Znalecký posudek č /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 980-90/2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2014 č.j. 180 EX 10446/09 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/10 o ploše 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, objektu zemědělské stavby č.p. 89 na p.p.č. 238/10 s příslušenstvím, vše zapsáno na LV 543 v katastrálním území Holany, v obci Holany, okres Česká Lípa, kraj Liberecký ve vlastnictví: Pitule Stanislav, T.G.Masaryka 1/1, , Česká Lípa. Objednatel posudku: Mgr. Zuzana Sobíšková Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/ Praha 6 Účel posudku: Stanovení ceny nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov tel.: Ocenění obsahuje 15 stran a 9 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen v archivu odhadce. V Trutnově, Vyhotovení č.

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je ocenit pozemky na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/10 o ploše 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, objekt zemědělské stavby č.p. 89 na p.p.č. 238/10 s příslušenstvím, vše zapsáno na LV 543 v katastrálním území Holany, v obci Holany, okres Česká Lípa, kraj Liberecký ve vlastnictví: Pitule Stanislav, T.G.Masaryka 1/1, , Česká Lípa. Úkolem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v čase a místě - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených Obvyklou cenu nemovitostí nelze spočítat podle žádných matematických vztahů. Je možné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nejčastěji stanovení následujících hodnot: - věcné hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí Administrativní - Věcná hodnota Cena pro toto ocenění byla stanovena na základě vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb. v platném znění ke dni ocenění. Srovnávací hodnota Srovnávací cena je výsledkem cen nedávno uskutečněných prodejů nebo nabídek k prodeji nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak přístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Výnosová hodnota Výnosový způsob ocenění vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Tento způsob ocenění se provádí u nemovitostí pronajatých. Obvyklá cena je znalcem stanovena na základě skutečností, které jsou v posudku uvedeny a dále na základě úvah znalce, které nelze doložit, protože jsou duševními pochody a jsou dány zkušenostmi. Lze je jistým způsobem doargumentovat proti položeným otázkám. Nelze však předem na nepoložené otázky v posudku argumentovat nebo odpovědět. Po zvážení těchto zjištěných skutečností jsem stanovil cenu, která je mým názorem. Dražba nemovitosti, pokud se jí zúčastní dostatečný počet zájemců a nenastanou mimořádné podmínky, by měla tuto obvyklou cenu, stanovenou znalcem v rozumném intervalu potvrdit. Po uvážení všech okolností zjištěných při prohlídce a dalších skutečností včetně vývoje trhu nemovitostí (stagnace) je stanovena obvyklá cena. 2. Informace o nemovitosti název: Zemědělská stavba č.p. 89 s pozemky a příslušenstvím adresa: Holany kraj: Liberecký okres: Česká Lípa obec: Holany katastrální území: Holany počet obyvatel obce: Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti povinného. Povinný se k prohlídce nemovitosti přes výzvu doporučeným dopisem nedostavil, nepodal základní informace o nemovitosti. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Doporučený dopis s výzvou povinnému k Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 součinnosti se znalci vrátil s poznámkou pošty na uvedené adrese neznámý,na adrese sídlí Městský Úřad. Znalec provedl prohlídku zvenku se zaměřením. Podklady a informace o vývoji nemovitosti znalec zjišťoval v místě. Byla provedena fotodokumentace. Získané podklady vnější prohlídkou považuji v tomto případě dostatečné pro stanovení ceny obvyklé. 4. Podklady pro vypracování posudku Usnesení z č.j. 180 EX 10446/09-31 Výpis z katastru nemovitostí LV 543 ze dne Kopie katastrální mapy z webu nahlížení do KN Situace Skutečnosti zjištěné při prohlídce dne Oceňovací předpisy Zákon 151/1997 Sb. a Vyhláška 3/2008 Sb. v platném znění 5. Vlastnické a evidenční údaje Nemovitosti jsou ve vlastnictví dle zápisu v LV: Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Holany Katastrální území: Holany (640735) List vlastnictví číslo: 543 Vlastník: Pitule Stanislav náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa Práva k jiným nemovitostem: - nezjištěna Omezená vlastnická práva nemovitostí, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena: - nezjištěna Omezená vlastnická práva nemovitostí, která budou prodejem nemovitostí zrušena: - exekuční tituly více pohledávek povinného zapsané v LV 6. Dokumentace a skutečnost Jiná dokumentace nebyla předložena, předaná dokumentace souhlasí se skutečností. 7. Celkový popis nemovitosti Městys Holany patří územně do okresu Česká Lípa a náleží pod Liberecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Česká Lípa. Obec Holany se rozkládá asi deset kilometrů jižně od České Lípy. Celá oblast patří do takzvaného Máchova kraje. Na katastrálním území této obce, jež se honosí titulem městys, má nahlášený trvalý pobyt asi 500 obyvatel. Holany se dále dělí na pět části, konkrétně to jsou: Holany, Hostíkovice, Loubí, Oslovice a Rybnov. V obci naleznou děti školního věku základní školu vyššího stupně a pro děti, jež do školy ještě nechodí, je zde mateřská školka. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat kanalizaci i veřejný vodovod. Městys Holany leží v průměrné výšce 265 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce Celková katastrální plocha obce je 1876 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetpět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu). Poloha nemovitosti v obci: Nemovitosti se nacházejí v zastavěné střední části obce v rozptýlené zástavbě. Objekt čp. 89 na p.p.č. 238/10 je řadový krajový se sedlovou střechou, objekt sloužil v minulosti pro parkování techniky, v současnosti zřejmě plní účel autodílny. Další objekt se nachází na p.p.č. 238/8, jedná se o přístřešek pro parkování techniky, z větší části je prázdný nevyužitý. Dále na pozemku p.p.č. 238/9 se nachází samostatně Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 3

4 stojící zemědělský objekt se sedlovou střechou. Další příslušenství nebylo zjištěno. Pozemek p.p.č. 238/1, přes který je přístup ke všem nemovitostem je ve vlastnictví obce. Část tohoto pozemku je oplocena a k objektům není přístup. Elektřina je v dosahu, přívod je vzduchem, kanalizaci nepředpokládám, dešťová kanalizace ze střechy je svedena na terén, plyn není v dosahu. Vodovod je v dosahu. Technický stav objektů je zhoršený. Vnitřní dispozici čp. 89 nebylo umožněno znalci prohlédnout. 8. Obsah posudku a) Objekty 1) Objekt č.p zemědělský objekt 2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt 3) Přístřešek b) Pozemky 1) Pozemky c) Ocenění porovnávací metodou Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 4

5 B. Odhad Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Popisy objektů a) Objekty 1) Objekt č.p zemědělský objekt Objekt je řadový krajový s přístupem a příjezdem z veřejného pozemku se zpevněným povrchem. Jedná se o zděný objekt, dříve používaný pro parkování zemědělské techniky. Vstup je z jihu plechovými dveřmi. Dále předpokládám vjezd vraty ze západu. Předpokládám využití objektu jako dílnu a sklad. 2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt Objekt je samostatně stojící s přístupem a příjezdem z veřejného pozemku se zpevněným povrchem. Jedná se o zděný objekt, dříve používaný pro skladování zemědělských produktů. Vstup do objektu je z východu dřevěnými dveřmi. Dále bylo možné zemědělské produkty skládat vraty ve zvýšené úrovni. Do objektu bylo možné pouze nahlédnout okenním otvorem. 3) Přístřešek Objekt je samostatně stojící na pozemku ve vlastnictví státu s přístupem a příjezdem z veřejného pozemku se zpevněným povrchem. Jedná se o částečně zděný objekt, který je z východní strany otevřený pro možnost parkování zemědělské techniky. b) Pozemky 1) Pozemky Ocenění a) Objekty a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 441/2013Sb. a.1.1) Objekt č.p zemědělský objekt 12 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: R 2. (oprava, údržba) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,800 Kód klasifikace CZ-CC: 123 Budovy pro obchod Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro obchod, prodejny Koeficient změny ceny stavby: 2,120 Podlaží: vrchní stavba Výška: 3,90 m Zastavěná plocha: 21,5 10,0 = 215,00 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,90 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 215,00 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba 20 10,0 3,9 = 780,00 m 3 zastřešení 20 10,0 3,6/2 = 360,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 140,00 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 5

6 Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy včetně zemních prací mělké kamenné 10,90 % Podstandardní 2. Svislé konstrukce smíšené zdivo 25,80 % Podstandardní 3. Stropy pouze podhledem 12,00 % Podstandardní 4. Krov, střecha dřevěný vázaný krov - deformace 6,30 % Standardní 5. Krytiny střech pálené tašky 2,30 % Podstandardní 6. Klempířské konstrukce nejsou 0,70 % Nevyskytuje se 7. Úprava vnitřních povrchů vápenná hrubá zatřená 4,30 % Podstandardní 50 % opadaná Nevyskytuje se 50 % 8. Úprava vnějších povrchů opadaná 3,00 % Nevyskytuje se 9. Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje se 10. Schody nepředpokládám 2,20 % Nevyskytuje se 11. Dveře na bázi dřevní hmoty s oplechováním 2,30 % Standardní 12. Vrata ocelové nezateplené otvíravé s plechovou výplní 2,70 % Podstandardní 13. Okna dřevěná nebo kovová jednoduchá 3,30 % Podstandardní 14. Povrchy podlah beton 3,10 % Standardní 15. Vytápění předpokládám nefunkční 1,20 % Nevyskytuje se 16. Elektroinstalace 220/380 V, nebo nefunkční 7,20 % Podstandardní 17. Bleskosvod není funkční 0,30 % Nevyskytuje se 18. Vnitřní vodovod nepředpokládám 2,20 % Nevyskytuje se 19. Vnitřní kanalizace nepředpokládám 1,90 % Nevyskytuje se 20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 21. Ohřev vody nepředpokládám 0,50 % Nevyskytuje se 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienické vybavení nepředpokládám 2,00 % Nevyskytuje se 24. Výtahy 0,00 % Neuvažuje se 25. Ostatní nepředpokládám 5,80 % Nevyskytuje se 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 10,90 % 0, Svislé konstrukce 0,54 25,80 % 0, Stropy 0,54 12,00 % 0, Krytiny střech 0,54 2,30 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 1,852 0,70 % 0, Úprava vnitřních povrchů 0,54 4,30 % 50 % 0,0116 0,54 1,852 4,30 % 50 % 0, Úprava vnějších povrchů 0,54 1,852 3,00 % 0, Schody 0,54 1,852 2,20 % 0, Vrata 0,54 2,70 % 0, Okna 0,54 3,30 % 0, Vytápění 0,54 1,852 1,20 % 0, Elektroinstalace 0,54 7,20 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 2,20 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 1,90 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,50 % 0, Vnitřní hygienické vybavení 0,54 1,852 2,00 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,80 % 0,0580 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,4222 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 460, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9507 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 0,8385 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,4222 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 6

7 Polohový koeficient K 5 : 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1200 Základní jednotková cena upravená: = 1 318,53 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 140,00 m ,53 Kč/m 3 = ,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 85 roků Předpokládaná další životnost: 15 roků Opotřebení: / ( ) = 85,000 % Odpočet opotřebení: ,20 Kč 85,000 % ,57 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,63 Kč Objekt č.p zemědělský objekt určená cena: ,63 Kč a.1.2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt 12 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: O 1. budovy pro zemědělství (rostlinná produkce) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,800 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy pro rostlinnou produkci Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro živočišnou produkci Koeficient změny ceny stavby: 2,136 Podlaží: vrchní stavba Výška: 3,00 m Zastavěná plocha: 9,5 15,75 = 149,63 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 149,63 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba 9,5 15,7 5,8 = 865,07 m 3 zastřešení 9,5 15,7 5,2 = 775,58 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 640,65 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací mělké kamenné 10,80 % Podstandardní 2. Svislé konstrukce smíšené zdivo 25,60 % Podstandardní 3. Stropy pouze podhledem 11,70 % Podstandardní 4. Krov, střecha dřevěný vázaný krov - deformace 6,90 % Standardní 5. Krytiny střech pálené tašky 2,80 % Podstandardní 6. Klempířské konstrukce nejsou 0,70 % Nevyskytuje se 7. Úprava vnitřních povrchů vápenná štuková 4,40 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů vápenná štuková 3,10 % Standardní 9. Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje se 10. Schody dřevěné bez podstupnic 2,30 % Podstandardní 11. Dveře dřevěné náplňové 2,40 % Standardní 12. Vrata nejsou 1,80 % Nevyskytuje se 13. Okna pouze otvory 4,30 % Nevyskytuje se 14. Povrchy podlah dřevěné prkenné 3,20 % Podstandardní 15. Vytápění 0,00 % Neuvažuje se 16. Elektroinstalace 220 V, provedení rozvodů v Al 7,00 % Podstandardní 17. Bleskosvod není funkční 0,30 % Nevyskytuje se Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 7

8 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 18. Vnitřní vodovod nepředpokládám 2,40 % Nevyskytuje se 19. Vnitřní kanalizace nepředpokládám 2,30 % Nevyskytuje se 20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 21. Ohřev vody nepředpokládám 0,40 % Nevyskytuje se 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienické vybavení nepředpokládám 2,30 % Nevyskytuje se 24. Výtahy 0,00 % Neuvažuje se 25. Ostatní nepředpokládám 5,30 % Nevyskytuje se 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 10,80 % 0, Svislé konstrukce 0,54 25,60 % 0, Stropy 0,54 11,70 % 0, Krytiny střech 0,54 2,80 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 1,852 0,70 % 0, Schody 0,54 2,30 % 0, Vrata 0,54 1,852 1,80 % 0, Okna 0,54 1,852 4,30 % 0, Povrchy podlah 0,54 3,20 % 0, Elektroinstalace 0,54 7,00 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 2,40 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 2,30 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,40 % 0, Vnitřní hygienické vybavení 0,54 1,852 2,30 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,30 % 0,0530 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,4597 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 695, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9641 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 1,0000 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,4597 Polohový koeficient K 5 : 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1360 Základní jednotková cena upravená: = 1 916,51 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 640,65 m ,51 Kč/m 3 = ,13 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 85 roků Předpokládaná další životnost: 15 roků Opotřebení: / ( ) = 85,000 % Odpočet opotřebení: ,13 Kč 85,000 % ,81 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,32 Kč Objekt bez č.p. - zemědělský objekt určená cena: ,32 Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 8

9 a.1.3) Přístřešek 16 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Koeficient vybavení stavby: 0,653 Polohový koeficient: 0,800 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,075 Podlaží: vrchní stavba Výška: 3,40 m Zastavěná plocha: 10 (24+30)/2 = 270,00 m 2 Obestavěný prostor (OP): vrchní stavba 10 (24+30)/2 (2+4)/2 = 810,00 m 3 zastřešení 10 (24+30)/2 3,2/2 = 432,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 242,00 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy kamenné mělké bez funkční izolace 12,20 % Podstandardní 2. Obvodové stěny kamenné, dřevěné 31,00 % Podstandardní 50 % Nevyskytuje se 50 % 3. Stropy 0,00 % Neuvažuje se 4. Krov dřevěný vázaný krov, dr. deformace 33,50 % Standardní 5. Krytina dožité pálené tašky 12,80 % Standardní 6. Klempířské práce nejsou 4,20 % Nevyskytuje se 7. Úprava povrchů není 6,30 % Standardní 8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se 9. Dveře 0,00 % Neuvažuje se 10. Okna 0,00 % Neuvažuje se 11. Podlahy 0,00 % Neuvažuje se 12. Elektroinstalace 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy 0,54 12,20 % 0, Obvodové stěny 0,54 31,00 % 50 % 0,0837 0,54 1,852 31,00 % 50 % 0, Klempířské práce 0,54 1,852 4,20 % 0,0420 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,6534 Ocenění: Základní jednotková cena 750, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,6534 Polohový koeficient K 5 : 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,0750 Základní jednotková cena upravená: = 813,48 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 242,00 m 3 813,48 Kč/m 3 = ,16 Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 9

10 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 85 roků Předpokládaná další životnost: 15 roků Opotřebení: / ( ) = 85,000 % Odpočet opotřebení: ,16 Kč 85,000 % ,84 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,32 Kč Přístřešek určená cena: ,32 Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Objekt č.p zemědělský objekt ,63 Kč 2) Objekt bez č.p. - zemědělský objekt ,32 Kč 3) Přístřešek ,32 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,27 Kč Cena po zaokrouhlení: b) Pozemky b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 441/2013 Sb. b.1.1) Pozemky 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Název okresu: Holany Česká Lípa , Kč Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku O i 1 Velikost obce IV obyvatel 0,65 2 Hospodářsko-správní význam IV. Ostatní obce 0,60 obce 3 Poloha obce IV. Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 1,01 4 Technická infrastruktura v obci II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 5 Dopravní obslužnost obce I. Městská hromadná doprava či integrovaná doprava, železniční zastávka a autobusová zastávka 6 Občanská vybavenost v obci II. Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení Základní cena výchozí: ZC v = 920, Kč/m 2 Základní cena pozemku: ZC = ZC v O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 301,87 Kč/m2 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 2 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 3 Ochranná pásma I. Mimo ochranná pásma 0,00 4 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 5 Geometrický tvar pozemku II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 0,85 1,00 0,98 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 10

11 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index cenového porovnání dle 4: I = I O = 1, odst. 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 301,8700 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 238/8 zastavěná plocha a nádvoří ,29 238/9 zastavěná plocha a nádvoří ,11 238/10 zastavěná plocha a nádvoří ,93 Součet: ,33 Pozemky určená cena: ,33 Kč c) Ocenění porovnávací metodou 1. Kravaře u České Lípy, RK EVROPA realitní kancelář LIBEREC Moskevská 640/55, Liberec IV-Perštýn Rodinný dům ve městě Kravaře u České Lípy. Dům je o velikosti 5+1 s původní koupelnou a toaletou. Topení je lokální na tuhá paliva. Okna dřevěná špaletová. Do domu je zavedena elektřina a odpady svedené do obecní kanalizace. K domu je napojena kolnou s vchodem do domu. Tuto kolnu je třeba odstranit jelikož je ve špatném stavu. Náklady na odstranění jsou minimální a po odstranění zde vznikne krásný prostor s možností parkovacího místa a vytvoření prostoru pro zhotovení venkovního posezení s venkovním krbem. Nemovitost je v původním stavu, přesto velmi vhodná investice, díky velmi nízké pořizovací ceně. V Kravařích se nachází školka, Škola, pošta a obchody včetně vyhlášené restaurace s výbornou kuchyní. V blízkosti se nacházejí Holanské rybníky, nádherná příroda s lesy. Zahrádky u České Lípy. Litoměřice 20km, Česká Lípa 17km. Celková cena: Kč ID zakázky: L14SH259 Aktualizace: Stavba: Cihlová Stav objektu: Před rekonstrukcí Poloha domu: Řadový Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Počet domů: 1 Plocha zastavěná: 112 m 2 Užitná plocha: 200 m 2 Plocha podlahová: 200 m 2 Plocha pozemku: 210 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice, Autobus Komunikace: Asfaltová 2. Jiřetín pod Jedlovou, RK AVAREAL Třebenice 4, Třebenice Prodej nemovitosti, která se nachází v obci Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín. Jedná se o rodinný dům, v současné době v průběhu rekonstrukce. Součástí prodeje je pěkná zahrada se vzrostlými ovocnými stromy. Dispozice domu odpovídá typu 6+1, patrová. Okna jsou dřevěná. Velkou předností této nemovitosti je velice pěkný výhled z oken domu. V obci je veškerá občanská vybavenost, dobré autobusové i vlakové spojení s okolními městy i s Prahou. Tato obec navštěvovaná turisty disponuje pěkným, moderním sportovním areálem s koupalištěm, cyklistickými stezkami, lyžařskými vleky a sjezdovkou. Z oken domu je možné vidět i křížovou horu, rozhlednu Jedlová, či zříceninu hradu Tolštejn. V okolí jsou pěkné lesy a rybníky. Celková cena: Kč za nemovitost Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 11

12 ID zakázky: Aktualizace: Stavba: Smíšená Stav objektu: Ve výstavbě Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží: 2 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 307 m 2 Užitná plocha: 300 m 2 Plocha podlahová: 300 m 2 Plocha pozemku: 538 m 2 Parkování: Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 400V Doprava: MHD 3. Křešice u Litoměřic, RK ORIONIS realitní kancelář Čelakovského 3369/2, Chomutov Rodinný dům 5+1 o zastavěné ploše 356 m2, se zahradou 273m2 v obci Křešice. V přízemí domu se nachází 3 a v patře 4 místnosti. Jedna místnost je připravena na rekonstrukci pro koupelnu. V dalším patře je prostorná půda. Okna jsou dřevěná dvojitá. Voda je obecní, odpad je sveden do kanalizace. Dům je připraven k rekonstrukci, je vhodný jak trvalému pobytu tak k rekreačním účelům. Celková cena: Kč za nemovitost ID zakázky: 2307 Aktualizace: Stavba: Smíšená Stav objektu: Před rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Okraj obce Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Plocha zastavěná: 356 m 2 Užitná plocha: 629 m 2 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak, Dálnice, Autobus Ceny nemovitostí byly upraveny koeficientem podle polohy, stáří a technického stavu, vybavení tak, aby se blížily co nejvíce oceňované nemovitosti. Absence vlastního pozemku a spoluvlastnictví rovněž ovlivňuje cenu podílu nemovitosti. Dále byla provedena úprava nabídek realitních kanceláří. Byly vybrány porovnatelné nemovitosti v širší lokalitě. Při porovnávání nemovitostí je potřeba dále vzít v úvahu vedlejší objekty a velikost pozemků. Nemovitosti byly vybrány podle podobného technického stavu a velikosti v širší oblasti cca 25 km od obce. Za množství je uvažována předpokládaná podlahová plocha budov /2 = 625 m 2. Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K technický stav K poloha K účel K RK Jednotková cena (JC) Váha (V) 1 0, Kč 200,00 m 2 0,80 1,00 0,90 0,85 570,08 Kč 1,0 2 0, Kč 300,00 m 2 0,90 1,00 0,90 0,85 573,75 Kč 1,0 3 0, Kč 629,00 m 2 0,90 1,10 0,95 0,85 444,83 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) (K technický stav K poloha K účel K RK ) Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 12

13 Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 444,83 Kč 529,55 Kč 573,75 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 529,55 Kč Jednotkové množství: 575,00 m 2 Porovnávací hodnota: = ,25 Kč Výsledná porovnávací hodnota: , Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 13

14 C. Rekapitulace Věcná hodnota objektů podle vyhlášky Věcná hodnota pozemků podle vyhlášky Stanovená věcná hodnota celkem Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč , Kč , Kč a) Obvyklá cena oceňované nemovitosti bez závad dle odborného odhadu znalce činí: , Kč Cena slovy: třistadvacetpěttisíc Kč Rozdělení na objekty: Objekt bez čp. na p.p.č. 238/8 včetně pozemku na p.p.č. 238/8 - obvyklá cena činí: ,- Kč Objekt bez čp. na p.p.č. 238/9 včetně pozemku na p.p.č. 238/9 - obvyklá cena činí: ,- Kč Objekt čp. 89 na p.p.č. 238/10 včetně pozemku na p.p.č. 238/10 - obvyklá cena činí: ,- Kč b) Omezená vlastnická práva, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena: nezjištěna: 0,- Kč c) Jiná práva, rizika a věcná břemena, ostatní nezjištěna: 0,- Kč Závěr: Cena celkem oceňované nemovitosti činí , Kč slovy třistadvacetpěttisíc Kč Vyjádření k ceně obvyklé Obvyklou cenou pro účely zákona 151/1997 Sb. v platném znění se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupní důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 14

15 D. Živnostenské oprávnění Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.spr. 4335/2005 pro obor ekonomika, odvětví a ceny se specializací nemovitosti. Koncesní listina vydaná obecním živnostenským úřadem v Trutnově pod č.j. 2-28/05. Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. V Trutnově: Razítko: Podpis: Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem /2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č Datum narození znalce E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí LV 543 k.ú. Holany Kopie katastrální mapy, ortomapa Mapa oblasti, plán části obce, poloha nemovitosti Fotodokumentace pohledy, detaily 5 listů 1 list 1 list 2 listy Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 15

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 957-67/2014

Znalecký posudek č. 957-67/2014 Znalecký posudek č. 957-67/2014 č.j. 180 EX 6541/13 O obvyklé ceně nemovitostí stavby garáže bez č.p. na St. 1837 a pozemku na St. 1837, o ploše 26 m 2, zastavěná plocha a nádvoří s příslušenstvím, vše

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 954-64/2014

Znalecký posudek č. 954-64/2014 Znalecký posudek č. 954-64/2014 č.j. 180 EX 3055/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 558/3 s příslušenstvím, zapsané na LV 2410, k.ú. Tanvald, v obci Tanvald, okres Jablonec nad Nisou, kraj

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

Znalecký posudek č. 972-82/2014

Znalecký posudek č. 972-82/2014 Znalecký posudek č. 972-82/2014 č.j. 180 EX 504/12 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 1464/19 s příslušenstvím, zapsané na LV 5630, v k.ú. Holešovice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek č. 959-69/2014

Znalecký posudek č. 959-69/2014 Znalecký posudek č. 959-69/2014 č.j. 180 EX 16362/11 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 1751/61 s příslušenstvím, zapsané na LV 6347, k.ú. Česká Lípa, v obci, okres, kraj Liberecký ve vlastnictví:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6045 / 126 / 2012 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 5 v domu

Více

Znalecký posudek č. 462-95/2011

Znalecký posudek č. 462-95/2011 Znalecký posudek č. 462-95/2011 č.j. 025 EX 11022/10 O obvyklé ceně podílu 1/10 nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných na LV 12716 v k.ú. Čáslav pozemek p.č. 1510 o ploše 6.672 m 2 v k.ú. Čáslav,

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 nemovitosti - rodinného domu č.p. 107 včetně pozemků a příslušenství v Nekmíři, okres Plzeň - sever (vlastnický podíl 1 / 8) Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

Znalecký posudek č. 447-79/2011

Znalecký posudek č. 447-79/2011 Znalecký posudek č. 447-79/2011 č.j. 025 EX 12795/09 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 466/19 v budově č.p. 465, 466, 467 na St. 9504 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu o velikosti podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 Okres:Kladno Obec :Kyšice AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.175 v ulici J. Kameše s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Kyšice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více