Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze"

Transkript

1 Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel hlasů: Ing. Jitka Havlanová Počet přítomných členů BD byl 43, schůze byla usnášení schopná. V průběhu schůze se dostavilo ještě 5 členů BD, konečný počet přítomných tedy byl 48. Program členské schůze: 1. Modrý klíč 2. Změny stanov 3. Pojištění domu 4. Nové nájemní smlouvy 5. Pronájem nebytových prostor 6. Dotace na rekonstrukci domu 7. Revize dodavatelských smluv 8. Ostatní 1. Modrý klíč Prezentace paní Remerové z Modrého klíče představení činnosti občanského sdružení, které se stará o děti s mentálním a kombinovaným postižením, provozuje školu a chráněné byty s cílem co největšího osamostatnění svých klientů. Návrh: umožnit vstup Modrého klíče jako právnické osoby do BD příslušnou úpravou stanov pro 43 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 06/05/30 umožnění vstupu Modrého klíče jako právnické osoby do BD příslušnou úpravou stanov

2 2. Změny stanov a) Zrušení koeficientů, které upravovaly ceny bytů pro současné nájemníky, kteří by chtěli přistoupit do BD v 2. až 5. roce splácení (schváleny na 2. členské schůzi, ustanovení 06/02/12) pro 43 proti 1 zdržel se 1 Usnesení č. 06/05/31 zrušení výše uvedených koeficientů b) Nečlenové družstva současní nájemníci mají možnost do konce roku 2006 přistoupit za původních podmínek. Od bude možno přistoupit jen v případě, že případní členové zaplatí tržní cenu bytu. pro 43 proti 1 zdržel se 1 Usnesení č. 06/05/32 možnost přistoupení současných nájemníků do BD do konce roku 2006 za původních podmínek, od za tržní ceny c) V případě prodeje bytu po nájemci - nečlenu BD se výnos z prodeje převádí do fondu oprav pro 44 proti 0 zdržel se 1 Usnesení č. 06/05/33 převedení výnosu z prodeje bytu po nájemci nečlenu BD do fondu oprav 3. Pojištění domu Dům je od pojištěn u České pojišťovny na částku 100 milionů (pojistit dům bylo podmínkou kupní smlouvy). Smlouva obsahuje i připojištění na způsobené škody, náhrady léčení. Pojistné je ve výši ,- Kč za rok, smlouva byla podepsána na 5 let. Pojistná smlouva nezahrnuje pojištění jednotlivých bytů je však možné získat na pojištění bytu u ČP slevu.

3 4. Nové nájemní smlouvy V současnosti by už měli mít všichni členové BD nové nájemní smlouvy. Případné chyby, problémy je třeba nahlásit členům představenstva. 5. Pronájem nebytových prostor Od byl pronajat prostor bývalé cukrárny panu Haklovi za účelem nabízení těchto služeb: cukrárna, pekařství. Předpokládané zahájení provozu Odprezentoval pan Hakl osobně. 6. Dotace na rekonstrukci domu Na přímou dotaci od Městské části Praha 11 nedosáhneme, nesplňujeme podmínky (dům v majetku 3 roky, splaceno 80% úvěru). Hledáme jiné zdroje. Od roku 2008 se stavební práce přesunou z kategorie se sazbou 5% DPH do kategorie s 19% DPH, což opravy domu prodraží. Ideální je provést celou rekonstrukci najednou, ušetří se tím. M.Beránek odprezentoval, jaký je stav domu, které části domu musí projít rekonstrukcí a jaké výhody to přinese. h l a s o v á n í pro 46 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 06/05/34 p o v ě ř u j e členy představenstva hledat jiné zdroje financí pro rekonstrukci domu, která musí proběhnout co nejdříve 7. Revize dodavatelských smluv a) Antény průběžné revize a opravy navážeme na předchozí smlouvu, připraveno k podpisu b) UPC podmínkou kupní smlouvy bylo navázání na tuto smlouvu, připraveno k podpisu c) PREPO revize hasičských a plynových zařízení cena za služby je běžná, na smlouvu navážeme, připraveno k podpisu d) úklid smlouva je nevýhodná, dalo by se ušetřit cca 3 500,- Kč měsíčně a z těchto prostředků platit např. správce domu

4 zřídit funkci správce domu, který by měl na starosti kontrolu úklidu, kontrolu revizí, drobné opravy v domě, kontrolu funkčnosti výtahů pro 48 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 06/05/35 s c h v a l u j e zřízení funkce správce domu Návrhy, kdo by mohl tuto činnost vykonávat, vhazujte do schránky BD. 8. Ostatní a) zvýšení nájmu nečlenům BD od zvýšení nájmu nečlenům BD o 15 % pro 1 proti 47 zdržel se 0 n e s c h v a l u j e zvýšení nájmu nečlenům BD o 15 % zvýšení nájmu nečlenům BD o 20 % pro 43 proti 2 zdržel se 3 Usnesení č. 06/05/36 s c h v a l u j e zvýšení nájmu nečlenům BD o 20 %

5 zvýšení nájmu nečlenům BD o 25 % pro 1 proti 47 zdržel se 0 n e s c h v a l u j e zvýšení nájmu nečlenům BD o 25 % b) úprava výše členských podílů ke dni V souvislosti s přistupováním nových členů, s vystoupením některých členů došlo ke změnám ve výši členských podílů. Proto dojde k přepočítání výše členských podílů jednotlivých členů, s tím, že vzniklý rozdíl bude převeden do fondu oprav. Celková částka, kterou jednotliví členové BD hradí, skládající se z členského podílu, záloh na služby a fondu oprav, se tudíž nebude měnit. po přepočítání podílů přesunout peníze zaplacené navíc do fondu oprav pro 48 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 06/05/37 s c h v a l u j e po přepočítání členských podílů přesunutí peněz zaplacených navíc do fondu oprav c) náklady na opravu domu - vandalství Během srpna a září 2006 jsme za opravy výtahu, schránky, zámku a kliky zaplatili cca 7 000,- Kč. d) nebytový prostor Quelle Existují nabídky na pronájem podobných prostor za 8 10 tisíc měsíčně, je tedy nutné jednat s dosavadní nájemnicí paní Součkovou, která platí nájem mnohem nižší. Představenstvo pozve současnou nájemnici na své jednání v listopadu e) diskuse - otázka vykácení keřů u vchodu bezpečnost, světlo

6 - otevření nebytového prostoru Quelle směrem do chodby domu jako ochrana proti vandalství v přízemí domu. Dříve tomu tak bylo, často však docházelo k vykradení těchto nebytových prostor - stále se po domě pohybují lidé, kteří zde nebydlí je třeba zavírat dveře, nedávat nikomu klíč od domu - reklama na fasádě domu je třeba pořádně zvážit, její instalace by mohla být problémem při případném zateplování domu V Praze dne Zapisovatel: Iva Chludilová. Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová.. Místopředseda BD: Michal Beránek..