Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům"

Transkript

1 Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří k nejbezpečnějším vozům na světě. Váš vůz Volvo byl zkonstruován i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s vybavením, pokyny a informacemi týkajícími se údržby obsaženými v této příručce pro uživatele, aby se zvýšila Vaše radost z vozu. Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo! 1

2 Volvo Car Corporation a životní prostředí Příručka pro uživatele Správnou cestou k seznámení se s Vaším novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Tak budete mít příležitost k seznámení s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte, prosím, pozornost bezpečnostním pokynům obsaženým v této příručce: DŮLEŽITÉ! Důležité texty ukazují, kde hrozí nebezpečí poškození vozu v případě nedodržení pokynů. POZNÁMKA! Vozidla Volvo jsou přizpůsobena pro odlišné požadavky různých trhů, stejně jako pro národní a místní potřeby a předpisy. Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení. Volvo Car Corporation Volvo Car Corporation a životní prostředí VAROVÁNÍ! Varovné texty ukazují, kde hrozí nebezpečí zranění osob v případě nedodržení pokynů. Vybavení popsané v příručce pro uživatele se nenachází ve všech modelech. Kromě standardního vybavení popisuje tato příručka také volitelné vybavení (vybavení instalované ve výrobě) a některé příslušenství (zvláštní vybavení). 2

3 Volvo Car Corporation a životní prostředí Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí Péče o životní prostředí, bezpečnost a kvalita jsou tři stěžejní hodnoty, které ovlivňují veškeré postupy společnosti Volvo Car Corporation. Také věříme, že naši zákazníci sdílejí naší starost o životní prostředí. Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní normy na ochranu životního prostředí a je také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě. Společnost Volvo Car Corporation má globální certifikát podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001, který zajišťuje trvalý pokrok v oblasti ochrany životního prostředí. EPI (Environmental Product Information) informace o ekologickém výrobku je vydáváno ke všem modelům Volvo. Nyní si můžete porovnat dopad na životní prostředí různých modelů a motorů. Více informací na Spotřeba paliva Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise skleníkového plynu, oxidu uhličitého. Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst pod nadpisem Omezení dopadů na životní prostředí na straně 4. Účinné řízení emisí Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu Čistý uvnitř i venku konceptu, který zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod příslušnými standardy. Navíc je speciální vrstva na chladiči, PremAir 1, která přeměňuje nebezpečný přízemní ozón na čistý kyslík. 1 PremAir, volitelná výbava pro 5válcové motory, je registrovanou obchodní značkou společnosti Engelhard 3

4 Volvo Car Corporation a životní prostředí Čistý vzduch v prostoru pro cestující Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací otvory. Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS 1 (systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku. Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke zvýšení koncentrace určitých škodlivých plynů, například oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře. K takové situaci může dojít například v husté dopravě, zácpách a tunelech. Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu a uhlovodíků brání uhlíkový filtr. Standard tkanin Interiér Volva je navržen tak, aby byl příjemný a pohodlný, dokonce i pro osoby s kontaktními alergiemi a trpícími astmatem. Zvláštní pozornost byla věnována výběru ekologických materiálů. To znamená, že splňují požadavky normy Öko-Tex 100 2, což je hlavním pokrokem 1 Volitelná výbava 2 Více informací na 4 směrem k zdravějšímu prostředí v prostoru pro cestující. Certifikát Öko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců, látek a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána přírodními rostlinnými látkami bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu. Servisy Volvo a životní prostředí Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost vozu a nízkou spotřebu paliva, přispívá to k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se součástí našeho systému. Máme jasné požadavky na naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré péče o životní prostředí. Omezení dopadů na životní prostředí Můžete pomoci omezit dopad na životní prostředí například zakoupením ekologických výrobků pro péči o vůz a prováděním servisu a údržby vozu v souladu s pokyny uvedenými v příručce pro uživatele. Níže uvádíme několik rad, jak chránit životní prostředí: Pro nejnižší spotřebu paliva si zvolte tlak vzduchu v pneumatikách ECO, viz strana 148. Střešní nosič a box na lyže způsobují zvýšení odporu vzduchu a značné zvýšení spotřeby paliva. Když je již nepotřebujete, ihned je demontujte. Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím větší je zatížení vozu, tím vyšší je spotřeba paliva. Je Váš vůz vybaven ohřívačem bloku motoru? Pokud ano, použijte jej několik hodin před nastartováním studeného motoru z důvodu snížení spotřeby paliva a výfukových emisí. Jezděte plynule! Vyvarujte se prudké akcelerace a brzdění.

5 Volvo Car Corporation a životní prostředí Vždy řaďte co nejvyšší možný rychlostní stupeň. Nižší otáčky motoru znamenají nižší spotřebu paliva. Při jízdě z kopce uvolněte pedál plynu. Využívejte brzdění motorem. Uvolněte pedál plynu a zařaďte nižší rychlostní stupeň. Vyvarujte se chodu motoru na volnoběh. Vypněte motor, když se ocitnete v dopravní zácpě. Nezapomeňte, že nebezpečný odpad, např. akumulátory a olej, máte likvidovat ekologicky. Pokud si nejste jisti ohledně likvidace, v servisech Volvo Vám rádi poskytnou potřebné informace. Servis Vašeho vozu provádějte pravidelně. Dodržováním těchto rad může být snížena spotřeba paliva, aniž bude ovlivněna doba jízdy nebo požitek z řízení. Kromě toho, že šetříte Váš vůz, šetříte také peníze a přírodní zdroje. 5

6 6

7 Obsah Bezpečnost 9 Přístroje a ovládací prvky 33 Ovládání klimatizace 67 Interiér 79 Zámky a alarm 93 Startování a jízda 107 Kola a pneumatiky 143 Péče o vozidlo 161 Údržba a servis 167 Informační systém 191 Technické údaje 213 7

8 8

9 Bezpečnost Bezpečnostní pásy 10 Systém airbagů 13 Airbagy (SRS) 14 Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) 17 Boční airbagy (SIPS) 19 Hlavové airbagy (IC) 21 Systém WHIPS 22 Při použití systémů 24 Crash mode 25 Bezpečnost dětí 26 9

10 Bezpečnost Bezpečnostní pásy Bezpečnostní pásy Přitažení dolní části pásu. Pás musí být umístěn nízko. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy. Zapnutí bezpečnostního pásu: Vytahujte pás pomalu z navíječe a zajistěte jej zasunutím spony do zámku. Hlasité cvaknutí znamená, že je pás správně zajištěn. 10 Rozepnutí bezpečnostního pásu: Stiskněte červené tlačítko na zámku a nechte pás navinout. Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby nezůstal volně viset. Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit: pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle během brzdění a akcelerace pokud se vůz silně nakloní Chcete-li si zajistit maximální bezpečí, je velmi důležité, aby bezpečnostní pás pevně přiléhal k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen pro používání v normální poloze těla. Zapamatujte si následující: nepoužívejte spony ani podobné přípravky zamezující pohybu pásu, protože by mohly ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu ujistěte se, že bezpečnostní pás není překroucený ani nikde zachycený dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho) těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu tak, jak je vidět na obrázku. VAROVÁNÍ! Bezpečnostní pás a airbag na sebe vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní pás používán nebo je používán nesprávně, může být snížena ochrana, poskytovaná airbagem v případě nehody. VAROVÁNÍ! Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro jednu osobu. VAROVÁNÍ! Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte ani neopravujte. Obraťte se na autorizovaný servis Volvo. Pokud byl bezpečnostní pás vystaven extrémnímu zatížení, například při dopravní nehodě, musí být celý komplet pásu, včetně navíječe, šroubů a zámků vyměněn. Výměnu proveďte i tehdy, nevykazují-li bezpečnostní pásy viditelné známky poškození, protože mohlo dojít k omezení pouze některé ochranné funkce. Pás by měl být také vyměněn, pokud jeví známky opotřebování nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí být homologován a určen pro instalaci do stejné polohy, jako původní pás.

11 Bezpečnost Bezpečnostní pásy Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu Nepřipoutaní cestující budou akusticky a vizuálně upozorněni na tento nedostatek. Akustická připomínka závisí na rychlosti. Vizuální upozornění je umístěno ve střešní konzole a na kombinované přístrojové desce. Při nízké rychlosti bude akustická připomínka znít po dobu prvních šesti sekund. Dětsky sedačky nejsou vybaveny systémem, který by upozorňoval na tento nedostatek. Zadní sedadlo Upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem na zadních sedadlech má dvě vedlejší funkce: Poskytuje informace o tom, které pásy jsou na zadním sedadle použity (zobrazení na informačním displeji). Zpráva je automaticky vymazána po uplynutí přibližně 30 sekund nebo je možné ji potvrdit ručně stisknutím tlačítka READ. Poskytuje varování, pokud je rozepnutý některý ze zadních bezpečnostních pásů během jízdy. Toto varování je ve formě zprávy na informačním displeji spolu se akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě opětovného zapnutí bezpečnostního pásu nebo ručního potvrzení stisknutím tlačítka READ. Zpráva na informačním displeji o tom, které pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pokud si chcete dříve zobrazenou zprávu znovu přečíst, stiskněte tlačítko READ. Určité trhy Nepřipoutaný cestující bude akusticky i vizuálně upozorněn na připoutání se bezpečnostním pásem. Při nízké rychlosti bude akustická připomínka znít po dobu prvních šesti sekund. Bezpečnostní pásy a těhotenství Bezpečnostní pás by měl být používán i během těhotenství. Je však důležité, aby byl správně používán. Diagonální část by měla být vedena přes rameno, potom mezi ňadry a na boční stranu břicha. Dolní část pásu by měla být naplocho přes stehna a co možná nejníž pod břichem. Nikdy se nesmí posunout nahoru. Odstraňte všechny záhyby na pásu a ujistěte se, že pás přiléhá k tělu a není nikde překroucený. Během těhotenství by si měly těhotné řidičky nastavit sedadlo tak, aby mohly snadno ovládat vůz během jízdy (to znamená, že musí mít snadnou kontrolu 11

12 Bezpečnost Bezpečnostní pásy nad pedály a volantem). V tomto kontextu by se měly snažit dosáhnout nastavením sedadla co největšího odstupu mezi břichem a volantem. Označení bezpečnostních pásů s předpínači bezpečnostních pásů Předpínač bezpečnostního pásu Všechny bezpečnostní pásy (s výjimkou zadního prostředního pásu) jsou vybaveny předpínači bezpečnostních pásů. Jde o mechanismus, který v okamžiku dostatečně silného nárazu přitáhne bezpečnostní pás k tělu. Tak poskytuje efektivnější ochranu cestujících. 12

13 Bezpečnost Systém airbagů Systém airbagů Stejně jako výstražný symbol se objeví zpráva na informačním displeji. Při poruše výstražného symbolu se rozsvítí výstražný trojúhelník a na displeji se objeví zpráva SRS AIRBAG/ SERVICE URGENT (naléhavý servis SRS AIRBAG). Obraťte se okamžitě na autorizovaný servis Volvo. Výstražný symbol na sdruženém přístrojovém panelu Systém airbagů 1 je trvale monitorován řídicím modulem systému. Výstražný symbol na sdruženém přístrojovém panelu se rozsvítí při otočení klíče ve spínací skříňce do polohy I, II nebo III. Symbol zhasne přibližně po sedmi sekundách, čímž signalizuje, že v systému airbagů 1 není porucha. VAROVÁNÍ! Pokud výstražný symbol systému AIRBAGŮ svítí stále nebo se rozsvítí za jízdy, znamená to, že systém airbagů není plně funkční. Symbol může také signalizovat poruchu spony bezpečnostního pásu, SIPS, SRS nebo hlavových airbagů. Obraťte se okamžitě na autorizovaný servis Volvo. 1 Zahrnuje SRS a předpínač bezpečnostního pásu, SIPS a IC 13

14 Bezpečnost Airbagy (SRS) Airbagy (SRS) VAROVÁNÍ! Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění při naplnění airbagu, musejí sedět cestující vzpřímeně, s nohama na podlaze a opřeni o opěradlo. Bezpečnostní pásy musí být zapnuté. Airbag (SRS) na straně řidiče Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven airbagem (SRS Supplemental Restraint System) ve volantu jako doplněk ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Airbag je umístěn ve středu volantu. Volant je označen písmeny SRS AIRBAG. VAROVÁNÍ! Bezpečnostní pás a airbag na sebe vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní pás používán nebo je používán nesprávně, může být snížena ochrana, poskytovaná airbagem v případě nehody. 14 Airbag spolujezdce (SRS) Kromě bezpečnostních pásů je vůz vybaven airbagem (SRS Supplemental Restraint System) jako doplněk ochrany, kterou poskytují bezpečnostní pásy. Airbag 1 předního spolujezdce je umístěn v prostoru nad schránkou v palubní desce. Tento panel je označen písmeny SRS AIRBAG. 1 Airbagem spolujezdce (SRS) nejsou vybaveny všechny vozy. Při objednávce vozu je možné jej nezvolit. VAROVÁNÍ! Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na předním sedadle, je-li airbag (SRS) aktivován. 1 Nikdy nenechte děti ve voze stát nebo sedět na sedadle spolujezdce. Na předním sedadle spolujezdce nesmí sedět osoba s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován. Nedodržením doporučení výše můžete ohrozit život dítěte. 1 Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 17

15 Bezpečnost Airbagy (SRS) POZNÁMKA! Z důvodu funkce airbagů jsou objemy přizpůsobeny síle nárazu, kterému je vozidlo vystaveno. SRS systém, levostranné řízení Systém SRS Systém se skládá z airbagů a čidel. V případě dostatečně silného nárazu se aktivují čidla a airbag(y) se naplní horkým plynem. Vzápětí po naplnění je plyn z airbagu odveden. Přitom se uvolní do vozu malé množství kouře. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy. Systém SRS, pravostranné řízení POZNÁMKA! Čidla reagují podle síly nárazu a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás řidiče a předního spolujezdce zapnutý, či nikoli. Při nehodě se tedy může stát, že se naplní pouze jeden airbag (nebo žádný). Systém SRS podle síly nárazu určí, zda je nutné naplnění jednoho nebo více airbagů. VAROVÁNÍ! Opravy se musejí provádět pouze v autorizovaných servisech Volvo. Jakýkoli zásah do systému SRS může způsobit jeho poruchu a následné vážné zranění. 15

16 Bezpečnost Airbagy (SRS) Umístění airbagu spolujezdce, vůz s levostranným a pravostranným řízením VAROVÁNÍ! Nemanipulujte součástmi systému SRS v náboji volantu nebo na panelu nad schránkou v palubní desce. Žádné předměty ani příslušenství nesmí být umístěny nebo přilepeny na panelu SRS AIRBAG (nad schránkou v palubní desce), ani v jeho blízkosti nebo v prostoru, kam se airbag naplní. 16

17 Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) Bezpečnost Kontrolka ukazuje, že airbag spolujezdce (SRS) je deaktivován PACOS (volitelná výbava) Airbag (SRS) předního spolujezdce je možné deaktivovat pomocí spínače. To je například nezbytné při umístění dětské sedačky na toto místo. Kontrolka Textová zpráva na stropním panelu indikuje, že airbag spolujezdce (SRS) je deaktivován. Spínač pro PACOS (spínač vypnutí airbagu spolujezdce) Aktivace/deaktivace Spínač se nachází na konci palubní desky na straně spolujezdce a je přístupný, pokud jsou otevřeny dveře spolujezdce. Zkontrolujte, zda spínač je v požadované poloze. Firma Volvo doporučuje, aby se ke změně polohy používal klíč zapalování (je možné použít také jiné předměty, které mají podobný tvar jako klíč). VAROVÁNÍ! Pokud je vůz vybaven airbagem předního spolujezdce (SRS), ale nemá PACOS, airbag bude vždy aktivní. VAROVÁNÍ! Aktivovaný airbag (strana spolujezdce): Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na sedadlo předního spolujezdce, je-li airbag aktivován. To také platí pro osoby menší než 140 cm. Deaktivovaný airbag (strana spolujezdce): Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou výškou větší než 140 cm, je-li airbag deaktivován. Nedodržením tohoto doporučení může dojít k ohrožení života. 17

18 Bezpečnost Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) VAROVÁNÍ! Nedovolte nikomu sedět na sedadle předního spolujezdce, pokud textová zpráva ve stropním panelu indikuje, že airbag (SRS) je deaktivován a výstražný symbol systému airbagů také svítí na sdruženém přístrojovém panelu. To znamená, že došlo k vážné závadě. Obraťte se co nejdřív na autorizovaný servis Volvo. Spínač SRS v poloze ON Poloha spínače ON = Airbag (SRS) je aktivován. Pokud je spínač v této poloze, osoby s tělesnou výškou větší než 140 cm mohou sedět na předním sedadle spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku. Spínač SRS v poloze OFF OFF = Airbag (SRS) je deaktivován. Pokud je spínač v této poloze, děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku mohou sedět na předním sedadle spolujezdce, ale nikdy zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou větší než 140 cm. 18

19 Bezpečnost Boční airbagy (SIPS) Boční airbagy (SIPS) VAROVÁNÍ! Nesmíte klást žádné předměty do prostoru mezi sedadly a dveřmi, do kterého se naplní boční airbag. Umístění bočních airbagů Boční airbagy SIPS Velká část sil při srážce je přenesena prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání hrudník a jsou důležitou součástí systému SIPS. Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech předních sedadel. Naplněný boční airbag VAROVÁNÍ! Boční airbagy doplňují systém SIPS. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem. VAROVÁNÍ! Opravy se musejí provádět pouze v autorizovaných servisech Volvo. Jakýkoli zásah do systému SIPS může způsobit jeho poruchu a následné vážné zranění. VAROVÁNÍ! Používejte pouze originální potahy Volvo nebo potahy schválené firmou Volvo. Jiné potahy mohou bránit naplnění bočních airbagů. Dětské sedačky a boční airbagy Boční airbag nesnižuje ochranu poskytovanou dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku. Na předním sedadle můžete používat dětskou sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy, když Váš vůz nemá aktivován airbag spolujezdce. 1 1 Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 17 19

20 Bezpečnost Boční airbagy (SIPS) Strana řidiče SIPS Systém airbagů SIPS se skládá z bočních airbagů a čidel. V případě dostatečně silného nárazu se aktivují čidla a boční airbagy se naplní. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz v momentu srážky. Poté se vypustí. Za normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem. Strana spolujezdce 20

21 Bezpečnost Hlavové airbagy (IC) Hlavové airbagy (IC) Vlastnosti Hlavové airbagy IC (Inflatable Curtain) doplňují systém SIPS. Hlavové airbagy jsou umístěny v čalounění stropu na obou stranách vozu. Chrání cestující na předních i zadních sedadlech. Hlavový airbag je aktivován čidly, v okamžiku dostatečně silného nárazu se naplní. Hlavový airbag pomáhá při snižování možného zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při bočním nárazu. VAROVÁNÍ! Na madla u stropu nic nevěste ani na ně nic neupevňujte. Háček je určen pouze pro lehké části oděvu (ne pro tvrdé předměty, jako je např. deštník). Nešroubujte ani nepřipevňujte žádné předměty na obložení stropu, sloupky dveří nebo boční panely. Mohlo by dojít k narušení ochranné funkce. Můžete použít pouze originální díly Volvo, schválené pro použití v této části vozu. VAROVÁNÍ! Zavazadla nesmějí přesahovat o více než 50 mm nad horní hranu zadních bočních oken. V opačném případě by hlavový airbag ztratil své ochranné vlastnosti. VAROVÁNÍ! Hlavové airbagy doplňují bezpečnostní pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem. 21

22 Bezpečnost Systém WHIPS Systém WHIPS Ochrana proti zranění krční páteře WHIPS Systém ochrany proti zranění krční páteře (WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy na obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech druhého vozu. VAROVÁNÍ! Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem. Vlastnosti sedadla Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu, aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko hyperextenze krku. VAROVÁNÍ! Nikdy sami neupravujte ani neopravujte sedadlo nebo systém WHIPS. Obraťte se na autorizovaný servis Volvo. Systém WHIPS a dětské sedačky/podkládací sedáky Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku. Správná poloha těla na sedadle Chraňte se před zraněním správným sezením, řidič a spolujezdec na předním sedadle musí sedět uprostřed sedadla, s hlavou co nejméně vzdálenou od opěrky hlavy. 22

23 Bezpečnost Systém WHIPS Neomezujte funkci systému WHIPS VAROVÁNÍ! Neumísťujte pevné předměty tak, aby byly sevřeny mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se, že nebrání správné funkci systému WHIPS. VAROVÁNÍ! Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného opěradla. VAROVÁNÍ! Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu zatížení, například při nárazu zezadu, systém WHIPS musí být zkontrolován v autorizovaném servisu Volvo. I když sedadlo nevykazuje viditelné známky poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS. Obraťte se na autorizovaný servis Volvo, aby byla provedena kontrola systému, a to i po mírném nárazu zezadu. 23

24 Bezpečnost Při použití systémů Při použití systémů Systém Aktivován Předpínač bezpečnostního pásu Při čelní srážce a/nebo bočním nárazu a/nebo převrácení. Airbagy (SRS) Při čelním nárazu 1. Boční airbagy (SIPS) Při bočním nárazu 1. Hlavový airbag IC Při bočním nárazu 1. Ochrana proti hyperextenzi krku WHIPS Při nárazu zezadu. 1 Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu, rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých bezpečnostních systémů ve voze. Pokud se naplnil airbag, doporučujeme Vám postupovat takto: Nechte svůj vůz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy. Nechte v autorizovaném servisu Volvo vyměnit prvky bezpečnostního systému vozu. Vždy kontaktujte lékaře. POZNÁMKA! Systémy předpínačů bezpečnostních pásů SRS, SIPS a IC mohou být při srážce aktivovány pouze jednou. VAROVÁNÍ! Řídicí modul systému airbagů je umístěn ve středové konzole. Při namočení středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou odpojte kabely akumulátoru vozu. Nepokoušejte se nastartovat motor, protože by mohlo dojít k naplnění airbagů. Nechte svůj vůz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo. VAROVÁNÍ! Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy. Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také poškozeny další bezpečnostní systémy. Intenzívní kouř a prach, uvolněné při naplnění airbagů, mohou podráždit Vaše oči a pokožku. Dojde-li k podráždění, omyjte postižená místa studenou vodou. Rychlost plnění airbagů a materiál airbagů mohou způsobit spálení pokožky třením. 24

25 Bezpečnost Crash mode Crash mode Jízda po nehodě Jestliže Váš vůz patřil k účastníkům nehody, může se na informačním displeji objevit text CRASH MODE SEE MANUAL. To znamená, že je omezena funkčnost vozu. CRASH MODE je bezpečnostní funkce, která se aktivuje, když náraz mohl poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu. Pokus o nastartování motoru vozu Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo. Nesmí být cítit zápach paliva. Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se pokusit nastartovat motor vozu. Nejprve vyjměte klíč ze spínací skříňky, poté jej zasuňte zpět. Elektronika vozu se potom pokusí resetovat do normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu. Pokud na displeji zůstane nápis CRASH MODE, nesmíte s vozem jet ani jej táhnout. I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit ovládání vozu. Jízda Pokud se po resetování CRASH MODE změní na NORMAL MODE, můžete s vozem opatrně odjet z jeho současné nebezpečné pozice. Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně nutné. VAROVÁNÍ! Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo resetovat elektroniku po aktivaci režimu CRASH MODE. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle. Vždy nechte vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit normální stav poté, co se objevil text CRASH MODE. VAROVÁNÍ! Nepokoušejte se za žádných okolností nastartovat motor Vašeho vozu, jestliže cítíte zápach paliva, když je na displeji zpráva CRASH MODE. Ihned opusťte vůz. VAROVÁNÍ! Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do režimu CRASH MODE. Musí být dopraven do autorizovaného servisu Volvo. 25

26 Bezpečnost Bezpečnost dětí Bezpečnost dětí Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom pohodlně Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte. Více informací naleznete na straně 28. POZNÁMKA! Právní požadavky na umístění dětí ve voze se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte se platnou právní úpravou. Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět na klíně cestujících. Dětský zádržný systém Volvo je vhodný pro použití ve Vašem voze. Používání originálního vybavení Volvo zajišťuje správné umístění a dostatečnou pevnost upevňovacích bodů a spojů. Můžete umístit: dětskou sedačku nebo podkládací sedák na přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován. 1 dětskou sedačku umístěnou zády ke směru jízdy na zadní sedadlo, pokud je opřená o opěradlo předního sedadla. Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné. Dětské sedačky a airbagy Je-li aktivován čelní airbag spolujezdce, umístěte dítě vždy na zadní sedadlo 1. Při naplnění airbagu by mohlo být dítě sedící na dětské sedačce na sedadle předního spolujezdce vážně zraněno. VAROVÁNÍ! Na předním sedadle spolujezdce smí sedět pouze osoby s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag spolujezdce deaktivován Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 17

27 Bezpečnost Bezpečnost dětí Umístění štítku s upozorněním na airbag při otevření dveří předního spolujezdce Štítek, který je umístěný na čelní ploše na konci přístrojové desky Štítek, který je umístěný na čelní ploše na konci přístrojové desky (pouze Austrálie) VAROVÁNÍ! Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na předním sedadle, je-li airbag (SRS) aktivován 1. Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit život dítěte. 1 Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 17 27

28 Bezpečnost Bezpečnost dětí Umístění dětí ve voze Hmotnost/věk Přední sedadlo 1 Vnější zadní sedadlo Prostřední zadní sedadlo <10 kg (0 9 měsíců) 9 18 kg (9 36 měsíců) kg (3 roky 12 let) Dětský zádržný systém používaný zády ke směru jízdy, zajištěný bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou sedačku a palubní desku. L 2 : Homologace č. E Dětský zádržný systém používaný zády ke směru jízdy, zajištěný bezpečnostním pásem a popruhy. Umístěte ochranný polštář mezi dětskou sedačku a palubní desku. L 2 : Homologace č. E Podkládací sedák s opěradlem nebo bez něj. L 2 : Homologace č. E Dětský zádržný systém používaný zády ke směru jízdy, zajištěný bezpečnostním pásem, oporou apopruhy. L 2 : Homologace č. E Dětský zádržný systém používaný zády ke směru jízdy, zajištěný bezpečnostním pásem, oporou apopruhy. L 2 : Homologace č. E Podkládací sedák s opěradlem nebo bez něj. L 2 : Homologace č. E Dětský zádržný systém používaný zády ke směru jízdy, zajištěný bezpečnostním pásem, oporou apopruhy. L 2 : Homologace č. E Dětský zádržný systém používaný zády ke směru jízdy, zajištěný bezpečnostním pásem, oporou apopruhy. L 2 : Homologace č. E Podkládací sedák s opěradlem nebo bez něj. L 2 : Homologace č. E Integrovaný podkládací sedák. 3 L 2 : Homologace č. E Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana L: Vhodné pro některé dětské zádržné systémy, jak je uvedeno v příslušných schváleních. Dětské zádržné systémy mohou být určené pro konkrétní typ vozu, s omezením, polouniverzální nebo univerzální 3. Volitelná výbava 28

29 Bezpečnost Bezpečnost dětí VAROVÁNÍ! Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku na předním sedadle, je-li airbag (SRS) aktivován. Na předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován 1. Nedodržením doporučení výše můžete ohrozit život dítěte. Integrovaný podkládací sedák (volitelná výbava) Dětský integrovaný podkládací sedák Volvo pro vnější zadní sedadla je zkonstruován speciálně pro zajištění optimální bezpečnosti dětí. V kombinaci s tříbodovým bezpečnostním pásem je určen pro děti o hmotnosti mezi 15 až 36 kg. 1 Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 17 29

30 Bezpečnost Bezpečnost dětí Zvednutí podkládacího sedáku Zatáhněte za rukojeť, aby se podkládací sedák (1) zvedl. Uchopte sedák oběma rukama a zatlačte jej dozadu (2). Zatlačte na sedák, až se zajistí (3). VAROVÁNÍ! Podkládací sedák musí být před posazením dítěte v zajištěné poloze. Ujistěte se, že: podkládací sedák je zajištěn na svém místě. bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte a není volný nebo nad ramenem překroucený, a že pás je správně veden přes ramena. dolní část pásu je vedena nízko přes boky, aby poskytovala optimální ochranu. bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte nebo nevede pod paží. Pečlivě nastavte polohu opěrky hlavy podle dítěte. VAROVÁNÍ! Všechny úpravy nebo opravy systémů proto přenechte autorizovanému servisu Volvo. Neupravujte ani nedoplňujte podkládací sedák. Pokud byl integrovaný podkládací sedák silně přetížen, např. při nehodě, musí být celý podkládací sedák vyměněn. Dokonce i když nejeví dětský sedák známky poškození, nemusí již poskytovat stejnou úroveň ochrany. Je-li podkládací sedák opotřebovaný, musí být vyměněn. Sklopení podkládacího sedáku Zatáhněte za rukojeť (1). Posuňte sedák dolů a zatlačte na něj, až se zajistí (2). POZNÁMKA! Nezapomeňte uložit sedák, když chcete sklopit opěradlo zadního sedadla. 30

31 Bezpečnost dětí Instalace dětské sedačky Firma Volvo vyrábí dětské zádržné systémy, které jsou vyvinuty a testovány pro použití ve vozech Volvo. VAROVÁNÍ! Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony, nesmí být používány, protože by mohlo dojít k náhodnému rozepnutí spony. Nikdy neopírejte horní hranu dětského zádržného systému o čelní okno. Pokud používáte produkty jiných výrobců, je velmi důležité, abyste si pečlivě přečetli instrukce pro instalaci, které jsou přiloženy. Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držákům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany mohou poškodit upevňovací popruhy. Opřete opěradlo dětského zádržného systému o přístrojovou desku. To platí pro vozy, které nejsou vybaveny airbagem spolujezdce nebo pro případ, kdy je airbag deaktivován. VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte na předním sedadle dětský zádržný systém, je-li Vaše vozidlo vybaveno aktivovaným čelním airbagem spolujezdce 1. Pokud máte jakékoli potíže při instalaci dětského zádržného systému, obraťte se na výrobce tohoto systému, aby Vám poskytl podrobnější informace. 1 Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 17 Bezpečnost Systém ukotvení ISOFIX pro dětské sedačky (volitelná výbava) Vnější zadní sedadla jsou vybavena kotvícími body systému ISOFIX. Více informací o dětských zádržných systémech získáte u dealera vozů Volvo. 31

32 Bezpečnost 32

33 Přístroje a ovládací prvky Přehled, vozidla s levostranným řízením 34 Přehled, vozidla s pravostranným řízením 36 Ovládací panel na dveřích řidiče 38 Sdružený přístroj 39 Kontrolky a výstražné symboly 40 Informační displej 44 Elektrická zásuvka a spínače na středové konzole 45 Panel osvětlení 46 Levý pákový přepínač 47 Pravý pákový přepínač 49 Tempomat (volitelná výbava) 51 Klávesnice na volantu (volitelná výbava) 52 Nastavení volantu, výstražná funkce ukazatelů směru 53 Parkovací brzda, elektrická zásuvka 54 Elektrické ovládání oken 55 Výhled dozadu a vnější zpětná zrcátka 58 Elektricky ovládané střešní okno (volitelná výbava) 62 Osobní preference 64 33

34 Přístroje a ovládací prvky Přehled, vozidla s levostranným řízením Přehled, vozidla s levostranným řízením 34

35 Přístroje a ovládací prvky Přehled, vozidla s levostranným řízením 1. Nastavení volantu 2. Páčka odjištění kapoty 3. Ovládací panel 4. Ukazatele směru, dálková světla, palubní počítač 5. Osvětlení, otvírání dvířek hrdla palivové nádrže 6. Klika dveří, tlačítko zamykání. 7. Ventilační otvory v palubní desce 8. Ventilační otvor pro boční okno 9. Tempomat 10. Houkačka, airbag 11. Kombinovaná přístrojová deska 12. Klávesnice pro Infotainment 13. Stěrače a ostřikovače čelního okna, ostřikovače světlometů 14. Spínač zapalování 15. Ovládání střešního okna 16. Bez funkce 17. Deaktivace čidel alarmu, funkce deadlock 18. Spínač stropní svítilny 19. Stropní svítilna, levá strana 20. Stropní svítilna, pravá strana 21. Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu 22. Vnitřní zpětné zrcátko 23. Displej pro ovládání klimatizace a infotainment 24. Informační systém 25. Ovládání klimatizace, infotainment a osobní nastavení 26. Ovládání klimatizace 27. Řadicí páka 28. Výstražná funkce ukazatelů směru 29. Klika dveří 30. Schránka v přístrojové desce 31. Parkovací brzda 32. Elektrická zásuvka/zapalovač cigaret 33. Informační systém o slepém úhlu, BLIS 34. Spínač, volitelná výbava 35

36 Přístroje a ovládací prvky Přehled, vozidla s pravostranným řízením Přehled, vozidla s pravostranným řízením 36

37 Přístroje a ovládací prvky Přehled, vozidla s pravostranným řízením 1. Spínač, volitelná výbava 2. Informační systém o slepém úhlu, BLIS 3. Elektrická zásuvka, zapalovač cigaret 4. Parkovací brzda 5. Ovládací panel 6. Schránka v přístrojové desce 7. Klika dveří 8. Ventilační otvor pro boční okno 9. Ventilační otvory v palubní desce 10. Řadicí páka 11. Ovládání klimatizace 12. Ovládání klimatizace, infotainment a osobní nastavení 13. Informační systém 14. Displej pro ovládání klimatizace a infotainment 15. Vnitřní zpětné zrcátko 16. Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu 17. Spínač stropní svítilny 18. Stropní svítilna, levá strana 19. Stropní svítilna, pravá strana 20. Bez funkce 21. Deaktivace čidel alarmu, funkce deadlock 22. Ovládání střešního okna 23. Spínač zapalování 24. Stěrače a ostřikovače čelního okna, ostřikovače světlometů 25. Tempomat 26. Kombinovaná přístrojová deska 27. Houkačka, airbag 28. Klávesnice pro Infotainment 29. Výstražná funkce ukazatelů směru 30. Klika dveří, tlačítko zamykání 31. Osvětlení, otvírání dvířek hrdla palivové nádrže 32. Ukazatele směru, dálková světla, palubní počítač 33. Páčka odjištění kapoty 34. Nastavení volantu 37

38 Přístroje a ovládací prvky Ovládací panel na dveřích řidiče Ovládací panel na dveřích řidiče 1. Spínač blokování elektrického ovládání zadních oken (standard) Elektricky ovládané dětské pojistky (volitelná výbava) 2. Elektrické ovládání oken 3. Vnější zpětné zrcátko, levá strana 4. Vnější zpětná zrcátka, nastavení 5. Vnější zpětné zrcátko, pravá strana 38

39 Přístroje a ovládací prvky Sdružený přístroj Sdružený přístroj 1. Rychloměr 2. Kontrolka levých ukazatelů směru 3. Výstražný symbol 4. Informační displej Displej zobrazuje informace a varovné zprávy, venkovní teplotu a čas. Pohybuje-li se venkovní teplota mezi +2 C a -5 C, zobrazí se na displeji sněhová vločka. Symbol slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce. Jestliže vozidlo stálo na místě, může displej ukazovat mírně zvyšenou teplotu než skutečnou. 5. Informační kontrolka 6. Ukazatel směru, pravý 7. Otáčkoměr Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min). 8. Kontrolky a výstražné symboly 9. Palivoměr 10. Tlačítko dílčího počítadla kilometrů Používá se pro měření krátkých vzdáleností. Stisknutím tlačítka přepínáte mezi dvěma dílčími počitadly kilometrů T1 a T2. Dlouhým stisknutím (déle než 2 sekundy) resetujete aktivní dílčí počítadlo kilometrů. 11. Displej Zobrazuje polohu páky voliče automatické převodovky, čidlo deště, dílčí počítadlo kilometrů, celkové počítadlo kilometrů a tempomat. 12. Kontrolka dálkových světel 13. Knoflík hodin Otáčením knoflíku nastavíte hodiny. 14. Teploměr Ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Pokud je teplota abnormálně vysoká a ručička dosahuje červené zóny, na displeji se objeví zpráva. Nezapomeňte, že přídavné světlomety na přední části mřížky chladiče snižují chladicí účinek při vysoké venkovní teplotě a velkém zatížení motoru. 15. Kontrolky a výstražné symboly 39

40 Přístroje a ovládací prvky Kontrolky a výstražné symboly Kontrola funkce, symboly Všechny kontrolky a varovné kontrolky svítí, když před startováním otočíte klíč ve spínací skříňce do polohy II. Přitom se zkontroluje funkčnost kontrolek. Všechny kontrolky musejí zhasnout po nastartování motoru, s výjimkou kontrolky parkovací brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací brzda odbrzděna. Pokud motor do pěti sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu systému řízení emisí a symbolu tlaku motorového oleje. Určité kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, záleží na vybavení vozu. Kontrolky a výstražné symboly Symboly uprostřed přístrojové desky Červený výstražný symbol svítí, když se projevila závada, která může ovlivnit bezpečnost nebo řiditelnost vozu. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text. Symbol a text budou viditelné, dokud není závada odstraněna. Ve spojení s ostatními kontrolkami se může rozsvítit také výstražný symbol. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Odstraňte závadu v souladu s pokyny nebo kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Pokud jde o odchylku jednoho ze systémů ve voze, na displeji se objeví žlutý informační symbol ve spojení s textem na displeji. Textovou zprávu je možné smazat tlačítkem READ, viz strana 44, nebo sama zmizí po uplynutí dvou minut. Ve spojení s ostatními kontrolkami se může rozsvítit také žlutý informační symbol. POZNÁMKA! Pokud se zobrazí textová zpráva TIME FOR REGULAR SERVICE, symbol a textovou zprávu je možné smazat pomocí tlačítka READ, nebo sama zmizí automaticky po uplynutí dvou minut. 40

41 Přístroje a ovládací prvky Kontrolky a výstražné symboly Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, jeďte opatrně do autorizovaného servisu Volvo, kde systém ABS zkontrolují. 3. Zadní světlo do mlhy Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do mlhy. Kontrolky levá strana 1. Porucha v systému řízení emisí Nechte systém zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo. 2. Porucha ABS Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez ABS. Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte motor. Opět motor nastartujte. 4. Stabilizační systém STC nebo DSTC Více informací o funkcích systému a kontrolkách, viz strana Bez funkce 6. Žhavení (vznětové motory) Kontrolka svítí, když probíhá žhavení. Žhavení se zapne, když teplota klesne pod 2 C. Po zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor. 7. Nízká hladina paliva v palivové nádrži Když se rozsvítí kontrolka, zbývá v nádrži přibližně 8 litrů paliva u vozů s benzínovými motory nebo přibližně 7 litrů paliva u vozů se vznětovými motory. Kontrolky pravá strana 1. Ukazatele směru přívěsu Tato kontrolka bliká, když blikají ukazatele směru vozu a je připojen přívěs. Pokud tato kontrolka nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu. 2. Zabrzděná parkovací brzda Kontrolka se automaticky rozsvítí, pokud je parkovací brzda zatažená. Vždy zatáhněte páku parkovací brzdy do koncové polohy. 41

42 Přístroje a ovládací prvky Kontrolky a výstražné symboly POZNÁMKA! Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak je parkovací brzda zatažena. 3. Airbagy SRS Pokud kontrolka trvale svítí nebo se rozsvítí za jízdy, byla zjištěna porucha v systému SRS, SIPS nebo IC. Jeďte přímo do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. 4. Nízký tlak oleje Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej doplňte. Svítí-li kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. 5. Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu Kontrolka zůstane rozsvícená, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním sedadle si pás rozepnul. 6. Alternátor nedobíjí Pokud se kontrolka rozsvítí když běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Obraťte se na autorizovaný servis Volvo. 7. Závada v brzdovém systému Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu kapaliny v zásobní nádobě brzdové kapaliny, viz strana 175. Pokud se hladina kapaliny pohybuje pod značkou MIN, nepokračujte v jízdě. Nechte vůz přepravit do autorizovaného servisu Volvo, kde brzdový systém zkontrolují. Svítí-li varovné kontrolky BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém v systému rozdělení brzdné síly. Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte motor. Opět motor nastartujte. Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě. Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Viz strana 175. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni a varovné kontrolky zůstanou svítit, můžete jet velmi opatrně do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Pokud se hladina kapaliny pohybuje pod značkou MIN, nepokračujte v jízdě. Nechte vůz přepravit do autorizovaného servisu Volvo, kde brzdový systém zkontrolují. VAROVÁNÍ! Pokud svítí současně obě varovné kontrolky BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že se zadní část vozu dostane při prudkém brzdění do smyku. 42

43 Přístroje a ovládací prvky Kontrolky a výstražné symboly Upozornění nezavřené dveře Jestliže jedny ze dveří, kapota 1 nebo dveře zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené, řidič bude varován. Nízká rychlost Pokud se vůz pohybuje rychlostí nižší než přibližně 7 km/h, informační symbol svítí a na displeji se objeví DRIVERS DOOR OPEN, PASSENGER DOOR OPEN, LEFT REAR DOOR OPEN, BONNET OPEN nebo RIGHT REAR DOOR OPEN. Co nejdřív bezpečně zastavte a zavřete dveře nebo kapotu. Vysoká rychlost Pokud se vůz pohybuje rychleji než přibližně 7 km/h, symbol svítí a jeden z textů v předcházejícím odstavci se zobrazí na displeji. Kontrolka otevření dveří zavazadlového prostoru Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené, rozsvítí se tato kontrolka a na displeji se zobrazí text TAILGATE OPEN (otevřené dveře zavazadlového prostoru). 1 Pouze vozy s alarmem 43

44 Přístroje a ovládací prvky Informační displej Informační displej Zprávy Současně s rozsvícením varování nebo kontrolky se na informačním displeji objeví doplňkové hlášení. Stiskněte tlačítko READ (A). Mezi zprávami rolujte tlačítkem READ. Zprávy o poruchách jsou uloženy v paměti až do odstranění závady. POZNÁMKA! Jestliže se objeví hlášení o poruše, když používáte palubní počítač, zpráva musí být přečtena (stiskněte tlačítko READ ), až potom můžete pokračovat v předchozí činnosti. Zpráva Popis STOP SAFELY Zastavte vůz a vypněte motor. Vážné riziko poškození. STOP ENGINE Zastavte vůz a vypněte motor. Vážné riziko poškození. SERVICE URGENT Nechte vůz ihned zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo. SEE MANUAL Přečtěte si příručku pro uživatele. SERVICE REQUIRED Nechte vůz co nejdřív zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo. TIME FOR REGULAR SERVICE Nastala doba pro pravidelnou údržbu v autorizovaném servisu Volvo. Tato doba je určována podle počtu ujetých kilometrů, počtu měsíců od poslední prohlídky a provozní doby motoru. CHECK OIL LEVEL Zkontrolujte hladinu oleje. Zpráva se zobrazuje každých km. Informace o kontrole hladiny oleje, viz strana 172. SOOT FILTER FULL SEE MANUAL Filtr sazí vznětových motorů vyžaduje regeneraci, viz strana 111. STC/DSTC SPIN CONTROL OFF funkce systému řízení stability a trakce je omezen, viz strana 122 pro více verzí. 44

45 Elektrická zásuvka a spínače na středové konzole Zapalovač cigaret (volitelná výbava) Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou. VAROVÁNÍ! Po vypnutí stabilizačního systému se změní jízdní vlastnosti vozu. Elektrická zásuvka a spínače na středové konzole Přístroje a ovládací prvky Elektrická zásuvka, BLIS a zvláštní výbava Elektrická zásuvka 12 V Elektrická zásuvka je použitelná pro různé příslušenství o napětí 12 V, jako jsou například mobilní telefony a chladničky. Maximální proud je 10 A. Aby byla zásuvka napájena, musí být klíč ve spínací skříňce minimálně v poloze I. Zvláštní vybavení Prostor pro zvláštní spínač pro dodatečně instalované vybavení. VAROVÁNÍ! Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte krytku. 45

46 Přístroje a ovládací prvky Panel osvětlení Ovládání sklonu světlometů Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout nastavením sklonu světlometů. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy II. Otočte ovladač světlometů (2) do jedné z koncových poloh. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (1) pro zvednutí nebo snížení kužele světla světlometu. Vozy s Bi-xenonovými světlomety 1 jsou vybaveny automatickým nastavením sklonu světlometů, takže ovládací prvek (1) chybí Volitelná výbava Panel osvětlení Obrysová světla Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu na polohu klíče v zapalování. Otočte ovladač světlometů (2) do střední polohy. Pokud je klíč v zapalování v poloze II, obrysová světla jsou vždy zapnutá. Spolu s obrysovými světly se rozsvítí také osvětlení registrační značky. Světlomety Automatická potkávací světla (některé země) Potkávací světla se automaticky rozsvítí při otočení klíče v zapalování do polohy II, pokud ovladač světlometů (2) není v prostřední poloze. Pokud je to nutné, automatická potkávací světla je možné deaktivovat v autorizovaném servisu Volvo. Manuální potkávací světla Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy II. Otočte ovladač světlometů (2) do koncové polohy vpravo. Dálková světla Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy II. Otočte ovladač světlometů (2) do koncové polohy vpravo. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu do koncové polohy a uvolněte jej, viz strana 47. Dvířka hrdla palivové nádrže Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže stisknutím tlačítka (5), když je vůz odemknutý, viz strana 100. Světlo do mlhy POZNÁMKA! Předpisy pro používání světel do mlhy se mohou v jednotlivých zemích lišit. Přední světla do mlhy (volitelná výbava) Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu se světlomety nebo obrysovými světly. Stiskněte tlačítko (4). LED dioda v tlačítku (4) svítí, když jsou světla do mlhy zapnutá. Zadní světlo do mlhy Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu se světlomety nebo předními světly do mlhy. Stiskněte tlačítko (6). Kontrolka zadního světla do mlhy na kombinované přístrojové desce a LED dioda v tlačítku (6) se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy. Osvětlení přístrojů Osvětlení přístrojů je zapnuté, když je klíč v zapalování v poloze II a ovladač světlometů (2) je v jedné z koncových poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží během dne a v noci je možné jej manuálně nastavit. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů (3) pro zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.

47 Přístroje a ovládací prvky Levý pákový přepínač Levý pákový přepínač Polohy pákového přepínače 1. Krátké zablikání ukazatelů směru 2. Trvalé blikání ukazatelů směru 3. Světelná houkačka 4. Přepínání dálkových a potkávacích světel a doprovodné osvětlení při odchodu Ukazatele směru Trvalé blikání Posuňte pákový přepínač nahoru nebo dolů do koncové polohy (2). Pákový přepínač zůstane ve své koncové poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu. Krátké zablikání Posuňte pákový přepínač nahoru nebo dolů do polohy (1) a uvolněte. Ukazatele směru třikrát zablikají a pákový přepínač se vrátí do své výchozí polohy. Přepínání dálkových a potkávacích světel Klíč v zapalování musí být v poloze II, aby bylo možné dálková světla zapnout. Otočte ovladač světlometů do koncové polohy vpravo, viz strana 46. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do koncové polohy (4) a uvolněte jej. Světelná houkačka Přitáhněte jemně pákový přepínač k volantu do polohy (3). Dálková světla budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte. Doprovodné osvětlení při odchodu Některá vnější světla je možné nechat svítit jako bezpečnostní osvětlení po uzamknutí vozu. Standardní opoždění je 30 sekund 1, ale je možné jej změnit na 60 nebo 90 sekund; viz strana 65. Vytáhněte klíč ze spínací skříňky. 1 Tovární nastavení Přitáhněte pákový přepínač k volantu do koncové polohy (4) a uvolněte jej. Vystupte z vozu a zamkněte dveře. 47

Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům

Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří k nejbezpečnějším

Více

Úvod Vážený majiteli vozu Volvo Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo!

Úvod Vážený majiteli vozu Volvo Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo! Úvod Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Klimatizace a topení 51 Interiér 63 Zámky a alarm 73 Startování a jízda 83 Kola a pneumatiky

Více

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo!

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo! Úvod Obsah V této příručce najdete rady a tipy týkající se fungování a údržby vozu a také důležité informace vztahující se k bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících. Kromě standardního vybavení je v

Více

VOLVO V50. Uživatelská Příručka. Internetová verze

VOLVO V50. Uživatelská Příručka. Internetová verze VOLVO V50 Uživatelská Příručka Internetová verze VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován

Více

Obsah Bezpečnost Přístroje a ovládací prvky Ovládací prvky klimatizace Audiosystém (volitelná výbava) Telefon (volitelná výbava) Interiér

Obsah Bezpečnost Přístroje a ovládací prvky Ovládací prvky klimatizace Audiosystém (volitelná výbava) Telefon (volitelná výbava) Interiér Obsah Bezpečnost 9 Přístroje a ovládací prvky 27 Ovládací prvky klimatizace 49 Audiosystém (volitelná výbava) 65 Telefon (volitelná výbava) 85 Interiér 99 Zámky a alarm 115 Startování a jízda 127 Kola

Více

C30. Uživatelská Příručka

C30. Uživatelská Příručka C30 Uživatelská Příručka VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám

Více

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík.

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. V této příručce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za příplatek. Navíc je věnována pozornost i alternativnímu

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Obsah Důležité... 10 Varování... 10 Důležité bezpečnostní informace... 10 Sestavní autosedačky... 11 Předběžné nastavení autosedačky... 12 Použití

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Důležité Gratulujeme a děkujeme Vám za nákup nové autosedačky. Tato sedačka je navržena tak, aby zaručila komfort a bezpečí Vašeho dítěte. Záruka maximální

Více

Úvod. VAROVÁNÍ! Varovné texty ukazují, kde hrozí nebezpečí zranění osob v případě nedodržení pokynů. DŮLEŽITÉ!

Úvod. VAROVÁNÍ! Varovné texty ukazují, kde hrozí nebezpečí zranění osob v případě nedodržení pokynů. DŮLEŽITÉ! Úvod Vážený majiteli vozu Volvo, věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 20 1 21 2 4 3 5 PROTI SMĚRU JIZDY 7 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 11 12 13 14 23 22 10 9 15 16 18 17 24 25 19 ECE R44 04 Skupina Hmotnost 0+. 1-2 0-25 kg Věk 6 měsíců 5 roky 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32

Více

LACETTI NÁVOD K OBSLUZE

LACETTI NÁVOD K OBSLUZE LACETTI NÁVOD K OBSLUZE POUZE EURO DIESEL EN 590!* Vznětový motor Vašeho vozidla je vyvinutý podle nejnovějších poznatků automobilového výzkumu, představuje nejpokročilejší technologii a technickou zkušenost,

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

SPARK NÁVOD NA OBSLUHU

SPARK NÁVOD NA OBSLUHU SPARK NÁVOD NA OBSLUHU PŘEDMLUVA Tato příručka Vás seznámí s obsluhou a údržbou Vašeho nového vozidla. Také Vám má poskytnout důležité informace o bezpečnosti provozu. Doporučujeme Vám, abyste si návod

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

Mechanismy a příslušenství

Mechanismy a příslušenství Mechanismy a příslušenství MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH SKLA VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HORNÍ VNITŘNÍ

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

OPEL CASCADA Uživatelská příručka

OPEL CASCADA Uživatelská příručka OPEL CASCADA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 47 Úložné prostory... 71 Přístroje a ovládací prvky... 80 Osvětlení... 118 Klimatizace...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

02 Bezpečnost. Bezpečnostní pás - nasazení... 30. Volvo ID... 21 Bezpečnost - výstražný symbol... 32

02 Bezpečnost. Bezpečnostní pás - nasazení... 30. Volvo ID... 21 Bezpečnost - výstražný symbol... 32 WEB EDITION UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÄLKOMMEN! Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí.

Více

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost.

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost. Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo 100% Ford. 100% spokojenost. Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty (kupř. manuální

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Vážený majiteli vozu Volvo Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo!

Vážený majiteli vozu Volvo Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo! Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří k nejbezpečnějším

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

V éen MAJITELI VOZU VOLVO

V éen MAJITELI VOZU VOLVO V éen MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

V éen MAJITELI VOZU VOLVO

V éen MAJITELI VOZU VOLVO V éen MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI ZNAČKU VOLVO! Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil

Více

FORD TOURNEO CONNECT Návod k obsluze pro vlastníky

FORD TOURNEO CONNECT Návod k obsluze pro vlastníky FORD TOURNEO CONNECT Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací,

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

Vítejte ve svém voze

Vítejte ve svém voze Vítejte ve svém voze Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které Vám umožní: Lépe poznat svůj vůz, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech funkcí a technických zlepšení,

Více

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 Obsah 1 Všeobecné 4 1.1 Použití příručky 4 1.2 Servis a technická podpora 4 2 Bezpečnost 5 2.1 Baterie EnergyPak 5 2.2 Nabíječka

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Technická specifikace automobilů pro část E

Technická specifikace automobilů pro část E Technická specifikace automobilů pro část E Kategorie E1.BA.0 Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan 1, kategorie

Více

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík Bezpečnost 9 Přístroje, spínače a ovládací prvky 31 Ovládání klimatizace 53 Interiér 65 Zámky, alarm 77 Startování a jízda 87 Kola a pneumatiky

Více

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E5 04B34 07E7 DÉTAIL1 13E1 12C35 12C36 PROJEĎTE SE! Model Citroën C8 zve Vás a celou Vaši rodinu na jedinečnou vyjížďku. Elegantní linie vozu a jeho dynamický styl jsou zvýrazněné

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Úvod DŮLEŽITÉ! VAROVÁNÍ! Varovné texty ukazují, kde hrozí nebezpečí zranění osob v případě

Úvod DŮLEŽITÉ! VAROVÁNÍ! Varovné texty ukazují, kde hrozí nebezpečí zranění osob v případě Úvod Vážený majiteli vozu Volvo, věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE NOVÉ KANGOO BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE AKTUÁLNÍ AKCE OOKlimatizace, rádio s MP3 a Bluetooth, dvoje posuvné dveře a bohatá standardní výbava OODodatečná sleva ve výši 20 000 Kč při financování

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek

Více

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Model RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FC20) Cena celkem: 639 900 Kč Technické specifikace Spotřeba paliva a emise

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití.

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. Pokud se nebudete držet těchto instrukci, mohla by být ohrožena bezpečnost

Více

SPOLEČNOST KIA Užijte si Vaše vozidlo

SPOLEČNOST KIA Užijte si Vaše vozidlo SPOLEČNOST KIA Nyní, když jste vlastníkem vozidla Kia, Vám pravděpodobně bude kladeno množství otázek týkajících se Vašeho vozu a jeho výrobce, jako například Co to vlastně je Kia?, Kdo je Kia? a Co slovo

Více

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MASTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný SPECIFIKACE Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) BASE 2.0XT Motor 4 válcový přeplňovaný Typ 4 válcový benzínový motor typu Boxer benzínový motor typu Boxer DOHC 16-ventilů Vrtání X Zdvih mm 84,0 90,0 86,0

Více

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Obsah Obsah Hlavní technické a výkonnostní ukazatele Hlavní technické parametry motoru Metoda brzdění

Více

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem............................................. 11 Všeobecný technický popis..........................................

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE KANGOO EXPRESS A KANGOO EXPRESS MAXI již od 253 900 Kč* 10 3% FINANCOVÁNÍ 16 LET Č. V EVROPĚ 1) OOVÝHODNé PODMÍNKy PRO FIREMNÍ KLIENTELU již OD PRVNÍHO VOzU NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT

Více

Autosedačka BabyStyle collection

Autosedačka BabyStyle collection Autosedačka BabyStyle collection Uživatelská příručka Pro děti do 13 kg (skupina 0 +) v souladu s ECE R44. 03 univerzální DŮLEŽITÉ - USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ Autosedačka model 03443215 Obsah: Montáž

Více

U10702-P04 RECLINE 5 6-10 TRIOFIX. 9-36 kg UNIVERZÁLNÍ POLO- UNIVERZÁLNÍ. 15-36 kg. 9-18kg Y 15-25 kg E17 040028 E17 040027

U10702-P04 RECLINE 5 6-10 TRIOFIX. 9-36 kg UNIVERZÁLNÍ POLO- UNIVERZÁLNÍ. 15-36 kg. 9-18kg Y 15-25 kg E17 040028 E17 040027 U10702-P04 RECLINE 5 TRIOFIX 9-36 kg 6-10 1 POLO- UNIVERZÁLNÍ 9-18kg Y 15-25 kg E17 040028 UNIVERZÁLNÍ 15-36 kg E17 040027 A10614 : Oy Klippan Ab +358 9 836 2430 / info@klippan.fi 2 3 4 TRIOFIX POLOHOVÁNÍ

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

LEXUS GS 200t/300h/450h

LEXUS GS 200t/300h/450h LEXUS GS 200t/300h/450h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa Brera byla zkonstruována tak, aby byla zaručena maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy,

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou

Více

SLE CZ FOREWORD.qxp 4.9.2010 10:54 Page 1 SPOLEČNOST KIA

SLE CZ FOREWORD.qxp 4.9.2010 10:54 Page 1 SPOLEČNOST KIA SLE CZ FOREWORD.qxp 4.9.2010 10:54 Page 1 SPOLEČNOST KIA Děkujeme vám, že jste se stali majitelem vozu Kia. Jako globální výrobce automobilů zaměřený na výrobu vysoce kvalitních automobilů za správnou

Více

Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG

Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Informativní zobrazení Celková cena 3G5C9T10 Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Celkem: Kč 1 243 600 Motor 1 968ccm Pohon všech kol Aut. DSG7 Výkon: 176 kw / 240

Více

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí.

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí. F I A T 5 0 0 P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil

Více

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg Renault MASTER MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH COMBI - 9 MÍST L1H1 3 000 kg Energy dci 140 814 900 Energy dci 170 854 900 3 300 kg Energy dci 140 834 900 Energy

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

Tato stránka byla ponechána prázdná

Tato stránka byla ponechána prázdná UPOZORNĚNÍ 25) Voda v palivovém okruhu může vážně poškodit vstřikovací soustavu a způsobit nepravidelný chod motoru. Pokud se rozsvítí kontrolka (u některých verzí spolu s upozorněním na displeji), vyhledejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ Elektrický skútr OBSAH ÚVOD-------------- --------------------------------------------------------1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ---- -----------------------------------------2

Více

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive. Toyota kód 1kXzxSf. Změna cen vyhrazena. Vytištěno 24.6.2016:

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive. Toyota kód 1kXzxSf. Změna cen vyhrazena. Vytištěno 24.6.2016: Toyota kód 1kXzxSf Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive 497 900 Kč Barva exteriéru Modrá Denim metalíza (8U6) 15 000 Kč Čalounění Pakety Černá látka s koženými

Více

CENÍK FORD KUGA. Titanium. Trend. Feel the difference. Trend. Titanium. Trend. Titanium. Náš tip

CENÍK FORD KUGA. Titanium. Trend. Feel the difference. Trend. Titanium. Trend. Titanium. Náš tip CENÍK FORD KUGA Základní ceny Motor Výkon Převodovka Pohon Cena včetně DPH 2.0 Duratorq TDCi 103 kw / 140 k 6st. manuální 4x2 587 990 2.0 Duratorq TDCi 103 kw / 140 k 6st. manuální 4x4 679 990 2.0 Duratorq

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3020-B Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Nový Tiguan. Ceník. Manuální 6 st. pr. Aut. DSG7 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900

Nový Tiguan. Ceník. Manuální 6 st. pr. Aut. DSG7 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900 Ceník Nový Tiguan Zdvihový objem (l) Manuální 6 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900 Aut. DSG7 2,0 TSI BMT 4MOTION 8.6 132 (180) 838 900 2,0 TDI

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE ED(FL) Cz-FOREWORD.QXP 13.8.2009 11:11 Page 1 PŘÍRUČKA PRO MAJITELE Provoz Údržba Technické údaje Všechny informace v této Příručce vlastníka jsou aktuální v době publikování. Společnost KIA si vyhrazuje

Více

LEXUS RC 200t/300h. Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

LEXUS RC 200t/300h. Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS RC 200t/300h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy)

Více