Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0380/RMObM-MH/1418/ /RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/10

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 3109/RMObM-MH/1418/ /RMObM-MH/1418/ /RMObM-MH/1418/57 OF/RMOb/0036/18 OS/RMOb/0001/18 OS/ZMOb/0001/ /RMObM-MH/1418/57 OHC/RMOb/0138/18 Rozpočtová opatření Návrh na zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 s možností dofinancování z dotace Moravskoslezského kraje Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Návrh smlouvy o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce /RMObM-MH/1418/57 OM/RMOb/0173/18 Návrh na prodej nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. Knüpferova 3 a /RMObM-MH/1418/57 OB/RMOb/0185/ /RMObM-MH/1418/57 OB/RMOb/0182/ /RMObM-MH/1418/57 OB/RMOb/0186/18 Návrh na ukončení nájmu bytu Návrh na uzavření Smlouvy o dílo ZTI Baarova Návrh na uzavření Smlouvy o dílo ubytovna Strana 2/10

3 OF/RMOb/0036/18 Rozpočtová opatření číslo: 3109/RMObM-MH/1418/57 1) schvaluje tato rozpočtová opatření 1. zvýší se zastupitelstva obcí, pol ostatní osobní výdaje, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol pohonné hmoty a maziva, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby elektronických komunikací, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby elektronických komunikací, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol služby peněžních ústavů, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby peněžních ústavů, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol nájemné, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup ostatních služeb, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup ostatních služeb, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč Strana 3/10

4 zastupitelstva obcí, pol opravy a udržování, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol cestovné, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol pohoštění, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol poskytnuté náhrady, ORJ 15, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol věcné dary, ORJ 15 o Kč sníží se zastupitelstva obcí, pol ostatní osobní výdaje, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol pohonné hmoty a maziva, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby elektronických komunikací, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby elektronických komunikací, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol služby peněžních ústavů, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby peněžních ústavů, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol nájemné, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup ostatních služeb, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol nákup ostatních služeb, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol opravy a udržování, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol cestovné, ORJ 11 o Kč Strana 4/10

5 zastupitelstva obcí, pol pohoštění, ORJ 11 o Kč zastupitelstva obcí, pol poskytnuté náhrady, ORJ 11, ORG 712, ÚZ o Kč zastupitelstva obcí, pol věcné dary, ORJ 11 o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Jarmila Ivánková, T: vedoucí odboru finančního OS/RMOb/0001/18 Návrh na zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 s možností dofinancování z dotace Moravskoslezského kraje číslo: 3110/RMObM-MH/1418/57 návrh odboru školství, kultury a volnočasových aktivit na: a) zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 b) možnost dofinancování z dotace Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava Ostrava 2) doporučuje ZMOb schválit: a) zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 b) přípravu žádosti v případě vyhlášení nového dotačního programu z Moravskoslezského kraje 3) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 5/10

6 OS/ZMOb/0001/18 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací číslo: 0380/RMObM-MH/1418/57 návrh odboru školství, kultury a volnočasových aktivit na vydání dodatků ke zřizovacím listinám, které upravují nemovitý a movitý majetek svěřený příspěvkovým organizacím 2) doporučuje ZMOb schválit dodatky ke zřizovacím listinám u těchto příspěvkových organizací zřízených městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky: a. Mateřská škola U Dvoru příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Ostrava - Mariánské Hory, IČ b. Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1156/1, Ostrava - Mariánské Hory, IČ c. Mateřská škola Zelená 73A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ d. Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Ostrava - Mariánské Hory, IČ dle přílohy č. 1-4 předloženého materiálu 3) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 6/10

7 OHC/RMOb/0138/18 Návrh smlouvy o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018 číslo: 3111/RMObM-MH/1418/57 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018 se společností CS21 nextnet, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1051/19, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ ) rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu movitých věcí k technickému zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018 se společností CS21 Nextnet, s.r.o., se sídlem Žerotínova 1051/19, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) ukládá odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Lucie Zapletalová, T: referent agendy pro volené orgány OM/RMOb/0173/18 Návrh na prodej nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. Knüpferova 3 a 4 číslo: 3112/RMObM-MH/1418/57 žádosti o prodej nemovitých věcí: a) pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m 2, jehož součástí je stavba č. p ul. Knüpferova 3, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava b) pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2, jehož součástí je stavba. p ul. Knüpferova 4, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava podané: Strana 7/10

8 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. společností 1. Reality Tradeslav s.r.o., se sídlem Ostrava Poruba, Jana Šoupala 1597/3, PSČ 70800, IČO Stavebním bytovým družstvem Ostrava, se sídlem Luční 170/7, Svinov, Ostrava, IČO ) doporučuje ZMOb 1. vyřadit Stavební bytové družstvo Ostrava, se sídlem Luční 170/7, Svinov, Ostrava, IČO , z dalšího projednávání z důvodu nesplnění podmínek stanovených ZMOb 2. v případě vydání souhlasného stanoviska RM k prodeji nemovitých věcí uvedených v odst. 1) tohoto usnesení, prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh -Hulváky, obec Ostrava, a to pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m 2, jehož součástí je stavba č. p ul. Knüpferova 3, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, a pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2, jehož součástí je stavba č. p ul. Knüpferova 4, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu kupujícímu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, každému id. ½, za sjednanou kupní cenu ve výši Kč a uzavřít kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předkládaného materiálu 3. v případě nevydání souhlasného stanoviska RM k prodeji nemovitých věcí uvedených v odst. 1) tohoto usnesení, nemovitosti neprodat 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0185/18 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 3113/RMObM-MH/1418/57 1) bere na vědomí ukončení nájmu bytu se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 6, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 1013/3, Ostrava-Mariánské Hory, uplynutím doby nájmu a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytu soudní cestou Strana 8/10

9 2) ukládá bytovému odboru informovat nájemkyni o ukončení nájmu, v případě pokračování užívání bytu vyzvat nájemkyni, aby opustila byt; v případě neuposlechnutí výzvy předat tuto bytovou záležitost právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0182/18 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo ZTI Baarova číslo: 3114/RMObM-MH/1418/57 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna ZTI v bytových domech Baarova 2073/4 a 2074/6, Ostrava-Mariánské Hory 2) rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna ZTI v bytových domech Baarova 2073/4 a 2074/6, Ostrava-Mariánské Hory, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se společností Tejkostav s.r.o., se sídlem Hornopolní 933/36, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , za cenu nejvýše přípustnou ,71 Kč bez DPH a lhůtou výstavby 90 dnů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 3) ukládá bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0186/18 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo ubytovna číslo: 3115/RMObM-MH/1418/57 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Odstranění stavby ubytovny, Bedřišská 2A, Ostrava-Mariánské Hory Strana 9/10

10 2) rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Odstranění stavby ubytovny, Bedřišská 2A, Ostrava-Mariánské Hory, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se společností DAV a.s., se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, Ostrava, IČ , za cenu nejvýše přípustnou Kč bez DPH a lhůtou výstavby 31 dnů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 3) ukládá bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 10/10