LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ"

Transkript

1 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 1 LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ Díl druhý Skrze Dceru Ano Ježíšovi Les Éditions FJ * * * Kniha byla vydána v Longueuil 23. února, 2003 * * * PŘEDBĚŽNÁ POZNÁMKA (právo autora) Podle přání Ježíšova - vyjádřeného skrze jeho nástroj Dceru Ano Ježíšovi - tento spis je dán k dispozici každému kdo má zájem, avšak zůstává chráněn zákonem práv autorů. Může se číst přímo z počítače anebo vytisknout text a udělat kopie avšak pod výslovnou podmínkou že to nebude konáno za obchodním cílem a že se nic nezmění v textu ani v interpunkci. * * * Jako svědectví úcty a poslušnosti k ustanovení papeže Urbana VIII, prohlašujeme, že událostem vyjádřeným v této knize udělujeme jen víru jakou zasluhuje každé jiné lidské svědectví. Prohlašujeme také, že vyjádřené úsudky nemíní předcházet úsudek naší svaté Matky Církve které se autorka pokorně podřizuje. NÁZEV KNIHY Má dcero lásky, já jsem Láska. Miluji tě. Jsem Láska. Miluji vás. Chci vás v sobě. To ode mne, který jsem v tobě, dostaneš odpověď. Jestli ten název bude stejný? Ano, má milovaná, neboť tento název «Láska ke všem mým dětem, Ježíš» přišel z mé Bytosti Lásky. Spojuje všechny mé děti.

2 2 Láska ke všem mým dětem, Ježíš Napiš toto: Láska vy jste. Pro mne, vy budete. Ve mně, budete žít neboť všechny děti jsou pro mne. Vy jste moji, vy vyvolení mého Otce. Mám v sobě všechny Boží děti. Bůh jsem já. Vy jste moji. Zde je pro vás tato báseň lásky: Lásky, Lásky, miluji vás. Láska ke všem mým, Bůh vás udržuje v sobě. Má pro vás jen lásku. Láska jsem, Láska přicházím, Láska vás udržuje. Lásky, všechno bude jen mé Všechno. Ve všem mého Všeho, vy jste. Láska ke všem mým dětem, Bůh je Všechno. Bůh Otec je Vše mé Bytosti. Jsem Bůh lásky. Veškerá láska je z Lásky. Vy pocházíte z Lásky. Mé děti, hle Láska jenž vám připomíná jak velice vás miluje. Ježíš. PŘEDMLUVA Básník a filozof Lord Byron viděl správně když tvrdil že štěstí se rodí jako dvojče; přichází vždy s láskou. Existuje pouze jediné štěstí, milovat. A jediná láska která neumírá, je Láska která se stala tělem v Ježíši, neboť láska je tak veliká že je prázdná jestliže neobsahuje všechno. Vznešená jako světlo, vyzařuje milovanou osobu, přetváří ji a dává ji rozkvést podle míry s jakou ji tato osoba přijímá. Milovat Boha a nechat se jím milovat nás činí podobnými jemu, schopnými milovat ostatní a nechávat se jimi milovat. To je srdce Evangelia a křesťanské mravouky; je to také cesta opravdového štěstí, šťastný život v tomto světě i v onom druhém. Celý obsah druhého dílu, LÁSKA KE VŠEM MÝM, JEŽÍŠ, vnuknut Dceři Ano, je naplněn tímto oživujícím Duchem. Opakování slova láska by mohlo dráždit kdyby nebylo konečným významem všeho co nás obklopuje, tak jak to podotýká indický mystik Tagore. Bůh je láska, zdůrazňuje apoštol Jan (1Jan 4 8). Žít v Bohu, znamená milovat ho s těmi které nese. Znamená to říci ano Lásce a její Boží Vůli. Je to opravdový život který někdy zahrnuje zřeknutí se pomíjivého aby se mohlo okusit trvalých radostí. Toto ano Bohu otvírá duši Lásce která osvobozuje od břemen a přivádí k pokoji. Tato kniha je nová forma pojednání o lásce k Bohu a k bližnímu. A protože žít bez lásky znamená žít bez radosti, je to také pojednání o šťastném životě. Učí nás lépe milovat, ve všech lidských konkrétních situacích dnešního života. Nebojí se pustit do hovoru o nynějších sporných otázkách jako o chudobě, přepychu, utrpení,

3 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 3 sebevraždě, o drogách, o obdržení nebo udělení odpuštění, o výchově dětí v rodině nebo ve školce, a o mnohých jiných námětech právě tak praktických. V našem světě často bez naděje a trpícím příznakem smutku, ukazuje cestu radosti čerpajíc z pravého zdroje štěstí: z Lásky. V obnovené Církvi kterou civilizace lásky dovolí Bohu slavnostně zahájit, bude nesčetné množství těch kteří řeknou ano Lásce a zachytí se za ní, za ten pravý zdroj štěstí. Dvojnásobné přečtení těchto stránek, mi velmi prospělo v mém duchovním a lidském putování. Jsem přesvědčen že tato kniha prospěje také všem čtenářům kteří žízní po dokonalosti. Vzdávám díky Pánu, který inspiruje různým horlivým laikům slova tak posilující a zavazující. Bratr Léo Martel, s.c., kněz PODĚKOVÁNÍ Všem mým milovaným, já Láska, jenž jsem v každém z vás, jsem do vás vložil svou Přítomnost abyste tak mohli v souladu pracovat na této druhé části mého díla. Vše ve vás bylo ve mně. Já Duch lásky, jsem vám dal své světlo abyste tak mohli plnit Vůli Boha Otce. Vy, mé děti Lásky, které pracujete na tomto díle jenž je mým dílem, jste součástí nás, Svaté Trojice. Mé děti, vy, které čtete tato slova lásky, vy také jste součástí mého díla. Vše je ve mně. Upozorňuji vás že Láska je ve vás. Vy všechny jste ve mně, Lásce. Děkuji vám, mé děti, vám, které dáváte váš čas Lásce. Láska zmírá láskou k vám, když ví že jí nasloucháte. Mé děti, jak vás miluji! Dávám si tento okamžik lásky abych poděkoval všem těm kteří pokračovali v přispívání k opravě tohoto svazku lásky. Všem svým dětem které se modlily za to aby se toto dílo uskutečnilo v Boží Vůli, dávám lásku mnohonásobných díků za váš čas lásky. Vám které jste poskytly svůj čas k tomu aby vše bylo v mé Vůli, vám jsem dal milosti zalíbení, a to z vás učinilo děti poslušné mé Boží Vůle. Díky každému z vás. Ty můj milovaný synu Jean-Claude, který jsi chtěl konat mou Vůli, přijmi milosti od mé Vůle abys vše splnil ve mně. A vy, moji dva beránci, vy kteří vše vykonáváte v Lásce, vy jste moji milovaní, mé něžné děti, Micheline a Robert. A vy, moji milovaní, mé sladkosti, kteří jste tolik milovali moje spisy lásky, žehnám vám, tobě Nicole, tobě Raymonde. Ty, má milovaná Nadine, do které jsem vložil své světlo, tys uviděla mou lásku, i když vnější svět se neukazuje tvým očím. Děkuji za tolik nadšení lásky. A vy, mé dvě drahé dcery, které jste ode mne dostaly dary lásky, přijměte milosti Svaté Trojice které činí že se rodíte v každém z mých dětí. Ty Agathe,a ty Monique, něžně vás miluji. Ty Francine, která poznáváš že Láska tě vybrala pro toto dílo které je mé dílo, Trojjediný Bůh tě žehná. Ty, můj synu G., tebe miluji.

4 4 Láska ke všem mým dětem, Ježíš O ty, Dcero Ano Ježíšovi, ty jsi ve mně. Vše v tobě je ve mně. Miluji tě. Buď ve mně. Vše z tebe se uskutečňuje v mé Vůli. Piš vše co ti diktuji. Plň mou Vůli lásky. Ty jsi mnou ve všem co od tebe očekávám. Obětuj vše. Každý okamžik je chtěný mnou. Přetváří tě v bytost lásky pro mne, aby vše bylo v naší Vůli. Vše ti bude stokrát navráceno. Mé dítě, mé pokorné dítě, každý daný okamžik učinil že můj Život je tvůj. Já jsem tvůj život. Má dcero, dávej, dávej vše pro Lásku. A jaké množství se účastnilo tohoto díla svými modlitbami! Díky, moji milovaní, mé něžné děti, každý bude zapsán v tomto díle. Láska vás volá lásky mého Života. Amen. Láska, Trojjediný Bůh. TYTO SPISY JSOU CHTĚNÉ MNOU Má dcero, Vůle Lásky je ve tvé přítomnosti. Jsem to já Láska, kdo k tobě mluví. Vše musí být napsané tak jak to v sobě slyšíš. Jsem hlas Lásky. Láska se ti zjevila, má dcero, protože chci abys svědčila o mé lásce. Ty jsi ta kterou jsem si vybral, a to ještě před tvým narozením na zemi. Vše jsem uskutečnil. Chtěl jsem z tebe učinit nástroj lásky. Tvá učenlivost, tvá maličkost a tvá vůle se mi vždy líbit pochází od nás, Svaté Trojice. Připravili jsme tě na toto dílo které je dílem Božím. My, Trojice, jsme ve spojení s tebou takovou jaká jsi. Ty slyšíš naše hlasy jenž se přizpůsobují tvé bytosti. Toto vše jsme chtěli pro naše děti. Známe jejich potřeby; víme co se pro ně hodí. Mé děti lásky, v těchto spisech, je prostý jazyk. Použil jsem prostá slova abych tak dostihl co největší počet lidí průměrného vzdělání. Lidé jejichž slovník je nadprůměrný v nich také najdou radost. Číst tyto spisy, vás učiní šťastnými, neboť ve vás bude naděje na život v Bohu. Ve svém nedostatku vzdělání, toto dítě které píše, připouští odhalovat slova která ji obývají, neboť Duch-Svatý ji zastiňuje. Vidíte, jsme to my jenž jsme si ji vybrali, a takto k ní mluvíme. Najdete tam slova, která ji vždy nejsou diktována v dokonalém slovníku. Budou tam pravděpodobně slovesné časy které budou vadit intelektuálům kteří jsou pokročilí v jejich francouzštině nebo v některém jiném jazyku. Dejte mi vaše ano. Já vám dám milosti lásky. Tyto milosti vám dají vidět mou lásku k vám. Již nebudete vidět tyto slovní chyby. Změním tato slova v milosti pro vás protože vás miluji. Miluji vás takové jaké jste. Nesnažím se vás změnit, neboť jsem to já kdo vás stvořil, právě tak jako jí, beru tak jak je. A proto jí nechávám psát v její mluvě. Mé děti lásky, jak je dobré hovořit spolu! Rozhovor duše se svým Manželem je rozhovorem lásky. Každý spis který pochází ode mne je rozhovorem lásky. Miluji vás, mé něžné děti. Buďte ve mně takové jaké vás chci: v lásce. LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM je kniha pro vás. Bude v několika dílech. Uchovám až do konce tuto řeč lásky. Bude zapsána v každém z vás které ji budete číst, neboť jste na věky mými. Lásky, lásky, miluji vás. Amen. Ježíš.

5 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 5 LÁSKA LÁSCE Mé děti lásky, já jsem Alfa i Omega. Jsem ve všem Přítomen. Nic mi není nemožného. Tyto spisy jsou ve mně. Jsou živé. Duch-Svatý je Vanutí. On je ve všem. Já jsem v něm tak jako on je ve mně. Jsme v Bohu Otci, v mém Otci. Každé napsané slovo je chtěno námi, Boží Vůlí. Zvážili jsme každé slovo. Každé slovo je součástí hnutí lásky. Vy jste součástí tohoto hnutí, vy, mé děti. Moji miláčci, my jsme utvářeli každé slovo podrobně je líčíce podle vašich myšlenkových hnutí. Mé děti, protože vaše hnutí nejsou láska, museli jsme napsat slova která by vám připoměla že jste láska. Po každé když některé dítě příjme pozvání vidět se v nás, my, kteří jsme napsali lásku, jej živíme slovy lásky. Mé děti, tyto spisy jsou v pohybu. Každá věta se zapisuje v okamžiku kdy já to chci, neboť v sobě nesu každé slovo. A jsem to já kdo volí okamžik ve kterém mají být napsána. Ty spisy se dovršují v okamžiku kdy hnutí lásky se přizpůsobuje vašim bytostem. Každé dítě je přítomné s Dcerou Ano. Ona žije v nás, Boží Vůli. Její smrt tomuto světu ji učinila přítomnou v Lásce. My jsme si ji vzali aby sloužila Lásce. Utrpení které nese každé dítě dává hnutí lásky. Je to vzestup k vrcholu mé slávy, neboť utrpení do mě vstoupilo kvůli vaším hříchům. A všichni ti kdo se mi dávají chtějíce zemřít tomuto světu pomáhají dětem následovat tento vzestup který jim ukáže že láska je jejich slávou. Každá ze slabik které se pojí jedna ke druhé a které utvářejí slovo je hnutím lásky. Vy, mé děti, musíte přijmout žít ve mně, Mystickém Těle. Jste součástí Církve. Církev, to jste vy. Je to mé Mystické Tělo, samotné srdce Lásky. Mé děti lásky, tyto spisy vám ukazují mou lásku k vám. Záleží mi na tom abych vás měl s sebou v Boží Vůli abyste se tak líbily mému Otci. «O Otče lásky, jsem vaše Dítě. Předkládám vám každé dítě které utváří tyto spisy. Jsou v těchto slovech, Otče. Tato slova lásky jsou pro ně, aby byly ve mně pro vás, Otče lásky, Otče velebný, Otče nevýslovné lásky. Ve jménu všech dětí vám říkám: Otče, miluji vás. Amen.» Ježíš. ÚVOD Já, Bůh lásky, do vás vkládám lásku, mé děti. Každý okamžik prožitý se mnou je věčný okamžik. Nikdo z vás, mé děti, nemůže být oddělen od Lásky. Tento okamžik je pro vás. Tento okamžik lásky je také pro mne. My, společně, překonáváme tolik hranic které vám dokazují že Láska od vás nebude nikdy oddělena. Mé děti, jsem všemohoucí Bůh. Jsem váš Otec. Jsem váš Bratr. Jsem Duch-Svatý, vaše Síla. Jsme Světlo světa. Přicházíme vám hovořit o lásce a vyznat vám naší věčnou lásku ke každému z vás. Čerpejte z těchto slov všechnu horoucnost našich bytostí které směřují k vám. Vězte, mé děti, že jsme zamilováni do každého z vás.

6 6 Láska ke všem mým dětem, Ježíš Tato slova vepsána do tohoto druhého dílu vám dokážou že Láska byla, je a bude věčně zamilována do každého z vás. Pojďte k nám, pojďte čerpat vaší stravu která vám dokáže jak velká je naše obětavost, abyste se vy mohly poznat jako děti Boží. Miluji vás, mé děti. Vezměte a jezte, toto je pro každého z vás. Amen. Bůh lásky. * * * června Ježíš Láska Vše z vás je láska skrze mou lásku. Má milovaná jakož i mé drahé, předrahé dětičky které miluji, je to váš Milenec Ježíš který vás úpěnlivě prosí abyste si přečetly tyto spisy které jsou vám určeny. Budou pro vás zdrojem poznání mé lásky k vám. Jste dětmi Lásky. Vše je tak krásné pro ty kdo se dávají Lásce. Moji zamilovaní, já nemohu nutit vaše srdce aby dávala lásku vašemu bližnímu, ale vězte že když mě milujete a nedbáte na to abyste milovaly vašeho bližního, vaše láska ke mně neslouží k ničemu: je neplodná, nenese ovoce. Láska se umí dávat. Nezadržuje se. Já jsem pro vás dal svůj Život. Neponechal jsem si žárlivě svou lásku. Neustále dávám. Ve mně je život. Vše co je ve mně je z mého Všeho. Zdroj lásky je ve mně. Jestliže si ponechám v sobě to co mi patří aniž bych vám to dal, nebude to láska. Láska dává. Láska je vším. Vše bylo stvořeno Láskou, v Lásce, pro Lásku. Vše ve všem je ve mně. Hýbám se v lásce. Tato láska nemůže existovat aniž by se sdílela a dávala lásku mého Otce Nebeského. Bůh Otec je Láskou. On jí je skrze sebe samého. On sám je skrze sebe samého. To on, je Láska. Můj Otec je skrze sebe samého podstatou lásky. ON JE. Nemůže zemřít ani zhasnout, on je v sobě vylití sebe samého. Já jeho Syn, jsem jeho vylití. Jsem to co on je, Láska. My oba jsme Láska. Láska se dává, utváří se, sjednocuje se jedna ve druhé. My jsme jednotnost lásky která je JEDNA ve DVOUCH. My tvoříme Lásku. Láska je spojení lásky. Vše to co nás spojuje je obsaženo v tom co jsme, my, Láska. ONA JE. Já jsem jednota: MY, JEDEN. My, Otec, a Syn, tvoříme Lásku. Láska JE. Ona existuje, Láska. Láska je Duch- Svatý. Je třetí osoba naších Bytostí lásky. Láska není nic jiného než my. Láska z Lásky je my. My jsme Láska: TŘI v JEDNOM. Láska se dala a je to co je: trojjediná Láska. Vše se utvořilo v Lásce. Láska JE. Láska je úplně celá. Láska vždy byla a bude vždy Láskou. 1. Během jedné poutě do Evropy, od 24. května do 7. června.

7 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 7 Nikdo nemůže žít aniž by ho obývala Láska. Takoví jsme, a takoví jste vy. Láska je v každém z vás pro každého z vás. Vy jste láska. Láska ve vás, to jsme my. My ve vás, vy v nás, jste všichni spojeni v Lásce. Láska může žít ve vás jen jestliže vy žijete ve mně, Lásce. Já nesu všechny mé děti. Pochopte, mé děti: protože vás nesu a vy žijete ve mně, já ve vás vy žijete s těmi které nesu; tedy vy také nesete mé děti. Láska je vámi. Mé děti, já který žiji ve vás, vás činím dětmi Lásky. Vy jste láska. Dal jsem vám život. Život jsem já. Jste život z mého Života. Jste láska z Lásky. Vy jenž jste láska, jste také v nich, vašich bratrech a sestrách, neboť oni také jsou láska. Společně, jste jeden celek v Lásce. Vše je láska v každém z vás. Každé dítě které je láska nese v sobě Lásku. Ten druhý, jeho bližní, nese v sobě také Lásku. Jste tedy nositelé Lásky. Jeden v poměru k druhému, jste láska. Láska vašeho bližního je součástí Podstaty lásky. Nikdo nemůže žít aniž by nežil druhý. Proto, mé děti, je tak důležité se milovat. Milovat se to je především odhalit že jste láska, že jste utvořeny z lásky Boží. Žít v Bohu, znamená milovat Boha i ty které Bůh nese. Takto budete moci milovat vašeho bližního. Milujte se, mé děti. Je to Láska která se v těchto slovech popsala. Jsou pro vás zdrojem lásky. Neodmítejte tato slova která dávám napsat skrze tuto ruku. Ona se nabídla že bude milovat Lásku, z lásky k vám. Já jsem vámi milovaná Bytost. Ježíš je mé jméno. Jsem Pravda. Kdo odmítá číst a naslouchat nemůže zaměnit slova ze strachu že by se zmýlil. Nikdo se nemůže zmýlit když tato slova jsou má slova. Jsem Syn Boha Lásky. Láska vám píše. Vy kdo chcete milovat, naučte se naslouchat a učit se od ostatních. Miluji vás. Amen června 2001 Boží Vůle -Nebeská Maminka Cesty které vedou do srdcí mých dětí. Boží Vůle: Mé drahé dítě, celá tvá bytost je v naší Vůli. Otec, Syn a Duch-Svatý jsou Boží Vůle. Maria: Já, tvá Maminka, jsem a žiji v Boží Vůli. Jsem Dcerou Boží Vůle. Jsem Matkou Boží Vůle. Jsem Nevěstou Boží Vůle. Vše ve mně je v Boží Vůli. Všichni ti, kdo se dávají Boží Vůli jsou v Boží Vůli, tak jako já jsem se dala. Žijeme v Boží Vůli. Boží Vůle: Ti kdo se nechávají utvářet námi, Svatou Vůlí, konají jen to co my chceme. Má dcero, děti které se nechávají utvářet námi žijí v nás. Činí jen jedno s Boží Vůlí. Vše z nich je námi. Nejsou již v jejich lidské vůli ale stávají se skrze jejich odevzdání v Lásce, dětmi Boží Vůle. Maria: Jsem Maria, vaše něžná Maminka, která k vám mluví skrze toto dítě, abyste se tak staly dětmi Boží Vůle. Má dcero, vše v tobě je v Boží Vůli. To co je z tebe je z Boží Vůle. Obětuj se Boží Vůli. Vše se vrací k Boží Vůli. V tobě, vše je sebeodevzdání. Láska v tobě je k Boží Vůli a pouze k Boží Vůli.

8 8 Láska ke všem mým dětem, Ježíš To s tvou maličkostí, ve svém odevzdání Boží Vůli jsi se darovala. Tvá ano Lásce si klestí cestu aby šla do srdcí mých dětí které tolik miluji. Chraň se toho, má dcero, abys zůstávala vzdálena ode mne. Zůstaň dnes v sobě. Dávej, dávej, mé děti trpí. Jdi ke kříži, na vrchol, můj Syn potřebuje tvá utrpení. Já, tvá Maminka, tě ráda vidím plnou lásky k mému Synu. Jdi, zůstaň v sobě se mnou, tvou Maminkou. Má slova jsou slova lásky. Jsou pro vás, mé děti. Kdo mě slyší, slyší Boží Vůli, neboť já jsem Maminka Ježíšova. Slyšte mě, mé děti. K čemu slouží má slova jestliže vy neuvádíte do praxe to co vám říkám? Mé rozpravy mohou být k užitku jen těm kteří mě poslouchají. Jsem Maminka Něžnosti. Miluji vás. Jak velké množství dětí trpí v tomto světě! Nechávají se svádět všemi možnými úskoky. Chtějí poznat pocity které jim dají odhalit chvíle blaha jenž je odvedou daleko od skutečnosti. Skutečný život je pro ně příliš všední. Žijete ve světě ve kterém touha po senzaci 2 je na nejvyšším stupni. Ano, mé děti, pohleďte na váš život, uchyluje se od své dráhy kvůli vašemu sobectví. Chcete žít jen pro sebe, starajíce se jen o vaše potřeby, aniž byste se dávaly vašemu bližnímu a aniž byste se staraly o vaší víru abyste tak žily ve světě lásky v Bohu. Vaše děti jsou ztraceny v tomto světě kde je jen samá honba za senzací. Žijete jen abyste si zprostředkovaly nějaké vyražení. Odmítáte se dávat zapomínajíce na sebe. Satan vás manipuluje. Slouží si vašimi náklonnostmi které nebyly uzdraveny milostmi lásky aby vás tak nechával žít ve vašich sobeckých náklonnostech. Mé milované děti, vaše Maminka vás žádá abyste poslechly Lásku která žije ve vás, mého Syna. Mnoho dětí se zatracuje ve světě ve kterém se jim opatřuje droga. Jsou v pasti kvůli tomuto výrobku nakaženému smrtí. Děti které trpěly užíváním drogy uslyšely mluvit o mé přítomnosti, zde, v tomto místě kde se zjevuji. Jejich utrpení bylo tak velké že jim nestačilo utéci se k prostředkům které jim nabízela společnost. Měly důvěru že já, Maminka Ježíšova, jim mohu pomoci. Přišly ke mně, Mamince Lásky, aby se vrhly do mého náručí a prosily mne pomoc. Otevřela jsem proud milostí abych jim pomohla dostat se k tomuto místu lásky které jim pomůže překonat onu obrovskou překážku: drogu. To v této důvěře se dávaly. Vykonaly skutky které jim pomohly najít sílu, aby nepodlehly této opilosti klamné spotřeby. Vše z nich je ve mně. Chci je mít ve svém Srdci. Každé z jejich hnutí se stává darováním sebe-sama v tomto místě lásky kde pokoj je zdroj bezpečnosti. Vše je modlitbou. Vše se koná v modlitbě, v důvěře v působení mého Syna. Já, Maminka Lásky, se za ně přimlouvám aby měly milosti které jim dají sílu stát se opět Božími dětmi. 2. Tento svět žije ze senzací. Tento svět se stal náročným. Vše je jen pocit vzrušení. Žijete v tomto světě popudů kde vše je zaměřeno na sebe. To se stalo vaší taktikou: žít pro to, aby člověk měl nějaké potěšení.

9 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 9 Mé děti lásky, jsem maminka která miluje všechny své dětičky. Žiji ve vás. Starám se o každého z vás. Buďte v důvěře. Přikrývám vás svým pláštěm. Tyto dětičky které užívaly drogu jsou tak křehké! Jsou to bytůstky které tolik vytrpěly! Přišly ke mně abych jim přinesla lásku která jim tolik chyběla. Pro ně, jsem maminkou která dává radost. Obětovala jsem svůj život za ně. Vím co potřebují. Ony ve mě důvěřují. Vědí že do nich vlévám milosti síly. Odevzdávají se do mého náručí. Mé dětičky jsou tak něžné! Mé děti, mnoho dětí na zemi potřebuje vaše modlitby. Půst, zdrženlivost, modlitba růžence, jsou zbraně lásky které kladou překážku jejich zlým náruživostem. Ano, tyto děti které užívají drogu, potřebují vaše modlitby. Modlete se, neboť ony potřebují váš dar lásky. Boží Vůle: Ty, má Dcero Ano, ve tvém sebeodevzdání jsme ti my, Boží Vůle, ukázali jejich utrpení tím že jsme ti dali zažít jejich úzkost. Je v nich tolik trhlin. Byla jsi svědkem těchto trhlin. 0 má milovaná, vše v nich je utrpení! Odevzdej se z lásky, pro Lásku, v Lásce. V nás, buď darováním jako jím jsou tyto děti, které užívaly drogu. Buď pro ně zápalnou obětí. Jsou mé děti lásky. Žehnám tě. Vydávej svědectví, má Dcero Ano Ježíšovi. Je to Boží Vůle která je v tobě jenž tě o to žádá. Dávej, má dcero, je to pro všechny mé děti. Má dcero, to co budeš psát, je pro mé děti které trpí kvůli drogám, pro ty jenž jsou v tobě. Má sladkosti, vše v tobě je ve mně. Já jsem Přítomnost. Jsem Život. Vy jste živy ve mně. Každý život ve mně je celek který je součástí mé Bytosti. Všichni kdo trpí jsou ve mně. Já jsem v nich. Má Dcero Ano tvému Ježíši lásky, já vím že trpíš. Dej se mně, Lásce, pro ně. Některé děti trpí protože užívaly drogu. Ony nejsou v nich, jsou s jejich náklonností která je přivádí do klamného světa. Ty, mé sladké dítě, jsi v nich také. Žiješ ve mně. Odevzdej se. Svěř vše ze sebe. Já tě nesu, má dcero. Zde v sobě uslyšíš jednoho z mých maličkých, který přestal brát drogu, a který mi dává najevo svou láskyplnou věrnost mně, svému Bohu: 3 Jeden člověk který přestal brát drogu: Já vím že bych si neměl brát tudle drogu, ale přece to zkusím, jen abych uviděl co to dělá. No dyť přece nejsem první kdo to zkouší. Nevím přesně co udělá tadle věc kterou jsem si do sebe vzal. Mám trochu strach. Všechno se to nějak plete. Sem tady, tam, nevím kde. Zavřu svůj telefon. Nechci s nikým mluvit. Chci dělat to co já chci. Proč né? Dyť sem já. Mám právo žít tak jak chci. To je divný, cejtím že sem tu, a pak zároveň, tu nejsem. Chci pokračovat. Proč bych nepokračoval? Mám právo, mít nějakou legraci. Budu pokračovat. Nepotřebuju nikoho aby mně řikal kdy přestat. Ale co se se mnou stane když nebudu moct přestat? Řiká se že ty co to berou nemúžou zastavit. Na to 3. Já jsem váš Bůh. Diktuji tato slova pro vás, mé děti. Tato mluva je chtěna z úcty k osobě která dala své ano Bohu. Takto bylo toto svědectví slyšeno Dcerou Ano Ježíšovi.

10 10 Láska ke všem mým dětem, Ježíš nebudu myslet. Jo, jen maličko, to mně nemůže nic udělat. Eště maličko. Mám rád tudle drogu, dělá že vodpočívám! Cejtím se tak dobře! Vodpočnu si. Tohle je krásnej život! Ať si myslej co chtěj, mně to je jedno. Jak to je dobrý! Proč bych si to znova nevzal? Dyť přece, nic mně to neuďálo když sem si to minule vzal. Já to mám rád. Když to chci tak je to moje věc. Ale, dyť už žádnou nemám. To mně chybí. Můsím zachovat klid, to je důležitý. Musím najít peníze. Mou vejplatu sem už utratil. Pudu za matkou, šak copak by vona s těma penězma dělala. Je moc stará aby někam šla; já je potřebuju. Chci jen abys mně pučila peníze, já ti je vrátím. Ale, proč na tohle myslím? Jednou ji je vrátím. Copak za to já můžu že tendle měsíc nezaplatila co měla? Chci se jen ještě jednou pobavit. Ne, nezvyknu si na to. Jenom malinko. Jak je to dobrý bejt takhle! Teď mně všechno začíná koprnět. Cejtím se nějak ochablej. Nemusím na nic myslet, moje žena si s tím poradí. Točí se to. Pudu si lehnout. Už několik dnů sem si nic nevzal, všechno mně leze na nervy. Co budu dělat, nikdo mně nechce pomoc. Potřebuju peníze, potřebuju je za každou cenu. Nechce se mně todle dělat ale ty peníze potřebuju. Pitomej nudnej život! Proč nemůžu žít tak jak chci? Proč nemůžu mít všechno co chci? Takle, jo to je dobrý, už nemusím myslet, všechno mně je jedno. Proč bych měl bránit tomu aby mně vobčas bylo dobře? Já vím že voni mně chtěj jen postrašit když řikaj že mně to může uškodit. To není moje vina že všechny sou proti mně. A copak to je má vina že se bez toho nemůžu vobejít? Musím jít tady vodtud. Už žádnou nemám. Budu muset jít za mejma kamarádama. Pudu za tamtím, ten ji má vždycky u sebe. Ach! To je von. Máš ji? Dej mně ji, já ji potřebuju, jo, já ji chci. Ale jo, mám peníze. Jo, jo, všechno si to vemu, všechno todle chci. Dám ti všechno co mám. Tak už sem tu. Jo, to bude úžasný, jak to povidal? Ach! jo, je to takle. Jo, nesmím to píchnout vedle. Ach! Cejtím se... Co je dnes za den? Ach! To je jedno. Někdy... bych chtěl umřít. Mám...Ach! Né, už nemohu, už nemám peníze. Už mám dost tej prostituce. Už nemůžu. Už nejsem schopnej. Ach! Chtěl bych přestat, nejsem schopnej. Proč já? Sem v pasti, poď mě z ní vytáhnout. Jen ty mně můžeš pomoc. Pane Bože, jak mně je zle! Budu ji muset mít. Jo, pudu tam zas, pudu si pro peníze. Trpím, příliš trpím. Zase jeden proklatý den. Teď už mně někdo musí pomoc. Dál už nemůžu. Můj Bože, pomož mně, jak se z toho teď dostanu? Ach, já už mám dost života, tohle už dál žít nemůžu. Zničil sem svůj život. Poď si pro mě Pane. Jestli mně nemůžeš pomoc, tak kdo mně pomůže? Neznám nikoho. Ach! Né, nemůžu, marně to zkouším, to je peklo! Psí život! Poď mně pomoct, můj Bože. Řikaj, že seš tady, poď mně pomoc, já už nemůžu takle žít. Já vím žes za nás umřel. Ztratil jsem ženu, děti, a, už nemám práci. Podivej kde teď žiju: v díře. Pane, odveď mě s sebou. Poslyš, nikomu sem to neřek, ale s tebou to je něco jinýho. Bral sem drogu abych tak byl «někým», a pak sem si zvyk. Chtěl sem poznat můj vlastní požitek. Chtěl jsem žít svůj život. Nudnej život těch vostatních

11 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 11 sem nechtěl, bylo to pro mě moc hloupý, zároveň sem jim bláznivě záviděl. Já ani nevím co sem vlastně dělal, vím jen, že se chci z tohodle dostat. Poď mně pomoc. Dnes k tobě mluvím, pomož mně, pomož mně. Dyťs za nás přece umřel! Nauč mě se mít rád protože prej neumím mít rád. Řikaj mně, že sem sobec, že myslím jen na sebe, že si dělám blázna z druhejch, ale ty, ty víš kdo sem. Pomož mně prosím tě, pane Bože, protože život už mě nezajímá. Někdy bych chtěl umřít. Proč se mně tohle stalo? To je pravda, na začátku se mně to líbilo. Ale když mně začaly chybět peníze, musel sem si pro ně někam jít. Tak sem se dal na prostituci, musel sem vokrádat i svoje děti; vyhrožoval sem rodičům, moje žena už toho měla dost. To vona platila celej nájem, já sem se v mým koutě drogoval. Když něco nebylo po mým tak sem vyváděl. Tak mně vyhodila ven. Já sem si ani nevšim všeho zla který sem kolem sebe dělal; chtěl sem jen svoje kamarády protože jen tam sem moch brát drogu. Chtěl sem se cejtit jako někdo. Když sem si to vzal, cejtil sem se lechkej, celej měkej. A pak sem tam už nebyl. Měl sem takovej divnej pocit, jako když padám do propasti, kde není dno, a čím víc sem si toho vzal, tím hloub sem padal. Pak sem už viděl že mně to škodí, ale už bylo moc pozdě, protože ikdyž sem už nechtěl jít znovu do tej díry stejně sem tam šel, protože sem se cejtil tak hrozně nemocnej že sem se kroutil bolestí, tak hrozně mně to bolelo. A protože sem nechtěl aby mně to bolelo, zas sem si to vzal. Když sem zas přišel k sobě, musel sem to mít. Nemoch sem z toho ven. Teď vím, že sem byl s mrtvejma. Už to nechci. Pane děkuji žes mě vyslyšel když jsem u tebe byl ve tvém kostele. Teď vím že už tam jsi mně začal pomáhat. Teď pořát prosím abych byl silnější. Vím že toho musím hodně dohánět. Teď pracuju abych pomohl těm co berou tohle svinstvo. Teď když už to neberu, teď zas já chci dělat to co ty chceš. Jsem v tobě, můj Bože. Miluju tě. Jen ty a Maria tvoje Matka ste mně mohli pomoc. Bez ní a bez tebe, vím že bych se z toho nebyl dostal. Jsem ve tvé přítomnosti, Pane. Miluju tě, můj Bože. To je moje modlitba. Udělej ze mě to co ty chceš. Obracím se teď k tobě, aby tato modlitba byla tvá. Chci žít jen z tebe. Boží vůle: Má dcero Mé Boží Vůle které dávám slyšet můj hlas, ty která jsi dala své ano, tato slova ti byla dána v přítomnosti tohoto dítěte které se ve mně modlí. Chtěl jsem aby tato modlitba zpovědi byla čtena mými dětmi, aby věděly co prožívají mé děti které trpí kvůli drogám, a tím chci pomoct mým dětem kvůli tomuto konzumování. Toto svědectví je pro vás, mé lásky, pro vás které tolik miluji. Miluji vás a chci vám ukázat že Láska je silnější než vše ostatní. Nesmí se, mé děti, nechávat Satana škodit vaší duši. On se činí pánem vašich životů. Vy nešťastníci, nevěřte tomu že v drogách nejdete štěstí. Droga přináší jen utrpení. Když vás zlo zaplaví, ztrácíte kontrolu své vůle. Jdete až tak daleko že si činíte smrt (příliš velkou dávkou). Někteří z vás jdou tak daleko že ohrožují život osob se kterými žijí. Zapíráte rodiče, milovanou osobu, vaše děti a vaši přátelé. Jak

12 12 Láska ke všem mým dětem, Ježíš mnozí z vás se octnou ve vězení! To vše kvůli drogám abyste měly peníze, a může to jít až k vraždě. Tento výrobek ničí váš život. Mé děti, Satan je zhoubce vašeho života. Chce zabít vaší duši. Chce vás mít v jeho smrti. On je smrt. Nejprve vám chce namluvit, že vše je příjemné, jednoduché a bez nebezpečí; a když vás má ve svých sítích, pak je přitáhne aby vás tak uvěznil v bolesti vašeho těla. Strhuje do svého ďábelského rozdělení všechny ty kteří jsou kolem vás: manželku, manžela, děti, rodiče, přátele, a ubíjí váš život. Satan ve vás vyvolává rozkoše které z vás učiní otroky vašich smyslů. Už bez toho nebudete moct být, neboť on ví že tento výrobek je osudný pro všechny kdo ho užívají. On učiní že budete konat činy proti vám a vašemu bližnímu. Bude vás ponoukat k tomu abyste zabíjely, kradly a abyste se úplně zničily, a to jen za jediným cílem, zabít vaší duši, neboť on ví že pro mou milovanou duši, jsem já jejím světlem, jejím životem a její cestou která vede k věčnému štěstí. Mé děti, chci vás v sobě. Proto toto dítě ano svědčí o tom co v sobě slyšela. Jsem to já kdo jí vede; ona mi naslouchá. Vše bylo v ní; taková je naše Vůle, Boží Vůle. Vy kteří prosíte za ty kteří jsou ve vás, ve vás já žiji. Vy kteří jste ve mně, vy jste také se všemi mými dětmi které trpí kvůli drogám. Toto zlo zabíjí mé maličké dětičky. Jen já sám jim mohu pomoct. Toto dítě drogy, jehož hlas slyšela v sobě má Dcera Ano, obdrželo milosti pocházející z vašich modliteb, aby si tak mohlo pomoct objevujíc že je láskou k sobě i k ostatním. To já jsem mu pomohl skrze vaše modlitby. Vzal jsem vaše ano a proměnil jsem je v milosti pro toto dítě které samo o sobě bylo neschopné se z toho dostat. Všechny dobré skutky pocházející od vás, budou zestonásobněny. Mé děti, dávat se Bohu z lásky za ty které nesete je darem sebe-sama vašemu Bohu který ve vás žije. Vás, Boží děti já miluji. Má dcero, vše v tobě je sebeodevzdání v mé Vůli. Dávej, má dcero. Já ti dávám milosti lásky a sebeodevzdání. Miluji tě. Žehnám ti, moje milovaná. Amen. Maria: Nyní, má dcero, se jdi modlit na horu kříže, na tuto cestu kde tě můj Syn očekává. Naber sílu ve stravě kterou my, Trojice i já, žehnáme. Tvé tělo je pod mou ochranou černa 2001 Ježíš Vše je v tobě. Ty jsi mnou v Boží Vůli. Moje milovaná, dal jsem ti uvidět Lásku během slavnosti eucharistie. Vše se stalo v tobě. Vstup do mně, já ti znovu ukáži to co má láska je a vždy pro tebe bude. 4 Piš slova která ti diktuji abys tak svědčila o mé moci lásky. 4. Tento okamžik je mezi tebou a mnou. Radost kterou pocítíš až budeš psát toto vyprávění bude mou Vůlí.

13 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 13 Dcera Boží Vůle: Během mše svaté, v okamžiku proměňování, když kněz pozvedl svatou hostii, uslyšela jsem Ježíšův hlas který mi řekl: «Jsem Milenec, jez Lásku.» Při pozdvihování kalicha, mi řekl: «Pohleď má Krev která teče do tohoto kalicha.» Neviděla jsem nic mýma očima, ale má duše viděla. Pocítila jsem vnitřní radost a uslyšela jsem: «Pij mou Krev lásky, tekutinu lásky.» Při svatém přijímání jsem přijala Ježíše Lásku. Když byl na mém jazyku, řekl mi: «Tvůj Milenec se ti nabízí, má milenko. Nabídni se.» Odevzdala jsem se abych se nabídla a uslyšela jsem mou duši: «Nabízím se Ježíši Lásko. Ach! Já, duše která jsem přijala Lásku, jásám radostí.» V tom samém okamžiku mi Láska ve mně dala obrovskou radost. Pocítila jsem vnitřní extázi a uviděla jsem se na kolenou v přítomnosti mého Boha Ježíše kterého jsem neviděla. V této radosti, mi dal pocítit že jeho Přítomnost je skutečná. Řekl mi: «Pojď má nevěsto, krášlím tě svými šperky.» Uviděla jsem zlaté hřeby které se položily do mých rukou a zlatou trnovou korunu na mé hlavě. Toto vnitřní vidění pokračovalo. Stále na kolenou, uviděla jsem se v závoji. Viděla jsem Ježíše z profilu; nemohla jsem vidět jasně jeho tvář. Podával mi ruku. Bez pohybu jsem se k němu přiblížila a podala jsem mu ruku. Potom řekl: «Pojď přijmout požehnání mého Otce.» Jak jeho ruka byla něžná a jeho pohyb uctivý! Pocítila jsem takovou radost že celá má bytost se chvěla. Ohlédla jsem se, uviděla jsem svého manžela Maurice a uslyšela jsem: «On je tu jako svědek Lásky.» Vše pominulo když kněz žehnal přítomným. Nemohla jsem otevřít oči, tak veliká byla má radost. V kostele zpívali k poctě Marie, Královny Pokoje. Zůstávaje stále ještě v mém vnitřním stavu, uviděla jsem nějakou bílou paní. Byla to Maria. Řekla mi: «Jsem v kráse Lásky. Vše ve mně je čisté jako tvé myšlenky. Žasnu nad tvou maličkostí. Zjevuji se ti tak jak mne chceš vidět.» Řeklo by se že mé srdce by chtělo puknout jakou jsem měla obrovskou radost. Děti všeho věku se točily okolo ní zpívajíce. Šťastné a spojené v jejich kole, vztahovaly k ní své paže. Uprostřed tohoto kruhu, na mě hleděla Maminka Maria a usmívala se na mě. Bylo to tak krásné! Řekla mi: «Hleď jak tě miluji a jak je má láska veliká ke všem mým dětem které se mi úplně dávají. Miluji všechny své děti. Ty jsi se darovala. Ukazuji se ti abych ti tak ukázala mou vděčnost za tvou oběť že jsi tohoto dne šla v bolesti, vystoupit po křížové cestě z lásky k nám, k Trojici a mně, tvé Matce, přivádějíc s sebou všechny své bratry a sestry, v Boží Vůli. Má dcero, nesu tě v mém Srdci. Buď poslušná, pokorná a úplně maličká, jako tvá Maminka která vše dala Bohu. Já jsem v Boží Vůli. Jsem Dcera Boží Vůle. Jsem Matka Boží Vůle. Jsem Nevěsta Boží Vůle. Oni mne přidružili k Boží Vůli. Jsem skrze jejich lásku, v Boží Vůli a s Boží Vůlí. Ty, má dcero, buď v mém Synu: on je Boží Vůle. Čiň jen to co ti řekne. Miluji tě, má dceruško. Miluji vás, moji miláčci. Maminka vás miluje. Chce vás všechny v sobě. Pojďte do mého útočiště. Je tak nezbytné abyste se utekli do mého

14 14 Láska ke všem mým dětem, Ježíš Srdce. Tak pojďte, Maminka vás tam čeká. Miluji vás. Má dcero, to je tvá odměna za tvou křížovou cestu. Pokoj a radost! Pak, pomaličku, vše zmizelo června 2001 Maria Chci vás v sobě. Mé děti které miluji, já, vaše Maminka bych byla tak ráda kdybyste se všechny spojily v modlitbě! Jsem Královna Pokoje. Pokoj ve vás které miluji! Já vím mé děti, že mnohé z vás se nechtějí modlit. Když já vaše Maminka, vás žádám abyste se modlily růženec, vy se tomu vyhýbáte vymýšleje si tisíc výmluv. Váš rušný život je překážkou mé žádosti. Vaše dny jsou naplněné vašimi starostmi. Nechcete si ve svém životě ponechávat čas na modlitbu. Copak vy nevíte, moji malí drahouškové, že modlitba je pro vás prostředkem pro obdržení milostí které vám pomohou uskutečňovat vaše dny? Jak mnozí z vás malomyslníte ještě než se začne den! Nesnažíte si pomoct. Žít bez milostí, to je oloupit se o prostředky které by vám mohly pomoct uskutečňovat vaše dny v radosti, v pokoji a lásce. Proč, mé děti, odmítáte naší pomoc? Pohleďte na tento svět! Všude řádí násilí. Mluví se o válce, rodiny se rozpadávají. Bez lásky, jsou vaše srdce chladná. Matky již nechtějí vychovávat své děti, daly přednost materiálním dobrům před teplem domova. Otcové malomyslní. Nemohou dát svému domovu zajištění neboť, sami nestačí platit co se má protože si chtěli pořídit nadbytek který je dusí. Žízeň po materielních dobrech je přivedla ke chtivosti a oni říkají že nemohou nic jiného dělat. Jste to vy samy mé děti jež si musíte vybrat. Vidíte děti, které tak podlehly chtivosti že to škodí jejich rodině, jejich zdraví, a vy jednáte podobně. Staří lidé jsou opuštěni. Umísťují se tam, kde budou mít péči, ale většinu z nich již děti nepřijdou navštívit. Děti se potloukají na ulicích stávajíce se snadnou kořistí těch kteří se stali nečistými. Moje dětičky se nabízejí; dávají své tělo aby tak měly peníze na své potřeby, a některé proto, aby mohly slušně žít. Prostitucí, mé děti, se přenášejí nemoci. Ve jménu osobních práv, se dělají zákony které uznávají sňatek dětí stejného sexu, úmyslně ignorujíce přikázání Boží. Již se běžně neužívá svátostí, a ti kdo chtějí již nemohou dát svým dětem náboženskou výchovu nezbytnou k tomu aby je jejich děti mohly přijmout. Rodiče vysílení po dnu práce jsou přítomni se svými dětmi na několika pastoračních setkáních, která jim dávají jen ten nejnižší stupeň náboženské výchovy k přijetí i svátostné milosti. Kdo by mohl mít Přítomnost Boží aniž by věděl kdo Bůh je, proč se obětoval, kdo vy jste, ke komu jdete a jak se tam dostat? Vaše školy zavrhly mého Syna. Církev mého Syna trpí. Moji kněží se vyčerpávají. Někteří z nich se již nechtějí podřizovat Církvi; obchází se poslušnost mého Zástupce. Už se nezachovávají zákony lásky mého Syna. Mé děti již nemají přístup

15 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 15 k adoraci, neboť dveře kostelů se zavřely. Omyly se množí. Vnikají i do učení mého Syna a to do takové míry, že už ani nemůžete rozeznat pravé od nepravého. Mé děti, vy si již nedáváte práci s tím, že byste četly Evangelium, Slovo mého Syna. Dětičky lásky, co děláte? Což nevíte že jste zde na zemi proto abyste směřovaly k věčnému životu? To je váš cíl. Nepřišly jste na svět abyste žily v nevázaných požitcích a pak abyste na vždy zhasly. Jste živé. Život je ve vás. Ten je duše a duše, mé děti, nemůže zemřít, ona je boží. Duše pochází z Boha. Začněte se, mé děti, modlit. Uvidíte světlo. Jsem to já, Maminka Lásky, která vás úpěnlivě prosí abyste otevřely svá srdce Lásce. Vidíte, mé děti, bez lásky, Láska zmírá. Buďte láskou. Milujte se na-vzájem. Miluji vás, mé děti. Buďte ve mně, vaší Mamince. Zvu vás k modlitbě. Buďte modlitbou. Chvalte, v Lásce, mého Syna Ježíše června 2001 Ježíš Mé děti, život je ve vás. Má milovaná dcero mých něžností, ty jsi ve mně v Boží Vůli. Ty jsi mnou. Ty již žiješ jen ve mně. Jsi tím, čím chci abys byla. Vložil jsem do tebe svou svatou Přítomnost. Dávám ti napsat tato slova abys svědčila o mé Přítomnosti v každém z mých dětí které miluji. Vy všechny jste ve mně. Ať jste kdo jste, já jsem ve vás, mé dětičky. Některé z vás velmi trpí tím, že v sobě nepociťují mou Přítomnost. Mé dětičky, nejsem to já, kdo odmítá ve vás přebývat, jsou to pouze vaše nedostatky vůči Lásce které vás činí nezpůsobilými okoušet blaho mé Přítomnosti ve vás. Mé děti, vy nevíte že jsem tam, ve vás, neboť kdybyste to věděly, poznaly byste se jakožto lásku. Pravý smysl života, je žít v Lásce. Mé děti, vy můžete žít jen když je ve vás život. Vaše nitro je život. To co z vás vidíte na vašem povrchu je jen zevnějšek. Život vašeho těla není vnější. Život, opravdový život, je vnitřní. Ten existuje. Je ve vás. To co je vidět navenek, je pouze život který vychází z vašeho nitra. Mé děti, udělejte si čas na to abyste vstoupily do sebe. Tak odhalíte kdo jste. Jestliže se na sebe díváte jen ze zevnějšku, vidíte jen povrch, právě tak jako zrcadlo které odráží jen váš zevnějšek. Vše je ve vás. Je to jako žárovka, její zdroj energie pochází zevnitř. Svítí zevnitř. Jste jako toto světlo. Vstupte do světla, a když se dostanete za záři která svítí a oslepuje, uvidíte nitro plné života které jedná, miluje, dává, je trpělivé, hvízdá si štěstím, pociťuje život, oživuje vše co je váš život, ten pravý život ve vás, ve mně, v nás. Opravdový život je ve vašem nitru, ne na povrchu. Tento život, o kterém si myslíte že je životem, je oživován a živen vaším skutečným životem. Mé děti, život ve vás je tak krásný, milující. Já jsem onen Život ve vás. Skrze mou Přítomnost vás oži-

16 16 Láska ke všem mým dětem, Ježíš vuji, živím vás. Každý vnitřní život je životem skrze mne, Lásku. Já jsem Láska která dává život. Má láska živí váš život. Láska, to jste vy, mé děti. Proč hledat jinde to co máte v sobě? Vše je ve vás. Je to tak pravdivé, mé drahé dětičky, že až se ve vás brzy uvidíte, budete v tak veliké radosti vidouce že jste láska že celé vaše nitro pozná svého Milovaného. O, jak vás miluji! Moji miláčci, vy kteří nevíte jak do sebe vstoupit, žádám vás abyste měli důvěru že Ježíš je ve vás, že žije ve vás. Proto, že jste do mne vstoupili skrze vaše ano Lásce, poznáváte to co je dobré. Jste to vy kdo konáte dobro zříkajíc se zla, jsouce dobrými sami k sobě a dávajíce se vašemu bližnímu. Přicházejíce ke mně, uvidíte že budete lepší. Ne, nebuďte nevěřící. Vstoupit do sebe, to je dát váš život Bohu říkajíc mu: «Vezmi si všechno ze mně, učiň to co chceš jen abych byl tvým po celou věčnost.» Toto znamená být můj. Žít pro mne, to je zřeknout se vašich rušných radostí klamných hodnot a nahradit je vnitřními radostmi které vás nezklamou. Tyto radosti vám dají pocítit že jste milováni Bohem: ony vám dají pokoj; odhalíte vaše bratry a sestry kteří žijí svůj život beze mne, a dáte mi je, abych já je přetvořil; objevíte že pomlouvat vašeho bližního není láska; budete mít jen jednu touhu: jeho štěstí; již nebudete mít nenávist vůči vašemu bližnímu, neboť když on bude nespravedlivý k vám anebo k ostatním, vy mi ho svěříte; budete obětovat vaše dny Bohu aby tak vaše dny byly naplněné milostmi; stanete se dobrými vůči vašemu bližnímu; stanete se klidnými v nepochopených situacích, neboť budete vědět že to už není vaše ale mé; budete mít důvěru jen ve mne, v Boha; budete věřit v mou moc; budete mi obětovat každý skutek aby tak byl modlitbou. Modlitba se pro vás stane prostředkem jak neupadnout do pokušení. Mé děti, zůstaňte v pokoji když někdo neschvaluje vaše chování lásky. Tak budete žít v Lásce k vaší bytosti a k vašemu bližnímu. Hledejte Lásku a najděte ji ve vás. Tak se stanete láskou. Nezapomínejte že ostatní děti budou také takové jako vy, jestliže mi je dáte. Žít v Bohu není složité, jste to vy jenž jste komplikované s vaším chybným uvažováním. Dávejte pozor jak mluvíte o mně Lásce, protože já na vás dávám pozor když o vás mluvím. I když vy mě neslyšíte, já vás poslouchám. Miluji vás. Mé děti, vy které si myslíte že umíte milovat, proč se chováte jako děti které nevědí co znamená slovo láska? Jestliže mluvíte o lásce, vězte co je to láska!

17 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 17 Mé děti, vy které mě ignorujete, ve vás já zůstávám sám. To já jsem vám dal život. Tento život je věčný. Když vy mi řeknete ano, já vám ukáži že ve vás chci zůstat po celou věčnost. Milujte mne. Já, Láska vám dám všechno. Miluji vás. Nemohu vám odmítnout to, co já Ježíš od vás chci: lásku. Vy ve mně, já ve vás. Mé děti, jak bych mohl jen tak zůstávat a čekat až váš život bude ano Lásce? Čekám na vás od prvního okamžiku vašeho života. Moji miláčci, vše je pro vás. Pojďte do mne. Já vám dám odhalit lásku která vám chybí. Když odmítáte přijít k Lásce, bloudíte jako umírající ve světě počatém pro lásku. Vše je tak smutné! Jestliže Láska ve vás nežije, jak budete moct žít zatímco váš svět zabíjí lásku? Láska je živoucí, je všude. Vše je láska. Vše co vaše oči vidí pochází od Lásky která živí váš pohled. Jestliže jste bytosti bez života, vaše oči vidí jen svět bez života, bez lásky. Mé děti které miluji, nechte mě abych vám ukázal, že láska která žije ve vás žije skrze mne. Já jsem tam kde vše je mnou. Když vy hledáte to co je ve vás, ukazuji se vám. V tom okamžiku jste ve mně. Když život ve vás pozná ano Lásce, ukáži vám skrze mou stravu života to co je ve vás: zahradu lásky která ožívá. Uvidíte vašima očima krásu lásky. Takto, bude váš zevnějšek láskou. Vše se vám bude zdát láska, vše bude láska. Vy kteří jste sami, beze mne, pojďte ke mně, k Lásce. Já vás chci ve mně, se mnou. Když se některé dítě dává, nechává se mnou vzít. Já do něho vlévám milosti lásky které ho proměňují. Stává se láskou. Pak je tedy mnou, Láskou. V něm, se vše proměňuje ve mne. Stáváte se tím, čím máte být: dětmi zamilovanými do Lásky. Mé děti, již nebudete nešťastné. Jak by se mohlo být nešťastným když Láska živí lásku? Stanete se láskou. Miluji vás. Mé děti, pojďte ke mně; já zmírám ve vás láskou k vám. Řekněte mi, milujete mne? Já, Ježíš, vás miluji. Ať vše je ve vás láskou, skrze mne, se mnou, ve mně. Ježíš vás miluje. Požehnej se, mé milované dítě. Amen června 2001 Maria Uchovávejte se sjednoceni v mém Synu. Má dcero, hle je čas, kdy vše bude jen pro lásku. Láska maminky je tak něžná! Mé děti které miluji, milujte vaši Nebeskou Maminku. Je tak dobré být milován svými dětmi! Vy které říkáte že mě milujete, milujte se, mé děti. Matka nemůže vidět děti které jsou v nesouladu. Já tolik miluji! Každé dítě na této zemi je vázáno Láskou. Vy jste všechny bytostmi lásky. Všechny pocházíte z mého Syna. Jestliže jeden z vás nemiluje svého bližního, přerušuje řetěz lásky který vás spojuje jedny s druhými. Mé Mateřské Srdce je roztrženo. Pláče nad vaším skutkem lhostejnosti. Když mluvíte proti některému dítěti, škodíte mu a škodíte sami sobě. I když vy nemůžete vidět utrpení které působíte těm které nosíte v sobě, ono je přesto tam. Tyto děti jsou přítomny ve vás. Žijí skrze Ježíše ve vás. Pozor, mé děti, vaše slova

18 18 Láska ke všem mým dětem, Ježíš ponesou následky. Když vy o někom špatně mluvíte, činíte zlo. Zlo je ve vás. Škodíte si a činíte že se ve vás rodí bolest. Tuto bolest, nesete vy; vaše tělo, mé děti, podstupuje následky. Nemůžete dále škodit vaší bytosti. Když nedovedete poznat zdroj vaší bolesti, ptejte se zdali nebyla způsobena nevědomostí vůči lásce k bližnímu. Je tomu už tak dlouho, mé děti, co si ubližujete. Nemoci se množí. Vaše životy jsou v utrpení. Vaše děti přicházejí na svět s nemocemi. Mé děti lásky, jsou to hříchy přeneseny vámi, vašimi rodiči a vašimi prarodiči. Nepřestáváte si ubližovat škodíce vašemu nitru. Stává se to když škodíte vašemu bližnímu který je ve vašem nitru. Vaše tělo, mé děti, nese toho stopy. Jsou to vaše hříchy. Ty poznamenávají vaše životy. A vy, moji maličcí, vy pláčete když vidíte vaše nemoci. Vidíte umírat vaše vlastní děti. Já, vaše Matka, se na vás dívám a mé Srdce, mé děti, je v bolesti. Jsem maminka která k vám hovoří srdcem. Snažně vás prosím abyste se milovaly, abyste si mezi sebou přestaly ubližovat. Mé děti, jak je smutné vidět tyto děti jak se ničí. Pojďte do mého Srdce, já v sobě mám Lásku. Budu vás ochraňovat proti vám samotným: jste tak křehké. Nepřítel vás má ve svých sítích a nepřestává škodit vašemu životu. Napadá nejen vaše tělo ale i vaší duši. Chce vaší smrt. Pojďte do mého Srdce, tam, do mého útočiště, do úkrytu před jeho útoky. Já žiji mé děti, v mém Synu. Mé Srdce je spojeno s oním Lásky. Něžně vás miluji. Mé děti, četly jste již někdy v Písmu svatém úryvek který popisuje Petrův čin? Ze strachu, usekl jednou ranou meče ucho jednoho z těch kdo přišli zatknout mého Syna Ježíše. Nesmí se reagovat násilně. Pohleďte na vašeho Boha který učinil zázrak uzdravuje to ucho. Nepřijal Petrův čin. Varoval ho před každým násilím když řekl: «Ten kdo si slouží mečem zahyne mečem.» Tímto skutkem můj Syn prohlásil že všichni ti kdo budou používat násilných skutků proti svému bližnímu budou trpět; i oni poznají násilí. Ten kdo mluví špatně o svém bližním obdrží zlo, neboť zlo plodí zlo. Žádný skutek proti lásce vás nemůže učinit šťastnými. Když některé dítě mluví proti svému bližnímu, to co říká vychází z něho. Tak není šťastný. Jestliže rozsévá nesvár, sklidí nesvár; pak nebude moct mít v sobě pokoj. Protože pro nějakou maličkost ublížil svému bližnímu, stává se smutným, neklidným, zamlklým. Ztrácí naději že bude někdy žít v klidu, neboť je příliš zabrán svým problémem který v něm obsadil místo dobra. Žije v úzkosti. Jeho dny nejsou zpestřeny slovy lásky. Není již schopen myslit na druhé aniž by vyslovil nějakou urážlivou poznámku. Neví již proč má všechny tyto myšlenky, necítí se v sobě dobře. Všichni kdo jsou kolem něho pociťují jeho napětí; stávají se, také oni, jako on. Jejich rozhovor je stále zaměřen proti jejich bližnímu. Jeho život je bez lásky. Již nedokáže dávat zadarmo; jestliže dává, čeká za to něco na oplátku. Jestliže nic nedostal, nezapomene to, ponechá v sobě své zklamání, které mu bude připomínat aby už nedával. Pro něho vše je jen oplácení: oko za oko, zub za zub. Požaduje od

19 Láska ke všem mým dětem, Ježíš 19 druhých to, co požaduje od sebe. Již nevěří ve štěstí kde vše bude jen radost, pokoj a věčné štěstí. Jeho život se stal bez radosti. Jeho bolest, v něm, učinila jeho život složitým životem. Jeho zdraví je ještě složitější: špatně tráví, nebo se v něm vyvíjejí alergie, anebo se jeho bytost nebrání proti malým nemocem. Má neklidný spánek. Stárne bez humoru a bez radosti. Při nejmenší nepříjemnosti se stává tak nešťastným, že již nemá ani chuť žít. Číhají na něho těžké nemoci, křičí že je to nespravedlivé. Nevšiml si že vše začalo v okamžiku kdy v sobě dal místo zlu, neboť v něm zmizela láska. On který se narodil jen pro lásku, kvůli zlu které si on sám dal, jeho bytost pozná nemoci tělesné i duševní. To zlo je čin lhostejnosti vůči vám samým. Mé děti, je to že se nemáte rády. Mezi sebou se urážíte, kritizujete se, jste nelaskavé, jste bez lásky k vašemu manželovi, vaší manželce a vaším dětem. Nemáte důvěru k vašim rodičům. Jste osamoceny, kvůli vaší nezávislosti na vašem bližním. Jste v pasti která vám brání pokročit k Lásce. Je to váš poplatek. Vše zlé co činíte nebo říkáte proti vašemu bližnímu, je jako bumerang, přichází to zpět k vám. Mé děti, vy jste si všechny rovny. Máte všechny v sobě tutéž Lásku: je to můj Syn. On žije ve vás. Když se jeden z vás odtrhne od ostatních, vzniká bolestné rozdělení pro mého Syna i mne. Mé děti, rozdělení které je způsobeno vašimi hříchy proti vašemu bližnímu vytváří ve vás utrpení. Všechny mé děti tím trpí. Jestliže jeden jediný si ublíží, všichni ostatní to pociťují. Hleďte, mé děti, jak je důležité abyste se na-vzájem milovaly. Já vás miluji, já vaše něžná Maminka. Vy jste mé děti, nemohu dávat přednost jednomu anebo druhému, nesu vás všechny ve svém Srdci. Mé Srdce je mateřské. Mé děti, milujte se. Milujte Lásku. Jsem Maminka Lásky června 2001 Maria Maminka má ráda vaše modlitby srdcem. Mé drahé děťátko, ty která miluješ, miluj svou Maminku lásky. Moje drahé dětičky, vy které milujete vaší Nebeskou Maminku, milujte a modlete se v sobě se mnou, vaší Maminkou. Jsem tak blizoučko u vás! Kdybyste tak znaly mou potřebu vidět vás modlit se srdcem! Obraťte váš vnějšek do vašeho nitra; vše je ve vás. Nesnažte se dosáhnout vrcholu zdrávasů, o to vás nežádám. To co vaše Maminka chce, to je abyste byly se mnou ve vás, tam kde je můj Syn. Proč se modlíte slovy které nemají žádný význam? To vám nepřináší milosti. Modlitba, mé děti, to je žádost. Vy které potřebujete aby vám jeden z vašich přátel prokázal nějakou službu, jestliže když jste s ním ho zanedbáváte, bude se cítit vyřazen. Myslíte že vám udělí tu službu o kterou ho žádáte? Já která vás tolik miluji, což nemám nárok na vaší pozornost?

20 20 Láska ke všem mým dětem, Ježíš Když přicházíte ke mně, myslete na to co říkáte; já vás poslouchám, já která jsem u vás. Když se modlíte aniž byste myslely na to co říkáte a chcete aby to bylo rychle ukončeno, já která jsem u vás, se na vás dívám a zjišťuji váš spěch skončit váš růženec. Myslíte že já nevím že pro vás byl břemenem? Moje dětičky, máte-li potíže modlit se váš růženec, dříve než začnete, požádejte mne o milosti modlit se ho s láskou. Já vám pomohu. Jsem maminka která miluje své děti. Já vás nechci nutit, ani dělat dřinou váš čas. Já znám vaší oddanost vůči mně. Tolik vás miluji! Přimlouvám se u Boží Vůle abych obdržela milosti modlitby pro každého z vás které mě o ně žádáte. Když vy mne o ně nepožádáte, nebudu moct je pro vás obdržet. Vaše modlitba nebude přinášet milosti. Kdo z vás by šel za svou maminkou aby od ní něco obdržel a přitom by z něho nevyšlo ani slovo? Vaše Maminka vás miluje. Ona ví, že když za ní takto přicházíte, něco potřebujete, ale vaše ticho ji brání v tom aby vám pomohla. Ona by to tolik chtěla, ale respektuje vaše chování. Je to její láska k vám jenž ji nutí aby zůstala v tomto postoji. Ona zná vaší potřebu, ale čeká aby to přišlo od vás. Dává pozor aby netýrala vaší svobodu. Miluje vás více než svou vlastní potřebu vzít vás do náruče a říct vám: «Já vím co potřebuješ, já to pro tebe obdržím; to já udělám. Počkej tady, maminka tě předejde.» Mé děti, vidíte, já vaše Nebeská Maminka, vám mohu pomoci jen když vy mne požádáte abych vám přišla na pomoc. Příliš vás miluji než abych vás předešla, to by znamenalo chybovat proti vaší vlastní svobodě. Žádejte, mé děti! Vy samy máte tuto svobodu. Vidíte, jestliže ode mne chcete obdržet milosti které vám pomohou se modlit, požádejte mne o ně. Jsem vaše Nebeská Maminka která vás úpěnlivě prosí, mé děti, abyste se modlily slovy plnými důvěry. Já jsem u vás. Já slyším vaší modlitbu. Čiňte ji s jistotou že jsem s vámi. Mluvte ke mně, mé děti. Jestliže máte nějakou potíž, řekněte mi to, já vám pomohu. Já nejsem jen nějaká socha nebo obraz, jsem živá; já žiji, mé děti. Jsem Maminka Ježíšova. Mé děti, které miluji, jděte, poslechněte vaší Maminku. Já, vaše Nebeská Matka, vás nabádám k modlitbě srdcem. Něžně vás miluji. Můj Syn vás nese ve svém Srdci. Buďte v sobě, s mým Synem. Miluji vás, mé drahé děti. Požehnej se, má milovaná dceruško mého Syna června 2001 Nebeská Maminka Dávejte zase vy. Má milovaná dcero, ty která píšeš, čiň vše v mém Ježíši, v milovaném Synu Otce. Vše, má dcero, je v něm. Mé děti, nesnažte se vše řídit samy. Vše je v Boží Vůli. V Boží Vůli není omylu! Proč, mé děti, nevykonáváte povinnosti dětí Božích? Když některé dítě zpozoruje, že je to těžké konat Vůli Boží, musí přijít ke mně. Já jsem Maminka Boží Vůle.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Nabídněte Mi vaše utrpení srdcem, jež sdílí mé utrpení dobrovolně a ne zatrpkle.

Nabídněte Mi vaše utrpení srdcem, jež sdílí mé utrpení dobrovolně a ne zatrpkle. Poselství, která náš Pán, Ježíš Kristus, dával 1. dne každého měsíce irské laické apoštolce Anně od 1. srpna 2007. Poselství byla ukončena k 1. srpnu 2012. Poselství Ježíše ze dne 1. října 2010 Moji drazí

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání.

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. 23 Jeffrey Chappel PENÍZE Kdy se dočkám finančního zajištění? Peníze nejsou žádná jistota.

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více, Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně!

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně! TVOŘIVÉ MYŠLENKY Žijte odvážně! Pardubice 2011 Postupy, které vás posunou dál Věnováno všem, kteří se nebojí žít. ÚVOD Žijeme ve společnosti, která si hraje na jistotu a zabezpečení. Uvěřili jsme, že neustálou

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ JAK SE MÁM MODLIT? Lidé často říkají: Neumím se modlit. A kladou si otázky: Jak se mám modlit? Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu Už tím se modlíte. Modlitba

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

kteří přijdou z venku,

kteří přijdou z venku, Táto prednáška sa konala kteří přijdou z venku, že musíš dávat na charitu. v období pandémie prasacej chrípky. Čo je toto všetko? Prečo? Ste chorí? Iba pracujúci personál musí nosiť masky, ale keď vidia

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více