OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ leden 2015 BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE V pátek 15. února 2013 se v dopoledních hodinách v p íjemném prost edí Domu d tí a mládeže - Magnet Mohelnice uskute nilo neve ejné kolo sout že ve zp vu lidových písni ek s názvem Mohelnický slaví ek. Tato sout ž se zde konala již podeváté. P vodn šlo o postupovou sout ž ve zp vu eských a moravských lidových písni ek Bruno ze s Šaumburku názvem Moravský ( ) zvone ek, ze které byl však postup do dalšího sout žního kola Na podmín n letošní zp vem rok připadá dvou 810. hanáckých výročí narození lidových významného písni ek. státníka P edevším českého z d vodu království, tohoto žánrového olomouckého omezení biskupa d ti a ze zakladatele základních města škol Mohelnice. o tuto sout ž Touto postupn osobností ztrácely je Bruno ze zájem Šaumburku a tak se (Bruno odborným von Schaumburg pedagogickým - Holstein), pracovník m který spatřil DDM Magnet světlo světa Mohelnice roku 1205 poda ilo na hradě vymyslet Schauenburgu a zorganizovat německém jako nejlépe Wesertalu. vhodnou alternativu zp vu eských v Roku a moravských 1247 byl Bruno lidových jmenován písni ek olomouckým tzv. zpívání biskupem. bez Od omezení, slavného s názvem panovníka, Mohelnický českého krále slaví ek. Václava I. si vymohl povolení V d sledku vybírat vyšší desátky nemocnosti od farářů celé d tí své diecéze. zp sobené ch ipkovou epidemií se letos této p vecké sout že V roce 1253, při nástupu krále Přemysla Otakara II. do zú astnilo celkem 43 d tí z obou mohelnických funkce, se Bruno stal významným státníkem království základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní) a rovn ž d ti českého ve funkci kancléře. Navíc však, jako králův ze ZŠ Úsov. Celá sout ž m la celkem p t kategorií osobní rozd lených přítel, podle vykonával v ku sout žících i další, neoficiální d tí. Cílem funkci odborné králova důvěrníka poroty, která a poradce. zp vu d tí pozorn naslouchala, bylo Od vybrat krále postupující Přemysla do Otakara ve ejného II. kola. dostal To Bruno se uskute nilo městečko Hulín v sále s ZUŠ vesnicemi Mohelnice Pravčice, ve st edu Němčice 20. února a Stará Ves, dále pro Do ve ejného svůj kostel kola od postoupily uvedeného 4 panovníka d ti z kategorie získal prvních panství Hukvaldy t íd, 7 d tí s z hradem kategorie a 2. městečkem až 3. t íd pak Ostravou to bylo a celkem se všemi 7 vesnicemi. d tí, z kategorie Rovněž 4. obdržel až 5. panství t íd postoupilo Šumperk s 11 hradem d tí, a městečkem Kelč a jejich vesnicemi a četné statky, pro něž si vyžádal svobodu a také ji dostal. Dále zřídil obročí pro scholastika a čtyři obročí ve Vítonicích a Fryčovicích a připojil ves Vykleky k olomouckému děkanství. Město Kroměříž vyvedl z močálu na návrší nad řekou Moravou, obehnal je zdí a postavil tam kolegiální kostel sv. Mořice. V kostele ustanovil probošta a kanovníky a nadal je požitky. Umístil sem také horní část košile Panny Marie a jiné četné ostatky svatých a uvalil klatbu na každého, kdo by je snad odcizil. V Kroměříži také postavil nový farní kostel ke cti Panny Marie a na jeho ochranu ustanovil vojáky a pověstné vazaly. Tak tedy Bruno mnohonásobně zvelebil majetek olomouckého biskupství a byl ve své době považován za jeho druhého zakladatele. V souladu s královou politikou dosídlování českého království občany sousedních zemí založil více než 200 sídel s německým právem a s německými osadníky. Podporoval zemědělství a hornictví a pod jeho vládou se stala země Moravská kvetoucí kulturní krajinou - jak praví současník. Nepodařilo se mu však uskutečnit svůj celoživotní sen, kterým bylo povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Schaumburkův z kategorie 6. podpis až 7. t íd z roku postoupilo 1273 je na 5 první d tí a úřední z poslední listině kategorie nejstarších (8. až 9. t íd) pak do ve ejného zmiňující se o městě Mohelnici jako o městu. Zasloužil se kola porota vybrala t i zp váky. Není žádným zřejmě o povýšení Mohelnice na město a zcela jistě přispěl tajemstvím, že hudba a zp v ovliv ují tém každého významně k celkovému ekonomickému a kulturnímu lov ka bez výjimky. íká se, že hudba je nejlepší rozvoji apatyka. celého Hudba regionu. a zp v Jedním mají svým z jeho zp sobem několika oficiálních úžasnou sídel sílu, která byl i v mohelnický mnohém rozvíjí biskupský celého hrádek. lov ka. Současný Zpívání mohelnický dokonce uklid uje městský znak více i prapor než oby ejná je, podobně e. jako Lze znak to olomouckého nap íklad vypozorovat arcibiskupství, p i ve erním odvozen uspávání od Šaumburkova malých rodového d tí. Zpívání erbu. ukolébavek Ten je popisován je v takovém jako červený p ípad štít půlený, ni ím horní nenahraditelné. polovině čtyři Zpívání a v dolní lidových polovině písni ek dvě stříbrné v útlém špice v ku (sechs je pro Lanzenspitzen). naše d ti velice Špice d ležité. neboli Lidové trojúhelníky písni ky jsou geometrické plošné tvary, které nemají nic společného s novodobě omylem uváděným názvem jehlany, což jsou útvary prostorové a v heraldické mluvě nepoužívané. Špice mají svůj původ v listu kopřivy, což byla původní heraldická figura rodu Schaumburgů v západoněmeckém Weserthalu někdy dávno ve 12. století. Znamenitý pán Bruno, sedmnáctý biskup olomoucký, muž velmi moudrý, podivuhodně štědrý, pokorný a laskavý, pověstný jemnými způsoby, ochránce kléru, útočiště chudých, nám blízké, pomocník jsou odzkoušeny sirotků a laskavý mnoha utěšitel generacemi vdov zesnul p ed v námi Pánu a 18. je dob e, února že roku i zpívání, 1281 v Olomouci jakým je nap. a pochován Mohelnický byl v slaví ek, Kroměříži tomuto v kněžišti zám ru před hlavním napomáhá. oltářem Pod kování kolegiálního zde kostela pat í jak svatého po adatel m Mořice, který z DDM sám Magnet založil. Mohelnice, tak i u itel m a rodi m, Ctirad kte í Štipl, kronikář d ti v města tomto Mohelnice sm ru vychovávají. Pavel Nenkovský Literatura: Granum Catalogi praesulum Moravie

2 SPOLEK NĚMCŮ V ČECHÁCH OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 2 * Její císařská a královská výsost arcivévodkyně Glorie Marie Bogdana Rakouská z rodu Habsbursko Lotrinského, princezna česká, moravská a slezská, dcera právoplatného českého krále arcivévody Karla Habsbursko Lotrinského oslavila 15. října 2014 svoje 15. narozeniny. Olomouc Svitavy nahradil v roce 1887 dosavadní NORDMÄHRENBUND. Tento spolek měl v Mohelnici 300 členů a předsedou byl zvolen Hans Scholz. Organizace měla za úkol obstarávat svým členům pracovní příležitosti, dětské zábavné programy, bleší trhy a prázdninové pobyty. Předsedou pěveckého sboru o 110 členech byl Max Kittner, který se svými svěřenci zabezpečoval koncerty při slavnostních příležitostech jiných spolků a během silvestrovských oslav. Měsíční členský příspěvek činil dva halíře a kontrolován byl výlepovou známkou do osobního průkazu. Na výlepové známce byla použita obecní historická heraldika, jak to dosvědčují přiložené obrázky. Nejedná se o poštovní zámky a nejsou předmětem zájmu filatelistů. V MOHELNICI PŘED 50 LETY * V SRN zemřel bývalý mohelnický kněz P. Dr. Robert Jaschek (* ) * Zvolena byla 14tičlenná Místní komise lidové kontroly * K osvětové besedě se řadí ZK ROH MEZ * Filmový kroužek uspořádal 21 filmových představení * Kroužek sběratelů grafiky vydal reprezentační publikaci GRAFIKA * Mrazy silně poničily místní komunikace * Proběhla III. celostátní spartakiáda * Mohelnicí projížděl Závod míru (Berlín - Praha - Varšava) * JZD opravilo kapli u Křemačovského rybníka * Na osmileté škole ve Fučíkově ulici se začíná opět učit náboženství * V místní organizaci SPB je 93 členů (účastník vzpoury v Boce Kotorské, vojáci 1. čsl. armádního sboru v SSSR, příslušníci čsl. vojenských jednotek v Anglii, partyzáni, domácí odboj a političtí vězňové) * Kolektivu kokilové slévárny v MEZu bylo za novou technologii kokilového lití uděleno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu * V muzeu byla uskutečněna výstava obrazů valašského akademického malíře Františka Podešvy a prací kroužku místních výtvarníků. Zábřeh Mohelnice * Dne 10. prosince 2014 se vládnoucímu monackému knížeti Albertu II. a jeho manželce kněžně Charlen narodila dvojčata. Princ Jacques, který následuje svého otce v pořadí na trůn, obdržel tradiční následnický titul markýze z Baux, jeho sestra princezna Gabriella je hraběnkou z Carladès. Koruna Česká zaslala knížeti dopis, ve kterém mu k radostné události blahopřeje, a zároveň ho ujišťuje ze svých sympatií vzhledem k přemyslovskému původu jeho i jeho dětí. PRAPOREČNÍK Z MOHELNICE V hale Kongresu USA ve Washingtonu D.C. byla 19. listopadu 2014 k 25. výročí pádu železné opony odhalena busta prezidenta Václava Havla. Slavnostní události se za českou stranu zúčastnil mimo jiné premiér Bohuslav Sobotka a vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová. Bývalý český prezident se stal teprve čtvrtou osobností nenarozenou ve Spojených státech, které se dostalo podobné pocty. Ve slavnostním průvodu nesli vlajkonoši US Army zástavy USA, námořnictva a prezidentskou zástavu a vlajku České republiky nesl příslušník armády ČR (zcela vpravo), který je občanem a rodákem města Mohelnice a po jeho návratu ze služby přineseme jeho vyprávění. * Princezna Cristina půjde jako první člen španělské královské rodiny před soud. Sestra španělského krále Felipeho VI. bude obžalována v souvislosti s kauzou svého manžela. Ten měl zpronevěřit státní finance z jím vedené nadace převodem na účty vlastní firmy. (internet)

3 MOHELNICE V LEDNU 1945 leden 1945 * Po silnici na Moravskou Třebovou procházely tisícihlavé zástupy zubožených ruských, anglických a amerických (?) zajatců. Mnozí byli bosi a všichni trpěli hladem. V této době byla krajina a silnice plné rozbředlého sněhu. leden 1945 * Silnice jsou zaplaveny koňskými povozy s německými selskými uprchlíky z Maďarska, Jugoslávie, Rumunska a hlavně Sedmihradska. Mířili na Kladsko, ale odtud byli posíláni dál na západ * Štábní svobodník Franz Gloser (* ), bednář ze Schillerstrasse (Olomoucká) č. 80 je pohřešován od bitvy u Treuburgu ve Východním Prusku * Vojín Hermann Rotter (* ) Beethovenstraße (ulice TGM), pohřešován ve Východním Prusku * důstojník. Rudolf Kuba (* ) ze Zámečnické ulice padl u Villers de Aax v Belgii * Granátník Walter Haas (* ), Radniční 4, pohřešován na východní frontě * důstojník Karl Czerny (* ), Medkova 10, pohřešován u Sieradsch ve Wartheland * Granátník Rudi Pross (* ), Vodní 31, padl u Burgwasser na východní frontě * Granátník Johann Schebesta (* ) pekař z Glitsheiserstraße (Sportovní) 4, padl u Steinbecku, 12 km východně od Kaliningradu. leden 1945 * Proběhla mobilizace německých mladíků od 14 let. leden 1945 * Kvůli zvýšenému nebezpečí náletů v poledních hodinách a kvůli služebnímu nasazení mužů a mládeže ve Volksturmu byly od Nového roku přeloženy nedělní mše sv. na večerní hodiny; koncem ledna již byla ve městě slyšet od východu kanonáda. leden 1945 * V posledních lednových dnech byl pod tlakem nepříznivých válečných událostí přeložen vojenský lazaret ze Sv. Martina na Slovensku do Mohelnice a umístěn v prostorách školy, učitelského ústavu a Říšského župního domova mládeže. leden 1945 * Nádražím projíždějí vlaky s vězni z východních koncentračních táborů; podél trati jsou nacházeny jejich vyhozené mrtvoly. C. Štipl OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 3 ZPOCHYBŇOVÁNÍ A TOLERANCE V listopadu 2013 jsem navštívil v rámci oslavy svých abrahámovin Mexiko. Kromě vzpomínek na poutní místo Guadalupe a nádherné scenerie jsem si přinesl i postřehy ze světa, který žije trošku jiným stylem, než je ten náš. Mexičané nejsou tak zatíženi formálním pořádkem a normami, jako my. My klademe důraz na to, aby věci vypadaly dobře především zvenčí: domy, auta, veřejná prostranství To, co je uvnitř už považujeme za téměř výsostně osobní věc. Často je to bohužel farizejské. Mexičané se na nic nehrají. Někdy, třeba v dopravě to vypadá jako chaos, ale oni vše hravě zvládají. Mnohé baráky, zvlášť na venkově, působí jednoduše, ošuntěle. V neděli dost často obědvá celá rodina v restauraci. Nespěchají, těší se společenství a vyvarují se tak stresu z příprav náročného oběda. Ocení to především manželky, maminky Stát svým občanům neposkytuje žádné příspěvky nezaměstnaným a důchodcům. O své příbuzné se stará rodina. Proto jsou rodiny početnější, aby si navzájem jeden druhému pomáhali. Snad se nám to zdá všechno nereálné? Není to ideál, ale jeden z modelů života, který v Mexiku funguje. Přenesme se v zamyšlení do naší Evropy. Francouzský filosof a matematik René Descartes ( ) řekl: Myslím, tedy jsem a později Pochybuji, tedy jsem. Uvedený výrok se stal životním krédem a od 18. stol. našel živnou půdu v celé Evropě. Stal se součástí naší kultury. Naučili jsme se zpochybňovat všechno: rodinu, muže, ženu, děti, víru Žijeme v době, kdy je zapotřebí trpělivě objasňovat úplně základní pojmy: kdo je člověk, co je rodina, kdo je muž, kdo je žena, co je zvířátko, co je normální, co se dá ještě tolerovat a co už je za hranicí přijatelnosti. Zpochybnit dnes dokážeme všechno, ale něco budovat, to se nám už zdá moc náročné. Mnoho lidí například po shlédnutí filmu Da Vinciho kód mělo problémy ve víře. Stačilo fantazírování režiséra a scénáristy a mnozí si kladli otázku: Jak to vlastně bylo s Kristem? To stejné platí v případě rodiny a manželství. Zkusme zpochybňování vzít jako výzvu zajít na hlubinu a hledat nové přístupy, učit se argumentovat a vést dialog. Tolerance v dnešním světě představuje jednu z největších hodnot. Kam jsme dnes ve jménu tolerance ochotni až zajít? Kdy ještě můžeme mluvit o toleranci a kdy je to už otevřený souhlas se zlem? Myslíme, uvažujeme, jsme. Ale jací jsme? Kdo jsme? Kam směřujeme? Modelů společenského života je mnoho. I modelů manželského a rodinného života může být víc. V průběhu dějin se měnily. Avšak to, co považujeme za normu, ideál, co předešlé generace drželo při životě a společnosti dávalo stabilitu, nemůžeme dnes odepsat jen proto, že je to náročné! Nelze dnes měnit normy a pravidla jen proto, že nám to (ne)vyhovuje. Láska není vše, co cítíme, manželství není instituce, na kterou mají nárok všichni, to není zboží, které si koupíme, objednáme po internetu Milí čtenáři Objektivu! Otevírá se před námi 12 měsíců roku Přeji nám všem, abychom v koloběhu času, který poctivě kvapí, neutonuli v neurotickém zpochybňování posvátných hodnot života a v rámci falešné tolerance nesplynuli v anonymitě s davem! Pavel Kavec

4 60 LET OD ÚMRTÍ VELMISTRA EVŽENA HABSBURSKÉHO OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 4 Slavnostní mše svatá se konala v neděli v hod. v bouzovském kostele sv. Gotharda a to u příležitosti 60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova. Hlavním celebrantem byl Otec Metoděj R. Hofman OT (vikář velmistra). Koncelebroval P. Norbert J. M. Hnátek OT a z loštické misijní komunity sv. Vincence z Pauly P. Miroslav Obšivan CM. Slavnostní ráz umocnil a liturgii vhodně doplnil Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc (řídil Jan Gottwald). Tato slavnost připadla na svátek Svaté Rodiny. Ve své promluvě (kázání) P. Metoděj poukázal mimo jiné právě na rodinné zázemí arcivévody Evžena, které bylo vhodným podhoubím pro růst této osobnosti. Po této promluvě proběhla obnova manželských slibů přítomných manželských párů. Po závěrečném slavnostním požehnání pak na všechny přítomné účastníky této bohoslužby čekal před chrámem familiáři Německého řádu dřevem řádně vytápěný kotel s připraveným horkým čajem s citronem a napečenými perníčky s emblémem Evžena Habsburského (EH). Ten den bylo venku mínus 7 C a tak toto občerstvení ihned po skončení slavnostní mše svaté bylo více než vítané. K uctění památky arcivévody a velmistra Evžena se pak ještě v úterý v 16 hod. rozezvučel zvon umístěný v hradní zvonici na bouzovském hradě. Horké i jiné občerstvení podávané ihned po mši svaté Arcivévoda Evžen se narodil na zámku v Židlochovicích na Moravě. Roku 1887 složil ve vídeňském augustiniánském kostele řádový slib a dva dny po svých řeholních slibech, byl jmenován koadjutorem stávajícího velmistra Willhelma, což znamenalo, že po odstoupení nebo úmrtí velmistra se arcivévoda Evžen ujme této nejvyšší služby. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku Evžen investoval nemalé prostředky do řádových statků, které sloužili jako zdroj pro financování charitních projektů (nemocnice, lázně, duchovní správa v inkorporovaných farnostech, atd...). Byla důkladně opravena bruntálská rezidence a zřízena obrazová galerie. Největším stavitelským počinem velmistra Evžena byla náročná rekonstrukce hradu Bouzova za neuvěřitelnou sumu 15,6 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl přizván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu měla pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovněž účastnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideálů řádového rytířstva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím vědecko-technickým věkem. Arcivévoda Evžen, 58. velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30. prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Náhrobek v kostele sv. Jakuba v Insbrucku P. Metoděj Hofman OT při kázání Evženovi ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu konaného dne 6. ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Insbrucku. Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského ( ). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů. PAN

5 OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 5 VÁNOČNÍ KONCERT SMOLAŘŮ A HOSTŮ Smolaři pak koncert zakončili a na poslední písničku na podium pozvali i své kamarády z Vodopádu. SMOLAŘI Mohelnice V sobotu 20. prosince 2014 se na velkém sále mohelnického domu kultury konal tradiční vánoční koncert Smolařů a jejich hostů. Tento koncert Smolaři pro své příznivce organizují již více jak 30 let a to tradičně vždy o poslední sobotě před Štědrým dnem. Letošní pozvání přijala vynikající slovenská kapela z Brezna VODOPÁD. Kapela letos mimo jiné oslavila 30. roků své existence. Koncert začal v 18 hod. a včetně jedné přestávky trval 140 minut. Přestávka v polovině programu sloužila k občerstvení přítomných diváků či k zakoupení CD skupiny Vodopád. Na odbyt nejvíce šlo zatím jejich poslední CD Čarovný deň, které obsahovalo celkem 16 nádherných koled v různých úpravách. Vše uváděl dle tradice v Mohelnici velice dobře známý moderátor z Karviné Josef MLOK Grim a o zvuk se postarala parta kamarádů z agentury Dragon (Ondřej Klemš a Kamil Grygar). Před téměř zaplněným sálem Smolaři koncert zahájili a pak na jeviště pozvali své hosty, kteří v první části svého vystoupení zahráli tradiční skladby ve stylu country & bluegrass a po přestávce vděčným divákům bravurně zahráli ze svého CD Čarovný deň několik nádherných koled. Závěrečná písnička koncertu Smolaři & Vodopád Po koncertě dle tradice Pavel Nenkovský kapelník Smolařů a správce mohelnického betlému zavedl kamarády ze Slovenska do kostela sv. Tomáše Becketa a zde jim ukázal již téměř dokončený Mohelnický betlém. U našich jesliček proběhlo samozřejmě nezbytné focení na památku a navíc Vodopádi na kameru přítomnému kameramanovi a tudíž i divákům Mohelnické televize, zazpívali jako dárek k Vánocům slovenskou lidovou koledu (a capella - gospel) Dobrý pastier sa narodil. VODOPÁD Brezno u Mohelnického betlému Po této prohlídce pak Vodopádi odešli s krásnými zážitky v duši a se svými mobilními telefony plnými nafocených obrázků betléma do nedaleké, předem rezervované restaurace, kde tento sobotní večer pokračoval neformálním předvánočním sejšnem, na kterém hráli jak Smolaři tak i Vodopádi a vůbec bylo tam moc fajn. VODOPÁD Brezno - Slovensko V rámci tohoto koncertu kapelník Smolařů Pavel Nenkovský přečetl krátké předvánoční pozdravení od bývalého kněze z nedaleké loštické farnosti P. Pavla Kavce, věnované jak Smolařům, Vodopádům, Mlokovi, ale i všem přítomným divákům. Tento kněz, kamarád, výborný kuchař a příznivec dobré country i folkové muziky, pravidelně navštěvoval téměř všechny akce koncerty (včetně Mohelnických dostavníků ), se kterými nejen Smolaři, ale i stylově podobné kapely hrály na dopředu avízovaných akcích. P. Pavel Kavec na tomto vánočním koncertě však nemohl být osobně přítomen, protože od 1. září 2014 byl přeložen převelen do Bratislavy a zde v době předvánoční měl zcela logicky mnoho jiných povinností. VODOPÁDŮM, MLOKOVI, zvukařům i všem divákům moc děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání. PAN

6 OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 6 FILM O LOŠTICÍCH A ÚSOVĚ Cyklus deseti dokumentárních filmů o historii a současnosti židovských hřbitovů a synagog v Čechách připravil pro Českou televizi režisér Jaroslav Kratochvíl. Jednotlivé díly budou promítány na programu ČT2 vždy v neděli dopoledne od 9:35. Pro obyvatele našeho regionu je především zajímavé vysílání 8. února 2015, které se bude věnovat bývalé židovské obci v Lošticích a v Úsově. Natáčení se zúčastnili pamětníci obou obcí, žáci místních základních škol a členové občanského sdružení RESPEKT A TOLERANCE Luděk Štipl a Zdeňka Míčová. STŘÍTEŽ JE KULTURNÍ PAMÁTKA Svátek všech přátel historie Mohelnice a celého našeho mikroregionu se konal na podzim loňského roku poté, co ministerstvo kultury ČR vyhlásilo střítežskou myslivnu, kamennou křížovou cestu a kapličku P. Marie za státní kulturní památku. Stalo se tak poté, co se Střítež stala známou nejen svou pestrou historií a přírodními krásami, ale i tím, že zdejší lesy byly podle vyjádření tvůrce podkladů pro vznik nejslavnější naší opery, kterou je Janáčkova Liška Bystrouška, místem kde slavná lištka žila a se svojí pověstí se dostala až do památného náčrtníku palonínského milovníka přírody malíře Stanislava Lolka. Zařazení střítežských staveb do bohaté sbírky rodinného stříbra markrabství moravského se náš kraj zase o stupeň přiblíží k nejvyhledávanějším turistickým cílům tohoto regionu. CŠ KONCERT KPH TEREZIE FIALOVÁ - piano, JIŘÍ BÁRTA - cello se koná v 17:00 a v 18:00 hod. v sále ZUŠ Mohelnice vstupné 70 Kč, děti zdarma J. S. Bach: Sonata pro violoncello a klavír g moll A. Dvořák: Klid, Rondo, Poloneza, Slovansky tanec S. Rachmaninnov: Sonata pro violoncello a klavír d moll SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MIKROREGIONŮ V měsíci září hostil Mikroregion Mohelnicko akci krajského významu. Pod názvem Setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje se sešlo v Lošticích na šedesát starostů, pracovníků regionálního rozvoje z městských úřadů i z úřadu krajského a manažerů mikroregionů. Program zahrnoval prohlídku zajímavých míst Loštic, která byla v posledních letech opravena s podporou evropských fondů. Navštívil tělocvičnu základní školy, hasičskou zbrojnici, synagogu, cyklostezku z Mohelnice do Loštic, žádlovický park. Prohlídka byla proložena poutavým výkladem pana starosty Lolka, za přispění ostatních místních starostů. Účastníci byli překvapeni množstvím zajímavých míst, která jsou v Lošticích k vidění a s prohlídkou byli více než spokojeni. Součástí programu byly dále prezentace s informacemi o úspěšně realizovaných projektech podpořených z evropských dotačních titulů, o problémech se kterými se žadatelé o dotace potýkají, zhodnocení čerpání evropských dotací. Setkání splnilo svůj účel, účastníci poznali další z mikroregionů v kraji, podiskutovali, vyměnili si zkušenosti a s balíčkem regionálních dobrot odjížděli spokojeni domů. por. MUDr. KURT WOLF ( ) Kurt Wolf se narodil 13. února 1915 v Lipníku nad Bečvou. Jeho otec pocházel z Úsova a celá rodina Wolfova se později přestěhovala do Mohelnice, kde žili v Nádražní ulici č. 6. V tomto převážně německém městě vystupovali Wolfovi jako Češi a Kurt navštěvoval české gymnázium v Litovli. Po maturitě studoval medicínu na universitě v Brně a dva semestry před promocí jej zastihla německá okupace. Přešel proto hranice do Polska, kde působil v emigračním středisku v Krakově a po vpádu německých a sovětských vojsk do Polska přešel frontu do SSSR. Tam pak působil ve Stalingradské oblasti jako vesnický lékař a roku 1942 se přihlásil jako jeden z prvních dobrovolníků do výcvikového střediska československé armády v Buzuluku. V Buzuluku absolvoval důstojnickou školu a byl povýšen na četaře. K prvnímu bojovému nasazení 1. československého samostatného praporu v SSSR došlo v březnu 1943 v bitvě u městečka Sokolova, které se nachází jižně od Charkova. Jako velitel čety se zúčastnil útoku v rámci 2. roty na křídle 25. sovětské gardové divize. 9. března při útoku na nepřátelské pozice byl nejprve raněn do levé ruky a pochvíli mu mina roztrhla smrtelným zraněním hrudník. Četař Kurt Wolf byl posmrtně povýšen na poručíka, vyznamenán Řádem rudého praporu, Řádem bílého lva s hvězdou a Československým válečným křížem In memoriam mu byl přiznán titul MUDr. Na jeho rodném domě v Lipníku a později na domě Wolfových v Mohelnici (Nádražní ul. 6) mu byla odhalena pamětní deska. Letos v únoru si v Mohelnici připomeneme 100. výročí jeho narození. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

7 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 Charita Zábřeh (Zábřežsko, Mohelnicko a Štítecko) zorganizovala i letos tradiční Tříkrálovou sbírku a to již pošestnácté za sebou. Do této akce se letos zapojilo více než 1300 dobrovolníků. Ti obcházeli domácnosti až do 11. ledna Loni se v zábřežském děkanátu podařilo vybrat doposud největší sumu v historii této sbírky (celkem korun). V našem městě se koledníci sešli v sobotu dopoledne v chrámu sv. Tomáše Becketa, kde jim na jejich cestu požehnal administrátor naší farnosti P. Petr Šimara. Požehnání všech koledníků se uskutečnilo tradičně a svým způsobem symbolicky před Mohelnickým betlémem, kde je možno postavičky Tří králů spatřit, ale neživé vyřezané z lipového dřeva. Živí koledníci řádně oblečeni a označeni v celkovém počtu čtyřčlenných 25 skupinek (což je o něco více jak v roce loňském) pak vyšli do města. Počasí koledníkům příliš nepřálo, protože pršelo a vál docela silný nárazový vítr. OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 7 Jedna z mohelnických skupinek tříkrálových koledníků 2015 Výsledky sbírky jsme do uzávěrky neměli k dispozici. Ty byly (budou) vyhlášeny až v neděli 18. ledna 2015 na Tříkrálovém koncertu v Lošticích (viz plakát napravo). V celém zábřežském děkanátu se letos do sbírky zapojilo cca dobrovolníků. Kromě psaníčka s kadidlem a nápisu svěcenou křídou na veřeje dveří (K+M+B 2015) koledníci jako poděkování štědrým dárcům rozdávali i hygienicky balený cukr do kávy či čaje. To pro letošní sbírku vyrobila sociální dceřiná firma spadající pod Charitu Zábřeh REPARTO Zábřeh v chráněné dílně Palonín. Cukr byl za tímto účelem vyroben nejen pro náš region, ale pro pro celou Českou republiku. Celkem tak bylo zabaleno přibližně 3,2 milionu dutinek obsahujících bílý cukr. Pozn.: Společníkem sociálního podniku, sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je jednak z 90% zakládající Charita Zábřeh a z 10% Arcidiecézní charita Olomouc, nadřazená regionální složka, která zde zastupuje zřizovatele. PAN

8 REGENERACE PLETI POMOCÍ LASERU Metoda Lasocare byla po dobu sedmi let vyvíjena a testována ve Švýcarsku, Německu, Francii a Belgii. Podařilo se tak vyvinout ve světě dosud ojedinělý prostředek, spojující blahodárné biologické účinky laseru s omlazovací a čistící schopností mléčných enzymů laktoferrinu a lakto-peroxidázy. Lasocare tak reprezentuje špičku dosavadního vývoje tzv. Anti - Aging produktů. K jeho výrobě jsou používány ušlechtilé přísady nejvyšší čistoty a jakosti. Přípravek proto nezpůsobuje alergické reakce pokožky. Jak se používá? Aplikaci metody Lasocare rozdělujeme na ošetření počáteční, tedy aktivaci vyškoleným laserovým specialistou a na každodenní pokračovací ošetřování doma. Aktivace v ordinaci či salonu Gel Lasocare je důkladně vmasírován do hloubky dobře vyčištěné pleti. Během zasychání je po dobu 7 až 10 minut aktivován laserovým světlem vlnové délky 645 nm. Poté kosmetička pokračuje ve Vašem obvyklém kosmetickém ošetření, například nanesením pleťové masky nebo výživného či ochranného krému. Co se přitom děje? Energie laserového paprsku je citlivými enzymy velmi účinně využita ve dvou fázích: protibakteriální a omlazovací. Během první fáze spotřebovává laserovým světlem aktivovaný enzym laktoferrin ze zbytků kožního mazu nežádoucí ionty železa. Ty jsou však velmi důležité pro rozmnožování všudypřítomných kožních bakterií. Kožní maz (lat. sebum), zbavený železa, je tak pro bakterie nestravitelný a bakteriální kolonie postupem času zanikají. Pomalu, zato však zcela přirozeně a bez použití agresivních chemických přípravků. Metoda Lasocare je proto s velkým úspěchem užívána u všech případu nečisté pleti, pubertální a postpubertální trudovitosti, sklonu k tvorbě zánětlivých pustulózních vřídků a po konzultaci s lékařem i u závažnějších forem akné. Ve fázi druhé pak enzym laktoperoxidáza aktivuje, hydratuje a prokysličuje jednotlivé vrstvy kožních buněk. Přirozeným způsobem tak vyrovnává tzv. kyslíkový dluh, kterým dnes trpí všechny druhy pletí, vystavené vlivům prostředí, stresu, kouření a únavy. Nejzřetelněji se to projeví zpevněním kolagenního pletiva, omlazením a jemným vypnutím pleťového povrchu. Krk a dekolt Pokud nechcete kosmetickou péči omezovat jen na obličej, můžete ošetřit i části krku a dekoltu. Při zakoupení příští tuby gelu požádejte Vaši kosmetičku o aktivaci příslušných partií laserovým paprskem. S ošetřovanou plochou mírně vzroste spotřeba gelu, ale na tu výrobce pamatuje zvýšeným obsahem tubičky. Zjistíte, že Vám vystačí pro všechny druhy ošetření na dobu nejméně 30 dní. OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 8 Intenzivní kúry Velmi často se stává, že stav pleti vyžaduje rychlou a intenzivní pomoc. Je lhostejné, zda se jedná o úpornou formu trudovitosti nebo silně ochablou, sluncem poškozenou a vrásčitou pleť. V takových případech je možno počáteční aktivační laserové ošetření provádět například denně, v intenzivní sérii pěti až dvaceti ošetření. Laserové světlo není ionizující záření a není třeba mít strach z předávkování. Regenerace ochablých podkožních vrstev je pak mnohonásobně intenzivnější a působení gelu vysoce příznivé. Pozor! Domácí péče je zde stejně důležitá, jako u standardního lasocarového cyklu. Co neobsahuje? Přípravek neobsahuje volné radikály, salicyláty, alkohol, dibenzoylperoxidy ani podobné složky, vedoucí k alergickým reakcím. Výsledky Omlazení a zpevnění pleti obličeje a dekoltu ocení především klientky ve věku nad 30 let, u kterých Lasocare zpomaluje proces stárnutí velmi výrazně. Vyhlazuje vějířkovitý, tzv. terciární typ vrásek (podle nich podvědomě odhadujete věk svého protějšku). U věkových kategorií nad 50 let nebo zvýšeným nárokům vystavených druhů pleti doporučujeme v prvním týdnu provést Intenzivní kúru. Dosažené výsledky posuďte sami: SNÍMEK VLEVO: Mikrosnímek očního koutku 38-mileté klientky před ošetřením. Ochabující pleťová tenze (vnitřní vypnutí) nedokáže zabránit zhroucení povrchové vrstvy do záhybů charakteristické vějířkovité harmoniky SNÍMEK VPRAVO: Mikrosnímek téže klientky, necelou hodinu po ošetření. Zvýšení pružnosti a tenze pleti vede ke zřetelnému vyhlazení profilu vrásky. Dobře patrné jsou jednotlivé póry, nyní čisté a prodyšné. OBJEDNÁVKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Tel.: Tel.: Adresa salonu: Obchodní centrum Apollo 1. patro Mohelnice, Náměstí Tyrše a Fügnera 2 Cena aktivace: 180 Kč NYNÍ AKCE AKTIVACE ZDARMA!!! OBJEKTIV MOHELNICE - měsíčník, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Datum vydání: Cena Kč 5.

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o.

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. Výroční zpráva Českého velkopřevorství za rok 2009 Vedení Českého velkopřevorství Velkopřevor a předseda mezinárodní řádové vlády J.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ. Kosmetické ošetření. (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrazvukem,

CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ. Kosmetické ošetření. (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrazvukem, CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ Kosmetické ošetření 530, Kč (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrzvukem, sérum, masáž obličeje a krku, maska, maska na

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více