Průchod paprsků různými optickými prostředími

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průchod paprsků různými optickými prostředími"

Transkript

1 Průchod paprsků růzými optickými prostředími Materiál je urče pouze jako pomocý materiál pro studety zapsaé v předmětu: A4M38VBM, ČVUT- FEL, katedra měřeí, 05 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

2 Záko lomu a jeho důsledky α úhel dopadu, α úhel lomu Rovia proložeá lomeým paprskem a kolmicí je rovia lomu rovia dopadu a rovia lomu jsou totožé siα siα si si α α rychlosti světla v, (v ) v prostředí s idexem lomu ( ), paprsek postupuje z prostředí opticky řidšího do hustšího - lom ke kolmici v v A α k α d > a) α d B b) sklo α F α Č Lom zářeí a) moochrom. zářeí, b) působeí opt. disperze Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

3 Optická dráha. optickádráha d + d optická dráha d i i i Optická dráha - vzdáleost, jakou urazí paprsek ve vakuu za stejý čas Velikost idexu lomu - závislá a vlové délce zářeí - - disperze světla středí disperze F C F D C relativí disperze idexy lomu pro spektrálí čáry F (486, m) a C (656,3 m), D (589,3 m) Převráceá hodota- relativí disperze - Abbeovo číslo, 70 - malá disperze, 0 - silě rozkládající skla 3 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

4 Lom a odraz světla a optickém rozhraí. α 45 0 α ~ 90 0,5 α 8 0 α ~4 0,5 a) b) Lom ke kolmici pro růzé úhly dopadu α blízké 90 0 ( ) a sklo (,5), lom pod úhlemα 4 0 α ~ 90 0,5,5 α ~4 0 a) b) α α > ~4 0 Lom s úhlem dopadu blízkým mezímu úhlu, úplý odraz 4 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

5 Zpěté odrážeče. Hraol s vrcholovým úhlem 90 0, vější stěa hraolu dopad -α 0 0 vitří stěa α 45 0, α 45 0 větší ež α mezí úplý odraz α 45 0,5 a) b) Použití hraolu pro jedoduchý a dvojásobý odraz 5 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

6 Retroreflektor -koutový odrážeč S S S S 3 S 3 a) 90 0 b) S Retroreflektor (koutový odražeč), tři odrazy paprsku a stěách vystupující paprsek rovoběžý s dopadajícím paprskem Rovia polarizace odražeého zářeí je otočeá o 90 o retroreflektor pro představu uřízutý roh skleěé krychle řez - rovostraý trojúhelík, kolmice ve středu trojúhelíku roviy řezu prochází vrcholem - rohem krychle Dopad paprsků a povrch blízký kolmému opadu Optická dráha všech paprsků je shodá!!!- důsledky možost použít pro laserové iterferometrické měřeí vzdáleosti 6 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

7 Retroreflektor Specializovaý retroreflektor koutový odražeč pro laserové iterferometry přesý optický díl vyrobe ze skla, kout - vitří odrazy totálí reflexe a vitří straě ploch skleěého dílu rohu krychle rozdíl optické dráhy pod vlovou délku světla Retroreflektor i ve formě 3 odrazých zkřížeých ploch kovový koutový odražeč - pro radar a lodích viz plachetice - a stěži koutový plechový - odražeč stejý pricip maximu odrazu radarového zářeí do směru, odkud přišlo Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 7

8 .. Odrazka s koutovými odražeči b) Odrazka se skleěými kuličkami a - přesý odraz a otočeí roviy polarizace - použití pro optoel. símače b - zvýšeá odrazivost ve směru dopadu zářeí (reflexí prvky,...), využití také - projekčí pláto Skleěé kuličky částečé působeí jako retoreflektor (eplatí však otočeí roviy polarizace o 80 st. ( demo foto odraz světla oko kočky, ) Nechtěé působeí kuliček- kapéek vody - mlha odraz světla zpět k reflektoru (Výklad -jízda s reflektory v mlze, proč je vhodější reflektor vzdáleý od osy pozorováí, srováí pohledu řidič. osob. auta - versus kamio, v čem je rozdíl?) 8 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

9 Odraz světla Odraz světla povrchem SPZ automobilu - směrově selektiví odraz Podobě reflexí ášivky,.. Oči- také částečě působí jako směrově selektiví odrážeč světla (Diskuse - viz pohádkyzvířecí oči ve tmě ) 9 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

10 Odrazky Příklady odrazek pro optoelektrické símače 0 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

11 Zrcadlový a difúzí odraz světla. a) b) c) d) Odraz zářeí a povrchu : a) zrcadlovém, b) matém - difuzím, c) částečě difuzím, d) spec. odrazém povrchy - retrorelektor (odrazka) b), c) podmíka použití optoel, símačů s difuzím odrazem matý - difuzí povrch - v ideál. případě - Lambertovský zářič, využití pro kotrolu hladkosti povrchu, přechod a), c) do b) - rostoucí drsost povrchu d) realizace optických začek Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

12 Rozmítáí laserového svazku polygoem Rozmítáí laserového svazku rotujícím polygoem (Rozmítáí laseru v tiskárě BLDC motorek + polygo) zrcadlové plochy Potřeba zajistit pouze zrcadlový odraz- utost- zrcadlově čistý povrch Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

13 Zrcadlový a difúzí odraz Laserová světelá rovia a zrcadlové ploše, prachové částice a povrchu způsobují částečý difúzí odraz Důsledek přístroje požadavek čistoty povrchu optických ploch 3 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

14 Průchod zářeí částečě pohlcujícím prostředím. Útlum zářeí - část eergie zářeí - převod a jiou formu eergie, ejčastěji tepelou (absorpčí filtry), a elektrickou (optoel. sezory) počátečí itezita zářeí J0 po průchodu dráhy x - pokles a J, relativí pokles itezity zářeí J J J 0 0 α dx a zápis difereciálí rovicí dj( x) dx α a J( x) řešeí dif. rovice α J( x) J e ax 0 Itezita zářeí J klesá v absorbujícím prostředí expoeciálě. 4 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

15 Součiitel absorpce. Součiitel absorpce α a číselě rove převráceé velikosti hloubky viku zářeí. To je dráha, kterou zářeí urazí v absorbujícím prostředí, ež poklese jeho itezita J z počátečí hodoty J 0 a hodotu J 0 /e, e,788, to je ~ 0,37 x J 0 (podoba s časovou kostatou τ u přechodového děje). Čím většíα a - zářeí se tím rychleji se zářeí absorbuje - meší hloubka viku zářeí do materiálu J 0 J J e -α a x J 0 /e x hloubka viku /α a x Extikčí součiitel α - číselě - převráceá hodota tloušťky vrstvy zeslabující zářeí a desetiu původí itezity J 0, x J0 5 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

16 Výko. poměry při dopadu a průchodu zářeí prostředím Průchod zářeí růzými prostředími - ztráty, dopad zářivého tokuφ e tok Φ e - odraz, složky Φ e a Φ e3 do materiálu vikou, Φ e - absorbová, Φ e3 projde až a vzdáleost x, kde se vyhodocuje Φ e Φ e Φ e Φ e3 odrazivostρ, celková pohltivostα c, propustost τ c. celkový zářivý tok dopadající, odražeý a prošlý x ρ Φ Φ e e α c e Φ Φ e τ c e3 Φ Φ e Propustost τ c - zohledňuje i ztráty odrazem. 6 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

17 . Vlastí (vitří) - propustostτ i a pohltivost α i -vyjadřují vlastosti materiálu, euplatňují se jevy a opt.rozhraí (odrazy) zářeí viklé do prostředí, je buď pohlceo ebo projde τ i Φe3 Φ + Φ e e3 α i Φe Φ + Φ e e3 Celková vitří propustost τ i vrstvy s koef. absorpce α a o tloušťce x τ α i e x a τi αi 7 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

18 τ i 0 α cx Desita Pro popis pohltivost vrstvy materiálu, filtrů parametr hustota - desita D Dlog τ i Desita D - dek. logaritmus převráceé hodoty propustosti, čím větší desita, tím meší část zářeí projde. Pojem hustota - výzam z hlediska výkladu pohlceí zářeí v prostředí.(viz mechaická aalologie) Lambertův - Beerův záko τ 0 α i cx α - extikčí součiitel, x - tloušťka vrstvy, c kocetrace absorbérů. Absorbér - příměs způsobující pohlceí zářeí v materiálu, který by sám o sobě zářeí eabsorboval. 8 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

19 . Kocetrace absorbérů?? Příklad: čirá kapalia s barvivem, rostoucí kocetrace- (hustota) příměsových částic barviva - pokles propustosti, Voda s příměsí velmi malých částeček pevých ečistot, Smog,mraky,mlha, opar - vyšší kocetrace částic - pokles propustosti Malá kocetrace čerého barviva - kapalia šedivá -pohlceí zářeí všech vlových délek stejě. (aalogie - metro kotrola, propustost, hloubka viku) Čím větší počet absorbujících částic v prostředí větší (vyšší kocetrace), -větší pravděpodobost koicidece fotoů zářeí s příměsmi a jejich pohlceí, árůst -absorpce, pokles propustosti 9 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

20 Optický absorpčí filtr Barevý absorpčí skleěý filtr - absorpce světla u skla (přechlazeý roztok), příměsi atomů ěkterých kovů - absorpce zářeí, eovlivňují směr chodu paprsků Hmotový absorpčí filtr - izotropí opt. materiál, změa J průchodem Barevý hmotový absorpčí filtr - pohlcuje složky zářeí růzě, ovlivňuje barevé složeí světla Šedý filtr - absorpce filtru kost. (ezávisející a λ) - opticky eutrálí filtr - eutral desity filter. Šedé filtry (apř. pro pro fotografii) údaj propustosti ve formě apř. x, 4x, 8x, it. zářeí průchodem klese a /, /4, /8. šedé filtry jako optické kompoety - udaj - desita D Filtr s desitou D propustost τ i 0, 0 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

21 Desita Hodoty desity a odpovídající propustosti D 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9,3,5,5 τ i [%] 50, 3,6 5, 9,9 5,8,5 0,0 5,0 3,6,00 0,3 Skládáí filtrů - sčítáí desit Neutrálí absorpčích filtry - hmotové - absorpce ve vrstvě hmoty, sklo - tloušťkyjedotky mm skleěé filtry s apařeou velmi tekou vrstvou kovu (fukci vrstvy kovu pro útlum zářeí -viz stará žárovka s wolframovým vlákem, které se částečě odpařilo a došlo k usazeí kovu a vitří stěě skleěé baňky ve formě tmavé, částečě průhledé vrstvy) Neutrálí filtry s apařeou kovovou vrstvou - desity až 4. Filtry s proměou desitou - apařea růzě tlustá vrstva kovu (apř. a mezikruží, desity od deseti až 3.) Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

22 Matice jako difuzér Matice - původě hladký povrch uprave leptáím ebo opískováím matá vrstva matice laserový svazek a) b) Použití - LED, zářivka + difuzér - pozadí pro systémy počítačového viděí (back light) Průzračý, čirý materiál - (v hmotě) eměí uspořadaý chod paprsků Průsvitý materiál - průchod paprsků světla, měí směr chodu paprsků (LED, žárovky - pouzdřeí - čirý materiál ebo matý - difusí materiál ) Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

23 Rozptylovače svazku paprsků Čočková plocha a její použití při úpravě svazku paprsků ( vroubkovaé sklo ), meší ztráty zářeí oproti klas. difuzéru.( muší oko ), rozptýleí světla při osvětleí 3 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

24 Zrcadlový a difuzí odraz světla, průchod světla. a) b) c) čiré sklo čiré sklo Odraz zářeí a: a) zrcadlovém, b) matém - difuzím, c) část. difuzím povrchu b), c) podmíka použití optoel, símače s difuzím odrazem matý - difuzí povrch - v ideál. případě - Lambertovský zářič, využití pro kotrolu hladkosti povrchu, přechod a), c) do b) - rostoucí drsost povrchu Výstup zářeí povrchem skla: d) plaparalelí skleěá deska- výstup zářeí zrcadlově hladkým a čistým povrchem e) výstup zářeí zaprášeým povrchem d) e) zaprášeý ebo matý povrch 4 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

25 Promítáí a povrch skla Promítáí obrazu a povrch skleěého válce, Působeím edokoalostí povrchu je viditelý obraz- rozptyl světla. 5 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

26 Difúzí filtry Některé příměsi (částice) do opticky čirého materiálu - sížeí itezity zářeí i změa chodu jedotlivých paprsků, Koicidece s jedotlivými částicemi -odraz, lom. Příklad - mlha ( vzduch, vodí kapky), mléko latexové látky, áhodý (směr) chod paprsků -podoba difuze molekul látek, ázev difuzí světlo. Chováí a výstupu se pak blíží zdroji difuzího světla - Lambertovskému zářiči. Průchod paprsků opticky difuzím prostředím (symbolicky) Mléčé (opálové) sklo, (osvětlovací tělesa), propouští světlo, porušuje původí uspořádáí jeho paprsků. Ztráta itezity zářeí absorpcí i tím, že se část zářeí vrací směrem ke zdroji. Zvýšeí čiitele odrazivosti ρ oproti čirému sklu, sížeí itezity prošlého zářeí (zpětý odraz zářeí směrem ke zdroji) Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 6

27 Difuzéry. Difuzéry - desky s vrstvou porušující uspořádaých chod paprsků a difuzí světlo Skleěé desky s ěkolik 0, mm tlustou vrstvou opálového skla - povrch se blíží Lambertovskému zářiči. Opticky difuzí prostředí - růzé orgaické hmoty, příp. čiré orgaické hmoty, apř. polymethylmetakrylát, s příměsmi - zalévací hmota a tzv. difuzí světloemitující diody - LED. Difuzí charakter výstupího světla - za ceu ztráty optického výkou (Příklad 3D difuzér slabší mlha -, opar laserová stopa v prostoru laserove show laserové paprsky jdoucí ahoru v úplě čistém prostředí by ebyly vidět Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 7

28 Náhrady difuzérů Matice - méě dokoalé difuzéry, z čirého skla, jeda straa se zdrsěa pískováím, leptáím), místo dopadu svazku paprsků se stává sekudárím zářičem (částečě Lambertovským - kosiovým) Matice a její použití při rozptýleí laserového svazku matá vrstva matice laserový svazek a) b) Každý bod ozářeé matice se stává sekudárím (Lambertovským zářičem)? demo matice ozářeá dataprojektorem Použití matice zviditelěí místa dopadu optického paprsku, resp. určeí místa průsečíku chodu parsku s roviou matice. Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 8

29 Náhrady difuzérů Čočková plocha - upravuje chod papsků, edochází k odrazu ke zdroji, ízká ztráta optického toku Náhrada čočkové plochy - vroubkovaé sklo, Průhledý (průzračý) objekt - eměí (lokálí) uspořádáí chodu paprsků Příklad: skleěá desky, filtry,ěkteré plastické folie, velmi teké vrstvy kovů - elektrody a LCD průsvitý objekt, (částečě průsvitý) světlo částečě prochází, jedotlivé paprsky si ezachovávají původí uspořádáí. Příklad : bílý papír, (matá) polypropyleový folie, Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 9

30 Reálý prostor jako 3D difuzér Příklad 3D difuzér Prach ve vzduchu - příklad je viditelá dráha paprsku každé místo dráhy paprsku obsahuje prachové částice, které odrážejí světlo a rozptylují jej tedy asměrují část světla i směrem k pozorovateli Prachové částice ve vzduchu - dobře rozptylují světlo Příklad způsoby rozptýleí světla prachem použití pro určeí prašosti Souvislost obsahu prachu a vodích kapéek ve vzduchu dopad a viditelost Slabší mlha opar laserová stopa v prostoru, laserové show laserové paprsky jdoucí ahoru v úplě čistém prostředí by ebyly vidět, částečky prachu a vodích kapéek rozptylují světlo (příklad reflektor v horách Tiges) Mlha malé kapéky vody, pokud rozměry řádově větší, ež vlová délka světla chováí kapek podle geometrické optiky směrový odraz důsledek světla do mlhy rozdíl pozorováí osobí a ákladí auto, proč. mlhovky co ejíže, otázka úhlu pozorovatele Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 30

31 Barevá odrazivost povrchů objektů Odrazivosti povrchu objektu ezávislá a vlové délce λ zářeí (ρ (λ) kost.), ρ (λ) <, - šedý povrch. Odrazivost závislá a vlové délce (ρ (λ) f (λ), barevý povrch Barevost povrchu - dáa růzou absorpcí světla v tekých povrchových vrstvách, zářeí se v difuzí vrstvě po průchodu odráží azpět a vystupuje ve z povrchu Barevé pygmety - atomy kovů, růzá propustost pro zářeí růzých vlových délek pojivo barevé částice a) b) ( vysvětleí - červeý začkovač a bílém papíře ebo a čerém papíře ) Využití - detekce začek - červeá začka, osvětleí - červeou LED - odraz, osvětleí - zeleá LED, modrá LED - velmi malý odraz,. Zeleá začka. barevý skleěý filtr Použití osvětlovačů s vhodě voleou barvou světla pro zjištěí vlastosti povrchu (videometrie - osvětlovač červeé LED, ifra - LED, bílé LED) bílý papír Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 3

32 Chováí zářeí a optic. rozhraí - Freselův odraz Dvě optická (dielektrická - eferomagetická a evodivá) prostředí dopad zářeí kolmo a opt. rozhraí, idexy lomu, Itezita dopad. zářeí J, ampl. itezity el. pole E. vlové impedace Z, Z, čiitel odrazu elektromag. vlěí r - pro itezitu el. pole E amplituda it. el. pole dopadajícího vlěí - E, amp. it. el. pole odražeé R a prošlé T pro čiitel odrazu vlěí a rozhraí obecě platí Z Z0 r itezita zářeí E E ef J E ef Z r Z Z N J R R Z + Z + R r E + E obecě J E ef Z Z E J E Z 0 N J T T E E ef E dosazeo pro prostředí N E J Z Z 0 E 3 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

33 . Itezita odražeého zářeí J R J R Z 0 R Z 0 + E J + při odrazu edochází ke ztrátě optického výkou J J T J R J J J T ( ) + J 4 ( + ) JT Z T 0 Amplituda it. el. pole prošlého zářeí T T + E pro idex lomu,5 (koruové sklo) je r - -0,06 pro optický výko - r - 0,04 4,.0 - J R J + Na jedom rozhraí vzduch-sklo - odraz přibl. 4% opt. výkou. 33 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

34 Průchod opt. zářeí více optickými prostředími Prostředí N,N a N3 v idexy lomu,, 3 R N J J R R E L N J T T R N3 3 J T3 T3 R+R R-R R R R kostruktiví destruktiví R R pro < < 3 budou r - a r -3 záporé r r Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

35 . Jestliže je L k ásobek polovičí vl. délky v prostředí N s idexem lomu, bude odražeá vla a optickém rozhraí N / N ve fázi s vlou odražeou a rozhraí N /N 3 a dojde k jejich složeí - iterfereci. účiek obou vl sčítátzv. - kostruktiví iterferece kde λ je vl. dél. zářeí ve vakuu (podmíka vziku stojatého vlěí v teké vrstvě, která tak je formou Fabry- Perotova rezoátoru) Pokud by odražeé vlěí s ampl. R mohlo beze ztráty projít do N (zaedbáí vlivu odrazu a rozhraí N /N ), pak by se amplituda zvětšila a R R R R+R R kostruktiví N J R R L k J E L J T N T λ R N3 3 J T3 T3 R R 35 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

36 . Výsledé odražeé celkové vlěí -amplituda it. el. pole součet R a R. Itezita zářeí je úměrá kvadrátu - odražeé zářeí itezita větší, ež by odpovídalo pouhému sečteí itezit obou zářeí působeí kostruktiví iterferece V této úvaze je použito jistého zjedodušeí ( správě - výpočet provést v iteraci.- zvýšeí itezity odražeého zářeí JR - sížeí itezita prošlého zářeí JT, čímž se opět částečě ovliví i R Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 36

37 Atireflexí vrstva Pokud obě odražeá vlěí při skládáí mají opačou fázi, pak se složky R a R se odečítají - destruktiví iterferece, sižuje se výsledá itezita odražeého zářeí. Podmíka opačé fáze obou vlěí je, aby celková optická dráha v prostředí N byla rova celistvému počtu vlových délek zářeí v tomto prostředí zvětšeému o jedu poloviu vlové délky, tedy pro k 0,,.. L ( k+ ) λ 4 Potlačeí Freselova odrazu a skle možé využitím destruktiví iterferece Sklo ( 3 ) pokryto tekou dielektrickou vrstvou λ/4 s idexem lomu o tloušťce L. Ozačeíλ/4 - optická délka vrstvy (tloušťka vrstvy je čtvrtiou vlové délky zářeí v materiálu, optická dráha zářeí ve vrstvě při běhu v jedom směru je λ/4. L λ 4 37 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

38 Atireflexí vrstva Pro úplé potlačeí odrazu J R 0- musí být velikosti složek R a R stejé. Předpokládejme, že veškeré zářeí projde do prostředí N T pak se a rozhraí /3 odrazí R což by pak po průchodu do prostředí abylo velikosti Na rozhraí / by se odrazilo zářeí o velikosti porováím vztahů: R E R r 3T E R r E + E Pro destruktiví iterfereci ( bez odrazu) musí R a R mít v místě skládáí stejou ampl. it. el. pole a (díky zpožděí v N ), opačou fázi R R R R R r E + E E E E E E Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

39 Atireflexí vrstva, vlová impedace Z prostředí N Z Z0 Z0 Z0 3 3 Z Z 3 Z Z 0 geometrický průměr vlových impedací Z ZZ3 Miimálí odraz pokud je odrazá plocha pokryta dielektrickou vrstvou (z evodivého, eferomagetického optického materiálu) o optické tloušťce λ /4 s idexem lomu rovým geometrickému průměru idexů lomu ( a 3 ) sousedících prostředí. Pak itezita prošlého zářeí J T3 bude rova itezitě dopadajícího zářeí J. Podobě je možo dokázat, že při splěí uvedeé podmíky bude odraz miimálí, pokud bude zářeí procházet opačým směrem z prostředí N3 do N, tedy ze skla do vzduchu. Proto se při požadavku miimalizace odrazu u optických dílů, apř. u čoček, pokrývají obě stray atireflexí vrstvou. Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 39

40 Atireflexí vrstva Pro sklo by byl zapotřebí (teoreticky) optický materiál s idexem lomu,3. Takový matečriál eí k dispozici 3, 5, 3 Prakticky použitelý materiál MgF (fluorid hořečatý) s,38 atireflexí vrstvou λ/4, Pro zářeí v vlové délce λ 550 m se odrazí zářeí s itezitou přibl.,6 % (pro kolmý dopad)., Pro rozmezí vl. délek 400 až 700 m bude odraz meší ež,5 % R N Lepší řešeí pro objektivy - víceásobé vrstvy MC (multi coated) 40 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

41 Atireflexí vrstva při šikmém dopadu zářeí Zjištěí rozdílu optic. dráhy paprsků a při skládáí v G, a rozhraí, v B, pak v G, paprsek v C. Určeí dráhového rozdílu pro skládáí v G paprsku a lomeého a odražeého papr. Určeí cesty CEG. - trojúhelík CFG s přepoou FG L. CEG CF L cosβ L Pro miimalizaci odrazu a atireflexí vrstvěλ/4 si α α A C B G β E β β 3 λ L L L si α F Např. pro vrstvu s,38 avržeou pro kolmý dopad zářeíλ, pak při α miima odrazu pro 0,858λ-zdálivé přeladěí atireflexí vrstvy a kratší vlovou délku (podobě pro případy maxima odrazu - olej a vodě) Ještě větší působeí u iterferečích filtrů Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 4

42 Koherečí délka zářeí Podmíkou iterferece dvou paprsků zářeí je jejich koherece. Paprsky pocházejí z jedoho zdroje, který geeruje zářeí stále stejě paprsek Z v čase t - dopad a opt. rozhraí, průchod a odraz, ávrat v čase t t + t jako Z V čase t dopadá paprsek zářeí Z geerovaého se zpožděím t a část se odráží jako Z Skládají se účiky Z a Z Pro dosažeí iterferece musí Z a Z mít shodý kmitočet a lišit se pouze fází Z Z Z Z t t t + t odraz + Z Z + Z +? 4 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

43 Koherečí délka zářeí, koherečí doba zářeí Podmíka iterferece - zdroj se esmí přelaďovat, po dobu t musí geerovat zářeí stejých vlastostí- kmitočet. (aby zářeí právě geerovaé i zářeí právě se se vrátivší byla shodá co do kmitočtu. Pokud se za dobu t částečě změí vlastosti zářeí geerovaého zdrojem, emůže dojít k plé iterfereci (kostruktiví ebo destruktiví- od plého maxima do uly), ale bude pouze pozorovatelé pouze její částečé působeí Z Z t odraz Z Z t t + t + Z + Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha? 43

44 Koherečí délka zářeí Koherečí čas zářeí - doba, po reálý zdroj geeruje zářeí téměř stejého kmitočtu, tak že může docházet k iterfereci, kde velikost iterferečího jevu paprsků (v příkladu Z a Z ) geerovaých s časovým posuem t klese a hodotu /e oproti stavu, kdyby zdroj byl zcela ideálí. A A e Z Z t t + t odraz Aalogie se dvěma ozubeími ve formě hřebeů, jak se měí výška v závislosti a jejich vzájemém posuu Z Z t ideálí zdroj, Z a Z - shodý kmitočet shodé hřebey zdroj, Z a Z - malá odchylka kmitočtu A A změa fáz. posuu 44 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

45 Koherečí délka zářeí Koherečí délka zářeí zdroje dráha, kterou zářeí oběhe za koherečí dobu. Pro uvažováí iterferečích jevů dvou paprsků daého zdroje musí být koherečí délka zářeí větší, ež je optická dráha paprsků, jejichž iterferece se uvažuje. Pokud tato podmíka eí splěa, epozoruje se iterferece, ale projevuje se pouhé skládáí itezit zářeí obou paprsků. Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 45

46 . Pozorovatelá Iterferece při dopadu a skládáí dvou koheretích zářeí ekoheretí zářeí pouhé skládáí účiku zářeí - viz. předáška. (resp. iterferece ejsou pozorovatelé) Skládáí dvou zářeí, které ejsou plě koheretí- apř. z jedoho zdroje, ale po průchodu růzé optické dráhy s rozdílem dráhy o posuem o koherečí délku - velikost iterferečího jevu dvou zářeí klese a velikost /e ( přib.) 0,37. (velikost iterferečího - jevu míí se změa velikosti v závislost a změě opt. dráhy o půl vlové délky. Plý it. jev- změa z maxima do uly, iterferece zářeí s opt. drahou s posuem o koherečí délku změa (maximu- ula) / 0.37 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 46

47 Koherečí délka zářeí, určeí Iterferečí jevy možo uvažovat u koheretího zářeí. Velmi zjedodušeě obě zářeí pocházejí ze stejého zdroje, který eměí své vlastosti- zcela kostatí vlová délka a fáze závislá pouze a optické dráze - zářeí a úseku odpovídají koherečí délce je si velmi podobé Roviá vla - elmag. harmoické vlěí x E( x, t) E0 si ω( t ) v Reálě eexistuje, eí ideálí zářeí o jedié stále vlové délce Pro určeí iterferecí - okamžitá velikost E závisí pouze a fázovém posuu, tedy dráhovém rozdílu. λ0 lc c tc l c λ λ 0 Koherečí délka zářeí l c, koherečí čas zářeí t c (příměr houslista, geerátor) λ (spektrum zářeí, pokles a ½) λ λ t c λ c 0 0 H λ λ 0 λ 47 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

48 Koherečí délky typických zářeí Bílé světlo λ m, λ 300 m - l c 900 m, tedy,6λ 0 polovod. laser -červeý λ 3 m, l c 0λ 0, tedy přibližě 30µm. Červeá LED o λ m a λ 4 m -- l c 7λ 0, přibl. 8µm mohomodový HeNe laser 0 cm jedomodový HeNe laser, až 400 m Iterferečí jevy lze uvažovat při rozdílu optické dráhy zářeí kratší, ež je jeho koherečí délka. Důsledek emá smysl uvažovat iterferečí jevy zářeí s malou koherečí délkou a plaparalelí desce Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha 48

49 Sížeí it. zářeí Fresel. odrazem a plaparalel. desce Nekoheretí zářeí, koherečí délka zářeí << L eí třeba uvažovat vzájemou iterfereci obou odražeých vlěí Ztráta optického výkou ekoheretího zářeí (uvažují se pouze dva odrazy) vzduch JT3 J Jr Jr J J R sklo J T J R vzduch J T3 Pro opt. prostředí N, N, N3 s,, 3 J T 3 r r 3 ( )( ) J pro desku ve vzduchu J J T Čiré sklo s,5 -- čiitel propustosti (celkové) 0,9, Ztráta asi 8 % itezity zářeí Freselovým odrazem 49 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

50 Optické iterferečí filtry MC - vrstvy, určeí tloušťky a (idexu lomu) jedotlivých vrstev pro zajištěí propustosti v daém pásmu Aalogie výpočtu LC filtrů- laděé obvody,.. Nedochází (teoreticky) ke ztrátě optického výkou, ale pouze k jeho odrazu zářeí o vlových délkách, délkách, které emají projít. Efekt zrcadla. (Optický hmotový absorpčí filtr- apř. typu propust- zářeí, které epropustíabsobuje) Někdy iterferečí filtr doplě hmotovým absorpčím filtrem ( viz demo červeý filtr- předáška) Iterferečí filtry - může být úzké pásmo propustosti i 5 m. Filtr typu pásmová propust, pásmová zádrž, dolí propust, horí propust. Demostrace a předášce - optický pásmový propustý filtr 50 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí, ČVUT FEL, Praha

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Průchod paprsků různými optickými prostředími

Průchod paprsků různými optickými prostředími Průchod paprsků růzými optickými prostředími Materiál je urče pouze jako pomocý materiál pro studety zapsaé v předmětu: A4M38VBM, ČVUT- FEL, katedra měřeí, 05 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí,

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku.

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku. Základí vlastosti světla - auka o světle; Světlo je elmg. vlěí, které vyvolává vjem v ašem oku. Přehled elmg. vlěí: - dlouhé vly - středí rozhlasové - krátké - velmi krátké - ifračerveé zářeí - viditelé

Více

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY Záš pojmy A. Popiš aspoň jede fyzikálí experimet měřeí rychlosti světla. - viz apříklad Michelsoův, Fizeaův, Roemerův pokus. Defiuj a popiš fyzikálí veličiu idex lomu. - je to bezrozměrá fyzikálí veličia

Více

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí . Měřeí základích optických vlastostí materiálů idex lomu a disperze propustost, absorpce kvalita optických prostředí .1. Měřeí idexu lomu a disperze Sellmeierův vztah i ( ) = 1+ i B C i Coruův vzorec

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu 2. efiice plazmatu, základí charakteristiky plazmatu efiice plazmatu Plazma bývá obyčejě ozačováo za čtvrté skupeství hmoty. Pokud zahříváme pevou látku, dojde k jejímu roztaveí, při dalším zahříváí se

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně GEOMETRICKÁ OPTIKA. Přednáška 10

Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně GEOMETRICKÁ OPTIKA. Přednáška 10 Ústav yzikálího ižeýrství Fakulta strojího ižeýrství VUT v Brě GEOMETRICKÁ OPTIKA Předáška 10 1 Obsah Základy geometrické (paprskové) optiky - Zobrazeí cetrovaou soustavou dvou kulových ploch. Rovice čočky.

Více

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

23. Mechanické vlnění

23. Mechanické vlnění 3. Mechaické vlěí Mechaické vlěí je děj, při kterém částice pružého prostředí kmitají kolem svých rovovážých poloh a teto kmitavý pohyb se přeáší (postupuje) od jedé částice k druhé vlěí může vzikout pouze

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

C V I Č E N Í 4 1. Představení firmy Splintex Czech 2. Vlastnosti skla a skloviny 3. Aditivita 4. Příklady výpočtů

C V I Č E N Í 4 1. Představení firmy Splintex Czech 2. Vlastnosti skla a skloviny 3. Aditivita 4. Příklady výpočtů Techologe skla 00/03 C V I Č E N Í 4. Představeí rmy pltex Czech. Vlastost skla a sklovy 3. Adtvta 4. Příklady výpočtů Hospodářská akulta. Představeí rmy pltex Czech a.s. [,] Frma pltex Czech je součástí

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty Úkol měřeí ) Na základě vějšího fotoelektrického pole staovte velikost Plackovy kostaty h. ) Určete mezí kmitočet a výstupí práci materiálu fotokatody použité fotoky. Porovejte tuto hodotu s výstupími

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0 truktura M Akuulace, ochuzeí, slabá a silá iverze rahové apětí, způsob vziku iverzí vrstv Kapacitor M, proud dielektrickou vrstvou razistor MOF truktura, pricip čiosti deálí VA charakteristika odporová

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

Geometrická optika. Vznikají tak dva paprsky odražený a lomený - které spolu s kolmicí v místě dopadu leží v jedné rovině a platí:

Geometrická optika. Vznikají tak dva paprsky odražený a lomený - které spolu s kolmicí v místě dopadu leží v jedné rovině a platí: Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Byla vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým ejsou potřeba zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

Měření indexu lomu pevných látek a kapalin refraktometrem

Měření indexu lomu pevných látek a kapalin refraktometrem F Měřeí idexu lomu pevých látek a kapali refraktometrem Úkoly : 1. Proveďte kalibraci refraktometru 2. Změřte idex lomu kapali 1-3 3. Změřte idex lomu ezámých vzorků optických skel Postup : 1. Pricip měřeí

Více

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě.

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě. 18. Řízeí elektrizačí soustavy ES je spojeí paralelě pracujících elektráre, přeosových a rozvodých sítí se spotřebiči. Provoz je optimálě spolehlivá hospodárá dodávka kvalití elektrické eergie. Stěžejími

Více

Základy optického zobrazení

Základy optického zobrazení Základy optickéo zobazeí. Zákoy geometické optiky Záko odazu větla (ob. ) ři dopadu věteléo papku a ozaí dvou ůzýc potředí dojde k jejic čátečému ebo úplému odazu. dažeý papek zůtává v oviě dopadu (oviě

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 17 Název: Měření absorpce světla Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17. 4. 008 Odevzdal dne:...

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

SVĚTLO / ZÁKON ODRAZU

SVĚTLO / ZÁKON ODRAZU SVĚTLO / ÁKON ODRAU foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz 1 ÁKON ODRAU dopadá-li světlo na těleso: - část světla se od povrchu tělesa odráží - část se v tělese pohlcuje - část tělesem prochází

Více

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS Jiří Tůma & Jiří Kulháek Abstract: The paper deals with the dyamic properties of the electroic gyroscope as a sesor of agular

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 1 Název: Studium rotační disperze křemene a Kerrova jevu v kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm PSK1-11 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední

Více

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy Jiří Petržela základí ojmy základí ojmy z oblati elektrických filtrů základí ojmy elektrický filtr je lieárí dvojbra, který bez útlumu roouští je určité kmitočtové ložky, které obahuje vtuí igál rouštěé

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí

Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí símače teploty Přehled trhu símačů teploty do průmyslového prostředí Přehled trhu símačů teploty a str. 36 a 37 představuje v přehledé tabulce abídku símačů teploty do průmyslového prostředí, které jsou

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže Regulace apětí v ES Základí pricip regulace v ES si ukážeme a defiici statických charakteristik zátěže Je zřejmé, že výko odebíraý spotřebitelem je závislý a frekveci a apětí a přípojicích spotřebitelů.

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která

Více

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky. Návod pro cvičeí předmětu Výkoová elektroika Návod pro výpočet základích iduktorů s jádrem a síťové frekveci pro obvody výkoové elektroiky. Úvod V obvodech výkoové elektroiky je možé většiu prvků vyrobit

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady ODRAZ A LOM SVTLA Odraz svtla lo svtla idex lou úplý odraz svtla píklady Každý z Vás se urit kdy díval do vody. Na klidé vodí hladi vidl kro svého obrazu také kaey ebo písek a d. Na základí škole jste

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Metodické poznámky k souboru úloh Optika Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory teploty Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. Ripka, 00 -teplota termodynamická stavová veličina -teplotní stupnice: Kelvinova (trojný bod vody 73,6 K), Celsiova,...

Více

Osvětlování a stínování

Osvětlování a stínování Osvětlování a stínování Pavel Strachota FJFI ČVUT v Praze 21. dubna 2010 Obsah 1 Vlastnosti osvětlovacích modelů 2 Světelné zdroje a stíny 3 Phongův osvětlovací model 4 Stínování 5 Mlha Obsah 1 Vlastnosti

Více

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr. olovodiče - s jedním přechodem (dvojpóly) Dioda detekční, spínací a usměrňovací Zenerona dioda Kapacitní dioda LED (svíticí dioda) olovodičový LASER olovodič a přechod m.n. = elektrony m.n. = díry pohyb

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice Matematika I Název studijího programu RNDr. Jaroslav Krieg 2014 České Budějovice 1 Teto učebí materiál vzikl v rámci projektu "Itegrace a podpora studetů se specifickými vzdělávacími potřebami a Vysoké

Více

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techiky, automatického řízeí a iformatiky Ústav přístrojové a řídicí techiky ČVUT v Praze, odbor přesé mechaiky a optiky Techická 4, 66 7 Praha 6 GRADIENTNÍ

Více

Číslicové filtry. Použití : Analogové x číslicové filtry : Analogové. Číslicové: Separace signálů Restaurace signálů

Číslicové filtry. Použití : Analogové x číslicové filtry : Analogové. Číslicové: Separace signálů Restaurace signálů Číslicová filtrace Použití : Separace sigálů Restaurace sigálů Číslicové filtry Aalogové x číslicové filtry : Aalogové Číslicové: + levé + rychlé + velký dyamický rozsah (v amplitudě i frekveci) - evhodé

Více

Interference. 15. prosince 2014

Interference. 15. prosince 2014 Iterferece 15. prosice 014 1 Úvod 1.1 Jev iterferece Mějme dvě postupé vly ψ 1 z,t) = A 1 cosωt kz +ϕ 1 ) a ψ z,t) = A cosωt kz +ϕ ). Uvažujme yí jejich superpozici ψ = ψ 1 +ψ a podívejme se, jaká bude

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum Pravděpodobost a statistika - absolutí miumum Jaromír Šrámek 4108, 1.LF, UK Obsah 1. Základy počtu pravděpodobosti 1.1 Defiice pravděpodobosti 1.2 Náhodé veličiy a jejich popis 1.3 Číselé charakteristiky

Více

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6) 9. Umělé osvětlení Umělé osvětlení vhodně doplňuje nebo cela nahrauje denní osvětlení v případě jeho nedostatku a tím přispívá ke lepšení rakové pohody člověka. Umělé osvětlení ale potřebuje droj energie,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla, Odraz a lom světla Disperze světla

Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla, Odraz a lom světla Disperze světla Paprskoá optika Sětlo jako elektromagetiké lěí Šířeí sětla, Odraz a lom sětla Disperze sětla Sětlo jako elektromagetiké lěí James Clerk Maxwell (83 879) agliký fyzik autorem teorie, podle íž elektro-magetiké

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla: 8. Optika 8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM Jak vzniká elektromagnetické záření? 1.. 2.. Spektrum elektromagnetického záření: Infračervené záření: Viditelné světlo Rozklad bílého světla:..

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI PŘÍROOVĚECKÁ FKULT KTER LGEBRY GEOMETRIE OSVĚTLENÍ VE STŘEOVÉM PROMÍTÁNÍ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVĚ Bakalářká práce Vedoucí práce: RNr. Leka Juklová, Ph.. Rok odevdáí 202 Vypracovala:

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima KULOVÁ ZRCADLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima Zakřivená zrcadla Zrcadla, která nejsou rovinná Platí pro ně zákon odrazu, deformují obraz My se budeme zabývat speciálním typem zakřivených

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCU POTISKOVANÝC MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝC PLOC Zmeškal Oldřich, Marti Julíe Tomáš Bžatek Ústav fyzikálí a spotřebí chemie, Fakulta chemická, Vysoké učeí techické v Brě, Purkyňova 8, 62

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Diagnostické ultrazvukové přístroje Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální princip

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

ENERGIE MEZI ZÁŘENZ VZORKEM

ENERGIE MEZI ZÁŘENZ VZORKEM METODY BEZ VÝMĚNY V ENERGIE MEZI ZÁŘENZ ENÍM M A VZORKEM SPEKTROMETRIE VYUŽÍVAJÍCÍ ROZPTYL Meoda založeá a měřeí idexu lomu láek (). Prochází-li paprsek moochromaického zářeí rozhraím raspareích prosředí,

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

I:!l<I''''''im II tereslrkkó Jan Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň V současné době je velmi malý zájem o studium fyziky a dalších přírodních věd. S rozvojem poznáni se do učebnic dostává stále více a více nové látky, zatímco hodinová

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Uiverzita Tomáše Bati ve Zlíě LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Název úlohy: Iterferece a teké vrstvě Jméo: Petr Luzar Skupia: IT II/ Datum měřeí: 3.říja 007 Obor: Iformačí techologie Hooceí: Přílohy: 0

Více

6. Elektromagnetické záření

6. Elektromagnetické záření 6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač

Více

Témata semestrálních prací:

Témata semestrálních prací: Témata semestrálních prací: 1. Balistická raketa v gravitačním poli Země zadal Jiří Novák Popište pohyb balistické rakety vystřelené ze zemského povrchu v gravitačním poli Země. Sestavte model této situace

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MILOSLAV ŠVEC A JIŘÍ VONDRÁK APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA MODUL 01 OPTICKÁ ZOBRAZENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNKY 1. Rovinný úhel α (rad) arcα a/r a'/l (pro malé, zorné, úhly) α a α a' a arcα / π α/36 (malým se rozumí r/a >3 až 5) r l. Prostorový úhel Ω S/r (sr) steradián, Ω 4π 1 spat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více