FUNDRAISINGOVÝ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017"

Transkript

1

2 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 ANALÝZA Silné stránky historie organizace, 25 let od založení (2015) Silné osobní příběhy klientů Dlouhodobá spolupráce s několika velkými dárci Respekt k vysoké odborné úrovni služeb i zaměstnanců CZEPA Zvyšující se povědomí o práci CZEPA, zvyšující se zájem ze strany médií o odborná stanoviska Realizované projekty mají potenciál být zajímavé pro firemní partnery Velká členská základna CZEPA (800 vozíčkářů) Dárcovský potenciál spokojených klientů a jejich blízkých Provoz charitativního obchodu Hvězdný bazar Finančně stabilní rok 2014 Slabé stránky Malá angažovanost členské základny CZEPA Ztráta značky v souvislosti s oddělením od Centra Paraple Nízký počet stávajících pravidelných dárců Obrovská konkurence v neziskovém sektoru Malá personální kapacita, nemožnost spolupracovat na časově a personálně náročnějších projektech Příležitosti Vzrůstající akcentace CSR ve firemní kultuře Vzrůstající pozornost firem věnovaná sociálnímu podnikání Hrozby Neochota většiny dárců přispívat na mzdy a provoz Klesající podpora z grantů státní sféry a z nadačních příspěvků

4 CÍLOVÉ SKUPINY Individuální dárci navázaní na členskou základnu CZEPA, z místní komunity vozíčkářů bez vztahu k vozíčkářům Firemní dárci stávající firemní dárci noví firemní dárci z řad firem, které prodávají specifické produkty pro vozíčkáře noví firemní dárci bez zaměření na vozíčkáře Nadační fondy, nadace Státní instituce poskytující granty Fondy EU

5 CÍLE Finanční prostředky získané na činnosti od do budou činit celkem Kč. Z toho: Firmy Kč Individuální dárci Kč Vlastní výdělečná činnost Kč Státní granty Kč Nadační fondy, nadace Kč V letech se objem finančních prostředků získaných fundraisingem bude přizpůsobovat aktuálním projektům.

6 STRATEGIE Zapojení klientů CZEPA do individuálního fundraisingu oslovení klientů, kterým CZEPA pomohla; žádost o dar a fundraising v jejich komunitě Vytěžení projektů realizovaných CZEPA, které mají fundraisingový potenciál zajištění výdělečnosti projektů navázání firemních partnerství k relevantním projektům Propojení firemního a individuálního fundraisingu v rámci firem, které budou participovat na projektech CZEPA oslovení zaměstnanců těchto firem, výzva k podpoře organizace resp. cílové skupiny (vozíčkáři po poranění míchy), kterou podporuje zaměstnavatel. Forma podpory: payroll giving, sbírky pro charitativní obchod Hvězdný bazar, jiné drobné benefiční projekty akcentace budování sounáležitosti zaměstnanec- zaměstnavatel Projekty realizované Českou asociací paraplegiků- CZEPA, které mají fundraisingový potenciál: Hvězdný bazar- tréninkové zaměstnávání vozíčkářů, originální charitativní sekáč Komunitní portál Vozejkov.cz Mobilní aplikace a webové rozhraní VozejkMap Program vzdělávání odborné veřejnosti (odborné konference, odborné publikace) Preventivní kampaň proti úrazům páteře Banal Fatal Osvětové kampaně Umíme se postavit na vlastní nohy, NeOdhalení

7 NÁSTROJE Koncepce komunikace s dárci (resp. péče o dárce) Databáze dárců Pravidlo reakce na dar nebo jakýkoli požadavek dárce do 2 pracovních dnů Pravidelný kontakt s dárci v tříměsíčních intervalech (informace o činnosti CZEPA a využití darů) Příležitostný kontakt s dárci (svátky, významné dni, významné události v organizaci, významné události ve společnosti týkající se života a životních podmínek vozíčkářů) Aktivizace klientů, kterým CZEPA pomohla, motivace k individuálnímu dárcovství Oslovení v návaznosti na čerpání služeb a úspěšnou podporu Využití alternativních platebních nástrojů (DMS, on-line giving- darujme.cz) Rozvoj Hvězdného bazaru Marketingová a PR kampaň (2015) Vývoj koncepce prodeje Analýza trhu, výběr produktů k prodeji Získání firemních partnerů pro tréninkové pracoviště

8 Propojení relevantních CZEPA projektů a jejich potencionálních firemních partnerů; Komerční spolupráce: Firmy, které prodávají kompenzační a zdravotnické pomůcky a léčiva pro vozíčkáře Projekty: Program vzdělávání odborné veřejnosti, Informační program pro vozíčkáře, Komunitní portál Vozejkov.cz, Mobilní aplikace VozejkMap Forma spolupráce Inzerce (Vozejkov.cz, VozejkMap, publikace, DVD) Stánková prezentace (odborné konference, regionální setkání) Společnosti s širokou sítí poboček (např. banky, benzínové pumpy) Projekt: VozejkMap Forma spolupráce Placené vložení dat/ informací o bezbariérových pobočkách Propojení relevantních CZEPA projektů a jejich potencionálních firemních partnerů; CSR: Firmy, které prodávají kompenzační a zdravotnické pomůcky a léčiva pro vozíčkáře CSR jako doplňková forma komerční spolupráce CSR aktivity jako výhradní forma spolupráce Dalších relevantní firmy bez potenciálu komerční spolupráce. Firmy, které mohou podporu vozíčkářů po poranění míchy, či podporu některého z projektů CZEPA efektivně využít při komunikaci se svými klienty/ zákazníky/ partnery. Forma spolupráce Dary na provoz/ rozvoj organizace či jednotlivé projekty CZEPA Zapojení zaměstnanců payroll giving Reciproční plnění (zapůjčení výstav Umíme se postavit na vlastní nohy, NeOdhalení k využití ve firemní komunikaci dárců)

9 Grantový fundraising, orgány státní správy a samosprávy Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Úřad vlády České republiky Magistrát hlavního města Prahy Krajský úřad Královéhradeckého kraje Grantový fundraising, nadace, nadační fondy Nadace Člověk člověku Nadace Auxilia Nadace Dětský mozek Nadace Vodafone Nadační fond Avast Nadace OKD Nadace ČEZ Johnson& Johnson Nadační fond J&T Nadace Agrofert Nadační fond GSK Nadační fond Weil, Gotshal Čeps Nadační fond Dobrý skutek

10 HARMONOGRAM 2015 aktivita měsíc pravidelný kontakt s dárci aktivizace klientů marketingová a PR kampaň Hvězdný bazar průzkum trhu a výběr produktů pro pordej v HB oslovení firmních partnerů pro Hvězdný bazar rešerže firem pro komerční spolupráci a CSR oslovení vybarných firem grantový fundraising - nadace, nadační fondy grantový fundraising -státní správa a samospráva I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

11 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Fundraiser- firemní a individuální fundraising Fudnreaiser- grantový fundraising podpora- ředitelka CZEPA, manažer Hvězdného bazaru ZPŮSOB HODNOCENÍ Získané finanční prostředky Udržitelnost aktivit Porovnání náklady x výnosy u jednotlivých fundraisingových aktivit VÝHLED NA ROKY Důraz na dlouhodobé partnerství s firemními dárci Posílení příjmů z vlastní činnosti