Znalecký posudek č /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 980-90/2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2014 č.j. 180 EX 10446/09 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/10 o ploše 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, objektu zemědělské stavby č.p. 89 na p.p.č. 238/10 s příslušenstvím, vše zapsáno na LV 543 v katastrálním území Holany, v obci Holany, okres Česká Lípa, kraj Liberecký ve vlastnictví: Pitule Stanislav, T.G.Masaryka 1/1, , Česká Lípa. Objednatel posudku: Mgr. Zuzana Sobíšková Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/ Praha 6 Účel posudku: Stanovení ceny nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov tel.: Ocenění obsahuje 15 stran a 9 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen v archivu odhadce. V Trutnově, Vyhotovení č.

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je ocenit pozemky na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/10 o ploše 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, objekt zemědělské stavby č.p. 89 na p.p.č. 238/10 s příslušenstvím, vše zapsáno na LV 543 v katastrálním území Holany, v obci Holany, okres Česká Lípa, kraj Liberecký ve vlastnictví: Pitule Stanislav, T.G.Masaryka 1/1, , Česká Lípa. Úkolem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v čase a místě - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených Obvyklou cenu nemovitostí nelze spočítat podle žádných matematických vztahů. Je možné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nejčastěji stanovení následujících hodnot: - věcné hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí Administrativní - Věcná hodnota Cena pro toto ocenění byla stanovena na základě vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb. v platném znění ke dni ocenění. Srovnávací hodnota Srovnávací cena je výsledkem cen nedávno uskutečněných prodejů nebo nabídek k prodeji nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak přístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Výnosová hodnota Výnosový způsob ocenění vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Tento způsob ocenění se provádí u nemovitostí pronajatých. Obvyklá cena je znalcem stanovena na základě skutečností, které jsou v posudku uvedeny a dále na základě úvah znalce, které nelze doložit, protože jsou duševními pochody a jsou dány zkušenostmi. Lze je jistým způsobem doargumentovat proti položeným otázkám. Nelze však předem na nepoložené otázky v posudku argumentovat nebo odpovědět. Po zvážení těchto zjištěných skutečností jsem stanovil cenu, která je mým názorem. Dražba nemovitosti, pokud se jí zúčastní dostatečný počet zájemců a nenastanou mimořádné podmínky, by měla tuto obvyklou cenu, stanovenou znalcem v rozumném intervalu potvrdit. Po uvážení všech okolností zjištěných při prohlídce a dalších skutečností včetně vývoje trhu nemovitostí (stagnace) je stanovena obvyklá cena. 2. Informace o nemovitosti název: Zemědělská stavba č.p. 89 s pozemky a příslušenstvím adresa: Holany kraj: Liberecký okres: Česká Lípa obec: Holany katastrální území: Holany počet obyvatel obce: Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti povinného. Povinný se k prohlídce nemovitosti přes výzvu doporučeným dopisem nedostavil, nepodal základní informace o nemovitosti. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Doporučený dopis s výzvou povinnému k Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 součinnosti se znalci vrátil s poznámkou pošty na uvedené adrese neznámý,na adrese sídlí Městský Úřad. Znalec provedl prohlídku zvenku se zaměřením. Podklady a informace o vývoji nemovitosti znalec zjišťoval v místě. Byla provedena fotodokumentace. Získané podklady vnější prohlídkou považuji v tomto případě dostatečné pro stanovení ceny obvyklé. 4. Podklady pro vypracování posudku Usnesení z č.j. 180 EX 10446/09-31 Výpis z katastru nemovitostí LV 543 ze dne Kopie katastrální mapy z webu nahlížení do KN Situace Skutečnosti zjištěné při prohlídce dne Oceňovací předpisy Zákon 151/1997 Sb. a Vyhláška 3/2008 Sb. v platném znění 5. Vlastnické a evidenční údaje Nemovitosti jsou ve vlastnictví dle zápisu v LV: Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Holany Katastrální území: Holany (640735) List vlastnictví číslo: 543 Vlastník: Pitule Stanislav náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa Práva k jiným nemovitostem: - nezjištěna Omezená vlastnická práva nemovitostí, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena: - nezjištěna Omezená vlastnická práva nemovitostí, která budou prodejem nemovitostí zrušena: - exekuční tituly více pohledávek povinného zapsané v LV 6. Dokumentace a skutečnost Jiná dokumentace nebyla předložena, předaná dokumentace souhlasí se skutečností. 7. Celkový popis nemovitosti Městys Holany patří územně do okresu Česká Lípa a náleží pod Liberecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Česká Lípa. Obec Holany se rozkládá asi deset kilometrů jižně od České Lípy. Celá oblast patří do takzvaného Máchova kraje. Na katastrálním území této obce, jež se honosí titulem městys, má nahlášený trvalý pobyt asi 500 obyvatel. Holany se dále dělí na pět části, konkrétně to jsou: Holany, Hostíkovice, Loubí, Oslovice a Rybnov. V obci naleznou děti školního věku základní školu vyššího stupně a pro děti, jež do školy ještě nechodí, je zde mateřská školka. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat kanalizaci i veřejný vodovod. Městys Holany leží v průměrné výšce 265 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce Celková katastrální plocha obce je 1876 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetpět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu). Poloha nemovitosti v obci: Nemovitosti se nacházejí v zastavěné střední části obce v rozptýlené zástavbě. Objekt čp. 89 na p.p.č. 238/10 je řadový krajový se sedlovou střechou, objekt sloužil v minulosti pro parkování techniky, v současnosti zřejmě plní účel autodílny. Další objekt se nachází na p.p.č. 238/8, jedná se o přístřešek pro parkování techniky, z větší části je prázdný nevyužitý. Dále na pozemku p.p.č. 238/9 se nachází samostatně Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 3

4 stojící zemědělský objekt se sedlovou střechou. Další příslušenství nebylo zjištěno. Pozemek p.p.č. 238/1, přes který je přístup ke všem nemovitostem je ve vlastnictví obce. Část tohoto pozemku je oplocena a k objektům není přístup. Elektřina je v dosahu, přívod je vzduchem, kanalizaci nepředpokládám, dešťová kanalizace ze střechy je svedena na terén, plyn není v dosahu. Vodovod je v dosahu. Technický stav objektů je zhoršený. Vnitřní dispozici čp. 89 nebylo umožněno znalci prohlédnout. 8. Obsah posudku a) Objekty 1) Objekt č.p zemědělský objekt 2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt 3) Přístřešek b) Pozemky 1) Pozemky c) Ocenění porovnávací metodou Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 4

5 B. Odhad Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Popisy objektů a) Objekty 1) Objekt č.p zemědělský objekt Objekt je řadový krajový s přístupem a příjezdem z veřejného pozemku se zpevněným povrchem. Jedná se o zděný objekt, dříve používaný pro parkování zemědělské techniky. Vstup je z jihu plechovými dveřmi. Dále předpokládám vjezd vraty ze západu. Předpokládám využití objektu jako dílnu a sklad. 2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt Objekt je samostatně stojící s přístupem a příjezdem z veřejného pozemku se zpevněným povrchem. Jedná se o zděný objekt, dříve používaný pro skladování zemědělských produktů. Vstup do objektu je z východu dřevěnými dveřmi. Dále bylo možné zemědělské produkty skládat vraty ve zvýšené úrovni. Do objektu bylo možné pouze nahlédnout okenním otvorem. 3) Přístřešek Objekt je samostatně stojící na pozemku ve vlastnictví státu s přístupem a příjezdem z veřejného pozemku se zpevněným povrchem. Jedná se o částečně zděný objekt, který je z východní strany otevřený pro možnost parkování zemědělské techniky. b) Pozemky 1) Pozemky Ocenění a) Objekty a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 441/2013Sb. a.1.1) Objekt č.p zemědělský objekt 12 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: R 2. (oprava, údržba) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,800 Kód klasifikace CZ-CC: 123 Budovy pro obchod Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro obchod, prodejny Koeficient změny ceny stavby: 2,120 Podlaží: vrchní stavba Výška: 3,90 m Zastavěná plocha: 21,5 10,0 = 215,00 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,90 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 215,00 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba 20 10,0 3,9 = 780,00 m 3 zastřešení 20 10,0 3,6/2 = 360,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 140,00 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 5

6 Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy včetně zemních prací mělké kamenné 10,90 % Podstandardní 2. Svislé konstrukce smíšené zdivo 25,80 % Podstandardní 3. Stropy pouze podhledem 12,00 % Podstandardní 4. Krov, střecha dřevěný vázaný krov - deformace 6,30 % Standardní 5. Krytiny střech pálené tašky 2,30 % Podstandardní 6. Klempířské konstrukce nejsou 0,70 % Nevyskytuje se 7. Úprava vnitřních povrchů vápenná hrubá zatřená 4,30 % Podstandardní 50 % opadaná Nevyskytuje se 50 % 8. Úprava vnějších povrchů opadaná 3,00 % Nevyskytuje se 9. Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje se 10. Schody nepředpokládám 2,20 % Nevyskytuje se 11. Dveře na bázi dřevní hmoty s oplechováním 2,30 % Standardní 12. Vrata ocelové nezateplené otvíravé s plechovou výplní 2,70 % Podstandardní 13. Okna dřevěná nebo kovová jednoduchá 3,30 % Podstandardní 14. Povrchy podlah beton 3,10 % Standardní 15. Vytápění předpokládám nefunkční 1,20 % Nevyskytuje se 16. Elektroinstalace 220/380 V, nebo nefunkční 7,20 % Podstandardní 17. Bleskosvod není funkční 0,30 % Nevyskytuje se 18. Vnitřní vodovod nepředpokládám 2,20 % Nevyskytuje se 19. Vnitřní kanalizace nepředpokládám 1,90 % Nevyskytuje se 20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 21. Ohřev vody nepředpokládám 0,50 % Nevyskytuje se 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienické vybavení nepředpokládám 2,00 % Nevyskytuje se 24. Výtahy 0,00 % Neuvažuje se 25. Ostatní nepředpokládám 5,80 % Nevyskytuje se 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 10,90 % 0, Svislé konstrukce 0,54 25,80 % 0, Stropy 0,54 12,00 % 0, Krytiny střech 0,54 2,30 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 1,852 0,70 % 0, Úprava vnitřních povrchů 0,54 4,30 % 50 % 0,0116 0,54 1,852 4,30 % 50 % 0, Úprava vnějších povrchů 0,54 1,852 3,00 % 0, Schody 0,54 1,852 2,20 % 0, Vrata 0,54 2,70 % 0, Okna 0,54 3,30 % 0, Vytápění 0,54 1,852 1,20 % 0, Elektroinstalace 0,54 7,20 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 2,20 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 1,90 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,50 % 0, Vnitřní hygienické vybavení 0,54 1,852 2,00 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,80 % 0,0580 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,4222 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 460, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9507 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 0,8385 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,4222 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 6

7 Polohový koeficient K 5 : 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1200 Základní jednotková cena upravená: = 1 318,53 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 140,00 m ,53 Kč/m 3 = ,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 85 roků Předpokládaná další životnost: 15 roků Opotřebení: / ( ) = 85,000 % Odpočet opotřebení: ,20 Kč 85,000 % ,57 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,63 Kč Objekt č.p zemědělský objekt určená cena: ,63 Kč a.1.2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt 12 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: O 1. budovy pro zemědělství (rostlinná produkce) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,800 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy pro rostlinnou produkci Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro živočišnou produkci Koeficient změny ceny stavby: 2,136 Podlaží: vrchní stavba Výška: 3,00 m Zastavěná plocha: 9,5 15,75 = 149,63 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 149,63 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba 9,5 15,7 5,8 = 865,07 m 3 zastřešení 9,5 15,7 5,2 = 775,58 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 640,65 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací mělké kamenné 10,80 % Podstandardní 2. Svislé konstrukce smíšené zdivo 25,60 % Podstandardní 3. Stropy pouze podhledem 11,70 % Podstandardní 4. Krov, střecha dřevěný vázaný krov - deformace 6,90 % Standardní 5. Krytiny střech pálené tašky 2,80 % Podstandardní 6. Klempířské konstrukce nejsou 0,70 % Nevyskytuje se 7. Úprava vnitřních povrchů vápenná štuková 4,40 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů vápenná štuková 3,10 % Standardní 9. Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje se 10. Schody dřevěné bez podstupnic 2,30 % Podstandardní 11. Dveře dřevěné náplňové 2,40 % Standardní 12. Vrata nejsou 1,80 % Nevyskytuje se 13. Okna pouze otvory 4,30 % Nevyskytuje se 14. Povrchy podlah dřevěné prkenné 3,20 % Podstandardní 15. Vytápění 0,00 % Neuvažuje se 16. Elektroinstalace 220 V, provedení rozvodů v Al 7,00 % Podstandardní 17. Bleskosvod není funkční 0,30 % Nevyskytuje se Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 7

8 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 18. Vnitřní vodovod nepředpokládám 2,40 % Nevyskytuje se 19. Vnitřní kanalizace nepředpokládám 2,30 % Nevyskytuje se 20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 21. Ohřev vody nepředpokládám 0,40 % Nevyskytuje se 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienické vybavení nepředpokládám 2,30 % Nevyskytuje se 24. Výtahy 0,00 % Neuvažuje se 25. Ostatní nepředpokládám 5,30 % Nevyskytuje se 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 10,80 % 0, Svislé konstrukce 0,54 25,60 % 0, Stropy 0,54 11,70 % 0, Krytiny střech 0,54 2,80 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 1,852 0,70 % 0, Schody 0,54 2,30 % 0, Vrata 0,54 1,852 1,80 % 0, Okna 0,54 1,852 4,30 % 0, Povrchy podlah 0,54 3,20 % 0, Elektroinstalace 0,54 7,00 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 2,40 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 2,30 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,40 % 0, Vnitřní hygienické vybavení 0,54 1,852 2,30 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,30 % 0,0530 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,4597 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 695, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9641 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 1,0000 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,4597 Polohový koeficient K 5 : 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1360 Základní jednotková cena upravená: = 1 916,51 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 640,65 m ,51 Kč/m 3 = ,13 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 85 roků Předpokládaná další životnost: 15 roků Opotřebení: / ( ) = 85,000 % Odpočet opotřebení: ,13 Kč 85,000 % ,81 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,32 Kč Objekt bez č.p. - zemědělský objekt určená cena: ,32 Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 8

9 a.1.3) Přístřešek 16 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Koeficient vybavení stavby: 0,653 Polohový koeficient: 0,800 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,075 Podlaží: vrchní stavba Výška: 3,40 m Zastavěná plocha: 10 (24+30)/2 = 270,00 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba 10 (24+30)/2 (2+4)/2 = 810,00 m 3 zastřešení 10 (24+30)/2 3,2/2 = 432,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 242,00 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy kamenné mělké bez funkční izolace 12,20 % Podstandardní 2. Obvodové stěny kamenné, dřevěné 31,00 % Podstandardní 50 % Nevyskytuje se 50 % 3. Stropy 0,00 % Neuvažuje se 4. Krov dřevěný vázaný krov, dr. deformace 33,50 % Standardní 5. Krytina dožité pálené tašky 12,80 % Standardní 6. Klempířské práce nejsou 4,20 % Nevyskytuje se 7. Úprava povrchů není 6,30 % Standardní 8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se 9. Dveře 0,00 % Neuvažuje se 10. Okna 0,00 % Neuvažuje se 11. Podlahy 0,00 % Neuvažuje se 12. Elektroinstalace 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy 0,54 12,20 % 0, Obvodové stěny 0,54 31,00 % 50 % 0,0837 0,54 1,852 31,00 % 50 % 0, Klempířské práce 0,54 1,852 4,20 % 0,0420 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,6534 Ocenění: Základní jednotková cena 750, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,6534 Polohový koeficient K 5 : 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,0750 Základní jednotková cena upravená: = 813,48 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 242,00 m 3 813,48 Kč/m 3 = ,16 Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 9

10 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 85 roků Předpokládaná další životnost: 15 roků Opotřebení: / ( ) = 85,000 % Odpočet opotřebení: ,16 Kč 85,000 % ,84 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,32 Kč Přístřešek určená cena: ,32 Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Objekt č.p zemědělský objekt ,63 Kč 2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt ,32 Kč 3) Přístřešek ,32 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,27 Kč Cena po zaokrouhlení: b) Pozemky b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 441/2013 Sb. b.1.1) Pozemky 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Název okresu: Holany Česká Lípa , Kč Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku O i 1 Velikost obce IV obyvatel 0,65 2 Hospodářsko-správní význam IV. Ostatní obce 0,60 obce 3 Poloha obce IV. Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 1,01 4 Technická infrastruktura v obci II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 5 Dopravní obslužnost obce I. Městská hromadná doprava či integrovaná doprava, železniční zastávka a autobusová zastávka 6 Občanská vybavenost v obci II. Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení Základní cena výchozí: ZC v = 920, Kč/m 2 Základní cena pozemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 301,87 Kč/m2 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 2 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 3 Ochranná pásma I. Mimo ochranná pásma 0,00 4 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 5 Geometrický tvar pozemku II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 0,85 1,00 0,98 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 10

11 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index cenového porovnání dle 4: I = I O = 1, odst. 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 301,8700 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 238/8 zastavěná plocha a nádvoří ,29 238/9 zastavěná plocha a nádvoří ,11 238/10 zastavěná plocha a nádvoří ,93 Součet: ,33 Pozemky určená cena: ,33 Kč c) Ocenění porovnávací metodou 1. Kravaře u České Lípy, RK EVROPA realitní kancelář LIBEREC Moskevská 640/55, Liberec IV-Perštýn Rodinný dům ve městě Kravaře u České Lípy. Dům je o velikosti 5+1 s původní koupelnou a toaletou. Topení je lokální na tuhá paliva. Okna dřevěná špaletová. Do domu je zavedena elektřina a odpady svedené do obecní kanalizace. K domu je napojena kolnou s vchodem do domu. Tuto kolnu je třeba odstranit jelikož je ve špatném stavu. Náklady na odstranění jsou minimální a po odstranění zde vznikne krásný prostor s možností parkovacího místa a vytvoření prostoru pro zhotovení venkovního posezení s venkovním krbem. Nemovitost je v původním stavu, přesto velmi vhodná investice, díky velmi nízké pořizovací ceně. V Kravařích se nachází školka, Škola, pošta a obchody včetně vyhlášené restaurace s výbornou kuchyní. V blízkosti se nacházejí Holanské rybníky, nádherná příroda s lesy. Zahrádky u České Lípy. Litoměřice 20km, Česká Lípa 17km. Celková cena: Kč ID zakázky: L14SH259 Aktualizace: Stavba: Cihlová Stav objektu: Před rekonstrukcí Poloha domu: Řadový Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Počet domů: 1 Plocha zastavěná: 112 m 2 Užitná plocha: 200 m 2 Plocha podlahová: 200 m 2 Plocha pozemku: 210 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice, Autobus Komunikace: Asfaltová 2. Jiřetín pod Jedlovou, RK AVAREAL Třebenice 4, Třebenice Prodej nemovitosti, která se nachází v obci Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín. Jedná se o rodinný dům, v současné době v průběhu rekonstrukce. Součástí prodeje je pěkná zahrada se vzrostlými ovocnými stromy. Dispozice domu odpovídá typu 6+1, patrová. Okna jsou dřevěná. Velkou předností této nemovitosti je velice pěkný výhled z oken domu. V obci je veškerá občanská vybavenost, dobré autobusové i vlakové spojení s okolními městy i s Prahou. Tato obec navštěvovaná turisty disponuje pěkným, moderním sportovním areálem s koupalištěm, cyklistickými stezkami, lyžařskými vleky a sjezdovkou. Z oken domu je možné vidět i křížovou horu, rozhlednu Jedlová, či zříceninu hradu Tolštejn. V okolí jsou pěkné lesy a rybníky. Celková cena: Kč za nemovitost Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 11

12 ID zakázky: Aktualizace: Stavba: Smíšená Stav objektu: Ve výstavbě Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží: 2 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 307 m 2 Užitná plocha: 300 m 2 Plocha podlahová: 300 m 2 Plocha pozemku: 538 m 2 Parkování: Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 400V Doprava: MHD 3. Křešice u Litoměřic, RK ORIONIS realitní kancelář Čelakovského 3369/2, Chomutov Rodinný dům 5+1 o zastavěné ploše 356 m2, se zahradou 273m2 v obci Křešice. V přízemí domu se nachází 3 a v patře 4 místnosti. Jedna místnost je připravena na rekonstrukci pro koupelnu. V dalším patře je prostorná půda. Okna jsou dřevěná dvojitá. Voda je obecní, odpad je sveden do kanalizace. Dům je připraven k rekonstrukci, je vhodný jak trvalému pobytu tak k rekreačním účelům. Celková cena: Kč za nemovitost ID zakázky: 2307 Aktualizace: Stavba: Smíšená Stav objektu: Před rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Okraj obce Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Plocha zastavěná: 356 m 2 Užitná plocha: 629 m 2 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak, Dálnice, Autobus Ceny nemovitostí byly upraveny koeficientem podle polohy, stáří a technického stavu, vybavení tak, aby se blížily co nejvíce oceňované nemovitosti. Absence vlastního pozemku a spoluvlastnictví rovněž ovlivňuje cenu podílu nemovitosti. Dále byla provedena úprava nabídek realitních kanceláří. Byly vybrány porovnatelné nemovitosti v širší lokalitě. Při porovnávání nemovitostí je potřeba dále vzít v úvahu vedlejší objekty a velikost pozemků. Nemovitosti byly vybrány podle podobného technického stavu a velikosti v širší oblasti cca 25 km od obce. Za množství je uvažována předpokládaná podlahová plocha budov /2 = 625 m 2. Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K technický stav K poloha K účel K RK Jednotková cena (JC) Váha (V) 1 0, Kč 200,00 m 2 0,80 1,00 0,90 0,85 570,08 Kč 1,0 2 0, Kč 300,00 m 2 0,90 1,00 0,90 0,85 573,75 Kč 1,0 3 0, Kč 629,00 m 2 0,90 1,10 0,95 0,85 444,83 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) (K technický stav K poloha K účel K RK ) Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 12

13 Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 444,83 Kč 529,55 Kč 573,75 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 529,55 Kč Jednotkové množství: 575,00 m 2 Porovnávací hodnota: = ,25 Kč Výsledná porovnávací hodnota: , Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 13

14 C. Rekapitulace Věcná hodnota objektů podle vyhlášky Věcná hodnota pozemků podle vyhlášky Stanovená věcná hodnota celkem Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč , Kč , Kč a) Obvyklá cena oceňované nemovitosti bez závad dle odborného odhadu znalce činí: , Kč Cena slovy: třistadvacetpěttisíc Kč Rozdělení na objekty: Objekt bez čp. na p.p.č. 238/8 včetně pozemku na p.p.č. 238/8 - obvyklá cena činí: ,- Kč Objekt bez čp. na p.p.č. 238/9 včetně pozemku na p.p.č. 238/9 - obvyklá cena činí: ,- Kč Objekt čp. 89 na p.p.č. 238/10 včetně pozemku na p.p.č. 238/10 - obvyklá cena činí: ,- Kč b) Omezená vlastnická práva, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena: nezjištěna: 0,- Kč c) Jiná práva, rizika a věcná břemena, ostatní nezjištěna: 0,- Kč Závěr: Cena celkem oceňované nemovitosti činí , Kč slovy třistadvacetpěttisíc Kč Vyjádření k ceně obvyklé Obvyklou cenou pro účely zákona 151/1997 Sb. v platném znění se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupní důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 14

15 D. Živnostenské oprávnění Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.spr. 4335/2005 pro obor ekonomika, odvětví a ceny se specializací nemovitosti. Koncesní listina vydaná obecním živnostenským úřadem v Trutnově pod č.j. 2-28/05. Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. V Trutnově: Razítko: Podpis: Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem /2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č Datum narození znalce E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí LV 543 k.ú. Holany Kopie katastrální mapy, ortomapa Mapa oblasti, plán části obce, poloha nemovitosti Fotodokumentace pohledy, detaily 5 listů 1 list 1 list 2 listy Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 15

Znalecký posudek č. 956-66/2014

Znalecký posudek č. 956-66/2014 Znalecký posudek č. 956-66/2014 č.j. 180 EX 7601/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 698/38 s příslušenstvím, zapsané na LV 1609, k.ú. Krásné Březno, v obci, okres, kraj Ústecký ve vlastnictví:

Více

Znalecký posudek č. 964-74/2014

Znalecký posudek č. 964-74/2014 Znalecký posudek č. 964-74/2014 č.j. 180 EX 8131/13 O obvyklé ceně id. 1/2 nemovitostí pozemků na St. 455 o ploše 271 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, na St. 893 o ploše 21 m 2, zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 1027-17/2015

Znalecký posudek č. 1027-17/2015 Znalecký posudek č. 1027-17/2015 O obvyklé ceně nemovitostí - pozemku na p.p.č. 3679/2 o ploše 179 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV 1431 v katastrálním území, v obci, kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek č. 1048-40/2015

Znalecký posudek č. 1048-40/2015 Znalecký posudek č. 1048-40/2015 č.j. 030 EX 31650/07 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 1583 o ploše 1542 m 2, trvalý travní porost s příslušenstvím, vše zapsáno na LV 445 v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 793-98/2013

Znalecký posudek č. 793-98/2013 Znalecký posudek č. 793-98/2013 č.j. 025 EX 6096/12 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků s příslušenstvím, zapsaných na LV 596 v katastrálním území Panenský Týnec, v obci Panenský Týnec, okres Louny, kraj

Více

Znalecký posudek č. 174-29/2009

Znalecký posudek č. 174-29/2009 Znalecký posudek č. 174-29/2009 O obvyklé ceně nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných LV 400 v majetku Rajnyšová Eva, bytem Ţantov 1, Nový Bydţov, 503 51, Chlumec nad Cidlinou, budova bydlení Ţantov

Více

Znalecký posudek č. 333-98/2010

Znalecký posudek č. 333-98/2010 Znalecký posudek č. 333-98/2010 č.j. 025 EX 19480/08 O obvyklé ceně nemovitostí objektu bydlení č.p. 104 včetně příslušenství na St. 112 a pozemku na St. 112 o ploše 202 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 385-17/2011

Znalecký posudek č. 385-17/2011 Znalecký posudek č. 385-17/2011 č.j. 025 EX 12765/08 O obvyklé ceně podílu id. 1/10 nemovitostí objektu bydlení č.p. 28 na St. 95 s příslušenstvím a pozemky na St. 95 o ploše 1500 m 2, zastavěná plocha

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 489-121/2011

Znalecký posudek č. 489-121/2011 Znalecký posudek č. 489-121/2011 č.j. 025 EX 5823/08 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 956/15 v budově č.p. 954, 955 a 956 na St. 1445, St. 1446 a St. 1447 s příslušenstvím a podílem na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 5452-031/2013

Znalecký posudek č. 5452-031/2013 Znalecký posudek č. 5452-031/2013 o obvyklé ceně nemovitosti Označení nemovitosti: Rodinný dům č.p. 83 v Prušánkách včetně pozemků Adresa nemovitosti: Prušánky č.p. 83 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

Znalecký posudek č. 1805-90-10

Znalecký posudek č. 1805-90-10 Znalecký posudek č. 1805-90-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bez čp. - občanská vybavenost na pozemku p.č. 525/2 a pozemky p.č. 525/1, p.č. 525/2, a p.č. 526, evidovaných na LV č. 925 pro katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 4241-76/2013

Znalecký posudek č. 4241-76/2013 Znalecký posudek č. 4241-76/2013 O ceně nemovitosti v obci Jílové k.ú. Sněžník č.p. 123, okres Děčín. Objednatel posudku: Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 DIČ: CZ 00007064 vystavil: Ing. Šedivá

Více

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu k bydlení č.p. 3 včetně pozemku a příslušenství v k.ú. Plánice, obec Nová Plánice, okres Klatovy Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 14/09/122

Znalecký posudek č. 14/09/122 Znalecký posudek č. 14/09/122 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1086 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1609, pro k.ú. Krnov-Horní

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. 520-15/2012

Znalecký posudek č. 520-15/2012 č. 025 Ex 4252/10 Znalecký posudek č. 520-15/2012 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitostí: stavby - budovy čp. 136 na St. 64/2, pozemků na St. 64/2 o ploše 624 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č.

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

parc.č.164/2 parc.č. 120/19

parc.č.164/2 parc.č. 120/19 088EX 3653/12-42 Znalecký posudek č. 3716/81/14 Š O ceně pozemků parc.č. 120/19 a parc.č. 164/2 v k.ú a obci Hospozín, o. Kladno Postup při zpracování posudku : Pan Pavel Dvořák má udané bydliště na adrese

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Odborný posudek č. 0638/001/2016

Odborný posudek č. 0638/001/2016 Odborný posudek č. 0638/001/2016 O ceně rodinného domu č.p. 194, obec Rychnov na Moravě, stojící na pozemku parc. č. 309/1, dále pozemkové parcely 2286/5 zahrada a pozemková parcela č. 2288/2 ostaní plocha

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 849/28/2015 část B)

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 849/28/2015 část B) ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 849/28/2015 část B) NEMOVITÁ VĚC: Garáž, Podíl id. 1/2 - pozemek st.p.č. 738 se stavbou garáže bez čp/če a pozemek 1354/2, vše v k.ú. Dolní Rokytnice, obci Rokytnice

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2129-08/2014

Znalecký posudek č. 2129-08/2014 Znalecký posudek č. 2129-08/2014 O obvyklé ceně nemovitosti: spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 (SJM) a podíl id. 1/3 domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky st.p.č.48/2, p.č. 449/1 a 449/2, dle

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014 Ing. Tomáš Vingrálek se sídlem Kratochvílova 120/16, Přerov, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 679-4/2014

Více

Znalecký posudek č. 3932-2/2016

Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ivana Kozáková Bráfova 825/53 674 01 Třebíč č. obj.: 042 EX 1989/07-81 ze dne: 20. 10. 2015 vystavil: JUDr. Vladimíra Frendlovská

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2135

Odhad tržní hodnoty č. 2135 1 Odhad tržní hodnoty č. 2135 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 0604/08-04

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s pravděpodobně garáží mimo dům v současném stavu

Více