OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3"

Transkript

1 OBSAH OBSAH BALENÍ Milí zákazníci, OBSAH BALENÍ...3 UPOZORNĚNÍ...4 MONTÁŽ... 5 BLATNÍKY KOLA ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ VÝŠKA RUKOJETI PARKOVACÍ BRZDA FÁZE : MIMINKO... 7 KORBIČKA FÁZE : BATOLE... 8 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY SEDÁK FÁZE 3: BATOLE + MIMINKO... 9 KORBIČKA + SEDÁK FÁZE 4: BATOLATA... 9 DVA SEDÁKY DOPLŇKY... 0 BEZPEČNOSTNÍ MADLO STŘÍŠKA NÁNOŽNÍK PLÁŠTĚNKA PŘEBALOVACÍ TAŠKA Obdrželi jste dvě krabice. Zkontrolujte si prosím seznam dílů dle níže uvedeného seznamu. V případě, že kterýkoli díl chybí, kontaktujte prosím prodejce. Krabice : Krabice : podvozek s košíkem sedák se zabudovanou korbičkou stříška přední kolečka (vložená do přebalovací tašky) zadní kolečka blatníky pláštěnka přebalovací taška sedák nastavení výšky rukoje zámek skládání tlačítko uvolnění sedáku nastavení výšky sedáku podložka s bezpečnostními pásy nánožník ke korbičce matrace ke korbičce stříška nánožník korbička parkovací brzda Děkujeme vám, že jste si do vaší rodiny vybrali kočárek Kobi. Při navrhování našich výrobků jsme mysleli především na pohodlí a bezpečí vás a vašeho dítěte. Doufáme, že při používání kočárku Kobi budete zažívat příjemné chvíle. PÉČE A ÚDRŽBA... ZÁRUKA...3 nastavení výšky sedáku blatníky přebalovací taška košík Přečtěte si prosím před prvním použi m kočárku tento návod k použi. Díky tomu budete moci využívat všechny jeho funkce a budete mít zaručeno bezpečné používání. mima 3

2 UPOZORNĚNÍ MONTÁŽ DŮLEŽITÉ! Přečtěte si pečlivě tento návod k použi dříve, než začnete výrobek používat. Návod si ponechte i pro budoucí použi. Můžete ohrozit bezpečnost svého dítěte, pokud nebude dodržovat tento návod k použi. Kočárek je určen pro dítě od narození do hmotnos 7 kg. Pro dítě do 6 měsíců doporučujeme používat dodávanou korbičku, dokud se dítě nenaučí samo sedět bez opory. Tento kočárek je určen pro převážení maximálně dě současně. Když je kočárek používán pro dvě batolata, doporučujeme maximální za žení 7 kg na předním sedáku a 5 kg na zadním sedáku. Maximální nosnost košíku je 3 kg. VAROVÁNÍ! Za bezpečnost dítěte zodpovídáte vy. Nechávat dítě bez dozoru může být nebezpečné. Ujistěte se před používáním výrobku, že všechny zajišťující mechanismy jsou správně zajištěny. Nevkládejte matraci vyšší než 0mm. Nepřidávejte do korbičky žádnou další matraci, používejte pouze matraci Mima. Tento kočárek není určen pro běhání nebo bruslení. Nestoupejte si na příčnou spojnici mezi koly. Je to nebezpečné a můžete kočárek poškodit. Před použi m kočárku zkontrolujte, zda jsou korbička a / nebo sedák(y) umístěny správně a bezpečně zajištěny na svém místě. Vždy používejte zajištění kočárku brzdou, i když kočárek necháváte stát po krátkou dobu. Vždy kočárek zabrzděte, když dítě dáváte do kočárku nebo z kočárku vyndáváte. Když kočárek používáte pro dvě batolata, vždy umístěte těžší dítě dopředu. Nikdy nedávejte dítě do zadního sedáku, když je přední sedák prázdný. Při vyndávání dě z kočárku vždy nejdříve vyndejte dítě sedící vzadu. Před jakoukoli úpravou nebo skládáním / rozkládáním kočárku se ujistěte, že nejsou dě v jeho blízkos. Při skládání kočárku vždy mějte prsty mimo skládací mechanismus. Nepoužívejte kočárek, pokud je kterákoli jeho část poškozená nebo chybějící. Může být nebezpečné použít jakýkoli jiný náhradní díl než originální díl Mima BLATNÍKY Upozornění: na každém blatníku i na podvozku je označení L (levá) a R (pravá).. Nasazení blatníků Nasuňte blatník na oválný výčnělek z boku podvozku. Zatlačte na spodní stranu, dokud nezaklapne na místo.. Vyndání blatníků Vytáhněte spodní okraj blatníku a vyvlékněte z oválného výčnělku na podvozku. KOLA Upozornění: na každém blatníku i na podvozku je označení L (levá) a R (pravá). 3. Nasazení zadních kol Zatlačte na střed kola a zasuňte osu kola do základny kola. Zkontrolujte, zda jsou kola správně připojena, tak, že zkusíte kola zase vytáhnout. 4. Odmontování zadních kol Zmáčkněte střed kola a kolo vytáhněte. 5. Nasazení předních kol Nasuňte tyčku kola do držáku kola a zatlačte, dokud nezaklapne na místo. 6. Uzamknu otáčení kol Uzamkněte možnost otáčení předních kol, pokud kočárek používáte v terénu. Zmáčkněte zámek otáčení pro ak vaci. Vytáhněte zámek pro deak vaci. 7. Odmontování předních kol Zmáčkněte odemykací tlačítko a vytáhněte přední kolo. Jakmile dítě dokáže sedět v sedáku, používejte vždy bezpečnostní pásy. Vždy se ujistěte, že jsou pásy správně nastavené, aby dítě nemohlo sklouznout nebo vypadnout z kočárku. 7 Sedák není vhodný pro dě mladší 6 měsíců. Jakákoli zátěž na rukoje ovlivní stabilitu kočárku a zvyšuje riziko převržení kočárku. Vždy používejte 5-bodový pás správným způsobem. 4 5

3 FÁZE : MIMINKO ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ VAROVÁNÍ: : Dítě nesmí být v blízkos kočárku při jeho skládání nebo rozkládání! Ujistěte se, že je kočárek zabrzděn při skládání nebo rozkládání kočárku. 8. Rozložení podvozku Zmáčkněte zámek podvozku dovnitř pro odemknu rukoje a vytáhněte rukojeť nahoru. Šlápněte nohou na brzdu a vytahujte rukojeť nahoru, směrem k sobě, dokud neuslyšíte zacvaknu. 9. Složení podvozku (s připevněným sedákem) Kočárek Kobi může být skládán s připevněným sedákem (v narovnané pozici a směrem dopředu). Kočárek nemůže být skládán s připevněnou korbičkou ani s připevněným druhým sedákem. Přebalovací taška musí být před skládáním sundána, pokud kočárek skládáte s připevněným sedákem. Ujistěte se, že úchyty pro zadní sedák na podvozku jsou v pozici. Zmáčkněte bezpečnostní tlačítko a vytáhněte dva zámky pro skládání nahoru. Potom skloňte rukojeť, dokud neuslyšíte zacvaknu do zámku rámu. 0. Složení podvozku do stojací pozice Kočárek Kobi může pro úsporu místo při skladování stát v poloze na výšku.před složením podvozku otočte rukojeť do pozice 4 (viz obr. ). VÝŠKA RUKOJETI. Úprava výšky rukoje Zmáčkněte a držte obě tlačítka na vnější straně rukoje. Otočte rukojeť do požadované pozice. PARKOVACÍ BRZDA VAROVÁNÍ: Vždy používejte brzdu, i když kočárek necháváte stát jen krátkou chvíli!. Zabrzdění a odbrzdění Zmáčkněte pedál brzdy pro zabrzdění. Zmáčkněte pedál znovu pro odbrzdění KORBIČKA Při používání kočárku Kobi pro dě mladší 6 měsíců doporučujeme používat dodávanou korbičku až do doby, než dítě umí samo sedět bez opory. Připevněte korbičku k horní čás podvozku, ne ke spodní. 3. Vytvoření korbičky Otevřete zip sedáku a vytáhněte korbičku. Vmáčkněte dvě chlopně pod rám korbičky. Vložte do korbičky matraci a připevněte bezpečnostní madlo (viz obr. 3). 4. Úprava sklonu korbičky Korbička se nejsnáze připevní na podvozek, když jsou připevňovací konzole v pozici III., směrem dolů. Pro dosažení této pozice vytáhněte páku pro úpravu sklonu a otáčejte rukou konzolemi. Sklon korbičky může být upraven i po upevnění na podvozek. 5. Připevnění korbičky Umístěte korbičku tak, aby páka pro nastavení sklonu byla na předním konci kočárku. Položte korbičku na podvozek, dokud nezacvakne na místo. 6. Sundání korbičky Zmáčkněte dvě tlačítka na obou stranách korbičky a zvedněte ji nahoru. 7. Úprava výšky korbičky K dispozici jsou dvě výškové pozice korbičky. Zmáčkněte tlačítka pro úpravu výšky na obou stranách podvozku a posuňte korbičku nahoru nebo dolů. 8. Složení korbičky Vyndejte matraci a bezpečnostní madlo. Vytáhněte chlopně z rámu korbičky. Otevřete sedák a umístěte složenou korbičku dovnitř sedáku. Srovnejte páku pro úpravu sklonu s otvorem v zadní čás sedáku. Ujistěte se, že konzole sedáku zůstaly vně sedáku

4 FÁZE : BATOLE FÁZE 3: BATOLE + MIMINKO 9 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Kdykoli je dítě v sedáku, ujistěte se, že má správně zapnuté bezpečnostní pásy. Ramenní pás může být umístěn do dvou výškových pozic. Vyberte pozici, která je blíže ramenům dítěte. 9. Nastavení pásů Uchopte přípojky bezpečnostních pásů a odpojte jejich spodní část. Protáhněte přípojky určenými otvory v sedací podložce a v sedáku. Otevřete zip sedáku a nasaďte spodní část přípojky zevnitř sedáku dokud nezaklapnou na místo. 0. Zapnu pásů Zasuňte spojovací přezky ramenních pásů do otvorů v centrální přezce dokud nezacvaknou. Zatáhněte za volné konce ramenních pásů, abyste upravili jejich délku pohodlně pro dítě.. Odepnu pásů Zmáčkněte centrální přezku a vytáhněte pásy. Pro použi kočárku Kobi současně pro batole a miminko potřebujete dokoupit druhý sedák. Tento druhý sedák nemá zabudovanou korbičku. KORBIČKA + SEDÁK Sestavte korbičku, jak je popsáno v kapitole Fáze : Miminko. 6. Připevnění korbičky Ujistěte se, že úchyty pro zadní sedák na podvozku jsou v pozici. Umístěte korbičku tak, aby páka pro nastavení sklonu směřovala dozadu. Otočte konzole do pozice II. (viz obr. 4). Zacvakněte korbičku do spodní čás podvozku. 7. Připevnění sedáku Ujistěte se, že úchyty pro přední sedák na podvozku jsou v pozici nahoru. Umístěte sedák směrem dopředu. Zacvakněte sedák do horní čás podvozku SEDÁK Sedák je vhodný pro dě od 6 měsíců do 7 kg Sedák může být umístěn směrem dopředu nebo směrem k rodiči Připevněte sedák do horní čás podvozku, ne do spodní. Připevnění sedáku Nasaďte sedák na podvozek, dokud nezacvakne na místo. 3. Sundání sedáku Zmáčkněte dvě tlačítka pro uvolnění sedáku na obou stranách sedáku a zvedněte nahoru. 4. Úprava sklonu sedáku Vytáhněte páku na horní straně sedáku a otáčejte sedákem do požadovaného sklonu. 5. Úprava výšky sedáku K dispozici jsou dvě výškové pozice sedáku. Zmáčkněte tlačítka pro úpravu výšky na obou stranách podvozku a posuňte sedák nahoru nebo dolů FÁZE 4: BATOLATA Pro použi kočárku Kobi současně pro dvě batolata potřebujete dokoupit druhý sedák. Tento druhý sedák nemá zabudovanou korbičku. Druhý sedák je dodáván s velkými XL blatníky. Pro bezpečí vašeho dítěte doporučujeme tyto blatníky používat. VAROVÁNÍ: Při používání kočárku Kobi pro dvě batolata vždy umístěte těžší dítě do předního sedáku. Nikdy nedávejte dítě do zadního sedáku, když je přední sedák prázdný. DVA SEDÁKY 8. Připevnění XL blatníků Sundejte malé blatníky (viz obr. ) a nahraďte je XL blatníky. 9. Připevnění zadního sedáku Ujistěte se, že úchyty pro zadní sedák na podvozku jsou v pozici. Otočte konzole do pozice I. (viz obr. 4). Zacvakněte sedák do spodní čás podvozku. 30. Připevnění předního sedáku Zacvakněte sedák do horní čás podvozku. 8 9

5 DOPLŇKY BEZPEČNOSTNÍ MADLO Pro bezpečí vašeho dítěte vždy používejte bezpečnostní madlo. 3. Odstranění krytů Zmáčkněte tlačítka a vytáhněte kryty. Uchovejte kryty pro budoucí použi. 3. Připevnění bezpečnostního madla Zmáčkněte tlačítka na vnějších stranách bezpečnostního madla a zasuňte konce madla do rámu sedáku, dokud nezacvaknou. Zkontrolujte správné nasazení madla m, že se jej zkusíte vytáhnout zpět. 33. Sundání bezpečnostního madla Zmáčkněte tlačítka na vnějších okrajích madla a vytáhněte nahoru. 34. Úprava bezpečnostního madla Zmáčkněte tlačítka na vnitřní straně bezpečnostního madla a otáčejte do požadované polohy. STŘÍŠKA Stříšku je možno použít na oba sedáky i na korbičku. Když je stříška mokrá, nechte ji otevřenou, dokud nevyschne, teprve poté ji složte. 35. Připevnění stříšky k sedáku nebo korbičce Zasuňte klipy stříšky do rámu sedáku, dokud nezacvaknou na místo. Připevněte chlopeň se suchým zipem k sedáku. 36. Otevření / složení stříšky Vytáhněte chlopně stříšky pro otevření. Zasuňte chlopně stříšky pro složení. 37. Sundání stříšky Odepněte suchý zip. Vytáhněte klipy stříšky směrem ven a vytáhněte je nahoru z rámu sedáku NÁNOŽNÍK 38. Připevnění nánožníku ke korbičce. Položte nánožník na rám korbičky. Zapněte druky na obou stranách nánožníku do druků na rámu korbičky. 39. Úprava nánožníku Horní chlopeň nánožníku může být ve dvou pozicích, ve kterých drží s pomocí magnetů. PLÁŠTĚNKA Pláštěnku je možno použít na oba sedáky i na korbičku. Nezapomeňte nejdříve připevnit stříšku. 40. Připevnění pláštěnky k sedáku nebo korbičce. Otevřete úplně stříšku. Umístěte pláštěnku přes stříšku, aby páka na úpravu sklonu procházela otvorem v pláštěnce. Natáhněte pláštěnku přes sedák nebo korbičku a zapněte suché zipy kolem konzolí sedáku. PŘEBALOVACÍ TAŠKA Při skládání podvozku s upevněným sedákem nejdříve sundejte přebalovací tašku. 4. Umístění tašky do košíku Zkraťte ramenní popruh a otočte ho kolem tašky. Upevněte vespod suchým zipem. OSTATNÍ DOPLŇKY Postupně navrhujeme nové doplňky pro kočárky Kobi. Pro více informací nahlédněte na nebo se informujte u svého dodavatele. Následující doplňky jsou dostupné a mohou být zakoupeny samostatně: Druhý sedák Dvojitá pláštěnka Fusak Síťka pro hmyzu Sada adaptérů pro autosedačky (Maxi Cosi Cabrio, Cybex Aton, Bébé Confort Pebble) 0

6 PÉČE A ÚDRŽBA Pro udržení vašeho kočárku v dobrém stavu provádějte pravidelně níže popsanou údržbu Použité tex lie a plasty mají nejvyšší stupeň odolnos barvy. Přesto intenzivní vystavení slunečnímu záření může způsobit předčasné blednu plastů a tex lií. ČIŠTĚNÍ PODVOZKU Omývejte podvozek pravidelně od bláta, písku apod. vlhkým hadříkem. PROMAZÁVÁNÍ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ Pravidelně promazávejte kola a další pohyblivé čás lehkým olejovým nebo silikonovým sprejem. Nepoužívejte hutný olej, na který by se mohl usazovat prach a písek, které způsobují zanesení a poškození pohyblivých čás. ČIŠTĚNÍ SEDÁKU Pevná část sedáku může být o rána vlhkým hadříkem a jemným čis cím prostředkem. Odolné skvrny mohou být vygumovány gumou. Podložku do sedáku a polstrování pásů můžete ručně vyprat max. na 30 C. Nebělte, nesušte v sušičce, nežehlete a nečistěte chemicky. KONTROLA OSTATNÍCH ČÁSTÍ Pravidelně kontrolujte kočárek, zda na něm nejsou povolené šrouby, opotřebované součástky, protržení nebo uvolnění ši. V případě, že potřebujete opravu nebo náhradní díl, kontaktujte prosím vašeho prodejce. ZÁRUKA ZAREGISTRUJTE SI VÁŠ VÝROBEK ONLINE NA Registrace ak vuje vaši záruku a umožní vám získávat informace o možných novinkách a vylepšeních výrobku. PODMÍNKY ZÁRUKY Záruční doba je 4 po sobě jdoucích měsíců od data nákupu. Záruka na váš výrobek je naším příslibem kvality. Garantujeme vám, že tento výrobek je bez vad, co se týká řemeslného zpracování a zpracování materiálu v době zakoupení. Během výrobního procesu byl váš výrobek několikrát podroben kontrole kvality. Pokud přes veškerou snahu vykazuje výrobek výrobní vady nebo kazy materiálu během záruční doby, budeme postupovat v souladu s podmínkami záruky. Pro další detaily ohledně těchto podmínek, prosím kontaktujte vašeho místního autorizovaného dodavatele. Po zakoupení vašeho výrobku si prosím ponechte originální účet. Datum nákupu by mělo být jasně viditelné, je důležité provést kontrolu při zakoupení výrobku. Vaše výrobky Mima jsou okamžitě ode dne nákupu kryty pro výrobním vadám nebo vadám materiálu. Tato záruka je poskytovaná navíc a neovlivňuje vaše zákonná práva. Co vaše záruka nekryje Poškození způsobené běžným opotřebením, náhodné poškození, nesprávné používání a poškození způsobené nedbalos a nedodržováním návodu k použi. Záruka není platná v následujících situacích: V případě použi jiném než je v návodu k použi. Pokud je výrobek předložen k opravě obchodníkem / distributorem, který námi není autorizovaný. Pokud byly opravy prováděny tře stranou nebo obchodníkem, který námi není autorizován nebo schválen. Pokud bylo sériové číslo výrobku odstraněno. Kde pla vaše záruka Vaše záruka pla pouze v zemi zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje na prvního majitele a není přenosná. Co dělat v případě výskytu problémů Pokud čelíte nějakému problému s vaším výrobkem Mima, prosím kontaktujte vašeho původního autorizovaného prodejce. 3

7 POZNÁMKY 4 5

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele 1 3 a b c d e f g h click! Příručka pro uživatele 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Výška postavy 40-75 cm Max. váha 13 kg. Věk 0-12 m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele 1 23 2 4 3 Příručka pro uživatele 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Proti směru jízdy Výška postavy 61-105 cm 16 17 18 20 Max. váha 18 kg. 15 19 Věk 6 měsíců - 4 roky UN nařízení č. R129 i-size 21 22

Více

ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg)

ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg) ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg) i-size (Integral Universal ISOFIX Child restrain system) je skupina autosedaček určených

Více

po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r

po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r 1 ! Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Comfort. BeSafe pečlivě vyvinula tuto sedačku tak, aby chránila Vaše dítě

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Originální AEGIS ledvinka II. generace

Originální AEGIS ledvinka II. generace Originální AEGIS ledvinka II. generace Návod k použití a popis funkce: Dobrý den, dostáváte do rukou výrobek, který je určen pro profesionální skryté/utajené nošení zbraně. Dnešní podoba této ledvinky

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ A B D C E F DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ Vždy Caboo (noste) bezpečně Udělejte si prosím dostatek času k prostudování návodu jak nosit s Caboo. Věnujte prosím důkladnou pozornost bezpečnostním

Více

my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Integrovaná kapuce DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! Integrované zádové prodloužení... > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: POZOR: Vaše rovnováha může být ovlivněna vašim

Více

DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití! Manuál uchovávejte pořád u sedačky v úložném prostoru na spodní straně sedáku.

DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití! Manuál uchovávejte pořád u sedačky v úložném prostoru na spodní straně sedáku. Návod k obsluze Vítejte u Joie Gratulujeme vám, právě jste se stali součástí rodiny JOIE! Jsme nadšeni z toho, že se stáváme součástí cest s vaším maličkým. Při cestách s autosedačkou Trillo LX používáte

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

M O O N S 3 SPORTOVNÍ KOČÁREK S NÁNOŽNÍKEM. Typové číslo MN7-970195N

M O O N S 3 SPORTOVNÍ KOČÁREK S NÁNOŽNÍKEM. Typové číslo MN7-970195N M O O N S 3 SPORTOVNÍ KOČÁREK S NÁNOŽNÍKEM Typové číslo MN7-970195N Návod k použití 1. Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kočárku naší firmy Baby Welt. Jsme rádi, že jste si vybrali jeden z našich

Více

...find more about us: www.bellelli.com

...find more about us: www.bellelli.com A 19 17 B TAB.1...find more about us: www.bellelli.com 20 18 16 C Rabbit Pepe Mr Fox Tiger 15 13 14 1 3 5 4 6 9 Nanna Guri Tiziano Giotto Eos 2 7 12 11 10 8 D E 03ISFOXST04 B-taxi Caschi/Helmets Windbreak

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

2 l 2 e v ra CZ Návod k použití a c

2 l 2 e v ra CZ Návod k použití a c CZ Návod k použití caravel 22 1 2 3 1 2 4 5 1 2 6 7 8 3 1 2 9 Navetta Primo Nido Primo Viaggio car seat PrimoGiro Caravel 22 1 4 5 2 3 10 9 6 7 8 13 11 12 1 SAPI5008 2 SAPI5766GRN 3 SPST5468N 8 SPST5059D

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

AUTOSEDAČKY A KOČÁRKY

AUTOSEDAČKY A KOČÁRKY AUTOSEDAČKY A KOČÁRKY KOLEKCE 2015 CBX nabízí bezpečné, funkční a stylové dětské autosedačky a kočárky, za přijatelnou cenu. Od našich CBX by CYBEX dětských autosedaček můžete očekávat vítěznou bezpečnost,

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

DUO base. max 2x 15 kg. max 2x 2 kg. max 2x 5 kg. total max 44 kg. carrycot. 4,9 kg. max 9 kg. Instructions. brukerveiledning. Bruksanvisning DUO

DUO base. max 2x 15 kg. max 2x 2 kg. max 2x 5 kg. total max 44 kg. carrycot. 4,9 kg. max 9 kg. Instructions. brukerveiledning. Bruksanvisning DUO DUO base DE DUO max x 5 kg 89cm max x kg 0cm x 76cm x 86-6cm max x 5 kg.4 bar total max 44 kg 7 kg x 76cm x 50cm click click click carrycot 4 4,9 kg 3 6 5 80cm x 34cm x 56cm Instructions EN DUO brukerveiledning

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY SKIKE V7 FIX Obsah OBSAH A. ROZSAH DODÁVKY... 1 B. PRVNÍ KROKY... 1 C. NASTAVENÍ BRZD... 1 D.... 2 E. NASTAVENÍ, UPÍNÁNÍ A VYZOUVÁNÍ... 3 E.1 Nastavení kol a základní nastavení...

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. DĚTSKÝ VOZÍK TJ-9 Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

JOOLZ DAY. Jsme kočárky Joolz z města Amsterdamu a neseme několik velmi silných myšlenek. Jednou

JOOLZ DAY. Jsme kočárky Joolz z města Amsterdamu a neseme několik velmi silných myšlenek. Jednou Ho landská Ergonomie JOOLZ DAY Jsme kočárky Joolz z města Amsterdamu a neseme několik velmi silných myšlenek. Jednou z nich je, že vy se nemusíte přizpůsobit kočárku, ale kočárek se dokonale přizpůsobí

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Inverzní stůl Výr. Číslo 1516

Inverzní stůl Výr. Číslo 1516 Inverzní stůl Výr. Číslo 1516 Obsah: Všeobecné pokyny Předtím než začnete seznam dílů nákres bezpečnostní upozornění příručka Upozornění: Před zahájením cvičení na tomto produktu si důkladně přečtěte tuto

Více

Parts of my Pop-in... 7 8a

Parts of my Pop-in... 7 8a A C 5 B Parts of my Pop-in... 5 6 0 D 9 7 8a 8b CZ DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ Jak Pop-in Speciální upozornění Nepoužívejte aviváž, ani ubrousky do sušičky Nepoužívejte biologické detergenty

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Geometricks 10 in 1 HP4698

Geometricks 10 in 1 HP4698 Geometricks 10 in 1 HP4698 3 ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 40 MAGYAR 48 SLOVENSKY 56 УКРАЇНСЬКІЙ 64 HRVATSKI 72 EESTI 79 LATVISKI 87 LIETUVIŠKAI 95 SLOVENŠČINA 103 БЪЛГАРСКИ 111 SRPSKI

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Jak vybrat chrániče ramen pro americký fotbal

Jak vybrat chrániče ramen pro americký fotbal Jak vybrat chrániče ramen pro americký fotbal Chrániče ramen Naše nárameníky jsou vyrobeny tak, aby vám pomohly dosáhnout cíle ve hře a to podle vašeho postavení na hřišti. Chrániče ramen Barnett existují

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci.

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Intelligent Heating Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Sada spojovacích prvků (obj. č. 19805761) Sada pro připevnění ke koncovkám studeného

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití

adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití A B OK NO C 1 click 2 3 click 4 5 BaseAdjustable_FI000701I64.indd 2 20-06-2007 11:19:37 B A 6 B A 7 BaseAdjustable_FI000701I64.indd 3 20-06-2007

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Výměna nástavce ušních koncovek 1) Uchopte sondu mezi palec a ukazováček jak znázorňuje obrázek. 2) Palcem

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

TRAVELSYSTEM. DEPEMO - Petr Faukner

TRAVELSYSTEM. DEPEMO - Petr Faukner TRAVELSYSTEM Babyschale Maximum SP Gruppe 0+ (0 - ca.13 Monate) Tento výrobek je od firmy STORCHENMÜHLE. Další informace a barvy získáte na adrese: www.storchenmuele.de Pomocí adaptéru můžete autosedačku

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Návod k použití. Obsah balení:

Návod k použití. Obsah balení: Návod k použití Obsah Obsah balení..............................................1 Sestavení vaničky............................................1 Použití nástroje Point N Paint s mini základnou........................1

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘILEB BELL

NÁVOD K POUŽITÍ PŘILEB BELL NÁVOD K POUŽITÍ PŘILEB BELL Je určena výhradně pro tyto sportovní účely: cyklistika, skateboard, jízda na kolečkových bruslích. Nelze ji použít pro jízdu na motocyklu, mopedu apod. Je-li přilba opatřena

Více

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování User manual QG3371 1 Čeština 31 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

Více

Jak si vybrat přilbu a správně ji nosit

Jak si vybrat přilbu a správně ji nosit Gratulujeme k zakoupení vaší nové přilby LS2. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Naleznete v nich informace, které zajistí Váši maximální ochranu a dlouhou životnost přilby. Naše produkty

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost Krom toho musí technik dodržet aktuální normy a zákony v zemi instalace výrobku a informovat zákazníky o provozních podmínkách a podmínkách údržby výrobku. Jakékoliv použití výrobku mimo oblast určenou

Více

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR"

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ SENIOR Tf\10 KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR",, ", ZAKLADNI CVICEBNI POKYNY Vypracováno Rehabilitačnfm ústavem Kladruby Výrobce: TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov Tel.: 481 549 368 Email: tr@trantos.cz

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více