S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 1. schůze /1R/2016 2/1R/2016 3/1R/2016 4/1R/2016 výpůjčku částí pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o celkové výměře 47 m2 pro *** pro zpevněné plochy (přístupové chodníky, okapový chodník), parkovací stání, vše u domu, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP zrušuje usnesení RMZ č.j. 16/25R/2015 ze dne ve znění: "Rada města Zlína souhlasí s provedením úhrady nákladů ve výši Kč za vklad výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí k vykupované části pozemku p.č. 271/3 k.ú. Kudlov o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření z vlastnictví *** zastavěného veřejnou komunikací statutárním městem Zlínem a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení" provedení úhrady nákladů ve výši Kč za vklad výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí k vykupované části pozemku p.č. 271/3 k.ú. Kudlov o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření z vlastnictví *** zastavěného veřejnou komunikací statutárním městem Zlínem změnu výměry nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží v objektu č.p (č. jednotky 4122/13) v ulici Kvítková ve Zlíně z celkové výměry 767,94 na 527,84 m2 (snížení o plochu v 1.PP o výměře 240,10 m2) pro nájemce *** zrušuje usnesení RMZ č.j. 24/23R/2015 ze dne ve znění: Rada města Zlína souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** ve výši dle CMZ č.11, tj Kč/m2 bez DPH a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a nájem části téhož pozemku o výměře 35 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby a - 1 -

2 výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r" souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** ve výši dle CMZ č.11, tj Kč/m2 bez DPH doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 35 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r 5/1R/2016 6/1R/2016 7/1R/2016 8/1R/2016 změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 560/22 k.ú. Mladcová o výměře 150 m2 ze *** na *** pro oplocení a zahradu (mimo veřejný chodník), vše u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemků p.č. 2801/58, p.č. 2822/1, p.č. 2822/2, p.č. 2915/24, p.č. 2915/27, p.č. 2915/30, p.č. 2915/31, p.č. 2915/32, p.č. 2910/37 k.ú. Zlín o celkové výměře 550 m2 pro COOPINVESTA, spol. s.r.o., Budovatelská č.p. 4821, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Budovatelská, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ nájem částí pozemku p.č. 2001/18 k.ú. Zlín o výměře 500 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní 4507 ve Zlíně, Družstevní č.p. 4507, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Družstevní, Zlín od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ dle podmínek OMZ, OSaDŘ-odd. dopr. a OUaA za nájemné ve výši 10% CMZ, tj. 115 Kč/m2/r uzavření dodatku k nájemní smlouvě č na nájem částí pozemků pro umístění plakátovacích ploch o celkové výměře 9 m2 uzavřené mezi Dopravní společností Zlín Otrokovice, s.r.o., IČ , jako nájemcem, a statutárním městem Zlínem, IČ , jako pronajímatelem, jehož předmětem bude snížení předmětu nájmu o 1 m2 pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín - 2 -

3 9/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ přes pozemek p. č. 1122/1 k. ú. Příluky u Zlína (telekomunikační vedení optický kabel) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústní nad Labem, IČ přes pozemek p.č. 3256/13, p.č. 3256/14, p.č. 3256/15, p.č. 3256/16, p.č. 3256/17, p.č. 3256/18, p.č. 3256/19, p.č. 3256/20, p.č. 3256/21, p.č. 3256/22, p.č. 3256/23, p.č. 3256/33, p.č. 3284/3, p.č. 3458/1 k.ú. Zlín REKO MS Zlín Zálešná XII +7, II. etapa plynárenské zařízení věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro Technické služby Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, Zlín-Louky, IČ přes pozemek p.č. 1864/1 k.ú. Malenovice u Zlína Doplnění osvětlení ulice Sokolovská Malenovice 2 sloupy veřejného osvětlení záměr na nájem, výpůjčku pozemků p.č. 1620/16 o výměře 447 m2, p.č. 1620/23 o výměře 49 m2, p.č. 1620/25 o výměře 74 m2, p.č. 1620/27 o výměře 60 m2 vše k.ú. Štípa záměr na rozšíření výpůjčky části pozemku p.č. 52/6 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 80 m2 pro příjezd a přístup k pozemkům p.č. 52/8, p.č. 2044, p.č. 49/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí o část pozemku p.č. 52/4 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 8 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 2144/33 k.ú. Zlín o výměře do 50 m2-3 -

4 16/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 záměr na prodej pozemku p.č k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 777 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 4247/3 k.ú. Zlín o výměře do 10 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře 500 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 620/85 a p.č. 588/4 k.ú. Zlín o celkové výměře 650 m2 záměr na směnu pozemku p.č. 660/4 k.ú. Prštné o výměře 529 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 661 k.ú. Prštné o výměře do 70 m2 ve vlastnictví fyzické osoby záměr na nájem, prodej, výpůjčku částí pozemku p.č. 3247/15 k. ú. Zlín o celkové výměře 90 m2 souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 574/58 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 789 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, z vlastnictví České republiky, kde příslušným hospodařit s uvedeným pozemkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , do vlastnictví statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, IČ pro majetkoprávní vypořádání doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 1. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 31,88 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id

5 319/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej jednotky 2 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 42,02 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 420/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 420/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 420/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 31,92 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 319/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 24/1R/ /1R/ /1R/2016 rozšíření nájemní smlouvy k bytu ul. Středová 4786 ve Zlíně o ***. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na nájem bytu mimo pořadí ***. dohodu o ukončení nájmu bytu na ul. Okružní 4699 ve Zlíně po smrti nájemce *** a prominutí vyúčtování nájemného a plateb za služby spojené s užíváním bytu za období od září 2015 do prosince 2015 ve výši Kč a poměrnou část nájemného za období od do dne vrácení bytu

6 27/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 a) mimořádné přidělení většího bytu o velikosti 2 + kk na ul. Středová 4786 ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně, b) mimořádné přidělení bytu č. 401 na ul. Okružní 4699 ve Zlíně o velikosti 2 + kk ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení stávajícího bytu na ul. Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou za podmínky řádného užívání bytu. zamítá d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu ***, e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení městského bytu ***. odvolání *** proti rozhodnutí RMZ ze dne , č. usn. 63/16R/2015, o udělení výpovědi z nájmu bytu a žádost o mimořádné přidělení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně na dobu určitou tři měsíce, s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu. zamítá a) mimořádné přidělení stávajícího bytu na ul. Podlesí IV 5348 ve Zlíně ***, a to na dobu 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, b) uzavření dohody o narovnání, jejímž předmětem bude ustanovení o mimořádném přidělení bytu na ul. Podlesí IV 5348 ve Zlíně a úhrada všech nákladů, spojených s podáním žaloby o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu *** snížení počtu osob na straně nájemce k bytu ul. Štefánikova 2159 ve Zlíně, o ***. a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Okružní 4699/307 - ***, Středová 4786/ ***, Kamenná 3854/33-6 -

7 b)přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Vodní 4206/21 32/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 zamítá žádost *** o možnost pozdější úhrady nájemného za období 10-12/2015 za byt Obeciny 2992/9 ve Zlíně a) odvolání *** proti části usnesení č. 33/22R/2015 Rady města Zlína ze dne v bodu a) ve znění: zamítá udělení výjimky z pravidel a přijetí žádosti do pořadníku na byt zvláštního určení pro ***," z důvodu přehodnocení žádosti, zamítá b) přidělení bytu zvláštního určení ***, c) udělení výjimky z pravidel a zařazení žádosti *** do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení a v případě schválení přidělení bytu zvláštního určení uzavřít nájemní smlouvu na dobu tří měsíců s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání, d) udělení výjimky z pravidel a zařazení žádosti *** do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení a v případě schválení přidělení bytu zvláštního určení uzavřít nájemní smlouvu na dobu tří měsíců s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání, e) udělení výjimky z pravidel a přijetí žádosti ***do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení, f) mimořádné přidělení bytu zvláštního určení Družstevní 4509 ve Zlíně o velikosti 1 + kk, ***. *** příspěvek na výměnu oken v bytové jednotce Podlesí IV č. p ve výši Kč na okenní křídlo a Kč na francouzské dveře změnu č. 1 Pravidel pro provádění oprav a údržby v bytech v majetku statutárního města Zlína v souladu s nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, v platném znění, dle přílohy a Dalibora Stříbného, náměstka primátora, podpisem této změny č. 1 záměr na zveřejnění nabídky nájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání, garážových boxů a garáží dle přílohy č

8 37/1R/ /1R/ /1R/2016 nájem podzemního parkovacího stání, garážových stání dle platných Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína seznam č. 144 rozpočtové opatření č. 1/2016 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2016 dle přiložených tabulek jmenuje komisi pro výběrové řízení "Pacht restaurace a barů - Kongresové centrum Zlín - 4. kolo" ve složení: Dalibor Stříbný, náměstek primátora Zdeněk Ševčík, vedoucí Odboru Kulturní centrum Alena Hamplová, Odbor Právní náhradníci: Jana Bazelová, členka RMZ Petra Krenarová, Odbor Kulturní centrum Oldřich Hlaváček, Odbor Právní 40/1R/ zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, - zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Demolice budovy SHOPPING CITY Zlín, Jižní svahy", v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Josefa Nováka, člena RMZ, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména podpisem zadávacích podmínek schválených Radou města Zlína, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Josef Novák, člen RMZ Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Lenka Potrusilová, DiS., RTS, a. s., zástupce zadavatele n á h r a d n í c i : Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních - 8 -

9 akcí Jan Vrbka, RTS, a. s., zástupce zadavatele - hodnotící komisi, ve složení: č l e n o v é : člen A: Josef Novák, člen RMZ člen B: František Pilka, člen RMZ člen C: Bc. Jiří Knedla, člen ZMZ člen D: MUDr. Miroslav Adámek, člen ZMZ člen E: Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí člen F: Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí člen G: Ing. Aleš Houserek, RTS, a. s., zástupce zadavatele n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora náhradník za člena B: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora náhradník za člena C: Mgr. Jaroslava Müllerová Ph.D., členka ZMZ náhradník za člena D: RNDr. Bedřich Landsfeld, člen ZMZ náhradník za člena E: Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy Odboru realizace investičních akcí náhradník za člena F: Michal Dorazil, referent oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí náhradník za člena G: Ing. Radomír Drozd, RTS, a. s., zástupce zadavatele 41/1R/2016 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova Malenovice I. a II. etapa, 3. stavba" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova Malenovice I. a II. etapa, 3. stavba" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního - 9 -

10 n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Magdaléna Zmeškalová, vedoucí oddělení realizace Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, pověřená zastupováním vedoucí oddělení veřejných zakázek jmenuje hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : člen A: Josef Novák, člen Rady města Zlína člen B: Mgr. Patrik Kamas, člen ZMZ člen C: Ing. Ivan Skřivánek, člen ZMZ člen D: Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb člen E: Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora náhradník za člena B: Karel Markytán člen ZMZ náhradník za člena C: Mgr. Roman Vaigel, člen ZMZ náhradník za člena D: Magdaléna Zmeškalová, vedoucí oddělení realizace Odboru koncepce a realizace dopravních staveb náhradník za člena E: Petra Tichá, pověřená zastupováním vedoucí oddělení veřejných zakázek 42/1R/ výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném výběrovém řízení, a to nabídky uchazeče HARKO s.r.o., se sídlem Trávník 140, Kroměříž, IČ: s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem. Odmítne-li uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, pokud odmítne uzavřít smlouvu uchazeč druhý v pořadí nebo neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. HARKO s.r.o., se sídlem Trávník 140, Kroměříž, IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 2. INSTOP, spol. s r.o., se sídlem Obchodní 16, Slavičín, IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 3. JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, Vsetín, IČ: Nabídková cena: ,50 Kč bez DPH

11 43/1R/ /1R/ /1R/ uzavření Smlouvy č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek "A" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlí, IČ: a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: uzavření Smlouvy č o nadstandardním zpracování poštovních poukázek "A" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlí, IČ: a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem smluv uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č ", mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby "Revitalizace území Díly III. - IV. - Morýsovy domy - I. etapa" a provozovatelem distribuční soustavy společností E.ON Distribuce, a.s., zastoupené společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, přičemž celkové náklady přeložky činí ,00 Kč, dle přílohy Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedených ve smlouvě, jejím uzavřením a podpisem. - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č o zajištění úklidových prací na území statutárního města Zlína, a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č o poskytování služeb na území statutárního města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - uzavření Dodatku č. 13 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - uzavření Dodatku č. 13 Smlouvy č o obstaráván staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem,

12 - uzavření Dodatku č. 15 Smlouvy č o provozování veřejného osvětlení ve městě Zlíně prolongující platnost dané smlouvy do , a to mezi statutárním městem Zlínem IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, - Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, podpisy uvedených dodatků. 46/1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako zákazníkem a společností RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČ: , jako dodavatelem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za ceny dle platného ceníku dodavatele Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako vlastníkem nemovitosti - odběratelem a kapitálovou společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., IČ: , se sídlem Tovární 41, Olomouc, jako poskytovatelem, jehož předmětem je dohoda o ročním paušálním množství vypouštěných odpadních vod ze skládky Suchý důl a cena za jednotku vypouštěné vody, která se navyšuje z 53,77 Kč bez DPH/m3 na 53,86 Kč bez DPH/m3, a to na období od do , RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem tohoto dodatku. v souladu s ust. článku 9.3. Smlouvy č o poskytování služeb v rámci komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ: , IČ: , jako pověřenou osobou, změnu příloh předmětné smlouvy č. 4 a 5, dle zdůvodnění, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem předmětných příloh. uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č /1 u odběrného místa č ve vlastnictví SMZ mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, Olomouc

13 779 00, IČ: jako provozovatelem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu dle ceníku provozovatele a navazující dohody o oprávněné osobě mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, Olomouc , IČ: jako provozovatelem a společností Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín, , IČ: jako oprávněnou osobou s výpovědí bez výpovědní doby Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod a navazující dohody o oprávněné osobě 50/1R/ /1R/ /1R/2016 uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s připojením zařízení odběratele na elektrické rozvody Moravské Vodárenské, a.s. mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem a společností Moravská Vodárenská, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ: jako dodavatelem pro potřeby KMČ Jaroslavice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce za cenu dle ceníku dodavatele elektrické energie a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem této smlouvy. uzavření smluv o dodávkách tepelné energie pro objekty ve vlastnictví SMZ mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem a společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Dubská 257, Kladno , IČ: jako dodavatelem na dobu neurčitou od ledna 2016 a Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem těchto smluv. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a Ing. arch. Pavlem Chládkem, IČ , na zhotovení díla s názvem "Regulační plán centra města Zlína", jehož předmětem je úprava doby plnění, konkrétně změna pořadí v plnění etapy č. 4 a etapy č. 5, a to z důvodu realizace generelu dopravy. Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 5, jeho podpisem a uzavřením

14 53/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi společností AVONET, s.r.o., se sídlem Luhačovice, Krátká 219, IČ (jako poskytovatelem) a statutárním městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, IČ (jako účastníkem), v prostorách Zlínského klubu seniorů - Klub Štefánikova, se sídlem Zlín, Štefánikova 3015, s účinností od , dle zdůvodnění, Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním všech podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem. uzavření smlouvy o výpůjčce obrazu Vladimíra Hrocha mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, IČ , jako půjčitelem a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 7040, Zlín, IČ , jako vypůjčitelem na dobu určitou od do a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o výpůjčce a podpisem této smlouvy. souhlasí s nabytím majetku nepatrné hodnoty po ***, zesnulé , a to: 1. hotovosti uložené v trezoru Magistrátu města Zlína, na Odboru sociálních věcí, u vedoucí Oddělení sociální práce Mgr. Lenky Pospíšilové, ve výši 7 313,00 Kč, 2. cenností, tj. 1 páru naušnic z černého kovu a 2 ks prstenů z bílého kovu, uložených na depozitním účtu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ , IČ Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, udělením plné moci firmě Stemio a.s., IČ , se sídlem ve Zlíně, k zajištění vyjádření dotčených orgánů pro potřeby vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci "Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín". bere na vědomí přehled udělených souhlasů školským příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Zlínem, k čerpání mzdových prostředků z provozního příspěvku těchto příspěvkových organizací v roce

15 58/1R/ /1R/ /1R/ /1R/2016 zamítá čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů na zahraniční pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko) ve dnech pro: Evu Manišovou - oddělení cestovního ruchu a informací Pavlu Julinovou - oddělení cestovního ruchu a informací - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce Pocta Janu Palachovi" dne od 16:00 do 18:00 hodin na zelené ploše náměstí T. G. Masaryka tzv. Gahurového prospektu, pořadatel: ***. zamítá 1) uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č ze dne , na základě kterého by došlo k prodloužení nejzazšího termínu výpůjčky pozemků st. p. č. 88 a 85/1, a p. č. 512/2, 512/3, 512/4, 300/5, 303, 305, 306, 516/2, 516/19 a 3561/1, vše v k. ú. Zlín, stanoveného v čl. III. odst. 1 uvedené smlouvy o výpůjčce, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, 2) uzavření jakékoli jiné smlouvy, jejíž schválení je v kompetenci Rady města Zlína, na základě které by po byla na výše uvedených pozemcích umožněna realizace či umístění stavby "Polyfunkční objekty POTOKY", nesouhlasí 1) s uzavřením dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č ze dne , na základě kterého by došlo k prodloužení nejzazšího termínu pro uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků st. p. č. 88 a 85/1, a p. č. 512/2, 512/3, 512/4, 300/5, 303, 305, 306, 516/2, 516/19 a 3561/1, vše v k. ú. Zlín, stanoveného v čl. II odst. 1 uvedené smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, 2) s uzavřením jakékoli jiné smlouvy, jejíž schválení je v kompetenci Zastupitelstva města Zlína, na základě které by po byla na výše uvedených pozemcích umožněna realizace či umístění stavby "Polyfunkční objekty POTOKY". doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. ruší usnesení Rady města Zlína č. 16/5R/2015 ze dne ve znění " výpůjčku částí pozemků p.č. 516/20, p.č. 305, p.č. 516/2, p.č. 299/2, p.č. 3561/1, p.č. 300/5, p.č. 85/1 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 150 m2 pro sjezdy a komunikační připojení budoucích polyfunkčních objektů pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ

16 výpůjčku částí pozemků p.č. 88 a p.č. 85/1 v k.ú. Zlín o výměře do 90 m2 pro umístění 2 ks retenčních nádrží pro budoucí polyfunkční objekty pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku částí pozemků p.č. 516/20, p.č. 305, p.č. 516/2, p.č. 512/2 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 450 m2 pro vybudování veřejných parkovacích stání u budoucích polyfunkčních objektů pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ". MUDr. Miroslav Adámek v. r. Mgr. Patrik Kamas v. r. primátor náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, pro zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.13/2014 ze dne 19.května 2014 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18. KONANÉ DNE 10.10.2013 v 16 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18. KONANÉ DNE 10.10.2013 v 16 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18 KONANÉ DNE 10.10.2013 v 16 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois Bayer

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu TREI Real Estate Czech Republic s.r.o. Zpracoval:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více