PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)"

Transkript

1 PØISTØIŽENÁ KØÍDLA 001/ VE ŠKOLE, KRESLENÍ AKTU. U STOJANÙ ZLEVA BARTOŠ, J. R. A PROF. HOFMAN, 1942 (FOTO NA DALŠÍ STRANÌ)... 1

2 ... 2

3 J A N R A J L I C H KØÍDLA PØISTØIŽENÁ BRNO 2005 AKADEMICKÉ... 3 NAKLADATELSTVÍ CERM

4 Připisuji své ženě Boženě ( ) Jan Rajlich PŘISTŘIŽENÁ KŘÍDLA Vydalo AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno v roce vydání Náklad 700 výtisků Návrh obálky (přebal, desky) autor Grafická úprava a DTP Jan Rajlich ml., Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně Sazba písmy ITC Weidemann a Futura Bold Korektura Alena Rajlichová Ilustrace z archivu autora (194 ilustrací: 22 barevných, 172 černobílých) Formát knižního bloku 230 x 160 mm, 400 stran Ofsetový papír Dito 110 g Barvy Jänecke+Schneemann Vytiskla Tiskárna Expodata-Didot spol. s r. o., Brno-Výstaviště na ofsetovém tiskovém stroji Heidelberg SM 74-4-P-SE Vytištěno v České republice / Printed in the Czech Republic Jan Rajlich, Brno 2005 ISBN

5 OBSAH Přistřižená křídla úvod... 7 Ve Škole umění Léto 1939 Baťa zakládá uměleckou školu, Přijímací zkoušky V Baťově Zlíně, První kroky Válka Zahájení a první hodiny vyučování První dva školní roky Co s volným časem? Filmové žně 1940, Kolektiv a jeho individuality Uprostřed kolektivu Barbizon Zlín jako výstavní centrum Soustruh mezi obrazy a sochami Výstavy mladých, školní výstavy Zlín a místní hromadná doprava V reklamním oddělení Apis a Prostějov Něžné pohlaví Profesor Makovský Světáci Diskuse a debaty Václav Chad František Chmelař Školní dílny Pajcdílna Studentský Tingltangl Mastnější na méně mastné docent František Petr Baťovské dovolené, Náchodské extempore Velikonoce pod Radhoštěm Mistr Exkurze do Prahy Klub v protileteckém krytu

6 Sport a my, Zlín a Luhačovice Vstup do uměleckého života Sylva Na koupališti Okupace odboj Bomby na Zlín zákopy Belgičani Tvrdý úder Znovu svobodní Opět ve Zlíně Doslov Seznam ilustrací Rejstřík. Učitelé a studenti Školy umění, výtvarní umělci, architekti a další umělci a významné osobnosti Slovníkové značky a zkratky Přehled učitelů a studentů Školy umění ve Zlíně v letech Výběr literatury Poděkování

7 PØISTØIŽENÁ KØÍDLA Celé mé vzpomínání je věnováno pěti letům stráveným ve válečném Zlíně a studiu na tamní Škole umění v režii tehdy již doma i ve světě známé, ba dokonce slavné obuvnické firmy Baťa. K souhrnnému názvu, který jsem po zdlouhavém a opakovaném váhání vepsal do záhlaví svého rozpomínání, mě však nepřivedly jenom zážitky ze Zlína, ale také mé živé vzpomínky z dětství a z let chlapeckých, z prvních mých necelých devatenácti let života. V náruči Baťových obuvnických továren jsem se octl naráz, bez plánování a bez dlouhých příprav jako naprosto nezkušený venkovský mladíček s otevřenýma očima, ale s jediným velikým snem a touhou stát se malířem Na svět jsem přišel v krásné jihočeské obci Dírná (tehdy ještě s běžně používaným přívlastkem u Soběslavě), ležící uprostřed úrodných polí a luk, v nížině s mnoha lesy a rybníky, na středu pomyslné spojnice mezi městy Soběslav a Jindřichův Hradec, necelé dva kilometry od vodního zámku Červená Lhota, zájezdové perly dnešních turistických kanceláří Jako nejmladší ze čtyř synů jsem se narodil v řemeslnické rodině, která se ze středočeského Sedlčanska přestěhovala za prací na jihočeské Soběslavsko. V Dírné, v širokém okolí největší obci se stovkou popisných čísel, s kostelem, farností, školou, poštou, dvěma hostinci, několika obchody, mlýnem s malou vodní elektrárnou, zámkem s velkým parkem, s velkostatkem, lihovarem a pivovarem, otec našel zaměstnání na velkostatku bývalého hraběte Josefa Osvalda Vratislava, potomka slavného českého šlechtického rodu Vratislavů z Mitrovic, jako kovář a podkovář. Tak také zněl úřední název jeho zaměstnání, jak je měl zapsáno do různých osobních dokumentů, osvědčení, výučních listů (měl jich několik), domovského listu a dalších osobních dokladů a listin. Jako přistěhovalci a tzv. bezzemci neměli tedy moji rodiče žádné polnosti a hospodářství. Maminka ale pocházela ze zemědělství a od svého dětství měla k práci v zemědělství nejen ten nejlepší vztah, ale nacházela v ní dokonce i zálibu. Podle možností se tak doma snažila, mimo běžné králíky a nezbytné slepice, chovat alespoň v omezeném počtu ještě další domácí zvířectvo a především přímo jako svou chloubu dobré hospodyně malé hejno husí. Dokud byla zdravá a mohla chodit, o své opeřence maminka vzorově dbala, starala se a svědomitě o ně pečovala. Vždycky ji těšilo, že náš houfek mladých husiček už na první pohled každého výrazně upoutal, na... 7

8 002/ RYNEK V DÍRNÉ OKOLO první pohled se díky své dobře vyži- R. 1920; ZA LÍPAMI KOSTEL vované tělesné schránce, výtečné kon- SV. VAVØINCE, VLEVO V POZADÍ dici a pečlivě až úzkostlivě udržované ZÁMECKÁ BRÁNA, VPRAVO ŠKOLA čistotě bělostného peří dosti lišil od početných ostatních vesnických hejn. Nebylo na tom nic divného, když i částečná péče o naše husy byla svěřována nám dětem a že, jak jsem i já dorůstal, patřila k mým samozřejmým dětským domácím povinnostem. Štěbetavé husy bylo třeba celé dny hlídat, na pastvě, při koupání na rybníce, a co bylo nejdůležitější, zejména se pak vždycky k večeru postarat, aby se bez úhony, včas a hlavně všechny dostaly domů do svého čisťounkého chlívku a ohrádky na našem dvorku. Přímo uprostřed vsi jsme měli dva rybníky. Jmenovaly se Čekal a Návesník, ten první z nich byl snad jen metrů od našeho stavení. Další dva, Nový a Louže, také nebyly daleko, byly pár desítek metrů zase jinde, na okraji obce. Ale ten na první pohled největší a nejdelší rybník Zámecký, silnicí s mostem rozdělený na Malý a Velký Zámecký, obtáčel celou ves a jeho záhyby omývaly zídky s ploty mnoha vesnických zahrádek. Před očima mám stále ten obraz radostného husího vzrušení, když jsem náš houfek krásných, mladičkých, čistotou a bělostí zářících husiček vyprovázel k některému z nedalekých rybníků. Sotva tito štěbetající tvorové ucítili a uviděli vodu, nic je už nemohlo udržet. S ryčným, radostným kejháním se husy daly... 8

9 na úprk k vodě, vběhly na dosud klidnou vodní hladinu a neuvěřitelně rychle se odrážejíce svýma nožkama a s máváním křídel vpadly doprostřed čeřící se vody. Až po chvíli, po čvachtání a po plácání křídly do cákající vody, po potápění, vzájemném škádlení a chytání peří svých sousedek do zobáků, poté co se už dosyta vydováděly, po všem tom vzrušeném vyvádění se zvolna uklidnily a za chvíli v pohodě spočívaly takřka nehnutě na vodě nebo držíce se už stále jen v houfu plavaly líně a zdánlivě bez určitého cíle z místa na místo. Chvílemi přestaly i klevetit, a když si některá bez zřejmého důvodu dokonce založila svou hlavu pod křídlo, zdálo se, jako by si v nastalém nehybném tichu a klidu na vodě zdřímla. Občas některá klid narušila, zhoupla se a hlavou a zobákem zamířila ke dnu, nad hladinu vystrčila svůj zadeček s dlouhými brky a z vody trčícíma nožkama s roztaženými blánami mezi prsty udržovala polohu nebo měnila směr. Pod hladinou zřejmě něco hledala k snědku, a když nějakou pochoutku přece jen našla a sezobla, vyhoupla se zpět na hladinu, hlavou zamířila do normální polohy, zatřepala s ní, aby se snad zbavila posledních kapek vody, které se jí zachytily na peří, někdy zatřepala i křidélky a ve vteřině znovu spočinula v klidu a pokoji na hladině. Občas si ovšem některá kamarádka najednou uvědomila, že husy jsou vlastně ptáci a těm že je dáno a určeno létat. Svou úvahu neváhala ihned sdělit patřičně důležitě i sousedkám a náhle, zničehonic nejagilnější z nich možná že to býval houser jako vůdce hejna se dala do křiku, vztyčila se, začala se pomocí kmitání nožek odrážet od vodní hladiny, mávat křídly, až se jí podařilo překonat odpor vzduchu a hlavně těžkého, dobře živeného těla a vznést se tak metr, dva nad hladinu, a dokonce pak uletět nad vodou ještě tak deset, dvacet metrů, než opět s plácnutím žuchla zpátky do rozčeřené vody. Ostatní ji okamžitě následovaly nebo se o to alespoň pokoušely. Touha a vůle letět dál, dál od svého rybníčku, od svého políčka, od svého / PRIMÁN JAN RAJLICH DESÍTILETÝ, 1930

10 trávníčku, dál do světa, ta tu byla, ale sama o sobě nestačila. Přistřižená a stále a důsledně přistřihovaná křídla létání nedovolila. Bývalo mně těch našich veselých, štěbetavých husiček líto, když jim maminka co chvíli, sotva jim povyrostla, ta dlouhá brka v křídlech znovu a znovu přistřihávala. Jinak by nám uletěly a vzpomeň si přece jen na podzim, na to jak vždycky vysoko na obloze táhnou hejna divokých husí a jak s daleko slyšitelným křikem se od nás stěhují kamsi pryč, jak dokážou tak vysoko a daleko letět Maminčinu vysvětlení jsem pozorně naslouchal a rozuměl jsem mu, přesto však dokázalo mou lítost ukonejšit sotva z poloviny. Když jsem pak sám vyletěl z domova a od našich milých husí jsem se náhle ocitl uprostřed války a uprostřed neznámého, cizího a v prvních dnech, jak se mně zdálo, dokonce nevlídného až nepřátelského prostředí, když jsem trávil veškeré své dny místo v přírodě uvnitř průmyslového Zlína, mnohokrát jsem si na ta přistřihovaná křídla vzpomněl. Ta touha těch nebohých ptáků stát se něčím víc, než jak námi lidmi je jim určováno, ta uvnitř stále dřímající touha stát se tím, co jim sice bylo kdysi souzeno, ale dnes je odpíráno, ačkoliv po tom zřejmě stále touží, ta stále nenaplňovaná až nostalgická touha spolu s marným úsilím naplnit svůj sen a své prapůvodní poslání, ta mně připadala často tak nějak blízká, a dokonce srovnatelná s vlastním osudem i s každodenním postavením mých přátel a kamarádů na Baťově Škole umění a v baťovském ráji ve válečném Zlíně v Němci okupovaném Protektorátu Böhmen und Mähren. Také nás tehdy ovládala bytostná touha vzletět, odpoutat se od země, oprostit se od všedních a stále jen nudných denních povinností, zbavit se deprimujících zpráv z válečných front, touha létat, dokonce odletět někam docela daleko z toho našeho, na poměry sice pěkně vyhřátého, ale nějak už zatuchlého a čím dál tím víc milovaného i nemilovaného kotce. VZLÉTNOUT, LETÌT, VZNÁŠET SE JAK ALE? NÁM TO BYLO PØECE ÚPLNÌ JASNÉ: JAK JINAK NEŽ SAMOZØEJMÌ NA PERUTÍCH, NA KØÍDLECH! NA KØÍDLECH UMÌNÍ! NA KØÍDLECH FANTAZIE Jak ale se věci měly a vyvíjely ve skutečnosti? Touha se bohužel mohla měnit ve skutečnost jen a jen ve snění. Zvláště když křídla byla programově zkracována a neustále přistřihována, dokonce leckde už až do samého masa!!!

11 ... 11

12 VE ŠKOLE UMÌNÍ (NAD ZLÍNEM POD LESEM ) NAD EVROPOU SE STAHOVALA HROZIVÁ, TEMNÁ MRAÈNA. SLUNCE SI ALE STÁLE JEŠTÌ MEZI NIMI HÁJILO SVÙJ PROSTOR, ABY ALESPOÒ ŠKVÍRAMI MOHLO VYSÍLAT HØEJIVÉ PAPRSKY, KTERÉ BY UDRŽOVALY POSLEDNÍ ZBYTKY BLÁHOVÉ NADÌJE A OPTIMISTICKÉ DÙVÌØIVOSTI V BLÍZKOU BUDOUCNOST, ZATÍMCO VRCH NAD NIMI JIŽ DLOUHO NABÝVALA ZLOVÌSTNÁ TUŠENÍ A REÁLNÉ PØEDPOVÌDI BLÍŽÍCÍCH SE KATASTROF. 004/ NA PØEDCHOZÍ STRANÌ DOBOVÁ POHLEDNICE ZLÍNA, 30. LÉTA 20. STOLETÍ... 12

13 LÉTO 1939 BAŤA ZAKLÁDÁ UMÌLECKOU ŠKOLU PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY Firemním dopisem akciové společnosti Baťa, úhledným úředním dopisem se záhlavím, vyjádřeným již slavnou a zcela nezaměnitelnou firemní písmovou značkou s charakteristickými dekorativně upravenými tahy písmen, velkým B a malými a, ť, a, bylo do Zlína pozváno snad přes dvě, či dokonce tři stovky uchazečů o přijetí na nově zakládanou uměleckou školu. Kolik nás pak skutečně přijelo, nevím. Bylo nás ale hodně, samí chlapci a mladí muži ve věku od 14 (Hudeček) do 27 let (Peňáz). Ani jediná dívka! V sálech především Studijního ústavu II (byly ty Studijní ústavy dva!), v jeho nejbližším okolí, pod lesem vysoko nad Zlínem, ale také i v Sociálním ústavu, v místnostech vyhrazených ustáleným přijímacím procedurám všech zájemců o běžné zaměstnání u firmy Baťa, tam všude, v novém, neznámém prostředí strávili mladí uchazeči o přijetí do prvního, pionýrského ročníku právě zakládaného podnikového uměleckého učiliště celý baťovský pracovní týden, od pondělí do pátku. Ještě po víc než šedesáti letech si živě vzpomínám na to rozčilení a rozechvění, které mě ovládlo, když za chvíli jsem se měl s ostatními podílet na dění, které mělo rozhodnout o mém příštím životě! Dodnes cítím tu naléhavou, neodbytnou směs rozporuplných pocitů, které mě zaplavily a doprovázely mé první hodiny strávené ve Zlíně. Obyčejnou zvědavost přehlušily obavy a strach. Ten jen zvolna, ale přece jen stále přesvědčivěji, přemáhala víra v nadějný konec, aby už během těch prvních hodin napětí a vzrušení nakonec převládla vůle a urputná touha uspět. Jak to ani jinak být nemohlo, byli jsme trochu vyděšení, trochu zvědaví, trochu zaražení, přitom ale někteří naopak dosti sebevědomí, do jednoho však všichni plni očekávání a nadějí, všichni vzrušení a napjatí, jak tento náš velevýznamný krok do života dopadne. V tak nevšedním rozpoložení a náladě jsme se tedy sešli to jedno pondělí v červnu, brzy po ránu, ve vestibulu Studijního ústavu II, který, jak nám pochopitelně nezůstalo utajeno, měl se stát sídlem naší nové školy. Studijní ústav II tvořil součást komplexu tří budov, dvou přísných Studijních ústavů se vznosným, slavnostním Památníkem Tomáše Bati uprostřed. Funkcionalistická architektura Zlína i zdejšího seskupení budov nad Zlínem před

14 stavovala pro mne tehdy naprosto nový vizuální vjem, zcela nový zážitek, poskytovala mně dosud nepoznanou zkušenost. Stál jsem před budovou, která se v ničem nepodobala tomu, co jsem dosud kdy viděl. Šedý beton, červené režné cihly a sklo. Vznosné, ale přísné vertikály betonových sloupů, vyplněné prostými plochami zdiva a pásy zasklených oken. Žádné šikmé střechy, žádné profilované římsy, žádné balkony a výklenky, žádné balustrády, žádné titěrné ozdoby ani žádné výrazné dekorace, dokonce ani žádné zbytečné omítky! Na první pohled strohá geometrie. Geometrie, která přes všechnu neočekávanost, nezvyklou jednoduchost a strohost přece jen ale něčím těžko definovatelným a nepopsatelným musela zaujmout a současně vzrušovat vnímání i úplně nepřipraveného venkovana. O samotném programu školy jsme ještě mnoho nevěděli, všichni jsme jen toužili stát se především UMĚLCI, malíři a sochaři, ať už jsme se předtím zhlédli v Mikoláši Alšovi nebo ve Vincentu van Goghovi, v Josefu Myslbekovi nebo v Augustu Rodinovi, nebo ať jsme i někteří o těchto umělcích dosud neměli ani potuchy. Všichni jsme určitě rádi kreslili, malovali a všichni jsme také věděli, že nám proslavená, ale mnohými i proklínaná firma Baťa nabízí něco naprosto nového, jedinečného, naprosto neobvyklého a zcela neslýchaného. Věděli jsme, že přijatým uchazečům umožní firma absolvování vytouženého, ale určitě nezvykle náročného studia při plně placeném zaměstnání. Všichni jsme si byli dobře vědomi toho, že přijetí přinese uchazečovi úplnou hmotnou nezávislost na domovu a na rodičích a tím i v mnoha případech velice, velice často vyřešení domácích neutěšených rodinných sociálních poměrů. Krátká věcná zpráva o založení baťovské školy ve Zlíně a o vypsání termínu přijímacích zkoušek, kterou v novinách někdy v březnu či dubnu objevil můj nejstarší bratr Jaroslav a její výstřižek mně poslal, představovala pro mne osobně neuvěřitelný záblesk NADĚJE naděje na možné splnění jediného velkého snu, který jsem kdy měl, snu, který mě doprovázel od nejútlejšího dětství, po celou dobu středoškolských studií až do posledního maturitního roku. Nikdy jsem si nepřál stát se úspěšným podnikatelem, obchodníkem, továrníkem ani automobilovým závodníkem nebo letcem. Alespoň co si pamatuji, nikdy ani na chvíli jsem netoužil být ničím jiným než malířem. A to už v předškolní době, ve třech, čtyřech letech, kdy mně přišly do ruky kresby Mikoláše Alše. Učarovaly mně jeho kresby z české historie, Jan Žižka, husitští bojovníci, dragouni na koních, ale zejména jsem miloval v různých lidových kalendářích uveřejňované ilustrované lidové písničky, které mně pak musela maminka často přezpívávat. Já jsem zaujatě poslouchal a na Alšovy obrázky se upřeně díval a do podrobností a do nekonečna si je dokázal prohlížet. Osiřelo dítě jsem vždycky probrečel,... 14

15 ale znovu a znovu jsem maminku uprosil, sama na to později často vzpomínala, aby mi tu přesmutnou písničku o sirotkovi a zlé maceše opět a opět zazpívala. Ale ani ve škole se mně Mikoláš Aleš neztratil z obzoru. Číst jsem se přece učil a naučil z jeho slabikáře, kresby obdivovaného a milovaného malíře doprovázely už mé první nedočkavé pokusy seznámit se s abecedou ještě o prázdninách, před tím než jsem si poprvé sedl do školních lavic v první třídě dvoutřídní obecné školy v Dírné Jak ale dosáhnout na tak vznešený, vzdálený, jistě nesnadný, ale jeden jediný životní cíl? Samotné přání a nadšení asi stačit nebude! Na studia na malířské akademii v Praze nebylo v té době, v době doznívající krize, ani pomyšlení. V Praze studoval již jeden ze starších bratrů a početná rodina v nezáviděníhodné sociální situaci to zvládala jen velice těžce. Maminka byla dlouhá léta nemocná, v posledním čase již trvale upoutaná na lůžko, tatínek měl před odchodem do důchodu a na dluh rozestavěný a jen pomalu dokončovaný rodinný domek! Vydržovat v Praze dva studenty, to pro rodiče nepřicházelo v úvahu ani v tom nejrůžovějším snu. V úvahách, co tedy po maturitě, musel jsem na možnost přihlásit se na malířská studia do Prahy již dávno rezignovat a úkol, který jsem měl v závěru studia před sebou, pouze spočíval v obstarání si nějakého místa, nějakého, vlastně jakéhokoliv zaměstnání, v němž bych mohl alespoň zčásti využít vědomostí získaných za svá osmiletá gymnaziální studia, a hlavně postavit se na vlastní nohy. Nic konkrétního se ale nenabízelo, společenská situace v celém regionu v jižních Če- 005/ CHARAKTERISTICKÝ chách dlouhodobě prokazovala jen ne- LOGOTYP BAŤA Z 40. LET. patrné možnosti získat vhodné a přimě- FIREMNÍ LOGO PRODÌLALO řené zaměstnání, a tak vyhlídky pro BÌHEM DALŠÍCH LET JEN MÍRNÉ nejbližší budoucnost mně neslibovaly ÚPRAVY, OD HRANATÝCH OHYBÙ nic jiného, než že jen rozšířím tehdy K ZAKULACENÝM. VE SVÉM stále ještě početné řady nezaměst- VIZUÁLNÍM ZÁKLADÌ SE UDRŽELO naných středoškoláků. Zdá se mně V TAKØKA NEZMÌNÌNÉ PODOBÌ dnes, že já sám jsem se tím tehdy nijak AŽ DO SOUÈASNOSTI příliš netrápil, zato moji rodiče měli... 15

16 006/ J. R. NA MATURITNÍ FOTOGRAFII, BØEZEN / JAN RAJLICH: U RYBNÍKA (ÈEKAL V DÍRNÉ), TEMPERA, 1945 jistě starostí nad hlavu. Já jsem na žádné jiné zaměstnání ani nepomyslil a bezstarostně si užíval poslední volné dny bezstarostného mládí a bezstarostného studia. Samotné gymnaziální studium mně totiž nikdy nedělalo sebemenší starosti a procházel jsem jím celých osm let bez větší námahy a bez valných potíží. Asi jsem čekal na zázrak. A zázrak se skutečně přihodil! Proto ta veliká NADĚJE, kterou s sebou přinesla celkem strohá novinová zpráva o prvních krocích k založení Školy umění ve Zlíně a o neuvěřitelných podmínkách studia, které nabízí. Nezaváhal jsem ani minutu, na rodičích jsem si vyprosil souhlas a peněžní částku na jízdné, na naše rodinné poměry přece jen dosti velkou. Cesta vlakem z Kardašovy Řečice a Jindřichova Hradce do Zlína mně tehdy připadala jako výprava až na sám konec světa. Osobním vlakem se jelo takřka celý den, pětkrát jsem musel přesedat! K penězům od rodičů na jízdenku jsem přidal ještě částku 50 K, kterou bylo potřeba složit na úhradu jednotné sestavy malířských potřeb, jež všichni uchazeči dostali ke zkouškám. Tuto povinnou padesátikorunu jsem si uhradil ze svých vlastních dlouholetých studentských úspor, střádaných po padesátihaléřích a po korunách. Další výlohy jsme už neměli, firma nás ubytovala zdarma na internátě. Jak jsme se stravovali, to si dnes už ani nepamatuji. Asi také na útraty firmy. Jistě to tehdy ale nebyl ještě žádný problém. První den zkoušek přesto znamenal pro mne naprostý šok a v prvních okamžicích mně přinesl tvrdé rozčarování a poznání, při němž ve mně chvílemi zbývala opravdu jen malá dušička. Na zkoušky jsem se předtím nijak nepřipravoval. Nevěděl jsem, že bych měl; ostatně jsem na to neměl ani čas, ani příležitost. Do septimy jsem na gymnáziu sice chodil na nepovinné kreslení, dvě hodiny... 16

17 jednou týdně odpoledne, ale to jenom proto, že mě kreslení bavilo. Žádná programová výuka a příprava na nějaké budoucí zkoušky se v něm neskrývala. Mými jedinými nástroji byla tužka, péro a tuš a vodové barvičky. Nyní při zkouškách jsme ale měli kreslit uhlem a malovat olejovými barvami, které jsme dostali volně k použití. Všechna tato práce s materiály, které jsem znal spíše jen z doslechu nebo od vidění o prázdninách u nejstaršího bratra a vzácně u druhých spolužáků na gymnaziálním kreslení, ale sám jsem s nimi neměl nejmenší zkušenosti, ta byla pro mne nová, a především zcela nezvyklá. Rozhlížel jsem se proto dychtivě po svých sousedech, abych se alespoň tady na místě hned přiučil, jak se co má dělat, jak se k čemu postavit. Před malířskými stojany, které nám opět k dispozici dala škola, stáli podle mě už hotoví umělci, někteří dokonce ve sněhobílých, jiní od barev zamazaných pracovních pláštích. Suverénně poměřovali s tyčinkou černého uhlu v natažené ruce sádrovou hlavu, kterou jsme měli nakreslit, za chvíli nato dokázali mistrně palcem rozetřít hutnou stopu kreslířského uhlu, aby docílili jemného stínování a měkké modelace objemu hlavy. A což teprve, když jsme měli olejovými barvami namalovat portrét pózujícího modelu nebo z různých předmětů zaranžované... 17

18 zátiší, anebo hned další den v přírodě za budovou Studijního ústavu, kde zkoušky probíhaly, namalovat pohled ke kopci s lesem a cestou ke Kudlovu! Ze sousedovy malby na lepence na mne koukal model jako živý, v krajinářské studii plynula dramatická oblaka v azurovém nebi nad lesem, trávník v popředí byl vyveden do nesčetných podrobností, jen si kvetoucí pampelišky utrhnout! Nestačil jsem se divit. Můj obdiv k některým uchazečům nebral konce, bylo zcela jasné, že většina z nich má za sebou náročnou průpravu. Vždyť také z útržku rozhovorů při práci i z vyprávění při večerním seznamování vyplynulo, že jsou zde dokonce přítomni již několikaletí frekventanti středních uměleckých škol ať už z Prahy, nebo z Brna, že mnozí jsou vyučení malíři-dekoratéři, sochaři-kameníci, mnozí absolvovali různé přípravné kurzy a mnozí již praktikovali v různých místních kroužcích a okresních spolcích jako úspěšní malíři amatéři. Jistěže mě v některou chvíli proto napadlo sbalit si svých pár švestek a odjet domů, ale byl jsem z domova zvyklý nevzdávat se při prvním nezdaru. A také to mé jediné, velké, životní přání, jehož splnění se před cestou do Zlína zdálo být tak na dosah a zde v baťovském Studijním ústavu se najednou zase začalo tak vzdalovat, dodávalo mně, přestože na mne dolehla tíha té takřka nesplnitelné náročnosti, nečekaně plno odvahy a síly tvrdošíjně ve zkouškách dál pokračovat. K přijímacím zkouškám se sešli a sjeli zájemci o studium ze všech koutů tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava; zdaleka to nebyli jen mladí nadšenci ze samotného Zlína a z nejbližšího okolí, přijeli z Plzně, Domažlic, Prahy, Liberce, Vysokého Mýta, Jihlavy, Třebíče, Brna, Ostravy, Olomouce, Prostějova, Kojetína a z řady menších a méně známých míst z Moravy. Samotné zkoušky nebyly ovšem pro nikoho z nich, ani pro ty již hotové umělce, žádnou bezstarostnou procházkou růžovým sadem. Jak se ukázalo, polovina uchazečů nezvládla již sám začátek a byla nucena se rozloučit se svými sny a opustit ostatní již v poločase, ve středu. Úspěšnější adepti, vybraní do druhého kola, k mé radosti jsem se mezi nimi také ocitl, pokračovali až do pátku do oběda. V pátek po poledni se v přízemí Studijního ústavu, kde se veškeré zkouškové dění odvíjelo, objevil na vývěsní desce konečný seznam 34 přijatých uchazečů. Já jsem mezitím v půli týdne přece jen rodičům poslal pohlednici s pozdravem ze Zlína a s opatrně formulovanou zprávou, která měla zmírnit předpokládaný neúspěšný návrat domů Nyní jsem ke svému upřímnému překvapení na tomto abecedně seřazeném seznamu vybraných šťastlivců našel takřka v závěru své jméno. Byl jsem přijat! _... 18

19 Po úspěšném výsledku přijímacích zkoušek a po návratu domů jsem měl ještě několik dnů čas opravdu si užít prázdnin. Doma v Dírné jsme vzpomínané husy už několik let neměli, přestěhovali jsme se před nedávnem do vlastního domku a tatínek na jaře odešel do důchodu. Povinně sbírat borůvky pro příbuzné v Praze jsem také nechodil, a tak jsem měl snad poprvé v životě celý prázdninový den jen a jen pro sebe. Časná rána jsem využíval k chození do lesa na houby. Pamatuji si, že v Dírné vždycky rostly, ale že v lese nebývalo tolik houbařů jako nyní. A těch málo, co na houby chodili, ti znali a sbírali jen tzv. pravé hříbky. Nosit domů suchohřiby, křemenáče, modráky, klouzky, lišky, syrovinky a zvláště muchomůrky růžovky, to bylo něco naprosto nezvyklého. O naší rodině se po vsi určitě šířily podivné fámy, co to za prašivky sbíráme a jíme. Jedno z posledních volných dopolední jsem zašel do lesa na borůvky, natrhat je na báječný borůvkový koláč, jaký neuměl nikdo jiný než maminka. Protože jí ale stále ještě dělalo potíže vstát a vydržet chvíli na nohou, natož chodit kolem sporáku, snažili jsme se všichni ostatní, samozřejmě pod maminčiným dohledem a podle jejích pokynů, připravit si sami něco k jídlu. Já jsem domácí práce a vaření neměl příliš v oblibě, ale tento můj úspěšný letní týden jsem přišel s nezvyklou iniciativou, že upeču sám borůvkový koláč, který jsem tolik miloval. Na všechno jsem se důkladně vyptal a postupně i jednotlivé pracovní fáze jsem s maminkou konzultoval. Můj koláč měl být překvapením pro všechny. A také byl. Povedl se, vypadal nádherně, krásně do zlatova opečený okraj rámoval tmavomodře fialový střed bohaté vrstvy nádherných borůvek, posypaný příjemnou hnědobílou směsí nastrouhaného perníku a práškového cukru. Byl jsem už jen pohledem na svůj výtvor tak nadšený, a také že jsem se už cítil být malířem umělcem, koláč jsem si hned po vytažení z trouby pastelovými barvami ještě rychle naskicoval. Pak pln slastného očekávání jsem koláč nakrájel na porce, ještě navíc navrch mocně pocukroval. Sliny se mně už sbíhaly, a tak jsem se s nedočkavostí do něj zakousl. Ale ouvej! Běda, to zklamání! Koláč mi vůbec nechutnal, ukousnuté sousto se sotva dalo spolknout, upečené těsto nemělo vůbec žádnou chuť. Samotné, snad až přeslazené borůvky celkovou chuť koláče nestačily zachránit. Nechápal jsem to a rozlítostněný jsem hned nesl jednu porci mamince na ochutnání. Okamžitě poznala, proč není k jídlu. Zapomněl jsi to těsto osolit! překvapila mě svou připomínkou. To mě ovšem vůbec ani ve snu nenapadlo, že by se těsto pro sladký koláč mělo také osolit, aby nám chutnalo a maminku vůbec nenapadlo, že by to někdo mohl nevědět, a nenapadlo ji proto ani zvlášť mě na to upozornit. Pohádku Sůl nad zlato jsem sice před několika lety určitě slyšel a sám i četl, ale nyní, při první možnosti prakticky využít poučení, které každá pohádka přináší, jsem na to ani nepomyslel

20 Přes tento drobný kuchařský neúspěch jsem zbývající volné dny, hlavně odpoledne, úspěšně využíval koupáním v jednom ze tří místních rybníků Luh, Novina nebo Karvánek. U nich, mimo báječnou, průzračnou, čistou a již dost prohřátou vodu, byly k dispozici menší travnaté plochy na slunění a dostatek prostoru na různé zábavné společenské hry a na hraní s míčem. Zejména na pláži u Karvánku se již několik let scházela stále stejná společnost, několik místních studentů a několik letňáků, letních hostů, kteří do Dírné jezdili pravidelně každé léto na letní byt. Vesničtí chlapci a děvčata ve dne na koupání čas neměli, měli spoustu domácích povinností a práce na polích a v hospodářství svých rodičů a příbuzných. S nimi jsem se mohl vídat až pozdě večer nebo jen v neděli a o svátcích, které se v jižních Čechách i v zemědělství držely důsledně. Za šera a za tmy nebo při měsíčku, pokud se na bezmračné obloze rozsvítil, bývalo nejhezčí a nejpříjemnější koupání v rybníku Luh, který však nabízel vodu ke koupání pouze pro plavce; neměl totiž z břehu žádný pozvolný přístup, jako měly oba ostatní jmenované rybníky. Často se u vody mezi námi objevili i oba hoši ze zámku, starší Max a mladší Arnošt Vratislavové, kteří samozřejmě trávívali svůj čas nejraději ve společnosti ostatních vesnických chlapců a jen neradi se zúčastňovali vlastních, uzavřených rodinných akcí. I když se ke Karvánku dalo dojít pěšky nebo dojet na kole krásnou lesní cestou kolem zdí zámeckého parku, nejraději jsme se z vesnice dopravovali po vodě v lodích. Zámečtí měli těžkou, objemnou pramici, dvouveslici nebo čtyřveslici, my Rajlichovic hoši a ještě dva další jsme zdolávali vodní plochy vlastními čluny. Náš byl schopný pojmout maximálně tři osoby a vyrobil nám ho náš soused, mistr v sousední kolářské dílně. Člun, kterému se říkalo a snad dodnes říká, nevím proč, maňas, maňásek, představoval něco, co se principem jednoho nebo dvou tyčovitých vesel podobalo nejvíce dnešním kajakům. Moji starší bratři na člunu celé jedno léto pilně pracovali, důkladně obrousili kolářsky zpracované dřevo, dno vyasfaltovali, celý člun impregnovali a dvakrát opatřili ochranným nátěrem. Pojmenovali jej Racek. Na designu si dali záležet Racek na hladině zářil bílým nátěrem s blankytně modrým horizontálním pruhem a červeným nápisem RACEK na bělostné přídi. U vody, na malých travnatých plochách mezi stromy a keři jsme nejčastěji hrávali volejbal, fotbal, vybíjenou, prostě jsme si hráli s míčem a všelijak jinak jsme pěstovali pohyb a radost z něj. Můj starší bratr Václav se na gymnáziu připletl mezi atlety a trénoval běhy, hlavně běhal střední tratě, od 1500 m do 5 km. Tvrdil, že tréninkový běh po měkkých lesních cestách kolem rybníka nejvíc prospívá jeho výkonům a jeho zdraví. Běhal za jindřichohradecké gymnaziální studentské družstvo a později za sportovní klub JVS Jihočeský vysokoškolský sport. Několikrát také starto

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

John FOWLES. Sběratel

John FOWLES. Sběratel John FOWLES Sběratel Copyright J. R. Fowles Ltd, 1963 Translation Eliška Hornátová, 1988, 2014 ISBN 978-80-7473-172-3 Když byla doma z internátní školy, vídal jsem ji skoro každý den, protože bydleli přímo

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Stoletý absolvent gymnázia

Stoletý absolvent gymnázia Stoletý absolvent gymnázia Jednoho teplého dubnového dopoledne jsem navštívila malebnou zahrádku v Černošicích. Hned u branky mě přivítal usměvavý postarší pán, který s nadšením zval do svého království.

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Moje vzpomínky na 2. světovou válku nejsou jen moje autentické, ale i z větší části reprodukované na základě vyprávění mých rodičů a sourozenců

Moje vzpomínky na 2. světovou válku nejsou jen moje autentické, ale i z větší části reprodukované na základě vyprávění mých rodičů a sourozenců Moje vzpomínky na válku. Moje vzpomínky na 2. světovou válku nejsou jen moje autentické, ale i z větší části reprodukované na základě vyprávění mých rodičů a sourozenců Začínám vzpomínkami, které znám

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ 2013 2014 OBSAH ÚVOD (PROČ JSEM SI VYBRALA TATO TÉMATA?) 3 HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY 4 DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY

Více

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví Český jazyk - koncovky podstatných jmen 1. Koncovky podstatných jmen mužského rodu Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví herc_. Sleduji sportovní přenos_.

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více