POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč"

Transkript

1 POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč

2 P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO CHARITA BOHUŇOVICE Užití loňského výtěžku Tříkrálové sbírky...12 KLUB SENIORŮ Vánoční výstava v klubu seniorů KLUB SETKÁVÁNÍ Program Klubu Setkávání od ledna do července ZPRÁVY ZE ŠKOLY Dravci ve škole Hrátky u Pohádky Zimní kurz Sachova Studánka RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE KONEC ROKU 2010 V MÍSTNÍ ORGANIZACI ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ MYSLIVECKÝ PLES BOHUŇOVICE Chovatelskou přehlídku trofejí spojenou se zvěřinovými hody ČINNOST KNIHOVNY V ROCE Statistika knihovnických aktivit Beseda v knihovně STOLNÍ OCENĚNÍ KRÁLÍKŮ V BOHUŇOVICÍCH STATISTIKA OBYVATEL V OBCI LETNÍ BÁSEŇ HROMŮV DUB REPREZENTUJE ČESKOU REPUBLIKU VZPOMÍNÁNÍ NA ŠKOLSTVÍ VE ŠTERNBERKU v první třetině 20. století VELETRH STAVOTECH OLOMOUC ohlásí novou stavební sezónu Vstupenka na Stavotech SPOLEČENSKÁ RUBRIKA JUBILANTI LEDEN - ÚNOR OBČÁNKOVÉ NAŠÍ OBCE ÚMRTÍ OZNÁMENÍ RADY ČASOPISU POHLEDY UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA z obsahu 2

3 P O H L E D Y Významné události obce Rok 1141 Rok 1671 Rok 1681 Rok 1691 Rok 1741 Rok 1781 První písemná zmínka o Moravské Loděnici. Pokud se dá zjistit, majitelem obce M. Loděnice byl český panovník, markrabě Přemysl Otakar I. až do roku Moravská Loděnice má z tohoto roku dochovanou pečeť obce. Byla založena gruntovní kniha Bohuňovic, která je součástí gruntovní knihy bývalého kláštera Hradisko, kam 700 let Bohuňovice patřily. Tato kniha vznikla v době působení opata Norberta Želeckého z Počernic na klášteru Hradisko. Byl pro kostel ulit malý zvon, který stál 31 zl. 9 kr., kováři a tesaři bylo vyplaceno po 5 zl. Přitáhla pruská vojska na Moravu. Dne byl kostel v Bohuňovicích vyloupen. Byla ukradena monstrance, 2 kalichy, 3 ornáty, stříbrný křížek a další. Škoda činila 650 zl. Byla v M. Loděnici poprvé cholera. Rok 1831 Rok 1861 První volby do obecních úřadů. Rok Založen Cyrilometodějský spolek. V listopadu byl založen bohuňovicko-trusovický spolek. V jeho výboru působili jako předseda kněz Josef Stáhala, jako místopředseda Jan Neudecker, dále Jan Tiefenbach jako jednatel a pokladníkem byl Fr. Smetana. Čtenářský spolek se nazýval Cyril a Metoděj. Rok 1891 Rok 1901 Rok 1911 Rok 1911 Rok 1921 Rok 1921 Rok 1941 Byly vydány Paměti obce Moravské Loděnice, jejichž autorem byl místní rolník František Král. Kamenný kříž na hřbitově byl postaven doprostřed a posvěcen. V Trusovicích za vesnicí byl postaven kříž. Zahájila činnost rolnická mlékárna. V roce 1910 je v Bohuňovicích založeno první mlékařské družstvo z iniciativy tehdejšího starosty Josefa Půra. Jejími prvními členy byli členové z Bohuňovic, Moravské Loděnice, Trusovic, Lašťan, Bělkovic, později i ze Štarnova. Odhalen pomník Mistra Jana Husi, který vznikl za přispění místního odboru Národní jednoty na návsi v Bohuňovicích podle návrhu akademického sochaře Julia Pelikána firmou Urban a spol. z Olomouce. Začal provoz parní pily. V roce 1920 začala stavba parní pily v Bohuňovicích. Nový dřevařský závod vznikl z tesařské živnosti Emanuela Lakvy. Do našich obcí byli v době války přesídleni Němci z karpatské oblasti. Místní lidé jim říkali Huculi. V Bohuňovicích byly zabrány dvě usedlosti a M. Loděnici devět domů. V Bohuňovicích 3 významné události

4 P O H L E D Y Rok 1951 Rok 1951 Rok 1961 Rok 1971 č.p. 29 byly zabrány dvě místnosti, pro kanceláře německého poradce, který sem dojížděl z Velké bystřice. V neděli 29. dubna okolo půlnoci udeřil kulový blesk do velké věže farního kostela. Blesk sjel po bleskosvodovém drátě, který roztříštil a na hřebenu střechy utrhl veškerý plech. Po drátech hodinového zvonku sjel do hodinového stroje, který rozmetal včetně celé skříně, kde byl uložen. Zároveň zasáhl elektrické vedení v kostele, které bylo zpřetrháno a pojistky veřejného osvětlení. Ve věži roztříštil trám na stropě a blesk sjel do varhan, kde rozbil hlavní vypínač a vzduchové vedení hracího stroje varhan. V okolních domech byla poškozena elektrická vedení, případně radia. Při opravě hromosvodu byl sundán kříž z vrcholu věže. V malé báni-makovici je uložena kovová krabice, ve které se nalézají různé spisy týkající se přestavby kostela, také stanovy rolnické záložny a jiné doklady, např. staré papírové peníze a mince. K tomuto byli přidány současné dokumenty a zápis o úderu blesku. Odhalení pomníku rudoarmějcům. Slavnostní otevření kulturního domu. Zřízena v Bohuňovicích pobočka Lidové školy umění.vznik místní knihovny v Bohuňovicích. Z dostupných materiálů vybrala A. Grúzová Pomalu nám Aktuálně (snad) končí zima a myslím, že již dnes můžeme s uspokojením konstatovat, že letos se pracovníkům obecního úřadu díky dobré technice, kvalitní letní přípravě, nabytým zkušenostem, ale zejména díky schopnostem pracovníků údržby, podařilo zimu zvládnout velmi dobře. Doufám, že to nezakřiknu. Nechci tím říci, že není stále co vylepšovat, a nechci ani opomenout chvályhodnou aktivitu našich občanů, kteří lépe než naši poslanci chápou, že při návalu sněhu je každá ruka dobrá a nepřestali si uklízet chodníky před jejich obydlím. Obecní úřad připravuje výběr místních poplatků a stočného. Bude probíhat stejně, jako v minulých letech, protože tento způsob preferuje drtivá významné události / aktuálně většina našich obyvatel zejména z důvodů úspory na poplatcích za složenku či bezhotovostní převod. Všichni obdrží letáček s rozpisem výběrových dní a informacemi k tématu poplatků. S místními poplatky souvisí schválení šesti obecně závazných vyhlášek věnovaných právě místním poplatkům. Těchto šest vyhlášek nahradilo původní dvě a to z toho důvodu, že se změnila legislativa. Pro občany je tento způsob vyhlášek přehlednější, protože na každý typ poplatku existuje samostatná jednoduchá a přehledná vyhláška. Nejdůležitější informací pro naše občany je fakt, že se sazby poplatků a stočného pro tento rok ani novými vyhláškami nijak nezvýšily a zůstávají naprosto stejné již pátý rok. Pro ty z vás, kdo se více zajímáte o tvorbu nového územního plánu obce, 4

5 5 bude aktuální informací, že návrh nového územního plánu byl zaslán k připomínkování dotčeným orgánům státní správy. Po jejich připomínkování a případné úpravě návrhu územního plánu budeme organizovat diskusi s občany, což bude ještě stále neoficiální jednání v duchu schváleného záměru o nadstandardním projednávání územního plánu obce. Až po této diskusi a případných úpravách návrhu bude oficiální veřejné projednání s občany, což bude poslední možnost pro podání připomínek před samotným schvalováním nového územního plánu obce zastupitelstvem obce. Územní plán bude k nahlédnutí jak na OÚ, tak budou jeho nejdůležitější výkresy a texty zveřejněny na našich oficiálních www stránkách obce. Nanejvýš aktuálním tématem těchto dní je příprava dvou ze čtyř plánovaných velkých investičních akcí tohoto roku. Jednak je v plném proudu příprava rekonstrukce komunikace III. tř. Trusovická za tratí, což je sice akce Olomouckého kraje podporovaná dotací z regionálního operačního programu na Střední Moravě, ale obec je zde spoluinvestorem a musí uhradit chodník, parkovací zálivy a bezpečný přechod pro chodce přes železniční trať. Pokoušíme se na tento bezpečnostní prvek získat nějakou dotaci, protože obecní rozpočet bude letos tak napjatý, že možná nebudeme mít na spolufinancování dotovaných akcí. Bez získaných dotací by podobné akce však byly úplnou iluzí. Všichni obyvatelé v ulici, kde bude rekonstrukce probíhat, budou s dostatečným předstihem informováni o harmonogramu a omezení, které budou muset během stavby strpět. Druhou aktuálně připravovanou akcí, P O H L E D Y kde je investorem naše obec, je Modernizace a intenzifikace ČOV. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Je možno konstatovat, že díky ekonomické krizi, která ve stavebnictví ještě zdaleka neskončila, je možno takzvaně vysoutěžit skvělé ceny. Již nyní, kdy je po otevírání obálek znám rozptyl nabízených cen od celkem čtrnácti uchazečů o zakázku, se dá předpokládat, že skutečná cena bude nanejvýš v úrovni 70% cen, které uváděl projektant. To je dobrá zpráva, protože při nižší ceně díla bude i podíl obce nižší. Dalším aktuálním tématem, kterému se chci věnovat, je hospodaření Centra zdraví za minulý rok. Nebudu komentovat některé kritiky, kteří (zdá se) by nejraději toto zařízení dostali do zavřeníhodného stavu, aby ho možná mohl koupit za pár korun nějaký soukromník. Doufám, že k tomu alespoň za mého života nedojde a že obec bude mít vždy dostatečně rozumné zastupitele, kteří budou většinově hledat způsoby, jak toto zařízení udržet prosperující, než důvody pro jeho zavření a prodej. Současné zastupitelstvo takové je a jasně se všech 15 zastupitelů hlásí k tomu, že je třeba Centrum zdraví v naší obci udržet. Situace není zdaleka tak dramatická, jak někteří účelově uvádějí. Ano, v loňském roce bylo třeba dotovat toto zařízení částkou 800 tis. Kč z rozpočtu obce. S ohledem na to, že toto zařízení poskytuje m.j. výuku plavání našim žákům a mnoha školám v okolí, poskytuje prostory naší družině a mateřské škole a dává různé druhy výdělku třiceti zaměstnancům převážně z obce, mělo by se spíš srovnávat s provozem školy. Provoz školy obec dotuje ročně částkou přes 2.6 mil. Kč. Názor, že Centrum aktuálně

6 P O H L E D Y aktuálně zdraví žije z nájmu družiny či z dotace z ubytovny jsou nesmysly. Pokud by byly prostory družiny volné, využily by se pro další nepoměrně efektivnější komerční aktivity, které by přinesly větší návštěvnost a s ní spojené tržby. Také ubytovna není samostatné zařízení, ale je součástí Centra zdraví, a od samého počátku se ve všech studiích proveditelnosti a udržitelnosti Centra zdraví počítalo s tím, že tržby z ubytovací kapacity budou součástí celkových tržeb. Tak to také je od samého počátku. Pokud je díky krizi ve stavebnictví a nedostatečnému vybavení pokojů a služeb v ubytovně obsazenost lůžek minimální, má to samozřejmě vlive na celkové tržby Centra zdraví. Ještě jeden zajímavý fakt je třeba zmínit. Většina z vás slyšela různé názory na tzv. neviditelnou ruku trhu a pod. Ekonomové vědí, kdy má a kdy nemá trh svou regulační funkci. Všichni i neekonomové známe kladné i záporné příklady trhu. Trh se určitě povedl v elektronice. Co dnes za minimální cenu nakoupíme ze spotřební elektroniky, je úžasným výsledkem trhu a konkurence. Horším příkladem trhu jsou energetické společnosti a snad nejhorším je polotrh ve zdravotnictví. Bohužel u bazénů a aquaparků je to také polotrh. Bazény a aquaparky jsou většinou vlastněny městy, která pravidelně dotují jejich provoz, aby udržely ceny na nějaké stravitelné, mnohdy populistické výši. Pokud má naše zařízení v tomto provozními dotacemi měst zmrzačeném trhu uspět, musí být nepoměrně efektivnější, než konkurence. A to opravdu je. Noví zastupitelé obce se naprosto právem sešli na exkurzi a semináři v Centru zdraví a velmi otevřeně diskutovali o možnostech a krocích, které by obecní společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. provozující Centrum zdraví, dostaly zpět do zisku. Tak to bylo prvních více než šest let. Je pravda, že jsme věřili, že horší časy zatím nehrozí a v letech prosperity nikdo nenavrhoval, abychom z Centra zdraví různými cestami nečerpali jeho zisky do rozpočtu obce, ale abychom je nechali na horší časy. Ale když přišly problémy, nelze přece říci budiž zapomenuty dřívější obcí odčerpané zisky, dnes máme propad. Také návrhy, které by vedly ke zhoršení ekonomiky i v dobách prosperity, je třeba odmítnout. Například zpoplatnění parkoviště pro návštěvníky Centra zdraví. To by jednak přesunulo auta na přilehlé komunikace a do parku a jednak by administrativní náklady na výběr parkovného byly nepoměrně vyšší, než výběr samotný. Takové nápady jsou opravdu neakceptovatelné a každý, kdo to s Centrem zdraví myslí dobře ví, že je to nesmysl a nemusí se proto cítit nevyslyšen. Ke zlepšení ekonomiky provozu již byly udělány nějaké kroky a zdá se, že přinášejí ovoce. Především šlo o reklamu, ale i o změnu ceníku. O reklamě se není třeba zmiňovat, takové zařízení bez reklamy nemůže prosperovat. K novému ceníku si pár slov říci dovolím, protože mnoho místních obyvatel naše Centrum zdraví navštěvuje. Zcela bezkonfliktní by mělo být navýšení ceny mokré zóny, které vlastně navýšením není. Došlo zde pouze o změnu základních časů. Ze zkušeností víme, že hodinové vstupné mnoha lidem nestačilo a dopláceli za započatou hodinu dalších 20 Kč. Dvouapůlhodinové bylo zase příliš. Zavedli jsme tedy základní 6

7 délku jeden a půl hodiny v ceně, kterou platil návštěvník, když přetáhl zaplacenou hodinu. Pokud návštěvník dnes zůstane ještě déle, a to platí pro všechny návštěvníky i sazby jednotně, zaplatí za každou započatou čtvrthodinu 10,- Kč. U sauny je změna trochu dramatičtější. Tam jsme museli reagovat na stížnosti některých návštěvníků, kteří kritizovali, že díky návalu v sauně nemohou čerpat předplacené služby. Reagovali jsme samozřejmě také na ceny a základní časy konkurence. I nový ceník sauny má oproti konkurenci výrazně nižší ceny. Srovnávat musíme samozřejmě srovnatelné. Na rozbory je ještě brzy, ale již první kvartál ukáže prognózu letošního roku. Poslední aktuální poznámka je k plesové sezóně. Je v plném běhu a Kulturní P O H L E D Y dům nepraská ve švech. Není to však proto, že by bylo méně návštěvníků, ale má nepoměrně více prostor, které bez velkých potíží snesou i 400 hostů. Stále je však co vylepšovat a na obci se tvoří seznam podnětů a návrhů k dalšímu vylepšení tohoto našeho kulturního stánku. A jedna zajímavost na závěr, která nám v ponovoročním shonu všem nějak unikla. Slavnostní otevření kulturního domu před padesáti lety bylo 15. ledna První ples letošní plesové sezóny v novém Kulturním domě byl na den přesně po padesáti letech, tedy 15. ledna To, že organizátory prvního letošního plesu byli trusovičtí hasiči je, myslím, více než symbolické. Ing. Jiří Petřek starosta obce Zprávy z obce Období od posledního vydání časopisu překlenulo Vánoční svátky i oslavu příchodu nového roku. Kromě opakujících se každoročních úkolů obce v tomto období přibyly úkoly související s novým složením zastupitelstva a jeho orgánů, kterými jsou výbory a komise. Dnes jsou všechny orgány již plně funkční a zahájily svou práci. Rada obce v novém složení již má za sebou 6 jednání, zastupitelstvo obce 2 jednání. Kromě toho se zastupitelé setkali na dvou tématických seminářích, které slouží k nadstandardnímu a objektivnímu informováni zastupitelů o problematice obce. Zdá se, že tato setkání plní účel a podle zájmu zastupitelů o další semináře, zřejmě naprosté většině zastupitelům i něco přináší. To je pro obec jen dobře. Následuje tradiční heslovitý výčet některých rozhodnutí rady obce a zastupitelstva obce od posledního vydání časopisu. Všechna usnesení z rady obce a zastupitelstva obce i zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ i na oficiálních internetových stránkách obce 7 aktuálně/z obce

8 P O H L E D Y z obce jednání rady číslo 2 a 3 proběhla ještě v roce 2010, stejně tak i druhé jednání zastupitelstva obce. Na druhém jednání rady 8. prosince vzala rada obce na jedné straně na vědomí, že obec obdržela schválenou dotaci na zpracování návrhu územního plánu obce ve výši ,- Kč, na druhé straně, že pro rok 2011 je nezbytné naplánovat opravu prostranství kolem kostela v částce kolem 250 tis. Kč. Rada obce byla seznámena s informacemi ze školení vydavatelů místních zpravodajů, schválila opravu žlabů a střechy ve sportovním areálu a schválila složení komisí rady, t.j. komise životního prostředí s předsedkyní Bc. Annou Grúzovou, komisi školskou, mládeže a sportu s předsedkyní Mgr. Ivetou Novákovou, komisi sociální a kultury s předsedkyní Bc. Janou Faltysovou a komisi pro výstavbu a rozvoj s předsedkyní Bc. Evou Keclíkovou. Úplné složení komisí i výborů nejdete na oficiálních www stránkách obce Bohuňovice. Rada obce č. 2 také připravila program druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce a doporučila mu ke schválení m.j. složení finančního výboru s předsedou panem Petrem Šimšou a složení kontrolního výboru s předsedou panem Zbyňkem Cenklem. Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit zástupce obce ve školské radě, upravený rozpočet obce a rozpočtové provizorium. Rada obce také doporučila schválit provozní dotaci na krytí ztráty provozu Centra zdraví ve výši 800 tis. Kč druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce vzalo na vědomí složení slibu zastupitelky Bc. Evy Keclíkové, zprávu o činnosti RO a plnění úkolů zastupitelstva obce, plnění rozpočtu obce ke dni , složení komisí rady obce uvedené v usnesení rady č. 2/2010, plnění prioritních akcí r a první návrh prioritních akcí na r a diskusi k navrhovanému prodeji obecního pozemku 35m2 z p.č. 41/3 k.ú. Bohuňovice zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet na r ve vyrovnané výši ,- Kč, rozpočtové provizorium na I. kv ve výši 20% běžných výdajů r. 2010, schválilo 6 obecně závazných vyhlášek k obecním poplatkům, dotaci na krytí provozní ztráty Centra zdraví za r ve výši ,- Kč, složení finančního výboru zastupitelstva s předsedou panem Petrem Šimšou, složení kontrolního výboru zastupitelstva s předsedou panem Zbyňkem Cenklem a schválilo také pana Petra Šimšu a Mgr. Ladislava Krále zástupci obce ve školské radě Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice s účinností od 1. ledna 2011 ještě před koncem roku 2010 se rada seznámila s vývojem podaných žádostí o dotace z programu Zelená úsporám, schválila uzavření smlouvy nezbytné k úspěšné administraci dokončené dotované akce Cyklostezka a smlouvy k přípravě žádostí o dotace z různých dotačních titulů, příkladně na techniku pro zlepšení čištění komunikací. Rada obce připravila druhý seminář pro zastupitele a s ohledem na změny odměňování ve školství schválila nový platový výměr ředitelce školy. Rada doporučila podat žádosti o dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v r

9 9 P O H L E D Y první jednání rady obce v r vzalo na vědomí záměry rozvoje a oprav obecních nemovitostí ve sportovním areálu s tím, že doporučila stavební komisi navštívit sportovní areál, rada vzala na vědomí že letošní tříkrálová sbírka vynesla v Bohuňovicích ,- Kč, dále vzala na vědomí informace ke stavu peněžních prostředků ke konci roku 2010 a výhled daňových příjmu pro rok 2011, výsledky provozování bankomatu v naší obci za r. 2010, které ukazují na stálý nárůst klientů využívajících bankomat v obci a seznámila se s aktuálními tezemi MF uplatňované při tvorbě nového zákona o rozpočtovém určení daní rada obce schválila ceny pronájmů v kulturním domě pro krátkodobé akce místních zájmových skupin podporovaných obcí a organizací zřízených obcí Bohuňovice, vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce Intenzifikace ČOV v Bohuňovicích dle zadávací dokumentace odsouhlasené poskytovatelem dotace (OPŽP), uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele na akci Prodloužení vodovodu s výstavbou věžového vodojemu, dále schválila podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje na vybavení obou JSDH v naší obci v předloženém znění, ceník ve sběrném dvoře pro občany obce platný pro rok 2011 a záměr využití 2-3 pracovníků z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce v obci od března t.r. rada obce doporučila požádat o dotaci z Regionálního fondu na přípravu projektů na Střední Moravě na zpracování variantních řešení několika dopravně problémových míst v obci a doporučila ucházet se o dotaci na umělé povrchy asfaltových hřišť z Nadace ČEZ - dotační titul Oranžové hřiště před koncem ledna 2011 vzala rada obce na vědomí další kroky, které by měly vést ke zlepšení ekonomiky Centra zdraví, dále akceptaci žádosti o dotaci z regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě (RFPPSM) na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na dopravní řešení 3 problémových míst v obci, výzvu KÚOK, odboru kultury a památkové péče k úpravě technických informací v časopisu Pohledy včetně konkrétních návrhů úprav, uvolnění prostor v přízemí administrativní budovy na Pile dříve využívaných pro výrobnu studené kuchyně s tím, že tento prostor bude nabízen k pronájmu, rada vzala na vědomí uzavřenou smlouvu o výpůjčce s HZS Olomouckého kraje na bezplatné užívání dočasně nepotřebného majetku HZS Olomouckého kraje Obcí Bohuňovice, výzvu k vyjádření obce k Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje a Marketingové studie s tím, že doporučila připomínkovat marketingovou studii, rada se seznámila s aktualizací ochranného pásma II. stupně prameniště Černovír s tím, že rozhodla o připomínkování navrhovaného průběh pásma kolem naší ČOV, vzala na vědomí nabídku na zpracování technické mapy a doporučila zjistit orientační cenu díla, vzala na vědomí první návrh rozpočtu obce na r. 2011, návrh prioritních akcí na rok 2011 upravený na základě pod- z obce

10 P O H L E D Y nětů zastupitelů a předpokládaných finančních možností rozpočtu, přípravu výběru místních poplatků a stočného pro rok 2011 s tím, že sazby místních poplatků i stočného zůstávají nezměněny, rada vzala na vědomí nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě atd., včetně dopadů na rozpočty obcí a státu, dále vzala na vědomí nabídky různých dotačních titulů pro obce z národních, krajských i evropských zdrojů a nové podmínky pro schvalování uchazečů o veřejně prospěšné práce v obcích, které musí uplatňovat úřady práce rada obce schválila návrh složení komisí pro výběr zhotovitele investiční akce Modernizace a intenzifikace ČOV v Bohuňovicích v souladu s metodikou OPŽP, příspěvek na lyžařský výcvik žáků základní školy ve výši 2 100,- Kč, plán rozpočtu SPOZ na rok 2011 v přeloženém znění, nájemní smlouvu mezi Obcí Bohuňovice a ZD Bohuňovice, s.r.o. na pozemky ve vlastnictví Obce Bohuňovice v přeloženém upraveném znění a předběžnou objednávku na nový kolmý a šikmý snímek obce od společnosti JAS AIR CZ spol. s r.o. šesté jednání rady obce na počátkem února 2011 vzalo na vědomí souhlas Ministerstva kultury se změnou povinných formalit místního zpravodaje POHLEDY, aktuální informace o přípravě generální rekonstrukce komunikace Trusovická za tratí, žádost mateřského centra Kuličky o herní prvky pro děti s tím, že podmínkou realizace, kterou rada podporuje, je schválený rozpočet obce a nejméně 3 z obce konkurenční nabídky, rada vzala dále na vědomí, přípravu velkého koncertu v Uničově v květnu t.r. pro zástupce Kruhů přátel hudby z regionu, rada konstatovala, že 16. obecní ples byl úspěšný a poděkovala všem organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům, rada také dostala informace z Konference samospráv dne 7. února 2011 v Olomouci rada obce schválila záměr podání žádostí o dotace o opravy kapliček a veřejného prostranství kolem kostela z programu obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvu pro místní rozvoj, schválila program 3. veřejného zasedání ZO dne na OÚ a doporučila změnit redakční systém pro tvorbu www stránek obce rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit seznam prioritních rozvojových akcí na r v předloženém znění, vzít na vědomí plnění rozpočtu obce ke dni , schválit rozpočet obce na r ve vyrovnané výši ,- Kč a schválit druhého uvolněného člena zastupitelstva - člena rady pana Petra Šimšu s účinnosti od 1. března 2011 V posledním čísle Pohledů v r jsem uvedl, že první měsíce každého roku bývají pro obce zatíženy úkoly více, než jiné. Jde však vesměs o činnosti, které nejsou příliš na obci vidět, ale jsou pro konkrétní činnosti v průběhu roku velmi důležité. Výčet některých výše uvedených aktivit rady obce to dokazuje. Podrobnější a průběžné informace hledejte na oficiálních www stránkách obce a na vývěskách OÚ. Ing. Jiří Petřek starosta obce 10

11 P O H L E D Y Duchovní slovo... Pravidla společenského chování Když se před časem objevila na knižních pultech kniha Breviář moderního člověka, setkala se tato knížka s nevšedním zájmem. A proč také ne? Kdo by si nechtěl osvojit vybrané, uhlazené chování a vystupování? Vedle rad: Jak se chovat, Etika na pracovišti a ve společnosti, Umění dávat a přijímat, Jak se představovat atd., najdeme tam i stať: Potěšení a potíže s partnerem, Směrnice o přátelských vztazích a jiná společenská pravidla o slušnosti a zdvořilosti. Jiná pravidla společenského chování nabízí sv. Pavel ve svém listě, který psal Římanům. Nepíše zde, jakou etiku je třeba zachovávat při hostině a jak dávat dámám přednost. Celý problém společenského chování a taktu mezilidských vztahů shrnul do jediné formule: Miluj bližního svého jako sám sebe. Zákon lásky zahrnuje v sobě všechno. A kdo si ho osvojí, ten si osvojí chování a vystupování jemné, úslužné, zdvořilé. Nechová se hrubě a pro každou maličkost netropí povyk a netříská dveřmi. Snad si řekneš: láska k bližnímu? Většině dnes to slovo zní příliš otřele, církevně. Dnes přece máme jiný kodex společenských vztahů. Jakápak láska a k tomu ke každému člověku? Dnes si potrpíme na slušnost a vybrané způsoby chování. Náš vztah k druhému člověku určuje jeho zevnějšek a jeho postavení. Ale stačí, aby takovému slušnému člověku někdo přeložil přes cestu stéblo a všechny ty manýry opadnou jako omítka. Slušný a inteligentní člověk se dovede bezvadně oblékat, dovede se obratně a uhlazeně pohybovat v každé společnosti, současně se dovede bezohledně zbavit svého otce nebo matky umístěním do nějakého ústavu, nepoctivostí a krádeží si zcela klidně dovede vybavit svůj dům a chatu, dovede zákeřně šplhat po zádech podřízených na lépe placené místo nebo rozbít život manželského partnera a štěstí svých dětí. A jestliže je někdo jiného názoru než on, tak je u něho idiot, který zaspal dobu. Celá jeho slušnost je jen vypočítavostí a nemá nic společného s nitrem člověka. Má-li být láska k bližnímu opravdová, musí mít Boha v základech. (sv. Bernard). Prává láska má být typickou vlastností křesťanů. Bez ohledu na to, jestli stojíme ve frontě u přepážky nebo v přeplněném obchodě nebo se nacházíme ve společnosti lidí odlišných názorů. O našem společenském chování rozhodne způsob, jak se v dané chvíli zachováme. Jestli podle pravidel dnešní doby: Jednej s každým tak, abys z toho měl co největší prospěch, nebo podle etiky sv. Pavla: Miluj svého bližního, protože on je skrze Krista tvým bratrem. Duchovní otec 11 duchovní slovo

12 P O H L E D Y Charita Bohuňovice Charita Bohuňovice děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na uskutečnění Tříkrálové sbírky, která proběhla v Bohuňovicích, Hlušovicích a ve Štarnově ve dnech 8. a 9. ledna. Poděkování patří jak koledníkům a jejich vedoucím tak všem dárcům, kteří přispěli svým darem pro potřebné jednak u nás, tak pro potřebné v zahraničí. Výtěžek sbírky byl předán na konto České charity dne 10. a v celkové částce ,- Kč. V Bohuňovicích se vybralo ,- Kč, v Hlušovicích ,- Kč a ve Štarnově ,-Kč. V Bohuňovicích koledovalo 11 skupinek koledníků, v Hlušovicích byli tři skupinky a ve Štarnově koledovali také tři skupinky. Součtová výčetka pro Bohuňovice a Hlušovice: Bohuňovice Štarnov Hlušovice Platidlo Počet ks Kč Platidlo Počet ks Kč Platidlo Počet ks Kč kov kov kov ,-Kč ,-Kč ,-Kč charita 12

13 P O H L E D Y Výtěžek jednotlivých pokladniček: Číslo pokladničky Vykoledované peníze Číslo pokladničky Vykoledované peníze 02 Bohuňovice Bohuňovice Bohuňovice Bohuňovice Bohuňovice Hlušovice Bohuňovice Hlušovice Bohuňovice Hlušovice Bohuňovice Štarnov Bohuňovice Štarnov Bohuňovice Štarnov Bohuňovice Ještě jednou všem jménem Charity Bohuňovice děkuji. Za všechny dárce a spolupracovníky Charity bude sloužena děkovná mše svatá. Bc. Anna Grúzová Doklady o předání peněz 13 charita

14 P O H L E D Y Užití loňského výtěžku Tříkrálové sbírky Loňský výtěžek z Tříkrálové sbírky v našich obcích byl poskytnut trpícím na Haiti po zemětřesení, proto Vám předkládáme informaci jak s finančními prostředky bylo naloženo: Haiti si připomíná první výročí tragického zemětřesení, které postihlo tuto zemi 12. ledna 2010 a vyžádalo si dvě stě tisíc obětí a obrovské materiální škody. Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc se zapojily do pomoci ihned po katastrofě a v zemi působí dodnes. Pomoc je zaměřena zejména na podporu zdrojů obživy, vzdělávání, pomoc sirotkům a nyní také na prevenci cholery. Aktuálně z Haiti: Ve svých nejnovějších aktivitách se mise Charity soustřeďuje na prevenci cholery ve čtyřech uprchlických táborech v Port-au-Prince ve čtvrti Petion Ville, kde byly distribuovány hygienické balíčky pro 3032 osob a průběžně je zajišťován přísun pitné vody pro více než 3000 rodin. Podpora prevence cholery bude nadále pokračovat i v roce 2011, protože epidemie této nemoci by zvláště v uprchlických táborech měla nedozírné následky, říká programová manažerka Charity ČR pro Haiti Veronika Nožinová. Dětem ze tří uprchlických táborů byly rozdány školní pomůcky a školy, kam tyto děti chodí, byly dovybaveny školním zařízením. Mise Charity, která trvale působí v hlavním městě Portau-Prince, podporuje dva sirotčince ve čtvrtích Carrefour Feuilles a také v Nazon, kde byly postaveny ubytovací stany pro 140 dětí. Děti v Carrefour Feuiles obdržely v rámci vánočního programu na Štědrý den vánoční balíčky obsahující hygienické potřeby a hračky. Děkujeme za Vaši pomoc. Bc. Anna Grúzová Klub seniorů Vánoční výstava v klubu seniorů V měsíci prosinci dne 16. až 18. proběhla v Klubu seniorů v Bohuňovicích již druhá prodejní vánoční výstava, kterou si pro vás připravili členky klubu seniorů. Výstava nabízela zájemcům různé výrobky z různých materiálů jednalo se o výrobky háčkované, batikované, pletené, malované. Tentokrát jsme oslovili ženy, které doma vyrábějí perníčky pro radost svou i druhých, aby přispěly svými výrobky do této akce. Protože takto vznikla zajímavá výstavka, chtěli bychom v tomto trendu pokračovat i v letošním roce a letošní výstavku uskutečnit na téma vánoční perníkové pečivo a Betlémy z našich domácností. V časopisech v konci roku by- charita/senioři 14

15 P O H L E D Y Vánoční výstava v klubu seniorů chom se na Vás obrátili znovu s přáním o pomoc s poskytnutím perníčků a Betlémů na výstavku. Výrobky vystavené na prodejní výstavce nám poskytla Charita Šternberk, která tyto výrobky vyrábí ve svém zařízení jako terapeutickou práci svých klientů. Poslední setkání seniorů v loňském roce se uskutečnilo dne 21. prosince. Na posezení přítomní shlédli program, který si pro nás připravily děti z družiny se svými vychovatelkami, za což jim děkujeme. Seniorům do klubu přišel popřát k Vánocům a do nového roku starosta, který přítomným předal i malé dárky. Touto akcí skončil rok 2010 v klubu seniorů v Bohuňovicích. Klub Setkávání S novým rokem prý přicházejí i nové nápady a jeden takový Vám chci předložit. Chtěli bychom klub otevřít pro návštěvnost širšímu okruhu občanů, kteří mají zájem se něco nového dozvědět nebo se přijít pobavit a třeba i zavzpomínat na své životní zážitky. Od letošního roku měníme název klubu na KLUB SETKÁVÁNÍ, tak aby nevymezoval, či lépe vyjadřoval komu je určen. Tedy všem, kteří mají zájem a chuť se potkat a pobavit. 15 senioři

16 P O H L E D Y Program Klubu Setkávání od ledna do července V následující části bych Vás ráda seznámila s aktivitami v klubu, které již proběhly anebo ještě proběhnou. Akcí, které jsou před námi se můžete ještě zúčastnit a společně prožít příjemné chvíle. Samozřejmě, že akcí během roku může být ještě více. Datum rok h v h v h v h , ve 14 h v h. Květen nebo červen Program Oslava narozenin Přednáška s diapozitivy na téma Památky Šternberka Přednáška na téma Technické památky na Hané Beseda a výstavka fotografií o divadle v Bohuňovicích v místní knihovně Povídání a film na téma Velikonoční tradice v ČR Oslava Svátku matek Beseda o Fondu ohrožených dětí - Olomouc Návštěva divadla Olomouc Přednášející pí Grúzová, členky klubu p. Josef Knopff p. Kadlec Olomouc pí Dokoupilová, pí Bc. Grúzová pí Bc. Grúzová, pí Grúzová, vystoupení MŠ a družiny sl. Bc. Dokoupilová pí Grúzová pí Demelová Výlet Klubu seniorů pí Grúzová Rozloučení před prázdninami pí Grúzová, členky klubu Dále Vám klub oznamuje, že probíhá plavání pro seniory každou středu od do hodin včetně cvičení v bazéně. Zájemci, hlaste se u pí Demelové. Bc. Anna Grúzová vedoucí klubu senioři 16

17 P O H L E D Y Informace ze školy Dravci ve škole Ve čtvrtek k nám zavítali neobvyklí hosté. Členové organizace Seiferos nám přivezli několik zástupců dravých ptáků. Přehlídka proběhla dvakrát. Nejprve pro mladší děti a předškoláky a později pro žáky 2. stupně. Všichni byli seznámeni s podmínkami v jakých zvířata žijí. Co jim škodí, co ne, a jak se zachovat, abychom jim mohli nejlépe pomoci a nevytvářeli jim zbytečné překážky. Po té došlo k samotnému představování jednotlivých zástupců. Děti se dozvěděly některé podstatné informace o jejich vzhledu, způsobu lovu a životě. Také si některé mohly pohladit. Několik ptáků bylo vycvičeno i k ukázce letu na tak malém prostoru jako je tělocvična, a tak jsme si mohli všimnout, jak neslyšně létá sova. Mezi další z prezentovaných ptáků patří i raroch, jestřáb, sýček, sova pálená, orel skalní a bělohlavý a další, se kterými se u nás můžeme setkat. Na závěr byli žáci vyzkoušeni ze získaných vědomostí a při úspěšné a včasné odpovědi se dočkali i odměny v podobě nádherné fotografie dravce. Odnesli jsme si nejen vědomosti, ale také zajímavé zkušenosti, poznatky a zážitky. Těšíme se na příště Hrátky u Pohádky V sobotu v naší škole proběhl Den otevřených dveří zaměřený hlavně na předškoláčky, kteří si mohli přijít prohlédnout třídy a ostatní prostory školy. Byla tu pro ně připravena různá stanoviště s pohádkovým tématem. Někteří se zřejmě báli čertů v Pekle, ale jakmile si vyzkoušeli překážkovou dráhu, kterou pro ně čerti sestavili, už jim bylo lépe. V přízemí je obletovali andílci z Nebe, kterým děti mohly něco pěkného nakreslit a za odměnu dostaly papírové andílky. V prvním patře na ně čekala Sněhurka s několika trpaslíky a s jablíčky. Každé jablíčko si s ní nazdobily. Hned ve vedlejší místnosti si potrénovaly hlavičky na skládačkách a logických hrách. Chodba druhého patra se proměnila v pravěkou krajinu s jeskyní a rostlinným porostem, kde se schovávali dokonce i mamuti. To Mach a Šebestová poprosili kouzelné sluchátko, aby je zavedlo do doby ledové. Chtěli zjistit, jak žil takový člověk neandrtálský. Žáci z šesté třídy tedy sehráli krátkou scénku popisující průběh dne pravěké tlupy, včetně lovu mamuta. Návštěvníci si pak mohli navléknout pravěké korále a vyzkoušeli si kresbu prstovými barvami tak, jak kdysi zřejmě kreslili pralidé v jeskyních. 17 škola

18 P O H L E D Y Informace ze školy V učebně angličtiny je pak přivítali sněhuláčci. Ty si vymalovali, vystřihli a nalepili na papírový pytlík. Tak jim vznikl maňásek sněhuláček. Na interaktivní tabuli si vyzkoušeli poznávání a přiřazování různých zvuků a hlasů zvířat. Mimo hlavní budovu navštívili také kuchyňku a keramickou dílnu. Přesněji řečeno, Perníkovou chaloupku, odkud si odnesli vlastnoručně nazdobené perníčky a zašli za kominíkem, kde si vyrobili hliněný knoflík. Ten je pak bude na začátku nového školního roku čekat v jejich školní lavici. Taková prohlídka školy zabere spoustu času, ale děti si to moc užily a věříme, že se těší, až k nám opět zavítají a tentokrát už třeba jako naši žáci. V dalších letech mohou podobnou zábavu přichystat pro nové předškoláky také oni. Děkujeme všem za jejich návštěvu a samozřejmě těm, kteří se na přípravách a průběhu celé akce podíleli, patří vřelý dík za jejich práci a přínos. Na tuto akci navazoval zápis do 1. třídy, který proběhl ve dnech a Zapsáno bylo 50 dětí, někteří rodiče uvažují o odkladu školní docházky. Předpokládáme, že ve školním roce 2011/12 budeme vyučovat ve dvou třídách. Přejeme všem předškolákům vykročení správnou nohou a hodně úspěchů do školních let. Zimní kurz Sachova Studánka 2011 Pro žáky 7. tříd byl letos naplánován Zimní kurz hned po vánočním volnu a to v termínu od ledna. Vzhledem k tomu, že řady sedmáků postupně prořídly a zájemců bylo méně než v jiných letech, doplnili jsme počet účastníků ze žáků osmého ročníku. Naší cílovou oblastí je již poněkolikáté pohoří Beskyd a lyžařské středisko Sachova Studánka. Žáci si mohli vybrat mezi sjezdovým lyžováním nebo snowboardingem. Obě družstva se s nástrahami jednotlivých metodických postupů velmi dobře vypořádala a již ve středu bylo možno zaznamenat velké pokroky. Celý týden, až na pátek a sobotu, nás provázelo vcelku příznivé počasí a kvalitně upravený svah. V úterý jsme mohli pozorovat dokonce i zatmění Slunce přímo ze sjezdovky.zimní kurz není ale jen o lyžování nebo snowboardování, žáci se během večerních programů dozvěděli také něco o bezpečnosti na horách, o pravidlech pohybu na sjezdovce, o historii snowboardingu. Velmi zajímavá byla přednáška o zásadách první pomoci. Mgr. Karel Machala vedoucí kurzu škola 18

19 Rady pro zahrádkáře P O H L E D Y V ovocné části zahrady bychom měli začít s řezem broskvoní. V řezu ostatních ovocných stromů budeme pokračovat. Nezapomeňme, že odřezané větve jabloní a hrušní náramně chutnají domácím králíkům. Starou borku na kmenech starších stromů odstraníme drátěným kartáčem, ale nesmíme poškodit zdravou kůru.je-li na kmeni lišejník nebo mech, natřeme jej 5% roztokem Cuprikolu nebo přípravkem Šampion. Angrešt a rybíz už také nepočká. Zcela odřežeme čtyřleté větve rybízu a tříleté zakrátíme. Protože angrešt v posledních letech trpí americkým padlím, všechny napadené konečky odstraníme až do zdravé části. Vinná réva se řeže již začátkem března. Po jejím řezu by neměly přijít velké mrazy. Pozor víno stříháme za 2. a 3. očkem, Jádroviny ale tak aby za posledním nechaným očkem zůstal pahýlek dlouhý alespoň 5 8 cm. dobře špatně To je velký rozdíl při řezu jádrovin réva v předjaří a v srpnu i u peckovin, kdy řežeme hned za posledním očkem, aby dobře nezůstávaly tzv. věšáky, které zahnívají. Za výbor ČZS Vojtěch Smrček Konec roku 2010 v místní organizaci Českého svazu zahrádkářů O tom, že spolkový život místní organizace Českého svazu zahrádkářů není jen o opečovávání vlastních zahrad, se můžete přesvědčit i z následujícího výčtu naší činnosti z konce roku Přestože předvánoční přátelské posezení v Kulturním domě v Trusovicích bylo poněkud zkaleno zprávou o úmrtí zakladatele, dlouholetého přítele a člena a vynikajícího broskvoňáře Miroslava Stožka, koloběh života a střídání jeho dob si vyžádala pokračovat v jím osnované činnosti. Posezení organizujeme již 6. Rokem pro nejaktivnější členy jako poděkování za jejich činnost a příležitost k pobavení na závěr roku. Letos měli všichni přijít v šatičkách z dob našich prababiček a pradědů, neboť převleky jsou dobrým kořením každé zábavy. Kdo doma v pokladech skříní a truhlic nic nenašel bal porotce. A když sranda tak pořádná porotce jsme měli dva! Byli jsme zvědavi, jak se dohodnou, ale dlouholetí přátelé Římský a Vysoudil to zvládli na jedničku. K vidění bylo ledacos budovatel Jenda ve švédské košili 19 zahrádkáři

20 P O H L E D Y a manšestrákách z let padesátých a jeho manželka Eva v nadějích z let sedmdesátých. Vyší smetánka drážní společnosti transmagistrály Olomouc Šternberk z dob její největší slávy Bob a Jitka, náročný společenský model černého toka kloboučku a nítěných rukaviček přítelkyně Aleny a stejně tak náročná souprava paruky a korálků její kamarádky Jiřiny. Zavítali i cizinci ze zámoří Střední Amerika a Daleký východ, jejichž oděv byl nejstarší snad tisíciletý! Nu a naši porotci vyhodnotili jako nejlepší úbor mexického gauča Pepu, zchudlou hraběnku Jitku von Trusovitz a pražského Pepíka Jindru. Nad srandatombolou, tvořenou velmi hodnotnými dary z vlastní produkce (zejména popelčiny oříšky s nádivkou lákavých slibů bez jakékoli garance se těšily obliby) jsme se pořehtali tak, že pokud smích prodlužuje život, budeme tu asi do sta let. Hostili jsem se z toho, co dům dal tedy ne ten kulturní, ale naše kuchyně, neboť to jsou líhně pravých kulinářských skvostů! Do pozdního večera jsem za doprovodu kytary zpívali koledy a poté stylově písně z první republiky do let šedesátých. Není nad to, se před vánocemi řádně odreagovat a pobavit se v kruhu přátel. Ale abychom se věnovali i fyzickému zdraví, vydali jsme se na již rovněž tradiční silvestrovský výšlap na Kartouzku. Vyrazili jsme ve čtvrtek , v sedmistupňovém mrazu, sněhu a ledu bylo všude dost. K poledni jsme dorazili (a dílem doklouzali) přes Vésku na Kartouzku, kde jsme se posilnili cílovými prémiemi, do té doby nesenými v batůžcích či ohřívanými v náprsních kapsách. Polními cestami jsme pak došli do druhého cíle naší cesty restaurace U Dočkalů v Bělkovicích na pozdní oběd. Tohoto velmi příjemného výletu se účastnilo 36 přátel a budeme se těšit, když se naše řady rozrostou do roka i o další účastníky. Je vidět, že činnost zahrádkářů může být různorodá a není jen o okopávání zahrad. Proto zveme do našich řad všechny zájemce a příznivce nejen zahradničení, ale i milovníky přírody a družné zábavy. Od ledna probíhají velmi zajímavé přednášky v Regionálním centru v Olomouci, upozorňujeme na jejich termíny a témata na vývěsce ČZS u Domu služeb. Za MO ČZS Bohuňovice Miroslava Müllerová zahrádkáři 20

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 27. 9. 2016 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Špetláková J., Skála M., Drahovzalová V., Vízner M., Kalfiřt R., Omluveni: Bízek Z., Řepa

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 13.12.2010 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 19.50 hodin PŘÍTOMNI: NEPŘÍTOMEN: OMLUVENI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 1. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více