EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/0811(CNS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/0811(CNS) 3. 11. 2005"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/0811(CNS) NÁVRH ZPRÁVY o jmenování Larse Heikenstena členem Účetního dvora (C6-0339/ /0811(CNS)) Výbor pro rozpočtovou kontrolu Zpravodaj: José Javier Pomés Ruiz PR\ doc PE v01-00

2 PR_CNS_art101 OBSAH Strana 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPKÉHO PARLAMENTU... 3 PŘÍLOHA 1 : ŽIVOTOPIS LARSE HEIKENSTENA... 4 PŘÍLOHA 2 : ODPOVĚDI LARSE HEIKENSTENA V DOTAZNÍKU... 6 PE v /11 PR\ doc

3 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPKÉHO PARLAMENTU o jmenování Larse Heikenstena členem Účetního dvora (C6-0339/ /0811(CNS)) Evropský parlament, s ohledem na čl. 247 odst. 3 Smlouvy o ES a čl. 160b odst. 3 Smlouvy o Euratomu, podle nichž Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0339/2005), vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu na své schůzi dne 24. listopadu 2005 vyslechl kandidáta Rady na členství v Účetním dvoře a posoudil jeho kvalifikaci z hlediska kritérií stanovených čl. 247 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 160b odst. 2 Smlouvy o Euroatomu, s ohledem na článek 101 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0000/2005), 1. vyjadřuje kladné/záporné stanovisko ke jmenování Larse Heikenstena členem Účetního dvora; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, ostatním orgánům Evropských společenství a kontrolním úřadům členských států. PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 PŘÍLOHA 1 : ŽIVOTOPIS LARSE HEIKENSTENA Lars HEIKENSTEN, guvernér švédské centrální banky Sveriges Riksbank Narozen 13. září 1950 ve Stockholmu, Švédsko Je ženatý. Má tři děti Vzdělání Střední škola v USA (Marion High School, Iowa) 1969 Střední škola ve Švédsku (Bromma Gymnasium) 1970 M.B.A. (Vysoká škola ekonomická ve Stockholmu) 1974 Doktor ekonomie (Vysoká škola ekonomická ve Stockholmu) 1984 Zaměstnání Vědecký pracovník a učitel ekonomie na Vysoké škole ekonomické ve Stockholmu. Oblast výzkumu: ekonomika rozvojových zemí, strukturální změna a ekonomika trhu pracovních sil Hlavní ekonom národního úřadu National Debt Office Zástupce podtajemníka, ministerstvo financí (vedoucí oddělení pro středněa dlouhodobé záležitosti hospodářské politiky Podtajemník pro ekonomické záležitosti, ministerstvo financí Hlavní ekonom obchodní banky Svenska Handelsbanken (vedoucí oddělení pro výzkum trhu) Zástupce guvernéra švédské centrální banky Sveriges Riksbank Guvernér švédské centrální banky Sveriges Riksbank Úřady vykonávané ve Švédsku Tajemník, Asociace švédských ekonomů 1981 Člen představenstva, Penningmarknadscentralen AB (zúčtovací banka peněžního trhu) Zástupce předsedy, Värdepapperscentralen AB PE v /11 PR\ doc

5 (registr cenných papírů) Člen představenstva, Tipstjänst AB Člen představenstva, statistický úřad Statistics Sweden Člen Švédské rady pro životní prostředí Člen přestavenstva, VŠ Umeå School of Business and Economics Úřady vykonávané v zahraničí Člen výboru náhradníků Evropského měnového institutu ( EMI) a náhradník guvernéra banky Bank of International Settlements (BIS) Člen Měnového výboru (Hospodářský a finanční výbor Evropských společenství) Náhradník guvernéra v Generální radě ECB Člen Výboru pověřenců AFS (International Scholarships) Člen zástupců G Náhradník guvernéra MMF Zastupuje Švédsko jako guvernér v MMF Člen představenstva banky Bank for International Settlements Guvernér Generální rady ECB PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 PŘÍLOHA 2 : ODPOVĚDI LARSE HEIKENSTENA V DOTAZNÍKU 1. Jaký je Váš názor na kritiku DAS, kterou Parlament vyjádřil ve své zprávě o udělení absolutoria za rok 2003 a v pracovních dokumentech k semináři o finančním řízení? Zdá se, že názory Parlamentu jsou vyjádřením snahy o zpřesnění a zpřístupnění dokumentů auditu a mohou přispět k vyvinutí většího tlaku na změnu, zejména v členských státech. Je třeba uznat, že úkol, který Účetní dvůr podle čl. 248 odst. 1 Smlouvy má, totiž kontrolovat všechny příjmové a výdajové účty Společenství, je nesmírně složitý a zahrnuje řadu politik, programů, činností a řídicích systémů. Kromě toho je zde zapojeno mnoho různých organizací, od Komise po úřady v členských státech. V současné situaci je většina výdajů pod společnou správou. K tomu přichází současný vývoj ve způsobu, jak Komise spravuje výdaje a řídí své vnitřní účetní kontroly. Na základě této skutečnosti je třeba se hluboce zamyslet. Informace o nedostatcích jsou u mnoha oblastí podrobených účetní kontrole skutečně specifické, což ztěžuje zevšeobecnění. Ani kontrolní vzorky nejsou vždycky tak široké, aby bylo možno něco s jistotou tvrdit vzhledem k většině obyvatelstva. Snažit se o získání více poznatků z dostupného materiálu než tento unese by znamenalo riskovat důvěryhodnost Účetního dvora. V této fázi je pro mne obtížné říci něco víc než to, že mám pochopení pro ambice Parlamentu v této oblasti. Je důležité objasnit co nejlépe, kdo se prohřešil proti pravidlům. Kromě toho je také důležité jasně stanovit obecnější slabiny, které existují, a navrhnout případná zlepšení. Současně předpokládám, že toto stanovisko dnes sdílí i Účetní dvůr. 2. Jak může Účetní dvůr přispět k utváření pozitivních představ o Evropské unii v očích evropských občanů? Existuje lepší způsob, jak předkládat zprávy Účetního dvora a jak je učinit pro veřejnost srozumitelnější? Za současné situace jsou to pro Evropskou unii dvě důležité otázky. Evropský účetní dvůr by měl být schopen přispět ke zlepšení obrazu Evropské unie mezi občany. To znamená zajistit, aby občané byli přesvědčeni, že záležitosti a finance Unie jsou řízeny správně a efektivně. V této souvislosti je nejdůležitější, aby se audit by prováděl nezávisle a profesionálně. Profesionalita znamená, že Účetní dvůr analyzuje hlavní body náležitým způsobem. Pro důvěryhodnost Účetního dvora je také důležité, aby jeho vlastní opatření byla účinná. Jestliže se nepodaří splnit tyto základní cíle, ostatní snahy nepřinesou žádný užitek. Hodně materiálu, který Účetní dvůr publikuje, je nutně technický a složitý. Platí to především o prohlášení o věrohodnosti. Tento dokument musí být správný a vykazovat velkou míru přesnosti. Jak jsem slyšel, uvažuje se o určitém zlepšení, jehož cílem je dosáhnout toho, aby byl dokument jednotnější, a to tím způsobem, že za celou zprávu převezme odpovědnost jedna osoba. Moje zkušenosti s pravidelným publikováním obsáhlých veřejných dokumentů podobného charakteru naznačují, že to je dobrý nápad. Dalším důležitým faktorem pro lepší pochopení je tvorba příslušných tabulek, grafů atd., které zachytí hlavní stránky časového PE v /11 PR\ doc

7 vývoje. Dobrým nápadem může také být rozšířit Informační poznámky, které se vydávají už několik let. Mohly by se formulovat výběrově, zdůrazňovat skutečně hlavní prvky a zjištění účetní kontroly. Také je možné zařídit, aby zvláštní zprávy byly přístupnější. Často obsahují materiál, který by mohl vzbudit širší zájem. 3. Jaké by měly být hlavní rysy řádného finančního řízení v jakékoli veřejné službě? Moje zkušenosti naznačují, že nejdůležitějším rysem je srozumitelnost toho, čeho chcete dosáhnout, tzn. jasně definované cíle a dobré pochopení toho, jakých strategií, politik a programů je třeba k dosažení těchto cílů. Není také obecně možné dosáhnout velkých úspor v rámci organizace pouhým omezením stávajících činností; často je třeba od určitých věcí úplně upustit. Pro výsledky je proto docela podstatné, jak jsou stanoveny cíle. Další fáze se týká přidělení odpovědnosti. Aby organizace účinně fungovala, je nezbytné, aby každý znal své úkoly a věděl, kdo za co odpovídá. Je třeba zavést systém delegování. Provádět hodnocení a mít skutečnou odpovědnost lze pouze tehdy, jsou-li úkoly jasně určené. Také kontrolní systémy jsou velmi důležité. Měly by existovat na několika úrovních: v rámci dotyčné činnosti, avšak také na nezávislejší úrovni, například v podobě vnitřních auditů. Musí samozřejmě existovat účinný systém pro účetnictví a výkaznictví. Systémy včasného varování mohou při vyhledávání neobvyklých skutečností hrát důležitou úlohu. Kromě toho by měly existovat systémy pro hodnocení rizik u všech provozních poboček organizace, ale také pro zvažování těchto rizik na řídicí úrovni. Další sledování by mělo probíhat nepřetržitě. Snadněji se to řekne než udělá propojit jednoduchost struktury a pravidel s dostatečnou kontrolou, ale měly bychom se o to snažit. Dovolte mi konečně, abych se zasadil o otevřenost. Čím průhledněji organizace pracuje, tím snadnější je sledovat operace, hodnotit je a odhalovat chyby nebo zvláštnosti. Otevřenost je také často užitečná při snaze o dosažení větší účinnosti operací. Já sám mám dobré zkušenosti s otevřeností a průhledností jako prostředky pro podporu a zlepšení práce uvnitř banky Riksbank. 4. Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste charakterizoval své povinnosti týkající se podávání zpráv Evropskému parlamentu a zejména parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu? Pokud by Parlament vyzval Účetní dvůr, aby vypracoval zprávu o nějaké sféře vzbuzující pochyby, jak byste na takovou výzvu reagoval? Parlament má hlavní úlohu při kontrole rozpočtu Evropské unie. To se týká také Účetního dvora, který si musí zachovat svou nezávislost na ostatních orgánech Unie. Jestliže je tato nezávislost tak jasně stanovena ve Smlouvě a obecně přijímána, měl by existovat prostor pro úzký dialog a dobrou spolupráci při plném respektování úlohy toho druhého. Soudím, že Parlament a Účetní dvůr mají v současnosti skutečně úzké vztahy. President PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 Účetního dvora pravidelně podává zprávu o pracovních plánech. Nápady a požadavky lze také předložit v souvislosti s uveřejněním zvláštních zpráv a v rámci udělení absolutoria. Všechny tyto příležitosti by měly být vhodné v případě, že poslanci Parlamentu chtějí předložit vlastní nápady na projekty, které by bylo třeba přezkoumat, nebo nápady týkající se toho, jak by měly probíhat operace. Pro mě je obtížné zhodnotit v tomto okamžiku, zda jsou pro dialog potřebné další kanály. Nevidím však a priori žádný důvod k odmítnutí této žádosti Parlamentu. Při mé současné práci mám úzké kontakty se švédským parlamentem, Riksdagem, a vždycky jsem se snažil naslouchat jeho poslancům a dodávat jim požadované informace. Nepůsobilo to žádné potíže, naopak jsem zjistil, že tento dialog se vyplatí také cenrální bance Riksbank. Samozřejmě, že Riksbank nakonec rozhodla nezávisle, podle toho, co jsme považovali za správné. Podobně si Účetní dvůr tvoří vlastní pořad jednání v rozsahu stanoveném jeho mandátem. 5. Jak jistě víte, Komise provádí v současné době revizi svého finančního nařízení. Jaké zlepšení by mohla tato změna přinést? Víte o nějakém? Současné finanční nařízení platí tři roky. Soudím, že toto nařízení bylo velkým krokem kupředu oproti předchozímu systému. Při řízení financí Unie došlo ke hmatatelnému zlepšení. Nyní dojde k posouzení tohoto nového systému v souladu s rozhodnutím, které bylo přijato při jeho první realizaci. Důvodem proto není, že by byly vážné problémy se současnou verzí. Neznamená to však, že by revize nebyla oprávněná. Existují pravděpodobně oblasti, které lze zlepšit. Když nic jiného, tak lze pravděpodobně nařízení zjednodušit a vyjasnit, což by mohlo zlepšit podmínky pro kontrolu. Je samozřejmě důležité, aby Účetní dvůr pomohl co nejvíce pro zajištění úspěchu revize. 6. Jakou roli by mohly sehrát vnitrostátní kontrolní úřady, aby pomohly zajistit řádné používání finančních prostředků ze zdrojů EU, které jsou čerpány v jejich zemích? Má-li být kontrolní práce v Evropské unii a členských státech co nejúčinnější, je třeba, aby se rozvinula spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a různými vnitrostátními kontrolními úřady. Zároveň je jasné, že tyto různé organizace jsou na sobě právně nezávislé. Dotyčné státy mají také různé tradice, což může spolupráci podle mého názoru někdy ztěžovat. Vnitrostátní kontrolní úřady by mohly hrát důležitou úlohu, kdyby pomáhaly Komisi plnit její smluvní závazky jako orgánu s konečnou odpovědností za plnění rozpočtu při sdíleném řízení kontrolou finančních prostředků EU jako součásti kontroly vnitrostátních rozpočtů, u nichž příslušné členské státy delegovaly plnění. Tyto zprávy o auditu by mohly pro Komisi představovat další kontrolní nástroj. Ve stejné míře, v jaké může Účetní dvůr mít přístup ke zprávám vnitrostátních kontrolních úřadů, by měl mít Účetní dvůr možnost je používat, za předpokladu, že byly vypracovány v souladu se všeobecně uznávanými normami pro audit. Je to dobrá zásada, která vyplývá z mezinárodně přijatých norem pro audit. PE v /11 PR\ doc

9 7. Máte představu o jakýchkoli změnách vnitřní organizace Účetního dvora, které by mohly zefektivnit jeho fungování? Každá velká organizace nebo instituce, ať soukromá, nebo veřejná, má vždy možnost zlepšit svou účinnost a měla by se o takové zlepšení snažit. Se zvýšením počtu členských států se muselo mnoho institucí Evropské unie potýkat se zásadními problémy. Moje práce v Evropském systému centrálních bank znamená, že jsem se již dříve zapojil do mnoha diskusí na toto téma. Protože však zatím nemám dostatečně hluboké znalosti o vnitřním fungování Účetního dvora, chci být při vyjadřování podrobných stanovisek k této otázce raději zdrženlivý. Jsem si také vědom toho, že se do pracovních postupů Účetního dvora zavádějí důležité změny, které mají reagovat na novou situaci. Z mé současné práce u banky Riksbank jsem zvyklý na kolektivní rozhodování. To nám však nezabránilo, abychom neprovedli rozsáhlé změny jak v rozsahu našich operací, tak ve způsobu naší práce. Různými reformami jsme změnili pořady jednání našich schůzí, takže schůze jsou nyní kratší a my máme více času na otázky strategické povahy. Myslím si, že pro Účetní dvůr je hlavní zabránit tomu, aby kolektivní rozhodování bylo překážkou pro operace, a nepřipustit, aby se příliš mnoho času a zdrojů vynaložilo na to, aby všichni členové měli plnou kontrolu nad všemi činnostmi. Místo toho by se mělo dobře využít jedinečných zkušeností, které může tolik členů nabídnout, a zajistit, aby byly účinně využity v práci Účetního dvora. Tento přístup už používají stávající auditní skupiny. Ty by se pravděpodobně mohly dál vyvíjet. Mohly by třeba ve větší míře formálně rozhodovat o dokumentech a také zajistit, aby techničtější diskuse probíhaly mezi členy s největšími zkušenostmi v dané oblasti. Dovolte, abych se v této souvislosti zmínil o jiné záležitosti. Účetní dvůr musí samozřejmě vykonávat své povinnosti například s ohledem na prohlášení věrohodnosti. Jak to však vidím, je důležité vytvořit rámec pro výkonnostní audit. V souladu s tím, co jsem řekl předtím, jsem přesvědčen, že nelze obvykle dosáhnout velkých úspor, dokud nejsou přezkoušeny a zpochybněny základní prvky různých programů a činností. Audity, které ukážou tyto prvky a vyhodnotí stupeň plnění cíle, mají proto klíčový význam pro efektivnost činnosti Evropské unie. 8. Jak byste charakterizoval Vaši povinnost uchovat si nezávislost při plnění pracovních úkolů a jak si konkrétně představujete uplatnění této zásady v praxi? Tato otázka není pro mě nová. Jsem již dlouhou dobu členem vedení Riksbank. Když jsem tam v roce 1995 začal pracovat, byla už Riksbank prakticky nezávislou institucí v oblasti měnové politiky. Od roku 1999 máme právní předpisy, které také formálně potvrzují naše nezávislé postavení. Dovolte mi, abych na začátku zdůraznil význam osobní integrity. Při tomto druhu práce je nesmírně důležité pochopit úlohu, kterou máte, a snažit se vykonávat práci správným způsobem bez jakéhokoli vnějšího ovlivňování. Účetní dvůr má kodex chování, který jsem četl a považuji v tomto ohledu za rozumný. PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 Dovolte, abych se v této souvislosti zmínil o další záležitosti. Zákonem schválená nezávislost je dobrá věc, ale je třeba zajistit, aby to nevedlo k autarkii a v nejhorším případě k izolaci. Je důležité neustále rozvíjet a zlepšovat vlastní operace a dělat to v úzké spolupráci s ostatními evropskými orgány, například Parlamentem. Vysoký stupeň nezávislosti s sebou přináší značné nároky na průhlednost. Pouze otevřenou instituci lze efektivně hodnotit a je důležité, aby nezávislé instituce s velkou pravomocí podléhaly kontrole, aby byly skutečně odpovědné za svou činnost. 9. Mohl byste Evropskému parlamentu poskytnout podrobné informace o Vašich nedávných i současných podnikatelských aktivitách, finančních a politických zájmech a postojích a o jakýchkoli jiných závazcích, které by mohly způsobit střet s Vašimi budoucími povinnostmi? Ano. Jako člen vedení banky Riksbank jsem zvyklý pravidelně podávat zprávu švédskému parlamentu o všech osobních finančních pasivech a aktivech. Tyto účty jsou přístupné široké veřejnosti. Při mé současné práci existují také významná omezení, pokud jde o vnější činnost. Je třeba získat povolení od generální rady banky Riksbank, která je při jeho vydávání velmi přísná. V současnosti nevykonávám žádné jiné činnosti kromě těch, které se týkají mého postavení guvernéra banky Riksbank 10. Charakterizujte laskavě hlavní stránky Vašich odborných zkušeností v oblasti veřejných financí, řídící činnosti nebo kontroly řídících činností. Od roku 2003 jsem guvernérem švédské centrální banky Riksbank a předtím jsem byl, od roku 1995, zástupcem guvernéra. Moje práce v Riksbank mně přinesla značné zkušenosti s řízením veřejné instituce. Počet zaměstnanců v bance Riksbank a jejích dceřiných společnostech se během tohoto období snížil z asi na přibližně 420, z čehož plyne, že jsme jednou z nejmenších centrálních bank v Evropě. Naše rozvaha dosahuje výše kolem 20 miliard eur, což samozřejmě klade velké nároky na finanční řízení a řízení rizik. Náš systém interního auditu a kontroly prošel během těchto let dalekosáhlými změnami. V určitých obdobích mně obě funkce podléhaly. V minulých deseti letech získala Riksbank nezávislost jak de facto, tak de jure, a podle několika studií je jednou z nejotevřenějších centrálních bank na světě. Předtím, než jsem začal pracovat v centrální bance Riksbank, jsem byl v letech 1992 až 1995 hlavním ekonomem banky Svenska Handelsbanken, jedné z největších komerčních bank v severské oblasti a v průměru nejziskovější banky v posledních desetiletích. Byl jsem zodpovědný za ekonomiku a výzkum pevných příjmů a členem bankovního výboru pro aktiva a pasiva. Byl jsem také členem vedení Handelsbanken Markets, investiční banky, a to od jejího otevření v roce V letech 1985 až 1992 jsem pracoval na švédském ministerstvu financí. Během prvních pěti let jsem pracoval jako vedoucí oddělení odpovědného za dlouhodobé a strukturální záležitosti. Těžištěm této práce byly ekonomické analýzy, jež se svou povahou velmi podobaly výkonnostnímu auditu veřejných systémů s ohledem na trh pracovních sil, zemědělství, PE v /11 PR\ doc

11 regionální pomoc, infrastrukturu, životní prostředí, sociální pojištění, vzdělání a zdravotní péči. Také jsem se zúčastnil několika veřejných průzkumů v této oblasti. Na začátku krize, kterou švédské hospodářství procházelo v roce 1990, jsem byl jmenován podtajemníkem pro hospodářské záležitosti, kdy jsem zodpovídal za celou oblast hospodářské politiky. V této souvislosti jsem se také hodně zabýval otázkami rozpočtu. V období jsem byl hlavním ekonomem úřadu Swedish National Debt Office ˇ, což je úřad odpovídající za vládní půjčky ve Švédsku a zahraničí a správu vládního dluhu. V letech 1970 až 1984 jsem studoval, přednášel a vědecky pracoval na stockholmské Vysoké škole ekonomické. Moje doktorandská práce se zabývala trhem pracovních sil. V tomto období jsem také napsal řadu zpráv a několik knih, které obsahovaly hodnocení veřejných systémů a projektů. Týkaly se například průmyslové politiky, trhu pracovních sil, regionální politiky a, v neposlední řadě, zahraniční pomoci. Stejně jako některá má práce na ministerstvu financí se i mnohá tato činnost podobala výkonnostnímu auditu. Při mém prvním studiu ekonomie jsem získal rozsáhlé znalosti v oboru účetnictví a financí. Od poloviny 80. let 20. století jsem byl členem vedení několika veřejných orgánů, státních společností a Vysoké školy ekonomické. To mi také poskytlo důležité zkušenosti v oblasti veřejných financí, řízení a auditu řízení. 11. Pokud jste již pracoval jako člen Evropského účetního dvora, popište laskavě Váš přínos ke zdokonalování řízení finančních toků v Evropské unii v době, kdy jste vykonával funkci člena Evropského účetního dvora. Není důležité. 12. Uvažoval byste o stažení Vaší kandidatury, pokud by stanovisko Parlamentu týkající se Vašeho jmenování členem Účetního dvora nebylo příznivé? Mým cílem při slyšení před Výborem pro rozpočtovou kontrolu bude prokázat, že mám požadovanou kvalifikaci k tomu, abych se stal členem Účetního dvora. Kdyby Parlament zaujal nepříznivé stanovisko k mému jmenování, o stažení své kandidatury bych vážné uvažoval. PR\ doc 11/11 PE v01-00

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR AUDITNÍ POLITIKA A AUDITORSKÉ STANDARDY ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí své audity v rámci plnění svých úkolů a povinností podle mandátu, který mu stanoví Smlouva

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H

MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H MEZINÁRODNÍ STANDARD PRO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 4410 (dříve ISA 930) ZAKÁZKY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Tento standard je platný) O B S A H Odstavec Úvod.. 1-2 Cíl sestavení finančních informací 3-4 Obecné

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané ve středu dne 10. března 2010 v 15:00 Místnost S 3.4, budova LOW ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané ve středu dne 10. března 2010 v 15:00 Místnost S 3.4, budova LOW ŠTRASBURK OBSAH PE-7/QUAEST/PV/2010-03 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 03/2010 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané ve středu dne 10. března 2010 v 15:00 Místnost S 3.4, budova LOW ŠTRASBURK OBSAH 1. Přijetí návrhu pořadu jednání...3

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE. Finty úvěrových predátorů

ŽIVOTNÍ SITUACE. Finty úvěrových predátorů ŽIVOTNÍ SITUACE Zdroj: Mladá fronta Dnes Autor: (jol) Číslo: 283 Datum: 04.12.2012 ISSN: 1210-1168 Identifikace: DCMF20121204020061 Jazyk: cz Náklad: 246620 Název: Finty úvěrových predátorů Oblast: Celostátní

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví Shrnutí část I DODEJTE PŘEKLAD NÁZVU ČÁSTI 375 SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY 1. Účetnictví Systémy efektivního účetnictví a výkaznictví jsou zásadní pro řízení rozpočtu, pro prosazení odpovědnosti i

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

CCBE Zastupující evropské advokáty

CCBE Zastupující evropské advokáty 1 CCBE Zastupující evropské advokáty Doporučení CCBE k výsledkům školení evropských advokátů 2 Doporučení CCBE k výsledkům školení evropských advokátů Obsah Preambule... 2 1. Deontologie a profesní statut...

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu...

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ České radiokomunikace ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ Telekomunikační služby České radiokomunikace ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 23. 07. 2003 ANALYTIK Dmitrij Morozov

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Kontrolní systém a audit banky

Kontrolní systém a audit banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Kontrolní systém a audit banky Činnost každé banky si vyžaduje kontrolu, která se provádí externě /centrální bankou a vnějším auditem/ a interně

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PV QUAEST.13.12.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-15 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 15/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Megatrendy. Aleš Michl

Megatrendy. Aleš Michl Megatrendy Současnost a vize české ekonomiky Aleš Michl ales.michl@rb.cz Megaměsta Zdroj: Ekonom/Michliq 13. září 2012, McKinsey/Urban world: Cities and the rise of the consuming class, June 2012. Jak

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více