LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ"

Transkript

1 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 1 LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ Díl druhý Skrze Dceru Ano Ježíšovi Les Éditions FJ * * * Kniha byla vydána v Longueuil 23. února, 2003 * * * PŘEDBĚŽNÁ POZNÁMKA (právo autora) Podle přání Ježíšova - vyjádřeného skrze jeho nástroj Dceru Ano Ježíšovi - tento spis je dán k dispozici každému kdo má zájem, avšak zůstává chráněn zákonem práv autorů. Může se číst přímo z počítače anebo vytisknout text a udělat kopie avšak pod výslovnou podmínkou že to nebude konáno za obchodním cílem a že se nic nezmění v textu ani v interpunkci. * * * Jako svědectví úcty a poslušnosti k ustanovení papeže Urbana VIII, prohlašujeme, že událostem vyjádřeným v této knize udělujeme jen víru jakou zasluhuje každé jiné lidské svědectví. Prohlašujeme také, že vyjádřené úsudky nemíní předcházet úsudek naší svaté Matky Církve které se autorka pokorně podřizuje. NÁZEV KNIHY Má dcero lásky, já jsem Láska. Miluji tě. Jsem Láska. Miluji vás. Chci vás v sobě. To ode mne, který jsem v tobě, dostaneš odpověď. Jestli ten název bude stejný? Ano, má milovaná, neboť tento název «Láska ke všem mým dětem, Ježíš» přišel z mé Bytosti Lásky. Spojuje všechny mé děti.

2 2 Láska ke všem mým dětem, Ježíš Napiš toto: Láska vy jste. Pro mne, vy budete. Ve mně, budete žít neboť všechny děti jsou pro mne. Vy jste moji, vy vyvolení mého Otce. Mám v sobě všechny Boží děti. Bůh jsem já. Vy jste moji. Zde je pro vás tato báseň lásky: Lásky, Lásky, miluji vás. Láska ke všem mým, Bůh vás udržuje v sobě. Má pro vás jen lásku. Láska jsem, Láska přicházím, Láska vás udržuje. Lásky, všechno bude jen mé Všechno. Ve všem mého Všeho, vy jste. Láska ke všem mým dětem, Bůh je Všechno. Bůh Otec je Vše mé Bytosti. Jsem Bůh lásky. Veškerá láska je z Lásky. Vy pocházíte z Lásky. Mé děti, hle Láska jenž vám připomíná jak velice vás miluje. Ježíš. PŘEDMLUVA Básník a filozof Lord Byron viděl správně když tvrdil že štěstí se rodí jako dvojče; přichází vždy s láskou. Existuje pouze jediné štěstí, milovat. A jediná láska která neumírá, je Láska která se stala tělem v Ježíši, neboť láska je tak veliká že je prázdná jestliže neobsahuje všechno. Vznešená jako světlo, vyzařuje milovanou osobu, přetváří ji a dává ji rozkvést podle míry s jakou ji tato osoba přijímá. Milovat Boha a nechat se jím milovat nás činí podobnými jemu, schopnými milovat ostatní a nechávat se jimi milovat. To je srdce Evangelia a křesťanské mravouky; je to také cesta opravdového štěstí, šťastný život v tomto světě i v onom druhém. Celý obsah druhého dílu, LÁSKA KE VŠEM MÝM, JEŽÍŠ, vnuknut Dceři Ano, je naplněn tímto oživujícím Duchem. Opakování slova láska by mohlo dráždit kdyby nebylo konečným významem všeho co nás obklopuje, tak jak to podotýká indický mystik Tagore. Bůh je láska, zdůrazňuje apoštol Jan (1Jan 4 8). Žít v Bohu, znamená milovat ho s těmi které nese. Znamená to říci ano Lásce a její Boží Vůli. Je to opravdový život který někdy zahrnuje zřeknutí se pomíjivého aby se mohlo okusit trvalých radostí. Toto ano Bohu otvírá duši Lásce která osvobozuje od břemen a přivádí k pokoji. Tato kniha je nová forma pojednání o lásce k Bohu a k bližnímu. A protože žít bez lásky znamená žít bez radosti, je to také pojednání o šťastném životě. Učí nás lépe milovat, ve všech lidských konkrétních situacích dnešního života. Nebojí se pustit do hovoru o nynějších sporných otázkách jako o chudobě, přepychu, utrpení,

3 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 3 sebevraždě, o drogách, o obdržení nebo udělení odpuštění, o výchově dětí v rodině nebo ve školce, a o mnohých jiných námětech právě tak praktických. V našem světě často bez naděje a trpícím příznakem smutku, ukazuje cestu radosti čerpajíc z pravého zdroje štěstí: z Lásky. V obnovené Církvi kterou civilizace lásky dovolí Bohu slavnostně zahájit, bude nesčetné množství těch kteří řeknou ano Lásce a zachytí se za ní, za ten pravý zdroj štěstí. Dvojnásobné přečtení těchto stránek, mi velmi prospělo v mém duchovním a lidském putování. Jsem přesvědčen že tato kniha prospěje také všem čtenářům kteří žízní po dokonalosti. Vzdávám díky Pánu, který inspiruje různým horlivým laikům slova tak posilující a zavazující. Bratr Léo Martel, s.c., kněz PODĚKOVÁNÍ Všem mým milovaným, já Láska, jenž jsem v každém z vás, jsem do vás vložil svou Přítomnost abyste tak mohli v souladu pracovat na této druhé části mého díla. Vše ve vás bylo ve mně. Já Duch lásky, jsem vám dal své světlo abyste tak mohli plnit Vůli Boha Otce. Vy, mé děti Lásky, které pracujete na tomto díle jenž je mým dílem, jste součástí nás, Svaté Trojice. Mé děti, vy, které čtete tato slova lásky, vy také jste součástí mého díla. Vše je ve mně. Upozorňuji vás že Láska je ve vás. Vy všechny jste ve mně, Lásce. Děkuji vám, mé děti, vám, které dáváte váš čas Lásce. Láska zmírá láskou k vám, když ví že jí nasloucháte. Mé děti, jak vás miluji! Dávám si tento okamžik lásky abych poděkoval všem těm kteří pokračovali v přispívání k opravě tohoto svazku lásky. Všem svým dětem které se modlily za to aby se toto dílo uskutečnilo v Boží Vůli, dávám lásku mnohonásobných díků za váš čas lásky. Vám které jste poskytly svůj čas k tomu aby vše bylo v mé Vůli, vám jsem dal milosti zalíbení, a to z vás učinilo děti poslušné mé Boží Vůle. Díky každému z vás. Ty můj milovaný synu Jean-Claude, který jsi chtěl konat mou Vůli, přijmi milosti od mé Vůle abys vše splnil ve mně. A vy, moji dva beránci, vy kteří vše vykonáváte v Lásce, vy jste moji milovaní, mé něžné děti, Micheline a Robert. A vy, moji milovaní, mé sladkosti, kteří jste tolik milovali moje spisy lásky, žehnám vám, tobě Nicole, tobě Raymonde. Ty, má milovaná Nadine, do které jsem vložil své světlo, tys uviděla mou lásku, i když vnější svět se neukazuje tvým očím. Děkuji za tolik nadšení lásky. A vy, mé dvě drahé dcery, které jste ode mne dostaly dary lásky, přijměte milosti Svaté Trojice které činí že se rodíte v každém z mých dětí. Ty Agathe,a ty Monique, něžně vás miluji. Ty Francine, která poznáváš že Láska tě vybrala pro toto dílo které je mé dílo, Trojjediný Bůh tě žehná. Ty, můj synu G., tebe miluji.

4 4 Láska ke všem mým dětem, Ježíš O ty, Dcero Ano Ježíšovi, ty jsi ve mně. Vše v tobě je ve mně. Miluji tě. Buď ve mně. Vše z tebe se uskutečňuje v mé Vůli. Piš vše co ti diktuji. Plň mou Vůli lásky. Ty jsi mnou ve všem co od tebe očekávám. Obětuj vše. Každý okamžik je chtěný mnou. Přetváří tě v bytost lásky pro mne, aby vše bylo v naší Vůli. Vše ti bude stokrát navráceno. Mé dítě, mé pokorné dítě, každý daný okamžik učinil že můj Život je tvůj. Já jsem tvůj život. Má dcero, dávej, dávej vše pro Lásku. A jaké množství se účastnilo tohoto díla svými modlitbami! Díky, moji milovaní, mé něžné děti, každý bude zapsán v tomto díle. Láska vás volá lásky mého Života. Amen. Láska, Trojjediný Bůh. TYTO SPISY JSOU CHTĚNÉ MNOU Má dcero, Vůle Lásky je ve tvé přítomnosti. Jsem to já Láska, kdo k tobě mluví. Vše musí být napsané tak jak to v sobě slyšíš. Jsem hlas Lásky. Láska se ti zjevila, má dcero, protože chci abys svědčila o mé lásce. Ty jsi ta kterou jsem si vybral, a to ještě před tvým narozením na zemi. Vše jsem uskutečnil. Chtěl jsem z tebe učinit nástroj lásky. Tvá učenlivost, tvá maličkost a tvá vůle se mi vždy líbit pochází od nás, Svaté Trojice. Připravili jsme tě na toto dílo které je dílem Božím. My, Trojice, jsme ve spojení s tebou takovou jaká jsi. Ty slyšíš naše hlasy jenž se přizpůsobují tvé bytosti. Toto vše jsme chtěli pro naše děti. Známe jejich potřeby; víme co se pro ně hodí. Mé děti lásky, v těchto spisech, je prostý jazyk. Použil jsem prostá slova abych tak dostihl co největší počet lidí průměrného vzdělání. Lidé jejichž slovník je nadprůměrný v nich také najdou radost. Číst tyto spisy, vás učiní šťastnými, neboť ve vás bude naděje na život v Bohu. Ve svém nedostatku vzdělání, toto dítě které píše, připouští odhalovat slova která ji obývají, neboť Duch-Svatý ji zastiňuje. Vidíte, jsme to my jenž jsme si ji vybrali, a takto k ní mluvíme. Najdete tam slova, která ji vždy nejsou diktována v dokonalém slovníku. Budou tam pravděpodobně slovesné časy které budou vadit intelektuálům kteří jsou pokročilí v jejich francouzštině nebo v některém jiném jazyku. Dejte mi vaše ano. Já vám dám milosti lásky. Tyto milosti vám dají vidět mou lásku k vám. Již nebudete vidět tyto slovní chyby. Změním tato slova v milosti pro vás protože vás miluji. Miluji vás takové jaké jste. Nesnažím se vás změnit, neboť jsem to já kdo vás stvořil, právě tak jako jí, beru tak jak je. A proto jí nechávám psát v její mluvě. Mé děti lásky, jak je dobré hovořit spolu! Rozhovor duše se svým Manželem je rozhovorem lásky. Každý spis který pochází ode mne je rozhovorem lásky. Miluji vás, mé něžné děti. Buďte ve mně takové jaké vás chci: v lásce. LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM je kniha pro vás. Bude v několika dílech. Uchovám až do konce tuto řeč lásky. Bude zapsána v každém z vás které ji budete číst, neboť jste na věky mými. Lásky, lásky, miluji vás. Amen. Ježíš.

5 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 5 LÁSKA LÁSCE Mé děti lásky, já jsem Alfa i Omega. Jsem ve všem Přítomen. Nic mi není nemožného. Tyto spisy jsou ve mně. Jsou živé. Duch-Svatý je Vanutí. On je ve všem. Já jsem v něm tak jako on je ve mně. Jsme v Bohu Otci, v mém Otci. Každé napsané slovo je chtěno námi, Boží Vůlí. Zvážili jsme každé slovo. Každé slovo je součástí hnutí lásky. Vy jste součástí tohoto hnutí, vy, mé děti. Moji miláčci, my jsme utvářeli každé slovo podrobně je líčíce podle vašich myšlenkových hnutí. Mé děti, protože vaše hnutí nejsou láska, museli jsme napsat slova která by vám připoměla že jste láska. Po každé když některé dítě příjme pozvání vidět se v nás, my, kteří jsme napsali lásku, jej živíme slovy lásky. Mé děti, tyto spisy jsou v pohybu. Každá věta se zapisuje v okamžiku kdy já to chci, neboť v sobě nesu každé slovo. A jsem to já kdo volí okamžik ve kterém mají být napsána. Ty spisy se dovršují v okamžiku kdy hnutí lásky se přizpůsobuje vašim bytostem. Každé dítě je přítomné s Dcerou Ano. Ona žije v nás, Boží Vůli. Její smrt tomuto světu ji učinila přítomnou v Lásce. My jsme si ji vzali aby sloužila Lásce. Utrpení které nese každé dítě dává hnutí lásky. Je to vzestup k vrcholu mé slávy, neboť utrpení do mě vstoupilo kvůli vaším hříchům. A všichni ti kdo se mi dávají chtějíce zemřít tomuto světu pomáhají dětem následovat tento vzestup který jim ukáže že láska je jejich slávou. Každá ze slabik které se pojí jedna ke druhé a které utvářejí slovo je hnutím lásky. Vy, mé děti, musíte přijmout žít ve mně, Mystickém Těle. Jste součástí Církve. Církev, to jste vy. Je to mé Mystické Tělo, samotné srdce Lásky. Mé děti lásky, tyto spisy vám ukazují mou lásku k vám. Záleží mi na tom abych vás měl s sebou v Boží Vůli abyste se tak líbily mému Otci. «O Otče lásky, jsem vaše Dítě. Předkládám vám každé dítě které utváří tyto spisy. Jsou v těchto slovech, Otče. Tato slova lásky jsou pro ně, aby byly ve mně pro vás, Otče lásky, Otče velebný, Otče nevýslovné lásky. Ve jménu všech dětí vám říkám: Otče, miluji vás. Amen.» Ježíš. ÚVOD Já, Bůh lásky, do vás vkládám lásku, mé děti. Každý okamžik prožitý se mnou je věčný okamžik. Nikdo z vás, mé děti, nemůže být oddělen od Lásky. Tento okamžik je pro vás. Tento okamžik lásky je také pro mne. My, společně, překonáváme tolik hranic které vám dokazují že Láska od vás nebude nikdy oddělena. Mé děti, jsem všemohoucí Bůh. Jsem váš Otec. Jsem váš Bratr. Jsem Duch-Svatý, vaše Síla. Jsme Světlo světa. Přicházíme vám hovořit o lásce a vyznat vám naší věčnou lásku ke každému z vás. Čerpejte z těchto slov všechnu horoucnost našich bytostí které směřují k vám. Vězte, mé děti, že jsme zamilováni do každého z vás.

6 6 Láska ke všem mým dětem, Ježíš Tato slova vepsána do tohoto druhého dílu vám dokážou že Láska byla, je a bude věčně zamilována do každého z vás. Pojďte k nám, pojďte čerpat vaší stravu která vám dokáže jak velká je naše obětavost, abyste se vy mohly poznat jako děti Boží. Miluji vás, mé děti. Vezměte a jezte, toto je pro každého z vás. Amen. Bůh lásky. * * * června Ježíš Láska Vše z vás je láska skrze mou lásku. Má milovaná jakož i mé drahé, předrahé dětičky které miluji, je to váš Milenec Ježíš který vás úpěnlivě prosí abyste si přečetly tyto spisy které jsou vám určeny. Budou pro vás zdrojem poznání mé lásky k vám. Jste dětmi Lásky. Vše je tak krásné pro ty kdo se dávají Lásce. Moji zamilovaní, já nemohu nutit vaše srdce aby dávala lásku vašemu bližnímu, ale vězte že když mě milujete a nedbáte na to abyste milovaly vašeho bližního, vaše láska ke mně neslouží k ničemu: je neplodná, nenese ovoce. Láska se umí dávat. Nezadržuje se. Já jsem pro vás dal svůj Život. Neponechal jsem si žárlivě svou lásku. Neustále dávám. Ve mně je život. Vše co je ve mně je z mého Všeho. Zdroj lásky je ve mně. Jestliže si ponechám v sobě to co mi patří aniž bych vám to dal, nebude to láska. Láska dává. Láska je vším. Vše bylo stvořeno Láskou, v Lásce, pro Lásku. Vše ve všem je ve mně. Hýbám se v lásce. Tato láska nemůže existovat aniž by se sdílela a dávala lásku mého Otce Nebeského. Bůh Otec je Láskou. On jí je skrze sebe samého. On sám je skrze sebe samého. To on, je Láska. Můj Otec je skrze sebe samého podstatou lásky. ON JE. Nemůže zemřít ani zhasnout, on je v sobě vylití sebe samého. Já jeho Syn, jsem jeho vylití. Jsem to co on je, Láska. My oba jsme Láska. Láska se dává, utváří se, sjednocuje se jedna ve druhé. My jsme jednotnost lásky která je JEDNA ve DVOUCH. My tvoříme Lásku. Láska je spojení lásky. Vše to co nás spojuje je obsaženo v tom co jsme, my, Láska. ONA JE. Já jsem jednota: MY, JEDEN. My, Otec, a Syn, tvoříme Lásku. Láska JE. Ona existuje, Láska. Láska je Duch- Svatý. Je třetí osoba naších Bytostí lásky. Láska není nic jiného než my. Láska z Lásky je my. My jsme Láska: TŘI v JEDNOM. Láska se dala a je to co je: trojjediná Láska. Vše se utvořilo v Lásce. Láska JE. Láska je úplně celá. Láska vždy byla a bude vždy Láskou. 1. Během jedné poutě do Evropy, od 24. května do 7. června.

7 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 7 Nikdo nemůže žít aniž by ho obývala Láska. Takoví jsme, a takoví jste vy. Láska je v každém z vás pro každého z vás. Vy jste láska. Láska ve vás, to jsme my. My ve vás, vy v nás, jste všichni spojeni v Lásce. Láska může žít ve vás jen jestliže vy žijete ve mně, Lásce. Já nesu všechny mé děti. Pochopte, mé děti: protože vás nesu a vy žijete ve mně, já ve vás vy žijete s těmi které nesu; tedy vy také nesete mé děti. Láska je vámi. Mé děti, já který žiji ve vás, vás činím dětmi Lásky. Vy jste láska. Dal jsem vám život. Život jsem já. Jste život z mého Života. Jste láska z Lásky. Vy jenž jste láska, jste také v nich, vašich bratrech a sestrách, neboť oni také jsou láska. Společně, jste jeden celek v Lásce. Vše je láska v každém z vás. Každé dítě které je láska nese v sobě Lásku. Ten druhý, jeho bližní, nese v sobě také Lásku. Jste tedy nositelé Lásky. Jeden v poměru k druhému, jste láska. Láska vašeho bližního je součástí Podstaty lásky. Nikdo nemůže žít aniž by nežil druhý. Proto, mé děti, je tak důležité se milovat. Milovat se to je především odhalit že jste láska, že jste utvořeny z lásky Boží. Žít v Bohu, znamená milovat Boha i ty které Bůh nese. Takto budete moci milovat vašeho bližního. Milujte se, mé děti. Je to Láska která se v těchto slovech popsala. Jsou pro vás zdrojem lásky. Neodmítejte tato slova která dávám napsat skrze tuto ruku. Ona se nabídla že bude milovat Lásku, z lásky k vám. Já jsem vámi milovaná Bytost. Ježíš je mé jméno. Jsem Pravda. Kdo odmítá číst a naslouchat nemůže zaměnit slova ze strachu že by se zmýlil. Nikdo se nemůže zmýlit když tato slova jsou má slova. Jsem Syn Boha Lásky. Láska vám píše. Vy kdo chcete milovat, naučte se naslouchat a učit se od ostatních. Miluji vás. Amen června 2001 Boží Vůle -Nebeská Maminka Cesty které vedou do srdcí mých dětí. Boží Vůle: Mé drahé dítě, celá tvá bytost je v naší Vůli. Otec, Syn a Duch-Svatý jsou Boží Vůle. Maria: Já, tvá Maminka, jsem a žiji v Boží Vůli. Jsem Dcerou Boží Vůle. Jsem Matkou Boží Vůle. Jsem Nevěstou Boží Vůle. Vše ve mně je v Boží Vůli. Všichni ti, kdo se dávají Boží Vůli jsou v Boží Vůli, tak jako já jsem se dala. Žijeme v Boží Vůli. Boží Vůle: Ti kdo se nechávají utvářet námi, Svatou Vůlí, konají jen to co my chceme. Má dcero, děti které se nechávají utvářet námi žijí v nás. Činí jen jedno s Boží Vůlí. Vše z nich je námi. Nejsou již v jejich lidské vůli ale stávají se skrze jejich odevzdání v Lásce, dětmi Boží Vůle. Maria: Jsem Maria, vaše něžná Maminka, která k vám mluví skrze toto dítě, abyste se tak staly dětmi Boží Vůle. Má dcero, vše v tobě je v Boží Vůli. To co je z tebe je z Boží Vůle. Obětuj se Boží Vůli. Vše se vrací k Boží Vůli. V tobě, vše je sebeodevzdání. Láska v tobě je k Boží Vůli a pouze k Boží Vůli.

8 8 Láska ke všem mým dětem, Ježíš To s tvou maličkostí, ve svém odevzdání Boží Vůli jsi se darovala. Tvá ano Lásce si klestí cestu aby šla do srdcí mých dětí které tolik miluji. Chraň se toho, má dcero, abys zůstávala vzdálena ode mne. Zůstaň dnes v sobě. Dávej, dávej, mé děti trpí. Jdi ke kříži, na vrchol, můj Syn potřebuje tvá utrpení. Já, tvá Maminka, tě ráda vidím plnou lásky k mému Synu. Jdi, zůstaň v sobě se mnou, tvou Maminkou. Má slova jsou slova lásky. Jsou pro vás, mé děti. Kdo mě slyší, slyší Boží Vůli, neboť já jsem Maminka Ježíšova. Slyšte mě, mé děti. K čemu slouží má slova jestliže vy neuvádíte do praxe to co vám říkám? Mé rozpravy mohou být k užitku jen těm kteří mě poslouchají. Jsem Maminka Něžnosti. Miluji vás. Jak velké množství dětí trpí v tomto světě! Nechávají se svádět všemi možnými úskoky. Chtějí poznat pocity které jim dají odhalit chvíle blaha jenž je odvedou daleko od skutečnosti. Skutečný život je pro ně příliš všední. Žijete ve světě ve kterém touha po senzaci 2 je na nejvyšším stupni. Ano, mé děti, pohleďte na váš život, uchyluje se od své dráhy kvůli vašemu sobectví. Chcete žít jen pro sebe, starajíce se jen o vaše potřeby, aniž byste se dávaly vašemu bližnímu a aniž byste se staraly o vaší víru abyste tak žily ve světě lásky v Bohu. Vaše děti jsou ztraceny v tomto světě kde je jen samá honba za senzací. Žijete jen abyste si zprostředkovaly nějaké vyražení. Odmítáte se dávat zapomínajíce na sebe. Satan vás manipuluje. Slouží si vašimi náklonnostmi které nebyly uzdraveny milostmi lásky aby vás tak nechával žít ve vašich sobeckých náklonnostech. Mé milované děti, vaše Maminka vás žádá abyste poslechly Lásku která žije ve vás, mého Syna. Mnoho dětí se zatracuje ve světě ve kterém se jim opatřuje droga. Jsou v pasti kvůli tomuto výrobku nakaženému smrtí. Děti které trpěly užíváním drogy uslyšely mluvit o mé přítomnosti, zde, v tomto místě kde se zjevuji. Jejich utrpení bylo tak velké že jim nestačilo utéci se k prostředkům které jim nabízela společnost. Měly důvěru že já, Maminka Ježíšova, jim mohu pomoci. Přišly ke mně, Mamince Lásky, aby se vrhly do mého náručí a prosily mne pomoc. Otevřela jsem proud milostí abych jim pomohla dostat se k tomuto místu lásky které jim pomůže překonat onu obrovskou překážku: drogu. To v této důvěře se dávaly. Vykonaly skutky které jim pomohly najít sílu, aby nepodlehly této opilosti klamné spotřeby. Vše z nich je ve mně. Chci je mít ve svém Srdci. Každé z jejich hnutí se stává darováním sebe-sama v tomto místě lásky kde pokoj je zdroj bezpečnosti. Vše je modlitbou. Vše se koná v modlitbě, v důvěře v působení mého Syna. Já, Maminka Lásky, se za ně přimlouvám aby měly milosti které jim dají sílu stát se opět Božími dětmi. 2. Tento svět žije ze senzací. Tento svět se stal náročným. Vše je jen pocit vzrušení. Žijete v tomto světě popudů kde vše je zaměřeno na sebe. To se stalo vaší taktikou: žít pro to, aby člověk měl nějaké potěšení.

9 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 9 Mé děti lásky, jsem maminka která miluje všechny své dětičky. Žiji ve vás. Starám se o každého z vás. Buďte v důvěře. Přikrývám vás svým pláštěm. Tyto dětičky které užívaly drogu jsou tak křehké! Jsou to bytůstky které tolik vytrpěly! Přišly ke mně abych jim přinesla lásku která jim tolik chyběla. Pro ně, jsem maminkou která dává radost. Obětovala jsem svůj život za ně. Vím co potřebují. Ony ve mě důvěřují. Vědí že do nich vlévám milosti síly. Odevzdávají se do mého náručí. Mé dětičky jsou tak něžné! Mé děti, mnoho dětí na zemi potřebuje vaše modlitby. Půst, zdrženlivost, modlitba růžence, jsou zbraně lásky které kladou překážku jejich zlým náruživostem. Ano, tyto děti které užívají drogu, potřebují vaše modlitby. Modlete se, neboť ony potřebují váš dar lásky. Boží Vůle: Ty, má Dcero Ano, ve tvém sebeodevzdání jsme ti my, Boží Vůle, ukázali jejich utrpení tím že jsme ti dali zažít jejich úzkost. Je v nich tolik trhlin. Byla jsi svědkem těchto trhlin. 0 má milovaná, vše v nich je utrpení! Odevzdej se z lásky, pro Lásku, v Lásce. V nás, buď darováním jako jím jsou tyto děti, které užívaly drogu. Buď pro ně zápalnou obětí. Jsou mé děti lásky. Žehnám tě. Vydávej svědectví, má Dcero Ano Ježíšovi. Je to Boží Vůle která je v tobě jenž tě o to žádá. Dávej, má dcero, je to pro všechny mé děti. Má dcero, to co budeš psát, je pro mé děti které trpí kvůli drogám, pro ty jenž jsou v tobě. Má sladkosti, vše v tobě je ve mně. Já jsem Přítomnost. Jsem Život. Vy jste živy ve mně. Každý život ve mně je celek který je součástí mé Bytosti. Všichni kdo trpí jsou ve mně. Já jsem v nich. Má Dcero Ano tvému Ježíši lásky, já vím že trpíš. Dej se mně, Lásce, pro ně. Některé děti trpí protože užívaly drogu. Ony nejsou v nich, jsou s jejich náklonností která je přivádí do klamného světa. Ty, mé sladké dítě, jsi v nich také. Žiješ ve mně. Odevzdej se. Svěř vše ze sebe. Já tě nesu, má dcero. Zde v sobě uslyšíš jednoho z mých maličkých, který přestal brát drogu, a který mi dává najevo svou láskyplnou věrnost mně, svému Bohu: 3 Jeden člověk který přestal brát drogu: Já vím že bych si neměl brát tudle drogu, ale přece to zkusím, jen abych uviděl co to dělá. No dyť přece nejsem první kdo to zkouší. Nevím přesně co udělá tadle věc kterou jsem si do sebe vzal. Mám trochu strach. Všechno se to nějak plete. Sem tady, tam, nevím kde. Zavřu svůj telefon. Nechci s nikým mluvit. Chci dělat to co já chci. Proč né? Dyť sem já. Mám právo žít tak jak chci. To je divný, cejtím že sem tu, a pak zároveň, tu nejsem. Chci pokračovat. Proč bych nepokračoval? Mám právo, mít nějakou legraci. Budu pokračovat. Nepotřebuju nikoho aby mně řikal kdy přestat. Ale co se se mnou stane když nebudu moct přestat? Řiká se že ty co to berou nemúžou zastavit. Na to 3. Já jsem váš Bůh. Diktuji tato slova pro vás, mé děti. Tato mluva je chtěna z úcty k osobě která dala své ano Bohu. Takto bylo toto svědectví slyšeno Dcerou Ano Ježíšovi.

10 10 Láska ke všem mým dětem, Ježíš nebudu myslet. Jo, jen maličko, to mně nemůže nic udělat. Eště maličko. Mám rád tudle drogu, dělá že vodpočívám! Cejtím se tak dobře! Vodpočnu si. Tohle je krásnej život! Ať si myslej co chtěj, mně to je jedno. Jak to je dobrý! Proč bych si to znova nevzal? Dyť přece, nic mně to neuďálo když sem si to minule vzal. Já to mám rád. Když to chci tak je to moje věc. Ale, dyť už žádnou nemám. To mně chybí. Můsím zachovat klid, to je důležitý. Musím najít peníze. Mou vejplatu sem už utratil. Pudu za matkou, šak copak by vona s těma penězma dělala. Je moc stará aby někam šla; já je potřebuju. Chci jen abys mně pučila peníze, já ti je vrátím. Ale, proč na tohle myslím? Jednou ji je vrátím. Copak za to já můžu že tendle měsíc nezaplatila co měla? Chci se jen ještě jednou pobavit. Ne, nezvyknu si na to. Jenom malinko. Jak je to dobrý bejt takhle! Teď mně všechno začíná koprnět. Cejtím se nějak ochablej. Nemusím na nic myslet, moje žena si s tím poradí. Točí se to. Pudu si lehnout. Už několik dnů sem si nic nevzal, všechno mně leze na nervy. Co budu dělat, nikdo mně nechce pomoc. Potřebuju peníze, potřebuju je za každou cenu. Nechce se mně todle dělat ale ty peníze potřebuju. Pitomej nudnej život! Proč nemůžu žít tak jak chci? Proč nemůžu mít všechno co chci? Takle, jo to je dobrý, už nemusím myslet, všechno mně je jedno. Proč bych měl bránit tomu aby mně vobčas bylo dobře? Já vím že voni mně chtěj jen postrašit když řikaj že mně to může uškodit. To není moje vina že všechny sou proti mně. A copak to je má vina že se bez toho nemůžu vobejít? Musím jít tady vodtud. Už žádnou nemám. Budu muset jít za mejma kamarádama. Pudu za tamtím, ten ji má vždycky u sebe. Ach! To je von. Máš ji? Dej mně ji, já ji potřebuju, jo, já ji chci. Ale jo, mám peníze. Jo, jo, všechno si to vemu, všechno todle chci. Dám ti všechno co mám. Tak už sem tu. Jo, to bude úžasný, jak to povidal? Ach! jo, je to takle. Jo, nesmím to píchnout vedle. Ach! Cejtím se... Co je dnes za den? Ach! To je jedno. Někdy... bych chtěl umřít. Mám...Ach! Né, už nemohu, už nemám peníze. Už mám dost tej prostituce. Už nemůžu. Už nejsem schopnej. Ach! Chtěl bych přestat, nejsem schopnej. Proč já? Sem v pasti, poď mě z ní vytáhnout. Jen ty mně můžeš pomoc. Pane Bože, jak mně je zle! Budu ji muset mít. Jo, pudu tam zas, pudu si pro peníze. Trpím, příliš trpím. Zase jeden proklatý den. Teď už mně někdo musí pomoc. Dál už nemůžu. Můj Bože, pomož mně, jak se z toho teď dostanu? Ach, já už mám dost života, tohle už dál žít nemůžu. Zničil sem svůj život. Poď si pro mě Pane. Jestli mně nemůžeš pomoc, tak kdo mně pomůže? Neznám nikoho. Ach! Né, nemůžu, marně to zkouším, to je peklo! Psí život! Poď mně pomoct, můj Bože. Řikaj, že seš tady, poď mně pomoc, já už nemůžu takle žít. Já vím žes za nás umřel. Ztratil jsem ženu, děti, a, už nemám práci. Podivej kde teď žiju: v díře. Pane, odveď mě s sebou. Poslyš, nikomu sem to neřek, ale s tebou to je něco jinýho. Bral sem drogu abych tak byl «někým», a pak sem si zvyk. Chtěl sem poznat můj vlastní požitek. Chtěl jsem žít svůj život. Nudnej život těch vostatních

11 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 11 sem nechtěl, bylo to pro mě moc hloupý, zároveň sem jim bláznivě záviděl. Já ani nevím co sem vlastně dělal, vím jen, že se chci z tohodle dostat. Poď mně pomoc. Dnes k tobě mluvím, pomož mně, pomož mně. Dyťs za nás přece umřel! Nauč mě se mít rád protože prej neumím mít rád. Řikaj mně, že sem sobec, že myslím jen na sebe, že si dělám blázna z druhejch, ale ty, ty víš kdo sem. Pomož mně prosím tě, pane Bože, protože život už mě nezajímá. Někdy bych chtěl umřít. Proč se mně tohle stalo? To je pravda, na začátku se mně to líbilo. Ale když mně začaly chybět peníze, musel sem si pro ně někam jít. Tak sem se dal na prostituci, musel sem vokrádat i svoje děti; vyhrožoval sem rodičům, moje žena už toho měla dost. To vona platila celej nájem, já sem se v mým koutě drogoval. Když něco nebylo po mým tak sem vyváděl. Tak mně vyhodila ven. Já sem si ani nevšim všeho zla který sem kolem sebe dělal; chtěl sem jen svoje kamarády protože jen tam sem moch brát drogu. Chtěl sem se cejtit jako někdo. Když sem si to vzal, cejtil sem se lechkej, celej měkej. A pak sem tam už nebyl. Měl sem takovej divnej pocit, jako když padám do propasti, kde není dno, a čím víc sem si toho vzal, tím hloub sem padal. Pak sem už viděl že mně to škodí, ale už bylo moc pozdě, protože ikdyž sem už nechtěl jít znovu do tej díry stejně sem tam šel, protože sem se cejtil tak hrozně nemocnej že sem se kroutil bolestí, tak hrozně mně to bolelo. A protože sem nechtěl aby mně to bolelo, zas sem si to vzal. Když sem zas přišel k sobě, musel sem to mít. Nemoch sem z toho ven. Teď vím, že sem byl s mrtvejma. Už to nechci. Pane děkuji žes mě vyslyšel když jsem u tebe byl ve tvém kostele. Teď vím že už tam jsi mně začal pomáhat. Teď pořát prosím abych byl silnější. Vím že toho musím hodně dohánět. Teď pracuju abych pomohl těm co berou tohle svinstvo. Teď když už to neberu, teď zas já chci dělat to co ty chceš. Jsem v tobě, můj Bože. Miluju tě. Jen ty a Maria tvoje Matka ste mně mohli pomoc. Bez ní a bez tebe, vím že bych se z toho nebyl dostal. Jsem ve tvé přítomnosti, Pane. Miluju tě, můj Bože. To je moje modlitba. Udělej ze mě to co ty chceš. Obracím se teď k tobě, aby tato modlitba byla tvá. Chci žít jen z tebe. Boží vůle: Má dcero Mé Boží Vůle které dávám slyšet můj hlas, ty která jsi dala své ano, tato slova ti byla dána v přítomnosti tohoto dítěte které se ve mně modlí. Chtěl jsem aby tato modlitba zpovědi byla čtena mými dětmi, aby věděly co prožívají mé děti které trpí kvůli drogám, a tím chci pomoct mým dětem kvůli tomuto konzumování. Toto svědectví je pro vás, mé lásky, pro vás které tolik miluji. Miluji vás a chci vám ukázat že Láska je silnější než vše ostatní. Nesmí se, mé děti, nechávat Satana škodit vaší duši. On se činí pánem vašich životů. Vy nešťastníci, nevěřte tomu že v drogách nejdete štěstí. Droga přináší jen utrpení. Když vás zlo zaplaví, ztrácíte kontrolu své vůle. Jdete až tak daleko že si činíte smrt (příliš velkou dávkou). Někteří z vás jdou tak daleko že ohrožují život osob se kterými žijí. Zapíráte rodiče, milovanou osobu, vaše děti a vaši přátelé. Jak

12 12 Láska ke všem mým dětem, Ježíš mnozí z vás se octnou ve vězení! To vše kvůli drogám abyste měly peníze, a může to jít až k vraždě. Tento výrobek ničí váš život. Mé děti, Satan je zhoubce vašeho života. Chce zabít vaší duši. Chce vás mít v jeho smrti. On je smrt. Nejprve vám chce namluvit, že vše je příjemné, jednoduché a bez nebezpečí; a když vás má ve svých sítích, pak je přitáhne aby vás tak uvěznil v bolesti vašeho těla. Strhuje do svého ďábelského rozdělení všechny ty kteří jsou kolem vás: manželku, manžela, děti, rodiče, přátele, a ubíjí váš život. Satan ve vás vyvolává rozkoše které z vás učiní otroky vašich smyslů. Už bez toho nebudete moct být, neboť on ví že tento výrobek je osudný pro všechny kdo ho užívají. On učiní že budete konat činy proti vám a vašemu bližnímu. Bude vás ponoukat k tomu abyste zabíjely, kradly a abyste se úplně zničily, a to jen za jediným cílem, zabít vaší duši, neboť on ví že pro mou milovanou duši, jsem já jejím světlem, jejím životem a její cestou která vede k věčnému štěstí. Mé děti, chci vás v sobě. Proto toto dítě ano svědčí o tom co v sobě slyšela. Jsem to já kdo jí vede; ona mi naslouchá. Vše bylo v ní; taková je naše Vůle, Boží Vůle. Vy kteří prosíte za ty kteří jsou ve vás, ve vás já žiji. Vy kteří jste ve mně, vy jste také se všemi mými dětmi které trpí kvůli drogám. Toto zlo zabíjí mé maličké dětičky. Jen já sám jim mohu pomoct. Toto dítě drogy, jehož hlas slyšela v sobě má Dcera Ano, obdrželo milosti pocházející z vašich modliteb, aby si tak mohlo pomoct objevujíc že je láskou k sobě i k ostatním. To já jsem mu pomohl skrze vaše modlitby. Vzal jsem vaše ano a proměnil jsem je v milosti pro toto dítě které samo o sobě bylo neschopné se z toho dostat. Všechny dobré skutky pocházející od vás, budou zestonásobněny. Mé děti, dávat se Bohu z lásky za ty které nesete je darem sebe-sama vašemu Bohu který ve vás žije. Vás, Boží děti já miluji. Má dcero, vše v tobě je sebeodevzdání v mé Vůli. Dávej, má dcero. Já ti dávám milosti lásky a sebeodevzdání. Miluji tě. Žehnám ti, moje milovaná. Amen. Maria: Nyní, má dcero, se jdi modlit na horu kříže, na tuto cestu kde tě můj Syn očekává. Naber sílu ve stravě kterou my, Trojice i já, žehnáme. Tvé tělo je pod mou ochranou černa 2001 Ježíš Vše je v tobě. Ty jsi mnou v Boží Vůli. Moje milovaná, dal jsem ti uvidět Lásku během slavnosti eucharistie. Vše se stalo v tobě. Vstup do mně, já ti znovu ukáži to co má láska je a vždy pro tebe bude. 4 Piš slova která ti diktuji abys tak svědčila o mé moci lásky. 4. Tento okamžik je mezi tebou a mnou. Radost kterou pocítíš až budeš psát toto vyprávění bude mou Vůlí.