Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Úplná adresa: Stříbro, Mánesova ulice 485 Právní forma: příspěvková organizace Telefon/fax: Web: IZO ředitelství: IČ: Ředitel školy: Mgr. Václav Peteřík Název a adresa zřizovatele: Město Stříbro, Masarykovo náměstí, Stříbro Poslední zařazení do sítě škol: č.j. 73/97 ze dne s účinností od Typ školy: úplná základní škola Seznam pracovišť dle zařazení do sítě škol: Hlavní budova, ředitelství Mánesova 485, Stříbro Základní škola Mánesova 485, Stříbro Jídelna základní školy Mánesova 485, Stříbro Školní družina ZŠ Mánesova 485, Stříbro Adresa Počet tříd Počet žáků Vzdělávací program školy: Základní škola, č.j. 6847/96-2 v. ž 9. ročníku Počet žáků srovnání se školním rokem 2004/2005 a 2005/ / / /2007 ZŠ 444 žáků/8 tříd 424 žáků/8 tříd 405 žáků/7 tříd ŠD 50 žáků/2 oddělení 59 žáků/2 oddělení 60 žáků/2 oddělení ŠJ 240 žáků/59 dosp. DČ - 69 strávníků 229žáků/ 55 dosp. DČ 52 strávníků 28 žáků/4 dosp. DČ 69 strávníků

2 Počet přepočtených pracovníků srovnání se školními roky 2004/2005, 2005/2006: 2004/ / /2007 ZŠ 23,7 23,3 23, ŠD,5,5,5 ŠJ hlavní č. vedlejší č. 5,3,5 5,8 5,7 Spádový obvod školy: - střed města, západní a jižní části města, okolní vesnice (viz tabulka): Obec Počet žáků Cebiv Benešovice Bor Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kšice Lhota u Stříbra Lomnička Malovice Holostřevy Okrouhlé Hradiště Otročín Ošelín Pytlov Slavice Strahov Vranov Záchlumí Sulislav Svinná Svojšín Sytno Těchlovice Telice celkem 4 2

3 Školská rada Složení školské rady: Mgr. Milan Černoch, předseda, zástupce rodičů p. Petr Šetek, člen, zástupce rodičů Mgr. Marcela Hlaváčová, členka, zástupce pedagogů Mgr. Miroslav Cvrk, člen, zástupce pedagogů Mgr. Petr Bursík, člen, zástupce zřizovatele od listopadu 2006 Mgr. Jitka Soukupová p. Jana Solová, členka, zástupkyně zřizovatele Informace o žácích školy Individuální integrace: 5 Počet žáků na začátku školního roku: 404 prům. 23,76 Počet žáků na konci školního roku: 399 prům. 23,47 Začátek školního roku:. stupeň 85 žáků prům. 20,55/ třída 2. stupeň 29 žáků prům. 27,38/třída Konec školního roku:. stupeň 80 žáků prům. 20,00/třída 2. stupeň 29 žáků prům. 27,38/třída Přijímací řízení a další zařazení absolventů: - počet dětí u zápisu: 4 - počet odkladů školní docházky: 5 - očekávaný počet žáků/tříd: 50/2 Zápis dětí do. třídy Absolventi školy a jejich další uplatnění: Počet celkem Gymnázium SŠ s matur. SOU U Jiné Počet žáků, kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku: 5 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia: 4 Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia: 4 Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZVŠ: 6 3

4 Materiálně technické zajištění školy: Stará budova, jejíž stavba byla započata už na konci 9.století, patří k největším a nejzajímavějším ve Stříbře. Jejím vlastníkem je město Stříbro, které se o ni pečlivě stará a každoročně investuje několik set tisíc Kč do oprav a rekonstrukcí. V budově jsou místěny všechny tři součásti právního subjektu, tj. základní škola, školní jídelna a školní družina. Celá budova je zcela obsazena a využita. V přízemí je umístěna školní kuchyně, šatny pro žáky, dvě oddělení školní družiny, jedna tělocvična a též zde sídlí v pronajaté místnosti stříbrská část Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. V prvním patře je umístěn sekretariát, školní jídelna s výdejnou obědů, sborovna.stupně, školní knihovna a kancelář školního psychologa, který u nás vykonává svou činnost v rámci projektu VIP Kariéra, financovaného z ESF. Ve 2.patře, v přístavbě se nachází školní dílna a počítačová učebna. V hlavní budově je druhá tělocvična, ve které byla v průběhu roku provedena generální údržba podlahy. Dále jsou na patře 2 odborné učebny, dostatečně vybavené moderními pomůckami a též kmenové třídy. Ve 3.patře jsou hlavně třídy, ale též 3 odborné učebny přírodopisu s dataprojektorem a elektronickým mikroskopem, ale také s živými vodními želvami a hadem. Další je učebna výtvarné výchovy, která má k dispozici nově zakoupenou pec na vypalování výtvorů z keramické hlíny. Třetí je učebna cizích jazyků, která byla během prázdnin nově rekonstruována, vybavena novými stoly a 20 novými počítači. Učitelé jsou vedeni a motivováni k tomu, aby se snažili využívat k výuce různých předmětů počítačové programy. I z tohoto důvodu už bylo pro ně zakoupeno 7 notebooků. V dalším nákupu chceme pokračovat a v plánu je zakoupení interaktivní tabule. Průběžně jsou nakupovány nové nebo repasované lavice a židličky pro žáky tak, abychom splňovali hygienické požadavky. Nadále zůstává problémem vybavenost učeben dalším drobným nábytkem, zejména na 2.stupni. Budova školy se nachází na vedlejší komunikaci, na které je celkem malý provoz aut a tak hluku zvenku není moc. Díky vybudování nového chodníku před školou zmizely též problémy s parkujícími auty. Do areálu školy patří též jedno asfaltové hřiště a jedno písčité s 50 m dráhou a doskočištěm pro skok daleký. V plánu na příští rok je oprava fasády z vnitřní strany budovy a též písčitohliněného dvora. 4

5 Údaje o pracovnících školy Přehled o pracovnících: Školní rok Počet všech pracovníků dle výkazu P -04 Počet přepočtených pracovníků dle výkazu P / , / , / ,73 Školní rok Počet pedagogických pracovníků dle výkazu P -04 Počet přepočtených pedagog. pracovníků dle výkazu P / ,3 2005/ ,8 2004/ ,8 Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: VŠ - PF VŠ jiné + DPS SpŠ SŠ jiné Komentář k přehledu o pracovnících školy: 5

6 Kolektiv všech pracovníků školy čítal celkem 43 zaměstnanců s průměrným věkem 44,75. Z tohoto počtu 30 působilo jako pedagogičtí pracovníci, 6 byli muži, zbytek ženy. Průměrný věk činil 43,27. Pro školní rok 2006/2007 byl pedagogický sbor doplněn na.stupni o 3 učitelky. Dvě jsou čerstvými absolventkami PF v Plzni, třetí je už zkušená s praxí 25 let ve škole. Druhý stupeň zůstal beze změn. Tady lze říci bohužel, protože opět zůstal nenaplněn očekávaný příchod aprobovaného učitele informatiky. Proto jsme i nadále využívali 2 externí odborníky. Celkově je tedy učitelský kolektiv stabilizovaný a věkově vhodně rozvrstvený. Výborně vyhovuje i po stránce aprobovanosti a díky tomu bylo jen málo hodin vyučováno učitelem bez potřebné kvalifikace. Jednalo se zejména o hodiny pracovních činností a výtvarné výchovy. Uplynulý školní rok nepřinesl větší problémy s absencí nebo odchody během školního roku. Výjimkou byl případ kolegyně, která dlouhodobě chyběla v důsledku operace a poté se rozhodla náš kolektiv opustit, a to ještě v průběhu školního roku. Díky pracovnímu nasazení jiných kolegů se podařilo tento problém řešit a vyřešit. V tomto letošním roce byla nově zřízena funkce asistenta pedagoga, kterého vyžadoval těžce tělesně postižený žák.třídy. Na toto místo nastoupila jedna naše zaměstnankyně, která do té doby pracovala jako uklízečka, ale během zaměstnání vystudovala střední pedagogickou školu. V průběhu roku došlo též ke změně na místě vedoucí školní jídelny. Zdá se, že na tomto postu nedošlo k oslabení. Jako celek je kolektiv všech pracovníků soudržný a konsolidovaný, je patrná velká snaha vzájemné spolupráce a též o zlepšování vlastních pracovních výkonů. Další vzdělávání učitelů, rozšiřování kvalifikace Většina členů pedagogického sboru pravidelně navštěvuje vzdělávací akce, pořádané zejména KCVJŠ Plzeň a nebo NIDV Praha, pobočka Plzeň. V průměru se každý pedagog za školní rok zúčastní 3 takových akcí. Cílem je prohloubení kvalifikace ve svém konkrétním oboru a též v oblasti psychologie a pedagogiky obecně. Velký zájem byl o vzdělávání a zlepšování znalostí cizího jazyka, zejména angličtiny. Pět kolegyň navštěvovalo kurz angličtiny, který pořádá KCVJŠ Plzeň a který probíhal na naší škole pod vedením lektorky, která je zaměstnankyní naší školy. Osm kolegyní jezdilo každý týden na kurz pořádaný v projektu Brána jazyků a MEJA. Během roku úspěšně dokončila kvalifikační studium výchovná poradkyně naší školy. Pokračovalo se též v prohlubování počítačové gramotnosti učitelů. V našem školícím středisku získalo osvědčení za další modul celkem 4 učitelů z naší školy, ale i ze škol jiných. 6

7 A tak ke konci školního roku mělo základní kurz Z splněno 87% našich pedagogů, částečně splněný kurz P 37% a kurz P celý pak 33% pedagogů. Je dobré, že 5 kolegyň z naší školy už druhým rokem navštěvovalo vzdělávací akce v programu Vývoj a realizace vzdělávání lektorů, metodických a řídících pracovníků v Plzeňském kraji. Slouží to nejen k jejich osobnímu rozvoji, ale prospívá celé škole a snad bude v budoucnu prospěšné i pedagogům jiných škol. Naši učitelé se pravidelně vzdělávají i o hlavních prázdninách. V těch letošních jedna kolegyně absolvovala 5 denní Letní jazykovou školu němčiny a jedna 6 denní kurz programu Začít spolu. Snaha učitelů naší školy o sebevzdělávání je opravdu veliká a je podporována, i když někdy přináší problémy při zastupování nepřítomných kolegů v hodinách. Výchovně vzdělávací činnost školy Všichni žáci byli ve školním roce 2006/207 vzděláváni podle programu Základní škola, čj. 6847/96-2. Celkový počet vyučovacích hodin týdně: 503.stupeň: celkem hodin týdně: 222 z toho povinné předměty: 25 - nepovinné předměty: 7 2.stupeň: celkem hodin týdně: 28 z toho povinné předměty: nepovinné předměty: 5 Přehled volitelných předmětů: Seminář z fyziky a matematiky: 6. ročník, celá třída hodina týdně Seminář ze společenskovědních předmětů: 7. ročník, celá třída hodina týdně 9. ročník, třetina žáků z ročníku hodina týdně Informatika: 8. ročník, skupina vždy 2 hodiny týdně, 2 skupiny 2 hodiny x za 4 dní 9. ročník 3 skupiny v ročníku po hodině týdně 7

8 Cvičení z českého jazyka: 8. ročník, 2 skupiny žáků v ročníku v. pololetí po 2 hodinách x za 4 dní Cvičení z matematiky: 8. ročník, 2 skupiny žáků v ročníku ve 2. pololetí po 2 hodinách x za 4 dní Technické kreslení: 9.ročník, celá třída hodina týdně Ekologie: 9. ročník, celá třída hodina týdně Technické práce: 9. ročník, třetina ročníku hodina týdně Domácnost: 9.ročník, třetina ročníku hodina týdně Přehled nepovinných předmětů:. stupeň: Dyslektické čtení: celkem 5 skupin po 3-4 žácích po. vyučovací hodině Pohybové hry: vybraní žáci a žákyně z 5. tříd, hodina týdně Konverzace v německém jazyce: všichni žáci 3. tříd, kteří se učí Nj 2. stupeň: Seminář z biologie: vybraní žáci ze 6. a 7. ročníků, 2 hodiny týdně Informatika: vybraní žáci ze 7. ročníků, hodina týdně Seminář z biologie a chemie: vybraní žáci z 8. a 9. ročníků, 2 hodiny týdně Zájmová tělesná výchova: vybrané žákyně ze tříd 2. stupně, hodina týdně Přehled zájmových útvarů: Hra na klavír: 6 žáků z. a 2. ročníku Kroužek anglického jazyka: 2 žáků ze 3., 4., 5. ročníku Sborový zpěv: 6 žáků z. a 2. stupně English Club: 2 žáků z 8. a 9. ročníku 8

9 Výsledky výchovy a vzdělávání:.pololetí 2.pololetí Počet klasifikovaných žáků: Počet žáků s vyznamenáním: Počet žáků s hodnocením prospěl : Počet žáků s hodnocením neprospěl : Průměrný prospěch:,98,988 Počet opravných zkoušek: 8 Snížení známky z chování 2. stupeň stupeň 0 Napomenutí třídního učitele: Důtka třídního učitele: Důtka ředitele školy: 3 Pochvala třídního učitele: 86 8 Pochvala ředitele školy: 3 36 Počet zameškaných hodin: - omluvených neomluvených 26 6 Učební výsledky považuji za relativně dobré. Většina žáků má zájem na dobrých známkách a snaží se. Oproti loňsku ubylo opravných zkoušek. Z celkového počtu 8 bylo 0 úspěšně vykonaných, 8 neúspěšně a nebo se žák ke zkoušce nedostavil. Patrný je velký počet kázeňských opatření, která však mnohdy nemají očekávaný efekt. Chybí zde větší podpora ze strany rodičů i možnost jiných postihů. I nadále zůstává negativním jevem velký počet zameškaných hodin. Bude znovu apelováno na rodiče při shromáždění v listopadu. Naopak potěšitelný jev je snížení počtu neomluvených hodin. Zde se projevuje významná pomoc a dobrá spolupráce se sociálním odborem MěÚ Stříbro i s Policií ČR. Dlouhodobě se snažíme o kladnou motivaci a velký počet pochval třídního učitele i ředitele školy o tom vypovídá. 9

10 Získávání financí z projektů a sponzorských darů: Název, téma projektu: získaná částka: získáno od koho: Projekt mimoškolních aktivit ,- Kč MěÚ Stříbro Zdravá Máneska projekt v rámci ,- Kč KÚ Plzeňského kraje prevence patologických jevů Vybavení jazykové učebny 0.000,- USD Alcoa Fujicura Czech S novou technologií k lepšímu 5.670,- EUR Socrates vzdělávání (pokračování z roku 2005/06) Stříbro a Neustadt, učitelé a žáci 4.500,- Kč Česko-německý fond (pokračování z roku 2005/06) budoucnosti Žáci ze Stříbra a Neustadtu se poznávají ,- Kč Občanské sdružení Český západ Překlad knihy Jednou německy, jednou 0.000,- Kč MěÚ Stříbro česky Mezinárodní seminář učitelů ,- Kč Česko-německý fond budoucnosti Finanční dar.000,- Kč Jednota Tachov Finanční dar 2.000,- Kč Jednota Tachov Finanční dar 2.000,- Kč Jednota Tachov Organizování soutěží a dalších akcí pro žáky i dospělé Během celého školního roku organizovali učitelé velké množství školních soutěží a poté připravovali nejlepší žáky pro účast v okresních kolech. Řada okresních soutěží nebo okrskových byla pořádána učitelem naší školy. Také některé akce pro učitele tachovského okresu a nebo veřejnost byla pořádána některým pedagogem z naší školy. Přehled pořádaných akci: - celoroční Soutěž o nejlepšího žáka školy ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485 a školskou radou - kurz anglického jazyka pro veřejnost - setkání učitelů anglického jazyka okresu Tachov - biologická olympiáda kategorie C,D 0

11 - atletická soutěž pro žáky. stupně škol okresu Tachov - spolupořádání výtvarné soutěže Stříbrská lampa, letos s mezinárodní účastí, celkově 4 zúčastněných škol, poté slavnostní předání cen a vernisáž na městské radnici - Solasido, pěvecká soutěž pro žáky naší školy - okrsková kola pro 2 kategorie fotbalové soutěže Mcdonald Cup - okrskové kolo fotbalové soutěže Coca Cola Cup - pořádání sportovního setkání učitelů okresu Tachov ve stříbrské kuželně Účast v soutěžích: Naši žáci se zúčastnili téměř všech předmětových, uměleckých i sportovních soutěží, které byly vyhlášeny a uskutečněny pro okres Tachov. Vedli jsme si v nich tak dobře, že jsme v hodnocení předmětových a uměleckých soutěží ze všech základních škol okresu Tachov nejlepší, což dokládá tabulka v příloze. Nezůstalo však jen u úspěchů v okrese, ale naši žáci byli vidět i na vyšší úrovni. Naše družstvo se opět zúčastnilo mezinárodní ekologické soutěže Globe ve Šluknově, kde sice nezopakovalo loňský skvělý úspěch, ale i tak je umístění v. polovině pěkné. Žákyně Lucie Dvorská reprezentovala na celostátní soutěži Mladý zahrádkář konané v Kroměříži a velmi cenné je 2. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, které v Plzni získala Anna Podgorná. Přehled účastí a umístění: / Účast v okresní soutěži bez umístění na.-3. místě: - Dějepisná olympiáda - Olympiáda z českého jazyka - Zeměpisná olympiáda - Matematická olympiáda - Matematický klokan - Pythagoriáda - Fyzikální olympiáda - Čtenářská soutěž - Vybíjená smíšených družstev - McDonald Cup - Přespolní běh - Dopravní soutěž - Florbal dívky

12 2/ Umístění v soutěži pořádané pro žáky stříbrských škol: O nejlepšího stříbrského zpěváčka :. místo - V. Valušová - M. Patočka 2. místo - J. Šedivý - J. Malá 3. místo - J. Růžička - V. Matulková Namaluj si zvířátko : ocenění: A. Schröderová K. Benešová Z. Mašková E. Kovácsová D. Míšek 3/ Umístění v okresních soutěžích: 3. místa: Biologická olympiáda N. Lukšíková Atletická soutěž žáků. stupně L. Kepková - S. Holečková Stříbrská lampa Jiří Míkovec (Jan Středa čestné uznání) Halová kopaná T. Kudlík, S. Zajíček, J. Pašek, M. Leško, D. Foitík, D. Černoch, T. Heptík, M. Štrejn Konverzační soutěž z Nj - N. Lukšíková 2. místa: Biologická olympiáda J. Špaček - M. Kreysa Atletická soutěž žáků. stupně M. Krabec - Š. Lukšová Florbal hoši - O.Takáč, J. Špaček, S. Ranš, D. Leško, J. Kos, A. Jiřík, O. Daněk, T. Palka, J. Kříž, J. Fiala, L. Adam Recitační soutěž J. Fikrlová Motýlí svět M. Boudková (R. Havel čestné uznání) Pohár rozhlasu L. Jochacyová, A. Šetková, K. Janská, M. Trávníčková, N. Rapavá, T. Budková, E. Soukupová, V. Suková, V. Svobodová, P. Loukotová 2

13 . místa: Konverzační soutěž v Aj A. Podgorná E. Krejzová Biologická olympiáda L. Dvorská Mladý záchranář D. Nová, J. Kalistová M. Strankmüllerová, B. Tuková Atletická soutěž žáků. stupně Z. Strankmüllerová, T. Slabá, L. Jarolímová Vybíjená dívek V. Matulková, M. Strankmüllerová, M. Trávníčková, J. Fikrlová, L. Jarolímová, N. Marcelová, Š. Vrátníková, S. Holečková, L. Phamová, M. Schickerová, T. Ficzuová, B. Tuková Mladý zahrádkář L. Dvorská - J. Fikrlová Motýlí svět D. Nová Matematická olympiáda V. Matulková 4/ Účast v krajském kole: Konverzace v anglickém jazyce 2. místo A. Podgorná Pohár rozhlasu 4. místo družstvo starších dívek Coca Cola Cup účast starší žáci Recitační soutěř účast J. Fikrlová Všichni vyjmenovaní žáci byli oceněni v rámci vyhlášení školní soutěže O nejlepšího žáka dne Spolupráce s rodičovskou veřejností: I během tohoto školního roku pokračovala snaha o co nejlepší spolupráci s rodiči žáků školy. V listopadu proběhlo už tradiční plenární shromáždění v jídelně školy, které bylo současně schůzí Občanského sdružení rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485. Začátkem ledna jsme připravili pro rodiče informační odpoledne, stejně tak na začátku června. V dubnu proběhly ve třídách tradiční schůzky. Na Den dětí.6. jsme pro rodiče a další zájemce připravili Den otevřených dveří, kterého využilo mnoho rodičů navzdory tomu, že se jednalo o pracovní den a dopoledne. Řada rodičů se zúčastnila vernisáže výstavy výtvarných prací a také soutěže Solasido. 3

14 Prezentace na veřejnosti, spolupráce s veřejností: Základním kamenem pro prezentaci směrem k veřejnosti se stala webová stránka školy, která obsahuje všechny základní informace, dokumenty školy, ale také aktuální informace o některých akcích. Pravidelně jsme posílali příspěvky do Zpravodaje Stříbra a také do regionálních novin, zejména do Tachovského deníku. Ke zviditelnění školy přispěl významně školní pěvecký sbor, který vystoupil při předvánočním koncertě v kině, na přehlídce souborů v Schönsee při čtení z knihy Zlatá stezka ve Vohenstraussu a též při slavnostním podepsání dokladu o spolupráci partnerských škol na radnici ve Stříbře. Též všechny uvedené akce, které jsme pořádali pro žáky, učitele i veřejnost slouží k dobré prezentaci školy. V neposlední řadě se škola prezentovala neustálou každodenní dobrou prací. Mezinárodní kontakty a spolupráce: V této oblasti má naše škola hlubokou a bohatou tradici, ve které se navazuje na prvotní kontakty, které byly započaty v roce 99 spoluprací s Barbaraschule v Ambergu. Od té doby se žáci i učitelé naší školy zúčastnili spousty setkání s vrstevníky i kolegy z jiných škol, zejména německých. Ve školním roce 2006/2007 proběhla 2 setkání žáků našich a ze školy v Neustadtu a.d. WN, x se setkali ve Stříbře učitelé obou škol. Tato spolupráce měla slavnostní vyvrcholení v květnu, kdy byl na stříbrské radnici podepsán doklad o spolupráci obou škol a též školy z Altenstadtu a.d. WN za účasti starostů všech tří obcí. Žáci z Altenstadtu se zúčastnili výtvarné soutěže Stříbrská lampa. Již druhým rokem byla naše škola zapojena do mezinárodního projektu Socrates. Ve dnech se tři kolegyně z naší školy zúčastnily setkání ve finském městě Järvenpää. V rámci této akce prezentovaly přínos naší školy do tématu projektu S novou technologiií k lepšímu vzdělávání, ale také naší školu a město Stříbro. Bylo zde též domluveno, že další setkání se bude odehrávat u nás a tak jsme měli tu čest přivítat ve dnech učitelů z partnerských škol z Holandska, Německa, Španělska, Finska a Polska. Do přípravy a průběhu akce se zapojili téměř všichni pracovníci školy a spousta žáků. Díky nim proběhla akce na velmi vysoké úrovni. Ve dnech proběhl v Železné Rudě seminář českých, německých, polských a lucemburských pedagogů, které už dlouhá léta spojuje bývalá Zlatá cesta. Během 3 denního jednání byla diskutována témata další spolupráce, problémy s úbytkem zájmu o výuku němčiny v ČR, byla navštívena Zemská výstava o 400letém spolužití Čechů a Němců ve Zwieselu a též proběhlo ustavující shromáždění Občanského sdružení učitelů podél Zlaté stezky. Do oblasti mezinárodní spolupráce lze zahrnout snad i opětovný příspěvek 7.000,- Kč v rámci Adopce na dálku pro dívku z Ugandy. 4

15 Školní vzdělávací program: Na provozní poradě v březnu 2007 byla představena dokončená podoba ŠVP pro naší školu. Díky aktivitě všech pedagogů se tento dokument podařilo včas dokončit a byl tedy předložen k posouzení školské radě. Učební plán pro školní rok 2007/2008 byl v. a 6. ročníku postaven v souladu s tímto ŠVP. Akce pro žáky, prevence škodlivých jevů, využití volného času: Naší snahou je mít možnost působit na žáky nejen v době školního vyučování. Při organizování různých mimoškolních aktivit dojde jednak ke zdravému využití volného času dětí a také je možné mírně formální cestou působit na formování postojů žáků. Také si uvědomujeme, že mládeži hrozí spousta nebezpečí v podobě užívání drog i dalších negativních jevů. Považujeme za nutné komplexní působení, od co možná nejranějšího věku a co nejširším počtem pracovníků školy. Způsoby, metody a formy jsou rozpracovány v Minimálním preventivním programu. Ten rozpracovává školní metodik prevence ve spolupráci s pověřeným pedagogem pro. stupeň a také ve spolupráci se školním psychologem, který na naší škole působí. Po doplnění o akcie pořádané dalšími učiteli vznikne program, který obsahuje celou řadu různých akcí pro většinu žáků školy. Snažíme se též o pomoc při financování. Daří se získávat finance od KÚ PK od Města Stříbra, částečně pomáhá také Sdružení rodičů při naší škole. Důležitou součástí preventivního působení na žáky 2.stupně jsou setkání s pracovníky o.s. KOTEC. Za celý školní rok jich bylo celkem 6 vždy po 2 vyučovacích hodinách. Zpráva o průběhu viz příloha. Pro žáky, ale i pro rodiče, bylo uspořádáno celkem výjezdových akcí se zaměřením zejména na sport (lyžování) a turistiku pěší či na kole a nebo akcí s přírodovědným a ekologickým zaměřením. Během roku bylo přichystáno pro žáky 8 kulturních pořadů, některé se odehrály ve škole, některé mimo školu (kino, divadlo Alfa). Proběhly také 3 besedy se zajímavými lidmi (např. evangelickým farářem, fotbalisty Viktorie Plzeň). V rámci vzdělávacích exkurzí navštívili žáci místa blízká (např. KERMI) i vzdálená (Židovské muzeum v Praze). Několik akcí proběhlo přímo ve škole, např. v období před Vánocemi nebo před Velikonocemi. 5

16 Spolupráce s jinými institucemi V prvé řadě se snažíme dobře spolupracovat se zřizovatelem, městem Stříbro. Myslím, že tato spolupráce je dlouhodobě bezproblémová. Město nastavilo reálná a rozumná pravidla, která fungují a nesvazují ani jednu stranu. Je zřejmé, že si město váží škol a práce jejich zaměstnanců a snaží všemožně pomáhat prostřednictvím svých zaměstnanců. Máme štěstí na to, že Školská rada naší školy je složena z lidí, kteří se snaží pro školu udělat něco dobrého. Výborná je spolupráce se sociálním odborem MěÚ, jehož pracovnice jsou vždy ochotny pomoci radou i konkrétním zásahem v problémové rodině. Velmi dobrá byla spolupráce s DDM Stříbro, ať už při organizování výtvarné soutěže či jiných aktivit. Díky umístění PPP v budově naší školy je možné využívat její pomoci ještě ve větší míře než dříve. Bez problémů jsou naše vztahy s MKS Stříbro, které nám také několikrát vyšlo vstříc, s Policií ČR, s Městským muzeem Stříbro, s Baníkem Stříbro, se spádovými školami ve Svojšíně a Záchlumí i se ZŠ v Revoluční ulici, se kterou měli žáci našich 9. tříd společný projekt Žáci učí žáky. Pravidelně navštěvují naši žáci Dům s pečovatelskou službou v době před Vánocemi a seniorům předávají vánoční přání a drobné dárky. Závěr Školní rok 206/2007 považuji za dobrý a úspěšný. Vyhnuly se nám větší problémy v personální oblasti, podařilo se dotáhnout do konce tvorbu ŠVP díky důslednosti koordinátora a kolektivnímu duchu pedagogů. Dobrý pocit jsme měli též z inspekční návštěvy ČŠI, která velmi dobře hodnotila naší práci, viz příloha. Doufám, že v podobném duchu bude možné psát i další hodnocení v příštích letech. Ve Stříbře, dne Mgr. Václav Peteřík ředitel školy Přílohy ) Inspekční zpráva ČŠI 2) Statistika o účasti a výsledcích v okresních soutěžích 3) Zpráva o působení o.s.kotec v rámci Preventivního programu 6

17 Účast ZŠ a SŠ v OK předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2006/ oblast Tachov Škola NJ AJ OČJ DO CHO ZO F0 Ar BIO C BIO D MO 5;9 MO 6;7;8 Pyth 6;7 SOČ Celke m: Bezdružice 2 2 Bor 2 4 Černošín 0 Kladruby 0 Planá.nám Planá.Valy Přimda St.Sedliště Stráž Stříbro.Má Stříbro.Gag TCKostelní TCHornická TCZárečná SŠ: Gymn. TC Gymnazium Stříbro SOŠ Stříbro SPŠ Světce Celkem: I. mís. II. mís. III. mís. 7

18 Přehled o organizaci soutěží a přehlídek - oblast Tachov - školní rok 2006/2007 OK a soutěže : poč.kateg. ŠK účast do 5 let nad 5 let OK účast do 5 let nad 5 let Předmětové soutěže Recitace Sportovní hry žáků ZvŠ ZUŠ dechy smyčce Matematický klokan C e l k e m : V Tachově zpracoval: J.Kožnar, DDM Tachov 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 0 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 0 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Úplná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680)

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680) - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Benešovice (2534) Bezdružice (3697) Bezemín (17370) Blahousty (34398) Brod u Stříbra (12661) Břetislav (67920) Butov (185370) Cebiv (17388)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Úplná adresa: 349 0 Stříbro, Mánesova ulice 485 Právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více