NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN ,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich novin budou mít zkoušku dospělosti za sebou. Já doufám, že šťastně. Stejně tak přeji všem dalším žákům a studentům, aby závěr školního roku zvládli podle svých představ. Už za pár dní začnou prázdniny, doba odpočinku, dovolených. Přeji všem, ať načerpáte hodně nových sil, ať Vám vyjde pěkné počasí a sluníčko nám všem dodá novou pozitivní energii. Ing. Anna Mikošková Group Hranice jako dodavatele akce Demolice objektu č. 39. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu z 12. schůze Rady obce Zašová, konané dne 2. května Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi Obcí Zašová a firmou EUROnet group s.r.o. Zašová. - Rada obce schválila odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Obcí Zašová a panem Jaromírem Mikulenkou, Zubří, za podmínek daných v zápise. - Rada obce schválila uzavření smlouvy mezi Obcí Zašová a p. Grigerkem, Veselá, na sečení obecních ploch. - Rada schválila spolupráci s firmou Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170 při provozování kompostárny a otevírací dobu kompostárny. - Rada obce se usnesla, že je potřeba začít s výměnou starých 150 W světel a uložila panu Kubrickému připravit podklady k výměně VO do zastupitelstva. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Zprávy z obce Foto Marie Vykydalová Výpis usnesení ze zápisu z 11. schůze Rady obce Zašová, konané dne 27. dubna Rada obce schválila veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Prodloužení vodovodu Hačov na pozemku par. č. 1864/1 v k. ú. Zašová, uzavřenou mezi Obcí Zašová a Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje. - Rada obce schválila doplnění intranetu do webových stránek obce dle návrhu pana Mikulenky. - Rada obce schválila na základě výběrového řízení firmu Demstav Výpis usnesení ze zápisu z 13. schůze Rady obce Zašová, konané dne 9. května Rada obce schválila Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku k pracovní smlouvě VSA-VL-243/2010 a k pracovní smlouvě VSA-VL-240/ Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 3 dle přílohy. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila program schůze zastupitelstva obce dne Rada obce schválila nový harmonogram zasedání rady a zastupitelstva obce. - Rada obce schválila umístění odkazu na webové stránky obce. - Rada obce schválila smlouvu na vystoupení Nadi Urbánkové a kapely Bokomary. - Rada obce neschválila prezentaci obce formou inzerátu v Oma-

2 2 Zašovské noviny 6/2011 lovánkách Bezpečně na silnici. - Rada obce schválila prezentaci obce v projektu Poznávejme kraje České republiky. - Rada obce neschválila pořízení internetové místní televize. - Rada obce schválila žádost výboru MCC na konání 2 závodů. - Rada obce schválila zapůjčení 1 ks vývěsní vitríny v centru obce Sdružení technických a estetických činností, Zašová Rada obce schválila pronájem 1 ks vývěsní vitríny v centru obce Ing. Rostislavu Špůrkovi. - Rada obce vzala na vědomí výpověď z nebytových prostor kadeřnictví v Domě služeb. - Rada obce schválila převod nájemní smlouvy uzavřené na nebytové prostory v Drobné provozovně na Sdružení technických a estetických činností, Zašová Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 741/9 v k. ú. Veselá. - Rada obce neschválila záměr odprodeje části parc. č. 1760/3 v k. ú. Zašová. - Rada obce doporučuje ZO schválit výkup pozemku parc. č. 1407/4 v k. ú. Zašová. - Rada obce nedoporučuje převod komunikace a pozemku parc. č. 1538/20 v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro napojení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v obecním pozemku parc. č. 1533/10 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila smlouvu mezi obcí Zašová a TKR Jašek s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení optického kabelu do místní komunikace parc.č. 2009/14 a do pozemku č. 2004/76 v k.ú. Zašová. - Rada obce neschválila návrh modernizace infokanálu. - Rada obce schválila Metodiku rozšiřování sítě TKR. - Rada obce Zašová doporučuje Zastupitelstvu obce Zašová převod vodovodu ve Veselé na společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - Rada obce schválila Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Zašová a Městem Zubří. - Rada obce schválila nákup lesnického navijáku od firmy Bystroň Integrace s.r.o. - Rada obce schválila nabídku vč. smlouvy o dílo Ing. Petra Vinklárka na zpracování tendrové dokumentace k akci KIC Zašová. - Rada obce vybrala firmu Hybaj Nový Jičín pro další jednání o projektu Dětského hřiště nad Orlovnou. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Plán zasedání Zastupitelstva obce Zašová a plán zasedání Rady obce Zašová na rok 2011 Změna č. 1 ZASTUPITELSTVO OBCE : měsíc datum hodina místo konání únor (pracovní) zas. míst. OÚ únor zas. míst. OÚ květen zas. míst. OÚ srpen KD Veselá říjen zas. míst. OÚ prosinec zas. míst. OÚ RADA OBCE : měsíc datum hodina místo konání leden kancelář starosty únor kancelář starosty březen kancelář starosty duben kancelář starosty květen kancelář starosty červen kancelář starosty červen kancelář starosty červenec kancelář starosty září kancelář starosty září kancelář starosty říjen kancelář starosty listopad kancelář starosty prosinec kancelář starosty V případě potřeby může být kdykoliv svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce, popř. pracovní porada ZO a stávající termíny mohou být následně upraveny. Člen zastupitelstva obce dostane na zasedání ZO i na pracovní poradu ZO pozvánku. V případě potřeby může být rovněž kdykoliv svoláno mimořádné zasedání rady obce. Upozornění obecní kompostárny Ing. Anna Mikošková starostka obce Z důvodu dalšího zpracování zelené hmoty upozorňujeme občany, že v obecní kompostárně nebude přijímána travní hmota, která bude osečená více jak dva dny (plesnivá, suchá), nebo s příměsí jiných odpadů (plasty, papír, sklo apod.). Děkujeme za pochopení. Svoz tříděného odpadu 2. pololetí 2011 Zašová Veselá Tříděný odpad plasty pytle žluté barvy Tříděný odpad papír pytle modré barvy nápojové kartony pytle oranžové barvy Tříděný odpad sklo barevné pytle zelené barvy sklo bílé pytle bílé nebo šedé barvy

3 Zašovské noviny 6/2011 Z naší ZŠ Návštěva Osvětimi 18. dubna 2011 se žáci 9. třídy v rámci výuky dějepisu zúčastnili historické exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Tak jako předešlé tři roky se i tato exkurze skládala ze dvou části: prohlídka tábora Auschwitz I a tábora Auschwitz II Birkenau. Na prohlídku první části jsme dorazili asi s půlhodinovým předstihem. Po vyřízení nutných záležitostí (ohlášení se, zaplacení vstupného, zaplacení a vyzvednutí povinných sluchátek) jsme si stoupli stranou a vyčkávali příchodu průvodkyně. Po 15 minutách čekání jsme si řekli, že prohlídka zřejmě začne až ve stanovenou dobu to bylo v 9.30 hodin. Jenže půl desátou už velká ručička překročila a paní průvodkyně Barbara stále nikde. Nervózně jsme čekali dalších deset minut. Pak nám to nedalo a šli jsme se zeptat na recepci, co se děje. V očích paní, která zde za okýnkem seděla a měla na starosti přivolávat průvodce, se objevilo zděšení na recepci totiž na nás pozapomněli a naši průvodkyni nezavolali. Po tomto zdržení jsme se konečně dočkali, přišla průvodkyně a prohlídka mohla začít. Žáci se dozvěděli, proč nacisté postavili koncentrační tábor právě v Osvětimi, kolik miliónů lidí, kolik národností, bylo v táboře zlikvidováno. Poutavý výklad udržel žáky v pozornosti po celou dobu exkurze. Při návštěvě jednotlivých bloků kmenového tábora si mohli prohlédnout fotografie obětí s datem příjezdu a usmrcení, fota dokládající selekci vězňů na práceschopné a ty, jež bezprostředně čekala plynová komora, dále tuny chomáčů vlasů, včetně ukázky z nich utkaného plátna, kopy nádobí, protéz, zubních kartáčků i bot dospělého i dětského věku. Průvodkyně hovořila o útrapách, ponižování, týrání, bezmoci i nelidských podmínkách vězňů, pro něž byla smrt někdy vysvobozením. Na závěr si žáci prohlédli jedinou zachovanou plynovou komoru, kde byli nevinní lidé včetně dětí nejrůznějšího věku usmrcováni pomocí granulované látky, která se běžně používala pro deratizaci. Používali cyklón B, krystalickou modrou skalici, kterou vhazovali do komory smrti nevelkým otvorem. Podle klimatických podmínek umírali lidé v této komoře během tří až patnácti minut. V těsné blízkosti plynové komory bylo krematorium s několika pecemi, v nichž spalovali usmrcené lidi. Po přejezdu do 3 kilometrů vzdálené Březinky, začala druhá část prohlídky. Při pohledu na velikost tábora nám přeběhl mráz po zádech. Před koncem války jednotky SS vyhodily do vzduchu 4 krematoria s plynovými komorami a také mnoho budov, po kterých zde zbyly jen základy, aby zahladily stopy. Jelikož paní Barbara spěchala (díky dopolednímu zdržení měla na nás méně času), zhlédli jsme v této části jen dřevěnou mužskou obytnou budovu postavenou z dřívější stáje pro koně vybavenou třípodlažními dřevěnými palandami, kde spalo i 1000 vězňů, a asi 20 metrů dlouhou budovu sloužící k ranní a večerní hygieně, u jejíhož vstupu stály žlaby s vodou na umytí a ve 2/3 této budovy byly ve třech řadách něco jako záchody tato očista mohla ovšem trvat maximálně 10 vteřin včetně 5sekundové zastávky u díry. Nakonec nám průvodkyně ještě ukázala, v které části se nacházejí zbytky krematorií, kde stála čistička odpadních vod (samozřejmě už i v době vyhlazování nefunkční), kde leží rybníček, který zasypávali nacisté popelem z lidí a také nám řekla, co najdeme na památníku, umístěném v zadní části tábora. Pak se s námi rozloučila. Jelikož nám počasí přálo, rozhodli jsme se na vlastní oči spatřit všechno, o čem nám na závěr vyprávěla. Po asi hodinové obchůzce jsme unaveni opustili tábor a vydali se k autobusu. Někteří byli rádi, že mají exkurzi za sebou a že konečně sedí v autobuse. Vždyť nachozenými kilometry byla srovnatelná s horskou túrou, chyběly už jen ty kopce. Přesto všechno nelitovali toho, že se exkurze zúčastnili. Škoda jen, že nejeli všichni z devítky a že nebyl zájem z řad rodičů, kteří se samozřejmě mohli také zúčastnit. Volných míst bylo v autobuse dostatek. Věřím, že za rok bude situace lepší a o exkurzi bude větší zájem, a to nejen z řad žáků deváťáků, ale i z řad rodičů. Mgr. Bohuslava Juřicová Mezinárodní Mistrovství republiky V pátek 19. a ve čtvrtek 20. května 2011 se v Karviné konalo 11. Mistrovství republiky v psaní na klávesnici PC ZAV Junior 2011 stejně jako v předešlých letech s mezinárodní účastí. Zahraničními účastníky byli polští reprezentanti z měst Gostyń a Ustroń. Účast na základě předešlých školních výsledků v psaní měli zajištěnu Petr Beňo a Michal Hajda z 9. třídy, Patrik Burda a Jakub Hyjánek z 8. třídy. První den se soutěžilo v bodovaném tréninku úkolem bylo psaní dvouminutovek, na něž měli soutěžící 20 pokusů, vyhrál ten, který dosáhl nejvyššího počtu čistých úhozů za minutu. Petrovi se příliš nezadařilo a zaostal za svým osobním rekordem přesto s 333 úhozy obsadil krásné 19. místo z 68 zúčastněných. Jakub skončil s 262 úhozy na 42. místě, Patrik s 233 na 51. místě a Michal s 200 na 57. místě. Večer jsme Petra na jeho žádost dodatečně přihlásili do disciplíny, která je i součástí mistrovství světa, a to byl třicetiminutový opis s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu. Opět vyhrál ten, který měl nejvyšší počet čistých úhozů za 1 minutu přitom však nesměl překročit určité procento chyb (0,270). V této, pro Petra soutěžní premiéře, obsadil 11. místo ze 14 zúčastněných. Když si ovšem uvědomíme, že spolusoutěžícími byli účastníci červencového mistrovství světa v Paříži, je jeho umístění úžasné. Den D byl ovšem až pátek. Vlastní soutěže se zúčastnilo 73 žáků z 19 základních škol a víceletých gymnázií a zakládala se na třech desetiminutových opisech: první s penalizací 10 úhozů za neopravenou chybu z obrazovky, druhý s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu z papírové předlohy, třetí s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu opět z obrazovky. V těchto disciplínách vyhrál ten, který za deset minut u jednotlivých opisů dosáhl nejvyššího počtu čistých úhozů. Soutěže se hodnotily jednotlivě i jako kombinace. V kombinaci Petr obsadil 25. místo v součtu s čistými úhozy, Jakub 42. místo s 6990 úhozy, Patrik 58. místo s 5398 úhozy a Michal 60. místo s 5090 úhozy. V hlavní soutěži se hodnotily také výkony družstev sečetly se výsledky třech nejlepších žáků dané školy v kombinaci. Se součtem čistých úhozů jsme obsadili pěkné 13. místo. Všem čtyřem soutěžícím gratuluji a přeji ještě více zdaru a hlavně více štěstí na ZAV Ostrava 2011, které se bude konat června. Mgr. Bohuslava Juřicová

4 Sbírali jsme starý papír Tak jako každý rok, tak i letos naše základní škola sbírala starý papír. Chtěla bych tímto poděkovat všem těm, kteří se na této akci podíleli. Zvláště bych chtěla poděkovat žákům 9. třídy D. Halenčákovi, M. Hajdovi, V. Krabicovi, J. Šimurdovi, A. Španerovi a E.Vaškové za opravdu vydatnou pomoc při celé této akci, protože jim přešlo rukama takřka 13 tun papíru. Zašovské noviny 6/2011 V tělocvičně si společně při hudbě zacvičili s děvčaty ze 3.A a zhlédli také krátké taneční vystoupení Lucie Petruželové. Po hrách s míči a kužely si děti pochutnaly v jídelně na dobré svačince, kterou jim připravily naše paní kuchařky. Závěr návštěvy jsme společně prožili ve třídě, kde jsme pracovali již jako opravdoví školáci, vyplňovali pracovní listy, hledali odpovědi k hádankám a poslouchali pohádku, kterou nám přečetla Terezka Tkáčová ze třetího ročníku. Do školky se děti vracely spokojené, plné dojmů a snad i nadšené pro příští školní rok. Na zdárném průběhu celé akce se podílely paní učitelky z MŠ ze Stříteže, Veselé a Zašové a žákyně 3. třídy (L. Petruželová, B. Malíková, T. Tkáčová) a také naše paní kuchařky. Všem srdečně děkuji. PaedDr. Svatoslava Nohavicová, učitelka 1. stupně Sportovní den v naší škole Tímto bych také chtěla děkovat 4. třídě, která se tím, že nasbírala 1790 kg, umístila na 3. místě. Na 2. místě skončila 2. třída s nasbíranými kg. A žáci 6. třídy nasbírali 2182 kg a byli nejlepší!!! Nedivme se, protože v této třídě donesl sběr skoro každý!!! Tyto třídní kolektivy za odměnu obdržely sladké odměny. Peníze, získané z této akce budou sloužit výhradně pro děti (podíl na dopravě na zájezdy a divadelní představení, hry a hračky do ŠD a ŠK aj.) Ještě jednou blahopřejeme a moc děkujeme. D. Opálková, D. Machačová Návštěva budoucích prvňáčků v naší základní škole dopoledne byli navštívit předškoláci ze Zašové, Veselé a Stříteže svoji budoucí školu. Nejprve si prohlédli v přízemí šatny, pozdravili se s panem ředitelem, seznámili se s družinou, počítačovou učebnou a také knihovnou, kde nahlédli i do vyučování žáků 9. třídy. I letos jsme se rozhodli připravit dětem k jejich svátku sportovní dopoledne plné her, soutěží a pohybu na hřišti za školou. Aktovky s učebnicemi tedy žáci vyměnili za batůžky se svačinou a pitím a ve sportovním oblečení jsme se ráno sešli ve třídách. Než opadla rosa, zahráli jsme si různé zábavné hry, posvačili a pak už vyrazili ven. Každý dostal kartičku, do které sbíral razítka za splněné soutěžní disciplíny. Pokud se někomu nepodařilo uspět napoprvé, mohl zkusit zabojovat znovu. Děti měly opravdu pestrý výběr, čekalo na ně 18 disciplín. Např. běhy přes nejrůznější překážky, hod na cíl i na koš, driblování s míčem, dopravní značky, soutěže na postřeh a obratnost atd. Na každém stanovišti pomáhali, radili a hodnotili žáci z 9. ročníku. Protože většina dětí byla moc šikovná, zbyl nám čas i na miniturnaj ve fotbálku mezi třídami a na přetahování lanem. Celé sportovní dopoledne jsme zakončili opět ve třídách, kde vyplněné soutěžní kartičky děti vyměnily za malou sladkou odměnu. Loučili jsme se s tím, že se na hřišti u sportování setkáme za rok znovu. kolektiv 1. stupně Z naší MŠ Pohádkový týden se skřítky a vílami v Mateřské škole Zašová Jak jistě všichni víme, naše ratolesti slaví 1. června svátek. A tak jsme se s dětmi ze školky vydali oslavit jej na Cestě pohádkovým lesem, kde na nás čekala spousta překvapení. Nejprve jsme na louce našli spící vílu Sedmikrásku, které zlý skřítek Zlobulák ukradl hřeben a závoj. Sedmikráska nám pověděla, že jestli ho do večera nedostane nazpět, stane se z ní divoženka. S dětmi jsme se rozhodli, že jí pomůžeme a skřítka Zlobuláka přemůžeme. Cesta byla dlouhá, trnitá a plná nástrah. Děti musely hledat cestu podle stop, co za sebou zanechali skřítkové a plnily nejrůznější úkoly. U Ježibaby dostaly sladký perníček, u babičky Kořenářky poznávaly bylinky přesto, že cesta byla dlouhá, všichni statečně došli až ke skřítkovi Zlobulákovi, kterého jsme díky kouzelné čepičce proměnili na hodného, aby už netropil neplechu a vrátil víle Sedmikrásce, co jí náleželo. Úkol byl splněn a my jsme se spokojeně

5 Zašovské noviny 6/2011 mohli vrátit zpátky do školky. Za odměnu děti dostaly omalovánky, knížky a pamlsky. Rodičům děkujeme za krásné kostýmy, které dětem připravili na tento pohádkový týden. Dne 12. června jsme si připomněli 55. narozeniny našeho drahého manžela, tatínka, syna, bratra, švagra a strýce pana Ladislava Fajfra a zároveň 7. září 2011 vzpomeneme 12. smutné výročí jeho úmrtí. Vzpomínají manželka, děti, rodiče a sourozenci se svými rodinami. Dne se připomeneme 10. smutné výročí, kdy nás opustil pan Jan Vašát. Vzpomínají manželka a dcery s rodinami Dne si připomínáme 30. smutné výročí, kdy nás opustil náš tatínek a dědeček pan Vojtěch Mičola. Všem, kteří se podíleli na Cestě pohádkovým lesem dětem ze základní školy a ostatním patří dík. V neposlední řadě děkujeme paní Hudcové z prodejny Delikates za dárečky v podobě cukrovinek ke Dni dětí. Za mateřskou školu Zašová zdraví čtenáře Lenka Indráková. Společenská kronika našich občanů Jubilanti v ZN Rádi bychom upozornili čtenáře ZN, že dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, není možné zveřejňovat jména občanů s uvedením jejich věku. Proto bychom chtěli poprosit všechny, kdo chtějí být v ZN uveřejněni, nebo rodiny, které tímto způsobem chtějí jubilantovi poblahopřát, aby kontaktovali redakci ZN. Uvádíme většinou ty, kteří dosáhli 70, 75 a 80 let věku a dále již všechny starší. Děkujeme za pochopení. Redakce ZN Vzpomínky Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jme žili. Plinius Dne 9. června by se dožil 80 let pan Václav Holaň. S láskou vzpomínají manželka Miluška a dcery Miluše a Zuzana s dětmi. Ruku už Ti nemůžeme podat, abychom Ti mohli k narozeninám blahopřát. Jen kytičku na hrob můžeme dát a se slzami v očích Ti klidný spánek přát. Vzpomínají dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami. Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne 1. července si připomeneme 5. výročí smrti našeho bratra, tatínka a dědečka, pana Vojtěcha Martinka. Vzpomíná celá rodina. Opustili nás Poslední mečbol V pátek jsme se rozloučili s našimi dlouholetými aktivními členy Milanem Dořičákem a Tomášem Randýskem. Reprezentovali náš oddíl od mládežnických družstev až po dospělé. Potom pracovali ve výboru oddílu, v nejrůznějších funkcích. Střídavě zastávali funkce předsedy, hospodáře, pokladníka, kronikáře. A to po několik volebních období. Měli velký podíl na rozvoji našeho Tenisového klubu, kdy se z malého sokolského cvičiště stal moderní tenisový areál s 6 antukovými, jedním asfaltovým kurtem a velkými šatnami s restaurací. Později se úspěšně věnovali trenérské práci s mládeží. Zejména Milan Dořičák, který pro tenis obětoval svůj veškerý volný čas a ve výboru pracoval až do posledních chvil. Výsledky našich družstev potom šířily dobré jméno nejenom našeho klubu, ale i naší obce. Proto nás moc bolí, že svůj poslední mečbol prohráli. Je to pro nás velká ztráta. Na jejich práci nezapomeneme. Za Tenisový klub Jarek Vičan Poděkování Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou, Annou Porubovou, dne Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. Zároveň děkujeme panu MUDr. Zdeňku Veličkovi a paní Věře Grofové za veškerou pomoc a péči. Rodina Porubova

6 6 Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat zašovské občance, paní Růženě Pšenicové, která dne 22. května 2011 nalezla ve Stračce zapomenutou GPS navigaci, již následně předala na obecní úřad v Zašové. Velice Vám paní Pšenicová za vrácení děkuji a vážím si Vaší poctivosti, která už v dnešní době není samozřejmostí. Lucie Konečná Fotbal SPORT V Zašové našli cestu, jak dostat děti na hřiště Turnaj žáků základní školy byl sportovním svátkem, kluci válčili na hřišti, děvčata bojovala s vysokou sítí Vladimír Štěpán Zašová Hodně netradiční den měli uplynulý pátek žáci základní školy v Zašové. Fotbalový oddíl TJ Zašová jim totiž připravil fotbalové a volejbalové dopoledne. Zašovští fotbalisté zvolili novou koncepci výchovy mládeže. V našem klubu jsme vždy měli na prvním místě mládež, ale v posledních letech jsme ztratili návaznost jednotlivých družstev. Proto jsme se ve výboru rozhodli, že celou naši strategii postavíme na vybudování koncepce mládeže, která vrátí mládežnické týmy do jednotlivých kategorií, říká předseda klubu Miroslav Košárek. Proto také přišel na program turnaj žáků základní školy, ve kterém změřily síly třídy od 6. do 9. ročníku. Pro základní školu to byl opravdu svátek, celé dopoledne patřilo žákům horního stupně. Kluci válčili na hřišti, holky buď povzbuzovaly a nebo bojovaly s volejbalovým míčem u téměř vysoké sítě. Více než stovka dětí horního stupně základní školy tak zažily v opravdu parném květnu sportovní zážitek. Musím se přiznat, že jsem byl skutečně překvapený zájmem našich žáků o tuto akci. A to nešlo jen o fotbalisty. Dokonce i děvčata v akci, která má smysl, bojovala jako o život, říkal s úsměvem ředitel základní školy Jaromír Krčmář. Fotbalový turnaj měl nakonec nečekaného vítěze v družstvu sedmáků, kteří starší spoluhráče osmáky a deváťáky - jasně přehráli. Výsledek turnaje byl překvapivý, ale to nebylo zase tak důležité. Díky skvělému počasí jsme ve škole zažili netradiční dopoledne. Po dlouhé době Zašová patřila sportu. Chtěl bych poděkovat funkcionářů místního klubu, kteří opravdu k této akci přistoupili s nebývalou aktivitou, vysekl pochvalu ředitel ZŠ Jaromír Krčmář. Zašovské noviny 6/2011 Zašovský fotbal se vydal tím správným směrem. V současné době má v soutěži družstvo starší přípravky, mladších žáků a dorostu. Pro příští soutěžní ročník bychom rádi přihlásili družstvo starších žáků, abychom navázali na jednotlivé věkové skupiny, říká předseda Košárek. Pro nestranné pozorovatele musí být příjemné sledovat týdenní hemžení fotbalového potěru na krásně střižením zašovském trávníku. A novinkou je také to, že začali s přípravou té nejmladší přípravky. Malí kluci ve věku 3 5 let se jednou týdně scházejí pod vedením trenérů ke svým prvním kontaktům s míčem. Myslím si, že naše koncepce je správná. S áčkem se většinou jenom trápíme v 1. B třídě, tak jsme vsadili na mládež. Všechno je ale o lidech, a těch pořád nemáme dost. Je to běh na dlouhou trať, analyzuje předseda Košárek. Tenis Horní tenis žije V sobotu uspořádali horňáčtí sportovní nadšenci na antukových tenisových dvorcích na horním konci přátelský turnaj ve čtyřhrách mužů. Mezi hráči se před početným obecenstvem objevila taková hvězdná jména jako Vrbík, Čaňo (3krát), Martinek (také 3krát), Bortl, Kuběj, Janíček, Černý, Palacký, Bumbala, kteří se za krásného letního počasí vyhecovali k výkonům, hodných takových hráčů jako Lendl či Kodeš. I když se nehrálo před televizními kamerami, tak pod ostrými slunečnými paprsky probíhaly na dvorcích krásné výměny, boje a hádky o každý sporný i nesporný míček. Vše probíhalo v duchu fair-play a připravené bohaté bufetové

7 Zašovské noviny 6/2011 zázemí přispělo k vytvoření velmi příjemné nálady a celého hracího dne s prodloužením až do večera. Velmi děkujeme organizátorům za skvělou akci. z Oznice. Ve všech disciplínách měli naši převahu, ale vlivem zbytečných chyb si cestu k prvnímu místu komplikovali. Rozhodoval až požární útok, který se mladším podařilo vyhrát a obsadili tak 1. místo. Házená Turnaj místních spolků v házené 2011 Datum akce: 23. července 2011 Čas konání: od 13:00 Místo konání: hřiště házené Pod Smrečím Veselá Pořadatel: TJ Veselá - Oddíl házené Memoriál Ludvíka Černocha st. Datum akce: 13. srpna 2011 Čas konání: od 9:00 Místo konání: hřiště házené Pod Smrečím Veselá Pořadatel: TJ Veselá - Oddíl házené SDH Veselá SDH Veselá na obvodovém kole PS Dne jsme se zúčastnili Obvodového kola v požárním sportu konaném ve Valašské Bystřici. Na tuto soutěž přijelo 11 družstev mužů, 7 družstev žen a 9 družstev starých pánů. Nás zde reprezentovala 2 družstva mužů, jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů nad 35 let. První disciplínou byl běh 100 metrů s překážkami. Zde se nám dařilo a v pětce nejrychlejších závodníků patřily čtyři časy právě našim běžcům. Průběžně jsme se tak dostali do vedení se součtem 106,61. Druhému družstvu se také nevedlo špatně a se součtem časů 119,40 skončilo na 5. místě. Družstvo žen dosáhlo součtu 129,03 a to stačilo na průběžné 2. místo. Druhou disciplínou byl požární útok. Na ten jsme šli s taktikou zaběhnout standard, což se nám podařilo časem 22,27 a mohli jsme tak slavit celkové vítězství. Družstvo B ukončilo svůj útok v čase 45,77, kterým si pohoršilo na celkové 9. místo a ženy s průměrným časem 31,54 obsadily konečnou 3. pozici. Staří páni běhají pouze požární útok, ale po problémech na proudech obsadili časem 28,85 až 5. místo. Do okresního kola tak postupuje naše družstvo mužů, přejeme jim hodně štěstí. Okresní kolo hry Plamen 21. května Po obvodovém kole hry Plamen konaném také ve Valašské Bystřici se našim starším i mladším žákům podařilo postoupit do okresního kola, které se konalo 21. května v Horní Lidči. Ze dvou obvodů v okrese Vsetín postupovalo 6 nejlepších starších žáků a pouze vítěz mezi mladšími žáky. Konkurence tedy byla veliká, důležité bylo žádnou z disciplín výrazně nezkazit a předvést vyrovnané výkony. Starším žákům se hlavně kvůli absenci některých členů příliš nevedlo a v žádné disciplíně příliš nezářili. Nakonec soutěž ukončili s důstojným 6. místem z 12 družstev. Mladší žáci soupeřili stejně jako loni pouze s družstvem Okresní kolo dorostu 22. května Díky široké členské základně mladých hasičů již pravidelně nasazujeme do postupových soutěží také družstva dorostu. Konkurence v těchto kategoriích každým rokem roste a výkony závodníků v celém okrese Vsetín jsou hlavně díky tréninkových soustředěním stále kvalitnější. Dorost soutěží ve stejných disciplínách jako dospělí a navíc mají kategorii jednotlivců. Ani jednomu z našich družstev se sice nepodařilo zvítězit, což je podmínka k postupu, v jednotlivcích jsme však již slavili úspěch. Petr Vaculín i Jaroslav Bechný předvedli velmi kvalitní výkony, které jim zajistily postup do krajského kola, které se koná 11. června v Uherském Brodě. Sbor dobrovolných hasičů Veselá si Vás dovoluje pozvat na hasičskou soutěž O pohár Veselé Soutěž se koná v sobotu 9. července 2011 v areálu Pod smrečím ve Veselé. V 9:00 začíná XI. ročník soutěže žáků zařazený do okresní ligy mladých hasičů. Soutěží děti od 6 do 15 let. Ve 14:00 začíná XIX. Ročník soutěže mužů a žen. Občerstvení zajištěno. K jídlu nejen dobrý guláš, ale i široký výběr nápojů. Přijďte podpořit své děti, vnuky, kamarády i známé a přesvědčit se, že hasičský sport je u nás na vysoké úrovni. Srdečně Vás zveme. FARNOST ZAŠOVÁ Informace ze Zašové a Veselé Veselá: začala oprava střechy na faře ve Veselé. Rekonstrukce bude stát ,- Kč a potrvá do Obrátil jsem se na Vás s prosbou: pomozte nám zachránit tuto jedinečnou veselskou památku, která je spolu s kostelem sv. Martina dominantou obce. Od vyhlášení veřejné sbírky se na účtu farnosti zatím sešlo ,- Kč! Z toho přímo v obci Veselá se po domech vybralo neuvěřitelných ,- Kč! Děkujeme za všechny dary

8 a na dobrodince pamatujeme ve svých modlitbách a při mši sv. Pokud by chtěl někdo přispět, může tak učinit na účet: Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí, Veselá 28, PSČ: Zašová, ČSOB Rožnov p. R., č. ú.: /0300, var. symbol: Pán Bůh zaplať! Zašová: V měsíci květnu t. r. se podařilo opravit rýny na kostele Navštívení Panny Marie a na faře. Staré rýny byly děravé a při deštích tím trpěla už tak narušená fasáda. Výměna rýn stála Kč. Výměna neproběhla na východní straně kostela a ze strany od Ústavu - oprava z lana je příliš riskantní a prakticky nemožná. Je třeba postavit lešení. Nyní šetříme na dokončení oprav, neboť jsme na nule. Prosím o štědrost při nedělních sbírkách a děkuji předem. P. Jiří Polášek, duchovní správce T R A D I Č N Í ZAŠOVSKÁ POUŤ 2011 SOBOTA Od hodin NOČNÍ BDĚNÍ ve STRAČCE (rozjímavý růženec, vystoupení rožnovské scholy, mše sv.) NEDĚLE Slavnostní bohoslužby ve farním kostele: 7.00, 8.15, požehnání a uctění obrazu Panny Marie Zašovské v kostele koncert duchovní hudby Zašovské noviny 6/2011 Často a mile vzpomínají zašovští pamětníci na kněze P. Karla Boháče. Znalec lidských duší, výjimečný svou dobrosrdečností byl skutečnou autoritou nejen pro ty, kteří chodili do kostela. Narodil se v roce 1907 ve Frenštátě pod Radhoštěm v rodině tkalcovského mistra. Jeho rozhodnutí stát se knězem bylo završeno svěcením v roce Působil v Osvětimanech na kyjovsku, kde jej zastihnul konec války. Již tam byl velmi oblíbený, po 13 měsíců byl dokonce předsedou Místního národního výboru. Když v roce 1947 odchází do Zašové, byl jmenován čestným občanem Osvětiman. Ve farní kronice je psáno, že do Zašové přišel bez jakéhokoliv humbuku, který nikdy nemiloval. Za jeho působení byl restaurován obraz Zašovské Panny Marie, kdy byla s úžasem objevena původní malba skrytá za přemalbou. V roce 1954 pořídil nové kostelní lavice a oltářní mřížku a od roku 1957 díky němu opět zní na zašovském kostele zvony. Největší stopu však zanechal v lidských srdcích. Byl milý, dobrosrdečný, měl rád lidi a dokázal s nimi vycházet. Uměl jim naslouchat a uměl jim poradit. Díky němu byla pro zašovské farníky doba náboženské nesvobody snesitelnější. K mým osobním nejranějším vzpomínkám patří ten den, kdy jsem jako velmi malé dítě zpoza okna naší kuchyně viděl patera Boháče, jak 15. června nastupuje do autobusu, odjíždějícího do Valašského Meziříčí. Utkvělo mi to v paměti, protože zanedlouho se jako blesk z jasného nebe objevila zpráva, že tam nakupujíc v obchodě, náhle zemřel. Stalo se to v roce 1971, před 40ti lety. Jeho pohřeb byl obrovským setkáním lidí, kteří jej měli rádi a kteří si jej vážili. Již třetím rokem zůstává zašovská farnost bez kněze. Možná i o to více vzpomínají zašovští farníci na svého faráře - Karla Boháče Petr Borovička st. Regionální večeřadlo ve Stračce v Zašové Poslední úterý v měsíci květnu se konalo ve Stračce regionální večeřadlo. Na mši svatou, která se konala v chrámu Páně se sjeli věřící z okolních vesnic. Poté nasledovalo procesí do Stračky na závěrečnou májovou pobožnost a večeřadlo spojené s malým pohoštěním. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce Vzpomínka na kněze P. Karla Boháče Děkuji touto cestou otci Jiřímu a všem věřícím, kteří přispěli ke zdárnému uskutečnění celé májové pobožnosti. E.V.

9 Zašovské noviny 6/2011 KULTURA Obecní knihovny Provoz knihovny v letních měsících Oznamujeme čtenářům, že v době letních prázdnin bude provoz knihovny omezen. Knihovny budou otevřeny v těchto termínech: Zašová (půjčovní doba ) Veselá (půjčovní doba hod.) Pasování prvňáčků na čtenáře, Přijďte si pro zásobu knížek na léto, poslední týden v červnu nám přijde nový rozsáhlý cirkulační knižní fond. Od září bude fungovat provoz v obou knihovnách opět každý týden. Uplynulé akce V květnu a začátkem června se sešlo několik kulturních akcí najednou. Přinášíme z nich několik fotografií Kácení máje, Den matek v Klubu důchodců Ve středu 11. května jsme v Klubů důchodců oslavovali Den matek. Navštívila nás i paní starostka Mikošková a děti z Farního společenství Zašová. Pod vedením paní Evy Borovičkové si pro nás připravili kulturní program. Vítání občánků, Naši důchodci byli nadšení z vystoupení dětí i jejich programu. Na závěr vystoupení děti rozdaly našim důchodkyním kytičky karafiátů. Děkujeme dětem z Farního společenství za pěkné zpestření odpoledne a těšíme se na další podobná vystoupení. Koncert souboru Musica organum, Za Klub důchodců Martinková Emília

10 10 Zašovské noviny 6/2011 Důchodci ze Zašové v Rakousku Naši důchodci se ve dnech od 13. května do 17. května vypravili na poznávací zájezd do Rakouska. Byli jsme společně s Klubem seniorů z Rožnova pod Radhoštěm. Navštívili jsme oblast Štýrsko, kterému se říká ZELENÉ SRDCE RAKOUSKA. A není divu, je to půvabná oblast lesů, vinic a ovocných sadů. Zájezd se nám moc vydařil, počasí bylo pěkné a program, který pro nás připravili manželé Přikrylovi z Rožnova, byl skvělý. Dokonce jsme měli možnost si zaplavat v termálních bazénech. Děkujeme vedoucí Klubu Annelies Přikrylové za pěkný program a krásné zážitky ze zájezdu z Rakouska. Za Klub důchodců Martinková Emília Program Klubu důchodců (červen - červenec) Tradiční škračení vajec posezení v přírodě Výživa pro seniory S v á t e k Klub bude uzavřen Dnes si v Klubu i zazpíváme bude nám hrát naše paní Marta Porubová Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce srdečně zvou na PĚVECKÝ A VARHANNÍ KONCERT ÚČINKUJÍ: BARBORA PŘECHOVÁ soprán, prof. JAN BERNÁTEK varhany Chrám v Zašové neděle 3. července 2011 v hod. Na programu: J. S. Bach, G. F. Händel, A. V. Michna, M. Černohorský, W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Schubert aj. Vstupné dobrovolné! Barbora Přechová, narozená v Praze, začínala v mládí jako sólistka Bambini di Praga. Následovalo dlouholeté školení ve třídě prof. Hany Bernátkové. Mimořádný talent ke zpěvu projevila i na soutěžích - např. v mozartovské Duškově soutěži, 2. místem v celostátní soutěži sólového zpěvu v Turnově, dvakrát 1. cenou v mezinárodní soutěži duet ve Stonavě a několikrát třetí cenou v mezinárodní soutěži B. Martinů a na celostátní soutěži v Olomouci. Věnuje se především interpretaci písňové a duchovní hudby. Prof. Jan Bernátek, známý varhaník a skladatel, rodák z Prostřední Bečvy, působí již dlouhá léta jako středoškolský učitel na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Je stálý koncertní klavírista, korepetitor a varhaník. Za své skladatelské dílo získal mnoho ocenění v celostátních a mezinárodních soutěžích - mimo jiné dvakrát cenu Českého rozhlasu a cenu pro skladatele v Gdaňsku - vždy za duchovní díla. Mnoho z jeho skladeb bylo natočeno Českým rozhlasem.

11 Zašovské noviny 6/ Kam za kulturou v okolí Rožnov pod Radhoštěm T klub Valašské Meziříčí M-klub + nádvoří zámku Valašský Špalíček (vystoupí např. Monika Načeva, Traband, Krásné Nové Stroje, Vlasta Redl, Wotienke, Tata Bojs, Charlie Straight, Duke Special, Astronautalis, Republic of Two, Luno, Sunflower Caravan, Longital, House of Cosy Cushions, Poletíme?, Květy, Budoár staré dámy, Niceland, Fiordmoss) Setkání heligonkářů Na téj lúce zelenej, pásmo lidových písní Rožnov pod Radhoštěm Městská knihovna Cáry starejch filmů, pořad složený z unikátních dokumentárních filmů Různé

12 12 Zašovské noviny 6/2011 Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na funkci: ředitel/ředitelka Charity Valašské Meziříčí výpis z rejstříku trestů Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: Výběrové řízení Valašské Meziříčí musí být doručeny nejpozději do pátku do hodin na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc (tel.: , Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc. INZERCE Základní požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání morální a občanská bezúhonnost základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, ) základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, sociálních věcí a humanitární pomoci osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v duchu těchto hodnot ochota vzdělávat se řidičský průkaz skupiny B znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, y, internet) Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady kreativita sociální cítění komunikativnost spolehlivost organizační schopnosti flexibilita zodpovědnost řídící schopnosti schopnost týmové spolupráce odolnost vůči stresu loajalita Doporučené znalosti nebo přílohy: znalost některého ze světových jazyků (AJ, NJ, vhodný je i RJ) reference bývalých zaměstnavatelů nebo důvěryhodných osob (institucí) Povinné přílohy: ručně psaný motivační dopis strukturovaný životopis, ve kterém budou kromě osobních údajů uvedeny také údaje o dosavadních zaměstnáních, příp. jiných pro tuto funkci významných činnostech, stručný popis dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí stručná vlastní představa o řízení Charity Valašské Meziříčí, osobní hlavní priority a základní představa o budoucí koncepci rozvoje fotokopie dokumentů o dosaženém vzdělání Krčma U Krčmářů nová provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Zavřeno otevřeno pouze na akce Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více