Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 71. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2408/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/28

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2408/RMOb-MH/1418/71 OF/RMOb/0065/17 Rozpočtová opatření 2409/RMOb-MH/1418/71 OF/RMOb/0066/17 Rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-09/ /RMOb-MH/1418/71 OSP/RMOb/0015/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 2411/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0155/17 Poskytnutí finančního daru 2412/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0152/17 Návrh smlouvy o Nájmu nebytových prostor 2413/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0148/17 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací z důvodu sloučení škol 2414/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0154/17 Vyřazení movitého majetku u ZŠ Gen. Janka a MŠ Zelená 2415/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0142/17 Návrh na uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany - Základní škola Gen. Janka včetně hřiště 2416/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0156/17 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k veřejné zakázce Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperova, Ostrava-Mariánské Hory 2417/RMOb-MH/1418/71 OMH/RMOb/0058/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/71 OMH/RMOb/0059/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/71 OMH/RMOb/0060/17 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0242/17 Revokace usnesení RMOb č. 2338/RMOb-MH/1418/69 ze dne a návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2421/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0240/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. U Dvoru 2422/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0245/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená Strana 2/28

3 2423/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0253/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2424/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0246/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2425/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0247/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Nájemnická 2426/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0252/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - P. K. 2427/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0251/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou a uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - A. M. 2428/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0243/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2429/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0244/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2430/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0248/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita Výstavní-Zelená 2431/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0254/17 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Lázeňská GasNet, s.r.o. 2432/RMOb-MH/1418/71 OM/RMOb/0250/17 Prodej bytové jednotky č. 1082/10 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Ludmilina 23 manž. Ch. 2433/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0247/17 Žádost o pronájem bytu 2434/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0248/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 2435/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0246/17 Žádosti o výměnu bytů 2436/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0249/17 Návrh na ukončení nájmu bytu Strana 3/28

4 2437/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0250/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka 2438/RMOb-MH/1418/71 OB/RMOb/0251/17 Žádost o ukončení společného nájmu bytu uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 2439/RMOb-MH/1418/71 VEDENI/RMOb/0022/17 Návrh revize lokalit uvedených v příloze nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 2440/RMOb-MH/1418/71 předpisů VEDENI/RMOb/0021/17 Návrh OZV SMO, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2017, o nočním klidu 2441/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0144/17 Termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb na I. pololetí /RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0159/17 Personální záležitosti 2443/RMOb-MH/1418/71 OHC/RMOb/0158/17 Personální záležitosti Strana 4/28

5 OF/RMOb/0065/17 Rozpočtová opatření číslo: 2408/RMOb-MH/1418/71 1) schvaluje toto rozpočtové opatření 1. zvýší se bytové hospodářství, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 7 o Kč sníží se bytové hospodářství, pol ostatní nákupy jinde nezařazené, ORJ 7 o Kč 2. zvýší se: 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nájemné, ORJ ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 11 sníží se 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nákup ostatních služeb, ORJ zvýší se pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - financování, 6171 činnost místní správy, pol budovy, haly a stavby, ORJ 5, ORG 150 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 4. zvýší se 6171 činnost místní správy, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 5 o Kč sníží se 6171 činnost místní správy, pol poštovní služby, ORJ 5 o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat toto rozpočtové opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 5/28

6 OF/RMOb/0066/17 Rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-09/2017 číslo: 2409/RMOb-MH/1418/71 rozbory hospodaření MOb MHaH za období 01-09/2017 2) doporučuje ZMOb vzít na vědomí rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-09/2017 starostce MOb předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OSP/RMOb/0015/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 2410/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 54 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Šimáčkova1148/27, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.752,40 Kč b) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 55 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 920,40 Kč bytovému odboru připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 6/28

7 OHC/RMOb/0155/17 Poskytnutí finančního daru číslo: 2411/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na poskytnutí finančního daru dle důvodové zprávy předloženého materiálu poskytnout XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, finanční dar ve výši Kč a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0152/17 Návrh smlouvy o Nájmu nebytových prostor číslo: 2412/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o nájmu nemovitých věcí se společností Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o., se sídlem Železárenská 880/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle důvodové zprávy uzavřít Smlouvu o nájmu nemovitých věcí se společností Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o., se sídlem Železárenská 880/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností Strana 7/28

8 OHC/RMOb/0148/17 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací z důvodu sloučení škol číslo: 2413/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na vydání dodatků ke zřizovacím listinám z důvodu sloučení škol u: a) Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČ b) Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ ) doporučuje ZMOb schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0154/17 Vyřazení movitého majetku u ZŠ Gen. Janka a MŠ Zelená číslo: 2414/RMOb-MH/1418/71 žádost: a) Mateřské školy Ostrava Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o souhlas zřizovatele s likvidací nefunkčních zařízení z evidence svěřeného majetku b) Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o souhlas zřizovatele s likvidací nefunkčních zařízení z evidence svěřeného majetku 2) souhlasí s likvidací a vyřazením nefunkčních zařízení dle důvodové zprávy Strana 8/28

9 odboru hospodářských činností informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru hospodářských činností T: OHC/RMOb/0142/17 Návrh na uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany - Základní škola Gen. Janka včetně hřiště číslo: 2415/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany s Liborem Pindurem, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 551/52, IČ , k zabezpečení objektu Základní školy Gen. Janka č. p. 1208, jež je součástí pozemku st. p. č. 1555, včetně sportovního hřiště na pozemku p. p. č. 861/3 ostatní plocha, zeleň a dopravního hřiště na pozemku p. p. č. 861/28, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava o uzavření Smlouvy o elektronickém střežení objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany s Liborem Pindurem, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 551/52, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností Strana 9/28

10 OHC/RMOb/0156/17 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k veřejné zakázce Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperova, Ostrava-Mariánské Hory číslo: 2416/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ uzavřít se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ , Příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách k projektu Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperova, Ostrava-Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Ludvík Mráz, T: vedoucí odboru hospodářských činností OMH/RMOb/0058/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2417/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0089/2017/OMH, uzavřené se společností Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ uzavřít se společností Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0089/2017/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 10/28

11 odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0059/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2418/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0070/2017/OMH, uzavřené se společností PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ uzavřít se společností PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0070/2017/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0060/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2419/RMOb-MH/1418/71 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0306/2017/OMH, uzavřené s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ uzavřít se společností Jaromírem Mičulkou, se sídlem Dolní 160/34, , Ostrava-Zábřeh, IČ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0306/2017/OMH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 11/28

12 odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0242/17 Revokace usnesení RMOb č. 2338/RMOb-MH/1418/69 ze dne a návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 2420/RMOb-MH/1418/71 1) revokuje usnesení č. 2338/RMOb-MH/1418/69 ze dne ) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem hrobového místa č (VI/109) 3) rozhodla uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu hrobového místa č (VI/109) o výměře 2,75 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem 193 Kč 4) ukládá majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 5) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 12/28

13 OM/RMOb/0240/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. U Dvoru číslo: 2421/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0245/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2422/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 13/28

14 OM/RMOb/0253/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2423/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0246/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2424/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3069) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč Strana 14/28

15 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0247/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Nájemnická číslo: 2425/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1333) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 840 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 15/28

16 OM/RMOb/0252/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - P. K. číslo: 2426/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku, ev. č. S/0150/2012/M uzavřít s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku, ev. č. S/0150/2012/M, ve znění dodatku č. 1, kterým se: a) mění a upravuje čl. II - Předmět smlouvy b) mění a upravuje čl. III - Účel nájmu c) mění a upravuje čl. IV - Nájemné dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem tohoto dodatku Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 16/28

17 OM/RMOb/0251/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou a uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická - A. M. číslo: 2427/RMOb-MH/1418/71 návrh majetkového odboru na: 1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0194/2012/M, uzavřenou s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou 2. uzavření Smlouvy o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 181/9 zahrada o výměře 32,82 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uzavřít s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 1. Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0194/2012/M, ke dni , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2. Smlouvu o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 181/9 zahrada o výměře 32,82 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 164 Kč za účelem zřízení a užívání relaxační zóny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu a smlouvu k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této dohody a smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 17/28

18 OM/RMOb/0243/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2428/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemní kabelové přípojky NN, zřídit věcné břemeno služebnost k části tohoto pozemku za účelem zřízení a vedení podzemní kabelové přípojky NN v tomto pozemku v rámci stavby Ostrava Mariánské Hory, Baarova, p. 1192, NNk, jejího provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatíženého pozemku, nejméně však Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 18/28

19 OM/RMOb/0244/17 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2429/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti Profiprojekt s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemní kabelové přípojky NN, zřídit věcné břemeno služebnost k části tohoto pozemku za účelem zřízení a vedení podzemní kabelové přípojky NN v tomto pozemku v rámci stavby Ostrava Mariánské Hory 1201, Vaško, NNk, jejího provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatíženého pozemku, nejméně však Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 19/28

20 OM/RMOb/0248/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita Výstavní-Zelená číslo: 2430/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č ostatní plocha, zeleň a p. p. č ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace podzemní kabelové přípojky NN, zřídit věcné břemeno - služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a vedení podzemní kabelové přípojky NN v rámci stavby Ostrava 3012 Tkačík, NNk, jejího provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky zatížených pozemků, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 20/28

21 OM/RMOb/0254/17 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Lázeňská GasNet, s.r.o. číslo: 2431/RMOb-MH/1418/71 žádost společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti IGEA s.r.o. zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků p. p. č. 317/9 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 357/56 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 1009/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 1011/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemního plynovodu NTL a přípojek NTL uloženého v rámci stavby REKO MS Ostrava Lázeňská +3, jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č /2017 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0250/17 Prodej bytové jednotky č. 1082/10 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Ludmilina 23 manž. Ch. číslo: 2432/RMOb-MH/1418/71 žádost manž. XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej bytové jednotky v domě č. p ul. Ludmilina 23 vybudované z půdního prostoru na vlastní náklady nájemců včetně spoluvlastnického podílu k domu a pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 21/28

22 2) doporučuje ZMOb nabídnout a prodat bytovou jednotku č. 1082/10 vybudovanou z půdního prostoru na vlastní náklady nájemce v domě č. p ul. Ludmilina 23, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1612/5872 na společných částech domu a pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, manž. XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ke Kotlině 150, Chlebovice, Frýdek-Místek, za částku Kč a uzavřít s kupujícími kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0247/17 Žádost o pronájem bytu číslo: 2433/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 5, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2508/16, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.789,99 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 22/28

23 OB/RMOb/0248/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 2434/RMOb-MH/1418/71 žádosti XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 11, velikosti 1+1 v domě na ulici Novoveská 63/34, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 11, velikosti 1+1 v domě na ulici Novoveská 63/34, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0246/17 Žádosti o výměnu bytů číslo: 2435/RMOb-MH/1418/71 žádosti XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 11, a XXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 5, o výměnu bytů 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu Strana 23/28

24 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 5, velikosti 2+1 v domě na ulici Závišova 1031/4, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 11, velikosti 1+1 v domě na ulici Lázeňská 1462/1, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.060,50 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0249/17 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 2436/RMOb-MH/1418/71 návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemkyně XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 506/28, Ostrava-Mariánské Hory o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 506/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.335,50 Kč bytovému odboru informovat nájemkyni o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 24/28

25 OB/RMOb/0250/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka číslo: 2437/RMOb-MH/1418/71 žádosti XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 1, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.744,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0251/17 Žádost o ukončení společného nájmu bytu uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě číslo: 2438/RMOb-MH/1418/71 žádost XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o ukončení společného nájmu bytu podle 2270, odst. 1 občanského zákoníku o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ukončení společného nájmu bytu podle 2270, odst. 1 občanského zákoníku s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 71, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 25/28

26 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového VEDENI/RMOb/0022/17 Návrh revize lokalit uvedených v příloze nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů číslo: 2439/RMOb-MH/1418/71 návrh revize lokalit uvedených v příloze nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 2) souhlasí se stávající přílohou nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 1. místostarostovi městského informovat o tomto souhlasu živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: místostarosta městského obvodu VEDENI/RMOb/0021/17 Návrh OZV SMO, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2017, o nočním klidu číslo: 2440/RMOb-MH/1418/71 návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu 2) konstatuje, že k návrhu nemá připomínky a náměty na doplnění Strana 26/28

27 1. místostarostovi městského obvodu informovat o tomto stanovisku RMOb odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: místostarosta městského obvodu OHC/RMOb/0144/17 Termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb na I. pololetí 2018 číslo: 2441/RMOb-MH/1418/71 1) stanovuje termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb v I. pololetí 2018 dle předloženého návrhu (viz příloha tohoto usnesení) s možností změny OHC/RMOb/0159/17 Personální záležitosti číslo: 2442/RMOb-MH/1418/71 1) odvolává s účinností od z funkce vedoucího odboru hospodářských činností Ing. Ludvíka Mráze 2) bere na vědomí zrušení pracovního poměru Ing. Ludvíka Mráze k tajemnici ÚMOb dořešit personální záležitosti s touto změnou související Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice Strana 27/28

28 OHC/RMOb/0158/17 Personální záležitosti číslo: 2443/RMOb-MH/1418/71 1) pověřuje s účinností od vedením odboru hospodářských činností Ing. Terezu Mučkovou Strana 28/28

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0567/RMOb-MH/1822/16-0603/RMOb-MH/1822/16 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2019 čís. 0514/RMOb-MH/1822/15-0566/RMOb-MH/1822/15 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více