Czech Glass. Masters 5.února 10.dubna february 10 april 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Glass. Masters 5.února 10.dubna 2013 5 february 10 april 2013"

Transkript

1 Czech Glass Masters 5.února 10.dubna february 10 april 2013 u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y

2 Czech Glass Masters BRZOŇ TOMÁŠ BURDA RUDOLF BYSTrO DESIGN CAVE CANEM ČTVRTNÍK JAN DOLEŽAL LIBOR DOUŠOVÁ KATEŘINA HOUSEROVÁ IVANA ILLO PATRIK IRDS JANECKÝ JAN JELÍNEK VLADIMÍR KOCIERZOVÁ LENKA PLESL RONY PRŮCHA LADISLAV ROUBÍČEK RENÉ SVATOŠOVÁ SVĚTLANA ŠUHÁJEK JIŘÍ Výstava CZECH GLASS MASTERS představuje skupinu sklářských výtvarníků a designérů spolupracujících se sklárnou Moser a jejich tvorbu. Expozice je přehlídkou nejzdařilejších a nejvýznamnějších děl, která vznikla společně s umělci ve sklárně Moser v posledních letech. Zároveň jsou vystavena autorská díla z vlastních ateliérů a studií výtvarníků. Lukáš Jabůrek Umělecký ředitel sklárny Moser Art Director of Moser glassworks The CZECH GLASS MASTERS exhibition introduces a group of glass artists and designers collaborating with the Moser Glassworks and their works. The exhibition is a display of the most successful and the most important works which have been recently created together with the artists in the Moser Glassworks. At the same time the exhibition shows author s works from their own artists ateliers and studios.

3 TOMÁŠ BRZOŇ Vynikající brusič skla a sklářský výtvarník, který má vlastní brusičskou dílnu, kde tvoří převážně broušené a lepené objekty z optického skla. Díky jeho zručnosti si u Tomáše Brzoně nechává brousit svá díla řada významných českých i zahraničních výtvarníků. An excellent glass cutter and artist who has his own cutting workshop where he mostly creates cut and bonded objects made of optical glass. Thanks to his skilfulness, numerous important Czech and foreign artists have their works cut by Tomáš Brzoň. Modrý / Blue Žlutý / Yellow Autor se věnuje designu ručně foukaného i litého skla. Ve své tvorbě preferuje čisté formy a geometrizující střídmost. Vyrábí vlastní kovové formy a nástroje k výrobě exklusivních skleněných objektů, váz a atypických svítidel. RUDOLF BURDA Black Abyssus The author deals with the design of hand-blown and cast glass. In his work, he prefers pure forms and geometric temperance. He produces his own metal dies and tools for the production of exclusive glass objects, vases and atypical light fittings.

4 BYSTRO DESIGN (Dagmar Pánková & Leoš Smejkal ) Dagmar Pánková a Leoš Smejkal, zakladatelé studia Bystro Design, jsou uznávaní sklářští výtvarníci věnující se produktovému designu a ateliérovému sklu s maximálním důrazem na řemeslné zpracování. Dagmar Pánková and Leoš Smejkal, the founders of the Bystro Design Studio, are recognized glass artists dealing with product design and atelier glass with the maximum emphasis on craftsmanship. Tavená plastika / Melted object CAVE CANEM (Petra & Jiří Kučera) Rodinné studio Cave Canem manželů Kučerových se zabývá především ručním malováním skla. Jednoduché originální tvary doplňují mistrně provedenou grafickou malbou, kde proměňují tradiční metody do nových postupů. The Cave Canem family studio of the Kučera s especially deals with glass hand-painting. They complement simple original shapes with masterly carried out graphic painting where they change traditional methods to new procedures. Stereotypie

5 váza / vase Twist 3104 Limitovaná série / Limited Edition: 300 ks / pcs mísa / bowl Bamboo 3144 JAN ČTVRTNÍK Úspěšný průmyslový designér se širokým spektrem tvorby v bytové architektuře a interiérech. Je držitelem prestižních cen za design včetně ceny,,grand designer a,,designer roku 2009 udělovanou Českou akademií designu. A successful industrial designer with a wide work spectrum in the field of household architecture and interiors. He is a holder of prestigious awards for design including the "Grand Designer" and "Designer of 2009" awards awarded by the Czech Academy of Design. Výtvarník, učitel a výborný brusič skla, jehož práce lze označit jako sochařina ve skle. Ve své vlastní dílně z masivních váz a bloků vybrušuje náročné skulptury, kterým dává kouzelné příběhy a živost. LIBOR DOLEŽAL An artist, teacher and excellent glass cutter whose work can be called "sculpting in glass". He cuts difficult sculptures from massive vases in his own workshop to which he adds charming stories and vividness. Srdcová bohyně / Heart goddess

6 KATEŘINA DOUŠOVÁ Designérka a výtvarnice zabývající se interiérovou tvorbou. Pro sklárnu Moser vytvořila řadu úspěšných výrobků, kde spojuje a kombinuje barevnou sklovinu s jednoduchými současnými tvary. A designer and artist dealing with interior art. She has created numerous products for the Moser Glassworks where she has joined and combined colour melted glass with simple contemporary shapes. váza / vase Gema 2965 Akademická malířka a významná sklářská výtvarnice, která se věnuje především volné tvorbě v podobě tavené plastiky. Vytvořila řadu elegantních nápojových souborů pro sklárnu Moser. IVANA HOUSEROVÁ An academic painter and important glass artist especially dealing with free art in the form of melted sculptures. She has created numerous elegant drinking sets for the Moser Glassworks. Angel

7 Renomovaný designér se specializací na nápojové sklo a interiérové předměty pro komerční využití. Aktivně navrhuje pro přední evropské výrobce užitkového skla. Jeho práce jsou součástí veřejných i soukromých sbírek v galeriích a muzeích v USA a v EU. Je držitelem významných cen a uznání za design např. Design Plus Německo. vázy / vases Spirit 3181 & 3182 PATRIK ILLO A renowned designer specializing in drinking glass and interior objects for commercial use. He makes actively designs for the leading European utility glass manufacturers. His works form part of public and private collections in galleries and museums in the U.S.A. and EU. He holds important prizes and awards for design such as the Design Plus Germany. STUDIO IRDS (Ingrid Račková & David Suchopárek) Životní a tvůrčí partneři pracující pod značkou Studio IRDS. Sklářští výtvarníci, kteří řadu let úspěšně spolupracují se sklárnou Moser především na jedinečných rozměrných broušených a lepených vázách v limitovaných edicích. Life and creative partners working under the IRDS brand. Glass artists who have been collaborating with the Moser Glassworks especially on unique large cut and bonded vases in limited editions for many years. váza / vase Fiorente 3192 Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs

8 Design: Rudolf Burda Design: Rudolf Burda

9 JAN JANECKÝ Talentovaný a řemeslně velmi nadaný malíř skla, který kromě svých autorských děl tvoří pro sklárnu Moser hodnotné historické repliky a limitované série ručně malovaných váz. Spojuje tradiční řemeslo s inovací. A talented and highly skilful glass painter who, in addition to his author s works, also creates valuable historical replicas and limited series of hand-painted vases for the Moser Glassworks. He joins the traditional craft with innovation. váza / vase Elysium 3096 Limitovaná série / Limited Edition: 15 ks / pcs Motiv / Motif: Sibyla Delfská / Delphic Sibyl- Michelangelo Buonaroti VLADIMÍR JELÍNEK Malíř, grafik a sklářský výtvarník, který vytvořil řadu kvalitních děl a nápojových souborů pro sklárnu Moser. Zabývá se hutním tvarováním skla, kombinacemi a inovací hutních technik, které následně ozdobí promyšleným brusem, či rytinou. A painter, graphic designer and glass artist who has created numerous quality works and drinking sets for the Moser Glassworks. He deals with free-blown glass shaping, combinations and innovating the free-blown techniques which he consequently decorates with a well-planned cutting or engraving. Oko / Eye

10 váza / vase Carmen 3162 Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs LENKA KOCIERZOVÁ Ostravská výtvarnice a grafička, která se věnuje výzdobě interiérů, výtvarnému zpracování reklamních a propagačních materiálů, užitému umění. Pro sklárnu Moser vytvořila úspěšné řady broušených váz s vlastními grafickými motivy. An Ostrava artist and graphic designer dealing with the decoration of interiors, artistic processing of advertising and promotional materials and utility art. She has created successful series of cut vases with her own graphic motifs for the Moser Glassworks. Jeden z nejznámějších českých ateliérových výtvarníků. Bezpočet samostatných výstav, mezinárodních ocenění a kooperací s renomovanými výrobci průmyslového a ateliérového skla jej řadí na přední místo v oboru. Věnuje se pedagogické činnosti na Vysoké škole uměleckoprůmyslové jejíž je absolventem. RONY PLESL One of the most recognized Czech atelier artists. A great many of independent exhibitions, international awards and collaborations with recognized industrial and atelier glass manufacturers rank him to the leading position in the field. He also teaches at the Academy of Arts, Architecture and Design he graduated from. mísa / bowl Cubism 3154 váza / vase Cubism 3153

11 váza / vase MAMA 3213 LADISLAV PRŮCHA Sklářský výtvarník, vedoucí oboru Rytí skla na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Věnuje se tvorbě designu skla a unikátních děl, kde se zaměřuje především na vlastnosti skla a kombinaci materiálů. A glass artist, the head of the Glass Engraving field of study at the Secondary Art Glass-making School in Kamenický Šenov. He designs glass and unique works while he especially focuses on glass properties and combination of materials. Patří k předním osobnostem českého sklářského umění. Proslul zcela svobodným přístupem k tvorbě a spoluvytvářel nové pojetí skla ve sféře volného umění. Se sklárnou Moser spolupracuje od roku 1950 a je držitelem mnohých významných ocenění. RENÉ ROUBÍČEK He belongs among the leading figures of the Czech glass art. He is especially famous for his approach to work and he co-created a new glass concept in the field of free art. He has worked with the Moser Glassworks since 1950 and he has won numerous important awards. BRUSELSKÁ MÍSA 3126 / BRUSSELS BOWL 3126 Limitovaná série / Limited Edition: 15 ks / pcs

12 Absolventka Střední a Vyšší průmyslové školy sklářské v Novém Boru. Vítězka prvního ročníku soutěže Cena Ludwiga Mosera. Věnuje se navrhování prodejních interiérů a autorské tvorbě v ateliéru v Kostomlatech nad Labem. SVĚTLANA SVATOŠOVÁ A graduate from the Secondary Glass School in Nový Bor. She is the winner of the first year of the Ludwig Moser Award competition. She deals with designing sales interiors and author s work in an atelier in Kostomlaty nad Labem. mísy / bowls Felicita 3212 JIŘÍ ŠUHÁJEK Uznávaný sklářský výtvarník a akademický malíř, který dokáže svá díla nejen navrhnout, ale i tvořit na huti. Za svou jedinečnou tvorbu získal řadu domácích a zahraničních ocenění. Velmi úspěšná a vyhledávaná jsou také díla Jiřího Šuhájka vytvořená pro sklárnu Moser. A recognized glass artist and academic painter who is not only able to design his works, but also make them at the glass works. He has obtained numerous domestic as well as international awards for his unique work. The works of Jiří Šuhájek created for the Moser Glassworks are also highly successful and sought after. váza Kola / vase Wheels 3091 Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs váza Čtyři roční období / vase Four seasons 2901

13 u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Staroměstské náměstí 603/15 (roh ulice Celetná), , Praha 1 Tel.: Otevírací doba: pondělí - pátek 10:00-20:00 sobota - neděle 10:00-19:00 Staroměstské náměstí 603/15 (the corner of Celetná street) , Praha 1 Tel.: Opening hours: monday - friday 10 a.m. - 8 p.m. saturday - sunday 10 a.m. - 7 p.m.