Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Úplná adresa: Stříbro, Mánesova ulice 485 Právní forma: příspěvková organizace Telefon/fax: Web: IZO ředitelství: IČ: Ředitel školy: Mgr. Václav Peteřík Název a adresa zřizovatele: Město Stříbro, Masarykovo náměstí, Stříbro Poslední zařazení do sítě škol: č.j. 73/97 ze dne s účinností od Typ školy: úplná základní škola Seznam pracovišť dle zařazení do sítě škol: Hlavní budova, ředitelství Mánesova 485, Stříbro Základní škola Mánesova 485, Stříbro Jídelna základní školy Mánesova 485, Stříbro Školní družina ZŠ Mánesova 485, Stříbro Adresa Počet tříd Počet žáků Vzdělávací program školy: Základní škola, č.j. 6847/96-2 v. ž 9. ročníku Počet žáků srovnání se školním rokem 2004/2005 a 2005/ / / /2007 ZŠ 444 žáků/8 tříd 424 žáků/8 tříd 405 žáků/7 tříd ŠD 50 žáků/2 oddělení 59 žáků/2 oddělení 60 žáků/2 oddělení ŠJ 240 žáků/59 dosp. DČ - 69 strávníků 229žáků/ 55 dosp. DČ 52 strávníků 28 žáků/4 dosp. DČ 69 strávníků

2 Počet přepočtených pracovníků srovnání se školními roky 2004/2005, 2005/2006: 2004/ / /2007 ZŠ 23,7 23,3 23, ŠD,5,5,5 ŠJ hlavní č. vedlejší č. 5,3,5 5,8 5,7 Spádový obvod školy: - střed města, západní a jižní části města, okolní vesnice (viz tabulka): Obec Počet žáků Cebiv Benešovice Bor Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kšice Lhota u Stříbra Lomnička Malovice Holostřevy Okrouhlé Hradiště Otročín Ošelín Pytlov Slavice Strahov Vranov Záchlumí Sulislav Svinná Svojšín Sytno Těchlovice Telice celkem 4 2

3 Školská rada Složení školské rady: Mgr. Milan Černoch, předseda, zástupce rodičů p. Petr Šetek, člen, zástupce rodičů Mgr. Marcela Hlaváčová, členka, zástupce pedagogů Mgr. Miroslav Cvrk, člen, zástupce pedagogů Mgr. Petr Bursík, člen, zástupce zřizovatele od listopadu 2006 Mgr. Jitka Soukupová p. Jana Solová, členka, zástupkyně zřizovatele Informace o žácích školy Individuální integrace: 5 Počet žáků na začátku školního roku: 404 prům. 23,76 Počet žáků na konci školního roku: 399 prům. 23,47 Začátek školního roku:. stupeň 85 žáků prům. 20,55/ třída 2. stupeň 29 žáků prům. 27,38/třída Konec školního roku:. stupeň 80 žáků prům. 20,00/třída 2. stupeň 29 žáků prům. 27,38/třída Přijímací řízení a další zařazení absolventů: - počet dětí u zápisu: 4 - počet odkladů školní docházky: 5 - očekávaný počet žáků/tříd: 50/2 Zápis dětí do. třídy Absolventi školy a jejich další uplatnění: Počet celkem Gymnázium SŠ s matur. SOU U Jiné Počet žáků, kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku: 5 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia: 4 Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia: 4 Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZVŠ: 6 3

4 Materiálně technické zajištění školy: Stará budova, jejíž stavba byla započata už na konci 9.století, patří k největším a nejzajímavějším ve Stříbře. Jejím vlastníkem je město Stříbro, které se o ni pečlivě stará a každoročně investuje několik set tisíc Kč do oprav a rekonstrukcí. V budově jsou místěny všechny tři součásti právního subjektu, tj. základní škola, školní jídelna a školní družina. Celá budova je zcela obsazena a využita. V přízemí je umístěna školní kuchyně, šatny pro žáky, dvě oddělení školní družiny, jedna tělocvična a též zde sídlí v pronajaté místnosti stříbrská část Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. V prvním patře je umístěn sekretariát, školní jídelna s výdejnou obědů, sborovna.stupně, školní knihovna a kancelář školního psychologa, který u nás vykonává svou činnost v rámci projektu VIP Kariéra, financovaného z ESF. Ve 2.patře, v přístavbě se nachází školní dílna a počítačová učebna. V hlavní budově je druhá tělocvična, ve které byla v průběhu roku provedena generální údržba podlahy. Dále jsou na patře 2 odborné učebny, dostatečně vybavené moderními pomůckami a též kmenové třídy. Ve 3.patře jsou hlavně třídy, ale též 3 odborné učebny přírodopisu s dataprojektorem a elektronickým mikroskopem, ale také s živými vodními želvami a hadem. Další je učebna výtvarné výchovy, která má k dispozici nově zakoupenou pec na vypalování výtvorů z keramické hlíny. Třetí je učebna cizích jazyků, která byla během prázdnin nově rekonstruována, vybavena novými stoly a 20 novými počítači. Učitelé jsou vedeni a motivováni k tomu, aby se snažili využívat k výuce různých předmětů počítačové programy. I z tohoto důvodu už bylo pro ně zakoupeno 7 notebooků. V dalším nákupu chceme pokračovat a v plánu je zakoupení interaktivní tabule. Průběžně jsou nakupovány nové nebo repasované lavice a židličky pro žáky tak, abychom splňovali hygienické požadavky. Nadále zůstává problémem vybavenost učeben dalším drobným nábytkem, zejména na 2.stupni. Budova školy se nachází na vedlejší komunikaci, na které je celkem malý provoz aut a tak hluku zvenku není moc. Díky vybudování nového chodníku před školou zmizely též problémy s parkujícími auty. Do areálu školy patří též jedno asfaltové hřiště a jedno písčité s 50 m dráhou a doskočištěm pro skok daleký. V plánu na příští rok je oprava fasády z vnitřní strany budovy a též písčitohliněného dvora. 4

5 Údaje o pracovnících školy Přehled o pracovnících: Školní rok Počet všech pracovníků dle výkazu P -04 Počet přepočtených pracovníků dle výkazu P / , / , / ,73 Školní rok Počet pedagogických pracovníků dle výkazu P -04 Počet přepočtených pedagog. pracovníků dle výkazu P / ,3 2005/ ,8 2004/ ,8 Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: VŠ - PF VŠ jiné + DPS SpŠ SŠ jiné Komentář k přehledu o pracovnících školy: 5

6 Kolektiv všech pracovníků školy čítal celkem 43 zaměstnanců s průměrným věkem 44,75. Z tohoto počtu 30 působilo jako pedagogičtí pracovníci, 6 byli muži, zbytek ženy. Průměrný věk činil 43,27. Pro školní rok 2006/2007 byl pedagogický sbor doplněn na.stupni o 3 učitelky. Dvě jsou čerstvými absolventkami PF v Plzni, třetí je už zkušená s praxí 25 let ve škole. Druhý stupeň zůstal beze změn. Tady lze říci bohužel, protože opět zůstal nenaplněn očekávaný příchod aprobovaného učitele informatiky. Proto jsme i nadále využívali 2 externí odborníky. Celkově je tedy učitelský kolektiv stabilizovaný a věkově vhodně rozvrstvený. Výborně vyhovuje i po stránce aprobovanosti a díky tomu bylo jen málo hodin vyučováno učitelem bez potřebné kvalifikace. Jednalo se zejména o hodiny pracovních činností a výtvarné výchovy. Uplynulý školní rok nepřinesl větší problémy s absencí nebo odchody během školního roku. Výjimkou byl případ kolegyně, která dlouhodobě chyběla v důsledku operace a poté se rozhodla náš kolektiv opustit, a to ještě v průběhu školního roku. Díky pracovnímu nasazení jiných kolegů se podařilo tento problém řešit a vyřešit. V tomto letošním roce byla nově zřízena funkce asistenta pedagoga, kterého vyžadoval těžce tělesně postižený žák.třídy. Na toto místo nastoupila jedna naše zaměstnankyně, která do té doby pracovala jako uklízečka, ale během zaměstnání vystudovala střední pedagogickou školu. V průběhu roku došlo též ke změně na místě vedoucí školní jídelny. Zdá se, že na tomto postu nedošlo k oslabení. Jako celek je kolektiv všech pracovníků soudržný a konsolidovaný, je patrná velká snaha vzájemné spolupráce a též o zlepšování vlastních pracovních výkonů. Další vzdělávání učitelů, rozšiřování kvalifikace Většina členů pedagogického sboru pravidelně navštěvuje vzdělávací akce, pořádané zejména KCVJŠ Plzeň a nebo NIDV Praha, pobočka Plzeň. V průměru se každý pedagog za školní rok zúčastní 3 takových akcí. Cílem je prohloubení kvalifikace ve svém konkrétním oboru a též v oblasti psychologie a pedagogiky obecně. Velký zájem byl o vzdělávání a zlepšování znalostí cizího jazyka, zejména angličtiny. Pět kolegyň navštěvovalo kurz angličtiny, který pořádá KCVJŠ Plzeň a který probíhal na naší škole pod vedením lektorky, která je zaměstnankyní naší školy. Osm kolegyní jezdilo každý týden na kurz pořádaný v projektu Brána jazyků a MEJA. Během roku úspěšně dokončila kvalifikační studium výchovná poradkyně naší školy. Pokračovalo se též v prohlubování počítačové gramotnosti učitelů. V našem školícím středisku získalo osvědčení za další modul celkem 4 učitelů z naší školy, ale i ze škol jiných. 6

7 A tak ke konci školního roku mělo základní kurz Z splněno 87% našich pedagogů, částečně splněný kurz P 37% a kurz P celý pak 33% pedagogů. Je dobré, že 5 kolegyň z naší školy už druhým rokem navštěvovalo vzdělávací akce v programu Vývoj a realizace vzdělávání lektorů, metodických a řídících pracovníků v Plzeňském kraji. Slouží to nejen k jejich osobnímu rozvoji, ale prospívá celé škole a snad bude v budoucnu prospěšné i pedagogům jiných škol. Naši učitelé se pravidelně vzdělávají i o hlavních prázdninách. V těch letošních jedna kolegyně absolvovala 5 denní Letní jazykovou školu němčiny a jedna 6 denní kurz programu Začít spolu. Snaha učitelů naší školy o sebevzdělávání je opravdu veliká a je podporována, i když někdy přináší problémy při zastupování nepřítomných kolegů v hodinách. Výchovně vzdělávací činnost školy Všichni žáci byli ve školním roce 2006/207 vzděláváni podle programu Základní škola, čj. 6847/96-2. Celkový počet vyučovacích hodin týdně: 503.stupeň: celkem hodin týdně: 222 z toho povinné předměty: 25 - nepovinné předměty: 7 2.stupeň: celkem hodin týdně: 28 z toho povinné předměty: nepovinné předměty: 5 Přehled volitelných předmětů: Seminář z fyziky a matematiky: 6. ročník, celá třída hodina týdně Seminář ze společenskovědních předmětů: 7. ročník, celá třída hodina týdně 9. ročník, třetina žáků z ročníku hodina týdně Informatika: 8. ročník, skupina vždy 2 hodiny týdně, 2 skupiny 2 hodiny x za 4 dní 9. ročník 3 skupiny v ročníku po hodině týdně 7

8 Cvičení z českého jazyka: 8. ročník, 2 skupiny žáků v ročníku v. pololetí po 2 hodinách x za 4 dní Cvičení z matematiky: 8. ročník, 2 skupiny žáků v ročníku ve 2. pololetí po 2 hodinách x za 4 dní Technické kreslení: 9.ročník, celá třída hodina týdně Ekologie: 9. ročník, celá třída hodina týdně Technické práce: 9. ročník, třetina ročníku hodina týdně Domácnost: 9.ročník, třetina ročníku hodina týdně Přehled nepovinných předmětů:. stupeň: Dyslektické čtení: celkem 5 skupin po 3-4 žácích po. vyučovací hodině Pohybové hry: vybraní žáci a žákyně z 5. tříd, hodina týdně Konverzace v německém jazyce: všichni žáci 3. tříd, kteří se učí Nj 2. stupeň: Seminář z biologie: vybraní žáci ze 6. a 7. ročníků, 2 hodiny týdně Informatika: vybraní žáci ze 7. ročníků, hodina týdně Seminář z biologie a chemie: vybraní žáci z 8. a 9. ročníků, 2 hodiny týdně Zájmová tělesná výchova: vybrané žákyně ze tříd 2. stupně, hodina týdně Přehled zájmových útvarů: Hra na klavír: 6 žáků z. a 2. ročníku Kroužek anglického jazyka: 2 žáků ze 3., 4., 5. ročníku Sborový zpěv: 6 žáků z. a 2. stupně English Club: 2 žáků z 8. a 9. ročníku 8

9 Výsledky výchovy a vzdělávání:.pololetí 2.pololetí Počet klasifikovaných žáků: Počet žáků s vyznamenáním: Počet žáků s hodnocením prospěl : Počet žáků s hodnocením neprospěl : Průměrný prospěch:,98,988 Počet opravných zkoušek: 8 Snížení známky z chování 2. stupeň stupeň 0 Napomenutí třídního učitele: Důtka třídního učitele: Důtka ředitele školy: 3 Pochvala třídního učitele: 86 8 Pochvala ředitele školy: 3 36 Počet zameškaných hodin: - omluvených neomluvených 26 6 Učební výsledky považuji za relativně dobré. Většina žáků má zájem na dobrých známkách a snaží se. Oproti loňsku ubylo opravných zkoušek. Z celkového počtu 8 bylo 0 úspěšně vykonaných, 8 neúspěšně a nebo se žák ke zkoušce nedostavil. Patrný je velký počet kázeňských opatření, která však mnohdy nemají očekávaný efekt. Chybí zde větší podpora ze strany rodičů i možnost jiných postihů. I nadále zůstává negativním jevem velký počet zameškaných hodin. Bude znovu apelováno na rodiče při shromáždění v listopadu. Naopak potěšitelný jev je snížení počtu neomluvených hodin. Zde se projevuje významná pomoc a dobrá spolupráce se sociálním odborem MěÚ Stříbro i s Policií ČR. Dlouhodobě se snažíme o kladnou motivaci a velký počet pochval třídního učitele i ředitele školy o tom vypovídá. 9

10 Získávání financí z projektů a sponzorských darů: Název, téma projektu: získaná částka: získáno od koho: Projekt mimoškolních aktivit ,- Kč MěÚ Stříbro Zdravá Máneska projekt v rámci ,- Kč KÚ Plzeňského kraje prevence patologických jevů Vybavení jazykové učebny 0.000,- USD Alcoa Fujicura Czech S novou technologií k lepšímu 5.670,- EUR Socrates vzdělávání (pokračování z roku 2005/06) Stříbro a Neustadt, učitelé a žáci 4.500,- Kč Česko-německý fond (pokračování z roku 2005/06) budoucnosti Žáci ze Stříbra a Neustadtu se poznávají ,- Kč Občanské sdružení Český západ Překlad knihy Jednou německy, jednou 0.000,- Kč MěÚ Stříbro česky Mezinárodní seminář učitelů ,- Kč Česko-německý fond budoucnosti Finanční dar.000,- Kč Jednota Tachov Finanční dar 2.000,- Kč Jednota Tachov Finanční dar 2.000,- Kč Jednota Tachov Organizování soutěží a dalších akcí pro žáky i dospělé Během celého školního roku organizovali učitelé velké množství školních soutěží a poté připravovali nejlepší žáky pro účast v okresních kolech. Řada okresních soutěží nebo okrskových byla pořádána učitelem naší školy. Také některé akce pro učitele tachovského okresu a nebo veřejnost byla pořádána některým pedagogem z naší školy. Přehled pořádaných akci: - celoroční Soutěž o nejlepšího žáka školy ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485 a školskou radou - kurz anglického jazyka pro veřejnost - setkání učitelů anglického jazyka okresu Tachov - biologická olympiáda kategorie C,D 0

11 - atletická soutěž pro žáky. stupně škol okresu Tachov - spolupořádání výtvarné soutěže Stříbrská lampa, letos s mezinárodní účastí, celkově 4 zúčastněných škol, poté slavnostní předání cen a vernisáž na městské radnici - Solasido, pěvecká soutěž pro žáky naší školy - okrsková kola pro 2 kategorie fotbalové soutěže Mcdonald Cup - okrskové kolo fotbalové soutěže Coca Cola Cup - pořádání sportovního setkání učitelů okresu Tachov ve stříbrské kuželně Účast v soutěžích: Naši žáci se zúčastnili téměř všech předmětových, uměleckých i sportovních soutěží, které byly vyhlášeny a uskutečněny pro okres Tachov. Vedli jsme si v nich tak dobře, že jsme v hodnocení předmětových a uměleckých soutěží ze všech základních škol okresu Tachov nejlepší, což dokládá tabulka v příloze. Nezůstalo však jen u úspěchů v okrese, ale naši žáci byli vidět i na vyšší úrovni. Naše družstvo se opět zúčastnilo mezinárodní ekologické soutěže Globe ve Šluknově, kde sice nezopakovalo loňský skvělý úspěch, ale i tak je umístění v. polovině pěkné. Žákyně Lucie Dvorská reprezentovala na celostátní soutěži Mladý zahrádkář konané v Kroměříži a velmi cenné je 2. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, které v Plzni získala Anna Podgorná. Přehled účastí a umístění: / Účast v okresní soutěži bez umístění na.-3. místě: - Dějepisná olympiáda - Olympiáda z českého jazyka - Zeměpisná olympiáda - Matematická olympiáda - Matematický klokan - Pythagoriáda - Fyzikální olympiáda - Čtenářská soutěž - Vybíjená smíšených družstev - McDonald Cup - Přespolní běh - Dopravní soutěž - Florbal dívky

12 2/ Umístění v soutěži pořádané pro žáky stříbrských škol: O nejlepšího stříbrského zpěváčka :. místo - V. Valušová - M. Patočka 2. místo - J. Šedivý - J. Malá 3. místo - J. Růžička - V. Matulková Namaluj si zvířátko : ocenění: A. Schröderová K. Benešová Z. Mašková E. Kovácsová D. Míšek 3/ Umístění v okresních soutěžích: 3. místa: Biologická olympiáda N. Lukšíková Atletická soutěž žáků. stupně L. Kepková - S. Holečková Stříbrská lampa Jiří Míkovec (Jan Středa čestné uznání) Halová kopaná T. Kudlík, S. Zajíček, J. Pašek, M. Leško, D. Foitík, D. Černoch, T. Heptík, M. Štrejn Konverzační soutěž z Nj - N. Lukšíková 2. místa: Biologická olympiáda J. Špaček - M. Kreysa Atletická soutěž žáků. stupně M. Krabec - Š. Lukšová Florbal hoši - O.Takáč, J. Špaček, S. Ranš, D. Leško, J. Kos, A. Jiřík, O. Daněk, T. Palka, J. Kříž, J. Fiala, L. Adam Recitační soutěž J. Fikrlová Motýlí svět M. Boudková (R. Havel čestné uznání) Pohár rozhlasu L. Jochacyová, A. Šetková, K. Janská, M. Trávníčková, N. Rapavá, T. Budková, E. Soukupová, V. Suková, V. Svobodová, P. Loukotová 2

13 . místa: Konverzační soutěž v Aj A. Podgorná E. Krejzová Biologická olympiáda L. Dvorská Mladý záchranář D. Nová, J. Kalistová M. Strankmüllerová, B. Tuková Atletická soutěž žáků. stupně Z. Strankmüllerová, T. Slabá, L. Jarolímová Vybíjená dívek V. Matulková, M. Strankmüllerová, M. Trávníčková, J. Fikrlová, L. Jarolímová, N. Marcelová, Š. Vrátníková, S. Holečková, L. Phamová, M. Schickerová, T. Ficzuová, B. Tuková Mladý zahrádkář L. Dvorská - J. Fikrlová Motýlí svět D. Nová Matematická olympiáda V. Matulková 4/ Účast v krajském kole: Konverzace v anglickém jazyce 2. místo A. Podgorná Pohár rozhlasu 4. místo družstvo starších dívek Coca Cola Cup účast starší žáci Recitační soutěř účast J. Fikrlová Všichni vyjmenovaní žáci byli oceněni v rámci vyhlášení školní soutěže O nejlepšího žáka dne Spolupráce s rodičovskou veřejností: I během tohoto školního roku pokračovala snaha o co nejlepší spolupráci s rodiči žáků školy. V listopadu proběhlo už tradiční plenární shromáždění v jídelně školy, které bylo současně schůzí Občanského sdružení rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485. Začátkem ledna jsme připravili pro rodiče informační odpoledne, stejně tak na začátku června. V dubnu proběhly ve třídách tradiční schůzky. Na Den dětí.6. jsme pro rodiče a další zájemce připravili Den otevřených dveří, kterého využilo mnoho rodičů navzdory tomu, že se jednalo o pracovní den a dopoledne. Řada rodičů se zúčastnila vernisáže výstavy výtvarných prací a také soutěže Solasido. 3

14 Prezentace na veřejnosti, spolupráce s veřejností: Základním kamenem pro prezentaci směrem k veřejnosti se stala webová stránka školy, která obsahuje všechny základní informace, dokumenty školy, ale také aktuální informace o některých akcích. Pravidelně jsme posílali příspěvky do Zpravodaje Stříbra a také do regionálních novin, zejména do Tachovského deníku. Ke zviditelnění školy přispěl významně školní pěvecký sbor, který vystoupil při předvánočním koncertě v kině, na přehlídce souborů v Schönsee při čtení z knihy Zlatá stezka ve Vohenstraussu a též při slavnostním podepsání dokladu o spolupráci partnerských škol na radnici ve Stříbře. Též všechny uvedené akce, které jsme pořádali pro žáky, učitele i veřejnost slouží k dobré prezentaci školy. V neposlední řadě se škola prezentovala neustálou každodenní dobrou prací. Mezinárodní kontakty a spolupráce: V této oblasti má naše škola hlubokou a bohatou tradici, ve které se navazuje na prvotní kontakty, které byly započaty v roce 99 spoluprací s Barbaraschule v Ambergu. Od té doby se žáci i učitelé naší školy zúčastnili spousty setkání s vrstevníky i kolegy z jiných škol, zejména německých. Ve školním roce 2006/2007 proběhla 2 setkání žáků našich a ze školy v Neustadtu a.d. WN, x se setkali ve Stříbře učitelé obou škol. Tato spolupráce měla slavnostní vyvrcholení v květnu, kdy byl na stříbrské radnici podepsán doklad o spolupráci obou škol a též školy z Altenstadtu a.d. WN za účasti starostů všech tří obcí. Žáci z Altenstadtu se zúčastnili výtvarné soutěže Stříbrská lampa. Již druhým rokem byla naše škola zapojena do mezinárodního projektu Socrates. Ve dnech se tři kolegyně z naší školy zúčastnily setkání ve finském městě Järvenpää. V rámci této akce prezentovaly přínos naší školy do tématu projektu S novou technologiií k lepšímu vzdělávání, ale také naší školu a město Stříbro. Bylo zde též domluveno, že další setkání se bude odehrávat u nás a tak jsme měli tu čest přivítat ve dnech učitelů z partnerských škol z Holandska, Německa, Španělska, Finska a Polska. Do přípravy a průběhu akce se zapojili téměř všichni pracovníci školy a spousta žáků. Díky nim proběhla akce na velmi vysoké úrovni. Ve dnech proběhl v Železné Rudě seminář českých, německých, polských a lucemburských pedagogů, které už dlouhá léta spojuje bývalá Zlatá cesta. Během 3 denního jednání byla diskutována témata další spolupráce, problémy s úbytkem zájmu o výuku němčiny v ČR, byla navštívena Zemská výstava o 400letém spolužití Čechů a Němců ve Zwieselu a též proběhlo ustavující shromáždění Občanského sdružení učitelů podél Zlaté stezky. Do oblasti mezinárodní spolupráce lze zahrnout snad i opětovný příspěvek 7.000,- Kč v rámci Adopce na dálku pro dívku z Ugandy. 4

15 Školní vzdělávací program: Na provozní poradě v březnu 2007 byla představena dokončená podoba ŠVP pro naší školu. Díky aktivitě všech pedagogů se tento dokument podařilo včas dokončit a byl tedy předložen k posouzení školské radě. Učební plán pro školní rok 2007/2008 byl v. a 6. ročníku postaven v souladu s tímto ŠVP. Akce pro žáky, prevence škodlivých jevů, využití volného času: Naší snahou je mít možnost působit na žáky nejen v době školního vyučování. Při organizování různých mimoškolních aktivit dojde jednak ke zdravému využití volného času dětí a také je možné mírně formální cestou působit na formování postojů žáků. Také si uvědomujeme, že mládeži hrozí spousta nebezpečí v podobě užívání drog i dalších negativních jevů. Považujeme za nutné komplexní působení, od co možná nejranějšího věku a co nejširším počtem pracovníků školy. Způsoby, metody a formy jsou rozpracovány v Minimálním preventivním programu. Ten rozpracovává školní metodik prevence ve spolupráci s pověřeným pedagogem pro. stupeň a také ve spolupráci se školním psychologem, který na naší škole působí. Po doplnění o akcie pořádané dalšími učiteli vznikne program, který obsahuje celou řadu různých akcí pro většinu žáků školy. Snažíme se též o pomoc při financování. Daří se získávat finance od KÚ PK od Města Stříbra, částečně pomáhá také Sdružení rodičů při naší škole. Důležitou součástí preventivního působení na žáky 2.stupně jsou setkání s pracovníky o.s. KOTEC. Za celý školní rok jich bylo celkem 6 vždy po 2 vyučovacích hodinách. Zpráva o průběhu viz příloha. Pro žáky, ale i pro rodiče, bylo uspořádáno celkem výjezdových akcí se zaměřením zejména na sport (lyžování) a turistiku pěší či na kole a nebo akcí s přírodovědným a ekologickým zaměřením. Během roku bylo přichystáno pro žáky 8 kulturních pořadů, některé se odehrály ve škole, některé mimo školu (kino, divadlo Alfa). Proběhly také 3 besedy se zajímavými lidmi (např. evangelickým farářem, fotbalisty Viktorie Plzeň). V rámci vzdělávacích exkurzí navštívili žáci místa blízká (např. KERMI) i vzdálená (Židovské muzeum v Praze). Několik akcí proběhlo přímo ve škole, např. v období před Vánocemi nebo před Velikonocemi. 5

16 Spolupráce s jinými institucemi V prvé řadě se snažíme dobře spolupracovat se zřizovatelem, městem Stříbro. Myslím, že tato spolupráce je dlouhodobě bezproblémová. Město nastavilo reálná a rozumná pravidla, která fungují a nesvazují ani jednu stranu. Je zřejmé, že si město váží škol a práce jejich zaměstnanců a snaží všemožně pomáhat prostřednictvím svých zaměstnanců. Máme štěstí na to, že Školská rada naší školy je složena z lidí, kteří se snaží pro školu udělat něco dobrého. Výborná je spolupráce se sociálním odborem MěÚ, jehož pracovnice jsou vždy ochotny pomoci radou i konkrétním zásahem v problémové rodině. Velmi dobrá byla spolupráce s DDM Stříbro, ať už při organizování výtvarné soutěže či jiných aktivit. Díky umístění PPP v budově naší školy je možné využívat její pomoci ještě ve větší míře než dříve. Bez problémů jsou naše vztahy s MKS Stříbro, které nám také několikrát vyšlo vstříc, s Policií ČR, s Městským muzeem Stříbro, s Baníkem Stříbro, se spádovými školami ve Svojšíně a Záchlumí i se ZŠ v Revoluční ulici, se kterou měli žáci našich 9. tříd společný projekt Žáci učí žáky. Pravidelně navštěvují naši žáci Dům s pečovatelskou službou v době před Vánocemi a seniorům předávají vánoční přání a drobné dárky. Závěr Školní rok 206/2007 považuji za dobrý a úspěšný. Vyhnuly se nám větší problémy v personální oblasti, podařilo se dotáhnout do konce tvorbu ŠVP díky důslednosti koordinátora a kolektivnímu duchu pedagogů. Dobrý pocit jsme měli též z inspekční návštěvy ČŠI, která velmi dobře hodnotila naší práci, viz příloha. Doufám, že v podobném duchu bude možné psát i další hodnocení v příštích letech. Ve Stříbře, dne Mgr. Václav Peteřík ředitel školy Přílohy ) Inspekční zpráva ČŠI 2) Statistika o účasti a výsledcích v okresních soutěžích 3) Zpráva o působení o.s.kotec v rámci Preventivního programu 6

17 Účast ZŠ a SŠ v OK předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2006/ oblast Tachov Škola NJ AJ OČJ DO CHO ZO F0 Ar BIO C BIO D MO 5;9 MO 6;7;8 Pyth 6;7 SOČ Celke m: Bezdružice 2 2 Bor 2 4 Černošín 0 Kladruby 0 Planá.nám Planá.Valy Přimda St.Sedliště Stráž Stříbro.Má Stříbro.Gag TCKostelní TCHornická TCZárečná SŠ: Gymn. TC Gymnazium Stříbro SOŠ Stříbro SPŠ Světce Celkem: I. mís. II. mís. III. mís. 7

18 Přehled o organizaci soutěží a přehlídek - oblast Tachov - školní rok 2006/2007 OK a soutěže : poč.kateg. ŠK účast do 5 let nad 5 let OK účast do 5 let nad 5 let Předmětové soutěže Recitace Sportovní hry žáků ZvŠ ZUŠ dechy smyčce Matematický klokan C e l k e m : V Tachově zpracoval: J.Kožnar, DDM Tachov 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 0 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Karlovarská 67, Plzeň e-mail: dduplzen@dduplzen.cz web:

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 022 194/99-2800 Signatura: nb6cs102 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Rakovník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Mutějovice, okres

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dukelská 65, Brno 614 00 Strana 2 Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika právnické

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň IČO 60611898 Zpracovala: Eva Beránková, ředitelka školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Komenského 59, Sušice úplná adresa: Základní škola, Komenského 59, Sušice, 342 01 právní forma: Příspěvková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více