Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 71. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2408/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/28

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2408/RMOb-MH/1418/71 OF/RMOb/0065/17 Rozpočtová opatření 2409/RMOb-MH/1418/71 OF/RMOb/0066/17 Rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-09/ /RMOb-MH/1418/71 OSP/RMOb/0015/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 2411/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0155/17 Poskytnutí finančního daru 2412/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0152/17 Návrh smlouvy o Nájmu nebytových prostor 2413/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0148/17 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací z důvodu sloučení škol 2414/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0154/17 Vyřazení movitého majetku u ZŠ Gen. Janka a MŠ Zelená 2415/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0142/17 Návrh na uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany - Základní škola Gen. Janka včetně hřiště 2416/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0156/17 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k veřejné zakázce Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperova, Ostrava-Mariánské Hory 2417/RMOb-MH/1418/71 OMH/RMOb/0058/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/71 OMH/RMOb/0059/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/71 OMH/RMOb/0060/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0242/17 Revokace usnesení RMOb č. 2338/RMOb-MH/1418/69 ze dne a návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2421/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0240/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. U Dvoru 2422/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0245/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená Strana 2/28

3 2423/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0253/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2424/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0246/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2425/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0247/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Nájemnická 2426/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0252/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - P. K. 2427/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0251/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou a uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - A. M. 2428/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0243/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2429/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0244/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2430/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0248/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita Výstavní-Zelená 2431/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0254/17 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Lázeňská GasNet, s.r.o. 2432/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0250/17 Prodej bytové jednotky č. 1082/10 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Ludmilina 23 manž. Ch. 2433/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0247/17 Žádost o pronájem bytu 2434/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0248/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 2435/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0246/17 Žádosti o výměnu bytů 2436/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0249/17 Návrh na ukončení nájmu bytu Strana 3/28

4 2437/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0250/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka 2438/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0251/17 Žádost o ukončení společného nájmu bytu uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 2439/RMOb-MH/1418/71 VEDENI/RMOb/0022/17 Návrh revize lokalit uvedených v příloze nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 2440/RMOb-MH/1418/71 předpisů VEDENI/RMOb/0021/17 Návrh OZV SMO, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2017, o nočním klidu 2441/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0144/17 Termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb na I. pololetí /RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0159/17 Personální záležitosti 2443/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0158/17 Personální záležitosti Strana 4/28

5 OF/RMOb/0065/17 Rozpočtová opatření číslo: 2408/RMOb-MH/1418/71 1) schvaluje toto rozpočtové opatření 1. zvýší se bytové hospodářství, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 7 o Kč sníží se bytové hospodářství, pol ostatní nákupy jinde nezařazené, ORJ 7 o Kč 2. zvýší se: 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nájemné, ORJ ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 11 sníží se 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nákup ostatních služeb, ORJ zvýší se pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - financování, 6171 činnost místní správy, pol budovy, haly a stavby, ORJ 5, ORG 150 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 4. zvýší se 6171 činnost místní správy, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 5 o Kč sníží se 6171 činnost místní správy, pol poštovní služby, ORJ 5 o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat toto rozpočtové opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 5/28

6 OF/RMOb/0066/17 Rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-09/2017 číslo: 2409/RMOb-MH/1418/71 rozbory hospodaření MOb MHaH za období 01-09/2017 2) doporučuje ZMOb vzít na vědomí rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-09/2017 starostce MOb předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OSP/RMOb/0015/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 2410/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 54 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Šimáčkova1148/27, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.752,40 Kč b) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 55 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 920,40 Kč bytovému odboru připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 6/28

7 OHC/RMOb/0155/17 Poskytnutí finančního daru číslo: 2411/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na poskytnutí finančního daru dle důvodové zprávy předloženého materiálu poskytnout XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, finanční dar ve výši Kč a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0152/17 Návrh smlouvy o Nájmu nebytových prostor číslo: 2412/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o nájmu nemovitých věcí se společností Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o., se sídlem Železárenská 880/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle důvodové zprávy uzavřít Smlouvu o nájmu nemovitých věcí se společností Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o., se sídlem Železárenská 880/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností Strana 7/28

8 OHC/RMOb/0148/17 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací z důvodu sloučení škol číslo: 2413/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na vydání dodatků ke zřizovacím listinám z důvodu sloučení škol u: a) Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČ b) Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ ) doporučuje ZMOb schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0154/17 Vyřazení movitého majetku u ZŠ Gen. Janka a MŠ Zelená číslo: 2414/RMOb-MH/1418/71 žádost: a) Mateřské školy Ostrava Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o souhlas zřizovatele s likvidací nefunkčních zařízení z evidence svěřeného majetku b) Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o souhlas zřizovatele s likvidací nefunkčních zařízení z evidence svěřeného majetku 2) souhlasí s likvidací a vyřazením nefunkčních zařízení dle důvodové zprávy Strana 8/28

9 odboru hospodářských činností informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru hospodářských činností T: OHC/RMOb/0142/17 Návrh na uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany - Základní škola Gen. Janka včetně hřiště číslo: 2415/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany s Liborem Pindurem, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 551/52, IČ , k zabezpečení objektu Základní školy Gen. Janka č. p. 1208, jež je součástí pozemku st. p. č. 1555, včetně sportovního hřiště na pozemku p. p. č. 861/3 ostatní plocha, zeleň a dopravního hřiště na pozemku p. p. č. 861/28, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava o uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany s Liborem Pindurem, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 551/52, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností Strana 9/28

10 OHC/RMOb/0156/17 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k veřejné zakázce Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperova, Ostrava-Mariánské Hory číslo: 2416/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ uzavřít se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ , Příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách k projektu Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperova, Ostrava-Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností OMH/RMOb/0058/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2417/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0089/2017/OMH, uzavřené se společností Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ uzavřít se společností Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0089/2017/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 10/28

11 odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0059/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2418/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0070/2017/OMH, uzavřené se společností PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ uzavřít se společností PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0070/2017/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0060/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2419/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0306/2017/OMH, uzavřené s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ uzavřít se společností Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0306/2017/OMH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 11/28

12 odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0242/17 Revokace usnesení RMOb č. 2338/RMOb-MH/1418/69 ze dne a návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 2420/RMOb-MH/1418/71 1) revokuje usnesení č. 2338/RMOb-MH/1418/69 ze dne ) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č (VI/109) 3) rozhodla uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu hrobového místa č (VI/109) o výměře 2,75 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem 193 Kč 4) ukládá majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 5) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 12/28

13 OM/RMOb/0240/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. U Dvoru číslo: 2421/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0245/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2422/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 13/28

14 OM/RMOb/0253/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2423/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0246/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2424/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3069) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč Strana 14/28

15 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0247/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Nájemnická číslo: 2425/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1333) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 840 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 15/28

16 OM/RMOb/0252/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - P. K. číslo: 2426/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku, ev. č. S/0150/2012/M uzavřít s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku, ev. č. S/0150/2012/M, ve znění dodatku č. 1, kterým se: a) mění a upravuje čl. II - Předmět smlouvy b) mění a upravuje čl. III - Účel nájmu c) mění a upravuje čl. IV - Nájemné dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem tohoto dodatku Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 16/28

17 OM/RMOb/0251/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou a uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - A. M. číslo: 2427/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na: 1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0194/2012/M, uzavřenou s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou 2. uzavření Smlouvy o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 181/9 zahrada o výměře 32,82 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uzavřít s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 1. Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0194/2012/M, ke dni , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2. Smlouvu o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 181/9 zahrada o výměře 32,82 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 164 Kč za účelem zřízení a užívání relaxační zóny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu a smlouvu k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této dohody a smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 17/28

18 OM/RMOb/0243/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2428/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemní kabelové přípojky NN, zřídit věcné břemeno služebnost k části tohoto pozemku za účelem zřízení a vedení podzemní kabelové přípojky NN v tomto pozemku v rámci stavby Ostrava Mariánské Hory, Baarova, p. 1192, NNk, jejího provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatíženého pozemku, nejméně však Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 18/28

19 OM/RMOb/0244/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2429/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti Profiprojekt s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemní kabelové přípojky NN, zřídit věcné břemeno služebnost k části tohoto pozemku za účelem zřízení a vedení podzemní kabelové přípojky NN v tomto pozemku v rámci stavby Ostrava Mariánské Hory 1201, Vaško, NNk, jejího provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatíženého pozemku, nejméně však Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 19/28

20 OM/RMOb/0248/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita Výstavní-Zelená číslo: 2430/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č ostatní plocha, zeleň a p. p. č ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemní kabelové přípojky NN, zřídit věcné břemeno - služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemní kabelové přípojky NN v rámci stavby Ostrava 3012 Tkačík, NNk, jejího provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky zatížených pozemků, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 20/28

21 OM/RMOb/0254/17 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Lázeňská GasNet, s.r.o. číslo: 2431/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti IGEA s.r.o. zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků p. p. č. 317/9 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 357/56 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 1009/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 1011/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemního plynovodu NTL a přípojek NTL uloženého v rámci stavby REKO MS Ostrava Lázeňská +3, jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č /2017 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0250/17 Prodej bytové jednotky č. 1082/10 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Ludmilina 23 manž. Ch. číslo: 2432/RMOb-MH/1418/71 žádost manž. XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej bytové jednotky v domě č. p ul. Ludmilina 23 vybudované z půdního prostoru na vlastní náklady nájemců včetně spoluvlastnického podílu k domu a pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 21/28

22 2) doporučuje ZMOb nabídnout a prodat bytovou jednotku č. 1082/10 vybudovanou z půdního prostoru na vlastní náklady nájemce v domě č. p ul. Ludmilina 23, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1612/5872 na společných částech domu a pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, manž. XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ke Kotlině 150, Chlebovice, Frýdek-Místek, za částku Kč a uzavřít s kupujícími kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0247/17 Žádost o pronájem bytu číslo: 2433/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 5, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2508/16, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.789,99 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 22/28

23 OB/RMOb/0248/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 2434/RMOb-MH/1418/71 žádosti XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 11, velikosti 1+1 v domě na ulici Novoveská 63/34, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 11, velikosti 1+1 v domě na ulici Novoveská 63/34, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0246/17 Žádosti o výměnu bytů číslo: 2435/RMOb-MH/1418/71 žádosti XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 11, a XXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 5, o výměnu bytů 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu Strana 23/28

24 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 5, velikosti 2+1 v domě na ulici Závišova 1031/4, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 11, velikosti 1+1 v domě na ulici Lázeňská 1462/1, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.060,50 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0249/17 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 2436/RMOb-MH/1418/71 návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemkyně XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 506/28, Ostrava-Mariánské Hory o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 506/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.335,50 Kč bytovému odboru informovat nájemkyni o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 24/28

25 OB/RMOb/0250/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka číslo: 2437/RMOb-MH/1418/71 žádosti XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 1, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.744,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0251/17 Žádost o ukončení společného nájmu bytu uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě číslo: 2438/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o ukončení společného nájmu bytu podle 2270, odst. 1 občanského zákoníku o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ukončení společného nájmu bytu podle 2270, odst. 1 občanského zákoníku s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 71, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 25/28

26 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového VEDENI/RMOb/0022/17 Návrh revize lokalit uvedených v příloze nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů číslo: 2439/RMOb-MH/1418/71 návrh revize lokalit uvedených v příloze nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 2) souhlasí se stávající přílohou nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 1. místostarostovi městského informovat o tomto souhlasu živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: místostarosta městského obvodu VEDENI/RMOb/0021/17 Návrh OZV SMO, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2017, o nočním klidu číslo: 2440/RMOb-MH/1418/71 návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu 2) konstatuje, že k návrhu nemá připomínky a náměty na doplnění Strana 26/28

27 1. místostarostovi městského obvodu informovat o tomto stanovisku RMOb odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: místostarosta městského obvodu OHC/RMOb/0144/17 Termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb na I. pololetí 2018 číslo: 2441/RMOb-MH/1418/71 1) stanovuje termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb v I. pololetí 2018 dle předloženého návrhu (viz příloha tohoto usnesení) s možností změny OHC/RMOb/0159/17 Personální záležitosti číslo: 2442/RMOb-MH/1418/71 1) odvolává s účinností od z funkce vedoucího odboru hospodářských činností Ing. Ludvíka Mráze 2) bere na vědomí zrušení pracovního poměru Ing. Ludvíka Mráze k tajemnici ÚMOb dořešit personální záležitosti s touto změnou související Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice Strana 27/28

28 OHC/RMOb/0158/17 Personální záležitosti číslo: 2443/RMOb-MH/1418/71 1) pověřuje s účinností od vedením odboru hospodářských činností Ing. Terezu Mučkovou Strana 28/28