek činil Kč, po doprodeji Kč. Poděkování: Všem výtvarníkům, firmám a ostatním dárcům za věnovaná díla: Anderle Jiří, Bednářová Ivana, Blažíček František, Born Adolf, Bouda Jiří, Brett Luboš, Brožová Marie, Brychtová Jaroslava, Březina Karel (dárce Březinová Jana), Bucek Josef, Burešová Maria, Cejnarová Helena, Císař Ladislav (z pozůstalosti), Černá Vendula, Čeřovský Vladimír (dárce Čeřovská Zorka), Drahoňovský Tomáš, Eliáš Bohumil, Exnar Jan, Franz Vladimír, Frýz Zdeněk, Gardiánová Pavlína, Gargulák Jaromír, Geremus Daniel, GLAS STUDIO ŠTĚPÁNEK, Hadomský Vladimír, Halva Michal, Hlavička Tomáš, Hnyková Eva, Hodonský František, Höhmová Zdena, Honzík Josef, Hrušková-Štefková Helena, Hykyšová Ivona, Chaloupka Luboš, Istler Josef (z pozůstalosti), Janáček Milan, Jelen Oldřich, Jirsová Magdaléna, Jurík Stanislav (dárce Juríková Anna), Kábrt Josef (dárce Kábrt Petr), Kahovcová Vlasta, Kalousek Jaroslav, Kalousková Nataša, Kanyza Jan, Kavan Jan, Klápště Jaroslav (dárce Kábrt Petr), Klein Vladimír, Klíma Vladimír, Koblasa Jan, Kocum Václav, Kodet Kristian, Komárek Ivan, Komárek Vladimír (dárce Komárková Růžena), Kopecký Vladimír, Kovařík Jindřich, Koželuhová Marie, Králová Martina, Kubínová Eva, Kulhánek Oldřich, Lamr Aleš, Lhotský s.r.o., Lindovský Zdeněk, Masák Stanislav, Matoušová Ludmila, Matoušová Vlasta, Mencl Vladimír, Mézl Zdeněk, Míč Bohumír, Minka Petr, Mužíček Vlastimil, Nepasický Jiří, Netopil Zdeněk, Oliva Ladislav, Ouhrabková Iva, Pačinek Jiří, Patočka František (z pozůstalosti), Pečinka Miroslav, Petr Zdeněk, Pikous Šimon, Plechatý Václav, Plesl Rony, PON František, Postupa Ladislav, Postupová Zuzana, Preclík Vladimír (z pozůstalosti), Rapin Jan, Róna Jaroslav, Roubíček René, Roučka Pavel, Roučková Natalie, Ryba Jiří, Ryvolová Karla, Salaba Jiří, Salabová Kateřina, Satrapa Pavel, Sazama Josef, Serafínová Jana, Spider Glass, Srna Jiří, Srncová Emma, Stárková Olga, Svoboda Jaroslav, Šinkmanová Eva, Škapík Štefan, Švabinský Max (dárce Nováková Zuzana), Švihla Jaroslav, Trčková Šárka, Valečka Jaroslav, Válová Jitka (z pozůstalosti), Vaňová Jaroslava, Vašíček Aleš, Velčovský Josef, Veselý Prokop, Vik Josef, Vyleťalová Olga, Vysušil Karel, Werner Pavel, Zábranský Vlastimil, Zárybnický Rostislav, Zíka Josef, Zoubek Olbram Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí prostor licitátorovi Pavlu Vurstovi ČSOB a.s. za poskytnutí prostor pro předaukční výstavu KNL catering za občerstvení 6

8 Zpráva o činnosti Všem sponzorům a partnerům projektu: C-LEP Irena Böhmová, ČSOB a.s., Jiří Jaroš propagace, Kalendář Liberecka, Kooperativa, pojišťovna, a.s., Mafra a.s., Listdesign, s.r.o., Radio Contact Liberec, s.r.o., SALMA creativ team s.r.o., Severočeská vodárenská společnost a.s., TEXO PLUS s.r.o., Reklamní ateliér Švébiš, Televize RTM s.r.o., WARMNIS spol. s r.o., Zemská vinotéka Všem dobrovolníkům za jejich čas a sílu: Dlabola Ondřej, Dlabola Lukáš, Drahoňovský Tomáš, Fejfarová Jana, Kozová Michaela, Mártonová Gabriela, Maštálko Samuel, Mayerová Johana, Tuček Jan, Rozkovcová Eliška Ellen, Rozkovcová Noemi, Schlesingerová Jana, Vojtěchová Martina, Vykoukalová Zuzana A samozřejmě všem, kteří svou investicí do uměleckého díla podpořili Nadaci EURONISA v její činnosti! Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! Vznik - v roce 23. Cíl - získat prostředky zejména od individuálních dárců pro místní neziskové organizace. Účel - zlepšovat a obohacovat život tělesně a mentálně postiženým lidem, - pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem, - podporovat rodiny s dětmi v tísni. Principy: - Průhlednost = dárci předem ví, komu a na co přispívají. - Zachování regionality = prostředky získané v konkrétním městě jsou poskytnuty místním neziskovým organizacím. Úspěchy - za 9 let fungování projektu bylo vybráno přes 6 milionů Kč, - celkem bylo podpořeno 118 neziskových organizací, které z prostředků realizovaly 237 projektů. 9. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! v číslech Výtěžek Kč. Do sbírky se zapojilo téměř 3 dobrovolníků z 11 škol z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Získané finanční prostředky byly použity na podporu 13 projektů místních neziskových organizací. Poděkování: Všem sponzorům za finanční podporu projektu: ACRA s.r.o., Dušek Robert, Farský Jan, Jermář Jaromír, Kapoun Karel, Lábus Jiří, Nedomová Baruška, Paukrtová Soňa, Pavlíčková Věra, Ploc Pavel, Zapletal Cyril 7

9 Zpráva o činnosti Všem, kteří pomohli svými službami nebo dary: DPMLJ a.s., Eurovia CS, a.s., Liberecký kraj, Listdesign, s.r.o., Tiskárna Irbis, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. Všem mediálním partnerům: Radio Contact Liberec, Televize RTM s.r.o., Vltava-Labe-Press a.s. (DB - Liberecký deník) Všem základním a středním školám, které uvolnily své studenty. Všem dobrovolníkům a dobrovolnicím za chuť zapojit se. Všem obchodům a institucím za ochotu umístit sbírkovou pokladnu. Všem, kteří přispěli do sbírkových pokladniček. Skladba výnosů 9. ročníku sbírky Pozvedněte slabé! Zdroj Procenta z celkové částky Přenosné pokladny v ulicích měst Stacionární pokladny neziskových organizací Státní správa, samospráva Ostatní (sbírkové akce,...) 53 % 11 % 18 % 18 % Charitativní prodej pečiva Jako i v předchozím roce, Nadace EURONISA využila příležitosti Velikonočního času k podpoře lidí, kteří potřebují naši pomoc. Prodej velikonočních jidášů v obchodním centru Forum měl za cíl získat co nejvíce prostředků na podporu občanského sdružení D.R.A.K., které v Liberci provozuje chráněné dílny pro tělesně a mentálně postižené. Zástěru a kuchařskou čepici oblékl i známý herec Jiří Lábus, který významně napomohl úspěchu celé akce. Nejen díky panu Lábusovi, ale i díky všem lidem ochotným pomoci druhým se podařilo pro občanské sdružení D.R.A.K. získat korun. Poděkování: Sponzorům projektu: Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Obchodní centrum Forum Liberec, Pekařství a cukrářství Jiří Bláha s.r.o., V-klub Liberec Dobrovolníkům: Hásková Jitka, Mártonová Gabriela, Mikulová Radka Všem, kteří koupí pečiva podpořili Nadaci EURONISA. 8

10 Zpráva o činnosti Golf pro Nadaci EURONISA Začátkem června pořádala skupina Regie Radio Music golfový turnaj pro své partnery na golfovém hřišti v Liberci Machníně. Nadace EURONISA byla přizvána, aby zde na 9. jamce prodávala golfistům hrníčky s potiskem. Díky příznivému počasí akce slavila úspěch. Velké finále však přišlo až po skončení turnaje, kdy došlo na dražbu dresů Bílých Tygrů a Slovanu Liberec. Ani náhlá průtrž mračen dražitele neodradila a oba dresy si jejich noví majitelé odnesli za celkem 7.2 Kč. Děkujeme všem, kteří na turnaji podpořili nadaci a přispěli tak na rozvoj sociálních a charitativních aktivit v regionu. Celková získaná částka činí 27.8 Kč. Poděkování: Sponzorům projektu: Časopis Golf, Bílí Tygři Liberec, Regie Radio Music Všem, kteří přispěli nadaci při golfovém turnaji. Poskytnuté nadační příspěvky Z výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu Žadatel Město / obec Grant (Kč) Název projektu 1. turnovská chráněná dílna o.s. ARCUS SOP Liberec Centrum Mateřídouška o.s. Turnov Liberec Hejnice Vybudování bezbar. přístupu a soc. zařízení v soc. terapeutické dílně v provozovně Příšovice 14 Rekondiční pobyt onkologických pac. po onemocnění zhoubným nádorem v Harrachově Fungující rodina - zdravá společnost Centrum pro ZP Libereckého kraje o.s. Liberec 15 Posezení s barvami - 5. ročník projektu Diakonie Dubá Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace Občanské sdružení SNÍLEK Oblastní charita Liberec Dubá Turnov Liberec Jablonné v Podještědí Liberec Nový domov - centrum sociální rehabilitace Vstříc potřebným - pokračování Domeček - provoz logopedické poradny Prevence sociálně patologických jevů dětí v ústavní výchově Domov pokojného stáří - Domov Sv. Vavřince Reva o.p.s. Romské sdružení Čačipen Sdružení zdravotně postižených v ČR, o.s., okresní výbor Liberec Krásná Lípa Česká Lípa Asistenční služby seniorům Volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti a mládež ze sociálně slabého prostředí 1. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením (dětí, dospělých, seniorů) Svaz diabetiků ČR, územní org. Liberec Liberec 1 Rekondiční a rehabilitační aktivity 9

11 Poskytnuté nadační příspěvky Žadatel Město / obec Grant (Kč) Název projektu Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. OV Semily Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.o. Hrádek nad Nisou Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO Jablonné v Podještědí Svaz tělesně postižených Jilemnice a okolí Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 3 Jablonec n. N. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace TJ KARDIO o.s. Liberec Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, přísp. org. Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Základní škola, Česká Lípa, 28.října 2733, přís. org. Semily Hrádek n. N. Česká Lípa Jilemnice Jablonec n. N. Liberec Liberec Česká Lípa Liberec Česká Lípa Celkem 34 Ozdravný a rekondiční pobyt Edukační pobyty kardiaků a diabetiků - Libverda (2 dvoudenní kurzy) Rekondiční pobyt Rekondice v Janských lázních Zdravě žít - zdravě stárnout Ozdravné a rekondiční pobyty pro občany ZP a seniory ve věku 7-95 let - masáže, cvičení Podzimní turistický sraz Relaxační místnost Osobní asistenti Činnost a hodnotící seminář školního časopisu Hrubka Z prostředků Nadace EURONISA Žadatel Město / obec Grant (Kč) Název projektu ARCUS SOP Liberec Liberec 1 Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, Klub Jablonec n. N. Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, Klub Jablonec n. N. Rekondiční ozdravný pobyt pro onkologické pacienty po onemocnění zhoubným nádorem Liberec 5 5 Ples nestátních neziskových organizací Jablonec n. N. 1 Taneční kroužek vozíčkářů Jablonec n. N. 2 CEDR - komunitní centrum, o.s. Krásná Lípa 1 Máme svůj plán Celia - život bez lepku o.s. Chrastava 25 Letní rekondiční pobyt zdravotně postižených dětí a mládeže Poradenské a informační centrum pro celiaky a širokou veřejnost Centrum Generace, o.s. Liberec 1 Realizace programu pro ohrožené mladistvé Centrum Mateřídouška o. s. Hejnice 15 Blíže k rodinám s dětmi Centrum pro rodinné aktivity VČELKA Jiříkov 1 Pokaždé jinak ale stále spolu Centrum pro rodinu Náruč, o.s. Turnov 2 Dětská herna Centrum pro ZP Libereckého kraje o.s. Liberec 15 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Jablonec n. N. 1 Prázdniny ve městě Centrum volného času Arabela Liberec 1 Klub rodičů a dětí Česká unie karikaturistů, o.s. Liberec 1 Závislost 212 Pomůcky Montessori jako klíč k poznání světa (212) Česká unie neslyšících Liberec 1 Sociálně - aktivizační služby Dětský Domov Česká Lípa Česká Lípa 1 Diakonie Beránek o.s. Liberec 45 Podzim života Diakonie Beránek o.s. Liberec 1 Aktivní kavárna Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Jablonec n. N. 15 Podpora středoškolského studia romského chlapce Doučování pro děti a mládež ohrožené soc. vyloučením s lektory ze středních škol 1

12 Poskytnuté nadační příspěvky Žadatel Město / obec Grant (Kč) Název projektu Diakonie Dubá Dubá 5 Centrum sociální rehabilitace Dubá Diecézní charita Litoměřice Litoměice 3 Domov pro mentálně postižené v Liberci - Harcově, o.p.s. Dům dětí a mládeže Vikýř Liberec 5 Liberec 1 Chráněné bydlení Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou Volnočasové aktivity v DDM Vikýř pro handicapované Farní charita Česká Lípa Česká Lípa 3 Rekonstrukce kotelny v objektu Dubická 992 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Liberec 1 FOKUS Semily Semily 1 Vybavení dílny Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a zdrav.postižené Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec 45 Středisko Tamtam - raná péče pro rodiny sluchově postižených dětí Turnov 2 Vstříc potřebným - pokračování Nezbytné zdravotnické vybavení pro terénní (domácí) hospicovou péči HoSt Home-Star Česká republika, o.s. Liberec 2 Podpora rodin s dětmi do 6 let v Liberci Jedličkův ústav Liberec 15 Muzikoterapie KLIK - a přijďte k nám, o.s. Doksy 1 Radostní senioři Liberecká občanská společnost Liberec 1 Komu zvoní hrana Maják o.p.s. Liberec 7 Maják o.p.s. Liberec 45 Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 462, okres Liberec Programy primární prevence rizikového chování na základních a středních školách Provoz nízkoprahových klubů pro rizikovou mládež Hrádek n. N. 1 Logopedická poradna Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald Tanvald 1 Hrajeme spolu divadlo Občanské sdružení ADRA, pobočka Česká Lípa - Dobrovolnické centrum Česká Lípa 2 Občanské sdružení COMPITUM Jablonec n. N. 3 Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec 15 Vzdělávání bez bariér Dobrovolnické centrum na podporu sociálně handicapovaných skupin Dobrovolnický program domácího doučování DODO Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec Provoz chráněných dílen Občanské sdružení OBZOR Liberec Liberec 1 Ozdravný a rekondiční pobyt Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Jablonec n. N. 5 Hiporehabilitace Oblastní charita Liberec Liberec 2 Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince Oblastní charita Rumburk Rumburk 2 S mámou/tátou na tábor Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N. 1 Kroužek mladých zdravotníků Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily Semily 2 Patříme k sobě 212 Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP Liberec 15 Provoz chráněný dílen Rada dětí a mládeže Libereckého kraje Liberec 1 Bambiriáda 212 Reva o.p.s. Liberec 25 Asistenční služby seniorům Rodina v centru, o.s. Nový Bor 5 Děti z ubytovny 11

13 Poskytnuté nadační příspěvky Žadatel Město / obec Grant (Kč) Název projektu Rodina v centru, o.s. Nový Bor 1 Podpora rodiny na sídlišti Špičák Rodinné centrum Žirafa Liberec 15 Rodičovství není nuda Rodinné centrum Žirafa Liberec 35 Mateřské centrum Knoflík ROSKA Liberec Liberec 2 Podpora činnosti pacientské organizace ROSKA ROZKOŠ bez RIZIKA (zkratka R-R) Liberec 1 Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení Alvalída Liberec 2 Sdružení TULIPAN Liberec 2 Tulipan II. Sdružení zdravotně postižených v ČR, o.s., okresní výbor SONS Jablonec nad Nisou ZDRAVÍ a ZAČLENĚNÍ (Z+Z) aneb Pomoc ženám ohrožených sociálním vyloučením Zajištění pracovní a výtvarné terapie v Denním stacionáři Alvalída Liberec 15 Pohodové stárnutí - stáří není nemoc Jablonec nad Nisou 1 Ozdr. rekondiční pobyt členů SONS ČR oblast. odbočka Jablonec n. N. v Lázních Kundratice SONS Semily Semily 1 Ozdravný pobyt Spokojený domov o.p.s. Mnichovo Hradiště 1 I pro autistické dítě je škola přínosem Společnost Parkinson, o.s. Praha 1 1 Cvičení pro nemocné Parkinsonovou nemocí Společnost pro podporu lidí s MP v ČR, o.s. - okresní organizace Liberec 2 Sportovní příprava mentálně postižených osob zimní sporty - lyžování, snowbording Společnost pro podporu lidí s MP v ČR, o.s. - okresní organizace Jablonec nad Nisou 2 Sportovní kempy pro mentálně postižené osoby Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s., - Z.O. DIA Liberec Liberec 1 Dva edukační pobyty diabetiků v Harrachově Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., OV Liberec Liberec 1 Ozdravný pobyt pro diabetiky v Jetřichovicích Svaz tělesně postižených v ČR, Krajská organizace LK Liberec 1 Sportovní a vzdělávací aktivity 212 Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jizerka Liberec Liberec 1 Rehabilitace zdravotně postižených spoluobčanů Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Český Dub Český Dub 1 Sportovní, rehabilitační a kulturní aktivity Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Český Dub Český Dub 1 Masáže Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace Liberec 1 Rehabilitační program pohybových aktivit seniorů ve věku 65-9 let Teen Challenge - středisko Šluknov Šluknov 2 Dětské centrum Klokan Teen Challenge Šluknov TJ KARDIO o. s. Liberec Liberec 1 a) Kondiční a zdravotní cvičení b) Kondiční plavání v bazénu Tyfloservis o.p.s. Liberec 25 Rehabilitace lidí s těžkým zrakovým postižením Unikátní projekty o.s. Smržovka 35 EVC pro postižené děti - Sněženka - výtvarné potřeby, energie, mzdy Základní a Mateřská škola pro tělesně postižené, p.o. Liberec 2 Noemova archa Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace Nové Město pod Smrkem 1 Asistent pedagoga Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Turnov 35 Osobní asistenti Zrnko naděje, občanské sdružení Semily 1 Sociálně terapeutický program Jedeme bez bariér Život bez bariér, o.s. Nová Paka 1 Hraní bez hranic Celkem

14 Poskytnuté nadační příspěvky Z prostředků vybraných v rámci 8. ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Žadatel Město / obec Grant (Kč) Název projektu 14. MŠ Čtyřlístek Varnsdorf 3 9 Provoz mateřské školy Asociace náhradních rodin České republiky, místní klub Česká Lípa Česká Lípa 22 2 Klubová činnost náhradních rodičů v České Lípě Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, Klub Jablonec n. N. Jablonec n. N. 3 5 Asistenční služba pro těžce zdravotně postižené děti a mládež Bílý kruh bezpečí Liberec Provoz pobočky Bílého kruhu bezpečí Liberec Centrum pro ZP Libereckého kraje o.s. Liberec 7 8 Provoz pobočky v Hrádku nad Nisou Dětské centrum Turnov Turnov 11 7 Šlapeme pro radost Dětský Domov Česká Lípa Česká Lípa 18 Provoz dětského domova v České Lípě Dětský Domov Frýdlant, Větrov 35, příspěvková organizace Poskytnuté nadační příspěvky celkem Nadační příspěvky byly rozdělovány, kromě účelově vázaných darů, ve veřejných grantových kolech. Nadace EURONISA rozdělila v roce 211 částku Kč, podpořila 136 projektů 97 neziskových organizací. Nadační příspěvky byly použity v souladu s účelem vymezeným jednotlivými smlouvami uzavřenými mezi Nadací EURONISA a příjemci nadačních příspěvků. 13 Frýdlant v Čechách 3 Můžeme spolu? Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Jablonec n. N. 9 4 Podpora činnosti Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Dům dětí a mládeže Sluníčko Lomnice nad Popelkou 8 6 Čistička vzduchu se zvlhčovačem Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec 3 Dnes ty, zítra já Chytrá horákyně, občanské sdružení Rumburk 8 Aktivační centrum KLIK - a přijďte k nám, o.s. Doksy 1 9 Tvořivé činnosti s dětmi a mládeží Město Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou 7 5 Povodně srpen 21 Nová naděje, o.s. Turnov 12 8 The Bouda Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Jablonec n. N. 2 4 Hiporehabilitace Obec Chotyně Chotyně 7 5 Povodně srpen 21 Oblastní charita Liberec Liberec 3 Sociálně aktivizační činnosti pro seniory v Domově sv. Vavřince Oblastní charita Rumburk Rumburk 3 4 Občanská poradna Rumburk Rodinné centrum Úsměv Přepeře 7 Provoz rodinného centra Sdružení TULIPAN Liberec 7 5 Podpora činnosti sdružení SONS Semily Semily 16 7 Spolková činnost Společnost pro podporu lidí s MP v ČR, o.s. Jablonec n. N. 6 Úhrada dopravy mentálně handicapovaných - okresní organizace sportovců Teen Challenge - středisko Šluknov Šluknov 13 Prevence patologických jevů u mládeže a práce s mládeží TJ Seba Tanvald Tanvald 5 1 Oddíl Handi - úhrada dopravy handicapovaných sportovců Tyflocentrum Liberec, o.p.s. Liberec 29 Sociálně-aktivizační činnosti pro osoby s těžkým zrakovým postižením Celkem

15 Poskytnuté nadační příspěvky Nadační příspěvky z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu Nadační příspěvky z prostředků Nadace EURONISA Nadační příspěvky z prostředků vybraných v rámci 8. ročníku veřejné sbíky Pozvedněte slabé! Celkem 34 Kč Kč Kč Kč Přehled poskytnutých nadačních příspěvků dle regionů Region Procenta z celkové částky Liberecko Kč Jablonecko Kč Semilsko Kč Českolipsko Kč Šluknovský výběžek Kč 58 % 13 % 12 % 11 % 6 % Poskytnuté nadační příspěvky dle cílové skupiny příjemců Cílová skupina Procenta z celkové částky Zdravotně postižení Kč Sociálně potřební (BKB*) Kč Senioři Kč Rodina a děti Kč Ohrožené skupiny dětí Kč 57 % 11 % 8 % 15 % 9 % * BKB - Bílý kruh bezpečí 14

16 Poskytnuté nadační příspěvky Příklady podpořených organizací Maják o.p.s. Obecně prospěšná společnost MAJÁK byla založena dne 1. dubna 1999 Nadací EURONISA a sborem Jednoty Bratrské v Liberci. Jeho hlavní náplní od roku 1999 je realizace preventivních programů mezi mládeží na základních a středních školách. V průběhu dvanácti let uskutečnil přes 26 přednášek na 11 školách v libereckém regionu. Pořádá kampaň Společně proti kouření určenou základním a středním školám z Libereckého kraje a široké veřejnosti. Ta vznikla s cílem podpořit nekuřáky v jejich zdravém postoji a konfrontovat kuřáky se známými riziky vlivu kouření tabáku na fyzické zdraví i osobnost kuřáka. 2. Diakonie Dubá Občanské sdružení založené v březnu roku 22 s cílem pomoci lidem se zdravotním omezením při přípravě na samostatný život. Od roku 25 nabízí zájemcům své služby. Do konce roku 29 to byl domov pro osoby se zdravotním postižením a terénní osobní asistence a od je to pobytová služba sociální rehabilitace, kterou nabízí všem zájemcům Centrum Mateřídouška o.s. Centrum bylo založeno v dubnu 23, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení. Funguje na principu vlastní aktivity členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. 4. Hospicová péče svaté Zdislavy o.p.s. Posláním hospicové péče je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektuje jedinečnost člověka a dbá na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou na prvním místě. Vždy se snaží o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře. Základem práce hospicové péče je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech pracovníků. Prošli mnoha stážemi v hospicích ČR, někteří členové zdravotnického týmu v hospicích několik let pracovali. Svou prací se snaží o to, aby pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstali osamoceni. 15

17 Přijaté dary Sponzoři a dárci finančních prostředků (Kč) SPORT GAMES WIN a.s. 2 J&T BANKA, a.s. 18 EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec 1 WARMNIS spol. s r.o. 6 Inteva Products Czech Republic a.s. 5 KNORR - BREMSE s.r.o. 5 Liberecký kraj 5 Severočeská vodárenská společnost a.s. 3 A. RAYMOND Jablonec s.r.o. 3 KASRO spol. s r.o. 3 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 3 ČSOB a.s. 25 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 2 Ing. Slavomír Moleš 2 Pekařství a cukrářství Jiří Bláha, s.r.o Ing. Václav Melan 15 ACM Czech, s.r.o. 1 AXL, akciová společnost 1 LUCID spol. s r.o. 1 Ing. Karel Dlouhý PENTAQ 1 PREMEDIS s.r.o. 1 Projektová kancelář VANER s.r.o. 1 Cyril Zapletal 1 Ing. Pavel Vít 1 Ing. Karel Kapoun 1 Robert Dušek 1 Nadace Vodafone 1 KELCOM Liberec s.r.o. 8 Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 6 MEDIA LIBEREC s.r.o. 5 Vladimír Veselý 5 Jiří Lábus 5 MUDr. Jitka Gogárová 5 Mgr. Jan Farský 5 Pavel Ploc 5 Alexandra Nezdarová 2 Mgr. Jan Farský 5 Pavel Ploc 5 Ing. Oto Šefraný 5 Adrop s.r.o DIMATEX CS, spol. s r.o. 3 SEMPRO - SŠL, spol. s r.o. 3 Ing. Aleš Rozkovec 3 Mgr. Soňa Paukrtová 3 Ing. Miroslav Řehák 3 Simona Pikálková 3 AGENTURA PLUS - ŽIVNÁ EVA 2 5 Miroslav Dědek 2 4 ACRA, s.r.o. 2 Baruška Nedomová 2 PhDr. Jaromír Jermář 2 MUDr. Přemysl Sobotka 2 MUDr. Hana Strnadová 2 Antonín a Helena Svobodovi 2 Jaroslav Dvořák - Autobazary JoLaCar 1 5 Zdeněk Fejfar 1 2 Zdena Kafková 1 2 GALVANOTECHNA, družstvo 1 Ing. Jaroslav Sykáček 1 Svaz tělesně postižených, o.s., MO Jizerka 1 Jaroslav Rada 6 Dagmar Rajnová 6 Václav Kruml 6 Iveta Kudrnová 6 Mgr. Evald Rucký 5 Dagmar Michelová 5 PhDr. Milan Svoboda 36 Zdenka Halmichová 36 Petr Sládek 25 Fórum dárců 232 Boris Hnik 21 Radovan Štancel 1 Věra Pavlíčková 13 16

18 Přijaté dary Sponzoři a dárci nefinančních prostředků Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Clarion Grandhotel Zlatý Lev C-LEP Irena Böhmová Časopis Golf DPMLJ a.s. EUROVIA Kamenolomy, a.s. FC Slovan Liberec a.s. Gamma soft s.r.o. Ing. Pavel Čapek Jiří Jaroš propagace Krajská nemocnice Liberec, a.s. KNL CATERING Krajský úřad LK Listdesign, s.r.o. Město Liberec MIRMI Liberec Multi Mall Management Liberec s.r.o. OZO Czech Republic, spol. s r.o. PETE - Petr Michal Proflor Regie Radio Music RENGL, s.r.o. Reklamní ateliér Švébiš Restaurace Slovenská SALMA creativ team s.r.o. TEXO PLUS s.r.o. Tiskárna Irbis UH Servis Liberec UniCredit Bank Czech Republic, a.s. UNIQA pojišťovna a.s. V-klub při DDM Větrník Liberec WebActive Zemská vinotéka Mediální partneři Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě. Ralph Waldo Emerson 17

19 Zpráva o hospodaření Rozvaha Aktiva A. Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem Materiál na skladě Pohledávky celkem Pokladna Účty v bankách Peníze na cestě 7 Náklady příštích období Příjmy příštích období Aktiva celkem (vždy k v tisících Kč) Pasiva A. Vlastní zdroje celkem Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -328 Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje celkem Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím SZ a ZP Ostatní přímé daně Jiné závazky Pasiva celkem (vždy k v tisících Kč)

20 Zpráva o hospodaření Výkaz zisku a ztráty Výnosy Příspěvky od obchodních společností Dotace Výnosy z benefičních akcí Příspěvky od individuálních dárců Tržby z prodeje služeb (reklama) Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy Zúčtování fondů Výnosy celkem (vždy k v tisících Kč) Náklady Spotřeba materiálu Opravy a udržování Propagace, výroba tiskovin Pojištění majetku Náklady na ostatní služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Odpisy DNHM Prodané cenné papíry a podíly Poskytnuté nadační příspěvky Ostatní náklady Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce 5 Náklady celkem (vždy k v tisících Kč) Výsledek hospodaření (vždy k v tisících Kč)

6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013

6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013 6. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 13.05.2013 Pořadí jednání č. 11 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 108/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 09 Dotační

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření

Obsah 3. foto titulní strana Diakonie Dubá o.s. Úvodní slovo 4, 5. Zpráva o činnosti. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary. Zpráva o hospodaření Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo Poslání Nadace EURONISA 4, 5 6 Zpráva o činnosti Rok 2013 v číslech a slovem Benefiční prodej velikonočního pečiva 11. ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! letní

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 Pořadí jednání č. 73 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Zpravodaj. březen 2015 OBSAH

Zpravodaj. březen 2015 OBSAH Zpravodaj březen 2015 OBSAH Slovo předsedy správní rady Poslání Nadace EURONISA Nadace EURONISA oslaví 20. narozeniny Grantová kola Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! Výsledky hospodaření Události a akce

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Výroční zpráva 21 Obsah Úvodní slovo 3 Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Poslání Nadace EURONISA 5 16 let Nadace EURONISA 5 Rok 21 v číslech 5 Zpráva o

Více

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. OBSAH Úvodní slovo................................................................................

Více

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Podklady na zasedání ZM dne: 26.03.2015 OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Předkládá: Eva Kordová Vypracoval: Mgr. Hana Kocourová Zúčastní se projednávání

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

ZÁPIS č. 1m/2013 z mimořádného zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 7. května 2013

ZÁPIS č. 1m/2013 z mimořádného zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 7. května 2013 ZÁPIS č. 1m/2013 z mimořádného zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 7. května 2013 Přítomní: 10 členů Výboru zdravotnictví (viz prezenční listina) Omluveni: MUDr. Alexandra

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního města v roce 2013 Zpracovala:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec za rok 2015

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Obsah 3. Úvodní slovo 4-5 6 7-10 11-14. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary 15-17. Zpráva o hospodaření 18-21

Obsah 3. Úvodní slovo 4-5 6 7-10 11-14. Poskytnuté nadační příspěvky. Přijaté dary 15-17. Zpráva o hospodaření 18-21 Výroční zpráva 2014 Obsah 3 Úvodní slovo Slovo správní rady Slovo hejtmana kého kraje Slovo patrona veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Jiřího Lábuse Poslání Nadace EURONISA Zpráva o činnosti Rok 2014 v číslech

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4

Úvodní slovo 3. Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Výroční zpráva 29 Obsah Úvodní slovo 3 Organizační struktura 4 Správní rada 4 Dozorčí rada 4 Zaměstnanci 4 Poradní sbor 4 Poslání Nadace EURONISA 5 15 let Nadace EURONISA 5 Rok 29 v číslech 5 Zpráva o

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.206 Pořadí jednání č. 2 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 33 MPSV státního

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Výroční zpráva 2007 Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Obsah Úvodník 2 Organizační struktura 3 Správní rada 3 Dozorčí rada 3 Zaměstnanci

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK Příloha č. 5 Přehled výběrových řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění vyhlášených Krajským úřadem Libereckého kraje v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 v oboru všeobecná sestra domácí zdravotní

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu zdraví I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 31. 12. příjem žádostí do 3. 4. Pořa dové číslo Žadatel IČ/datum narození Název projektu Termín

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost!

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Projekty 2012 Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města v roce 2009

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2005 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

Zápis č. 25 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 14.2.

Zápis č. 25 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 14.2. Zápis č. 25 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 14.2.213 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila Stárková Alena RNDr. Karabina

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč)

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika nadace Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou (dále jen nadace ) byla založena zakládací listinou dne 17. června 1993 těmito zakladateli:

Více