Výroční zpráva Ekocentrum Říčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. Ekocentrum Říčany"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 Ekocentrum Říčany

2 2 Obsah KDO JSME... 3 Spolupráce... 4 Publikační činnost... 4 HLAVNÍ ČINNOSTI EKOCENTRA ŘÍČANY... 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO ŠKOLY... 5 Vycházky do přírody... 5 Výukové programy... 5 Ekologické projekty se školami... 6 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PRO VOLNÝ ČAS... 7 Přírodovědný kroužek... 7 Indiánské rozloučení s létem... 7 Program na pomoc životnímu prostředí během Koloběžkové Grand Prix... 8 Stavba ptačích budek... 8 Jarní úklid Říčanského potoka... 8 Podzimní uklízení světa... 8 Úklid okolí Říčan se ZŠ Nerudova... 8 Vítání ptačího zpěvu... 9 Přírodovědné vycházky... 9 Letní přírodovědné dny na hájovně... 9 IV. Říčanský veletrh neziskových organizací... 9 Dětský den na rugby... 9 Den bez aut - Říčanská cyklojízda PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY Odběrné místo zraněných živočichů Záchranný transfer obojživelníků Ochrana biodiverzity - Orchideje na Říčansku Management významné lokality Druhová ochrana OSVĚTOVÁ ČINNOST PRO VEŘEJNOST Tříděný odpad v Říčanech Bioodpad v Říčanech Těžíme hliník z našich domácností Přírodovědně vlastivědné vycházky Knihovna EKOPORADENSTVÍ Internetové stránky SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A KAMPANĚ HOSPODAŘENÍ V ROCE PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ... 17

3 3 Kdo jsme Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Ekocentrum Říčany, působí v Říčanech od roku Naším posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu, vzdělání a osvětu (EVVO). Máme několikaletou praxi se spektrem činností na poli EVVO. V říčanském regionu jsme jediným subjektem podobného zaměření. Náš současný charakter převážně dobrovolné práce, směřujeme v součinnosti s Městem Říčany a Krajským úřadem Středočeského kraje k profesionálnímu naplňování cílů EVVO. V kontextu s působností naší organizace je také schválený projekt na rekonstrukci a využívání budovy říčanského muzea a hájovny, jako Centra environmentální výchovy pro Říčany a oblast Říčanska. V těchto objektech bude zajištěno adekvátní zázemí a dostatečný prostor k realizaci aktivit, souvisejících s naplňováním cílů EVVO. Ekocentrum Říčany je na tomto poli partnerem Muzea Říčany. Do naší činnosti patří také praktická ochrana přírody mapování, monitoring a management ohrožených a chráněných druhů organismů. V roce 2008 jsme registrovali 32 členů a řadu dalších příznivců, pomocníků, dobrovolníků a kamarádů. Hlavní okruhy činnosti v roce 2008 činnost ekocentra - environmentální informační centrum - veřejná knihovna s ekologickou tématikou ekologické výukové programy - programy pro žáky základních škol - působení na děti a mládež - osvětové akce pro veřejnost záchrana živočichů - odběrné místo stanice pro handicapované živočichy - záchranný transfer obojživelníků praktická ochrana přírody - managementová práce významných území - rekognoskace zeleně - ochrana biodiverzity - přírodovědné průzkumy občansko právní oblast - problematika odpadů, zeleň ve městě - účast ve správním řízení

4 4 Osvětové akce pro veřejnost, působení na děti a mládež v roce 2008 Poznávání a ochrana ptačích druhů Přírodovědné dny na říčanské hájovně Doprovodný program na pomoc životnímu prostředí při Koloběžkové Grand Prix Ekologický program při Indiánském loučení s létem Ukliďme svět (Clean Up the World) Přednášky na aktuální téma Evropský Den bez aut Evropský týden mobility Veletrh neziskových organizací Říčanska Přírodou krok za krokem - cyklus vycházek Veřejné projednání otázek v oblasti životního prostředí. Těžíme hliník z našich domácností - krajská soutěž škol Spolupráce Ve spolupráci s Muzeem Říčany se Ekocentrum Říčany podílí na řadě aktivit v rámci environmentální osvěty a vzdělávání: Ekologické výukové programy Stavba ptačích budek pro veřejnost v muzeu Přírodovědné dny na hájovně pro děti a mládež Spolupráce při odborné péči o významné přírodní lokality Program na pomoc životnímu prostředí při Koloběžkové Grand Prix Den bez aut v Říčanech Školní projekty na ZŠ Publikační činnost Aktuální informace o Ekocentru Říčany, články o akcích a fotografie jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce: Měsíčně vycházející zpravodaj Říčanský Kurýr přináší v každém čísle informace o proběhlých akcích Ekocentra doplněné o fotografie. Články o činnosti Ekocentra se objevily v regionálních zpravodajích Náš region a Zápraží, i v celostátním deníku MF Dnes.

5 5 Hlavní činnosti Ekocentra Říčany Výchovně vzdělávací činnost pro školy Vycházky do přírody Přírodovědné vycházky do říčanského okolí byly určeny pro základní a střední školy. Vycházky byly zaměřeny dle přání na botaniku, ekologii, hydrobiologii apod. Výukové programy Výukové programy jsou zaměřeny na pochopení vztahů v přírodě a principů vzájemného ovlivňování člověka a životního prostředí. Snaží se zároveň naučit děti základním principům ochrany životního prostředí a posilovat jejich kladné vnímání přírody. V roce 2008 byly připraveny a realizovány výukové programy v oblasti odpadů. Dále, pro lepší pochopení důležitosti lesního ekosystému, výukové programy o skladbě a funkci lesa. Třetím realizovaným programem byl program v terénu s názvem Kolem hájovny, jehož náplní je hra v lese s praktickým poznáváním jeho rostlinných a živočišných obyvatel. V průběhu roku 2008 také probíhaly intenzivní přípravné práce na ucelené nabídce ekologických výukových programů pro rok Přípravy zahrnovaly celkem 22 výukových programů pro různé věkové stupně v devíti tématech: téma: Les MŠ Skřítek v lese ZŠ Záhada lesa SŠ Lesní biotopy téma: Odpady MŠ Skřítek třídílek ZŠ Není odpad jako odpad SŠ Odpadové hospodářství téma: Spotřeba ZŠ No nekup to! SŠ Zodpovědná spotřeba téma: Energie ZŠ Tajemná energie: Odkud k nám přišla? SŠ Energie současnosti a budoucnosti

6 6 téma: Živočichové MŠ Skřítek a zvířátka ZŠ Pojďte s námi za zvířaty SŠ Ochrana živočichů téma: Jaro MŠ Jaro kolem nás téma: Doprava ZŠ Jedeme v tom všichni SŠ Já se jen vezu? téma: Voda MŠ Skřítek vodníkem ZŠ Voda a život SŠ H 2 O? více témat na hájovně MŠ Skřítek na procházce ZŠ Kolem hájovny SŠ Krajinou krok za krokem Příprava a realizace Environmentálních výukových programů v roce 2008 a častečně i nová nabídka programů pro rok 2009 byla realizována za pomoci prostředků Ministerstva životního prostředí. Ekologické projekty se školami Během školního roku Ekocentrum spolupracovalo s říčanskou ZŠ Bezručova v rámci projektového vyučování. Děti vytvářely návrh hřiště s parkovou úpravou navrhovaly výběr dřevin, jejich umístění apod.

7 7 Výchovně vzdělávací činnost pro volný čas Přírodovědný kroužek Každý týden se jeho členové schází a vyráží zkoumat přírodu v okolí. Když je ošklivo, bádají, tvoří a hrají si pod střechou. Kroužek je určen pro všechny děti, které mají rády přírodu a chtějí se něco dozvědět. Přírodovědný kroužek ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Tróji Jednu chladnou lednovou sobotu strávili členové přírodovědného kroužku ve vyhřátém skleníku Fata Morgana, který je součástí Botanické zahrady hl. m. Prahy v Tróji. Za pomoci paní průvodkyně odhalili řadu zajímavostí a zdatně vyřešili záludný pracovní list. Jarní výlet přírodovědného kroužku do Českého krasu Přírodovědný kroužek ekocentra, spolu s kladenským kroužkem, byli hosty v Českém krasu. Díky sobotní pracovní výpomoci mohli přenocovat na terénní stanici správy CHKO Kubrychtova bouda. V neděli botanik ze správy CHKO Tomáš Tichý děti provedl jinak zapovězenými kouty chráněné krajinné oblasti. Jarní květena byla v plném květu včetně dřínů, hlaváčků, konikleců, kyčelnic a mnoha dalších rostlin. Podzimní výlet přírodovědného kroužku do Českého krasu Podzimní výlet do Českého krasu se nesl v pracovním duchu. Členové kroužku pomáhali v CHKO s pálením pokácených invazních dřevin. Indiánské rozloučení s létem Již tradičně proběhlo v září Indiánské rozloučení s létem. Své stanoviště zde mělo i naše ekocentrum. Menší i větší indiáni poznávaly větévky stromů a keřů rostoucích v okolí Říčan a poznávali podle čichu rozličné vůně.

8 8 Program na pomoc životnímu prostředí během Koloběžkové Grand Prix Jako každý rok připravilo ekocentrum na jednu ze zářijových sobot soutěže a vodní bar pro malé i velké závodníky. Navíc se zde občané mohli vyjádřit ke studii obnovy zeleně na náměstí, kterou si město nechalo vypracovat. Stavba ptačích budek Dvou workshopů zaměřených na stavění ptačích budek se zúčastnilo kolem 80 dětí a dospělých. Říčanští postavili z připravených dílů téměř 100 ptačích budek, a díky nim se mohlo mnoho ptačích párů nastěhovat do nových domovů. Jarní úklid Říčanského potoka Krásné sobotní dopoledne lákalo ven. Téměř 30 lidí, včetně nejmenších pomocníků, přispělo svým dílem k vyčištění břehů Říčanského potoka. Nepořádek rychle plnil připravené pytle, a tak jsme cestou vytvořili čtyři dočasné skládky. Sebraný odpad byl během pondělního dopoledne odvezen do sběrného dvora. Podzimní uklízení světa Dne 11. října se uskutečnil podzimní úklid v okolí rybníku Jureček. Několik desítek účastníků, vyzbrojených pytli na odpadky a rukavicemi, se vydalo do okolí rybníka a pytle se rychle plnily. Úklid okolí Říčan se ZŠ Nerudova Ve spolupráci se žáky ze ZŠ Nerudova jsme uklidili další část okolí Říčan.

9 9 Vítání ptačího zpěvu V jarních měsících jsme zorganizovali vycházky zaměřené na ornitologii. V brzkých ranních hodinách jsme se vydali za zvuky ptáků do říčanského lesa. Doprovod a odborný výklad zajistil ornitolog Zdeněk Moudrý. Přírodovědné vycházky Přírodovědné vycházky jsou určené pro širokou veřejnost a nabízejí hlubší poznávání okolí. Nejoblíbenějším cílem cesty se staly Voděradské bučiny a údolí potoku Rokytka. Letní přírodovědné dny na hájovně Během léta se uskutečnily dva dvoudenní turnusy přírodovědných dnů pro děti na říčanské hájovně. Náplní byly vycházky po okolí, hydrobiologie v potoku i rybníce, ranní odchyt ptáků a jejich pozorování, odchyt a sledování drobných obratlovců, noční určování netopýrů pomocí echolokace. Nechyběla ani chvíle pro tvořivou činnost a pro hry. IV. Říčanský veletrh neziskových organizací Ekocentrum Říčany pořádalo ve dnech 13. a 14. října v prostorách sálu MěKS u Labutě již třetí ročník Veletrhu neziskových organizací. Veletrh představuje příležitost pro neziskové organizace působící ve městě a blízkém okolí představit svoji práci veřejnosti. Středeční dopoledne patřilo školám. Dětem se na vystavených prezentacích úspěšně podařilo najít zašifrované odpovědi na otázky z pracovních listů. Dětský den na rugby Ekocentrum se jako každoročně podílelo na organizaci Dětského dne na rugby. Pro děti připravilo stánek, kde si mohly vyzkoušet množství zajímavých aktivit s environmentální tematikou.

10 10 Den bez aut - Říčanská cyklojízda Ve čtvrtek 20. září bylo, v rámci Evropského dne bez aut, na náměstí v Říčanech živo. Celý den byly k dispozici informační stan s materiály, které ekocentrum připravilo pro obyvatele. Dopoledne zorganizovala I. ZŠ soutěže a odpoledne předvedl Vlastimil Čiháček neuvěřitelné kousky na kole. Akce vyvrcholila společnou cyklojízdou městem, pod záštitou pořádajících neziskových organizací. Akce byla součástí Evropského týdne mobility září. Praktická ochrana přírody Odběrné místo zraněných živočichů Ekocentrum Říčany je odběrným místem Vlašimské záchranné stanice. Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Aby mohli být takovíto živočichové vyléčeni a opět navráceni do volné přírody, o to se starají stanice pro handicapované živočichy. Záchranný transfer obojživelníků Obojživelníci se každý rok přemisťují ze svých zimovišť k různým vodním plochám kde kladou svá vajíčka a rozmnožují se. Na svých cestách často překonávají i nebezpečné úseky silnic. Mnoho žab a čolků tak zbytečně zahyne pod koly projíždějících vozidel. Záchranný transfer obojživelníků přes komunikaci na tahovém místě v katastru obce Tehov provádí ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, jakožto pobočka odběrné stanice pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim. Záchranné transfery v období let 2000 až 2008 rok druh latinsky počet Ropucha obecná Bufo bufo Čolek obecný Triturus vulgaris 2 Kuňka žlutobřichá Bombina variegata Ropucha obecná Bufo bufo Ropucha obecná Bufo bufo 334

11 11 Čolek obecný Triturus vulgaris 2 Ropucha obecná Bufo bufo Čolek obecný Triturus vulgaris 15 Kuňka žlutobřichá Bombina variegata Ropucha obecná Bufo bufo Ropucha obecná Bufo bufo Ropucha obecná Bufo bufo Ropucha obecná Bufo bufo Ropucha obecná Bufo bufo 235 Ochrana biodiverzity - Orchideje na Říčansku V současné době patří čeleď vstavačovitých k velmi ohrožené skupině naší flóry. Členové ekocentra každoročně monitorují lokality s výskytem orchidejí. Počet známých lokalit s výskytem některého z druhů je v současnosti 24 Potvrzené druhy: Kruštík širolistý (Epipactis helleborine) Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) Bradáček vejčitý (Listera ovata) Management významné lokality Po dohodě s orgánem ochrany přírody odborem životního prostředí v Říčanech, provádíme sekání lokality, kterou její majítel nechává po dlouhou dobu ladem a kde bez zásahu akutně hrozí vymření významných bylinných společenstev. Druhová ochrana Kromě monitoringu již objevených lokalit s výskytem cenných druhů se členové ekocentra věnují i průzkumu sloužícímu k nalezení lokalit nových a ve spolupráci s Muzeem Říčany i výzkumu vývoje populací.

12 12 Osvětová činnost pro veřejnost Aktivity v rámci osvětové činnosti ekocentra nabízí spoustu nápadů, jak chránit životní prostředí na Říčansku. Tříděný odpad v Říčanech Kompletní informace o hospodaření s odpady v Říčanech jsme připravili ve spolupráci s ing. Lstibůrkovou a ing. Boxanovou z Oddělení místního hospodářství Městského úřadu Říčany. Informace o jednotlivých druzích separovaného odpadu jsou k dispozici na internetových stránkách ekocentra v kolonce Ekoporadna. Bioodpad v Říčanech V rámci podpory kompostování proběhla velká anketa mezi občany Říčan, která zjišťovala postoje ke kompostování. Mezi občany se setkala s velkým úspěchem, což dokazuje takřka stovka navrácených dotazníků. Po dohodě s městem bylo výsledkem zakoupení a nainstalování čtyř kompostérů k bytovkám. Těžíme hliník z našich domácností 2008 Soutěž je zaměřená na sběr hliníku, aby mohlo dojít k jeho následné recyklaci, kterou se ušetří více než 90 % energie při výrobě. Školy měly možnost si za peníze získané za nasbíraný hliník zakoupit pomůcky určené k EVVO. Soutěž pořádáme s Ochranou Fauny ve Voticích. Celkem bylo odevzdáno kg hliníku, z toho v Říčanech kg. Výsledky za Říčany průměr na žáka základní školy celkem kg pořadí v kg 1. ZŠ Nerudova 70,7 1,07 2. ZŠ Magic Hill 16,8 0,70 3. ZŠ Bezručova 269,6 0,63 4. ZŠ Masarykovo náměstí 189,2 0,35 pořadí mateřské školy 1. MŠ Čtyřlístek 94,7 0,85 2. MŠ Sluneční hodiny 73,5 0,71 pořadí gymnázia 1. Masarykovo klasické gymnázium 31 0,13 2. Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 12,1 0,04

13 13 Výsledky za celý Středočeský kraj pořadí škola celkem kg průměr na žáka v kg 1. ZŠ Vrchotovy Janovice 180,8 1, ZŠ a MŠ Hvožďany 176,1 1, ZŠ Miličín 163,3 1, MŠ Kostelec nad Černými Lesy 156 1, ZŠ Jílové u Prahy 413,3 1, ZŠ Říčany, Nerudova 70,7 1, ZŠ Tehov 27,6 1, ZŠ Milín 194,6 0, MŠ Říčany, Čtyřlístek 94,7 0, ZŠ a PŠ Kostelec nad Černými lesy 24 0, MŠ Říčany, Sluneční hodiny 73,5 0, ZŠ Říčany, Magic Hill 16,8 0, ZŠ Chotoviny 101 0, ZŠ Kostelec nad Černými Lesy 383 0, ZŠ a MŠ Načeradec 94 0, ZŠ Říčany, Bezručova 269,6 0, ZŠ Příbram, Bratří Čapků 224 0, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor 324,3 0, ZŠ Příbram, 28.října 238,2 0,417 ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 189,2 0, ZŠ Votice, Pražská 122,8 0, MŠ Miličín 11 0, MŠ Votice 28,6 0, ZŠ a MŠ Hluboš 9,4 0, ZŠ Votice, Smetanova 5,2 0,193 Gymnázium MKG, Říčany 31 0, ZŠ Týnec nad Sázavou 49,1 0, ZŠ Chýnov 39,5 0, ZŠ Čechtice 25,6 0, ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice 27,9 0, Gymnázium Říčany, Komenského nám. 12,1 0,035 Gymnázium a SOŠE Sedlčany 11,6 0, DPL Opařany 1,7 0, ZŠ Velké Popovice 1,3 0,004

14 14 Přírodovědně vlastivědné vycházky V rámci cyklu přírodovědných vycházek pro veřejnost Přírodou krok za krokem měli lidé možnost dozvědět se mnohé zajímavosti o přírodě v okolí Říčan. Uskutečnily se např. vycházka do Voděradských bučin, vítání ptačího zpěvu nebo Za botanikou a geologií údolím Rokytky. Knihovna Knihovna ekocentra obsahuje několik set publikací zaměřených na přírodní vědy, ekologickou výchovu a zážitkovou pedagogiku. Knihovna je k dispozici studentům, učitelům, vědcům a všem dalším zájemcům o přírodovědné obory. Ekoporadenství Ekocentrum Říčany poskytuje informační servis týkající se široké řady environmentálních témat a ochrany přírody a krajiny. Internetové stránky Ekocentrum Říčany má vlastní, pravidelně aktualizované webové stránky. Zájemci se zde mohou dozvědět o plánovaných akcích, přečíst si články o akcích již proběhlých nebo si prohlédnout fotografie. Mimo to zde naleznou užitečné informace o ochraně životního prostředí na Říčansku a dalších aktuálních tématech. Adresa webových stránek je Správní řízení a kampaně Ekocentrum se v roce 2008 zúčastnilo několika správních řízení, kde bylo třeba prosadit zájmy ochrany přírody a krajiny. Jednalo se především o záměry v souvislosti s kácením dřevin.

15 15 Hospodaření v roce 2008

16 16 Hospodářský výsledek v roce 2008 Příjmy ,95 Kč Výdaje ,99 Kč Hospodářský výsledek (koncový stav) ,96 Kč Granty Stěžejní dotace v roce 2008 poskytlo v rámci svého grantového systému: Město Říčany Ministerstvo životního prostředí

17 17 Personální zabezpečení Statutární zástupce: Mgr. Jakub Halaš Člen výboru (hospodář): Ivana Hálová, Ph.D. Člen výboru: Mgr. Jana Slámová Aktivity ekocentra jsou zajišťovány především jeho členy a sympatizanty. Členská základna čítala v roce 2008 celkem 32 registrovaných členů. Většina akcí je organizována na bázi dobrovolnické práce, tedy bez nároku na finanční odměnu. Vybrané aktivity a materiál jsou financovány z grantových titulů.