NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN ,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich novin budou mít zkoušku dospělosti za sebou. Já doufám, že šťastně. Stejně tak přeji všem dalším žákům a studentům, aby závěr školního roku zvládli podle svých představ. Už za pár dní začnou prázdniny, doba odpočinku, dovolených. Přeji všem, ať načerpáte hodně nových sil, ať Vám vyjde pěkné počasí a sluníčko nám všem dodá novou pozitivní energii. Ing. Anna Mikošková Group Hranice jako dodavatele akce Demolice objektu č. 39. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu z 12. schůze Rady obce Zašová, konané dne 2. května Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi Obcí Zašová a firmou EUROnet group s.r.o. Zašová. - Rada obce schválila odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Obcí Zašová a panem Jaromírem Mikulenkou, Zubří, za podmínek daných v zápise. - Rada obce schválila uzavření smlouvy mezi Obcí Zašová a p. Grigerkem, Veselá, na sečení obecních ploch. - Rada schválila spolupráci s firmou Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170 při provozování kompostárny a otevírací dobu kompostárny. - Rada obce se usnesla, že je potřeba začít s výměnou starých 150 W světel a uložila panu Kubrickému připravit podklady k výměně VO do zastupitelstva. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Zprávy z obce Foto Marie Vykydalová Výpis usnesení ze zápisu z 11. schůze Rady obce Zašová, konané dne 27. dubna Rada obce schválila veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Prodloužení vodovodu Hačov na pozemku par. č. 1864/1 v k. ú. Zašová, uzavřenou mezi Obcí Zašová a Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje. - Rada obce schválila doplnění intranetu do webových stránek obce dle návrhu pana Mikulenky. - Rada obce schválila na základě výběrového řízení firmu Demstav Výpis usnesení ze zápisu z 13. schůze Rady obce Zašová, konané dne 9. května Rada obce schválila Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku k pracovní smlouvě VSA-VL-243/2010 a k pracovní smlouvě VSA-VL-240/ Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 3 dle přílohy. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila program schůze zastupitelstva obce dne Rada obce schválila nový harmonogram zasedání rady a zastupitelstva obce. - Rada obce schválila umístění odkazu na webové stránky obce. - Rada obce schválila smlouvu na vystoupení Nadi Urbánkové a kapely Bokomary. - Rada obce neschválila prezentaci obce formou inzerátu v Oma-

2 2 Zašovské noviny 6/2011 lovánkách Bezpečně na silnici. - Rada obce schválila prezentaci obce v projektu Poznávejme kraje České republiky. - Rada obce neschválila pořízení internetové místní televize. - Rada obce schválila žádost výboru MCC na konání 2 závodů. - Rada obce schválila zapůjčení 1 ks vývěsní vitríny v centru obce Sdružení technických a estetických činností, Zašová Rada obce schválila pronájem 1 ks vývěsní vitríny v centru obce Ing. Rostislavu Špůrkovi. - Rada obce vzala na vědomí výpověď z nebytových prostor kadeřnictví v Domě služeb. - Rada obce schválila převod nájemní smlouvy uzavřené na nebytové prostory v Drobné provozovně na Sdružení technických a estetických činností, Zašová Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 741/9 v k. ú. Veselá. - Rada obce neschválila záměr odprodeje části parc. č. 1760/3 v k. ú. Zašová. - Rada obce doporučuje ZO schválit výkup pozemku parc. č. 1407/4 v k. ú. Zašová. - Rada obce nedoporučuje převod komunikace a pozemku parc. č. 1538/20 v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro napojení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v obecním pozemku parc. č. 1533/10 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila smlouvu mezi obcí Zašová a TKR Jašek s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení optického kabelu do místní komunikace parc.č. 2009/14 a do pozemku č. 2004/76 v k.ú. Zašová. - Rada obce neschválila návrh modernizace infokanálu. - Rada obce schválila Metodiku rozšiřování sítě TKR. - Rada obce Zašová doporučuje Zastupitelstvu obce Zašová převod vodovodu ve Veselé na společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - Rada obce schválila Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Zašová a Městem Zubří. - Rada obce schválila nákup lesnického navijáku od firmy Bystroň Integrace s.r.o. - Rada obce schválila nabídku vč. smlouvy o dílo Ing. Petra Vinklárka na zpracování tendrové dokumentace k akci KIC Zašová. - Rada obce vybrala firmu Hybaj Nový Jičín pro další jednání o projektu Dětského hřiště nad Orlovnou. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Plán zasedání Zastupitelstva obce Zašová a plán zasedání Rady obce Zašová na rok 2011 Změna č. 1 ZASTUPITELSTVO OBCE : měsíc datum hodina místo konání únor (pracovní) zas. míst. OÚ únor zas. míst. OÚ květen zas. míst. OÚ srpen KD Veselá říjen zas. míst. OÚ prosinec zas. míst. OÚ RADA OBCE : měsíc datum hodina místo konání leden kancelář starosty únor kancelář starosty březen kancelář starosty duben kancelář starosty květen kancelář starosty červen kancelář starosty červen kancelář starosty červenec kancelář starosty září kancelář starosty září kancelář starosty říjen kancelář starosty listopad kancelář starosty prosinec kancelář starosty V případě potřeby může být kdykoliv svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce, popř. pracovní porada ZO a stávající termíny mohou být následně upraveny. Člen zastupitelstva obce dostane na zasedání ZO i na pracovní poradu ZO pozvánku. V případě potřeby může být rovněž kdykoliv svoláno mimořádné zasedání rady obce. Upozornění obecní kompostárny Ing. Anna Mikošková starostka obce Z důvodu dalšího zpracování zelené hmoty upozorňujeme občany, že v obecní kompostárně nebude přijímána travní hmota, která bude osečená více jak dva dny (plesnivá, suchá), nebo s příměsí jiných odpadů (plasty, papír, sklo apod.). Děkujeme za pochopení. Svoz tříděného odpadu 2. pololetí 2011 Zašová Veselá Tříděný odpad plasty pytle žluté barvy Tříděný odpad papír pytle modré barvy nápojové kartony pytle oranžové barvy Tříděný odpad sklo barevné pytle zelené barvy sklo bílé pytle bílé nebo šedé barvy

3 Zašovské noviny 6/2011 Z naší ZŠ Návštěva Osvětimi 18. dubna 2011 se žáci 9. třídy v rámci výuky dějepisu zúčastnili historické exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Tak jako předešlé tři roky se i tato exkurze skládala ze dvou části: prohlídka tábora Auschwitz I a tábora Auschwitz II Birkenau. Na prohlídku první části jsme dorazili asi s půlhodinovým předstihem. Po vyřízení nutných záležitostí (ohlášení se, zaplacení vstupného, zaplacení a vyzvednutí povinných sluchátek) jsme si stoupli stranou a vyčkávali příchodu průvodkyně. Po 15 minutách čekání jsme si řekli, že prohlídka zřejmě začne až ve stanovenou dobu to bylo v 9.30 hodin. Jenže půl desátou už velká ručička překročila a paní průvodkyně Barbara stále nikde. Nervózně jsme čekali dalších deset minut. Pak nám to nedalo a šli jsme se zeptat na recepci, co se děje. V očích paní, která zde za okýnkem seděla a měla na starosti přivolávat průvodce, se objevilo zděšení na recepci totiž na nás pozapomněli a naši průvodkyni nezavolali. Po tomto zdržení jsme se konečně dočkali, přišla průvodkyně a prohlídka mohla začít. Žáci se dozvěděli, proč nacisté postavili koncentrační tábor právě v Osvětimi, kolik miliónů lidí, kolik národností, bylo v táboře zlikvidováno. Poutavý výklad udržel žáky v pozornosti po celou dobu exkurze. Při návštěvě jednotlivých bloků kmenového tábora si mohli prohlédnout fotografie obětí s datem příjezdu a usmrcení, fota dokládající selekci vězňů na práceschopné a ty, jež bezprostředně čekala plynová komora, dále tuny chomáčů vlasů, včetně ukázky z nich utkaného plátna, kopy nádobí, protéz, zubních kartáčků i bot dospělého i dětského věku. Průvodkyně hovořila o útrapách, ponižování, týrání, bezmoci i nelidských podmínkách vězňů, pro něž byla smrt někdy vysvobozením. Na závěr si žáci prohlédli jedinou zachovanou plynovou komoru, kde byli nevinní lidé včetně dětí nejrůznějšího věku usmrcováni pomocí granulované látky, která se běžně používala pro deratizaci. Používali cyklón B, krystalickou modrou skalici, kterou vhazovali do komory smrti nevelkým otvorem. Podle klimatických podmínek umírali lidé v této komoře během tří až patnácti minut. V těsné blízkosti plynové komory bylo krematorium s několika pecemi, v nichž spalovali usmrcené lidi. Po přejezdu do 3 kilometrů vzdálené Březinky, začala druhá část prohlídky. Při pohledu na velikost tábora nám přeběhl mráz po zádech. Před koncem války jednotky SS vyhodily do vzduchu 4 krematoria s plynovými komorami a také mnoho budov, po kterých zde zbyly jen základy, aby zahladily stopy. Jelikož paní Barbara spěchala (díky dopolednímu zdržení měla na nás méně času), zhlédli jsme v této části jen dřevěnou mužskou obytnou budovu postavenou z dřívější stáje pro koně vybavenou třípodlažními dřevěnými palandami, kde spalo i 1000 vězňů, a asi 20 metrů dlouhou budovu sloužící k ranní a večerní hygieně, u jejíhož vstupu stály žlaby s vodou na umytí a ve 2/3 této budovy byly ve třech řadách něco jako záchody tato očista mohla ovšem trvat maximálně 10 vteřin včetně 5sekundové zastávky u díry. Nakonec nám průvodkyně ještě ukázala, v které části se nacházejí zbytky krematorií, kde stála čistička odpadních vod (samozřejmě už i v době vyhlazování nefunkční), kde leží rybníček, který zasypávali nacisté popelem z lidí a také nám řekla, co najdeme na památníku, umístěném v zadní části tábora. Pak se s námi rozloučila. Jelikož nám počasí přálo, rozhodli jsme se na vlastní oči spatřit všechno, o čem nám na závěr vyprávěla. Po asi hodinové obchůzce jsme unaveni opustili tábor a vydali se k autobusu. Někteří byli rádi, že mají exkurzi za sebou a že konečně sedí v autobuse. Vždyť nachozenými kilometry byla srovnatelná s horskou túrou, chyběly už jen ty kopce. Přesto všechno nelitovali toho, že se exkurze zúčastnili. Škoda jen, že nejeli všichni z devítky a že nebyl zájem z řad rodičů, kteří se samozřejmě mohli také zúčastnit. Volných míst bylo v autobuse dostatek. Věřím, že za rok bude situace lepší a o exkurzi bude větší zájem, a to nejen z řad žáků deváťáků, ale i z řad rodičů. Mgr. Bohuslava Juřicová Mezinárodní Mistrovství republiky V pátek 19. a ve čtvrtek 20. května 2011 se v Karviné konalo 11. Mistrovství republiky v psaní na klávesnici PC ZAV Junior 2011 stejně jako v předešlých letech s mezinárodní účastí. Zahraničními účastníky byli polští reprezentanti z měst Gostyń a Ustroń. Účast na základě předešlých školních výsledků v psaní měli zajištěnu Petr Beňo a Michal Hajda z 9. třídy, Patrik Burda a Jakub Hyjánek z 8. třídy. První den se soutěžilo v bodovaném tréninku úkolem bylo psaní dvouminutovek, na něž měli soutěžící 20 pokusů, vyhrál ten, který dosáhl nejvyššího počtu čistých úhozů za minutu. Petrovi se příliš nezadařilo a zaostal za svým osobním rekordem přesto s 333 úhozy obsadil krásné 19. místo z 68 zúčastněných. Jakub skončil s 262 úhozy na 42. místě, Patrik s 233 na 51. místě a Michal s 200 na 57. místě. Večer jsme Petra na jeho žádost dodatečně přihlásili do disciplíny, která je i součástí mistrovství světa, a to byl třicetiminutový opis s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu. Opět vyhrál ten, který měl nejvyšší počet čistých úhozů za 1 minutu přitom však nesměl překročit určité procento chyb (0,270). V této, pro Petra soutěžní premiéře, obsadil 11. místo ze 14 zúčastněných. Když si ovšem uvědomíme, že spolusoutěžícími byli účastníci červencového mistrovství světa v Paříži, je jeho umístění úžasné. Den D byl ovšem až pátek. Vlastní soutěže se zúčastnilo 73 žáků z 19 základních škol a víceletých gymnázií a zakládala se na třech desetiminutových opisech: první s penalizací 10 úhozů za neopravenou chybu z obrazovky, druhý s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu z papírové předlohy, třetí s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu opět z obrazovky. V těchto disciplínách vyhrál ten, který za deset minut u jednotlivých opisů dosáhl nejvyššího počtu čistých úhozů. Soutěže se hodnotily jednotlivě i jako kombinace. V kombinaci Petr obsadil 25. místo v součtu s čistými úhozy, Jakub 42. místo s 6990 úhozy, Patrik 58. místo s 5398 úhozy a Michal 60. místo s 5090 úhozy. V hlavní soutěži se hodnotily také výkony družstev sečetly se výsledky třech nejlepších žáků dané školy v kombinaci. Se součtem čistých úhozů jsme obsadili pěkné 13. místo. Všem čtyřem soutěžícím gratuluji a přeji ještě více zdaru a hlavně více štěstí na ZAV Ostrava 2011, které se bude konat června. Mgr. Bohuslava Juřicová

4 Sbírali jsme starý papír Tak jako každý rok, tak i letos naše základní škola sbírala starý papír. Chtěla bych tímto poděkovat všem těm, kteří se na této akci podíleli. Zvláště bych chtěla poděkovat žákům 9. třídy D. Halenčákovi, M. Hajdovi, V. Krabicovi, J. Šimurdovi, A. Španerovi a E.Vaškové za opravdu vydatnou pomoc při celé této akci, protože jim přešlo rukama takřka 13 tun papíru. Zašovské noviny 6/2011 V tělocvičně si společně při hudbě zacvičili s děvčaty ze 3.A a zhlédli také krátké taneční vystoupení Lucie Petruželové. Po hrách s míči a kužely si děti pochutnaly v jídelně na dobré svačince, kterou jim připravily naše paní kuchařky. Závěr návštěvy jsme společně prožili ve třídě, kde jsme pracovali již jako opravdoví školáci, vyplňovali pracovní listy, hledali odpovědi k hádankám a poslouchali pohádku, kterou nám přečetla Terezka Tkáčová ze třetího ročníku. Do školky se děti vracely spokojené, plné dojmů a snad i nadšené pro příští školní rok. Na zdárném průběhu celé akce se podílely paní učitelky z MŠ ze Stříteže, Veselé a Zašové a žákyně 3. třídy (L. Petruželová, B. Malíková, T. Tkáčová) a také naše paní kuchařky. Všem srdečně děkuji. PaedDr. Svatoslava Nohavicová, učitelka 1. stupně Sportovní den v naší škole Tímto bych také chtěla děkovat 4. třídě, která se tím, že nasbírala 1790 kg, umístila na 3. místě. Na 2. místě skončila 2. třída s nasbíranými kg. A žáci 6. třídy nasbírali 2182 kg a byli nejlepší!!! Nedivme se, protože v této třídě donesl sběr skoro každý!!! Tyto třídní kolektivy za odměnu obdržely sladké odměny. Peníze, získané z této akce budou sloužit výhradně pro děti (podíl na dopravě na zájezdy a divadelní představení, hry a hračky do ŠD a ŠK aj.) Ještě jednou blahopřejeme a moc děkujeme. D. Opálková, D. Machačová Návštěva budoucích prvňáčků v naší základní škole dopoledne byli navštívit předškoláci ze Zašové, Veselé a Stříteže svoji budoucí školu. Nejprve si prohlédli v přízemí šatny, pozdravili se s panem ředitelem, seznámili se s družinou, počítačovou učebnou a také knihovnou, kde nahlédli i do vyučování žáků 9. třídy. I letos jsme se rozhodli připravit dětem k jejich svátku sportovní dopoledne plné her, soutěží a pohybu na hřišti za školou. Aktovky s učebnicemi tedy žáci vyměnili za batůžky se svačinou a pitím a ve sportovním oblečení jsme se ráno sešli ve třídách. Než opadla rosa, zahráli jsme si různé zábavné hry, posvačili a pak už vyrazili ven. Každý dostal kartičku, do které sbíral razítka za splněné soutěžní disciplíny. Pokud se někomu nepodařilo uspět napoprvé, mohl zkusit zabojovat znovu. Děti měly opravdu pestrý výběr, čekalo na ně 18 disciplín. Např. běhy přes nejrůznější překážky, hod na cíl i na koš, driblování s míčem, dopravní značky, soutěže na postřeh a obratnost atd. Na každém stanovišti pomáhali, radili a hodnotili žáci z 9. ročníku. Protože většina dětí byla moc šikovná, zbyl nám čas i na miniturnaj ve fotbálku mezi třídami a na přetahování lanem. Celé sportovní dopoledne jsme zakončili opět ve třídách, kde vyplněné soutěžní kartičky děti vyměnily za malou sladkou odměnu. Loučili jsme se s tím, že se na hřišti u sportování setkáme za rok znovu. kolektiv 1. stupně Z naší MŠ Pohádkový týden se skřítky a vílami v Mateřské škole Zašová Jak jistě všichni víme, naše ratolesti slaví 1. června svátek. A tak jsme se s dětmi ze školky vydali oslavit jej na Cestě pohádkovým lesem, kde na nás čekala spousta překvapení. Nejprve jsme na louce našli spící vílu Sedmikrásku, které zlý skřítek Zlobulák ukradl hřeben a závoj. Sedmikráska nám pověděla, že jestli ho do večera nedostane nazpět, stane se z ní divoženka. S dětmi jsme se rozhodli, že jí pomůžeme a skřítka Zlobuláka přemůžeme. Cesta byla dlouhá, trnitá a plná nástrah. Děti musely hledat cestu podle stop, co za sebou zanechali skřítkové a plnily nejrůznější úkoly. U Ježibaby dostaly sladký perníček, u babičky Kořenářky poznávaly bylinky přesto, že cesta byla dlouhá, všichni statečně došli až ke skřítkovi Zlobulákovi, kterého jsme díky kouzelné čepičce proměnili na hodného, aby už netropil neplechu a vrátil víle Sedmikrásce, co jí náleželo. Úkol byl splněn a my jsme se spokojeně

5 Zašovské noviny 6/2011 mohli vrátit zpátky do školky. Za odměnu děti dostaly omalovánky, knížky a pamlsky. Rodičům děkujeme za krásné kostýmy, které dětem připravili na tento pohádkový týden. Dne 12. června jsme si připomněli 55. narozeniny našeho drahého manžela, tatínka, syna, bratra, švagra a strýce pana Ladislava Fajfra a zároveň 7. září 2011 vzpomeneme 12. smutné výročí jeho úmrtí. Vzpomínají manželka, děti, rodiče a sourozenci se svými rodinami. Dne se připomeneme 10. smutné výročí, kdy nás opustil pan Jan Vašát. Vzpomínají manželka a dcery s rodinami Dne si připomínáme 30. smutné výročí, kdy nás opustil náš tatínek a dědeček pan Vojtěch Mičola. Všem, kteří se podíleli na Cestě pohádkovým lesem dětem ze základní školy a ostatním patří dík. V neposlední řadě děkujeme paní Hudcové z prodejny Delikates za dárečky v podobě cukrovinek ke Dni dětí. Za mateřskou školu Zašová zdraví čtenáře Lenka Indráková. Společenská kronika našich občanů Jubilanti v ZN Rádi bychom upozornili čtenáře ZN, že dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, není možné zveřejňovat jména občanů s uvedením jejich věku. Proto bychom chtěli poprosit všechny, kdo chtějí být v ZN uveřejněni, nebo rodiny, které tímto způsobem chtějí jubilantovi poblahopřát, aby kontaktovali redakci ZN. Uvádíme většinou ty, kteří dosáhli 70, 75 a 80 let věku a dále již všechny starší. Děkujeme za pochopení. Redakce ZN Vzpomínky Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jme žili. Plinius Dne 9. června by se dožil 80 let pan Václav Holaň. S láskou vzpomínají manželka Miluška a dcery Miluše a Zuzana s dětmi. Ruku už Ti nemůžeme podat, abychom Ti mohli k narozeninám blahopřát. Jen kytičku na hrob můžeme dát a se slzami v očích Ti klidný spánek přát. Vzpomínají dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami. Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne 1. července si připomeneme 5. výročí smrti našeho bratra, tatínka a dědečka, pana Vojtěcha Martinka. Vzpomíná celá rodina. Opustili nás Poslední mečbol V pátek jsme se rozloučili s našimi dlouholetými aktivními členy Milanem Dořičákem a Tomášem Randýskem. Reprezentovali náš oddíl od mládežnických družstev až po dospělé. Potom pracovali ve výboru oddílu, v nejrůznějších funkcích. Střídavě zastávali funkce předsedy, hospodáře, pokladníka, kronikáře. A to po několik volebních období. Měli velký podíl na rozvoji našeho Tenisového klubu, kdy se z malého sokolského cvičiště stal moderní tenisový areál s 6 antukovými, jedním asfaltovým kurtem a velkými šatnami s restaurací. Později se úspěšně věnovali trenérské práci s mládeží. Zejména Milan Dořičák, který pro tenis obětoval svůj veškerý volný čas a ve výboru pracoval až do posledních chvil. Výsledky našich družstev potom šířily dobré jméno nejenom našeho klubu, ale i naší obce. Proto nás moc bolí, že svůj poslední mečbol prohráli. Je to pro nás velká ztráta. Na jejich práci nezapomeneme. Za Tenisový klub Jarek Vičan Poděkování Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou, Annou Porubovou, dne Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. Zároveň děkujeme panu MUDr. Zdeňku Veličkovi a paní Věře Grofové za veškerou pomoc a péči. Rodina Porubova

6 6 Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat zašovské občance, paní Růženě Pšenicové, která dne 22. května 2011 nalezla ve Stračce zapomenutou GPS navigaci, již následně předala na obecní úřad v Zašové. Velice Vám paní Pšenicová za vrácení děkuji a vážím si Vaší poctivosti, která už v dnešní době není samozřejmostí. Lucie Konečná Fotbal SPORT V Zašové našli cestu, jak dostat děti na hřiště Turnaj žáků základní školy byl sportovním svátkem, kluci válčili na hřišti, děvčata bojovala s vysokou sítí Vladimír Štěpán Zašová Hodně netradiční den měli uplynulý pátek žáci základní školy v Zašové. Fotbalový oddíl TJ Zašová jim totiž připravil fotbalové a volejbalové dopoledne. Zašovští fotbalisté zvolili novou koncepci výchovy mládeže. V našem klubu jsme vždy měli na prvním místě mládež, ale v posledních letech jsme ztratili návaznost jednotlivých družstev. Proto jsme se ve výboru rozhodli, že celou naši strategii postavíme na vybudování koncepce mládeže, která vrátí mládežnické týmy do jednotlivých kategorií, říká předseda klubu Miroslav Košárek. Proto také přišel na program turnaj žáků základní školy, ve kterém změřily síly třídy od 6. do 9. ročníku. Pro základní školu to byl opravdu svátek, celé dopoledne patřilo žákům horního stupně. Kluci válčili na hřišti, holky buď povzbuzovaly a nebo bojovaly s volejbalovým míčem u téměř vysoké sítě. Více než stovka dětí horního stupně základní školy tak zažily v opravdu parném květnu sportovní zážitek. Musím se přiznat, že jsem byl skutečně překvapený zájmem našich žáků o tuto akci. A to nešlo jen o fotbalisty. Dokonce i děvčata v akci, která má smysl, bojovala jako o život, říkal s úsměvem ředitel základní školy Jaromír Krčmář. Fotbalový turnaj měl nakonec nečekaného vítěze v družstvu sedmáků, kteří starší spoluhráče osmáky a deváťáky - jasně přehráli. Výsledek turnaje byl překvapivý, ale to nebylo zase tak důležité. Díky skvělému počasí jsme ve škole zažili netradiční dopoledne. Po dlouhé době Zašová patřila sportu. Chtěl bych poděkovat funkcionářů místního klubu, kteří opravdu k této akci přistoupili s nebývalou aktivitou, vysekl pochvalu ředitel ZŠ Jaromír Krčmář. Zašovské noviny 6/2011 Zašovský fotbal se vydal tím správným směrem. V současné době má v soutěži družstvo starší přípravky, mladších žáků a dorostu. Pro příští soutěžní ročník bychom rádi přihlásili družstvo starších žáků, abychom navázali na jednotlivé věkové skupiny, říká předseda Košárek. Pro nestranné pozorovatele musí být příjemné sledovat týdenní hemžení fotbalového potěru na krásně střižením zašovském trávníku. A novinkou je také to, že začali s přípravou té nejmladší přípravky. Malí kluci ve věku 3 5 let se jednou týdně scházejí pod vedením trenérů ke svým prvním kontaktům s míčem. Myslím si, že naše koncepce je správná. S áčkem se většinou jenom trápíme v 1. B třídě, tak jsme vsadili na mládež. Všechno je ale o lidech, a těch pořád nemáme dost. Je to běh na dlouhou trať, analyzuje předseda Košárek. Tenis Horní tenis žije V sobotu uspořádali horňáčtí sportovní nadšenci na antukových tenisových dvorcích na horním konci přátelský turnaj ve čtyřhrách mužů. Mezi hráči se před početným obecenstvem objevila taková hvězdná jména jako Vrbík, Čaňo (3krát), Martinek (také 3krát), Bortl, Kuběj, Janíček, Černý, Palacký, Bumbala, kteří se za krásného letního počasí vyhecovali k výkonům, hodných takových hráčů jako Lendl či Kodeš. I když se nehrálo před televizními kamerami, tak pod ostrými slunečnými paprsky probíhaly na dvorcích krásné výměny, boje a hádky o každý sporný i nesporný míček. Vše probíhalo v duchu fair-play a připravené bohaté bufetové

7 Zašovské noviny 6/2011 zázemí přispělo k vytvoření velmi příjemné nálady a celého hracího dne s prodloužením až do večera. Velmi děkujeme organizátorům za skvělou akci. z Oznice. Ve všech disciplínách měli naši převahu, ale vlivem zbytečných chyb si cestu k prvnímu místu komplikovali. Rozhodoval až požární útok, který se mladším podařilo vyhrát a obsadili tak 1. místo. Házená Turnaj místních spolků v házené 2011 Datum akce: 23. července 2011 Čas konání: od 13:00 Místo konání: hřiště házené Pod Smrečím Veselá Pořadatel: TJ Veselá - Oddíl házené Memoriál Ludvíka Černocha st. Datum akce: 13. srpna 2011 Čas konání: od 9:00 Místo konání: hřiště házené Pod Smrečím Veselá Pořadatel: TJ Veselá - Oddíl házené SDH Veselá SDH Veselá na obvodovém kole PS Dne jsme se zúčastnili Obvodového kola v požárním sportu konaném ve Valašské Bystřici. Na tuto soutěž přijelo 11 družstev mužů, 7 družstev žen a 9 družstev starých pánů. Nás zde reprezentovala 2 družstva mužů, jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů nad 35 let. První disciplínou byl běh 100 metrů s překážkami. Zde se nám dařilo a v pětce nejrychlejších závodníků patřily čtyři časy právě našim běžcům. Průběžně jsme se tak dostali do vedení se součtem 106,61. Druhému družstvu se také nevedlo špatně a se součtem časů 119,40 skončilo na 5. místě. Družstvo žen dosáhlo součtu 129,03 a to stačilo na průběžné 2. místo. Druhou disciplínou byl požární útok. Na ten jsme šli s taktikou zaběhnout standard, což se nám podařilo časem 22,27 a mohli jsme tak slavit celkové vítězství. Družstvo B ukončilo svůj útok v čase 45,77, kterým si pohoršilo na celkové 9. místo a ženy s průměrným časem 31,54 obsadily konečnou 3. pozici. Staří páni běhají pouze požární útok, ale po problémech na proudech obsadili časem 28,85 až 5. místo. Do okresního kola tak postupuje naše družstvo mužů, přejeme jim hodně štěstí. Okresní kolo hry Plamen 21. května Po obvodovém kole hry Plamen konaném také ve Valašské Bystřici se našim starším i mladším žákům podařilo postoupit do okresního kola, které se konalo 21. května v Horní Lidči. Ze dvou obvodů v okrese Vsetín postupovalo 6 nejlepších starších žáků a pouze vítěz mezi mladšími žáky. Konkurence tedy byla veliká, důležité bylo žádnou z disciplín výrazně nezkazit a předvést vyrovnané výkony. Starším žákům se hlavně kvůli absenci některých členů příliš nevedlo a v žádné disciplíně příliš nezářili. Nakonec soutěž ukončili s důstojným 6. místem z 12 družstev. Mladší žáci soupeřili stejně jako loni pouze s družstvem Okresní kolo dorostu 22. května Díky široké členské základně mladých hasičů již pravidelně nasazujeme do postupových soutěží také družstva dorostu. Konkurence v těchto kategoriích každým rokem roste a výkony závodníků v celém okrese Vsetín jsou hlavně díky tréninkových soustředěním stále kvalitnější. Dorost soutěží ve stejných disciplínách jako dospělí a navíc mají kategorii jednotlivců. Ani jednomu z našich družstev se sice nepodařilo zvítězit, což je podmínka k postupu, v jednotlivcích jsme však již slavili úspěch. Petr Vaculín i Jaroslav Bechný předvedli velmi kvalitní výkony, které jim zajistily postup do krajského kola, které se koná 11. června v Uherském Brodě. Sbor dobrovolných hasičů Veselá si Vás dovoluje pozvat na hasičskou soutěž O pohár Veselé Soutěž se koná v sobotu 9. července 2011 v areálu Pod smrečím ve Veselé. V 9:00 začíná XI. ročník soutěže žáků zařazený do okresní ligy mladých hasičů. Soutěží děti od 6 do 15 let. Ve 14:00 začíná XIX. Ročník soutěže mužů a žen. Občerstvení zajištěno. K jídlu nejen dobrý guláš, ale i široký výběr nápojů. Přijďte podpořit své děti, vnuky, kamarády i známé a přesvědčit se, že hasičský sport je u nás na vysoké úrovni. Srdečně Vás zveme. FARNOST ZAŠOVÁ Informace ze Zašové a Veselé Veselá: začala oprava střechy na faře ve Veselé. Rekonstrukce bude stát ,- Kč a potrvá do Obrátil jsem se na Vás s prosbou: pomozte nám zachránit tuto jedinečnou veselskou památku, která je spolu s kostelem sv. Martina dominantou obce. Od vyhlášení veřejné sbírky se na účtu farnosti zatím sešlo ,- Kč! Z toho přímo v obci Veselá se po domech vybralo neuvěřitelných ,- Kč! Děkujeme za všechny dary

8 a na dobrodince pamatujeme ve svých modlitbách a při mši sv. Pokud by chtěl někdo přispět, může tak učinit na účet: Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí, Veselá 28, PSČ: Zašová, ČSOB Rožnov p. R., č. ú.: /0300, var. symbol: Pán Bůh zaplať! Zašová: V měsíci květnu t. r. se podařilo opravit rýny na kostele Navštívení Panny Marie a na faře. Staré rýny byly děravé a při deštích tím trpěla už tak narušená fasáda. Výměna rýn stála Kč. Výměna neproběhla na východní straně kostela a ze strany od Ústavu - oprava z lana je příliš riskantní a prakticky nemožná. Je třeba postavit lešení. Nyní šetříme na dokončení oprav, neboť jsme na nule. Prosím o štědrost při nedělních sbírkách a děkuji předem. P. Jiří Polášek, duchovní správce T R A D I Č N Í ZAŠOVSKÁ POUŤ 2011 SOBOTA Od hodin NOČNÍ BDĚNÍ ve STRAČCE (rozjímavý růženec, vystoupení rožnovské scholy, mše sv.) NEDĚLE Slavnostní bohoslužby ve farním kostele: 7.00, 8.15, požehnání a uctění obrazu Panny Marie Zašovské v kostele koncert duchovní hudby Zašovské noviny 6/2011 Často a mile vzpomínají zašovští pamětníci na kněze P. Karla Boháče. Znalec lidských duší, výjimečný svou dobrosrdečností byl skutečnou autoritou nejen pro ty, kteří chodili do kostela. Narodil se v roce 1907 ve Frenštátě pod Radhoštěm v rodině tkalcovského mistra. Jeho rozhodnutí stát se knězem bylo završeno svěcením v roce Působil v Osvětimanech na kyjovsku, kde jej zastihnul konec války. Již tam byl velmi oblíbený, po 13 měsíců byl dokonce předsedou Místního národního výboru. Když v roce 1947 odchází do Zašové, byl jmenován čestným občanem Osvětiman. Ve farní kronice je psáno, že do Zašové přišel bez jakéhokoliv humbuku, který nikdy nemiloval. Za jeho působení byl restaurován obraz Zašovské Panny Marie, kdy byla s úžasem objevena původní malba skrytá za přemalbou. V roce 1954 pořídil nové kostelní lavice a oltářní mřížku a od roku 1957 díky němu opět zní na zašovském kostele zvony. Největší stopu však zanechal v lidských srdcích. Byl milý, dobrosrdečný, měl rád lidi a dokázal s nimi vycházet. Uměl jim naslouchat a uměl jim poradit. Díky němu byla pro zašovské farníky doba náboženské nesvobody snesitelnější. K mým osobním nejranějším vzpomínkám patří ten den, kdy jsem jako velmi malé dítě zpoza okna naší kuchyně viděl patera Boháče, jak 15. června nastupuje do autobusu, odjíždějícího do Valašského Meziříčí. Utkvělo mi to v paměti, protože zanedlouho se jako blesk z jasného nebe objevila zpráva, že tam nakupujíc v obchodě, náhle zemřel. Stalo se to v roce 1971, před 40ti lety. Jeho pohřeb byl obrovským setkáním lidí, kteří jej měli rádi a kteří si jej vážili. Již třetím rokem zůstává zašovská farnost bez kněze. Možná i o to více vzpomínají zašovští farníci na svého faráře - Karla Boháče Petr Borovička st. Regionální večeřadlo ve Stračce v Zašové Poslední úterý v měsíci květnu se konalo ve Stračce regionální večeřadlo. Na mši svatou, která se konala v chrámu Páně se sjeli věřící z okolních vesnic. Poté nasledovalo procesí do Stračky na závěrečnou májovou pobožnost a večeřadlo spojené s malým pohoštěním. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce Vzpomínka na kněze P. Karla Boháče Děkuji touto cestou otci Jiřímu a všem věřícím, kteří přispěli ke zdárnému uskutečnění celé májové pobožnosti. E.V.

9 Zašovské noviny 6/2011 KULTURA Obecní knihovny Provoz knihovny v letních měsících Oznamujeme čtenářům, že v době letních prázdnin bude provoz knihovny omezen. Knihovny budou otevřeny v těchto termínech: Zašová (půjčovní doba ) Veselá (půjčovní doba hod.) Pasování prvňáčků na čtenáře, Přijďte si pro zásobu knížek na léto, poslední týden v červnu nám přijde nový rozsáhlý cirkulační knižní fond. Od září bude fungovat provoz v obou knihovnách opět každý týden. Uplynulé akce V květnu a začátkem června se sešlo několik kulturních akcí najednou. Přinášíme z nich několik fotografií Kácení máje, Den matek v Klubu důchodců Ve středu 11. května jsme v Klubů důchodců oslavovali Den matek. Navštívila nás i paní starostka Mikošková a děti z Farního společenství Zašová. Pod vedením paní Evy Borovičkové si pro nás připravili kulturní program. Vítání občánků, Naši důchodci byli nadšení z vystoupení dětí i jejich programu. Na závěr vystoupení děti rozdaly našim důchodkyním kytičky karafiátů. Děkujeme dětem z Farního společenství za pěkné zpestření odpoledne a těšíme se na další podobná vystoupení. Koncert souboru Musica organum, Za Klub důchodců Martinková Emília

10 10 Zašovské noviny 6/2011 Důchodci ze Zašové v Rakousku Naši důchodci se ve dnech od 13. května do 17. května vypravili na poznávací zájezd do Rakouska. Byli jsme společně s Klubem seniorů z Rožnova pod Radhoštěm. Navštívili jsme oblast Štýrsko, kterému se říká ZELENÉ SRDCE RAKOUSKA. A není divu, je to půvabná oblast lesů, vinic a ovocných sadů. Zájezd se nám moc vydařil, počasí bylo pěkné a program, který pro nás připravili manželé Přikrylovi z Rožnova, byl skvělý. Dokonce jsme měli možnost si zaplavat v termálních bazénech. Děkujeme vedoucí Klubu Annelies Přikrylové za pěkný program a krásné zážitky ze zájezdu z Rakouska. Za Klub důchodců Martinková Emília Program Klubu důchodců (červen - červenec) Tradiční škračení vajec posezení v přírodě Výživa pro seniory S v á t e k Klub bude uzavřen Dnes si v Klubu i zazpíváme bude nám hrát naše paní Marta Porubová Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce srdečně zvou na PĚVECKÝ A VARHANNÍ KONCERT ÚČINKUJÍ: BARBORA PŘECHOVÁ soprán, prof. JAN BERNÁTEK varhany Chrám v Zašové neděle 3. července 2011 v hod. Na programu: J. S. Bach, G. F. Händel, A. V. Michna, M. Černohorský, W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Schubert aj. Vstupné dobrovolné! Barbora Přechová, narozená v Praze, začínala v mládí jako sólistka Bambini di Praga. Následovalo dlouholeté školení ve třídě prof. Hany Bernátkové. Mimořádný talent ke zpěvu projevila i na soutěžích - např. v mozartovské Duškově soutěži, 2. místem v celostátní soutěži sólového zpěvu v Turnově, dvakrát 1. cenou v mezinárodní soutěži duet ve Stonavě a několikrát třetí cenou v mezinárodní soutěži B. Martinů a na celostátní soutěži v Olomouci. Věnuje se především interpretaci písňové a duchovní hudby. Prof. Jan Bernátek, známý varhaník a skladatel, rodák z Prostřední Bečvy, působí již dlouhá léta jako středoškolský učitel na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Je stálý koncertní klavírista, korepetitor a varhaník. Za své skladatelské dílo získal mnoho ocenění v celostátních a mezinárodních soutěžích - mimo jiné dvakrát cenu Českého rozhlasu a cenu pro skladatele v Gdaňsku - vždy za duchovní díla. Mnoho z jeho skladeb bylo natočeno Českým rozhlasem.

11 Zašovské noviny 6/ Kam za kulturou v okolí Rožnov pod Radhoštěm T klub Valašské Meziříčí M-klub + nádvoří zámku Valašský Špalíček (vystoupí např. Monika Načeva, Traband, Krásné Nové Stroje, Vlasta Redl, Wotienke, Tata Bojs, Charlie Straight, Duke Special, Astronautalis, Republic of Two, Luno, Sunflower Caravan, Longital, House of Cosy Cushions, Poletíme?, Květy, Budoár staré dámy, Niceland, Fiordmoss) Setkání heligonkářů Na téj lúce zelenej, pásmo lidových písní Rožnov pod Radhoštěm Městská knihovna Cáry starejch filmů, pořad složený z unikátních dokumentárních filmů Různé

12 12 Zašovské noviny 6/2011 Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na funkci: ředitel/ředitelka Charity Valašské Meziříčí výpis z rejstříku trestů Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: Výběrové řízení Valašské Meziříčí musí být doručeny nejpozději do pátku do hodin na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc (tel.: , Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc. INZERCE Základní požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání morální a občanská bezúhonnost základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, ) základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, sociálních věcí a humanitární pomoci osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v duchu těchto hodnot ochota vzdělávat se řidičský průkaz skupiny B znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, y, internet) Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady kreativita sociální cítění komunikativnost spolehlivost organizační schopnosti flexibilita zodpovědnost řídící schopnosti schopnost týmové spolupráce odolnost vůči stresu loajalita Doporučené znalosti nebo přílohy: znalost některého ze světových jazyků (AJ, NJ, vhodný je i RJ) reference bývalých zaměstnavatelů nebo důvěryhodných osob (institucí) Povinné přílohy: ručně psaný motivační dopis strukturovaný životopis, ve kterém budou kromě osobních údajů uvedeny také údaje o dosavadních zaměstnáních, příp. jiných pro tuto funkci významných činnostech, stručný popis dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí stručná vlastní představa o řízení Charity Valašské Meziříčí, osobní hlavní priority a základní představa o budoucí koncepci rozvoje fotokopie dokumentů o dosaženém vzdělání Krčma U Krčmářů nová provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Zavřeno otevřeno pouze na akce Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) Omluveni: Mgr. Iveta Pavlicová, Ing. David Čáň, Ing. Anna Mikošková, Mgr.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více