S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 1. schůze /1R/2016 2/1R/2016 3/1R/2016 4/1R/2016 výpůjčku částí pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o celkové výměře 47 m2 pro *** pro zpevněné plochy (přístupové chodníky, okapový chodník), parkovací stání, vše u domu, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP zrušuje usnesení RMZ č.j. 16/25R/2015 ze dne ve znění: "Rada města Zlína souhlasí s provedením úhrady nákladů ve výši Kč za vklad výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí k vykupované části pozemku p.č. 271/3 k.ú. Kudlov o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření z vlastnictví *** zastavěného veřejnou komunikací statutárním městem Zlínem a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení" provedení úhrady nákladů ve výši Kč za vklad výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí k vykupované části pozemku p.č. 271/3 k.ú. Kudlov o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření z vlastnictví *** zastavěného veřejnou komunikací statutárním městem Zlínem změnu výměry nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží v objektu č.p (č. jednotky 4122/13) v ulici Kvítková ve Zlíně z celkové výměry 767,94 na 527,84 m2 (snížení o plochu v 1.PP o výměře 240,10 m2) pro nájemce *** zrušuje usnesení RMZ č.j. 24/23R/2015 ze dne ve znění: Rada města Zlína souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** ve výši dle CMZ č.11, tj Kč/m2 bez DPH a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a nájem části téhož pozemku o výměře 35 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby a - 1 -

2 výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r" souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** ve výši dle CMZ č.11, tj Kč/m2 bez DPH doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 35 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r 5/1R/2016 6/1R/2016 7/1R/2016 8/1R/2016 změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 560/22 k.ú. Mladcová o výměře 150 m2 ze *** na *** pro oplocení a zahradu (mimo veřejný chodník), vše u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemků p.č. 2801/58, p.č. 2822/1, p.č. 2822/2, p.č. 2915/24, p.č. 2915/27, p.č. 2915/30, p.č. 2915/31, p.č. 2915/32, p.č. 2910/37 k.ú. Zlín o celkové výměře 550 m2 pro COOPINVESTA, spol. s.r.o., Budovatelská č.p. 4821, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Budovatelská, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ nájem částí pozemku p.č. 2001/18 k.ú. Zlín o výměře 500 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní 4507 ve Zlíně, Družstevní č.p. 4507, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Družstevní, Zlín od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ dle podmínek OMZ, OSaDŘ-odd. dopr. a OUaA za nájemné ve výši 10% CMZ, tj. 115 Kč/m2/r uzavření dodatku k nájemní smlouvě č na nájem částí pozemků pro umístění plakátovacích ploch o celkové výměře 9 m2 uzavřené mezi Dopravní společností Zlín Otrokovice, s.r.o., IČ , jako nájemcem, a statutárním městem Zlínem, IČ , jako pronajímatelem, jehož předmětem bude snížení předmětu nájmu o 1 m2 pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín - 2 -

3 9/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ přes pozemek p. č. 1122/1 k. ú. Příluky u Zlína (telekomunikační vedení optický kabel) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústní nad Labem, IČ přes pozemek p.č. 3256/13, p.č. 3256/14, p.č. 3256/15, p.č. 3256/16, p.č. 3256/17, p.č. 3256/18, p.č. 3256/19, p.č. 3256/20, p.č. 3256/21, p.č. 3256/22, p.č. 3256/23, p.č. 3256/33, p.č. 3284/3, p.č. 3458/1 k.ú. Zlín REKO MS Zlín Zálešná XII +7, II. etapa plynárenské zařízení věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro Technické služby Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, Zlín-Louky, IČ přes pozemek p.č. 1864/1 k.ú. Malenovice u Zlína Doplnění osvětlení ulice Sokolovská Malenovice 2 sloupy veřejného osvětlení záměr na nájem, výpůjčku pozemků p.č. 1620/16 o výměře 447 m2, p.č. 1620/23 o výměře 49 m2, p.č. 1620/25 o výměře 74 m2, p.č. 1620/27 o výměře 60 m2 vše k.ú. Štípa záměr na rozšíření výpůjčky části pozemku p.č. 52/6 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 80 m2 pro příjezd a přístup k pozemkům p.č. 52/8, p.č. 2044, p.č. 49/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí o část pozemku p.č. 52/4 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 8 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 2144/33 k.ú. Zlín o výměře do 50 m2-3 -

4 16/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 záměr na prodej pozemku p.č k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 777 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 4247/3 k.ú. Zlín o výměře do 10 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře 500 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 620/85 a p.č. 588/4 k.ú. Zlín o celkové výměře 650 m2 záměr na směnu pozemku p.č. 660/4 k.ú. Prštné o výměře 529 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 661 k.ú. Prštné o výměře do 70 m2 ve vlastnictví fyzické osoby záměr na nájem, prodej, výpůjčku částí pozemku p.č. 3247/15 k. ú. Zlín o celkové výměře 90 m2 souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 574/58 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 789 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, z vlastnictví České republiky, kde příslušným hospodařit s uvedeným pozemkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , do vlastnictví statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, IČ pro majetkoprávní vypořádání doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 1. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 31,88 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id

5 319/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej jednotky 2 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 42,02 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 420/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 420/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 420/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 31,92 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 24/1R/ /1R/ /1R/2016 rozšíření nájemní smlouvy k bytu ul. Středová 4786 ve Zlíně o ***. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na nájem bytu mimo pořadí ***. dohodu o ukončení nájmu bytu na ul. Okružní 4699 ve Zlíně po smrti nájemce *** a prominutí vyúčtování nájemného a plateb za služby spojené s užíváním bytu za období od září 2015 do prosince 2015 ve výši Kč a poměrnou část nájemného za období od do dne vrácení bytu

6 27/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 a) mimořádné přidělení většího bytu o velikosti 2 + kk na ul. Středová 4786 ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně, b) mimořádné přidělení bytu č. 401 na ul. Okružní 4699 ve Zlíně o velikosti 2 + kk ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení stávajícího bytu na ul. Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou za podmínky řádného užívání bytu. zamítá d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu ***, e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení městského bytu ***. odvolání *** proti rozhodnutí RMZ ze dne , č. usn. 63/16R/2015, o udělení výpovědi z nájmu bytu a žádost o mimořádné přidělení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně na dobu určitou tři měsíce, s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu. zamítá a) mimořádné přidělení stávajícího bytu na ul. Podlesí IV 5348 ve Zlíně ***, a to na dobu 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, b) uzavření dohody o narovnání, jejímž předmětem bude ustanovení o mimořádném přidělení bytu na ul. Podlesí IV 5348 ve Zlíně a úhrada všech nákladů, spojených s podáním žaloby o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu *** snížení počtu osob na straně nájemce k bytu ul. Štefánikova 2159 ve Zlíně, o ***. a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Okružní 4699/307 - ***, Středová 4786/ ***, Kamenná 3854/33-6 -

7 b)přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Vodní 4206/21 32/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 zamítá žádost *** o možnost pozdější úhrady nájemného za období 10-12/2015 za byt Obeciny 2992/9 ve Zlíně a) odvolání *** proti části usnesení č. 33/22R/2015 Rady města Zlína ze dne v bodu a) ve znění: zamítá udělení výjimky z pravidel a přijetí žádosti do pořadníku na byt zvláštního určení pro ***," z důvodu přehodnocení žádosti, zamítá b) přidělení bytu zvláštního určení ***, c) udělení výjimky z pravidel a zařazení žádosti *** do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení a v případě schválení přidělení bytu zvláštního určení uzavřít nájemní smlouvu na dobu tří měsíců s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání, d) udělení výjimky z pravidel a zařazení žádosti *** do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení a v případě schválení přidělení bytu zvláštního určení uzavřít nájemní smlouvu na dobu tří měsíců s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání, e) udělení výjimky z pravidel a přijetí žádosti ***do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení, f) mimořádné přidělení bytu zvláštního určení Družstevní 4509 ve Zlíně o velikosti 1 + kk, ***. *** příspěvek na výměnu oken v bytové jednotce Podlesí IV č. p ve výši Kč na okenní křídlo a Kč na francouzské dveře změnu č. 1 Pravidel pro provádění oprav a údržby v bytech v majetku statutárního města Zlína v souladu s nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, v platném znění, dle přílohy a Dalibora Stříbného, náměstka primátora, podpisem této změny č. 1 záměr na zveřejnění nabídky nájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání, garážových boxů a garáží dle přílohy č

8 37/1R/ /1R/ /1R/2016 nájem podzemního parkovacího stání, garážových stání dle platných Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína seznam č. 144 rozpočtové opatření č. 1/2016 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2016 dle přiložených tabulek jmenuje komisi pro výběrové řízení "Pacht restaurace a barů - Kongresové centrum Zlín - 4. kolo" ve složení: Dalibor Stříbný, náměstek primátora Zdeněk Ševčík, vedoucí Odboru Kulturní centrum Alena Hamplová, Odbor Právní náhradníci: Jana Bazelová, členka RMZ Petra Krenarová, Odbor Kulturní centrum Oldřich Hlaváček, Odbor Právní 40/1R/ zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, - zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Demolice budovy SHOPPING CITY Zlín, Jižní svahy", v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Josefa Nováka, člena RMZ, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména podpisem zadávacích podmínek schválených Radou města Zlína, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Josef Novák, člen RMZ Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Lenka Potrusilová, DiS., RTS, a. s., zástupce zadavatele n á h r a d n í c i : Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních - 8 -

9 akcí Jan Vrbka, RTS, a. s., zástupce zadavatele - hodnotící komisi, ve složení: č l e n o v é : člen A: Josef Novák, člen RMZ člen B: František Pilka, člen RMZ člen C: Bc. Jiří Knedla, člen ZMZ člen D: MUDr. Miroslav Adámek, člen ZMZ člen E: Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí člen F: Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí člen G: Ing. Aleš Houserek, RTS, a. s., zástupce zadavatele n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora náhradník za člena B: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora náhradník za člena C: Mgr. Jaroslava Müllerová Ph.D., členka ZMZ náhradník za člena D: RNDr. Bedřich Landsfeld, člen ZMZ náhradník za člena E: Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí náhradník za člena F: Michal Dorazil, referent oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí náhradník za člena G: Ing. Radomír Drozd, RTS, a. s., zástupce zadavatele 41/1R/2016 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova Malenovice I. a II. etapa, 3. stavba" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova Malenovice I. a II. etapa, 3. stavba" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního - 9 -

10 n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Magdaléna Zmeškalová, vedoucí oddělení realizace Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, pověřená zastupováním vedoucí oddělení veřejných zakázek jmenuje hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : člen A: Josef Novák, člen Rady města Zlína člen B: Mgr. Patrik Kamas, člen ZMZ člen C: Ing. Ivan Skřivánek, člen ZMZ člen D: Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb člen E: Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora náhradník za člena B: Karel Markytán člen ZMZ náhradník za člena C: Mgr. Roman Vaigel, člen ZMZ náhradník za člena D: Magdaléna Zmeškalová, vedoucí oddělení realizace Odboru koncepce a realizace dopravních staveb náhradník za člena E: Petra Tichá, pověřená zastupováním vedoucí oddělení veřejných zakázek 42/1R/ výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném výběrovém řízení, a to nabídky uchazeče HARKO s.r.o., se sídlem Trávník 140, Kroměříž, IČ: s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem. Odmítne-li uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, pokud odmítne uzavřít smlouvu uchazeč druhý v pořadí nebo neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. HARKO s.r.o., se sídlem Trávník 140, Kroměříž, IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 2. INSTOP, spol. s r.o., se sídlem Obchodní 16, Slavičín, IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 3. JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, Vsetín, IČ: Nabídková cena: ,50 Kč bez DPH

11 43/1R/ /1R/ /1R/ uzavření Smlouvy č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek "A" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlí, IČ: a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: uzavření Smlouvy č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek "A" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlí, IČ: a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem smluv uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č ", mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby "Revitalizace území Díly III. - IV. - Morýsovy domy - I. etapa" a provozovatelem distribuční soustavy společností E.ON Distribuce, a.s., zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, přičemž celkové náklady přeložky činí ,00 Kč, dle přílohy Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedených ve smlouvě, jejím uzavřením a podpisem. - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č o zajištění úklidových prací na území statutárního města Zlína, a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č o poskytování služeb na území statutárního města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - uzavření Dodatku č. 13 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - uzavření Dodatku č. 13 Smlouvy č o obstaráván staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem,

12 - uzavření Dodatku č. 15 Smlouvy č o provozování veřejného osvětlení ve městě Zlíně prolongující platnost dané smlouvy do , a to mezi statutárním městem Zlínem IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, podpisy uvedených dodatků. 46/1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako zákazníkem a společností RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČ: , jako dodavatelem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za ceny dle platného ceníku dodavatele Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako vlastníkem nemovitosti - odběratelem a kapitálovou společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., IČ: , se sídlem Tovární 41, Olomouc, jako poskytovatelem, jehož předmětem je dohoda o ročním paušálním množství vypouštěných odpadních vod ze skládky Suchý důl a cena za jednotku vypouštěné vody, která se navyšuje z 53,77 Kč bez DPH/m3 na 53,86 Kč bez DPH/m3, a to na období od do , RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem tohoto dodatku. v souladu s ust. článku 9.3. Smlouvy č o poskytování služeb v rámci komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ: , IČ: , jako pověřenou osobou, změnu příloh předmětné smlouvy č. 4 a 5, dle zdůvodnění, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem předmětných příloh. uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č /1 u odběrného místa č ve vlastnictví SMZ mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, Olomouc

13 779 00, IČ: jako provozovatelem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu dle ceníku provozovatele a navazující dohody o oprávněné osobě mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, Olomouc , IČ: jako provozovatelem a společností Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín, , IČ: jako oprávněnou osobou s výpovědí bez výpovědní doby Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod a navazující dohody o oprávněné osobě 50/1R/ /1R/ /1R/2016 uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s připojením zařízení odběratele na elektrické rozvody Moravské Vodárenské, a.s. mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem a společností Moravská Vodárenská, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ: jako dodavatelem pro potřeby KMČ Jaroslavice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce za cenu dle ceníku dodavatele elektrické energie a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem této smlouvy. uzavření smluv o dodávkách tepelné energie pro objekty ve vlastnictví SMZ mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem a společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Dubská 257, Kladno , IČ: jako dodavatelem na dobu neurčitou od ledna 2016 a Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem těchto smluv. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a Ing. arch. Pavlem Chládkem, IČ , na zhotovení díla s názvem "Regulační plán centra města Zlína", jehož předmětem je úprava doby plnění, konkrétně změna pořadí v plnění etapy č. 4 a etapy č. 5, a to z důvodu realizace generelu dopravy. Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 5, jeho podpisem a uzavřením

14 53/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi společností AVONET, s.r.o., se sídlem Luhačovice, Krátká 219, IČ (jako poskytovatelem) a statutárním městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, IČ (jako účastníkem), v prostorách Zlínského klubu seniorů - Klub Štefánikova, se sídlem Zlín, Štefánikova 3015, s účinností od , dle zdůvodnění, Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním všech podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem. uzavření smlouvy o výpůjčce obrazu Vladimíra Hrocha mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, IČ , jako půjčitelem a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 7040, Zlín, IČ , jako vypůjčitelem na dobu určitou od do a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o výpůjčce a podpisem této smlouvy. souhlasí s nabytím majetku nepatrné hodnoty po ***, zesnulé , a to: 1. hotovosti uložené v trezoru Magistrátu města Zlína, na Odboru sociálních věcí, u vedoucí Oddělení sociální práce Mgr. Lenky Pospíšilové, ve výši 7 313,00 Kč, 2. cenností, tj. 1 páru naušnic z černého kovu a 2 ks prstenů z bílého kovu, uložených na depozitním účtu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ , IČ Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, udělením plné moci firmě Stemio a.s., IČ , se sídlem ve Zlíně, k zajištění vyjádření dotčených orgánů pro potřeby vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci "Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín". bere na vědomí přehled udělených souhlasů školským příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Zlínem, k čerpání mzdových prostředků z provozního příspěvku těchto příspěvkových organizací v roce

15 58/1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 zamítá čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů na zahraniční pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko) ve dnech pro: Evu Manišovou - oddělení cestovního ruchu a informací Pavlu Julinovou - oddělení cestovního ruchu a informací - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce Pocta Janu Palachovi" dne od 16:00 do 18:00 hodin na zelené ploše náměstí T. G. Masaryka tzv. Gahurového prospektu, pořadatel: ***. zamítá 1) uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č ze dne , na základě kterého by došlo k prodloužení nejzazšího termínu výpůjčky pozemků st. p. č. 88 a 85/1, a p. č. 512/2, 512/3, 512/4, 300/5, 303, 305, 306, 516/2, 516/19 a 3561/1, vše v k. ú. Zlín, stanoveného v čl. III. odst. 1 uvedené smlouvy o výpůjčce, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, 2) uzavření jakékoli jiné smlouvy, jejíž schválení je v kompetenci Rady města Zlína, na základě které by po byla na výše uvedených pozemcích umožněna realizace či umístění stavby "Polyfunkční objekty POTOKY", nesouhlasí 1) s uzavřením dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č ze dne , na základě kterého by došlo k prodloužení nejzazšího termínu pro uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků st. p. č. 88 a 85/1, a p. č. 512/2, 512/3, 512/4, 300/5, 303, 305, 306, 516/2, 516/19 a 3561/1, vše v k. ú. Zlín, stanoveného v čl. II odst. 1 uvedené smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, 2) s uzavřením jakékoli jiné smlouvy, jejíž schválení je v kompetenci Zastupitelstva města Zlína, na základě které by po byla na výše uvedených pozemcích umožněna realizace či umístění stavby "Polyfunkční objekty POTOKY". doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. ruší usnesení Rady města Zlína č. 16/5R/2015 ze dne ve znění " výpůjčku částí pozemků p.č. 516/20, p.č. 305, p.č. 516/2, p.č. 299/2, p.č. 3561/1, p.č. 300/5, p.č. 85/1 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 150 m2 pro sjezdy a komunikační připojení budoucích polyfunkčních objektů pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ

16 výpůjčku částí pozemků p.č. 88 a p.č. 85/1 v k.ú. Zlín o výměře do 90 m2 pro umístění 2 ks retenčních nádrží pro budoucí polyfunkční objekty pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku částí pozemků p.č. 516/20, p.č. 305, p.č. 516/2, p.č. 512/2 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 450 m2 pro vybudování veřejných parkovacích stání u budoucích polyfunkčních objektů pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ". MUDr. Miroslav Adámek v. r. Mgr. Patrik Kamas v. r. primátor náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42 Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015 Přítomni: Členové rady: Pozváni: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Marie Gutová, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta,

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/97/2010 Kontrola zápisu z 96. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: --------------- 4. 5. 6. 7. Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov 2014 2018 Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní

Více

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2)

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Č. 304/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje a cena pozemků 1. záměr prodeje pozemku p.

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více