NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN ,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich novin budou mít zkoušku dospělosti za sebou. Já doufám, že šťastně. Stejně tak přeji všem dalším žákům a studentům, aby závěr školního roku zvládli podle svých představ. Už za pár dní začnou prázdniny, doba odpočinku, dovolených. Přeji všem, ať načerpáte hodně nových sil, ať Vám vyjde pěkné počasí a sluníčko nám všem dodá novou pozitivní energii. Ing. Anna Mikošková Group Hranice jako dodavatele akce Demolice objektu č. 39. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu z 12. schůze Rady obce Zašová, konané dne 2. května Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi Obcí Zašová a firmou EUROnet group s.r.o. Zašová. - Rada obce schválila odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Obcí Zašová a panem Jaromírem Mikulenkou, Zubří, za podmínek daných v zápise. - Rada obce schválila uzavření smlouvy mezi Obcí Zašová a p. Grigerkem, Veselá, na sečení obecních ploch. - Rada schválila spolupráci s firmou Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170 při provozování kompostárny a otevírací dobu kompostárny. - Rada obce se usnesla, že je potřeba začít s výměnou starých 150 W světel a uložila panu Kubrickému připravit podklady k výměně VO do zastupitelstva. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Zprávy z obce Foto Marie Vykydalová Výpis usnesení ze zápisu z 11. schůze Rady obce Zašová, konané dne 27. dubna Rada obce schválila veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Prodloužení vodovodu Hačov na pozemku par. č. 1864/1 v k. ú. Zašová, uzavřenou mezi Obcí Zašová a Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje. - Rada obce schválila doplnění intranetu do webových stránek obce dle návrhu pana Mikulenky. - Rada obce schválila na základě výběrového řízení firmu Demstav Výpis usnesení ze zápisu z 13. schůze Rady obce Zašová, konané dne 9. května Rada obce schválila Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku k pracovní smlouvě VSA-VL-243/2010 a k pracovní smlouvě VSA-VL-240/ Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 3 dle přílohy. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila program schůze zastupitelstva obce dne Rada obce schválila nový harmonogram zasedání rady a zastupitelstva obce. - Rada obce schválila umístění odkazu na webové stránky obce. - Rada obce schválila smlouvu na vystoupení Nadi Urbánkové a kapely Bokomary. - Rada obce neschválila prezentaci obce formou inzerátu v Oma-

2 2 Zašovské noviny 6/2011 lovánkách Bezpečně na silnici. - Rada obce schválila prezentaci obce v projektu Poznávejme kraje České republiky. - Rada obce neschválila pořízení internetové místní televize. - Rada obce schválila žádost výboru MCC na konání 2 závodů. - Rada obce schválila zapůjčení 1 ks vývěsní vitríny v centru obce Sdružení technických a estetických činností, Zašová Rada obce schválila pronájem 1 ks vývěsní vitríny v centru obce Ing. Rostislavu Špůrkovi. - Rada obce vzala na vědomí výpověď z nebytových prostor kadeřnictví v Domě služeb. - Rada obce schválila převod nájemní smlouvy uzavřené na nebytové prostory v Drobné provozovně na Sdružení technických a estetických činností, Zašová Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 741/9 v k. ú. Veselá. - Rada obce neschválila záměr odprodeje části parc. č. 1760/3 v k. ú. Zašová. - Rada obce doporučuje ZO schválit výkup pozemku parc. č. 1407/4 v k. ú. Zašová. - Rada obce nedoporučuje převod komunikace a pozemku parc. č. 1538/20 v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro napojení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v obecním pozemku parc. č. 1533/10 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila smlouvu mezi obcí Zašová a TKR Jašek s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení optického kabelu do místní komunikace parc.č. 2009/14 a do pozemku č. 2004/76 v k.ú. Zašová. - Rada obce neschválila návrh modernizace infokanálu. - Rada obce schválila Metodiku rozšiřování sítě TKR. - Rada obce Zašová doporučuje Zastupitelstvu obce Zašová převod vodovodu ve Veselé na společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - Rada obce schválila Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Zašová a Městem Zubří. - Rada obce schválila nákup lesnického navijáku od firmy Bystroň Integrace s.r.o. - Rada obce schválila nabídku vč. smlouvy o dílo Ing. Petra Vinklárka na zpracování tendrové dokumentace k akci KIC Zašová. - Rada obce vybrala firmu Hybaj Nový Jičín pro další jednání o projektu Dětského hřiště nad Orlovnou. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Plán zasedání Zastupitelstva obce Zašová a plán zasedání Rady obce Zašová na rok 2011 Změna č. 1 ZASTUPITELSTVO OBCE : měsíc datum hodina místo konání únor (pracovní) zas. míst. OÚ únor zas. míst. OÚ květen zas. míst. OÚ srpen KD Veselá říjen zas. míst. OÚ prosinec zas. míst. OÚ RADA OBCE : měsíc datum hodina místo konání leden kancelář starosty únor kancelář starosty březen kancelář starosty duben kancelář starosty květen kancelář starosty červen kancelář starosty červen kancelář starosty červenec kancelář starosty září kancelář starosty září kancelář starosty říjen kancelář starosty listopad kancelář starosty prosinec kancelář starosty V případě potřeby může být kdykoliv svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce, popř. pracovní porada ZO a stávající termíny mohou být následně upraveny. Člen zastupitelstva obce dostane na zasedání ZO i na pracovní poradu ZO pozvánku. V případě potřeby může být rovněž kdykoliv svoláno mimořádné zasedání rady obce. Upozornění obecní kompostárny Ing. Anna Mikošková starostka obce Z důvodu dalšího zpracování zelené hmoty upozorňujeme občany, že v obecní kompostárně nebude přijímána travní hmota, která bude osečená více jak dva dny (plesnivá, suchá), nebo s příměsí jiných odpadů (plasty, papír, sklo apod.). Děkujeme za pochopení. Svoz tříděného odpadu 2. pololetí 2011 Zašová Veselá Tříděný odpad plasty pytle žluté barvy Tříděný odpad papír pytle modré barvy nápojové kartony pytle oranžové barvy Tříděný odpad sklo barevné pytle zelené barvy sklo bílé pytle bílé nebo šedé barvy

3 Zašovské noviny 6/2011 Z naší ZŠ Návštěva Osvětimi 18. dubna 2011 se žáci 9. třídy v rámci výuky dějepisu zúčastnili historické exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Tak jako předešlé tři roky se i tato exkurze skládala ze dvou části: prohlídka tábora Auschwitz I a tábora Auschwitz II Birkenau. Na prohlídku první části jsme dorazili asi s půlhodinovým předstihem. Po vyřízení nutných záležitostí (ohlášení se, zaplacení vstupného, zaplacení a vyzvednutí povinných sluchátek) jsme si stoupli stranou a vyčkávali příchodu průvodkyně. Po 15 minutách čekání jsme si řekli, že prohlídka zřejmě začne až ve stanovenou dobu to bylo v 9.30 hodin. Jenže půl desátou už velká ručička překročila a paní průvodkyně Barbara stále nikde. Nervózně jsme čekali dalších deset minut. Pak nám to nedalo a šli jsme se zeptat na recepci, co se děje. V očích paní, která zde za okýnkem seděla a měla na starosti přivolávat průvodce, se objevilo zděšení na recepci totiž na nás pozapomněli a naši průvodkyni nezavolali. Po tomto zdržení jsme se konečně dočkali, přišla průvodkyně a prohlídka mohla začít. Žáci se dozvěděli, proč nacisté postavili koncentrační tábor právě v Osvětimi, kolik miliónů lidí, kolik národností, bylo v táboře zlikvidováno. Poutavý výklad udržel žáky v pozornosti po celou dobu exkurze. Při návštěvě jednotlivých bloků kmenového tábora si mohli prohlédnout fotografie obětí s datem příjezdu a usmrcení, fota dokládající selekci vězňů na práceschopné a ty, jež bezprostředně čekala plynová komora, dále tuny chomáčů vlasů, včetně ukázky z nich utkaného plátna, kopy nádobí, protéz, zubních kartáčků i bot dospělého i dětského věku. Průvodkyně hovořila o útrapách, ponižování, týrání, bezmoci i nelidských podmínkách vězňů, pro něž byla smrt někdy vysvobozením. Na závěr si žáci prohlédli jedinou zachovanou plynovou komoru, kde byli nevinní lidé včetně dětí nejrůznějšího věku usmrcováni pomocí granulované látky, která se běžně používala pro deratizaci. Používali cyklón B, krystalickou modrou skalici, kterou vhazovali do komory smrti nevelkým otvorem. Podle klimatických podmínek umírali lidé v této komoře během tří až patnácti minut. V těsné blízkosti plynové komory bylo krematorium s několika pecemi, v nichž spalovali usmrcené lidi. Po přejezdu do 3 kilometrů vzdálené Březinky, začala druhá část prohlídky. Při pohledu na velikost tábora nám přeběhl mráz po zádech. Před koncem války jednotky SS vyhodily do vzduchu 4 krematoria s plynovými komorami a také mnoho budov, po kterých zde zbyly jen základy, aby zahladily stopy. Jelikož paní Barbara spěchala (díky dopolednímu zdržení měla na nás méně času), zhlédli jsme v této části jen dřevěnou mužskou obytnou budovu postavenou z dřívější stáje pro koně vybavenou třípodlažními dřevěnými palandami, kde spalo i 1000 vězňů, a asi 20 metrů dlouhou budovu sloužící k ranní a večerní hygieně, u jejíhož vstupu stály žlaby s vodou na umytí a ve 2/3 této budovy byly ve třech řadách něco jako záchody tato očista mohla ovšem trvat maximálně 10 vteřin včetně 5sekundové zastávky u díry. Nakonec nám průvodkyně ještě ukázala, v které části se nacházejí zbytky krematorií, kde stála čistička odpadních vod (samozřejmě už i v době vyhlazování nefunkční), kde leží rybníček, který zasypávali nacisté popelem z lidí a také nám řekla, co najdeme na památníku, umístěném v zadní části tábora. Pak se s námi rozloučila. Jelikož nám počasí přálo, rozhodli jsme se na vlastní oči spatřit všechno, o čem nám na závěr vyprávěla. Po asi hodinové obchůzce jsme unaveni opustili tábor a vydali se k autobusu. Někteří byli rádi, že mají exkurzi za sebou a že konečně sedí v autobuse. Vždyť nachozenými kilometry byla srovnatelná s horskou túrou, chyběly už jen ty kopce. Přesto všechno nelitovali toho, že se exkurze zúčastnili. Škoda jen, že nejeli všichni z devítky a že nebyl zájem z řad rodičů, kteří se samozřejmě mohli také zúčastnit. Volných míst bylo v autobuse dostatek. Věřím, že za rok bude situace lepší a o exkurzi bude větší zájem, a to nejen z řad žáků deváťáků, ale i z řad rodičů. Mgr. Bohuslava Juřicová Mezinárodní Mistrovství republiky V pátek 19. a ve čtvrtek 20. května 2011 se v Karviné konalo 11. Mistrovství republiky v psaní na klávesnici PC ZAV Junior 2011 stejně jako v předešlých letech s mezinárodní účastí. Zahraničními účastníky byli polští reprezentanti z měst Gostyń a Ustroń. Účast na základě předešlých školních výsledků v psaní měli zajištěnu Petr Beňo a Michal Hajda z 9. třídy, Patrik Burda a Jakub Hyjánek z 8. třídy. První den se soutěžilo v bodovaném tréninku úkolem bylo psaní dvouminutovek, na něž měli soutěžící 20 pokusů, vyhrál ten, který dosáhl nejvyššího počtu čistých úhozů za minutu. Petrovi se příliš nezadařilo a zaostal za svým osobním rekordem přesto s 333 úhozy obsadil krásné 19. místo z 68 zúčastněných. Jakub skončil s 262 úhozy na 42. místě, Patrik s 233 na 51. místě a Michal s 200 na 57. místě. Večer jsme Petra na jeho žádost dodatečně přihlásili do disciplíny, která je i součástí mistrovství světa, a to byl třicetiminutový opis s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu. Opět vyhrál ten, který měl nejvyšší počet čistých úhozů za 1 minutu přitom však nesměl překročit určité procento chyb (0,270). V této, pro Petra soutěžní premiéře, obsadil 11. místo ze 14 zúčastněných. Když si ovšem uvědomíme, že spolusoutěžícími byli účastníci červencového mistrovství světa v Paříži, je jeho umístění úžasné. Den D byl ovšem až pátek. Vlastní soutěže se zúčastnilo 73 žáků z 19 základních škol a víceletých gymnázií a zakládala se na třech desetiminutových opisech: první s penalizací 10 úhozů za neopravenou chybu z obrazovky, druhý s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu z papírové předlohy, třetí s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu opět z obrazovky. V těchto disciplínách vyhrál ten, který za deset minut u jednotlivých opisů dosáhl nejvyššího počtu čistých úhozů. Soutěže se hodnotily jednotlivě i jako kombinace. V kombinaci Petr obsadil 25. místo v součtu s čistými úhozy, Jakub 42. místo s 6990 úhozy, Patrik 58. místo s 5398 úhozy a Michal 60. místo s 5090 úhozy. V hlavní soutěži se hodnotily také výkony družstev sečetly se výsledky třech nejlepších žáků dané školy v kombinaci. Se součtem čistých úhozů jsme obsadili pěkné 13. místo. Všem čtyřem soutěžícím gratuluji a přeji ještě více zdaru a hlavně více štěstí na ZAV Ostrava 2011, které se bude konat června. Mgr. Bohuslava Juřicová

4 Sbírali jsme starý papír Tak jako každý rok, tak i letos naše základní škola sbírala starý papír. Chtěla bych tímto poděkovat všem těm, kteří se na této akci podíleli. Zvláště bych chtěla poděkovat žákům 9. třídy D. Halenčákovi, M. Hajdovi, V. Krabicovi, J. Šimurdovi, A. Španerovi a E.Vaškové za opravdu vydatnou pomoc při celé této akci, protože jim přešlo rukama takřka 13 tun papíru. Zašovské noviny 6/2011 V tělocvičně si společně při hudbě zacvičili s děvčaty ze 3.A a zhlédli také krátké taneční vystoupení Lucie Petruželové. Po hrách s míči a kužely si děti pochutnaly v jídelně na dobré svačince, kterou jim připravily naše paní kuchařky. Závěr návštěvy jsme společně prožili ve třídě, kde jsme pracovali již jako opravdoví školáci, vyplňovali pracovní listy, hledali odpovědi k hádankám a poslouchali pohádku, kterou nám přečetla Terezka Tkáčová ze třetího ročníku. Do školky se děti vracely spokojené, plné dojmů a snad i nadšené pro příští školní rok. Na zdárném průběhu celé akce se podílely paní učitelky z MŠ ze Stříteže, Veselé a Zašové a žákyně 3. třídy (L. Petruželová, B. Malíková, T. Tkáčová) a také naše paní kuchařky. Všem srdečně děkuji. PaedDr. Svatoslava Nohavicová, učitelka 1. stupně Sportovní den v naší škole Tímto bych také chtěla děkovat 4. třídě, která se tím, že nasbírala 1790 kg, umístila na 3. místě. Na 2. místě skončila 2. třída s nasbíranými kg. A žáci 6. třídy nasbírali 2182 kg a byli nejlepší!!! Nedivme se, protože v této třídě donesl sběr skoro každý!!! Tyto třídní kolektivy za odměnu obdržely sladké odměny. Peníze, získané z této akce budou sloužit výhradně pro děti (podíl na dopravě na zájezdy a divadelní představení, hry a hračky do ŠD a ŠK aj.) Ještě jednou blahopřejeme a moc děkujeme. D. Opálková, D. Machačová Návštěva budoucích prvňáčků v naší základní škole dopoledne byli navštívit předškoláci ze Zašové, Veselé a Stříteže svoji budoucí školu. Nejprve si prohlédli v přízemí šatny, pozdravili se s panem ředitelem, seznámili se s družinou, počítačovou učebnou a také knihovnou, kde nahlédli i do vyučování žáků 9. třídy. I letos jsme se rozhodli připravit dětem k jejich svátku sportovní dopoledne plné her, soutěží a pohybu na hřišti za školou. Aktovky s učebnicemi tedy žáci vyměnili za batůžky se svačinou a pitím a ve sportovním oblečení jsme se ráno sešli ve třídách. Než opadla rosa, zahráli jsme si různé zábavné hry, posvačili a pak už vyrazili ven. Každý dostal kartičku, do které sbíral razítka za splněné soutěžní disciplíny. Pokud se někomu nepodařilo uspět napoprvé, mohl zkusit zabojovat znovu. Děti měly opravdu pestrý výběr, čekalo na ně 18 disciplín. Např. běhy přes nejrůznější překážky, hod na cíl i na koš, driblování s míčem, dopravní značky, soutěže na postřeh a obratnost atd. Na každém stanovišti pomáhali, radili a hodnotili žáci z 9. ročníku. Protože většina dětí byla moc šikovná, zbyl nám čas i na miniturnaj ve fotbálku mezi třídami a na přetahování lanem. Celé sportovní dopoledne jsme zakončili opět ve třídách, kde vyplněné soutěžní kartičky děti vyměnily za malou sladkou odměnu. Loučili jsme se s tím, že se na hřišti u sportování setkáme za rok znovu. kolektiv 1. stupně Z naší MŠ Pohádkový týden se skřítky a vílami v Mateřské škole Zašová Jak jistě všichni víme, naše ratolesti slaví 1. června svátek. A tak jsme se s dětmi ze školky vydali oslavit jej na Cestě pohádkovým lesem, kde na nás čekala spousta překvapení. Nejprve jsme na louce našli spící vílu Sedmikrásku, které zlý skřítek Zlobulák ukradl hřeben a závoj. Sedmikráska nám pověděla, že jestli ho do večera nedostane nazpět, stane se z ní divoženka. S dětmi jsme se rozhodli, že jí pomůžeme a skřítka Zlobuláka přemůžeme. Cesta byla dlouhá, trnitá a plná nástrah. Děti musely hledat cestu podle stop, co za sebou zanechali skřítkové a plnily nejrůznější úkoly. U Ježibaby dostaly sladký perníček, u babičky Kořenářky poznávaly bylinky přesto, že cesta byla dlouhá, všichni statečně došli až ke skřítkovi Zlobulákovi, kterého jsme díky kouzelné čepičce proměnili na hodného, aby už netropil neplechu a vrátil víle Sedmikrásce, co jí náleželo. Úkol byl splněn a my jsme se spokojeně

5 Zašovské noviny 6/2011 mohli vrátit zpátky do školky. Za odměnu děti dostaly omalovánky, knížky a pamlsky. Rodičům děkujeme za krásné kostýmy, které dětem připravili na tento pohádkový týden. Dne 12. června jsme si připomněli 55. narozeniny našeho drahého manžela, tatínka, syna, bratra, švagra a strýce pana Ladislava Fajfra a zároveň 7. září 2011 vzpomeneme 12. smutné výročí jeho úmrtí. Vzpomínají manželka, děti, rodiče a sourozenci se svými rodinami. Dne se připomeneme 10. smutné výročí, kdy nás opustil pan Jan Vašát. Vzpomínají manželka a dcery s rodinami Dne si připomínáme 30. smutné výročí, kdy nás opustil náš tatínek a dědeček pan Vojtěch Mičola. Všem, kteří se podíleli na Cestě pohádkovým lesem dětem ze základní školy a ostatním patří dík. V neposlední řadě děkujeme paní Hudcové z prodejny Delikates za dárečky v podobě cukrovinek ke Dni dětí. Za mateřskou školu Zašová zdraví čtenáře Lenka Indráková. Společenská kronika našich občanů Jubilanti v ZN Rádi bychom upozornili čtenáře ZN, že dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, není možné zveřejňovat jména občanů s uvedením jejich věku. Proto bychom chtěli poprosit všechny, kdo chtějí být v ZN uveřejněni, nebo rodiny, které tímto způsobem chtějí jubilantovi poblahopřát, aby kontaktovali redakci ZN. Uvádíme většinou ty, kteří dosáhli 70, 75 a 80 let věku a dále již všechny starší. Děkujeme za pochopení. Redakce ZN Vzpomínky Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jme žili. Plinius Dne 9. června by se dožil 80 let pan Václav Holaň. S láskou vzpomínají manželka Miluška a dcery Miluše a Zuzana s dětmi. Ruku už Ti nemůžeme podat, abychom Ti mohli k narozeninám blahopřát. Jen kytičku na hrob můžeme dát a se slzami v očích Ti klidný spánek přát. Vzpomínají dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami. Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne 1. července si připomeneme 5. výročí smrti našeho bratra, tatínka a dědečka, pana Vojtěcha Martinka. Vzpomíná celá rodina. Opustili nás Poslední mečbol V pátek jsme se rozloučili s našimi dlouholetými aktivními členy Milanem Dořičákem a Tomášem Randýskem. Reprezentovali náš oddíl od mládežnických družstev až po dospělé. Potom pracovali ve výboru oddílu, v nejrůznějších funkcích. Střídavě zastávali funkce předsedy, hospodáře, pokladníka, kronikáře. A to po několik volebních období. Měli velký podíl na rozvoji našeho Tenisového klubu, kdy se z malého sokolského cvičiště stal moderní tenisový areál s 6 antukovými, jedním asfaltovým kurtem a velkými šatnami s restaurací. Později se úspěšně věnovali trenérské práci s mládeží. Zejména Milan Dořičák, který pro tenis obětoval svůj veškerý volný čas a ve výboru pracoval až do posledních chvil. Výsledky našich družstev potom šířily dobré jméno nejenom našeho klubu, ale i naší obce. Proto nás moc bolí, že svůj poslední mečbol prohráli. Je to pro nás velká ztráta. Na jejich práci nezapomeneme. Za Tenisový klub Jarek Vičan Poděkování Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou, Annou Porubovou, dne Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary. Zároveň děkujeme panu MUDr. Zdeňku Veličkovi a paní Věře Grofové za veškerou pomoc a péči. Rodina Porubova

6 6 Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat zašovské občance, paní Růženě Pšenicové, která dne 22. května 2011 nalezla ve Stračce zapomenutou GPS navigaci, již následně předala na obecní úřad v Zašové. Velice Vám paní Pšenicová za vrácení děkuji a vážím si Vaší poctivosti, která už v dnešní době není samozřejmostí. Lucie Konečná Fotbal SPORT V Zašové našli cestu, jak dostat děti na hřiště Turnaj žáků základní školy byl sportovním svátkem, kluci válčili na hřišti, děvčata bojovala s vysokou sítí Vladimír Štěpán Zašová Hodně netradiční den měli uplynulý pátek žáci základní školy v Zašové. Fotbalový oddíl TJ Zašová jim totiž připravil fotbalové a volejbalové dopoledne. Zašovští fotbalisté zvolili novou koncepci výchovy mládeže. V našem klubu jsme vždy měli na prvním místě mládež, ale v posledních letech jsme ztratili návaznost jednotlivých družstev. Proto jsme se ve výboru rozhodli, že celou naši strategii postavíme na vybudování koncepce mládeže, která vrátí mládežnické týmy do jednotlivých kategorií, říká předseda klubu Miroslav Košárek. Proto také přišel na program turnaj žáků základní školy, ve kterém změřily síly třídy od 6. do 9. ročníku. Pro základní školu to byl opravdu svátek, celé dopoledne patřilo žákům horního stupně. Kluci válčili na hřišti, holky buď povzbuzovaly a nebo bojovaly s volejbalovým míčem u téměř vysoké sítě. Více než stovka dětí horního stupně základní školy tak zažily v opravdu parném květnu sportovní zážitek. Musím se přiznat, že jsem byl skutečně překvapený zájmem našich žáků o tuto akci. A to nešlo jen o fotbalisty. Dokonce i děvčata v akci, která má smysl, bojovala jako o život, říkal s úsměvem ředitel základní školy Jaromír Krčmář. Fotbalový turnaj měl nakonec nečekaného vítěze v družstvu sedmáků, kteří starší spoluhráče osmáky a deváťáky - jasně přehráli. Výsledek turnaje byl překvapivý, ale to nebylo zase tak důležité. Díky skvělému počasí jsme ve škole zažili netradiční dopoledne. Po dlouhé době Zašová patřila sportu. Chtěl bych poděkovat funkcionářů místního klubu, kteří opravdu k této akci přistoupili s nebývalou aktivitou, vysekl pochvalu ředitel ZŠ Jaromír Krčmář. Zašovské noviny 6/2011 Zašovský fotbal se vydal tím správným směrem. V současné době má v soutěži družstvo starší přípravky, mladších žáků a dorostu. Pro příští soutěžní ročník bychom rádi přihlásili družstvo starších žáků, abychom navázali na jednotlivé věkové skupiny, říká předseda Košárek. Pro nestranné pozorovatele musí být příjemné sledovat týdenní hemžení fotbalového potěru na krásně střižením zašovském trávníku. A novinkou je také to, že začali s přípravou té nejmladší přípravky. Malí kluci ve věku 3 5 let se jednou týdně scházejí pod vedením trenérů ke svým prvním kontaktům s míčem. Myslím si, že naše koncepce je správná. S áčkem se většinou jenom trápíme v 1. B třídě, tak jsme vsadili na mládež. Všechno je ale o lidech, a těch pořád nemáme dost. Je to běh na dlouhou trať, analyzuje předseda Košárek. Tenis Horní tenis žije V sobotu uspořádali horňáčtí sportovní nadšenci na antukových tenisových dvorcích na horním konci přátelský turnaj ve čtyřhrách mužů. Mezi hráči se před početným obecenstvem objevila taková hvězdná jména jako Vrbík, Čaňo (3krát), Martinek (také 3krát), Bortl, Kuběj, Janíček, Černý, Palacký, Bumbala, kteří se za krásného letního počasí vyhecovali k výkonům, hodných takových hráčů jako Lendl či Kodeš. I když se nehrálo před televizními kamerami, tak pod ostrými slunečnými paprsky probíhaly na dvorcích krásné výměny, boje a hádky o každý sporný i nesporný míček. Vše probíhalo v duchu fair-play a připravené bohaté bufetové

7 Zašovské noviny 6/2011 zázemí přispělo k vytvoření velmi příjemné nálady a celého hracího dne s prodloužením až do večera. Velmi děkujeme organizátorům za skvělou akci. z Oznice. Ve všech disciplínách měli naši převahu, ale vlivem zbytečných chyb si cestu k prvnímu místu komplikovali. Rozhodoval až požární útok, který se mladším podařilo vyhrát a obsadili tak 1. místo. Házená Turnaj místních spolků v házené 2011 Datum akce: 23. července 2011 Čas konání: od 13:00 Místo konání: hřiště házené Pod Smrečím Veselá Pořadatel: TJ Veselá - Oddíl házené Memoriál Ludvíka Černocha st. Datum akce: 13. srpna 2011 Čas konání: od 9:00 Místo konání: hřiště házené Pod Smrečím Veselá Pořadatel: TJ Veselá - Oddíl házené SDH Veselá SDH Veselá na obvodovém kole PS Dne jsme se zúčastnili Obvodového kola v požárním sportu konaném ve Valašské Bystřici. Na tuto soutěž přijelo 11 družstev mužů, 7 družstev žen a 9 družstev starých pánů. Nás zde reprezentovala 2 družstva mužů, jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů nad 35 let. První disciplínou byl běh 100 metrů s překážkami. Zde se nám dařilo a v pětce nejrychlejších závodníků patřily čtyři časy právě našim běžcům. Průběžně jsme se tak dostali do vedení se součtem 106,61. Druhému družstvu se také nevedlo špatně a se součtem časů 119,40 skončilo na 5. místě. Družstvo žen dosáhlo součtu 129,03 a to stačilo na průběžné 2. místo. Druhou disciplínou byl požární útok. Na ten jsme šli s taktikou zaběhnout standard, což se nám podařilo časem 22,27 a mohli jsme tak slavit celkové vítězství. Družstvo B ukončilo svůj útok v čase 45,77, kterým si pohoršilo na celkové 9. místo a ženy s průměrným časem 31,54 obsadily konečnou 3. pozici. Staří páni běhají pouze požární útok, ale po problémech na proudech obsadili časem 28,85 až 5. místo. Do okresního kola tak postupuje naše družstvo mužů, přejeme jim hodně štěstí. Okresní kolo hry Plamen 21. května Po obvodovém kole hry Plamen konaném také ve Valašské Bystřici se našim starším i mladším žákům podařilo postoupit do okresního kola, které se konalo 21. května v Horní Lidči. Ze dvou obvodů v okrese Vsetín postupovalo 6 nejlepších starších žáků a pouze vítěz mezi mladšími žáky. Konkurence tedy byla veliká, důležité bylo žádnou z disciplín výrazně nezkazit a předvést vyrovnané výkony. Starším žákům se hlavně kvůli absenci některých členů příliš nevedlo a v žádné disciplíně příliš nezářili. Nakonec soutěž ukončili s důstojným 6. místem z 12 družstev. Mladší žáci soupeřili stejně jako loni pouze s družstvem Okresní kolo dorostu 22. května Díky široké členské základně mladých hasičů již pravidelně nasazujeme do postupových soutěží také družstva dorostu. Konkurence v těchto kategoriích každým rokem roste a výkony závodníků v celém okrese Vsetín jsou hlavně díky tréninkových soustředěním stále kvalitnější. Dorost soutěží ve stejných disciplínách jako dospělí a navíc mají kategorii jednotlivců. Ani jednomu z našich družstev se sice nepodařilo zvítězit, což je podmínka k postupu, v jednotlivcích jsme však již slavili úspěch. Petr Vaculín i Jaroslav Bechný předvedli velmi kvalitní výkony, které jim zajistily postup do krajského kola, které se koná 11. června v Uherském Brodě. Sbor dobrovolných hasičů Veselá si Vás dovoluje pozvat na hasičskou soutěž O pohár Veselé Soutěž se koná v sobotu 9. července 2011 v areálu Pod smrečím ve Veselé. V 9:00 začíná XI. ročník soutěže žáků zařazený do okresní ligy mladých hasičů. Soutěží děti od 6 do 15 let. Ve 14:00 začíná XIX. Ročník soutěže mužů a žen. Občerstvení zajištěno. K jídlu nejen dobrý guláš, ale i široký výběr nápojů. Přijďte podpořit své děti, vnuky, kamarády i známé a přesvědčit se, že hasičský sport je u nás na vysoké úrovni. Srdečně Vás zveme. FARNOST ZAŠOVÁ Informace ze Zašové a Veselé Veselá: začala oprava střechy na faře ve Veselé. Rekonstrukce bude stát ,- Kč a potrvá do Obrátil jsem se na Vás s prosbou: pomozte nám zachránit tuto jedinečnou veselskou památku, která je spolu s kostelem sv. Martina dominantou obce. Od vyhlášení veřejné sbírky se na účtu farnosti zatím sešlo ,- Kč! Z toho přímo v obci Veselá se po domech vybralo neuvěřitelných ,- Kč! Děkujeme za všechny dary

8 a na dobrodince pamatujeme ve svých modlitbách a při mši sv. Pokud by chtěl někdo přispět, může tak učinit na účet: Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí, Veselá 28, PSČ: Zašová, ČSOB Rožnov p. R., č. ú.: /0300, var. symbol: Pán Bůh zaplať! Zašová: V měsíci květnu t. r. se podařilo opravit rýny na kostele Navštívení Panny Marie a na faře. Staré rýny byly děravé a při deštích tím trpěla už tak narušená fasáda. Výměna rýn stála Kč. Výměna neproběhla na východní straně kostela a ze strany od Ústavu - oprava z lana je příliš riskantní a prakticky nemožná. Je třeba postavit lešení. Nyní šetříme na dokončení oprav, neboť jsme na nule. Prosím o štědrost při nedělních sbírkách a děkuji předem. P. Jiří Polášek, duchovní správce T R A D I Č N Í ZAŠOVSKÁ POUŤ 2011 SOBOTA Od hodin NOČNÍ BDĚNÍ ve STRAČCE (rozjímavý růženec, vystoupení rožnovské scholy, mše sv.) NEDĚLE Slavnostní bohoslužby ve farním kostele: 7.00, 8.15, požehnání a uctění obrazu Panny Marie Zašovské v kostele koncert duchovní hudby Zašovské noviny 6/2011 Často a mile vzpomínají zašovští pamětníci na kněze P. Karla Boháče. Znalec lidských duší, výjimečný svou dobrosrdečností byl skutečnou autoritou nejen pro ty, kteří chodili do kostela. Narodil se v roce 1907 ve Frenštátě pod Radhoštěm v rodině tkalcovského mistra. Jeho rozhodnutí stát se knězem bylo završeno svěcením v roce Působil v Osvětimanech na kyjovsku, kde jej zastihnul konec války. Již tam byl velmi oblíbený, po 13 měsíců byl dokonce předsedou Místního národního výboru. Když v roce 1947 odchází do Zašové, byl jmenován čestným občanem Osvětiman. Ve farní kronice je psáno, že do Zašové přišel bez jakéhokoliv humbuku, který nikdy nemiloval. Za jeho působení byl restaurován obraz Zašovské Panny Marie, kdy byla s úžasem objevena původní malba skrytá za přemalbou. V roce 1954 pořídil nové kostelní lavice a oltářní mřížku a od roku 1957 díky němu opět zní na zašovském kostele zvony. Největší stopu však zanechal v lidských srdcích. Byl milý, dobrosrdečný, měl rád lidi a dokázal s nimi vycházet. Uměl jim naslouchat a uměl jim poradit. Díky němu byla pro zašovské farníky doba náboženské nesvobody snesitelnější. K mým osobním nejranějším vzpomínkám patří ten den, kdy jsem jako velmi malé dítě zpoza okna naší kuchyně viděl patera Boháče, jak 15. června nastupuje do autobusu, odjíždějícího do Valašského Meziříčí. Utkvělo mi to v paměti, protože zanedlouho se jako blesk z jasného nebe objevila zpráva, že tam nakupujíc v obchodě, náhle zemřel. Stalo se to v roce 1971, před 40ti lety. Jeho pohřeb byl obrovským setkáním lidí, kteří jej měli rádi a kteří si jej vážili. Již třetím rokem zůstává zašovská farnost bez kněze. Možná i o to více vzpomínají zašovští farníci na svého faráře - Karla Boháče Petr Borovička st. Regionální večeřadlo ve Stračce v Zašové Poslední úterý v měsíci květnu se konalo ve Stračce regionální večeřadlo. Na mši svatou, která se konala v chrámu Páně se sjeli věřící z okolních vesnic. Poté nasledovalo procesí do Stračky na závěrečnou májovou pobožnost a večeřadlo spojené s malým pohoštěním. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce Vzpomínka na kněze P. Karla Boháče Děkuji touto cestou otci Jiřímu a všem věřícím, kteří přispěli ke zdárnému uskutečnění celé májové pobožnosti. E.V.

9 Zašovské noviny 6/2011 KULTURA Obecní knihovny Provoz knihovny v letních měsících Oznamujeme čtenářům, že v době letních prázdnin bude provoz knihovny omezen. Knihovny budou otevřeny v těchto termínech: Zašová (půjčovní doba ) Veselá (půjčovní doba hod.) Pasování prvňáčků na čtenáře, Přijďte si pro zásobu knížek na léto, poslední týden v červnu nám přijde nový rozsáhlý cirkulační knižní fond. Od září bude fungovat provoz v obou knihovnách opět každý týden. Uplynulé akce V květnu a začátkem června se sešlo několik kulturních akcí najednou. Přinášíme z nich několik fotografií Kácení máje, Den matek v Klubu důchodců Ve středu 11. května jsme v Klubů důchodců oslavovali Den matek. Navštívila nás i paní starostka Mikošková a děti z Farního společenství Zašová. Pod vedením paní Evy Borovičkové si pro nás připravili kulturní program. Vítání občánků, Naši důchodci byli nadšení z vystoupení dětí i jejich programu. Na závěr vystoupení děti rozdaly našim důchodkyním kytičky karafiátů. Děkujeme dětem z Farního společenství za pěkné zpestření odpoledne a těšíme se na další podobná vystoupení. Koncert souboru Musica organum, Za Klub důchodců Martinková Emília

10 10 Zašovské noviny 6/2011 Důchodci ze Zašové v Rakousku Naši důchodci se ve dnech od 13. května do 17. května vypravili na poznávací zájezd do Rakouska. Byli jsme společně s Klubem seniorů z Rožnova pod Radhoštěm. Navštívili jsme oblast Štýrsko, kterému se říká ZELENÉ SRDCE RAKOUSKA. A není divu, je to půvabná oblast lesů, vinic a ovocných sadů. Zájezd se nám moc vydařil, počasí bylo pěkné a program, který pro nás připravili manželé Přikrylovi z Rožnova, byl skvělý. Dokonce jsme měli možnost si zaplavat v termálních bazénech. Děkujeme vedoucí Klubu Annelies Přikrylové za pěkný program a krásné zážitky ze zájezdu z Rakouska. Za Klub důchodců Martinková Emília Program Klubu důchodců (červen - červenec) Tradiční škračení vajec posezení v přírodě Výživa pro seniory S v á t e k Klub bude uzavřen Dnes si v Klubu i zazpíváme bude nám hrát naše paní Marta Porubová Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Římskokatolická farnost Zašová a OS Mariánský pramen ve Stračce srdečně zvou na PĚVECKÝ A VARHANNÍ KONCERT ÚČINKUJÍ: BARBORA PŘECHOVÁ soprán, prof. JAN BERNÁTEK varhany Chrám v Zašové neděle 3. července 2011 v hod. Na programu: J. S. Bach, G. F. Händel, A. V. Michna, M. Černohorský, W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Schubert aj. Vstupné dobrovolné! Barbora Přechová, narozená v Praze, začínala v mládí jako sólistka Bambini di Praga. Následovalo dlouholeté školení ve třídě prof. Hany Bernátkové. Mimořádný talent ke zpěvu projevila i na soutěžích - např. v mozartovské Duškově soutěži, 2. místem v celostátní soutěži sólového zpěvu v Turnově, dvakrát 1. cenou v mezinárodní soutěži duet ve Stonavě a několikrát třetí cenou v mezinárodní soutěži B. Martinů a na celostátní soutěži v Olomouci. Věnuje se především interpretaci písňové a duchovní hudby. Prof. Jan Bernátek, známý varhaník a skladatel, rodák z Prostřední Bečvy, působí již dlouhá léta jako středoškolský učitel na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Je stálý koncertní klavírista, korepetitor a varhaník. Za své skladatelské dílo získal mnoho ocenění v celostátních a mezinárodních soutěžích - mimo jiné dvakrát cenu Českého rozhlasu a cenu pro skladatele v Gdaňsku - vždy za duchovní díla. Mnoho z jeho skladeb bylo natočeno Českým rozhlasem.

11 Zašovské noviny 6/ Kam za kulturou v okolí Rožnov pod Radhoštěm T klub Valašské Meziříčí M-klub + nádvoří zámku Valašský Špalíček (vystoupí např. Monika Načeva, Traband, Krásné Nové Stroje, Vlasta Redl, Wotienke, Tata Bojs, Charlie Straight, Duke Special, Astronautalis, Republic of Two, Luno, Sunflower Caravan, Longital, House of Cosy Cushions, Poletíme?, Květy, Budoár staré dámy, Niceland, Fiordmoss) Setkání heligonkářů Na téj lúce zelenej, pásmo lidových písní Rožnov pod Radhoštěm Městská knihovna Cáry starejch filmů, pořad složený z unikátních dokumentárních filmů Různé

12 12 Zašovské noviny 6/2011 Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na funkci: ředitel/ředitelka Charity Valašské Meziříčí výpis z rejstříku trestů Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: Výběrové řízení Valašské Meziříčí musí být doručeny nejpozději do pátku do hodin na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc (tel.: , Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc. INZERCE Základní požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání morální a občanská bezúhonnost základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, ) základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, sociálních věcí a humanitární pomoci osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v duchu těchto hodnot ochota vzdělávat se řidičský průkaz skupiny B znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, y, internet) Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady kreativita sociální cítění komunikativnost spolehlivost organizační schopnosti flexibilita zodpovědnost řídící schopnosti schopnost týmové spolupráce odolnost vůči stresu loajalita Doporučené znalosti nebo přílohy: znalost některého ze světových jazyků (AJ, NJ, vhodný je i RJ) reference bývalých zaměstnavatelů nebo důvěryhodných osob (institucí) Povinné přílohy: ručně psaný motivační dopis strukturovaný životopis, ve kterém budou kromě osobních údajů uvedeny také údaje o dosavadních zaměstnáních, příp. jiných pro tuto funkci významných činnostech, stručný popis dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí stručná vlastní představa o řízení Charity Valašské Meziříčí, osobní hlavní priority a základní představa o budoucí koncepci rozvoje fotokopie dokumentů o dosaženém vzdělání Krčma U Krčmářů nová provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Zavřeno otevřeno pouze na akce Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.