EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/0811(CNS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/0811(CNS) 3. 11. 2005"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/0811(CNS) NÁVRH ZPRÁVY o jmenování Larse Heikenstena členem Účetního dvora (C6-0339/ /0811(CNS)) Výbor pro rozpočtovou kontrolu Zpravodaj: José Javier Pomés Ruiz PR\ doc PE v01-00

2 PR_CNS_art101 OBSAH Strana 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPKÉHO PARLAMENTU... 3 PŘÍLOHA 1 : ŽIVOTOPIS LARSE HEIKENSTENA... 4 PŘÍLOHA 2 : ODPOVĚDI LARSE HEIKENSTENA V DOTAZNÍKU... 6 PE v /11 PR\ doc

3 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPKÉHO PARLAMENTU o jmenování Larse Heikenstena členem Účetního dvora (C6-0339/ /0811(CNS)) Evropský parlament, s ohledem na čl. 247 odst. 3 Smlouvy o ES a čl. 160b odst. 3 Smlouvy o Euratomu, podle nichž Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0339/2005), vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu na své schůzi dne 24. listopadu 2005 vyslechl kandidáta Rady na členství v Účetním dvoře a posoudil jeho kvalifikaci z hlediska kritérií stanovených čl. 247 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 160b odst. 2 Smlouvy o Euroatomu, s ohledem na článek 101 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0000/2005), 1. vyjadřuje kladné/záporné stanovisko ke jmenování Larse Heikenstena členem Účetního dvora; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, ostatním orgánům Evropských společenství a kontrolním úřadům členských států. PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 PŘÍLOHA 1 : ŽIVOTOPIS LARSE HEIKENSTENA Lars HEIKENSTEN, guvernér švédské centrální banky Sveriges Riksbank Narozen 13. září 1950 ve Stockholmu, Švédsko Je ženatý. Má tři děti Vzdělání Střední škola v USA (Marion High School, Iowa) 1969 Střední škola ve Švédsku (Bromma Gymnasium) 1970 M.B.A. (Vysoká škola ekonomická ve Stockholmu) 1974 Doktor ekonomie (Vysoká škola ekonomická ve Stockholmu) 1984 Zaměstnání Vědecký pracovník a učitel ekonomie na Vysoké škole ekonomické ve Stockholmu. Oblast výzkumu: ekonomika rozvojových zemí, strukturální změna a ekonomika trhu pracovních sil Hlavní ekonom národního úřadu National Debt Office Zástupce podtajemníka, ministerstvo financí (vedoucí oddělení pro středněa dlouhodobé záležitosti hospodářské politiky Podtajemník pro ekonomické záležitosti, ministerstvo financí Hlavní ekonom obchodní banky Svenska Handelsbanken (vedoucí oddělení pro výzkum trhu) Zástupce guvernéra švédské centrální banky Sveriges Riksbank Guvernér švédské centrální banky Sveriges Riksbank Úřady vykonávané ve Švédsku Tajemník, Asociace švédských ekonomů 1981 Člen představenstva, Penningmarknadscentralen AB (zúčtovací banka peněžního trhu) Zástupce předsedy, Värdepapperscentralen AB PE v /11 PR\ doc

5 (registr cenných papírů) Člen představenstva, Tipstjänst AB Člen představenstva, statistický úřad Statistics Sweden Člen Švédské rady pro životní prostředí Člen přestavenstva, VŠ Umeå School of Business and Economics Úřady vykonávané v zahraničí Člen výboru náhradníků Evropského měnového institutu ( EMI) a náhradník guvernéra banky Bank of International Settlements (BIS) Člen Měnového výboru (Hospodářský a finanční výbor Evropských společenství) Náhradník guvernéra v Generální radě ECB Člen Výboru pověřenců AFS (International Scholarships) Člen zástupců G Náhradník guvernéra MMF Zastupuje Švédsko jako guvernér v MMF Člen představenstva banky Bank for International Settlements Guvernér Generální rady ECB PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 PŘÍLOHA 2 : ODPOVĚDI LARSE HEIKENSTENA V DOTAZNÍKU 1. Jaký je Váš názor na kritiku DAS, kterou Parlament vyjádřil ve své zprávě o udělení absolutoria za rok 2003 a v pracovních dokumentech k semináři o finančním řízení? Zdá se, že názory Parlamentu jsou vyjádřením snahy o zpřesnění a zpřístupnění dokumentů auditu a mohou přispět k vyvinutí většího tlaku na změnu, zejména v členských státech. Je třeba uznat, že úkol, který Účetní dvůr podle čl. 248 odst. 1 Smlouvy má, totiž kontrolovat všechny příjmové a výdajové účty Společenství, je nesmírně složitý a zahrnuje řadu politik, programů, činností a řídicích systémů. Kromě toho je zde zapojeno mnoho různých organizací, od Komise po úřady v členských státech. V současné situaci je většina výdajů pod společnou správou. K tomu přichází současný vývoj ve způsobu, jak Komise spravuje výdaje a řídí své vnitřní účetní kontroly. Na základě této skutečnosti je třeba se hluboce zamyslet. Informace o nedostatcích jsou u mnoha oblastí podrobených účetní kontrole skutečně specifické, což ztěžuje zevšeobecnění. Ani kontrolní vzorky nejsou vždycky tak široké, aby bylo možno něco s jistotou tvrdit vzhledem k většině obyvatelstva. Snažit se o získání více poznatků z dostupného materiálu než tento unese by znamenalo riskovat důvěryhodnost Účetního dvora. V této fázi je pro mne obtížné říci něco víc než to, že mám pochopení pro ambice Parlamentu v této oblasti. Je důležité objasnit co nejlépe, kdo se prohřešil proti pravidlům. Kromě toho je také důležité jasně stanovit obecnější slabiny, které existují, a navrhnout případná zlepšení. Současně předpokládám, že toto stanovisko dnes sdílí i Účetní dvůr. 2. Jak může Účetní dvůr přispět k utváření pozitivních představ o Evropské unii v očích evropských občanů? Existuje lepší způsob, jak předkládat zprávy Účetního dvora a jak je učinit pro veřejnost srozumitelnější? Za současné situace jsou to pro Evropskou unii dvě důležité otázky. Evropský účetní dvůr by měl být schopen přispět ke zlepšení obrazu Evropské unie mezi občany. To znamená zajistit, aby občané byli přesvědčeni, že záležitosti a finance Unie jsou řízeny správně a efektivně. V této souvislosti je nejdůležitější, aby se audit by prováděl nezávisle a profesionálně. Profesionalita znamená, že Účetní dvůr analyzuje hlavní body náležitým způsobem. Pro důvěryhodnost Účetního dvora je také důležité, aby jeho vlastní opatření byla účinná. Jestliže se nepodaří splnit tyto základní cíle, ostatní snahy nepřinesou žádný užitek. Hodně materiálu, který Účetní dvůr publikuje, je nutně technický a složitý. Platí to především o prohlášení o věrohodnosti. Tento dokument musí být správný a vykazovat velkou míru přesnosti. Jak jsem slyšel, uvažuje se o určitém zlepšení, jehož cílem je dosáhnout toho, aby byl dokument jednotnější, a to tím způsobem, že za celou zprávu převezme odpovědnost jedna osoba. Moje zkušenosti s pravidelným publikováním obsáhlých veřejných dokumentů podobného charakteru naznačují, že to je dobrý nápad. Dalším důležitým faktorem pro lepší pochopení je tvorba příslušných tabulek, grafů atd., které zachytí hlavní stránky časového PE v /11 PR\ doc

7 vývoje. Dobrým nápadem může také být rozšířit Informační poznámky, které se vydávají už několik let. Mohly by se formulovat výběrově, zdůrazňovat skutečně hlavní prvky a zjištění účetní kontroly. Také je možné zařídit, aby zvláštní zprávy byly přístupnější. Často obsahují materiál, který by mohl vzbudit širší zájem. 3. Jaké by měly být hlavní rysy řádného finančního řízení v jakékoli veřejné službě? Moje zkušenosti naznačují, že nejdůležitějším rysem je srozumitelnost toho, čeho chcete dosáhnout, tzn. jasně definované cíle a dobré pochopení toho, jakých strategií, politik a programů je třeba k dosažení těchto cílů. Není také obecně možné dosáhnout velkých úspor v rámci organizace pouhým omezením stávajících činností; často je třeba od určitých věcí úplně upustit. Pro výsledky je proto docela podstatné, jak jsou stanoveny cíle. Další fáze se týká přidělení odpovědnosti. Aby organizace účinně fungovala, je nezbytné, aby každý znal své úkoly a věděl, kdo za co odpovídá. Je třeba zavést systém delegování. Provádět hodnocení a mít skutečnou odpovědnost lze pouze tehdy, jsou-li úkoly jasně určené. Také kontrolní systémy jsou velmi důležité. Měly by existovat na několika úrovních: v rámci dotyčné činnosti, avšak také na nezávislejší úrovni, například v podobě vnitřních auditů. Musí samozřejmě existovat účinný systém pro účetnictví a výkaznictví. Systémy včasného varování mohou při vyhledávání neobvyklých skutečností hrát důležitou úlohu. Kromě toho by měly existovat systémy pro hodnocení rizik u všech provozních poboček organizace, ale také pro zvažování těchto rizik na řídicí úrovni. Další sledování by mělo probíhat nepřetržitě. Snadněji se to řekne než udělá propojit jednoduchost struktury a pravidel s dostatečnou kontrolou, ale měly bychom se o to snažit. Dovolte mi konečně, abych se zasadil o otevřenost. Čím průhledněji organizace pracuje, tím snadnější je sledovat operace, hodnotit je a odhalovat chyby nebo zvláštnosti. Otevřenost je také často užitečná při snaze o dosažení větší účinnosti operací. Já sám mám dobré zkušenosti s otevřeností a průhledností jako prostředky pro podporu a zlepšení práce uvnitř banky Riksbank. 4. Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste charakterizoval své povinnosti týkající se podávání zpráv Evropskému parlamentu a zejména parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu? Pokud by Parlament vyzval Účetní dvůr, aby vypracoval zprávu o nějaké sféře vzbuzující pochyby, jak byste na takovou výzvu reagoval? Parlament má hlavní úlohu při kontrole rozpočtu Evropské unie. To se týká také Účetního dvora, který si musí zachovat svou nezávislost na ostatních orgánech Unie. Jestliže je tato nezávislost tak jasně stanovena ve Smlouvě a obecně přijímána, měl by existovat prostor pro úzký dialog a dobrou spolupráci při plném respektování úlohy toho druhého. Soudím, že Parlament a Účetní dvůr mají v současnosti skutečně úzké vztahy. President PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 Účetního dvora pravidelně podává zprávu o pracovních plánech. Nápady a požadavky lze také předložit v souvislosti s uveřejněním zvláštních zpráv a v rámci udělení absolutoria. Všechny tyto příležitosti by měly být vhodné v případě, že poslanci Parlamentu chtějí předložit vlastní nápady na projekty, které by bylo třeba přezkoumat, nebo nápady týkající se toho, jak by měly probíhat operace. Pro mě je obtížné zhodnotit v tomto okamžiku, zda jsou pro dialog potřebné další kanály. Nevidím však a priori žádný důvod k odmítnutí této žádosti Parlamentu. Při mé současné práci mám úzké kontakty se švédským parlamentem, Riksdagem, a vždycky jsem se snažil naslouchat jeho poslancům a dodávat jim požadované informace. Nepůsobilo to žádné potíže, naopak jsem zjistil, že tento dialog se vyplatí také cenrální bance Riksbank. Samozřejmě, že Riksbank nakonec rozhodla nezávisle, podle toho, co jsme považovali za správné. Podobně si Účetní dvůr tvoří vlastní pořad jednání v rozsahu stanoveném jeho mandátem. 5. Jak jistě víte, Komise provádí v současné době revizi svého finančního nařízení. Jaké zlepšení by mohla tato změna přinést? Víte o nějakém? Současné finanční nařízení platí tři roky. Soudím, že toto nařízení bylo velkým krokem kupředu oproti předchozímu systému. Při řízení financí Unie došlo ke hmatatelnému zlepšení. Nyní dojde k posouzení tohoto nového systému v souladu s rozhodnutím, které bylo přijato při jeho první realizaci. Důvodem proto není, že by byly vážné problémy se současnou verzí. Neznamená to však, že by revize nebyla oprávněná. Existují pravděpodobně oblasti, které lze zlepšit. Když nic jiného, tak lze pravděpodobně nařízení zjednodušit a vyjasnit, což by mohlo zlepšit podmínky pro kontrolu. Je samozřejmě důležité, aby Účetní dvůr pomohl co nejvíce pro zajištění úspěchu revize. 6. Jakou roli by mohly sehrát vnitrostátní kontrolní úřady, aby pomohly zajistit řádné používání finančních prostředků ze zdrojů EU, které jsou čerpány v jejich zemích? Má-li být kontrolní práce v Evropské unii a členských státech co nejúčinnější, je třeba, aby se rozvinula spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a různými vnitrostátními kontrolními úřady. Zároveň je jasné, že tyto různé organizace jsou na sobě právně nezávislé. Dotyčné státy mají také různé tradice, což může spolupráci podle mého názoru někdy ztěžovat. Vnitrostátní kontrolní úřady by mohly hrát důležitou úlohu, kdyby pomáhaly Komisi plnit její smluvní závazky jako orgánu s konečnou odpovědností za plnění rozpočtu při sdíleném řízení kontrolou finančních prostředků EU jako součásti kontroly vnitrostátních rozpočtů, u nichž příslušné členské státy delegovaly plnění. Tyto zprávy o auditu by mohly pro Komisi představovat další kontrolní nástroj. Ve stejné míře, v jaké může Účetní dvůr mít přístup ke zprávám vnitrostátních kontrolních úřadů, by měl mít Účetní dvůr možnost je používat, za předpokladu, že byly vypracovány v souladu se všeobecně uznávanými normami pro audit. Je to dobrá zásada, která vyplývá z mezinárodně přijatých norem pro audit. PE v /11 PR\ doc

9 7. Máte představu o jakýchkoli změnách vnitřní organizace Účetního dvora, které by mohly zefektivnit jeho fungování? Každá velká organizace nebo instituce, ať soukromá, nebo veřejná, má vždy možnost zlepšit svou účinnost a měla by se o takové zlepšení snažit. Se zvýšením počtu členských států se muselo mnoho institucí Evropské unie potýkat se zásadními problémy. Moje práce v Evropském systému centrálních bank znamená, že jsem se již dříve zapojil do mnoha diskusí na toto téma. Protože však zatím nemám dostatečně hluboké znalosti o vnitřním fungování Účetního dvora, chci být při vyjadřování podrobných stanovisek k této otázce raději zdrženlivý. Jsem si také vědom toho, že se do pracovních postupů Účetního dvora zavádějí důležité změny, které mají reagovat na novou situaci. Z mé současné práce u banky Riksbank jsem zvyklý na kolektivní rozhodování. To nám však nezabránilo, abychom neprovedli rozsáhlé změny jak v rozsahu našich operací, tak ve způsobu naší práce. Různými reformami jsme změnili pořady jednání našich schůzí, takže schůze jsou nyní kratší a my máme více času na otázky strategické povahy. Myslím si, že pro Účetní dvůr je hlavní zabránit tomu, aby kolektivní rozhodování bylo překážkou pro operace, a nepřipustit, aby se příliš mnoho času a zdrojů vynaložilo na to, aby všichni členové měli plnou kontrolu nad všemi činnostmi. Místo toho by se mělo dobře využít jedinečných zkušeností, které může tolik členů nabídnout, a zajistit, aby byly účinně využity v práci Účetního dvora. Tento přístup už používají stávající auditní skupiny. Ty by se pravděpodobně mohly dál vyvíjet. Mohly by třeba ve větší míře formálně rozhodovat o dokumentech a také zajistit, aby techničtější diskuse probíhaly mezi členy s největšími zkušenostmi v dané oblasti. Dovolte, abych se v této souvislosti zmínil o jiné záležitosti. Účetní dvůr musí samozřejmě vykonávat své povinnosti například s ohledem na prohlášení věrohodnosti. Jak to však vidím, je důležité vytvořit rámec pro výkonnostní audit. V souladu s tím, co jsem řekl předtím, jsem přesvědčen, že nelze obvykle dosáhnout velkých úspor, dokud nejsou přezkoušeny a zpochybněny základní prvky různých programů a činností. Audity, které ukážou tyto prvky a vyhodnotí stupeň plnění cíle, mají proto klíčový význam pro efektivnost činnosti Evropské unie. 8. Jak byste charakterizoval Vaši povinnost uchovat si nezávislost při plnění pracovních úkolů a jak si konkrétně představujete uplatnění této zásady v praxi? Tato otázka není pro mě nová. Jsem již dlouhou dobu členem vedení Riksbank. Když jsem tam v roce 1995 začal pracovat, byla už Riksbank prakticky nezávislou institucí v oblasti měnové politiky. Od roku 1999 máme právní předpisy, které také formálně potvrzují naše nezávislé postavení. Dovolte mi, abych na začátku zdůraznil význam osobní integrity. Při tomto druhu práce je nesmírně důležité pochopit úlohu, kterou máte, a snažit se vykonávat práci správným způsobem bez jakéhokoli vnějšího ovlivňování. Účetní dvůr má kodex chování, který jsem četl a považuji v tomto ohledu za rozumný. PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 Dovolte, abych se v této souvislosti zmínil o další záležitosti. Zákonem schválená nezávislost je dobrá věc, ale je třeba zajistit, aby to nevedlo k autarkii a v nejhorším případě k izolaci. Je důležité neustále rozvíjet a zlepšovat vlastní operace a dělat to v úzké spolupráci s ostatními evropskými orgány, například Parlamentem. Vysoký stupeň nezávislosti s sebou přináší značné nároky na průhlednost. Pouze otevřenou instituci lze efektivně hodnotit a je důležité, aby nezávislé instituce s velkou pravomocí podléhaly kontrole, aby byly skutečně odpovědné za svou činnost. 9. Mohl byste Evropskému parlamentu poskytnout podrobné informace o Vašich nedávných i současných podnikatelských aktivitách, finančních a politických zájmech a postojích a o jakýchkoli jiných závazcích, které by mohly způsobit střet s Vašimi budoucími povinnostmi? Ano. Jako člen vedení banky Riksbank jsem zvyklý pravidelně podávat zprávu švédskému parlamentu o všech osobních finančních pasivech a aktivech. Tyto účty jsou přístupné široké veřejnosti. Při mé současné práci existují také významná omezení, pokud jde o vnější činnost. Je třeba získat povolení od generální rady banky Riksbank, která je při jeho vydávání velmi přísná. V současnosti nevykonávám žádné jiné činnosti kromě těch, které se týkají mého postavení guvernéra banky Riksbank 10. Charakterizujte laskavě hlavní stránky Vašich odborných zkušeností v oblasti veřejných financí, řídící činnosti nebo kontroly řídících činností. Od roku 2003 jsem guvernérem švédské centrální banky Riksbank a předtím jsem byl, od roku 1995, zástupcem guvernéra. Moje práce v Riksbank mně přinesla značné zkušenosti s řízením veřejné instituce. Počet zaměstnanců v bance Riksbank a jejích dceřiných společnostech se během tohoto období snížil z asi na přibližně 420, z čehož plyne, že jsme jednou z nejmenších centrálních bank v Evropě. Naše rozvaha dosahuje výše kolem 20 miliard eur, což samozřejmě klade velké nároky na finanční řízení a řízení rizik. Náš systém interního auditu a kontroly prošel během těchto let dalekosáhlými změnami. V určitých obdobích mně obě funkce podléhaly. V minulých deseti letech získala Riksbank nezávislost jak de facto, tak de jure, a podle několika studií je jednou z nejotevřenějších centrálních bank na světě. Předtím, než jsem začal pracovat v centrální bance Riksbank, jsem byl v letech 1992 až 1995 hlavním ekonomem banky Svenska Handelsbanken, jedné z největších komerčních bank v severské oblasti a v průměru nejziskovější banky v posledních desetiletích. Byl jsem zodpovědný za ekonomiku a výzkum pevných příjmů a členem bankovního výboru pro aktiva a pasiva. Byl jsem také členem vedení Handelsbanken Markets, investiční banky, a to od jejího otevření v roce V letech 1985 až 1992 jsem pracoval na švédském ministerstvu financí. Během prvních pěti let jsem pracoval jako vedoucí oddělení odpovědného za dlouhodobé a strukturální záležitosti. Těžištěm této práce byly ekonomické analýzy, jež se svou povahou velmi podobaly výkonnostnímu auditu veřejných systémů s ohledem na trh pracovních sil, zemědělství, PE v /11 PR\ doc

11 regionální pomoc, infrastrukturu, životní prostředí, sociální pojištění, vzdělání a zdravotní péči. Také jsem se zúčastnil několika veřejných průzkumů v této oblasti. Na začátku krize, kterou švédské hospodářství procházelo v roce 1990, jsem byl jmenován podtajemníkem pro hospodářské záležitosti, kdy jsem zodpovídal za celou oblast hospodářské politiky. V této souvislosti jsem se také hodně zabýval otázkami rozpočtu. V období jsem byl hlavním ekonomem úřadu Swedish National Debt Office ˇ, což je úřad odpovídající za vládní půjčky ve Švédsku a zahraničí a správu vládního dluhu. V letech 1970 až 1984 jsem studoval, přednášel a vědecky pracoval na stockholmské Vysoké škole ekonomické. Moje doktorandská práce se zabývala trhem pracovních sil. V tomto období jsem také napsal řadu zpráv a několik knih, které obsahovaly hodnocení veřejných systémů a projektů. Týkaly se například průmyslové politiky, trhu pracovních sil, regionální politiky a, v neposlední řadě, zahraniční pomoci. Stejně jako některá má práce na ministerstvu financí se i mnohá tato činnost podobala výkonnostnímu auditu. Při mém prvním studiu ekonomie jsem získal rozsáhlé znalosti v oboru účetnictví a financí. Od poloviny 80. let 20. století jsem byl členem vedení několika veřejných orgánů, státních společností a Vysoké školy ekonomické. To mi také poskytlo důležité zkušenosti v oblasti veřejných financí, řízení a auditu řízení. 11. Pokud jste již pracoval jako člen Evropského účetního dvora, popište laskavě Váš přínos ke zdokonalování řízení finančních toků v Evropské unii v době, kdy jste vykonával funkci člena Evropského účetního dvora. Není důležité. 12. Uvažoval byste o stažení Vaší kandidatury, pokud by stanovisko Parlamentu týkající se Vašeho jmenování členem Účetního dvora nebylo příznivé? Mým cílem při slyšení před Výborem pro rozpočtovou kontrolu bude prokázat, že mám požadovanou kvalifikaci k tomu, abych se stal členem Účetního dvora. Kdyby Parlament zaujal nepříznivé stanovisko k mému jmenování, o stažení své kandidatury bych vážné uvažoval. PR\ doc 11/11 PE v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2007/0815(CNS) 17. 10. 2007

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2007/0815(CNS) 17. 10. 2007 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 2007/0815(CNS) 17. 10. 2007 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Maartena B. Engwirdy členem Účetního dvora (C6-0306/2007 2007/0815 (CNS)) Výbor

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM MÍSTĚ ECA/2015/JUR. 2 pracovní místa právníka platová třída AD 8 AD 9 Právní služba předsednictví

OZNÁMENÍ O VOLNÉM MÍSTĚ ECA/2015/JUR. 2 pracovní místa právníka platová třída AD 8 AD 9 Právní služba předsednictví Lidské zdroje Najímání zaměstnanců a kariérní rozvoj OZNÁMENÍ O VOLNÉM MÍSTĚ ECA/2015/JUR 2 pracovní místa právníka platová třída AD 8 AD 9 Právní služba předsednictví KDO JSME Evropský účetní dvůr je

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Srpen 2010. Daňová jistota v ČR Shrnutí průzkumu

Srpen 2010. Daňová jistota v ČR Shrnutí průzkumu Srpen 2010 Daňová jistota v ČR Shrnutí průzkumu Úvodní slovo Vítejte na stránkách publikace daňového oddělení společnosti Deloitte o výsledcích průzkumu Daňová jistota. Na první pohled se téma může zdát

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Výzva k vyjádření zájmu. Dočasní zaměstnanci (AD 10)

Výzva k vyjádření zájmu. Dočasní zaměstnanci (AD 10) Lidské zdroje Najímání zaměstnanců a kariérní rozvoj Výzva k vyjádření zájmu Dočasní zaměstnanci (AD 10) Odborníci na bankovní unii / audity řešení problémů bank (Jednotný mechanismus bankovního dohledu

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v praxi VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Publikace Publikace je je zpracována zpracována dle

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti Všeobecná pravidla I. Cíl společnosti Hlavním cílem orgánů společnosti je podporovat zájmy společnosti, tj. zvyšovat hodnotu majetku, který jim byl akcionáři

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Competitive Intelligence 24.11.2006

Competitive Intelligence 24.11.2006 Competitive Intelligence 24.11.2006 Bitevní pole trhu je poseto padlými firmami, jejichž vedení dávalo pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W.L. Sammon Business Competitor

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 21. 12. 2012 2012/0328(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 1. července 2015 o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela

Více

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 20. 9. 2014 Ad 1) Doplňující dokument byl zpracován na základě dopisu ČNB Upozornění

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb.,

Více

Vážení členové komise Evropského společenství.

Vážení členové komise Evropského společenství. Vážení členové komise Evropského společenství. Občanské sdružení Wikimedia Česká republika využívá tímto možnost reagovat na dotazy položené k diskusi ohledně Zelené knihy o autorských právech a podpoře

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH OBSAH PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO NEZÁVISLOU ZPRÁVU O VĚCNÉ SPRÁVNOSTI NÁKLADŮ UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉ

Více

3. března 2012, Olomouc

3. března 2012, Olomouc 3. března 2012, Olomouc Dovolte, abych se na začátek představil. Jmenuji se Jiří Janeček a působil jsem v minulém volebním období jako poslanec parlamentu ČR a radní hlavního města Prahy s kompetencí sociální,

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU VNITŘNÍ KONTROLY SM 02

ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU VNITŘNÍ KONTROLY SM 02 Strana 1 / 5 ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU VNITŘNÍ KONTROLY SM 02 Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 3.3.2009 Schválil : usnesení ze dne 30.6.09

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU L 176/338 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2012 (OR. en) 15656/12 FIN 836

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2012 (OR. en) 15656/12 FIN 836 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2012 (OR. en) 15656/12 FIN 836 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 29. října 2012 Příjemce:

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ

JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ Naučte se pomocí učebních technik snadno a rychle pravidla pro elektrotechniku k prověření odborné způsobilosti s vydáním osvědčení

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ Webinář FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ 31. října 2012 PaedDr. Alena Kotrbová Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 www.zszi.kh.cz kotrbova@zszizkov.cz 2 Finanční gramotnost

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 30. 3. 2012 2011/2309(INI) NÁVRH ZPRÁVY o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy (2011/2309(INI))

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Olympijská stipendia

Olympijská stipendia Olympijská stipendia Společný projekt Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomie a managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studium všem! 1 www.vsem.cz ww w ww w..v.vs vse em m.cz..ccz

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 19. 12. 2008 PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě č. 11/2008 Evropského účetního dvora týkající se řízení podpory EU určené na operace související

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost PODNIKÁNÍ A PROJEKTY V ELEKTROTECHNICE 1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za

Více

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky)

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ

PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ PRO VNITROSTÁTNÍ STATISTICKÉ ORGÁNY A PRO STATISTICKÝ ÚŘAD SPOLEČENSTVÍ přijatý přijatý Výborem Výborem pro pro Evropský Evropský statistický statistický systém systém dne dne 28. 28. září září 2011 2011

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou ISSN-0322-9653 1. 2. 2012 Ročník XLVI Cena 80 Kč 2 MINISTERSTVO FINANCÍ 3. Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 377/2005 Sb. - poslední stav textu 377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037}

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20/09/2010 K(2010) 6223 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s.

ÚDAJE K 31.12. 2006 1. INFORMACE O BANCE. 1.1. Základní údaje o bance. Komerční banka, a.s. ÚDAJE K 31.12. 2006 ZVEŘEJŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI 1. INFORMACE O BANCE 1.1. Základní údaje o bance a) Obchodní

Více

Pojetí veřejné správy a její členění

Pojetí veřejné správy a její členění MODUL 2 - Veřejná správa Úvod Vstoupili jsme do části vstupního vzdělávání následného nazvané Veřejná správa. Jejím cílem je zprostředkovat základní znalosti a vědomosti v této problematice orientované

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.9.2015 COM(2015) 461 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 CS CS 1. ÚČEL A OBSAH ZPRÁVY Nařízení Evropského

Více

8. LEKCE VZTAHY MEZI SOBĚ ROVNÝMI. MEDIACE.

8. LEKCE VZTAHY MEZI SOBĚ ROVNÝMI. MEDIACE. 8. LEKCE VZTAHY MEZI SOBĚ ROVNÝMI. MEDIACE. Úvod Mediace je způsob řešení konfliktů, při kterém se dvě znesvářené strany obrací na nezaujatou osobu, aby jim pomohla dopět k dohodě. Není to ale řešení z

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 5. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Číslo: 5/2002 15.5. 2002

Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Výstava

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) P7_TA(2012)0470 Strategie digitální svobody v zahraniční politice Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) Evropský

Více

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program: ZÁPIS mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. 2. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním

Více

Zápis z jednání 7.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 7.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 7.VH AZŠ ČR Termín: 3.5.2002 5.5.2002 Místo konání: Blansko Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 3.5.2002 1. Slavnostní zahájení 7.VH AZŠ

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Z Á P I S z 9. schůze výboru

Z Á P I S z 9. schůze výboru Parlament České republiky POSLANECKÁ SĚMOVNA 1999 III. volební období ------------------------------------------------------------------------------------ výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 10/2015-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného

Více

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N)

Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Analytik provozu prodejen maloobchodu (kód: 66-035-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce

egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. září 2014 Ing. Tomáš Hládek manažer projektů IT Banky v ČR trvalá snaha o rozvoj moderních technologií

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

NEWSLETTER. Veřejná podpora a veřejné zakázky

NEWSLETTER. Veřejná podpora a veřejné zakázky Veřejná podpora a veřejné zakázky Veřejná podpora a veřejné zakázky jsou oblastmi právní úpravy, které stojí zdánlivě samostatně, vedle sebe. Každá z obou oblastí disponuje vlastními pravidly a kompetencemi

Více