Vážení obchodní přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 Nabídka osiv jaro 2010

2 Vážení obchodní přátelé, můžeme začít bilancovat uplynulý rok a k spokojenosti a optimismu moc důvodů nebude. Není prakticky nic o co by byl zájem a co by se nechalo se ziskem zobchodovat. Nízké ceny produktů rostlinné výroby mají za následek pokles tržeb a v řadě případů nevyrovnají ztrátu z produkce živočišné výroby, kde především produkce mléka, hluboko pod výrobními náklady, zanechá v ekonomice veliké propady. Budiž nám snad útěchou, že výroba potravin byla, je a bude pro lidstvo to nejdůležitější a stávající odbytová a cenová krize v dohledné době odezní. I když banky, které to vše v počátku způsobily, nám nechtějí pomoci, protože získat úvěr je stále obtížnější, nákladnější a v kladném případě to znamená neustálou průběžnou kontrolu a zdůvodňování. Výrazně se zhoršila platební kázeň a nejsou dodržovány vzájemně domluvené termíny úhrad, což působí všem následně problémy. Bude nutné obchody jistit, nárůst nezajištěných pohledávek si nemůže dovolit žádný subjekt. Stále větší význam bude mít pro vzájemné vztahy smluvní merkantilní produkce. Jsme připraveni uzavírat smlouvy na tuto produkci kompenzací za osiva, hnojiva a další nabízené produkty. Zde i přes nízké ceny se nám podařilo najít odbyt v zahraničí především ozimé pšenice. Díky certifi kaci ISO jsme realizovali prodej části produkce máku na náročné západní trhy, ačkoliv jsou značné odbytové problémy a opět hrozí, že se veškerá produkce z letošní sklizně nepodaří prodat. Nabídka osiva jařin, kromě kukuřice, neobsahuje mnoho novinek. Hlavní plodina, ječmen jarní, se i přes několik nově registrovaných odrůd pěstuje v preferovaných, sladovnami vykupovaných odrůdách. Lze očekávat nedostatek certifi kovaného osiva kmínu, pro naše smluvní pěstitele se nám podařilo osivo zajistit. Jeví se též nedostatek svazenky, i přes četné požadavky zahraničních odběratelů zajistíme potřebu osiv pro naše tuzemské odběratele. Vážení zákazníci, děkuji Vám za dosavadní spolupráci, přeji Vám do nadcházejícího, nelehkého roku pevné zdraví a nervy, hodně štěstí a úspěchů jak v pracovním, tak soukromém životě. Obsah Obiloviny Pšenice jarní Ječmen jarní Oves setý Tritikale jarní Pohanka obecná Proso seté Kukuřice Hybridy fi rmy OSEVA UNI, a.s Hybridy fi rmy CEZEA ČEJČ Hybridy fi rmy DEKALB Hybridy fi rmy LIMAGRAIN Hybridy fi rmy PIONEER Hybridy fi rmy SAATEN UNION Hybridy fi rmy SEMPOL Hybridy fi rmy SYNGENTA Luskoviny Hrách setý Lupina bílá Bob obecný Peluška jarní Olejniny Hořčice bílá Mák setý Řepka jarní Slunečnice roční Len setý olejný Kmín kořenný Okopaniny Kapusta krmná Krmná řepa Pícniny Jetel luční Vojtěška setá Bojínek luční Festulolium (jílek mnohokvětý kostřava rákosovitá) Jílek jednoletý Jílek mnohokvětý Jílek vytrvalý Kostřava červená Kostřava rákosovitá Kostřava luční Lipnice luční Ovsík vyvýšený Srha laločnatá Svazenka vratičolistá Travní směsi Prosinec 2009 Ing. Pavel Švarc výrobně-obchodní ředitel Ostatní služby Nabídka foliárních přípravků na ochranu rostlin Nabídka moření osiv přípravky na ochranu rostlin Pomocné přípravky a minerální hnojiva Nabídka merkantilů Nabídka služeb fi liálky Silo Vysoké Mýto Nabídka služeb fi liálky Úhřetice Ekologická osiva fi liálka Chotěboř Nabídka služeb laboratoře Havlíčkův Brod

3 Pšenice jarní Sirael SW Kadrilj SW Kronjet Vinjett Ječmen jarní Aksamit Aktiv Blaník Bojos Calgary Diplom Heris Jersey Kangoo Malz Prestige Radegast Sebastian Xanadu Oves setý Atego Saul Pogon Raven Tritikale jarní Kargo Pohanka obecná Pyra Proso seté Hanácké Mana Unikum Obiloviny

4 Obiloviny Sirael PO majitel SELGEN, a.s. Praha poloraná osinkatá odrůda nižšího až středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání zdravotní stav vcelku dobrý, nižší odolnost k napadení listovými skvrnitostmi jakost krmná C s využitím i na oplatky zrno menší, nižší objemová hmotnost výsevek 5,0 MKS/ha, N kg/ha u silných porostů je ošetření CCC v dávce 1,0 l/ha žádoucí Pšenice jarní SW Kadrilj CPG majitel SW Seed BV, Svalöv, Švédsko zástupce v ČR poloraná pekařská odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrý zdravotní stav, odolnost proti napadení rzí pšeničnou a padlím na listu i v klasu stabilní pekařská jakost E, zrno velké, objemová hmotnost vysoká velmi vysoké výnosy zrna v obou variantách pěstování výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy jako přesívkový typ ošetření morforegulátory jen u velmi silných porostů v dávce 1,0 1,5 l/ha ve fázi 25 29, ošetření fungicidy zaměřit proti napadení fuzariózami klasu SW Kronjet PO majitel SW Seed BV, Svalöv, Švédsko zástupce v ČR poloraná odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání, dobré odnožování zdravotní stav velmi dobrý, odolnost proti napadení rzí plevovou a padlím travním, střední odolnost k napadení listovými skvrnitostmi, rzí pšeničnou a braničnatkou plevovou v klasu pekařská jakost kvalitní A, zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká výsevek 4,5 5,0 MKS/ha, dávky N kg/ha u velmi silných porostů a při vysoké hladině hnojení N je žádoucí ošetření morforegulátorem CCC v dávce 1,0 1,5 l/ha, ošetření fungicidy proti listovým skvrnitostem a rzi pšeničné je potřebné Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, ) Předběžně Kategorie doporučení Doporučené odrůdy doporučené Ostatní odrůdy Pekařská jakost E E A A A A B A B A A A Průměr standardních odrůd (t.ha 1 ) Vánek SW Kadrilj Granny Amaretto Septima Brawura Trappe Tercie * Seance * SW Kronjet Aranka Vinjett VÝNOS ZRNA neošetřená varianta (N) 7, ošetřená varianta (O) 8, AGRONOMICKÁ DATA Metání rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) Počet produktivních stébel na m ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní na listu 5 7 5, Padlí travní v klasu Listové skvrnitosti 6, Braničnatka plevová v klasu 7, Rez pšeničná ,5 7 Rez plevová testy x Rez travní testy x 2,5 2,5 3 2,5 7, ,5 4, Běloklasost 8 7, Fuzariózy klasů pšenice 7 7 6, ,5 KVALITA ZRNA Sedimentační test Zeleny (ml) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 14,4 13,9 13,3 13,9 13,9 14,2 13,2 13,6 12,8 14,5 14,1 14,3 Číslo poklesu (s) Objemová hmotnost (g.l 1 ) Tvrdost PSI (%) Obsah škrobu v sušině (%) Hmotnost tisíce zrn (g) Množitelské plochy 2008 (E+C1; %) ROK REGISTRACE Pekařská jakost: E = elitní; A = kvalitní; B = chlebová; C = nevhodná pro pekařské využití. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Vánek, SW Kadrilj, Granny v ošetřené variantě (8,14 t.ha 1 ). * = menší počet dat (nová odrůda). x testy: Mgr. Alena Hanzalová Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně. 2 Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ

5 Obiloviny Pšenice jarní Ječmen jarní Vinjett CPG majitel SW Seed BV, Svalöv, Švédsko zástupce v ČR poloraná pekařská odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání, středně odnožující zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti proti napadení rzí pšeničnou, padlím travním, braničnatkami v klasu, nižší odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi pekařská jakost A, zrno středně velké až velké, vysoká objemová hmotnost plastická odrůda vhodná i pro ekologické zemědělství výsevek 4,5 5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy jako přesívkový typ ošetření morforegulátory u silných porostů v dávce 1,0 1,5 l/ha potřebné Aksamit PO majitel SELGEN, a.s. Praha polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá odolnost proti napadení padlím, nižší až střední odolnost proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí sladovnická jakost 2,6 odrůda vhodná pro výrobu českého piva preferovaná odrůda zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký vhodnost do všech oblastí pěstování, nejlepších výsledků je dosahováno v BVO a OVO ošetření fungicidy je nutné, ošetření morforegulátory u silných a přehoustlých porostů potřebné Aktiv CPA majitel LCEC, s.r.o., Praha poloraná odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání, středně odnožující zdravotní stav je dobrý, odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, nižší odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou zrno velké, vysoký výnos předního zrna odrůda se sladovnickými parametry určena k pěstování pro krmné účely vhodnost do všech výrobních oblastí, plasticita odrůdy výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle oblastí, předplodiny a termínu setí ošetření morforegulátory růstu je doporučeno, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem je potřebná 3

6 Obiloviny Blaník CPG majitel Limagrain Nederland B.V. Rilland, Nizozemí polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností odolnost proti napadení padlím, střední až nižší odolnost proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí sladovnická jakost 4,3 odrůda vhodná pro výrobu českého piva preferovaná odrůda zrno středně velké až velké, vysoký výnos předního zrna, vysoká odolnost vůči porůstání zrna plasticita odrůdy s vhodností pěstování ve všech výrobních oblastech výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle oblastí, předplodin, podmínek a termínu setí ošetření morforegulátory růstu ke zpevnění stébla je nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem je nezbytná Bojos CPG Ječmen jarní majitel LCEC, s.r.o., Praha polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí výnosová špička, vhodnost do všech oblastí pěstování podíl předního zrna v ošetřené variantě je vysoký sladovnická jakost 5,5, vhodnost pro slady k výrobě českých piv preferovaná odrůda výsevek 3,5 4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí chemické ošetření fungicidy proti rzi a skvrnitostem je nutné Calgary PO majitel SERASEM, La Chapelle d Armentieres Cedex, Francie středně raná odrůda nižšího vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání vysoká odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí sladovnická jakost 3,6 vhodnost pro výrobu českých piv, doposud pro malé uplatnění ve sladovnickém průmyslu se převážně pěstovala jako krmná odrůda velmi vysoké výnosy zrna ve všech oblastech pěstování středně velké zrno se střední až nižší výtěžností předního zrna ošetření fungicidy při silnějším infekčním tlaku potřebné, ošetření morforegulátory u silných a přehoustlých porostů nutné Diplom PO majitel NORDSAAT Saatzucht Böhnshausen, Německo polopozdní odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a lámání stébla, vysoká odnožovací schopnost zdravotní stav průměrný, střední až nižší odolnosti proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí sladovnická jakost 6,1 preferovaná odrůda zrno je středně velké, podíl předního zrna je střední vhodnost do všech oblastí pěstování, univerzálnost, možnost pěstovat i na lehčích pozemcích výsevek 3,3 3,9 MKS/ha, ošetření fungicidy je zcela nezbytné 4

7 Obiloviny Heris PO majitel LCEC, s.r.o., Praha poloraná odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání velmi vysoká odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), dobrá odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou odrůda určená pro krmné účely je vhodná do všech výrobních oblastí, nejlepších výsledků dosahuje v ŘVO a OVO výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, dle půdních podmínek, předplodin a termínu setí vysoce ekonomická odrůda, při nižším tlaku chorob nevyžaduje chemickou ochranu fungicidy Jersey CPG majitel Limagrain Nederland B.V., Rilland, Nizozemí polopozdní odrůda středně vysokého vzrůstu s nižší odolností proti poléhání průměrný zdravotní stav, výborná odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), střední odolnost proti rhynchosporiové a hnědé skvrnitosti, nízká odolnost proti napadení rzí ječnou zrno středně velké, podíl předního zrna nízký sladovnická jakost 5,1 preferovaná odrůda chemické ošetření morforegulátory růstu a fungicidy je nezbytné Kangoo CPG majitel Limagrain Nederland B.V. Rilland, Nizozemí polopozdní odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností zdravotní stav vcelku dobrý, dobrá odolnost proti napadení padlím, střední až nižší odolnost proti napadení rzí, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí zrno velké, podíl předního zrna vysoký sladovnická jakost vysoká 6,6 vhodnost pro výrobu evropských značkových piv, preferovaná odrůda plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle oblastí a podmínek setí ošetření morforegulátory růstu je u silných a přehoustlých porostů potřebné, ošetření fungicidy nezbytné Malz PO Ječmen jarní majitel LCEC, s.r.o., Praha polopozdní odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání zdravotní stav uspokojivý, střední odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím a rzí ječnou sladovnická jakost 6 preferovaná odrůda, vhodnost pro výrobu českých piv zrno je velké, podíl předního zrna vysoký dosahuje dobrých výnosů ve všech oblastech pěstování výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí ošetření morforegulátory růstu a fungicidy je nezbytné Prestige CPG majitel Société RAGT 2n, Rodez Cedex, Francie poloraná sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání, dobrá odnožovací schopnost střední odolnost proti lámání stébla zrno je velké, podíl předního zrna vysoký sladovnická jakost 5,7 preferovaná odrůda odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí, náchylnost k napadení hnědou skvrnitostí výsevek 3,5 4,0 MKS/ha dle oblastí a podmínek pěstování ošetření fungicidy proti rzi a hnědé skvrnitosti je nutné Radegast PO majitel LCEC, s.r.o., Praha polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnoživostí zrno je velké, podíl předního zrna je velmi vysoký vysoká odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnost proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší odolnost proti napadení rzí ječnou sladovnická jakost 4,3 vhodnost pro výrobu českých piv preferovaná odrůda plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ošetření morforegulátory růstu u silných porostů žádoucí, fungicidní ošetření je potřebné Sebastian CPG majitel Sejet Plantbreeding, Horsens, Dánsko polopozdní odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a lámání stébla, vysoká odnoživost uspokojivý zdravotní stav, nižší odolnost proti napadení padlím a rhynchosporiovou skvrnitostí špičková sladovnická jakost 8,0 odrůda pro výrobu evropských značkových piv, preferovaná odrůda výsevek 3,5 4,0 MKS/ha, v horších podmínkách a při pozdním setí 4,5 MKS/ha, velmi vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování ošetření fungicidy je nezbytné Xanadu CPG majitel NORDSAAT Saatzucht, Böhnshausen, Německo středně raná sladovnická odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav vcelku dobrý, dobrá odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší odolnost proti napadení rzí ječnou výnosová stabilita, plasticita ke stanovištním podmínkám, zvládá i přísuškové lokality zrno je středně velké, vysoký podíl předního zrna výsevek 3,0 3,5 MKS/ha, vyšší odnožovací schopnost sladovnická jakost 8,0 s kvalitativními parametry exportních sladů preferovaná odrůda chemické ošetření fungicidy je potřebné 5

8 Obiloviny Ječmen jarní Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, ) Odrůdy doporučené Odrůdy předběžně doporučené Sladovnické České pivo Neslad. Sladovnické Neslad. Průměr standardních odrůd (t.ha 1 ) Sebastian Prestige Jersey Xanadu Diplom Bojos Tolar Radegast Aksamit Blaník Tocada Pribina Kangoo* Publican* Marthe* Aktiv* Azit* VÝNOS ZRNA (%) v OBLASTI Kukuřičná N 5, O 5, Řepařská N 7, O 7, Obilnářská N 5, O 6, Bramborářská N 5, O 5, ROK REGISTRACE Množitelské plochy 2008 (E+C1; %) 15,6 13,7 9,2 8,5 6,5 14,0 2,1 1,7 1,2 1,1 1,1 5,6 0,6 0,5 0,3 AGRONOMICKÁ DATA Metání rozdíl od odrůdy Tolar ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Tolar ve dnech PPS na m Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) ,5 6 5,5 5, ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní 5,2 8,9 8,8 8,9 6,6 8,9 4,8 8,9 8,8 8,7 5,4 5,9 7,7 8,8 8,9 8,7 5,5 Rez ječná 6,4 5,8 3,5 5,2 4,6 6,0 5,9 5,0 5,0 5,9 5,0 5,5 6,0 5,0 5,8 5,5 6,2 Hnědá skvrnitost 6,4 3,3 5,5 6,6 5,0 6,2 6,5 6,6 5,8 5,1 5,8 5,8 6,0 6,1 5,1 6,3 6,5 Rhynchosporiová skvrnitost 5,7 7,6 5,9 6,3 5,8 5,2 6,6 6,3 8,2 5,9 5,5 6,7 5,4 7,7 5,8 5,6 6,4 KVALITA ZRNA Hmotnost tisíce zrn (g) Podíl předního zrna (%) Sladovnická jakost (9 1) 8,0 5,7 5,1 8,0 6,1 5,5 3,1 4,3 2,6 4,3 6,6 6,9 7,7 4,1 VÝNOS PŘEDNÍHO ZRNA (nad 2,5 mm) V OBLASTI Kukuřičná N 4, O 4, Řepařská N 5, O 6, Obilnářská N 4, O 5, Bramborářská N 4, O 5, ZRNO Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 10,7 11,3 11,1 11,2 11,2 11,5 11,4 11,8 11,0 11,3 10,9 10,9 11,1 11,2 * = menší počet dat nová odrůda. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Sebastian, Bojos, Prestige, Tocada) v ošetřené variantě pěstování v dané oblasti. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti. Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Sladařský ústav Brno. u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy. Kategorie rozmnožovacího materiálu: E = Elita, C1 = cerifi kované osivo. 6 Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ

9 Obiloviny Oves setý Atego PO majitel SELGEN, a.s. Praha středně raná žlutozrnná odrůda nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav dobrý, střední odolnosti proti chorobám vysoké výnosy zrna, zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost, pluchatost střední až vyšší vhodnost především do OVO a BVO, výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle termínu a podmínek setí Pogon CPG majitel NORDSAAT Saatzucht Böhnshausen, Německo polopozdní pluchatá žlutozrnná odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání vhodnost pro krmné i potravinářské účely, zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost výsevek 3,0 3,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí ošetření morforegulátory růstu v dávce 1,0 1,5 l CCC v případě přehoustlých porostů je nutné Raven PO majitel SELGEN, a.s. Praha polopozdní odrůda pluchatého ovsa s černou barvou zrna, středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav i výnos na úrovni klasických ovsů zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah bílkovin mimořádná vhodnost jako krmivo pro sportovní koně výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle termínu a podmínek setí, ostatní agrotechnika shodná s odrůdou Atego, která byla při šlechtění použita Saul PO majitel SELGEN, a.s. Praha polopozdní odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám technologická kvalita je dobrá, nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn HTS střední až vyšší výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle podmínek a oblastí pěstování, při přezrání může dojít k vypadávání zrna vhodnost pro potravinářské využití nebo pro krmné účely Seznam doporučených odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, ) Kategorie doporučení Průměr standardních odrůd ( t.ha 1 ) Neklan Atego Doporučené Dominik Pogon Raven Předb. dop. Výnos zrna v % 6, Výnos čistých obilek v % 4, AGRONOMICKÁ DATA Metání rozdíl od odrůdy Neklan ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Neklan ve dnech Odolnost proti poléhání (9 1) Délka rostlin (cm) Počet lat na m Počet zrn v latě (ks) ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní Komplex listových skvrnitostí Rez ovesná KVALITA ZRNA Objemová hmotnost (kg.hl 1 ) Pluchatost (%) Podíl nad sítem 1,8 mm (%) Hmotnost tisíce zrn (g) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 12,7 12,8 12,7 12,4 12,9 12,6 VÝTĚŽNOST NA PRŮMYSLOVÉ LOUPAČCE (%) ovesná rýže ovesná drť celkem Množitelské plochy 2008 (E+C1; %) 8,6 36,9 1,5 12,8 1,0 ROK REGISTRACE Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Neklan, Atego, Pogon. * = menší počet dat, nová odrůda. Čisté obilky = výnos zrna po odpočtu procenta pluch. Ovesná rýže = vyloupané obilky na průmyslové loupačce použitelné pro výrobu ovesných vloček. Kategorie rozmnožovacího materiálu: E = Elita, C1 = certifi kované osivo. Scorpion* Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ 7

10 Tritikale jarní Pohanka obecná Proso seté Obiloviny Kargo majitel Hodowla Roślin Strzelce, Polsko zástupce v ČR středně raná odrůda vyššího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím, nižší odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí žitnou vysoký až velmi vysoký výnos, zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, obsah škrobu velmi vysoký výsevek 5,0 5,5 MKS/ha dle podmínek co nejdříve, malá odnožovací schopnost dávky N kg/ha ošetření fungicidy proti listovým skvrnitostem a rzi žitné je potřebné, ošetření morforegulátory růstu u silných porostů je žádoucí Pyra majitel ELITA semenářská, a.s. Brno raná odrůda s vegetační dobou v průměru 106 dnů, pomalejší počáteční růst výška rostlin v průměru 73 cm, plodem je trojboká nažka HTS 26 g odrůda nemá zvláštní agrotechnické požadavky, nejlépe jí vyhovují hluboké hlinité půdy s vysokou zásobou živin, vhodná pro intenzivní podmínky ŘVO a BVO jako hlavní plodina doporučený výsevek je 1,0 1,5 MKS/ha jako meziplodina je vhodná do všech pěstitelských oblastí, uplatnění jako komponent do dotačního titulu biopásy a meziplodiny Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, ) Hanácké Mana majitel ELITA semenářská, a.s. Brno velmi raná nepoléhavá odrůda středního vzrůstu zrno středně velké, zelené až šedé barvy dobrá odolnost k chorobám nejlepší podmínky pro pěstování v teplejší ŘVO ve středně těžkých, dobře zásobených půdách uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy Unikum majitel HORDEUM s.r.o., Sládkovičovo, Slovensko raná odrůda středního vzrůstu, středně až silně odnožující, dobrá odolnost proti poléhání zrno středně velké až velké, žluté barvy při pěstování na zrno vhodnost pro KVO a ŘVO využití jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy Průměr standardních odrůd (t.ha 1 ) Dublet Legalo Kargo Výnos zrna v % 5, AGRONOMICKÁ DATA Metání rozdíl od odrůdy Legalo ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Legalo ve dnech Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) 3,5 7 7 Počet produktivních stébel na m Počet zrn v klasu ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní Komplex listových skvrnitostí Rez žitná a pšeničná KVALITA ZRNA Objemová hmotnost (g.l 1 ) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 13,2 13,6 13,1 Číslo poklesu (s) Obsah lysinu v sušině (%) 0,43 0,42 0,40 Obsah škrobu v sušině (%) Hmotnost tisíce zrn (g) Množitelské plochy 2008 (E+C1; %) ROK REGISTRACE Relativní hodnoty výnosu jsou vztaženy k průměru všech odrůd. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. 8 Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ

11 Sortiment hybridů kukuřice firem: OSEVA UNI CEZEA ČEJČ DEKALB LIMAGRAIN PIONEER SAATEN UNION SEMPOL SYNGENTA Kukuřice

12 Sortiment hybridů kukuřice Hybrid FAO siláž/zrno Rok registrace v ČR Typ hybridu Typ zrna Typ rostliny Využití na siláž Využití na LKS S 210 / Z Sc tvrdý až mezityp střední stay green S 220 / Z Sc tvrdý až mezityp střední stay green S 220 / Z Sc mezityp střední stay green S 230 / Z Sc tvrdý až mezityp střední stay green S Tc tvrdý až mezityp rovnoměrně zrající S 240 / Z Sc mezityp až zub silný stay green S Tc mezityp rovnoměrně zrající S 250 / Z Sc mezityp střední stay green S 250 / Z 260 EU MSc mezityp až zub silný stay green S 260 / Z 260 EU Sc mezityp střední stay green S 265 / Z Sc mezityp střední stay green Novinka roku 2010 S 280 EU Tc mezityp střední stay green MSc modifikovaný jednoduchý hybrid Sc dvouliniový hybrid Tc tříliniový hybrid vynikající velmi dobrý dobrý

13 OSEVA UNI 2010 Využití na zrno Doporučená hustota ke sklizni (tis/ha) Odolnost k chladu Odolnost k suchu Poznámka Jistota v siláži i v suchém zrnu. Obrovské výnosy celkové suché hmoty s nadprůměrně vysokým obsahem škrobu. Špičkové výnosy zrna. Velmi nízko nasazené palice. Rychlý počáteční růst. Plastický hybrid se stabilními výnosy Mohutné, bohatě olistěné rostliny s obrovským podílem palic. Energeticky vysoce hodnotná siláž díky nadprůměrnému podílu škrobu. Velmi dobrá odolnost k poléhání a k odnožování. Špičková přizpůsobivost různým půdním a klimatickým podmínkám. S výnosy v siláži, zrnu, popř. LKS patří mezi absolutní špičku Super špičkový hybrid v raném sortimentu s možností univerzálního využití. Enormní výnos škrobu. Nejvyšší stravitelnost organické hmoty (ELOS i IVDOM) v sortimentu rané siláže (FAO ). Absolutní odolnost proti poléhání. Výborný zdravotní stav a plasticita. Vysoká odolnost k suchu a chladu. Velmi vysoké výnosy zrna (v zahraničí registrován i na zrno) Bohatě olistěné rostliny s mohutnými dopylenými palicemi. Vysoká odolnost vůči poléhání. Velmi vysoká HTS. Doporučujeme do lepších pěstebních podmínek. Velmi vysoké výnosy zrna s velmi rychlým uvolňováním vody ze zrna Obrovské výnosy suché hmoty palic. Špičková stravitelnost. Jistá silážní zralost i v chladnějších ročnících! Jeden z nejvyšších výnosů škrobu v raném silážním sortimentu v pokusech ÚKZÚZ Obrovské výnosy zrna. Rychlé uvolňování vody ze zrna. Vysoká HTS. Vysoká odolnost vůči poléhání. Nízký podíl zlomených rostlin pod palicí. Vysoká odolnost k suchu a chladu Bohatě olistěné rostliny. Stabilní a vysoké výnosy s velmi dobrým podílem palic. Vysoká odolnost k suchu a sněti kukuřičné Mohutné, bohatě olistěné rostliny. Velmi vysoké výnosy zrna i celkové suché hmoty. Vysoký obsah škrobu a velmi dobrá stravitelnost celkové organické hmoty. Velké, perfektně dopylené palice. Výborný zdravotní stav. Možnost univerzálního využití porostu Vysoké výnosy celkové suché hmoty. Mohutné, bohatě olistěné rostliny. Vynikající stravitelnost zbytku rostliny. Velmi plastický hybrid. Díky střednímu obsahu škrobu a obrovskému výnosovému potenciálu doporučujeme i na využití pro bioplyn Velmi vysoké, ročníkově stabilní výnosy celkové suché hmoty se středním podílem škrobu (možné využití i na bioplyn). Vysoce odolný vůči poléhání díky pevnému stéblu a bohatému kořenovému systému. Velmi dobrá odolnost k fuzáriím v klase Velmi vysoké výnosy zrna. Velmi vysoká HTS. Rychle uvolňuje vodu ze zrna. Velmi dobrý zdravotní stav. Vysoká tolerance k napadení helmintosporiem a fuzariózami palic. Velmi intenzivní silážní hybrid s enormními výnosy celkové suché hmoty a excelentní stravitelností celkové organické hmoty Rychlý počáteční růst. Vynikající odolnost ke kořenovému Novinka poléhání. Výborný zdravotní stav Osivo je dodáváno ve výsevních jednotkách po zrnech.

14 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy CEZEA ČEJČ FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTRACE SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA SMĚR UŽITÍ OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ tis. rostlin/ha CE Tc FM S 90 CEMILK MTc M S CELUX Sc M S, Z, CCM 90 CESTER MTc M S, CCM 90 CEKLAD MTc M S, Z, LKS 90 SAN MTc FM S CE 240 S Dc M S 90 CEMAX Tc FM S CELIO Dc MD S CELIVE Sc MD Z, LKS CESINE EU Sc MD S 85 CEMET Tc FM S, LKS 85 CELIDO MTc FM S, Z, LKS 85 CEDUB Sc MD Z, CCM CEFIN Tc MD S CENZUS Tc MD S, Z CEPLAN Sc MD S, Z CEVAHA Sc D S, CCM CELATE Sc MD S CEFRAN Tc MD S, Z Sortiment hybridů kukuřice firmy DEKALB FAO TYP HYBRID VJ ZRN ROK REGISTRACE SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA UŽITÍ OPTIMÁLNÍ HUSTOTA tis. rostlin/ha DKC EU Sc M Z, S DKC EU Sc M Z, S DKC EU Sc FM Z, S, LKS DKC EU Sc M Z, S, LKS DKC EU Sc FM Z, S DKC EU Sc MD Z, S, LKS DKC EU Sc M S DKC EU Sc MD S DKC EU Sc D Z, S DKC EU Sc M S DK EU Sc D Z, S DKC EU Sc D Z, S DKC EU Sc D Z BT HYBRIDY DKC 3421 YG Sc D Z, S DKC 3946 YG Sc D Z, S DKC 3512 YG Sc D Z

15 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy CEZEA ČEJČ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ POZNÁMKA * * RZ univerzální hybrid, stabilní výnosy i v horších podmínkách * * RZ velmi dobrý výnos sušiny a zdravotní stav 85 * * RZ vysoký výnos zrna i siláže, velmi dobrý zdravotní stav * * ANO RMZ dobrý zdravotní stav, přizpůsobivý chladným podmínkám 85 * * RMZ univerzální hybrid * * RMZ vysoký výnos sušiny, plasticita * * * ANO RMZ vysoce plastický * * SG vysoký výnos sušiny * * ANO RMZ velmi dobrý zdravotní stav, vhodný do chladných podmínek * * ANO RMZ tolerantní vůči chladu, výborný zdravotní stav * * * ANO RMZ vysoký výnos silážní hmoty * * * RMZ vysoký výnos, plasticita 80 * * SG univerzální hybrid, velmi dobrý zdravotní stav 80 * * * ANO RMZ vysoký výnos zrna * * SG hybrid na siláž s vysokým výnosem suché hmoty * * * RMZ univerzální hybrid pro vyšší intenzitu pěstování * * RMZ univerzální hybrid, dobrý zdravotní stav * * RMZ vysoký výnos zelené hmoty s vysokým podílem palic * * ANO SG vysoký výnos celkové suché hmoty * * * SG vysoce intezivní siláž, vhodný i na zrno Sortiment hybridů kukuřice firmy DEKALB ODOLNOST SUCHU CHLADU A TĚŽKÉ PŮDY ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ POZNÁMKA * * ANO SG univerzální využití, plasticita * * * ANO RMZ SG odolnost vůči suchu a chladu, plasticita * * ANO SG vysoké výnosy zrna i kvalitní silážní hmoty * * RZ univerzální hybrid se stabilním výnosem * * * ANO RMZ SG vysoké výnosy zrna i hmoty, plasticita * * * RMZ vysoké výnosy zrna, plasticita * * * ANO SG stabilní výnosy siláže, odolnost stresovým podmínkám * * ANO SG vysoké výnosy kvalitní silážní hmoty, vhodnost na bioplyn * * * ANO RMZ zrnový hybrid, rychlé uvolňování vody ze zrna * * ANO SG mohutný habitus, velmi vysoký výnos hmoty * * ANO RMZ univerzální využití, vhodnost do lepších podmínek * * * RZ stabilnější výnos zrna, odolnost suchu * * * RZ vysoké výnosy zrna, do sušších stanovištních podmínek * * RZ univerzální hybrid, rychlé uvolňování vody ze zrna * * ANO RMZ zrnový hybrid vhodný pro průmyslové zpracování * * * RZ odolnost k suchu, špičkový výnos zrna 13

16 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy LIMAGRAIN FAO TYP UŽITÍ HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTRACE SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA SILÁŽ LKS ZRNO OPTIMÁLNÍ HUSTOTA tis. rostlin/ha LG EU MSc M * * * * * * LG EU Sc M * * * LG Tc M * * * ALVITO EU MSc M * * * * * * * * * ASPEED EU Tc M * * * LG Tc F * * * * * * * * * LG EU Sc M * * * LG EU MSc M * * * * * * * * * LG EU Tc M * * * LG Tc M * * * LG EU Sc M * * * * * * * * * ABSOLUT EU Sc M * * * LG EU Tc M * * * LG Sc D * * * * * * * * * LG EU Sc D * * * * * * LG EU Sc M * * * LATIZANA EU MSc D * * * LG EU Sc D * * * * * * BT HYBRIDY LG YG EU MSc M * * * * * * * * * LG YG EU Sc D * * * * * *

17 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy LIMAGRAIN ODOLNOST SUCHU CHLADU A TĚŽKÉ PŮDY ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ POZNÁMKA * * * ANO SG velmi rané zrno, do okrajových oblastí pěstování * * ANO SG vzrůstný hybrid, přednostně do BVO * * ANO SG vysoká plasticita stanovištním podmínkám, extenzivní hybrid * * * ANO RMZ univerzální hybrid vhodný do intenzivnějších podmínek * * ANO SG špičkový silážní hybrid s výborným zdravotním stavem * * SG osvědčený, plastický hybrid * * ANO SG plasticita, uplatnění v chladnějších podmínkách * * * ANO SG univerzální využití, plasticita, výkonnost * * * ANO RMZ dobrá adaptabilita a tolerance stresovým podmínkám * * * ANO SG silážní hybrid dosahující výnos i kvalitu * * ANO SG špičkový univerzální hybrid vhodný do všech oblastí pěstování * * * ANO SG výnosný silážní hybrid, náchylnost k poškození sulfonylmočovinou * * ANO SG výborný výnos i kvalita hybridu * * * RMZ stabilita výnosu, plasticita * * * ANO RMZ velmi vysoký výnosový potenciál * * RMZ výborný výnos i kvalita, náchylnost k poškození sulfonylmočovinou * * * SG vysoký výnos hmoty, plasticita * * * SG vysoký a stabilní výnos, rychlé uvolňování vody ze zrna * * * ANO SG verze hybridu LG odolná zavíječi kukuřičnému * * * SG výnosnost a stabilita 15

18 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy PIONEER TYP FAO UŽITÍ HYBRID VJ ZRN ROK REGISTRACE HYBRIDU ZRNA SILÁŽ ZRNO SILÁŽ LKS ZRNO PR39N EU Sc FM 210 * * * PR39K Sc F * * * * * * * * PR39H EU 2003 Sc FM * * * * * * P EU 2009 Sc D * * * * * * * * * PR39W Sc M * * * * * * * * PR39R Sc FM * * * * * * * * PR39D Sc D 260 * * * * * * P EU 2009 Sc FM * * * * * * * * PR39T EU Sc FM 260 * * * PR39F Sc MD * * * * * * * * * PR39D Sc FM * * * * * * * * * P EU Sc M 270 * * * * * PR38Y EU Sc FM * * * * * * * PR38N Sc MD * * * * * PR38R Sc D * * * * * * * * PR38A Sc M * * * * * * * * * PR38H EU 2003 Sc D * * * * * * * * BT HYBRIDY PR39T Sc FM * * * * * * * * PR39F Sc MD * * * * * * * * * PR38G EU Sc D * * * * * * * Sortiment hybridů kukuřice firmy SAATEN UNION FAO TYP UŽITÍ HYBRID VJ ZRN ROK REGISTRACE SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA SILÁŽ LKS ZRNO REVOLVER EU 180 Sc M * * * * RAVENNA Sc M * * * * * * * * * CABRIO Sc MD * * * * * * * * * SUNARO Tc M * * * * * * * * SYSTEM EU Sc M * * * * * * * * * TANGO EU Sc M * * * * * SUBITO Sc M * * * * * * SUZY EU 260 Sc F * * * * * SUSANN EU Sc F * * * * * * * * * SUMARIS Sc MD * * * * * * * * * SUANITO EU 320 Sc D * * * * * * * 16

19 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy PIONEER ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ POZNÁMKA * * * * * RMZ odolnost chladu, výborná kvalita silážní hmoty * * * * * RMZ kvalita siláže, mlynářské využití * * * * * RMZ především silážní hybrid * * * * RMZ univerzální hybrid, vysoký výnos zrna i hmoty, rychlé uvolňování vody * * * * * SG výnos a kvalita silážní hmoty * * * * * RMZ výnos a kvalita silážní hmoty * * * * * * RZ výrazná odolnost suchu, rychlé uvolňování vody ze zrna * * * * * * RMZ kvalitní silážní hybrid vhodný pro bioplyn * * * * * RMZ kvalitní silážní hybrid vhodný pro bioplyn * * * * * RMZ univerzální hybrid špičkových parametrů * * * * * * SG univerzální hybrid s výbornou plasticitou * * * ** RZ výnosný zrnový hybrid s rychlým uvolňováním vody * * * * SG výnosný silážní hybrid vhodný pro bioplyn * * * RMZ výnos, plasticita, rychlé uvolňování vody ze zrna * * * * * RMZ plasticita, univerzálnost, rychlé uvolňování vody ze zrna * * * * * RMZ vysoký výnos zrna, rychle dozrávající palice * * * * SG velmi vysoký výnos suché hmoty, vhodnost pro bioplyn * * * * RMZ BT verze hybridu PR39T * * * * * RMZ BT verze hybridu PR39F * * * * * RZ BT verze hybridu Clarica, výjimečná odolnost přísuškům Sortiment hybridů kukuřice firmy SAATEN UNION OPTIMÁLNÍ HUSTOTA tis. rostlin/ha ODOLNOST SILÁŽ ZRNO SUCHU CHLADU A TĚŽKÉ PŮDY ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ POZNÁMKA * * * * RMZ do podhorských podmínek * * * * * * RMZ vysoce energetická siláž * * * * * RMZ vysoký výnos s dobrou kvalitou * * * * * * RMZ střední intenzita, vysoká plasticita * * * * * * RMZ vhodnost i do stresových lokalit, střední až nižší intenzita pěstování * * * * * RMZ pro vysokou intenzitu pěstování * * * * * RMZ špičkové výnosy silážní hmoty i na bioplyn * * * * * * SG vysoké výnosy zrna * * * * * * RMZ špičkové výnosy zrna i kvalitní siláže * * * * * * RMZ špičkové výnosy zrna i siláže * * * * * RMZ mimořádně vysoká HTZ 17

20 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy SEMPOL TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTRACE FAO HYBRIDU ZRNA SMĚR UŽITÍ ALMANSA Tc FM S TORENA Tc FM S, Z TEREZA Dc F S, Z ZUZANA EU Tc M Z VALENTINA EU Tc M S, Z LEONA EU Tc F Z ANKORA EU Tc D Z MARKIZA Dc M S Sortiment hybridů kukuřice firmy SYNGENTA FAO TYP UŽITÍ HYBRID VJ ZRN ROK REGISTRACE SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA SILÁŽ LKS ZRNO NK TOP EU Tc M * * * * * * * * * NK NERISSA Sc F * * * * * * OLDHAM Sc MD * * * * * * NK FALKONE Sc M * * * * * * * * * GAZELLE Tc MD * * * DELITOP Sc M * * * * * * * * * NK NEKTA Sc M * * * * * * * * * NK PERFORM Sc MD * * * * * * NK EAGLE EU 260 Sc M * * * MONCADA Sc M * * * * * * NK OLYMPIC EU Sc D * * * * * NK CUBIC EU Sc M * * * * * * * * * NK SYMBA EU Sc D * * * * * * NK ALTIUS EU Sc D * * * * * Vysvětlivky k tabulkám na stranách 12 19: TYP HYBRIDU Sc = dvouliniový hybrid Tc = tříliniový hybrid MSc = modifi kovaný dvouliniový hybrid DMSc = dvojitý modifi kovaný dvouliniový hybrid MTc = modifi kovaný tříliniový hybrid TYP ZRNA F = tvrdý FM = mezityp tvrdý M = mezityp MD = mezityp zub D = zub TYP DOZRÁVÁNÍ SG = stay green RMZ = rovnoměrně dozrávající RZ = rychle dozrávající 18

21 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy SEMPOL ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA tis. rostlin/ha SUCHU CHLADU A TĚŽKÉ PŮDY ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ POZNÁMKA * * * * * SG plasticita a suchovzdornost * * * * * RMZ plastický, univerzální hybrid * * * * * * RMZ plasticita, odolnost chladu * * * * * * RMZ stabilita výnosu, suchovzdornost * * * * * * RMZ univerzální využití * * * * RMZ plasticita hybridu * * * * RMZ tolerance k zahuštění porostu * * * * * * SG adaptabilita a stabilita výnosu Sortiment hybridů kukuřice firmy SYNGENTA ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA tis. rostlin/ha SUCHU CHLADU A TĚŽKÉ PŮDY ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ POZNÁMKA * * * RMZ vysoký výnos zrna i kvalita siláže * * * ANO SEMI SG mohutný habitus, odolnost chladu * * ANO SEMI SG universální využití, kvalita siláže * * ANO SG universální využití, vysoký obsah škrobu * * ANO SG vhodnost i do horších půdních klimatických podmínek * * * ANO RMZ nízká sklizňová vlhkost zrna * * ANO SG výborné kvalitativní parametry siláže * * ANO SG vysoký výnosový potenciál * * * ANO SG nelámavost stonků * * * ANO RMZ universální využití, pro intenzivní pěstitelské podmínky * * * RD zrnový hybrid s tolerancí k přísuškům * * * RMZ universální využití, kvalita siláže * * * ANO RD universální využití, odolnost k suchu * * * ANO SG plasticita, suchovzdornost, rychlé uvolňování vody ze zrna 19

22 Kukuřice Významné hospodářské vlastnosti hybridů kukuřice na siláž (ÚKZÚZ, ) Hybrid Výnos Kvalita Ranost Další hospodářské vlastnosti Znak Registrace Typ zrna Výnos celkové suché hmoty Výnos celkové zelené hmoty Obsah škrobu ELOS IVDOM ADF NDF Cukr NEL NEL (výnos) Doba do květu blizen Sušina zrna před sklizní Sušina celkové zelené hmoty při sklizni Poléhání Poléhání před sklizní Zlomené rostliny pod palicí Sněť kukuřice Výška rostlin Výška nasazení palic Jednotka (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) MJ (%) (dny) (%) (%) (9 1) (9 1) (%) (%) (cm) (cm) Rok VELMI RANÝ SORTIMENT ČÍSLO RANOSTI DO 230 (240) Patrick 2006 M , ,9 35,5 68,9 74,9 21,1 44,7 7,4 6,4 103, ,9 34,6 8,7 8,4 1,6 0, Ravenna 2003 M , ,7 38,1 71,5 76,7 19,6 42,5 7,4 6,5 87, ,6 33,5 8,7 7,9 1,3 0, Ambrosini 2009 TM , ,1 34,2 68,9 74,1 21,6 44,5 7,0 6,4 103, ,2 32,9 8,7 8,4 0,8 0, Eduardo 2008 M , ,9 34,0 67,9 74,2 21,7 46,4 7,4 6,3 96, ,7 32,8 8,3 8,0 1,2 0, Nerissa 2007 M , ,9 34,9 69,2 75,3 20,9 44,4 7,0 6,5 101, ,5 32,8 9,0 8,3 1,3 0, ES Kirola 2009 M , ,4 33,5 68,4 75,0 21,9 44,7 7,5 6,3 98, ,7 32,7 9,0 8,9 2,2 0, Fabregas 2009 TM , ,0 34,8 68,9 73,8 22,0 44,3 6,9 6,4 104, ,1 32,6 9,0 8,5 1,3 0, Amatus 2007 TM , ,3 34,3 68,7 74,2 21,3 44,9 7,0 6,4 95, ,3 32,4 8,0 7,7 1,6 0, Veritis 2004 M , ,2 32,4 68,1 74,6 22,2 45,2 7,8 6,2 94, ,5 32,3 9,0 8,4 0,9 0, Pexxoa 2007 MZ , ,1 32,9 68,4 74,9 21,9 45,9 8,1 6,2 88, ,4 32,2 7,7 7,5 2,3 0, Cingaro 2006 M , ,7 32,5 67,6 73,7 22,8 45,7 7,4 6,2 96, ,3 32,0 8,0 7,3 3,4 0, ES Progress 2008 TM , ,4 33,1 69,2 75,8 21,0 43,9 8,0 6,3 100, ,2 31,9 9,0 8,5 1,6 0, MAS 10T 2009 TM , ,6 35,2 70,5 76,1 20,3 43,0 7,7 6,5 98, ,5 31,8 7,0 6,2 2,9 0, PR39B M , ,9 31,3 67,2 74,4 23,2 46,4 7,8 6,1 90, ,8 31,7 8,0 7,8 1,1 0, Lakti CS 2009 TM , ,9 30,7 68,0 74,5 22,2 45,9 8,4 6,2 96, ,4 31,7 9,0 8,8 1,5 0, SL Devino 2009 M , ,0 34,2 69,1 75,0 21,1 44,8 8,3 6,2 100, ,6 31,6 9,0 8,9 1,1 0, Amadeo 2007 M , ,0 33,8 69,4 74,1 21,5 44,3 7,7 6,4 96, ,2 31,4 8,0 7,8 1,8 0, PR39D M , ,6 35,3 71,0 76,4 20,5 42,5 8,2 6,5 100, ,9 31,3 8,7 8,5 0,4 0, PR39W M , ,0 32,4 68,3 74,1 22,2 45,7 8,1 6,4 100, ,4 31,1 8,7 8,8 0,8 0, Cabrio 2007 MZ , ,9 33,3 69,5 75,5 21,1 44,9 8,4 6,4 97, ,5 30,7 8,7 7,7 1,5 0, Asteri CS 2007 M , ,3 31,6 67,2 73,5 22,9 46,7 7,8 6,1 101, ,2 30,6 8,3 7,8 0,7 0, SL Enormo 2009 M , ,3 28,8 66,6 73,1 23,4 47,4 9,0 6,1 99, ,7 30,3 8,3 8,3 1,4 0, PR39A MZ , ,1 31,1 67,7 75,3 22,4 46,5 8,5 6,1 102, ,8 29,9 8,0 8,0 0,5 0, % v t/ha 17,6 17,9 17,8 55,3 58,0 56,7 100 % v MJ/ha RANÝ SORTIMENT ČÍSLO RANOSTI NK Falkone 2007 M , ,6 33,8 67,7 74,1 21,8 45,5 7,5 6,2 98, ,5 34,5 0,0 0,0 1,5 0, Aurelia 2005 M , ,4 33,9 68,3 74,1 20,9 46,3 7,7 6,4 96, ,1 33,9 0,0 0,0 2,1 0, Sunaro 2007 TM , ,7 33,7 67,6 73,7 21,6 45,8 6,7 6,1 93, ,0 33,6 0,0 0,0 1,6 0, LG TM , ,1 35,4 69,2 75,1 20,3 44,5 7,3 6,3 93, ,7 33,1 0,0 0,0 0,7 0, Asteri YG 2009 M , ,1 30,2 64,8 71,6 24,0 49,6 7,3 5,9 94, ,8 32,8 0,0 0,0 0,6 0, ES Makila 2007 M , ,6 31,2 67,4 74,2 22,2 46,1 8,2 6,2 101, ,3 32,7 0,0 0,0 0,7 0, Ronaldinio 2007 M , ,9 33,9 68,5 75,4 20,9 45,3 7,5 6,3 103, ,0 32,5 0,0 0,0 1,0 0, Hexxer YG 2009 M , ,3 31,2 67,1 74,3 21,9 47,0 7,9 6,2 99, ,8 32,3 0,0 0,0 0,1 0, Prosil 2009 TM , ,3 29,5 65,9 71,8 22,9 48,4 8,2 6,1 98, ,5 32,2 0,0 0,0 2,3 0, Jogger 2009 TM , ,1 31,7 67,9 74,6 21,5 45,7 8,8 6,2 97, ,1 32,1 0,0 0,0 0,9 0, ES Newmilk 2008 TM , ,6 32,1 67,6 74,1 21,7 45,7 7,8 6,2 102, ,5 32,1 0,0 0,0 1,0 0, Eurostar 2002 M , ,8 32,3 67,0 73,7 21,9 46,4 7,3 6,2 94, ,2 32,0 0,0 0,0 1,0 0, Taxxoa YG 2009 M , ,1 27,8 65,6 73,4 23,3 48,7 9,2 6,1 99, ,3 31,5 0,0 0,0 0,4 0, Cassilas 2009 M , ,0 29,8 67,0 72,6 22,8 46,7 8,3 6,2 103, ,0 31,5 0,0 0,0 1,8 0, PR39R T , ,3 28,2 65,3 72,3 23,6 48,7 8,2 6,0 99, ,8 31,4 0,0 0,0 0,7 0, Fabrikant 2008 M , ,7 30,0 66,7 72,7 22,5 47,0 8,4 6,1 95, ,5 31,3 0,0 0,0 1,3 0, SL Magello 2009 M , ,4 28,1 65,2 72,2 23,2 49,1 8,7 5,9 95, ,8 31,3 0,0 0,0 0,9 0, Arrigo 2007 M , ,6 27,1 64,5 71,9 24,0 49,7 8,4 5,9 90, ,0 31,3 0,0 0,0 2,6 0, ES Isabelle 2009 M , ,8 29,7 66,8 73,4 22,5 47,1 8,7 6,2 103, ,8 31,2 0,0 0,0 0,8 0, KWS 5133 Eco 2008 M , ,7 30,6 66,8 73,6 22,4 47,1 8,1 6,2 102, ,0 31,2 0,0 0,0 1,5 0, Nemesis 2003 M , ,3 34,0 69,2 75,5 20,8 43,6 7,6 6,4 99, ,3 30,8 0,0 0,0 0,5 0, ES Archimedes 2008 M , ,3 29,1 66,3 72,7 23,1 47,4 9,2 6,2 104, ,7 30,5 0,0 0,0 0,6 0, Moribor 2007 TM , ,6 30,3 67,3 73,5 21,8 46,4 8,7 6,2 96, ,7 29,7 0,0 0,0 1,0 0, Subito 2007 TM , ,8 29,4 66,5 73,0 22,8 47,9 8,6 6,3 103, ,2 29,5 0,0 0,0 0,9 0, % v t/ha 18,7 19,4 19,1 60,1 59,6 59,9 100 % v MJ/ha STŘEDNĚ RANÝ SORTIMENT ČÍSLO RANOSTI Karacho 2008 TM , ,7 29,5 63,5 70,2 25,8 50,5 7,5 6,0 100, ,3 35,0 7,7 7,7 0,9 0, Exxela 2007 MZ , ,5 31,5 66,4 72,1 23,3 47,6 8,2 6,2 93, ,2 34,8 8,4 8,5 1,6 1, LG M , ,5 28,9 65,4 70,9 24,3 49,4 9,4 6,2 99, ,7 33,8 8,4 8,2 2,1 0, Fantastic 2006 M , ,8 31,5 66,0 71,4 23,5 48,2 7,7 6,2 97, ,2 33,7 8,9 8,7 0,2 0, Graneros 2007 TM , ,6 31,7 65,9 71,6 23,9 47,8 7,5 6,2 95, ,5 33,4 7,3 6,7 4,2 0, Ciclixx 2007 M , ,4 32,4 67,1 72,2 22,9 47,3 8,3 6,3 96, ,8 33,3 8,6 8,4 0,4 0, Beatus 2007 M , ,8 30,4 65,1 70,6 24,3 48,7 7,8 6,1 99, ,9 33,3 8,4 7,9 2,5 1, Nexxos YG 2009 M , ,0 33,1 66,9 72,2 23,1 47,1 7,3 6,3 98, ,4 33,1 8,4 8,2 0,2 0, Nexxos 2004 M , ,6 31,2 65,3 70,9 24,4 48,9 7,7 6,2 100, ,6 33,1 8,3 8,4 0,7 0, Bonpi CS 2009 M , ,5 30,9 65,5 70,8 24,2 48,3 7,8 6,2 102, ,2 33,0 8,4 7,7 0,8 0, Marcello 2007 M , ,1 32,5 66,7 71,6 23,4 46,9 7,9 6,2 101, ,8 32,4 8,8 8,2 1,2 0, Seiddi 2007 M , ,0 30,3 64,7 70,4 24,6 49,1 7,9 6,1 101, ,2 32,4 8,5 7,7 1,4 0, Codisco YG 2009 M , ,5 30,3 64,4 70,2 25,1 49,2 7,7 6,1 99, ,5 32,2 8,6 7,5 0,6 0, Sumaris 2008 M , ,0 30,0 64,1 69,8 25,4 49,6 7,9 6,0 101, ,8 31,9 7,3 6,2 2,1 3, PR38H Z , ,0 31,5 66,0 71,7 24,5 48,2 7,6 6,2 101, ,6 31,9 9,0 9,0 0,3 0, Codisco 2008 M , ,8 29,6 64,9 70,7 24,7 48,9 8,0 6,2 101, ,8 31,8 8,7 8,2 0,7 0, Subella 2008 M , ,9 30,4 65,3 70,6 24,5 48,2 8,2 6,2 97, ,1 30,3 8,2 7,4 1,7 1, Atletico 2007 TM , ,3 27,4 64,0 70,3 25,5 50,1 8,6 6,0 97, ,9 30,1 6,9 6,2 1,3 1, Cefran 2003 MZ , ,9 29,2 64,6 70,1 24,9 49,7 7,9 6,1 92, ,6 29,5 8,7 8,5 0,1 0, % v t/ha 18,2 18,4 18, ,0 100 % v MJ/ha Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ

Vážení obchodní přátelé, Obsah

Vážení obchodní přátelé, Obsah Nabídka osiv jaro 2007 Vážení obchodní přátelé, sklizňový rok, který máme za sebou, většina z nás nepamatuje. Před sklizní sucho a krátce po jejím začátku deštivo až do jejího konce. Poznamenány byly prakticky

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv a sadby jaro 2 Vážení obchodní přátelé, v letošním roce do zemědělského sektoru došly poprvé peníze z dotací z Evropské Unie, které určitě pomohly. Ale problémů neubylo. Propad cen z minulého

Více

Nabídka osiv jaro 2016

Nabídka osiv jaro 2016 Nabídka osiv jaro 2016 Obsah OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná

Více

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 JEČMEN JARNÍ 3 PŠENICE JARNÍ 6 OVES SETÝ

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv jaro 2011 Vážení obchodní přátelé, Můžeme prakticky bilancovat další rok, který byl zvláštní jak průběhem počasí, tak i zájmem a cenovým vývojem komodit. Odvíjelo-li se první pololetí v intencích

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci 100% aplikačního procesu. Výhoda této metody spočívá

Více

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost S polehlivost D ůvěra B udoucnost Katalog J A R O 2 0 1 3 Nabídka osiv ječmen jarní str. 4-5 GRACE SUNSHINE BOJOS pšenice jarní str. 6 HAMLET EPOS oves setý str. 7 ATEGO SCORPION oves nahý SAUL hrách setý

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Obiloviny podzim 2011 Vážení obchodní přátelé, tak jsme opět o rok starší, o trochu zkušenější, ale v žádném případě ne moudří z toho, jak se zachovají trh a rozmary počasí. Březnové mrazy a dubnové a

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR FIGARO MALZ SAUL SEPTIMA RADEGAST

Více

Katalog kukuřice RAGT 2015

Katalog kukuřice RAGT 2015 Katalog kukuřice RAGT 2015 Hybridy kukuřice firmy RAGT 2015 FAO Rostlina Hybrid Siláž Zrno Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S RGT Kixxo EU 2011 200 200 Sc M RMZ velmi vysoká RGT Telexx EU 2011 210

Více

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2014 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy v roce 2013

Více

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy

Více

KATALOG OSIV. www.caussade-osiva.cz. RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky...

KATALOG OSIV. www.caussade-osiva.cz. RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky... KATALOG OSIV www.caussade-osiva.cz RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky... KATALOG OSIV Hybrid FAO Typ hybridu Typ zrna PŘEHLED HYBRIDŮ

Více

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice 2013 Kukuřice KUKUŘICE NK Nerissa Okouzlující kráska 9 80 60 40 20 9 9 10 Výnosové a kvalitativní ukazatele (Nezvěstice 2012) +2,07 NK Nerissa průměr pokusu +4,19 FAO 220 zrno FAO 220 siláž dvouliniový

Více

OSIV KATALOG. SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky...

OSIV KATALOG. SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky... KATALOG OSIV www.caussade-osiva.cz SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky... KATALOG OSIV Hybrid FAO Typ hybridu

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk 2 0 1 3 Osiva, která vám přinášejí zisk OSIVA, KTERÁ VÁM PŘINÁŠEJÍ ZISK... opakovaně a v každém roce Další rok za námi, nový před námi. Ročník ovlivnil výšku výnosů zejména v teplejších oblastech Moravy.

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Kukuřice

Nově registrované odrůdy (k ) Kukuřice ÚKZÚZ, OOZ 1 / 8 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy

Více

Nabídka osiv jaro 2013

Nabídka osiv jaro 2013 Nabídka osiv jaro 2013 Vážení obchodní přátelé, uplynulý rok byl pro zemědělce velmi úspěšný, což však neplatí pro oblast Moravy. Dosažené výnosy obilovin sice nepřekonaly loňské rekordy, ale zpeněžení

Více

ÚVOD. Vážení obchodní partneři, vážení pěstitelé kukuřice,

ÚVOD. Vážení obchodní partneři, vážení pěstitelé kukuřice, ÚVOD Vážení obchodní partneři, vážení pěstitelé kukuřice, firma VP AGRO, spol. s r.o. již skoro čtvrt století působí na českém trhu jako distributor osiv a chemických přípravků. Vždy bylo a je naší prioritou

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XI Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad P Vydáno: 15. července 2012 Cena: 38,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

jaro 2014 Nabídka osiv Obálka_Olseed_jaro_2014.indd 1 Obálka_Olseed_jaro_2014.indd :16: :16:47

jaro 2014 Nabídka osiv Obálka_Olseed_jaro_2014.indd 1 Obálka_Olseed_jaro_2014.indd :16: :16:47 jaro 2014 Nabídka osiv Obsah OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (jaro 2014) Ječmen jarní BRITNEY Britney je sladovnická polopozdní

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

NABÍDKA OSIVA A SADBY

NABÍDKA OSIVA A SADBY JARO 2014 NABÍDKA OSIVA A SADBY ka Vašeho úspěchu u r á z s á od n a b d a a s o v i os í n t i Kval HYBRIDY KUKUŘICE A SLUNEČNICE / 1 OBILOVINY / 18 LUSKOVINY / 29 PÍCNINY, JETELOVINY A OLEJNINY / 34

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Katalog osiv. jaro

Katalog osiv. jaro Katalog osiv jaro 2011 www.soufflet-agro.cz Ječmen jarní sladovnický Bojos Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně

Více

Kukuřice DEKALB 2009. Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG

Kukuřice DEKALB 2009. Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG Kukuřice DEKALB 2009 Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG * Pouze pro poloprovozní ověřování, pro pěstování bude k dispozici až po zápisu do Státní odrůdové knihy

Více

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování.

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování. PŠENICE JARNÍ ANABEL NOVINKA poloraná odrůda s pekařskou kvalitou A. rostliny středně vysoké až nízké - dobrá odolnost proti poléhání. velmi dobře snáší setí do chladné a vlhké půdy. velmi dobrá odolnost

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

SILÁŽ ZRNO BIOPLYN KATALOG KUKUŘICE 2014. OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o.

SILÁŽ ZRNO BIOPLYN KATALOG KUKUŘICE 2014. OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o. SILÁŽ ZRNO BIOPLYN KATALOG KUKUŘICE 2014 OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o. H Y B R I D Y Z E M Ě D Ě L C Ů Z P R O D U K C E M O R A V S K Ý C H BUĎ PATRIOT VÝROBY MORAVSKÝCH

Více

PŠENICE JARNÍ ASTRID TERCIE. Vysoký výnos. Pekařská jakost E.

PŠENICE JARNÍ ASTRID TERCIE. Vysoký výnos. Pekařská jakost E. PŠENICE JARNÍ ASTRID NOVINKA poloraná odrůda s vysokou pekařskou jakostí. rostliny mají dobrou odolnost proti poléhání dobře odnožuje. vynikající odolnost proti rzi plevové, dobrá odolnost proti padlí

Více

SAATEN-UNION KUKUŘICE 2009. Katalog hybridů SILÁŽ ZRNO BIOPLYN. www.saaten-union.cz

SAATEN-UNION KUKUŘICE 2009. Katalog hybridů SILÁŽ ZRNO BIOPLYN. www.saaten-union.cz Katalog hybridů SAATEN-UNION KUKUŘICE 2009 SILÁŽ ZRNO BIOPLYN Pro maximální rentabilitu Vašeho podniku v roce 2009 připravil Saaten-Union kvalitní portfolio výkonných silážních a zrnových hybridů. www.saaten-union.cz

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv Podzim 2010 www.soufflet-agro.cz Hybridní odrůdy Řepka ozimá Typ odrůdy: hybridní, 00, středního vzrůstu Podzimní růst: středně rychlý až rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace:

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy (k 20.5.2009) Pšenice setá

Více

Nově registrované odrůdy (srpen 2014) Kukuřice

Nově registrované odrůdy (srpen 2014) Kukuřice 1 / 14 ČESKÁ REPUBLIKA Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (srpen 2014) Kukuřice Popisy nově registrovaných hybridů

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY

VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY OSIVO KUKUŘICE 2017 VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY PYROXENIA ZETA 140 S CEDRAK CEWEL TYRKIZIA ZETA 200 S CEKOB LABOOM CEBESTO LANDLORD CELUX

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 PŠENICE JEČMEN TRITIKALE OVES KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE SÓJA HRÁCH PELUŠKA BOB LUPINA VOJTĚŠKA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 PŠENICE JARNÍ 3 JEČMEN

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY 2 0 14 odrůdy pro Vaše pole: Pšenice ozimá ARKTIS ENERGO ESTEVAN BERNSTEIN JB ASANO ETANA ZEPPELIN PRINCEPS KERUBINO EUROFIT GORDIAN HEWITT Ječmen ozimý

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP SILÁŽ ZRNO BIOPLYN PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic Zasejte úspěch Výběr odrůdy Expedice zákazníkovi Výběr správného pozemku Spolupracujte s profesionály při výrobě osiva.

Více

Výnosy 2016 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh

Výnosy 2016 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh Kukuřičná oblast Branišovice Lednice Oblekovice Uherský Ostroh Vendela 106 107-104 106 110 105 106 107 KWS Amadora 105 102-106 104 102 107 106 105 Libuše * 104 98-98 100 103 112-104 Manta * 106 108-103

Více

KATALOG OSIV JARO Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi Meziplodiny

KATALOG OSIV JARO Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi Meziplodiny KATALOG OSIV JARO 2010 Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi Meziplodiny Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny

Více

jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz

jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz STARÁME SE O KVALITU VAŠEHO OSIVA V Soufflet Agro a.s. víme, že základem Vašeho pěstitelského úspěchu je kvalitní osivo. V ČSO

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE Trio-D spol. s r.o. KATALOG ODRŮD PODZIM 2012 obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 9 FRIDERICUS KAPITAN CANDO ALTIGO NERO HORTENSO BALATON SYLVA TULUS BODYČEK YATZY BOHEMIA EVINA

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 18. 1. 2016

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 18. 1. 2016 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 012370/2016 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY Jiří ŠILHA Soufflet Agro Summary: SOUFFLET AGRO offers a complete service for growers of winter rape. From seed delivery of performance

Více

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 OSIVO KUKUŘICE 2016 v nabídce nepřehlédněte NOVINKY 2016 CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 TOP SILÁŽ 2016 hybridy s mimořádnou stravitelností vlákniny CEKOB 210 CESTER 230 230 CEKLAD 235 235 CEBIR 240 SAN

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie je pekařská středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké. Středně odolná proti napadení

Více

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv jaro 2012 www.soufflet-agro.cz Soufflet agro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKTA a MAïSADOUR Ochrana

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá Athlon Athlon je pekařská poloraná

Více

KATALOG OSIV. Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi

KATALOG OSIV. Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi KATALOG OSIV Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi KOMPLETNÍ SERVIS AGROOBCHODU A SLUŽEB Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi,

Více

Otevíráme nové možnosti

Otevíráme nové možnosti Kukuřice Otevíráme nové možnosti Sortiment hybridů kukuřice 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 zrno, LKS siláž bioplyn mlynárenské využití bioetanol Rozehrajte vítěznou partii s nejlepšími hybridy na

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 201 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Bodyček Golem Reform Novinka Rekordní výnos ve všech výrobních oblastech (výjimečné hodnocení BS Německo 8/8) super stabilní

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP travní směsi PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic antinematodní hořčice Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv podzim 2010 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas vydání našeho katalogu, a proto se v tomto úvodníku pokusím popsat situaci, ve které se společně nacházíme. Přes obtíže s odbytem obilovin

Více

KATALOG OSIV jaro 2015

KATALOG OSIV jaro 2015 KATALOG OSIV jaro 2015 ACHP Vysočina s.r.o. www.achpvysocina.cz obsah KUKUŘICE Â Â KUKUŘICE LIMAGRAIN 4 Â Â SLUNEČNICE LIMAGRAIN 7 Â Â KUKUŘICE SAATEN-UNION 8 Â Â ČIROK SAATEN-UNION 11 Â Â OBILOVINY 13

Více

Katalog kukuřice RAGT 2012

Katalog kukuřice RAGT 2012 Katalog kukuřice RAGT 2012 Katalog kukuřice RAGT 2012 Hybrid Registrace Siláž Směr využití Agrotechnické vlastnosti Zrno Typ hybridu Typ zrna Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S Z LKS CCM BGS BE

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Katalog 2015 Kukuřice DEKALB. Taková, jakou ji chcete mít.

Katalog 2015 Kukuřice DEKALB. Taková, jakou ji chcete mít. Katalog 2015 Kukuřice DEKALB Taková, jakou ji chcete mít. Vážení kolegové, kukuřice dosáhla v letošním roce výměry 336 tis ha a stala se tak nejvýznamnější jarní plodinou. Jednoduše řečeno, ekonomicky

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ: UKZUZ 039430/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A PODZIM2016 OSIVA A SADBA R OBCHODNÍ ČINNOST NABÍDKA HNOJIV OBCHOD S KOMODITAMI ELITA semenářská, a.s. Vám nabízí, podobně jako v minulých sezónách, zobchodování Vašich zemědělských komodit Příznivé ceny

Více

Podzim 2004. Vážení obchodní přátelé, Obsah. Obiloviny Pšenice ozimá... 2 Ječmen ozimý... 10 Žito ozimé... 12 Tritikale ozimé...

Podzim 2004. Vážení obchodní přátelé, Obsah. Obiloviny Pšenice ozimá... 2 Ječmen ozimý... 10 Žito ozimé... 12 Tritikale ozimé... Nabídka osiv podzim Alana Alibaba Alka Apache Banquet Batis Bill Clarus Clever Complet Contra Corsaire Cubus Drifter Ebi Estica Globus Ilias Karolinum Košútka Levendis Ludwig Meritto Mladka Nela Rapsodia

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá 1 / 9 Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá Balitus Balitus je pekařská poloraná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná až odolná

Více

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY ŘEPKA OZIMÁ MEZIPLODINY VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, ani se nechce věřit, že na tomto místě v loňském roce padala euforická slova o cenách produkce, zájmu o zboží a lepších

Více

JARO2014 NABÍDKA OSIV A SADBY

JARO2014 NABÍDKA OSIV A SADBY JAO2014 NABÍDKA OSIV A SADBY Premiéra polního dne ELITY semenářské, a.s. SE NADMÍU VYDAØILA! obchodní činnost Široký sortiment 42 nejnovějších odrůd ozimé pšenice od firem ISTOPOL SOLAY, LIMAGAIN, SAATEN

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

6. ŠLECHTĚNÍ, SEMENÁŘSTVÍ A VOLBA ODRŮDY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

6. ŠLECHTĚNÍ, SEMENÁŘSTVÍ A VOLBA ODRŮDY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 6. ŠLECHTĚNÍ, SEMENÁŘSTVÍ A VOLBA ODRŮDY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 6.1. Úvod do šlechtění pro EZ 6.2. Principy šlechtění (filozofie, metody, hodnocení odrůd, instituce) 6.3. Volba odrůdy jednotlivých druhů

Více

Katalog osiv podzim 2014

Katalog osiv podzim 2014 www.agrokop.com www.agrokop.cz CERTIFIKOVANÉ OSIVO Výhody pro Vás! odrůdová pravost zaručená čistota a klíčivost přesná kalibrace a třídění osiva kvalitní namoření účinnou látkou v registrované dávce velmi

Více

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu.

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. podzim 2015 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. Úplných novinek

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON Trio-D spol. s r.o. obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str. 7 12 FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON JUP BODYČEK MARISA BOHEMIA NERO BORA SYLVA CIMRMANOVA

Více

Kukuřice DEKALB 2014. www.dekalb.cz

Kukuřice DEKALB 2014. www.dekalb.cz Kukuřice DEKALB 2014 www.dekalb.cz Vážení kolegové, současně s probíhající sklizní kukuřice jistě také vyhodnocujete, který z hybridů, jenž dostal Vaši důvěru, splnil výnosová očekávání a který tak úspěšný

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD odrůdy 2012 ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD kukuřice Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Národní odrůdový úřad, Brno 2012 Tato publikace nesmí být

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XIV Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 4 Vydáno: 15. července 2015 Cena: 42,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR SEPTIMA MALZ VOK TERCIE RADEGAST

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Katalog osiv jaro 2017

Katalog osiv jaro 2017 Zasejte úspěch Katalog osiv jaro 2017 NEPŘEHLÉDNĚTE Meziplodiny-Greening, Agro-Envi www.agrokop.com CERTIFIKOVANÝ ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL záruka kvalitního osiva pro pěstitele Prvotřídní péče o každé zrno

Více

Kukuřice 2011. obsahuje hybridy CEZEA

Kukuřice 2011. obsahuje hybridy CEZEA Kukuřice 2011 obsahuje hybridy CEZEA Kukuřice 2011 4 Popis hybridů 20 Připravujeme 21 Přehled hybridů 22 Hodnocení nutriční kvality hybridů 24 Ochrana kukuřice 29 Výživa kukuřice 34 Regionální poradci

Více

Nově registrované odrůdy. Kukuřice

Nově registrované odrůdy. Kukuřice ČESKÁ REPUBLIKA Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (srpen 2016) Kukuřice Agro Polis Agro Polis je dvouliniový

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více