Modi. Záskokové automaty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modi. Záskokové automaty"

Transkript

1

2 wwwoezcz

3 OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení pro BC0 ZA-0x-7xxx Zapojení pro BD0 a BH0 ZA-0x-7xxx Zapojení pro BL00/BL000 ZA-0x-8xxx Zapojení pro Arion WL ZA-0x-xxx Zapojení pro BC0 s podélnou spojkou ZA-x-7xxx Zapojení pro BD0 a BH0 s podélnou spojkou ZA-x-7xxx7 Zapojení pro BL00/BL000 s podélnou spojkou ZA-x-8xxx8 Zapojení pro Arion WL s podélnou spojkou ZA-x-xxx9 ROZMĚRY0 ZB POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE ČASOVÉ DIAGRAMY7 PARAMETRY8 VYBAVENÍ JISTIČŮ8 SCHÉMA9 Zapojení pro BD0 a BH0 ZB-0-7x09 ROZMĚRY0

4 POPIS ZA Výhody Provedení v plechovém rozváděči IP Čas automatického záskoku od s Na displeji automat informuje obsluhu o okamžitém stavu jističů, zdrojů a právě prováděné činnosti Nastavení automatu lze proti neoprávněnému přestavení chránit heslem Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod Funkce Automat zajistí automatické a především bezpečné řízení přepínání dvou zdrojů do zátěže tak, aby byla dodržena dodávka elektrické energie bez dlouhodobých výpadků Automat je určen pro spolupráci s jističi/odpínači Modeion nebo Arion WL, které zajišťují silové spínání Podrobnější informace o osazení jističů/odpínačů jsou na str 0 Impulzem pro přepnutí zdrojů může být výpadek jedné nebo více fází, podpětí nebo přepětí zdrojů Automat může být vybaven ovládáním (zapnutí a vypnutí) záložního zdroje (generátoru) Bezpečnost Jističe/odpínače jsou pomocí záskokového automatu vzájemně elektricky blokovány, aby nedošlo v žádném případě k sepnutí obou zdrojů současně Napájení Automat musí být napájen buď z řízených zdrojů (resp z momentálně aktivního) nebo z nezávislého externího zdroje, např z UPS nebo AKU (podrobnější informace viz str 0) Od způsobu napájení je částečně odvislá v některých případech i funkce automatu (viz časové diagramy na str až 9) Ovládání a nastavení Základní funkce záskokového automatu se volí otočným přepínačem na předním panelu a další nastavení jako režimy a reakční časy se provádí na dotykovém displeji Základní blokové schéma záskokových automatů pro ovládání dvou zdrojů Zdroj Zdroj MODI Popis Čelní panel obsahuje: a) dotykový displej informující obsluhu o okamžitém stavu jističů, zdrojů a právě aktuálně prováděné činnosti dále slouží k nastavení parametrů pro automatické řízení záskoku Např: reakční časy (podrobnější informace viz Parametry na str 0), režim automatického záskoku (viz Funkce a režimy na str a ) nebo bezpečnostní heslo, kterým lze chránit nastavení automatu proti neoprávněnému přenastavení b) otočný přepínač, kterým se nastavují základní funkce záskokového automatu (podrobnější popis viz Funkce a režimy na str a ) Uvnitř automatu a) má uživatel možnost nastavit na podpěťových relé (pokud jimi je automat vybaven) hodnotu podpětí a přepětí (nezávisle na sobě), kterou má automat vyhodnotit jako poruchu na zdroji a reagovat na ni b) je šroubovací svorkovnice pro připojení jednotlivých vodičů kabelu, který propojuje automat s jističi/odpínači c) součástí každého záskokového automatu jsou svorky pro připojení STOP tlačítka (svorky 0 a ) d) součástí každého záskokového automatu jsou svorky pro připojení revizního tlačítka (svorky 0 a ) Revizní tlačítko slouží k možné revizi na přístrojích Pokud není namontováno mechanické blokování, je potřeba si dát pozor na paralelní chod Revizní tlačítko vyřadí z provozu řídící jednotku a přivede napětí na podpěťové spouště, viz schéma zapojení V případě použití plechového krytu je revizní tlačítko už součástí a zapojené Dvě základní provedení Záskokový automat se dodává: a) v provedení v plechovém rozváděči IP b) v provedení vestavném do dveří rozváděče Umístění jističů/odpínačů a jejich propojení s automatem Umístění jističů (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno Pokud je ke zvýšení bezpečnosti při manuálním ovládání použito mechanické blokování, je dána vzdálenost jističů/odpínačů použitým mechanickým blokováním pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou Zdroj Zdroj MODI Signalizace Q Q Q Q Q Zátěž Zátěž Zátěž

5 ZA ZA SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ 0 pro ovládání dvou zdrojů pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou Provedení Mechanické uspořádání 0 provedení v plechovém rozváděči vestavné provedení na dveře rozváděče řízení kombinace Arion WL ) 7 řízení kombinace Modeion BC, BD, BH ) Řízené kombinace jističů Vestavné provedení do dveří rozváděče 8 řízení kombinace Modeion BL ) Napájení záskokového automatu 0 napájení ze záložního zdroje DC V vlastní - z aktivního zdroje (možnost záložního zdroje AC/DC V) napájení ze záložního zdroje AC/DC 0 0 V Automat ve vestavném provedení do dveří rozváděče je možné dodat s plastovým krytem Sledovací obvod sítě 0 sledování pouze výpadku napětí v jednotlivých fázích podpěťová relé s nastavením, sledování sledu fází Signalizace signalizační kontakty přepínače funkcí + signalizace zapnutého jističe + signál pro generátor + poruchového stavu MODI ZA - x x - x x x x - Y Kód speciálního provedení B plastový transparentní kryt G signál pro generátor (přepínací kontakt) N plechový kryt včetně revizního tlačítka ) Standardně dodáváme záskokový automat pro řízení těchto kombinací jističů: Na zakázku lze dodat záskokový automat, který bude komunikovat v angličtině Řízené kombinace jističů BC0 BD0 BH0 BL ARION WL BC BD BH BL ARION WL na zakázku dodáváme záskokový automat i v jiných kombinacích jističů/odpínačů Zákaznické provedení: B - Jistič je osazený plastovým trasparentním krytem Rozměry viz str G - Signál pro start generátoru - přepínací kontakt Záskokový automat je osazený relé s přepínacím kontaktem Na svorkovnici jsou vyvedené svorky,, Svorky a - spínací kontakt, a - rozpínací kontakt V případě použití provedení G signalizace H není zapojena N - Plechový kryt s revizním tlačítkem Možnost plombování svorkovnice pro připojení ovládacích obvodů Rozměry viz str Po dohodě s výrobcem lze dodat i další modifikace záskokového automatu

6 FUNKCE A REŽIMY ZA Funkce: určuje automatický nebo manuální provoz (nastavuje se otočným přepínačem) Režim: určuje prioritu zdrojů v automatickém provozu (nastavuje se dotykovým displejem automatu) FUNKCE ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU PRO OVLÁDÁNÍ DVOU ZDROJŮ ) AUTOMATICKÝ PROVOZ AUTOMATICKÝ ZÁSKOK (poloha přepínače, signalizace H) Automat umí pracovat ve třech režimech, které jsou voleny pomocí dotykového displeje automatu Je možno nastavit, zda jsou: a) zdroje rovnocenné b) prioritu má zdroj c) prioritu má zdroj a dále je možné nastavit min dobu mezi přepnutím zdrojů (T ) a časy pro minimální přítomnost napětí (T ) a maximální výpadek napětí (T ) REŽIM a) ROVNOCENNÉ ZDROJE (režim určený především pro napájení ze dvou transformátorů) - viz časový diagram a Zátěž může být napájena trvale z kteréhokoli zdroje Pokud dojde k výpadku napětí zdroje, ze kterého je napájena zátěž, dojde k odpojení zdroje od zátěže a k připojení druhého zdroje Po obnovení napětí zdroje, ze kterého byla původně zátěž napájena, zůstává k zátěži i nadále připojen druhý zdroj, protože automat pracuje v rovnocenném režimu Přepnutí na původní zdroj je možné ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0 ) ) K přepnutí dojde také automaticky po ztrátě napětí druhého zdroje b) PRIORITA ZDROJE (režim určený především pro napájení zátěže z transformátoru jako hlavního zdroje a generátoru jakožto záložního zdroje zdroj transformátor, zdroj generátor) - viz časový diagram a Zátěž je napájena trvale z hlavního zdroje (transformátoru) Pokud dojde k výpadku napětí, dojde k automatickému odpojení hlavního zdroje od zátěže a může se, podle provedení, aktivovat signál pro zapnutí generátoru Po naběhnutí generátoru dojde k automatickému připojení generátoru k zátěži Po obnovení napětí hlavního zdroje dojde k automatickému přepnutí zdrojů a zátěž je opět trvale napájena z hlavního zdroje c) PRIORITA ZDROJE obdoba režimu b) PRIORITA ZDROJE, zdroje jsou však v opačném pořadí zdroj generátor zdroj transformátor T T T T G G Q T Q T Q T Q G Q G Q T Z Z Z ) MANUÁLNÍ PROVOZ - PROVOZ POUZE NA ZDROJ (poloha přepínače, signalizace H) Zátěž je trvale napájena z prvního zdroje a pokud dojde k výpadku napětí, dojde k automatickému odpojení zdroje od zátěže Zdroj zůstane odpojen i po obnovení jeho napětí Připojit zdroj je možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0 ) ) ) MANUÁLNÍ PROVOZ - PROVOZ POUZE NA ZDROJ (poloha přepínače, signalizace H) Zátěž je trvale napájena z druhého zdroje a pokud dojde k výpadku napětí, dojde k automatickému odpojení zdroje od zátěže Zdroj zůstane odpojen i po obnovení jeho napětí Připojit zdroj je možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0 ) ) ) ZDROJ a ZDROJ JE VYPNUT (poloha přepínače 0) ) V poloze přepínače 0 je nutné dodržet pauzu min s před další manipulací s přepínačem

7 ZA FUNKCE A REŽIMY FUNKCE ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU PRO OVLÁDÁNÍ DVOU ZDROJŮ S PODÉLNOU SPOJKOU ) AUTOMATICKÝ PROVOZ AUTOMATICKÝ ZÁSKOK (poloha přepínače, signalizace H) Automat umí pracovat ve třech režimech, které jsou voleny pomocí dotykového displeje automatu Je možno nastavit: a) záskok pro oba zdroje b) záskok pro zdroj c) záskok pro zdroj a dále je možné nastavit min dobu mezi přepnutím zdrojů (T) a časy pro detekci přítomnosti napětí (T) a výpadku napájení (T) Zdroj Zdroj MODI Q Q Q Zátěž Tabulka logických stavů jističů Jistič zdroje Q Spínač podélné spojky Q Jistič zdroje Q Zátěž b) ZÁSKOK PRO ZDROJ c) ZÁSKOK PRO ZDROJ Obě zátěže mohou být napájeny trvale z kteréhokoli zdroje Pokud dojde k výpadku napětí jednoho ze zdrojů, dojde k odpojení zdroje od zátěže a k připojení zátěže (sepnutí spojky) na druhý zdroj Po obnovení napětí zdroje, ze kterého byla původně zátěž napájena, dojde k vypnutí spojky a připojení zátěže na původní zdroj První zátěž může být napájena z prvního nebo z druhého zdroje Druhá zátěž může být napájena pouze z druhého zdroje Pokud dojde k výpadku napětí prvního zdroje, dojde k odpojení první zátěže od prvního zdroje a k připojení první zátěže k druhému zdroji (sepnutí spojky) Po obnovení napětí prvního zdroje dojde k vypnutí spojky a připojení první zátěže na první zdroj Při výpadku napětí druhého zdroje dojde k odpojení druhé zátěže od druhého zdroje Druhá zátěž zůstane po dobu výpadku druhého zdroje bez napětí Neprovádí se záskok (spojka nesepne) Druhá zátěž může být napájena z prvního nebo z druhého zdroje První zátěž může být napájena pouze z prvního zdroje Pokud dojde k výpadku napětí druhého zdroje, dojde k odpojení druhé zátěže od druhého zdroje a k připojení druhé zátěže k prvnímu zdroji (sepnutí spojky) Po obnovení napětí druhého zdroje dojde k vypnutí spojky a připojení druhé zátěže na druhý zdroj Při výpadku napětí prvního zdroje dojde k odpojení první zátěže od prvního zdroje První zátěž zůstane po dobu výpadku prvního zdroje bez napětí Neprovádí se záskok (spojka nesepne) ) MANUÁLNÍ PROVOZ - ZDROJ I ZDROJ JE VYPNUT (poloha přepínače 0) ) MANUÁLNÍ PROVOZ - PROVOZ POUZE NA ZDROJ (poloha přepínače, signalizace H) ) MANUÁLNÍ PROVOZ - PROVOZ POUZE NA ZDROJ (poloha přepínače, signalizace H) Trvale je napájena pouze první zátěž z prvního zdroje Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky se odpojí zdroj od zátěže Zdroj zůstane odpojen i po obnovení napětí Připojit zdroj je možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0) ) Trvale je napájena pouze druhá zátěž z druhého zdroje Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky se odpojí zdroj od zátěže Zdroj zůstane odpojen i po obnovení napětí Připojit zdroj je možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0) ) ) MANUÁLNÍ PROVOZ - PROVOZ POUZE NA ZDROJ SE SEPNUTOU SPOJKOU (poloha přepínače, signalizace H) ) MANUÁLNÍ PROVOZ - PROVOZ POUZE NA ZDROJ SE SEPNUTOU SPOJKOU (poloha přepínače, signalizace H) 7) MANUÁLNÍ PROVOZ PROVOZ NA OBA ZDROJE (poloha přepínače, signalizace H) Obě zátěže jsou trvale napájeny z prvního zdroje Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky se odpojí zdroj od zátěží Zdroj zůstane odpojen i po obnovení jeho napětí Připojit zdroj je možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0) ) Obě zátěže jsou trvale napájeny z druhého zdroje a pokud dojde k výpadku napětí, automaticky se odpojí zdroj od zátěží Zdroj zůstane odpojen i po obnovení jeho napětí Připojit zdroj je možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0) ) REŽIM: a) ROVNOCENNÉ ) První zátěž je trvale napájena z prvního zdroje Druhá zátěž je trvale napájena z druhého zdroje Pokud dojde k výpadku napětí, automaticky se odpojí zdroj od zátěže Zdroj zůstane odpojen i po obnovení jeho napětí Připojit zdroj je možné pouze ručně (přepnutím přepínače z polohy postupně do polohy 0) ) V poloze přepínače 0 je nutné dodržet pauzu min s před další manipulací s přepínačem

8 ČASOVÉ DIAGRAMY ZA Časový diagram - záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Funkce: automatický záskok Režim: rovnocenný ( zdroj transformátor, zdroj transformátor) Napájení automatu: z aktivního zdroje AZ AZ AZ AZ U T Q T U T Q T U Z U T Q T U T Q T U Z U na T T T T A UnA napětí transformátoru jistič transformátoru napětí transformátoru jistič transformátoru napětí na zátěži napájení automatu kontrolovaná doba výpadku napětí min doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí doba od výpadku napětí, po které vypne jistič v případě, že automat není napájen, T A = 0, s Poznámka: časy T, T, T jsou nastavitelné T T T T T T T A T T POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji i zdroji je napětí Zátěž je napájena z zdroje T T T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T alespoň min po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q T Protože automat pracuje v režimu rovnocenných zdrojů, zůstává Q T zapnut i po obnovení U T na dobu delší než T Pokud dojde k výpadku U T na dobu kratší než T, automat na tento výpadek napětí nereaguje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu delší než T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T již min po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T a není přítomno U T, dojde po čase T A k automatickému vypnutí Q T Po obnovení U T na dobu min T dojde k automatickému zapnutí Q T Podmínkou automatického zapnutí Q T je doběhnutí času T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T alespoň po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q T Časový diagram - záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Funkce: automatický záskok Režim: rovnocenný ( zdroj transformátor, zdroj transformátor) Napájení automatu: z nezávislého externího zdroje AZ AZ AZ AZ U T Q T U T Q T U Z UnA T T T T T T T T T U T Q T U T Q T U Z U na T T T napětí transformátoru jistič transformátoru napětí transformátoru jistič transformátoru napětí na zátěži napájení automatu kontrolovaná doba výpadku napětí min doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji i zdroji je napětí Zátěž je napájena z zdroje T T T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T alespoň min po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q T Protože automat pracuje v režimu rovnocenných zdrojů, zůstává Q T zapnut i po obnovení U T na dobu delší než T Pokud dojde k výpadku U T na dobu kratší než T, automat na tento výpadek napětí nereaguje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu delší než T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T již min po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q T Poznámka: časy T, T, T jsou nastavitelné automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T Po obnovení U T na dobu min T dojde k automatickému zapnutí Q T Podmínkou automatického zapnutí Q T je doběhnutí času T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T alespoň po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q T

9 ZA ČASOVÉ DIAGRAMY Časový diagram - záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Funkce: automatický záskok Režim: priorita zdroje ( zdroj transformátor, generátor) Napájení automatu: z aktivního zdroje AZ AZ AZ U T Q T U G Q G U Z UnA USG U T Q T U G Q G U Z U na U SG T T T T A napětí transformátoru jistič transformátoru napětí generátoru jistič generátoru napětí na zátěži napájení automatu signál pro funkci generátoru kontrolovaná doba výpadku napětí min doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí doba od výpadku napětí, po které vypne jistič v případě, že automat není napájen, T A = 0, s T A Poznámka: časy T, T, T jsou nastavitelné T T A T T T T A T T T T T POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji je napětí Zátěž je napájena z zdroje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T, automaticky vypne Q T a signál pro chod generátoru je aktivní Objeví-li se U G alespoň na dobu T, je automaticky zapnut Q G Podmínkou pro zapnutí Q G je doběhnutí času T Pokud dojde k výpadku U G a zároveň U T není přítomno, dojde po době T A k automatickému vypnutí Q G Objeví-li se U G alespoň na dobu T, je automaticky zapnut Q G Podmínkou pro zapnutí Q G je doběhnutí času T automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q G a signál pro chod generátoru přestane být aktivní Po čase T dojde k automatickému zapnutí Q T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a signál pro chod generátoru je aktivní Pokud dojde k obnovení U T na dobu min T dřív, než se objeví U G na dobu min T, dojde k automatickému zapnutí Q T Podmínkou automatického zapnutí Q T je doběhnutí času T Časový diagram - záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů Funkce: automatický záskok Režim: priorita zdroje ( zdroj transformátor, generátor) Napájení automatu: z nezávislého externího zdroje AZ AZ AZ U T Q T U G Q G U Z UnA U T Q T U G Q T U Z U na U SG T T T USG T T T T T T T T T T napětí transformátoru POPIS FUNKCE jistič transformátoru Výchozí stav: Na zdroji je napětí Zátěž je napájena z zdroje napětí generátoru jistič generátoru napětí na zátěži napájení automatu signál pro funkci generátoru kontrolovaná doba výpadku napětí min doba mezi přepnutím jističů kontrolovaná doba obnoveného napětí Poznámka: časy T, T, T jsou nastavitelné automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a signál pro chod generátoru je aktivní Objeví-li se U G alespoň na dobu T, je automaticky zapnut Q G Podmínkou pro zapnutí Q G je doběhnutí času T Pokud dojde k výpadku U G na dobu kratší než T, automat na tento výpadek napětí nereaguje automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q G a signál pro chod generátoru přestane být aktivní Po čase T dojde k automatickému zapnutí Q T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a signál pro chod generátoru je aktivní Pokud dojde k obnovení U T na dobu min T dřív, než se objeví U G na dobu min T, dojde k automatickému zapnutí Q T Podmínkou automatického zapnutí Q T je doběhnutí času T 7

10 ZA ČASOVÉ DIAGRAMY Časový diagram - záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou Funkce: automatický záskok Režim: rovnocenný ( zdroj transformátor, zdroj transformátor) Napájení automatu: z aktivního zdroje AZ AZ AZ AZ AZ U T Q T U T Q T Q U Z U Z U na U T napětí transformátoru Q T jistič transformátoru U T napětí transformátoru Q T jistič transformátoru Q odpínač podélné spojky U Z napětí na zátěži č U Z napětí na zátěži č U na napájení automatu T kontrolovaná doba výpadku napětí T min doba mezi přepnutím jističů T kontrolovaná doba obnoveného napětí T A doba od výpadku napětí, po které vypne jistič v případě, že automat není napájen T T T T T T T T A T T T T T POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji i zdroji je napětí zátěž je napájena z zdroje zátěž je napájena z zdroje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T min po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu delší než T, dojde k automatickému vypnutí Q T a po čase T k automatickému zapnutí Q automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T a není přítomno U T, dojde po čase T A k automatickému vypnutí Q T a Q Po obnovení U T na dobu min T dojde k automatickému zapnutí Q T a Q Podmínkou automatického zapnutí Q T je doběhnutí času T automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T a není přítomno U T, dojde po čase T A k automatickému vypnutí Q T a Q Po obnovení U T na dobu min T dojde k automatickému zapnutí Q T a Q Podmínkou automatického zapnutí Q T a Q je doběhnutí času T automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U T a zároveň v době T dojde k výpadku napětí U T, dojde po čase T k automatickému vypnutí Q T a Q Doběhne-li čas T dříve než čas T, dojde k vypnutí Q T a Q po čase T Po čase T dojde k automatickému zapnutí Q T a Q Časový diagram - záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou Funkce: automatický záskok Režim: záskok zdroje č ( zdroj transformátor, zdroj transformátor) Napájení automatu: z aktivního zdroje AZ AZ AZ AZ AZ U T Q T U T Q T Q U Z U Z U na U T napětí transformátoru Q T jistič transformátoru U T napětí transformátoru Q T jistič transformátoru Q odpínač podélné spojky U Z napětí na zátěži č U Z napětí na zátěži č U na napájení automatu T kontrolovaná doba výpadku napětí T min doba mezi přepnutím jističů T kontrolovaná doba obnoveného napětí T A doba od výpadku napětí, po které vypne jistič v případě, že automat není napájen 8 T T T T T T T A T T T T T POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji i zdroji je napětí zátěž je napájena z zdroje zátěž je napájena z zdroje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T min po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U T na dobu delší než T, dojde k automatickému vypnutí Q a po čase T k automatickému zapnutí Q T Pokud dojde k výpadku U T na dobu kratší než T, automat na tento výpadek napětí nereaguje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu delší než T, dojde k automatickému vypnutí Q T Protože automat pracuje v režimu záskoku pouze pro zdroj č, Q nesepne automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T a není přítomno U T, dojde po čase T A k automatickému vypnutí Q T Po obnovení U T na dobu min T dojde k automatickému zapnutí Q T a Q Podmínkou automatického zapnutí Q T a Q je doběhnutí času T automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U T a zároveň v době T dojde k výpadku napětí U T, dojde po čase T k automatickému vypnutí Q T a Q Doběhne-li čas T dříve než čas T, dojde k vypnutí Q T a Q po čase T Po čase T dojde k automatickému zapnutí Q T

11 ZA ČASOVÉ DIAGRAMY Časový diagram 7 - záskokový automat pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou Funkce: automatický záskok Režim: záskok zdroje č ( zdroj transformátor, zdroj transformátor) Napájení automatu: z aktivního zdroje AZ AZ AZ AZ AZ U T Q T U T Q T Q U Z U Z U na T T T T T T T A T T T T T U T napětí transformátoru Q T jistič transformátoru U T napětí transformátoru Q T jistič transformátoru Q odpínač podélné spojky U Z napětí na zátěži č U Z napětí na zátěži č U na napájení automatu T kontrolovaná doba výpadku napětí T min doba mezi přepnutím jističů T kontrolovaná doba obnoveného napětí T A doba od výpadku napětí, po které vypne jistič v případě, že automat není napájen POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na zdroji i zdroji je napětí zátěž je napájena z zdroje zátěž je napájena z zdroje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T na dobu min T, dojde k automatickému vypnutí Q T a je-li přítomno U T min po dobu T, dojde po čase T k automatickému zapnutí Q automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U T na dobu delší než T, dojde k automatickému vypnutí Q a po čase T k automatickému zapnutí Q T Pokud dojde k výpadku U T na dobu kratší než T, automat na tento výpadek napětí nereaguje automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UT na dobu delší než T, dojde k automatickému vypnutí Q T Protože automat pracuje v režimu záskoku pouze pro zdroj č, Q nesepne automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T a není přítomno U T, dojde po čase T A k automatickému vypnutí Q T Po obnovení U T na dobu min T dojde k automatickému zapnutí Q T a Q Podmínkou automatického zapnutí Q T a Q je doběhnutí času T automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U T a zároveň v době T dojde k výpadku napětí U T, dojde po čase T k automatickému vypnutí Q T a Q Doběhne-li čas T dříve než čas T, dojde k vypnutí Q T a Q po čase T Po čase T dojde k automatickému zapnutí Q T 9

12 PARAMETRY ZA ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI Rozměry Š x V x H ZA-x0-xxxx 00 x 00 x 8 mm ZA-x-xxxx viz str Hmotnost m ZA-00-xxxx nebo ZA-0-xxxx kg ZA-0-xxxx nebo ZA--xxxx kg Normy ČSN EN 097--; ČSN EN 00-; ČSN 000-; ČSN 000--; ČSN EN 008--; ČSN EN 008--; ČSN EN NAPÁJENÍ I k = max 0 ka, I k 0 ka - nutné předjištění pojistkami A s charakteristikou gg Externí (vývody, 7) z nezávislého zdroje Jmenovité pracovní napětí AC U e V ) u ZA-xx-x0()xx, nebo 0 0 V u ZA-xx-xxx DC U e V ) u ZA-xx-x0()xx, nebo 0 0 V u ZA-xx-xxx Příkon AC/DC 00 VA / 00 W Kategorie přepětí I ) Interní ) z aktivního zdroje Jmenovitý kmitočet f n 0/0 Hz Krytí vnější/vnitřní ZA-x0-xxxx IP/ IP0 ZA-x-xxxx dle provedení rozváděče/ IP0 Elektromagnetická kompatibilita normy ČSN EN 097-; ČSN EN 0 rádiové vyzařování ZA-00-xxxx nebo ZA-0-xxxx třída B ZA-0-xxxx nebo ZA--xxxx třída A rušivá napětí ZA-00-xxxx nebo ZA-0-xxxx třída B ZA-0-xxxx nebo ZA--xxxx třída B Připojovací průřez 0, mm (doporučujeme min 0,7 mm ) Rozsah teploty okolí 0 0 C SIGNALIZACE PROVOZU (signalizace je funkční, pouze pokud je automat napájen) Místní: LCD Dálková: (vývody -8) AC I e /U e 0 A/0 V (AC-) (bezpotenciálové kontakty) (vývody -) DC I e /U e 0, A/ V (proti svorce -) Připojovací průřez 0, mm (doporučujeme min 0,7 mm ) PODPĚŤOVÉ RELÉ - pouze ZA-XX-XXX Nastavení podpětí 70 0 % U n Nastavení přepětí 80 0 % U n NASTAVENÍ ČASŮ Min doba mezi přepnutím jističů (čas záskoku) s ( dle provedení jističe) Kontrolovaná doba výpadku napětí ) T s, po s Zpoždění mezi přepnutím jističů ) T s, po s Kontrolovaná doba obnoveného napětí T s, po s Doba od výpadku napětí, po které vypne jistič ) T A 0, s Poznámka: I k je zkratový proud v obvodu zdrojů ) Dle provedení viz str ) Ze zdroje, který je právě připojen k zátěži, při výpadku obou zdrojů je záskokový automat bez napětí do té doby, dokud se na jednom ze zdrojů neobjeví napětí ) V případě stálého napájení automatu ) V případě, že automat není napájen ) Vzhledem k zařazení přístroje do kategorie přepětí I (citlivé elektronické přístroje) dle ČSN EN 0- doporučujeme záskokový automat chránit proti přepětí v souladu s ČSN EN 0 Aplikační příručku, která je volně ke stažení na wwwoezcz, je možné využít pro výběr vhodné přepěťové ochrany VYBAVENÍ JISTIČŮ Typ jističe BC0 BD0 BH0 BL ARION WL Příslušenství Podpěťová spoušť SP-BC-X0 SP-BHD-X0 SP-BHD-X0 SP-BL-X0 viz str Pomocný spínač PS-BC-000-Au PS-BHD-00-Au PS-BHD-00-Au PS-BL-00-Au viz str Návěstní spínač ) NS-BC-000-Au PS-BHD-000-Au PS-BHD-000-Au - viz str Relativní spínač PS-BL-00-Au viz str Motorový pohon MP-BC-X0-B MP-BD-X0 MP-BH-X0 MP-BL-X0 viz str Mechanické blokování - viz str viz str viz str viz str Poznámka: 0 Přesné vybavení jističů včetně počtu spínačů viz schémata zapojení Podrobnější informace o jističích/odpínačích BC0, BD0, BH0 a BL naleznete v katalogu Kompaktní jističe J-0-C Podrobnější informace o jističích/odpínačích Arion WL naleznete v katalogu Vzduchové jističe VJ-0-C ) U odpínačů se nemusí osazovat návěstní spínač

13 ZA TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL Výbava jističe musí obsahovat toto příslušenství: Motorový pohon AC 0 V Podpěťovou spoušť DC V Pomocné kontakty NO + NC Signalizační spínač připraven k zapnutí Signalizační spínač vypnuto spouští Mechanické blokování Typové označení: Arion WL - A J Z C + K x x x Popis typového označení: Arion WL A J Z C + K x x x Mechanické blokování ) Signalizační spínač vypnuto spouští Signalizační spínač připraveno k zapnutí Motorový pohon a zapínací spoušť - AC 0 V Bez první přídavné spouště Podpěťová spoušť - DC V Jeden blok pomocných spínačů - NO+NC Vypínací schopnost, elektronická nadproudová spoušť, počet pólů a konstrukční provedení ) Velikost jističe, jmenovitý proud ) ) x x x Mechanické blokování dle provedení jističe: S Pevné provedení jističe R Výsuvné provedení jističe ) Viz katalog Vzduchové jističe VJ-0-C URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION Kombinace jističů Mechanické blokování podle provedení jističů jistič jistič Pevné Odnímatelné Výsuvné Pevný/Výsuvný (odnímatelný) BC0 BC BD0 BD0 MB-BD-PV0 MB-BD-PV0 MB-BD-PV0 MB-BD-PV0 BD0 BH0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 BH0 BH0 MB-BH-PV0 MB-BH-PV0 MB-BH-PV0 MB-BH-PV0 BH0 BD0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 BL BL MB-BL-PP07 - MB-BL-VV0 MB-BL-PV08

14 SCHÉMA ZA Zapojení pro BC0 ZA-0x-7xxx T L L L N PE G L L L N PE SA F F L+N- BC0 XT0 L L L 0 L L L 7 0 BC0 NS-BC-000-Au BC PS-BC-000Au PS-BC-000Au SP-BC-X0 D D ZA SP-BC-X0 D D NS-BC-000-Au BC PS-BC-000-Au PS-BC-000-Au 0 0 SA 0 PE N 0 - MP-BC-X0-B SB H H H HHH H7 X X X X L+ N- N- X X X X N- X X X X X X MP-BC-X0-B L L L N PE Z T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice Nastavení režimu ovládání SA - přepínač funkce motorového pohonu H- - signalizace funkce záskokového automatu - AC 0 V 0 A (AC-) H - signál pro zapnutí generátoru - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H7 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka BC0 - jistič zdroje SP-BC-X0 - podpěťová spoušť PS-BC-000-Au - pomocný spínač PS-BC-000-Au - pomocný spínač NS-BC-000-Au - návěstní spínač MP-BC-X0-B - motorový pohon BC0 - jistič zdroje Z - zátěž SP-BC-X0 - podpěťová spoušť PS-BC-000-Au - pomocný spínač PS-BC-000-Au - pomocný spínač NS-BC-000-Au - návěstní spínač MP-BC-X0-B - motorový pohon Poznámka: při použití odpínače není nutné použít návěstní spínač V případě, že návěstní spínač není osazen, je potřeba propojit svorky pro připojení spínače ( zdroj - svorky a ; zdroj - svorky 0 a 0)

15 ZA SCHÉMA Zapojení pro BD0 a BH0 ZA-0x-7xxx T L L L N PE SA G L L L N PE F F L+N- BD0 BH0 PS-BHD-000-Au BD BH PS-BHD-00-Au SP-BHD-X0 D D XT0 L L L ZA L L L 7 SA BD0 BH0 SP-BHD-X0 D D PS-BHD-000-Au BH BD PS-BHD-00-Au MP-BD-X0 MP-BH-X0 PE N 0 SB - H H H HHH H7 X X X X L+ N- N- X X X X N- X X X X X X MP-BD-X0 MP-BH-X0 L L L N PE Z T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice SA - přepínač funkce H- - signalizace funkce záskokový automat - AC 0 V 0 A (AC-) H - signál pro zapnutí generátoru - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H7 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka BD0 ( BH0 ) - jistič zdroje SP-BHD-X0 - podpěťová spoušť PS-BHD-00-Au - pomocný spínač PS-BHD-000-Au - návěstní spínač MP-BD-X0 (MP-BH-X0) - motorový pohon BD0 ( BH0 ) - jistič zdroje SP-BHD-X0 - podpěťová spoušť PS-BHD-00-Au - pomocný spínač PS-BHD-000-Au - návěstní spínač MP-BD-X0 (MP-BH-X0) - motorový pohon Z - zátěž Poznámka: při použití odpínače není nutné použít návěstní spínač V případě, že návěstní spínač není osazen, je potřeba propojit svorky pro připojení spínače ( zdroj - svorky a ; zdroj - svorky 0 a 0)

16 SCHÉMA ZA Zapojení pro BL00/BL000 ZA-0x-8xxx T L L L N PE SA G L L L N PE F F L+N- BL000 BL00 PS-BL-00-Au BL PS-BL-00-Au SP-BL-X0 D D XT0 L L L ZA L L L 7 SA BL000 BL00 SP-BL-X0 D D PS-BL-00-Au BL PS-BL-00-Au 9 0 MP-BL-X0 PE N 0 SB - H H H HHH H7 X X X X L+ N- N- X X X X N- X X X X X X MP-BL-X0 9 0 L L L N PE Z T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice SA - přepínač funkce H- - signalizace funkce záskokového automatu - AC 0 V 0 A (AC-) H - signál pro zapnutí generátoru - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H7 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka BL - jistič zdroje SP-BL-X0 - podpěťová spoušť PS-BL-00-Au - relativní spínač PS-BL-00-Au - pomocný spínač MP-BL-X0 - motorový pohon BL - jistič zdroje SP-BL-X0 - podpěťová spoušť PS-BL-00-Au - relativní spínač PS-BL-00-Au - pomocný spínač MP-BL-X0 - motorový pohon Z - zátěž

17 ZA SCHÉMA Zapojení pro Arion WL ZA-0x-xxx T L L L N PE G L L L NPE SA F F ARION L+ N- X X X7 X8 L L L XT0 ZA L L L ARION X X X7 X8 X X X X X X X7 X7 X X PE N 0 - SA X X X X X X X7 X7 X X H H H HHH H7 X X X X X X X X X X X X X X 0 SB L+ N- N- N- L L L N PE Z T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice SA - přepínač funkce H- - signalizace funkce záskokového automatu - AC 0 V 0 A (AC-) H - signál pro zapnutí generátoru - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H - signál zapnut zdroj - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H7 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka Arion - jistič zdroje X,, 7 - konektor pro připojení příslušenství (viz dokumentace jističe Arion WL) Arion - jistič zdroje X,, 7 - konektor pro připojení příslušenství (viz dokumentace jističe Arion WL) Z - zátěž Poznámka: při použití odpínače není nutné použít signalizační spínač vypnuto spouští V případě, že spínač není osazen, je potřeba propojit svorky pro připojení spínače ( zdroj - svorky a ; zdroj - svorky 0 a 0)

18 SCHÉMA ZA Zapojení pro BC0 s podélnou spojkou ZA-x-7xxx L+ N- N- N- N- N- N- SB H H H H H H H7 H8 H9 H0 T L L L N PE F L 0 L L N PE 7 8 SA XT0 L+ N Uz Uv L L L N PE F T L L L N PE BC0 NS-BC-000-Au BC PS-BC-000-Au SP-BC-X0 D D 7 8 ZA BC0 SP-BC-X0 D D NS-BC-000-Au BC PS-BC-000-Au MP-BC-X0-B MP-BC-X0-B SA BC0 D D SP-BC-X0 PS-BC-000-Au BC MP-BC-X0-B L L L N PE Z NS-BC-000-Au L L L N PE Z T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice SA - přepínač funkce Nastavení režimu ovládání motorového pohonu H- - signalizace funkce záskokového automatu - AC 0 V 0 A (AC-) H7 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H8 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H9 - signál zapnut jistič (spojka) - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H0 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka BC0 - jistič zdroje SP-BC-X0 - podpěťová spoušť PS-BC-000-Au - pomocný spínač NS-BC-000-Au - návěstní spínač MP-BC-X0-B - motorový pohon BC0 - jistič zdroje SP-BC-X0 - podpěťová spoušť PS-BC-000-Au - pomocný spínač NS-BC-000-Au - návěstní spínač MP-BC-X0-B - motorový pohon BC0 - jistič spojky SP-BC-X0 - podpěťová spoušť PS-BC-000-Au - pomocný spínač NS-BC-000-Au - návěstní spínač MP-BC-X0-B - motorový pohon Z - zátěž Poznámka: při použití odpínače není nutné použít návěstní spínač V případě, že návěstní spínač není osazen, je potřeba propojit svorky pro připojení spínače ( zdroj - svorky a ; zdroj - svorky 0 a 0; podélná spojka - svorky 0 a 0)

19 ZA SCHÉMA Zapojení pro BD0 a BH0 s podélnou spojkou ZA-x-7xxx L+ N- N- N- N- N- N- T L L L NPE F SB L L L N PE H H H H H H 7 8 SA XT0 L+ N- 7 Uz - - H7 H8 H9 H Uv L L L N PE F T L L L NPE BD0 BD0 0 BH0 BH0 0 BD BH 0 SP-BHD-X0 ZA SP-BHD-X0 PS-BHD-000-Au PS-BHD-000-Au D D D D PS-BHD-000-Au BD BH PS-BHD-000-Au MP-BD-X0-B MP-BH-X0-B MP-BD-X0-B MP-BH-X0-B SA BD0 BH0 D D SP-BHD-X0 PS-BHD-000-Au BD,BH MP-BD-X0-B MP-BH-X0-B Z L L L NPE PS-BHD-000-Au L L L NPE Z T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice SA - přepínač funkce H- - signalizace funkce záskokového automatu - AC 0 V 0 A (AC-) H7 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H8 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H9 - signál zapnut jistič (spojka) - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H0 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka BD0 ( BH0 ) - jistič zdroje SP-BHD-X0 - podpěťová spoušť PS-BHD-000-Au - pomocný spínač PS-BHD-000-Au - návěstní spínač MP-BD-X0 (MP-BH-X0) - motorový pohon BD0 ( BH0 ) - jistič zdroje SP-BHD-X0 - podpěťová spoušť PS-BHD-000-Au - pomocný spínač PS-BHD-000-Au - návěstní spínač MP-BD-X0 (MP-BH-X0) - motorový pohon BD0 ( BH0 ) - jistič spojky SP-BHD-X0 - podpěťová spoušť PS-BHD-000-Au - pomocný spínač PS-BHD-000-Au - návěstní spínač MP-BD-X0 (MP-BH-X0) - motorový pohon Z - zátěž Poznámka: při použití odpínače není nutné použít návěstní spínač V případě, že návěstní spínač není osazen, je potřeba propojit svorky pro připojení spínače ( zdroj - svorky a ; zdroj - svorky 0 a 0; podélná spojka - svorky 0 a 0) 7

20 SCHÉMA ZA Zapojení pro BL00/BL000 s podélnou spojkou ZA-x-8xxx L+ N- N- N- N- N- N- T L L L NPE F SB L L L N PE 0 H H H H H H 7 8 SA XT0 L+ N Uz H7 H8 H9 H0 Uv L L L N PE F T L L L NPE BL000 BL00 0 BL00 BL000 0 BL 0 ZA SP-BL-X0 SP-BL-X0 PS-BL-00-Au PS-BL-00-Au D D D D PS-BL-00-Au BL PS-BL-00-Au 9 0 MP-BL-X MP-BL-X0 9 0 SA BL000 BL00 D SP-BL-X0 D PS-BL-00-Au BL MP-BL-X0 9 0 L L L NPE Z PS-BL-00-Au Z L L L NPE T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice SA - přepínač funkce H- - signalizace funkce záskokového automatu - AC 0 V 0 A (AC-) H7 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H8 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H9 - signál zapnut jistič (spojka) - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H0 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka BL - jistič zdroje SP-BL-X0 - podpěťová spoušť PS-BL-00-Au - relativní spínač PS-BL-00-Au - pomocný spínač MP-BL-X0 - motorový pohon BL - jistič zdroje SP-BL-X0 - podpěťová spoušť PS-BL-00-Au - relativní spínač PS-BL-00-Au - pomocný spínač MP-BL-X0 - motorový pohon BL - jistič spojky SP-BL-X0 - podpěťová spoušť PS-BL-00-Au - relativní spínač PS-BL-00-Au - pomocný spínač MP-BL-X0 - motorový pohon Z - zátěž 8

21 ZA SCHÉMA Zapojení pro Arion WL s podélnou spojkou ZA-x-xxx L+ N- N- N- N- N- N- T L L L NPE F SB L L L N PE H H H H H H SA XT0 L+ N- 7 Uz - - Uv H7 H8 H9 H L L L N PE F T L L L NPE ARION ARION X X X7 X8 X X 8 7 ZA X X X7 X8 X X X X X7 X X7 X X X X7 X X7 X ARION X X X7 X8 X X X X X7 X X7 X SA Z L L L NPE Z L L L N PE T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - připojovací svorkovnice SA - přepínač funkce H- - signalizace funkce záskokového automatu - AC 0 V 0 A (AC-) H7 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H8 - signál zapnut jistič - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H9 - signál zapnut jistič (spojka) - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) H0 - signál chyba - DC V 0, A (proti svorce / - / mínus) (L+), 7(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-xxx, nebo AC/DC 0 V, AC 0 V / DC 0 V u ZA-xx-xxx SB - možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou) SA - možnost připojení revizního tlačítka Arion - jistič zdroje X,, 7 - konektor pro připojení příslušenství (viz Dokumentace jističe Arion WL) Arion - jistič zdroje X,, 7 - konektor pro připojení příslušenství (viz Dokumentace jističe Arion WL) Arion - jistič spojky X,, 7 - konektor pro připojení příslušenství (viz Dokumentace jističe Arion WL) Z - zátěž Poznámka: při použití odpínače není nutné použít signalizační spínač vypnuto spouští V případě, že spínač není osazen, je potřeba propojit svorky pro připojení spínače ( zdroj - svorky a ; zdroj - svorky 0 a 0; podélná spojka - svorky 0 a 0) 9

22 ROZMĚRY ZA Provedení v kovovém rozváděči ZA-x0-xxxx Vrtací plán pro montáž rozváděče na stěnu,,, 00, 00 0

23 ZA ROZMĚRY Vestavné provedení ZA-x-xxxx 8,, ,8 77,, 8, 0, 0,, 8 0/ 0 Ochranný prostor Základní deska 00 max R max R max R max R Ø0 0 xø, Otvor pro displej Otvor pro přepínač funkcí

24 ZA ROZMĚRY Vestavné provedení s plastovým krytem ZA-x-xxxx-B 8,, 8, 0,, , 0/ 0 Vrtací plán pro montáž plastového krytu

25 ZA ROZMĚRY Vestavné provedení s plechovým krytem ZA-x-xxxx-N , 8

26 POPIS ZB Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod Automat je určen pro zálohování sítě z generátoru Funkce Automat zajistí automatické a především bezpečné řízení přepínání dvou zdrojů do zátěže tak, aby byla dodržena dodávka elektrické energie bez dlouhodobých výpadků Automat je určen pro spolupráci s jističi/odpínači Modeion BD0 a BH0, které zajišťují silové spínání Podrobnější informace o osazení jističů/odpínačů jsou na str 8 Impulzem pro přepnutí zdrojů může být výpadek jedné nebo více fází, podpětí nebo přepětí zdrojů nebo pokles či zvýšení frekvence Automat pak vyšle impulz pro start generátoru Bezpečnost Jističe/odpínače jsou pomocí záskokového automatu vzájemně elektricky blokovány, aby nedošlo v žádném případě k sepnutí obou zdrojů současně Jističe je možné doplnit mechanickým blokováním bovdenem Napájení Automat musí být napájen buď z řízených zdrojů (resp z momentálně aktivního) nebo z nezávislého externího zdroje, např: UPS nebo AKU (podrobnější informace viz str 8) Od způsobu napájení je částečně odvislá v některých případech i funkce automatu (viz časové diagramy na str 7) Popis Čelní panel obsahuje: a) řídící jednotku s displejem a ovládacími tlačítky Displej informuje obsluhu o stavu automatu, jističů a právě prováděné operaci Pomocí tlačítek a displeje lze nastavit základní fukci automatu, ovládat jističe a startovat generátor ve funkci manuál Dále lze nastavit různé časy pro provedení záskoku a resetovat chybové hlášky b) podle požadavku může být připojeno STOP tlačítko pro bezpečnostní vypnutí Po jeho stisknutí okamžitě vypne sepnutý jistič a oba jističe jsou blokovány proti zapnutí po dobu stisknutí STOP tlačítka Uvnitř automatu je šroubovací svorkovnice pro připojení jednotlivých vodičů kabelu, který propojuje automat s jističi/odpínači Dále jsou na desce automatu přístroje pro jištění automatu, relé pro ovládání jističů a napájecí zdroj s baterií z kondenzátorů Mechanické provedení Automat se dodává v provedení vestavném do dveří rozváděče Umístění jističů/odpínačů a jejich propojení s automatem Umístění jističů (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno Pokud je ke zvýšení bezpečnosti při manuálním ovládání použito mechanické blokování, je dána vzdálenost jističů/odpínačů použitým mechanickým blokováním Ovládání a nastavení Základní funkce záskokového automatu a všechna další nastavení se provádí pomocí tlačítek a displeje na řídící jednotce Základní blokové schéma záskokových automatů pro ovládání dvou zdrojů Zdroj MODI G Signalizace Q Q Zátěž

27 ZB SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ 0 pro ovládání dvou zdrojů Provedení Mechanické uspořádání vestavné provedení na dveře rozváděče Řízené kombinace jističů 7 řízení kombinace Modeion BD, BH Napájení záskokového automatu 0 napájení ze záložního zdroje DC V vlastní napájení - z aktivního zdroje (možnost záložního zdroje DC V) napájení ze záložního zdroje AC 0 V Sledovací obvod sítě nastavení spodní i horní meze napětí a frekvence Signalizace 0 funkce MAN a AUT, poruchy, zapnutého jističe, startu generátoru MODI ZB x 0 - Y Kód speciálního provedení B plastový kryt G signál pro start generátoru (přepínací kontakt) G - Signál pro start generátoru - přepínací kontakt Záskokový automat je osazený relé s přepínacím kontaktem Na svorkovnici jsou vyvedené svorky,, Svorky a - spínací kontakt, a - rozpínací kontakt V případě použití provedení G signalizace H není zapojena URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION Kombinace jističů Mechanické blokování podle provedení jističů jistič jistič Pevné Odnímatelné Výsuvné Pevný/Výsuvný (odnímatelný) BD0 BD0 MB-BD-PV0 MB-BD-PV0 MB-BD-PV0 MB-BD-PV0 BD0 BH0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 BH0 BH0 MB-BH-PV0 MB-BH-PV0 MB-BH-PV0 MB-BH-PV0 BH0 BD0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0 MB-BHD-PV0

28 FUNKCE ZB FUNKCE ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU ) VYPNUTO (nastavení VYP ) V tomto provozu jsou oba jističe vždy vypnuty Nelze je zapnout na řídící jednotce ani přímo na motorových pohonech Nelze vyslat impulz pro start generátoru Na řídící jednotce lze nastavit některé parametry ) MANUÁLNÍ PROVOZ (nastavení MAN signalizace H) V tomto provozu lze zapnout jeden z jističů na řídící jednotce manuálně příslušným tlačítkem I/0 Lze vyslat signál pro start generátoru tlačítkem Start nebo pro zastavení tlačítkem Stop 0 Jističe nelze zapínat přímo na motorových pohonech Jističe lze vypnout na motorových pohonech Na řídící jednotce lze nastavit některé parametry Zátěž může být trvale napájena z (hlavního) zdroje nebo (záložního) zdroje Pokud dojde k poruše na zdroji, ze kterého je zátěž napájena, vypne příslušný jistič Zdroj zůstane odpojen i po zániku poruchy na zdroji Zdroj lze připojit (sepnout jistič) pouze manuálně stisknutím příslušného tlačítka /0 na řídící jednotce T ) AUTOMATICKÝ PROVOZ (nastavení AUT signalizace H) V tomto provozu je spínání jističů (připojování zdrojů) řízeno automaticky na základě porovnání měřených parametrů a nastavených parametrů Na řídící jednotce lze nastavit některé parametry Nelze jističe ovládat na řídící jednotce ani přímo na motorových pohonech Zapnutý jistič lze vypnout pouze přepnutím jednotky do funkce OFF vypnuto V případě vypnutí jističe přímo na motorovém pohonu dojde k jeho opětovnému zapnutí, pokud je daný zdroj v pořádku V případě stisknutí STOP tlačítka zapnutý jistič okamžitě vypne a automat se přepne do funkce MAN Po dobu sepnutí STOP tlačítka nelze jističe zapnout Po rozepnutí STOP tlačítka je nutné nejprve potvrdit odstranění poruchy stiskem tlačítka Fault reset (smazat chybovou hlášku) Pokud je jeden ze zdrojů v pořádku, dojde po stisku tlačítka Fault reset k automatickému připnutí příslušného zdroje Priorita je pevně nastavena na zdroji č, tedy na transformátoru (síť) Pokud je síť v pořádku, automat na ni vždy po nastaveném čase přepne T ) TESTOVACÍ PROVOZ (nastavení TEST ) V tomto provozu lze provést automatický nebo manuální test přepnutí zdrojů a startu generátoru Lze provést test i bez přepnutí zdrojů, tedy bez výpadku napájení Více informací naleznete v návodu k použití Q T Z Q G G Zátěž je napájena trvale z hlavního zdroje (transformátoru) Pokud dojde k výpadku napětí, dojde k automatickému odpojení hlavního zdroje od zátěže a aktivuje se signál pro start generátoru Q G Po naběhnutí generátoru Q T dojde k automatickému připojení generátoru k zátěži Po obnovení napětí hlavního zdroje dojde k automatickému přepnutí zdrojů a zátěž je opět trvale napájena z hlavního zdroje Z Ovládání generátoru START/STOP Volba funkce VYP/MAN/AUT/TEST Smazání chybové hlášky RESET LED pro signalizaci stavu sítě, generátoru a jističů Pohyb v menu a nastavení parametrů Vstup do menu Potvrzení výběru nebo nastavení ZAP/VYP - jistič ZAP/VYP - jistič

Záskokový automat MODI

Záskokový automat MODI Záskokový automat MODI WWWOEZCZ OBSAH POPIS2 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ3 FUNKCE A REŽIMY4 ČASOVÉ DIAGRAMY6 PARAMETRY10 VYBAVENÍ JISTIČŮ10 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL11 URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZB POPISA SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍA UNKCEA ČASOVÉ DIAGRAMYA PARAMETRYA VYBAVENÍ JISTIČŮ/STYKAČŮA SCHÉMAA7 Zapojení pro BC0 ZB-0-9x0A7 Zapojení pro BD0 a BH0 ZB-0-7x0A8 Zapojení pro stykače

Více

Modi. Záskokový automat

Modi. Záskokový automat wwwoezcz OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ Modeion SCHÉMA Zapojení

Více

Modi Záskokové automaty JZ C Změny vyhrazeny

Modi Záskokové automaty JZ C Změny vyhrazeny wwwoezcz wwwoezsk JZ-0-C Změny vyhrazeny wwwoezcz wwwoezsk OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ UNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY9 VYBAVENÍ JISTIČŮ9 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL0 URČENÍ MECHANICKÉHO

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC6N Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. D Modeion BC6N OBCHODNÍ INFORMACE Jističe...D4 Odpínače...D5,

Více

ZA-0x-xxxx ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

ZA-0x-xxxx ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZA-0x-xxxx Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic,

Více

Modi. Záskokové automaty Provedení pro ČEPS

Modi. Záskokové automaty Provedení pro ČEPS Modi www.oez.cz www.oez.sk ZA Modi OBSAH POPIS... SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ... FUNKCE A NASTAVENÍ... PARAMETRY... TYPOVÉ OZNAČENÍ... SCHÉMA...7 Zapojení pro BL000..., BL00... ZA-0-8xxx-E...7 Zapojení

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Servisní služby. Preventivní prohlídky

Servisní služby. Preventivní prohlídky Servisní služby Preventivní prohlídky www.oez.cz www.oez.sk Preventivní prohlídky přístrojů OEZ OBSAH 1. SPOLEČNÁ DOPORUČENÍ PRO PŘÍSTROJE OEZ... 2 2. KOMPAKTNÍ JISTIČE Modeion... 3 3. VZDUCHOVÉ JISTIČE

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení Changeover switches new > > Pro méně důležité obvody > > OEM atys_d_00_a cat Silné stránky > > Relé pro indikaci provozu přepínače

Více

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A vypínače s viditelným rozpojením kontaktů DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 příslušenství DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 225 15 223 18 Technické charakteristiky

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

revi 350 Typ: R0351R

revi 350 Typ: R0351R Regulátor pro vibrační zásobník revi 350 Typ: R0351R Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

revi 100 Typ: R0041 Regulátor pro vibrační zásobník Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

revi 100 Typ: R0041 Regulátor pro vibrační zásobník Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Regulátor pro vibrační zásobník revi 100 Typ: R0041 Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

revi 106 Typ:R0141/R

revi 106 Typ:R0141/R Regulátor pro vibrační zásobník revi 106 Typ:R0141/R Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 1 DO 250 A

ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 1 DO 250 A Řadový pojistkový odpínač FH1 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 1. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

Varius E27 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 3 DO 630 A

Varius E27 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 3 DO 630 A Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH3 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 3. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Montážní návod CZ elektro Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Elektrická instalace konvektoru InFloor F1T a InFloor Plus F1T: Upozornění: Zapojovat regulátor otáček PAT

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

modulární přístroje pro diferenční obvodů

modulární přístroje pro diferenční obvodů řada 90 mcb modulární přístroje pro diferenční obvodů MTC JISTIČE (EN 60898) MT Icn [A] 4500 6000 Charakteristika C B C B D In [A] * Jistič s nulovym vodičem vlevo. 1P 1P+N 1P+N* 2P 3P 4P 1P 1P+N 2P 3P

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

výkonové a bezpečnostní vypínače a odpínače

výkonové a bezpečnostní vypínače a odpínače výkonové a bezpečnostní vypínače a odpínače výběrová tabulka Jmenovitý proud (A) DMX 3 -I vzduchové odpínače (str. 12) Pevné provedení Výsuvné provedení 3P 4P 3P 4P 1 250 0 286 83 0 286 93 0 287 83 0 287

Více

Výkonové jističe NZM, PMC Výkonové vypínače PN, N, PSC

Výkonové jističe NZM, PMC Výkonové vypínače PN, N, PSC www.moeller.cz Výkonové jističe NZM, PMC Výkonové vypínače PN, N, PSC Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2006-2007 Platnost od 1.8.2006 Jističe NZM Jističe IZM

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus roletová jednotka měření proudu Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A Lištové pojistkové odpínače Třípólové pojistkové lištové odpínače do pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo 185 mm. Určeny pro pojistkové vložky

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

KOMPAKTNÍ JISTIČE BL1000S

KOMPAKTNÍ JISTIČE BL1000S G KOMPAKTNÍ JSTČE BS G BS OBCHODNÍ NFORMACE P Spínací bloky, výsuvné zařízení G Nadproudové spouště G Signalizační bloky G Připojovací sady H Spínače H Napěťové spouště H Podpěťové spouště H Ruční pohony

Více

Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR CZ

Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR CZ www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR02-2017-CZ www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...2 ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE...4 ÚDAJE

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C Změny vyhrazeny Vzduchové jističe www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE I ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION...5 PŘEHLED

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

E15. Řadové pojistkové odpínače

E15. Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH1 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 1. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone platnost od.9. Domácí telefon VERONA BS EN ISO 9 : ELEKTROFA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone Adresa: Prùmyslová Bolatice okr. Opava Telefon:, 9, 8 8 Fax: 9 EMAIL: obchod@czechphone.cz Servisní

Více

Výkonové jističe NZM 7, 10, 14 do 1600 A Výkonové vypínače P, NZM 7, 10, 14 Obsah

Výkonové jističe NZM 7, 10, 14 do 1600 A Výkonové vypínače P, NZM 7, 10, 14 Obsah Výkonové jističe NZM 7, 0, Výkonové vypínače P, NZM 7, 0, Obsah Spínání a ochrana Výkonové jističe a vypínače NZM, P Obsah Přehled typů Výkonové jističe a vypínače NZM 7, P 7 Výkonové jističe NZM 7, 3pólové

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC).

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). PROUDOVÉ CHRÁIČE, typ AC-G, A-G s podmíněným zkratovým proudem 0 ka. Speciální proudové chrániče omezující počet nežádoucích vypnutí. Zpoždění při vypnutí: 0 ms. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

ZA-1x-xxxx ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

ZA-1x-xxxx ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZA-1x-xxxx Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. OEZ s.r.o., Šedivská 9, 561 51 Letohrad, Czech Republic,

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Fire & Integrated Solutions ZETTLER Expert Externí tabla MZX Návod k montáži vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Obsah OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 VŠEOBECNĚ 1.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 1.3 POKYNY A

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ

ZAM - SERVIS s. r. o. tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ ZAM - SEVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 6/4, 702 00 OSTAVA 2 tel. 596 35 422, fax. 596 35 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ TYP : NS 5 xxx varianty :, N, BA,BA/2,

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 T 71993 č.v.: 71993 TP SM HK 2/02 SKP 316 211 719 939 00. Vydání

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STARVERT ic5-1f a ig5a-4

FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STARVERT ic5-1f a ig5a-4 FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STRVERT ic5-1f a ig5-4 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.3 platí od: 1.10.2010 kontakt : telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454 fa: +420-311 584

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Kompaktní jističe. Změna parametrů motorového pohonu MP-BL-X230 a MP-BL-X110

Kompaktní jističe. Změna parametrů motorového pohonu MP-BL-X230 a MP-BL-X110 Kompaktní jističe Změna parametrů motorového pohonu -L-X2 a -L-X ZĚNA ARAETRŮ OTOROVÉHO OHU -L-X2 A -L-X LS, LS - Technické informace U motorových pohonů -L-X2 a -L-X pro jističe LS a LS došlo ke konstrukční

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Časový modul se zpožděným rozepnutím BG 79, BH 79 safemaster 01397 BG 79 BH 79 Grafické znázornění funkce u přístrojů, které pracují s pomocným napětím / U N, / U S U -, - - - t v

Více

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE LPE JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) Řada jističů pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 63 A, 30/400 V a.c. a 60/0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky

Více

průmyslová elektronika

průmyslová elektronika průmyslová elektronika Programovatelné zobrazovací jednotky PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým

Více

Rozvodnice řady UK 500

Rozvodnice řady UK 500 Rozvodnice UK 500 Popis vlastností Rozvodnice řady UK 500 standardní verze včetně osazovacího rámu a dvířek 5 včetně osazovacího rámu a dvířek z ocelového plechu, částečně přizpůsobitelné nerovným povrchům

Více

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony elektrické Viento E 2 Vzduchové clony elektrické Viento E Obsah 4 Typový klíč 5 Rychlý výběr 6 Viento se představuje 7 Příklady montáží 8 Závěsné výšky do 2,5 m Stavební

Více

PZL10 O (objektové zařízení)

PZL10 O (objektové zařízení) Trade FIDES, a.s. PZL10 O (objektové zařízení) Popis výrobku Manuál technika systému 2 PZL10-O Obsah Úvod... 3 1.1 Popis skříně PZL10-O... 4 1.2 Skříň... 4 1.3 Výrobní štítek... 4 1.4 Klimatika, krytí...

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì)

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì) K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-1 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~230 V:

Více

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT Varius PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT Typ FSR00 FSR1 FSR2 FSR3 Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 250 A 400 A 630 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 00 1 2 3 Rozteč

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

JDM 80IR modul sampleru

JDM 80IR modul sampleru JDM 80IR modul sampleru Stránka č. 1 Úvodem: JDM 80IR je sampler, který je vyjímečný tím, že je osazen jednak přímo výkonovým zesilovačem, na který lze připojit rovnou externí reproduktor, a jednak elektronikou

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DMG 971 Série Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Mikroprocesor, elektronické součástky, výstupní relé a zesilovač signálu detektoru plamene jsou

Více

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE EM, EMV, EV, EVB, EF DEKOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE ED EMCOS s.r.o., Nákladní

Více

Záskokové automaty AUTOMATIZACE. Filosofie zařízení. Vnější signály. Řídící člen záskokového automatu. Ruční ovládání

Záskokové automaty AUTOMATIZACE. Filosofie zařízení. Vnější signály. Řídící člen záskokového automatu. Ruční ovládání Filosofie zařízení Záskokové automaty Záskokové automaty jsou zařízení sloužící k automatickému přepínání sítí. V základních variantách jsou vyráběny pro přepínání napájení transformátor transformátor,

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

Minia E44 MONITOROVACÍ RELÉ MMR-U3, MMR-X3

Minia E44 MONITOROVACÍ RELÉ MMR-U3, MMR-X3 MMR-U3, MMR-X3 MOITOROVACÍ REÉ Monitorovací relé napětí MMR-U3 Ke sledování nadpětí, podpětí a výpadku fází. Relé je vybaveno výstupním přepínacím kontaktem 8 A. ze použít i pro jednofázové obvody. Sledování

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez.

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11 www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2011-C Změny vyhrazeny Arion Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE

Více

Regu MH. Instalaèní a servisní pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 9/2011 8 PI-MH-01-02-C

Regu MH. Instalaèní a servisní pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 9/2011 8 PI-MH-01-02-C Instalaèní a servisní pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 9/2011 8 PI-MH-01-02-C 2 1. Základní technické údaje Napěťová soustava Zkratová odolnost rozvaděče Max.

Více

Mi-typové výrobky. Služby. Mi-rozváděče. Mi-typové. Mi-typové výrobky. do 400 A, IP 44-65

Mi-typové výrobky. Služby. Mi-rozváděče. Mi-typové. Mi-typové výrobky. do 400 A, IP 44-65 výrobky výrobky do 400 A, IP 44-65 199 výrobky Obsah Mi 1 svorkové rozvodnice Strany 202-207 Mi 2 pojistkové rozvodnice Strany 208-211 Mi 3 rozvodnice s ovládači na víku Strany 212-214 Mi 3 rozvodnice

Více

Minia SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

Minia SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Přepěťové ochrany Minia K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým nepřímým úderem blesku. K ochraně před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích.

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

frenomat / frenostat Elektronické brzdy

frenomat / frenostat Elektronické brzdy Industrieelektronik frenomat / frenostat Elektronické brzdy Hilger u. Kern Industrietechnik Obecně Registrace v cul Důležité upozornění pro všechny společnosti orientující se na export. Brzdy frenostat

Více

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm)

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm) DSC ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Zálohovaná siréna řízená mikroprocesorem s blikačem/stroboskopem určená do venkovních prostor Nový design s prostorem určeným pro umístění loga Vaší firmy Robustní polykarbonátový

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V, připojovací kabely musí být co nejkratší příliš dlouhé

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více