Nadační fond Radia Proglas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační fond Radia Proglas"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Nadační fond Radia Proglas Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas! Přísloví Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dnem 13. dubna 1999 Sídlo Barvičova Brno telefon: , fax: IČ Bankovní spojení Volksbank a.s. č. ú /6800 Strana 1 (celkem 16)

2 Správní rada Správní rada je tříčlenným statutárním orgánem, který řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu Radia Proglas nadpoloviční většinou hlasů Složení správní rady Předseda: Helena Horáková Členové: MVDr. Jana Juránková Jaroslav Černý Revizor: Ing. Jan Keprt Strana 2 (celkem 16)

3 Účel Nadačního fondu Radia Proglas Shromažďování finančních a jiných prostředků nezbytných pro zajištění provozu a vysílání rozhlasové stanice Radio Proglas Zřizovatel Biskupství brněnské, Petrov 8, Brno, okres Brno-město OBSAH: Slovo předsedy správní rady I. Předmluva II. III. Poslání Nadačního fondu Radia Proglas Zpráva o činnosti IV. 1) Dobrovolní spolupracovníci 2) Společenské akce Personální obsazení Poděkování V. Hospodaření Nadačního fondu Radia Proglas v roce 2007 VI. Majetek Nadačního fondu Radia Proglas a jeho použití VII. Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2007 Významní dárci dary nad Kč Přílohy VZ: - 1x kopie účetní uzávěrky - zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky - výrok auditora - zpráva revizora Strana 3 (celkem 16)

4 Slovo předsedy správní rady Vážení přátelé, předkládáme Vám naši výroční zprávu za uplynulý rok Rok 2007 byl pro nadační fond devátým rokem jeho existence. Zpráva přináší přehledné zhodnocení a charakterizuje činnost našeho nadačního fondu (dále NF). V dubnu 2007 uplynulo tříleté funkční období člena správní rady Jaroslava Černého. Správní rada na svém zasedání opětovně zvolila Jaroslava Černého za člena správní rady - na další tříleté funkční období do dubna Děkuji správní radě za velmi vytrvalou a obětavou práci, díky které pomáhají naplňovat poslání našeho NF a tím je i nadále umožněno vysílání Proglasu tímto způsobem je podpořena výroba pořadů, které ostatní rozhlasové stanice vůbec nepřipravují ani nevysílají. NF se v roce 2007 opět průběžně podílel na podpoře dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílalo Radio Proglas pro charitativní projekty a organizace. Tím byla současně podpořena charitativní pomoc mnoha dalších projektů, které potřebují o svých DMS a potřebách informovat své dárce a sponzory, aby tak různé organizace mohly pokračovat ve své činnosti. Pořady vysílané Radiem Proglas přibližují život mnoha oslabených, trpících, umírajících, nevidomých, neslyšících apod. a domníváme se, že tato podpora je ku prospěchu nejen těchto skupin ohrožených a slabých, ale znamená nepřímo i podporu charitativních projektů pro tyto skupiny lidi. Současně pomáhá posluchačům vnímat a učit se, že je třeba pomáhat slabším a vychovává k dárcovství. Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli k činnosti a jakoukoliv formou NF podporovali děkujeme Helena Horáková předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas V Brně dne 30. června 2008 Strana 4 (celkem 16)

5 Nadační fond Radia Proglas, Barvičova 85, Brno IČ: I. Předmluva Nadační fond Radia Proglas vznikl transformací z Nadace Radia Proglas. Původním důvodem k existenci nadace bylo provozování křesťanského rozhlasového vysílání a to jednak po stránce technické a jednak vybudováním personálního i autorského zázemí k zajištění náplně vysílání. Český zákon upravující rozhlasové a televizní vysílání uděluje licenci pouze obchodním společnostem a proto bylo zabezpečení vysílání Radia Proglas přeneseno na Radio Proglas s.r.o. Nadační fond proto zaměřil svou činnost na podporu vysílání Radia Proglas. Následující zpráva vás seznámí s tím, jak jsme prožívali další rok II. Poslání Nadačního fondu Radia Proglas Zřízením Nadačního fondu Radia Proglas se naplňuje ustanovení can. 747 CIC a závěry II. Vatikánského koncilu, zejména dekret o sdělovacích prostředcích Inter mirifica. Zřízení je vedeno přirozenou povinností a právem římskokatolické církve šířit křesťanské pořadí a pojetí hodnot a působit na kulturní, duchovní a mravní uvědomění lidí slovem i příkladem. Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních a jiných prostředků pro naplnění záměru uvedeného výše, zejména zajištění provozu a rozvoje rozhlasové stanice Radia Proglas. Návštěvníci ve studiu Radia Proglas den otevřených dveří III. Zpráva o činnosti Posláním Nadačního fondu Radia Proglas uvedené v bodě II. je naplňováno shromažďováním finančních příspěvků od dárců, které jsou v převážné míře využity k tvorbě pořadů. Poslání fondu se odráží také v propagování vysílání Radia Proglas, v hledání a získávání nových Získané finanční spolupracovníků. prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s přípravou vysílaných pořadů a technického zajištění provozu rozhlasové stanice Proglas. Strana 5 (celkem 16)

6 Relace na téma sociální solidarity, charity a vzájemného porozumění mezi lidmi dobré vůle pravidelně vyrábí redakce Proglasu díky příspěvkům NF. Předmětem rozhovorů v těchto pořadech jsou péče o staré, nemocné, osamělé a postižené lidi, ochrana zdraví a podpora matek na mateřské dovolené. Nechybí vzdělávací pořady pro děti, mládež i dospělé, témata o kultuře, historii, umění, literatuře a filozofii. Dárci tak podporují právem chráněné hodnoty a přispívají tak k zachování a zlepšení těchto celospolečensky uznávaných hodnot: - rozvoj vzdělávání - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní činnosti: v tomto roce se zvýšenou měrou podílel NF na posílení podpory dárcovských SMS tzv. DMS, které vysílal Proglas pro charitativní projekty a organizace např. Hospicovému občanskému sdružení Cesta domů, Liga za práva vozíčkářů, Občanské sdružení a Nadace ADRA, Sdružení Česká katolická charita, Občanské sdružení Život dětem, Nadace Divoké husy, Nadace SLUNÍČKO, Nadační fond Rozum a Cit nadační fond pro opuštěné děti a další, velká podpora byla věnována hospicům a domům sociální péče - ochrana životního prostředí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotně postižených skupin obyvatel. Provoz Nadačního fondu Radia Proglas vyžaduje také práce pomocného, organizačního a administrativního charakteru, které pomáhá zajišťovat zaměstnanec nadačního fondu Marie Bendová. 1) Dobrovolní spolupracovníci NF zajišťuje kontakt s dobrovolnými spolupracovníky Proglasu, kteří se podílejí na tvorbě pořadů pro vysílání. Rozsah spolupráce s jednotlivými dobrovolníky je různý: od pravidelných příspěvků do zpravodajství (denního nebo týdenního charakteru), hudebních pořadů a magazínů, až po občasné příspěvky týkající se jednotlivých pořadů. Nejaktivnější dobrovolní spolupracovníci: Rozhlasové městečko: Kateřina a Tomáš Přibylovi Folklór: Vladimír Salčák Literární pořady, čtení na pokračování: Jaroslav Blažke, Jiří Stejskal, Pavel Lukeš, Václav Baur, Rudolf Pellar, Oldřiška Vašková Vysílání pro děti: Milan Kynčl, Ivana Horáková, Irena Kintrová Náboženské pořady: Anna Štěpánková, Roman Juriga, Libor Raclavský, Jaroslav Kratka, Josef Blaščák, Petr Chalupa, Petr Mareček, Damián Němec, Romuald Rob, Štěpán Filip, Aleš Opatrný Strana 6 (celkem 16)

7 Nadační fond Radia Proglas, Barvičova 85, Brno IČ: Populární hudba: Petr Šafařík, Václav Brázda Pořady TWR: Aleš Bartošek, Petr Raus, Vlastimil Kolegar, Kateřina Hodecová, Jitka Hovořáková, Hana Pinknerová Vážná hudba: Anna Šerých, Miroslava Kordíková, Jiří Besperát Zpravodajství: Olga Valentová, Michal Klimsa, Jana Strejčková, Jan Oulík, Vlastimil Vojďák, Jiří Klement, Michaela Freiová, Roman Joch. Matyáš Zrno, Jiří Zajíc Vysílání pro seniory: Josef Holík, Hana Kubešová, Miroslav Krejčíř Hudební spolupráce: Josef Fojta Odborná spolupráce: Jiří Grygar, Tomáš Přibyl 2) Společenské akce Setkání s dárci a přispívajícími NF a s posluchači Proglasu připravil NF v lednu 2007 v Brně jako poděkování za dary a podporu. V programu vystoupili zástupci Proglasu a členové správní rady NF Radia Proglas. Setkání s posluchači jsme připravili také v květnu 2007 při společné tradiční pouti tentokrát v Příbrami na Svaté Hoře. Hlavním celebrantem byl Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. NF Radia Proglas připravil na pódiu zábavný a soutěžní program pro dospělé a hry pro děti. Další setkání tentokrát s rodinami a dětmi proběhlo v červnu 2007 v okolí Proglasu. NF připravil pro rodiny s dětmi soutěže a hry. Přišel i kouzelník Dušan Baur a vykouzlil úsměvy na tvářích dětí i doprovodu dospělých. Luděk Strašák doprovázel vystoupení zpěvem s kytarou. Strana 7 (celkem 16)

8 IV. Personální obsazení Správní rada: Helena Horáková - předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas (do ) MVDr. Jana Juránková (do ) Jaroslav Černý člen (do ). Revizor: Ing. Jan Keprt (do ). Zaměstnanci nadačního fondu: Marie Bendová (od července 2000). Poděkování Správní rada Nadačního fondu chce závěrem poděkovat všem malým i velkým dárcům a spolupracovníkům, kteří podpořili Nadační fond (finančně, materiálně či jinak) za jejich pomoc a podporu. Přehled příspěvků během roku 2007 Jsme velmi vděční všem příznivcům za důvěru a současně si dovolujeme požádat o spolupráci a podporu i v dalším období. Dárci tak podpoří právem chráněné hodnoty a přispějí tak k zachování a zlepšení těchto celospolečensky uznávaných hodnot šířených Radiem Proglas: - rozvoj vzdělávání a šíření křesťanských hodnot - podpora zachovávání kulturních tradic - podpora charitativní činnosti - ochrana životního prostředí - ochrana slabých, ohrožených a zdravotně postižených skupin obyvatel. Děkujeme Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli k činnosti a jakoukoliv formou NF podporovali Helena Horáková předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas více informací naleznete také na internetu: Strana 8 (celkem 16)

9 V. Hospodaření Nadačního fondu Radia Proglas v roce 2007 Výkaz zisků a ztrát k Výnosy z pořádání společenský a kulturních akcí 0,00 Kč 0,00 Kč - prodej vstupenek 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní výnosy z pořádání 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady spojené s pořádáním spol. a kulturních akcí 0,00 Kč 0,00 Kč - nájmy 0,00 Kč 0,00 Kč - ceny a tomboly 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní náklady spojené s pořádáním 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta z pořádání spol. a kulturních akcí 0,00 Kč 0,00 Kč Přijaté dotace, příspěvky a granty na projekty 0,00 Kč 0,00 Kč - z toho státní dotace a příspěvky z obcí 0,00 Kč 0,00 Kč - z toho granty z nevládních zdrojů 0,00 Kč 0,00 Kč Náklady z realizace projektů 0,00 Kč 0,00 Kč - nepeněžité nadační příspěvky 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní náklady spojené s projekty 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta z realizace projektů 0,00 Kč 0,00 Kč Přijaté dary ,76 Kč 0,00 Kč Poskytnuté nadační příspěvky ,00 Kč 0,00 Kč - na provoz Radia Proglas peněžité ,00 Kč 0,00 Kč - na provoz Radia Proglas nepeněžité 0,00 Kč 0,00 Kč - na ostatní účely peněžité ,00 Kč 0,00 Kč - na ostatní účely nepeněžité 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta z nadační činnosti ,76 Kč 0,00 Kč Výnosy při správě nadačního fondu ,27 Kč 0,00 Kč - úroky z běžného účtu 127,93 Kč 0,00 Kč - ostatní ,34 Kč 0,00 Kč Náklady při správě nadačního fondu ,28 Kč 0,00 Kč - spotřeba materiálu a PHM ,50 Kč 0,00 Kč - spotřeba služeb ,17 Kč 0,00 Kč - leasing auta ,16 Kč 0,00 Kč - nájemné ,00 Kč 0,00 Kč - mzdy a odvody pracovníků ,00 Kč 0,00 Kč - sociální náklady ,00 Kč 0,00 Kč - daně a poplatky ,00 Kč 0,00 Kč - ostatní náklady -858,45 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta při správě nadačního fondu ,01 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů právnických osob 0,00 Kč 0,00 Kč Zisk/ztráta po zdanění ,75 Kč 0,00 Kč součet výnosů ,03 Kč ,28 Kč Nadační fond Radia Proglas dodržoval v roce 2007 pravidlo stanovené statutem fondu, článek 10 pro náklady spojené se správou Nadačního fondu Radia Proglas, které nesmí převýšit 60% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Skutečný objem správních nákladů činil 5,15 %. Strana 9 (celkem 16)

10 Bilance majetku a závazků k Majetek k k Nehmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč Hmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč - pozemky ,00 Kč ,00 Kč - budovy a stavby 0,00 Kč 0,00 Kč - movité věci 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní HIM 0,00 Kč 0,00 Kč Nedokončené investice 0,00 Kč 0,00 Kč Finanční investice 0,00 Kč 0,00 Kč Zásoby 0,00 Kč 0,00 Kč Pohledávky ,50 Kč 0,00 Kč - k Radiu Proglas 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní ,50 Kč 0,00 Kč Finanční majetek ,33 Kč ,74 Kč - pokladna a ceniny ,50 Kč ,00 Kč - bankovní účty ,83 Kč ,74 Kč Přechodná aktiva 0,00 Kč ,84 Kč Majetek celkem ,83 Kč ,58 Kč Závazky a jmění k k Základní jmění ,00 Kč ,00 Kč Fondy 0,00 Kč 0,00 Kč - rezervní fond 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní fondy 0,00 Kč 0,00 Kč Nerozdělěný zisk minulých let ,43 Kč ,83 Kč Neuhrazená ztráta minulých let ,60 Kč 0,00 Kč Hospodářský výsledek ,00 Kč 0,00 Kč Rezervy 0,00 Kč ,75 Kč Závazky ,00 Kč ,00 Kč - k dodavatelům ,00 Kč ,00 Kč - k zaměstnancům ,00 Kč ,00 Kč - ke státnímu rozpočtu 8 192,00 Kč ,00 Kč - půjčky 0,00 Kč 0,00 Kč - ostatní závazky 2 950,00 Kč 966,00 Kč Přechodná pasíva 0,00 Kč 8 666,00 Kč Závazky a jmění celkem ,83 Kč ,58 Kč Strana 10 (celkem 16)

11 VI. Majetek Nadačního fondu a jeho použití Majetek Nadačního fondu je používán výhradně k poskytování nadačních příspěvků a k finančnímu zabezpečení správy Nadačního fondu Radia Proglas. Jiné využití v roce 2007 majetek Nadačního fondu Radia Proglas neměl. Přehled majetku a závazků k Majetek Pozemky Bankovní účty Peníze v hotovosti Závazky Doplatek nájemného za rok 2007 Doplatek za služby spojené s užíváním neb.prostor v roce 2007 Doplatek za zpracování účetnictví za měsíc prosinec 2007 Mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2007 Srážka zaměstnancům za stravenky prosinec 2007 Odvod sociálního pojištění za prosinec 2007 Odvod zdravotního pojištění za prosinec 2007 Odvod daně ze závislé činnosti za prosinec 2007 Doplatek silniční daně za rok 2007 Závazek k pojišťovně - životní pojištění zaměstnanců Celková výše přijatých darů za rok ,74 Kč ,00 Kč ,74 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 952,00 Kč ,00 Kč 755,00 Kč 9 533,00 Kč 3 785,00 Kč 2 060,00 Kč 2 750,00 Kč 966,00 Kč ,76 Kč VII. Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2007 Radio Proglas s.r.o. IČ: ,00 Kč Proglas s.r.o. IČ: ,00 Kč Ostatní peněžité Ostatní nepeněžité ,00 Kč 0,00 Kč Celkem poskytnuté nadační příspěvky ,00 Kč U příspěvků poskytnutých Radiu Proglas s.r.o. a Proglas s.r.o. je nadační příspěvek tvořen poskytnutím nových peněžních darů za rok Radio Proglas s.r.o. i Proglas s.r.o. tyto příspěvky použilo ve smyslu Statutu Nadačního fondu na zajištění provozu, rozvoje a technické podpory rozhlasové stanice Radio Proglas. Strana 11 (celkem 16)

12 Významní dárci větší dary nad Kč: P. Alois Cinciala ,00 Kč MUDr. Marie Papežová ,00 Kč Marie Nováková ,00 Kč Římskokatolická farnost Zubří ,00 Kč Jiří Přibyl ,00 Kč Mons. Milan Bezděk ,00 Kč Mons. Josef Růt ,00 Kč Biskupství českobudějovické ,00 Kč Drahomír Hanák ,00 Kč Doc. PhDr. Václav Cejpek ,00 Kč Marie Běhalová ,00 Kč Marie Jakešová ,00 Kč Josef Zeman ,00 Kč Ing. Vít Bittner ,00 Kč Ludmila Vlasáková ,00 Kč P. Jan Peňáz ,00 Kč Wisconsin Engineering ,00 Kč Kateřina Čadová ,00 Kč Anna Leváková ,00 Kč P. Jaroslav Kašpar ,00 Kč Kongregace Šedých sester ,00 Kč Ing. Jiří Kaňa ,00 Kč Dr. Ing. Markus Steiner ,00 Kč Vladimír Koukal ,00 Kč Ing. Jiří Kratochvíl ,00 Kč JUDr. Antonie Zichová ,00 Kč Římskokatolická farnost Prostějov ,00 Kč Josef Šitina ,00 Kč Mons. Milan Bezděk ,00 Kč Jaroslava Kadečková ,00 Kč Kardinaal Stichting Josef Beran ,00 Kč Vojtěch Vašíček ,00 Kč Mons. Josef Růt ,00 Kč Sestry boromejky, Znojmo ,00 Kč Ing. Zdeňka Strachová ,00 Kč Eva Halmová ,00 Kč Miroslav Maruška ,00 Kč Marie Marková ,00 Kč Ing. Cyril Radina ,00 Kč Sestry sv. Cyrila a Metoděje, Brno ,00 Kč Ing. Zdeněk Bláha ,00 Kč Ing. Vlastimil Jírů ,00 Kč František Svoboda ,00 Kč Římskokatolická farnost Běhařovice ,00 Kč Ing. Václav Švejnoha ,00 Kč František Janíček ,00 Kč MUDr. Ludmila Šimíčková ,00 Kč Růžena Augustinová ,00 Kč P. Josef Ludolf Kazda ,00 Kč Mgr. Josef Polášek ,00 Kč Miroslav Maruška ,00 Kč Biskupství brněnské ,79 Kč Vladimír Jansa ,00 Kč Strana 12 (celkem 16)

13 Ludmila Vlasáková ,00 Kč Ing. Jiří Carbol ,00 Kč Ligetra, Ing. Josef Šubert ,00 Kč Marie Kratochvílová ,00 Kč Ing. Jindra Drábková ,00 Kč Mons. Josef Růt ,00 Kč Marie Titzová ,00 Kč Ing. Stanislav Juránek ,00 Kč Ludmila Kučerová ,00 Kč Chemingstav, Ing. Vlastimil Kolář ,00 Kč Kateřina Čadová ,00 Kč ThDr. František Polášek ,00 Kč Pavel Nenkovský ,00 Kč Anna Picková ,00 Kč Marie Ovčačíková ,00 Kč Aloisie Sehnalová ,00 Kč Marie Pavla Výstupová ,00 Kč MUDr. Marie Papežová ,00 Kč Ing. Tomáš Novotný ,00 Kč JUDr. Eliška Chobolová ,00 Kč Ing. Emil Kesselgruber ,00 Kč Jiřina Žítková ,00 Kč MUDr. Milan Rataj ,00 Kč Jiří Huk ,00 Kč Ing. Ladislav Kocian ,00 Kč Miloš Smejkal ,00 Kč Josef Šitina ,00 Kč Ing. Ján Bialobok ,00 Kč Vojtěch Vašíček ,00 Kč Ing. Jiří Handlar ,00 Kč Mgr. Jan Hlosta ,00 Kč celkem: ,79 Kč ostatní dary - méně jak Kč: ,97 Kč Celková výše přijatých darů za rok ,76 Kč Vypracoval: Helena Horáková předseda správní rady Nadačního fondu Radia Proglas V Brně dne 30. června 2008 Strana 13 (celkem 16)

14 Strana 14 (celkem 16)

15 Strana 15 (celkem 16)

16 Strana 16 (celkem 16)

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2010 Nadační fond Radia Proglas Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Filipským 4,17 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2008 Nadační fond Radia Proglas Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas! Přísloví 15.23 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2009 Nadační fond Radia Proglas Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29 Právní

Více

Nadačního fondu Radia Proglas

Nadačního fondu Radia Proglas Správní rada vydává S T A T U T Nadačního fondu Radia Proglas IČ: 44016701 Čl. 1 Název nadačního fondu Nadační fond Radia Proglas Čl. 2 Sídlo nadačního fondu Barvičova 85, 602 00 Brno Čl. 3 Právní poměry

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2013 Nadační fond Radia Proglas Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dnem 13. dubna 1999 oddíl N, vložka 144 Sídlo

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2012 Nadační fond Radia Proglas Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Filipským 4,17 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2014 Nadační fond Radia Proglas Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dnem 13. dubna 1999 oddíl N, vložka 144 Sídlo

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2015 Nadační fond Radia Proglas Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně dnem 13. dubna 1999 oddíl N, vložka 144 Sídlo

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Barviova 85 602 00 Brno telefon: 543 217 241 fax: 543 217 245 e-mail: radio@proglas.cz

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 A. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání.

Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70986771 Název: Mateřská škola Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro STATUT NADACE HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Název a sídlo nadace 1. Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra 2. Sídlo Nadace Jakoubka ze

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM Chlum č.p. 16 Nalžovice 26293 IČ 71000461 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016 Vita donum est - nadační fond Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva 2016 Vita donum est - nadační fond - 1 - duben 2017 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 1. OBCHODNÍ JMÉNO Vita donum est - nadační fond 2.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více