Art phone. aneb telefonní budky jinak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Art phone. aneb telefonní budky jinak"

Transkript

1 Art phone aneb telefonní budky jinak O výstavě Art phone je open-air výstava umělecky ztvárněných telefonních budek společnosti Telefónica O2. Celkem 17 telefonních budek v netypické podobě je umístěno v okolí pražské Kampy. Netradiční charitativní akce na podporu Sdružení Linka bezpečí je bezplatná a trvá až do 25. srpna Patronát nad výstavou převzala Galerie Václava Špály. Dražba Posledním dnem výstavy život přetvořených telefonních budek nekončí. Celkem 15 exponátů bude veřejně vydraženo a výtěžek použit na pomoc dětem a mladým lidem v nouzi. Dražba probíhá od 23. července do 25. srpna. Dvě vybrané budky si budou moci všichni zájemci vydražit na internetovém portálu Hlavní dražba celkem 13 budek pak proběhne na internetových stránkách Zúčastnit se jí po registraci na stránkách Sdružení Linka bezpečí může každý, a to jak soukromé osoby, tak firmy či podnikatelé. Pomoc dětem Jedna ze sedmnácti vystavovaných budek má zcela speciální funkci. Slouží jako kasička pro přímé charitativní příspěvky. Prostředky získané touto cestou přímo z výstavy a následně z internetové dražby poskytnou pomoc dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v obtížných či krizových životních situacích. Výtěžek bude věnován Sdružení Linka bezpečí. Speciální budka kasička se po skončení výstavy promění v dlouhodobý charitativní projekt. Přesune se do prostor O2 Areny, kde do ní budou moci přispět všichni její návštěvníci. Jak budky vznikaly Dočasným inspirativním ateliérem pro přetvoření telefonních budek se stal prostorný sklad na nádraží Bubny. Tato půvabná budova čekající na demolici se zhostila svého úkolu se vší parádou. Zavedení i začínající umělci se zde každý po svém pustili do úpravy vysloužilých telefonních budek. Sklad postrádá jakékoliv osvětlení, na budkách tedy mohli pracovat pouze, dokud průhledy ve střeše propouštěly dostatek světla. I přes ztížené pracovní podmínky se během jednoho měsíce podařilo umělcům vytvořit opravdu nevšední výtvory. 1

2 Budky a umělci PODZEMNÍ Domink Lang, 1980 Při ztvárnění jsem vycházel z estetické a praktické funkce telefonních budek. Pracuji s očekáváním diváka, jeho asociacemi a fantazií, nikoliv ale estetizací či ilustrací nějakého společenského tématu, nýbrž nabídnutím pouhé části telefonního automatu. Některým kolemjdoucím zas možná nabízím pocit do terénu zařazené budky. Umělecké gesto není více, ale ani méně, než je vizuální řeč, groteska nebo jen citoslovce...příběh. Umění má svůj děj, své místo, telefonní budka svá pravidla. Na realizovaném nápadu mne lákala jednak jednoduchost, ale zároveň jeho razantnost. OSVĚTOVÁ Štěpánka Šimlová, 1980 Často pracuji s adresnými sděleními, které směřují ke zranitelným způsobům existence v současném světě. Pro svoji budku jsem zvolila formu plakátů zdravotnické a psychologické osvěty. S těmito texty se můžeme běžně setkat v magazínech pro volný čas, ale ve veřejném prostoru působí odlišným způsobem. MYSLIVECKÁ Paulina Skavová, 1976 Původně jsem měla dva návrhy, samozřejmě jsem si vybrala ten složitější. Protože je to ve spojitosti s Linkou bezpečí, chtěla jsem z budky udělat dětský pokojíček a použít panenky v životní velikosti, které byly součástí mé diplomové práce. Pak jsem si říkala, že raději vytvořím něco úplně nového a líbil se mi ten paradox: hájovna uprostřed města. Ateliér mám v Trutnově, takže je to hájovna z Krkonoš. Dřevo je ale z Brna a parohy z Trutnova. Ty malé parůžky jsou vzácností. Jsou prvorepublikové a daroval mi je jeden hajný, který chtěl asi ulevit svému svědomí, protože jeho tatínek je ukradl na nějakém zámku. OČISTNÁ Petr Lysáček, 1961 Telefonní budka (TB) jako místo komunikace. Můžeme si jednoduše představit dlouze telefonujícího člověka, například americké ženy v domácnosti a jejich hodinové hovory s přítelkyněmi v domácnosti. Vždy jsem považoval tyto hovory za svého druhu zpověď. Tato situace je totožná jen s mírnými odchylkami v kterémkoli místě světa. Pojímám proto telefonní budku jako zpovědnici, protože zpovědníkem může být i vyšší moc, např. Bůh, v mém konkrétním případě zpracování TB je jí panna Marie. Zpovědníkem může být ale i kterákoli osoba uvnitř TB, stejně jako osobou zpovídanou na lavičce vedle budky. Obsah jejich hovoru již ponechám na nich. Doufám, že hovor může následně být jistou očistou a okysličením (O 2 ). 2

3 obsazeno Jan Kaláb, 1978 Když jsem byl osloven, abych se zúčastnil akce Art phone, moc jsem nevěděl, co budu dělat a jestli se mi vůbec chce. Zprvu jsem si říkal, že budku pomaluji sprejem ze všech stran, ostatně by to bylo to nejjednodušší. Zároveň bych ale vůbec nevyužil vnitřní prostor, o který jde především. Když člověk telefonuje v budce (už je to hodně dávno, co jsem to zažil), tak se ocitá ve stísněném prostoru, oddělen od vnějšího světa jen sklem a spojen jen sluchátkem... No, přišel jsem na schůzku do haly plné prázdných telefonních budek, bez nápadu. Chvilku jsem stál a nápad kupodivu přišel, nekompromisně naplnit budku písmeny. Když se nevejdou, rozbít sklo. Forma tak navazuje na můj současný styl krabicových tvarů, co nejjednodušší a ze všech stran funkční. Zároveň se vypořádávám s vnitřním prostorem, o kterém jsem mluvil. KOMUNIKAČNÍ Pode Bal, 1998 Instalace Tam Tam je inspirována formou komunikace, kterou používají některé přírodní národy. Strom je jim funkčním médiem k posílání zpráv na velké vzdálenosti. Instalace odkazuje i na pomíjivost našich technologií a jejich závislosti na energetických zdrojích. Pode Bal je skupinou, která na naší výtvarné scéně působí již deset let. Její umění můžeme označit jako angažované a aktivistické. Často vstupují do veřejného prostoru s cílem intervenovat. TAJEMNÁ Martin Zet, 1959 Měl jsem dva nápady, z nichž jsem udělal jen ten první pro budku otevřenou. Vždy mě zajímalo, jestli při jejím umísťování berou telekomunikace do úvahy převažující směr větru. MÁCHŮV PLÁŠŤ čtyři stěny tři strany a strop tělo v těleso, úkryt, plášť dům - přebujelý oděv a šedá zčerná k červené (na objednávku doby) Pro druhý nápad nebyly k dispozici vhodné budky, byl totiž pro budku uzavřenou, budku s dveřmi. Chtěl jsem ji naplnit vltavskou vodou tak, aby (podle umístění) hladina ukazovala, kam až dostoupala poslední povodeň. 3

4 JAPONSKÁ Jan Pfeiffer, 1984 Aleš Čermák, 1984 EKOLOGICKÁ Jan Fabián, 1978 Oba máme potřebu dělat věci co nejednodušší a zároveň co nejsdílnější formou, ovšem každý jiným způsobem a jiným mediem vyjádření. Každý z nás tíhne ve své tvorbě k jakémusi minimalismu. Proto byl tento způsob naším společným jmenovatelem. Vybrali jsme tedy projekt, který pracuje s národním symbolem a jeho změnou nazírání na základě lehkého pozměnění barev, prostředí a jemného vyosení v kompozici umístění. Národní symbol v telefonní budce je absurdní, zajímal nás proto moment, je-li možné vnímat symbol bez jeho historického a politického kontextu. Původně jsme navrhovali projekt pro již daný prostor, který jsme si vybrali. Šlo o místo naproti Japonské Ambasádě. Naším ztvárněním telefonní budky jsme chtěli vést jistou formu dialogu přes ulici. Telefonní budku O 2 jsem přetvořil do podoby funkčního kompostu. Jedná se o parafrázi na prozatím neexistující řešení úložiště domácího rozložitelného odpadu v rámci města bez nutnosti další přepravy. Tvar je pro tento účel více než příhodný. Čelní vstupní otvor bez dveří se bude s přibývající hlínou zatěsňovat použitými prkny, ve spodní části cca 10 cm od země se bude moci odebírat ideální zemina. V horní laminátové části je otvor. K čelní stěně jsou přisazeny jednoduché stupně. Téma mne zajímalo z pohledu možnosti využití budek po stále se měnícím vývoji komunikačních technologii. Šlo o realizaci prvního nápadu, což právě pro mne nebývá příliš obvyklé. BATHBOOTH Jan Klos, 1982 Protože se sám více než čím jiným zabývám grafickým designem, čili výtvarným oborem užitým, snažil jsem se od počátku vymyslet řešení budky, která by nebyla jenom samoúčelným výtvarným dílem. Od samého začátku jsem se snažil poukázat na to, čím by se dala původní telefonní budka, v současné době takřka přežitá, oživit. Padlo několik návrhů, které vyústily v projekt sci-fi budky osazené z boku velkoformátovým panelem a mnoha dalšími technickými vymoženostmi. Nemožnost napojení na elektrický proud tyto záměry nicméně nedovolila a začalo vymýšlení nové (v té době stále ještě ideálně funkční) budky. Nakonec z období její výroby v letních měsících vyplynulo, že ve finále půjde o budku sprchovací. Posléze se však její funkčnost z mnoha, ať už technických, praktických či časových důvodů dostala přeci jen do polohy čistě výstavní a oklikou jsem se tedy vrátil tam, odkud jsem se z počátku snažil utéct. BathBooth budka má tedy sdělovat něco na způsob: Představte si, že byste uměli měnit funkce věcí tak, jak by se vám zrovna hodilo ( to by byl bordel, že? ). Zůstala snaha vyvolat ve vedrem znavených kolemjdoucích zamyšlení nad běžnými věcmi a jejich funkcemi a zároveň navodit snad až tajemný pocit ne nepodobný spatření fata morgany na poušti (vytvoření iluze jakési městské oázy ). 4

5 PRODEJNÍ Tereza Janečková, 1980 Pavlína Míčová, 1973 S nabytím mobilního telefonu iphon, který vlastní Tereza i já, jsme měly pocit, že již nemůžeme nic zajímavějšího v oblasti hardware technologie získat. Vzápětí však přišla nabídka kurátora Pavla Humhala na vlastnění telefonní budky O 2. Radost z plánování zapojení této nové pevné linky do mého pokoje přerušila dodatečná informace, že telefonní budka má posloužit charitativním účelům. Tereza i já jsme se tedy se smutkem i pocitem povznesení rozhodly objekt připravit k prodeji potenciálnímu zájemci. Nakonec, proč nebýt doslovnými, že? POLOVIČNÍ Tereza Talichová, 1977 V celém reklamním a marketingovém odvětví se setkáváme s rozšířenou praxí distribuce vzorků, které v menším balení vybízejí ke koupi většího množství nejrůznějších produktů. Ironie produkce těchto vzorků je zpřítomněna v této budce, která je zmenšeným měřítkem skutečné budky v poměru 1:2. ZÚŽENÁ Stanislav Zámečník, 1963 Michal Panoch, 1978 Michal se začal pohybovat v mé blízkosti a zjistili jsme, že máme společnou úsměvnou lyriku přesahující nad rámec jasně konceptuálních významů... Expanzivní systém komunikace mění reálný prostor v prostor relativně neomezený. 5

6 SOCHAŘSKÁ Vojtěch Míča, 1966 Budka ne budka, na začátku je jenom otázka proč, když mě nějaká budka, před kterou stojím, notabene telefonní, nezajímá, je to prostě design, který někdo vytvořil. Mám mobil a ještě se trápit co s ní, to už je přehnané. Jsem člověk společenský, své objekty, sochy, před sebe pro jistotu stavím jako jakési nezúčastněné a netečné komunikátory, hradby, kontakty. Sleduji reakce okolí. Komunikuji, abych nakonec zjistil, že vedu divný monolog. Když se přede mě někdo či něco postaví, vstoupí mi do cesty či jinak překáží, tak se na to minimálně kouknu. Když můžu. Takže proč ne? Stojím před tou budkou, můžu se jí dotknout, s chutí prásknout kladivem do skla, konečně, nikdy jsem si to nedovolil. Můžu? Mohu ji zničit, taky sešrotovat, mohu ji obdivovat, ignorovat, vše, na co si vzpomenu, mohu s tou budkou udělat. Ve vztahu k budce jsem svobodný. Pane jo! Mám to překládat do srozumitelné řeči? Podat vysvětlení? Proč beton, proč polystyren, proč šedá, proč jsem do ní jednoduše jenom nepráskl a nenechal ji tak. Proč? Proto! První pohled, rychlý odsudek, jednoduché vysvětlení, rezignace na vlastní pátrání po příčině, sousto rychle snědené v bufetu, jednoduchá vysvětlení jsou, ale někdy jim chybí chuť. Prostě je to tak, udělám čáru, je to tak, udělám tedy budku, a aby bylo vidět, že je telefonní, dám tam telefon. Proč? Jednoduché? VOJENSKÁ Martin Kocourek, 1976 Dřív jsem si předem důkladně rozmýšlel, jak má co vypadat, ale začal jsem se trápit a zjistil jsem, že se mi mnohem líp pracuje intuitivně. Bál jsem se, že budu obsah složitě hledat, ale on přijde vždycky sám. Když jsem budku uviděl, chtěl jsem v ní udělat měsíc, ale bez elektřiny to nejde. Chvíli jsem uvažoval, že bych z té budky udělal suchý záchod, ale pak mě napadl bunkr. Je to symbolická věc, budka jako místo, kde člověk hledá bezpečí. Líbí se mi, že se nemusím bát nechat ji venku. Kdyby na ni někdo něco nastříkal sprejem, snad by to ani nevadilo. Město by si ji vzalo za svou. POLSTROVANÁ Mariana Jůdová, 1979 Prvotním nápadem pro projekt Art Phone bylo přetvoření telefonní budky na funkční fontánu. Bohužel tento projekt nebylo možné realizovat kvůli přívodu elektrického proudu pro vodní čerpadlo. Dlouho jsem nebyla schopná se této idey vzdát. Nakonec jsem byla sama sebou donucena začít uvažovat o telefonní budce a jejím prostoru naprosto obráceně. Nevymýšlet její novou funkci, ale naopak ji jakékoliv funkce zbavit, respektovat pouze její prostorové řešení a dát mu jinou tvář. Protože telefonní budky jsou běžnou součástí veřejného prostoru, začala jsem naopak uvažovat o zpracování, které vychází z prvků interiéru. Odstraněním všech vnitřních komponentů, potažením koženkou a vytvořením vnitřního polstrování se tento objekt stává absurdním stánkem bez jasné funkčnosti, přestože pracný design vyvolává dojem konkrétního záměru. Je však jen na kolemjdoucích, zda se rozhodnou v měkkém vnitřním prostoru polstrované budky schovat před deštěm, dát průchod depresím, zakončit rande na Petříně nebo ji jen tak minout. 6

7 Tomáš Tomáš Džadoň Džadoň Jan Jan Fabián Fabián Jan Jan Haubelt Haubelt ARTPHONE Mariana Mariana Jůdová Jůdová TELEFONNÍ BUDKY mapa umístění budek Jan Jan Kaláb Kaláb PŘETVOŘENÉ Martin Martin Kocourek Kocourek Dominik Dominik Lang Lang SOUČASNÝMI Petr Petr Lysáček Lysáček ČESKÝMI UMĚLCI Vojtěch Míča Pomoz Pomoz Na Na LL nonstop nonstop aa Vojtěch Míča Jan Jan Pfeiffer Pfeiffer Pode Pode Bal Bal Lukáš Lukáš Rittstein Rittstein Vladimír Vladimír Skrepl Skrepl Tomáš Tomáš Svoboda Svoboda Štěpánka Štěpánka Šimlová Šimlová Tereza Tereza Talichová Talichová Více Více informací informací na na KAMPA MALÁ STRANA PRAHA ERVENEC SRPEN 08 ČERVENEC/SRPEN aktuální informace Aktuální informace o výstavě naleznete na KAMPA MALÁ STRANA PRAHA ČERVENEC SR ČERVENEC/SR PartneŘi PrOJektu: Nadace Podpořte Linku bezpečí Podpořtetaké Linku bezpečí taképomocí pomocídms DMSLINKABEZPECI LINKABEZPECIna načíslo číslo O chutney O chutney.cz.cz Život v přímém přenosu Život v přímém přenosu JU-TURN JU-TURN Medi Med jako jakokomunikačního komunikačníhom m ey.cz ney.cz u su JU-TURN exkuzivně využívá JU-TURN Media Media exkluzivně využívátelefonních telefonníchbudek budek jako jakokomunikačního komunikačníhomédia médiapro propropagaci propagaciznaček značekaaproduktů. produktů. 7