Nadační fond Radia Proglas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační fond Radia Proglas"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Nadační fond Radia Proglas Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas! Přísloví Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dnem 13. dubna 1999 Sídlo Barvičova Brno telefon: , fax: IČ Bankovní spojení Volksbank a.s. č. ú /6800 Strana 1 (celkem 16)

2 Správní rada Správní rada je tříčlenným statutárním orgánem, který řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu Radia Proglas nadpoloviční většinou hlasů Složení správní rady Předseda: Helena Horáková Členové: MVDr. Jana Juránková Jaroslav Černý Revizor: Ing. Jan Keprt Strana 2 (celkem 16)

3 Účel Nadačního fondu Radia Proglas Shromažďování finančních a jiných prostředků nezbytných pro zajištění provozu a vysílání rozhlasové stanice Radio Proglas Zřizovatel Biskupství brněnské, Petrov 8, Brno, okres Brno-město OBSAH: Slovo předsedy správní rady I. Předmluva II. III. Poslání Nadačního fondu Radia Proglas Zpráva o činnosti IV. 1) Dobrovolní spolupracovníci 2) Společenské akce Personální obsazení Poděkování V. Hospodaření Nadačního fondu Radia Proglas v roce 2007 VI. Majetek Nadačního fondu Radia Proglas a jeho použití VII. Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2007 Významní dárci dary nad Kč Přílohy VZ: - 1x kopie účetní uzávěrky - zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky - výrok auditora - zpráva revizora Strana 3 (celkem 16)

4 Slovo předsedy správní rady Vážení přátelé, předkládáme Vám naši výroční zprávu za uplynulý rok Rok 2007 byl pro nadační fond devátým rokem jeho existence. Zpráva přináší přehledné zhodnocení a charakterizuje činnost našeho nadačního fondu (dále NF). V dubnu 2007 uplynulo tříleté funkční období člena správní rady Jaroslava Černého. Správní rada na svém zasedání opětovně zvolila Jaroslava Černého za člena správní rady - na další tříleté funkční období do dubna Děkuji správní radě za velmi vytrvalou a obětavou práci, díky které pomáhají naplňovat poslání našeho NF a tím je i nadále umožněno vysílání Proglasu tímto způsobem je podpořena výroba pořadů, které ostatní rozhlasové stanice vůbec nepřipravují ani nevysílají. NF se v roce 2007 opět průběžně podílel na podpoře dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílalo Radio Proglas pro charitativní projekty a organizace. Tím byla současně podpořena charitativní pomoc mnoha dalších projektů, které potřebují o svých DMS a potřebách informovat své dárce a sponzory, aby tak různé organizace mohly pokračovat ve své činnosti. Pořady vysílané Radiem Proglas přibližují život mnoha oslabených, trpících, umírajících, nevidomých, neslyšících apod. a domníváme se, že tato podpora je ku prospěchu nejen těchto skupin ohrožených a slabých, ale znamená nepřímo i podporu charitativních projektů pro tyto skupiny lidi. Současně pomáhá posluchačům vnímat a učit se, že je třeba pomáhat slabším a vychovává k dárcovství. Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli k činnosti a jakoukoliv formou NF podporovali děkujeme Helena Horáková předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas V Brně dne 30. června 2008 Strana 4 (celkem 16)

5 Nadační fond Radia Proglas, Barvičova 85, Brno IČ: I. Předmluva Nadační fond Radia Proglas vznikl transformací z Nadace Radia Proglas. Původním důvodem k existenci nadace bylo provozování křesťanského rozhlasového vysílání a to jednak po stránce technické a jednak vybudováním personálního i autorského zázemí k zajištění náplně vysílání. Český zákon upravující rozhlasové a televizní vysílání uděluje licenci pouze obchodním společnostem a proto bylo zabezpečení vysílání Radia Proglas přeneseno na Radio Proglas s.r.o. Nadační fond proto zaměřil svou činnost na podporu vysílání Radia Proglas. Následující zpráva vás seznámí s tím, jak jsme prožívali další rok II. Poslání Nadačního fondu Radia Proglas Zřízením Nadačního fondu Radia Proglas se naplňuje ustanovení can. 747 CIC a závěry II. Vatikánského koncilu, zejména dekret o sdělovacích prostředcích Inter mirifica. Zřízení je vedeno přirozenou povinností a právem římskokatolické církve šířit křesťanské pořadí a pojetí hodnot a působit na kulturní, duchovní a mravní uvědomění lidí slovem i příkladem. Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních a jiných prostředků pro naplnění záměru uvedeného výše, zejména zajištění provozu a rozvoje rozhlasové stanice Radia Proglas. Návštěvníci ve studiu Radia Proglas den otevřených dveří III. Zpráva o činnosti Posláním Nadačního fondu Radia Proglas uvedené v bodě II. je naplňováno shromažďováním finančních příspěvků od dárců, které jsou v převážné míře využity k tvorbě pořadů. Poslání fondu se odráží také v propagování vysílání Radia Proglas, v hledání a získávání nových Získané finanční spolupracovníků. prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s přípravou vysílaných pořadů a technického zajištění provozu rozhlasové stanice Proglas. Strana 5 (celkem 16)

6 Relace na téma sociální solidarity, charity a vzájemného porozumění mezi lidmi dobré vůle pravidelně vyrábí redakce Proglasu díky příspěvkům NF. Předmětem rozhovorů v těchto pořadech jsou péče o staré, nemocné, osamělé a postižené lidi, ochrana zdraví a podpora matek na mateřské dovolené. Nechybí vzdělávací pořady pro děti, mládež i dospělé, témata o kultuře, historii, umění, literatuře a filozofii. Dárci tak podporují právem chráněné hodnoty a přispívají tak k zachování a zlepšení těchto celospolečensky uznávaných hodnot: - rozvoj vzdělávání - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní činnosti: v tomto roce se zvýšenou měrou podílel NF na posílení podpory dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílal Proglas pro charitativní projekty a organizace např. Hospicovému občanskému sdružení Cesta domů, Liga za práva vozíčkářů, Občanské sdružení a Nadace ADRA, Sdružení Česká katolická charita, Občanské sdružení Život dětem, Nadace Divoké husy, Nadace SLUNÍČKO, Nadační fond Rozum a Cit nadační fond pro opuštěné děti a další, velká podpora byla věnována hospicům a domům sociální péče - ochrana životního prostředí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotně postižených skupin obyvatel. Provoz Nadačního fondu Radia Proglas vyžaduje také práce pomocného, organizačního a administrativního charakteru, které pomáhá zajišťovat zaměstnanec nadačního fondu Marie Bendová. 1) Dobrovolní spolupracovníci NF zajišťuje kontakt s dobrovolnými spolupracovníky Proglasu, kteří se podílejí na tvorbě pořadů pro vysílání. Rozsah spolupráce s jednotlivými dobrovolníky je různý: od pravidelných příspěvků do zpravodajství (denního nebo týdenního charakteru), hudebních pořadů a magazínů, až po občasné příspěvky týkající se jednotlivých pořadů. Nejaktivnější dobrovolní spolupracovníci: Rozhlasové městečko: Kateřina a Tomáš Přibylovi Folklór: Vladimír Salčák Literární pořady, čtení na pokračování: Jaroslav Blažke, Jiří Stejskal, Pavel Lukeš, Václav Baur, Rudolf Pellar, Oldřiška Vašková Vysílání pro děti: Milan Kynčl, Ivana Horáková, Irena Kintrová Náboženské pořady: Anna Štěpánková, Roman Juriga, Libor Raclavský, Jaroslav Kratka, Josef Blaščák, Petr Chalupa, Petr Mareček, Damián Němec, Romuald Rob, Štěpán Filip, Aleš Opatrný Strana 6 (celkem 16)

7 Nadační fond Radia Proglas, Barvičova 85, Brno IČ: Populární hudba: Petr Šafařík, Václav Brázda Pořady TWR: Aleš Bartošek, Petr Raus, Vlastimil Kolegar, Kateřina Hodecová, Jitka Hovořáková, Hana Pinknerová Vážná hudba: Anna Šerých, Miroslava Kordíková, Jiří Besperát Zpravodajství: Olga Valentová, Michal Klimsa, Jana Strejčková, Jan Oulík, Vlastimil Vojďák, Jiří Klement, Michaela Freiová, Roman Joch. Matyáš Zrno, Jiří Zajíc Vysílání pro seniory: Josef Holík, Hana Kubešová, Miroslav Krejčíř Hudební spolupráce: Josef Fojta Odborná spolupráce: Jiří Grygar, Tomáš Přibyl 2) Společenské akce Setkání s dárci a přispívajícími NF a s posluchači Proglasu připravil NF v lednu 2007 v Brně jako poděkování za dary a podporu. V programu vystoupili zástupci Proglasu a členové správní rady NF Radia Proglas. Setkání s posluchači jsme připravili také v květnu 2007 při společné tradiční pouti tentokrát v Příbrami na Svaté Hoře. Hlavním celebrantem byl Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. NF Radia Proglas připravil na pódiu zábavný a soutěžní program pro dospělé a hry pro děti. Další setkání tentokrát s rodinami a dětmi proběhlo v červnu 2007 v okolí Proglasu. NF připravil pro rodiny s dětmi soutěže a hry. Přišel i kouzelník Dušan Baur a vykouzlil úsměvy na tvářích dětí i doprovodu dospělých. Luděk Strašák doprovázel vystoupení zpěvem s kytarou. Strana 7 (celkem 16)

8 IV. Personální obsazení Správní rada: Helena Horáková - předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas (do ) MVDr. Jana Juránková (do ) Jaroslav Černý člen (do ). Revizor: Ing. Jan Keprt (do ). Zaměstnanci nadačního fondu: Marie Bendová (od července 2000). Poděkování Správní rada Nadačního fondu chce závěrem poděkovat všem malým i velkým dárcům a spolupracovníkům, kteří podpořili Nadační fond (finančně, materiálně či jinak) za jejich pomoc a podporu. Přehled příspěvků během roku 2007 Jsme velmi vděční všem příznivcům za důvěru a současně si dovolujeme požádat o spolupráci a podporu i v dalším období. Dárci tak podpoří právem chráněné hodnoty a přispějí tak k zachování a zlepšení těchto celospolečensky uznávaných hodnot šířených Radiem Proglas: - rozvoj vzdělávání a šíření křesťanských hodnot - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní činnosti - ochrana životního prostředí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotně postižených skupin obyvatel. Děkujeme Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli k činnosti a jakoukoliv formou NF podporovali Helena Horáková předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas více informací naleznete také na internetu: Strana 8 (celkem 16)

9 V. Hospodaření Nadačního fondu Radia Proglas v roce 2007 Výkaz zisků a ztrát k Výnosy z pořádání společenský a kulturních akcí 0,00 Kč 0,00 Kč - prodej vstupenek 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní výnosy z pořádání 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady spojené s pořádáním spol. a kulturních akcí 0,00 Kč 0,00 Kč - nájmy 0,00 Kč 0,00 Kč - ceny a tomboly 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní náklady spojené s pořádáním 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta z pořádání spol. a kulturních akcí 0,00 Kč 0,00 Kč Přijaté dotace, příspěvky a granty na projekty 0,00 Kč 0,00 Kč - z toho státní dotace a příspěvky z obcí 0,00 Kč 0,00 Kč - z toho granty z nevládních zdrojů 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady z realizace projektů 0,00 Kč 0,00 Kč - nepeněžité nadační příspěvky 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní náklady spojené s projekty 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta z realizace projektů 0,00 Kč 0,00 Kč Přijaté dary ,76 Kč 0,00 Kč Poskytnuté nadační příspěvky ,00 Kč 0,00 Kč - na provoz Radia Proglas peněžité ,00 Kč 0,00 Kč - na provoz Radia Proglas nepeněžité 0,00 Kč 0,00 Kč - na ostatní účely peněžité ,00 Kč 0,00 Kč - na ostatní účely nepeněžité 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta z nadační činnosti ,76 Kč 0,00 Kč Výnosy při správě nadačního fondu ,27 Kč 0,00 Kč - úroky z běžného účtu 127,93 Kč 0,00 Kč - ostatní ,34 Kč 0,00 Kč Náklady při správě nadačního fondu ,28 Kč 0,00 Kč - spotřeba materiálu a PHM ,50 Kč 0,00 Kč - spotřeba služeb ,17 Kč 0,00 Kč - leasing auta ,16 Kč 0,00 Kč - nájemné ,00 Kč 0,00 Kč - mzdy a odvody pracovníků ,00 Kč 0,00 Kč - sociální náklady ,00 Kč 0,00 Kč - daně a poplatky ,00 Kč 0,00 Kč - ostatní náklady -858,45 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta při správě nadačního fondu ,01 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů právnických osob 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta po zdanění ,75 Kč 0,00 Kč součet výnosů ,03 Kč ,28 Kč Nadační fond Radia Proglas dodržoval v roce 2007 pravidlo stanovené statutem fondu, článek 10 pro náklady spojené se správou Nadačního fondu Radia Proglas, které nesmí převýšit 60% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Skutečný objem správních nákladů činil 5,15 %. Strana 9 (celkem 16)

10 Bilance majetku a závazků k Majetek k k Nehmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč Hmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč - pozemky ,00 Kč ,00 Kč - budovy a stavby 0,00 Kč 0,00 Kč - movité věci 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní HIM 0,00 Kč 0,00 Kč Nedokončené investice 0,00 Kč 0,00 Kč Finanční investice 0,00 Kč 0,00 Kč Zásoby 0,00 Kč 0,00 Kč Pohledávky ,50 Kč 0,00 Kč - k Radiu Proglas 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní ,50 Kč 0,00 Kč Finanční majetek ,33 Kč ,74 Kč - pokladna a ceniny ,50 Kč ,00 Kč - bankovní účty ,83 Kč ,74 Kč Přechodná aktiva 0,00 Kč ,84 Kč Majetek celkem ,83 Kč ,58 Kč Závazky a jmění k k Základní jmění ,00 Kč ,00 Kč Fondy 0,00 Kč 0,00 Kč - rezervní fond 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní fondy 0,00 Kč 0,00 Kč Nerozdělěný zisk minulých let ,43 Kč ,83 Kč Neuhrazená ztráta minulých let ,60 Kč 0,00 Kč Hospodářský výsledek ,00 Kč 0,00 Kč Rezervy 0,00 Kč ,75 Kč Závazky ,00 Kč ,00 Kč - k dodavatelům ,00 Kč ,00 Kč - k zaměstnancům ,00 Kč ,00 Kč - ke státnímu rozpočtu 8 192,00 Kč ,00 Kč - půjčky 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní závazky 2 950,00 Kč 966,00 Kč Přechodná pasíva 0,00 Kč 8 666,00 Kč Závazky a jmění celkem ,83 Kč ,58 Kč Strana 10 (celkem 16)

11 VI. Majetek Nadačního fondu a jeho použití Majetek Nadačního fondu je používán výhradně k poskytování nadačních příspěvků a k finančnímu zabezpečení správy Nadačního fondu Radia Proglas. Jiné využití v roce 2007 majetek Nadačního fondu Radia Proglas neměl. Přehled majetku a závazků k Majetek Pozemky Bankovní účty Peníze v hotovosti Závazky Doplatek nájemného za rok 2007 Doplatek za služby spojené s užíváním neb.prostor v roce 2007 Doplatek za zpracování účetnictví za měsíc prosinec 2007 Mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2007 Srážka zaměstnancům za stravenky prosinec 2007 Odvod sociálního pojištění za prosinec 2007 Odvod zdravotního pojištění za prosinec 2007 Odvod daně ze závislé činnosti za prosinec 2007 Doplatek silniční daně za rok 2007 Závazek k pojišťovně - životní pojištění zaměstnanců Celková výše přijatých darů za rok ,74 Kč ,00 Kč ,74 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 952,00 Kč ,00 Kč 755,00 Kč 9 533,00 Kč 3 785,00 Kč 2 060,00 Kč 2 750,00 Kč 966,00 Kč ,76 Kč VII. Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2007 Radio Proglas s.r.o. IČ: ,00 Kč Proglas s.r.o. IČ: ,00 Kč Ostatní peněžité Ostatní nepeněžité ,00 Kč 0,00 Kč Celkem poskytnuté nadační příspěvky ,00 Kč U příspěvků poskytnutých Radiu Proglas s.r.o. a Proglas s.r.o. je nadační příspěvek tvořen poskytnutím nových peněžních darů za rok Radio Proglas s.r.o. i Proglas s.r.o. tyto příspěvky použilo ve smyslu Statutu Nadačního fondu na zajištění provozu, rozvoje a technické podpory rozhlasové stanice Radio Proglas. Strana 11 (celkem 16)

12 Významní dárci větší dary nad Kč: P. Alois Cinciala ,00 Kč MUDr. Marie Papežová ,00 Kč Marie Nováková ,00 Kč Římskokatolická farnost Zubří ,00 Kč Jiří Přibyl ,00 Kč Mons. Milan Bezděk ,00 Kč Mons. Josef Růt ,00 Kč Biskupství českobudějovické ,00 Kč Drahomír Hanák ,00 Kč Doc. PhDr. Václav Cejpek ,00 Kč Marie Běhalová ,00 Kč Marie Jakešová ,00 Kč Josef Zeman ,00 Kč Ing. Vít Bittner ,00 Kč Ludmila Vlasáková ,00 Kč P. Jan Peňáz ,00 Kč Wisconsin Engineering ,00 Kč Kateřina Čadová ,00 Kč Anna Leváková ,00 Kč P. Jaroslav Kašpar ,00 Kč Kongregace Šedých sester ,00 Kč Ing. Jiří Kaňa ,00 Kč Dr. Ing. Markus Steiner ,00 Kč Vladimír Koukal ,00 Kč Ing. Jiří Kratochvíl ,00 Kč JUDr. Antonie Zichová ,00 Kč Římskokatolická farnost Prostějov ,00 Kč Josef Šitina ,00 Kč Mons. Milan Bezděk ,00 Kč Jaroslava Kadečková ,00 Kč Kardinaal Stichting Josef Beran ,00 Kč Vojtěch Vašíček ,00 Kč Mons. Josef Růt ,00 Kč Sestry boromejky, Znojmo ,00 Kč Ing. Zdeňka Strachová ,00 Kč Eva Halmová ,00 Kč Miroslav Maruška ,00 Kč Marie Marková ,00 Kč Ing. Cyril Radina ,00 Kč Sestry sv. Cyrila a Metoděje, Brno ,00 Kč Ing. Zdeněk Bláha ,00 Kč Ing. Vlastimil Jírů ,00 Kč František Svoboda ,00 Kč Římskokatolická farnost Běhařovice ,00 Kč Ing. Václav Švejnoha ,00 Kč František Janíček ,00 Kč MUDr. Ludmila Šimíčková ,00 Kč Růžena Augustinová ,00 Kč P. Josef Ludolf Kazda ,00 Kč Mgr. Josef Polášek ,00 Kč Miroslav Maruška ,00 Kč Biskupství brněnské ,79 Kč Vladimír Jansa ,00 Kč Strana 12 (celkem 16)

13 Ludmila Vlasáková ,00 Kč Ing. Jiří Carbol ,00 Kč Ligetra, Ing. Josef Šubert ,00 Kč Marie Kratochvílová ,00 Kč Ing. Jindra Drábková ,00 Kč Mons. Josef Růt ,00 Kč Marie Titzová ,00 Kč Ing. Stanislav Juránek ,00 Kč Ludmila Kučerová ,00 Kč Chemingstav, Ing. Vlastimil Kolář ,00 Kč Kateřina Čadová ,00 Kč ThDr. František Polášek ,00 Kč Pavel Nenkovský ,00 Kč Anna Picková ,00 Kč Marie Ovčačíková ,00 Kč Aloisie Sehnalová ,00 Kč Marie Pavla Výstupová ,00 Kč MUDr. Marie Papežová ,00 Kč Ing. Tomáš Novotný ,00 Kč JUDr. Eliška Chobolová ,00 Kč Ing. Emil Kesselgruber ,00 Kč Jiřina Žítková ,00 Kč MUDr. Milan Rataj ,00 Kč Jiří Huk ,00 Kč Ing. Ladislav Kocian ,00 Kč Miloš Smejkal ,00 Kč Josef Šitina ,00 Kč Ing. Ján Bialobok ,00 Kč Vojtěch Vašíček ,00 Kč Ing. Jiří Handlar ,00 Kč Mgr. Jan Hlosta ,00 Kč celkem: ,79 Kč ostatní dary - méně jak Kč: ,97 Kč Celková výše přijatých darů za rok ,76 Kč Vypracoval: Helena Horáková předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas V Brně dne 30. června 2008 Strana 13 (celkem 16)

14 Strana 14 (celkem 16)

15 Strana 15 (celkem 16)

16 Strana 16 (celkem 16)