MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU"

Transkript

1 MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou Souhrn usnesení z 2. jednání rady města, konané dne v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Přítomni: Radim Šimáně, Václav Grűnwald, Mgr. Petr Šulc, Mgr. Jaroslava Černá, Jaroslava Čermáková, Jan Kavan 2) Schválení ověřovatele zápisu a usnesení (R470/2-2018) za ověřovatele zápisu a usnesení Mgr. Jaroslavu Černou. Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 3) Schválení programu (R471/2-2018) program jednání tak, jak byl navržen na začátku jednání rozšířený o body Schválení smlouvy o umístění zařízení se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Výběrové řízení M/004/ Kompletní sanace klenby a Zajištění IT služeb pro potřeby Města Bakov nad Jizerou. Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 4) Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy v Mateřské škole (R472/2-2018) výjimku ze směrnice města pro zadávání zakázek malého rozsahu v souvislosti s akcí Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Mateřské školy, Bakov nad Jizerou spočívající v přímém zadání (vystavení objednávky) společnosti Energy Benefit Centre, a.s., se sídlem Křenova 438/3, Praha 6, IČO na vyhotovení projektové dokumentace, OSMM vystavit objednávku. 5) Rozpočtové opatření č. 1 - Souhrnný dotační vztah (R473/2-2018) rozpočtové opatření č. 1 na navýšení souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč , ,7 tis. Kč 6) Rozpočtové opatření č. 2 - Přijetí dotace na volbu prezidenta (R474/2-2018) rozpočtové opatření č. 2 na přijetí finančních prostředků na uspořádání voleb prezidenta ČR UZ ,92tis. Kč UZ ,92tis. Kč 7) Výběrové řízení M/035/2017 dopravní řešení (R475/2-2018) se závěry hodnotící komise v rámci výběrového řízení M/035/2017 na zhotovitele návrhu dopravního řešení v rámci území Bakova nad Jizerou,

2 uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bakov nad Jizerou a společností ELTODO, a.s., IČ Novodvorská 1010/14 Praha 4, týkající se zhotovitele návrhu dopravního řešení v rámci území Bakova nad Jizerou, za předpokladu schválení rozpočtového opatření na dofinancování akce, finančnímu odboru předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření na doplnění finančního krytí rozpočtem města, na částku ,- Kč, OSŽP v případě schválení rozpočtového opatření na finanční krytí zajistit uzavření smlouvy o dílo a zajistit realizaci díla. 8) Výsledek výběrového řízení M/038/2017 služební vozidlo městské policie (R476/2-2018) se závěry hodnotící komise v rámci výběrového řízení M/038/2017 ze dne , uzavření kupní smlouvy mezi Městem Bakov nad Jizerou a firmou AUTO TICHÝ centrum s.r.o., Italská 701, Milovice, IČO , týkající se zakoupení nového vozidla Dacia Duster, doplněné výbavou požadovanou ve výběrovém řízení M/038/2017, řediteli Městské policie Bakov nad Jizerou zajistit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Bakov nad Jizerou a firmou AUTO TICHÝ centrum s.r.o., Italská 701, Milovice. 9) Zadání VŘ M/008/2018 Péče o lesy v majetku města v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r (R477/2-2018) zadání výběrového řízení č. M/008/2018 Péče o lesy v majetku města v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r OSŽP zajistit vypsání výběrového řízení. 10) Zadání VŘ M/009/2018 Péče o zeleň v majetku města v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r (R478/2-2018) zadání výběrového řízení M/009/2018 Péče o zeleň v majetku města v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r. 2018, OSŽP zajistit vypsání výběrového řízení. 11) Výběrové řízení M010/2018 Vyhledání zhotovitele díla Bakov nad Jizerou - VČAS - oprava chatek (17 ks). (R479/2-2018) zadání výběrového řízení č. M/010/2018 Vyhledání zhotovitele díla - Bakov nad Jizerou, VČAS - oprava chatek (17 ks), včetně seznamu poptaných uchazečů, OSMM zajistit administraci VŘ M/010/ ) Ceník za pronájem Radnice (R480/2-2018) Stránka 2 / 5

3 ceník za pronájem prostorů v objektu "Radnice" nacházející se na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou, budově čp. 9 a 10, p o v ě ř u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona o obcích starostu města k uzavíráním nájemních a jiných smluv na prostory sálu a zasedacích místností radnice včetně příslušenství. OSMM informovat občany způsobem v městě obvyklým. 13) Občerstvení ve VČASu - záměr pronájmu (R481/2-2018) v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, - vyvěšení záměru pronájmu prostor sloužící podnikání ve volnočasovém areálu - bývalá restaurace Jezerka, - vyvěšení záměru pronájmu části pozemku ve volnočasovém areálu, určeného pro umístění mobilního rychlého občerstvení. OSMM zajistit vyvěšení záměru. 14) Ukončení platnosti nájemních smluv (R482/2-2018) uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi Městem Bakov nad Jizerou a paní [osobní údaj odstraněn], Bakov nad Jizerou ve věci prodloužení NS na období od do , OSMM zajistit uzavření dodatku k NS, OSMM s doplňujícími informacemi předložit radě města k rozhodnutí prodloužení NS s [osobní údaj odstraněn] 15) Smlouva o výpůjčce DS TYL, Rytmus z.s. (R483/2-2018) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Bakov nad Jizerou a Divadelním spolkem TYL, IČ , se sídlem Mírové náměstí 10, Bakov nad Jizerou na objekt budovy Radnice, Mírové náměstí 10, Bakov nad Jizerou, uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Bakov nad Jizerou a Rytmus Bakov nad Jizerou z.s., IČ , se sídlem Školní 876, Bakov nad Jizerou, na objekt budovy Domu mládeže, Školní 876, Bakov nad Jizerou OSMM zajistit uzavření smluv a provést pololetní vyhodnocení spotřeby energií. 16) Smlouva o pronájmu divadelního kiosku (R484/2-2018) uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužících k podnikání - divadelního kiosku na "Radnici" mezi Městem Bakov nad Jizerou a Martinem Tondrem, Žižkova 496, Mladá Boleslav, IČ za účelem jeho provozování, OSMM zajistit uzavření smlouvy. 17) Žádost o ukončení nájemní smlouvy v DPS dohodou (R485/2-2018) Stránka 3 / 5

4 ukončení nájemní smlouvy s panem [osobní údaj odstraněn], ulice Školní 1112, Bakov nad Jizerou dohodou, a to ke dni , OSMM informovat žadatele, zajistit ukončení NS. 18) Žádost o odprodej části pozemku parc.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou (R486/2-2018) p r o j e d n a l a záležitost týkající se prodeje části pozemku parc.č.356/1 k.ú. Bakov nad Jizerou, OSMM s komplexními informacemi opětovně předložit věc radě města 19) Majetkoprávní vypořádání týkající se pozemku parc.č.st.105/2 k.ú. Bakov nad Jizerou (R487/2-2018) vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č.st.105/2 k.ú. Bakov nad Jizerou OSMM zajistit výše uvedené. 20) Pozemek parc.č.831/8 k.ú. Bakov nad Jizerou (R488/2-2018) s t a h u j e z p r o g r a m u zpracování studie komplexního řešení lokality na Trenčíně - p.p.č.831/8 k.ú. Bakov nad Jizerou, OSMM s doplňujícími informacemi věc předložit radě města. 21) Schválení smlouvy o umístění zařízení se spol. ČEZ Distribuce, a.s. (R489/2-2018) uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi městem Bakov nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, IČO: se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Děčín týkající se umístění vedení VO a svítidel na stávající sloupy v souvislosti s novým VO Rečkov, OPVV zajistit uzavření smlouvy o umístění zařízení se společností ČEZ Distribuce, a.s. 22) Výběrové řízení M/004/ Kompletní sanace klenby v jihovýchodní části zříceniny Zvířetice (R492/2-2018) se závěry hodnotící komise v rámci výběrového řízení č. M004/ Kompletní sanace klenby v jihovýchodní části zříceniny Zvířetice, uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bakov nad Jizerou a společností WRAGET SB s.r.o., Nademlejnská 600/1, Hloubětín Praha 9, IČO , OPVV zajistit uzavření smlouvy o dílo. 23) Zajištění IT služeb pro potřeby Města Bakov nad Jizerou (R494/2-2018) Stránka 4 / 5

5 uzavření smlouvy mezi Městem Bakov nad Jizerou a společností awalking s.r.o., Horní Rokytá 54, Mnichovo Hradiště, IČ na poskytování IT služeb od do správnímu oddělení zajistit uzavření výše uvedené smlouvy. 24) Informace vedení města (R493/2-2018) b e r e n a v ě d o m í předložené informace o: - přípravě žádostí o dotace ze Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR - žádosti o dotaci na popelnice na tříděný odpad a o průběhu schůzky DS EKOD - nástupu nového správce VČAS, výpovědi z pracovního poměru referenta OSŽP, výpovědi z pracovního tajemníka města - vypsaných výběrových řízeních na IT specialistu, správce (manažera) VČAS, referenta OSŽP a tajemníka města - přípravě druhého kola prezidentských voleb - nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů. - přípravě voleb do školské rady - záměru nákupu obslužného vozidla pro TČ podání žádostí o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na projekt Kompletní sanace klenby v jihovýchodní části zříceniny Zvířetice, podání žádosti o dotaci z Havarijního program Ministerstva kultury ČR na projekt Kompletní sanace klenby v jihovýchodní části zříceniny Zvířetice, podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci Obnova svolávacího systému Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou, podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt Výměna povrchu - umělého trávníku na hřišti u Základní školy, výjimku ze Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu města Bakov nad Jizerou spočívající v zadání uzavřené výzvy na nákup malého nosiče kontejnerů pro technickou četu v hodnotě Radim Šimáně starosta města Mgr. Jaroslava Černá ověřovatelka usnesení Stránka 5 / 5