U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne /4/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání zastupitelstva města Mgr. Luďka Benáka a p. Jindřicha Pospíchala. [ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ] 71/4/ZM/2019 Schválení programu jednání 4. řádného zastupitelstva města program jednání 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř. 72/4/ZM/2019 Zpráva o činnosti Rady města Chotěboř I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od do , která je přílohou tohoto usnesení. [ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 73/4/ZM/2019 Zápis z kontroly kontrolního výboru I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chotěboř ze dne [ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 74/4/ZM/2019 Dotace na obnovu památek akci obnovy a finanční podíl města na obnově kulturních památek na území Městské památkové zóny Chotěboř v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2019 dle přílohy tohoto usnesení. [ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] 75/4/ZM/2019 OF_Dotace - kultura a neregistrované sociální služby

2 poskytnutí neinvestiční dotace neziskovým organizacím ze skupiny 3, paragrafu 3319 v oblasti kultury a ze skupiny 4, paragrafu 4399 v oblasti sociálních služeb ve výši podle přílohy tohoto usnesení. 76/4/ZM/2019 Schválení přijetí nového člena Svazku obcí Podoubraví - obec Nejepín přijetí nového člena obce Nejepín do Svazku obcí Podoubraví. [ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 77/4/ZM/2019 Žádost o prodloužení lhůty na stavbu plotu prodloužení lhůty pro výstavbu oplocení u rodinného domu číslo pop v Jetelové ulici, Chotěboř, paní V M a to do [ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ] 78/4/ZM/2019 Převod silnice Střížov - Hájek uzavření Smlouvy darovací mezi Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava, IČO: a městem Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, Chotěboř, IČO: v předloženém znění, týkající se darování bývalé silnice III/34531 a silnicí zastavěného pozemku číslo parcelní 673/11 - ost. plocha - silnice v k.ú. Střížov u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř. 79/4/ZM/2019 Žádost o prodej pozemku číslo parcelní 2878/4 v k. ú. Příjemky I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku číslo parcelní 2878/4 v k. ú. Příjemky. [ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 80/4/ZM/2019 Žádost o prodej části pozemku číslo parcelní 837/5 v k. ú. Počátky u Chotěboře I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku číslo parcelní 837/5 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Počátky u Chotěboře. [ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4 ]

3 81/4/ZM/2019 Žádost o prodej části pozemku číslo parcelní 246/21 v k. ú. Bílek I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku číslo parcelní 246/21 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Bílek. 82/4/ZM/2019 Záměr prodeje a směny pozemků města v Chotěboři (ul. Hromádky z Jistebnice) záměr prodeje pozemku číslo parcelní 4672/5 o výměře 65 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 4672/1 v k. ú. Chotěboř. I záměr prodeje pozemku číslo parcelní 4672/6 o výměře 24 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 4672/1 v k. ú. Chotěboř. II záměr směny pozemku města číslo parcelní 307/12 v k. ú. Chotěboř. IV. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku číslo parcelní 4672/7 o výměře 5 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 4672/1 v k. ú. Chotěboř. V. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku číslo parcelní 4672/8 o výměře 13 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 4672/1 v k. ú. Chotěboř. 83/4/ZM/2019 Záměr prodeje pozemků města nebo jejich částí v k. ú. Chotěboř (ul. Havlíčkova, ul. Hromádky z Jistebnice), Rankov u Chotěboře, Počátky u Chotěboře a Bílek záměr prodeje pozemku číslo parcelní 42/14 o výměře 165 m2, vzniklého sloučením dílu "a" o výměře 99 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 42/1 a dílu "b" o výměře 66 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 318/1, vše v k. ú. Rankov u Chotěboře. I záměr prodeje pozemku číslo parcelní 277 v k. ú. Chotěboř. II záměr prodeje pozemku číslo parcelní 3826/4 v k. ú. Chotěboř. IV. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku číslo parcelní 246/27 v k. ú. Bílek.

4 V. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků čísla parcelní st. 123/2 a 640/10, oba v k. ú. Počátky u Chotěboře. 84/4/ZM/2019 Záměr prodeje pozemků města nebo jejich částí v k. ú. Svinný záměr prodeje pozemku číslo parcelní 67/9 o výměře 78 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 67/1 v k. ú. Svinný. I záměr prodeje dílů "a" o výměře 140 m2 a "b" o výměře 30 m2, oddělených geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 67/1 v k. ú. Svinný. II záměr prodeje pozemku číslo parcelní st. 32/5, pozemku číslo parcelní 2561, části pozemku číslo parcelní 24/1 o výměře cca 255 m2 a části pozemku číslo parcelní 22 o výměře cca 125 m2, vše v k. ú. Svinný. 85/4/ZM/2019 Prodej pozemků města nebo jejich částí v katastrálních územích Chotěboř a Počátky u Chotěboře uzavření kupní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem D K a paní M K, oba bytem Chotěboř, v předloženém znění, týkající se prodeje pozemku číslo parcelní 837/41 o výměře 283 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 837/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře. I uzavření kupní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem D T, bytem Chotěboř, v předloženém znění, týkající se prodeje pozemků čísla parcelní 3236/27 a 3236/28 v k. ú. Chotěboř. II uzavření kupní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem J S, bytem Chotěboř, v předloženém znění, týkající se prodeje pozemku číslo parcelní 3827/40 v k. ú. Chotěboř. 86/4/ZM/2019 Darování části pozemku číslo parcelní 322 v k. ú. Chotěboř do majetku města (ul. Hromádky z Jistebnice) uzavření darovací smlouvy mezi městem Chotěboř a panem M D, bytem Chotěboř, paní R D, bytem Chotěboř a paní S Z, bytem Chotěboř, v předloženém znění,

5 týkající se darování pozemku číslo parcelní 322/2 o výměře 16 m2, odděleného geometrickým plánem č /2018 z pozemku číslo parcelní 322 v k. ú. Chotěboř a jeho nabytím do majetku města. 87/4/ZM/2019 Zrušení smlouvy na odkoupení části pozemku číslo parcelní 43/43 v k. ú. Dobkov do majetku města I. Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 501 ze dne 13. září 2017 o schválení kupní smlouvy mezi panem Mgr. D K a paní E K, oba bytem Chotěboř a městem Chotěboř, týkající se odkoupení pozemku číslo parcelní 43/51 o výměře 4 m2, odděleného geometrickým plánem č /2013 z pozemku číslo parcelní 43/43 v k. ú. Dobkov do majetku města. [ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 88/4/ZM/2019 Odměňování členů Komise pro sociálně právní ochranu dětí I. Zastupitelstvo města stanovuje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám za výkon funkce člena Komise pro sociálně právní ochranu dětí jako zvláštního orgánu obce ve výši 500,-- Kč za účast na zasedání. Plnění nenáleží zaměstnancům obce a členům, kteří zasedají v komisi v rámci pracovní doby. [ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ] 89/4/ZM/2019 Koncepce rodinné a seniorské politiky města Chotěboř na období Koncepci rodinné a seniorské politiky města Chotěboř na období /4/ZM/2019 FOKUS Vysočina, z.ú. - závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2018 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečné vyúčtování skutečně poskytnutých příspěvků na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Chotěboř pro FOKUS Vysočina, z.ú. za rok /4/ZM/2019 Oblastní charita Havlíčkův Brod - závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2018 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečné vyúčtování skutečně poskytnutých příspěvků na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Chotěboř pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod za rok 2018.

6 [ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 92/4/ZM/2019 Veřejnoprávní smlouva číslo 3/2019/VP uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2019/VP o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Chotěboř na období od do pro FOKUS Vysočina, z.ú. na sociální služby denní stacionář a osobní asistenci. 93/4/ZM/2019 Veřejnoprávní smlouva číslo 4/2019/VP uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2019/VP o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města Chotěboř na období od do pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod na sociální služby: odlehčovací služby hospicová péče, osobní asistence, raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 94/4/ZM/2019 OF_Změna rozpočtu_víceúčelová hala ARENA - zařazení nové akce podmíněné přijetím úvěru ve výši Kč vypsání výběrového řízení na akci víceúčelová hala ARENA - využití prostor pod tribunou a schvaluje zařadit tuto novou investiční akci do rozpočtu města na rok 2019 ve výši ,00 Kč financovanou s použitím úvěru. [ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 5, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 95/4/ZM/2019 OF_Změna rozpočtu_radary - nákup zařízení na úsekové měření ve výši Kč nákup zařízení pro úsekové měření, konkrétně čtyř měřících zařízení (na místech Bílek a Herrmannova) a potřebného softwaru pro zpracování přestupků ve výši ,00 Kč, financovaný z prostředků finanční rezervy schváleného rozpočtu na rok [ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ]

7 Ing. Škaryd Tomáš starosta Mgr. Bc. David Šafránek místostarosta

8 Přehled hlasování ze zasedání konaného dne: Předsedá: Ing. Tomáš Škaryd HLASOVÁNÍ č. 70/4/ZM/ :02:37 02 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0 PRO: 19 (T. Škaryd, J. Munia, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, M. Kubát, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, S. Šíp, Z.Königsmarková) ZDRŽELO SE: 2 (Mgr. Luděk Benák, Jindřich Pospíchal) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 71/4/ZM/ :04:13 03 Schválení programu jednání 4. řádného zastupitelstva města HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 72/4/ZM/2019 Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: :05:50 05 Zpráva o činnosti Rady města Chotěboř PRO: 20 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, M. Kubát, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. ZDRŽELO SE: 1 (Jaromír Munia, DiS.) HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 73/4/ZM/2019

9 Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: :08:05 06 Zápis z kontroly kontrolního výboru PRO: 20 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, M. Kubát, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. ZDRŽELO SE: 1 (Jaromír Munia, DiS.) HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 74/4/ZM/2019 Pro: 19, Proti: 2, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: :23:25 07 Dotace na obnovu památek PRO: 19 (T. Škaryd, J. Munia, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, M. Kubát, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, S. Šíp, Z.Königsmarková) PROTI: 2 (Jindřich Pospíchal, Milan Málek) HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 75/4/ZM/ :25:02 08 OF_Dotace - kultura a neregistrované sociální služby HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 76/4/ZM/ :27:04 09 Schválení přijetí nového člena Svazku obcí Podoubraví - obec Nejepín Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

10 PRO: 20 (T. Škaryd, J. Munia, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, M. Kubát, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, S. Šíp, Z.Königsmarková) ZDRŽELO SE: 1 (Milan Málek) HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 77/4/ZM/ :29:07 10 Žádost o prodloužení lhůty na stavbu plotu Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 1 PRO: 19 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, S. Šíp, Z.Königsmarková) ZDRŽELO SE: 1 (Jaromír Munia, DiS.) NEHLASOVALO: 1 (Mgr. Martin Kubát) HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 78/4/ZM/ :30:25 11 Převod silnice Střížov - Hájek HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 79/4/ZM/2019 Hlasování o usnesení :32:05 12 Žádost o prodej pozemku číslo parcelní 2878/4 v k. ú. Příjemky Zastupitelstvo města I. neschvaluje záměr prodeje pozemku číslo parcelní 2878/4 v k. ú. Příjemky.

11 Pro: 17, Proti: 3, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 PRO: 17 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, L. Benák, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. PROTI: 3 (Jaromír Munia, DiS., Mgr. Martin Kubát, Bc. Jaromír Krédl) ZDRŽELO SE: 1 (Mgr. Martin Kovačka) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO Předsedá: Ing. Tomáš Škaryd HLASOVÁNÍ č. 80/4/ZM/ :33:25 13 Žádost o prodej části pozemku číslo parcelní 837/5 v k. ú. Počátky u Chotěboře Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0 PRO: 17 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, L. Benák, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, S. Šíp, Z.Königsmarková) ZDRŽELO SE: 4 (Jaromír Munia, DiS., Mgr. Martin Kubát, Bc. Jaromír Krédl, Mgr. Oleg Sejfi) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 81/4/ZM/ :34:50 14 Žádost o prodej části pozemku číslo parcelní 246/21 v k. ú. Bílek HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 82/4/ZM/ :36:24 15 Záměr prodeje a směny pozemků města v Chotěboři (ul. Hromádky z Jistebnice)

12 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 83/4/ZM/ :37:29 16 Záměr prodeje pozemků města nebo jejich částí v k. ú. Chotěboř (ul. Havlíčkova, ul. Hromádky z Jistebnice), Rankov u Chotěboře, Počátky u Chotěboře a Bílek HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 84/4/ZM/ :38:26 17 Záměr prodeje pozemků města nebo jejich částí v k. ú. Svinný HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 85/4/ZM/ :39:20 18 Prodej pozemků města nebo jejich částí v katastrálních územích Chotěboř a Počátky u Chotěboře

13 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 86/4/ZM/ :40:44 19 Darování části pozemku číslo parcelní 322 v k. ú. Chotěboř do majetku města (ul. Hromádky z Jistebnice) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 87/4/ZM/ :41:51 20 Zrušení smlouvy na odkoupení části pozemku číslo parcelní 43/43 v k. ú. Dobkov do majetku města Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 PRO: 20 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, M. Kubát, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. NEHLASOVALO: 1 (Jaromír Munia, DiS.) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 88/4/ZM/ :43:24 21 Odměňování členů Komise pro sociálně právní ochranu dětí Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

14 PRO: 18 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, L. Benák, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, S. Šíp, Z.Königsmarková) ZDRŽELO SE: 3 (Jaromír Munia, DiS., Mgr. Martin Kubát, Bc. Jaromír Krédl) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 89/4/ZM/ :44:42 22 Koncepce rodinné a seniorské politiky města Chotěboř na období HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 90/4/ZM/ :51:26 23 FOKUS Vysočina, z.ú. - závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2018 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 91/4/ZM/ :52:40 24 Oblastní charita Havlíčkův Brod - závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2018 Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 PRO: 20 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, M. Kubát, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M.

15 NEHLASOVALO: 1 (Jaromír Munia, DiS.) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 92/4/ZM/ :53:51 25 Veřejnoprávní smlouva číslo 3/2019/VP HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 93/4/ZM/ :54:30 26 Veřejnoprávní smlouva číslo 4/2019/VP HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 94/4/ZM/ :05:31 27 OF_Změna rozpočtu_víceúčelová hala ARENA - zařazení nové akce podmíněné přijetím úvěru ve výši Kč Pro: 15, Proti: 5, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 PRO: 15 (T. Škaryd, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, O. Kozub, L. Benák, O. Sejfi, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, Z.Königsmarková) PROTI: 5 (Jaromír Munia, DiS., Mgr. Martin Kubát, Bc. Jaromír Krédl, Mgr. Stanislav Pavlíček, Stanislav Šíp) ZDRŽELO SE: 1 (Mgr. Bc. David Šafránek)

16 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č. 95/4/ZM/ :15:28 28 OF_Změna rozpočtu_radary - nákup zařízení na úsekové měření ve výši Kč Pro: 19, Proti: 1, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0 PRO: 19 (T. Škaryd, J. Munia, M. Janda, P. Albrecht, M. Jakeš, M. Kubát, L. Benák, J. Krédl, O. Sejfi, S. Pavlíček, D. Šafránek, Z. Janovský, J. Pospíchal, M. Málek, I. Odvářková, J. Nejedlý, M. Kovačka, M. Valtrová, Z.Königsmarková) PROTI: 1 (Stanislav Šíp) ZDRŽELO SE: 1 (Ing. Ondřej Kozub) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 15.5.2019 96/5/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 5. řádného zasedání

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 30.1.2019 53/3/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne 21.8.2019 564/18/RM/2019 Výběrová řízení na funkce vedoucích odborů I. Rada města ukládá v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 22.8.2018 424/16/RM/2018 Snížení hodnoty movitého majetku ve výpůjčce CEKUS Chotěboř dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.11.2015 mezi

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne 26.6.2019 482/16/RM/2019 Vnitřní směrnice č. 5/2019 Inventarizace vnitřní směrnici č. 5/2019 upravující postup inventarizačních prací při inventarizaci

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.06.2015 337. Rada města schvaluje termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2015. 338. Rada města bere na vědomí

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne 3.4.2019 295/11/RM/2019 Předložení žádostí o dotaci do Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2019 s předložením dvou žádostí

Více

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne 19.12.2018 75/4/RM/2018 Vnitřní směrnice Spisový řád Městského úřadu Chotěboř vnitřní směrnici č. 20/2018 Spisový řád Městského úřadu Chotěboř.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/23496/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.09.2016

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne 5.6.2019 442/15/RM/2019 Stanovení ceny a způsob distribuce knihy "Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 1843-2018. prodejní cenu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM 5/2019 z 5. zasedání

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 02.02.2011 20. Rada města schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vysočinou, krajem se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22.04.2015 183. Rada města projednala žádost č. j.: MCH-3810/2015 o přijetí dítěte Terezy M., bytem Sedletín, 580 01 Havlíčkův Brod

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 6. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 14. září 2015 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec MĚSTYS NAČERADEC Přítomno: 11 členů ZM Načeradec USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. ČERVNA 2018 1. Zahájení Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Pro: 11 Proti:0

Více

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne V ý p i s u s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.3.2006 117. Rada města odvolává paní Jarmilu Brožovou členku Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání:

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání: Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 31.10.2016 Datum konání: 31. 10. 2016 202 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.11.2017 č. 549-25/2017/ZM až 568-25/2017/ZM USNESENÍ č. 549-25/2017/ZM ze dne 22.11.2017 schvaluje Ing. J. Adama, Ing. J. Čechovou a Mgr. Z. Zahradníčka

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 04. 2017 Číslo: 347/17 program zasedání dne 05.04.2017 Číslo: 348/17

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13. 9.2017 229/14/ZM/2017 Kontrola plnění úkolů kontrolu úkolů ke dni 13.09.2017. 230/14/ZM/2017

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/5252/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne 11. 03.2015

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.29/2018 z 29. zasedání

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 11. 12.2017 341/21/ZM/2017 Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Hostinné

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko ZM města KRNOVA SS 14/16/Ko 14. zasedání ZM U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. června 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/2019/koni KRNOMK-11643/2019 koni U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) JUDr. Milan Ježek (11)

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/8057/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne 27. 04.2015

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 26.04.2018 na svém zasedání dne 26.04.2018 přijalo následující usnesení:

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. ZMOb/0200/17 - ZMOb/0218/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. března /2013/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. března /2013/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. března 2013 3/2013/ZM I. ZM bere na vědomí: 3.2013/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/5495/14 Sp. zn.: KT/70/2014/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 38. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 16. 04.2014

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 29. 04. 2019 Č.j.: 11923/2019 ZM/22/2019 Hlasování pomocí elektronického systému Zastupitelstvo města Čáslavi

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 23. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 21. 2. 2018 Z/14/2018-23. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Rozpočet města na rok

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 19. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 2.11.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 905. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 12 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 28.01.2019 162/3/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Hlasování se neúčastní do složení slibu p. Semotán počet hlasujících 16.

Hlasování se neúčastní do složení slibu p. Semotán počet hlasujících 16. Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 31. ledna 2018 Přítomni na začátku

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4.

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH BYL PŘIJAT OSTA-ZO

NÁVRH BYL PŘIJAT OSTA-ZO Obec Vítězná US-2018.12.12-ZO Usnesení Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.3.2019 37/3/ZM/2019 Volba přísedících Okresního soudu v Trutnově I. Zastupitelstvo

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 10. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 27. června 2016 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného dne 24.9.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

A 10 ČJ: MH KVÚ/8053/2015 JID: 24039/2015/MH 4. Z Á P I S

A 10 ČJ: MH KVÚ/8053/2015 JID: 24039/2015/MH 4. Z Á P I S 101.2.1 A 10 ČJ: MH KVÚ/8053/2015 JID: 24039/2015/MH 4. Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti konaného dne 07.09.2015 od 17:00 v sále Kina Mnichovo Hradiště Program: 1. Zahájení

Více

Usnesení z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného

Usnesení z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného Usnesení z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 26.6.2017 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Lázně Kynžvart bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti Zastupitelstva

Více

Usnesení z 2. zasedání v roce 2018, které se uskutečnilo 26. dubna 2018 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 2. zasedání v roce 2018, které se uskutečnilo 26. dubna 2018 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 2. zasedání v roce 2018, které se uskutečnilo 26. dubna 2018 Usnesení s termínem č.: 310 RM průběžně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I.

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 475/Z/ Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 475/Z/ Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 8.12.2008 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Návrh ZM č. 69/2017 - Nabídky koupi nemovitosti pozemku p. č. 1810/1 v k. ú. Kosmonosy na základě zveřejnění záměru prodeje

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 17.5.2012 Usnesení č. 56 /12-85 /12 56/12 Volba návrhové komise 57/12 Schválení programu 58/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 16. 9. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/8/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 12. 6. 2017 Přítomno: 10 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18:00 hodin. Usnesení č. ZM/17/296/2017/VI

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/ZM konaného dne 15. dubna 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/ZM konaného dne 15. dubna 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/ZM konaného dne 15. dubna 2019 31/2019/03/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 18.4.2018 176/9/RM/2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů se jmenováním Bc. Diany Dubové na místo pověřence pro ochranu osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 26.06.2017 654/19/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více