PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)"

Transkript

1 PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)... 1

2 ... 2

3 J A N R A J L I C H KØÍDLA PØISTØIŽENÁ BRNO 2005 AKADEMICKÉ... 3 NAKLADATELSTVÍ CERM

4 Připisuji své ženě Boženě ( ) Jan Rajlich PŘISTŘIŽENÁ KŘÍDLA Vydalo AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno v roce vydání Náklad 700 výtisků Návrh obálky (přebal, desky) autor Grafická úprava a DTP Jan Rajlich ml., Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně Sazba písmy ITC Weidemann a Futura Bold Korektura Alena Rajlichová Ilustrace z archivu autora (194 ilustrací: 22 barevných, 172 černobílých) Formát knižního bloku 230 x 160 mm, 400 stran Ofsetový papír Dito 110 g Barvy Jänecke+Schneemann Vytiskla Tiskárna Expodata-Didot spol. s r. o., Brno-Výstaviště na ofsetovém tiskovém stroji Heidelberg SM 74-4-P-SE Vytištěno v České republice / Printed in the Czech Republic Jan Rajlich, Brno 2005 ISBN

5 OBSAH Přistřižená křídla úvod... 7 Ve Škole umění Léto 1939 Baťa zakládá uměleckou školu, Přijímací zkoušky V Baťově Zlíně, První kroky Válka Zahájení a první hodiny vyučování První dva školní roky Co s volným časem? Filmové žně 1940, Kolektiv a jeho individuality Uprostřed kolektivu Barbizon Zlín jako výstavní centrum Soustruh mezi obrazy a sochami Výstavy mladých, školní výstavy Zlín a místní hromadná doprava V reklamním oddělení Apis a Prostějov Něžné pohlaví Profesor Makovský Světáci Diskuse a debaty Václav Chad František Chmelař Školní dílny Pajcdílna Studentský Tingltangl Mastnější na méně mastné docent František Petr Baťovské dovolené, Náchodské extempore Velikonoce pod Radhoštěm Mistr Exkurze do Prahy Klub v protileteckém krytu

6 Sport a my, Zlín a Luhačovice Vstup do uměleckého života Sylva Na koupališti Okupace odboj Bomby na Zlín zákopy Belgičani Tvrdý úder Znovu svobodní Opět ve Zlíně Doslov Seznam ilustrací Rejstřík. Učitelé a studenti Školy umění, výtvarní umělci, architekti a další umělci a významné osobnosti Slovníkové značky a zkratky Přehled učitelů a studentů Školy umění ve Zlíně v letech Výběr literatury Poděkování

7 PØISTØIŽENÁ KØÍDLA Celé mé vzpomínání je věnováno pěti letům stráveným ve válečném Zlíně a studiu na tamní Škole umění v režii tehdy již doma i ve světě známé, ba dokonce slavné obuvnické firmy Baťa. K souhrnnému názvu, který jsem po zdlouhavém a opakovaném váhání vepsal do záhlaví svého rozpomínání, mě však nepřivedly jenom zážitky ze Zlína, ale také mé živé vzpomínky z dětství a z let chlapeckých, z prvních mých necelých devatenácti let života. V náruči Baťových obuvnických továren jsem se octl naráz, bez plánování a bez dlouhých příprav jako naprosto nezkušený venkovský mladíček s otevřenýma očima, ale s jediným velikým snem a touhou stát se malířem Na svět jsem přišel v krásné jihočeské obci Dírná (tehdy ještě s běžně používaným přívlastkem u Soběslavě), ležící uprostřed úrodných polí a luk, v nížině s mnoha lesy a rybníky, na středu pomyslné spojnice mezi městy Soběslav a Jindřichův Hradec, necelé dva kilometry od vodního zámku Červená Lhota, zájezdové perly dnešních turistických kanceláří Jako nejmladší ze čtyř synů jsem se narodil v řemeslnické rodině, která se ze středočeského Sedlčanska přestěhovala za prací na jihočeské Soběslavsko. V Dírné, v širokém okolí největší obci se stovkou popisných čísel, s kostelem, farností, školou, poštou, dvěma hostinci, několika obchody, mlýnem s malou vodní elektrárnou, zámkem s velkým parkem, s velkostatkem, lihovarem a pivovarem, otec našel zaměstnání na velkostatku bývalého hraběte Josefa Osvalda Vratislava, potomka slavného českého šlechtického rodu Vratislavů z Mitrovic, jako kovář a podkovář. Tak také zněl úřední název jeho zaměstnání, jak je měl zapsáno do různých osobních dokumentů, osvědčení, výučních listů (měl jich několik), domovského listu a dalších osobních dokladů a listin. Jako přistěhovalci a tzv. bezzemci neměli tedy moji rodiče žádné polnosti a hospodářství. Maminka ale pocházela ze zemědělství a od svého dětství měla k práci v zemědělství nejen ten nejlepší vztah, ale nacházela v ní dokonce i zálibu. Podle možností se tak doma snažila, mimo běžné králíky a nezbytné slepice, chovat alespoň v omezeném počtu ještě další domácí zvířectvo a především přímo jako svou chloubu dobré hospodyně malé hejno husí. Dokud byla zdravá a mohla chodit, o své opeřence maminka vzorově dbala, starala se a svědomitě o ně pečovala. Vždycky ji těšilo, že náš houfek mladých husiček už na první pohled každého výrazně upoutal, na... 7

8 002/ RYNEK V DÍRNÉ OKOLO první pohled se díky své dobře vyži- R. 1920; ZA LÍPAMI KOSTEL vované tělesné schránce, výtečné kon- SV. VAVØINCE, VLEVO V POZADÍ dici a pečlivě až úzkostlivě udržované ZÁMECKÁ BRÁNA, VPRAVO ŠKOLA čistotě bělostného peří dosti lišil od početných ostatních vesnických hejn. Nebylo na tom nic divného, když i částečná péče o naše husy byla svěřována nám dětem a že, jak jsem i já dorůstal, patřila k mým samozřejmým dětským domácím povinnostem. Štěbetavé husy bylo třeba celé dny hlídat, na pastvě, při koupání na rybníce, a co bylo nejdůležitější, zejména se pak vždycky k večeru postarat, aby se bez úhony, včas a hlavně všechny dostaly domů do svého čisťounkého chlívku a ohrádky na našem dvorku. Přímo uprostřed vsi jsme měli dva rybníky. Jmenovaly se Čekal a Návesník, ten první z nich byl snad jen metrů od našeho stavení. Další dva, Nový a Louže, také nebyly daleko, byly pár desítek metrů zase jinde, na okraji obce. Ale ten na první pohled největší a nejdelší rybník Zámecký, silnicí s mostem rozdělený na Malý a Velký Zámecký, obtáčel celou ves a jeho záhyby omývaly zídky s ploty mnoha vesnických zahrádek. Před očima mám stále ten obraz radostného husího vzrušení, když jsem náš houfek krásných, mladičkých, čistotou a bělostí zářících husiček vyprovázel k některému z nedalekých rybníků. Sotva tito štěbetající tvorové ucítili a uviděli vodu, nic je už nemohlo udržet. S ryčným, radostným kejháním se husy daly... 8

9 na úprk k vodě, vběhly na dosud klidnou vodní hladinu a neuvěřitelně rychle se odrážejíce svýma nožkama a s máváním křídel vpadly doprostřed čeřící se vody. Až po chvíli, po čvachtání a po plácání křídly do cákající vody, po potápění, vzájemném škádlení a chytání peří svých sousedek do zobáků, poté co se už dosyta vydováděly, po všem tom vzrušeném vyvádění se zvolna uklidnily a za chvíli v pohodě spočívaly takřka nehnutě na vodě nebo držíce se už stále jen v houfu plavaly líně a zdánlivě bez určitého cíle z místa na místo. Chvílemi přestaly i klevetit, a když si některá bez zřejmého důvodu dokonce založila svou hlavu pod křídlo, zdálo se, jako by si v nastalém nehybném tichu a klidu na vodě zdřímla. Občas některá klid narušila, zhoupla se a hlavou a zobákem zamířila ke dnu, nad hladinu vystrčila svůj zadeček s dlouhými brky a z vody trčícíma nožkama s roztaženými blánami mezi prsty udržovala polohu nebo měnila směr. Pod hladinou zřejmě něco hledala k snědku, a když nějakou pochoutku přece jen našla a sezobla, vyhoupla se zpět na hladinu, hlavou zamířila do normální polohy, zatřepala s ní, aby se snad zbavila posledních kapek vody, které se jí zachytily na peří, někdy zatřepala i křidélky a ve vteřině znovu spočinula v klidu a pokoji na hladině. Občas si ovšem některá kamarádka najednou uvědomila, že husy jsou vlastně ptáci a těm že je dáno a určeno létat. Svou úvahu neváhala ihned sdělit patřičně důležitě i sousedkám a náhle, zničehonic nejagilnější z nich možná že to býval houser jako vůdce hejna se dala do křiku, vztyčila se, začala se pomocí kmitání nožek odrážet od vodní hladiny, mávat křídly, až se jí podařilo překonat odpor vzduchu a hlavně těžkého, dobře živeného těla a vznést se tak metr, dva nad hladinu, a dokonce pak uletět nad vodou ještě tak deset, dvacet metrů, než opět s plácnutím žuchla zpátky do rozčeřené vody. Ostatní ji okamžitě následovaly nebo se o to alespoň pokoušely. Touha a vůle letět dál, dál od svého rybníčku, od svého políčka, od svého / PRIMÁN JAN RAJLICH DESÍTILETÝ, 1930

10 trávníčku, dál do světa, ta tu byla, ale sama o sobě nestačila. Přistřižená a stále a důsledně přistřihovaná křídla létání nedovolila. Bývalo mně těch našich veselých, štěbetavých husiček líto, když jim maminka co chvíli, sotva jim povyrostla, ta dlouhá brka v křídlech znovu a znovu přistřihávala. Jinak by nám uletěly a vzpomeň si přece jen na podzim, na to jak vždycky vysoko na obloze táhnou hejna divokých husí a jak s daleko slyšitelným křikem se od nás stěhují kamsi pryč, jak dokážou tak vysoko a daleko letět Maminčinu vysvětlení jsem pozorně naslouchal a rozuměl jsem mu, přesto však dokázalo mou lítost ukonejšit sotva z poloviny. Když jsem pak sám vyletěl z domova a od našich milých husí jsem se náhle ocitl uprostřed války a uprostřed neznámého, cizího a v prvních dnech, jak se mně zdálo, dokonce nevlídného až nepřátelského prostředí, když jsem trávil veškeré své dny místo v přírodě uvnitř průmyslového Zlína, mnohokrát jsem si na ta přistřihovaná křídla vzpomněl. Ta touha těch nebohých ptáků stát se něčím víc, než jak námi lidmi je jim určováno, ta uvnitř stále dřímající touha stát se tím, co jim sice bylo kdysi souzeno, ale dnes je odpíráno, ačkoliv po tom zřejmě stále touží, ta stále nenaplňovaná až nostalgická touha spolu s marným úsilím naplnit svůj sen a své prapůvodní poslání, ta mně připadala často tak nějak blízká, a dokonce srovnatelná s vlastním osudem i s každodenním postavením mých přátel a kamarádů na Baťově Škole umění a v baťovském ráji ve válečném Zlíně v Němci okupovaném Protektorátu Böhmen und Mähren. Také nás tehdy ovládala bytostná touha vzletět, odpoutat se od země, oprostit se od všedních a stále jen nudných denních povinností, zbavit se deprimujících zpráv z válečných front, touha létat, dokonce odletět někam docela daleko z toho našeho, na poměry sice pěkně vyhřátého, ale nějak už zatuchlého a čím dál tím víc milovaného i nemilovaného kotce. VZLÉTNOUT, LETÌT, VZNÁŠET SE JAK ALE? NÁM TO BYLO PØECE ÚPLNÌ JASNÉ: JAK JINAK NEŽ SAMOZØEJMÌ NA PERUTÍCH, NA KØÍDLECH! NA KØÍDLECH UMÌNÍ! NA KØÍDLECH FANTAZIE Jak ale se věci měly a vyvíjely ve skutečnosti? Touha se bohužel mohla měnit ve skutečnost jen a jen ve snění. Zvláště když křídla byla programově zkracována a neustále přistřihována, dokonce leckde už až do samého masa!!!

11 ... 11

12 VE ŠKOLE UMÌNÍ (NAD ZLÍNEM POD LESEM ) NAD EVROPOU SE STAHOVALA HROZIVÁ, TEMNÁ MRAÈNA. SLUNCE SI ALE STÁLE JEŠTÌ MEZI NIMI HÁJILO SVÙJ PROSTOR, ABY ALESPOÒ ŠKVÍRAMI MOHLO VYSÍLAT HØEJIVÉ PAPRSKY, KTERÉ BY UDRŽOVALY POSLEDNÍ ZBYTKY BLÁHOVÉ NADÌJE A OPTIMISTICKÉ DÙVÌØIVOSTI V BLÍZKOU BUDOUCNOST, ZATÍMCO VRCH NAD NIMI JIŽ DLOUHO NABÝVALA ZLOVÌSTNÁ TUŠENÍ A REÁLNÉ PØEDPOVÌDI BLÍŽÍCÍCH SE KATASTROF. 004/ NA PØEDCHOZÍ STRANÌ DOBOVÁ POHLEDNICE ZLÍNA, 30. LÉTA 20. STOLETÍ... 12

13 LÉTO 1939 BAŤA ZAKLÁDÁ UMÌLECKOU ŠKOLU PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY Firemním dopisem akciové společnosti Baťa, úhledným úředním dopisem se záhlavím, vyjádřeným již slavnou a zcela nezaměnitelnou firemní písmovou značkou s charakteristickými dekorativně upravenými tahy písmen, velkým B a malými a, ť, a, bylo do Zlína pozváno snad přes dvě, či dokonce tři stovky uchazečů o přijetí na nově zakládanou uměleckou školu. Kolik nás pak skutečně přijelo, nevím. Bylo nás ale hodně, samí chlapci a mladí muži ve věku od 14 (Hudeček) do 27 let (Peňáz). Ani jediná dívka! V sálech především Studijního ústavu II (byly ty Studijní ústavy dva!), v jeho nejbližším okolí, pod lesem vysoko nad Zlínem, ale také i v Sociálním ústavu, v místnostech vyhrazených ustáleným přijímacím procedurám všech zájemců o běžné zaměstnání u firmy Baťa, tam všude, v novém, neznámém prostředí strávili mladí uchazeči o přijetí do prvního, pionýrského ročníku právě zakládaného podnikového uměleckého učiliště celý baťovský pracovní týden, od pondělí do pátku. Ještě po víc než šedesáti letech si živě vzpomínám na to rozčilení a rozechvění, které mě ovládlo, když za chvíli jsem se měl s ostatními podílet na dění, které mělo rozhodnout o mém příštím životě! Dodnes cítím tu naléhavou, neodbytnou směs rozporuplných pocitů, které mě zaplavily a doprovázely mé první hodiny strávené ve Zlíně. Obyčejnou zvědavost přehlušily obavy a strach. Ten jen zvolna, ale přece jen stále přesvědčivěji, přemáhala víra v nadějný konec, aby už během těch prvních hodin napětí a vzrušení nakonec převládla vůle a urputná touha uspět. Jak to ani jinak být nemohlo, byli jsme trochu vyděšení, trochu zvědaví, trochu zaražení, přitom ale někteří naopak dosti sebevědomí, do jednoho však všichni plni očekávání a nadějí, všichni vzrušení a napjatí, jak tento náš velevýznamný krok do života dopadne. V tak nevšedním rozpoložení a náladě jsme se tedy sešli to jedno pondělí v červnu, brzy po ránu, ve vestibulu Studijního ústavu II, který, jak nám pochopitelně nezůstalo utajeno, měl se stát sídlem naší nové školy. Studijní ústav II tvořil součást komplexu tří budov, dvou přísných Studijních ústavů se vznosným, slavnostním Památníkem Tomáše Bati uprostřed. Funkcionalistická architektura Zlína i zdejšího seskupení budov nad Zlínem před

14 stavovala pro mne tehdy naprosto nový vizuální vjem, zcela nový zážitek, poskytovala mně dosud nepoznanou zkušenost. Stál jsem před budovou, která se v ničem nepodobala tomu, co jsem dosud kdy viděl. Šedý beton, červené režné cihly a sklo. Vznosné, ale přísné vertikály betonových sloupů, vyplněné prostými plochami zdiva a pásy zasklených oken. Žádné šikmé střechy, žádné profilované římsy, žádné balkony a výklenky, žádné balustrády, žádné titěrné ozdoby ani žádné výrazné dekorace, dokonce ani žádné zbytečné omítky! Na první pohled strohá geometrie. Geometrie, která přes všechnu neočekávanost, nezvyklou jednoduchost a strohost přece jen ale něčím těžko definovatelným a nepopsatelným musela zaujmout a současně vzrušovat vnímání i úplně nepřipraveného venkovana. O samotném programu školy jsme ještě mnoho nevěděli, všichni jsme jen toužili stát se především UMĚLCI, malíři a sochaři, ať už jsme se předtím zhlédli v Mikoláši Alšovi nebo ve Vincentu van Goghovi, v Josefu Myslbekovi nebo v Augustu Rodinovi, nebo ať jsme i někteří o těchto umělcích dosud neměli ani potuchy. Všichni jsme určitě rádi kreslili, malovali a všichni jsme také věděli, že nám proslavená, ale mnohými i proklínaná firma Baťa nabízí něco naprosto nového, jedinečného, naprosto neobvyklého a zcela neslýchaného. Věděli jsme, že přijatým uchazečům umožní firma absolvování vytouženého, ale určitě nezvykle náročného studia při plně placeném zaměstnání. Všichni jsme si byli dobře vědomi toho, že přijetí přinese uchazečovi úplnou hmotnou nezávislost na domovu a na rodičích a tím i v mnoha případech velice, velice často vyřešení domácích neutěšených rodinných sociálních poměrů. Krátká věcná zpráva o založení baťovské školy ve Zlíně a o vypsání termínu přijímacích zkoušek, kterou v novinách někdy v březnu či dubnu objevil můj nejstarší bratr Jaroslav a její výstřižek mně poslal, představovala pro mne osobně neuvěřitelný záblesk NADĚJE naděje na možné splnění jediného velkého snu, který jsem kdy měl, snu, který mě doprovázel od nejútlejšího dětství, po celou dobu středoškolských studií až do posledního maturitního roku. Nikdy jsem si nepřál stát se úspěšným podnikatelem, obchodníkem, továrníkem ani automobilovým závodníkem nebo letcem. Alespoň co si pamatuji, nikdy ani na chvíli jsem netoužil být ničím jiným než malířem. A to už v předškolní době, ve třech, čtyřech letech, kdy mně přišly do ruky kresby Mikoláše Alše. Učarovaly mně jeho kresby z české historie, Jan Žižka, husitští bojovníci, dragouni na koních, ale zejména jsem miloval v různých lidových kalendářích uveřejňované ilustrované lidové písničky, které mně pak musela maminka často přezpívávat. Já jsem zaujatě poslouchal a na Alšovy obrázky se upřeně díval a do podrobností a do nekonečna si je dokázal prohlížet. Osiřelo dítě jsem vždycky probrečel,... 14

15 ale znovu a znovu jsem maminku uprosil, sama na to později často vzpomínala, aby mi tu přesmutnou písničku o sirotkovi a zlé maceše opět a opět zazpívala. Ale ani ve škole se mně Mikoláš Aleš neztratil z obzoru. Číst jsem se přece učil a naučil z jeho slabikáře, kresby obdivovaného a milovaného malíře doprovázely už mé první nedočkavé pokusy seznámit se s abecedou ještě o prázdninách, před tím než jsem si poprvé sedl do školních lavic v první třídě dvoutřídní obecné školy v Dírné Jak ale dosáhnout na tak vznešený, vzdálený, jistě nesnadný, ale jeden jediný životní cíl? Samotné přání a nadšení asi stačit nebude! Na studia na malířské akademii v Praze nebylo v té době, v době doznívající krize, ani pomyšlení. V Praze studoval již jeden ze starších bratrů a početná rodina v nezáviděníhodné sociální situaci to zvládala jen velice těžce. Maminka byla dlouhá léta nemocná, v posledním čase již trvale upoutaná na lůžko, tatínek měl před odchodem do důchodu a na dluh rozestavěný a jen pomalu dokončovaný rodinný domek! Vydržovat v Praze dva studenty, to pro rodiče nepřicházelo v úvahu ani v tom nejrůžovějším snu. V úvahách, co tedy po maturitě, musel jsem na možnost přihlásit se na malířská studia do Prahy již dávno rezignovat a úkol, který jsem měl v závěru studia před sebou, pouze spočíval v obstarání si nějakého místa, nějakého, vlastně jakéhokoliv zaměstnání, v němž bych mohl alespoň zčásti využít vědomostí získaných za svá osmiletá gymnaziální studia, a hlavně postavit se na vlastní nohy. Nic konkrétního se ale nenabízelo, společenská situace v celém regionu v jižních Če- 005/ CHARAKTERISTICKÝ chách dlouhodobě prokazovala jen ne- LOGOTYP BAŤA Z 40. LET. patrné možnosti získat vhodné a přimě- FIREMNÍ LOGO PRODÌLALO řené zaměstnání, a tak vyhlídky pro BÌHEM DALŠÍCH LET JEN MÍRNÉ nejbližší budoucnost mně neslibovaly ÚPRAVY, OD HRANATÝCH OHYBÙ nic jiného, než že jen rozšířím tehdy K ZAKULACENÝM. VE SVÉM stále ještě početné řady nezaměst- VIZUÁLNÍM ZÁKLADÌ SE UDRŽELO naných středoškoláků. Zdá se mně V TAKØKA NEZMÌNÌNÉ PODOBÌ dnes, že já sám jsem se tím tehdy nijak AŽ DO SOUÈASNOSTI příliš netrápil, zato moji rodiče měli... 15

16 006/ J. R. NA MATURITNÍ FOTOGRAFII, BØEZEN / JAN RAJLICH: U RYBNÍKA (ÈEKAL V DÍRNÉ), TEMPERA, 1945 jistě starostí nad hlavu. Já jsem na žádné jiné zaměstnání ani nepomyslil a bezstarostně si užíval poslední volné dny bezstarostného mládí a bezstarostného studia. Samotné gymnaziální studium mně totiž nikdy nedělalo sebemenší starosti a procházel jsem jím celých osm let bez větší námahy a bez valných potíží. Asi jsem čekal na zázrak. A zázrak se skutečně přihodil! Proto ta veliká NADĚJE, kterou s sebou přinesla celkem strohá novinová zpráva o prvních krocích k založení Školy umění ve Zlíně a o neuvěřitelných podmínkách studia, které nabízí. Nezaváhal jsem ani minutu, na rodičích jsem si vyprosil souhlas a peněžní částku na jízdné, na naše rodinné poměry přece jen dosti velkou. Cesta vlakem z Kardašovy Řečice a Jindřichova Hradce do Zlína mně tehdy připadala jako výprava až na sám konec světa. Osobním vlakem se jelo takřka celý den, pětkrát jsem musel přesedat! K penězům od rodičů na jízdenku jsem přidal ještě částku 50 K, kterou bylo potřeba složit na úhradu jednotné sestavy malířských potřeb, jež všichni uchazeči dostali ke zkouškám. Tuto povinnou padesátikorunu jsem si uhradil ze svých vlastních dlouholetých studentských úspor, střádaných po padesátihaléřích a po korunách. Další výlohy jsme už neměli, firma nás ubytovala zdarma na internátě. Jak jsme se stravovali, to si dnes už ani nepamatuji. Asi také na útraty firmy. Jistě to tehdy ale nebyl ještě žádný problém. První den zkoušek přesto znamenal pro mne naprostý šok a v prvních okamžicích mně přinesl tvrdé rozčarování a poznání, při němž ve mně chvílemi zbývala opravdu jen malá dušička. Na zkoušky jsem se předtím nijak nepřipravoval. Nevěděl jsem, že bych měl; ostatně jsem na to neměl ani čas, ani příležitost. Do septimy jsem na gymnáziu sice chodil na nepovinné kreslení, dvě hodiny... 16

17 jednou týdně odpoledne, ale to jenom proto, že mě kreslení bavilo. Žádná programová výuka a příprava na nějaké budoucí zkoušky se v něm neskrývala. Mými jedinými nástroji byla tužka, péro a tuš a vodové barvičky. Nyní při zkouškách jsme ale měli kreslit uhlem a malovat olejovými barvami, které jsme dostali volně k použití. Všechna tato práce s materiály, které jsem znal spíše jen z doslechu nebo od vidění o prázdninách u nejstaršího bratra a vzácně u druhých spolužáků na gymnaziálním kreslení, ale sám jsem s nimi neměl nejmenší zkušenosti, ta byla pro mne nová, a především zcela nezvyklá. Rozhlížel jsem se proto dychtivě po svých sousedech, abych se alespoň tady na místě hned přiučil, jak se co má dělat, jak se k čemu postavit. Před malířskými stojany, které nám opět k dispozici dala škola, stáli podle mě už hotoví umělci, někteří dokonce ve sněhobílých, jiní od barev zamazaných pracovních pláštích. Suverénně poměřovali s tyčinkou černého uhlu v natažené ruce sádrovou hlavu, kterou jsme měli nakreslit, za chvíli nato dokázali mistrně palcem rozetřít hutnou stopu kreslířského uhlu, aby docílili jemného stínování a měkké modelace objemu hlavy. A což teprve, když jsme měli olejovými barvami namalovat portrét pózujícího modelu nebo z různých předmětů zaranžované... 17

18 zátiší, anebo hned další den v přírodě za budovou Studijního ústavu, kde zkoušky probíhaly, namalovat pohled ke kopci s lesem a cestou ke Kudlovu! Ze sousedovy malby na lepence na mne koukal model jako živý, v krajinářské studii plynula dramatická oblaka v azurovém nebi nad lesem, trávník v popředí byl vyveden do nesčetných podrobností, jen si kvetoucí pampelišky utrhnout! Nestačil jsem se divit. Můj obdiv k některým uchazečům nebral konce, bylo zcela jasné, že většina z nich má za sebou náročnou průpravu. Vždyť také z útržku rozhovorů při práci i z vyprávění při večerním seznamování vyplynulo, že jsou zde dokonce přítomni již několikaletí frekventanti středních uměleckých škol ať už z Prahy, nebo z Brna, že mnozí jsou vyučení malíři-dekoratéři, sochaři-kameníci, mnozí absolvovali různé přípravné kurzy a mnozí již praktikovali v různých místních kroužcích a okresních spolcích jako úspěšní malíři amatéři. Jistěže mě v některou chvíli proto napadlo sbalit si svých pár švestek a odjet domů, ale byl jsem z domova zvyklý nevzdávat se při prvním nezdaru. A také to mé jediné, velké, životní přání, jehož splnění se před cestou do Zlína zdálo být tak na dosah a zde v baťovském Studijním ústavu se najednou zase začalo tak vzdalovat, dodávalo mně, přestože na mne dolehla tíha té takřka nesplnitelné náročnosti, nečekaně plno odvahy a síly tvrdošíjně ve zkouškách dál pokračovat. K přijímacím zkouškám se sešli a sjeli zájemci o studium ze všech koutů tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava; zdaleka to nebyli jen mladí nadšenci ze samotného Zlína a z nejbližšího okolí, přijeli z Plzně, Domažlic, Prahy, Liberce, Vysokého Mýta, Jihlavy, Třebíče, Brna, Ostravy, Olomouce, Prostějova, Kojetína a z řady menších a méně známých míst z Moravy. Samotné zkoušky nebyly ovšem pro nikoho z nich, ani pro ty již hotové umělce, žádnou bezstarostnou procházkou růžovým sadem. Jak se ukázalo, polovina uchazečů nezvládla již sám začátek a byla nucena se rozloučit se svými sny a opustit ostatní již v poločase, ve středu. Úspěšnější adepti, vybraní do druhého kola, k mé radosti jsem se mezi nimi také ocitl, pokračovali až do pátku do oběda. V pátek po poledni se v přízemí Studijního ústavu, kde se veškeré zkouškové dění odvíjelo, objevil na vývěsní desce konečný seznam 34 přijatých uchazečů. Já jsem mezitím v půli týdne přece jen rodičům poslal pohlednici s pozdravem ze Zlína a s opatrně formulovanou zprávou, která měla zmírnit předpokládaný neúspěšný návrat domů Nyní jsem ke svému upřímnému překvapení na tomto abecedně seřazeném seznamu vybraných šťastlivců našel takřka v závěru své jméno. Byl jsem přijat! _... 18

19 Po úspěšném výsledku přijímacích zkoušek a po návratu domů jsem měl ještě několik dnů čas opravdu si užít prázdnin. Doma v Dírné jsme vzpomínané husy už několik let neměli, přestěhovali jsme se před nedávnem do vlastního domku a tatínek na jaře odešel do důchodu. Povinně sbírat borůvky pro příbuzné v Praze jsem také nechodil, a tak jsem měl snad poprvé v životě celý prázdninový den jen a jen pro sebe. Časná rána jsem využíval k chození do lesa na houby. Pamatuji si, že v Dírné vždycky rostly, ale že v lese nebývalo tolik houbařů jako nyní. A těch málo, co na houby chodili, ti znali a sbírali jen tzv. pravé hříbky. Nosit domů suchohřiby, křemenáče, modráky, klouzky, lišky, syrovinky a zvláště muchomůrky růžovky, to bylo něco naprosto nezvyklého. O naší rodině se po vsi určitě šířily podivné fámy, co to za prašivky sbíráme a jíme. Jedno z posledních volných dopolední jsem zašel do lesa na borůvky, natrhat je na báječný borůvkový koláč, jaký neuměl nikdo jiný než maminka. Protože jí ale stále ještě dělalo potíže vstát a vydržet chvíli na nohou, natož chodit kolem sporáku, snažili jsme se všichni ostatní, samozřejmě pod maminčiným dohledem a podle jejích pokynů, připravit si sami něco k jídlu. Já jsem domácí práce a vaření neměl příliš v oblibě, ale tento můj úspěšný letní týden jsem přišel s nezvyklou iniciativou, že upeču sám borůvkový koláč, který jsem tolik miloval. Na všechno jsem se důkladně vyptal a postupně i jednotlivé pracovní fáze jsem s maminkou konzultoval. Můj koláč měl být překvapením pro všechny. A také byl. Povedl se, vypadal nádherně, krásně do zlatova opečený okraj rámoval tmavomodře fialový střed bohaté vrstvy nádherných borůvek, posypaný příjemnou hnědobílou směsí nastrouhaného perníku a práškového cukru. Byl jsem už jen pohledem na svůj výtvor tak nadšený, a také že jsem se už cítil být malířem umělcem, koláč jsem si hned po vytažení z trouby pastelovými barvami ještě rychle naskicoval. Pak pln slastného očekávání jsem koláč nakrájel na porce, ještě navíc navrch mocně pocukroval. Sliny se mně už sbíhaly, a tak jsem se s nedočkavostí do něj zakousl. Ale ouvej! Běda, to zklamání! Koláč mi vůbec nechutnal, ukousnuté sousto se sotva dalo spolknout, upečené těsto nemělo vůbec žádnou chuť. Samotné, snad až přeslazené borůvky celkovou chuť koláče nestačily zachránit. Nechápal jsem to a rozlítostněný jsem hned nesl jednu porci mamince na ochutnání. Okamžitě poznala, proč není k jídlu. Zapomněl jsi to těsto osolit! překvapila mě svou připomínkou. To mě ovšem vůbec ani ve snu nenapadlo, že by se těsto pro sladký koláč mělo také osolit, aby nám chutnalo a maminku vůbec nenapadlo, že by to někdo mohl nevědět, a nenapadlo ji proto ani zvlášť mě na to upozornit. Pohádku Sůl nad zlato jsem sice před několika lety určitě slyšel a sám i četl, ale nyní, při první možnosti prakticky využít poučení, které každá pohádka přináší, jsem na to ani nepomyslel

20 Přes tento drobný kuchařský neúspěch jsem zbývající volné dny, hlavně odpoledne, úspěšně využíval koupáním v jednom ze tří místních rybníků Luh, Novina nebo Karvánek. U nich, mimo báječnou, průzračnou, čistou a již dost prohřátou vodu, byly k dispozici menší travnaté plochy na slunění a dostatek prostoru na různé zábavné společenské hry a na hraní s míčem. Zejména na pláži u Karvánku se již několik let scházela stále stejná společnost, několik místních studentů a několik letňáků, letních hostů, kteří do Dírné jezdili pravidelně každé léto na letní byt. Vesničtí chlapci a děvčata ve dne na koupání čas neměli, měli spoustu domácích povinností a práce na polích a v hospodářství svých rodičů a příbuzných. S nimi jsem se mohl vídat až pozdě večer nebo jen v neděli a o svátcích, které se v jižních Čechách i v zemědělství držely důsledně. Za šera a za tmy nebo při měsíčku, pokud se na bezmračné obloze rozsvítil, bývalo nejhezčí a nejpříjemnější koupání v rybníku Luh, který však nabízel vodu ke koupání pouze pro plavce; neměl totiž z břehu žádný pozvolný přístup, jako měly oba ostatní jmenované rybníky. Často se u vody mezi námi objevili i oba hoši ze zámku, starší Max a mladší Arnošt Vratislavové, kteří samozřejmě trávívali svůj čas nejraději ve společnosti ostatních vesnických chlapců a jen neradi se zúčastňovali vlastních, uzavřených rodinných akcí. I když se ke Karvánku dalo dojít pěšky nebo dojet na kole krásnou lesní cestou kolem zdí zámeckého parku, nejraději jsme se z vesnice dopravovali po vodě v lodích. Zámečtí měli těžkou, objemnou pramici, dvouveslici nebo čtyřveslici, my Rajlichovic hoši a ještě dva další jsme zdolávali vodní plochy vlastními čluny. Náš byl schopný pojmout maximálně tři osoby a vyrobil nám ho náš soused, mistr v sousední kolářské dílně. Člun, kterému se říkalo a snad dodnes říká, nevím proč, maňas, maňásek, představoval něco, co se principem jednoho nebo dvou tyčovitých vesel podobalo nejvíce dnešním kajakům. Moji starší bratři na člunu celé jedno léto pilně pracovali, důkladně obrousili kolářsky zpracované dřevo, dno vyasfaltovali, celý člun impregnovali a dvakrát opatřili ochranným nátěrem. Pojmenovali jej Racek. Na designu si dali záležet Racek na hladině zářil bílým nátěrem s blankytně modrým horizontálním pruhem a červeným nápisem RACEK na bělostné přídi. U vody, na malých travnatých plochách mezi stromy a keři jsme nejčastěji hrávali volejbal, fotbal, vybíjenou, prostě jsme si hráli s míčem a všelijak jinak jsme pěstovali pohyb a radost z něj. Můj starší bratr Václav se na gymnáziu připletl mezi atlety a trénoval běhy, hlavně běhal střední tratě, od 1500 m do 5 km. Tvrdil, že tréninkový běh po měkkých lesních cestách kolem rybníka nejvíc prospívá jeho výkonům a jeho zdraví. Běhal za jindřichohradecké gymnaziální studentské družstvo a později za sportovní klub JVS Jihočeský vysokoškolský sport. Několikrát také starto

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika 1 2 Taťana Březinová Tanec na paletě Eroika 3 Taťana Březinová, 2007 Eroika, 2007 ISBN 978-80-86337-70-8 4 Taťana Březinová Tanec na paletě 5 6 Poznámka autorky Knihou Tanec na paletě jsem se vyznala ze

Více

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava.

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava. Zpráva z praxe Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný Datum narození: 21.12.1986 Adresa: U pivovaru 9, Jihlava Studovaný obor: Aplikovaná informatika Termin praxe: Začátek: 01.07.2010

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ 2013 2014 OBSAH ÚVOD (PROČ JSEM SI VYBRALA TATO TÉMATA?) 3 HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY 4 DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Mezi námi pastelkami. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let 1. díl. Jiřina Bednářová

Mezi námi pastelkami. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let 1. díl. Jiřina Bednářová Mezi námi pastelkami Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let 1. díl Jiřina Bednářová Computer Press 2009 Mezi námi pastelkami Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA Marie Tetourová Zvědavá, všetečná a mlsná myš Mišpulka jednou, když sháněla něco na zub, zabloudila až do hájovny. Ze spíže slyšela, co si v kuchyni lidé povídají. Maminka právě četla

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

JAK VZNIKÁ MÁ NOVÁ LITOGRAFIE CIVILIZACE KRESBA Nejprve nakreslím obrázek tužkou na papír a koloruji ho akvarelem. Na kresbě pracuji několik týdnů. Hotovou kresbu použiji jako předlohu, podle které kreslím

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_12_INOVACE_13HAU Název vzdělávacího materiálu

Více