IRO Integrované ovládání místností

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IRO Integrované ovládání místností"

Transkript

1 IRO Integrované ovládání místností Obsah IRO Integrované ovládání místností Flexibilní ovladač Popis Přehled typů Funkce tlačítek a konfigurace Definice Nastavení Přehled Konfigurace...9 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 1/24

2 Auto Auto 1 Flexibilní ovladač 1.1 Popis Úvod Flexibilní ovladače QAX50.1 a QAX51.1 se v systému regulace jednotlivých místností DESIGO RX používají k měření teploty v místnosti a k integrovanému ovládání klimatizace, osvětlení a žaluzií (rolet). Flexibilní ovladač je k regulátoru RXC.. připojen přes sběrnici LON. Rozsah funkcí flexibilního ovladače je dán softwarovou aplikací, která je přizpůsobena požadavkům na funkce technického vybavení místnosti nebo použitým m DESIGO RX. jsou popsány v této sekci. Flexibilní ovladač se dodává buď s nahranou aplikací, nebo nenakonfigurovaný (a pak se do něj aplikace nahrává během oživování servisním programem RXT10.1). Hardware flexibilního ovladače je popsán v katalogovém listu CA2N1648. Komunikace s regulátory DESIGO RX Flexibilní ovladač je schopen komunikace podle standardu LONMARK. Změny stavu tlačítek se pomocí vazeb LONMARK přenášejí do DESIGO RX. Tyto vazby se definují pomocí servisního programu RXT10.1 (viz návod k použití RXT10.1, dokument CA2B3808). Program RXT10.1 obsahuje knihovnu vazebních šablon, které tvorbu vazeb podstatně zjednodušují a urychlují (viz sekci "Vazební šablony LONMARK"). Seznam síťových proměnných, které jsou ve vazbách využívány, je pro každou aplikaci uveden v sekci "Síťové proměnné LONMARK". Integrované ovládání klimatizace, světel a žaluzií Místnost 1 Místnost LON bus RXC20.1 RXC30.1+ RXC40.1+ RXC41.1 QAX50.1 QAX51.1 RXC30.1+ RXC40.1+ RXC41.1 QAX50.1 QAX51.1 Ovládání VVK, světel a žaluzií flexibilním ovladačem Jak je zřejmé z nákresu, jeden flexibilní ovladač může být připojen i k několika m DESIGO RX. V místnosti 1 mají funkce řízení klimatizace vazbu na regulátor fancoilu RXC20.1, zatímco ovládání světel a žaluzií je propojeno do regulátoru RXC30.1 a připojených přídavných modulů RXC40.1 a RXC41.1. CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 2/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

3 Ovládání funkcí klimatizace Ovládání světel a žaluzií Pro ovládání funkcí klimatizace (změna požadované hodnoty, nastavení rychlosti ventilátoru nebo provozního módu) je flexibilní ovladač vybaven tlačítky a LCD displejem. Funkce klimatizace jsou stejné, jako u ovladače QAX34.1. Podrobný popis naleznete v katalogovém listu CA2N1648. K ovládání světel a žaluzií slouží tlačítka ve spodní části ovladače. Tlačítka jsou sestavena tak, aby odpovídala nahrané konfiguraci (viz "Funkce tlačítek"). 1.2 Přehled typů Flexibilní ovladač se dodává konfigurovaný nebo v nekonfigurovaném stavu. Konfigurované ovladače Konfigurované ovladače již v sobě mají nahranou některou z aplikací a spodní část je osazena příslušnými tlačítky. Dostupné aplikace a standardní konfigurace jsou popsány v sekci " a konfigurace". Při objednávání konfigurovaných přístrojů uvádějte základní označení ovladače a požadovanou konfiguraci. Příklad: QAX50.1 / C011P Nekonfigurované ovladače Nekonfigurované ovladače se dodávají ve dvou základních provedeních, která se od sebe liší pouze počtem a typy přiložených tlačítek. Součástí dodávky je kompletní sada tlačítek, ze kterých se při oživování vyberou a osadí taková tlačítka, která odpovídají požadované aplikaci. Tato aplikace se do ovladače nahrává pomocí servisního programu RXT10.1. Při objednávání uvádějte základní provedení ovladače s kódem konfigurace C000. Příklad : QAX51.1 / C000 Základní kódy konfigurací QAX x x 3 x 4 x 1 x 2 x Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 3/24

4 QAX x + 1 x 4 x 3 x 1 x 3 x Typ QAX50.1 se používá pro všechny aplikace s dvoustavovým ovládáním světel (zap/vyp). Typ QAX51.1 je vhodný pro řízení osvětlení pomocí stmívačů. 1.3 Funkce tlačítek Dvoustavové ovládání (zap/vyp) Každý stisk tlačítka přepne skupinu světel do opačného stavu (zap > vyp, vyp > zap). Velké tlačítko pro zapínání a vypínání světel Standardní tlačítko pro zapínání a vypínání světel Dvojtlačítko pro zapínání a vypínání dvou skupin světel Stmívání Každá stmívaná skupina světel se ovládá jedním dvojtlačítkem: a (vyp / nižší intenzita). (zap / vyšší intenzita) Je-li světlo vypnuto, krátký stisk libovolného tlačítka (<0.5 s) zapne osvětlení na přednastavenou intenzitu (viz sekci "INT Integrované aplikace"). Je-li světlo zapnuto, krátký stisk tlačítka (<0.5 s) nastaví intenzitu na maximum (100 %). Je-li světlo zapnuto, krátký stisk tlačítka (<0.5 s) světlo vypíná (0 %) nebo nastaví na minimální hodnotu, pokud je definována (viz sekci "INT Integrované aplikace"). Dlouhý stisk (>0.5 s) tlačítka spojitě zvyšuje intenzitu až do dosažení 100 %. Dlouhý stisk (>0.5 s) tlačítka spojitě snižuje intenzitu až do dosažení 0 % (= vyp) nebo do dosažení nastavené minimální hodnoty. Dvojtlačítko pro stmívání Ovládání žaluzií Každý motor je ovládán dvěma tlačítky: (nahoru) a (dolů). Jejich přesná funkce závisí na typu žaluzie (žaluzie s lamelami nebo roleta). CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 4/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

5 Rolety Krátký stisk jednoho z tlačítek (< 1.5 s) v klidovém stavu motoru má za následek pohyb v příslušném směru. Po uvolnění tlačítka se roleta zastaví. Dlouhý stisk jednoho z tlačítek (>1.5 s) v klidovém stavu motoru má za následek pohyb v příslušném směru. Roleta se pohybuje i po uvolnění tlačítka až do dosažení krajní polohy. Během pohybu lze roletu zastavit krátkým (< 0.5 s) stiskem tlačítka opačného směru. Dlouhý stisk (> 0.5 s) tlačítka opačného směru během pohybu roletu zastaví a uvede do pohybu opačným směrem. Žaluzie Kromě funkcí pro pohyb nahoru a dolů je zde navíc možnost natáčení lamel. Při pohybu dolů jsou lamely zavřeny, při pohybu nahoru jsou otevřeny. V klidovém stavu se tlačítky nastavuje úhel lamel, a to po krocích. Každý krok odpovídá změně úhlu přibližně o 15. Krátký stisk tlačítka (< 0.5 s) otevírá nebo zavírá lamely o jeden krok. Delší stisk tlačítka (> 0.5 s) nastavuje úhel lamel až do uvolnění tlačítka nebo dosažení krajní polohy. Je-li žaluzie v dolní krajní poloze (zcela stažena), lamely se automaticky nastaví do předem definovaného úhlu (poloha proti přímému oslunění). Dvojtlačítko pro ovládání žaluzií a rolet Funkce přítomnosti V konfiguracích s tlačítkem VYP je dostupná tato funkce: Stisknutí tlačítka VYP při stavu Obsazeno (centrálním řízením atd.) vypíná veškeré osvětlení v místnosti a přepne klimatizaci do stavu Pokles nebo Úspora. Tlačítko VYP Je-li regulátor teploty ve stavu Pokles nebo Úspora, stisknutím jakéhokoli tlačítka se přepne do stavu Komfort. Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 5/24

6 2 a konfigurace 2.1 Definice Pozn. Konfigurace Aplikací rozumíme programový kód, který je uložen v knihovně aplikací servisního programu RXT10.1, a který se do ovladačů nahrává během oživování. je identifikována písmeny IRO (Integrated Room Operation) a číslem, např. IRO23. Nekonfigurované ovladače se dodávají s aplikací IRO20. Každá aplikace pokrývá několik kombinací tlačítek (typ, počet a uspořádání). "Konfigurace" se skládá z aplikace (viz předchozí odstavec) a konkrétní kombinace tlačítek. Konfigurace je v programu RXT10.1 definována aplikací (např. IRO23), typem ovladače (např. QAX51.1) a uspořádáním tlačítek na předním panelu. Konfigurace je jednoznačně určena označením, které se skládá z písmene C a následného čísla, např. C011. Konfigurace, které obsahují tlačítko VYP, se označují příponou P, např. C011P. 2.2 Nastavení DESIGO RXT10.1 Pokojový ovladač Po výběru aplikace a typu ovladače vyberte v menu Device, Configuration, Settings záložku Room Unit. Vyberte požadovanou kombinaci tlačítek v poli Pushbutton panel a specifikujte, je-li je použito tlačítko VYP. Parametry pro funkce klimatizace se definují stejným způsobem, jako aplikace samotné (viz např. sekci FNC s fancoily ). CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 6/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

7 Obecné funkce V menu Settings, General Functions lze nastavit intervaly vysílání a příjmu síťových proměnných. V síti LONMARK dochází mezi jednotlivými přístroji k výměně údajů pomocí tzv. síťových proměnných. Interval příjmu definuje periodu, během které všechny proměnné, které přístroj čte, musí být alespoň jednou přijaty. Pokud dojde k výpadku komunikace, proměnná nabývá předem definované hodnoty a generuje se chybové hlášení. Tento postup zaručuje, že výpadky komunikace jsou registrovány včas. Interval vysílání definuje periodu, během které musí být všechny síťové proměnné alespoň jednou vyslány. Časové intervaly se určují podle složitosti sítě. Za běžných podmínek lze ponechat výchozí nastavení, pro malé sítě nebo testování můžeme nastavit intervaly kratší. Interval příjmu musí být vždy delší, než interval vysílání. Parametr Výchozí nastavení Rozsah Rozlišení Receive heartbeat 60 min min 1 min Send heartbeat 45 min min 1 min Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 7/24

8 2.3 Přehled Typ ovladače QAX50.1 Standardní konfigurace pro typ ovladače QAX50.1: Funkce Konfigurace Světla zap/vyp Stmívání Žaluzie C001 / C001P IRO20 2 x C002 / C002P IRO21 2 x 1 x C003 / C003P IRO22 2 x 2 x C004 / C004P IRO23 2 x 3 x C005 IRO24 2 x 4 x C006 / C006P IRO30 3 x C007 / C007P IRO31 3 x 1 x C008 / C008P IRO32 3 x 2 x C009 IRO33 3 x 3 x C010 / C010P IRO40 4 x C011 / C011P IRO41 4 x 1 x C012 / C012P IRO42 4 x 2 x C013 IRO43 4 x 3 x C014 / C014P IRO50 5 x C015 / C015P IRO51 5 x 1 x C016 IRO52 5 x 2 x C017 / C017P IRO60 6 x C018 / C018P IRO61 6 x 1 x C019 IRO62 6 x 2 x Typ ovladače QAX51.1 Standardní konfigurace pro typ ovladače QAX51.1: Funkce Konfigurace Světla zap/vyp Stmívání Žaluzie C051 / C051P IRO20 2 x C052 / C052P IRO21 2 x 1 x C053 / C053P IRO22 2 x 2 x C054 IRO23 2 x 3 x C055 / C055P IRO30 3 x C056 / C056P IRO31 3 x 1 x C057 IRO32 3 x 2 x C058 / C058P IRO40 4 x C059 IRO41 4 x 1 x C060 / C060P IRO40 2 x 2 x C061 / C061P IRO41 2 x 2 x 1 x C062 IRO42 2 x 2 x 2 x CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 8/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

9 2.4 Konfigurace C001 Zap/vyp dvou skupin světel Objednací číslo QAX50.1 / C001 QAX50.1 / C001P IRO20 RXC30.1 s aplikací INT01 C002 Zap/vyp dvou skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C002 QAX50.1 / C002P IRO21 RXC RXC41.1 s aplikací INT04 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 9/24

10 C003 Zap/vyp dvou skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C003 QAX50.1 / C003P IRO22 RXC RXC41.1 s aplikací INT04 C004 Zap/vyp dvou skupin světel, 3 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C004 QAX50.1 / C004P IRO23 RXC x RXC41.1 s aplikací INT05 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 10/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

11 C005 Zap/vyp dvou skupin světel, 4 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C005 IRO24 RXC x RXC41.1 s aplikací INT05 C006 Zap/vyp tří skupin světel Objednací číslo QAX50.1 / C006 QAX50.1 / C006P IRO30 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 11/24

12 C007 Zap/vyp tří skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C007 QAX50.1 / C007P IRO31 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT06 C008 Zap/vyp tří skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C008 QAX50.1 / C008P IRO32 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT06 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 12/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

13 C009 Zap/vyp tří skupin světel, 3 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C009 IRO33 RXC RXC41.1 s aplikací INT04 a RXC RXC41.1 s aplikací INT04 C010 Zap/vyp čtyř skupin světel Objednací číslo QAX50.1 / C010 QAX50.1 / C010P IRO40 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 13/24

14 C011 Zap/vyp čtyř skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C011 QAX50.1 / C011P IRO41 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT06 C012 Zap/vyp čtyř skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C012 QAX50.1 / C012P IRO42 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT06 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 14/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

15 C013 Zap/vyp čtyř skupin světel, 3 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C013 IRO43 RXC RXC41.1 s aplikací INT04 a RXC RXC41.1 s aplikací INT04 C014 Zap/vyp pěti skupin světel Objednací číslo QAX50.1 / C014 QAX50.1 / C014P IRO50 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 a RXC30.1 s aplikací INT01 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 15/24

16 C015 Zap/vyp pěti skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C015 QAX50.1 / C015P IRO51 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 a RXC RXC41.1 s aplikací INT04 C016 Zap/vyp pěti skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C016 IRO52 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 a RXC RXC41.1 s aplikací INT04 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 16/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

17 C017 Zap/vyp šesti skupin světel Objednací číslo QAX50.1 / C017 QAX50.1 / C017P IRO60 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 a RXC30.1 s aplikací INT01 C018 Zap/vyp šesti skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C018 QAX50.1 / C018P IRO61 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 a RXC RXC41.1 s aplikací INT04 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 17/24

18 C019 Zap/vyp šesti skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX50.1 / C019 IRO62 RXC RXC40.1 s aplikací INT02 a RXC RXC41.1 s aplikací INT04 C051 Stmívání dvou skupin světel Objednací číslo QAX51.1 / C051 QAX51.1 / C051P IRO20 RXC RXC40.1 s aplikací INT03 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 18/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

19 C052 Stmívání dvou skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX51.1 / C052 QAX51.1 / C052P IRO21 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT07 C053 Stmívání dvou skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX51.1 / C053 QAX51.1 / C053P IRO22 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT07 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 19/24

20 C054 Stmívání dvou skupin světel, 3 žaluzie 8212 Objednací číslo QAX51.1 / C054 IRO23 RXC RXC40.1 s aplikací INT03 RXC x RXC41.1 s aplikací INT05 C055 Stmívání tří skupin světel Objednací číslo QAX51.1 / C055 QAX51.1 / C055P IRO30 RXC RXC40.1 s aplikací INT03 a RXC RXC40.1 s aplikací INT03 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 20/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

21 C056 Stmívání tří skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX51.1 / C056 QAX51.1 / C056P IRO31 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT07 a RXC RXC40.1 s aplikací INT03 C057 Stmívání tří skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX51.1 / C057 IRO32 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT07 a RXC RXC40.1 s aplikací INT03 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 21/24

22 C058 Stmívání čtyř skupin světel Objednací číslo QAX51.1 / C058 QAX51.1 / C058P IRO40 RXC RXC40.1 s aplikací INT03 a RXC RXC40.1 s aplikací INT03 C059 Stmívání čtyř skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX51.1 / C059 IRO41 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT07 a RXC RXC40.1 s aplikací INT03 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 22/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

23 C060 Zap/vyp dvou a stmívání dvou skupin světel Objednací číslo QAX51.1 / C060 QAX51.1 / C060P IRO40 RXC RXC40.1 s aplikací INT03 C061 Zap/vyp dvou a stmívání dvou skupin světel, 1 žaluzie Objednací číslo QAX51.1 / C061 QAX51.1 / C061P IRO41 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT07 Siemens Knihovna aplikací DESIGO RX CA2A3826CZ/ Landis & Staefa Division IRO Integrované ovládání místností 23/24

24 C062 Zap/vyp dvou a stmívání dvou skupin světel, 2 žaluzie Objednací číslo QAX51.1 / C062 IRO42 RXC RXC RXC41.1 s aplikací INT07 CA2A3826CZ / Knihovna aplikací DESIGO RX Siemens 24/24 IRO Integrované ovládání místností Landis & Staefa

CLC Aplikace s chladicími panely

CLC Aplikace s chladicími panely CLC Aplikace s chladicími panely Obsah Popis funkcí... CA2A3815CZ00 Aplikace CLC01 CLC02 CLC06 CLC08 CLC09 Chladicí panel... CA2A3815CZ01 Chladicí panel a radiátor... CA2A3815CZ02 Chladicí / topný panel,

Více

s QAX50.1 QAX51.1 Building Technologies CA2N1648cz /8 Použití DESIGO RX Flexibilní ovladač

s QAX50.1 QAX51.1 Building Technologies CA2N1648cz /8 Použití DESIGO RX Flexibilní ovladač s 1 648 DESIGO RX Flexibilní ovladač pro integrované ovládání všech funkčních celků v místnosti, s komunikací podle standardu LONMARK QAX50.1 QAX51.1 Snímání teploty v místnosti Tlačítka pro změnu požadované

Více

INT Integrované aplikace

INT Integrované aplikace IT Integrované aplikace Obsah Popis funkcí... CA2A3825CZ00 Aplikace IT01 IT02 IT03 IT04 IT05 IT06 IT07 CC02 + 2 x světla... CA2A3825CZ01 CC02 + 4 x světla... CA2A3825CZ02 CC02 + 2 x světla + 2 x stmívač...

Více

animeo seminář 2011 Řídící systémy protisluneční ochrany a ventilačních oken

animeo seminář 2011 Řídící systémy protisluneční ochrany a ventilačních oken animeo seminář 2011 Řídící systémy protisluneční ochrany a ventilačních oken Přehled co je animeo? je to název automatického systému řízení, určeného pro široké spektrum objektů: administrativní budovy

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus roletová jednotka ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a elektrotechniky, VŠB TU Ostrava SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Návod do měření Ing. Jan Vaňuš listopad 2006 1 Úkol měření:

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus roletová jednotka měření proudu Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 741 QAX30.1 QAX31.1 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX30.1

Více

Komunikativní pokojové ovladače a čidla

Komunikativní pokojové ovladače a čidla UI0xx Komunikativní pokojové ovladače a čidla Shrnutí Použití Funkce Řada UI... představuje univerzální komunikativní pokojové ovladače a čidla pro řízení topení, vzduchotechniky a klimatizace a regulátorů

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

DESIGO RX Systém pro regulaci jednotlivých místností Přehled sortimentu

DESIGO RX Systém pro regulaci jednotlivých místností Přehled sortimentu DESIGO RX Systém pro regulaci jednotlivých místností Přehled sortimentu Obsah DESIGO TM RX......3 Přehled sortimentu...4 Možnosti použití (Aplikace)...8 Instalace...10 Projektování a uvádění do provozu...11

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (3. část) Ing. Josef Kunc

Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (3. část) Ing. Josef Kunc Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (3. část) Ing. Josef Kunc 5. Snímače pohybu při řízení venkovního osvětlení. V ETM 2005, č. 5, na str. 23 jsou uvedeny některé důležité informace

Více

s Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 Building Technologies CA2N1645cz /6 Použití Objednávání Kombinace přístrojů Provedení

s Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 Building Technologies CA2N1645cz /6 Použití Objednávání Kombinace přístrojů Provedení s 1 645 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji esigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX34.1 Snímání teploty v místnosti Kolébkové tlačítko pro změnu požadované hodnoty teploty v

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Bezdrátové a bezbateriové prostorové přístroje s rozhraním EnOcean

Bezdrátové a bezbateriové prostorové přístroje s rozhraním EnOcean s 1 663 QAX95.4 QAX96.4 QAX97.4 QAX98.4 Bezdrátové a bezbateriové prostorové přístroje s rozhraním EnOcean Pro pouţití s těmito přístroji : Regulátory RXC (s převodníkem EnOcean/LONWORKS, RXZ95.1/LON)

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 645 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX34.1 Měření prostorové

Více

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga V jednotlivých oddělených prostorách (v kancelářích, v provozních či obytných místnostech) často

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Vzorový příklad rodinného domu přehled spotřebičů Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola

Více

GSMRELE2 verze 1.1.4. Uživatelský návod. Verze 1.01

GSMRELE2 verze 1.1.4. Uživatelský návod. Verze 1.01 EA GSMRELE2 verze 1.1.4 Uživatelský návod Verze 1.01 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze zákona

Více

Dotykový ovládací panel 4.3

Dotykový ovládací panel 4.3 s 9295 Desigo Dotykový ovládací panel 4.3 QMX7.E38 Vysoce kvalitní, TFT displej 4.3", 262,000 barev, skleněný povrch, hliníkové tělo, pro použití s Desigo TRA. Rozlišení: 480 x 800 pixels (širokoúhlý displej).

Více

5HJXOiWRU,5&SUR]Dt]HQt VAV, základní modul

5HJXOiWRU,5&SUR]Dt]HQt VAV, základní modul 3 844 DESIO RX 5HJXOiWRU,5&SUR]Dt]HQt VAV, základní modul S komunikací standardu LONARK RXC31.1 5HJXOiWRU5;&VHSRXåtYiSURUHJXODFLWHSORW\Y jednotlivých místnostech SRPRFtV\VWpP$V SURPQQêPSU$WRNHPY]XFKX9$9

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p04 DESIGO RX, DESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi DESIGO PX 1) s přístroji s rozhraním

Více

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU Nastavení v Základním režimu Tento režim umožňuje snadné a rychlé nastavení komponent RF systému v základních funkcích - ZAP / VYP, stmívání

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999

RVA43.222. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Listopad 1999 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Listopad 1999 2 390 RVA43.222 ALBATROS RVA43.222 (série C) jsou regulátory určené pro jednotlivé kotle nebo kotle spojené do kaskády. Je vhodný pro sériovou

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

DESIGO RX. Podklady pro instalaci YH Q1 R1 D1 D2 CA2Z3802CZ 10.1998

DESIGO RX. Podklady pro instalaci YH Q1 R1 D1 D2 CA2Z3802CZ 10.1998 DESIGO RX Podklady pro instalaci YR YC YH Q1 B1 T T R1 D1 D2 CA2Z3802CZ 10.1998 http://www.landisstaefa.com Obsah 1 O této příručce...5 2 Základní informace...5 2.1 Specifikace...5 2.2 Volná topologie...6

Více

Pohony a řízení pro venkovní žaluzie. Motory a automatizované systémy Radio Technology Somfy

Pohony a řízení pro venkovní žaluzie. Motory a automatizované systémy Radio Technology Somfy Pohony a řízení pro venkovní žaluzie Motory a automatizované systémy Radio Technology Somfy Pohony a řízení pro venkovní žaluzie Dopřejte si komfort s automatickým ovládáním žaluzií Komfortní ovládání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

24...250 Vst, impulzní bezpotenciálový pro přídržná zapojení, dvojitý modul s ručním ovládáním

24...250 Vst, impulzní bezpotenciálový pro přídržná zapojení, dvojitý modul s ručním ovládáním 8 55 UNIGYR Modul binárních výstupů 4...50 Vst, impulzní bezpotenciálový pro přídržná zapojení, dvojitý modul s ručním ovládáním PTM.450-P PTM.450-P Převodník signálu (P-Bus) pro spínací impulzní povely

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B Funkce Pro vaše pohodlí a úsporu energie INTELLIGENT EYE Senzor INTELLIGENT EYE detekuje

Více

Pro domácnosti a malé komerční

Pro domácnosti a malé komerční Pro domácnosti a malé komerční Série AIRSTAGE J-II se vyznačuje špičkovou technologií. Byla pečlivě navržena, aby poskytovala nejen energetické úspory a komfort, ale také jednoduchý design, instalaci a

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Regulátor topení s přípravou TUV

Regulátor topení s přípravou TUV 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Stmívače a časové spínače

Stmívače a časové spínače Stmívače a časové spínače Ta pravá světelná atmosféra ve správný čas. Nejsou to jediné výhody stmívačů. Přináší uživatelům i příjemné úspory energie. Time Arbo carat impuls alpha exclusive 190 Stmívače

Více

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 -

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - Řídicí systém SOMFY animeo IB+ představuje novou generaci řídicích systémů, která uživateli poskytuje bohaté možnosti

Více

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem FC013 Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem Shrnutí FC013 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

HAWAII 6. Hawaii 6. Ovládání pomocí øídící jednotky. Ovládání pomocí dálkového ovládání. Návod k obsluze [CZ] Dodatek - SET

HAWAII 6. Hawaii 6. Ovládání pomocí øídící jednotky. Ovládání pomocí dálkového ovládání. Návod k obsluze [CZ] Dodatek - SET Ovládání pomocí øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Ovládání pomocí dálkového ovládání HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù Hawaii 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hawaii

Více

U ivatelské ovládání systému. (práce v re imech Hand a Auto)

U ivatelské ovládání systému. (práce v re imech Hand a Auto) U ivatelské ovládání systému (práce v re imech Hand a Auto) 6 Dálkové ovládání Dálkové ovládání Dálkové ovládání slou í k bezpeènému a pohodlnému ovládání jednotlivých agregátù. Lze jím pøímo ovládat podvodní

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. NÁVOD NA OBSLUHU 1.0 Učinili jste dobrý výběr! SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání otevřeným oknem,

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p01 1649p01 1649p01 RXZ80.1/PPS2 Siemens ELTA-i QAZ84.1 QAX84.1/PPS2 ESIGO RX, ESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 QAZ84.1 RXZ80.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady

Více

Soliris UNO. Sluneční a větrná automatika. 1. Technické údaje. 2. Instalace - Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze

Soliris UNO. Sluneční a větrná automatika. 1. Technické údaje. 2. Instalace - Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze Abyste mohli optimálně využít všech výhod sluneční a větrné automatiky Soliris Uno, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Soliris Uno je sluneční a větrná automatika pro přímé řízení jednoho

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P Obsah 1. Úvod 3 1.1 Schema zapojení pro MODBUS 3 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů 3 2. Sběrnice modbus RTU 4 2.1 Základní vlastnosti 4 2.2 Přenos dat 4 2.3 Funkční možnosti (provedení)

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

ABB i-bus EIB Systémové řízení budov. ABB i-bus EIB Myslet systémově, jednat s ohledem na náklady

ABB i-bus EIB Systémové řízení budov. ABB i-bus EIB Myslet systémově, jednat s ohledem na náklady ABB i-bus EIB Systémové řízení budov ABB i-bus EIB Myslet systémově, jednat s ohledem na náklady Elektroinstalace v průmyslu, obchodu i službách musí dnes dokázat více, než kdykoli předtím. Je požadována

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Dotyková klávesnice INT-TSG

Dotyková klávesnice INT-TSG int-tsg_i_cz 06/15 Dotyková klávesnice INT-TSG Instalační manuál SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu Firmware verze 1.03 VAROVÁNÍ Dotykový panel

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Synco living Osvětlení a rolety Ovládání a funkce Říjen 2007 Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Přehled Přehled témat Spínací skupiny Spínací skupina "Spínání & stmívání", včetně simulace přítomnosti

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 s 1 640 1640P01 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s regulátory řady RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi DESIGO PX s ostatními přístroji s rozhraním PPS2 QAX34.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE CENTRAL BOX 100, CENTRAL BOX 200

NÁVOD K OBSLUZE CENTRAL BOX 100, CENTRAL BOX 200 NÁVOD K OBSLUZE CENTRAL BOX 100, CENTRAL BOX 200 Vydal JETI model s.r.o. 7. 11. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1 VLASTNOSTI...3 2. POPIS...3 2.1 CENTRAL BOX 200...3 2.2 CENTRAL BOX 100...4 2.3 MAGNETICKÝ SPÍNAČ...5

Více

12.1 SOMFY-řízení Systém 131/2

12.1 SOMFY-řízení Systém 131/2 IC/08.99.02 12.1. 1 Zadání pro stavebníky Lösung durch SOMFY- Steuerungssystem 131/2 Řízení libovolného počtu pohonů v objektech s více fasádami. Každý pohon je řízen pomocí motorového řídicího zařízení

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o.

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o. FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL I. VLASTNOSTI - 49 kláves - přiřaditelný jezdec, pedál, kolečko ohýbání tónu, modulační kolečko, tlačítka nahoru/dolů, knoflíky - multifunkční klávesnice

Více

Vše pro komfort. Špičkový elegantní design Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48 HP Připojitelná kapacita vnitřních jednotek až 150 %

Vše pro komfort. Špičkový elegantní design Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48 HP Připojitelná kapacita vnitřních jednotek až 150 % Vše pro komfort Špičkový elegantní design Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48 HP Připojitelná kapacita vnitřních jednotek až 150 % Vysoká výkonnost systému Díky nové unikátní inverterové technologii

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Centralis DC IB Centralis DC IB VB Řídicí jednotka pohonu 24 V

Centralis DC IB Centralis DC IB VB Řídicí jednotka pohonu 24 V Abyste mohli optimálně využít všech výhod lokální ovládací jednotky Centralis DC IB, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis DC IB Řídicí jednotka Centralis DC IB / je určena k přímému

Více

Elektronická časomíra SH3

Elektronická časomíra SH3 Elektronická časomíra SH3 Základní parametry sestavy spínaný napájecí zdroj 230V / 60W, výstup 12V / 5A zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 380mm multiplexní zobrazování času / datumu

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

Obsah Síťové proměnné LONMARK Úvod...2

Obsah Síťové proměnné LONMARK Úvod...2 íťové proměnné LONARK Vazební šablony LONARK Obsah íťové proměnné LONARK...1 íťové proměnné LONARK...2 1 Úvod...2 2 Objekty LONARK...3 2.1 Objekt uzlu (Node object)...3 2.2 dílený objekt (hared object)...4

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. 16 Přístroje ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop. Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

Více

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k obsluze Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 Zasobnik 1 54 C Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva Důležité

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Centrální ovladač. Vlastnosti: CCM03

Centrální ovladač. Vlastnosti: CCM03 Centrální ovladač CCM03 Vlastnosti: Paměťová funkce: Provozní parametry (režim, rychlost ventilátoru, teplota) mohou být uloženy pro zapnutí vnitřních jednotek, všechny jednotky budou pracovat při zapnutí

Více

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a M7410G MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE POUŽITÍ Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a dává zákazníkům nové možnosti efektivního řízení toku energií a přizpůsobivost

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Průmyslová řešení. ProfiTech S. HIGH-END řízení v modulárním designu. Centrální a jednoduchá obsluha Rozsáhlé funkce Optimální úprava zařízení

Průmyslová řešení. ProfiTech S. HIGH-END řízení v modulárním designu. Centrální a jednoduchá obsluha Rozsáhlé funkce Optimální úprava zařízení Průmyslová řešení ProfiTech S HIGH-END řízení v modulárním designu Centrální a jednoduchá obsluha Rozsáhlé funkce Optimální úprava zařízení ProfiTech S perfektní ovládání nanášecí techniky ProfiTech S

Více