POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč"

Transkript

1 POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč

2 P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO CHARITA BOHUŇOVICE Užití loňského výtěžku Tříkrálové sbírky...12 KLUB SENIORŮ Vánoční výstava v klubu seniorů KLUB SETKÁVÁNÍ Program Klubu Setkávání od ledna do července ZPRÁVY ZE ŠKOLY Dravci ve škole Hrátky u Pohádky Zimní kurz Sachova Studánka RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE KONEC ROKU 2010 V MÍSTNÍ ORGANIZACI ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ MYSLIVECKÝ PLES BOHUŇOVICE Chovatelskou přehlídku trofejí spojenou se zvěřinovými hody ČINNOST KNIHOVNY V ROCE Statistika knihovnických aktivit Beseda v knihovně STOLNÍ OCENĚNÍ KRÁLÍKŮ V BOHUŇOVICÍCH STATISTIKA OBYVATEL V OBCI LETNÍ BÁSEŇ HROMŮV DUB REPREZENTUJE ČESKOU REPUBLIKU VZPOMÍNÁNÍ NA ŠKOLSTVÍ VE ŠTERNBERKU v první třetině 20. století VELETRH STAVOTECH OLOMOUC ohlásí novou stavební sezónu Vstupenka na Stavotech SPOLEČENSKÁ RUBRIKA JUBILANTI LEDEN - ÚNOR OBČÁNKOVÉ NAŠÍ OBCE ÚMRTÍ OZNÁMENÍ RADY ČASOPISU POHLEDY UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA z obsahu 2

3 P O H L E D Y Významné události obce Rok 1141 Rok 1671 Rok 1681 Rok 1691 Rok 1741 Rok 1781 První písemná zmínka o Moravské Loděnici. Pokud se dá zjistit, majitelem obce M. Loděnice byl český panovník, markrabě Přemysl Otakar I. až do roku Moravská Loděnice má z tohoto roku dochovanou pečeť obce. Byla založena gruntovní kniha Bohuňovic, která je součástí gruntovní knihy bývalého kláštera Hradisko, kam 700 let Bohuňovice patřily. Tato kniha vznikla v době působení opata Norberta Želeckého z Počernic na klášteru Hradisko. Byl pro kostel ulit malý zvon, který stál 31 zl. 9 kr., kováři a tesaři bylo vyplaceno po 5 zl. Přitáhla pruská vojska na Moravu. Dne byl kostel v Bohuňovicích vyloupen. Byla ukradena monstrance, 2 kalichy, 3 ornáty, stříbrný křížek a další. Škoda činila 650 zl. Byla v M. Loděnici poprvé cholera. Rok 1831 Rok 1861 První volby do obecních úřadů. Rok Založen Cyrilometodějský spolek. V listopadu byl založen bohuňovicko-trusovický spolek. V jeho výboru působili jako předseda kněz Josef Stáhala, jako místopředseda Jan Neudecker, dále Jan Tiefenbach jako jednatel a pokladníkem byl Fr. Smetana. Čtenářský spolek se nazýval Cyril a Metoděj. Rok 1891 Rok 1901 Rok 1911 Rok 1911 Rok 1921 Rok 1921 Rok 1941 Byly vydány Paměti obce Moravské Loděnice, jejichž autorem byl místní rolník František Král. Kamenný kříž na hřbitově byl postaven doprostřed a posvěcen. V Trusovicích za vesnicí byl postaven kříž. Zahájila činnost rolnická mlékárna. V roce 1910 je v Bohuňovicích založeno první mlékařské družstvo z iniciativy tehdejšího starosty Josefa Půra. Jejími prvními členy byli členové z Bohuňovic, Moravské Loděnice, Trusovic, Lašťan, Bělkovic, později i ze Štarnova. Odhalen pomník Mistra Jana Husi, který vznikl za přispění místního odboru Národní jednoty na návsi v Bohuňovicích podle návrhu akademického sochaře Julia Pelikána firmou Urban a spol. z Olomouce. Začal provoz parní pily. V roce 1920 začala stavba parní pily v Bohuňovicích. Nový dřevařský závod vznikl z tesařské živnosti Emanuela Lakvy. Do našich obcí byli v době války přesídleni Němci z karpatské oblasti. Místní lidé jim říkali Huculi. V Bohuňovicích byly zabrány dvě usedlosti a M. Loděnici devět domů. V Bohuňovicích 3 významné události

4 P O H L E D Y Rok 1951 Rok 1951 Rok 1961 Rok 1971 č.p. 29 byly zabrány dvě místnosti, pro kanceláře německého poradce, který sem dojížděl z Velké bystřice. V neděli 29. dubna okolo půlnoci udeřil kulový blesk do velké věže farního kostela. Blesk sjel po bleskosvodovém drátě, který roztříštil a na hřebenu střechy utrhl veškerý plech. Po drátech hodinového zvonku sjel do hodinového stroje, který rozmetal včetně celé skříně, kde byl uložen. Zároveň zasáhl elektrické vedení v kostele, které bylo zpřetrháno a pojistky veřejného osvětlení. Ve věži roztříštil trám na stropě a blesk sjel do varhan, kde rozbil hlavní vypínač a vzduchové vedení hracího stroje varhan. V okolních domech byla poškozena elektrická vedení, případně radia. Při opravě hromosvodu byl sundán kříž z vrcholu věže. V malé báni-makovici je uložena kovová krabice, ve které se nalézají různé spisy týkající se přestavby kostela, také stanovy rolnické záložny a jiné doklady, např. staré papírové peníze a mince. K tomuto byli přidány současné dokumenty a zápis o úderu blesku. Odhalení pomníku rudoarmějcům. Slavnostní otevření kulturního domu. Zřízena v Bohuňovicích pobočka Lidové školy umění.vznik místní knihovny v Bohuňovicích. Z dostupných materiálů vybrala A. Grúzová Pomalu nám Aktuálně (snad) končí zima a myslím, že již dnes můžeme s uspokojením konstatovat, že letos se pracovníkům obecního úřadu díky dobré technice, kvalitní letní přípravě, nabytým zkušenostem, ale zejména díky schopnostem pracovníků údržby, podařilo zimu zvládnout velmi dobře. Doufám, že to nezakřiknu. Nechci tím říci, že není stále co vylepšovat, a nechci ani opomenout chvályhodnou aktivitu našich občanů, kteří lépe než naši poslanci chápou, že při návalu sněhu je každá ruka dobrá a nepřestali si uklízet chodníky před jejich obydlím. Obecní úřad připravuje výběr místních poplatků a stočného. Bude probíhat stejně, jako v minulých letech, protože tento způsob preferuje drtivá významné události / aktuálně většina našich obyvatel zejména z důvodů úspory na poplatcích za složenku či bezhotovostní převod. Všichni obdrží letáček s rozpisem výběrových dní a informacemi k tématu poplatků. S místními poplatky souvisí schválení šesti obecně závazných vyhlášek věnovaných právě místním poplatkům. Těchto šest vyhlášek nahradilo původní dvě a to z toho důvodu, že se změnila legislativa. Pro občany je tento způsob vyhlášek přehlednější, protože na každý typ poplatku existuje samostatná jednoduchá a přehledná vyhláška. Nejdůležitější informací pro naše občany je fakt, že se sazby poplatků a stočného pro tento rok ani novými vyhláškami nijak nezvýšily a zůstávají naprosto stejné již pátý rok. Pro ty z vás, kdo se více zajímáte o tvorbu nového územního plánu obce, 4

5 5 bude aktuální informací, že návrh nového územního plánu byl zaslán k připomínkování dotčeným orgánům státní správy. Po jejich připomínkování a případné úpravě návrhu územního plánu budeme organizovat diskusi s občany, což bude ještě stále neoficiální jednání v duchu schváleného záměru o nadstandardním projednávání územního plánu obce. Až po této diskusi a případných úpravách návrhu bude oficiální veřejné projednání s občany, což bude poslední možnost pro podání připomínek před samotným schvalováním nového územního plánu obce zastupitelstvem obce. Územní plán bude k nahlédnutí jak na OÚ, tak budou jeho nejdůležitější výkresy a texty zveřejněny na našich oficiálních www stránkách obce. Nanejvýš aktuálním tématem těchto dní je příprava dvou ze čtyř plánovaných velkých investičních akcí tohoto roku. Jednak je v plném proudu příprava rekonstrukce komunikace III. tř. Trusovická za tratí, což je sice akce Olomouckého kraje podporovaná dotací z regionálního operačního programu na Střední Moravě, ale obec je zde spoluinvestorem a musí uhradit chodník, parkovací zálivy a bezpečný přechod pro chodce přes železniční trať. Pokoušíme se na tento bezpečnostní prvek získat nějakou dotaci, protože obecní rozpočet bude letos tak napjatý, že možná nebudeme mít na spolufinancování dotovaných akcí. Bez získaných dotací by podobné akce však byly úplnou iluzí. Všichni obyvatelé v ulici, kde bude rekonstrukce probíhat, budou s dostatečným předstihem informováni o harmonogramu a omezení, které budou muset během stavby strpět. Druhou aktuálně připravovanou akcí, P O H L E D Y kde je investorem naše obec, je Modernizace a intenzifikace ČOV. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Je možno konstatovat, že díky ekonomické krizi, která ve stavebnictví ještě zdaleka neskončila, je možno takzvaně vysoutěžit skvělé ceny. Již nyní, kdy je po otevírání obálek znám rozptyl nabízených cen od celkem čtrnácti uchazečů o zakázku, se dá předpokládat, že skutečná cena bude nanejvýš v úrovni 70% cen, které uváděl projektant. To je dobrá zpráva, protože při nižší ceně díla bude i podíl obce nižší. Dalším aktuálním tématem, kterému se chci věnovat, je hospodaření Centra zdraví za minulý rok. Nebudu komentovat některé kritiky, kteří (zdá se) by nejraději toto zařízení dostali do zavřeníhodného stavu, aby ho možná mohl koupit za pár korun nějaký soukromník. Doufám, že k tomu alespoň za mého života nedojde a že obec bude mít vždy dostatečně rozumné zastupitele, kteří budou většinově hledat způsoby, jak toto zařízení udržet prosperující, než důvody pro jeho zavření a prodej. Současné zastupitelstvo takové je a jasně se všech 15 zastupitelů hlásí k tomu, že je třeba Centrum zdraví v naší obci udržet. Situace není zdaleka tak dramatická, jak někteří účelově uvádějí. Ano, v loňském roce bylo třeba dotovat toto zařízení částkou 800 tis. Kč z rozpočtu obce. S ohledem na to, že toto zařízení poskytuje m.j. výuku plavání našim žákům a mnoha školám v okolí, poskytuje prostory naší družině a mateřské škole a dává různé druhy výdělku třiceti zaměstnancům převážně z obce, mělo by se spíš srovnávat s provozem školy. Provoz školy obec dotuje ročně částkou přes 2.6 mil. Kč. Názor, že Centrum aktuálně

6 P O H L E D Y aktuálně zdraví žije z nájmu družiny či z dotace z ubytovny jsou nesmysly. Pokud by byly prostory družiny volné, využily by se pro další nepoměrně efektivnější komerční aktivity, které by přinesly větší návštěvnost a s ní spojené tržby. Také ubytovna není samostatné zařízení, ale je součástí Centra zdraví, a od samého počátku se ve všech studiích proveditelnosti a udržitelnosti Centra zdraví počítalo s tím, že tržby z ubytovací kapacity budou součástí celkových tržeb. Tak to také je od samého počátku. Pokud je díky krizi ve stavebnictví a nedostatečnému vybavení pokojů a služeb v ubytovně obsazenost lůžek minimální, má to samozřejmě vlive na celkové tržby Centra zdraví. Ještě jeden zajímavý fakt je třeba zmínit. Většina z vás slyšela různé názory na tzv. neviditelnou ruku trhu a pod. Ekonomové vědí, kdy má a kdy nemá trh svou regulační funkci. Všichni i neekonomové známe kladné i záporné příklady trhu. Trh se určitě povedl v elektronice. Co dnes za minimální cenu nakoupíme ze spotřební elektroniky, je úžasným výsledkem trhu a konkurence. Horším příkladem trhu jsou energetické společnosti a snad nejhorším je polotrh ve zdravotnictví. Bohužel u bazénů a aquaparků je to také polotrh. Bazény a aquaparky jsou většinou vlastněny městy, která pravidelně dotují jejich provoz, aby udržely ceny na nějaké stravitelné, mnohdy populistické výši. Pokud má naše zařízení v tomto provozními dotacemi měst zmrzačeném trhu uspět, musí být nepoměrně efektivnější, než konkurence. A to opravdu je. Noví zastupitelé obce se naprosto právem sešli na exkurzi a semináři v Centru zdraví a velmi otevřeně diskutovali o možnostech a krocích, které by obecní společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. provozující Centrum zdraví, dostaly zpět do zisku. Tak to bylo prvních více než šest let. Je pravda, že jsme věřili, že horší časy zatím nehrozí a v letech prosperity nikdo nenavrhoval, abychom z Centra zdraví různými cestami nečerpali jeho zisky do rozpočtu obce, ale abychom je nechali na horší časy. Ale když přišly problémy, nelze přece říci budiž zapomenuty dřívější obcí odčerpané zisky, dnes máme propad. Také návrhy, které by vedly ke zhoršení ekonomiky i v dobách prosperity, je třeba odmítnout. Například zpoplatnění parkoviště pro návštěvníky Centra zdraví. To by jednak přesunulo auta na přilehlé komunikace a do parku a jednak by administrativní náklady na výběr parkovného byly nepoměrně vyšší, než výběr samotný. Takové nápady jsou opravdu neakceptovatelné a každý, kdo to s Centrem zdraví myslí dobře ví, že je to nesmysl a nemusí se proto cítit nevyslyšen. Ke zlepšení ekonomiky provozu již byly udělány nějaké kroky a zdá se, že přinášejí ovoce. Především šlo o reklamu, ale i o změnu ceníku. O reklamě se není třeba zmiňovat, takové zařízení bez reklamy nemůže prosperovat. K novému ceníku si pár slov říci dovolím, protože mnoho místních obyvatel naše Centrum zdraví navštěvuje. Zcela bezkonfliktní by mělo být navýšení ceny mokré zóny, které vlastně navýšením není. Došlo zde pouze o změnu základních časů. Ze zkušeností víme, že hodinové vstupné mnoha lidem nestačilo a dopláceli za započatou hodinu dalších 20 Kč. Dvouapůlhodinové bylo zase příliš. Zavedli jsme tedy základní 6

7 délku jeden a půl hodiny v ceně, kterou platil návštěvník, když přetáhl zaplacenou hodinu. Pokud návštěvník dnes zůstane ještě déle, a to platí pro všechny návštěvníky i sazby jednotně, zaplatí za každou započatou čtvrthodinu 10,- Kč. U sauny je změna trochu dramatičtější. Tam jsme museli reagovat na stížnosti některých návštěvníků, kteří kritizovali, že díky návalu v sauně nemohou čerpat předplacené služby. Reagovali jsme samozřejmě také na ceny a základní časy konkurence. I nový ceník sauny má oproti konkurenci výrazně nižší ceny. Srovnávat musíme samozřejmě srovnatelné. Na rozbory je ještě brzy, ale již první kvartál ukáže prognózu letošního roku. Poslední aktuální poznámka je k plesové sezóně. Je v plném běhu a Kulturní P O H L E D Y dům nepraská ve švech. Není to však proto, že by bylo méně návštěvníků, ale má nepoměrně více prostor, které bez velkých potíží snesou i 400 hostů. Stále je však co vylepšovat a na obci se tvoří seznam podnětů a návrhů k dalšímu vylepšení tohoto našeho kulturního stánku. A jedna zajímavost na závěr, která nám v ponovoročním shonu všem nějak unikla. Slavnostní otevření kulturního domu před padesáti lety bylo 15. ledna První ples letošní plesové sezóny v novém Kulturním domě byl na den přesně po padesáti letech, tedy 15. ledna To, že organizátory prvního letošního plesu byli trusovičtí hasiči je, myslím, více než symbolické. Ing. Jiří Petřek starosta obce Zprávy z obce Období od posledního vydání časopisu překlenulo Vánoční svátky i oslavu příchodu nového roku. Kromě opakujících se každoročních úkolů obce v tomto období přibyly úkoly související s novým složením zastupitelstva a jeho orgánů, kterými jsou výbory a komise. Dnes jsou všechny orgány již plně funkční a zahájily svou práci. Rada obce v novém složení již má za sebou 6 jednání, zastupitelstvo obce 2 jednání. Kromě toho se zastupitelé setkali na dvou tématických seminářích, které slouží k nadstandardnímu a objektivnímu informováni zastupitelů o problematice obce. Zdá se, že tato setkání plní účel a podle zájmu zastupitelů o další semináře, zřejmě naprosté většině zastupitelům i něco přináší. To je pro obec jen dobře. Následuje tradiční heslovitý výčet některých rozhodnutí rady obce a zastupitelstva obce od posledního vydání časopisu. Všechna usnesení z rady obce a zastupitelstva obce i zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ i na oficiálních internetových stránkách obce 7 aktuálně/z obce

8 P O H L E D Y z obce jednání rady číslo 2 a 3 proběhla ještě v roce 2010, stejně tak i druhé jednání zastupitelstva obce. Na druhém jednání rady 8. prosince vzala rada obce na jedné straně na vědomí, že obec obdržela schválenou dotaci na zpracování návrhu územního plánu obce ve výši ,- Kč, na druhé straně, že pro rok 2011 je nezbytné naplánovat opravu prostranství kolem kostela v částce kolem 250 tis. Kč. Rada obce byla seznámena s informacemi ze školení vydavatelů místních zpravodajů, schválila opravu žlabů a střechy ve sportovním areálu a schválila složení komisí rady, t.j. komise životního prostředí s předsedkyní Bc. Annou Grúzovou, komisi školskou, mládeže a sportu s předsedkyní Mgr. Ivetou Novákovou, komisi sociální a kultury s předsedkyní Bc. Janou Faltysovou a komisi pro výstavbu a rozvoj s předsedkyní Bc. Evou Keclíkovou. Úplné složení komisí i výborů nejdete na oficiálních www stránkách obce Bohuňovice. Rada obce č. 2 také připravila program druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce a doporučila mu ke schválení m.j. složení finančního výboru s předsedou panem Petrem Šimšou a složení kontrolního výboru s předsedou panem Zbyňkem Cenklem. Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit zástupce obce ve školské radě, upravený rozpočet obce a rozpočtové provizorium. Rada obce také doporučila schválit provozní dotaci na krytí ztráty provozu Centra zdraví ve výši 800 tis. Kč druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce vzalo na vědomí složení slibu zastupitelky Bc. Evy Keclíkové, zprávu o činnosti RO a plnění úkolů zastupitelstva obce, plnění rozpočtu obce ke dni , složení komisí rady obce uvedené v usnesení rady č. 2/2010, plnění prioritních akcí r a první návrh prioritních akcí na r a diskusi k navrhovanému prodeji obecního pozemku 35m2 z p.č. 41/3 k.ú. Bohuňovice zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet na r ve vyrovnané výši ,- Kč, rozpočtové provizorium na I. kv ve výši 20% běžných výdajů r. 2010, schválilo 6 obecně závazných vyhlášek k obecním poplatkům, dotaci na krytí provozní ztráty Centra zdraví za r ve výši ,- Kč, složení finančního výboru zastupitelstva s předsedou panem Petrem Šimšou, složení kontrolního výboru zastupitelstva s předsedou panem Zbyňkem Cenklem a schválilo také pana Petra Šimšu a Mgr. Ladislava Krále zástupci obce ve školské radě Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice s účinností od 1. ledna 2011 ještě před koncem roku 2010 se rada seznámila s vývojem podaných žádostí o dotace z programu Zelená úsporám, schválila uzavření smlouvy nezbytné k úspěšné administraci dokončené dotované akce Cyklostezka a smlouvy k přípravě žádostí o dotace z různých dotačních titulů, příkladně na techniku pro zlepšení čištění komunikací. Rada obce připravila druhý seminář pro zastupitele a s ohledem na změny odměňování ve školství schválila nový platový výměr ředitelce školy. Rada doporučila podat žádosti o dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH v r

9 9 P O H L E D Y první jednání rady obce v r vzalo na vědomí záměry rozvoje a oprav obecních nemovitostí ve sportovním areálu s tím, že doporučila stavební komisi navštívit sportovní areál, rada vzala na vědomí že letošní tříkrálová sbírka vynesla v Bohuňovicích ,- Kč, dále vzala na vědomí informace ke stavu peněžních prostředků ke konci roku 2010 a výhled daňových příjmu pro rok 2011, výsledky provozování bankomatu v naší obci za r. 2010, které ukazují na stálý nárůst klientů využívajících bankomat v obci a seznámila se s aktuálními tezemi MF uplatňované při tvorbě nového zákona o rozpočtovém určení daní rada obce schválila ceny pronájmů v kulturním domě pro krátkodobé akce místních zájmových skupin podporovaných obcí a organizací zřízených obcí Bohuňovice, vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce Intenzifikace ČOV v Bohuňovicích dle zadávací dokumentace odsouhlasené poskytovatelem dotace (OPŽP), uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele na akci Prodloužení vodovodu s výstavbou věžového vodojemu, dále schválila podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje na vybavení obou JSDH v naší obci v předloženém znění, ceník ve sběrném dvoře pro občany obce platný pro rok 2011 a záměr využití 2-3 pracovníků z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce v obci od března t.r. rada obce doporučila požádat o dotaci z Regionálního fondu na přípravu projektů na Střední Moravě na zpracování variantních řešení několika dopravně problémových míst v obci a doporučila ucházet se o dotaci na umělé povrchy asfaltových hřišť z Nadace ČEZ - dotační titul Oranžové hřiště před koncem ledna 2011 vzala rada obce na vědomí další kroky, které by měly vést ke zlepšení ekonomiky Centra zdraví, dále akceptaci žádosti o dotaci z regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě (RFPPSM) na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na dopravní řešení 3 problémových míst v obci, výzvu KÚOK, odboru kultury a památkové péče k úpravě technických informací v časopisu Pohledy včetně konkrétních návrhů úprav, uvolnění prostor v přízemí administrativní budovy na Pile dříve využívaných pro výrobnu studené kuchyně s tím, že tento prostor bude nabízen k pronájmu, rada vzala na vědomí uzavřenou smlouvu o výpůjčce s HZS Olomouckého kraje na bezplatné užívání dočasně nepotřebného majetku HZS Olomouckého kraje Obcí Bohuňovice, výzvu k vyjádření obce k Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje a Marketingové studie s tím, že doporučila připomínkovat marketingovou studii, rada se seznámila s aktualizací ochranného pásma II. stupně prameniště Černovír s tím, že rozhodla o připomínkování navrhovaného průběh pásma kolem naší ČOV, vzala na vědomí nabídku na zpracování technické mapy a doporučila zjistit orientační cenu díla, vzala na vědomí první návrh rozpočtu obce na r. 2011, návrh prioritních akcí na rok 2011 upravený na základě pod- z obce

10 P O H L E D Y nětů zastupitelů a předpokládaných finančních možností rozpočtu, přípravu výběru místních poplatků a stočného pro rok 2011 s tím, že sazby místních poplatků i stočného zůstávají nezměněny, rada vzala na vědomí nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě atd., včetně dopadů na rozpočty obcí a státu, dále vzala na vědomí nabídky různých dotačních titulů pro obce z národních, krajských i evropských zdrojů a nové podmínky pro schvalování uchazečů o veřejně prospěšné práce v obcích, které musí uplatňovat úřady práce rada obce schválila návrh složení komisí pro výběr zhotovitele investiční akce Modernizace a intenzifikace ČOV v Bohuňovicích v souladu s metodikou OPŽP, příspěvek na lyžařský výcvik žáků základní školy ve výši 2 100,- Kč, plán rozpočtu SPOZ na rok 2011 v přeloženém znění, nájemní smlouvu mezi Obcí Bohuňovice a ZD Bohuňovice, s.r.o. na pozemky ve vlastnictví Obce Bohuňovice v přeloženém upraveném znění a předběžnou objednávku na nový kolmý a šikmý snímek obce od společnosti JAS AIR CZ spol. s r.o. šesté jednání rady obce na počátkem února 2011 vzalo na vědomí souhlas Ministerstva kultury se změnou povinných formalit místního zpravodaje POHLEDY, aktuální informace o přípravě generální rekonstrukce komunikace Trusovická za tratí, žádost mateřského centra Kuličky o herní prvky pro děti s tím, že podmínkou realizace, kterou rada podporuje, je schválený rozpočet obce a nejméně 3 z obce konkurenční nabídky, rada vzala dále na vědomí, přípravu velkého koncertu v Uničově v květnu t.r. pro zástupce Kruhů přátel hudby z regionu, rada konstatovala, že 16. obecní ples byl úspěšný a poděkovala všem organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům, rada také dostala informace z Konference samospráv dne 7. února 2011 v Olomouci rada obce schválila záměr podání žádostí o dotace o opravy kapliček a veřejného prostranství kolem kostela z programu obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvu pro místní rozvoj, schválila program 3. veřejného zasedání ZO dne na OÚ a doporučila změnit redakční systém pro tvorbu www stránek obce rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit seznam prioritních rozvojových akcí na r v předloženém znění, vzít na vědomí plnění rozpočtu obce ke dni , schválit rozpočet obce na r ve vyrovnané výši ,- Kč a schválit druhého uvolněného člena zastupitelstva - člena rady pana Petra Šimšu s účinnosti od 1. března 2011 V posledním čísle Pohledů v r jsem uvedl, že první měsíce každého roku bývají pro obce zatíženy úkoly více, než jiné. Jde však vesměs o činnosti, které nejsou příliš na obci vidět, ale jsou pro konkrétní činnosti v průběhu roku velmi důležité. Výčet některých výše uvedených aktivit rady obce to dokazuje. Podrobnější a průběžné informace hledejte na oficiálních www stránkách obce a na vývěskách OÚ. Ing. Jiří Petřek starosta obce 10

11 P O H L E D Y Duchovní slovo... Pravidla společenského chování Když se před časem objevila na knižních pultech kniha Breviář moderního člověka, setkala se tato knížka s nevšedním zájmem. A proč také ne? Kdo by si nechtěl osvojit vybrané, uhlazené chování a vystupování? Vedle rad: Jak se chovat, Etika na pracovišti a ve společnosti, Umění dávat a přijímat, Jak se představovat atd., najdeme tam i stať: Potěšení a potíže s partnerem, Směrnice o přátelských vztazích a jiná společenská pravidla o slušnosti a zdvořilosti. Jiná pravidla společenského chování nabízí sv. Pavel ve svém listě, který psal Římanům. Nepíše zde, jakou etiku je třeba zachovávat při hostině a jak dávat dámám přednost. Celý problém společenského chování a taktu mezilidských vztahů shrnul do jediné formule: Miluj bližního svého jako sám sebe. Zákon lásky zahrnuje v sobě všechno. A kdo si ho osvojí, ten si osvojí chování a vystupování jemné, úslužné, zdvořilé. Nechová se hrubě a pro každou maličkost netropí povyk a netříská dveřmi. Snad si řekneš: láska k bližnímu? Většině dnes to slovo zní příliš otřele, církevně. Dnes přece máme jiný kodex společenských vztahů. Jakápak láska a k tomu ke každému člověku? Dnes si potrpíme na slušnost a vybrané způsoby chování. Náš vztah k druhému člověku určuje jeho zevnějšek a jeho postavení. Ale stačí, aby takovému slušnému člověku někdo přeložil přes cestu stéblo a všechny ty manýry opadnou jako omítka. Slušný a inteligentní člověk se dovede bezvadně oblékat, dovede se obratně a uhlazeně pohybovat v každé společnosti, současně se dovede bezohledně zbavit svého otce nebo matky umístěním do nějakého ústavu, nepoctivostí a krádeží si zcela klidně dovede vybavit svůj dům a chatu, dovede zákeřně šplhat po zádech podřízených na lépe placené místo nebo rozbít život manželského partnera a štěstí svých dětí. A jestliže je někdo jiného názoru než on, tak je u něho idiot, který zaspal dobu. Celá jeho slušnost je jen vypočítavostí a nemá nic společného s nitrem člověka. Má-li být láska k bližnímu opravdová, musí mít Boha v základech. (sv. Bernard). Prává láska má být typickou vlastností křesťanů. Bez ohledu na to, jestli stojíme ve frontě u přepážky nebo v přeplněném obchodě nebo se nacházíme ve společnosti lidí odlišných názorů. O našem společenském chování rozhodne způsob, jak se v dané chvíli zachováme. Jestli podle pravidel dnešní doby: Jednej s každým tak, abys z toho měl co největší prospěch, nebo podle etiky sv. Pavla: Miluj svého bližního, protože on je skrze Krista tvým bratrem. Duchovní otec 11 duchovní slovo

12 P O H L E D Y Charita Bohuňovice Charita Bohuňovice děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na uskutečnění Tříkrálové sbírky, která proběhla v Bohuňovicích, Hlušovicích a ve Štarnově ve dnech 8. a 9. ledna. Poděkování patří jak koledníkům a jejich vedoucím tak všem dárcům, kteří přispěli svým darem pro potřebné jednak u nás, tak pro potřebné v zahraničí. Výtěžek sbírky byl předán na konto České charity dne 10. a v celkové částce ,- Kč. V Bohuňovicích se vybralo ,- Kč, v Hlušovicích ,- Kč a ve Štarnově ,-Kč. V Bohuňovicích koledovalo 11 skupinek koledníků, v Hlušovicích byli tři skupinky a ve Štarnově koledovali také tři skupinky. Součtová výčetka pro Bohuňovice a Hlušovice: Bohuňovice Štarnov Hlušovice Platidlo Počet ks Kč Platidlo Počet ks Kč Platidlo Počet ks Kč kov kov kov ,-Kč ,-Kč ,-Kč charita 12

13 P O H L E D Y Výtěžek jednotlivých pokladniček: Číslo pokladničky Vykoledované peníze Číslo pokladničky Vykoledované peníze 02 Bohuňovice Bohuňovice Bohuňovice Bohuňovice Bohuňovice Hlušovice Bohuňovice Hlušovice Bohuňovice Hlušovice Bohuňovice Štarnov Bohuňovice Štarnov Bohuňovice Štarnov Bohuňovice Ještě jednou všem jménem Charity Bohuňovice děkuji. Za všechny dárce a spolupracovníky Charity bude sloužena děkovná mše svatá. Bc. Anna Grúzová Doklady o předání peněz 13 charita

14 P O H L E D Y Užití loňského výtěžku Tříkrálové sbírky Loňský výtěžek z Tříkrálové sbírky v našich obcích byl poskytnut trpícím na Haiti po zemětřesení, proto Vám předkládáme informaci jak s finančními prostředky bylo naloženo: Haiti si připomíná první výročí tragického zemětřesení, které postihlo tuto zemi 12. ledna 2010 a vyžádalo si dvě stě tisíc obětí a obrovské materiální škody. Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc se zapojily do pomoci ihned po katastrofě a v zemi působí dodnes. Pomoc je zaměřena zejména na podporu zdrojů obživy, vzdělávání, pomoc sirotkům a nyní také na prevenci cholery. Aktuálně z Haiti: Ve svých nejnovějších aktivitách se mise Charity soustřeďuje na prevenci cholery ve čtyřech uprchlických táborech v Port-au-Prince ve čtvrti Petion Ville, kde byly distribuovány hygienické balíčky pro 3032 osob a průběžně je zajišťován přísun pitné vody pro více než 3000 rodin. Podpora prevence cholery bude nadále pokračovat i v roce 2011, protože epidemie této nemoci by zvláště v uprchlických táborech měla nedozírné následky, říká programová manažerka Charity ČR pro Haiti Veronika Nožinová. Dětem ze tří uprchlických táborů byly rozdány školní pomůcky a školy, kam tyto děti chodí, byly dovybaveny školním zařízením. Mise Charity, která trvale působí v hlavním městě Portau-Prince, podporuje dva sirotčince ve čtvrtích Carrefour Feuilles a také v Nazon, kde byly postaveny ubytovací stany pro 140 dětí. Děti v Carrefour Feuiles obdržely v rámci vánočního programu na Štědrý den vánoční balíčky obsahující hygienické potřeby a hračky. Děkujeme za Vaši pomoc. Bc. Anna Grúzová Klub seniorů Vánoční výstava v klubu seniorů V měsíci prosinci dne 16. až 18. proběhla v Klubu seniorů v Bohuňovicích již druhá prodejní vánoční výstava, kterou si pro vás připravili členky klubu seniorů. Výstava nabízela zájemcům různé výrobky z různých materiálů jednalo se o výrobky háčkované, batikované, pletené, malované. Tentokrát jsme oslovili ženy, které doma vyrábějí perníčky pro radost svou i druhých, aby přispěly svými výrobky do této akce. Protože takto vznikla zajímavá výstavka, chtěli bychom v tomto trendu pokračovat i v letošním roce a letošní výstavku uskutečnit na téma vánoční perníkové pečivo a Betlémy z našich domácností. V časopisech v konci roku by- charita/senioři 14

15 P O H L E D Y Vánoční výstava v klubu seniorů chom se na Vás obrátili znovu s přáním o pomoc s poskytnutím perníčků a Betlémů na výstavku. Výrobky vystavené na prodejní výstavce nám poskytla Charita Šternberk, která tyto výrobky vyrábí ve svém zařízení jako terapeutickou práci svých klientů. Poslední setkání seniorů v loňském roce se uskutečnilo dne 21. prosince. Na posezení přítomní shlédli program, který si pro nás připravily děti z družiny se svými vychovatelkami, za což jim děkujeme. Seniorům do klubu přišel popřát k Vánocům a do nového roku starosta, který přítomným předal i malé dárky. Touto akcí skončil rok 2010 v klubu seniorů v Bohuňovicích. Klub Setkávání S novým rokem prý přicházejí i nové nápady a jeden takový Vám chci předložit. Chtěli bychom klub otevřít pro návštěvnost širšímu okruhu občanů, kteří mají zájem se něco nového dozvědět nebo se přijít pobavit a třeba i zavzpomínat na své životní zážitky. Od letošního roku měníme název klubu na KLUB SETKÁVÁNÍ, tak aby nevymezoval, či lépe vyjadřoval komu je určen. Tedy všem, kteří mají zájem a chuť se potkat a pobavit. 15 senioři

16 P O H L E D Y Program Klubu Setkávání od ledna do července V následující části bych Vás ráda seznámila s aktivitami v klubu, které již proběhly anebo ještě proběhnou. Akcí, které jsou před námi se můžete ještě zúčastnit a společně prožít příjemné chvíle. Samozřejmě, že akcí během roku může být ještě více. Datum rok h v h v h v h , ve 14 h v h. Květen nebo červen Program Oslava narozenin Přednáška s diapozitivy na téma Památky Šternberka Přednáška na téma Technické památky na Hané Beseda a výstavka fotografií o divadle v Bohuňovicích v místní knihovně Povídání a film na téma Velikonoční tradice v ČR Oslava Svátku matek Beseda o Fondu ohrožených dětí - Olomouc Návštěva divadla Olomouc Přednášející pí Grúzová, členky klubu p. Josef Knopff p. Kadlec Olomouc pí Dokoupilová, pí Bc. Grúzová pí Bc. Grúzová, pí Grúzová, vystoupení MŠ a družiny sl. Bc. Dokoupilová pí Grúzová pí Demelová Výlet Klubu seniorů pí Grúzová Rozloučení před prázdninami pí Grúzová, členky klubu Dále Vám klub oznamuje, že probíhá plavání pro seniory každou středu od do hodin včetně cvičení v bazéně. Zájemci, hlaste se u pí Demelové. Bc. Anna Grúzová vedoucí klubu senioři 16

17 P O H L E D Y Informace ze školy Dravci ve škole Ve čtvrtek k nám zavítali neobvyklí hosté. Členové organizace Seiferos nám přivezli několik zástupců dravých ptáků. Přehlídka proběhla dvakrát. Nejprve pro mladší děti a předškoláky a později pro žáky 2. stupně. Všichni byli seznámeni s podmínkami v jakých zvířata žijí. Co jim škodí, co ne, a jak se zachovat, abychom jim mohli nejlépe pomoci a nevytvářeli jim zbytečné překážky. Po té došlo k samotnému představování jednotlivých zástupců. Děti se dozvěděly některé podstatné informace o jejich vzhledu, způsobu lovu a životě. Také si některé mohly pohladit. Několik ptáků bylo vycvičeno i k ukázce letu na tak malém prostoru jako je tělocvična, a tak jsme si mohli všimnout, jak neslyšně létá sova. Mezi další z prezentovaných ptáků patří i raroch, jestřáb, sýček, sova pálená, orel skalní a bělohlavý a další, se kterými se u nás můžeme setkat. Na závěr byli žáci vyzkoušeni ze získaných vědomostí a při úspěšné a včasné odpovědi se dočkali i odměny v podobě nádherné fotografie dravce. Odnesli jsme si nejen vědomosti, ale také zajímavé zkušenosti, poznatky a zážitky. Těšíme se na příště Hrátky u Pohádky V sobotu v naší škole proběhl Den otevřených dveří zaměřený hlavně na předškoláčky, kteří si mohli přijít prohlédnout třídy a ostatní prostory školy. Byla tu pro ně připravena různá stanoviště s pohádkovým tématem. Někteří se zřejmě báli čertů v Pekle, ale jakmile si vyzkoušeli překážkovou dráhu, kterou pro ně čerti sestavili, už jim bylo lépe. V přízemí je obletovali andílci z Nebe, kterým děti mohly něco pěkného nakreslit a za odměnu dostaly papírové andílky. V prvním patře na ně čekala Sněhurka s několika trpaslíky a s jablíčky. Každé jablíčko si s ní nazdobily. Hned ve vedlejší místnosti si potrénovaly hlavičky na skládačkách a logických hrách. Chodba druhého patra se proměnila v pravěkou krajinu s jeskyní a rostlinným porostem, kde se schovávali dokonce i mamuti. To Mach a Šebestová poprosili kouzelné sluchátko, aby je zavedlo do doby ledové. Chtěli zjistit, jak žil takový člověk neandrtálský. Žáci z šesté třídy tedy sehráli krátkou scénku popisující průběh dne pravěké tlupy, včetně lovu mamuta. Návštěvníci si pak mohli navléknout pravěké korále a vyzkoušeli si kresbu prstovými barvami tak, jak kdysi zřejmě kreslili pralidé v jeskyních. 17 škola

18 P O H L E D Y Informace ze školy V učebně angličtiny je pak přivítali sněhuláčci. Ty si vymalovali, vystřihli a nalepili na papírový pytlík. Tak jim vznikl maňásek sněhuláček. Na interaktivní tabuli si vyzkoušeli poznávání a přiřazování různých zvuků a hlasů zvířat. Mimo hlavní budovu navštívili také kuchyňku a keramickou dílnu. Přesněji řečeno, Perníkovou chaloupku, odkud si odnesli vlastnoručně nazdobené perníčky a zašli za kominíkem, kde si vyrobili hliněný knoflík. Ten je pak bude na začátku nového školního roku čekat v jejich školní lavici. Taková prohlídka školy zabere spoustu času, ale děti si to moc užily a věříme, že se těší, až k nám opět zavítají a tentokrát už třeba jako naši žáci. V dalších letech mohou podobnou zábavu přichystat pro nové předškoláky také oni. Děkujeme všem za jejich návštěvu a samozřejmě těm, kteří se na přípravách a průběhu celé akce podíleli, patří vřelý dík za jejich práci a přínos. Na tuto akci navazoval zápis do 1. třídy, který proběhl ve dnech a Zapsáno bylo 50 dětí, někteří rodiče uvažují o odkladu školní docházky. Předpokládáme, že ve školním roce 2011/12 budeme vyučovat ve dvou třídách. Přejeme všem předškolákům vykročení správnou nohou a hodně úspěchů do školních let. Zimní kurz Sachova Studánka 2011 Pro žáky 7. tříd byl letos naplánován Zimní kurz hned po vánočním volnu a to v termínu od ledna. Vzhledem k tomu, že řady sedmáků postupně prořídly a zájemců bylo méně než v jiných letech, doplnili jsme počet účastníků ze žáků osmého ročníku. Naší cílovou oblastí je již poněkolikáté pohoří Beskyd a lyžařské středisko Sachova Studánka. Žáci si mohli vybrat mezi sjezdovým lyžováním nebo snowboardingem. Obě družstva se s nástrahami jednotlivých metodických postupů velmi dobře vypořádala a již ve středu bylo možno zaznamenat velké pokroky. Celý týden, až na pátek a sobotu, nás provázelo vcelku příznivé počasí a kvalitně upravený svah. V úterý jsme mohli pozorovat dokonce i zatmění Slunce přímo ze sjezdovky.zimní kurz není ale jen o lyžování nebo snowboardování, žáci se během večerních programů dozvěděli také něco o bezpečnosti na horách, o pravidlech pohybu na sjezdovce, o historii snowboardingu. Velmi zajímavá byla přednáška o zásadách první pomoci. Mgr. Karel Machala vedoucí kurzu škola 18

19 Rady pro zahrádkáře P O H L E D Y V ovocné části zahrady bychom měli začít s řezem broskvoní. V řezu ostatních ovocných stromů budeme pokračovat. Nezapomeňme, že odřezané větve jabloní a hrušní náramně chutnají domácím králíkům. Starou borku na kmenech starších stromů odstraníme drátěným kartáčem, ale nesmíme poškodit zdravou kůru.je-li na kmeni lišejník nebo mech, natřeme jej 5% roztokem Cuprikolu nebo přípravkem Šampion. Angrešt a rybíz už také nepočká. Zcela odřežeme čtyřleté větve rybízu a tříleté zakrátíme. Protože angrešt v posledních letech trpí americkým padlím, všechny napadené konečky odstraníme až do zdravé části. Vinná réva se řeže již začátkem března. Po jejím řezu by neměly přijít velké mrazy. Pozor víno stříháme za 2. a 3. očkem, Jádroviny ale tak aby za posledním nechaným očkem zůstal pahýlek dlouhý alespoň 5 8 cm. dobře špatně To je velký rozdíl při řezu jádrovin réva v předjaří a v srpnu i u peckovin, kdy řežeme hned za posledním očkem, aby dobře nezůstávaly tzv. věšáky, které zahnívají. Za výbor ČZS Vojtěch Smrček Konec roku 2010 v místní organizaci Českého svazu zahrádkářů O tom, že spolkový život místní organizace Českého svazu zahrádkářů není jen o opečovávání vlastních zahrad, se můžete přesvědčit i z následujícího výčtu naší činnosti z konce roku Přestože předvánoční přátelské posezení v Kulturním domě v Trusovicích bylo poněkud zkaleno zprávou o úmrtí zakladatele, dlouholetého přítele a člena a vynikajícího broskvoňáře Miroslava Stožka, koloběh života a střídání jeho dob si vyžádala pokračovat v jím osnované činnosti. Posezení organizujeme již 6. Rokem pro nejaktivnější členy jako poděkování za jejich činnost a příležitost k pobavení na závěr roku. Letos měli všichni přijít v šatičkách z dob našich prababiček a pradědů, neboť převleky jsou dobrým kořením každé zábavy. Kdo doma v pokladech skříní a truhlic nic nenašel bal porotce. A když sranda tak pořádná porotce jsme měli dva! Byli jsme zvědavi, jak se dohodnou, ale dlouholetí přátelé Římský a Vysoudil to zvládli na jedničku. K vidění bylo ledacos budovatel Jenda ve švédské košili 19 zahrádkáři

20 P O H L E D Y a manšestrákách z let padesátých a jeho manželka Eva v nadějích z let sedmdesátých. Vyší smetánka drážní společnosti transmagistrály Olomouc Šternberk z dob její největší slávy Bob a Jitka, náročný společenský model černého toka kloboučku a nítěných rukaviček přítelkyně Aleny a stejně tak náročná souprava paruky a korálků její kamarádky Jiřiny. Zavítali i cizinci ze zámoří Střední Amerika a Daleký východ, jejichž oděv byl nejstarší snad tisíciletý! Nu a naši porotci vyhodnotili jako nejlepší úbor mexického gauča Pepu, zchudlou hraběnku Jitku von Trusovitz a pražského Pepíka Jindru. Nad srandatombolou, tvořenou velmi hodnotnými dary z vlastní produkce (zejména popelčiny oříšky s nádivkou lákavých slibů bez jakékoli garance se těšily obliby) jsme se pořehtali tak, že pokud smích prodlužuje život, budeme tu asi do sta let. Hostili jsem se z toho, co dům dal tedy ne ten kulturní, ale naše kuchyně, neboť to jsou líhně pravých kulinářských skvostů! Do pozdního večera jsem za doprovodu kytary zpívali koledy a poté stylově písně z první republiky do let šedesátých. Není nad to, se před vánocemi řádně odreagovat a pobavit se v kruhu přátel. Ale abychom se věnovali i fyzickému zdraví, vydali jsme se na již rovněž tradiční silvestrovský výšlap na Kartouzku. Vyrazili jsme ve čtvrtek , v sedmistupňovém mrazu, sněhu a ledu bylo všude dost. K poledni jsme dorazili (a dílem doklouzali) přes Vésku na Kartouzku, kde jsme se posilnili cílovými prémiemi, do té doby nesenými v batůžcích či ohřívanými v náprsních kapsách. Polními cestami jsme pak došli do druhého cíle naší cesty restaurace U Dočkalů v Bělkovicích na pozdní oběd. Tohoto velmi příjemného výletu se účastnilo 36 přátel a budeme se těšit, když se naše řady rozrostou do roka i o další účastníky. Je vidět, že činnost zahrádkářů může být různorodá a není jen o okopávání zahrad. Proto zveme do našich řad všechny zájemce a příznivce nejen zahradničení, ale i milovníky přírody a družné zábavy. Od ledna probíhají velmi zajímavé přednášky v Regionálním centru v Olomouci, upozorňujeme na jejich termíny a témata na vývěsce ČZS u Domu služeb. Za MO ČZS Bohuňovice Miroslava Müllerová zahrádkáři 20

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 ROČNÍ STATISTIKA: Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2011 je 41, z toho registrační poplatek zaplatilo 38 čtenářů. Za celý rok

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více