POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

2 Obáváte se dlouhých a nákladných soudních sporů? Chcete spolehlivě ochránit nejen Vaše zájmy, ale i zájmy Vašich blízkých v nepříjemných a nečekaných životních situacích? Uvítáte rychlou a odbornou radu od specialistů na danou právní problematiku? Ve spolupráci s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s., Vám nabízíme jako doplňkovou službu k Vaší platební kartě pojištění právní ochrany na základě Skupinové pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany rodiny a právní ochrany nemovitosti č Snadno tak ochráníte nejen Vaše zájmy, ale i zájmy Vašich blízkých v ČR i vybraných evropských zemích.

3 Obsah Výhody pojištění...4 Co je pojištěno... 4 Komu je pojištění poskytováno... 5 Platnost pojištění... 6 Odstoupení od pojištění... 6 Poplatek za pojištění... 6 Jak pojištění sjednat... 6 Výluky z pojištění... 7 Jak postupovat v případě pojistné události a uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění... 7 Příklady pojistných událostí... 9 Skupinová pojistná smlouva...12 Pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany obecná část...16 Pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany zvláštní část, právní ochrana rodiny...22 Pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany zvláštní část, právní ochrana nemovitosti

4 Výhody pojištění ochrana právních zájmů v ČR, ale i v zemích Evropské unie a ostatních evropských státech s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do EU a Turecka prosazování práv a oprávněných zájmů prostřednictvím týmu specialistů D.A.S. a vybraných advokátních kanceláří tísňová linka právního oddělení pro naléhavé a neodkladné situace k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pojistná ochrana pro celou rodinu a osoby blízké Co je pojištěno Pojištění právní ochrany rodiny 4 předmětem pojištění je prosazování právních zájmů souvisejících s movitým majetkem rodiny a jejími jednotlivými členy (pojištěnými osobami) s výjimkou automobilů a jiných dopravních prostředků Pojištění právní ochrany nemovitosti předmětem pojištění je prosazování právních zájmů souvisejících s vlastnictvím, nájmem, podnájmem či jiným oprávněným užívacím titulem k bytu nebo k bytové jednotce nebo rodinnému domu nebo chatě či chalupě, ve které má držitel platební karty své bydliště Pojištění právní ochrany rodiny a právní ochrany nemovitosti se postará o to, aby při prosazování práv a oprávněných zájmů byly využity schopnosti týmu specialistů D.A.S. a vybraných advokátních kanceláří. D.A.S. převezme riziko prohry a uhradí právní náklady, které je nutné vynaložit k prosazení oprávněných nároků. Součástí pojistné ochrany je úhrada: nákladů spojených s činností specialistů D.A.S. pověřených vyřizováním konkrétních škodních případů, odměn a nákladů zvoleného právního zástupce majícího své sídlo v místě příslušného soudu, je-li jeho pověření nezbytné pro úspěšné vyřízení věci, poplatků a nákladů na soudní řízení, poplatků a nákladů na řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky, jistin k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout předběžným opatřením v občanském soudním řízení před soudy v České republice, nákladů na svědky a soudní znalce povolané soudem, výdajů a nákladů protistrany a státu, které je nutné uhradit na základě soudního rozhodnutí, nákladů na provedení výkonu rozhodnutí, a to vždy na základě jednoho návrhu pro každý exekuční titul, výdajů pojištěného za cesty k soudnímu řízení, u kterého je nezbytně nutná jeho přítomnost,

5 dalších výdajů, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat za účelné. Při každé pojistné události uhradí D.A.S. za pojištěného nezbytné výdaje až do výše Kč. D.A.S. rovněž uhradí peněžitou záruku (kauci) za účelem vyloučení vyšetřovací vazby formou bezúročné půjčky až do výše Kč. Komu je pojištění poskytováno Pojištění právní ochrany rodiny a právní ochrany nemovitosti je poskytováno držitelům platebních karet GE Money Bank, a.s. Kromě držitelů platebních karet GE Money Bank, a.s., se pojištění právní ochrany vztahuje také na: manžela/manželku, druha/družku nebo partnera/partnerku držitele platební karty, jestliže tyto osoby spolu žijí ve společné domácnosti, svobodné děti, které nedovršily věku 26 let a které žijí ve společné domácnosti s držitelem platební karty, pokud nezačaly vykonávat žádnou pravidelnou výdělečnou činnost, pomocné síly při výkonu pracovních povinností v domácnosti držitele platební karty. PLATNOST 5

6 Platnost pojištění Pojištění vzniká od hodin kalendářního dne následujícího po dni, kdy držitel platební karty přistoupil k pojištění. To platí i v případě, kdy držitel platební karty přistoupí k pojištění u již vydané platební karty. Pojištění jednotlivých platebních karet se sjednává na dobu platnosti smlouvy, na základě které vede GE Money Bank, a.s., pojištěnému platební kartu. Odstoupení od pojištění Pojištěný je oprávněn od pojištění odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku pojištění, a to odesláním dopisu obsahujícího uplatnění práva na odstoupení na adresu zákaznického centra GE Money Bank, a.s.: Oddělení pojištění Vyskočilova 1422/1a Praha 4-Michle V takovém případě bude klientovi vrácen zaplacený poplatek za pojištění a nebudou uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění. Pojištění zanikne ke dni vzniku pojištění. Poplatek za pojištění Poplatek za pojištění je uveden v aktuálním sazebníku GE Money Bank, a.s. Jak pojištění sjednat Navštivte nejbližší pobočku GE Money Bank, a.s. Sjednejte si pojištění z pohodlí Vašeho domova přes Internet Banku. Napište nám na adresu našeho zákaznického centra: Oddělení pojištění, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle. 6

7 Výluky z pojištění Přehled vybraných výluk z pojištění: hájení právních zájmů pojištěných osob, které přímo nebo nepřímo souvisejí s válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami nebo nukleárními škodami, spory mezi pojistitelem a pojištěným, spory ze smlouvy o půjčce uzavřené ústní formou, sepsání a podávání trestních a přestupkových oznámení, prosazování zájmů pojištěného v insolventním řízení, a to jak v pozici úpadce, tak i věřitele, právní spory, které vzniknou pojištěné osobě jako vlastníku, provozovateli nebo řidiči motorového vozidla. Kompletní seznam všech výluk naleznete v příloze č. 1 Skupinové pojistné smlouvy, především článku 4 PP/O/2011/GEMB, článku 4 ZPP/ROD/2011/GEMB a článku 5 ZPP/NVS/2011/GEMB. Jak postupovat v případě pojistné události a uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění Nastane-li pojistná událost a ocitnete se v situaci, kdy budete potřebovat právní ochranu či právní poradu, obraťte se na D.A.S. pojišťovnu právní ochrany, a.s., některým z následujících způsobů: 1. Telefonicky Přímá linka právního oddělení pracovní dny od do hodin k dispozici z ČR i ze zahraničí náklady na hovor hradí pojištěný Na této lince Vám specialisté D.A.S. v rámci právního poradenství pomohou Váš problém vyřešit a doporučí další postup. 7

8 Tísňová linka právního oddělení hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozici z ČR i ze zahraničí náklady na hovor hradí pojištěný V krizových situacích (např. při exekuci, reklamaci) můžete využít tísňovou linku právního oddělení. Tísňová linka má omezenou kapacitu, proto ji používejte jen ve skutečně naléhavých a neodkladných situacích. V ostatních případech kontaktujte přímou linku právního oddělení. Při telefonické žádosti o poskytnutí právní ochrany / právní porady je pojištěný povinen sdělit následující údaje: jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost, číslo skupinové pojistné smlouvy ( ), typ a číslo platební karty, stručný popis problému. 2. Písemně V případě, že Váš problém nelze vyřešit telefonickou právní poradou, je nezbytné, abyste požádali o poskytnutí právní ochrany písemnou formou, a to: dopisem Dopisy posílejte na adresu: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. BB Centrum, budova β Vyskočilova 1481/ Praha 4 faxem Faxové zprávy posílejte na faxové číslo: em Elektronické zprávy posílejte na adresu: Při písemné žádosti poskytnutí právní ochrany / právní porady je pojištěný povinen uvést následující údaje: jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost, číslo skupinové pojistné smlouvy ( ), typ a číslo platební karty, popis problému, přiložit veškeré dostupné doklady, formulovat požadavek na právní ochranu, 8

9 sdělit jméno a adresu právního zástupce, kterého pojištěný hodlá v případě potřeby pověřit jeho zastupováním, nebo sdělit, že jeho výběr ponechává na D.A.S., zdůraznit existenci lhůt včetně data převzetí dokumentů, ze kterých tato lhůta vyplývá (POZOR, LHŮTA, SPĚCHÁ apod.). V případě písemné žádosti o poskytnutí právní ochrany je vhodné využít formulář Oznámení pojistné události. Formulář je k dispozici na internetových stránkách Není-li využití formuláře Oznámení pojistné události možné nebo využití tohoto univerzálního formuláře není s ohledem na charakter pojistné události vhodné, je možné o právní ochranu požádat volnou formou (zpravidla dopisem). Příklady pojistných událostí 1. Právní ochrana Náhrada škody Prosazujete-li své občanskoprávní nároky na náhradu škody, např. bolestné, ztížení společenského uplatnění, škoda na nemovitosti, ztráta na výdělku. Příklad: Pojištěný uklouzl na zledovatělém chodníku, v důsledku čehož utrpěl komplikovaný úraz. Vlastník chodníku odmítl uznat svou odpovědnost a bylo nutné uplatnit nároky na náhradu škody na zdraví ve výši Kč soudně. Náklady ve dvou instancích činí Kč. 2. Právní ochrana Přestupkové a trestní právo Potřebujete-li obhájce v přestupkovém řízení vedeném pro podezření ze spáchání nedbalostního přestupku nebo potřebujete-li obhájce v trestním řízení vedeném pro podezření ze spáchání nedbalostního trestného činu (např. ublížení na zdraví, obecné ohrožení). Příklad: Při zahraniční dovolené dojde v hotelovém pokoji pojištěného k požáru. Proti pojištěnému je vznesena obžaloba pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Je nutné složit kauci. Kauce Kč. Náklady ve dvou instancích činí Kč. 9

10 3. Právní ochrana Pojistné právo Prosazujete-li své právo ve sporech vzniklých na základě pojistných smluv uzavřených s ostatními pojistiteli. Příklad: V době dovolené pojištěného došlo k vloupání do jeho bytu, při kterém byly odcizeny věci za Kč. Pojišťovna odmítla poskytnout pojistné plnění s odůvodněním, že byt nebyl řádně zabezpečen. Nárok na pojistné plnění bylo nutné uplatnit prostřednictvím soudu. Náklady ve dvou instancích činí Kč. 4. Právní ochrana Vlastnické právo Dojde-li ze strany jiných osob k neoprávněnému zásahu do vlastnického práva k movité věci nebo nemovitosti (např. odcizení věci při vloupání, neoprávněné užívání pozemku). Příklad: Pojištěnému je odcizen fotoaparát. Lupič je dopaden, ten ale tvrdí, že uvedený fotoaparát zakoupil v bazaru a odmítá jej vrátit. Náklady ve dvou instancích činí Kč. 5. Právní ochrana Závazkové právo Dojde-li ze strany fyzické či právnické osoby, s níž pojištěný uzavřel smlouvu (např. o půjčce, o dílo), k porušení smlouvy (např. nevrácení půjčky, nesplnění termínu smlouvy, odmítnutí oprávněné reklamace vady). Příklad: Pojištěný si u cestovní kanceláře zakoupil zájezd na exotickou dovolenou. U soudu je veden spor o slevu z ceny zájezdu pro nesplnění dohodnutých podmínek ze strany cestovní kanceláře ve výši Kč. Náklady ve dvou instancích činí Kč. 6. Právní ochrana Nájemní právo Dojde-li ze strany pronajímatele k porušování povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu bytu (domu), např. k neoprávněnému zvýšení nájemného, neoprávněné výpovědi z nájmu bytu (domu), chybné rozúčtování spotřeby elektrické energie nebo dodávky teplé vody apod. Příklad: U soudu je vedeno řízení o zaplacení Kč představujících pojištěným uplatněnou slevu na nájemném z důvodu, že vlastník domu neudržuje společné prostory v řádném stavu. Náklady ve dvou instancích činí Kč. 10

11 7. Právní ochrana Sousedské právo Dojde-li ze strany sousedů k narušování sousedských vztahů, např. obtěžování hlukem, pachy, obtěžování nevhodným vypouštěním odpadů, vnikání hospodářských zvířat na pozemek apod. Příklad: V sousedství pojištěného byla zřízena zahradní restaurace, a v důsledku jejího provozu byl pojištěný obtěžován hlukem a zápachem. Provozovatel restaurace nereagoval na výzvy pojištěného, a proto bylo nutné obrátit se na soud. Náklady ve dvou instancích činí Kč. Veškeré uvedené informace mají informativní charakter; podrobné údaje jsou uvedeny ve Skupinové pojistné smlouvě č o pojištění právní ochrany rodiny a právní ochrany nemovitosti a v příslušných pojistných podmínkách. 11

12 SKUPINOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č o pojištění právní ochrany rodiny a právní ochrany nemovitosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1481/4, PSČ , Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2979 jednající: Mgr. Jitka Chizzola, předseda představenstva (dále jen pojistitel ) a GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403 jednající: Brett Matthew Belcher, člen představenstva Christoph Glaser, člen představenstva (dále jen GEMB nebo pojistník ) (společně dále též jen smluvní strany ) uzavírají níže uvedenou skupinovou pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany rodiny a právní ochrany nemovitosti (dále jen pojistná smlouva ) Článek 1 Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů 1. Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. (dále jen zákon nebo zákon o pojistné smlouvě ), příslušnými ustanoveními ostatních právních předpisů ČR, Pojistnými podmínkami pro pojištění právní ochrany Obecná část PP/O/2011/GEMB (dále jen PP/O/2011/GEMB ), Pojistnými podmínkami pro pojištění právní ochrany Zvláštní část Právní ochrana rodiny ZPP/ROD/2011/GEMB (dále jen ZPP/ROD/2011/GEMB ), Pojistnými podmínkami pro pojištění právní ochrany Zvláštní část Právní ochrana nemovitosti ZPP/ /NVS/2011/GEMB (dále jen ZPP/NVS/2011/GEMB ) a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). PP/O/2011/GEMB, ZPP/ROD/2011/GEMB a ZPP/NVS/2011/GEMB tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy a jsou její přílohou č Ve smyslu čl. 8 ZPP/NVS/2011/GEMB smluvní strany v pojištění právní ochrany nemovitosti výslovně sjednávají doplňkové pojištění, kterým se rozšiřuje hájení právních zájmů pojištěného ve sporech z ostatních oblastí závazkového práva, než jak je vymezeno v čl. 2, odst. 7. ZPP/NVS/2011/GEMB. 3. Ve smyslu čl. 3, odst. 2. PP/O/2011/GEMB smluvní strany v pojištění právní ochrany rodiny a v pojištění právní ochrany nemovitosti výslovně sjednávají připojištění, které poskytuje rozšířené pojistné plnění o hrazení výdajů za znalecké posudky, pokud je jejich zpracování nezbytné pro efektivní prosazení oprávněných zájmů pojištěného při mimosmluvním vyřizování věcí, např. při ověřování vyhlídek na úspěch, stanovení výše škody apod. 4. V případě pojištění právní ochrany nemovitosti dle ZPP/NVS/2011/GEMB se toto pojištění vztahuje na byt, bytovou jednotku, rodinný dům, chatu či chalupu, ve které má držitel platební karty své bydliště, avšak výlučně za podmínky, že byt, bytová jednotka, rodinný dům, chata či chalupa vyhovuje podmínkám pojištění dle čl. 6 ZPP/NVS/2011/GEMB. Jestliže byt, bytová jednotka, rodinný dům, chata či chalupa překračuje podmínky čl. 6 ZPP/NVS/2011/GEMB, potom se pojištění právní ochrany nemovitosti dle ZPP/NVS/2011/GEMB na byt, bytovou jednotku, rodinný dům, chatu či chalupu nevztahuje. 5. Pojistná ochrana nezahrnuje spory mezi pojistníkem a pojištěným. 6. Platební kartou se rozumí elektronický platební prostředek ve smyslu příslušných ustanovení obchodních podmínek pojistníka. 12

13 7. Držitelem platební karty se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická osoba, které byla platební karta na její žádost nebo na žádost a se souhlasem majitele účtu vydána k používání a která se zavázala dodržovat obchodní podmínky pojistníka. Článek 2 Předmět smlouvy Předmětem této pojistné smlouvy je povinnost pojistitele poskytnout pojištěnému ve sjednaném rozsahu pojistné plnění v rozsahu nároků dle této pojistné smlouvy, dojde-li během trvání pojištění k pojistné události ve smyslu ZPP/ROD/2011/GEMB nebo ZPP/NVS/2011/GEMB, a závazek pojistníka uhradit pojistné pojistiteli. Článek 3 Rozsah a druhy pojištění 1. Pojistitel na základě této pojistné smlouvy poskytuje pojištění právní ochrany rodiny a pojištění právní ochrany nemovitosti. 2. Limity pojistného plnění: a. pojištění právní ochrany rodiny Kč, b. pojištění právní ochrany nemovitosti Kč. Uvedené limity pojistného plnění představují maximální limit pojistného plnění. 3. Dojde li vzhledem k neomezené možnosti získání více platebních karet jednou osobou k vícenásobnému sjednání (souběhu) pojištění právní ochrany rodiny nebo pojištění právní ochrany nemovitosti pro jednoho pojištěného, resp. držitele platebních karet, pojistné částky se nesčítají, a v případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění pouze jednou, tj. z jedné platební karty, a to do výše limitů pojistných plnění vztahujících se k jednotlivým druhům pojištění dle této pojistné smlouvy. Pokud je držitel platebních karet pojištěn dle pojištění právní ochrany rodiny nebo pojištění právní ochrany nemovitosti více než jednou, má v případě pojistné události nárok pouze na jedno pojistné plnění z jedné pojistné smlouvy. Článek 4 Pojistná událost a pojistné plnění 1. Pojistná událost u pojištění právní ochrany rodiny je specifikována v ZPP/ROD/2011/ /GEMB a u pojištění právní ochrany nemovitosti v ZPP/NVS/2011/GEMB. 2. V případě pojistné události je pojistitel povinen postupovat v souladu s PP/O/2011/ /GEMB, resp. dle jednotlivých ustanovení ZPP/ROD/2011/GEMB a ZPP/NVS/2011/ /GEMB. 3. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění povinnosti pojistitele plnit. Článek 5 Pojištěné osoby 1. Pojištění se sjednává ve prospěch všech držitelů platebních karet vydaných pojistníkem, pro které byla v oblasti pojištění právní ochrany rodiny a právní ochrany nemovitosti sjednána spolupráce s pojistitelem a kteří jsou pojištěnými osobami ve smyslu ustanovení čl. 1, odst. 2., písm. a) ZPP/ROD/2011/GEMB a čl. 1, odst. 2., písm. a) ZPP/NVS/2011/GEMB. Pojistník se zavazuje k VIP kartám uzavřít pojištění právní ochrany rodiny a pojištění právní ochrany nemovitosti. 2. Pojištěnou osobou se v pojištění právní ochrany rodiny ve smyslu čl. 1, odst. 2., písm. b), c), d), e) a f) rozumí rovněž každá jednotlivá osoba, která je k držiteli platební karty ve vztahu uvedeném v příslušném ustanovení ZPP/ROD/2011/GEMB. Oproti ujednání čl. 1, odst. 2., písm. d) ZPP/ROD/2011/GEMB se druh či družka neuvádí do pojistné smlouvy. Držitel platební karty je povinen doložit existenci takové osoby až v případě vzniku pojistné události. 3. Pojištěnou osobou se v pojištění právní ochrany nemovitosti ve smyslu čl. 1, odst. 2., písm. b) a c) rozumí rovněž každá jednotlivá osoba, která je k držiteli karty ve vztahu uvedeném v příslušném ustanovení ZPP/NVS/2011/GEMB. Pojistitel bere na vědomí skutečnost, že pojistník nesděluje identifikační údaje o těchto dalších osobách. Článek 6 Územní rozsah platnosti Územní rozsah platnosti pojištění právní ochrany rodiny je vymezen v ZPP/ROD/2011/ /GEMB a územní rozsah platnosti pojištění právní ochrany nemovitosti je vymezen v ZPP/NVS/2011/GEMB. 13

14 Článek 7 Pojistná doba, pojistné období, platnost a účinnost pojistné smlouvy 1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem a uzavírá se na dobu neurčitou. 2. Pojistná smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi této pojistné smlouvy druhé smluvní straně. Výpověď pojistné smlouvy se však nevztahuje na jednotlivá pojištění vzniklá na základě této smlouvy před zánikem této smlouvy ohledně takového pojištění budou smluvní strany do doby skončení platnosti příslušné platební karty plnit své závazky z této smlouvy i nadále tak, jako by k ukončení této smlouvy nedošlo. 3. Pojištění jednotlivých držitelů platebních karet podle této pojistné smlouvy se sjednává na dobu platnosti příslušné smlouvy, na základě které vede GEMB pojištěnému platební kartu. Pojistné období je vždy jeden běžný rok. 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení 20 a 22, odst. 3 zákona o pojistné smlouvě nelze aplikovat na tuto pojistnou smlouvu jako celek, ale pouze ve vztahu k jednotlivému pojištění, tj. např. pojistná smlouva jako celek nemůže zaniknout pro neplacení pojistného ve vztahu k jednotlivému pojištění ani žádná smluvní strana není oprávněna vypovědět tuto pojistnou smlouvu jako celek v případě pojistné události týkající se jednotlivého pojištění. Článek 8 Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění je upraven v PP/O/2011/GEMB. Článek 9 Hlášení škodních událostí 1. Vznik škodné události je pojištěná osoba povinna oznámit bez zbytečného odkladu na tiskopisu Oznámení pojistné události, který tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy a je její přílohou č. 2, na adresu sídla pojistitele: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Vyskočilova 1481/ Praha 4 2. Oznámení učiněná telefonicky, faxem či elektronicky je výše uvedená osoba vždy povinna potvrdit dodatečně vyplněním příslušného tiskopisu či doložením nutných dokladů. 3. Pojistitel je oprávněn prověřit správnost údajů v hlášení škodné události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízení. K dokladům, které jsou vystaveny v cizím jazyce, je pojištěný povinen na vlastní náklady opatřit úřední překlad do češtiny. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen se zněním Pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany Obecná část PP/O/2011/GEMB, Pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany Zvláštní část Právní ochrana rodiny ZPP/ROD/2011/GEMB a Pojistnými podmínkami pro pojištění právní ochrany Zvláštní část Právní ochrana nemovitosti ZPP/NVS/2011/ /GEMB, že jejich obsahu rozumí a s jejich zněním souhlasí. Dále pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu 66 a 67 zákona o pojistné smlouvě. Pojistník prohlašuje, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá jeho pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám a pojistnému zájmu a pojistným potřebám pojištěných osob, které vyjádřil pojistník pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy, a s rozsahem a podmínkami pojištění je srozuměn. 2. Pojistník si je vědom své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace s výjimkou případů, kdy je vázán povinností mlčenlivosti. V případě vzniku pojistné události zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících s touto pojistnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. 3. Veškerá práva a povinnosti stran vyplývající z pojistné smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 14

15 4. V případě rozporu mezi ustanoveními této pojistné smlouvy a PP/O/2011/GEMB nebo ZPP/ROD/2011/GEMB a ZPP/NVS/2011/GEMB mají přednost ustanovení této pojistné smlouvy. 5. Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti Rámcové pojistné smlouvy č a uzavřené smluvními stranami dne a Rámcové pojistné smlouvy č b uzavřené smluvními stranami dne , a to ke dni (dále jen rámcové pojistné smlouvy ). Pojistitel se zavazuje vypořádat pojistné události vzniklé do dle ukončených rámcových pojistných smluv. Za pojištěné osoby dle článku 5 této pojistné smlouvy se považují i osoby, které byly pojištěnými osobami dle rámcových pojistných smluv k datu a jejichž pojištění by k danému datu nebylo ukončeno z jiných důvodů než ukončením platnosti rámcových pojistných smluv. 6. V otázkách výslovně neupravených touto pojistnou smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi nimi dne (dále jen smlouva o spolupráci ). Smluvní strany k vyloučení pochybností zejména výslovně stanoví, že na právní vztahy vzniklé na základě této pojistné smlouvy se plně aplikují ustanovení smlouvy o spolupráci, čl. IV. Ochrana osobních údajů, bankovní tajemství, povinnost mlčenlivosti a čl. V. Zpracování osobních údajů. V případě rozporu mezi ustanoveními této pojistné smlouvy a uvedené smlouvy o spolupráci mají přednost ustanovení této pojistné smlouvy. 7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pojistnou smlouvu a smlouvu o spolupráci považují zároveň za pojistku ve smyslu 9 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. 8. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky s výjimkou přílohy č. 2 Vzor Oznámení pojistné události, která může být měněna i jednostranně pojistitelem na základě písemného oznámení doručeného pojistníkovi. Za písemné oznámení se pro tyto případy považuje i oznámení doručené prostřednictvím elektronické pošty. Změna přílohy uvedené v tomto odstavci je účinná doručením písemného oznámení adresátovi, v pochybnostech 3. den po jeho odeslání odesílatelem. 9. Tato pojistná smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu pojistné smlouvy a každé ze smluvních stran náleží po dvou jeho vyhotoveních. 10. Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany Obecná část PP/0/2011/GEMB Pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany Zvláštní část Právní ochrana rodiny ZPP/ROD/2011/GEMB Pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany Zvláštní část Právní ochrana nemovitosti ZPP/NVS/2011/GEMB Příloha č. 2: Vzor Oznámení pojistné události 15

16 Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obecná část PP/O/2011/GEMB Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly, že pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy účastníků pojištění právní ochrany se řídí zákonem o pojistné smlouvě (dále jen ZPS ) a nejsou-li některá práva a povinnosti upraveny tímto zákonem, řídí se občanským zákoníkem. Kromě této obecné části pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany (dále jen PP/O/2011/GEMB ) jsou pro účastníky pojištění dále závazné příslušné zvláštní části pojistných podmínek, text pojistné smlouvy, případně písemná smluvní ujednání. 2. Od této obecné nebo příslušných zvláštních částí pojistných podmínek se lze odchýlit, vyžaduje-li to povaha a účel pojištění a je-li to uvedeno v pojistné smlouvě nebo ve smluvních ujednáních. 3. Pojištění právní ochrany je soukromým škodovým pojištěním, jehož účelem je hájení oprávněných zájmů pojištěného a hrazení nákladů souvisejících s právní ochranou pojištěného. 4. Oprávněnou osobou je pojištěný. Článek 2 Pojistná událost Za pojistnou událost se považují níže uvedené právní skutečnosti, které v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou zakládají pro pojistitele povinnost poskytnout pojištěnému pojistné plnění. 1. Náhrada škody V případě, že pojištěný uplatňuje nárok na náhradu škody, se za pojistnou událost považuje skutečnost či událost zakládající nárok na náhradu škody (škodní událost). Za okamžik vzniku pojistné události se považuje okamžik vzniku škodní události. 2. Obhajoba v trestním nebo přestupkovém řízení Za pojistnou událost se považuje zahájení trestního řízení pro trestný čin uvedený v trestním zákoně nebo zahájení přestupkového řízení pro přestupek uvedený v zákoně o přestupcích proti pojištěnému z důvodu podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, avšak pouze ve vztahu k takovému trestnému činu, nebo takovému přestupku, který byl spáchán z nedbalosti. V případě obhajoby pojištěného pro jednání nebo opomenutí spáchané mimo území České republiky se pojistné plnění poskytne v případě, že takovéto jednání či opomenutí by mohlo mít za následek postih pro nedbalostní trestný čin uvedený v trestním zákoně České republiky nebo nedbalostní přestupek uvedený v přestupkovém zákoně České republiky v případě, že by k jednání či opomenutí došlo na území České republiky. Za okamžik vzniku pojistné události se považuje okamžik, ve kterém pojištěný začal skutečně či údajně tento trestný čin nebo přestupek páchat. 3. Právní porada V případě, že pojištěný požaduje pouze právní poradu, se za pojistnou událost považuje změna nebo očekávaná změna jeho právních poměrů, která je příčinou nutnosti právní porady. Za okamžik vzniku pojistné události se považuje okamžik, ve kterém tato změna nastala nebo ve kterém se takováto očekávaná změna stala zřejmou. Nárok na poskytnutí právní porady vzniká pojištěnému pro pojistné události, které nastaly po počátku pojištění. 4. Jiné spory Ve všech ostatních případech, na které se vztahuje pojistná smlouva, se za pojistnou událost považuje skutečné či údajné porušení právních povinností či předpisů ze strany pojištěného, jiného účastníka právního vztahu, protistrany nebo třetí strany. Za okamžik 16

17 vzniku pojistné události se považuje okamžik, ve kterém k takovému porušování začalo nebo údajně mělo začít docházet. 5. Opakované porušení Za jednu pojistnou událost, vymezenou v předchozích ustanoveních tohoto článku, je považováno i dlouhodobé, opakované nebo několikanásobné porušování povinností či předpisů, jestliže mezi prvním a dalšími porušeními existuje příčinná souvislost. Jako vznik pojistné události je pak považováno první skutečné nebo údajné porušení. Článek 3 Pojistné plnění 1. Druhy plnění V rámci dané pojistné smlouvy zahrnuje pojištění právní ochrany mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěného ve všech oblastech, na které se vztahuje pojistná smlouva, jakož i hájení těchto zájmů před soudy, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a správními orgány všech instancí. V případě vzniku pojistné události během trvání pojištění (čl. 2, odst. 5. PP/O/2011/GEMB zůstává nedotčen) se pojistitel zavazuje zajistit pojištěnému: a. poskytování poradenské činnosti, b. finanční úhradu nezbytných výdajů, pokud je tyto zapotřebí účelně vynaložit v souvislosti s hájením oprávněných zájmů pojištěného, a to jsou konkrétně: i. přiměřené odměny a výlohy právních zástupců, ii. poplatky a náklady na soudní řízení, resp. na řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, iii. jistiny k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout předběžným opatřením v občanském soudním řízení před soudy České republiky, iv. výdaje za soudně nařízené znalecké posudky, v. náklady na provedení výkonu rozhodnutí, a to vždy náklady jednoho návrhu na výkon rozhodnutí na jeden exekuční titul, vi výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí, vii. účelně vynaložené náklady pojištěného na cestu k soudnímu řízení, pokud je jeho přítomnost nařízena soudem, viii. jiných výdajů a plnění, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat v souvislosti s vyřizováním pojistné události za účelné. c. peněžité záruky (kauce) složené za účelem vyloučení vyšetřovací vazby pojištěného, a to formou bezúročné půjčky; povinnost vrátit tuto půjčku vzniká pojištěnému v okamžiku, kdy jemu je záruka soudem či jiným oprávněným orgánem vrácena nebo kdy je o ní jinak pravomocně rozhodnuto. 2. Ke sjednanému rozsahu pojištění právní ochrany lze v pojistné smlouvě sjednat připojištění, které poskytuje rozšířené pojistné plnění o hrazení výdajů za znalecké posudky, pokud je jejich zpracování nezbytné pro efektivní prosazení oprávněných zájmů pojištěného při mimosoudním vyřizování věci, např. při ověřování vyhlídek na úspěch, stanovení výše škody apod. 3. Přiměřená odměna právního zástupce Přiměřenou odměnou právního zástupce se rozumí odměna, která je obvyklá v daném místě a čase s ohledem na existující právní předpisy, kterými se výše odměny upravuje, a dále s přihlédnutím na charakter a náročnost právní pomoci. O přiměřenou odměnu se nejedná, byla-li sjednána mezi pojistníkem či pojištěným a advokátem nad rámec mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu bez písemného souhlasu pojistitele. 4. Právní porada Poradenskou činností se rozumí poskytnutí jednorázového ústního nebo písemného základního stanoviska k možnostem řešení pojistné události. Právní poradou se nerozumí sepsání či schvalování smluv a jiných právních dokumentů či podání. 5. Částečné plnění Pokud výdaje, které je třeba v souvislosti s hájením oprávněných zájmů pojištěného vynaložit, souvisí s právními spory, z nichž část náleží do předmětu pojištění a část nikoliv, hradí pojistitel tyto výdaje v poměru hodnot sporných nároků náležejících a nenáležejících do předmětu pojištění a v případě trestního nebo přestupkového řízení pak v poměru počtu činů náležejících a nenáležejících do předmětu pojištění. 6. Daň z přidané hodnoty Pojištěnému, který je plátcem DPH, vyplatí pojistitel pojistné plnění dle čl. 3 PP/O/2011/ /GEMB snížené o částku DPH. 17

18 7. Podmíněné plnění Pojistník má v případě vzniku pojistné události právo kdykoliv vyloučit pojistné plnění ve prospěch ostatních pojištěných. 8. Hranice pojistného plnění Výše pojistného plnění je pro jednu pojistnou událost omezena limitem pojistného plnění stanoveným v pojistné smlouvě. Plnění pro všechny pojištěné v rámci jedné pojistné události se sčítají, stejně tak jako plnění na základě více pojistných událostí, které mají příčinnou souvislost. 9. Rozhodný okamžik Rozhodující pro vznik a trvání povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění a pro určení rozsahu tohoto plnění je okamžik, ve kterém vznikla pojistná událost, v důsledku které je plnění požadováno. 10. Pojistná ochrana nezahrnuje úhradu a. pokut, peněžitých trestů a jiných sankcí, uložených pojištěnému, včetně jistin (kaucí, garancí), složených za účelem jejich zaplacení (čl. 3, odst. 1, písm. iii. a c) PP/O/2011/GEMB zůstává nedotčen), b. nákladů, k jejichž uhrazení je povinna jakákoliv jiná osoba než osoba označená v příslušné zvláštní části pojistných podmínek za pojištěného. Článek 4 Výluky Kromě výluk, uvedených v dalších ustanoveních těchto PP/O/2011/GEMB a zvláštních částech pojistných podmínek, nezahrnuje pojistná ochrana následující případy: 1. hájení právních zájmů pojištěných, které přímo nebo nepřímo souvisejí s válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami, terorizmem nebo nukleárními škodami, 2. spory mezi pojistitelem a pojištěným, 3. uplatňování nároků, které byly na pojištěného převedeny nebo které jsou uplatňovány jeho jménem pro třetí osobu, 4. právní zastupování ve sporech o náhradu škody, kterou třetí osoby uplatňují vůči pojištěnému, 5. hájení právních zájmů pojištěných, které nastaly v souvislosti s požitím, resp. podezřením na požití alkoholu či jiných návykových látek těmito pojištěnými; toto však neplatí při uplatňování náhrady škody, kterou utrpěl pojištěný, 6. spory ze smlouvy o půjčce uzavřené ústní formou, 7. sepsání a podávání trestních a přestupkových oznámení, 8. zastupování svědka v rámci jednotlivých řízení, 9. prosazování zájmů pojištěného v insolvenčním řízení, a to jak v pozici úpadce, tak i věřitele, 10. právní spory mezi vlastníky a spoluvlastníky movitých a nemovitých věcí, především zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů, 11. právní spory v souvislosti s právními vztahy ve společnostech, sdruženích, družstvech, společenstvích vlastníků jednotek, spolcích, nadacích a fondech, v oblasti ochrany osobnosti, nemajetkové újmy dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v působnosti tiskového zákona, rodinného, dědického, pracovního a finančního práva, práva sociálního zabezpečení, sociálního a zdravotního pojištění, stejně jako v oblasti duševního vlastnictví, nekalé nebo hospodářské soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory, dotací a veřejné obchodní soutěže. Článek 5 Oznámení pojistné události 1. Pokud pojištěný požaduje v důsledku pojistné události pojistné plnění, je povinen neprodleně, úplně a pravdivě v písemné formě objasnit pojistiteli situaci včetně relevantní argumentace k obhajobě svých práv a okamžitě mu doručit všechny dostupné podklady, jako obsílky, úřední zásilky, korespondenci, listinné důkazy, smlouvy apod. 2. Oznámení pojistné události pojistiteli nezprošťuje pojištěného od stejných povinností vůči ostatním pojistitelům (např. povinností vyplývajících ze zákonného, havarijního, úrazového, životního pojištění). Článek 6 Vyřizování pojistné události 1. Po oznámení pojistné události pojištěným prověří pojistitel nejprve existenci pojistné ochrany a dostatečných vyhlídek na úspěšné vyřízení pojistné události a o výsledku informuje tohoto pojištěného a pojistníka. Shledá-li pojistitel existen- 18

19 ci pojistné ochrany i dostatečných vyhlídek na úspěšné vyřízení pojistné události, vede potřebná jednání s ohledem na nejlepší možné vyřešení právních sporů. 2. Pojistitel zastupuje pojištěného ve věcech mimosoudních i soudních a má právo inkasovat plnění náležející pojištěnému, které mu během 15 dnů odvádí. 3. Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli nebo jím pověřené osobě bez zbytečného odkladu písemnou plnou moc pro vyřizování pojistné události. 4. Kromě případů, kdy je hájením právních zájmů pojištěného pověřen právní zástupce, informuje pojistitel pojištěného v přiměřeném čase o průběhu vyřizování pojistné události. Je-li pověřen vyřizováním věci právní zástupce, informuje se pojištěný o vývoji věci přímo u tohoto právního zástupce. 5. Pojištěný není bez předchozího souhlasu pojistitele oprávněn pověřit jiného, aby ho při vyřizování pojistné události právně zastupoval, s výjimkou případů, kdy by mu v důsledku prodlení přímo hrozil vznik škody. Při porušení této povinnosti pojištěným je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout, případně snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Článek 7 Pověření právního zástupce 1. Ukáže-li se, že přes pojistitelem poskytovanou podporu je nezbytné pověřit zastupováním pojištěného právního zástupce, má pojištěný právo zvolit si vhodného právního zástupce (advokáta, exekutora, notáře apod.), který má svoji kancelář v místě soudu nebo správního orgánu, příslušného k projednání věci v prvním stupni. Plnou moc takovému zástupci pak udělí pojištěný pouze po předchozím souhlasu pojistitele. 2. Pokud si pojištěný sám nezvolí vhodného právního zástupce, je oprávněn určit právního zástupce v zájmu pojištěného sám pojistitel. Pojištěný je povinen takto určeného zástupce zplnomocnit. 3. Pojištěný je povinen zajistit, aby pověřený právní zástupce průběžně informoval pojistitele o vývoji pojistné události. K tomuto je povinen pověřeného právního zástupce zprostit mlčenlivosti. Před provedením podstatných kroků spojených s výdaji pojistitele je pojištěný, nebo jeho právní zástupce, povinen si od pojistitele předem vyžádat příslib pojistného krytí. Při porušení této povinnosti pojištěným, nebo jeho právním zástupcem, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout, případně snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Článek 8 Hodnocení vyhlídek na úspěch 1. Dojde-li pojistitel k závěru, že neexistují dostatečné vyhlídky na úspěšné vyřízení pojistné události, je povinen sdělit to neprodleně zároveň s udáním důvodů pojištěnému, kterému tímto nevzniká nárok na pojistné plnění. 2. Pokud pojištěný nesouhlasí s názorem pojistitele, může požadovat provedení expertního řízení. Za tím účelem je povinen do 14 dnů po odmítnutí plnění ze strany pojistitele oznámit mu svého právního zástupce pro expertní řízení. Pojistitel poté musí do dalších 14 dnů pověřit svého právního zástupce, aby zahájil expertní řízení. 3. Pokud dojdou oba právní zástupci během expertního řízení ke stejnému názoru, jsou tímto rozhodnutím pojištěný i pojistitel vázáni. 4. Náklady na expertní řízení nese pojistitel, případně pojištěný, a to v poměru úspěchu a neúspěchu v expertním řízení. Neučiní-li právní zástupci shodné nebo žádné rozhodnutí, musí každá strana nést vlastní náklady. Článek 9 Řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany 1. Pro řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany má pojistník právo požádat pojistitele o uzavření rozhodčí smlouvy a pojistitel je povinen rozhodčí smlouvu podle zvláštního právního předpisu uzavřít. 2. Dojde-li při řešení sporu ke střetu zájmů nebo neshodě při urovnání sporu, je pojistitel povinen informovat pojistníka o jeho právu uzavřít rozhodčí smlouvu podle zvláštního právního předpisu a právu řešit spor rozhodčím řízením. 3. Dohodnou-li se na tom pojistník s pojistitelem, je možné řešit jakýkoliv spor z pojištění právní ochrany mezi pojistitelem a pojistníkem rovněž v expertním řízení dle článku 8 PP/O/2011/GEMB. 19

20 Článek 10 Povinnost k součinnosti 1. Pojištěný je povinen učinit vše, co by mohlo přispět k objasnění skutkového stavu věci. On sám a také pověřený právní zástupce musí vyloučit vše, co by mohlo způsobit zvýšení nákladů pojistitele. Při vyrovnání nesmí být otázka nákladů uspořádána nevýhodněji, než jak to odpovídá poměru úspěchu a neúspěchu ve věci. Pojištěný se proto zavazuje nepřistoupit na žádné vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele. 2. Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost při mimosoudním i soudním vymáhání jím vynaložených nákladů a odškodnění od protistrany. 3. Pojištěný je povinen vyčkat se soudním uplatňováním svých nároků, dokud rozhodnutí v případném jiném řízení, které může mít význam pro zamýšlený soudní spor, nenabude právní moci, případně se souhlasem pojistitele uplatnit nejprve jen část nároků a až do pravomocného rozhodnutí zbývající nároky neuplatňovat. Toto však neplatí, pokud by mu v důsledku prodlení přímo hrozil vznik škody. Konečné uplatnění nároků pojištěného v plném rozsahu tím není dotčeno. 4. Při porušení těchto povinností pojištěným je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout, případně snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Článek 11 Počátek každého jednotlivého pojištění 1. Pokud pojistná smlouva nestanoví jinak, sjednává se pojištění jednotlivé platební karty na dobu platnosti příslušné smlouvy, na základě které vede GEMB pojištěnému platební kartu. Pojistné období je vždy jeden běžný rok. 2. Pojištění jednotlivé platební karty vzniká od hodin kalendářního dne následujícího po dni, kdy pojištěný přistoupil k pojištění. To platí i v případě, kdy pojištěný přistoupí k pojištění u již vydané platební karty. 3. Ustanovení zákona upravující přerušení pojištění v důsledku neuhrazení pojistného se pro pojištění sjednané dle PP/0/2011/GEMB nepoužijí. 4. Každé jednotlivé pojištění může vzniknout za předpokladu, že pojištěný splňuje podmínky pro vstup do pojištění: a. souhlasem pojištěného s pojištěním vyjádřeným písemně, b. souhlasem pojištěného s pojištěním vyjádřeným telefonicky, a to ode dne vyjádření souhlasu s pojištěním telefonicky. 5. Předpokladem telefonického přistoupení k pojištění je: a. jednoznačná identifikace pojištěného a existence jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění, b. skutečnost, že takové přistoupení k pojištění v daném případě neodporuje platným právním předpisům. 6. Pojištěný nemá právní nárok na přistoupení k pojištění, pokud nesplňuje podmínky pro přistoupení k pojištění. Článek 12 Zánik každého jednotlivého pojištění Pojištění zaniká z následujících důvodů: 1. písemným odstoupením pojištěného doručeným pojistníkovi do 30 dnů od vzniku pojištění; v takovém případě bude pojištěnému pojistníkem vrácen zaplacený poplatek za pojištění a nebudou uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění a pojistitel vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné za pojištěného; pojištění zanikne ke dni vzniku pojištění, 2. dohodou mezi pojistníkem a pojištěným; v této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků, 3. písemným odstoupením pojištěného doručeným pojistníkovi po uplynutí více jak 30 dní od vzniku pojištění; v takovém případě pojištění zanikne kde dni doručení písemného odstoupení pojištěného pojistníkovi, 4. zrušením práva používat platební kartu v souladu s obchodními podmínkami pojistníka, 5. výpovědí podle ust. 15 odst. 4 a 5 a ust. 22 odst. 1 až 4 ZPS, 6. odmítnutím pojistného plnění podle ust. 24 odst. 1, písm. a) a b) ZPS, 7. smrtí pojistníka nebo zánikem právnické osoby jako pojistníka bez právního nástupce; právo pojištěného na pojistné plnění v souvislosti s pojistnou událostí, která vznikla před zánikem pojistné smlouvy, není tímto zánikem pojistné smlouvy dotčeno, 20